RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: szeptember 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPCELAKI A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE. Tartalom: 2010. szeptember 18."

Átírás

1 RÉPCELAKI Répcelak Város Önkormányzatának lapja Megjelenik negyedévente 16. évfolyam 3. szám szeptember Hírmondó A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE szeptember 18. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 147 millió forintból megújult a Százszorszép Óvoda. A munkálatok a zavartalan működés biztosítása miatt két szakaszban zajlottak 2009 júliusa és 2010 augusztusa között. A fejlesztés eredményeképpen a 100 férőhelyes óvoda 125 gyermeket befogadni képes intézménnyé vált, az eddig négy csoport helyett öt csoportban tudjuk elhelyezni az apróságokat. A hiányzó infrastrukturális feltételek is megvalósultak, orvosi szoba, elkülönítők, sószoba került kialakításra. Új épületünk tágas és világos teraszszal bővült, amely kiváló helyszíne lesz csoportjaink szabadtéri foglalkozásainak és egyéb rendezvényeinknek. Elmondhatjuk, hogy intézményünk teljes körű akadálymentesítése is megtörtént. Az energiatakarékosság érdekében mindkét épület homlokzati szigetelést kapott, megújultak nyílászáróink, és a melegvízellátást napkollektor segíti. Épületeink átalakításával párhuzamosan udvarunk és parkunk is megszépült, felfrissült a növényzet és játszóparkunk is új elemekkel gazdagodott. A támogatás lehetőséget nyújtott arra is, hogy óvodánk technikai eszközeit és felszerelési tárgyait kicseréljük, illetve eszközállományunkat bővítsük. Óvodánkat a kisgyermekek és a szülők tanévkezdés óta használják. Az átadási ünnepség ezért nem a birtokbavétel örö- Tartalom: Önkormányzati hírek A Helyi Választási Iroda tájékoztatója Kezedbe teszem a fénylô kulcsot, avagy Tanévnyitó az iskolában Lezárult az elsô uniós támogatású oktatási projekt Répcelakon Tatay-centenárium uniós támogatással Mi újság Önöknél tûzoltók? Mitôl színesek ôsszel a falevelek? A Répcelaki SE hírei A RÉPCELAK VÁROSÉRT PROGRAM A RÉPCELAK VÁROSÉRT PROGRAM KIEGÉSZÍTô ELEMEI

2 2 RÉPCELAKI Hírmondó méről, a megújult környezet varázslatos felfedezésről szólt elsősorban, hanem egy nagyléptékű, több váratlan nehézséget rejtő közös munka lezárásáról. A projekt megvalósításának időszakában tervezők, kivitelezők, beruházók, pénzügyi lebonyolítók és mi, az óvoda használói nap, mint nap újabb és újabb feladatokkal szembesültünk, megoldásokat kerestünk annak érdekében, hogy a legoptimálisabb feltételeket tudjuk biztosítani óvodásaink neveléséhez. Próbáltuk óvodai életüket úgy szervezni, hogy a változásokat örömmel éljék meg. Az óvodaavatóra összegyűlteket a Himnusz hangjai után Eszterlánc gyermekjátszó csoportunk műsora köszöntötte, majd ünnepi beszédett mondott: Dr. Németh Kálmán Répcelak város polgármestere, Dr. Ipkovich György országgyűlési képviselő, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ra. Négy helyszínen a négy őselem jegyében próbálhatták ki ügyességüket. Az új épület nyitott teraszán mindenkit szeretettel kínáltunk finomabbnál finomabb falatokkal. Embert próbáló tanévet hagytunk magunk mögött, de amit kaptunk, az CSODÁLATOS! A Százszorszép Óvoda nevében köszönöm Dr. Németh Kálmán polgármester úrnak, Répcelak város Önkormányzatának, valamennyi munkatársának a benyújtott sikeres pályázaton túl, minden anyagi és erkölcsi támogatást, melyet az elmúlt időszakban kaptunk. Köszönet valamennyi apró és nagy segítségért szülőknek, társintézmények vezetőinek, dolgozóinak, kis és nagy vállalkozóknak, magánembereknek. Köszönöm a gyerekek egész éven át tartó vidámságát, alkalmazkodását. És külön köszönöm az óvoda minden dolgozójának és családjának fáradhatatlan, lelkes munkáját. Mindannyiunk nevében ígérem, mindent megteszünk, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek hozzánk, jól érezzék magukat óvodánkban, és a szülők jó helyen tudják őket. Fülöp Ildikó óvodavezető társelnöke, Básthy Tamás körzetünk országgyűlési képviselője, Polgár Tibor a pénzügyi lebonyolító Váti Nonprofit Kht. ügyvezető igazgatója, Patyi Elemér Bögöte település polgármestere, a Sárvár és Kistérsége Kistérségi Társulás elnöke, Varga Gyula Vép város polgármestere, a Polgármesterek Vas Megyéért Egyesületének elnöke. Aigner Géza katolikus plébános és Verasztó János evangélikus lelkész áldását követően Básthy Tamás szalagátvágásával megnyílt óvodánk. Az ünneplők bejárhatták a felújított épületeket, a kipróbálhatták a régi épületben kialakított sószobát, megtekinthették Sajdik Ferenc Munkácsi díjas grafikusművész kiállítását. A kertben a szekszárdi Toma és csapata várta minden kedves vendégünket közös játék- A2009-es évben alapított sárvári kistérségi díjak ünnepélyes átadására szeptember 30-án fog sor kerülni. Az idei évben azonban eggyel kevesebb díjazott kapja majd meg Sárváron, mert Patyi Elemér a kistérségi társulás elnöke Fülöp Ildikónak munkája elismeréseként az oviátadó méltó eseményeként elhozta és átadta a Sárvári Kistérség Oktatásáért Díjat. Gratulálunk! (a szerk.)

