Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára."

Átírás

1 A Fotozoom KFT megbízásából, a tanulmányt készítette a Bardi Épületgépészeti KFT. Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára. Már mindenki számára világossá vált, hogy a napkollektoros rendszerekkel (alternatív energiai forrás) nem csak rengeteg energiát meg lehet spórolni, de a foszilis tüzelőanyagok elégetése miatt, szén-dioxidok és egyéb káros anyagok kibocsátását is megakadályozzuk. A mostanában előforduló furcsa természeti jelenségek bekövetkeztét (földünk gyors felmelegedése, óriási viharok, nem megszokott időjárási körülmények) is késlelteti, ha lehet hinni a tudósok jól felállított prognózisának. A vákuumcsöves napkollektorok elsősorban az épületek meleg víz (HMV) ellátását szolgálják. Ezalatt, hogy mit is értünk, ezt számszerűsítve próbáljuk szemléltetni. 1 m 2 vákuumcsöves napkollektor tábla teljesítménye = 660 kwh/év Tehát évente 2376 MJ = 2,376 GJ a teljesítménye. A Földgáz ára: 2,253 Ft/MJ, 1m 2 napkollektorral : 2376 MJ 2,253 Ft/MJ = Ft-nyi földgázt spórolhatunk meg évente. Az energia ára: 48 Ft/kWh 1m 2 napkollektorral : 660 kwh 48 Ft/kWh = Ft-nyi energiát spórolhatunk meg évente.

2 2 Láthatjuk, hogy mennyi pénzt és energiát spórolhatunk meg egy vákuumcsöves napkollektor segítségével. A következő táblázatban szemléltetjük, hogy különböző méretű rendszerek mennyit is tudnak megtakarítani egy év alatt. Rendszer mérete (m 2 ) Villamos energia megtakarítás évente (Ft) Rendszer teljesítménye kwh ; 2376 MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ A napkollektoros rendszer komplett költsége: Ft + Áfa / m 2. Napkollektoros rendszer kiépítése esetén: Pályázati lehetőség: KEOP /A Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. Támogatás mértéke: Bököny Község Önkormányzata esetében 60%. Előzetes felmérésünk alapján, mind az Óvodában, mind az Idősek Otthonában optimális napkollektor mennyisége 50-55m2. Mindkét esetben, mivel a megvalósulás Bökönyben történne, átlagosan a napsütéses órák száma éves

3 3 szinten 2000 óra. A fenti táblázatból jól kitűnik, a megspórolt összeg évre lebontva közel forint. Ebben az összegben természetesen nem kalkuláltuk bele, az évről évre emelkedő energia díjakat, mely a még nagyobb spórolási lehetőséget vetít előre. A teljes megvalósulás számszerűsítve: 50m2 x Ft = Ebből önerő = Banki hitel = Pályázatban elnyerhető támogatás = Ebből az eredmény latolgatásból kiderül, kalkulálva a dinamikusan emelkedő energia árakkal, befektetés 3-4 év alatt teljes mértékben megtérül. Mivel jómagam Bökönyben nőttem fel, ide jártam óvodában, iskolában, itt volt az első munkahelyem, feleségem is innen származik, s nem utolsó sorban a mai napig itt található vállakozásunk székhelye, szeretnék hozzájárulni mi is Bököny fejlődéséhez. Amennyiben pozitív elbírálásban részesítik ajánlatunkat, úgy a pályázat írás díját (általában 10 % szokott lenni), fel kívánjuk ajánlani Bököny Önkormányzat javára, ami 13,5 milliós pályázat esetén Ft. Tisztelettel : Csordás György Debrecen,

4 4 Az Energiatakarékossági Hitel Alap pályázati feltételrendszere 1.sz.melléklet A Német Szövetségi Köztársaság kormánya a magyar gazdaság számára évben célzottan szénbeszerzésre 50 M DEM segélyt ajánlott fel. A segélyből befolyt forint összeg 60 % -a az energiatakarékossági, az energiaigényesség mérséklését szolgáló beruházások kedvezményes hitellel történő támogatására szolgál. Az energiatakarékosság céljára rendelkezésre álló hitelforrás hatékony felhasználása érdekében a Gazdasági Minisztérium és az Energia Központ Kht. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vel egyetértésben pályázatot hirdet a kedvezményes hitel igénybevételére. 1. A hitel célja: Az Alap olyan energia-megtakarítást eredményező fejlesztések megvalósítását finanszírozza, amelyek az energia-megtakarítások révén hatékonyan járulnak hozzá a nemzetgazdaság energiaigényességének mérsékléséhez, az energiaköltségeinek csökkentéséhez, a környezetszennyezés mérsékléséhez, valamint az importfüggőség csökkentéséhez. Cél a hagyományos energiahordozók megújuló-, vagy megújítható energiahordozókkal, illetve hulladékenergiával való helyettesítése, az energiahordozókkal kapcsolatos takarékos gazdálkodás feltételeinek a megteremtése, a feltárt energiaveszteségek minél kisebb ráfordítások mellett történő mérséklése, illetve kiküszöbölése. Ennek figyelembevétel azok a projektek kaphatnak kedvezményes beruházási hitelt, amelyek abszolút energiamegtakarítás eredményeként biztosítják, például: az energiatermelés-, szállítás-, átalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényeinek csökkentését, a veszteségek mérséklését korszerű, energiatakarékos technológiai rendszerek alkalmazását, elterjesztését, a hulladékhő hasznosításokat, valamint az energiahordozóként hasznosítható melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, biomassza, a nap-, a szél- és a geotermikus energiaforrások hasznosítását, a távfűtéses lakások hő- és melegvíz felhasználásának szabályozását, mérését és ezáltal az energiafogyasztás csökkentését, a villamosenergia felhasználás mérséklését, az energiatermeléssel kapcsolt hőszolgáltatást, az ipari-, lakossági- és kommunális fogyasztóknál az energiafelhasználás hőszigeteléssel történő mérséklését, a kül-, és beltéri-, továbbá közvilágítási rendszerek korszerűsítését, az energiatakarékos készülékek és berendezések széleskörű alkalmazását Az ismertetett célkitűzések megvalósításához a saját és egyéb forrás kiegészítéseként kedvezményes beruházási hitel nyújtható. 2. A pályázók köre Az energiatakarékossági akciók megvalósítását elősegítő pályázati rendszer nyilvános. A pályázaton részt vehetnek természetes vagy jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

5 5 3. A program kölcsönnyújtási feltételei A kedvezményes kölcsön olyan konkrét beruházások finanszírozásához használható fel, amelyek megvalósítása eredményeként egyértelműen (mérhető módon) igazolható energiahordozó-megtakarítás jelentkezik. A kedvezményes kamatozású hitel csak azokra a beruházásokra nyújtható, amelyek az energiapolitikai és a környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban vannak, műszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelő, a korszerűség követelményeit kielégítik, továbbá megfelelnek az érvényben lévő biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak. Ezek mellett szükséges feltétel: a fejlesztés eredményeként elért összes költség-megtakarításból az energiaköltség-megtakarítás arányaiban legalább 50 %-ot képviseljen, a fejlesztés hatásaként elért alapenergia megtakarítás legalább 30 GJ/év/MFt legyen, a kedvezményes hitel összege maximum a teljes fejlesztési költség 90 %-a lehet, de egy-egy beruházásnál nem haladhatja meg a 200 millió Ft-ot a teljes fejlesztési költség minimum 10 %-a saját forrásként kell, hogy rendelkezésre álljon a beruházás megvalósítási időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, a kedvezményes hitel futamideje max. 6 év (beleértve a legfeljebb 2 év türelmi időt is), megkezdett beruházás esetén pályázat nem nyújtható be* Az ezen keretből biztosítható kedvezményes hitel kamata változó, mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 1/3-a, ezen túlmenően a bank által felszámított kamatrés 2,5 %. Amennyiben a fejlesztés megvalósításához egyéb forrás igénybevételére is sor kerül, arra a forrásrészre az adott konstrukciónál előírt szabályok mérvadók. A pályázatok befogadása folyamatos. 4. Hitelképességi és hatékonysági kritériumok A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. az energiatakarékossági program keretén belül olyan pályázóknak nyújt hitelt, amelyeket a bank hitelképesnek minősít, továbbá a bank előírásainak megfelelő hitelfedezeti biztosítékkal rendelkeznek. Nem pályázhat olyan szervezet, amely adósságrendezési eljárás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt áll, illetve amelynek 60 napon túli adó, vagy adó módjára behajtható köztartozása van, beleértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot. A pályázóknak igazolniuk kell, hogy a beruházás gazdaságos, azaz a mérő számként használt belső megtérülési ráta eléri a mindenkori jegybanki alapkamat 0,8-szeresét. A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások esetén elég, ha a belső megtérülési ráta eléri a jegybanki alapkamat 0,4-szeresét. * Beruházás megkezdésének számít építést tartalmazó beruházás esetén az építési napló megnyitása, egyéb esetekben az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett időpont. 5. A pályázatok benyújtása, értékelése A Hitel-pályázatokat az Energia Központ Nonprofit Kft., valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által a pályázó rendelkezésére bocsátott tartalmi és formai követelmények és a hitelkérelem (Hitel-pályázati űrlapok) alapján kell elkészíteni és 4 példányban (az eredeti példány megjelölésével) kell benyújtani az Energia Központ Nonprofit Kft. hez. Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület Az Energia Központ Nonprofit Kft. tartalmi és formai vizsgálatok alapján a pályázatokat hiánypótlásra visszaküldheti. A benyújtott pályázat pénzügyi, valamint garanciális feltételeknek történő megfelelőségét a bank a hozzá történő beérkezést, vagy a legutolsó módosítást és hiánypótlást követő - 30 napon belül vizsgálja, illetve véleményezi saját belső szabályzatának megfelelően.

6 6 A beruházás pályázati feltételekben előírt műszaki, gazdaságossági, energiapolitikai és környezetvédelmi feltételeknek történő megfelelőségét az Energia Központ Nonprofit Kft. - a hozzá történő beérkezést, vagy a legutolsó módosítást és hiánypótlást követő - 30 napon belül vizsgálja. Az Energia Központ Nonprofit Kft. a vizsgálat elvégzésére külső szakértőt kérhet fel. A pénzügyi, gazdasági vizsgálatok eredményei alapján az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság dönt a kedvezményes kamatozású hitel odaítéléséről. (A pályázatok száma, a pénzügyi igények alakulása alapján a Bizottságnak joga van a pályázatok energiahatékonysági sorolására.) A bizottsági ülésről készült emlékeztetőt igény esetén a pályázók megtekinthetik. Az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság döntéséről az Energia Központ Nonprofit Kft. 15 napon belül értesíti a pályázót. A megítélt támogatások célja és összege nyilvánosságra kerül az Energia Központ Nonprofit Kft. internet honlapján. Az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság döntését követő 45 napon belül a bank és a pályázó kölcsönszerződést köt a finanszírozásról. A kölcsönszerződés rögzíti a megvalósítandó célt, a hitelfolyósítás és a törlesztés ütemezését, a hitelfedezeti biztosítékokat, valamint a beszámolási kötelezettséget. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre meghatározott 45 napos határidőn belül nem jön létre a kölcsön szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. Hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén hatósági engedélyek hiányában nem ítélhető meg a kedvezményes hitel. A pályázat elutasításáról a pályázó értesítést kap. Az elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs. A bank a beruházással kapcsolatos kiadásokat számlák bemutatása ellenében a saját forrás felhasználását követően egyenlíti ki. (Ettől eltérő finanszírozást külön kérésre az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság engedélyezhet.) A beruházás befejezését követően a pályázónak igazolnia kell a Bizottság felé az elért tényleges energetikai, gazdaságossági eredményt. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kölcsönszerződésben előírt műszaki, pénzügyi, valamint gazdaságossági feltételek a pályázónak felróható okból kifolyólag nem teljesülnek, vagy nem teljesültek, a Bizottság szankciót kezdeményezhet. A pályázatok elbírálásánál azonos energetikai eredmények esetén előnyben részesülnek a kis és közép vállalkozások, valamint a különösen kedvező környezetvédelmi hatást kiváltó fejlesztések, továbbá azok a pályázók, akik a hazai ipar által gyártott berendezések beépítését részesítik előnyben, akik rövidebb idő alatt vállalják a hitel visszafizetését és a kötelező saját fejlesztési hányadnál nagyobb beruházási hozzájárulást vállalnak. A nyilvántartáshoz a hitel kedvezményezettjei adatokat kötelesek szolgáltatni. A Hitelkérelmi nyomtatványok letölthetőek a www. energiakozpont.hu címen, vagy igényelhetők a következő címeken: Energia Központ Nonprofit Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest Budapest Váci út 45. A épület 6. emelet Pozsonyi út Tel: (36) Tel: Fax: (36) Fax: Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság

7 7 A pályázó neve: A pályázó címe: A Hitel-pályázat sorszáma: A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A hitelkérelmet az alábbi címre 4 példányban kell benyújtani: ENERGIA KÖZPONT KHT. Budapest 1092 Ráday u Telefon: , Fax: HITELKÉRELEM az Energiatakarékossági Hitel Alapból igénybevehető kedvezményes energiamegtakaritási ("német szénsegély") hitelhez Tartalom: - Pályázati feltételek - 1. Adatlap: Céginformációs lap - 2. Adatlap: Hiteligénylő lap - 3. Adatlap: Műszaki, energiamegtakarítási és környezetvédelmi lap - 1. sz. függelék ( FRR számítási módja) - 2 sz. függelék (FRR adatok háttéripari beruházás esetén) - 3 sz. függelék (Útmutató a mutatók számításához) - 4. sz. függelék (Tájékoztató a hitelfedezeti biztosítékokról) - 5. sz. függelék ( Csatolandó mellékletek listája) A hitelalap kezelője: Energia Központ Kht Budapest, Ráday u Telefon: , Fax: WWW. ENERGIAKOZPONT.HU

8 8

9 9 1. Céginformációs lap A pályázó neve, címe: Telefon: telefax: Ügyintéző neve: Ágazati besorolás: Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: A pályázó folyószámláját vezető 1.08.A vállalkozás engedélyszáma: pénzintézet neve, címe: cégjegyzék száma: vállalkozói igazolvány száma: 1.9. A cég jogi helyzete: kisipari engedély száma: A tulajdonosok cégszerű neve, tulajdonosi hányad (%, összeg, a 10 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok megnevezésével, részarányával): Alapítás/cégbejegyzés éve: (Két éven belüli jogutódlás esetén a jogelőd(ök) neve(i): Privatizációs helyzetkép:( rövid bemutatás a kérelem időpontjában történő privatizáció állásáról, illetve a tervezett átalakulásról): Társulások, amelyekben részt vesz a cég: Általános vagyonbiztosítás (milyen típusú, meddig érvényes, bankra történő engedélyezés): 1.15.Tőzsdei jegyzés: A cég múltjának rövid ismertetése: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel való kapcsolat kezdete, ügylettípusok: Egyéb banki/pénzintézeti kapcsolatok:(más bankokkal szemben fennálló

10 10 kötelezettségek összefoglaló bemutatása, bankonként a tartozás jellegének, összegének és a lejárati időpontoknak a felsorolása): Felső szintű vezetőség / név, képzettség (iskolai végzettség), szakmai gyakorlat (szakterület, évek száma)/: Fő tevékenységi kör: Termékek ismertetése: Munkaerő ellátottság: A gazdálkodás infrastrukturális háttere (pl: telephelyek, üzemek, raktárak,üzletek, saját tulajdon (bérelt/ lizingelt), gyártó berendezések életkora, korszerűségi színtje, telefon, telex, telefax ellátottság stb.): Piaci környezet, versenyhelyzet ismertetése: ( konkurens cégek, a cég piaci részaránya főbb termékkörre bontva, a termeléshez szükséges input rugalmassága, konvertálhatósága, a vevőkör pénzügyi helyzete, a termékek iránti kereslet rugalmassága) Főbb szállítók/ a pénzügyi teljesítés formája: Szállítókkal szembeni tartozások összege a hitelkérelem benyújtásakor: Főbb vevők/ a pénzügyi teljesítés formája: A vevőkkel szemben fennálló követelések és lejárt követelések összege: Határidőn túli kintlevőség tételes bemutatása (intézkedések a behajtásra, biztosítékok a vevőktől): Dátum:... cégszerű aláírás

11 A korszerűsítés megnevezése, tárgya, helye: 2. HITELIGÉNYLŐ LAP A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI ADATAI A fejlesztés pénzügyi forrásai ezer Ft-ban: ÉVEK Összesen % Saját forrás (min. 20 %): Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel: Egyéb forrás*: Forrás összesen 100 % * A forrás megnevezése, előkészítettsége (írásbeli kötelezettség vállalással) A fejlesztés megkezdésének tervezett időpontja:...év...hó...nap Az üzembehelyezés határideje:...év...hó...nap A pénzügyi lezárás tervezett időpontja:...év...hó...nap A kért türelmi idő:...hónap (a beruházás kezdési időpontjától számított max 24 hónap) Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel igénybevételének tervezett időpontja:... Ft-ot. év...hó...napjától... Ft-ot...év...hó...napjától A kedvezményes energiatakarékossági hitel törlesztésének tervezett ütemezése * ezer Ft-ban: Év** I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Összesen * A törlesztés a negyedév utolsó hónapjának első munkanapján történik **Maximum 6 év, beleértve a türelmi időt is!

12 A fejlesztési költségelőirányzat anyagi-műszaki összetétele (ezer Ft-ban) Évek a.) Építés összesen ebből: - föld és terület előkészítés - infrastruktúra b.) Gépek, berendezések (vámmal és szerelési költséggel együtt) ebből: - belföldi - import (devizanem és árfolyam feltüntetésével) - vám és illeték c.) Szállítás, biztosítás, kezelés d.) Licenc, know-how e., Üzembe helyezés f.) Egyéb: ebből: - bérletijog-átvétel - szolgáltatói hozzájárulás - tervezés, szaktanácsadás g.) Fejlesztési alapköltség (a-tól f-ig összesen) h.) Műszaki és ártartalék ebből ártartalék i.) Forgóeszköz* j.) Üzembehelyezés előtti kamat** k.) ÁFA vissza nem téitendő része l.) Egyéb (szakértés, utóellenőrzés) m.) A fejlesztési költség összesen (g-től l-ig összesen) * Forgóeszköz a kedvezményes hitelből nem fedezhető ** A hitel felvétel első napjától (2.05) az üzembe helyezés napjáig (2.03) felmerülő kamat értéke A fejlesztés tervezett jövedelmezősége (jelenlegi árszinten) az üzembe helyezéstől számítva a hitel visszafizetésének végéig

13 13 (ezer Ft-ban) ÉVEK a.) Energiaköltség megtakarítás, vagy a fejlesztésből származó árbevétel b.) Működési költségek változása: - anyagköltség - bérköltség, közteherrel - amortizáció - bankkamatok - egyéb költség Működési költségek összesen: c.) A fejlesztés hatására bekövetkező eredmény változás c=a±b d.) vállalkozási nyereségadó ( %) e.)adókedvezmény ( %)* f. ) Adózott eredmény f=c-(d-e) g.)tőketörlesztés * Indoklása:

14 A belső megtérülési ráta (FRR mutató) számítása a fejlesztés élettartamának végéig A pénzügyi megtérülési ráta (FRR) számítási alapadatai (ezer Ft-ban) a.) 1.* Évek.. Energiaköltség-megtaka-rítás vagy értékesítési (A i ) b.) Fejlesztési költség (B i ) + c.) Berendezések maradványértéke (M i ) d.) Működési költség változá- sa (K i ) + e.) Nettó hozam (e=a+c-b-d) * A fejlesztés kezdő naptári éve + A fejlesztési és a működési költségek a vám, illeték és egyéb adók (pl. vissza nem igényelhető ÁFA) költségét is tartalmazzák. A működési költségeket előjel helyesen kell figyelembe venni (megtakarítás esetén hozzáadandó, többlet költségek esetén levonandó a nettó hozamból) A tervezett beruházás gazdaságossága x A pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR mutató) értéke =... % A beruházás térülési ideje (t) =... év A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje (te) =... év A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: (B f ) =...GJ/év/MFt x A számítás módját lásd a függelékben!

15 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; A pályázó által felkínált biztosítékok felsorolása (lásd a függelékben leírtakat) tételes megnevezés könyv szerinti érték becsült piaci érték ( az értékelést végző szakértő neve, az írásos szakvélemény csatolandó) vagy már korábban megkötött zálogszerződések A pályázó nyilatkozata a hitelkérelem 1., 2. és 3. adatlapjára vonatkozóan A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kérelemben foglaltak tényadatokon alapulnak. és a valóságnak megfelelnek. A pályázó hozzájárul, hogy a beruházás adatait a Pályázati Feltételekben leírt módon ellenőrizzék, nevét, címét, a beruházás tartalmát, főbb műszaki, pénzügyi és gazdasági mutatóit nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárul, hogy az engedélyezett hitelkérelem alapján a fejlesztésről a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. a a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a GM, az Energia Központ Kht. és az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság részére információkat és teljes körű szakmai tájékoztatást adjon. Ügyintéző neve: telefonszáma: Faxszáma: Dátum:.. Cégszerű aláírás

16 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; 3. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI, ENERGIA- MEGTAKARÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATAI A korszerűsítés megnevezése, célja, tárgya, helye: (külön lapon is mellékelhető) A fejlesztés tartalmának részletes leírása: (külön lapon is mellékelhető) A jelenlegi műszaki állapot - a pályázat által érintett berendezések, technológia- részletes műszaki ismertetése: (külön lapon is mellékelhető) A racionalizálásra kijelölt energetikai berendezés(ek) egységenkénti adatai. Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A pályázat benyújtását megelőző évben a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év):

17 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység A berendezések termelése (termék megnevezésével, külön lapon mellékelhető) A berendezések átlagos hatásfoka (%): A felhasznált energiahordozók jelenlegi ára, ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ): A fejlesztés utáni helyzet - a fejlesztés - részletes műszaki ismertetése, valamint az annak eredményeként jelentkező energiahordozó-megtakarítás bemutatása, kimunkálása: (külön lapon is mellékelhető) A beépítésre kerülő vagy átalakított berendezése(ek) adatai: Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A korszerűsítés után a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év): Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység

18 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; A berendezések várható átlagos hatásfoka (%): A felhasználásra kerülő energiahordozók jelenlegi ára ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ): A fejlesztés, keretében beszerzésre kerülő gépek, műszerek, berendezések, alkatrészek, eszközök jegyzéke és értéke (ÁFA nélkül), ill. létesítmény jegyzék: (külön lapon is mellékelhető) Nem helyettesíthető a teljeskörű, tételes költségvetéssel. Megnevezés db Beszerzés összesen (eft) Mindösszesen: XXXXXXXX 3.06 A fejlesztés eredményeként elért energia-, energiaköltség és teljesítmény megtakarítások Energiahordozó-, energiaköltség megtakarítások Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegység (kwh/év, t/év, Nm 3 /év, stb.) Hőérték (TJ/év) Energiahordozó költség megtakarítás (eft/év) x Összesen: x Amennyiben a pályázó nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, úgy az energiaköltségtartalmaznia kell! Ezt fel kell tüntetni. megtakarítás értékének azt Teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw) Közvetett (nem a pályázónál jelentkező) energia-megtakarítás (részletes számítást kell mellékelni!)

19 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Energiahordozók Természetes mértékegység TJ/év Érték (eft) Hol jelentkezik Közvetett (nem a pályázónál; jelentkező) teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw)

20 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Változás személyi költségben A berendezéseket kiszolgáló és karbantartó személyzet létszáma... főről a korszerűsítés után... főre változik,... eft/év átlagbér és bérjárulék figyelembevételével a személyi költségben jelentkező változás: Változás karbantartási költségben... eft/év. A berendezés karbantartási költsége jelenleg: A korszerűsítés után várható összeg: Karbantartási költség-megtakarítás: Egyéb költség-megtakarítások (részletezve) Jelenleg: Korszerűsítés után: Megtakarítás:...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év Összes költség-megtakarítás...eft/év Megtakarítások (hozamok) megoszlása: eft/év % energiahordozókból eredő megtakarítás (3.06.) (legalább az összes költség-megtakarítás 50%-a!) munkabér karbantartás egyéb Összes megtakarítás (hozam) (3.12.) 100 % A tervezett fejlesztés környezetre gyakorolt hatása (levegő-, víz-, talajszennyezés, illetve zajcsökkenés), továbbá a környezetvédelmi előnyök és hátrányok bemutatása. Annak ismertetése, hogy a tervezett beruházás a szennyezőanyagok keletkezésének megakadályozására, vagy csökkenésére irányul. Szükség esetén a károsanyag emissziók számszerű bemutatása (a számítás külön lapon mellékelendő!)

21 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelményeknek megfelelően a szükséges hatósági engedélyek felsorolása, engedélyszáma (mellékelhető) A fejlesztésre vonatkozó piaci jellemzők (háttéripari fejlesztések esetén töltendő ki) A fejlesztés eredményeként jelentkező termékek és szolgáltatások ismertetése: Konkurencia vizsgálat: Kereslet, kínálat elemzése: Minőségi követelmények: Korszerűségi vizsgálat: Árelemzés: Külső és belső piacok: Megrendelésekre ill. szolgáltatások igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok (megrendelések, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető): A fejlesztés egyéb adatai: Az új berendezések várható élettartama és értékcsökkenési leírása: év év év eft/év eft/év eft/év A pótló beruházások várható időpontja és költsége (jelenértéken) : év év év eft eft eft A beruházás előkészítettségének, illetve megvalósításának állapota ( kiviteli tervellátottság, kivitelezéssel kapcsolatos megrendelések és azok visszaigazolása, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető):

22 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Kapcsolódó más beruházások, azok rövid műszaki leírása, költségei (külön lapon mellékelhető): Ügyintéző neve, beosztása, Telefonszáma: Faxszáma: Dátum:. Cégszerű aláírás

23 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; 1. sz. függelék A beruházás gazdaságossági számításainak módja A pénzügyi belső megtérülési ráta ("FRR" mutató) számítása: Az alkalmazandó képlet: n _ 1 (A i + M i - B i - K i ) = 0 (1 + r * ) i i = 1 Ahol: i = évek száma i = l = a beruházás kezdetének éve n = m + z, ahol m= a megvalósítás időtartama (év) z = beruházás élettartama (általában 12 év) r * = a keresett ráta (iteráció útján számítható ki) A i = energiaköltség-megtakarítás, vagy értékesítési árbevétel (3.06.) B i = fejlesztési költség A fejlesztés összes pénzigényéből le kell vonni az ártartalékot és az üzembe helyezés előtti kamatot (2.09.) M i = a berendezések maradványértéke. A berendezések maradványértéke a választott gazdasági élettartam utolsó évében a valóságos értéket kell, hogy mutassa. (Előző években M i =0!) K i = működési költség (személyzeti, karbantartási és egyéb költségtöbblet, ill. megtakarítás (3.09., 3.10., 3.11.) Többletköltség esetén a képlet szerint a K i levonandó, de megtakarítás esetén hozzáadandó az A i és az M i -hez. FRR x = r * x 100 =...% (2.10.) x: El kell érnie a mindenkori jegybanki alapkamat 0,8-szorosát ( megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások esetén elég, ha eléri a jegybanki alapkamat 0,4-szeresét) Megjegyzés: A Microsoft Excel programban a függvények (fx) alatt, a pénzügyi függvények között BMR (angol nyelvű szoftver esetén IRR) néven megtalálható a belső megtérülési ráta számítása.

24 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; 2. sz. függelék Adatok az FRR számításhoz háttéripari beruházás esetén ÉVEK ( a beruházás élettartamának végéig) a.) HOZAM 1. forgalom (egységben) 2. gazdasági egységár 3. értékesítési árbevétel (Ai) (1 x 2) Működési költségek Változó költségek: - közvetlen bérköltség - energiaköltség - nyersanyagköltség - egyéb változó költség b.)változó költségek összesen: Fix költségek - javítás, karbantartás - biztosítás - fizetések - egyéb fix költségek c.) összes fix költség d.) összes működési költség (Ki) (b+c)

25 Bököny Község Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; 3. sz. függelék A beruházás komplex térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t = =... év Összes költség-megtakarítás eft/év (3.12.) A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t e = =... év Energiaköltség-megtakarítás eft/év (3.06.) A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: Energiahordozó megtakarítás GJ/év (3.06.) F = =... GJ/év/MFt A fejlesztés teljes költsége MFt (2.07.)

A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja:

A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A pályázó neve: A pályázó címe: A Hitel-pályázat sorszáma: A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A hitelkérelmet az alábbi címre 4 példányban kell benyújtani: ENERGIA KÖZPONT KHT. 1134 Budapest, Váci

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva megküldöm a pozitív irányba megváltozott lehetőségeinket napkollektoros rendszerek tekintetében. A vissza nem térítendő támogatás mértéke nem

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben