VÍZMELEGÍTÉS A VILLAMOS VÍZMELEGÍTÉS KÉSZÜLÉKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÍZMELEGÍTÉS A VILLAMOS VÍZMELEGÍTÉS KÉSZÜLÉKEI"

Átírás

1 VÍZMELEGÍTÉS VÁSÁRLÁS ELŐTT Ha villamos vízmelegítô készüléket kíván vásárolni, illetve meglévô készülékét korszerûbb, jobb hatásfokú berendezésre szeretné cserélni, javasoljuk, hogy vásárlás elôtt keresse fel valamelyik ügyfélszolgálati irodánkat, ahol díjmentesen tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen mûszaki feltételekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a kívánt villamos készüléket zavartalanul üzemeltethesse. Ha már rendelkezik fogyasztásmérô berendezéssel, akkor irodánkban arról kaphat tájékoztatást, hogy milyen teljesítményû készüléket helyezhet üzembe hálózatbôvítés nélkül, illetve milyen készülék üzembe helyezéséhez szükséges hálózatbôvítés. Nagyobb ûrtartalmú (50 liter felett) új forróvíztároló vásárlása elôtt meg kell keresnie a lakásban a készülék számára legalkalmasabb helyet, majd ellenôriznie kell a készülék helyigényét és a felerôsítésre kijelölt fal teherbírását. Rendszerint csak a fôfal alkalmas a kg tömegû (vízzel töltve) forróvíztároló felerôsítésére. A legkisebb kétség esetén is szakemberrel kell a fal terhelhetôségét ellenôriztetnie, vagy a forróvíztárolók alátámasztására gyártott tartószerkezetet kell alkalmaznia. Meglévô forróvíztároló cseréje esetén ellenôriznie kell, hogy az elôzô forróvíztároló fali rögzítési pontjai, illetve a vízvezetékcsô csatlakozása az új berendezésével azonos-e. Ha nem, akkor szakember bevonásával kell a felszereléshez a feltételeket biztosítania. Keverô csaptelep vásárlása esetén figyelnie kell arra, hogy az egykaros és hômérséklet szabályozós (termosztátos) keverô csaptelepek a hidraulikus vezérlésû, átfolyó rendszerû vízmelegítôhöz és a szabad kifolyású forróvíztárolókhoz nem alkalmazhatók. Fontos tudnia, hogy a villamos forróvíztárolók csatlakozási vezetékét és azok védelmének kiépítését csak megfelelô szakképesítéssel rendelkezô személy végezheti el, az érvényben lévô szabványok és technológiai elôírások alapján. A HÁZTARTÁS MELEGVÍZ IGÉNYE A háztartás melegvíz igényét egyrészt a háztartásban élôk száma, másrészt a testápolási szokások, harmadsorban pedig a kialakult életformához tartozó igények határozzák meg. A konyhában a tea, a kávé, a zacskós levesek készítéséhez 100 C-os, lobogó forró víz kell, minden más területen azonban alacsonyabb hômérsékletû vízre van szükség (mosogatáshoz C-os, testápoláshoz C-os). Egy átlagos háztartásban személyenként és naponta 38 liter 60 Cos, vagy 56 liter 45 C-os, vagy 74 liter 37 C-os melegvízre van szükség. Ehhez személyenként és naponta 2,1 kwh villamosenergia fogyasztás tartozik. A VILLAMOS VÍZMELEGÍTÉS KÉSZÜLÉKEI

2 A merülôforraló kisebb mennyiségû (1-2 liter) víz forralására szolgál, általában két változatban, és W teljesítménnyel, beépített hômérséklet korlátozóval. A gyorsforraló edényeket sokféle kivitelben gyártják, bekötött kábellel és kábel nélküli változatban, 1,0-1,7 liter ûrtartalommal, W teljesítménnyel, beépített hômérséklet korlátozóval. A fali gyorsforralót általában 5 liter ûrtartalommal, W teljesítménnyel, hôszigetelés nélkül gyártják és 0,1-5,0 liter, 100 C-os vagy ennél alacsonyabb hômérsékletû víz elôállítására alkalmas. A fali gyorsforraló 1-2 személyes háztartásokban a mosogatáshoz szükséges melegvizet tudja biztosítani. Bojlernek azt a tartállyal készülô villamos vízmelegítô készüléket nevezzük, amely arra készült, hogy a felmelegített vizet azonnal felhasználják. Ez a vízmelegítô készülék nyílt rendszerû, szabad kifolyású készülék, amely egy vízvételezési hely kiszolgálására alkalmas. A forróvíztároló olyan, tartállyal készülô villamos vízmelegítô készülék, amelynek hôszigetelése van és arra készült, hogy a felmelegített vizet lehetôleg a legkisebb hômérséklet veszteséggel tárolja a felhasználásig. A forróvíztároló a vízmelegítés rendszerét tekintve lehet zárt rendszerû, nagynyomású, illetve nyílt rendszerû, szabad kifolyású készülék. A zárt rendszerû forróvíztárolókon az elzáró szelep a melegvízcsô végén található, tehát a tartály állandóan a hálózati víz nyomása alatt áll. Ezzel a megoldással több helyen lehet melegvizet vételezni. A nyílt rendszerû, szabad kifolyású forróvíztárolón az elzáró szelep a hidegvízcsô végén van, tehát állandóan nyitva van. A tartályban lévô melegvizet a beáramló hidegvíz nyomja ki azáltal, hogy a hidegvíz bevezetô csövén az elzáró szelepet megnyitják. Az ilyen készülék soha nem kerül a hálózati víz nyomása alá, de csak egyetlen helyen lehet vele melegvizet vételezni. A Magyarországon forgalomba kerülô nagy ûrtartalmú (minimum 30 liter) forróvíztárolók kivétel nélkül zárt rendszerû, nagynyomású kivitelben készülnek. A kis ûrtartalmú (5-, 10-, 15 liter) forróvíztárolók általában nyílt rendszerû, szabad kifolyású készülékek. A zárt rendszerû forróvíztárolókat többnyire tûzzománcozott acéllemez tartállyal gyártják. A hôszigetelés freonmentes poliuretánhab. A tartály védelmére aktív anódot alkalmaznak. A zárt rendszerû forróvíztárolókat 0,6 Mpa üzemi nyomásra készítik. Ahol ennél nagyobb hálózati víznyomás alatt van a berendezés, ott nyomáscsökkentôt kell a készülék és a vízvezeték hálózata közé szerelni. A forróvíztárolók maximális vízhômérséklete gyártmánytól függôen 70, 75, 80, ritkán 85 C-ra állítható. A gyártmányok többsége kivezetett hômérséklet szabályozóval készül. Egyes gyártmányok kivezetett hômérséklet szabályozó nélkül, egyetlen, gyárilag beállított vízhômérséklettel mûködnek. A tartályok jó hôszigetelése biztosítja, hogy a hôveszteség minimális, ezért hosszú ideig áll rendelkezésre melegvíz. A rendszeres karban-

3 tartásokkal, az aktív anóddal és a speciális tûzzománcozott tartállyal biztosított, hogy a készülék élettartama akár több évtized is lehet. Kaphatók anód kijelzôvel rendelkezô típusok is, amelyeknél a kijelzô piros fénye arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék karbantartása szükséges. Az anódállapot kijelzô megkíméli Önt attól, hogy 2 évente felülvizsgáltassa a készüléket (akár szükséges, akár nem), mert erre csak akkor kell sort keríteni, ha a kijelzô piros fénye világít. Gazdaságos üzemet és több szolgáltatást nyújtanak a két áramkörös forróvíztárolók, amelyek hasonló felépítésûek, mint a hagyományos típusok, de két fûtôtesttel készülnek. A kisebbik fûtôtest (2.000 W) a vezérelt, külön mért üzemmódra van kötve, és úgy mûködik, mint egy hagyományos forróvíztároló, tehát 5-6 óra alatt fûti fel például 80 C-ra a tárolt vízmennyiséget. Nagyobb (6.000 W) fûtôtest külön nyomógombbal kapcsolható akkor, ha gyorsan szükség van a melegvízre. A nyílt rendszerû forróvíztárolók literes ûrtartalommal készülnek, többnyire mûanyag tartállyal, freonmentes poliuretánhab hôszigeteléssel, kivezetett hôfokszabályozóval és hômérséklet szabályozóval, illetve korlátozóval. A nyílt rendszer azt jelenti, hogy csak egy helyen lehet melegvizet vételezni, azaz csak egy csaptelepet lehet egy ilyen rendszerû készülékbôl kiszolgálni. Az 5 és 10 literes típusokat két változatban, mosdó fölé vagy alá szerelhetô kivitelben, keverô csapteleppel gyártják. A 15 literes forróvíztároló csak felfrissítô jellegû zuhanyozásra alkalmas. A 15 liter vízmennyiség 80 C-ra felfûtve és hidegvízzel keverve cca. 30 liter 37 C-os melegvizet ad, amely 2-2,5 perces zuhanyozáshoz elegendô. Az 5-18 perces testápolás-jellegû zuhanyozáshoz 30 literes forróvíztároló szükséges. A tusolás egyrészt korszerû, másrészt energiatakarékos, 1/3-nyi energiát igényel, mint a kádfürdés. Egy átlagos fürdés ( liter 37 C-os melegvíz) villamosenergia szükséglete 5-6 kwh. Egy testápolás jellegû tusolás (30-45 liter 37 C-os melegvíz) villamosenergia szükséglete 1,0-1,5 kwh. Egy felfrissítô jellegû tusolás (30 liter 37 C-os melegvíz) villamosenergia szükséglete 1,0 kwh. A forróvíztárolók energiatakarékos mûködésének egyik lehetséges változata a napkollektoros, kombinált megoldás. Erre a célra a gyártók speciális forróvíztárolókat készítenek, 100, 150 és 200 literes kivitelben, hôcserélô csôkígyóval, általában W teljesítményû villamos fûtôtesttel. Az igényekhez méretezett napkollektorral egy átlagos családi ház melegvíz igényének cca. 50%-át lehet napenergiával fedezni. A forróvíztárolók energiatakarékos mûködésének másik változata a hôszivattyús forróvíztároló. Ebben a kombinációban egy 300 literes forróvíztároló és egy levegô-víz mûködésû hôszivatytyú van egy közös karosszériába beépítve. Ezzel a megoldással 300 liter 55 C-os vagy 500 liter 38 C-os melegvizet lehet nyerni úgy, hogy a hôszivattyú W-os leadott teljesítményéhez mindössze 400 W felvett teljesítmény tartozik. Mindkét megoldás

4 hátránya a nagy beruházási költség és az annak megfelelô hosszú, 8-10 éves megtérülési idô. Az átfolyó rendszerû vízmelegítô a melegvízcsap megnyitásával azonnal és folyamatosan ad melegvizet. A kifolyó melegvíz hômérséklete függ a villamos fûtô teljesítménytôl és a tápvíz hômérsékletétôl. Készülnek kis teljesítményû átfolyó rendszerû vízmelegítôk is, mosdókhoz 3,5-6,0 kw teljesítménnyel, hidraulikus vezérléssel, csôfûtôtesttel, egy helyen történô melegvíz vételezésére. A nagy teljesítményû átfolyó rendszerû vízmelegítôk 12, 18, 21 és 24 kw teljesítménnyel készülnek, de a jelenlegi hálózati viszonyok miatt csak különleges esetekben alkalmazhatók. A forróvíztárolót nem célszerû a felhasználási célnál magasabb vízhômérsékletre állítani. Ezt az elvet természetesen csak akkor lehet alkalmazni, ha a tárolóban melegített víz mennyisége a kiválasztott tevékenységhez elegendô. Ellenkezô esetben magasabb hômérsékletre kell a forróvíztárolót beállítani, és hidegvíz hozzákeverésével lehet a szükséges, kevert hômérsékletû vízmennyiséget elôállítani. Az alacsonyabb hômérsékleten tárolt víz hatása kedvezô a forróvíztároló gazdaságos mûködésére és élettartamára. A forróvíztárolók villamosenergia fogyasztásának egészét, vagy két áramkörös kivitelnél a nagy részét célszerû vezérelt, külön mért, kedvezményes tarifával fedezni. A két áramkörös kivitelnél csak a gyorsan felmerülô melegvíz igényt kell a 6 kw-os fûtéssel nappali tarifával fedezni. Csak olyan forróvíztárolót érdemes vásárolnia, amelynek van kivezetett hôfokszabályozója, tehát a kívánt hômérsékletû víz beállítható. A különbözô rendszerû forróvíztárolókban egyébként választható a víz hômérséklete C között. Csak olyan hômérsékleten célszerû a melegvizet tárolni, amire szüksége van, tehát C-on vagy C-on. A forróvíztárolók tárolják a melegvizet, de közben a hôszigetelés ellenére van hôveszteségük. A gyári prospektusok közlik a hôveszteség mértékét, a készenléti energiát kwh/24 óra értékben, általában 65 C vízhômérsékletre vetítve. Ez annyit jelent, hogy a kérdéses készüléknek 24 óra alatt mennyi a vesztesége kwhban mérve (például egy 120 literes forróvíztárolónak a készenléti energiaigénye, azaz a hôvesztesége 1,5 kwh). MELEGVÍZ ELLÁTÁSI RENDSZEREK Centrális melegvíz ellátás esetén a háztartás melegvíz ellátása egyetlen központi készülékrôl kerül megoldásra, amelyet általában a lakásban (fürdôszobában) vagy a lakáson kívül (pincében) helyeznek el és a melegvíz szállítása a lakás különbözô helyiségeibe csôvezetékeken történik. A centrális melegvízellátás a legegyszerûbb és legelterjedtebb, de egyúttal a legnagyobb hôveszteséggel mûködô rendszer. A centrális melegvízellátás egyetlen készülékre, egy nagy ûrtartalmú, literes forróvíztárolóra épül. Kisebb ûrtartalmú ( liter) változata a kisebb vagy átlagos nagyságú

5 lakásokban alkalmazható. Nagyobb, többszintes lakásokban vagy pincékkel rendelkezô családi házakban a centrális melegvízellátási rendszer központi készüléke a lábon álló, literes, vagy a hôcserélô csôkígyóval készülô forróvíztároló napenergiával, illetve hôszivattyúval kombinált változata. Decentralizált vagy egyedi melegvíz ellátásnál minden egyes melegvíz vételezési hely (mosdó, mosogató, zuhany, kád) külön-külön készülékrôl kapja a melegvizet. Csoportos melegvíz ellátást akkor alkalmaznak, ha a két, esetleg három melegvíz vételezési hely olyan közel van egymáshoz, hogy a rövid csôvezeték az egy készülék alkalmazását indokolttá teszi. JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS Ha a forróvíztároló belsejébôl vízszivárgást vagy egyéb rendellenességet (zaj, hangok) észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket a vízés villamos hálózatról az elzárószelep és a fôkapcsoló segítségével. Ahol a víz nagyon meszes, a forróvíztároló vízkôtelenítését 2 évente ajánlatos elvégeztetnie. Ez azért fontos, mert a tartályban lerakódó vízkô helyet foglal el, így kevesebb víz kerül a tartályba, tehát kevesebb forróvíz fog az Ön rendelkezésére állni és nagymértékben megnövekszik a meghibásodás lehetôsége.

Melegvíz készítés elektromos árammal

Melegvíz készítés elektromos árammal A j övő komfortos technikája Melegvíz készítés elektromos árammal Tervezés és szerelés 2003. július Tartalomjegyzék Melegvíz készítés elektromos árammal...1 Áttekintés...1 Érvek, rendszer-és készüléktípusok...2

Részletesebben

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés

Fűtés. katalógus. Egész évben PERFECT C MFORT. Fűtés. Légkondícionálás. Folyadékhűtős rendszerek. Kereskedelmi hűtés Fűtés Egész évben PERFECT C MFORT katalógus Fűtés Légkondícionálás Folyadékhűtős rendszerek Kereskedelmi hűtés Fűtés - Használati melegvíz - Hűtés KIMAGASLÓAN ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK LAKOSSÁGI HASZNÁLATHOZ!

Részletesebben

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Bosch-tól

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Bosch-tól Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 331. Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Információs és szerviz vonal: (+36-1) 470-4747 Fax: (+36-24) 525-223 www.bosch.hu,

Részletesebben

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Bosch-tól

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Bosch-tól Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Budapest Gyömrői út 120. 1103 Információs és szerviz vonal: (+36-1) 470-4747 www.bosch.hu, www.bosch-climate.hu bosch-termotechnika@hu.bosch.com Hagyományos gázkészülékek

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS ÁRLISTA 2014. Használati melegvíz. Megújuló energia. Helyiségfűtés. Helyiségfűtés 2014/01

HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS ÁRLISTA 2014. Használati melegvíz. Megújuló energia. Helyiségfűtés. Helyiségfűtés 2014/01 HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS ÁRLISTA 2014 Használati melegvíz meleg Megújuló Megújuló energia Helyiségfűtés Helyiségfűtés 2014/01 A továbbiakban feltüntetett áraink 2014. április

Részletesebben

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Boschtól

Hagyományos gázkészülékek Hagyományos fűtési megoldások a Boschtól Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 331. Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Információs és szerviz vonal: (+36-1) 470-4747 Fax: (+36-24) 525-223 www.bosch.hu,

Részletesebben

Energiatakarékossági tanácsok

Energiatakarékossági tanácsok Energiatakarékossági tanácsok Energiatakarékossági tudnivalók A legolcsóbb energia az, amit nem használunk fel. Ha pedig okosan használjuk az energiát, kevesebbet fogyasztunk. Energia tanácsadó összeállításunkkal

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét?

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? A Lakcímke kampány az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi Implement projekt magyarországi megvalósítása. Szervezője az Energia Klub. Fővédnök és kiemelt

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Kondenzációs technika

Kondenzációs technika Kondenzációs technika A kondenzációs gázkészülékek elve már évtizedek óta ismert, azonban a gáz árának drasztikus emelkedése kellet ahhoz, hogy a gazdaságilag előttünk járó országokban alkalmazása széles

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 Elsõ fejezet...4 FÛTÉS...4 A VÍZ MELEGÍTÉSE...12 VÍZFELHASZNÁLÁS...15 SÜTÉS, FÕZÉS...17 HÛTÉS, FAGYASZTÁS...18 MOSÁS...21 VASALÁS, SZÁRÍTÁS...23 VILÁGÍTÁS...23 VÁSÁRLÁS...27

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ TARTOZÉKJEGYZÉK biztonsági szelep huzatmegszakító leeresztő szelep vízoldali csatlakozó adapterek kezelési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

Használati melegvíz. Megújuló energia. Helyiségfűtés. Helyiségfűtés ÁRLISTA 2015 HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS 2015/01

Használati melegvíz. Megújuló energia. Helyiségfűtés. Helyiségfűtés ÁRLISTA 2015 HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS 2015/01 HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA HELYISÉGFŰTÉS ÁRLISTA 2015 Használati melegvíz meleg Melegvíz készítés Megújuló Megújuló energia Helyiségfűtés Helyiségfűtés Helyiségfűtés Klíma Megújuló energia 2015/01

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez Szolár berendezés szerkezete 2 Szolár berendezés szerkezete 2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez 7. ábra Szolár HMV készítés A kollektorban a nap felmelegíti az abszorbert és az abban keringő hőhordozó

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN

MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN HASZNÁLATI MELEGVÍZ MEGÚJULÓ ENERGIA KLÍMA HELYISÉGFŰTÉS MELEGVÍZ ÉS FŰTÉS A ZÖLD TARTOMÁNYBAN» HŐSZIVATTYÚK» SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK» NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK» ADATOK, TÉNYEK, KIEGÉSZÍTŐK Technika a jó

Részletesebben

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával 1. Innováció célja, leírása 1.1 Innováció célja, A mai világban nagy hangsúlyt kellene

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014

ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA TERMÉKCSALÁD - KIEMELKEDŐ HATÉKONYSÁGÚ HŐSZIVATTYÚ TECHNOLÓGIA 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK 2013 / 2014 ÚJ AQUAREA LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ LAKÓINGATLANOKBA A 3-tól 16 kw-ig

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató

Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK FONTOS!...3 Kinek szükséges elolvasni ezt a leírást...3 Szimbólumok...3 Ajánlat...3 Minőségi

Részletesebben