3 16. évfolyam 3. szám szeptember 3 MEGÁLL-E AZ INTERCITY RÉPCELAKON? A város vezetői régóta szorgalmazzák, hogy az InterCity vonatok álljanak meg Répcelakon, ám az eddigi erőfeszítések eredménytelenek voltak. Most azonban a MÁV javasolja az illetékes minisztériumnak, hogy az új menetrend életbelépésétől (2010. december) Répcelakon is álljanak meg a vonatok. A város képviselő-testülete vette a lapot. Az augusztusi ülésen olyan határozatot hozott, hogy amennyiben meg fognak állni a vonatok, a vasútállomás peronjának felújításához 3 millió Ft-tal hozzájárul. RÉPCELAKIAK EGÉSZSÉGÉT SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK Az önkormányzat mindent megtesz, hogy javítsa a város lakóinak egészségügyi állapotát. Az I. számú orvosi rendelő részére arteriográf készüléket vásárolt e Ft értékben. Ez a készülék a szívizominfarktus és agyérbetegségek elleni küzdelem eszköze. A II. számú háziorvosi körzetben pedig a korszerűtlenné vált ultrahang készüléket cserélték le. Az új készülék ára bruttó e Ft volt. A NÔGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS BÔVÍTÉSE Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a felmerülő igények miatt az Egészségházban Dr. Szabó Csaba András szülész-nőgyógyász heti rendszerességgel, keddi napokon a megszokott rendelési időn túl óra között magánrendelést tart. RÉPCELAKI ARCKÉPCSARNOK A képviselő-testület négy éves programjában szerepel egy újabb könyv kiadása, ami 1998-tól immár a negyedik. Az előzőek címei: Répcelak története I. (1998), Répcelak története II. (2001), Répcelaki képeskönyv (2006). Most pedig Répcelaki arcképcsarnok címen egy újabb jelent meg. A könyvet minden répcelaki család ingyenesen megkapja. ÉPÍTKEZÉSEK A MÓRA FERENC ISKOLÁBAN A tornaterem és a hozzá kapcsolódó öltözők felújítását végeztettük el. A mintegy 20 millió Ft-os költséghez egy márciusi kormánydöntés alapján további 12 millió Ft pályázati pénzt nyertünk. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A KAMPÁNYRA VALÓ TEKINTETTEL Dr. Németh Kálmán polgármester kérte a Répcelaki Hírmondó szerkesztőségét, hogy a mostani számban a kampányra való tekintettel ne jelenjen meg a Polgármester naplójából című rovat. TÍZMILLIÓK BELVÍZRENDEZÉSRE Európai Uniós pályázaton megoldódik a Csánigi, Aradi utca teljes és a Hunyadi utca egy részének belvízrendezése. A közbeszerzési eljárásra a potenciális kivitelezők benyújtották pályázataikat. A nyertes kiválasztása folyamatban van. A kivitelezés tervek szerint a nyár elején fejeződik be. MÓDOSULT AZ IPARÛZÉSI ADÓRENDELET Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 01-jével módosította helyi iparűzési adóról szóló rendeletét. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után a piaci és vásározói kiskereskedelmet folytató vállalkozók naptári naponként 200 Ft adó fizetésére kötelezettek. Az adót a tevékenység megkezdése előtt az általunk kiküldött nyomtatványon vallják be, és készpénz-átutalási megbízáson (csekken) fizethetik meg az adózók. A BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRÓL Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 25- ei ülésén úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A pályázatok kiírásának határideje: október 1., mely az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon kerül majd kihirdetésre. A pályázatok benyújtásának határideje: október 29. Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkezők részesülhetnek. A pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Részletes pályázati feltételek a pályázati kiírásban olvashatók. A TEMETÔ RENDJÉRÔL Ezúton szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi tájékoztatóval a temetés adminisztratív gondjainak megkönnyítésében. A temetés előtt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a temetkezéssel és az elhunyttal kapcsolatos adatokat Répcelak Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál be kell jelenteni. Az adatbejelentő lapot a város honlapjáról (www.repcelak.hu) letölthetik, a temetőgondoktól, illetve a Műszaki Csoport irodájában személyesen is átvehető. A kitöltésénél szükség van a halotti anyakönyvi kivonatra. A sírhelyre vonatkozó megváltás regisztrálása az adatbejelentő lap benyújtásakor kerül rögzítésre. Ennek díját a Műszaki Csoportnál kérhető csekken kell befizetni. A sírhely kijelölésével és a temetés rendjével és időpontjával kapcsolatban egyeztetni kell a temetőgondnokkal - Kiss Zsolttal. A sírhely-megváltás meghosszabbítását annak lejárta előtt lehet kérni a sírhely típusától függően további évre. Ennek regisztrálását szintén a hivatalnál lehet intézni. További információért kérjük, forduljanak bizalommal Kiss Zsolthoz, vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjának munkatársaihoz. Elérhetőségek: Kiss Zsolt temetőgondnok: 06/ TÁJÉKOZTATÓ RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉRÔL Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 50. /4/ bekezdése alapján a helyi önkormányzati választást 30 nappal megelőzően a polgármester részletes jelentést tesz közzé az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Az önkormányzat gazdasági helyzetét egyrészt a vagyonmérleg adatai alapján lehet elemezni. A kimutatás a június 30-i és a négy évvel korábbi adatokat tartalmazza. A tájékoztató teljes terjedelemben a címszó alatt, illetve a könyvtárban olvasható. A befektetett eszközök június 30-i mérleg szerinti értéke ezer Ft volt. A mérlegben az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök nettó értékben az értékcsökkenést figyelembe véve szerepelnek, összesen ezer Ft összegben. Ezek bruttó értéke millió forint.

4 4 RÉPCELAKI Hírmondó Répcelak Város Önkormányzata és intézményei vagyonmérlege (Ezer Ft-ban) m ESZKÖZÖK 6/30/2006 6/30/ Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Járművek Befejezetlen beruházások Beruházási előlegek Részesedések Államkötvények Adott kölcsönök Üzemeltetésre átadott eszk Befektetett eszközök összesen: Anyagok Adósok tartozásai Követelések áruszáll.(vevők) Egyéb követelések Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Kincstárjegyek egyéb ért.papírok Aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK 6/30/2006 6/30/ Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék Kötelezettségek áruszállításból Egyéb rövidlejáratú kötelez Költségvetésen kívüli passzív pü.e Költségvetési passzív pénzügyi elszám FORRÁSOK ÖSSZESEN: Az elmúlt négy évben is rendszeresen tudott fejleszteni a képviselő-testület, így a beruházások, felújítások aktiválása során a bruttó érték közel 500 millió forinttal növekedett ezer Ft összegű részvénnyel rendelkezünk, melyből ezer Ft VASÍVZ Zrt részvény, 500 ezer Ft pedig Répce TV KFT törzstőke. A fiataloknak lakásszerzési támogatásként adott kölcsönök állománya ezer Ft. Forgóeszközeink értéke ezer Ft, mely 84%-kal magasabb, mint 4 évvel korábban. Ezen belül egyik legnagyobb tétel az adósok tartozása, ezer Ft öszszegben. Ebből ezer Ft a tényleges, már esedékessé vált hátralék, a többi a II. félévi, szeptember 15-ig teljesítendő adófizetési kötelezettség. Forgóeszközeink 64%-át a pénzeszközök teszik ki, összegük ezer Ft. Az önkormányzat pénzeszközeinek együttes értéke 2006-ban ezer Ft volt, mely június 30-ra 98,7%-kal növekedve ezer Ftra gyarapodott. Képviselő-testület évről-évre tudatosan gyarapította tartalékait, hogy azok a tervezett EU támogatással megvalósuló fejlesztések önerejéül tudjanak szolgálni. Eszközeink a ciklus alatt összességében 32%-os mértékben növekedtek. A források közül a saját tőke növekedése csak 9,8%-os volt, míg a költségvetési tartalék (pénzeszközök forrása) 279%-kal növekedett. Áruszállításból fakadó kötelezettségeink ugyan 27,3 millió Ft-ról 38,9 ezer Ft-ra növekedtek, de lejárt határidejű, kifizetetlen szállítói tartozásunk a mérlegkészítés fordulónapján nem volt, és jelenleg sincs. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségként mutatjuk ki az adótúlfizetéseket, valamint az EU-s projektek pályázati előlegeként folyósított támogatásokat. A támogatási programok előlege öt féle pályázatra vonatkozóan ezer Ft. Önkormányzatunk sem jelenleg, sem a választási ciklus alatt nem rendelkezett hitelállománnyal. Vagyonfelélés jelei nem tapasztalhatóak, a jelenlegi vagyoni háttér a stabil gazdálkodás, intézményi működés jövőbeni feltételeit is biztosítja. A képviselő-testület évi pénzügyi tervének június 30-i állapot szerinti teljesülési adatai is alátámasztják a gazdasági helyzet kedvező megítélését. A költségvetési bevételek 40,4%-ra, a költségvetési kiadások 27%-a teljesült június 30-ig. A viszonylag alacsony kiadási szintet a felhalmozási kiadások 14,4%-os teljesítése idézte elő. A tornaterem felújítása, a városközpont, a belvízrendezés, a kisléptékű fejlesztések projekt kiadásai a második félévben jelentkeznek. A működési kiadások összességében időarányos 50,8%-os teljesítést mutatnak. Répcelak, augusztus 17. Dr. Németh Kálmán polgármester TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN Répcelak azon szerencsés települések közé tartozik, amelyek rendelkeznek saját hulladéklerakóval. Az alábbi felsorolás a Répcelak Város Önkormányzat 23/2002 (XII. 20.) számú többször módosított, a település szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatóról szóló rendelete alapján készült. A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa. A települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra az elszállításra való átvételig (környezetszennyezés-mentes és másokat nem zavaró módon) gyűjteni, illetve tárolni köteles. A meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. Egyéb szilárd hulladék: A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező, egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül. A tulajdonos által megjelölt hulladékmennyiségnek megfelelően a közszolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására. Gazdálkodó szervezetek, vállalkozók: Azon ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek

5 16. évfolyam 3. szám szeptember 5 az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével öszszefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű települési szilárd hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretében köteles gondoskodni. A gazdálkodó szervezet köteles az ilyen hulladékának elkülönített gyűjtésére, ha a gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységéből keletkezett hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat. Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége során települési szilárd hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b) az erre feljogosított és engedélylyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. További információért kérjük, forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjának munkatársaihoz. A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT Mint köztudott, a tüdőszűrés nem kötelező a kihelyezett szűrővizsgálatokat megszüntették. Az önkormányzat kisbusza azonban minden kedd délelőtt beviszi azokat, akik Sárváron ezt a szolgáltatást igénybe kívánják venni. A szándékot előzetesen be kell jelenteni a Bölcsőde és Idősek Klubjában. Telefonszám: 95/ KÉSZÜL AZ ISKOLAI REKONSTRUKCIÓ ÚJ TERVE A napenergiát is igénybe veszzük Az építésügyi szabályok változása miatt át kell tervezni az iskola felújítási tervét. A későbbiek folyamán EU-s pályázati pénzből kívánjuk az építkezést megvalósítani. A tervek között napkollektorok működtetése is szerepel. Ilyen készülékek már működnek az iskolai konyhánál és a most felújított óvoda mindkét épületében. A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásának időpontját október 3-ára (vasárnapra) tűzte ki. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 70.. (2) bekezdése alapján: A Magyar Köztársaság területén lakóhelylyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és amennyiben a választás ( ) napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik választható legyen ( ). Polgármesterré (..) magyar állampolgár választható. A 70.. (3) bekezdése szerint: A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyt megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán amennyiben a választás ( ) napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik választó legyen, ( ). A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 1. alapján: (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár lakóhelyén vagy ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített bejelentett tartózkodási helyén választhat. (3) A választópolgár bármely választókerületben választható. A választójoggal rendelkező polgárok névjegyzéke összeállításra került. A jegyzékbe történt felvételről, a szavazás helyéről, időpontjáról a lakcímre augusztus 19-ig eljuttatott értesítővel tájékoztattam a választópolgárokat. A szavazás napján Répcelakon továbbra is három szavazókörben történik a szavazás, és mindhárom szavazókör a Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületeiben működik. Az egyes szavazókörök helyét az iskola főbejáratánál lévő lépcsőházban eligazító feliratok fogják jelezni. Az egyes szavazókörök területi beosztása a következő: 1. számú szavazókör: Ady Endre utca, Bartók Béla utca 1 39., Bartók Béla utca 2 34/A., Derkovits utca, Dózsa György utca, Gárdonyi Géza utca, Honvéd utca, Jókai Mór utca, Petőfi Sándor utca , Petőfi Sándor utca , Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi István utca, Vasút utca, Vízmű utca. 2. számú szavazókör: Aradi utca, Avar utca, Bartók Béla utca , Bartók Béla utca , Carl Von Linde út, Csánigi utca, Gyár köz, Hunyadi utca, József Attila utca, Kossuth Lajos utca, Mező Imre utca, Petőfi Sándor utca 4 44., Petőfi Sándor utca 5 63., Temető út, Várdomb, Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca. 3. számú szavazókör: Arany János utca, Bem utca, Béke utca, Kőris utca, Úttörő utca. A törvényi előírásnak megfelelően a képviselő-testület megválasztotta a répcelaki Helyi Választási Bizottság tagját és a póttagokat. Elnöke: Hozbor Imre Répcelak, Vízmű u. 5. Elnökhelyettes: Király Jánosné Répcelak, Bem utca 31. Tagja: Pribusz Lászlóné Répcelak, Kőris u. 29.

6 6 RÉPCELAKI Hírmondó Póttagok: Kremán Zsoltné Répcelak, Hunyadi u. 21. Fülöp Józsefné Répcelak, Bem utca 27. Az országgyűlési képviselőválasztás előtt megválasztott sza vazatszámlóló bizottsági tagok és póttagok változatlanok. A választási bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba a választókerületbe jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezetek, illetve független jelöltek is delegálhatnak tagokat. Az Övjt. 4. -a alapján A vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 5000 lakosig 6 fő. A fenti rendelkezés alapján Répcelakon a megválasztható képviselők száma: 6 fő. A Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: POLGÁRMESTER JELÖLTEK: Név: Lakcím: Jelölő szervezet: Dr. Németh Kálmán (főállású) Répcelak, Vörösmarty u. 11. független jelölt Pálla Péter (főállású) Répcelak, Petőfi u. 62. független jelölt KÉPVISELŐJELÖLTEK: Balogh Lászlóné Farsang Erzsébet Répcelak, József A. u. 47. FIDESZ-KDNP Biczó Gyula Répcelak, Petőfi u. 76. független jelölt Biró József Répcelak, Derkovits u. 37. független jelölt Bognár Tamás Répcelak, Aradi u. 25 független jelölt Dr. Dömötör János Répcelak, Avar u. 9/A. független jelölt Emmer Gáborné Répcelak, Petőfi u. 34. FIDESZ-KDNP Enginé Kozonits Mária Gyöngyi Répcelak, Kőris u. 6. független jelölt Horváth Csaba Répcelak, Kossuth u. 54. FIDESZ-KDNP Kiss Mihály Répcelak, Hunyadi u. 33. FIDESZ-KDNP Pálla Péter Répcelak, Petőfi u. 62. független jelölt Szabó József Répcelak, Gyár köz 9. MSZP Szalai Szabolcs Répcelak, Kossuth u. 25. független jelölt Turai László Répcelak, Vízmű u. 11. független jelölt Varga Sándor Répcelak, Hunyadi u. 29. független jelölt Jelöltet bejelenteni szeptember 3-án óráig lehetett. A választások napján szavazni személyen 6.00 órától óráig lehet. A szavazás módja: Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására, a következő, érvényes igazolványok alkalmasak: lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú), vagy személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). Azon állampolgárok, akik érvényes személyazonosító okmánnyal, illetőleg érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (azok lejárata, rongálódása vagy hiánya, stb. következtében) a választás napján, október 3-án nem rendelkeznek, választójogukat nem gyakorolhatják. A választást megelőző napon, és a szavazás napján, az Okmányiroda ügyeleti nyitvatartással lehetőséget nyújt a személyazonosító igazolvány és/vagy a lakcímigazolvány kiállítására és átadására, valamint az okmányirodai átvétellel kért állandó személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya típusú vezetői engedély átadására. Az a választópolgár, aki nem lakóhelyén kíván szavazni ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig (tehát június 16-át megelőzően) tartózkodási helyet is létesített, és az a szavazás napjáig nem szűnik meg szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén igazolással választhat. (Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján október 1-jén óráig; ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.) Igazolást legkésőbb október 1-jén óráig lehet kiadni. A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a szavazást megelőzően a jegyző megbízottjától (Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában Szalai Lajosné ügyintéző), illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. Amennyiben a választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdés merül fel, kérjük forduljon a Helyi Választási Irodához, Szalai Lajosné főelőadóhoz 95/ vagy dr. Kiss Julianna jegyzőhöz 95/ Dr. Kiss Julianna jegyző

7 16. évfolyam 3. szám szeptember 7 KEZEDBE TESZEM A FÉNYLÔ KULCSOT, AVAGY TANÉVNYITÓ AZ ISKOLÁBAN A harmincöt első osztályos emberpalántán kívül tizenegy új tanítványt köszönthettünk Répcelakon a es tanévnyitó ünnepélyen. Pusztai Miklósné és Varga Zoltánné tanítónők kalauzolják a legkisebbeket Betűországban és a Számbirodalomban. Kicsik és nagyobbak ebben az évben is sok kedves tárgyat, képet alkothatnak rajz- és technikaórákon, nagy felfedezéseket tehetnek, miközben sok sok állat és növény életével megismerkednek, képek és térképek, mi több digitális taneszközök segítségével gondolatban sok országban, távoli vidékeken és régmúlt időben kirándulnak. Az elsősök egy csoportja a tanítónénivel A 27 második osztályost Nagyné Szabó Tímea tanítónő szerető gondoskodása, a 44 harmadik osztályos diákot Mészáros Imréné és Talabér Sándorné tanítónők türelme, a 35 negyedik osztályost Farkasné Tóth Mária és Szalai Anna tanítónők következetessége, a 39 ötödik osztályost Némethné Horváth Krisztina és Szabadosné Molnár Melinda tanárnők bátorító szavai, a 43 hatodik osztályost Szabó Róbert tanár úr és Pap Györgyné tanárnő sok jó ötlete, a 42 hetedik osztályost Szekeres Tibor és Keszei Szabolcs tanár urak atyai szigora és a 39 nyolcadik osztályost Bárdosi Katalin és Nagyné Herczeg Judit tanárnők Követelek Tőled, mert tisztellek elv szerinti elvárásai fogadják. Az 1. napközis csoport vezetője, Silóczkiné Siba Zsuzsanna tanárnő, a 2. csoportot Király Anna tanárnő irányítja, a 3. csoport felelőse: Glóbitsné Balogh Ilona tanárnő. A 85 alapfokú művészetoktatásban részesülő növendéktől is elvárjuk, hogy legyen ez az év abban is új, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal teljesítik a rájuk váró feladatokat. Valamennyi dolgozónk szeretettel, várakozással, optimistán készült es tanévre. Augusztus 16-án indult tornatermünk és a hozzátartozó öltözők felújítása 60 %-ban minisztériumi támogatásból, 40 %-ban répcelaki önkormányzati hozzájárulásból. Az őszi szünet végén birtokba vehetjük a teljesen megújult helyiségeket. Tudjuk, hogy szeptember 1-eje óta minden reggel nagyot dobban az iskolások szüleinek a szíve, amikor puszit adnak búcsúzóul a kisebbeknek, és szemükkel simogatják a nagyobbakat, iskolába engedik féltett kincseiket, gyermekeiket. Mindent megteszünk, hogy a ránk bízott diákok ügyes, okos, intelligens fiatalokká váljanak. Nyitott iskola voltunk, vagyunk és kívánunk maradni. Ebben a tanévben is több olyan rendezvényre készülünk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, Répcelak város és a környező községek lakosságát is. Amikor a diákok beiratkoznak hozzánk, egy színes füzetecskét kapnak iskolánkról. Sok sok képpel és tömör megfogalmazásokkal mutatjuk be, milyen az élet a Mórában. Ez egy vidám, tanulságos, őszinte bemutatkozás. Aki az itt töltött évek után újra meg újra előveszi, olyan érzéssel lapozgathatja, mintha egy kedves emlékkönyvet, egy nagyon ismert mese képeit nézegetné, aminek bármily hihetetlen ő az egyik főszereplője, Németh Gergő mesél akit mindenki szeret, aki csak ismer, akit sokan segítenek, aki szerencsésen kiállja a próbákat, akinek teljesül sok sok kívánsága. A szép történetet azonban már szeptember elsejétől el kell kezdeni írni. S hogy valóban jó legyen a befejezés, ahhoz az kell, hogy mindenki kedves, szorgalmas, figyelmes, egymást segítő szereplő legyen ebben a történetben, aminek azt a címet adtuk: Szép évek a Móra iskolában. Róth Márta költőnő versének sorai vezessenek feladatunk megvalósítása során! Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát! Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott! Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót! Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon. Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet! Szoporyné Szabó Piroska igazgató

8 8 RÉPCELAKI Hírmondó LEZÁRULT AZ ELSÔ UNIÓS TÁMOGATÁSÚ OKTATÁSI PROJEKT RÉPCELAKON A nagy, látványos építkezés, az ideodaköltözés körülményei között, a szépülő helyiségekre, udvarra való örömteli várakozás mellett más ok miatt is eltért az óvodások élete és az óvónők munkája az utóbbi nevelési évben a korábbiakéhoz viszonyítva. Szekeresné Szabó Krisztina Nagyobb hangsúlyt kapott a kompetenciafejlesztés, erről volt legtöbbször szó értekezleteinken, erről készült a legtöbb pedagógiai dokumentum. Ez azonban nem volt idegen folyamat az eddigi tevékenységeinkhez képest. Hagyományainkat jól át tudtuk strukturálni a projekt által elvárt kompetenciafejlesztés rendszeréhez. Az eddigi tudatos nevelőmunka volt a sikeres megvalósítás egyik alapja, amihez segítséget jelentettek a képzések, az interneten fellelhető anyagok, más óvodákkal való szakmai konzultációk és együttműködések így öszszegezte Fülöp Ildikó óvodavezető a Százszorszép Óvodában megvalósult projekt tapasztalatait, amelynek során a legnagyobb élményt a gyerekeknek a Család és óvoda programsorozat minden eddiginél gazdagabb rendezvényei, a Márton-nap, a farsang, a dr. Iker János majálisi kézműves délután és a Gyermek-hét jelentették. Augusztus végén értékelték a répcelaki iskola pedagógusai projektzáró konferenciájukon Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban a TÁMOP pályázat keretében teljesített feladatokat. Bogáthné Erdődi Judit, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjának igazgatóhelyettese kiemelte a szakmai feladattervet jellemző tudatosságot és a megvalósítás során tapasztalt innovatív hozzáállást. Szalai Anna szakmai vezető összefoglalta a tárgyi és módszertani fejlesztéseket. A különböző részfeladatokért felelős pedagógusok beszámoltak a es tanévet átfogó változásokról, programokról: Varga Zoltánné a tehetséggondozás új lehetőségeiről, Szabadosné Molnár Melinda az általa összeállított drámajáték-gyűjteményről, Nagyné Herczeg Judit a testvériskolai együttműködéseket segítő Európai iskolává válás c. segédanyagról, Farkasné Tóth Mária az ÖKO-projektről, Nagyné Szabó Tímea a Fogtündér és Egészségmanó témahétről, Bárdosi Katalin a Család témahétről. Mindezekről részletes ismertető olvasható a hu valamint a és a honlapokon. Enginé Kozonits Mária öszszegezte a tantárgytömbösítés tapasztalatait, Szekeresné Szabó Krisztina a projekt pénzügyi megvalósulásáról adott tájékoztatást. Szabóné Harlai Katalin matematika-mentor véleménye szerint pozitív hozzáállással sikerült elérni az elvárt eredményt. Bár ebben a projektben is mint az iskolai életben mindig voltak nehézségek a pedagógusok számára, de a jó pedagógusra jellemző a mindenkori jobbító akarat, és a Móra iskolában ezt tapasztalta. Nagy Vilmosné szociális kompetencia-mentor elmondta, hogy lépéselőnyben lesznek azok a diákok a munka világában, akik olyan iskolákból kerülnek ki, amelyek a szociális készségek tudatos, tervszerű fejlesztésére és az érzelmi nevelésre nagyobb hangsúlyt helyeznek. Dr. Németh Kálmán polgármester örömmel gratulált a sikeres megvalósításhoz, megköszönte minden megvalósító, a pedagógusok, a szülők, a tanulók, a közreműködő intézményi és hivatali dolgozók, szakértők, referensek munkáját. Hangsúlyozta, hogy alkotó pedagógusok tudják megújítani az oktatást, és ez a Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra c. projektben teljesült. Szoporyné Szabó Piroska, az intézmény igazgatója áttekintette az ötéves fenntartásra vonatkozó előírásokat, felvázolta a tapasztalatok, eredmények beépítését a következő tanévek munkarendjébe. A zárókonferencián vehették kezükbe a vendégek és az intézmény dolgozói a projekt megvalósításáról készült kiadványt, amit a diákok is kíváncsian lapozgatnak, hiszen a tavalyi érdekes tanórai feladatokról, délelőtti és tanítás utáni programokról sok kép illusztrálja az összeállítást. Szoporyné Szabó Piroska igazgató

9 16. évfolyam 3. szám szeptember 9 TATAY-CENTENÁRIUM UNIÓS TÁMOGATÁSSAL Tatay Sándor író születésének 100. évében egykori répcelaki tartózkodási helye, a Városháza adott helyet szeptember 23-án (szerdán) 15 órakor az író életéből, műveiből gyerekek számára összeállított Tatay-vetélkedőnek. A vetélkedő a Művelődési Otthon és Könyvtár olvasásnépszerűsítő programsorozatának része. A tervezett programok köztük a Tatay Sándor vetélkedő is európai uniós pályázati támogatásnak köszönhetően valósulhat meg. A pályázatot a Művelődési Otthon és Könyvtár a Berzsenyi Dániel Könyvtár vezette konzorcium tagjaként nyújtotta be, kapcsolódva a Vas megye könyvtárai formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése projekthez. A szeptember végi vetélkedő azonban csak az első lépés Tatay Sándor emlékének megidézésében. Még ebben az évben irodalmi konferencia szervezésével is megemlékezünk a pályafutását városunkban kezdő íróról, aki nyilatkozataiban mindig fontosnak tartotta kiemelni az olvasóközönségével való szoros kapcsolatot, és soha nem tagadta, hogy műveivel szórakoztatni ESKÜVÔ AKIKNEK GRATULÁLUNK Nagy Imre és Biczó Anita Mária Szekér György és Horváth Judit Tóth Péter és Szórádi Linda Katalin Kovács László és Kiss Klaudia Szutor István és Varga Bernadett Györei Ferenc és Bokor Szabina Judit Halász Ervin Béla és Kádi Judit HALÁLOZÁS AKIKTÔL BÚCSÚZUNK Horváth Józsefné Könczöl Imréné Németh Gyuláné Varga Imréné is akart, és a fiatalok, a gyerekek figyelmére éppúgy számot tart, mint a felnőtt korosztály érdeklődésére. Bölcs derűvel és iróniával átitatott írásaiban a ma olvasója is számos felfedezésre váró értéket fedezhet fel. Írópalánták figyelem! A mi családunk címmel meghirdetett gyermekkönyv író pályázat beadásáról még nem késtetek el! Az óvodás, iskolás írópalánták gyermekkönyveit szeptember 30-ig várjuk! Közösen elkészített könyveket is elfogadunk. A képekkel illusztrált, ötletes megoldásokat maximum lap terjedelemben várjuk. A beadott pályaművekre szavazni az Országos Családi Könyvtári Napok répcelaki programsorozata alatt október 5 9 között lehet. Az eredményhirdetésre és a gyermekíró-olvasó találkozóra a Könyves Vasárnapon, október 10-én, 14 órakor várjuk az érdeklődőket. Az országos és a helyi programokról bővebb információ az alábbi internet címen olvasható: ossze fo gas/te le pu lesreszletes.aspx?telepules=répcelak (-csé-) SZÜLETÉS AKIKNEK ÖRÜLÜNK Mátis András és Dörnyei Diána fia Hunor Géczi Tibor és Németh Judit leánya Csenge Varga Zsolt és Lukács Csilla leánya Boróka Csorba Péter és Bognár Krisztina fia Gergő Mesteri Zsolt és Horváth Krisztina leánya Zselyke Nagy Péter és Molnár Andrea leánya Fruzsina ÉPÜL A RÉGI-ÚJ TEMPLOMKERÍTÉS Bár ma még inkább a nehézségekkel szembesülünk a városközpont felújítása kapcsán, mégis lassan láthatóvá válik az új arculat is. Mint tudjuk az evangélikus templom mellé tervezett parkoló kialakítása szükségessé tette a kerítés nyugati és déli részének az elbontását. Az évszázados értéket nem akartuk veszni hagyni ezért régi formájában a kerítés keleti részének folytatásaként állítjuk fel. Reménység szerint októberben már a régi szép kerítés újra látható lesz a parkoló keleti részének lezárásaként. Verasztó János SEGÍTETTÜNK Tavasszal az országban több települést is elöntött az ár- és a belvíz. Embereknek kellett elhagyni otthonaikat, házak dőltek össze, életek munkáját mosta el a víz. Mi, répcelakiak tudjuk, mit jelent ez, hiszen 1965-ben közülünk is sokan átéltek egy pusztító árvizet. Egyesületünk felhívására megmozdult a város, de érkeztek adományok a környező településekről is. Több mint egymillió forint értékben gyűjthettünk össze tartós élelmiszereket, tisztítószereket, takarókat, törölközőket. Ezeken kívül nagyon sok ruhaneműt, műszaki cikkeket és egyéb használati eszközöket is hoztak a segíteni akarók. Az adományokat a Borsod megyei Ócsanálos településre szállították el egyesületi tagjaink egy répcelaki vállalkozás által ingyenesen biztosított fuvarral. Ezúton is szeretnénk megköszönni Répcelak lakóinak, a városi képviselőtestületnek, gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak, a környékbeli jószívű adakozóknak önzetlen segítségüket. Répcelakért Közhasznú Egyesület

10 10 RÉPCELAKI Hírmondó MI ÚJSÁG ÖNÖKNÉL TÛZOLTÓK? Talán kevesen tudják, de napjainkban Répcelakon két tűzoltó szervezet működik. Az egyik, az 1882-ben alapított Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, a másik pedig a Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság. A két testület munkáját szorosan együttműködve végzi, hiszen mindkét szervezetet ugyanazok a tagok alkotják ig az egyesület a károk felszámolásában, mint közreműködő vett részt a hivatásos tűzoltóságok kérésére. Azonban december 1-től megkezdte az önálló működését a Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság, az úgynevezett köztestületi tűzoltóság. Fő feladata, hogy saját működési területén első beavatkozóként ellássa az elsődleges tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Ez a terület 9 település közigazgatási határaira terjed ki. Öt Vas megyei településre: Répcelak, Csánig, Nick, Vámoscsalád, Vasegerszeg, valamint négy Győr-Moson-Sopron megyei településre: Dénesfa, Répceszemere, Csáfordjánosfa, Csér. A működési területen lakó emberek száma több mint 5600 fő, akik az év 365 napján, a nap 24 órájában, szervezett körülmények között állandó ügyeletet adó önkéntes és főállású répcelaki tűzoltóktól kapják a segítséget. A köztestületi tűzoltóságnál 22 fő alkalmas szakmailag és egészségügyileg arra, hogy a káresetek felszámolásában részt vegyen. Kettő középkategóriájú gépjárműfecskendővel rendelkezünk, amelyek IFA TLF-16 típusúak. Málházásuk megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. A Tűzoltóság épülete 2 szerállással, híradó ügyeleti helységgel, oktatóteremmel, vizesblokkal rendelkezik. Tagjaink folyamatosan elvégzik a tűzoltóautók, valamint az épület karbantartását. Éves szinten vonulást hajtunk végre. A tűzeseteink nagy része aljnövényzet, bála, tarló illetve lakástűz. Műszaki mentéseink két nagy csoportra oszthatók. Az egyik a közúti balesetek. Ezeknek a beavatkozásoknak döntő hányada a nagy forgalmú 86-os számú főútra korlátozódik. Sajnos az egyre növekvő forgalom és az út állapota sokszor közrejátszik a balesetek kialakulásában. A másik nagy csoport a műszaki mentéseken belül a szélsőséges időjárás okozta károk felszámolása. A viharos szél és a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék adott munkát számunkra több esetben is. Ilyenkor előfordult, hogy tűzoltó erőinket, eszközeinket megosztva több kárhelyen egy időben avatkoztunk be. Az egyesület feladatai közé tarozik ápolni és a köztudatban ébren tartani az egyre feledésbe merülő tűzoltó hagyományokat. Ezért több bemutatót tartottunk különböző falunapokon, és az óvodásoknak, iskolásoknak. Fontosnak tartjuk, hogy már a gyerekek is megismerkedjenek a tűzoltók munkájával, valamint ezeken a rendezvényeken felhívhatjuk a figyelmüket a különböző tűzveszélyes tevékenységek veszélyeire évben az általános iskolával közösen elindítottunk egy tűzoltó szakkört. Jelenleg 12 fő ifjúsági tűzoltó jár hétről hétre tűzoltó foglakozásra, gyakorlatra. Különböző tűzoltó és polgári védelmi versenyeken vesznek részt ahol szép sikereket értek el már eddig is ben tűzoltóságunk Répcelak Város Önkormányzata valamint a környező települések önkormányzatainak segítségével beadott egy pályázatot új tűzoltóautó beszerzésére februárjában az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a pályázatot elfogadta, visszaigazolta és teljesítését a évig tartó technikai fejlesztési koncepció keretében ígérte megvalósítani. Sajnos az új tűzoltóautó a mai napig nem érkezett meg, legutolsó információ szerint első negyedévében várható az átadása Az idei évben nagy értékű technikai szakfelszerelésekre és védőruházatra pályáztunk 15 millió forint értékben, aminek 1,5 millió forintos önrészét az önkormányzat képviselő-testülete biztosította számunkra. Nyertes pályázat esetén szinte teljesen megújulnának felszereléseink, valamint tűzoltóink a kor igényeit kielégítő védőfelszerelésekhez jutnának. Az évben immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a Répcementi Tűzoltó Kupa. Ezt a tűzoltó viadalt hagyományteremtő céllal indítottuk el még 2008-ban a környékbeli tűzoltó egyesületek számára. Az idén 14 csapat 150 versenyzője vett részt a versenyen, ahol első ízben a légi testvérváros tűzoltócsapata is képviseltette magát. A vonuló állománnyal rendelkező tűzoltóság tovább növelte a répcelakiak biztonságát, valamint erősítette a város központi szerepét. Őri Roland tűzoltó parancsnok

