Remeha De Dietrich szolár rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remeha De Dietrich szolár rendszer"

Átírás

1 Remeha De Dietrich szolár rendszer I NAPKOLLEKTOROK, ZOLÁR TÁROLÓK É ZOLÁR RENDZEREK háztartási használatra I I melegvíz megújuló energiaforrás napenergia A jelen dokumentációban bemutatott termékek együtt teszik lehetôvé a háztartási rendeltetésû komplett szolár rendszerek létesítését használati melegvíz elôállítása céljából. Kínálatunkban szerepelnek ezen kívül az alábbi napenergiával mûködô rendszerek: komplett csomag melegvíz napenergiával történô egyedi elôállításához, aminek része egy 300 literes tartály hidraulikus vagy elektromos vízpótlással, m 2 napkollektor tetôre szerelt (T) vagy a tetôfelületbe ágyazott (IT) kivitelben; szállítás: az egész egy raklapra csomagolva. Ez a csomagban kínált ajánlatunk a francia - országi napenergiát hasznosító új létesítmények 60%-átnál mûködik. tetô ( toit ) típusú csomag 2-6 m 2 -es kollektormezôket magába foglaló komplett kiszerelésben, ami rendelkezésre áll akár tetôbe integrált (IT), vagy tetôre vagy teraszra szerelt (T) kivitelben, és amit ki kell egészíteni a pince ( cave ) szerelvénycsomaggal ( literes szolár tároló hidraulikus vagy Eelektromos vízpótlással és a szükséges speciális szolártechnikai elemekkel). egyedi ( détail ) csomag, ami az egyedi melegvíz elôállításához szükséges bármiféle megvalósítandó elrendezéséhez igazodik, valamint természetesen a leg - különfélébb nélkülözhetetlen tartozékok a napenergiával mûködô tökéletes létesítmény felállításához. A jelen dokumentumban ezen kívül minden javasolt napenergiával mûködô rendszerhez, és a választott szolár tárolótól függôen egy, a megjegyzéseinkkel ellátott tipikus installációs elrendezési vázlatot is bemutatunk.

2 Általános Bolygónkat naponta jelentôs napenergia-áradat éri el. Ennek a besu gárzásnak a teljesítménye egy-egy adott helyen függ a nap felületének hômérsékletétôl, a föld-nap távolságtól, a meteorológiai körülményektôl és az atmoszférikus diffúziótól (szóródási, visszaverôdési és elnyelési jelenségek). Akár télen, akár nyáron a nap sugárzásának erôssége, ami a felületet ezen sugárzásra merôlegesen eléri, kb W/m 2 nagyságú. Ez a számérték változik a kollek tor felületéhez viszonyított beesési szögnek, a nap besugárzási intenzi - tásának és idôtartamának függvényében. A fenti adatokból kiindulva tehát nagyon elônyös az ingyenes és környezetbarát energia felhasználása melegvíz elôállítására. A napenergia kihasználása a Remeha-De Dietrich-féle szolár rend - szerek alkalmazása során hôátalakítás útján történik, amit üveges sík kollektorok biztosítanak. Egy megfelelô módon alkalmazott hôhordozó közeg ezt az energiát begyûjti és átadja az energiatároló hôcserélôjének, ahol elraktározásra kerül, hogy majd tetszés szerint használhassa használati melegvíz elôállítására és/vagy kiegészítô fûtésre. Néhány érv, hogy miért hasznos szolár rendszert alkalmazni használati melegvíz elôállítására A használati melegvíz elôállításához ez a leggazdaságosabb technológia. Egy klasszikus vízmelegítô beszerzésével összevetve, ami a beruházási és a mûködéshez szükséges energiára fordított költségekbôl tevôdik össze, egy napenergiával mûködô melegvíz-elô-állító rendszer megvásárlásakor a beruházás költségén kívül energia tehát pénz megtakarításával számolhatunk. A korszerû technológia nemcsak a használati melegvíz elôállítását teszi lehetôvé, hanem nagyobb beépített kollektorfelületek révén a házak fûtéséhez használt víz elômelegítését is, pl. szezonok közötti fûtés padlófûtéssel vagy az alacsony hômérsékletû fûtôtestek, az úszómedence vizének felmelegítésével nyáron. A napenergia hasznosítása egyben a környezet megóvását is jelenti. Ezzel a technológiával 1-1,5 tonna CO 2 kibocsátás-csökkenés érhetô el évente és családonként, ami egyedülállóan hatékony lépés az üvegházhatás csökkentése érdekében. Ha a napenergiát választjuk, az egyben megvéd bennünket a hagyományos energiafajták árának növekedésétôl. És végül a napenergiával mûködô Remeha-De Dietrich-féle melegvízelôállító rendszerekkel biztosíthatjuk, hogy egy fejlett, innovatív és tökéletesen megbízható megoldást alkalmazzunk. Világűr Légkör 0,3 kw/m2 abszorpciós veszteség globális besugárzás Nap 1, kw/m2 1,0 kw/m2 0,1 kw/m 2 diszperziós veszteség 0,2-0, kw/m2 diffúziós veszteség A kollektor vesztesége Földfelszín A kollektor rendelkezésre álló teljesítménye: 0,6-0,8 kw/m 2 Föld Napenergia 880F068A A napkollektorok hatékonyságáról Koncepcióját tekintve a De Dietrich által javasolt napkollektorok képesek (a tájolástól és a beesési szögtôl függôen ld. az 5. oldalt) a besugárzás során befogott energia 70-80%-át hasznosítani, amit egy megfelelô napenergia-tározó közbeiktatásával használati melegvíz elôállítására lehet felhasználni. Q KWh J F M A M J J A O N D Napenergiával működő melegvíz készítő rendszer megtámogatása energiával egédenergia a kazánból 880F086 Napenergiával mûködô rendszerek használati melegvíz egyedi elôállítására (HMV-rendszer) A HMV- rendszer (használati melegvíz egyedi elôállítása) egy olyan rendszer, amely lehetôvé teszi melegvíz elôállítását napkollektorok segítségével. Mûködési elve: a hôhordozó közeg, amely a kollektortól érkezik, felmelegíti a szolár tárolót egy hôcserélô (csôkígyó) közbeiktatásával, amely ennek a tartálynak az alsó részébe van beépítve. Egy ilyen rendszer az éves melegvíz-igény akár 60%-át is fedezni tudja. Télen egy segédenergia-forrással kell a napsütés hiányát kompenzálni.

3 Az INIOL NEO típusú síkkollektor Mûszaki jellemzôk Ez a nagyteljesítményû sík kollektor egy olyan új fejlesztés eredménye, ami figyelembe veszi a szolártechnika területén az összes fontos új ismeretet. 2 x Cu 12 x Az INIOL NEO típusú kollektor elônyei: 35 Megnövelt teljesítményû sík kollektor a UNELECT szelektív elnyelô bevonatnak köszönhetôen, rézbôl készült egycsöves hôcserélô csôkígyóval. 160 A kollektor minden felhasználási formában alkalmazható. A befoglaló ház alumínium profilból készült, tagolt kialakítású hátulsó alumínium lemezteknôvel, ami hosszabb élettartamot és jó megjelenést biztosít. Felállítása egyformán lehetséges függôlegesen egymás melletti, vízszintesen egymásra helyezett alakzatban, a tetô felületén (T), teraszon elhelyezve vagy a tetôbe beágyazva (IT). A csekély vastagsága (70 mm) különösen alkalmassá teszi a tetôbe történô beszerelésre (IT). A feketére lakkozott alumínium kapcsok, amelyek a kollektor keretére vannak szerelve, a borítólemezek rögzítését szolgálják, és lehetôvé teszik a színében egységes megjelenést. A hidraulika bekötése teljesen láthatatlan marad. Maximum 5 kollektort lehet sorban egymás mellé felszerelni. Csökkentett hôveszteség Az üvegborítás nagy áteresztô képességû, enyhén strukturált biztonsági szolár üvegbôl készült. Könnyû kivitel (35 kg), és könnyen kezelhetô A jellemzôk táblázatos összefoglalása (az EN számú szabványnak megfelelôen) Méretek INIOL NEO 2.1 Hatásos üvegfelület (AG) m 2 2,1 belépési felület (Aα) m 2 1, nettó tömeg kg 35 abszorpciós tényezô (α) 5 +/- 2 % emissziós képesség (ξ) 5 +/- 2 % ajánlott átfolyási teljesítmény sorba kapcsolt kollektorral l/h.m 2 30 nyomásesés egy kollektoron 2,5 l/min átfolyási teljesítmény mellett mbar 3 a hôközlô közeg térfogata (a csôkígyóban) l 1,1 optikai hatásfok (η0) 0,773 hôveszteségtényezô W/m 2.K 3,676 hôveszteségtényezô W/m 2.K 0,013 a hidraulika csatlakoztatása Cu,, mm 12 üzemi nyomás bar 3 maximális üzemi nyomás bar 6 Ajánlott hôközlô folyadék kanna entinel üresjárati hômérséklet tstg C 180 maximális üzemi hőmérséklet C 120 (max. visszatérô)

4 Az INIOL NEO típusú síkkollektor Kiszerelések Az INIOL NEO típusú sík napkollektor különbözô kiszerelésben szállítható: komplett csomagban egy komplett installáció tetô csomagban a komplett kollektormezôk részletekben, egyedileg Megnevezés, leírás A tetôhéjazatba beágyazva (IT) szerelve Cikkszám: A tetôre (T) vagy teraszra szerelve (1) Cikkszám: Napenergiával mûködô komplett rendszer részei használati melegvíz elôállítására (HMV) 2 INIOL NEO 2.1 típusú kollektor: a hidraulikai csatlakoztatás tartozékaival (kollektor szonda), a tetôhéjazatba (IT) vagy a tetôre (T) történô beszerelés eszközeivel, beleértve a rögzítô vasalatokat is (ezek típusát a megrendeléskor kell pontosítani) az INIOL UNO/1 300 vagy UNO/2 300 típusú napenergia-tározó 1 kanna hôközlô folyadék DIEMAOL A típusú szolárenergetikai vezérlôegység termosztatikus keverô kiegyenlítô tartály tartókonzollal termosztatikus keverôvillamos ellenállás (csak az INIOL DKP 6-8 típusú szolárenergetikai egység UNO/1 típusú tározóval együtt) zállítása 1 komplett csomagban 880F0 HMV-csomag 2 db INIOL NEO 2.1 típusú kollektorral: INIOL UNO/ HMV-csomag 2 db INIOL NEO 2.1 típusú kollektorral: INIOL UNO/ IT ER 12 T ER 10 IT ER 13 T ER 11 Tetô ( toit ) típusú csomag: komplett napkollektor mezôk szerelés a tetôhéjazatba integrálva (függôleges szerelés): IT A csomag tartalmazza az INIOL NEO típusú kollektorokat, a hidraulikai csatlakoztatás tartozékait, a tetôhéjazatba történô beszerelés eszközeit és a kollektor szondát szerelés a tetôre vagy teraszra: T A csomag tartalmazza az INIOL NEO típusú kollektorokat, a hidraulikai csatlakoztatás tartozékait, a tetôre vagy teraszon történô szere - léshez szükséges profilokat, a kollektor szondát és a rögzítô vasalatokat (amelyek típusát a megrendeléskor kell pontosítani). A teraszon felállítandó dôlt tartókereteket külön kell megrendelni (ld. a 7. oldalt). zállítása függôlegesen 880F10 INIOL NEO 2.1 típusú kollektorokkal 2 m 2 kollektorral a csomagban, azaz 1x INIOL NEO 2.1 m 2 kollektorral a csomagban, azaz 2x INIOL NEO m 2 kollektorral a csomagban, azaz 3x INIOL NEO 2.1 IT ER 153 T ER 152 IT ER 155 T ER 15 IT ER 157 T ER 156 Egyedi kollektorok a raklapon több egység szállítható (a raklap optimális kihasználása érdekében, a rendelt elemek számától függôen) zállítása egyenként 880Q23 1 db INIOL NEO 2.1 típusú kollektor Cikkkszám ER 5 (1) A komplett HMV-csomagok az T-kivitelben magukban foglalják az alumíniumból készült mechanikus rögzítô szerkezeteket a sajtolt tetôcserepekhez, és ezek nem alkalmazhatók teraszon történô szereléshez

5 Az INIOL NEO típusú síkkollektor A kollektormezôk elhelyezése és méretei Tájolás: DK/D/DNy, télen, lenyugvó napnál sem árnyékos helyen. H A HMV (használati melegvíz) rendeltetésû installáció esetén a sátortetônek 20 és 65 közötti nyílásszögûnek (azaz 36 és 120 % között) kell lennie, optimális érték: 5 (100 %). C Különösen bôséges hóviszonyok vagy szél esetében (magasan fekvô helyeken vagy magas épületeknél) kérjék ki elôzetesen a tanácsunkat Tuile A H N O Figyelem: a kollektorok homlokzati elhelyezésére van lehetôség, de ebben az esetben tanácsoljuk, hogy ha csak lehetséges, biztosítsák a kollektorok megdöntését (kb. 10 cm-es eltolás a faltól a kollektor aljánál) W 880F1A Az INIOL NEO típusú kollektorok száma soronként A (m) 1,1 2,3 3,,6 5,7 C (m) 1,1 2,3 3,,6 5,7 1 sor kollektor 2 sor kollektor 3 sor kollektor H (m) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 teljes felület (m 2 ) 2,08,2 6,2 8,3 10, H (m) 1,6,0,0,0,0 teljes felület (m 2 ),2 8,3 12,5 16,6 20,8 H (m) 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 teljes felület (m 2 ) 6,2 12,5 18,7 25,0 31,2 A napkollektorok beszerelése a tetôhéjazatba integrálva Fontos: A beszerelési egységcsomagot sajtolt és sima (pala) tetô - cserepekkel 36 és 120 % közötti (azaz 20 és 65 közötti) sátortetô ese - -tén lehet használni. 36 % (20 ) alatt és a hornyolt vagy római típusú cserepeknél tanácsoljuk, hogy elôzetesen kérdezzenek meg bennünket. ima vagy pala tetôcserepekkel való felhasználáshoz az egységcsomagot ki kell egészíteni az EG 25 j. hajlatbádog-egységgel. A beszereléshez szükséges egységcsomagot csak a cserepek felrakásának helyén kell a tartó alaplécekre felszerelni. A beszerelési alapcsomag minden szükséges anyagot tartalmaz, ami a kollektor tetôbe történô beépítéséhez szükséges. A bôvítôcsomag minden olyan elemet tartalmaz, ami egy további kollektor beszereléséhez kell. A feketére lakkozott alumínium kapcsok, amelyek a kollektor keretére vannak szerelve, a borítólemezek rögzítésére szolgálnak, színben egységes megjelenést biztosítanak. Mindenképpen el kell helyezni egy szigetelô fóliát a tetôhéjazat alá. A tetôbe történô integrálás kifejezetten feltûnésmentes, hiszen ha már egyszer fel lett szerelve, akkor az INIOL NEO típusú napkollektor és a beszerelési egysége együttesen nem vastagabb 0 mm-nél. 1 db napkollektor sajtolt cse repes tetôhéjazatba beszerelve. 1 felsô borítólemez 2 oldalsó borítólemez 3 alsó borítólemez elválasztó lemezek 5 a kollektor rögzítô lécei (megfelelô módon elhelyezendôk) 6 a felsô takarólemezek rögzítô lécei 7 szigetelô fólia F20A E * * 880F25 Teljes kollektorfelület (m 2 ) 2,1,2 6,2 8,3 10, Aα belépési felület (m 2 ) 1, 3,8 5,6 7,5, E (m) 1,15 2,21 3,27,33 5,3 * A hozzáférés érdekében a kollektorok behelyezéséhez az oldalsó borítólemezek lemezeivel határosan legalább egy teljes sor cseréppel kell számolni. Egyedi komponensek Rendelési szám A függôlegesen egymás mellé szerelt kollektorok száma Figyelem: A tetô ( toit ) típusú összeállítások az IT - ER 153/ER 155/ER 157 cikkszámú csomag, ugyanúgy, mint valamennyi IT ER 12/ER 13 cikkszámú komplett napelem-csomag, tartalmazzák a megfelelô komplett készüléket a tetôbe való beszereléshez. Ennek részletei a leszállításra kerülô kollektorok esetében: alap szerelési készlet 1 x INIOL NEO 2.1 típusú kollektorhoz 1 alap szerelési készlet 2 x INIOL NEO 2.1 típusú kollektorhoz bôvítôkészlet 1xINIOL NEO 2.1 típusú pótkollektorhoz sima cserepes vagy palatetôs szerkezetek esetében kiegészítendô az EG 25 j. hajlatbádog-egységgel

6 Az INIOL NEO típusú síkkollektor Napkollektorok szerelése a tetôre Kollektorok függôlegesen egymás mellé szerelve A rendelkezésre álló különbözô rögzítô szerelvények A szarufáktól független felszerelés Alumíniumból készült rögzítô szerelvény a tetôre való szereléshez, sajtolt cserepek esetében ,5 Ø zerelés a szarufákra aválló anyagból készült rögzítô szerelvény sajtolt cserepek esetében Kollektorok vízszintesen egymás fölé helyezve aválló anyagból készült rögzítô szerelvény eternit-tetôhöz aválló anyagból készült rögzítô szerelvény sima cserepek esetében aválló anyagból készült rögzítô szerelvény palatetôhöz Megjegyzés: A profilokból álló szerelési egységcsomagok tartalmazzák az összes elemet is, amelyekre a kollektoroknak ezen profilokon való rögzítéséhez szükség van. Megjegyzés: Vannak szerelési egységcsomagjaink füles csavarokkal is. Táblázat a kollektorok számától függôen szükséges szerelési csomagokról Egyedi komponensek Cikkszám: A függôlegesen egymás mellé vagy vízszintesen egymás fölé szerelt kollektorok száma Figyelem: A tetô ( toit ) kivitelû T típusú szerelési csomagok az ER 152/ER15/ER 156 jelöléssel már tartalmazzák a szükséges profilokat és a rögzítô szerelvényeket (amelyek típusát a rendeléskor pontosítani kell). Az T kivitelû komplett napkollektor csomagokban az ER 10/ER 11 jelöléssel már szintén benne vannak a profilok valamint a rögzítô szerelvények (amelyek típusát a rendeléskor kell pontosítani). zerelési készlet 1 x INIOL NEO 2.1 típusú kollektorhoz EG a tetô szerkezeti típusától függôen, a tetô ( toit ) csomag kiegészítéseképpen vagy az egyedi rendeléssel szállított kollektorokhoz: alumínium rögzítô szerelvény tetôre, sajtolt cserepekhez vagy db EG saválló rögzítô szerelvény, sajtolt cserepekhez vagy saválló rögzítô szerelvény, sima cserepekhez vagy saválló rögzítô szerelvény eternit tetôre vagy saválló rögzítô szerelvény palatetôre vagy szerelô készlet füles csavarokkal vagy 6 db db 6 db db 6 db db 6 db db 6 db db 6 db EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG 5 1 1

7 Az INIOL NEO típusú síkkollektor A napkollektorok szerelése teraszon A sík kollektorok dönthetô tartókeretre, teraszon történô szerelési elve tulajdonképpen ugyanaz, mint a tetôre történô szerelésnél (ld. az elôbbi oldalt), csupán a tetôn való rögzítésre szolgáló szerelvényeket helyettesítjük stabilizáló kereszttartós dönthetô állványokkal. Ahhoz, hogy az egész szerkezet stabilitását biztosítani tudjuk, az áll - ványt szilárdan rögzíteni kell az alapzatán. Ha az állvány stabilitását csavarkötéssel nem tudjuk garantálni, akkor megfelel annak kielégítô mértékû terhelése ellensúllyal, ami figyelembe veszi a szélviszonyokat és az abból adódó terhelést. Ehhez például szegélyköveket lehet felhasználni (nem része a szállítási terjedelemnek). Egészen 800 m-es magasságig az alábbi ballaszt-terhelésre van szükség. Ha még nagyobb pontosságra törekszünk, vegyük figyelembe az INIOL NEO típusú kollektorok felállítására vonatkozó megjegyzéseket, fôleg a sík tetôn történô elhelyezésre vonatkozóan, valamint tartsuk be az ide vonatkozó elôírásokat. A tetôteraszon megengedett maximális terhelést semmi esetben nem szabad túllépni. Ha ilyesmi mégis elôfordulna, akkor még elôzetesen be kell vonni egy statikai szakértôt. B B: 1320 mm a kollektorok függôleges szerelése esetén... x E Aα belépési felület (m 2 ) 1, 3,8 5,6 7,5, E (m) 1,1 2,3 3,,6 5,7 X (m), ha az állvány dôlésszöge: 30 1,7 5 1, 60 1,0 Táblázat a kollektorok számától és azok elrendezésétôl függôen szükséges szerelési csomagokról A függôlegesen egymás mellé szerelt kollektorok száma Egyedi komponensek Cikkszám: Figyelem: Az T - ER 152/ER 15/ER 156 jelû tetô ( toit ) típusú összeállítások már tartalmazzák a profilokat, de a dönt - hetô állványokat ettôl függetlenül külön kell megrendelni. Ennek részletei a leszállításra kerülô kollektorok esetében: szerelési készlet 1 INIOL NEO 2.1 típusú kollektorhoz EG a tető ( toit ) típusú egységcsomag kiegészítéseképpen vagy az egyedi rendeléssel szállított kollektorokhoz: 3 dönthetô állvány keresztmerevítôvel 2 függôlegesen szerelt kollektorhoz 3 dönthetô állvány keresztmerevítô nélkül 2 függôlegesen szerelt kollektorhoz EG358 EG

8 Az INIOL NEO típusú síkkollektor A hidraulikai csatlakozás tartozékai A tetôfelületre egymás melletti függôleges vagy vízszintesen egymás fölötti elhelyezéssel szerelve (T) cikkszám: ER 67 Részei: 2 saválló anyagból készült szigetelt bordáscsô, NÁ 12 (könyökdarab 12 és szorítógyûrûs csatlakozás 18), 2 szûkítô ( 18/16 és 18/15), 1 Pt 1000 szonda. cikkszám: ER 6 Részei: 1 szigetelt csôkötés kettôs kúpos 12 könyökdarabbal. Egymás mellé függôlegesen szerelve, a tetôfelületbe integrálva (IT) cikkszám: ER 67 Részei: 2 saválló anyagból készült szigetelt bordáscsô, NÁ 12 (könyökdarab 12 és szorítógyûrûs csatlakozás 18), 2 szûkítô ( 18/16 és 18/15), 1 Pt 1000 szonda. cikkszám: ER 68 Részei: 1 szigetelt csôkötés kettôs kúpos 12 könyökdarabbal. Egyedi komponensek Cikkszám: a függôlegesen egymás mellé vagy vízszintesen egymás fölé szerelt kollektorok száma Figyelem: A hidraulikai egységcsomagok valamennyi tetô ( toit ) típusú összeállítás és valamennyi komplett szolár rendszer összeállítás integráns részét képezik. Ennek részletei a leszállításra kerülô kollektorok esetében: a hidraulikai csatlakoztatás egységcsomagja 1 kollektorhoz (a tetôhéjazat alatti átvezetéssel és hôszondával) 2 INIOL NEO típusú kollektor közötti hidraulikai csatlakoztatás egységcsomagja (IT típushoz a tetôhéjazatba integrálva*) 2 INIOL NEO típusú kollektor közötti hidraulikai csatlakoztatás egységcsomagja (T típushoz a tetôhéjazatra szerelve) * csupán a függôlegesen egymás melletti elhelyezésû szerelés esetére ER ER 68 vagy 1 vagy 2 vagy 3 vagy vagy ER Duo-Tube Cu 15x10 m cikkszám: EG 106 Duo-Tube Cu 15x15 m cikkszám: EG 107 Duo-Tube Cu 18x15 m cikkszám: EG 108 Duo-Flex saválló anyagból, rovátkolt kivitelû, 16x15 m cikkszám: EG 55 Duo-Flex saválló anyagból, rovátkolt kivitelû, 20x15 m cikkszám: EG 56 a Duo-Tube Cu 15 és a Duo-Flex 16 típushoz, db - cikkszám: EG 10 a Duo-Tube Cu 18 és a Duo-Flex 20 típushoz, db - cikkszám: EG db Ø 15-ös kettôs kúpos csatlakozóból álló készlet (EG 37) 2 15 mm-es Duo-Tube szereléséhez 2 db Ø 18-as kettôs kúpos csatlakozóból álló készlet (EG 375) 18 mm-es 2 Duo-Tube vagy 2 csô szereléséhez Ezek az összekötô elemek lehetôvé teszik a forrasztás nélküli rácsatlakozást a cirkulációs rendszerre valamint az összekapcsolást 2 15 vagy 18 mm-es csô között. Ezt az egységet az EG 275 cikkszámú készlettel együtt kell használni. 2 Ø16 mm-es Duo-Flex összekötéséhez 2 Ø20 mm-es Duo-Flex összekötéséhez - cikkszám: EG 376 EG 57 EG 58

9 Az INIOL NEO típusú síkkollektor A napkollektorok elhelyezése a tetôn A sík kollektorokat az alábbi módon lehet szerelni: ferde tetôre (T): függôlegesen egymás mellé vagy vízszintesen egymás fölé történô elhelyezéssel, teraszon (ET): függôlegesen egymás mellé elhelyezve, a tetôhéjazatba ágyazva (IT): függôlegesen egymás melletti elhelyezéssel. A szerelési egységcsomagokkal gyakorlatilag az összes elhelyezési variáció kivitelezhetô, mint ahogy rendelkezésre állnak a komplett tetô ( toit ) típusú csomagok is a kollektormezôk számának megfelelôen, így téve lehetôvé a szerelést a tetôhéjazaton, a tetôteraszon vagy a tetôhéjazatba történô beágyazással (beleértve a szolár szondát is) ld. az elôzô oldalak leírásait. Fontos: Hidraulikai okok miatt legfeljebb maximum 5 db INIOL NEO típusú napkollektort lehet sorba kötni. Ennél nagyobb számú kollektor telepítéséhez 5-5 napkollektorból álló telepet kell kialakítani, majd azokat párhuzamosan összekapcsolni, ügyelve az ún. Tichelmann -effektusra. Az INIOL NEO típusú napkollektorok felszerelési módozatai és elvi hidraulikus csatlakoztatás zerelés a tetôre (T) zerelés függôleges elhelyezéssel zerelés vízszintes elhelyezéssel 1 x ER 67 1 x ER 67 max. x ER 6 Ebben a pozícióban a hôátadó folyadéknak felül kell belépnie 1 x ER 67 1 x ER kollektor A kollektorokat lehet alsó csatlakozással is szerelni 1 x ER kollektor zerelés teraszon (ET) zerelés függôleges elhelyezéssel 1 x ER 671 x ER 67 max. x ER 6 A kollektorokat lehet alsó csatlakozással is szerelni 1 kollektor kollektor zerelés a tetőhéjazatba ágyazva (IT) zerelés függôleges elhelyezéssel 1 x ER 671 x ER 67 max. x ER 6 A kollektorokat lehet alsó csatlakozással is szerelni 1 kollektor kollektor

10 Az INIOL NEO típusú síkkollektor A kollektorok hidraulikai csatlakozástatása A kollektormezôk és a szolár rendszer tartályának alsó hôcserélôje közötti csatlakozóvezetékek vezetése a lehetô legközvetlenebb legyen, állandó eséssel és az alábbi jellemzôkkel: lehetôség szerint rézbôl készült csövezés (mûanyag alkalmazása a fellépô magasabb hômérsékletek miatt tilos) ld. az alábbi táblázatot az átmérôkkel, nem oldható kötések (keményforrasztással), (L-Ag2P vagy L-CuP6 minôségû) fém hozaganyaggal, folyasztószer nélkül, vegyes (fém/mûanyag) kötéseket csak akkor szabad alkalmazni, ha azok glikolállók, bírják a nyomást (6 bar) és a hômérsékletet (-30C -tól +180 C ig), kóc tömítés, nagy méretmagasságnál ajánlatos gondoskodni egy kézi légtelenítô szerelvényrôl. A csatlakozóvezetékek méretezése Ahhoz, hogy szolár rendszerünk optimálisan mûködhessen, néhány lényeges szabály betartása szükséges. Hogy ne kelljen légtelenítést beépíteni, a folyadékközeg sebessége a vezetékben legyen mindig nagyobb, mint 0, m/s. Az alábbi táblázat tájékoztató adatokat tartalmaz a lehetséges vezetékátmérôkrôl. Kollektor típusa INIOL NEO 2.1 Kollektorok száma Vezeték Ø (mm) és maximális hossz (m) szivattyúval dolgozó rendszerben: nyomómagasság 6 m (DKP 6-8 típusú állomás) Vezeték Ø (mm) és maximális hossz (m) szivattyúval dolgozó rendszerben: nyomómagasság m (DKP -20 és DK -20 típusú Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 15 Ø 18 Ø 22 1 x x x x x x x x x x x x Megjegyzés: Abban az esetben, ha az általunk ajánlottnál nagyobb méretû vezetékeket alkalmazunk, be kell építeni egy légszeparátort kézi légtelenítô szeleppel a berendezés legmagasabb pontján. Ugyanis ha a vezetékek méretei túlságosan nagyok, nem érjük el a folyadékközeg minimális 0, m/s áramlási sebességét. A csôvezetékek szigetelése követelmények legyen ellenálló a kollektor környezetében elôforduló -30 és +150 C között változó hômérséklettel szemben legyen ellenálló az UV-sugárzással és a tetôn várható kedvezôtlen idôjárási jelenségekkel szemben, sérülésmentességét (folytonosságát) és vastagságát illetôen feleljen meg legalább a csôvezetékkel szemben támasztott minimális követelménynek (K-érték: K= 0,0 W/m.K), kívülrôl legyen védve a mechanikai sérülésektôl, az UV sugaraktól és a madaraktól egy alumínium lemezbôl készült kiegészítô szerelvény segítségével szilikonnal szigetelt köpennyel lehet megoldani, ajánlott anyagok: Armaflex, Aeroflex H, üveggyapot. a vezeték átmérôje a szigetelés típusától függô min. Ø vagy vastagság Armaflex ht Aeroflex ssh üveggyapot 16 mm 16 x 2 mm 18 x 26 mm 35 mm 18 mm 18 x 2 mm 18 x 26 mm 35 mm 22 mm 22 x 28 mm 22 x 26 mm 0 mm A kollektorok bekötése Erre a célra használják a hidraulikus csatlakoztatáshoz leszállított egységcsomag megfelelô elemeit. Ha helyszûke vagy a konstrukciós megoldások miatt probléma lenne és a kollektor kilépô helyétôl kiindulva a tetôn történô átvezetésbe felszálló szakasz kerül, feltétlen be kell iktatni a tetô alatti részen egy légtelenítési helyet a kézi légtelenítés lehetôségével.

11 DIEMAOL típusú szolár vezérlôegységek Általános A DIEMAOL intelligens, autonóm vezérlést biztosít, ami a kollektor és a tartály hômérsékletétôl függôen optimális mûködtetési koncepciót (matched-flow) valósít meg az adott szolár rendszer számára. Amint a felállított berendezést kiöblítettük és feltöltöttük, nem szükséges semmiféle további kalibrálás. A DIEMAOL-féle vezérlést az egyszerû és átlátható használat jellemzi: a multifunkcionális kijelzés egyszerre két hômérséklet figyelését teszi lehetôvé; az informatív piktogramok különösen egyszerû módon tájékoztatják a felhasználót az éppen folyamatban lévô üzemmód ról és a mûködési állapotról. A rendszerbe különbözô szondák vannak bekapcsolva. Mûanyag ház (PC-AB és PMMA) Vezérlés: 3 nyomógombbal Védettségi osztály: IP 0 Áramerôsség összesen: max. A Környezeti hômérséklet: 0-0 C Betáp: V, Hz A DIEMAOL A és B méretei: 172x110x6 mm A DIEMAOL C méretei: 260x216x6 mm Kijelzô: LCD, 8 piktogrammal A vezérlési elv leírása Automatikus üzemmódban a DIEMAOL vezérlési funkciók az alábbi elvek szerint mûködnek: A nap besugárzása felfûti a kollektorban lévô hôközlô folyadékot. A vezérlési folyamat beindításához a kollektorban a hômérsékletnek legalább 30 C -ot kell elérnie és a kollektor és a tartály hômérséklete közötti különbségnek legalább 10 K-nak kell lennie. A felfutási fázis idején a szolár szivattyú 100%-os üzemmódban mûködik. A továbbiakban a szolár szivattyú 50 és 100% között dolgozik, és a szolár tárolót annyi ideig terheli, amíg a kollektor és a tartály közötti hômérséklet különbség szignifikáns marad (vezérelt üzemmódban 20 K). DIEMAOL A DIEMAOL B DIEMAOL C T TC T TC A tároló terhelés alatt marad a rendelkezésre álló hômennyiségtôl függôen mindaddig, amíg el nem éri a maximális tárolási hômérsékletet (ez az X paraméter szabályozott üzemmódban 60 C ), majd a szolár szivattyú leválik. T TC 880F11 DIEMAOL A DIEMAOL B DIEMAOL C T Ahogy a nap továbbra is fût és a kollektor eléri a maximális hômérsékletét (ez a CX paraméter vezérelt üzemmódban 100 C ), a szolár szivattyú újra mûködésbe lép, hogy lehûtse a rendszert 5 K-val a beállított CX-érték alá. Ha a tároló hômérséklete meghaladja a 80 C -ot, a szolár szivattyú leáll; a berendezés túlhevült állapotba kerülne. A hûtési üzemmód éjszakára is bekapcsol, hogy a tartályban lévô hômérsékletet levigye 80 C alá. A kollektoroktól a szolár tárolóhoz átvitt hô mennyisége normál üzemi körülmények között az AH paraméter értékével szám - szerûsíthetô. Ahhoz, hogy pontos mérési értéket kapjunk, rögzíteni kell a rendszernek a vezérlési folyamatban releváns különbözô paramétereit (ld. ehhez a szerelési utasítás megjegyzéseit). TC T TC T TC 880F11 A javasolt különbözô vezérlési modellek és alkalmazásuk DIEMAOL A 880Q035 igen nem nem nem nem nem nem nem DIEMAOL B 880Q035 igen igen nem + E C 16 nem nem nem nem DIEMAOL C 880Q03 igen nem igen + E C 16 + E C 16 + E C 16 + E C 32 + EC 32 + EC F167D

12 DIEMAOL típusú szolár vezérlôegységek cikkszám: EC 18 Mivel olyan szolár rendszerek vezérlésére szánták, amelyek egyetlen tárolóval dolgoznak, a DIEMAOL A vezérlése kielégíti az INIOL UNO szolár rend - cikkszám: EC 160 A DIEMAOL B típusú vezérlôegységeket olyan szolár berendezések vezérlésére tervezték, amelyek a tárolók optimalizált terhelésével dolgoznak a fûtési zónák átkapcsolása (a hômérsékletrétegzôdés optimalizálása) révén. Ezt a vezérlést ki lehet terjeszteni a külsô rásegítéssel mûködô INIOL UNO/2 típusú szolár tárolókra. Ezen kívül képesek 2 tárolót is kezelni, amelyek hôcserélôi sorba vannak kapcsolva az 1. számú tároló felül nem bírálható prioritása mellett; a beállított hômérséklet vezérlése csak a tárolók szerek minden igényét. A DIEMAOL A vezérlôegység a DKP típusú szolár állomásokba építhetô be és 2 szondával (TC és T) szállítjuk. egyikénél lehetséges. Egy átkapcsoló szelep teszi lehetôvé az átállást a két sorba kapcsolt fogyasztó között. Ez az alapvetô megoldás olyan rendszerek esetében, ahol egy tároló szolgál az egyszerû használati melegvíz elôállítására, valamint egy a medence fûtésére. A DIEMAOL B típusú vezérlôegység DKP típusú szolár állomásokba építhetô be, és 3 szondával (TC, T és TR) szállítjuk. cikkszám: EC 161 A DIEMAOL C típusú vezérlôegységeket 2, integrált hôcserélôs tárolóval vagy 1 tárolóval + 1 lemezes hôcserélôs fogyasztóval mûködô szolár állomások vezérlésére fejlesztették ki a terhelés optimalizálása céljából. Ennek megfelelôen ezek a rendszerek a legkülönfélébb igényeket is ki tudják elégíteni: 2, integrált hôcserélôs tárolóval: a beállított hômérséklet vezérlése mindegyik tárolónál az egyik vagy a másik tároló elsôdlegességének kijelölése 2 tároló sorba kapcsolási lehetôsége 1, integrált hôcserélôs tároló + 1 medence a beállított hômérséklet vezérlése minden fogyasztónál beállítható az egyik vagy másik fogyasztó elsôdlegességének 2 fogyasztó sorba kapcsolása lehetséges a medence lemezes hôcserélôjét ellátó szekunder szivattyú is vezérelhetô vele Ezeket a szabályzókat szondával (TC, T, TP és TE) szállítjuk. A DKP 6-8/DKP -20/DK -20 típusú szolár állomások (Ábrázolása az opcionális DIEMAOL szabályzóval) 1. manométer 3. gömbcsap. csap a feltöltéshez 5. csap a leürítéshez 6. kézi légtelenítô szelep 7. szorítógyûrûs kötés 15 vagy 18 mm 8. biztonsági szelep. csatlakozó keresztdarab 10. visszacsapó szelep hôelzáró csappantyúval 11. szigetelés 12. szolár szivattyú 13. csatlakozó könyökdarab cikkszám: EC 156 maximálisan 6 m 2 felületû kollektorhoz (a szolár szivattyú nyomómagassága 6 m). cikkszám: EC 8 maximálisan 20 m 2 felületû kollektorhoz (a szolár szivattyú nyomómagassága m). Ezek az állomások megfelelnek a DIETRIOL PRO vagy INIOL (UNO/2) típusú kollektorokkal szerelt rendszereknek az alábbi egységekhez csatlakoztatva: - egyértékû INIOL (UNO/1) típusú tároló, amit elôfûtött tartályként alkalmazunk vagy kétértékû INIOL (UNO/2) típusú tároló a DKP 6-8 típushoz, - INIOL (UNO/1) típusú egyértékû, bivalens INIOL (UNO/2), vegyes használatú vagy medence fûtését szolgáló tárolókhoz, maximálisan 20 m2 felülettel és maximum 30 m hosszúságú (elôremenô és visszatérô) csövezéssel. Ezek az állomások minden szükséges elemmel fel vannak szerelve, ami lehetôvé teszi a szolár állomás optimális mûködését. Újrahasznosítható szigetelô - anyagból készült borítással, tartozékai egy, a szolár tárolóra vagy a falra rögzítéshez szükséges tartó, valamint mindenfajta csatlakozóelem a DIETRIOL típusú kollektorokhoz történô 3/ -os hidraulikus összeköttetéshez. Minden szelep és szerelvény méretezése megfelel a szivattyúk stb. mûködési kívánalmaknak a De Dietrich cég szolár rendszereiben alkalmazott matched flow elvnek megfelelôen. cikkszám: EC 157 maximálisan 20 m 2 felületû kollektorhoz (a szolár szivattyú nyomómagassága m). A DIETRIOL DKP és DK típusú szolár állomásokban vannak még visszacsapó szelepek hôelzáró csappantyúval, kettôs kúpos kötések (15-18 mm), biztonsági szelep, manométer, légtelenítô tartály + kézi légtelenítô (Airstop), egy rendszer a feltöltéshez és a leürítéshez, hômérôk, valamint megvan a lehetôség egy DIEMAOL A vagy B típusú vezérlô beépítésére. A DIEMAOL-féle vezérlésnek köszönhetôen a DIETRIOL DKP és DK típusú szolár állomásokhoz nincs szükség átfolyásmérôre A WILO típusú szolárszivattyú jellemzôi - T 20/6 (DKP 6-8 típusú állomás) - T 20/ (DKP -20 és DK -20 típusú állomás) H(m) Nyomómagasság T20/11 T20/ 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Terhelés T20/6 m 3 /h Megjegyzés: az T 20/11 típusú szivattyú (rend.sz ) opcionálisan szállítható a DKP -20 és DK - 20 típusú állomásokhoz

13 230V INIOL típusú szolár rendszerek melegvíz elôállítására Olyan szolár rendszerek, amelyek napenergiával állítanak elô használati melegvizet. A nap az energiaszükségletnek kb. 60%-át képes fedezni; ennek kiegészítéseképpen szükség van tehát valamilyen támogatási lehetôségre (kiegészítô rendszerre) a napfényhiányos idôszakban. Ezt a kiegészítô rendszert, ami lehet például - egy kazán, ha van a házban, - egy már meglévô elektromos vízmelegítô, - integrálni lehet a szolár tárolóba, mint például az INIOL UNO/1 és INIOL UNO/2 típusú tartályok esetében. Az alábbiakban bemutatjuk a tároló és a kollektor lehetséges kombinációit mûködési elvükkel, valamint a háztartásban élô személyek számának figyelembe vételével A háztartásban élô személyek száma Észak Dél Lehetséges INIOL típusú szolár rendszerek A rendszer mûködési elve A szolár tároló kapacitása 1, m 2 1 x INIOL NEO 2.1 A kollektorok gyûjtôfelülete 3,8 m 2 2 x INIOL NEO 2.1 5,7 m 2 3 x INIOL NEO 2.1 INIOL UNO/2 típus (felszerelés nélkül) Tároló 1 szolár hôcserélôvel és 1 hôcserélôvel a kazánhoz 200 l UNO/ UNO/ l UNO/ UNO/ UNO_Q F133A 00 l 500 l UNO/2 00- UNO/ UNO/ INIOL UNO/1 típus (felszerelés nélkül) Tároló 1 szolár hôcserélôvel és 1 villamos ellenállással* 200 l UNO/ UNO/ l UNO/ UNO/ UNO_Q000 * opcionális 880F133A 00 l 500 l UNO/1 00- UNO/ UNO/ egy tetô (toit ) típusú egységcsomag (T vagy IT kivitelben) 1, 2 vagy 3 INIOL NEO típusú kollektorral, ami tartalmazza a hidraulikus bekötés tartozékait, a rögzítôelemeket és a kollektor szondáját; egy pince ( cave ) típusú egységcsomag, aminek részei: literes INIOL UNO/1 vagy INIOL UNO/2 típusú tároló, DKP 6-8 típusú szolár állomás, a DIEMAOL A típusú szolár vezérlôegység, 18 literes kiegyenlítô tartály, kiegyenlítô tartály tartószerkezete, hôközlô folyadék, termosztatikus keverô, egy 3 kw-os villamos fûtôtest az UNO/ és egy,5 kw-os az UNO/ típusú tárolóhoz. egy komplett típusú egységcsomag (IT vagy T kivitelben), amelyik a tetô ( toit ) és a pince ( cave ) típusú összeállításokból tevôdik össze. A tetôszerkezeten vagy teraszon* történô szereléshez (T kivitel): a szereléshez szükséges profilok és a kirögzítô szerkezeti elemek (amelyek típusát a megrendeléskor pontosítani kell), beletartoznak a szállítási terjedelembe. A sajtolt cserepes** tetô héjszerkezetébe történô beszereléshez (IT kivitel): a tetôbe történô beszereléshez szükséges szerkezeti elemek a szállítmány részét képezik. Villamos szolár melegvíz (HMV) rendszerek Az INIOL rendszer jelölése A napkollektorok beszerelési módozata Komplett típusú csomag Pince cave) típusú csomag Tetô toit típusú csomag Bivalens melegvíz (HMV) rendszerek Az INIOL rendszer jelölése A napkollektorok beszerelési módozata Komplett típusú csomag Pince cave) típusú csomag Tetô toit típusú csomag UNO/ UNO/ UNO/ UNO/1 00- UNO/ UNO/ UNO/ T ER 1 ER 152 IT ER 1 ER 153 T ER 1 ER 15 IT ER 1 ER 155 T ER 11 ER 15 ER 15 IT ER 13 ER 15 ER 155 T ER 16 ER 15 IT ER 16 ER 155 T ER 15 ER 156 IT ER 15 ER 157 T ER 16 ER 156 IT ER 16 ER 157 T ER 17 ER 156 IT ER 17 ER 157 UNO/ UNO/ UNO/ UNO/2 00- UNO/ UNO/ UNO/ T ER 18 ER 152 IT ER 18 ER 153 T ER 18 ER 15 IT ER 18 ER 155 T ER 10 ER 1 ER 15 IT ER 12 ER 1 ER 155 T ER 150 ER 15 IT ER 150 ER 155 T ER 1 ER 156 IT ER 1 ER 157 T ER 150 ER 156 IT ER 150 ER 157 T ER 151 ER 156 IT ER 151 ER 157 * a teraszra való tartókat külön kell megrendelni ld. a 7. oldalt! ** sima vagy palatetôbe történô beszereléshez ezen felül meg kell rendelni még az EG 25 j. csomagot is; hornyos vagy római típusú tetôbe történô beszereléshez kérjük, konzultáljon velünk elôzetesen! Megjegyzés: A fenti szolár rendszerek megrendelése az egyedi cikkszámok és a hatályos árlista alapján lehetséges. Fontos: a pirossal jelzett tételek a komplett csomagban szállíthatók 1 raklapon!

14 Az INIOL UNO/1 típusú szolár hôtárolók felszereltség nélkül Mûszaki jellemzôk nagyteljesítményû függetlenül mûködô használati melegvíz tároló hôcserélôvel felszerelve, amely egy szolár rendszerre csatlakozik, a szolár hôcserélônek hidraulikus elôremenô csatlakozása van, valamint elágazása ill. cirkulációs rendszere a használati melegvíz számára, és hidraulikusan be van kötve a visszatérô ágba, az edény belülrôl zománcozott acélból készült, a nagy rátartással méretezett csôkígyós hôcserélô szintén zománcozott, és bele van hegesztve az edénybe, Fô méretek (mm-ben, ill. hüvelykben) Ø levehetô fehér PVC-borítás és állítható lábak, 50 mm alakra habosított poliuretán-szigeteléssel, amely lehetôvé teszi a hôveszteség maximális lecsökkentését, a szolár hôtároló magnézium anódos korrózióvédelemmel van ellátva, opcionálisan felszerelhetô ellenállás alapú villamos fûtôtesttel (opció), így garantálva a melegvíz elôállítását a nem kielégítô mérvû napsütés esetére, ezeket a hôtárolókat össze lehet kapcsolni DKP 6-8, DKP -20, DK típusú szolár állomással és DIEMAOL A, B vagy C típusú vezérlôvel. Ø F 3 H F D 2 11 H 11 2 E D E UNO_F000 C INIOL UNO/ UNO_F0002 UNO 300/1 INIOL UNO/ Egy DKP 6-8 típusú szolár állomással és 18 literes kiegyenlítô edénnyel felszerelt tartály helyigénye Egy DKP 6-8 típusú szolár állomással és 18 literes kiegyenlítô edénnyel felszerelt tartály hely - igénye F F500 1 melegvíz kilépés csatl. G1 2 a szolár hôcserélô cirkulációjának belépô csatl. G 3/ 3 keringtetés csatl. G 3/ hidegvíz belépés csatl. G1 5 a szolár hôcserélô cirkulációjának kilépô csatl. G 3/ 6 leürítô csatl. G1 7 anód (11) a szolár szonda helye (1) a 30-0 mm között állítható lábak a szállítmányban, de nincsenek felszerelve R: menet G: hengeres külsô menet (lapos tömítéssel tömítve) C D E F H UNO/ UNO/ UNO/ UNO/ maximális üzemi nyomás: primer oldal (kazán hôcserélô): 10 bar szekunder oldal (edény): 10 bar maximális üzemi hômérséklet: primer oldal (hôcserélô): 5 C szekunder oldal (edény): 0 C A modell cikkszáma INIOL a tartály térfogata a pótlás térfogata szolárkapacitás a szolár hôcserélô kapacitása átviteli felület kisegítô villamos teljesítményfelvétel a rendelkezésre álló 0 C -os víz mennyisége éjszakai melegítésre (1) a rendelkezésre álló 0 C -os víz mennyisége éjszakai + 2 h nappali melegítésre (1) villamos felfûtési idő (15 C -ról 60 C -ra) hûlési állandó nettó tömeg UNO/1 200 UNO/1 300 UNO/1 00 UNO/1 500 l l l l 3,8 8,1 8,1 10,3 m 2 0,75 1,2 1,2 1,5 kw 2,2 3,5,5 l h 2 h 50 3 h 00 2 h 30 3 h 05 Wh/2h.K.l 0,23 0,20 0,1 0,15 kg (1) a hideg víz hőmérséklete 15 C, a tárolt melegvíz hőmérséklete 60 C ; az értékeket csak a kisegítô térfogatra mérve

15 C C C C 230V ou 00V Dietrisol B < > ET Dietrisol B < > ET Az INIOL UNO/1 típusú szolár rendszerek Példa egy INIOL UNO/1 típusú rendszerre kiegészítô villamos fûtéssel Ezt a szolár elrendezést kombinálni lehet egy új vagy már meglévô központifûtés-rendszerrel, pl. az ábrán látható módon, egy hôszivattyúval. A szolár rendszer a használati melegvizet támogatásként villamos ellenállással mûködô fûtéssel biztosítja (a napsütés hiányának esetére). A hôszivattyú a belsô MIV/E egységgel valamint maga a villamos kiegészítô rendszer független a szolár rendszertôl és egy padló fûtési körét szolgálja ki. Itt tehát 2 rendszer tökéletes párosításával van dolgunk, amelyek megújuló energiaforrást alkalmaznak használati és fûtési célra melegvíz elôállításához. Ez a rendszer a használati melegvíz elôállításán túlmenôen lehetôvé teszi egy úszómedence fûtését sorba kapcsolt lemezes hôcserélô közbeiktatásával, azaz párhuzamosan a szolár hôtárolóval. Lemezes hôcserélô alkalmazása kötelezô, és annak méretezése során számításba kell venni a rendelkezésre álló primer energiát (átlagban 850 W a kollektor m 2 -eként), az átfolyási teljesítményt ( 20 l a kollektor m 2 -eként) valamint a primer hômérsékletet ( 50 C ). A használati melegvíz hôtárolójának mindig elsôbbsége van. A medencére csak a rendelkezésre álló maradék energia jut, ha a használati melegvíz igénye ki lett elégítve. A napkollektorok felülete ebben a rendszerben legfeljebb 10 m 2 lehet. Ezzel a rendszerrel a DIEMAOL C típusú szabályzó kompatibilis. A szolár kör szelepe a vezérlést az inverziós zóna kimenetérôl kapja, ami csak akkor van aktiválva, ha a napelem táblákban a hômérséklet meghaladja az 55 C -ot. A rendszer leáll, ha a szolár tartályban a hômérséklet eléri a beállított értéket. Egy készülék lehetôvé teszi a túlfûtés megakadályozását, tehát mindenképpen be kell iktatni a medence oldalán. 21 ALEZIO-AWHP/E 230V V ou 00V BU AD EH a b MIV/E HA2 230V V V UNO/ a b V 880F26 880F18C UNO/ V (a) Példa egy INIOL UNO/1 típusú rendszerre elôfûtött tartállyal (az ábrán bemutatott elrendezési megoldás lehetséges mindenfajta meglévô fûtési és melegvíz tárolós rendszerben) 112a 131 Ezt a szolár installációt kombinálni lehet egy már meglévô központifûtés-rendszerrel (lehetôség van utólagos kiegészítô felszerelésre). A szolár tartály sorba van kapcsolva a már meglévô kazán tartályával. A szolár tartályban lévô elômelegített vizet juttatjuk a kazán tartályába Egy villamos fûtôtest nélküli INIOL UNO/1 típusú hôtárolóval a használati melegvíz felfûtését a kívánt hômérsékletre a kazán fejezi be, ha a szolár rendszertôl érkezô melegvíz nem elegendô. Egy (opcionális) villamos fûtôtesttel szerelt INIOL UNO/1 típusú hôtárolóval lehet a rendszerre nyáron rásegíteni, és lehetséges a fûtési szezonon kívül a kazán teljes leválasztása; ehhez a melegvíz hálózatot alkalmassá kell tenni egy megkerülô ággal (bypass), amit a két hôtároló melegvíz-kimenete közé kell iktatni b EA a EA65 EA V 3 7 EA a 17 DTG /H150 Inversion été / hiver V ou 00V UNO/ V 8 880F21A Csomagolás Az INIOL UNO/1 típusú szolár hôtárolók benne vannak a komplett szolár csomagokban cikkszám: ER 11, ER 13. De ugyanígy rendelkezésre állnak a pince ( cave ) típusú egységcsomagokban: - pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/1 200 cikkszám: ER 1 - pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/1 300 cikkszám: ER 15 - pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/1 00 cikkszám: ER 16 - pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/1 500 cikkszám: ER 17

16 Az INIOL UNO/2 típusú szolár hôtárolók felszereltség nélkül Mûszaki jellemzôk nagyteljesítményû, függetlenül mûködô használati melegvíz tároló 2 hôcserélôvel felszerelve, amelyek közül egyik a kazánhoz, a másik a szolár rendszerre csatlakozik, a szolár hôcserélônek hidraulikus elôremenô csatlakozása van, valamint elágazása ill. cirkulációs rendszere a használati melegvíz számára, és hidraulikusan be van kötve a visszatérô ágba, az edény belülrôl zománcozott acélból készült, a két nagy rátartással méretezett csôkígyós hôcserélô szintén zománcozott, és bele van hegesztve az edénybe, levehetô fehér PVC-borítás és állítható lábak, 50 mm alakra habosított poliuretán-szigeteléssel, amely lehetôvé teszi a hôveszteség maximális lecsökkentését, a hôtárolók magnézium anódos korrózióvédelemmel vannak el látva, ezeket a hôtárolókat össze lehet kapcsolni DKP 6-8, DKP -20, DK -20 típusú szolár állomással és DIEMAOL A, B vagy C típusú vezérlôvel. Fô méretek (mm-ben, ill. hüvelykben) Ø 600 Ø H F K J D F INIOL UNO/ E UNO_F0003A Egy DKP 6-8 típusú szolár állomással és 18 literes kiegyenlítô edénnyel felszerelt tartály helyigénye 1 melegvíz kilépés csatl. G1 2 a szolár hôcserélô cirkulációjának belépô csatl. G 3/ 3 keringtetés csatl. G 3/ hidegvíz belépés csatl. G1 5 a szolár hôcserélô cirkulációjának kilépô csatl. G 3/ 6 leürítô csatl. G1 7 anód hôcserélô primer ág kilépô csatl. G1 (kazán) H F K J D C F INIOL UNO/ E UNO_F0001 Egy DKP 6-8 típusú szolár állomással és 18 literes kiegyenlítô edénnyel felszerelt tartály hely - igénye 10 hôcserélô primer ág belépô csatl. G1 (kazán) (11) a szolár szonda helye (1) a 30-0 mm között állítható lábak a szállítmányban, de nincsenek felszerelve (12) a kazán szonda helye G: hengeres külsô menet (lapos tömítéssel tömítve) UNO/2 200 UNO/2 300 C - D E F H J K UNO/ UNO/ maximális üzemi nyomás: primer oldal (kazán hôcserélô): 10 bar szekunder oldal (edény): 10 bar maximális üzemi hômérséklet: primer oldal (hôcserélô): 5 C szekunder oldal (edény): 0 C a modell cikkszáma INIOL UNO/2 200 UNO/2 300 UNO/2 00 UNO/2 500 a tartály térfogata l szolárkapacitás l hôcserélô alsó felsô (pót) alsó felsô (pót) alsó felsô (pót) alsó felsô (pót) a szolár hôcserélô kapacitása l 3,8 3,5 8,1,3 8,1, 10,3,5 átviteli felület m 2 0,75 0,52 1,2 0,65 1,2 0,72 1,5 0,72 primer átfolyási teljesítmény m 3 /h primer hômérséklet C (1) (2) hôcserélési teljesítmény kw 17, (1) (2) óránkénti átfolyási teljesítmény Δt 35 K mellett l/h (1) (3) átfolyási teljesítmény 10 percre számítvaδt 30 K mellett hûlési állandó Wh/2h.K.l 0,20 0,20 0,1 0,15 nettó tömeg kg (1) hidegvíz-hômérséklet 10 C - (2) melegvíz-hômérséklet 5 C, primer hôfok 80 C, primer átfolyás 2 m 3 /h - (3) melegvíz-hômérséklet 0 C, a tárolt melegvíz hômérséklete 65 C ; az értékeket csak a kisegítô térfogatra mérve

17 Az INIOL UNO/2 típusú szolár rendszerek Példa egy INIOL UNO/2 típusú rendszerre rásegítô kazánnal (az ábrán bemutatott elrendezési megoldás lehetséges mindenfajta meglévô fûtési és melegvíz tárolós rendszerben) 112a C C C C b EA a EA65 85 Dietrisol B > < EA5 3 7 ET EA V V GTU 120 A mûszaki megoldást tekintve a vezérlés szempontjából a szolár hôtároló a kazán révén egy függetlenített hôtárolónak számít, amely hômérsékletvezérléssel mûködik a kazán vezérlôállásából irányítva a melegvíz-elôállítás prioritásának fenntartásával a felsô hôcserélô segítségével. A DIEMAOL A típusú integrált szabályzó biztosítja a szolár rendszer szabályozását. A kazán adja az esetleg szükségessé váló támogatást a kiegészítô energiával, ami ahhoz kell, hogy az elvételre szánt használati melegvíz hômérsékletét tartani tudjuk, ha a nap energiája nem elegendô. Csomagolás Az INIOL UNO/2 típusú szolár hôtárolók benne vannak a komplett szolár csomagokban cikkszám: ER 10, ER 12. De ugyanígy rendelkezésre állnak a pince ( cave ) típusú egységcsomagokban: - pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/2 200 cikkszám: ER 18 - pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/2 300 cikkszám: ER 1 - pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/2 00 cikkszám: ER pince ( cave ) csomag: INIOL UNO/2 500 cikkszám: ER 151 Opciók: UNO/ F17B 18 50

18 Az INIOL UNO/1 és UNO/2 típusú szolár hôtárolókhoz tartozó opcionális tételek A különbözô szolár hôtárolókhoz tartozó egységes opciós tételek cikkszám: AJ 3* - az INIOL UNO/1 200 és 300 típusokhoz, cikkszám: AM 7* - az INIOL UNO/1 00 és 00 típusokhoz (olyan kazánokhoz csatlakozó hôtárolókhoz, amelyek vezérlôjérôl lehet ezt a TA-rendszert kezelni) cikkszám: ED 31 Az ún. önszabályzó áramú anód lényegi része egy platinával bevont titánból készült rúd, ami kisfeszültségû elektromos betáplálást kap. Elônye egy klasszikus magnézium anóddal szemben, hogy nincs anyagfogyás. Nem szükséges tehát a folyamatos ellenôrzése; élettartama gyakorlatilag korlátlan. Az önszabályzó áramlású anódot az oldalsó csonkon keresztül lehet beszerelni, a magnézium anód helyén és helyett. Olyan hôtárolóknál, amelyeknek 2 anódjuk van, a második anódot is le kell szerelni és a nyílását le kell dugózni (az ehhez szükséges alkatrészeket az anóddal együtt szállítjuk). Ez az anód fel van szerelve a vele szállított 3,5 m hosszúságú kábellel és egy transzformátorral, amelyet egy 230 V-os, a hôtároló közelében elhelyezett dugaszoló aljzatba kell csatlakoztatni. Fontos: Az önszabályzó áramú anód nem kompatibilis a vele együtt esetleg szerelendô árnyékolt villa - mos ellenállásos fûtôtesttel. cikkszám: EC 320 (az INIOL UNO/1 és UNO/2 típusokhoz) Általánosságban elmondható, hogy a használati melegvíz hômérsékletének vezérlése olyan szabály - zóval vagy olyan modullal történik, amely elsôdlegességet biztosít a használati melegvíz számára és a kazán vezérlésének integráns része, így mûködtetve a szivattyút. Azonban ha a kazánnak nincs ilyen egysége, akkor az itt látható ún. differenciál szabályzó teszi lehetôvé a használati melegvíz hômérsékletének szabályozását. Ez a vezérlôegység a falra szerelendô és a fejrészét bele kell helyezni az edény és a szigetelése közötti helyre, ami elô is van már készítve a melegvíztárolóban. cikkszám: EG 78 Ez teszi lehetôvé a szolár hôtárolóban a 30 és 65 C közötti állandó hômérséklet beszabályozását. Ily módon lecsökkenthetô a melegvízzel történô leforrázás veszélye, ami a használati melegvíz szolár tárolóinál a létesítésnek egy szükséges köve - telménye. 82 mm méretû csatlakozó karimára (az INIOL UNO/1 200 és 300 típusú hôtárolókhoz) - 2,2 kw mono, árnyékolt; cikkszám: EC 10-2, kw több feszültségre, szteatit; cikkszám: EC 11-3,0 kw több feszültségre, szteatit; cikkszám: EG 88-3,3 kw több feszültségre, árnyékolt; cikkszám: EC mm méretû csatlakozó karimára (az INIOL UNO/1 00 és 500 típusú hôtárolókhoz) -,5 kw több feszültségre, árnyékolt; cikkszám: EC 13) Ezeknek a fûtôtesteknek a rögzítése egy karimán történik, amely a meglévô oldalsó csonkon he - lyezkedik el. Felszereltségüknek része egy biztonsági termosztát, és villamos betáplálásuk független a kazánkör villamos szabályozásától. Figyelem: Ha a hôtároló fel van szerelve egy ilyen fûtôtesttel, akkor gondoskodni kell egy 3 bar értékre beállított biztonsági szelep elhelyezésérôl is a primer körben. Ezt a szelepet a hôcserélô és a hôtároló szigetelésének szelepei közé kell beiktatni. Fontos: Egy villamos ellenállás alapú árnyékolt fûtôtest beszerelése nem egyeztethetô össze az ún. önszabályzó áramú anód alkalmazásával. Ezzel szemben szteatit anyagú ellenállás alkalmazása esetén egy ilyen önszabályzó áramú anód felszerelése elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítani lehessen az edényzet kielégítô mértékû korrózió elleni védelmét. * INIOL UNO/1 típus alkalmazhatósága: csak akkor, ha nincs ellenállásalapú villamos fûtôtest vagy a fûtôtest szteatitos

19 Egyéb tartozékok szolár rendszerekhez 18 literes - cikkszám: EG 1 25 literes - cikkszám: EG 82 0 literes - cikkszám: EG 83 A tágulási edény mérete fôleg attól a térfogattól függ, amennyibôl az anyag el tud gôzölögni a berendezés leállása esetén. Ebbôl a ténybôl kiindulva tehát a tágulási edény méretét a kollektorok száma határozza meg. Megjegyzés: Az edény elôzetes terhelési nyomását valamint a rendszernyomást hozzá kell igazítani az alább közölt jellemzôkhöz. cikkszám: EC L60/0 típusú 20 liter elôkevert anyag cikkszám: EG L típusú koncentrátum, 10 liter (a vízhez keverendô glikol) cikkszám: EG 11 A hôközlô folyadék vonja ki a hasznos hômennyi - séget az abszorberbôl, és átviszi azt a szolár tartályba. Az elôrekevert anyag összetétele víz és propilén glikol 60/0-tôl 5/55 arányig elegyítve. Fagypontja - 21 C és -26 C között van. Ha szükséges (pl. ha a külsô hômérséklet -26 C nál alacsonyabb), a közeghez hozzá kell még keverni a koncentrátumból az alábbi táblázatnak megfelelôen. A berendezéshez szükséges közeg mennyisége A hôközlô folyadék mennyiségének megha tá - rozásához ki kell számítani a rendszer teljes térfogatát. Ez a kollektorok, a szolár hôcserélôk, a szolár állomás és a megfelelô vezetékek térfogatának összegébôl adódik össze. zintén hozzá kell még számítani a kiegyenlítô tartály elôzetes terhelését. A koncentrátum jellemzôi: forráspont: nagyobb mint 150 C dermedéspont: kisebb mint -50 C a koncentrátum ph-értéke: 6,5 8,0 gyulladáspont: > 130 C A koncentrátum és víz keverékének jellemzôi: tf.-% WT. P sûrûség 20 C -on (g/cm 3 ) fagyállóság (C ) fajhô 20 C -on (J/g.K) viszkozitás 20 C -on (mm 2 /s) 25 1, ,3 2, , ,85 3,0 35 1, ,77 3,6 0 1, ,76 2,18 5 1, ,58 5, , ,8 6, ,08-0 3,38 7,17 cikkszám: EC 16 cikkszám: EC 173 cikkszám: EC 171 cikkszám: EC 155 Ezt a kollektornál kell felszerelni a szolár körbe. cikkszám: EC 176 cikkszám: EG 81

20 Egyéb tartozékok szolár berendezések létesítéséhez - cikkszám: EG 80 - cikkszám: EG 102 a glikol/víz keverékhez - cikkszám: EG 103 az L és L típusú folyadékközegekhez - cikkszám: EG 10 az L vagy L típusú folyadékközegekhez zolár berendezések méretezése Egy szolár berendezés méretezésének alapszabályai (maximálisan 20 m 2 kollektorfelületig) Általános szempontok A szolár berendezés kiválasztása a legkézenfekvôbb módon a tervezett felhasználásától, az energiaszükséglettôl, a kollektorok tájolásától és dôlésszögétôl valamint a konkrét felállítási helytôl függ. Az is fontos, hogy meghatározzuk és már a tervezési szakaszban gondoskodjunk a szükséges helyrôl a tetôn és a fûtési rendszerben csakúgy, mint a tetôszerkezet megépítésekor annak tájolásáról és hajlásszögérôl. Felhasználási cél: A leggyakoribb felhasználási terület a használati melegvíz elôállítása, kiegészítô fûtés és uszoda melegítése. A szükséges kollektorfelület nagysága közvetlenül függ a rendeltetési céltól. Energetikai igény: Ahhoz, hogy minél korrektebb módon meg tudjunk tervezni egy szolár rendszert, szükség van a használati melegvíz és a berendezésre esô fûtésigény lehetô legpontosabb meghatározására. A kollektorok tájolása és hajlásszöge: A napkollektorok optimális tájolása a tetôn kifejezetten a déli irány. Az optimális hajlásszög 0 és 60 között van, a szerelési típustól függôen. Amennyire csak lehet, ügyeljünk arra, hogy a kollektormezô soha ne kerüljön árnyékba. A felállítás helye: A rendszer felállítási helyén vegyük figyelembe a napsugárzási viszonyokat. A következô oldalon látható diagramok és indikációk tájékoztató adatokkal szolgálnak egy szolár berendezés egyszerû méretezéséhez napenergiával való normál lefedettség, déli tájolás és a tetô 5/60 -os hajlásszöge mellett. Az itt leolvasható értékeket fel lehet használni rögtön a méretezéshez is, ha kis, legfeljebb 20 m 2 kollektorfelületû létesítmény felállítása a feladat. Ennél pontosabb méretezési igény esetében forduljanak cégünk szakmai tanácsadó központjához,

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez Szolár berendezés szerkezete 2 Szolár berendezés szerkezete 2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez 7. ábra Szolár HMV készítés A kollektorban a nap felmelegíti az abszorbert és az abban keringő hőhordozó

Részletesebben

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés Fűtés Egész évben PERFECT C MFORT katalógus Fűtés Légkondícionálás Folyadékhűtős rendszerek Kereskedelmi hűtés Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés KIMAGASLÓAN ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK LAKOSSÁGI HASZNÁLATHOZ!

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

ÜZLETEK KIRENDELTSÉGEK. www.thermo.hu www.geosolar.hu

ÜZLETEK KIRENDELTSÉGEK. www.thermo.hu www.geosolar.hu THERMO KFT. 1122 Budapest, Krisztina körút 27. Internet: www.geosolar.hu E-mail: thermo@thermo.hu Telefon: (+36-1) 356-2046 212-1955 355-7462 Fax: (+36-1) 214-2868 ÜZLETEK ROTH HUNGARY 1113 Budapest, Kosztolányi

Részletesebben

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 1 GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA 2 A ROTH GYÁR 3 NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 5 ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI 6 ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 7 ROTH HELIOSTAR 218 és 252 SIKKOLLEKTOROK 8 ROTH 252 S4 SIKKOLLEKTOR

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA KLÍMA HELYISÉGFŰTÉS MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN» HŐSZIVATTYÚK» SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK» NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK» ADATOK, TÉNYEK, KIEGÉSZÍTŐK Technika a jó

Részletesebben

Melegvíz készítés elektromos árammal

Melegvíz készítés elektromos árammal A j övő komfortos technikája Melegvíz készítés elektromos árammal Tervezés és szerelés 2003. július Tartalomjegyzék Melegvíz készítés elektromos árammal...1 Áttekintés...1 Érvek, rendszer-és készüléktípusok...2

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

ENERGIA SAJÁT TETŐRŐL! Áramtermelés és melegvízkészítés

ENERGIA SAJÁT TETŐRŐL! Áramtermelés és melegvízkészítés ENERGIA SAJÁT TETŐRŐL! Áramtermelés és melegvízkészítés A MONIER GROUP tagja Itt az idő! Váltson energiahordozót! Sok tradicionális energiahordozó kitermelése elérte bolygónk teherbírásának a maximumát.

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Tervezési segédlet. ecotec plus VU INT 806-1206/5-5. 1.kiadás. 1 / 155. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Tervezési segédlet. ecotec plus VU INT 806-1206/5-5. 1.kiadás. 1 / 155. oldal Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos! Tervezési segédlet ecotec plus VU INT 806-1206/5-5 1. kiadás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 155. oldal Vaillant ecotec plus/5 tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 155. oldal Vaillant ecotec

Részletesebben

NAPENERGIA EGY BEFEKTETÉS, MELY KIFIZETŐDŐ

NAPENERGIA EGY BEFEKTETÉS, MELY KIFIZETŐDŐ NAPENERGIA EGY BEFEKTETÉS, MELY KIFIZETŐDŐ KIMAGASLÓ MINŐSÉG HÁZON BELÜLI FEJLESZTŐRÉSZLEG CSÚCSTECHNOLÓGIA A LEGMODERNEBB NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK Tirol Werbung / o.l. Freudenthaler Norbert; o.r. Ritschel

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

VIESMANN VITOVOLT. Tervezési segédlet VITOVOLT 200. Mono- és polikristályos napelem modulok, elektromos áram termeléséhez

VIESMANN VITOVOLT. Tervezési segédlet VITOVOLT 200. Mono- és polikristályos napelem modulok, elektromos áram termeléséhez VIESMANN VITOVOLT Tervezési segédlet VITOVOLT 200 Mono- és polikristályos napelem modulok, elektromos áram termeléséhez 4/2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A napelemes rendszerek alapjai 1.1 Az elektromos

Részletesebben

Szerelői kézikönyv 4. kiadás

Szerelői kézikönyv 4. kiadás Szerelői kézikönyv 4. kiadás Üdvözöljük! A Grundfos azzal a céllal készítette ezt a fűtési útmutatót, hogy hasznos segítséget nyújtson a szerelőnek. A kézikönyv ezen kiadása a szerelőktől kapott visszajelzések

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS ÁRLISTA 2014. Használati melegvíz. Megújuló energia. Helyiségfűtés. Helyiségfűtés 2014/01

HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS ÁRLISTA 2014. Használati melegvíz. Megújuló energia. Helyiségfűtés. Helyiségfűtés 2014/01 HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS ÁRLISTA 2014 Használati melegvíz meleg Megújuló Megújuló energia Helyiségfűtés Helyiségfűtés 2014/01 A továbbiakban feltüntetett áraink 2014. április

Részletesebben