MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI OTKA T "Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé- napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer háztartási fogyasztóknál" projekt kutatási anyaga HORÁNSZKY BEÁTA egyetemi tanársegéd Miskolc-Egyetemváros, november

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A NAPSUGÁRZÁS A FÖLDFELSZÍNRE JUTÓ NAPENERGIA A NAPSUGÁRZÁS GEOMETRIÁJA A NAPSUGÁRZÁS ÉS AZ ELNYELŐFELÜLET KAPCSOLATA A NAPSUGÁRZÁS MAGYARORSZÁGON A NAPSUGÁRZÁS TERMIKUS FELHASZNÁLÁSÁNAK HELYE A SZOLÁR- RENDSZERTANBAN KIS- ÉS KÖZEPES HŐMÉRSÉKLETŰ ALKALMAZÁSOK A RENDSZER ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE AZ ENERGIA-BEGYŰTJÉS HELYE: A SÍKKOLLEKTOR TÁROLÁS MŰKÖDTETÉS ESZKÖZEI AKTÍV NAPENERGIA-HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK MELEGVÍZ-KÉSZÍTŐ SZOLÁRIS RENDSZEREK USZODAVÍZ-MELEGÍTŐ SZOLÁRIS RENDSZEREK FŰTÉSI CÉLÚ SZOLÁRIS RENDSZEREK ÉPÜLETEK HŰTÉSE NAPENERGIÁVAL KIS ÉS KÖZEPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK SZEMPONTJAI A RENDSZEREK GAZDASÁGOSSÁGA NAGYHŐMÉRSÉKLETŰ TERMIKUS ERŐMŰVEK: A VILLAMOS-ENERGIA PIAC ÚJ SZEREPLŐI CSP RENDSZEREK PARABOLA-VÁLYÚS RENDSZER PARABOLA TÁNYÉROS RENDSZER NAPTORONY RENDSZER TERMIKUS NAPERŐMŰVEK ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI TERMIKUS NAPERŐMŰVEK EURÓPÁBAN A TERMIKUS NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS PIACA A VILÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ PIACAI MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TERMIKUS PIAC KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁSÁRA? A TERMIKUS NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON A TERMIKUS NAPENERGIA RENDSZEREKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR SZABVÁNYOK

3 8. A TERMIKUS NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS EGY GÁZKERESKEDŐ CÉG SZEMSZÖGÉBŐL. LEHETŐSÉGEK ÉS PERSPEKTÍVÁK 88 FELHASZNÁLT IRODALOM

4 ..Áldás és békesség te vagy, Ó nap, ragyogj ránk s el ne hagyj!.. (Juhász Gyula) A napenergia felhasználása napjainkban reneszánszát éli. A hagyományos energiahordozók folyamatosan növekvő árai, a külső energiaforrásoktól való függés erősödése, és az egyre környezettudatosabb társadalomi elvárások miatt a megújuló energiaforrásokat köztük a mindig kéznél lévő napenergiát - felhasználó technológiák egyre terjednek. E tanulmány egy olyan kutatás eredményeként született, amely a napenergia termikus felhasználási lehetőségeit vizsgálta. A Nap erejének termikus felhasználása a közvetlen napenergia-felhasználás egyik fő területe, mely során ma már nem csupán a fűtési és melegvíz előállítási célból vizet, ill. egyéb közeget melegítenek napkollektorok és gépészeti berendezések segítségével, de hatalmas kollektor-mezőkre alapozott erőművekben elektromos áramot is termelnek. A termikus napenergia-felhasználó berendezések gyorsan terjednek az egész világon, a piac évről évre bővül. Míg az erős gazdaságú társadalmakban az erősödő ökológiai szemlélet, a relatív gyors megtérülés és a hagyományos, külső energiahordozóktól való függetlenedés a cél e technológia alkalmazásával, addig a fejlődő gazdaságokban az energiaigény növekedésével együtt növekvő károsanyag-kibocsátási szint csökkentése az elsődleges

5 1. A napsugárzás A Nap bolygórendszerünk központja, gáznemű, gömb alakú, kb. másfél millió km átmérőjű sugárzó test, melynek külső felülete közel 6000 K. A központi csillagunkból évente 3,2-3,8 x kw napenergia sugárzódik a Földre a légkörön áthaladva. Ennek a hatalmas energiamennyiségnek köszönhető, hogy a -270 ºC hőmérsékletű űrben száguldó bolygónk felszínén kialakulhatott (és fennmaradhatott) az élet. A napsugárzás és a Földről a világűrbe távozó hő normál esetben egyensúlyban van (1-1. ábra), így a kialakult közepes hőmérséklet állandó értéken marad. Forrás: ábra A Föld energiamérlege 1.1. A földfelszínre jutó napenergia A napsugárzás energiahozamát a sugárzás intenzitása fejezi ki (W/m 2 ). A földi atmoszférán kívül a napsugárzás intenzitása éves periodicitással W/m 2 között ingadozik, a Nap-Föld távolság folyamatos változásának függvényében (1-1. táblázat). Ennek az un. napállandónak az általánosan elfogadott átlagértéke 1353 W/m

6 Sugárintenzitás a légkör határán Légkörön áthaladó sugárintenztás 1-1. táblázat A Nap sugárintenzitása Szórt Teljes sugárzás sugárzás intenzitása intenzitása W/m 2 JAN FEBR MÁRC ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZEPT OKT NOV DEC ÁTLAG Forrás: A Napból érkező sugárzás teljes színképe az alábbi tartományokra oszlik: λ = 0,29 0,4 µm ibolyántúli sugárzás (UV) teljesítményének részaránya 9%, λ = 0,4 0,75 µm látható fénytartomány, részaránya 49%, λ = 0,75 µm nem látható, infravörös (hő-) sugárzás, részaránya 42%. A 1-2. ábrán látható a napsugár hullámhosszak szerinti intenzitás-eloszlása, ahol a külső burkológörbe a légkör határán mérhető intenzitásnak felel meg. A légkör határát elérő párhuzamos sugárnyalábokból álló közvetlen (direkt) sugárzás energiatartalma jelentősen csökken légkörben megtett útja során. A légkör határát elérő sugárzást részben elnyelik, részben megtörik, részben visszaverik a légkör részecskéi. A direkt sugárzás egy része rendezetlen irányú, szórt (diffúz) sugárzássá alakul (1-3. ábra)

7 Forrás:www.naplopo.hu ábra A sugárzás-intenzitás eloszlása A közvetlen sugárzás energiatartalom-csökkenése exponenciálisan függ a légkörben megtett út hosszától és a légkör elnyelési tényezőjétől. A sugárzásra merőleges felületen az intenzitás tiszta légkör esetén: I N = I exp( B z) (1.1) ' 0 ahol I' O a belépésnél elvben mérhető napállandó B tiszta légkörben a legrövidebb úton adódó elnyelési tényező z a ferde beesési szög miatti úthossz-növekedés, amely a napmagassággal (m) kifejezhető z = 1/ sin m (1.2) - 7 -

8 Forrás: ábra A közvetlen sugárzást módosító légköri hatások Az ideális esettől eltérően a valóságban a légkörben a sugárzás útja tovább nehezül a természetes és a civilizációs szennyeződések miatt. Ez az un. homályosság (T), mely egy mért pillanatérték, s a földrajzi adottságoktól, a beépítettségtől, a helyi szennyezőktől ill. a széljárástól függ (1-2. táblázat). A növekvő légszennyezés a homályossági tényező mértékét évről évre növeli, rontva ezzel a napsugárzás felhasználható energiatartalmának mennyiségét (1-4. ábra) táblázat A homályossági tényező tapasztalati értékei légkör alatti földfelszín T zavartalan természet, tenger 0,2-0,3 mezőgazdasági terület, falu 0,3-0,4 Forrás: Barótfi,1993. kis és közepes város 0,4-0,5 ipari terület, nagyváros 0,6-0,7-8 -

9 Forrás: Barótfi, ábra A homályossági tényező hatása a sugárzás intenzitására A sugárzásintenzitás mennyiségét tekintve a legjelentősebb változás akkor következik be, amikor a felhősödéssel kisebb-nagyobb mértékben megszűnik a felszínre érkező közvetlen sugárzás. A különféle időjárási viszonyok más és más mértékű felhősödéssel járnak, s így különféle intenzitást jelentenek (1-5. ábra): erősen felhős időben: W/m 2 gyengén felhős, átlagos időben: W/m 2 derült, nyári idő esetén: W/m 2 Forrás: Solarpraxis, ábra A felhősödés hatása a sugárzás intenzitására

10 Az intenzitás maximális értéke nyáron, derült időben is csak ritkán lépi át a 1000 W/m 2 értéket. A legtöbb besugárzást a Föld északi félén júliusban kapjuk, annak ellenére, hogy a nappalok már valamivel rövidebbek, a Nap delelési magassága kisebb, viszont a felhőzet mennyisége csekélyebb, mint nyár elején. Legcsekélyebb a besugárzás decemberben, a nagy borultság és a rövid nappalok miatt (1-6. ábra) kw/m 2,nap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. légkörön kívül derült átlagos borult Forrás:Épületgépészet a gyakorlatban, ábra Napi globálsugárzás különböző égboltoknál 1.2. A napsugárzás geometriája A napsugárzás teljesítményét a légkör intenzitás-csökkentő hatásán kívül a Nap és a hasznosító felület közötti geometriai kölcsönhatás befolyásolja. A Föld a Nap körül elliptikus pályán kering, ezért az év folyamán változik a Nap-Föld távolság, mintegy 7%-kal. A légkör határán mért napállandó értéke ahol 2 l napközelben: 0,9667 naptávolban: 1, I ' 0 = I0l (1.3) Föld tengelye a Nap körüli pályához képest ferde, 23.5 (1-8.ábra). A ferde forgástengely miatt besugárzás beesési szöge is változik egy éven belül. A beesési szög (deklináció) közelítő meghatározására a következő képlet használható:

11 360 δ = 23,45sin ( n) (1.4) 365 ahol n a vizsgált napok száma, január elsejei induló értékkel Forrás: wwww.naplopo.hu 1-7. ábra A deklináció értékei A Föld pályájának (7. ábra) pontos ismeretében az év valamennyi napjára kiszámítható a napmagasság értéke. Az m szög egy adott napra, csillagászati délben a következő képlettel adható meg: m = 90 ϕ + δ (1.5) ahol φ - a földrajzi szélesség δ - a Nap deklinációja (csillagászati évkönyvekből kikereshető) Forrás:www.naplopo.hu 1-8. ábra A Föld Nap körüli pályája

12 Mivel a Nap helyzete egy adott nap folyamán is változik, ezért a napmagassági képlet az alábbiak szerint módosul: ( sinϕ sinδ + cosϕ cosδ cosω) m = arcsin (1.6) ahol ω - az időszög (délben 0, óránként 15 -ot változik, délután negatív) A napmagasság tehát az év minden nappali óráján már és más az értéke a különböző szélességi fokokon. A 1-9. ábrán a Budapesti szélességi fokra meghatározott napmagassági értékeket láthatók. Forrás: Gyurcsovics, ábra Napmagassági értékek A Nap helyzetét a napmagasság és a Nap azimutszöge határozza meg (1-3. táblázat). Az értékek a hónapok 21. napjára vonatkoznak, melyek a hőtechnikában használatos átlagnapnak felel meg

13 1-3. táblázat 1 A napmagasság (m) és a Nap azimut (α) értékei a hónapok 21. napján JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC ,4 10,3 12,2 9,6 2, ,8 14, ,9 20,2 9,12 6,7 83,7 85, ,7 85,6 84, ,4 15,7 24,5 30, ,3 23,1 14,1 4,9 65,5 71,8 81,1 84,8 84,8 84,7 79,4 71,4 64, ,4 16, ,3 40,2 42,1 40,3 32,8 22,6 13,5 7,1 4,9 48,6 54,2 60,6 68,9 75,2 77,8 75,5 67,4 58,7 52,3 48,1 46, ,3 23,7 33,2 43,2 49,6 51,7 49,8 41,6 31,4 20,8 13,9 11,6 36,1 40,5 46,7 54,8 61,1 64, ,2 45,6 39,5 35,9 34, ,3 29,3 39,5 50,4 57,6 59,9 57,8 48,7 37,5 26,1 18,8 16,3 22,3 25,5 29,5 35,6 41,5 44,1 41,7 34,4 28,6 24, , ,9 32,3 42,9 54,6 62,5 65,1 62,7 52,7 40, ,5 18,9 7,5 8,6 10,2 12,6 15,2 16,5 15,4 12,2 9,8 8,3 7,5 7, ,9 32,3 42,9 54,6 62,5 65,1 62,7 52,7 40, ,5 18,9 7,5 8,6 10,2 12,6 15,2 16,5 15,4 12,2 9,8 8,3 7,5 7, ,3 29,3 39,5 50,4 57,6 59,9 57,8 48,7 37,5 26,1 18,8 16,3 22,3 25,5 29,5 35,6 41,5 44,1 41,7 34,4 28,6 24, , ,3 23,7 33,2 43,2 49,6 51,7 49,8 41,6 31,4 20,8 13,9 11,6 36,1 40,5 46,7 54,8 61,1 64, ,2 45,6 39,5 35,9 34, ,4 16, ,3 40,2 42,1 40,3 32,8 22,6 13,5 7,1 4,9 48,6 54,1 60,6 68,9 75,2 77,8 75,5 67,4 58,7 52,3 48,1 46, ,4 15,7 24,5 30, ,3 23,1 14,1 4,9 65,5 71,8 81,1 84,8 84,8 84,7 79,4 71,4 64, ,8 14, ,9 20,2 09.d ec 6,7 83,7 85, ,7 85,6 84, ,4 10,3 12,2 9,6 2, Forrás: Barótfi, A napsugárzás és az elnyelőfelület kapcsolata A Föld mozgása miatt egy rögzített nyelőt a sugárzás csak egy időpontban éri merőlegesen, sőt a sugárzás intenzitása is sok tényező függvénye. A 1-4. táblázatban látható a teljes sugárzás értékének egy éven belüli változása havonként és óránként W/m 2 -ben, ideális légkör esetén, vízszintes síkra beeső sugarakat feltételezve. 1 A táblázatban az első sor a napmagasság, a második sor a Nap azimut értékeit jelöli

14 1-4. táblázat 2 Egy vízszintes síkon mért teljes sugárzás átlaga (W/m 2 ) JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC Forrás: Barótfi,1993. az első sor a derült napok áltaga, a második sor az összes nap átlagát jelöli. Egy vízszintes elnyelő felületre eső sugárzás az alábbi képlettel írható le: ahol I N = I sin m (1.5) r I teljes felületre eső sugárzás r I a vízszintes felületre eső sugárzás N m a napmagasság A Nap helyzetét a napmagasság (m) és a nap azimutszöge (α) határozza meg (3. táblázat), az elnyelő helyzetét pedig a β lejtőszög és a γ déli iránytól való eltérés szögével lehet meghatározni (1-10. ábra). 2 A táblázatban az az első sor a derült napok áltaga, a második sor az összes nap átlagát jelöli

15 Forrás: Solarpraxis, ábra Az elnyelő-felület és a Nap helyzetét jellemző szögek A valóságban azonban a sugárzást elnyelő felületek nem vízszintes síkon, és nem déli irányban helyezkednek el. Mivel a napenergia-hasznosító berendezések térbeli napkövetése igen költséges megoldás, a legoptimálisabb működés eléréséhez az elnyelőfelület pontos beállítása szükséges. Az északi féltekén a legmegfelelőbbnek tartott déli tájolás esetén az elnyelő dőlésszögének megválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, melyek közül a legfontosabb: a meglévő technikai adottságok (pl. tető dőlésszöge), a hasznosítás jellegzetessége: o a nyári üzemű berendezések a magas nappálya miatt a vízszintes elnyelő hasznosítja a legtöbb energiát, o az egész évben használt rendszerek esetén a meredek beépítés előnyösebb, így jobban kihasználható a téli alacsonyabb beesési szöggel érkező energia. Az épületgépészeti gyakorlatban az energiagyűjtő felületek optimális dőlésszögének meghatározásakor a következő ökölszabályokat alkalmazzák: egész évben üzemelő rendszer esetén az optimális dőlésszög megegyezik a az adott földrajzi hely szélességi körével, ha nyári üzemű a rendszer az optimális dőlésszög az előzőnél 10 -kal kisebb,

16 téli üzemű esetén ezzel szemben 10 -kal nagyobb. A különféle dőlésszöggel beállított déli tájolású nyelőfelületekre más és más nagyságú sugárintenzitás érkezik (1-11. ábra). A ferde elnyelőfelület elméleti hasznosítási szögtartománya 180, ám a gyakorlatban a tartományban remélhető megfelelő energiamennyiségű hasznosítható sugárzás. Forrás: Patkó-Stumphauser, ábra A sugárzás intenzitása különféle dőlésszögű felületeken havonként tiszta légkör esetén Az elnyelőfelület tájolása mivel az optimális déli tájolás megvalósítása az esetek döntő részében lehetetlen - jelentősen befolyásolja a sugárzás optimális kihasználását. Az elfordítás szögének függvényében jelentősen változik a felületre érkező energiamennyiség (1-12. ábra, 1-13.ábra). Forrás: Patkó-Stumphauser, ábra A sugárzás intenzitása 45 -os dőlésszögű felületeken havonként a déli iránytól való eltérés függvényében

17 Az optimális tájolás Magyarországon az Egyenlítő, vagyis a Dél égtáj iránya. Az optimális dőlésszög kiválasztása már nem ilyen egyértelmű. A Nap járása évszakonként különböző, így a hasznosító felület helyzetét a hasznosítás célja és időtartama mellett jelentősen befolyásolja az adott földrajzi szélesség. Forrás: ábra A napsugárzás jövedelem-csökkentése az elnyelő dőlésszögének és tájolásának függvényében 1.4. A napsugárzás Magyarországon A napenergiával foglalkozó szakirodalmak szerint a statisztikailag várható napsugárzás összege a következő hatásoktól függ: a napállandónak megfelelő intenzitáscsökkentése a normál légkör lenyelése és szórása miatt, a földfelszínről származó légkörszennyezés, amit a már előzőekben ismertetett homályossággal vesznek figyelembe, a geometriai viszony a Nap iránya és az elnyelőfelület normálisa között, a felhős égbolt hatása

18 Hazánkban már 1870-ben kiépült a meteorológiai megfigyelő-hálózat, így a napsugárzásról (is) számos adat áll rendelkezésre. Ma a megfigyelőállomásokon a napsugárzás két fontos tulajdonságát: az intenzitást és a napfénytartamot mérik ősz tél tavasz nyár Forrás: ábra A globálsugárzás Magyarországon az OMSZ adatai alapján ben (J/cm 2 ) A sugárzás intenzitása, amely a vízszintes sík felületegységre időegység alatt érkezik, hazánkban átlagosan a MJ / m 2 értékek közé esik. A ábrán látható, hogy a sugárintenzitás nagysága évszakonként hogyan változik hazánkban. Míg a vizsgált időszakban (2004. szeptember augusztus) nyáron az ország nagy részén J/cm 2 között volt az intenzitás nagysága, addig télen ez az érték csupán J/cm 2 között mozgott. A besugárzás energiahozama mellett fontos tudnunk, hogy milyen hosszú időn át érkezik ez az energia a földfelszínre. Erről a napsütéses órák száma, vagyis a napfénytartam ad tájékoztatást. A napfénytartam az a szám, amely megadja, hogy egy adott helyen egy adott időszak alatt hány órán keresztül süt a nap. A gyakorlatban ezt az értéket napi, havi, vagy évi összegekben adják meg. Magyarországon a napos órák száma átlagosan

19 óra évente, 2004-ban ez az érték az elmúlt évek átlagánál közel megegyezett (1-15. ábra). Forrás: ábra A napsütéses órák száma Magyarországon 2004-ben Magyarországon a szórt és a direkt sugárzás aránya nagynak mondható, közel 50% (1-16.ábra). Forrás: ábra A közvetlen és a diffúz sugárzás aránya Magyarországon Magyarország az északi szélesség 45,8 és 48,6 -a között fekszik, melynek megfelelő optimális dőlésszögeket a 1-5. táblázat mutatja a Nap irányára merőleges síkhoz viszonyítva

20 1-5. táblázat Az optimális dőlésszög értékei Magyarországon hasznosítás időtartama optimális dőlésszög egész éven át nyáron ősztőll és tavaszig Forrás: Épületgépészet a gyakorlatban, A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hasznosító felületet döntve előnyösebb a vízszintesen elhelyezettnél. Jelentős hasznosítás-csökkenés csak keleti és nyugati tájolás, illetve függőleges elhelyezés esetén következik be

21 2. A napsugárzás termikus felhasználásának helye a szolárrendszertanban A Föld felszínére sugárzás formájában érkező éves energiamennyiség az un. hagyományos energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz, atomenergia) összes ismert készletének mennyiségének többszöröse (2-1. ábra). Forrás: Solarpraxism ábra Az éves napsugárzás és az egyes energiahordozók ismert készleteinek aránya E hatalmas energiamennyiség felhasználási módjait sokféleképpen rendszerezik. I. A legáltalánosabb csoportosítás szerint: közvetett hasznosítás Azoknak a természeti erőforrások felhasználása, amelyek létrejöttét a napsugárzás segíti valamilyen módon. Ilyen közvetett napenergiahasznosító tevékenység a szél, a víz, a biomassza, illetve a hullámok energiájának felhasználása. közvetlen hasznosítás Két nagy csoportra bonthatjuk:

22 o a fotovillamos kiaknázásra, A fotovillamos, vagyis villamos energia hasznosítás lényegében olyan villamos energia előállítás napelemek segítségével, mellyel közvetlenül, vagy tárolás után fogyasztókat látnak el. o a hőenergiát hasznosító módszerek (termikus hasznosítás) A sugárzás termikus hasznosításának elve: a beérkező sugarak a megfelelő felületen elnyelődik (abszorbeálódik) és hővé alakul. Ez a jelenség alapvetően a földi élet alapja, hiszen a sugárzás energia sűrűsége viszonylag kicsi, s a hőhatása sem nagyobb 100 C-nál. A napsugár tudatos termikus hasznosítása során a nyerhető hőenergiát igyekeznek növelni mesterséges eszközökkel: a termikus napenergia-hasznosító berendezésekkel. Ezekre a berendezésekre általánosan elmondható, hogy általánosan három funkciót kell ellátniuk: be kell gyűjteniük a sugárzási energiát (nagy, megfelelően tájolt és árnyékmentesített felületen, melyek fokozottan ki vannak téve az időjárás károsító hatásainak) a begyűjtött energia egészének, vagy egy részének tárolása, leadása, eljuttatása a rendeltetési helyére. Ha fenn ismertetett funkciókat egy épület, annak szerkezeti elemei látják el, passzív energia-hasznosításról beszélünk. A rendszer működtetéséhez külső energiaforrás nem szükséges, a hőleadás és az energia célbajuttatása spontán folyamatok eredménye. Mivel a folyamatok így kevéssé szabályozhatók, a passzív rendszerek tervezésekor különös figyelmet kell szentelni a méretezési folyamatoknak. Amennyiben mindhárom funkció ellátása épületgépészeti berendezések segítségével történik, az energia-hasznosító rendszer aktívnak tekinthető. A sugárzás begyűjtését speciális elemek, az un. kollektorok végzik, az energiát víztartályokban tárolják, s leadása elosztó csőhálózattal történik (központi fűtés). A rendszer általában külső energia segítségével árammal hajtott szivattyúkkal működik. A folyamat ezáltal szabályozható, kézben tartható

23 A két rendszer közti megoldást jelentenek az un. hibrid rendszerek. Ezekben az energia begyűjtése, tárolása általában a passzív módon történik, a célba juttatására azonban már különféle segédberendezéseket (pl. ventillátorokat) alkalmaznak. II. Más csoportosítási mód szerint: az aktív hasznosítás közé sorolják a technikai berendezéseket felhasználó módszereket, mint a napelem, és a napkollektor. A két folyamatról sok hasonlóság mondható el: az elnyelő és a felhasználás között további eszközök segítsége szükséges a folyamatokban lehetőség van a kinyert energia eltárolására. Az aktív termikus energia-hasznosítás un. napkollektoros berendezésekkel történik. A rendszer alapvetően az alábbiakkal jellemezhető: a hőforrás energiaközlése véletlenszerű a termelt hőenergiát általában tárolni szükséges, a felhasználóhoz hordozóközeggel juttatják el a hőhordozó hőmérséklete műszaki korlátok miatt általában a közepes tartományba esik. Több kollektor összekapcsolásával un. kollektor mezőket alakítanak ki az adott hőigények figyelembevételével. A folyadék oldali összekapcsolásnál természetesen figyelembe kell venni az egyes kollektorok ellenállását, ügyelni kell a légtelenítésre, valamint a hidraulikai kiegyensúlyozottságra is. A szoláris rendszereknek természetesen csak az egyik bár alapeleme a napkollektor, vagy napkollektor-mező. A rendszer kiépítéséhez még számtalan berendezés szükséges. Az aktív rendszerek alapvetően három elemből állnak: elnyelőből, tárolóból és magából a hálózatból, melybe beletartoznak a működtetés elemei is. A napenergia termikus hasznosítás különféle célból történhet. Kis. ill. közepes hőmérsékletű rendszerek segítségével használati melegvizet állítanak elő, ill. fűtési célt szolgálnak. A nagy üzemhőmérsékletű rendszerek elektromos áramot termelő erőműveket alkotnak

24 3. Kis- és közepes hőmérsékletű alkalmazások A napenergia termikus hasznosításának első kezdeti lépése a mindenki által ismert házi minirendszerek voltak: a fekete hordós kerti zuhanyzók (3-1. ábra). Forrás: ábra Házi szoláris minirendszer Napjainkban a termikus szolár-rendszerek számos feladatot elláthatnak: medencevíz fűtését, használati melegvíz előállítását, légtérfűtést, fűtés-rásegítést, sőt még légtérhűtést is

25 3.1 A rendszer általános felépítése A kis- és közepes méretű szoláris rendszer világosan elhatárolható egységekre tagolható (3-2. ábra): a kollektorok által végzett energia-begyűjtő egységre, a begyűjtött hőenergiát elraktározó tárolásra, a két egység közötti áramlást biztosító keringtetésre, az egész rendszer biztonságát felügyeletre, valamint a völgyidőszakot szükség szerint áthidaló tartalék energia-termelő rendszerre. Forrás: ábra Szolár-rendszer általános felosztása Az energia-begyűtjés helye: a síkkollektor A kollektor az a szerkezet, amely a napsugárzásból nyert hőmennyiséget a hőhordozó közegnek átadja. Főbb feladatai: az érkező sugárzást hőenergiává alakítja át, az elnyelőfelületeken keletkező hőt elvezeti saját veszteségét nagymértékben csökkenti a sugárzás visszaverése által

26 A sugárzási energia-hasznosító berendezés legjellegzetesebb egységei. Konstrukciójuk, kivitelük sokféle, az egyes típusokat adott meteorológiai feltételekhez, az alkalmazási területhez alakították ki A síkkollektor elemei Alapvetően három fő részből állnak: elnyelő lemezből (abszorber), üvegfedésből, és hőszigetelő dobozból (3-3. ábra). Forrás: ábra Síkkollektorok általános felépítése Az abszorber, a kollektor legfontosabb elemeként két funkciót lát el: a sugárzást elnyeli és hővé alakítja, termelt hőt átadja a hőhordozó közegnek. Forrás: ábra Hagyományos és szelektív abszorber sugárzási vesztesége

27 A legeredményesebb működéshez az elnyelő felületét úgy kell kialakítani, hogy az a ráeső sugárzást a lehető legnagyobb mértékben elnyelje. Azonban az elnyelés során az abszorberlemez felmelegszik, s hőmérsékletének megfelelően visszasugárzik környezetére, mellyel csökken hatékonysága (3-4. ábra). Az elnyelés a Nap 6000 K hőmérsékletű, rövidhullámhosszú sugárzásából történik, az elnyelő saját sugárzása kb. 300 K-nek megfelelő, hosszúhullámú sugárzás. Természetesen az elnyelők különféle anyagai és bevonatai különböző elnyelő- és sugárzóképességgel rendelkeznek (3-1. táblázat) táblázat Különféle anyagok és bevonatok elnyelő- és sugárzőképessége elnyelőképesség sugárzóképesség tiszta alumínium 0,09 0,09 eloxált alumínium 0,14 0,84 alumínium SiO 2 bevonattal 0,11 0,37 akrilbázisú lámpakorom fekete ,83 króm 0,42 0,29 polírozott réz 0,35 0,04 oxidmentes vas 0,44 0,07 epoxibázisú lámpakorom fekete 0,96 0,89 magnéziumoxid 0,14 0,75 Forrás: Barótfii, 1993 nikkel 0,39 0,10 akilfehér 0,26 0,90 A visszasugárzás (s ezzel a hatékonyság-csökkenés) minimalizálásának érdekében alkalmazzák az un. szelektív bevonatokat, melyek a rövid hullámhosszú sugárzást elnyelik, és a hosszú hullámhosszú sugarak kilépését gátolják a felületből. A szelektív bevonatok hatékonyságát kifejező mutató az elnyelőképesség és a sugárzóképesség aránya (3-2. táblázat). A szelektív bevonatokat rendszerint galvanikus úton állítják elő. A legtöbb esetben feketenikkel-, króm- ill. titániumoxid-rétegeket visznek fel az alumínium alapra (3-5. ábra)

28 3-2. táblázat Szelekív bevonatok elnyelő- és sugárzőképessége elnyelőképesség sugárzóképesség arányszám fekete krómbevonat, alumínium, réz, acél 0,96 0,18 8 fekete nikkelbevonat alumínium 0,96 0,07 13,7 fekete rézbevonat réz 0,90 0,16 5,7 vasoxid bevonat acél 0,85 0,10 8,5 KMnO galvánbevonat alumínium SiO 2 bevonat krómozott felületen rézoxid szelektív festék alumínium, réz, acél Forrás: Barótfii, ,90 0,30 3 0,88 0,11 8 0,95 0,47 2 Forrás: ábra Szelektív abszorber felület Az elnyelő-lemez hőhordozó-térfogatát a hőtechnikai megfontolások miatt a lehető legkisebb értéken kell tartani. Az elnyelő-lemez teljes felületét érintő hőhordozómennyiség, nagyon nagy hő-tehetetlenséget eredményez, a megtermelt hő lassan ér a tárolóba, s ez hő-veszteséget okozhat. Ezért a hőhordozó közeget kis csatornák segítségével vezetik végig az elnyelő-lemezben (3-1. ábra). A belső csövezés általában rézcsatornákból áll. A csöveket természetesen úgy kell az elnyelő-felülethez erősíteni, hogy a hőátadás a lehető legjobb legyen köztük. Elrendezés szerint lehet csőkígyós, vagy osztó-gyűjtős elrendezésű (3-6. ábra), esetleg spirális: A párhuzamos osztó-gyűjtős elrendezés egyenletes lemezhőmérsékletet biztosít, ám a kis vízmennyiség miatt egyenlőtlen eloszlású és rossz hőátadású. A csőkígyós elrendezés előnye a nagyobb sebesség miatti jobb hőátadás, s az egyenletes vízáramlás, ám a lemez hőmérséklet-eloszlása aszimmetrikus

29 A spirális elrendezés jó hőátadást, a közép felé egyenletesen növekvő hőmérsékletet biztosít, ám a hőhordozó közeget technikailag nehezebb középről elvezetni. Az síkkollektor fedése üvegből, esetleg transzparens műanyaglemezből áll, a kettős némileg egymásnak ellentmondó - cél érdekében: hőszigetelést kell biztosítani az elnyelő-lemez és a külső tér között kis veszteséggel át kell ereszteni a felhasználandó napsugárzást. Forrás: ábra Gyűjtőcsatornák elrendezései Általában alacsony vastartalmú 4mm vastag edzett biztonsági üveget alkalmaznak. Ez jó fényáteresztő képességű, és hosszú élettartamú: az időjárás viszontagságainak is ellenáll. A polikarbonátból készült lemez alacsonyabb árú, kis súlyú, könnyen szabható, de nagyobb termikus terhelés mellett rövidebb élettartalommal bír (3-3. táblázat). A kollektordoboz és a szigetelés merevíti, szigeteli és vízmentessé teszi a kollektort. Az elnyelők hátoldalát hőszigetelik ásvány- vagy üveggyapot segítségével mm vastagságban. A kollektorház alumíniumlemezből készül, de gyártanak fa vagy műanyagdobozos kollektorokat is. A közvetlenül a tetőszerkezetbe épített kollektorok természetesen doboz nélkül készülnek, így olcsóbbak és kisebb a hőveszteségük is

30 3-3. táblázat Síkkollektorok anyagainak várható élettartama FEDŐANYAGOK üveg polikarbonát akril fóliák műanyag bázisú szilikon bázisú műanyaghabok szálas szigetelőanyagok TÖMÖRÍTŐ ANYAGOK HŐSZIGETELŐK ABSZORBERLEMEZ a külső hatásokkal szemben ABSZORBERBEVONATOK festékek oxidok fekete króm matt nikkel, króm bevonaton Forrás: Barótfii, év év 8-12 év 1-2 év 2-4 év 5-8 év 5-10 év év év 4-5 év 8-12 év év év A síkkollektor hatásfoka A kollektor felületére érkező napsugár energiatartama természetesen nem tud teljes egészében elnyelődni. A napkollektorok hatásfoka: a kollektor által hasznosított hőmennyiség és a Napból a hasznos felületre érkező hőmennyiség hányadosa. Értékét jelentősen az optikai veszteségek és a hőveszteségek befolyásolják (3-7. ábra). Míg az előbbi a már említett elnyelőlemez minőségétől és lefedés visszaverő- és áteresztőképességétől (vagyis magától a kollektor minőségi, fizikai tulajdonságaitól) függ, addig a hőveszteség a kollektor és a környezeti hőmérséklet különbségétől (amely kizárólag a külső tényezők által befolyásolt)

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Energiatudatos Építészet

Energiatudatos Építészet Energiatudatos Építészet Aktív szoláris energia Pongrácz Balázs RJYJ4R 2013. április 15. Megú júló energia, napenergia A hagyományos (pl. fosszilis, nukleáris) energiaforrások kiváltása régóta foglalkoztatja

Részletesebben

Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület

Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület Döntés előkészítő rendszer napelemes beruházásokhoz Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület Hidasnémeti, 2014. július 1. Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez

2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez Szolár berendezés szerkezete 2 Szolár berendezés szerkezete 2.1 Szolár rendszer HMV készítéshez 7. ábra Szolár HMV készítés A kollektorban a nap felmelegíti az abszorbert és az abban keringő hőhordozó

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 1 GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA 2 A ROTH GYÁR 3 NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 5 ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI 6 ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 7 ROTH HELIOSTAR 218 és 252 SIKKOLLEKTOROK 8 ROTH 252 S4 SIKKOLLEKTOR

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István,

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

ÜZLETEK KIRENDELTSÉGEK. www.thermo.hu www.geosolar.hu

ÜZLETEK KIRENDELTSÉGEK. www.thermo.hu www.geosolar.hu THERMO KFT. 1122 Budapest, Krisztina körút 27. Internet: www.geosolar.hu E-mail: thermo@thermo.hu Telefon: (+36-1) 356-2046 212-1955 355-7462 Fax: (+36-1) 214-2868 ÜZLETEK ROTH HUNGARY 1113 Budapest, Kosztolányi

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás A kedvező benapozás megteremtésének célkitűzése különösen indokolt, mert a civilizált országok lakossága napi életének 80-90 százalékát napfénytől elzárt

Részletesebben

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Építőipari ismeretek

Építőipari ismeretek Nyugat-magyarországi Egyetem Dőry István, Hantos Zoltán, Karácsonyi Zsolt, Lonsták Nóra, Szabó Péter Építőipari ismeretek Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS minden alacsony hő mérsékletű fűtési rendszer esetén a leh ető legjobb megoldás a radiátor. de NE TŐL em fogadja el, olvassa

Részletesebben

A napenergia és felhasználási lehetőségei

A napenergia és felhasználási lehetőségei A napenergia és felhasználási lehetőségei Írta: Kecskés Iván 1 A napenergia fizikája A Nap energiája nagy méretben egyelőre csak az évmilliók alatt felgyűlt fosszilis tüzelőanyagok, a biomassza vagy közvetlenebb

Részletesebben

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét?

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? A Lakcímke kampány az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi Implement projekt magyarországi megvalósítása. Szervezője az Energia Klub. Fővédnök és kiemelt

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben