SZOLÁR RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLÁR RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET"

Átírás

1 SZOÁR REDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDET ÉS termék katalógus

2 Tartalomjegyzék TERVEZÉSI SEGÉDET Bevezető...4 A napkollektoros berendezések típusai...8 Működési alapelvek Síkkollektor működése Szolár tárolók Szolár rendszerek további elemei...20 Méretezés...29 Telepítés...45 Beüzemelés és karbantartás Hibák és lehetséges okaik TERMÉK KATAÓGUS Kairos CF 2.0 apkollektor Kairos XP V apkollektor...64 Kairos XP H apkollektor Elios 25 szolár vezérlő...78 SESYS rendszer vezérlő...83 Friss víz állomás...85 Digitális szolár hidroblokk...88 Hidroblokk szivattyúval Kaszkád hidroblokk szivattyúval Hidroblokk szivattyúval Tágulási tartály...94 Fagyálló folyadék...95 Termosztatikus keverőszelep...96 Három utas motoros váltószelep...96 emezes hőcserélő szolárhoz Csőköteges hőcserélő medencékhez...98 Kairos MACC CD1 - CD Kairos EXTRA CD Kairos COMBI BCH BC1S BC2S CD2 F CK

3 Bevezető A FÉY MIT EEKTROMÁGESES SUGÁRZÁS Az elektromágneses hullám egyenes vonalban terjed, vákuumban másodpercenként km sebességgel. A mechanikai hullámoktól mint például a rezgések eltérően haladásához nincs szüksége közvetítő közegre (folyadék, gáz, szilárd anyag), ezáltal légüres térben is képes haladni. Ha egy adott pillanatban lefotózunk egy elektromágneses hullámszakaszt, sinus hullámú haladást láthatunk, ahol az elektromágneses mező kiugró csúcsai a térben váltakoznak. A legnagyobb eltérést az egyensúlyi állapothoz képest amplitúdónak nevezzük, amit A-val jelölünk, a csúcsok közötti távolságot pedig hullámhossznak, aminek a jele λ. A főbb kölcsönhatásoknak két típusa van: Elnyelés Az atmoszféra néhány nagyobb részecskéje (a napsugarak hullámhosszához képest) teljesen elnyelheti a beeső napsugarakat, csökkentheti a sugárzás erősségét. E folyamat során ezeknek a részecskéknek a belső energiája és azzal együtt a hőmérséklete is megnő, hosszú hullámú sugárzási forrássá válnak, és részben ezek a sugarak is eljutnak a földfelszínre, a napsugarakkal együtt. Szórás Más, kisebb méretű részecskék (mint például a levegő molekulái) a sugárnyaláb irányát módosítják, azaz szétszórják a fényt, és diffúz rövidhullámú sugárzást gerjesztenek, amely az egész égboltozatról árad ránk. GOBÁIS SUGÁRZÁS ÉS A SUGÁRZÁS ÖSSZETEVŐI Mint eddig is láthattuk, a napsugárzás, amely a kollektoros rendszerhez eljut, több részből áll, amelyeket az alábbi ábrán szemléltetjük: közvetlen, a napból irányváltoztatás nélkül érkező sugárzás; A hullámhosszokat csoportokba soroljuk, s ezen csoportosítás adja meg az elektromágneses spektrumot, amely a gamma sugaraktól (λ = pikométer) a rádióhullámokig (λ = kilométer). Középen, a 400 és 800 nanométeres tartományban található sugarakat nevezzük látható fénynek. A napsugárzás (vagy helytelenül fény) különböző hullámhosszú és amplitúdójú elektromágneses hullámok kötegéből áll, mely adott mennyiségű E energiát visz magával. A ap világűrben haladó fényében eltérő mennyiségben és intenzitással (W/m2), de jelen van az elektromágneses spektrum összes frekvenciája. szórt, az egész égboltról érkező sugárzás; visszavert, a környező talajról érkező sugárzás. A APSUGÁRZÁS ÉS AZ ATMOSZFÉRA KÖCSÖHATÁSA A napsugárzás áthalad az atmoszférán, útja során pedig változik az intenzitása és az iránya, mivel kölcsönhatásba lép az atmoszférát alkotó anyagokkal. Az atmoszféra kölcsönhatása szelektív, mivel bizonyos hullámhosszú sugarakat jobban elnyel, vagy eltérít, míg más hullámhosszúakat kevésbé. szórt 4 5

4 APEERGIA API VÁTOZÉKOYSÁG AAPEV JEEMZŐ FEHASZÁÁSI KÖRÖK A ap az emberi élet szempontjából kifogyhatatlan energiaforrás: a Földtől 150 millió kilométerre lévő fúziós reaktor, elektromágneses sugárzása Földünket 1367 W/m2 fajlagos teljesítménnyel éri el az atmoszféra határán. Az 1 m2 vízszintes felületre jutó fajlagos teljesítmény a szélességi fok és az adott évszak függvénye. Ezen kívül a pillanatnyi teljesítmény is folyamatosan változik a napszaktól és a meteorológia viszonyoktól függően. Földrajzi eltérések A Föld forgástengelye 23,5 -os szöget zár be a ap körüli keringés tengelyével. Ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Föld a ap körüli keringése során imbolyog. A trópusok felé haladva a napsugarak beesési szöge egyre inkább közelít a merőlegeshez, így vékonyabb atmoszférarétegeken kell áthaladniuk. Ennek az az eredménye, hogy az alacsonyabb szélességi körökön a napsugárzás átlagosan nagyobb erejű. Magyarországon például Szeged és yíregyháza összevetése esetén az éves napsugárzás közötti különbség kb 10% (1300- W/m2). Éves változékonyság A Föld egy pontjáról nézve a ap látszólagos pályája, és így a nappalok hossza, vagyis a napsütés elméleti időtartama az év folyamán napról-napra változik. Télen alacsonyabb, nyáron magasabban pályát jár be a ap, és így a napsütés hossza is lényegesen több nyáron, mint télen. Minden pálya két szög alapján határozható meg: az azimut és az emelkedési szög alapján, amelyek időbeli eltéréseket mutatnak. A legmagasabb napállás, amely délben tapasztalható, a két napforduló alkalmával (június 21. és december 21.) és a 2 napéjegyenlőség alkalmával (március 21. és szeptember 21.) viszonylag könnyen kiszámolható. Egy adott települést kiválasztva megfigyelhetjük az ún.szolár teljesítmény kettős változását a nap folyamán: asztrális: a apnak az adott időpontban a horizonton elfoglalt helyétől függ; meteorológiai: a helyi időjárási jelenségektől (például köd) vagy a földrajzi makrojelenségektől (például az atlanti áramlások keltette felhőképződés) függ. A napkollektoros rendszerek alapvető működési elve, hogy a napkollektorokkal előállított hőenergiát el kell vezetni a napkollektorokból többnyire egy tárolóba. Ehhez különféle működtető, biztonsági, és egyéb szerelvényekkel ellátott csővezeték rendszert kell kiépíteni a napkollektorok és a tároló tartály között. A melegvíz tároló biztosítja a termelés és a felhasználás közötti időszak áthidalását. A megtermelt hőenergia felhasználható használati melegvíz előállítására, medence fűtésére, fűtésrásegítésre és ipari mértékű hőtermelő folyamatokhoz is. A különböző kialakításokhoz szükséges tartozékok eltérők lehetnek. yáron a napsugarak a merőlegeshez képest kisebb átlagos beesési szöge azt eredményezi, hogy vékonyabb atmoszféra rétegeken haladnak át és a földfelszínt nagyobb energiával érik el; ezen kívül a ap magasabb állásának köszönhetően a látszólagos pályahossz is nagyobb lesz, tehát emelkedik a napsütéses órák száma. A két hatás együttesen azt eredményezi, hogy a napsütéses órák átlaga közt a nyári és a téli időszakban 400% eltérés is jelentkezhet. 6 7

