A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.4.27.)"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2015) 2623 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 INDOKOLÁS 1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE A javaslat okai és céljai A szilárd tüzelésű kazánokat EU-szerte gyakran alkalmazzák fűtési céllal, illetve adott esetben meleg ivóvíz és szaniter meleg víz előállítására is. A jelenleg forgalomban lévő szilárd tüzelésű kazánok többsége biomasszával és/vagy fosszilis tüzelőanyaggal működik, de egyre gyakrabban jelennek meg a piacon új technológiák, mint például a kapcsolt energiatermelés, valamint a szilárd tüzelésű kazán mellett napenergia-készülékeket, illetve hőmérséklet-szabályozókat is tartalmazó csomagok. A szilárd tüzelésű kazánok környezeti hatása az Európai Unióban jelentős: jelenlegi használat közbeni energiafogyasztásuk a becslések szerint 608 PJ (14,5 Mtoe). E rendelet célja a termékek energiahatékonyság és energiafogyasztás szerinti címkézését és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló egységes termékinformációs követelményeket tartalmazó harmonizált rendszer bevezetése. A címkézésre vonatkozó követelmények dinamikus módon ösztönzik a gyártókat arra, hogy fokozzák az energiahatékonyságot és előmozdítsák az energiahatékony önálló szilárd tüzelésű kazánok, valamint szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, napenergia-készülékekből és hőmérséklet-szabályozókból álló csomagok piaci elterjedését. A rendelet kiegészíti a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági rendeletre irányuló előterjesztést. Háttér-információk Az alacsony hatásfokú szilárd tüzelésű kazánok értékesítése azért nem szorul vissza, mert a végfelhasználók a termékek teljes élettartama során jelentkező költségek helyett a vételár alapján hozzák meg vásárlási döntéseiket, e helyzet megváltozását pedig az sem segíti elő, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint az energiaköltségek nem tartalmazzák az összes környezeti költséget. Ezenkívül csak korlátozott mennyiségű információ áll a vásárlók rendelkezésére a szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonyságáról, emiatt pedig aszimmetrikussá válik a tájékoztatás, különösen akkor, ha a szilárd tüzelésű kazánokat további termékekkel kombinálják. Emiatt a végfelhasználók gyakran elszalasztják az energiahatékonyság költséghatékony javítására kínálkozó lehetőségeket. A másik problémát az eltérő érdekek jelentik: a szilárd tüzelésű kazánt megvásárló és beszerelő épülettulajdonos például az alacsonyabb vételárat tartja szem előtt, ennek eredményeként azonban előfordulhat, hogy végül a bérlőnek magasabb lesz az energiaszámlája. Ezenkívül a szilárd tüzelésű kazánt a végfelhasználóknak értékesítő és rendszerint a telepítést végző kereskedők nem rendelkeznek olyan szabványosított információkkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szilárd tüzelésű kazánt tartalmazó csomagokat kínáljanak a végfelhasználóknak. E javaslat a felsorolt piaci akadályok okozta problémákat az önálló szilárd tüzelésű kazánokra és a szilárd tüzelésű kazánokból és további fűtési célú termékekből álló csomagokra vonatkozó uniós energiacímkék bevezetésével kívánja megoldani. A különböző típusú szilárd HU 2 HU

3 tüzelésű kazánokra a széles körben ismert, A-tól G-ig terjedő skálát alkalmazza, amely A +, A ++ és A +++ jelű osztályokkal is kiegészül annak érdekében, hogy előmozdítsa a kapcsolt energiatermelés használatát, valamint a megújuló energiaforrások hatékony felhasználását. A szabványosított termékinformációkat termékismertető adatlapok (vagyis tájékoztatók) formájában kell a végfelhasználók számára elérhetővé tenni az interneten vagy a hirdetésekben. E javaslat célja, hogy csökkentse a szilárd tüzelésű kazánok energiafogyasztását. Meglévő rendelkezések a javaslat által érintett területen A szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó, energiahatékonysági minimumkövetelményeket bevezető végrehajtási intézkedésre irányuló előterjesztésen kívül a következő intézkedések is kihatnak e termékek környezetvédelmi jellemzőire (bár nem a címkézés területén): az Európai Parlament és a Tanács május 19-i 2010/31/EU irányelve 1 az épületek energiahatékonyságáról, az Európai Parlament és a Tanács október 25-i 2012/27/EU irányelve 2 az energiahatékonyságról. Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel Az energiahatékony szilárd tüzelésű kazánok piaci elterjedésének elősegítése az Európa 2020 stratégia megvalósítását és az abban foglalt, 2020-ig elérendő 20%-os energiamegtakarítást előirányzó cél teljesítését azzal szolgálja, hogy támogatja a hatékonyabb és fenntarthatóbb erőforrás-felhasználást, a környezet védelmét, a zöld technológiák területén az EU által elfoglalt vezető pozíció megerősítését, a vállalkozások működési környezetének javítását és annak segítését, hogy a fogyasztók megalapozottabb döntéseket hozhassanak. Továbbá különösen a biomasszával működő energiahatékony szilárd tüzelésű kazánok piaci elterjedésének elősegítése hozzájárul a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló, április 23-i 2009/28/EK irányelv 3 célkitűzésének megvalósításához. Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy energiafelhasználásuk egy meghatározott részét megújuló energiaforrásokból fedezzék, és az összes megújulóenergiafajta összesített arányának 2020-ra el kell érnie a 20%-ot. A tagállamok által a Bizottságnak benyújtott, a megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervekből az derül ki, hogy az uniós célkitűzés közel fele a bioenergia révén fog teljesülni. A bioenergia energiahatékony felhasználása a biomassza-források korlátozott volta miatt fontos. Az e javaslatban alkalmazott megközelítést a lehető legnagyobb mértékben ahhoz a megközelítéshez igazítottuk, amelyet a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, február HL L 153., , 13. o. HL L 315., , 1. o. HL L 140., , 16. o. HU 3 HU

4 i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4 a szilárd tüzelőanyagoktól eltérő tüzelőanyaggal működő kazánok és fűtőberendezések energiafogyasztásának címkézésére vonatkozóan alkalmaz. 2. KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELT FELEKKEL ÉS HATÁSVIZSGÁLAT Konzultáció az érdekelt felekkel A nemzetközi és az EU-szinten működő érdekeltekkel, valamint a tagállami szakértőkkel már az előkészítő vizsgálatok legelejétől zajlottak konzultációk, a környezettudatos tervezést szabályozó 2009/125/EK keretirányelv 5 szerint létrehozott, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum pedig a környezettudatos tervezésre vonatkozó majdani követelmények mellett az energiafogyasztást jelző címkézés kérdéskörét is megvitatta. A konzultációs fórumot tagállami szakértők, valamint a gyártókat, a kiskereskedőket, a környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteket és a fogyasztói szervezeteket képviselő érdekeltek alkotják. A konzultációs fórum július 12-i ülésén a Bizottság bemutatott egy munkadokumentumot, amely tartalmazta a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények és az energiafogyasztás címkézésére szolgáló rendszer bevezetésére vonatkozó javaslatait. A vonatkozó munkadokumentumokat megkapták a tagállamok, az Európai Parlament és az érdekeltek, és a konzultációs fórum munkaanyagait a Bizottság közzétette a CIRCA rendszerben az érdekeltek írásos észrevételeivel együtt. Ezenkívül a Bizottság különböző érdekeltekkel és tagállamokkal kétoldalú tárgyalások keretében is megvitatta a kezdeményezést. A Bizottság a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodásnak megfelelően június 26-án tájékoztatta a Kereskedelmi Világszervezetet a rendelet tervezetéről. Az észrevételek és felhasználásuk rövid ismertetése Általánosságban a szilárd tüzelésű kazánok energiafogyasztásának címkézésére szolgáló rendszert az érdekeltek és a tagállamok is támogatják. A fő érdekelteknek a bizottsági javaslat kulcsfontosságú elemeivel kapcsolatos álláspontja a következőképpen foglalható össze: Termékkör A tagállamok és az érdekeltek egyetértettek abban, hogy a rendelet hatályát a szilárd tüzelésű kazánokból, valamint napenergia-készülékekből és/vagy hőmérséklet-szabályozókból álló csomagokra is indokolt kiterjeszteni. A címke A tagállamok és az érdekeltek egyetértettek abban, hogy a termékekre és a csomagokra vonatkozóan ugyanazt a címkét és címkézési osztályokat indokolt alkalmazni, mint a szilárd tüzelőanyagoktól különböző tüzelőanyaggal működő kazánok esetében. A tagállamok egyetértettek abban is, hogy a vízmelegítési hatásfok esetében nem indokolt A-tól G-ig 4 5 HL L 239., , 1. o. HL L 285., , 10. o. HU 4 HU

5 terjedő osztályokból álló címkézési skálát bevezetni, ugyanakkor a felülvizsgálat során mérlegelni kell e lehetőséget. A tagállamok és a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek támogatták egy biomassza-címkézési tényező alkalmazását annak érdekében, hogy a biomasszával működő kazánok a gáz- és olajkazánokkal szembeni versenyben is érvényesüljenek. A fűtési ágazat képviselőinek többsége vitatta ezt a megközelítést, alternatív megoldással azonban nem szolgált. A tényező konkrét értékének a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek az ésszerűen alacsony 1,15-os értéket javasolták, melynek eredményeképpen a biomasszával működő kazánok az A+ és a C közötti tartományba esnének. A legtöbb tagállam ennél lényegesen magasabb értéket javasolt, hogy a biomasszával működő kazánok a hőszivattyúk által is elérhető magasabb osztályokba kerülhessenek. A kiválasztott 1,45-os érték a biomasszával működő kazánok közül a legjobbak esetében lehetővé teszi az A++ osztály elérését. Egy tagállam és a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek javasolták a szennyezőanyag-kibocsátási adatok címkén való feltüntetését. Más tagállamok úgy gondolták, hogy ezeket nem szükséges feltüntetni a címkén. A javasolt rendelet az érdekeltek és a tagállamok észrevételeinek figyelembevételével készült. Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása Tudományos szakvélemények A tudományos szakvélemények figyelembevétele elsősorban a műszaki, piaci és gazdasági elemzéseket tartalmazó előkészítő vizsgálatok útján történt. Ezeket a vizsgálatokat a Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága megbízásából egy külső tanácsadói konzorcium végezte el. A konzultációba bevont főbb szervezetek/szakértők Az előkészítő vizsgálatok olyan nyílt eljárás keretében folytak, amely figyelembe vette a különböző érdekeltektől beérkező információkat, ideértve egyebek mellett a gyártókat, a beszerelést végző vállalkozásokat, a kiskereskedőket és szövetségeiket, a környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteket, a fogyasztói szervezeteket és a szakértőket. A beérkezett és felhasznált vélemények összefoglalása Nem merült fel, hogy a javaslat visszafordíthatatlan káros következményekkel járhat. Hatásvizsgálat A lehetséges szakpolitikai intézkedések hatásainak vizsgálata a 2009/125/EK irányelv 15. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint zajlott. Számos, a piac kívánt átalakulását biztosító lehetőséget mérlegeltünk, ideértve az eddigi gyakorlat folytatását, az önszabályozást, kizárólag az energiafogyasztás címkézését, kizárólag a környezettudatos tervezésre vonatkozó rendeletet, valamint ez utóbbi két lehetőség együttesét, a porkibocsátás címkén való feltüntetésével és anélkül. Mivel azonban a jogalkotó által adott felhatalmazás egyértelműen a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére és energiahatékonyságának címkézésére vonatkozó követelmények megállapítását tartalmazza, más lehetőségeket az arányosság elve alapján csak HU 5 HU

6 olyan mélységben volt alkalmunk elemezni, amennyire ez egy végrehajtási jogi aktus esetében szükséges lehet A hatásvizsgálat középpontjában ezért a javasolt végrehajtási rendeletek tartalmának értékelése állt. Az energiafogyasztást jelző címkék bevezetésére vonatkozó lehetőségek hatását az eddigi gyakorlat folytatására vonatkozó forgatókönyvvel vetettük össze. A költség-haszon elemzés alapján azt állapítottuk meg, hogy a környezettudatos tervezésre és a címkézésre vonatkozó követelmények együttes bevezetése jelenti a legjobb megoldást arra a problémára, hogy a környezeti szempontból kedvező tulajdonságokkal rendelkező szilárd tüzelésű kazánok nem képesek kellően érvényesülni a piacon, azaz ez a lehetőség teljesíti a leginkább a környezettudatos tervezést szabályozó irányelv és az energiafogyasztás címkézését szabályozó irányelv követelményeit. Mindezek alapján a választás a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények, illetve a termékek és a csomagok energiahatékonyságát feltüntető címkézésre vonatkozó rendszer együttes bevezetésére esett, mert ettől várható a legnagyobb fokú megtakarítás. A hatásvizsgálat következtetése szerint a biomassza-címkézési tényező alkalmazása összhangban van a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatására irányuló törekvésekkel. 3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI A javaslat összefoglalása A javasolt intézkedés új, kötelező címkézési és egységes termékinformációs követelményeket állapít meg a szilárd tüzelésű kazánokat és a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és/vagy napenergia-készülékekből álló csomagokat forgalomba hozó, illetve üzembe helyező szállítók, valamint az önálló szilárd tüzelésű kazánokat és szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és/vagy napenergia-készülékekből álló csomagokat kínáló kereskedők számára. A kizárólag meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító kazánok, a gáznemű hőhordozó közeg melegítésére és elosztására használt kazánok, valamint az 50 kw és az annál nagyobb elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű kazánok mivel azokat a szilárd tüzelőanyagoktól eltérő tüzelőanyaggal működő kazánok energiafogyasztásának címkézését szabályozó rendelet sem szabályozza nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A kizárólag nem fás biomasszával működő kazánok szintén nem tartoznak a rendelet hatálya alá, mivel azokat csak különleges esetekben alkalmazzák. A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysági besorolása a szilárd tüzelőanyagoktól eltérő tüzelőanyaggal működő kazánokra és fűtőberendezésekre vonatkozó rendszer követelményein alapul. A szilárd tüzelésű kazánokra vonatkozó címke azonos a más kazánokra és fűtőberendezésekre vonatkozó címkével, és ugyanazon időponttól kell alkalmazni. A címke bevezetése két lépésben történik: első körben egy A++-tól G-ig terjedő skála kerül a címkére, később pedig a skála a más kazánokra és fűtőberendezésekre alkalmazott megközelítéssel való összhang érdekében kiegészül az A+++ osztállyal. A rendelet a biomasszával működő kazánok energiahatékonyságának előmozdítása (amit a megújuló energiaforrásokat használó fűtési rendszerekre vonatkozó megközelítés nem biztosítana a biomasszával működő kazánok esetében) és a megújuló energiaforrásokból származó energiának a fosszilis tüzelőanyagokkal szembeni támogatása (amit pedig a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó megközelítés nem biztosítana a biomassza esetében) érdekében egy biomassza-címkézési tényezőt alkalmaz. Ha HU 6 HU

7 a szilárd tüzelésű kazán többféle szilárd tüzelőanyaggal képes üzemelni, akkor a címkén jelzett besorolást arra a tüzelőanyagra kell megállapítani, amelyre a kazánt tervezéskor optimalizálták. A jogi aktus felülvizsgálatára a szilárd tüzelőanyagoktól különböző tüzelőanyaggal működő kazánokra és fűtőberendezésekre vonatkozó energiacímkézési követelmények felülvizsgálatával egy időben kerül sor. A rendelet a szilárd tüzelésű kazánok esetében továbbá egységes termékinformációs követelményeket is bevezet, amelyeknek például termékismertető adatlapok és műszaki dokumentációk útján kell eleget tenni, és azokra az információkra vonatkozóan is határoz meg követelményeket, amelyeket a szilárd tüzelésű kazánok bármely formában történő távértékesítése során, valamint a kapcsolódó reklámokban és műszaki promóciós anyagokban közölni kell. Mivel a szilárd tüzelésű kazánok egyéb fűtési célú termékekkel, például napenergiakészülékekkel és hőmérséklet-szabályozókkal együtt, csomagban is értékesíthetők, a rendelet a végfelhasználók tájékoztatása érdekében, a termékcsomag mint egész energiahatékonyságának jelzésére kötelezővé teszi a csomag címkézését, valamint a termékismertető adatlap közérthető számítással való kiegészítését. A csomagok címkéjét és termékismertető adatlapját a szállító és a kereskedő adhatja ki. A csomagok címkéje G-től és A +++ -ig terjedően tartalmaz energiahatékonysági osztályokat, amelyek tükrözik e csomagok esetlegesen jobb energiahatékonyságát. A termékekre és csomagokra vonatkozóan javasolt címkék és egységes termékinformációs követelmények bevezetésével megszűnik az a helyzet, hogy a szilárd tüzelésű kazánok vásárlói nem kapnak megfelelő tájékoztatást, valamint feloldható az épülettulajdonosok és a bérlők közötti érdekellentét. Az e rendelet szerinti mérési módszerek és piacfelügyeleti célú vizsgálatok igazodnak a környezettudatos tervezésre vonatkozóan javasolt végrehajtási intézkedésben meghatározottakhoz. Jogalap A felhatalmazáson alapuló rendelet a 2010/30/EU irányelvet hajtja végre, különös tekintettel annak 10. cikkére. A szubszidiaritás elve A rendelet a 2010/30/EU irányelvet hajtja végre, összhangban annak 10. cikkével. Az arányosság elve Az arányosság elvének megfelelően az intézkedés nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket. A végrehajtási intézkedés formáját tekintve rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ez biztosítja, hogy a nemzeti és az uniós közigazgatási rendszerek számára ne jelentsen többletköltséget a kiegészítő intézkedés nemzeti jogba való átültetése. A jogi aktus típusának megválasztása Javasolt aktus: felhatalmazáson alapuló rendelet. HU 7 HU

8 Költségvetési hatások A javaslat nincs hatással az uniós költségvetésre. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Felülvizsgálatra/módosításra/hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés A tervezet módosításra vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Európai Gazdasági Térség A javasolt aktus érinti az Európai Gazdasági Térséget, ezért arra is ki kell terjeszteni. HU 8 HU

9 A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre 6 és különösen annak 10. cikkére, mivel: (1) A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni azon energiával kapcsolatos termékek címkézésére vonatkozóan, amelyek jelentős energiamegtakarítási potenciállal rendelkeznek, és amelyek azonos rendeltetésű típusainak műszaki jellemzői jelentős eltéréseket mutatnak. (2) A rendeltetésükben egyenértékű helyiségfűtő berendezések, ezen belül pedig a szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonysága jelentős eltéréseket mutat. Az Unión belül a szilárd tüzelésű kazánok által beltéri helyiségfűtés céljából felhasznált energia a teljes energiaigény jelentős részét teszi ki. A szilárd tüzelésű kazánok energiafogyasztása egyebek mellett megfelelő hőmérséklet-szabályozók és napenergia-készülékek révén jelentősen csökkenthető, ezért a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokat indokolt szintén az energiafogyasztási címkézési követelmények hatálya alá vonni. (3) A kizárólag meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító kazánokat, a gáznemű hőhordozó közeg melegítésére használt kazánokat, az 50 kw és az annál nagyobb elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű kazánokat (hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő kazánokat) és a nem fás biomasszával működő kazánokat különleges műszaki jellemzőik miatt nem indokolt e rendelet útján szabályozni. 6 HL L 153., , 1. o. HU 9 HU

10 (4) A szilárd tüzelésű kazánok energiahatékonyságára vonatkozóan harmonizált címkézési és egységes termékinformációs rendelkezéseket indokolt megállapítani annak érdekében, hogy a gyártók ösztönzést kapjanak e termékek energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználók pedig az energiahatékony termékek vásárlására, és javuljon a belső piac működése. (5) Annak érdekében, hogy a fogyasztóknak összehasonlítható információk álljanak rendelkezésére a szilárd tüzelésű kazánokra vonatkozóan, egy, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben 7 foglaltakkal összhangban lévő címkézési skálát indokolt bevezetni. Az említett rendeletben a megújuló energiaforrásból előállított energiára alkalmazott megközelítés követése nem mozdítaná elő a biomasszával működő kazánok energiahatékonyságának növekedését. A fosszilis tüzelőanyagokra alkalmazott megközelítés a biomassza esetében nem lenne összhangban a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló, április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 8 a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatására vonatkozó célkitűzésével. Ezért e rendeletben célszerű a biomasszával működő kazánokra vonatkozóan olyan egyedi megközelítést alkalmazni, amely egy biomassza-címkézési tényező megfelelő szinten történő megállapításával biztosítja, hogy a biomasszával működő kondenzációs kazánok az A++ osztályba kerülhessenek. (6) A címkéken szereplő adatokat olyan megbízható, pontos és megismételhető számítási és mérési eljárásokkal indokolt meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, beleértve amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak az európai szabványügyi szervezetek által a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények meghatározása céljából, az európai szabványosításról szóló, október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 9 előírt eljárásokkal elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is. (7) E rendeletnek meg kell állapítania a szilárd tüzelésű kazánok címkéjének egységes tartalmi és formai követelményeit. (8) E rendeletnek meg kell határoznia a szilárd tüzelésű kazánok termékismertető és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket. (9) E rendeletnek meg kell határoznia az azon információkra vonatkozó követelményeket, amelyeket a szilárd tüzelésű kazánok bármely formában történő távértékesítése során, valamint a kapcsolódó reklámokban és műszaki promóciós anyagokban közölni kell. (10) Amennyiben a címke és a termékismertető dokumentumok a szállítótól kapott termékismertető adatlapok alapján készültek, biztosítani kell, hogy a szilárd tüzelésű HL L 239., , 1. o. HL L 140., , 16. o. HL L 316., , 12. o. HU 10 HU

11 kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, napenergia-készülékekből és hőmérséklet-szabályozókból álló csomag energiahatékonyságára vonatkozó információk könnyen hozzáférhetők legyenek a végfelhasználó számára. (11) Helyénvaló rendelkezni a rendelet rendelkezéseinek a technológiai fejlődés figyelembevételével történő felülvizsgálatáról, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Tárgy és hatály (1) Ez a rendelet energiafogyasztás-címkézési és kiegészítő termékinformációs követelményeket állapít meg a legfeljebb 70 kw mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánok, valamint a legfeljebb 70 kw mért hőteljesítményű szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozóan. (2) Ez a rendelet nem alkalmazandó: a) a kizárólag meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító kazánokra; b) a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására használt kazánokra; c) az 50 kw és az annál nagyobb maximális elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánokra; d) a nem fás biomasszával működő kazánokra. 2. cikk Fogalommeghatározások A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában: 1. szilárd tüzelésű kazán : egy vagy több szilárd tüzelésű hőfejlesztő berendezéssel felszerelt olyan eszköz, amely egy vagy több zárt helyiség beltéri léghőmérséklete kívánt szintjének elérése és fenntartása céljából egy melegvíz-üzemű központi fűtési rendszert hővel lát el, és mindeközben a mért hőteljesítményének legfeljebb 6%-a távozik veszteségként a környezetbe; 2. melegvíz-üzemű központi fűtési rendszer : a központilag előállított hőnek az épületek és épületrészek zárt helyiségeinek fűtésére használt hőkibocsátó eszközök közötti elosztásához hőhordozó közegként vizet használó rendszer, ideértve a tömbfűtő rendszereket és a távfűtési hálózatokat is; 3. szilárd tüzelésű hőfejlesztő berendezés : a szilárd tüzelésű kazán azon része, amely szilárd tüzelőanyag elégetésével a hőt termeli; HU 11 HU

12 4. mért hőteljesítmény, P r : a szilárd tüzelésű kazánnak a zárt helyiségek optimális tüzelőanyaggal történő fűtése során leadott, a gyártó által megadott hőteljesítménye kw-ban; 5. szilárd tüzelőanyag : a beltéri helyiségek szokásos hőmérsékletén szilárd halmazállapotban lévő tüzelőanyag, a szilárd biomasszát és a szilárd fosszilis tüzelőanyagokat egyaránt beleértve; 6. biomassza : a mezőgazdaságból (a növényi és az állati eredetű anyagokat egyaránt ideértve), az erdészetből és a kapcsolódó ágazatokból, valamint a halászatból és az akvakultúrából származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebomló része, valamint az ipari és a települési hulladék biológiailag lebomló része; 7. fás biomassza : a fákból, cserjékből és bokrokból származó biomassza, beleértve egyebek mellett a tűzifát, az aprított fát, a pelletté préselt faanyagot, a briketté préselt faanyagot és a fűrészport; 8. nem fás biomassza : a fás biomasszától különböző biomassza, beleértve egyebek mellett a szalmát, a nádat és más fűféléket, gyümölcs- és más növényi magvakat, az olívamagot, az olívapogácsát és a dióhéjat; 9. fosszilis tüzelőanyag : a biomasszától különböző tüzelőanyag, beleértve az antracitot, a barnaszenet, a kokszot, a bitumenes kőszenet, továbbá e rendelet alkalmazásában a tőzeget is; 10. biomasszával működő kazán : optimális tüzelőanyagként biomasszát égető szilárd tüzelésű kazán; 11. nem fás biomasszával működő kazán : optimális tüzelőanyagként nem fás biomasszát égető szilárd tüzelésű kazán, amelynek további alkalmas tüzelőanyagai között nem szerepel fás biomassza, fosszilis tüzelőanyag, valamint a biomasszából és fosszilis tüzelőanyagból készült keverék; 12. optimális tüzelőanyag : az az egyetlen szilárd tüzelőanyag, amely a szállító használati utasítása szerint a kazán üzemeltetésére lehetőleg használandó; 13. további alkalmas tüzelőanyag : olyan szilárd tüzelőanyag, amelyet a szállító használati utasítása szerint a szilárd tüzelésű kazánban használni lehet; a fogalom magában foglalja mindazokat a tüzelőanyagokat, amelyek a beszerelést végző szakembereknek és a végfelhasználóknak szánt használati utasításban, a szállítók szabad hozzáférésű internetes oldalain, a műszaki promóciós anyagokban, valamint a reklámokban meg vannak említve; 14. kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán : olyan szilárd tüzelésű kazán, amely egyszerre képes hőt és villamos energiát előállítani; 15. kiegészítő fűtőberendezés : a 811/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó olyan másodlagos kazán vagy hőszivattyú, illetve az olyan másodlagos szilárd tüzelésű kazán, amely az elsődleges szilárd tüzelésű kazán mért hőteljesítményén felül jelentkező hőigény kielégítése céljából termel hőt; HU 12 HU

13 16. hőmérséklet-szabályozó : az a készülék, amelyen keresztül a végfelhasználó beállíthatja a kívánt beltéri hőmérséklet értékét és időzítését, és amely a vonatkozó adatokat továbbítja a szilárd tüzelésű kazán interfészére, például központi feldolgozóegységére, ezzel elősegítve a beltéri hőmérséklet(ek) szabályozását; 17. napenergia-készülék : önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú; 18. kizárólag napenergiával működő rendszer : egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, esetlegesen a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt készülék, amely egy egységként kerül forgalomba, és esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel; 19. napkollektor : olyan eszköz, amely elnyeli a globális napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak; 20. napenergiával működő melegvíz-tároló tartály : egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály; 21. melegvíz-tároló tartály : olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, ideértve az esetleges adalékanyagokat is, és esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel; 22. tartalék merülő fűtőbetét : a Joule-hatáson alapuló ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartálynak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez; 23. szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag : a végfelhasználónak kínált olyan csomag, amely egy szilárd tüzelésű kazán, egy vagy több kiegészítő fűtőberendezés, egy vagy több hőmérséklet-szabályozó, illetve egy vagy több napenergia-készülék kombinációját tartalmazza; 24. kombinált kazán : olyan szilárd tüzelésű kazán, amelyet arra terveztek, hogy a fűtési funkció mellett adott időszakaszokban adott hőmérsékletű, mennyiségű és térfogatáramú meleg ivóvíz és szaniter meleg víz előállítása céljából hőt termeljen, és ehhez az ivóvizet, illetve a szaniter vizet külső csatlakozáson keresztül kapja. A II X. melléklet alkalmazásában az I. mellékletben található fogalommeghatározások is irányadók. 3. cikk A szállítók kötelezettségei és az ütemterv (1) április 1-jétől kezdve a szilárd tüzelésű kazánokat önállóan vagy szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és HU 13 HU

14 napenergia-készülékekből álló csomagok részeként forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak arról, hogy: a) valamennyi szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő nyomtatott címkével, és valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergiakészülékekből álló csomagban való használatra szánt szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a III. melléklet 2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú második címkével; b) a szilárd tüzelésű kazánok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő elektronikus címke; c) valamennyi szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, és valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagban való használatra szánt szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő második termékismertető adatlappal; d) a szilárd tüzelésű kazánok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott elektronikus termékismertető adatlap; e) kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság megkapja az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt; f) a szilárd tüzelésű kazán meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés utaljon az adott modell energiahatékonysági osztályára; g) a szilárd tüzelésű kazán meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró minden műszaki promóciós anyag utaljon az adott modell energiahatékonysági osztályára. (2) szeptember 26-tól kezdve a szilárd tüzelésű kazánokat önállóan vagy szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok részeként forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak arról, hogy: a) valamennyi szilárd tüzelésű kazán rendelkezzen egy, a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő nyomtatott címkével; b) a szilárd tüzelésű kazánok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és HU 14 HU

15 információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő elektronikus címke. (3) április 1-jétől kezdve a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokat forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak arról, hogy: a) valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag rendelkezzen a III. melléklet 2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő nyomtatott címkével; b) a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a III. melléklet 2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú és a II. mellékletben megállapított energiahatékonysági osztályoknak megfelelő elektronikus címke; c) valamennyi, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag rendelkezzen a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal; d) a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok valamennyi modelljéhez álljon a kereskedő rendelkezésére egy, a IV. melléklet 2. pontjának megfelelő elektronikus termékismertető adatlap; e) kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság megkapja az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt; f) a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés utaljon az adott modell energiahatékonysági osztályára; g) a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró műszaki promóciós anyagok utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára. 4. cikk A kereskedők kötelezettségei (1) A szilárd tüzelésű kazánokat forgalmazó kereskedők gondoskodnak arról, hogy: HU 15 HU

16 a) az értékesítés helyén kiállított szilárd tüzelésű kazánok külső borításának elülső oldalán jól látható helyen el legyen helyezve a szállítók által a 3. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátott címke; b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon szilárd tüzelésű kazánokat, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által a VI. melléklet 1. pontjában foglaltak szerint rendelkezésre bocsátott információkkal forgalmazzák, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni; c) a szilárd tüzelésű kazánok meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetések utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára; d) a szilárd tüzelésű kazánok meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró műszaki promóciós anyagok utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára. (2) A szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagokat forgalmazó kereskedők gondoskodnak arról, hogy: a) a csomagok meghatározott modelljére vonatkozó ajánlatok tartalmazzák a csomag energiahatékonysági osztályát, és ennek érdekében a csomagon el legyen helyezve a szállító által a 3. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott címke és a szállító által a 3. cikk (3) bekezdése c) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlap, mindkettő a csomag jellemzőinek megfelelően kitöltve; b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált, szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergiakészülékekből álló azon csomagokat, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által a VI. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint rendelkezésre bocsátott információkkal forgalmazzák, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni; c) a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékek modelljeiből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó, annak energiafogyasztásával vagy vételárával kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetések utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára; d) a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérsékletszabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és annak konkrét műszaki paramétereit leíró műszaki promóciós anyagok utaljanak az adott modell energiahatékonysági osztályára. HU 16 HU

17 5. cikk Mérési és számítási módszerek A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a VIII. melléklet követelményeit kielégítő mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket. Az energiahatékonysági mutatót a IX. mellékletben foglaltak szerint kell kiszámítani. 6. cikk Piacfelügyeleti célú vizsgálatok A szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok esetében megadott energiahatékonysági osztály e rendeletben foglaltaknak való megfelelésének ellenőrzése céljából a tagállamok a X. mellékletben előírt eljárást alkalmazzák. 7. cikk Felülvizsgálat A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki haladás fényében legkésőbb január 1-jéig felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében elsősorban azt kell értékelni, hogy indokolt-e előírni a vízmelegítési energiahatékonysági osztálynak a kombinált fűtőberendezések címkéin való feltüntetését. 8. cikk Hatálybalépés (1) Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet április 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet 3. cikke (1) bekezdésének f) és g) pontját, 3. cikke (3) bekezdésének f) és g) pontját, 4. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontját, valamint 4. cikke (2) bekezdésének b), c) és d) pontját azonban július 1-jétől kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, én. a Bizottság részéről elnök Jean-Claude JUNCKER HU 17 HU

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 15. (OR. en) 5303/14 ENV 29

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 15. (OR. en) 5303/14 ENV 29 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. január 15. (OR. en) 5303/14 ENV 29 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. január 10. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D029990/02

Részletesebben

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE

813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke. Előadó: Versits Tamás MGVE 813 és 814/2013/EU Energiahatékonysági rendeletek és a Gázkészülék/rendszer energiacímke Előadó: Versits Tamás MGVE BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.4.24.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.4.24.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2638 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.4.24.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2016) 391 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2016) 391 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 28. (OR. en) 8363/15 COR 1 (es,hu,it,mt) ENER 128 ENV 245 DELACT 38 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. január 26. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.2.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.2.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.2.18. C(2013) 818 final Part 1/6 A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.2.18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők,

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 193/100 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1189 RENDELETE (2015. április 28.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54 Két európai uniós rendelet (direktíva) alapján 2015. szeptember 26. után már csak olyan helyiségfűtő és kombinált (fűtés és melegvíz-termelés) készülékek, valamint vízmelegítők hozhatók forgalomba, amelyek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 26. (28.02) (OR. en) 6846/13 ENER 61 ENV 149 DELACT 10

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 26. (28.02) (OR. en) 6846/13 ENER 61 ENV 149 DELACT 10 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. február 26. (28.02) (OR. en) 6846/13 ENER 61 ENV 149 DELACT 10 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D028691/04 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D028691/04 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 10. (OR. en) 15278/14 ENER 452 ENV 887 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2014. november

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ErP rendeletek 813/2013/EU rendelet A legfeljebb 400 kw mért

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.2.18. C(2013) 818 final Part 6/6 A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (XXX) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével

Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével Kiss István HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt FUGA Rendezvényközpont 2015. június 11. Uniós törekevések Európai Tanács 2007. március 8 9. ELNÖKSÉGI KÖVETKEZTETÉSEK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.11.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.11. C(2014) 4653 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.11.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lakóépületeket szellőztető

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.10.1.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.10.1.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.1. C(2013) 6280 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.10.1.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű Az Európai Unió által a zöld közbeszerzés területén közzétett követelmények (EU GPP követelmények) célja, hogy segítse a közszektorbeli

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Fazakas Miklós fejlesztési igazgató MPF-FÉG Kft.

Fazakas Miklós fejlesztési igazgató MPF-FÉG Kft. XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, 2016. április 20-21. Várható uniós szabályozás a lokális fűtőberendezések területén Fazakas Miklós fejlesztési igazgató MPF-FÉG Kft. 125/2009/EU

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 814/2013/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 814/2013/EU RENDELETE L 239/162 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.6. A BIZOTTSÁG 814/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.5. C(2014) 1371 final ANNEXES 1 to 10 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

MELLÉKLET. 2. melléklet. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLET. 2. melléklet. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.3. C(2013) 2458 final 2/1. rész MELLÉKLET 2. melléklet a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. március 26. (27.03) (OR. en) 7986/13 ENER 107 ENV 251

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. március 26. (27.03) (OR. en) 7986/13 ENER 107 ENV 251 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 26. (27.03) (OR. en) 7986/13 ENER 107 ENV 251 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. március 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.23. COM(2009)642 végleges 2008/0221 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Konferencia és Kiállítás Gázmérés és gázfelhasználás szekció Helyiségfűtő berendezések energia-hatékonyabb tervezésére vonatkozó Uniós követelményrendszerről 2016. április 16. Dunagáz zrt. Visegrád Thermal

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2009. január 15. Tárgy: Javaslat A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28.

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.28. C(2010) 6481 végleges A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 640/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 640/2009/EK RENDELETE L 191/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.23. A BIZOTTSÁG 640/2009/EK RENDELETE (2009. július 22.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát tervezésére

Részletesebben

Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben

Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben Az Európai Unió előírása szerint 2015 szeptember 26-ától a fűtőberendezéseknek és tárolóknak meg kell felelniük bizonyos energiahatékonysági

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [3] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [4] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak

Részletesebben

Fűtési rendszerek energiahatékonysági osztályba sorolása

Fűtési rendszerek energiahatékonysági osztályba sorolása Viessmann Fűtéstechnika Kft. 2045 Törökbálint, Süssen u. 3. Tel: 36 334-334 Fax: 36 334-339 www.viessmann.hu Fűtési rendszerek energiahatékonysági ba sorolása 7543415 Vitodens 100-W, B1H z új, egész Európára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Fűts okosan! környezetbarát

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 5. (OR. en) 5023/16 DENLEG 1 AGRI 2 SAN 2 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. december 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Hogyan tovább energetikai követelmények?

Hogyan tovább energetikai követelmények? Hogyan tovább energetikai követelmények? Dr. Csoknyai István BME egyetemi docens MEPS KONFERENCIA BME 2009. május 20. Tartalom 1. rész: 2002/91/EK IRÁNYELV 2. rész: Átdolgozó javaslat (2008/0223) I. rész

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.13. COM(2011) 1 végleges 2011/0002 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/25/EK irányelvnek a kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

ErP-útmutató. Mindig az Ön oldalán. Változások a fűtéstechnikában az új EU-szabályozásnak megfelelően

ErP-útmutató. Mindig az Ön oldalán. Változások a fűtéstechnikában az új EU-szabályozásnak megfelelően ErP-útmutató Mindig az Ön oldalán Változások a fűtéstechnikában az új EU-szabályozásnak megfelelően 1. Mit jelentenek az ErP, Ecodesign és ELD rövidítések? ErP és Ecodesign: Az energiafelhasználással kapcsolatos

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései 2012/27/EU irányelv 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Távhő Cselekvési Terv Nemzeti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 15. (OR. en) 16915/09 ANTIDUMPING 94 COMER 190

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 15. (OR. en) 16915/09 ANTIDUMPING 94 COMER 190 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 15. (OR. en) 16915/09 ANTIDUMPING 94 COMER 190 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a képkezelő berendezések környezettudatos tervezésének önkéntes rendszeréről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a képkezelő berendezések környezettudatos tervezésének önkéntes rendszeréről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.29. COM(2013) 23 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a képkezelő berendezések környezettudatos tervezésének önkéntes rendszeréről (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 26. (OR. en) 12576/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 22. Címzett:

Részletesebben