Passzívpanelház energetikai korszerûsítésének gépészeti koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Passzívpanelház energetikai korszerûsítésének gépészeti koncepciója"

Átírás

1 Passzívpanelház energetikai korszerûsítésének gépészeti koncepciója Kucsera Mihály* Fontos elõrebocsátani, hogy a jelen cikk nem a passzívházak általános követelményeivel foglalkozik, hanem annak a panelépületek esetén a sajátos hazai adottságok mellett felvetõdõ szempontjaira összpontosít. Az egyik újpalotai (Zsókavár utcai) panel toronyháznak a passzívház-szintû és 2011-ben a külsõ hõszigeteléssel, ablakcserével megkezdett energetikai korszerûsítése a maga nemében második hazai kezdeményezés. Szakmai elõzménye az EU-finanszírozású és az európai gyakorlatban is különlegességnek számító, 2005-ben elkészült dunaújvárosi kísérletikutatási Solanova-ház. A német és osztrák közremûködéssel megvalósított egyedülálló projekt célja egy panelépület komplex napenergiás felújítása passzívház követelményekkel, amelynek eredménye az épület fûtési energiafelhasználásának több mint 80%-os csökkenése, a téli és a nyári komfort javulása, a lakások értékének emelkedése lett. A projekt legfontosabb célkitûzése akkoriban az volt, hogy tudományos elõkészítettségével, mûszaki megalapozottságával példát teremtsen és az utólagos monitoring révén adatokat szolgáltasson a több mint iparosított technológiával létesített hazai panellakás korszerûsítéséhez. Az újpalotai felújítás kiemelt alapelve, hogy a hazai finanszírozási adottságokhoz igazodó,, a pályázati források rendelkezésre állásának függvényében megvalósítható, több megvalósítási lépcsõre ütemezhetõ, szakaszolható megoldás szülessen. Ennek megfelelõen a tervezési cél meghatározása: a darmstadti Passivhaus Institut (PHI) követelményeit teljesítõ passzívház-megoldás kidolgozása, több évtizedes távlatban is korszerû, a 2020-tól érvényes energetikai követelményekhez igazítható, továbbfejlesztésre alkalmas fûtõrendszer kialakítása, lakásonként arányos költségmegosztás biztosítása, komfortszint emelés, a távlati autonóm hõellátás. A meghatározó kiindulási adatok az épületszerkezet jellegén túlmenõen földszint + szerelõszint + 12 lakószintes épület, 72 lakás, 183 fõ átlagos lakószám, a konyhában meglévõ gáztûzhely, távfûtésre (gáz alapú fûtõmû) alapozott hõellátás, ablakszellõzéssel megvalósított szellõztetés. A kiinduló állapotot a lakások kb. felében végrehajtott korábbi radiátorcserével, átkötõszakasz és termosztatikus szelep beépítésével már részben átalakított meglévõ fûtõrendszer jelenti. A korábban elvégzett részleges korszerûsítés további * Mark-Cont Kft. / DOMTEC Kft. hasznosítása az egyenlõ teherviselés, a korszerûsítési támogatásból való egyenlõ részesedés, elszámolás összefüggésében a forrásfelhasználás függvényében mérlegelhetõ. Ezek kezelése a tapasztalat szerint jelentõs kommunikációs feladatot jelent, mert a lakóközösség jóváhagyását igényli és közvetve az egész projekt elfogadottságát befolyásolja. A mûszaki megoldás kidolgozásakor érvényesíteni kívánt szempontok: az épületszerkezet hõszigetelésével elért passzívház-szint elõnyeit valóban hasznosító fûtõrendszer, az ingatlanérték növelésének hosszú távú biztosítása, a halasztott megvalósítási ütemekbe és távlati célokba illeszkedõ rendszerelemek alkalmazása, a korábban elnyert támogatási forrás elõzõekhez igazodó felhasználása, alkalmasság megújuló energiaforrásra történõ, akár utólagos átállásra, a távlati autonóm mûködés feltételeinek megteremtése, a megvalósítási költség minimalizálása, a források függvényében szakaszolható mûszaki megoldás, megtérülés alapján rangsorolható ütemezés, a mûködés és lakhatóság folyamatos fenntartása. A fûtési egyenleg egyaránt számol a szakaszos felújításból következõ átmeneti, valamint a passzívház kivitelû lakószintek hõigényét tovább csökkentõ távlati földszinti beépítéskor elõálló végleges energetikai állapotokkal. Az ismertetés a tervezett megoldáson túlmenõen különbözõ szempontokból felvetõdött, megfontolható alternatív megoldásokat is megemlít. Mûszaki megoldás Az épület energetikai méretezése a darmstadti Passivhaus Institut (PHI) követelményei alapján a passzívházak tervezé- 28 Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/1-2. szám

2 sére fejlesztett PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) tervezõprogrammal készült, az építéskor, között alkalmazott paneltechnológiáról rendelkezésre álló adatok alapján. A hõtechnikai számítás kulcselemei: a 16 cm-es, tûzvédelmi szempontból elfogadható ásványgyapot szigetelés, a 3 rétegû ablaküvegezés és a Solanova-háznál is alkalmazott csatorna-hõcserélõs álmennyezeti hõcserélõvel szerelt szellõzõgép. Elszívott Fürdõszoba Konyha Álmennyezet Szellõzõ befúvós válaszfalban pl. lakószobához WRG climos Távozó Külsõ A passzívház kiinduló elve alapján az ésszerû minimumra a (ablak-) szellõzési veszteségnél is alacsonyabbra csökkentett transzmissziós veszteség lehetõvé teszi, hogy a megfelelõ alapterületi arány és a magas hõvisszanyerési hatásfok folytán a csekély maradó fûtési igény légfûtéssel is kielégíthetõ legyen. Elõfeltétele a legjobb hatásfokú hõvisszanyerés biztosítása. Ez a magyarázata, hogy a nagy hatásfokú hõvisszanyerõs szellõzõgép válik a passzívház gépészet elengedhetetlen, kulcsponti elemévé és a hagyományos fûtõrendszeri elemek kerülnek kiegészítõ és szabadabb választást engedõ helyzetbe, hõforrás- és hõleadóoldalon egyaránt. Az elõzõeknek megfelelõen a fûtõrendszer átalakítása, teljesítményének méretezése lakásonként önálló, 90% hatásfokú hõvisszanyerõs szellõzõrendszer kialakításával és a klasszikus passzívház elvnek megfelelõen a szellõzõ szabályozható utófûtésével számol. A tervezés során jelentõs korlátozást jelentett a konyhai gáztûzhely, amelynek kiváltása a komfortszint emelésén túl összességében valószínûleg költségoldalon is elõnyös megoldást jelenthet, de jelen esetben nem került mérlegelésre. Az egyes tervezett gépészeti alrendszerek választási lehetõséget is teremtenek a tényleges finanszírozási lehetõségek függvényében, illetve a szakaszolt megvalósítás során elõálló eltérõ állapotok döntési helyzetére. Ezek az alrendszerek a következõk: hõvisszanyerõs szellõzés, lakásonként önálló szellõzõgép konyhai elhelyezéssel, homlokzati beszívás-kifúvással, szakaszolható kiépítéssel, valamint az elsõ kivitelezési ütemben szükséges ideiglenes légbevezetési megoldás utólagos hasznosításával. Központi rendszer kialakítása az adottságok alapján sem szerkezeti, sem gazdaságossági, sem a folyamatos lakáshasználat miatt kivitelezhetõségi okból sem volt célszerû. A légcserét, a légszállítást a gáztûzhely miatt a passzívházméretezési igényeket túllépõ GMBSZ követelmények figyelembe vételével kell meghatározni. A kiegyenlített szellõzõrendszer késõbbi ütemre halasztott megvalósítása esetén az elõálló légtömör állapot miatt létfontosságú az egyszerû központi elszívás folyamatos biztosítása. Ez a pótlólagos friss bevezetés megoldásával és a meglévõ központi elszívórendszer felújításával történik, ami azonban többlet-ráfordítást okoz. Az ideiglenes légbevezetés fali, légcsatornázott kivitelben készült, mivel a nyílászáróba épített, szokásos résszerelvények beszerelése gyakorlatilag helyreállíthatatlanul tönkretenné a kényes belsõ szigetelésû légtömör nyílászárókat. Hõvissszanyerõs szellõzõgépként a legjobb hatásfokot biztosító csatornahõcserélõ mellett a korszerûbb páravisszanyerõs típus alkalmazása ajánlott, ami a viszonylag kicsi alapterület/ lakószám-arány, illetve a gáztûzhely miatt viszonylag magas légcsere-igény következtében a fokozott téli -kiszáradási veszély és a téli fagymentesítés szempontjából is elõnyös. A hazai körülmények között jelentõs nyári túlmelegedés megoldására lényeges az ennek kivezetését biztosító üzemmóddal rendelkezõ szellõzõgép. Biztonsági szempontból elõnyös, ha a szellõzõgép konstrukciója a típus függvényében vagy már gyárilag ilyen változatban kialakítva vagy a telepítési beállítással letiltva a csak elszívásos vagy depressziós kiegyenlített szellõzési opciót, eleve kizárhatja a gáztûzhely miatt veszélyes depressziós légállapotot kockáztató üzemmódot. További fontos kiegészítõ tartozékok, illetve jellemzõk: a fagymentesítõ elõfûtés, mert a gáztûzhely miatt elengedhetetlen, elõírt minimális légszállítás biztosítása kizárja a hõcserélõ fagymentesítését szolgáló esetleges szellõzés-korlátozás alkalmazását. Erre kalorifer vagy az energiatakarékos, önszabályozó PTC-fûtõelemmel és hõszigetelt mûanyagházzal szerelt (iso-defroster) lehet a gazdaságos alternatíva. a szellõzõventilátorok üzemkimaradása esetére a gázellátást korlátozó biztonsági mágnesszelep szükséges. Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/1-2. szám 29