11 16. évfolyam 3. szám szeptember 11 MITÔL SZÍNESEK ÔSSZEL A FALEVELEK? Az ősz legszebb jelensége a fák, cserjék lombszíneződése. A vegetációs időszak befejeztével a lombhullató fásszárú növények megszabadulnak lombruhájuktól, amelyek tavasztól őszig táplálékot készítettek számukra a növekedéshez és a terméséréshez. Egyes fajoknál ez a folyamat nagyon látványos és hosszan tartó, amit a tájépítészek ki is használnak a nyugalomba vonuló kertek, parkok díszének meghosszabbítására. Az őszi lombszíneződést a növény genetikai programja és az időjárás együttes hatása váltja ki. A növény leveleinek sejtjeiben különböző színanyagok (pigmentek) vannak. A zöld színért a klorofill, a narancsért karotin, a sárgáért a xanthofi ll a felelős, az antocianin vegyületek pedig vörös színűek. A tenyészidőszak folyamán a zöld színanyag, a klorofill dominál, és elnyomja a sárga színanyagokat, hiszen a növényi táplálék készítéséhez, a fotoszintézishez nagy szükség van rá. Az antociánok azonban csak ősszel, a klorofill bomlásával alakulnak ki a levélben, de ez nem minden növény esetében szembetűnő. Bizonyára megfigyelték már azt, hogy egyes években a vöröses, lilás lombszín sokkal élénkebb, látványosabb, mint máskor. Ha ősszel a napfényes, viszonylag meleg napot többször egymás után hideg, de nem fagyos éjszaka követi, az a vörös színagyagok, az antocianin vegyületek képződésének kedvez. Napközben a levelekben sok cukor képződik, éjszaka azonban a hideg miatt a cukor nem tud a növény más részeibe, ágakba, törzsbe vándorolni, a levelekben reked. Ilyenkor az Sárga A lombhullató fák és cserjék a nappalok rövidülésével és a hőmérséklet csökkenésével egyre kevesebb zöld színanyagot termelnek, végül a klorofillképzés teljesen leáll. Ilyenkor válnak fokozatosan láthatóvá a levelekben a sárga színanyagok. Különösen látványosan zajlik ez a folyamat az ezüst és a korai juhar, a vörös kőris, a páfrányfenyő, a júdásfa, a mézeskalács-illatú kacsurafa, valamint a boglálkacserje esetében. Vörös és lila antociánok segítenek abban, hogy a levelek felépítsék a növény téli túléléséhez szükséges szerves anyagot, még mielőtt lehullanának. Van néhány olyan lombhullató fa és cserje, amelyik örökletesen nem sárgára, hanem vörösre színeződik ősszel. Liláspiros színt ölt például az ámbrafa, az egybibés galagonya, a Borbási-berkenye magyar nemesítésű Herkulesfürdő fajtája, a piros bogyóslonc és a fehér som. A pompás fanyarka, a kaukázusi vasfa szintén hazai származású Tűzmadár fajtája, a madárberkenye Őszi Tűz fajtája, a pálmalevelű juhar és a házfalakra kapaszkodó vadszőlő-fajok levelei pedig vörösre színeződnek. Narancs Ősszel narancsvörösre vált többek között az ecetfa, a cserszömörce, a vörös tölgy, a pannon kőris lombszíne. Az őszi lombszíneződésre az év folyamán lehullott csapadék mennyisége is hatással van. A rendkívüli szárazság néhány héttel késlelteti a lomszíneződést. Meleg, csapadékos őszön pedig fakóbbak, halványabbak a színek, korán érkező fagy hatására pedig megbarnulnak, és színeződés nélkül hullanak le a levelek. Az őszi lombszín akkor a legszebb, ha az enyhe és csapadékos tavaszt meleg, de nem volt túl száraz nyár követte, ősszel pedig a meleg nappalokat hideg éjszakák váltják. A napfénytartam csökkenésével a lomhullató fák és cserjék levélereiben a tápanyagáramlás leáll. A tápanyagok a tél túlélése, a szövetek szilárdítása érdekében a vesszőkbe áramolnak. A folyamat végeztével a levélnyél alapján úgynevezett elválasztó szövet alakul ki, ami a leveleket leválasztja veszszőről, és a levelek lehullanak. Az áttelelő lombú fák és cserjék esetében ez az elválasztószövet nem alakul ki teljesen, ezért a halott levelek a vesszőn töltik a telet, majd tavasszal a nedvkeringés megindulásával, az új levelek előtörésével fokozatosan válnak le a vesszőkről. Mutatós áttelelő lombú sövénycserje például a sövénynövényként jól ismert télizöld fagyal. Pap Edina

12 12 RÉPCELAKI Hírmondó A RÉPCELAKI SE HÍREI A nyári szünet befejeződött, ismét benépesült a sporttelep. A csapatok megkezdték a es bajnoki évadot. Ez alól kivétel a női, illetve férfi kézilabdacsapat, ők szeptember második felében kezdenek. LABDARÚGÁS A felnőtt csapat július közepén kezdte meg a bajnoki évadra a felkészülést. A korábbi kezdést az indokolta, hogy a csapathoz több új játékos érkezett, beilleszkedésükhöz a felkészülési mecscsek is korábban kezdődtek. Közben a es Magyar Kupa sorozat is elindult, az első akadályokat sikerrel vettük. (Sótonyban és Kenyeriben egyaránt győztünk) A csapat vezetőedzője Elekes Zoltán lett, aki Tóth Zsoltot váltotta. E helyről is megköszönjük Tóth Zsolt munkáját. A játékos állományban is változások történtek: Távozott: Takács Szilárd, Faragó Bence, Imre Balázs, Baranyai Áron, Bellovics Gábor, Bödecs Balázs, Ulrich Péter, Varga Gábor. Érkezett: Lődör Tibor, Koncz György, Balikó Tamás, Németh Gábor, Vágvölgyi Tamás, Hegedűs Bence, Tóth Zsolt. Az ifjúsági csapatból kerettag lett Orbán Gergő és Sipőcz Tamás. A felkészülési mérkőzések jól szolgálták az új játékosok kipróbálását. Rajtuk kívül többen voltak próbajátékon, Őket folyamatosan figyelemmel kísérjük. A rajt nem sikerült fényesen, hiszen Sárvár ellen hazai pályán vereséget szenvedtünk, viszont Csornáról elhoztuk a három pontot. A hévízi, pápai, illetve soproni vereségben benne volt egy kedvezőbb eredmény is. Bizakodással várjuk a folytatást. Örömteli, hogy a csapategység az elmúlt időszakhoz képest pozitívan változott. Elvárás a hely megszerzése. Ifjúsági csapatunknál (U-19) generációváltás történt. Csorba János edző irányításával teljesen új összetételű csapat kezdte el a bajnoki évadot. Beledből, Mihályiból igazoltunk új játékosokat. Ifjúsági csapatunktól tisztes helytállást várunk. Az edzőktől jó együttműködést, egymás segítését, támogatását várjuk el. Serdülő csapatunk (U-17) Varga József edző irányításával dolgozik tovább. A megizmosodott csapat remélhetően tovább fejlődik és több sikerélményben lesz részük. Ifjúsági és serdülő csapatunk e szezontól más bajnoki rendszerben játszik, mellyel nem tudunk azonosulni. Az MLSZ saját hatáskörébe vonta az utánpótlás csapatok irányítását és olyan csapatokkal sorsolt össze bennünk, mint a Gyirmót, Győri ETO, Pápa, Illés Akadémia, stb., akikkel mi nem tudjuk felvenni a versenyt. Felemeltük a hangunkat ez ellen, sajnos eddig nem sok sikerrel. U-13-as csapatunk Csorba János vezetésével kezdte meg a szezont. A csapat tovább fiatalodott. A Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnoki évadban hat csapattal kell megmérkőznie. Az első mérkőzésen Celldömölk ellen döntetlen született. TEKE Felnőtt és ifjúsági csapatunk két fordulón van túl az NB I-es bajnokságban. Jól sikerült a rajt, mindkét mérkőzésen győztek csapataink. Bizakodással várjuk a folytatást. Gőzerővel folyik a négysávos tekepálya építése, elkészültéig hazai mérkőzéseinket a pályaválasztói jog felcserélésével az adott csapat otthonában játsszuk. (Tavasszal ez fordítva lesz) Változások történtek a csapat összetételét illetően. Távozott: Tátrai László (egészségügyi okok miatt nem tudja folytatni), László András, Magdics Péter. Érkezett: Dévai Balázs, Brancsek János és ifj. Brancsek János. Utóbbi 15 éves, de már nemzetközi szinten letette a névjegyét korosztályában. Horváth Attilát újabb egy évre kölcsönadta a Gravitáció. KÉZILABDA Női és férfi kézilabdacsapatunk is megkezdte a felkészülést. Bajnoki évadjuk ahogy korábban már említettem szeptember második felében kezdődik. Férfi csapatunk létszámban izmosodott, női csapatunk is több fiatal játékost igazolt. Mindkét csapattól az előző évhez viszonyítva jobb szereplést várunk. A júliusi Hírmondóban azt kértem szurkolóinktól, hogy töltsék kellemesen a nyarat és gyűjtsenek erőt a következő bajnoki évadra. Most azt kérem, hogy a es bajnoki évadban is buzdítsák kedvenc csapatukat, csapataikat. Találják meg a csapatok tagjaival a megfelelő összhangot, mert higgyék el az Önök támogatása elengedhetetlen a sikerhez. Bízom abban, hogy ez a bajnoki évad sok sikert, örömet hoz játékosnak, szurkolónak, vezetőnek egyaránt. Továbbra is HAJRÁ RÉPCELAKI SE! Haraszthy István ügyvezető elnök RÉPCELAKI Hírmondó RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága A kiadásért felelôs neve: Biró József bizottsági elnök A szerkesztôség címe: Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, 9653 Répcelak, Bartók B. u. 55. Fôszerkesztô: Bokányi Kálmánné

13 16. évfolyam 3. szám szeptember 13 A RÉPCELAK VÁROSÉRT PROGRAM Kisvárosunkban látványos átalakulások kezdődtek. A művelődési házról eltűnőben vannak a sötét színek, a trafóállomás a Bartók Béla utca ellenkező oldalára került, új útvonalak vannak kialakulóban: teljes gőzzel haladnak a beruházások. Egyre több érdeklődő, kíváncsiskodó szem kíséri a Bartók Jókai-Úttörő utcák háromszögét érintő történéseket a hivatalba, óvodába, orvoshoz, vagy iskolába igyekezve. A munkálatok okozta kellemetlenségekkel szembeni kezdeti türelmetlenséget felváltotta az érdeklődés. A Répcelak városért program keretében a szemünk előtt alakul ki Répcelak központja, ami a városi rangot kapott település arculatához, a városias élethez hozzátartozik. A támogatási szerzôdés aláírása Hosszú és bonyolult út vezetett a Répcelak városért program kódszáma NYDOP-3.1.1/A-2f jelenlegi állapotáig. A támogatási pénzeszközök elnyerése érdekében rengeteg adminisztratív feladatot kellett végrehajtani, szigorú követelményrendszer alapján kellett kidolgozni a különböző terveket, elindítani a közbeszerzéseket, elkészíttetni a kiviteli terveket, míg 2010 tavaszán, második körben a pályázat véglegesen zöld utat kapott. Hosszú várakozást követően került sor a támogatási szerződés aláírására, melyet az önkormányzat részéről Dr. Németh Kálmán polgármester, Dr. Kiss Julianna jegyző, és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. részéről Horváth Jácint ügyvezető igazgató írt alá augusztus 18-án ünnepélyes keretek között. Miként Répcelak, sok másik város is megtette a régióban, hogy a szerződéskötés aláírása előtt kezdte meg a kivitelezési munkálatokat. Joggal tehette, erősítette meg az ügyvezető igazgató, hiszen pozitív döntéssel rendelkezett. A neheze azonban csak most kezdődik. Meghatározott időnként a városnak számot kell adnia a projekt előrehaladásáról, aprólékosan-folyamatosan dokumentálva hogy mi történik, hogyan haladnak a munkák, milyen részmunkák készülnek el a megadott határidőkre. Szigorú számadási, és elszámolási követelményrendszernek kell megfelelni. S ha végül minden elkészül, egy záró beszámolóval lezárni a projektet. (-csé-)

14 14 RÉPCELAKI Hírmondó Projekt irányító munkacsoport alakult Mûvelôdési Otthon és Könyvtár tett. Elkészült az épület nyugati homlokzatához kapcsolódó toldalékrész, mely funkcióját tekintve a színpadi kellékek és nézőtéri székek tárolását szolgálja. Kicserélték az épületen eddig nagy gondot okozó rejtett ereszcsatornát a korhadásnak indult tartószerkezetével együtt. Az akadálymentességet biztosító lift építésekor a kivitelezők problémákkal szembesültek. Az alapárok ásásakor kerültek elő a régi elbontott épületek fal- illetve alap maradványai a nagyteremben, melyek a betervezett lift elhelyezhetőségét gátolták. Így az eredeti tervekhez képest módosítani kellett a lift típusát. Megtörtént a modern épületfizikai jellemzőkkel bíró nyílászárók beépítése, a régi szellőző rendszer leszerelése, elektromos hálózat cseréje, az előterek és folyosók hideg burkolása. Kialakításra került a mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető vizesblokk. Kicserélték a házasságkötő terem szőnyegpadló burkolatát. Az emeleti szinten a padlástér beépítésével megépítették a zenei próbatermet. A kivitelezés a tervek szerint halad. Várható befejezési időpontja november 8. Fôtér augusztus 25-én megalakult a Projekt Irányító Munkacsoport, melynek vezetője Dr. Németh Kálmán polgármester. Tagjai a BFH Európa Kft., a polgármesteri hivatal vezetői, munkatársai a konzorciumi partnerek (a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet, a Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, a Vas megyei Rendőr Főkapitányság, valamint a Szent István Király Plébánia vezető tisztségviselői) műszaki ellenőrök, kivitelezők képviselői, intézményvezetők és a projektmenedzsment tanácsadó szervezet. A munkacsoport feladata a projekt szakszerű és jogszabályszerű megvalósításának biztosítása, a cselekvési és ütemterv jóváhagyása, a megvalósítás nyomon követése, szükség esetén módosítások kezdeményezése. A szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentések, műszaki és szakmai részteljesítések jóváhagyása, a projekttel kapcsolatos szakmai és adminisztratív döntések meghozatala. A tényleges kivitelezési munkálatok június 3-án történő munkaterület átadással kezdődtek meg. A Művelődési Otthon és Könyvtár rekonstrukcióját a szombathelyi Vasi Tandem Kft. végzi. Az eltelt három hónap során kibontották a cserélendő épületszerkezeteket, anyagokat (ajtók, ablakok, lámpatestek ), melyeket az önkormányzat licittárgyalás útján értékesí- A főtér rekonstrukciós munkálatait a Magyar Aszfalt Kft. végzi. A munkálatok elkezdése óta eltelt időszakban kiépítették a zárt csapadékvíz-elvezető rendszert, az elektromos légvezetékek kiváltását földkábelre, valamint elhelyezték az új transzformátorállomást is. Megkezdték a telekommunikációs és infokommunikációs földkábelek elhelyezését. Az Úttörő utcában folyamatosan halad az útépítés. Felbontásra kerültek a régi útburkolatok. Az útalapozás hideg recycling technológiával készül, melynek lényege, hogy a hideg remixes eljárással a felújítandó pályaszerkezet anyagának részleges, vagy teljes felhasználásával egy új, nagy teherbírású fagyálló és repedésmentes útalap hozható létre, melyre továbbépíthető a felépítményi pályaszerkezet. Előnye a hagyományos eljárással szemben, hogy az előállított teherhordó réteg a magas teherbírása ellenére a szükséges rugalmassággal rendelkezik, illetve az átfutási ide-

15 16. évfolyam 3. szám szeptember 15 A rendőrségi épület felújítási munkálatait a Design Bau Kft. kivitelezi. A projektelem teljes koordinációját a Vas Megyei Rendőr Főkapitányság végzi. A rekonstrukció során lecserélték a tetőszerkezet héjazatát, a külső nyílászárókat. Gondoskodtak az épület kedvező energetikai jellemzőiről, a hőszigetelt homlokzatvakolat rendszer alkalmazásával. Az épület az új rámpa megépítésével a mozgáskorlátozottak számára is akadálymentesen megközelíthetővé válik az új főbejáraton keresztül. Az udvaron parkolók kialakítása történt meg, valamint elbontásra került a régi kerítés. Tekepálya A tekepálya felújítását és bővítését a szombathelyi Vasber Zrt. végzi. A kivitelezés során a meglévő kétsávos tekepálya további két sávval bővül. A toldalékként megépített épületben kapnak helyet az öltözők, míg a régi épületrészben je lényegesen rövidebb. Az eljárás emellett környezetkímélő, mivel környezetre ártalmas hulladék az építés során nem keletkezik. Az utcában jelenleg a kiemelt szegélyek építésén dolgoznak. Elbontották az evangélikus templom két oldali kerítését, mely a tervek szerint részben a templom melletti parkoló hátsó lezárásaként visszaépítésre kerül. Ezt követően elkezdték építeni a templom melletti térkővel burkolt parkolót. A kivitelezési határidő december 23. A RENDÔRÔRS mint konzorciumi partner kerül kialakításra a mozgáskorlátozottak számára is használható vizesblokk. Megújul a tekepálya bábuállító automatikája, eredményjelzője, golyó elevátora, a tekepálya alépítményei, kezelőpultja és egyéb berendezései. A meglévő és új épületrészek csatlakozásának kialakítása nehézségbe ütközött, így a tervezett szeptember 10-i határidőhöz képest kissé csúszik a kivitelezés befejezése. Bízva abban, hogy vele járó kellemetlenségek a településen élők életvitelét nem befolyásolják, a munkálatok befejeztével együtt örülhetünk majd a látványában és szerkezetében is új városközpontunknak. Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

16 16 RÉPCELAKI Hírmondó A RÉPCELAK VÁROSÉRT PROGRAM KIEGÉSZÍTÔ ELEMEI A projektet kiegészítő öt szoft elem közül egyik, a Környezetismereti tájékoztatás lezárult. A Répcelaki Fesztiválon felállított környezetvédelmi sátor sokoldalú és színvonalas programsorozatot valósított meg. Időközben két másik programkiegészítő elem is megvalósult, azonban nem zárult le véglegesen. Ezek: Répcelaki Hírmondó Bízunk abban, hogy az arculatában nagymértékben megváltozott, nyomdai úton előállított önkormányzati lapot sokan megkedvelték. A projekt ideje alatt, ahogy azt előző számunkban is tettük, kiemelten fogunk tudósítani a Répcelak városért program híreiről, előrehaladásáról. A jelenlegivel együtt még három alkalommal olvashatják információinkat ebben a színes, megújult formában. A honlap A Répcelak városért projekt időközben megvalósult másik prog ram kie gészí tő eleme. Az új honlapot reményeink szerint indulása óta megkedvelték használói, látogatói. Az egyszerűbb, ám igényesebb forma és szerkezet átláthatóbbá, és gyorsabbá tette a tájékozódást. A Répcelak városért program eseményeiről és előrehaladásáról, elsősorban a Hírek rovata tájékoztatja a látogatót. A honlap majdnem minden eleme helyből szerkeszthető, megváltoz- tatható, lecserélhető, kiegészíthető és bővíthető, így a projekt lezárását követően is hasznos információhordozó lehet még sokáig számunkra. Az oldalak látogatottságának mértékét a lenti ábra tanúsítja. ( -csé- ) Lakossági szolgáltatások és képzés A Répcelak Városért Program finanszírozásában két képzés kerül megvalósításra, amelyek október közepétől indulnak. A képzések részletes leírását a Répcelaki Hírmondó júniusi számában és a Répce Tv képújságában olvashatják. Jelentkezésre még van lehetőség a Művelődési Otthonban vagy a következő elérhetőségeken: 95/ ; 30/ ; Répcelak kulturális életét bemutató kiadvány Megkezdődtek a Répcelak kulturális életét bemutató könyv előkészületei, amely a jövőre 10 esztendős Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület tevékenységének egyik legfontosabb elemét mutatja be. A könyv munkacíme: Szemelvények a Répce Galéria kiállítási programjából. A kiadvány a fontosabb tárlatokról tartalmaz ismertetést, bemutatja az alkotókat és közzéteszi a megnyitón elhangzott beszédeket. A könyv szerkesztését Salamon Nándor művészettörténész, Garas Kálmán fotóművész és Szórádi Enikő, az egyesület titkára végzi. A mű várható megjelenése: 2011 első negyedéve. (-sze-) A látogatottsági statisztikája (A lekérdezés időpontja ) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósult meg.

Répcelaki. Hírmondó. A szeretet fényei. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. A szeretet fényei. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 16. évfolyam 4. szám 2010. december A szeretet fényei Mi emberek, már csak ilyenek vagyunk. Az életünk egy örök várakozás,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. december 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre,

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre, Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 17. évfolyam 4. szám 2011. december Karácsony Karácsony A keresztény világ a Megváltó születését ünnepli, a Kisdedét, aki

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Nőként a polgármesteri székben

Nőként a polgármesteri székben 2010. III. negyedév KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam 3. szám Nőként a polgármesteri székben Földest a földesiek tudják naggyá tenni Partnerként tárgyal a szabadidőközpont fejlesztése iránt érdeklődő befektetőkkel,

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Nőként a polgármesteri székben

Nőként a polgármesteri székben KÖZÉLETI LAP VI. évfolyam 3. szám Nőként a polgármesteri székben Földest a földesiek tudják naggyá tenni Partnerként tárgyal a szabadidőközpont fejlesztése iránt érdeklődő befektetőkkel, hárompercenként

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA XXXI. évfolyam 10. szám 2 0 1 0. s z e p t e m b e r 2 1. Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 4 7. oldal 13. oldal 15. oldal 23. oldal Választás Október

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Szent István - napját ünnepeltük 16-18. oldal Vélemények és tervek az új egészségügyi központról 8. oldal Csömör kincsei játékra hívjuk a község lakóit 10.

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben