intro 09 bme terméktervező kiadvány bme industrial design engineer issue

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "intro 09 bme terméktervező kiadvány bme industrial design engineer issue"

Átírás

1 intro 09 bme terméktervező kiadvány bme industrial design engineer issue

2

3

4 b. Bevezetés Introduction A BME Gép- és Terméktervezés Tanszék Intro kiadványa immár hetedik alkalommal teremt publicitást az Ipari termék- és formatervező mérnök szakos hallgatók legszínvonalasabb munkáinak. Az összeállítás, a képzés fókuszában álló Integrált terméktervezés, valamint a Formatervezés tárgyak legjobb projektfeladatainak bemutatása mellett a diplomatervekből és szakdolgozatokból kínál válogatást. A kiadványban szereplő témák sokszínűsége, mely a képzés interdiszciplináris jellegéből adódik, reményeink szerint felkelti majd azoknak az iparvállalatoknak, vállalkozásoknak, hazai és külföldi felsőoktatási intézményeknek is az érdeklődését, amelyek eddig még nem rendelkeztek információval a lassan 15 éves múltra visszatekintő képzésünkről. Nekik ezzel az összeállítással, a tájékoztatáson túl, lehetőséget is szeretnénk kínálni a kapcsolatteremtésre, mindkét fél számára hasznos és eredményes együttműködésre. Bízunk benne, hogy a kiadványunk azoknak az ipari partnereinknek és oktatási társintézményeknek is szolgál újdonságokkal, akikkel már évek óta együttműködünk közös projektfeladatok, diplomatervek, szakdolgozatok vagy a képzés tananyagának fejlesztése során. Velük való eredményes együttműködésünk teremti meg a garanciát arra, hogy az itt végzett hallgatóink sikeresen tudjanak bekapcsolódni leendő munkahelyükön a termék- és formatervezői problémák megoldásába. Dr. Horák Péter Szakfelelős Dr. Váradi Károly Tanszékvezető

5 It is now the seventh time the issue Intro published by the Department of Machine and Product Design gives publicity to the highest quality works done by students attending the Industrial Design Engineer program. Besides presenting the best projects taken from Industrial Design courses and courses on Integrated Product Development, which series of courses are in the main focus of the education program, this edition also provides a selection of degree works. Thanks to the interdisciplinary character of the program the colorfulness of the themes shown by this issue will hopefully raise the interest of the companies and enterprises, also institutes of higher education nationwide and abroad who recently had a lack of information about our education program having an almost 15 year tradition. Those are the ones, to whom by this edition, besides informing, we would like to offer an option to establish contacts with us aiming a useful and fruitful cooperation. We believe that everyone finds fresh information in the booklet, let them be industrial partners or educational organizations with which we maintain a partnership for years on common projects, degree works or even on the elaboration of the educational materials. This successful cooperation guarantees that the students of ours will be able to be successfully involved in solving the industrial design engineering -types of problems at their future employer. Péter Horák, PhD Program coordinator Károly Váradi, DSc Head of Department 5

6 f. Félévközi feladatok Semester projects A termékek esztétikai funkciójának magas szintű kielégítése a műszaki funkció megbízható és gazdaságos teljesítése mellett, komoly kihívást jelent a tervező számára. Az Ipari termék- és formatervező mérnökképzés legfontosabb jellegzetessége, a forma-, a műszaki-, az ergonómiai-, valamint a marketing és menedzsment ismeretek párhuzamos oktatása és projekt feladatokon keresztül való integrálása. A képzés két fő, több félévet felölelő tárgycsoportjának, a Formatervezésnek és az Integrált terméktervezésnek a projektfeladatai szemléletesen mutatják be, hogyan lehet törekedni a formai újdonságokra, valamint a forma és a műszaki tartalom egységére. A Formatervezés feladatok hallgatóink egyéni kreativitását, vizuális élményt teremtő képességét tükrözik. Az Integrált terméktervezés projektek, a csoportos és egyéni munka ötvözésével, a valós, team-ekben zajló mérnöki tevékenység innovatív légkörét teremtik meg. Ezeknek a feladatoknak a végeredménye, a termék dokumentáción kívül, annak saját kezűleg készített fizikai, vagy virtuális 3D modellje és a prezentációt támogató poszter.

7 It is a tough challenge for the designer to fulfill the aesthetical function at a high level and at the same time to meet the technical functions in a reliable and economic way. The main characteristic of the Industrial Design Engineer program is the parallel education of aesthetic, technical, ergonomics, marketing and management knowledge, which are then integrated in project tasks. The project works of the two main groups of multi-semester subjects, the Designing and the Integrated Product Development show nicely how it is possible to reach for innovative shapes along with the unity of form and technical content. The results of Designing projects represent the individual creativity and the visual experience establishing ability of our students. The IPD projects create an innovative atmosphere of real team-based engineering activities by combining individual and team work. The results of those projects, besides the product documentation, are the self-made physical or virtual 3D model and a presentation poster of the product. 7

8 Golyóra Tervezők Mondvai Diana, Galambos Máté, Váci Balázs Egyetemi konzulens Vidovics Balázs, egyetemi tanársegéd Téma Gyerekjáték 4-6 éves gyerekeknek Design team members Diana Mondvai, Máté Galambos, Balázs Váci Tutor Balázs Vidovics, assistant lecturer Topic Toy for children aged 4 to 6 years A Golyóra egy készségfejlesztő gyermekjáték, melynek célcsoportja az óvodáskorú, 4-6 éves korosztály. A játék a gyermek finommozgását, térlátását és koncentrációs készségeit fejleszti. A túl bonyolult szabállyal rendelkező játékok fel sem keltik a gyermek érdeklődését, ezzel szemben a Golyóra szabálya nagyon egyszerű, a gyermek feladata a különböző színű golyók különválasztása a két térrészbe. A játéknak letisztult, geometrikus formát kerestünk, mely mégis figyelemfelkeltő, ennek megfelelően választottuk a forgási hiperboloid formát. Golyóra is a skill developing toy for 4-6 years old children. It improves manual skills, perception and concentration skills. Toys with complex rules often make children uninterested. To avoid this problem we created a simple rule, the goal is to separate the balls by colour in the two segments of the toy. We intended to give a minimalist and geometric but also showy shape to the product; therefore we chose the rotational hyperboloid shape. 8

9 integrált terméktervezési gyakorlat ipd practice 9

10 Mászka Tervezők Mázló Lajos, Szikszai Gusztáv, Bódy András Egyetemi konzulens Dr. Gara Péter, tudományos munkatárs Téma Mozgó gyerekjáték tervezése Design team members Lajos Mázló, Gusztáv Szikszai, András Bódy Tutor Dr. Péter Gara, research associate Topic Concept of moving toy for children A termék egy 8-14 éveseknek szánt játékrobot, melyet sétáltatni lehet. A játékot zseblámpafénnyel lehet irányítani a burkolaton levő fotódiódáknak köszönhetően, melyek a lábakat meghajtó motorokat hozzák működésbe egy Darlington-kapcsolásos áramkörrel. Hat lába van a Mászkának, két motorja 3-3 lábat tud meghajtani. A hátán elhelyezett diódákat különböző irányokból megvilágítva lehet irányváltoztatásra késztetni a terméket, ilyenkor csak 3 láb mozog az egyik oldalon. A termék többféle színű és grafikájú burkolattal kerülhet forgalomba, hogy minden gyermek megtalálja a hozzá illő Mászkát. Célunk, hogy felkeltsük a gyermekek figyelmét a tudományos dolgok és a hagyományos mozgó játékok iránt. The product is a toy-robot for 8-14 years old children, which can be made to walk. You can give instructions to it with the light of a simple flashlight, thanks to the photodiodes on the cover that activate the motors through a Darlingtonconnection. The Mászka has six legs and two engines, each operating 3 legs. Changing the direction of the light affects the diodes on its back, we can force the toy to change the direction of its walk. At this time only 3 legs move on one side. The product may be released with covers of many different colours and graphic decorations, so that every child can choose the one that fits him the best. Our aim was to create a product which attracts the attention of children for scientific issues and traditional moving toys. 10

11 integrált terméktervezési gyakorlat ipd practice 11

12 Step-man Tervezők Pohorilják Adrán, Lator Zsolt Egyetemi konzulens Varga András, egyetemi tanársegéd Téma Mozgó reklámhordozó A termék a SONY Walkman MP3/MP4 lejátszókat hivatott reklámozni. A termékcsalád négy fő ágát egy-egy lejátszó képviseli, melyekhez egy-egy pár szteppelő cipő tartozik. A mozgató mechanizmus egy vezérlő egység és 4 motor segítségével külön-külön és egyszerre is mozgathatja a cipőket. Az aktuálisan mozgó elemeket fölülről 1-1 színes led világítja meg. A terméket a Sony boltok kirakataiba terveztük. Az alapkoncepció és a formavilág megalkotásakor nagy figyelmet szenteltünk a Sony dinamikus és elegáns stílusának. Design team members Adrián Pohorilják, Zsolt Lator Tutor András Varga, assistant lecturer Topic Moving booster The product is intended to promote SONY Walkman MP3/MP4 players. All of the four branches of the product line are represented by a player and to each of these players belong one pair of stepdancing shoes. With the help of a control unit and 4 motors the actuating mechanism is able to move the shoes either separately or simultaneously. Each of the just moving elements is lighted from above by a colourful led. The product was designed to fit the windows of Sony stores. When preparing the basic concept and the shapes of the product we paid high attention to the dynamic and elegant style of Sony. 12

13 integrált terméktervezési gyakorlat ipd practice 13

14 Talp Tervezők Bocsi Szabolcs, Eperjesi Tímea, Kapelner Andrea Egyetemi konzulens Vidovics Balázs, egyetemi tanársegéd Téma Rehabilitációs tehermentesítő eszköz tervezése Tervezési feladatunk egy olyan rehabilitációs tehermentesítő eszköz megtervezése, amely az alsóvégtagi sérülésen, törésen vagy műtéten, illetve lábamputáción átesett páciensek rehabilitációját segíti. Ez az eszköz a betegek cipőjéhez rögzíthető, kontrollálja a sérült tag esetleges túl- illetve alulterhelését, a terhelés mértékét és eloszlását folyamatosan méri, jelzi, ha a beteg túl - / vagy alulterhel, illetve a mért adatokat folyamatosan menti az utólagos kiértékelést lehetővé téve. A termék két fő részből áll, egy nyomásmérő szenzorokkal egybeépített talpbetét részből, és a bokára rögzíthető kontroll box ból. A terhelésmérés 4 ponton történik, a helyes járásminta alapján FSR szenzorok segítségével. A túl- ill. alulterhelést a szerkezet vibrálással, illetve kritikus állapotban sípolással jelzi. Design team members Szabolcs Bocsi, Tímea Eperjesi, Andrea Kapelner Tutor Balázs Vidovics, assistant lecturer Topic Design of a load-controller equipment for rehabilitation use Our assignment was to design a load-controller or load-relief equipment which would help the rehabilitation process of patients gone through leg injures, fraction or surgery, or amputation. The unit could be attached to the shoes of the patient, and able to control if the limb is over or under loaded, the degree and distribution of load, indicates if the patient over- or underloads the limb, and it is also able to contemporarily save the data for further evaluation. The product has two main parts: the shoe insoles with built-in pressure sensors, and the control box which is to be attached on the ankle. The measurement of the load is done by FSR sensors on four points according to the right walking pattern. The over- or underload is normally indicated by vibration, and in a critical situation by beeping. 14

15 integrált terméktervezési gyakorlat ipd practice 15

16 Targonca Tervezők Kelemen Zsófia, Sarodi Flóra, Lévay Ariel Egyetemi konzulens Collognáth Dezső, egyetemi tanársegéd Téma Gyerekjáték 4-6 éves gyerekeknek Az Integrált terméktervezés II. tantárgy keretein belül gyerekjáték tervezésével foglalkoztunk. Kiddó nevű háromfős csapatunk Lévay Ariel termékjavaslatát dolgozta ki a félév során. Ötletelésben, részletek kidolgozásában, továbbfejlesztésben, egészen a kész és használható modell létrehozásáig a csapat közösen dolgozott. Két tekerőkarral irányíthatjuk a szerkezetet, egyikkel a villát függőleges irányban mozgathatjuk, a másikkal kormányozhatunk. A játéknak része három különböző raklap is, amit a játékkal együtt tárolhatunk a csapat által tervezett környezetbarát csomagolásban. A modell elkészítéséhez fa és fém alapanyagokat használtunk, majd festékkel és lakkal kezeltük. A féléves feladatot egy a gyerekek körében tartott sikeres teszteléssel zártuk. Design team members Zsófia Kelemen, Flóra Sarodi, Ariel Lévay Tutor Dezső Collognáth, assistant lecturer Topic Toy for children aged 4 to 6 years In the framework of Integrated Product Design II we had the task of designing toys. Our group of three, called Kiddó, chose and realized the product concept of Ariel Lévay. The group worked together from pitching ideas, elaborating and developing details until producing the finished working model. The structure itself is controlled by two knobs, one to move the fork vertically and another to steer the vehicle. Three pallets also belong to the ensemble, stored together with the forklift in the eco-friendly box designed by the group. The model is made of wood and metal and finished with sprayed paint and varnish. After finishing the term project we tested the toy with success in a group of children. 16

17 integrált terméktervezési gyakorlat ipd practice 17

18 Big Bang Tervező Csire Géza Egyetemi konzulens Lelkes Péter DLA Habil., egyetemi tanár Téma LG HI-MACS design contest 2009 Fény Az LG HI-MACS Design Contest 14 országban került megrendezésre Fény címmel. Megkötés volt, hogy használjuk az új, fényáteresztő HI- MACS anyagot. Az anyag lehetővé teszi, hogy a véglegesítés során az elemek illesztései teljesen eltűnjenek, így akár lehetetlen kialakítások is megvalósíthatók. A magyar fordulót megnyertem. Minden ország győztesének tervét megépítették, és kiállították a Milánóban rendezett nemzetközi bútor kiállítás Zona Tortona részén. A prezentációm nagyon sikeres volt, elnyertem a legjobb prezentációért járó díjat. A tervem neve BBL, mint Big Bang Lamp, melyet azért kapott, mert egy gömbszerűségből egy nagyobb csavart formává nyitható, azaz gömbből galaxissá vagy virággá nyílik, ezzel állíthatók a fényviszonyok. Alkalmas világítás szállodák előterébe vagy közösségi tereibe. Designer Géza Csire Tutor Péter Lelkes DLA Habil., professor Topic LG HI-MACS design contest 2009 Light The LG HI-MACS Design Contest was organized in 14 countries with the title Light. It was a condition to use the new translucent HI-MACS material. Different elements from this material can be joint seamlessly, so objects with impossible looks can be created. I was the winner of the Hungarian round of the contest. The idea of each national winner was turned into a prototype and was shown on the Milan international furniture exhibition in the Zona Tortona event. My presentation was very successful; I received a prize for the best presentation. The name of my prototype is BBL, which stands for Big Bang Lamp, because it opens from a sphere to a galaxy- or a flower-like lamp and this is also the way to change the intensity of the light. It is suitable for hotel halls or conference rooms. 18

19 formatervezés designing 19

20 Tricsukli Tervező Kele Sára Egyetemi konzulens Joanovics László, egyetemi tanársegéd Téma Pedállal hajtott jármű A Tricsukli egy többfunkciós tricikli 2-5 éves gyermekeknek. Az ülésmagasság állítható, alkalmazkodva ezzel a kisgyermekek gyors növekedéséhez. A hátsó kerekek nyomtávjának változtatásával kétkerekűvé alakítható, így segítve a gyermeket az igazi biciklizés megtanulásában. Ezenkívül összecsukható, így kisebb helyen tárolható és könnyebben szállítható - ez nagy segítség például a lift nélküli házakban. A tricikli dinamikus formavilága a járművek közé emeli a játékot. Fából készült, hogy növelje a gyermekek természetes anyagok iránti szeretetét. Designer Sára Kele Tutor László Joanovics, assistant lecturer Topic Pedal powered vehicle Tricsukli is a multi-function tricycle for 2-5 years old children. The seat-height is adjustable, adapting to the fast growth of children at this age. By changing the gage of the rear wheels, it can be transformed into a bicycle, helping the child learn the real cycling. Being foldable it is easy to store and to carry - a great help in houses without elevators. Its dynamic forms lift this tricycle to the status of a vehicle. It is made of wood, to heighten the children s affinity for natural materials. 20

21 integrált terméktervezés ipd practice 21

22 SDMV Tervező Lőrincz Dániel Egyetemi konzulens Károsi Zoltán, egyetemi adjunktus Téma Open Arhcitecture Challange A jövő tanterme Designer Dániel Lőrincz Tutor Zoltán Károsi, assistant professor Topic Open Architecture Challange Classrom of the future A tervem egy álló mukaszékből és hozzátartozó asztalból álló iskolabútor, melyet elsősorban speciális iskolákba képzeltem el. A szék talpának kialakítása lehetővé teszi a mozgást, így a tanulók sokkal hosszabb ideig tudnak ugyanarra a feladtra koncentrálni. A mozgáshiány általános probléma ugyan, de speciális igényű diákoknál különösen fontos. Az állítható magasságú székből és asztalból mindenkinek csak a sajátja kényelmes igazán, a székeken elhelyezett kis tárolókban mindenki a saját tárgyait tarthatja és a különböző színek is segítenek abban, hogy minél inkább saját tárgyak legyenek. A magasság állításához szükség van egy kulcsra is - ami akár a tanterem kulcsa is lehet - így elkerülhetőek a balesetek, mivel a gyerekek nem tudják átállítani a székeket egyedül. My design is a set of furniture (containing a special operative chair a mobile standing support and a desk) mainly for special schools in the Hungarian education. The form of the chair allows the moving for the student, so they can concentrate on the lesson for much longer time. The lack of moving and excercise is a common problem in most schools but it s even more important in some special cases. I created a kind of furniture which can be their own of every single student. Everybody has a chair and table with different height, a certain colour and on every chair there is a small case for articles for personal use. 22

23 formatervezés designing 23

24 ANT Tervező Rózsa Miklós Egyetemi konzulens Károsi Zoltán, egyetemi adjunktus Téma Embert magába foglaló tárgy Designer Miklós Rózsa Tutor Zoltán Károsi, assistant professor Topic Object that embodies a human A cél egy olyan jármű tervezése volt, amely képes kifejezni az érzelmeit, illetve aktívan viselkedik. Ezáltal olyan szereplőjévé válhat a közlekedésnek, amelynek a mozdulataiból leolvasható, hogy mit fog tenni, merre indul, vagy hogy miért teszi azt. A független futóművek és a rovarszerű kialakítás teszi lehetővé, hogy a termék különböző élethelyzetekre különböző testhelyzetekkel tudjon reagálni. Jellemzően ilyen helyzet a nekirugaszkodás, a félelem vagy az öröm kifejezése, de ezáltal megkülönböztethetjük a lassú sétálgatást és a nagy sebességű száguldást is. Az aktív viselkedés például a kanyarban jelentkezik, ahol egy hagyományos jármű a tömegénél fogva kifelé dől, ott ez a jármű ellen tart a centrifugális erőnek, mely stabilabb fekvést, és egy pillantással leolvasható mozgásirányt jelent. The aim was to design a vehicle which is able to express emotions and to behave actively. In this way it becomes a part of the traffic, the intentions, direction or motivations of which may be read of its movements. The independent suspensions and the bug-like body enable the product to react to different situations with different body language. These situations are for example the start, expressing fear or happiness, or in this way we can make difference between slow walking or fast speed running. The active behaviour is important for example in the bend, when a regular vehicle would lean out, this vehicle holds against the centrifugal force. It makes it stable, and the heading can be read in a glance. 24

25 formatervezés designing 25

26 d. Diplomamunkák, szakdolgozatok Degree works Kiadványunk ezen fejezetéhez idén az utolsó 10 szemeszteres, egyetemi képzésben tanuló évfolyam legjobb diplomatervei, és az első 7 szemeszteres alapképzést (BSc) végzett hallgatók szakdolgozatai közül válogattunk. A záródolgozatok mindkét képzési formában, megőrizve annak gyakorlati jellegét, valós, céghez kötődő problémák megoldására irányultak. A feladat megfogalmazástól függően az elkészült munkákban, a képzés alappillérei közül hol a műszaki-, hol pedig a formatervezés jelenik meg hangsúlyosabban, a többi tudományterület ismereteinek integrált alkalmazása mellett. Összehasonlítva a diplomaterveket a szakdolgozatokkal megállapíthatjuk, hogy különbség csupán a feladatok kiméretében, összetettségében, de nem a kidolgozottság minőségében jelentkezik, mint ezt válogatásunk is híven tanúsítja. Ez az örvendetes tény, valamint a BME- n 2009 őszén elsőként indított Ipari terméktervező mérnöki mesterszak (MSc), és az arra jelentkező hallgatók létszáma és felkészültsége, a képzésben oktatók tapasztalata lehet a garancia arra, hogy a kétciklusú képzésre való átállás nem fog színvonal csökkenéssel járni a hazai Ipari termék- és formatervező mérnökképzésben.

27 For this chapter of this year s edition a selection was done from the best diploma projects of the last five-year university grade and the degree works of the first seven-semester BSc graduates. The final projects in both educational forms conserving the practical feature of them focus on solving real, company-hosted problems. Depending on the first assignment from the pillars of the program sometimes the designing, sometimes the technical design is more emphasized, besides the integrated application of the other fields of science. In comparison of the diploma projects to the BSc degree works it can be stated that the difference is not in the quality of the elaboration but in the spread and complexity of the tasks, as it is proven by this selection. This joyful fact, and the Industrial Product Engineer MSc program, which was just started in the fall of year 2009, the number and preparedness of applicants, and also the experience of teachers could guarantee that the switch to the bi-level education will not result in a decrease of level in the domestic industrial design engineer education. 27

28 Kirchmayer Andrea Buszmegálló tervezése Egyetemi konzulens Fodor Lóránt DLA, egyetemi docens Külső konzulens Láng Xénia Viktória, Direct-Line Kft. Az alap funkciók teljesítése mellett azt tartom legfontosabbnak, hogy egy jól használható, többféle belvárosi helyszínen is helyt álló megállót tervezzek. Egy olyan csomópontot, mely igazodik az adott környezethez és nem a kirívó feltűnést, hanem az egyszerűséget hirdeti. Többféle módon is informál a hozzá kapcsolódó járművekről, emiatt kifejezetten ajánlott a frekventáltabb városrészekbe. Modulokból, minőségi anyagok használatával épül fel. Beépített egységei a jegy-árusítást, utas informálást, hulladékgyűjtést hatékonyan, egyetlen kompakt tömbben látják el. A hátfal és tető modulok révén a megálló kívánt méretig bővíthető. Lehetőség van duplatetős megálló létrehozására, mely a középperonos villamosmegállókban alkalmazható. A meghibásodott e- lemek gyorsabban, egyszerűbben cserélhetőek. Design of a bus shelter Tutor Lóránt Fodor DLA, associate professor Consultant at company Xénia Viktória Láng, Direct-Line Ltd. I think that the most important point in addition to the execution of the basic functions is to create a perfectly usable bus shelter, which can be placed in different downtown areas. This is a junction which merges into its environment and shows simplicity instead of striking. It gives information about the services in many ways, so it s definitely recommended for the popular districts. It s built up from modules with the use of quality materials. Its internal parts efficiently provide ticket booking, passenger information system, and waste gathering in one compact block. The bus shelter can be enlarging to the desirable size because of the backside and roof modules. Double-roof structure can be built too, which can be used at the middle-platform stations. The damaged parts could be changed in a faster and simpler way. 28

29 szakdolgozat bsc degree work 29

30 Molnár L. Péter A Duna Express hajójárat Batthyány téri központi megállójának intermodális kialakítása Egyetemi konzulens Károsi Zoltán, egyetemi adjunktus Külső konzulens Götz Sándor, Ganz Danubius Vitla Kft Intermodal design of the ship station of Duna Express ship line at Batthyány sqare Tutor Zoltán Károsi, assistant professor Consultant at company Sándor Götz, Ganz Danubius Vitla Ltd. A szakdolgozat célja a járat szimbolikus, vizuális és logisztikai beillesztésének koncepciója a Batthyány tér közlekedési és építészeti rendszerébe, valamint a kapcsolódó épített és gyártott elemek koncepciójának elkészítése, és azok megvalósíthatóságának elemzése. A megálló elhelyezésével több fontos korlátozó körülményt is sikerült megkerülnöm: a megálló úgy képezi szerves részét a Batthyány tér közlekedési rendszerének, hogy valójában nincs is a téren. Felkelti az emberek érdeklődését, de nem befolyásolja az autóforgalmat és nem konkurál a Parlamenttel és a Várral - ráadásul közvetlen összeköttetése van mozgólépcsőn keresztül a HÉV-megállóval. Erős, egységes geometrikus formai koncepciót alkottam, amivel markáns arculatot alakítottam ki a járatnak: praktikus, elegáns, tiszta és gyors. Később ehhez igazítottam a megálló összes elemét, törekedve egy totális design-ra. 30 My degree work is part of a larger scale public transportation project on the Danube at Budapest, called Duna Express. I had to integrate the Duna Express ship line into the visual (symbolic) and transportation (logical) system Budapest with the central ship stop. The square and the riverbank area provide a very unique environment. I put the ship station on the lower quay of Buda, right next to the square in Northern in the level of the upper quay. This way it saves space and doesn t affect the view from Batthyány square. It is easy to connect it with the nearby METRO and suburban railway lines.my principals for creating the visual elements were sensibility, elegance, clarity, transparency and speed. I made a very craggy geometric, still organic concept, and I designed every part I could to fit this image, trying to make a total design.

31 szakdolgozat bsc degree work 31

32 Nagy Bernadett Mobil gyermekülés tervezése halmozottan sérült és ép gyermekek részére Egyetemi konzulens Jókai Erika, egyetemi adjunktus Külső konzulens Bacsák Györgyi, Mozgásjavító Általános Iskola, Csillagház tagozat A célom egy mobil gyermekülés tervezése a Design for All elméletnek megfelelően, mely sérült és ép gyermekek számára egyaránt hasznos és megfelelő. A termék egy biztonsági ülés, melynek legnagyobb előnye abban rejlik, hogy sokkal kényelmesebben lehet beültetni a gyermeket az autósülésbe, mivel az kifordítható 90 fokban. Az ülés 9-36 kg közötti gyermekek részére készült. Olyan kiegészítőkkel van felszerelve, melyek mind a kényelmet és a biztonságot szolgálják. Úgy, mint az állítható magasságú háttámla, kiszerelhető 5 pontos öv, lábtartó, övvezető és még sok más. Mobile child seat for multiply handicapped and healthy children Tutor Erika Jókai, assistant lecturer Consultant at company Györgyi Bacsák, Csillagház My goal was to design a mobile child seat that meets the standards of the Design for All theory and that is equally useful and appropriate for both healthy and handicapped children. The product is a safety seat of which the main advantage lies in its comfort features. Since the seat can be turned to the side by 90 degrees, the child can be seated in a more comfortable way. The seat has been designed for kids weighting between 9-36 kilograms. The accessories of the seat such as the adjustable seat-back, the removable five-point belt, the footrest, the strap guide and many other things all provide comfort and safety. 32

33 szakdolgozat bsc degree work 33

34 Nagy Orsolya Viktória Fürdőszoba berendezés tervezése, a beton, mint elsődleges alapanyag felhasználásával Egyetemi konzulens Fodor Lóránt DLA, egyetemi docens Külső konzulens Ivánka András, Ivanka Beton Design Kft. Szakdolgozat feladatom témája, célja egy olyan fürdőszobai termékcsalád tervezése volt, elsősorban beton alapanyagból, mely jól illeszkedik a szakdolgozatot adó cég, azaz az IVANKA Beton Design Kft. meglévő termékvonalába. A termékkínálat jellemzői, hogy modern formatervezésű és innovatív, újszerű megoldásaokkal rendelkező, egyedi vagy kissorozatgyártással előállítható termékekből áll. Az általam tervezett termékcsalád 3 tagból áll; egy kavicsszerű design mosdókagylóból, egy zuhanytálcából, mely mennyezetre szerelt esőztető zuhanyfejjel is rendelkezik, és egy fűthető, ergonómikus kialakítású 2 az 1-ben kádból, ún. fűthető kaldárium ágyból. Design of bathroom equipment using concrete as a primary material Tutor Lóránt Fodor DLA, associate professor Consultant at company András Ivánka, Ivanka Beton Design Ltd. The topic, the goal of my thesis work was to design such a bathroom equipment family, which is made of concrete being accorded to the products and the branding of the IVANKA Concrete Design Ltd, the company who has given the assignment. According to the existing products of the company I had to design such a product family which contains modern design, innovative solutions, and the items can be produced by single piece productions or short-run production. The product family contains 3 members, a design-basin with shape of the pebbles, a shower, which contains also on the ceiling fitted shower head, and a heatable, ergonomically shaped 2 in1 bathtub or wellness warm bed. 34

35 szakdolgozat bsc degree work 35

36 Nieto Ramón Légterápiás, sósvizű pezsgőfürdő tervezése Egyetemi konzulens Zalavári József, egyetemi adjunktus Külső konzulens Pap Tibor, Delfin Uszodatechnika Bt. Miután felkutattam a meglévő trendeket, megoldásokat, szín- és anyagtanulmányokat végeztem a már bevált és kelendő termékekre. Az ötleteket 2 irányban indítottam el: organikus és geometrikus formák tervezésével. Az ötletek továbbfejlesztése keretében 1:20-as arányú modelleket készítettem hogy lássam a térben is, hogyan alakulnak, illeszkednek a formák. Felkutattam a vonatkozó szabványokat. A szerkezeti elemek és gépek kiválasztásával elkészítettem egy összeállítási rajzot, mely segítséget nyújtott a további tervezésben. Végül szabadalmi kutatást végeztem, nem találtam még hasonló terméket vagy megoldást a magyar, illetve világ szabadalmi adatbázisában. Készítettem egy árkalkulációt, amiben látható, hogy a termék megvalósítási költsége a piaci luxuskádakéhoz képest reális. Design of an air therapy Jacuzzi using salty water Tutor József Zalavári, assistant professor Consultant at company Tibor Pap, Delfin Uszodatechnika Ltd. My task was to design an air therapy Jacuzzi using salty water. After identifying the existing trends and solutions, I made substance and colour studies, onto the already tested and saleable products. I started to generate ideas in two directions: organic and geometrical forms. I prepared the ideas in proportion of 1:20 to see in the space how the forms develop. I examined the applicable standards. With the selection of the structural elements and machines, I prepared a assembly drawing which helped in the additional planning. I made patent research finally, and I did not find similar product or solution yet in the Hungarian or in the World patent database. I prepared a cost calculation in which can be visible that the realization of the product comparing to the other luxury tubs on the market, is realistic. 36

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása. Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása. Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders Museum of Applied Arts, Budapest, 19 February 29 March 2009 Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2009. február 19 március 29. Moholy-Nagy László formatervezési

Részletesebben

13 díj 26 díjazott alkotó. 55 kiállított alkotás 90 alkotó. 10 bíráló

13 díj 26 díjazott alkotó. 55 kiállított alkotás 90 alkotó. 10 bíráló 13 díj 26 díjazott alkotó 55 kiállított alkotás 90 alkotó 10 bíráló Magyar Formatervezési Díj Hungarian Design Award 2011 2 A forma ereje Új design-szintézis A bírálóbizottság tagjai Magyar Formatervezési

Részletesebben

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2005 HUNGARIAN DESIGN AWARD A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közremûködésével hirdeti meg The open competition is

Részletesebben

jármûve Formula Student Hungary A jövô Overall results FSH 2011 Partnership in the competition Engin for Formula Student It was fun!

jármûve Formula Student Hungary A jövô Overall results FSH 2011 Partnership in the competition Engin for Formula Student It was fun! A jövô jármûve 2011 extra Formula Student Hungary Overall results FSH 2011 Partnership in the competition Engin for Formula Student It was fun! Thanks! Partners: MAF Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért

Részletesebben

University of West-Hungary, Institute of Applied Arts

University of West-Hungary, Institute of Applied Arts 20 07 University of West-Hungary, Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2007 ALKALMAZOTT MÛVÉSZETI INTÉZET Mészáros György

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk

KÉK ARANY. www.szentkiralyi.hu. Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét. Itt születtünk, itt kell küzdenünk A Szentkirályi Ásvány víz Kf t. magazinja, Ingyenes példány Complimentar y copy E L S Ő S Z Á M 2 011 KÉK ARANY Szimóna, 15 éves Bolyai János Gimnázium Kéttannyelvű spanyol szak Kecskemét www.szentkiralyi.hu

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008

Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 Magyar Formatervezési Tanács Éves beszámoló 2008 Hungarian Design Council Annual Report 2008 (1) A Magyar Formatervezési Tanács küldetése Mission statement of the Hungarian Design Council A Magyar Formatervezési

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens:

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens: Tanulmányok Kitekintés The Impact of Observing Good Teaching Practice on Early CLIL Teachers: A European Project Dana Hanesová Tanulmányok Fókusz Célnyelven tanult tantárgyi tartalom értékelése a korai

Részletesebben