3 Opcionális lehetõség a valós szellõzési igényhez igazodó, takarékosabb szellõzés-szabályozást szolgáló CO 2-, CO-, páratartalom- és/vagy légminõség-érzékelõ alkalmazása (természetesen erre alkalmas szellõzõgép feltételével), a veszélyes depressziós légállapot érzékelésére valamint a veszélyt okozó ventilátorok lekapcsolására szolgáló nyomáskülönbség-ügyelõ (Differenzdruckwächter) alkalmazása. légfûtés, a befúvott szellõzõnek a központi fûtõrendszerrõl melegvizes kaloriferrel végzett utófûtésével, aminek teljesítménye különösen a gáztûzhely miatt megnövelt légszállítás folytán elegendõ lehet a szükséges hõigény leadására. A szellõzõ kizárólagos fûtési alkalmazása azonban a jelentõsen ingadozó lakószám és lakáshasználat miatti bizonytalan páraképzõdés illetve téli légszárazság függvényében a komfortérzet szempontjából gondot okozhat, meglévõ fûtõrendszer, a korszerûsítés szakaszos megvalósításának függvényében csökkenõ hõigényhez igazítható alacsony alaphõmérsékletû állandó beszabályozáshoz szükséges mértékû átalakítással (átkötések, szelepek stb.). A konvekciós hõleadás a fûtõ-szellõzés elrendezésével összhangban a szobákba koncentrálva, a teljesítmény- és hõfokszabályozás a fûtési igény csökkenése, illetve az alternatív fûtõrendszeri elemek belépése függvényében alakul, napkollektor-rendszer, a melegvíz-ellátására, tetõ- és homlokzati elrendezéssel. Az alternatív hõszivattyús rendszer megvalósítása esetén (valamint az autonómiát biztosító napelem-helyigénye miatt) forrásfelhasználás szempontjából az elhagyása megfontolandó. hõszivattyú, geotermális talajszondás rendszerben, ami passzívház szint mértékéig fedezi a fûtés és a HMV-elõállítás hõigényét. Megvalósításának feltétele a talajszondák kivitelezéséhez az épület körüli terület igénybevétele, ami az adott épületnél a tervezett földszinti túlnyúló lepényépület kialakítása kapcsán egyébként is telekrendezést igényel. A talajszondák számának, hosszának pontos meghatározása próbaszonda-mérés alapján véglegesíthetõ. A korszerûsítés ütemezése arányában csökkenõ hõigény függvényében a maradó távfûtés(t) kiegészítõ, téli rásegítõ szerepben mûködhet, a szezonális mûködés feltételei a távhõszolgáltatóval tisztázandóak. utóhûtés, megfelelõ kaloriferrel a passzívház kivitel elérésekor talajszondák révén direkt keringetéses mûködtetéssel biztosítható a nyári túlmelegedés kivezetése, a talajszondák létesítése a hõszivattyúnál jelzett feltételek függvénye, sugárzófûtés, a fürdõk használati idejére korlátozott magasabb hõmérséklet-igény biztosítása elektromos infrasugárzókkal, késleltetett automatikus kikapcsolással. Hõmérséklet-szabályozás A hosszabb német passzívházas tapasztalatok alapján a lakáshasználat függvényében a tényleges fûtési igény akár többszörös eltérést is jelenthet. Társasházi alkalmazás esetén ezt a helyzetet ráadásul jelentõsen bonyolítja és nehezítik az egyéni érdekek, az eltérõ szokások valamint lakásadottságok, amit az eddigi hazai felújítási tapasztalatok is igazolnak. A fûtõrendszer kialakításánál a passzívháznak a hagyományostól eltérõ energetikai viselkedésébõl (épületen belüli erõs hõáram, kiegyenlítõdõ hõállapot) célszerû kiindulni. Egy régi építésû panel társasház esetében külön jelentõséget kap, hogy a külsõ termikus burkon elért légtömörségtõl függetlenül a lakóegységek és közlekedõterek között lakott állapotban szinte megoldhatatlan feladat a légtömörség megvalósítása. A közismert fûtésmegosztási, elszámolási anomáliák (visszaélések) alapján elvetettük a jelentõs többletköltséget jelentõ helyiségenkénti hõfokszabályozás, költségosztók alkalmazását. A javasolt, önnálóan szabályozható légfûtéssel oly módon biztosítható az egyedi hõmérséklet-szabályozás, hogy az egyben késztetés is a lakóknak a hõvisszanyerõs szellõzõrendszer rendeltetésszerû használatára, és a szükségtelen ablakszellõzés elmaradásával biztosíték az épület energetikai kivitele révén elérhetõ fûtéstakarékosság megvalósulására. A javasolt megoldás: állandóra beszabályozott konvekciós hõleadás az elõremenõ hõmérséklet és megfelelõ hõfoklépcsõ beállításával (meglévõ radiátor vagy távlati felületfûtés esetén egyaránt); alapdíj a megállapított alacsony alaphõmérsékletre a részletes hõtechnikai számítással helyiségenként meghatározott hõigény alapján; elszámolás az alapdíj és a lakásonként kialakított egyedi mérés összesített értéke alapján. Paul CLIMOS hõvisszanyerõs szellõzõgép Konyha = 60 m 3/h H-1 H-2 Utófûtõ Fagymentesítõ elõfûtõ Ideiglenes légbevezetés lezárása Étkezõ V be = 20 m 3/h Szoba Vbe = 30 m 3/h WC = 15 m 3 /h b-1 Fürdõ = 30 m 3/h b-2 A tervezett megoldás Gardrób =5m 3/h Nappali Vbe = 60 m 3/h 30 Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/1-2. szám

4 Kiegészítõ energia-megtakarítási megoldások A most bemutatott tervezés egy jól meghatározott célra, az épület energetikai korszerûsítésére irányult, tehát nem általános jellegû, teljes körû felújításra vonatkozott. Ebbõl következõen számos, egyébként szintén felújítást érdemlõ más területet sajnálatunkra nem is érinthetett, amelyek pedig a melegvízhálózat felújítása, víztakarékosság, belsõ légtömörség hõtechnikai és zajhatárolással, tûz- és vagyonbiztonság, az ingatlan állagmegóvása, a közös terek értéknövelõ esztétikai és komfortjellemzõi stb. szempontjából szintén idõszerûek lennének, de szintén a tervezési határon kívül maradtak. Az épület veszteségeinek csökkentése, illetve a kiépítendõ költséges kapacitások méretezése során önmagában jelentõs eredményt jelenthet a melegvízhálózaton elérhetõ megtakarítás a cirkulációs veszteség csökkentése valamint víztakarékos zuhanyfejek és csap kifolyóelemek felszerelésével a takarékos vízfelhasználás és a HMV-energiafelhasználás jelentõs csökkenése. Elõkészítési szempontok A passzívház szint elérése az eredeti, alapvetõ célt jelentõ költséghatékony megvalósítás teljesítésével csak alapos tervezéssel és elõkészítéssel lehetséges. A költséghatékony megoldásnak az optimálisan méretezett és szigetelt épületszerkezet elõnyeit ténylegesen érvényesítõ, tehát nemcsak olcsóbb üzemeltetésû, de lehetõleg egyszerûbb, kisebb kiviteli költségû épületgépészeti rendszert kellene eredményeznie. Ez természetesen viszonylagos, hisz a hagyományos gépészethez képest mindenképpen új elemeket (mindenek elõtt a hõvisszanyerõs szellõzést), eltérõ szereposztást illetve arányokat, de a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül drágább megoldásokat igényel. Nevezetesen a töredék fûtési igény bármely hagyományos, tehát nem föltétlenül megújuló energiás hõforrással, hightech berendezések nélkül, de természetesen az egyéb követelményeket kielégítõ berendezéssel megoldható. Az épületet egységes rendszerként kezelõ passzívház-elvnek, illetve követelménynek talán legjobb példája a szellõzõrendszer, ami kulcsszerepbe kerülve szigorúan az adott szerkezet és fûtõrendszer összefüggésében határozható csak meg. A hazai tapasztalatok alapján már a tervezés során is a senki földjét jelentõ olyan rendszerelemek, mint az önálló konyhai elszívó, kandalló, egyéb nyitott tûzterû fûtõ- vagy fõzõkészülék, központi porszívó stb. együttes alkalmazása egy légtömör épületben akár élet- és tûzveszélyt is okozhat. Ennek különleges esete a fokozott veszélyt jelentõ gáztûzhely alkalmazása, ami az újpalotai panelépületre is érvényes. Németországban depressziós légállapotot okozó berendezés alkalmazása esetén kötelezõ elõírás a nyomásviszonyok állandó ellenõrzését, valamint az engedélyezett határérték túllépése esetén az összes depressziót okozó berendezés közvetlen kikapcsolását biztosító nyomáskülönbség-ügyelõ készülék beszerelése. Gázbiztonság A 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet szigorú elõírásokat tartalmaz a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítésére és üzemeltetésére. A GMBSZ (Gáz Biztonsági Szabályzat) alapján a felhasználói/fogyasztói berendezés alatt a fogyasztói vezetéket, a gázfogyasztó készüléket és a gázfelhasználó technológiákat, valamint az azok rendeltetésszerû és biztonságos használatához szükséges tartozékok összességét kell érteni. Ez utóbbiba beleértetõdnek az égés ellátást érintõ szellõzési megoldások. A tapasztalatok alapján a nem megfelelõ légellátási és égéstermék-elvezetési feltételek miatt bekövetkezõ balesetek (CO-mérgezés) elkerülése érdekében a nyílt égésterû, kéménybe nem kötött ( A típusú) és kéménybe kötött ( B típusú) gázkészüléket alkalmazásakor különösen fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a jelzett típusú készülékek valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévõ helyiségek esetén tervköteles átalakításnak minõsül: a fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy a meglévõ nyílászárók tömítése; elszívó/szellõzõ ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése; a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított minden egyéb módosítás [meglévõ csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítása (bõvítése, felújítása)]. Ilyen tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés megkezdése elõtt: a) Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult szakemberrel (épületgépész tervezõvel), amelyben ellenõriztetni kell a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét a már üzemelõ gázfogyasztó készülékek esetében. b) A kiviteli tervet a kivitelezés megkezdése elõtt mûszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. c) A kivitelezés befejezése után az elkészült szerelést a földgázelosztóval vagy megbízottjával az üzembe helyezés elõtt mûszaki-biztonsági szempontból ellenõriztetni kell. A hazánkban szinte kizárólagosan helyi vagy központi elszívással rendelkezõ lakóépületeknél a biztonsági szabályzat követelménye alapján általában mintegy 60 m 3 /h bevezetése szükséges a konyhába (4 fõzõégõs és sütõs tûzhelyet figyelembe véve), továbbá szabadba szellõzõ gépi elszívást kell létesíteni, hogy megelõzzék az összeszellõzést a lakószobákkal. A kiegyenlített lakásszellõzésnek viszont a hosszú évtizedek alatt kialakult nemzetközi gyakorlat és szakmai szabályok szerint épp az az alapelve és elterjedt gyakorlata, hogy a friss t közvetlenül a lakóterekbe kell bevezetni, míg a szennyezett t közvetlenül a szennyezett terekbõl kell elszívni, épp azért, hogy az így kialakuló nyomásviszonyok eleve megakadályozzák a szennyezett visszaáramlását a lakótérbe. Ilyen esetben a közvetlen konyhai légpótlásnak a hazai gyakorlat szerint rutinszerûen alkalmazott követelménye Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/1-2. szám 31

5 ezekbõl következõen a céljával ellentétes hatást fejt ki, hisz kizárja a megfelelõ irányú légáramot biztosító nyomáskülönbség kialakulását. Ez ilyen formában a jelenleg érvényes Szabályzatban megfogalmazott tervezési elvvel is ellentétes, hiszen a pont elsõ bekezdésének utolsó mondata épp azt írja elõ, hogy A szükséges szellõzõ-térfogatáramot és a bejutását biztosító nyomásfeltételeket meg kell tervezni. Így viszont a visszaáramlást megakadályozó nyomáskülönbség hiányában megbomlik a lakáson, mint ajtókon keresztül óhatatlanul összeszellõztetett egységes légtéren belül kívánatos áramlási irány. Sõt, a lakótéri túlnyomás bármely csökkenése esetén (pl. ablaknyitás) kifejezetten elõállhat az ellenkezõ irányú nyomáskülönbség és konyha felõli visszaáramlás veszélye. A Szabályzat eddigi értelmezési-alkalmazási gyakorlata alapján kialakított közvetlen konyhai légbevezetés további hátránya, hogy egy hõvisszanyerõs szellõzõrendszer esetén a lakóterekben szükséges légpótláson felül gyakorlatilag többlet légcsere-igényként jelenik meg a gáztûzhely miatt elõírt 60 m 3 /h légmennyiség, másrészt a lakás egyéb tereinek kiegyenlített szellõzése érdekében a többi elszívásos helyiségben ugyanennyivel fölöslegesen növelni kell az elszívást, továbbá a téli idõszakban ez a szükségesnél nagyobb légcsere növeli a túlszellõztetés, a kiszáradásának a veszélyét, ráadásul arányosan növeli a szellõztetési hõveszteséget, a beruházási és üzemeltetési költséget. A jelen felújítás tervezése során az elõzõektõl eltérõ, a hõvisszanyerõs kiegyenlített szellõzõrendszerre kialakított megoldás a Szabályzat azon pontján alapul, ami lehetõvé teszi a szomszédos helyiségen keresztül történõ légpótlást. Ennek feltétele a megfelelõ összeszellõzés biztosítása, amit a Szabályzattal és a nemzetközi gyakorlattal összhangban is legegyszerûbben az ajtók alatt, a küszöbök elhagyásával vagy átvezetõ szellõzõrácsokkal lehet biztosítani. Meglévõ központi szellõzõrendszer Jelen felújításnál az elsõ kivitelezési ütemben a hõvisszanyerõs rendszerek kiépítéséig a meglévõ központi elszívókürtõk biztosítják a szellõzést, de ebben az elsõ ütemben is folyamatos követelmény az elszívórendszer megfelelõ állagának biztosítása, az elszívónyílások ellenõrzése, a légszelepek szükség szerinti cseréje vagy pótlása. Mivel a központi elszívás, a közös elszívókürtõ révén az egyes lakások kölcsönhatásban állnak egymással, a beszabályozás hiányában kétséges, hogy minden lakásban biztosított-e a gáztûzhely miatt fokozott jelentõségû elszívás, ezért a konyhában megkövetelt 60 m 3 /h légcsere ellenõrzésére a gázelosztónak be kell mutatni a légtechnikai beszabályozási jegyzõkönyvet. A tetõventilátorok ellenõrzésén túlmenõen tûzvédelmi szempontból is szükséges az elszívó kürtõk tisztítása. A rutinszerû tisztítást megelõzõen elengedhetetlen a kürtõk állapotellenõrzése, amit a tisztítással foglalkozó komolyabb cégek a szolgáltatás részeként végeznek. Ez a központi elszívó légcsatornák kamerás ellenõrzésével (bárhol lehet sérülés, átalakítás, szétcsúszás stb.) ad megbízható eredményt. Ennek hiányában a beszabályozás kivitelezhetõsége eleve kétséges. Ráadásul a légtömörség hiányában a ventilátorok csak jelentõs többlet teljesítmény (és áramfogyasztás) révén tudják biztosítani a hiányzó többlet légszállítást. További figyelmet érdemel, hogy a hatósági szabályozás terén a GMBSZ-hez hasonlóan szintén folyamatos, és szigorodó kötelezettséget és felelõsséget jelentenek a tûzbiztonsági követelmények (új OTSZ). Ezek a szellõzõrendszer esetében az egyszeri korszerûsítéstõl függetlenül folyamatos jelleggel megkövetelik a szellõzõk rendszeres karbantartását a ventilátorok elektromos és motorikus állaga, a szellõzõkürtõk tûzveszélyes szenynyezõdése, korróziója, érintésvédelme szempontjából egyaránt. A biztonságos légellátás szempontjából további kikötések: a gáztûzhely telepítési helyiségében jelezni kell a légátvezetések, légrácsok eltakarásának vagy lezárásának tilalmát, a gáztûzhely üzemeltetése, használata csak a szellõzõventillátorok folyamatos mûködésének feltételével engedélyezett, az egyedi/önálló lakásszellõzõ berendezés, helyi elszívóventillátor alkalmazása automatikus mûködésû, biztonsági leválasztó mágnesszelep beszerelését követeli a gáztûzhely csatlakozó gázvezetékébe. Az adott esetben a gázelosztó által jóváhagyott terv ezek betartását tartalmazza. A biztonsági elõírások betartása végsõ soron, tájékozottságtól függetlenül a mindenkori beruházói-tulajdonosiüzemeltetõi szereposztás függvényében alakuló felelõsségés költségviseléssel, de minden esetben, tervtõl, korszerûsítéstõl, a létesítés óta eltelt idõtõl függetlenül is számon kérhetõ. 32 Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/1-2. szám

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Passzív házak Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Mi az a passzívház? Minimális fűtési energiafelhasználás Minimális fűtési hőszükséglet Passzív-szolár szolár technikák alkalmazása

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Szellőzés. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12.

Szellőzés. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. Szellőzés Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 A szellőzés fontossága Az energiatudatos építkezések, beruházások

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés

Energetikai korszerűsítés Energetikai korszerűsítés Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Előadó:Benedek László Békéscsaba, 2012 október Küszöbön a felújítás! E- learning sorozat Dátum, Előadó Energetikai korszerűsítés kissé

Részletesebben

Komfortos fürdőzés egész évben

Komfortos fürdőzés egész évben Komfortos fürdőzés egész évben A szabályzott belső légállapot egy fontos tényező különösen a medenceterekben, ahol a magas relatív páratartalom és a kondenzáció előfordulása csökkentheti a felhasználók

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei.

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Építők 105 Lakásszövetkezet 9024 Győr, Bartók B. út 44-56. Előadó:Csiszár Lajosné lakásszövetkezeti elnök Rudics András Lakásfenntartók

Részletesebben

Az élet és a környezet védelmében

Az élet és a környezet védelmében Az élet és a környezet védelmében A kéményseprő-ipari feladatok változásai és ezek kapcsolódása a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat területéhez Előadó: Kocsis Krisztián Műszeres Szolgáltatási Osztályvezető,

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete Előadó: Kardos Ferenc Épületgépészeti feladatok alacsony energiaigényű épületekben Fűtés Szellőztetés Használati melegvíz-előállítás Komforthűtés

Részletesebben

Épületek energiahatékony. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Épületek energiahatékony. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Épületek energiahatékony szellőztetése A szellőzés feladatai -Megfelelő mennyiségű frisslevegő biztosítása -Nedvesség eltávolítása -Szennyezőanyag koncentráció csökkentése -Szagok eltávolítása -.. - Mennyi

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 2017. március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont Gyűjtőkémény: Megoldhatatlan helyzet? Lehetetlen a kazáncsere? Törvényi környezet: mi történt, és mi várható? Versits Tamás okl. épületgépész mérnök,

Részletesebben

Energiatakarékos lakásszellőztetés

Energiatakarékos lakásszellőztetés Energiatakarékos lakásszellőztetés Kollár Csaba Értékesítési vezető COMFORT Budapest Épületgépészeti Szakkiállítás,Konferencia 2007. április 18. Előadás tartalma Miért szükséges a gépi szellőztetés Szükséges

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy Szily kastély területén található tornaterem felújításával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Biatorbágy Szily kastély területén található tornaterem felújításával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft.

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft. Tóth Illés műszaki igazgató Nyírtávhő Kft. Társaságunkról Lakásszám 15 647 db Közületi fogyasztó 1 003 db A fűtött légtérfogat g A melegvíz mennyiség 3 951 ezer lm 3 505 ezer m 3 /év A forró víz hőszállító

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Légbevezetők. Műszaki leírás és beépítési útmutató. Gázkészülékek légellátása Párásodás elkerülése

Légbevezetők. Műszaki leírás és beépítési útmutató. Gázkészülékek légellátása Párásodás elkerülése Légbevezetők Műszaki leírás és beépítési útmutató Gázkészülékek légellátása Párásodás elkerülése TERMÉK LEÍRÁS Az AERO PLUS típusú nyílászáróba építhető légbevezető termékcsalád méretezett levegőellátás

Részletesebben

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Előadó: Csallóközi Zoltán igazgató FŐGÁZ csoport Kecskemét, 2008. március 28. V. Országos Kéménykonferencia

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november

Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén. Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Uniós irányelvek átültetése az épületenergetikai követelmények területén Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. november Új szabályozások Kormány rendelet Az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

FEHU-H kompakt álló légkezelők

FEHU-H kompakt álló légkezelők A FEHU-H egy kompakt levegő betápláló és elszívó készülék, keresztáramú lemezes hővisszanyerővel, meleg vizes fűtéssel és opcioként kérhető beépített hűtött vizes hűtő hőcserélővel. A készülék extrudált

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász 2016.11.04. Vállalkozói költségek csökkentése A vállalkozás energia felhasználásának csökkentése beruházással A vállalkozás energia felhasználásának

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai direktíva 91/2002/EK

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Hogyan pályázzunk Várépítő pályázatra? Tájékoztató rendezvény Hasznos tanácsokkal Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Versits Tamás

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Hőszolgáltató Kft. Cégtörténelem 1949. augusztus 15. - 1991.

Részletesebben

NILAN VP 18 M2. Központi szellőztető és hőközpont integrált szűrőkkel

NILAN VP 18 M2. Központi szellőztető és hőközpont integrált szűrőkkel P I A C V E Z E T Ő I P A R I É S L A K Á S S Z E L L Ő Z T E T É S H Ő V I S S Z A N Y E R É S S E L magas minőségű szellőztető készülékek a jó közérzetért NILAN VP 18 M2 Központi szellőztető és hőközpont

Részletesebben

Lakásszellőzés szakmai nap

Lakásszellőzés szakmai nap Lakásszellőzés szakmai nap Első rész Tóth István gépészmérnök, közgazdász Zehnder Group Deutschland GmbH, Magyarországi Képviselet A Zehnder Magyarországon 2008 előtt: Nagykereskedőkön keresztül, csak

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal ZÖLD ENERGIA 4. BKIK Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető Budapest 2011.10.26. HIDRO-GEODRILLING Geotermikus Energiát

Részletesebben

A CADS-FLEXEO készülékekhez tartozékként kapható 100% kézi működtetésű vagy automata by-pass amely kialakítása

A CADS-FLEXEO készülékekhez tartozékként kapható 100% kézi működtetésű vagy automata by-pass amely kialakítása CADS-FLEXEO típusú hővisszanyerős készülék Statikus (ventilátor nélküli) magas hatásfokú hővisszanyerővel ellátott készülék (max. 94 hatásfok) alacsony profillal és kis tömeggel lehetővé téve az álmennyezetbe,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről) Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján

Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Iparosított technológiájú épületek felújításának értékelése a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapján Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Előzmények

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 38 40 HÁZ és KERT Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 39 Nyílászárók HÁZ és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ Kérjük válassza ki az Önnél kivitelezésre került fűtésrendszer(ek) típusát és figyelmesen olvassa el az arra vonatkozó részt Biztonsági előírások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

SZÉNMONOXID KELETKEZÉSÉNEK OKAI A KORSZERŰ LAKÁSOKBAN

SZÉNMONOXID KELETKEZÉSÉNEK OKAI A KORSZERŰ LAKÁSOKBAN SZÉNMONOXID KELETKEZÉSÉNEK OKAI A KORSZERŰ LAKÁSOKBAN Hagyományos építésmóddal épített épületeinkben, korszerűtlen technológiájú atmoszférikus, kéménybekötött gázkészülékeink problémamentesen üzemelnek.

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

magatartás megváltoztatására a közszférában

magatartás megváltoztatására a közszférában Javaslatok a fogyasztói magatartás megváltoztatására a közszférában Résztvevők tapasztalatai Kérdések a résztvevők felé: Ön azon a véleményen van, hogy Ön tudatos energiafelhasználó? Az Ön felhasználói

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS A RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületgépészeti rendszerek I. 2010. március 22. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az 58 kw egység-

Részletesebben

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március A kémény szerepe és helye a felsőoktatásban Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét,

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17.

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. 2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Szakképesítés: 54 582 01 Épületgépész technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépész technikus komplex szóbeli vizsga

Szakképesítés: 54 582 01 Épületgépész technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépész technikus komplex szóbeli vizsga A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi kérdéseket tartalmazzák: létesítmények kivitelezésének előkészítése, szerződéses rendszer létrehozása kivitelezés

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről

Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről Előadó: Molnár Károly ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke XIX. DUNAGÁZ SZAKMAI

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

Kémény Információk Tervezőknek

Kémény Információk Tervezőknek Kémény Információk Tervezőknek Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. T: +36 88 576 700 I F: +36 88 576 704 E: info@schiedel.hu I W: www.schiedel.hu Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP KERÁMIA

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Energetika II. (BMEGEENAEE2) házi feladat Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Készítette: Bevezetés A házi dolgozatom témaválasztása a asszív házakra esett, ezen belül is a szellőzési

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM Időpont: 2013.09.02 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet Igazgatóság a közösség szolgálatában

Részletesebben

Klíma és légtechnika szakmai nap

Klíma és légtechnika szakmai nap Klíma és légtechnika szakmai nap Hővisszanyerők műszaki paraméterei és jelentésük Tóth István Zehnder Group Magyarországi Képviselet 12/8/2015 Zehnder és Paul hővisszanyerők lakásba, családi házba 2 08.12.2015

Részletesebben

Családi házak és lakások energiatakarékos szellőzése. Páraszabályozott és hővisszanyerős szellőzési megoldások

Családi házak és lakások energiatakarékos szellőzése. Páraszabályozott és hővisszanyerős szellőzési megoldások Családi házak és lakások energiatakarékos szellőzése Páraszabályozott és hővisszanyerős szellőzési megoldások 2 Szabályozott szellőzés: akár 50-92 % energia Ablakon kidobott pénz helyett... Korunk energiatakarékossági

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék A légtömörség szerepe Az épületállomány túlnyomó része természetes

Részletesebben

ÓBUDÁN. www.faluhaz.eu

ÓBUDÁN. www.faluhaz.eu www.faluhaz.eu FALUHÁZ PROJEKT ÓBUDÁN Előzmények Az EU 2004. után csatlakozott új tagállamaiban, így Magyarországon is jelentős azon lakóépületek száma, amelyek elmaradott iparosított technológiával készültek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Energiahatékony gépészeti rendszerek

Energiahatékony gépészeti rendszerek Energiahatékony gépészeti rendszerek Benkő László okl. gépészmérnök épületgépész tervező épületenergetikai szakértő Az előadás mottója: A legjobb energiamegtakarítás az, amikor nem használunk fel energiát.

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika

P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás. P-S TENDER Kft. - Pintér Mónika P-S TENDER Kft. Pályázatíró és forráskutató vállalkozás Tevékenységi kör Pályázatírás - lakosság, társasházak és lakásszövetkezetek Közbeszerzés bonyolítása Kivitelezők pályáztatása, kiválasztása Kivitelezői

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

A gázfelhasználó technológia fogalma kiegészült a gázfáklyával, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbinával és gázmotorral.

A gázfelhasználó technológia fogalma kiegészült a gázfáklyával, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbinával és gázmotorral. A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírások változása 2016. február 22-én megjelent a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosításáról

Részletesebben

Szociális alapú lakáspályázat. a. A Bérbeadó számára kötelező feladatok

Szociális alapú lakáspályázat. a. A Bérbeadó számára kötelező feladatok Szociális alapú lakáspályázat Arany János u. 4. fsz. 3. szám alatti lakás 27 m2 alapterületű szobás Pályázó neve:..., születési helye:..., ideje:... A lakás felújítási, karbantartási programja a Bérbeadó

Részletesebben

Passzívházakról kicsit másként

Passzívházakról kicsit másként Passzívházakról kicsit másként Benécs József CePHD épületgépész szakmérnök DEFINÍCIÓK (helyett) ha egy csoporthoz szeretnénk tartozni, akkor el kell fogadjuk annak minden szabályát Amennyiben a higiéniai

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU02-0007-A1-2013 ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE Az energiafelhasználás racionalizálása, az energiahatékonyság

Részletesebben

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék Az elıadás alapja a PTE és a Gázszolgáltató Vállalatok

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Fűtési energiamegtakarítás Alacsony hőmérsékletű kazán Füstgáz Égéshő Fűtőérték Hőcserélő Fűtési előremenő Fűtési visszatérő Füstgázzal távozó hasznosíthatlan látens hő Füstgázveszteségek Gáz Levegő Készenléti

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Talamon Attila Szent István Egyetem 2014.03.13. Bevezetés Tények: A lakossági energiafogyasztás Magyarország teljes energiafelhasználásának

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA S Z E K É R L Á S Z L Ó DLA

AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA S Z E K É R L Á S Z L Ó DLA AZ ELSŐ MAGYAR PASSZÍVHÁZ MINŐSÉGŰ ISKOLA A WGBC elismerése egy magyar passzívháznak Kezdetek- ilyen volt Tervek Iskolaépület felújítás és új passzívházas új szárny, Budapest Építészet: Szekér László

Részletesebben