5 A napkollektoros berendezések típusai Egy napkollektoros hőtermelő alapberendezés a következő egységekből áll: napkollektor, ami összegyűjti a napsugárzás energiáját melegvíz tároló, ami felhalmozza és tárolja a kollektortól kapott meleget hidraulikai és vezérlőegységek, melyek a kollektor és a tároló közötti kapcsolatot biztosítják. A napkollektor és a melegvíz tároló között a hőátadás egy közvetítő közegen keresztül történik. A folyadék (ami víz és fagyálló keveréke) gravitációs módon, vagy egy szivattyú segítségével is keringhet a rendszerben. Eszerint a napkollektorok két fő típusát különböztetjük meg: a természetes keringésű (gravitációs) és a kényszerkeringetéses (szivattyús) berendezéseket. KÉYSZERKERIGETÉSES REDSZEREK Egy napenergiával működő rendszer esetén nem mindig lehetséges az indirekt tároló kollektorokkal együtt, a kültérben történő elhelyezése. Ezért szükségessé válhat egy keringető berendezés használata, melyet elektronikus szabályzó működtet. A hőmérsékletérzékelők segítségével a szabályzó folyamatosan ellenőrzi a kollektorok és az indirekt tároló hőmérsékletét, és csak akkor indítja be a szivattyút, ha a folyadék hőmérséklete a kollektorokban magasabb. Ennél a rendszernél nincs különösebb jelentősége a tároló és a kollektorok egymáshoz viszonyított helyzetének és egymástól való távolságának. HAGYOMÁYOS KÉYSZERKERIGETÉSES REDSZER Üzembe helyezéskor ennél a kényszerkeringetéses rendszernél teljesen fel kell tölteni a primer keringési kört. A fűtési rendszertől eltérő komponensek szükségesek a magas hőmérséklet és a fagyállóval feltöltött rendszer végett. Az őszi-téli időszakban a kollektorokat, melyekben mindig ott van a hővezető folyadék, meg kell védeni a fagyás következtében fellépő térfogat-növekedés okozta esetleges repedésektől vagy töréstől. Ezért a folyadéknak propilénglikollal kevert víznek kell lennie (a glikol lejjebb viszi a keverék fagyáspontját). EŐYEI: jól működik alacsony emelőmagasságú és állandó fordulatszámú szivattyúval csendes és hatékony elektromos rendszer egyszerű és gazdaságos rendszer semmilyen különösebb korlátozás nincs a berendezés magasságára vonatkozóan HÁTRÁYAI: fagyálló, tágulási tartály és biztonsági egységek kellenek hozzá Előnyei: Hátrányai: a berendezés teljes körű vezérelhetősége nagyobb teljesítmény nagy teljesítményű berendezések beszerelésének lehetősége rugalmas alkalmazás a berendezés csak korlátozott mértékben látható a melegvizes tartályban lévő folyadék kisebb hővesztése és hosszabb élettartam nagyobb befektetést igényel és bonyolultabb házon belül kell elhelyezni (szivattyú és tartály) áramot fogyaszt bonyoltultabb programozás összetettebb épületgépészeti rendszer DRAI BACK KÉYSZERKERIGETÉSES REDSZER Ennél a kényszerkeringetéses rendszernél a primer keringési kör csak részlegesen van feltöltve. Amikor a szivattyú nem működik, akkor a kollektorok- melyek a rendszer legmagasabb pontján vannak elhelyezve- üresek, és az összes folyadék a kazán vagy tároló csőspiráljában van. Amikor a szivattyú működik, akkor a folyadékot felfelé keringeti a kollektorok felé. Azonban a rendszer egyes részein (pl a csőspirálban) a folyadék nem tudja kitölteni a rendelkezésre álló összes teret. Ahhoz, hogy a rendszer jól működjön és biztosított legyen a visszaáramlás pontos méretezésre van szükség. (Magasság, hosszúság, cső átmérő és vonalvezetés stb) ÉRZÉKEŐ ÉRZÉKEŐ EŐYEI: incs fagyálló folyadék*, tágulási tartály és biztonsági csoport. Hatékonyabb hőátadás (a glikol elhagyása* miatt, az ugyanis csökkenti a folyadék hőkapacitását) Alacsony karbantartási költségek. HÁTRÁYAI: Zajos lehet amiatt, hogy a csövekben folyamatosan újratöltődik és leeresztődik a folyadék Az indulásnál két szivattyúra van szükség (vagy egy nagy modulációval rendelkezőre) a folyadék felnyomásához. Korlátozott rendszer magasság (maximum méter). A kollektorok (magas hőmérsékletnél) ki vannak téve a száraz stagnálásnak. ÉRZÉKEŐ ÉRZÉKEŐ *A gyakorlatban ezek a rendszerek is fagyállóval vannak feltöltve, mert a leeresztés után kis mennyiségben a kollektorokban lévő víz is fagyási töréseket tud okozni. 8 9

6 Működési alapelvek A APKOEKTOROS HŐTERMEŐ REDSZEREK MŰKÖDÉSÉEK AAPEVEI efedés Ez egy százalékos arányszám, ami azt mutatja, mennyi energiát kapunk a napkollektoros berendezéstől a teljes szükséges energiamennyiséghez képest egy meghatározott alkalmazásra vonatkoztatva (vagyis a használati melegvíz felmelegítéséhez, a helyiségek vagy medencék felfűtéséhez szükséges fogyasztás). Ahol: EU = a felhasználói ponton hasznosított napenergia E = a felhasználói ponton szükséges összes energia (fogyasztás) Ezt a viszonyszámot különböző időegységekre vonatkoztatva lehet kiszámolni (éves, havi vagy heti alapon), ilyenkor éves, havi vagy heti lefedésről beszélünk. Ha az E havi energiafogyasztás adott, a rendszer lefedettsége akkor nő, ha: növeljük a napkollektorok számát olyan földrajzi területen vagyunk, ahol magasabb a napsütéses órák száma nyár van A havi lefedés tipikus értékei (használati melegvízre vonatkoztatva) Január 20% Július 90% Az éves lefedés tipikus értékei (használati melegvízre vonatkoztatva) 40% és 70% között Az éves lefedés tipikus értékei (használati melegvízre és a helyiségek fűtésére vonatkoztatva) 10% és 25% között EFEDÉS/HATÁSFOK Egy kazán pontosan a szükséges hőmennyiségnek megfelelő energiát biztosít. Ha nincs energiaszükséglet, a kazán kikapcsolt állapotban marad, és ezért nincs értelme zéró fogyasztásnál teljesítményről beszélni. Egy napkollektoros hőtermelő berendezés ezzel szemben akkor is felveszi a napenergiát, ha nincs energiaszükséglet, és a tartályban lévő folyadék már teljesen felmelegedett. Éppen ezért kap értelmet nulla fogyasztás mellett teljesítményről beszélni. Pontosabban, ilyen feltételek mellett minden felesleges napenergia elvész, ugyanúgy, mint amikor egy már teli edénybe öntjük tovább a vizet. Ez az energiapazarlás nyilvánvalóan lenullázza a rendszer pillanatnyi teljesítményét, és lecsökkenti az éves vagy szezonális teljesítmény átlagértékeit is. Az egyik jó tervezési kritérium, hogy ne túlozzuk el a kollektorok számát. A jól megtervezett napkollektoros berendezésnek csak a nyári hónapokban kell az energiaszükséglet 100%-át lefednie. Az év többi részében azzal kell beérni, amit sikerül kinyerni. Ha túlságosan megnöveljük a lefedettséget, az azzal a veszéllyel jár, hogy a rendszer teljesítménye összeomlik, túl nagy berendezést fizetünk, megnöveljük az amortizációs időt, és komolyabb kollektor-túlmelegedési problémáink lesznek nyáron. Gyakran csak a napkollektorok hatékonyságát vesszük figyelembe (ami soha nem tér el 5-10%-nál nagyobb mértékben), elfelejtve, hogy a rossz méretezés (csakúgy, mint a hibás üzembe helyezés vagy a berendezés hibás beszerelése) könnyen okozhatja a rendszer éves teljesítményének 30 százalékpontos csökkenését is. Hatásfok Ez egy százalékos arányszám, amely azt mutatja, hogy mennyi energiát kapunk a napkollektoros berendezéstől a kollektor felületére beérkező összes energiához viszonyítva. Ahol: EU = a felhasználói ponton felhasznált napenergia E1 = a kollektorok felületére beérkező napenergia Ezt a viszonyszámot különböző vízszintes idősíkú egységekre vonatkoztatva lehet kiszámolni (éves, havi vagy heti alapon). Ha az E havi energiafogyasztás adott, a rendszer teljesítménye nő, ha: nagyobb teljesítményű kollektorokat szereltünk be (konstrukciós minőség) csökkentjük a napkollektoros rendszer hőmérsékletét vagy növekszik a kültéri levegő hőmérséklete (a kollektor kisebb veszteséggel üzemel) csökkentjük a továbbítás és a raktározás hőveszteségét (jobb hőszigetelés) csökkentjük a napkollektorok számát, megszüntetve a fel nem használt napenergia miatti pazarlást (alulméretezés) Az éves teljesítmény tipikus értékei (használati melegvízre vonatkoztatva) 30% és 50% között Az éves teljesítmény tipikus értékei (használati melegvízre és a helyiségek fűtésére vonatkoztatva) 20% és 30% között (nyáron, amikor nem kell a helyiségeket tovább fűteni, napenergia-felesleg keletkezik, ami pazarlás, és így csökken a berendezés teljesítménye). Példa a jó méretezésű berendezésre: jó éves lefedettség (60%) a rendszer magas éves hatékonyság a (45%) a berendezés amortizációs ideje minimális Példa a túlméretezett berendezésre (felület 50%-os növekedése): kicsivel magasabb éves lefedettség (70%) a rendszer alacsony éves hatékonysága (30%) drágább rendszer (több napkollektor) nyári hónapokban a napenergia-felesleg (szürke) elveszik, és a kollektorok túlmelegednek hosszabb amortizációs idő 10 11

7 Síkkollektor működése A APKOEKTOR REDSZER KIEGÉSZÍTÉSE HAGYOMÁYOS EERGETIKAI BEREDEZÉSSE A nap az év során nagyon változó napi energiamennyiséget biztosít. Magyarországon nyáron az átlagos napi energia 4-5 kwh/m2, télen ez az érték négyszer kevesebb, 1,5-2 kwh/m2. A forróvíz-tárolóban lévő víz napi hőmérsékletváltozása yáron: ΔT = 60ºC => T forróvíz-tároló = 70 ºC => lezuhanyozhatok Télen: ΔT = 15ºC => T forróvíz-tároló = 25 ºC => nem tudok lezuhanyozni Ezért ha nyáron a nap a szükséges energia 100%-át tudja adni, kb. 60ºC-ra emelve a melegvíz-tárolóban lévő víz hőmérsékletét, télen csak az energia 20%-át tudja nyújtani, 15ºC-ra melegítve a forróvíz-tárolóban lévő vizet. Az egész éves használathoz a napkollektort ki kell egészíteni egy hagyományos fűtőrendszerrel, ami a napenergiával végzett előmelegítést befejezi. SÍKKOEKTOR Egy napsugárzást elnyelő felületből áll, amelyben a napkollektoros berendezésben lévő folyadék végighalad. A lemez felületét általában kezelésnek vetik alá, hogy jobban befoghassa a napsugarakat. A sugárzást befogadó lemez egy biztonsági üvegfelület és egy megfelelően szigetelt acél vagy alumínium lap között helyezkedik el. A meleg csövek - amelyeket az üveg, valamint a szigetelőréteg véd a hideg levegőtől - biztosítják a melegvizet még akkor is, ha a külső hőmérséklet alacsony, vagy ha a hővezető folyadék hőmérséklete közepesen magas, vagy ha közepesen alacsony a napsugárzás erőssége. Jelenleg ez a legelterjedtebb kollektor típus a világon. egfőbb alkalmazási területe a használati melegvíz készítése, medencék időszakos fűtése és a lakások téli fűtésének kiegészítése. A sík kollektor működése A kollektor egységen belül megkülönböztetjük a teljes (vagy bruttó) felületet és az energiafelvevő (vagy nettó) felületet. A folyadékhoz érkező energiát sok, a továbbiakban leírt veszteség éri. Vegyük a napsugarat (ami közvetlen vagy diffúz forrásból származik), ami beérkezik a napkollektor üvegfelületére. Az üveg részlegesen visszaveri (nem csak a külső, hanem a belső felületével is). A napsugarat részben el is nyeli az üveg, mely ez által felmelegszik ( mennyezeti lámpa hatás). KIEGÉSZÍTÉS FOGYASZTÁS SORÁ (PIAATYI) A napenergiával előmelegített vizet végső hőmérsékletére a felhasználás pillanatában melegítjük fel egy kombi kazánnal vagy átfolyós vízmelegítővel. Kényszerkeringetéses rendszer egy csőkígyós melegvíz tárolóval + kombi kazán/átfolyós vízmelegítő Ami megmarad a napsugárból, eléri az energiafelvevő felületet. A napsugarat részben visszaveri az energiafelvevő felület, ami így újból az üvegfelületre érkezik, illetve elnyeli a hővezető folyadék. Amikor az energiafelvevő felület felmelegszik, három másik módon történhet hőveszteség: hővezetéssel felmelegíti a szigetelőréteget energiaátadás miatt felmelegíti a kollektorban lévő levegőt, ami felmelegíti az üveget, vagyis a külső levegőt - hősugárzással átadja a meleget, ahogy azt minden felmelegített test teszi, és így infravörös sugarat kibocsátó testté válik. KIEGÉSZÍTÉS FEHASZÁÁS EŐTT (TÁROÁS) A napenergiával előmelegített vizet végső hőmérsékletére a tárolás fázisában melegítjük fel elektromos fűtőpatron vagy csőkígyó + csak fűtésre szolgáló kazán segítségével. Kényszerkeringetéses rendszer dupla csőkígyós tartállyal + csak fűtésre szolgáló kazánnal 12 13

8 A KOEKTOR RÉSZEGYSÉGEI Az eddigiek értelmében, egy jó, üveggel fedett, nagy teljesítményű síkkollektornak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: tükröződésmentes és magas elnyelő képességű üveg; tükröződésmentessé tett energiaelnyelő panel, nagy elnyelő képességgel és alacsony hőkibocsátással; magas hőmérsékleteknek ellenálló hőszigetelés, alacsony hővezető képességű λ (W/mK) és nagy vastagságú; az energiaelnyelő panelnek jó hővezetőnek kell lennie, és megfelelő számú csővel kell rendelkeznie (a napenergia hőjét felvevő pontok). Az energiaelnyelő panel különböző formában készülhet: Ez a jobb energiaelnyelő képesség és az alacsonyabb energiaveszteség érdekében felületkezelt réz abszorber felület, melyet csövekből hegesztenek össze. A hegesztés technológiájának garantálnia kell a jó hőkontaktust, a tartósságot, és a gyártási folyamat teljes egészében ipari megvalósíthatóságát (néhány példa a hegesztési eljárásra: ultrahangos, lézer, hengerelés). AZ ÜVEG SZEEKCIÓS KÉPESSÉGE Az üvegen a napsugaraknak, amelyek spektruma inkább a rövidhullámra (0,2-3 μm) koncentrálódik, könnyen kell áthaladniuk (anélkül, hogy az üveg elnyelné vagy visszatükrözné őket). Ugyanakkor, a nap által felmelegített energiaelnyelő lemez energiát kezd veszíteni a hosszú hullámhosszú sugarak (infravörös sáv) kibocsátása miatt, az üvegnek pedig meg kell akadályoznia, hogy ezek a sugarak a környezetbe kijussanak, vagyis vissza kell őket irányítania a lemezre. Ez az igen ismert üvegházhatással megegyező folyamat. A KOEKTOROK HŐSZIGETEÉSE Egy napkollektorban a hátoldali és az oldalsó hőszigetelés lehetővé teszi az összes lehetséges hőveszteség jelentős részének az elkerülését. Ennek érdekében a következő feltételeknek kell eleget tenni: Magas és alacsony hőmérsékletnek egyaránt ellenálló anyagot kell használni, amely akkor is megtartja hőszigetelő tulajdonságait, ha nedvességnek van kitéve. Ennek az anyagnak könnyen hozzáférhetőnek, olcsónak és környezetbarátnak kell lennie. Biztosítani kell a kívánt szigeteléshez szükséges vastagságot. A SZEEKCIÓS EMEZ EERGIAEYEÉSE IETVE EERGIAKIBOCSÁTÁSA Az energiaelnyelő lemez feladata a napsugárzás rövidhullámú (0,2-3 μm) sugarainak nagymértékű elnyelése az üveg által elnyelt vagy visszatükrözött sugarakhoz képest, és az, hogy a lemez üzemi hőmérsékleten csak csekély mennyiségű hosszú hullámot (főként infravörös hullámok) bocsásson ki. HÁRFA SZERKEZET (PÁRHUZAMOS CSÖVEK) nagyobb átfolyási teljesítmény alacsony hőveszteség magas alacsony ΔT bemenet-kimenet nagyobb teljesítmény magas napsugárzás mellett (nagy hőfelvétel) A jó szelekciós értékek a következők: energiaelnyelés: 95% energiakibocsátás: 5% CSŐKÍGYÓS SZERKEZET alacsony átfolyású (low flow) rendszereknek megfelelő magasabb hőveszteség magasabb ΔT bemenet-kimenet nagyobb működési stabilitás alacsony napsugárzás mellett (a szivattyú kevesebbszer kapcsol ki és be) em nehéz magas energiafelvételi értékeket elérni az általánosan használt festékekkel, ugyanakkor nem könnyű elérni az alacsony energiakibocsátási értékeket. Különféle fémfelület-kezelési eljárások léteznek (anodizáció), amelyek biztosítják a fentebb megadott szelekciós értékeket: Tiox, Selective Blue, Selective Black, csak néhány a védjegyeztetett eljárások közül. A továbbiakban nézzük meg, hogyan működik a Tiox, a legismertebb védjegyeztett eljárás

9 Kollektorok vizsgálata és tanúsítása A APKOEKTOR REDSZER HŐTERMEŐ HATÁSFOKA Annál nagyobb a hatásfok, minél nagyobb a napsugárzás szintje. Azonos napsugárzási szint esetén a kollektor hatásfoka csökken, ha növekszik az energiafelvevő környezetbe kibocsátott hővesztesége. A hőveszteség akkor nő, ha: a levegő hőmérséklete alacsony (télen); az energiaelnyelő egység hőmérséklete magas (magas hőmérsékletű hővezető folyadékkal működő ipari eljárások). Minden kollektor rendelkezik egy hatásfokgörbével, amely egy adott alkalmazáshoz köthető. A grafikon az alaptulajdonságokat mutatja be, a biztonsági üveg nélküli (ún.: szolárszőnyeg ) kollektoroktól (amelyeket általában a medencék fűtésére használnak) a vákuumcsöves kollektorokig, amelyeket az energiaelnyeléssel működő hűtőberendezésekhez lehet használni. Vegyük figyelembe, hogy egy adott kollektor magas hőmérsékletet is elérhet, aminek határértékét a grafikonon az a pont mutatja, ahol a hatásfok görbéje az x tengelyt metszi. Ehhez az értékhez hozzáadva a környezeti hőmérsékletet, megkapjuk a pangási hőmérsékletet, ami az adott típusú kollektor által elérhető legmagasabb hőmérséklet. A fentieket egyetlen görbében összesíthetjük, ami a kollektor teljesítményére jellemző minden napsugárzási szinten, külső hőmérsékleten és hővezető folyadék hőmérséklet mellett. Ezt a görbét lineáris vagy négyzetes regresszióval számítjuk ki egy sor kísérleti mérés alapján. VIZSGÁATI JEETÉSEK ÉS A KOEKTOROK TAÚSÍTÁSA Az Európai Unióban forgalmazott kollektoroknak meg kell felelniük bizonyos minőségi paramétereknek, annál is inkább, mivel e nélkül nem lehetne hozzájutni számos pályázati támogatáshoz. Mindazonáltal, a támogatásoktól függetlenül a napkollektoros hőtermelő rendszerek közepes illetve hosszú távú beruházást jelentenek, ezért fontos, hogy a gyártó részéről garantált hatékonyságot és konstrukciós minőséget független intézmények is igazolják a normatív szabályok szerint elvégzett tesztek alapján. VIZSGÁATI JEGYZŐKÖYVEK A kollektorok tesztelését (hatékonyság; mechanikai, illetve hőmérséklet okozta feszültség; élettartam) akkreditált intézetekben végzik. A napkollektorok tesztelési folyamata az E szabványnak megfelelően történik. A vizsgálat végén kibocsátják a vizsgálati jelentést, amely megállapítja a napkollektor fényelnyelő oldali teljesítményét. η0 = szakasz (jobb, ha magas) => a kollektor optikai hatásfokának is nevezzük, mert a hatékonyságot jelenti - a kollektor levegőbe irányuló hővesztesége nulla (a külső hőmérséklet megegyezik az energiaelnyelő lemez hőmérsékletével) k1 = meredekség (jobb, ha kevéssé meredek) => a levegőbe irányuló hőveszteség egyik komponense, és azt mutatja, milyen gyorsan csökken a kollektor hatékonysága kedvezőbb hőcsere-feltételek mellett k2 (ha van ilyen) = görbe (jobb, ha alacsony) => a levegőbe irányuló hőveszteség egyik komponense. E SZABVÁY E Általános követelmények E Viszgálati módszerek Teljesítmény Megbízhatósági vizsgálat vizsgálatok Üvegezett / nem üvegezett Fémes / szerves Egyensúlyi állapot Üvegezett Egyensúlyi állapot em üvegezett Kvázi-dinamikus vizsgálat Üvegezett & em üvegezett Eredmények: Főbb hibák? Eredmények: Paraméterek Eredmények: Paraméterek Eredmények: Paraméterek Számítások: Pillanatnyi teljesítmény Számítások: Pillanatnyi teljesítmény Számítások: Pillanatnyi teljesítmény 16 17

10 E : 2006 VIZSGÁATI SORRED: hőtermelési teljesítmények (hőtermelési hatékonyság stacionárius állapotban, illetve energiatermelés átmeneti körülmények között, időkonstans, hőtermelő képesség, IAM vagyis a beesési szöget módosító tényező, nyomásvesztések) Túlnyomásteszt Hőmérsékletállósági teszt Expozíciós teszt (száraz pangás) Külső és belső termikus sokk Csapadékteszt Mechanikai terhelési teszt Ütésállósági teszt (opció) E : MIŐSÍTŐ VIZSGÁAT - MECHAIKAI TERHEÉS Cél: A szél és/vagy a hó által kifejezett pozitív és negatív terhelések hatásának szimulálása a napkollektor borításán és a rögzítő rendszeren. Alkalmazott berendezés: tapadókorongok rendszere, amelyek egyenletesen vannak elosztva a kollektor felületén, és sűrített levegővel működtetett dugattyúkkal kapcsolódnak egymáshoz. Vizsgálati módszer: Pozitív nyomás gyakorlása a kollektor borítására egatív nyomás gyakorlása a kollektor borítását rögzítő rendszer és a kollektort kihorgonyzó rendszer egyidejű terhelésével Alkalmazott nyomástartományok: Pa léptetés:100 Pa E : HŐTERMEŐ KÉPESSÉG Ez alatt a pillanatnyi hatékonyság meghatározását kell érteni, stacionárius állapotnál fennálló körülmények között, eltérő hőmérsékletek mellett. A kollektor hatékonyságát lineáris formában vagy négyzetes formában is ki lehet fejezni, a mért hatásfok-értékek regressziójának alkalmazásával, a négyzetes minimumok módszere szerint. E : MIŐSÍTŐ VIZSGÁAT - ÜTÉSÁÓSÁGI TESZT Cél: a jégeső kollektor-borításra gyakorolt hatásának szimulálása Alkalmazott berendezés: függőleges becsapódást szimuláló rendszer A vizsgálat részei: 10 becsapódásból álló sorozat 150 g tömegű acélgolyó alkalmazásával, 40 cm magasságtól indulva 2 méteres magasságig, 20 centiméteres léptetéssel. E : MIŐSÍTŐ VIZSGÁAT APSUGÁRZÁSSA SZEMBEI EEÁÁS Cél: a napkollektor tűrőképességének vizsgálata szárazon, erős napsugárzás esetében. A vizsgálat részei: Hosszú ideig tartó expozíció (legalább 30 napig) az időjárási tényezőknek, folyadék nélkül (száraz pangás); Külső és belső termikus sokkal szembeni ellenállás E : MIŐSÍTŐ VIZSGÁAT CSAPADÉKTESZT Cél: az esetleges beszivárgások kimutatása erősen zuhogó eső hatására Alkalmazott berendezés: Csapadék-szimulációs kamra A vizsgálat részei: A kollektort erősen zuhogó esőnek teszik ki minimum 4 órahosszat, miközben melegvizet (T>50 C) keringetnek a kollektor belsejében. Az eredmények értékelési módszere: Szemrevételezés (kondenzvíz-képződést mutató területek feltérképezése) Kollektor súlymérése (a teszt sikeres volt, ha az eltérés 30 g/m2 alatt marad) SOAR KEYMARK A Solar Keymark európai márkanév, amelyet a CE (CE/ CEEEC, avagy Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) hozott létre a napkollektoros hőtermelő rendszerekhez tartozó bármely termék önkéntes alapokon nyugvó minőségi tanúsítása céljából. A márkanév azt jelzi, hogy az ezzel megjelölt termék megfelel a vonatkozó európai szabványoknak. A Solar Keymark minden fogyasztó számára garanciát jelent arra, hogy a szolár rendszert az európai szabványokkal összhangban állították elő mind a termékminőség mind a terméktájékoztatás vonatkozásában, és hogy a termékre igénybe lehet venni a legtöbb európai országban előirányzott pénzügyi kedvezményeket. A márkanévre legjellemzőbb aspektusok a következők: a specifikus európai szabványoknak megfelelően elvégezték a terméktanúsítvány kibocsátásához előírt vizsgálatokat. az üzemeknek megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell alkalmazniuk a gyártás során. A gyakorlatban a Solar Keymark jelentése a következő: megbízható teljesítmény megbízható módon, jóváhagyott eljárások keretében mért teljesítmények az általánosan elfogadott és elismert követelményeknek való megfelelés (a nemzeti és a helyi köztámogatások tekintetében is) 18 19

11 Szolár tárolók SZOÁR TÁROÓ A TÁROÓK TÍPUSAI A tároló az a része a rendszernek, amely lehetővé teszi a nap hőenergiájának a tárolását, a lehető legkevesebb energiaveszteség mellett. A tárolók különféle ismérvek alapján osztályozhatók: alkalmazás elhelyezkedés: függőleges vagy vízszintes hőcserélő: belső vagy külső (az első esetben lehet csőkígyós vagy külső palástos hőcserélő) rétegtöltés megléte vagy hiánya tároló anyaga és felületkezelése: rozsdamentes acél, üvegbevonatú acél, réz vagy egyéb puffer egy csőkígyós A SZOÁR TÁROÓK EGFOTOSABB TUAJDOSÁGAI AKAMAZÁS ÉS EHEYEZÉS A tároló a rendszer központi része, amelynek rendelkeznie kell néhány olyan fontos tulajdonsággal, amelyek révén garantálható a napkollektoros rendszer megbízható működése és időtállósága. Ezek az alábbiak: mechanikai tartósság, amely biztosítja a hosszú élettartamot a magas nyomás, a hirtelen megterhelés és a szállítás során jelentkező terhelések esetén hőállóság, ami azért fontos, mert a szolár tárolóknak 120 C-ig bírniuk kell a hőterhelést a tárolót fel kell szerelni védőanóddal (ez általában magnéziumból készül) vagy el kell látni katódvédelemmel (amelynek működése védő elektromos áram gerjesztésén alapul). Mindkét esetben évente kell ellenőrizni a működésüket, és szükség esetén cserélni kell őket (2-5 évenként). a tárolónak nagyon jó hőszigeteléssel kell rendelkeznie /vastag, rossz hővezetésű anyagból λ (W/mK)/. Ezt az a tény is bizonyítja, hogy egy 300 literes tároló (a háztartási rendszereknél ez a tipikus), ha nincs megfelelően hőszigetelve, évente megközelítőleg kwh energiát is veszíthet. Az energiaveszteség jellemzően éjszaka, az ábrán feltüntetett helyeken megy végbe, azaz a csővezetékek csatlakozási helyeinél, a szigeteletlen fémborításokon, illetve akkor, ha a hőszigetelés nem megfelelő. a standard használati melegvízelőállító alkalmazások az ábrákon jelölt típusúak lehetnek: a különleges alkalmazásokhoz, mint a használati melegvíz előállítása és a lakás helyiségeinek egyidejű fűtése olyan speciális formák állnak rendelkezésre, mint pl a Combi tároló. két csőkígyós A szigetelés liter űrtartalomig általában poliuretán hab, az azt meghaladó térfogatok esetében viszont célszerűbb valamilyen puha, levehető szigetelőanyag használata, többek közt azért is, mert szereléskor a technikai helyiségek így jobban hozzáférhetőek lesznek. a tároló csatlakozási pontjainak a kialakítása nagyon fontos, mivel a tároló rugalmasabb felhasználását teszik lehetővé a különféle épületgépészeti alkalmazásoknál: csatlakozás a keringetéshez a hőmérséklet ellenőrzésére és a rendszer kezelésére különböző magasságokban elhelyezett nyílások integrálási lehetőség elektromos ellenállással nagyméretű belső megfigyelő és tisztítókarima. palástos A tárolón jól látható helyen el kell helyezni egy kisméretű azonosító táblát lemoshatatlan adatokkal, amely az alábbi adatsort tartalmazza: gyártó neve regisztrációs azonosító és dátum sorozatszám nettó tárolókapacitás literben maximális üzemi nyomás

12 Szolár rendszerek további elemei HŐCSERÉŐ A hőcserélő olyan készülék, amely lehetővé teszi a hőenergia átáramlását a primer körből a szekunder vagy használati körbe. A tárolóba integrált hőcserélőkön a nyomásvesztés a külső hőcserélőkkel (lemezes vagy csőköteges) összehasonlítva általában csekély. külső palástos hőcserélő (vagy hüvelyes) Ezekre a hőcserélőkre alacsony hőveszteség jellemző, továbbá vízszintesen és függőlegesen elhelyezett tárolóban is egyaránt megbízhatóan működnek. Ha külső palástos hőcserélővel van dolgunk, nagyon oda kell figyelnünk a hüvelynyomás maximális értékhatárára, és ajánlatos először a szekunder kört feltölteni, hogy a külső palástot megóvjuk a kompressziós összeeséstől. csőkígyós hőcserélő Azonos hőcserélő felületek esetén a külső palástos rendszereknél egy kicsit hatékonyabbak és jobban ellenállnak a nyomásnak, viszont nagyobb a nyomásvesztésük; mindazonáltal a különbségek elenyészők. A függőleges csőkígyót használó hőcserélőknek megvan az az előnyük, hogy a perem irányában kihúzhatók, ezáltal könnyen tisztíthatók. Ezzel ellentétben viszont általában kisebb a hőcserélő felület, és általában nem alkalmasak a napkollektoros rendszerekkel történő hőcserére A vízszintes állású, csőkígyós hőcserélők nagy felületűek, de meghibásodás esetén nem lehet őket sem szétszedni, sem pedig kicserélni. RÉTEGTÖTÉSŰ TÁROÓ A rétegtöltésű tárolók képesek gyorsan a hőmérsékletnek megfelelően mindig a legfelül lévő melegvizet továbbítani, s ennek köszönhetően elkerülhető a víz összekeveredése; ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy gyorsabban juthassunk melegvízhez a vízvételi ponton. Ennek a rendszernek köszönhetően a tárolónak az alsó részén helyezkedik el az alacsonyabb hőmérsékletű víz, ami kedvezően hat a napkollektoros berendezés teljesítményére (a kollektorhoz hidegebb víz tér vissza). A rétegtöltésű tárolónak többféle típusai vannak, ám az alapelv mindig ugyanaz. Ahogy a lenti csőkígyó (szolár vagy kazán) lassacskán felmelegíti a használati vizet, a víz gyorsan felfelé áramlik a rétegelőn keresztül, míg el nem ér abba a magasságba, ahol a vele azonos hőmérsékletű víz van. Az előállított melegvíznek csak ezen a ponton lesz elégséges a nyomása ahhoz, hogy kiáramoljon a rétegelőből. A rétegelő rendszerrel rendelkező indirekt tárolók legfőbb hátránya az, hogy kisebb a hőcserélő teljesítménye, ami kihat a tároló felmelegedési idejére, továbbá a használati melegvíz mennyisége csökken, a költsége viszont magasabb és a konstrukció is bonyolultabb. Mindez abból a tényből következik, hogy a rétegződés eléréséhez a víz sebességének részben a csőkígyó keltette konvekciós mozgás, részben a vízhálózatról érkező víz keltette dinamikai mozgás miatt korlátozottnak kell lennie. A SZOÁR VEZÉRŐ ÉS A REDSZER ÉRZÉKEŐI A szolár vezérlő a kényszerkeringetésű rendszer szíve, amelyamely bizonyos rendszerelemek megléte esetén képes akár a fűtési rendszerrel való kombinálást is lekezelni. A VEZÉRŐ MŰKÖDÉSE A vezérlő fő funkciója a hővezető folyadék keringetésének megfelelő időben történő elindítása illetve leállítása. Ha a folyadékkörben nincs áramlás, a kollektor hőmérséklete a besugárzás miatt emelkedik. A tárolónál egy adott ΔT hőmérsékleti érték elérését követően (például 10 C) a szivattyú bekapcsol, és a hőmérséklet megemelkedik a tárolóban. A tároló és a kollektor hőmérséklete emelkedik, és konvergál, míg el nem éri a kikapcsolási ΔT hőmérsékletet (például 4 C), amikor a központ kikapcsolja a keringető egységet. Ez a folyamat naponta többször is megismétlődhet

13 A VEZÉRŐ EGYÉB FOTOS FEADATOKAT IS EÁT: Biztonság: a vezérlő küszöböli ki azt, hogy a tárolónál túlmelegedés lépjen fel (T<90 C): túlzott hőmérsékletemelkedés esetén mindig leállítja a keringetést, amivel meggátolja a tároló túlfűtését. A rendszer működtetése: a vezérlő be tudja kapcsolni a kazánt és/vagy aktiválni tudja a motoros váltószelepet, amely a kazántól érkező energiát szétosztja a rendszerben. Keringetés aktiválása több tárolóval rendelkező rendszerben Kollektor visszahűtése (lehűtés): ha nem használják (például a család nyaral), felmelegedhet a maximális biztonsági hőmérsékletre; a visszahűtés funkció lehetővé teszi, hogy a keringető szivattyú aktiválásával a kollektor lehűlhessen HŐMÉRSÉKET-ÉRZÉKEŐK A kényszerkeringetésű napkollektoros hőtermelő berendezéseknél tisztában kell lenni a folyadék hőmérsékleteivel. E célból megfelelő érzékelőket alkalmaznak. Az érzékelőknek különböző típusai léteznek: ellenálláson alapulók, platina (Pt 100, Pt 1000) vagy félvezető TC vagy PTC. Kollektor kick ( rúgás a kollektorba): némelyik típusú panelnél az információ, hogy a kollektor elég meleg, nem ér el gyorsan a szondához. A kollektor kick arra szolgál, hogy rendszeres időközönként néhány másodpercre aktiválja a szivattyút, hogy ez által a kollektor-érzékelő gyorsan mérhesse a hőmérsékletet. Ez különösen lényeges a vákuumcsöves kollektoroknál vagy a nagy kollektortelepeknél. SZIVATTYÚBOKK A szivattyúblokk azon kívül, hogy a hővezető folyadékot áramoltatja a kényszerkeringetésű rendszerben, egy sor más, a rendszer helyes üzembe helyezéséhez és a megfelelő ellenőrzéshez szükséges nagyon fontos feladatot is betölt. Egy tipikus háztartási rendszer esetében a keringető szivattyú elektromos áramfelvétele 40 és 100 W között van. A primer kör szivattyúját alkotó anyagoknak kompatibiliseknek kell lenniük az alkalmazott hővezető folyadékkal. Általában fűtési rendszerekhez tervezett szivattyúkat szoktak használni, amelyek következésképpen a szükségesnél nagyobb teljesítményűek, különösen ami a kis rendszereket illeti. A szivattyúblokk legfontosabb funkciói: Áramlási érték beállítása és nyomon követése (15 l / h m2-ként az alacsony áramlás és 50 l / h m2-ként a normális). a tágulási tartály és a biztonsági szerelvények csatlakozásának lehetősége Kollektor előremenő és visszatérő hőmérsékletének ellenörzése A KERIGETŐ EGYSÉGEK TÍPUSAI A keringető szivattyú típusa alapján megkülönböztetünk állandó fordulatszámú és modulációs tartománnyal rendelkező szivattyúkat. Az első csoporthoz tartozók mindig ugyanazon a fordulatszámon működnek (tehát mindig ugyanaz az áramfelvétel és ugyanaz a szállítás), míg a második csoporthoz tartozóknál a szivattyú fordulatszáma változhat (tehát változó az áramfelvétel és a szállítás is). A fordulatszám változása fokozatosan történik, hogy a kollektor és a tároló között szakaszra betáplált ΔT megmaradjon. Ha a napsugárzás csökkenés miatt a hőmérséklet-különbség a beállított érték alá süllyed, a szolár szabályozás csökkenteni fogja a szivattyú fordulatszámát. Végezetül a kollektorkörben szállított folyadékmennyiség is kevesebb lesz, hogy a hőmérsékletkülönbséget használható szinten lehessen tartani. Ennek a rendszernek az az előnye, hogy gyenge napsugárzási viszonyok között több napenergiát tud befogni (tipikusan télen van így, illetve a kevesebb napsütéshez jutó szélességi körökön), és képes csökkenteni a keringető szivattyú elektromos áramfelhasználásából adódó költségeket. Hátránya, hogy nagyobb a bekerülési költsége (a keringető szivattyút és a szabályzó rendszert tekintve egyaránt), amit nem mindig igazol a megtakarítás, ami főleg azokon a szélességeken érhető el, ahol éves átlagban többet süt a nap

14 MEGJEGYZÉS: A keringető szivattyú által felvett elektromos áram költségét figyelembe kell venni a napkollektoros rendszer amortizációjának kiszámításakor. hazánkban a tipikus háztartási napkollektoros rendszerek (2-6 kollektor) 40 Watt teljesítményű, állandó fordulatszámú keringető szivattyúval üzemelnek. Egy nyári napon a keringető szivattyú 6-8 órán keresztül működik, télen pedig nagyjából 2-4 órán át; ez összesen órát jelent éves szinten. A keringető szivattyú áramfelvétele nagyjából 50 és 70 kwh/év között van. TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZEEP Az év bizonyos szakaszaiban a napenergia a meleg víz tárolóban lévő használati vizet 90 C hőmérsékletűre is felmelegítheti. A termosztatikus keverőszelep feladata, hogy vízfogyasztáskor a hálózatról jövő hideg víz hozzákeverésével előállítsa a használati melegvíz kívánt hőmérsékletét. Fontos, hogy gyorsan tudjon reagálni a hőmérsékletváltozásokra (néhány másodpercen belül), és az is fontos, hogy legyen rajta forrázás-védő egység, amely automatikusan megszakítja a tárolóból érkező melegvíz áramlását, ha a hálózati hidegvíz szállítása megszakad (ami lehetetlenné teszi a keverést). MOTOROS VÁTÓSZEEP Vezérlő vagy termosztát működteti, a használati vízkör vizét téríti el (vagy a fűtőkör vizét), ami lehetővé teszi, hogy a kazán kiegészítse a szolár rendszert. ényeges, hogy gyorsan tudjon átváltani, és hogy a belső mechanikája jól ellenálljon a magas hőmérsékleteknek és a glikolnak (ha a napkollektoros rendszer primer körében alkalmazzák). A használati melegvizes körben felszerelve természetesen meghatározott higiéniai követelményeknek is meg kell felelnie. EGYÉB SZOÁR TARTOZÉKOK Egy napkollektoros rendszerhez sok egyéb, technológiai értelemben kisebb tartozék is szükséges, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a rendszer egészének megbízható működése szempontjából. TÁGUÁSI TARTÁY A hővezető folyadék hőtágulásának a kompenzálására szolgál. Ezen kívül, amikor a panelekben pangás van, a keletkező gőz felülről lefelé szorítja a hővezető folyadékot; s ilyenkor az is a tágulási tartály feladatai közé tartozik, hogy a normális hőtágulás kompenzálásán túlmenően ezt a mennyiséget is befogadja. Fontos a tágulási tartály térfogatának a rendszerhez igazodó, helyes megválasztása, valamint az, hogy a tartály jól ellenálljon a magas nyomásnak (6-8 bar-ig), és a belsejében lévő gumimembrán jól tűrje a magas hőmérsékleteket és a glikol vegyi agresszióját. FAGYMETESÍTŐ FOYADÉK A kollektorkör vizéhez keverve (15 és 60% között) megakadályozza, hogy a víz télen megfagyjon, valamint megemeli a párolgási pontot, ami nyáron, a magasabb üzemi hőmérséklet miatt javítja a rendszer működését. Fontos szempont, hogy jól tűrje a hőmérséklet okozta feszültséget, és ne legyen mérgező hatású. Szilárd 26 27

15 Méretezés KÜSŐ HŐCSERÉŐK A 20 m2-nél nagyobb felületű berendezéseknél általában külső hőcserélőket szoktak alkalmazni, mivel a tárolón belül lévő csőkígyó felülete nem lenne megfelelő a hőátadáshoz. Kétféle hőcserélő létezik: csőköteges hőcserélő lemezes hőcserélő ÁTAÁOS MEGJEGYZÉSEK A HŐSZÜKSÉGETRŐ Az első pont, amelyből ki kell indulnunk a szolár rendszer méretezésekor, az a specifikus felhasználási cél által meghatározott hőszükséglet. Különösen a havi és az éves hőszükséglet kiszámítása a fontos. A szolár rendszer szempontjából a napi fogyasztási csúcsok ismerete általában elhanyagolható; ez azért van így, mert a nap hőenergiája olyan energiamegtakarítási forrás, amelyet hagyományos energiaforrásokkal kell párosítani (gáz, elektromos áram). Bár a szolár rendszer méretezésének nem a kényelem a célja (hogy például mindig sok használati melegvíz álljon rendelkezésre), ami a hagyományos fűtőrendszereknél (kazán vagy hasonló), alapvető követelménynek számít. Az éves szükséglet alakulását össze kell hasonlítani a apból érkező energiával. Ez az érték magasabb a nyári időszakban, és lassacskán csökken, ahogy a hidegebb évszak felé haladunk (haranggörbe). A napenergia éves alakulását jelentős mértékben befolyásolja a napkollektormező amiről később lesz szó elhelyezése (dőlésszög és irányulás). CSŐKÖTEGES HŐCSERÉŐ Ennek a fő előnye a hőveszteségből adódik, ami mérsékelt; a hátrányát viszont az alacsony fajlagos hőátadási képessége jelenti. Elterjedt használatúak a réz csőkötegek, amelyekkel növelhető a hőátadási teljesítmény. Általában úszómedencékhez használatosak. EMEZES HŐCSERÉŐK egnagyobb előnyük az, hogy fajlagos hőátadási képességük jelentős, és ehhez kis méret és kedvező ár társul. Hátrányuk a hőveszteség, a szennyeződés kockázata és az abból következő hatékonyság-csökkenés. A használati melegvizet előállító rendszereknél a leggyakrabban alkalmazott anyag a rozsdamentes acél. Ha medencve fűtésére használjuk, ellenőrizni kell, hogy a klór koncentrációja a hőcserélő anyagára vonatkozó tűréshatáron belül maradjon; ellenkező esetben réz- és titánötvözetből készülő hőcserélőket kell alkalmazni. A napenergiával való lefedés az állandó éves háztartási melegvíz-fogyasztási profilhoz viszonyítva (balra). Általánosságban azoknak a fogyasztási profiloknak az alakulása a kedvezőbb, amelyek az év folyamán viszonylag állandóak, vagy amelyek a lehető leginkább igazodnak a napenergia váltakozásához. Gondoljunk csak a nyári kempingek használati melegvíz-fogyasztására, a fedetlen úszómedencék hőmérsékletének szinten tartására, vagy a nyári hűtésre (adszorpciós hűtőgépek segítségével), ezek mind kitűnő alkalmazásai a szolár rendszernek, mivel a legnagyobb terhelési igényük éppen nyáron van (vagyis abban az időszakban, amikor az alternatív energiából a legnagyobb mennyiség áll rendelkezésre) (balra lent). Ezzel ellentétben az olyan alkalmazások, mint a lakókörnyezetek fűtése vagy a használati melegvíz előállítása az iskolákban, olyan tipikus helyzetnek tekinthetők, amikor nyáron vagy egy hézag a fogyasztásban, télen viszont fogyasztási csúcs van. Ezek az alkalmazások ellentétes tendenciát mutatnak a napenergia intenzitásával, tehát technikai kivitelezhetőségüket és gazdaságosságukat mérlegelni kell

16 A napenergiával való lefedés fűtéssel kombinált hmvfogyasztási profilhoz viszonyítva. Rossz éves fogyasztási profil (HMV készítés egy iskolában). A KOEKTOROK EHEYEZÉSÉRŐ ÁTAÁBA A kollektormező elhelyezésének a szolár rendszer energetikai hozama szempontjából kiemelkedő jelentősége van. Az elhelyezés tanulmányozása általánosságban a kollektormező szerelési szögeinek a megválasztását jelenti és a beárnyékolás egyrészt a kollektorsor által keltett, másrészt a mezőn kívül lévő akadályok által keltett beárnyékolás vizsgálatát. Meg kell jegyezni, hogy néha az elhelyezési kötöttségek olyan jelentősek, hogy ésszerűbb lehet lemondani a napkollektoros rendszer megvalósításáról, és másfajta befektetési formákra összpontosítani. Táblázat, amely érzékelteti, hogy az éves illetve a napi fogyasztási profil mennyire eltérő lehet a legáltalánosabb alkalmazást, azaz a háztartási melegvíz előállítását tekintve. A KOEKTOR IRÁYSZÖGE ÉS DŐÉSSZÖGE Az éves energiabefogás attól függ, hogy a kollektor mennyire látja elhaladni a apot mindennapi pályáján (az év mind a 365 napján). Ez a kollektor elhelyezésének két szögétől függ: irányszög (más szóval Azimut): ez határozza meg a déli iránytól való eltérést (a mi féltekénken) dőlésszög: a kollektor meredekségét adja meg. Az adott hónapra vonatkozó napi napsugárzásos átlagot (kwh/m²) az UI 8577 szabvány 1. részében meghatározott eljárás alkalmazásával kell kiszámítani a tájolás és a dőlésszög függvényében. Az alábbiakban közzéteszük néhány iránymutató számot. FEHASZÁÁS IRÁYSZÖG DŐÉSSZÖG HMV készítés Medencefűtés HMV készítés és fűtés HMV készítés, fűtés, és medencefűtés

17 Az alábbi táblázat egész Magyarországra érvényes, jó megközelítésben adja meg az összegyűjtött napenergia havi, illetve éves átlagára vonatkozó hasznosítási együtthatókat, a normatívában jelzett vízszintes felszíni feltételnek megfelelően. Ahhoz, hogy megtudjuk, mennyi energia jut egy adott irányú és dőlésszögű felület 1 m²-ére, elegendő megszorozni a vízszintes felületre vonatkozó, kwh/m2-ben (MSZ-E szabvány alapján) megadott helyi havi értékeket a hónap - irányszögdőlésszög kombinációjára vonatkozó hasznosítási együtthatóval. KOEKTORSOR BEÁRYÉKOÓ HATÁSA Ez a fajta beárnyékolás a nagy kollektormezőket érinti, amelyek vízszintes területen vannak sorokba rendezve. A sorok között egy minimális távolságot kell hagyni oly módon, hogy a hátsó kollektorok a lehető legkevésbé legyenek beárnyékolva. A követendő összefüggés abban az esetben érvényes, ha a kollektormező dél felé irányul (a vízszintes elrendezésű telepítések esetében ez több mint ésszerű feltételezés): Ahol α MI a ap délben elért magassága a téli napforduló idején (december 21.), azaz amikor az egész évet tekintve a legalacsonyabb utat járja be a horizonthoz képest. αmi értéket könnyen megkapjuk, ha ismerjük a hely szélességi fokát, és alkalmazzuk az alábbi képletet: α min = 66,5 - szélességi fok BEÁRYÉKOÁS A beárnyékolás mértékének meghatározásához szükséges a helyszíni szemle annak megállapítására, hogy a telepítendő kollektormező közepétől nézve az akadály szögkontúrjai milyenek. A ap az év minden napján befutja látszólagos útját az égbolton, amelynek fő koordinátáit az emelkedési szög és az irányszög adja meg (ezek láthatók a grafikonon). A grafikonon az adott szolár berendezés közelében elhelyezkedő lehetséges akadályok emelkedési- és irányszöge is látható. A grafikon megmutatja azokat az időintervallumokat és napokat is, amikor a szolár berendezés nem kap közvetlen napsütést. Ez által megbecsülhető, hogy éves szinten mennyi a hiányzó energia

18 APSUGÁRZÁSI TÁBÁZAT Havi hőmérsékleti táblázat megyékre bontva SZOÁR BEREDEZÉS MÉRETEZÉSE HASZÁATI MEEGVÍZ EŐÁÍTÁSÁRA Mint azt már előrebocsátottuk, a használati melegvíz előállítására szolgáló szolár berendezés méretei alapvetően eltérnek a kazános vagy tárolós rendszer méreteitől. A szolár berendezés kiegészítő szerepet tölt be, ezért csupán energiamegtakarítási, nem pedig komfort célokat szolgál. Ezért van az, hogy a napi fogyasztási csúcsokat nem kell figyelembe venni a szolár rendszernél

19 A APKOEKTOROK SZÁMÁAK ÉS A HMV TÁROÓAK KISZÁMÍTÁSA Ha már ismert a havi energiaszükséglet, az alkalmazás típusának megfelelő éves eloszlását, a hetek szerint is, az alábbi diagramm segítségével megállapítható, hogy mekkora a szükséges kollektor-felület (négyzetméterben) és a szolár tároló térfogata. 36 SZOÁR REDSZER HIDRAUIKAI MÉRETEZÉSE Ha meghatároztuk a napkollektorok számát és típusát, csatlakoztatásukat, a tároló tartályokat (és/vagy a hőcserélőket), illetve mindezek elhelyezését a rendelkezésre álló térben, elérkezik a hidraulikai részek méretezésének a pillanata. Ebben a részben konkrétan azokat a gyakorlati eljárásokat mutatjuk be, amelyek az alábbiak meghatározásához szükségesek: a szolár rendszer teljes folyadékszállítása; a primer kör csöveinek méretezése; a berendezés hővesztése és a szivattyúegység kiválasztása; a tágulási tartály méretének meghatározása A SZOÁR REDSZER TEJES FOYADÉKSZÁÍTÁSA Ez az érték függ a napkollektorok számától, telepítésük módjától (soros vagy párhuzamos kapcsolás), és tágabb értelemben a rendszernél alkalmazott filozófiától (normál áramlás vagy lassú áramlás). A fenti választások függnek egyrészt a tervezés folyamán megfogalmazott alapkövetelményektől, másrészt a különféle megoldások költségeinek és előnyeinek az elemzésétől (ami nem mindig egyszerű feladat). ORMÁ ÁRAMÁS VAGY ASSÚ ÁRAMÁS ormál áramlás (normal flow) üzemmódban az egyes kollektorokon óránként liter hővezető folyadéknak kell áthaladnia, kollektor-négyzetméterre vetítve. assú áramlás (low flow) üzemmódban az egyes kollektorokon óránként liter hővezető folyadéknak kell áthaladnia, kollektornégyzetméterre vetítve. A normál áramlás üzemmód jellemző tulajdonságai: nagyobb folyadékszállítás a rendszerben a keringető szivattyú több áramot fogyaszt; a kollektorok, és ezáltal a szolár rendszer nagyobb hatásfokkal üzemel; nagyobb hőcserélő felület a tároló felőli oldalon; a napkollektorok alacsonyabb átlaghőmérsékletűek; a kollektormezőn kisebb a bemeneti és kimeneti hőmérsékletkülönbség; kisebb a valószínűsége annak, hogy gyenge napsugárzás esetén a hőleadás a tároló felé folyamatossá váljon. ormál áramlás üzemmód ajánlott az alábbi feltételek esetén: nagy benapozású területek; éves vagy túlnyomórészt nyári alkalmazások (használati melegvíz); nem túl meleg szállítóközeget igénylő alkalmazások (használati melegvíz vagy úszómedence); ahol nincs jelentősége az elektromos áram megtakarításának a hasznosított hőenergiából származó megtakarításhoz képest; ahol a kollektormezőhöz képest a forróvíz-tároló hőcserélő felülete meglehetősen nagy. A lassú áramlás üzemmódból az alábbiak következnek: kisebb folyadékszállítás a rendszerben; a keringető szivattyú energiafogyasztása kisebb; a kollektorok, és ez által a szolár rendszer kisebb hatásfokkal üzemel; kisebb hőcserélő felület a forróvíz-tároló felőli oldalon; a napkollektorok magasabb átlaghőmérsékletűek; a kollektormezőn nagyobb a bemeneti és kimeneti hőmérsékletkülönbség; nagyobb a valószínűsége annak, hogy gyenge napsugárzás esetén a hőleadás a víztároló felé folyamatossá váljon; assú áramlás üzemmód ajánlott az alábbi feltételek esetén: kis benapozású területek; túlnyomórészt téli alkalmazások (lakóhelyiségek fűtése); nagyon meleg szállítóközeget igénylő alkalmazások (ipari alkalmazások); ahol nagy jelentősége van az elektromos áram megtakarításának a hasznosított hőenergiából származó megtakarításhoz képest; ahol a meleg víz tároló hőcserélő felületének csökkentésével mérsékelni kívánják a költségeket; ahol a kollektornak jó a hatásfoka (vákuumcső). CSÖVEK MÉRETEZÉSE A teljes folyadékszállítás és az egyes csőszakaszok folyadékszállításának megállapítását követően a napkollektor és a tároló közötti csövek méretezésének ugyanazokat az általános szabályokat kell követnie, mint a fűtőrendszereknél általában. Az eltérő folyadékszállítású csőszakaszok méretezésénél jó érzékkel kell megválasztani a csőátmérőket. A csövek átmérőjének növelése valójában ellentétes hatást vált ki: csökken a fajlagos hőveszteség (mbar/m); csökken a keringető szivattyú által felvett elektromos teljesítmény; csökken a sebesség (csökken a zaj és egyéb kellemetlen hatások); a hődiszperzió nagyobb lesz; növekednek a költségek (csövek anyaga és a glikol mennyisége). Ha a csővezetékek rézből vannak, a cső átmérőjét az alábbi közelítő képlettel lehet megbecsülni, amely azon az előfeltételezésen alapszik, hogy a közeg sebessége a csövekben nem haladja meg az 1 m/s-ot. Ahol: Dbelső min. = az adott szakasz csövének a belső átmérője Q = az adott szakasz folyadékszállítása Az átmérőt az alábbi szempontok figyelembevételével szükséges kiválasztani: a rendszer csővezetékeinek teljes hossza; a kollektorsorok közötti hidraulikai kiegyenlítés (ha egynél több sor van összekötve); a glikol hatása a töménység alapján (40% töménységnél a nyomásvesztés 20%-kal nő); különféle koncentrált nyomásvesztések (görbe szakaszok, szelepek, stb.); a kollektorok nyomásvesztése; a keringető szivattyúegység emelőmagassága a rendszer terv szerinti folyadékszállítása mellett; a rendszer költségei. 37

20 A réz esetében kiindulhatunk az alábbi táblázatból is, amely egy adott szállításhoz többféle megoldást kínál. A YOMÁSVESZTÉS KISZÁMÍTÁSA ÉS A SZIVATTYÚ- EGYSÉG KIVÁASZTÁSA A nyomásvesztés kiszámítása nem a csövek kiválasztását követő lépés, hanem sokkal inkább tekinthető azzal interaktív műveletnek abban az értelemben, hogy az itt leírtak hatására az előző lépésben már kiválasztott csövek átmérőjén módosítani kell.ennek a szakasznak a célja valójában kettős: 1. CÉ: KERIGETŐ SZIVATTYÚ KIVÁASZTÁSA Ehhez a rendszer nagyobb nyomásvesztésű szakaszával kell számolni, és ellenőrizni kell, hogy a rendszer terv szerinti teljes folyadékszállítása mellett a keringető szivattyú képes legyen a megállapítottnál nagyobb, vagy legalább azzal megegyező emelőmagasságot produkálni. 2. CÉ: KOEKTOR- SOROK HIDRAUIKAI KIEGYESÚYOZÁSA Erre akkor van szükség, ha a sorok Tickleman kapcsolással vannak összekötve. Ehhez ki kell számolni az egymással párhuzamos sorok egyenkénti nyomásveszteségét, és ellenőrizni kell, hogy az egyes sorokhoz rendelt szállítás alapján legalább hasonló legyen a nyomásveszteségük. Az alábbi táblázat mbar-ban adja meg a nyomásvesztést a csőben áramló folyadéksebességének és a ξ méretegyütthatónak a függvényében. Rozsdamentes acél gégecső használata esetén az alkalmazáshoz kisebb szállítást és kisebb távolságokat kell rendelni (kis és közepes rendszerek), az alábbi táblázat alapján: Egyszerű hosszúság... méterig (m) Szállítás (l/h)

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan

Részletesebben

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec. Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.hu Főbb pontok Az 811..813/2013 EU direktíva hatásai az épületgépészeti

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben 1. Mit jelent a drain back kifejezés? A drain back angol kifejezés, jelentése: visszaeresztés. Esetünkben ez a szolárköri folyadék visszaeresztését jelenti

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt Aktív termikus napenergiahasznosítás Előadó: Balajti Zsolt Napenergiáról általában A napenergia a kimeríthetetlen és tiszta energiaforrás. A napsugárzás a Nap által kibocsátott hő-, fény- és egyéb sugárzások

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

Beszerelési javaslat

Beszerelési javaslat Beszerelési javaslat Aqua Premium, Aqua Deluxe típusú napkollektorhoz ST-17-150, ST-15-125 Szalay Kft., Békésszentandrás, Szent László u. 54. Tel.: 06/30-210-11-11, www.grunpower.hu Bevezető Kiadványunkban

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges

Részletesebben

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

DV285 lemezes hőcserélők, E típus REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 CZECH REPUBLIC www.regulus.eu e-mail: sales@regulus.cz DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) E N E R G E T I K A I M E G O L D Á S O K INDIREKT, SZOLÁR ÉS HÛTÉSI TÁROLÓK VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) Vara-FÉG Kft. 1139 Budapest, Fáy

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén termodinamikus szolár használati meleg víz rendszer típus ajánlott felhasználók szolár panelek szám ECO COMP 200 esm tároló (db) 3 fő 1 200 l zománcozott felvett teljesítmény min. (W) leadott teljesítmény

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Medence fűtés a webáruházban - A napenergia leggazdaságosabb hasznosítása Csúcs-technológiával gyártott egyedülálló konstrukció Aktív szénkristályokkal

Részletesebben

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Éjjel-nappal, télen-nyáron 3. GENERÁCIÓS TERMODINAMIKUS SZOLÁR KÖZPONTI FŰTÉS RENDSZEREK 1.2 Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár központi fűtés rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják: A közvetlen és a szórt

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám HMV szolár csomag 2 tetősík fölé szerelhető kollektorral HMV szolár csomag 2 tetőbe építhető kollektorral 2db INISOL

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Dr Fodor Dezső PhD főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar- Mérnöki Kar 2010 szept. 23-24 A napenergia

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu

Árlista. Nap-Kanizsa Kft. www.nap-kanizsa.hu Árlista Nap-Kanizsa Kft. Telefon:06-20/462-5822 E-mail:info@nap-kanizsa.hu www.nap-kanizsa.hu Érvényes: 2011.11.01-től Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Síkkollektor CFSR-200SP CFSR-ST-NL215 Síkkollektor 1,87

Részletesebben

solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek

solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 2 Kazántechnikától a napkollektoros rendszerekig Az Immergas S.p.A, melyet 1964-ben

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági . Számítógépes programok alkalmazása Orosz Imre ügyvezető Digisolar Kft. Fülöp István tervező Naplopó Kft. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági jellemzők optimumát.

Részletesebben

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R TERMÉKLEÍRÁS FS/1R Napkollektoros frissvíztároló regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült egyszerű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel összekötve.

Részletesebben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben Az alábbiakban tervezői segédlet jelleggel - a megvalósítás során számításba jövő típusrendszereket ismertetünk az egyszerűbb kialakítástól a bonyolultabbak felé haladva. 1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Részletesebben

A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni!

A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni! KTR1 Pályázati űrlap A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni! A Pályázói űrlap összes adata (természetesen kitöltéskor

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12

Tartalomjegyzék. Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 Szolár Berendezések Katalógusa 2009 1 Tartalomjegyzék Napkollektorok Levegő-víz hőszivattyú HMV és többfunkciós tartályok Kiegészítők 3-5 6 7-10 11-12 2 Kombinált szolár és hőszivattyús rendszerek 1 -

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Mintakapcsolások - 1.

Mintakapcsolások - 1. Mintakapcsolások - 1. 1. Bevezetés A napenergia aktív hasznosításának néhány, alapvető, mintaértékű rendszerére kívánunk rávilágítani néhány kapcsolási sémával a legegyszerűbbtől, az integrált, több hőforrásos

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 382/3101 (2013-03-15) 1. Alkalmazás: Családi házak, sorházak, közösségi házak, panziók tipikus használati melegvíz (HMV) készítő rendszere.

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R

Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R TERMÉKLEÍRÁS FS/2R Napkollektoros frissvíztároló két regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült kiváló minőségű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel

Részletesebben

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz) KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz) Midea RSJ-15/190RDN3-D Készülék tulajdonságok Környezetbarát R134a hűtőközeg Előállított vízhőmérséklet: 38 C ~ 70 C Többféle üzemmód: hőszivattyús/elektromos fűtés Automatikus

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL 02 Útmutató az Ön Naptetõjéhez Energia saját tetõrõl. 05 Minden nappal jól jár: Melegvíz és fûtés Naptetõvel. 06 Melegvíz a konyhában, fürdõben és a medencében. 07 Bramac

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Levegő-víz inverteres hőszivattyú Levegő-víz inverteres hőszivattyú RENDSZER FELÉPÍTÉSE Levegő-víz hőszivattyú rendszer A Carrier bemutatja az XP Energy a lakossági fűtési megoldást megújító levegő-víz hőszivattyú rendszert. Az energia

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására!

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Gravikol www.napcsap.hu www.nemsemmi.hu Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft. 9444, Fertőszentmiklós, Lukinich Mihály

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2015.09.01-től Ábra Energiaosztály Megnevezés Leírás Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS Plus 268 800 Ft 7625056 Tzerra kondenzációs fali gázkazán "A" energiaosztályos modulációs

Részletesebben

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak Szakdolgozat témakörei 1. Nap, napsugárzás, napenergia Nap felépítése napsugárzás,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Teszt jellegű feladatok 1. feladat 7 pont Válassza ki és húzza alá, milyen tényezőktől függ A. a kétcsöves fűtési rendszerekben a víz

Részletesebben

RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RÉTEGTÖLTÉSŰ INDIREKT TÁROLÓ HU TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU MÉRETEK A1 FÖLDRE TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS A2 FALRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS FÖLDRE TELEPÍTVE FALRA TELEPÍTVE Csatlakozási méret Ø18/20 Tömeg

Részletesebben

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

CosmoCELL indirekt tárolók

CosmoCELL indirekt tárolók GC Fûtéstechnika GIENGER - Épületgépészet felsõfokon CosmoCE indirekt tárolók Dupla zománc bevonattal - ETS falikazánhoz illeszthetõ, felsõ csonkos -E UNO - 1 hõcserélõs tároló - EDUO DUO - 2 hõcserélõs

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119 HEAT PIPE VÁKUMCSÖVES NAPKOLLEKTOR - 1800 átmérő csőhossz keret/db 58 mm 1800 mm 10 35 864 58 mm 1800 mm 15 53 797 58 mm 1800 mm 20 71 729 58 mm 1800 mm 24 86 075 58 mm 1800 mm 30 107 540 70 mm 1700 mm

Részletesebben

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ErP rendeletek 813/2013/EU rendelet A legfeljebb 400 kw mért

Részletesebben

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

IMMERPAN. Acél lapradiátorok IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ACO B BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK 24 BFFI 35 BFFI Az intelligencia új formája Hatékony kondenzáció Komfort és energia megtakarítás Ökológiai komfort 35-ot elérő energia megtakarítás

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

MT 0WT típusú puffertároló

MT 0WT típusú puffertároló MT 0WT típusú puffertároló Az MT tartály kiegyenlíti a hőtermelő (vagy a rendelkezésre álló energia) és a hőigény időbeli eltérését, biztosítva ezáltal a komfortosságot. HMV modullal kiegészítve kombi

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager Az igazi probléma Igény: 2,9 Trillió m³/év Tartalékok: 177,4 Trillió m³/év 60 évre elegendő földgáz

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

Modell 12 Modell 18 Modell 25 Modell 57 Modell 100

Modell 12 Modell 18 Modell 25 Modell 57 Modell 100 Konstrukció és mûködési elv: a forrasztott lemezes hõcserélõ préselt mintázatú, rozsdamentes lemezekbõl áll, melyek vákuumkemencében rézzel vannak összeforrasztva. A két közeg két külön áramlási térben

Részletesebben

El. főzőüstök - indirekt fűtés

El. főzőüstök - indirekt fűtés A 900XP sorozat minden készüléke nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban telepíthető: asztali modellként (állványra

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R

Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R S/1 UFFEÁOLÓ EMÉKLEÍÁS S/1 Napkollektoros puffertároló regiszterrel frissvíz-modullal történő üzemhez előkészítve Acélból (S2J) készült kiváló minőségű puffertároló fűtésüzemhez napkollektoros berendezéssel

Részletesebben