MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI OTKA T "Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé- napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer háztartási fogyasztóknál" projekt kutatási anyaga HORÁNSZKY BEÁTA egyetemi tanársegéd Miskolc-Egyetemváros, november

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A NAPSUGÁRZÁS A FÖLDFELSZÍNRE JUTÓ NAPENERGIA A NAPSUGÁRZÁS GEOMETRIÁJA A NAPSUGÁRZÁS ÉS AZ ELNYELŐFELÜLET KAPCSOLATA A NAPSUGÁRZÁS MAGYARORSZÁGON A NAPSUGÁRZÁS TERMIKUS FELHASZNÁLÁSÁNAK HELYE A SZOLÁR- RENDSZERTANBAN KIS- ÉS KÖZEPES HŐMÉRSÉKLETŰ ALKALMAZÁSOK A RENDSZER ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE AZ ENERGIA-BEGYŰTJÉS HELYE: A SÍKKOLLEKTOR TÁROLÁS MŰKÖDTETÉS ESZKÖZEI AKTÍV NAPENERGIA-HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK MELEGVÍZ-KÉSZÍTŐ SZOLÁRIS RENDSZEREK USZODAVÍZ-MELEGÍTŐ SZOLÁRIS RENDSZEREK FŰTÉSI CÉLÚ SZOLÁRIS RENDSZEREK ÉPÜLETEK HŰTÉSE NAPENERGIÁVAL KIS ÉS KÖZEPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK SZEMPONTJAI A RENDSZEREK GAZDASÁGOSSÁGA NAGYHŐMÉRSÉKLETŰ TERMIKUS ERŐMŰVEK: A VILLAMOS-ENERGIA PIAC ÚJ SZEREPLŐI CSP RENDSZEREK PARABOLA-VÁLYÚS RENDSZER PARABOLA TÁNYÉROS RENDSZER NAPTORONY RENDSZER TERMIKUS NAPERŐMŰVEK ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI TERMIKUS NAPERŐMŰVEK EURÓPÁBAN A TERMIKUS NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS PIACA A VILÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ PIACAI MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TERMIKUS PIAC KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁSÁRA? A TERMIKUS NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON A TERMIKUS NAPENERGIA RENDSZEREKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR SZABVÁNYOK

3 8. A TERMIKUS NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS EGY GÁZKERESKEDŐ CÉG SZEMSZÖGÉBŐL. LEHETŐSÉGEK ÉS PERSPEKTÍVÁK 88 FELHASZNÁLT IRODALOM

4 ..Áldás és békesség te vagy, Ó nap, ragyogj ránk s el ne hagyj!.. (Juhász Gyula) A napenergia felhasználása napjainkban reneszánszát éli. A hagyományos energiahordozók folyamatosan növekvő árai, a külső energiaforrásoktól való függés erősödése, és az egyre környezettudatosabb társadalomi elvárások miatt a megújuló energiaforrásokat köztük a mindig kéznél lévő napenergiát - felhasználó technológiák egyre terjednek. E tanulmány egy olyan kutatás eredményeként született, amely a napenergia termikus felhasználási lehetőségeit vizsgálta. A Nap erejének termikus felhasználása a közvetlen napenergia-felhasználás egyik fő területe, mely során ma már nem csupán a fűtési és melegvíz előállítási célból vizet, ill. egyéb közeget melegítenek napkollektorok és gépészeti berendezések segítségével, de hatalmas kollektor-mezőkre alapozott erőművekben elektromos áramot is termelnek. A termikus napenergia-felhasználó berendezések gyorsan terjednek az egész világon, a piac évről évre bővül. Míg az erős gazdaságú társadalmakban az erősödő ökológiai szemlélet, a relatív gyors megtérülés és a hagyományos, külső energiahordozóktól való függetlenedés a cél e technológia alkalmazásával, addig a fejlődő gazdaságokban az energiaigény növekedésével együtt növekvő károsanyag-kibocsátási szint csökkentése az elsődleges

5 1. A napsugárzás A Nap bolygórendszerünk központja, gáznemű, gömb alakú, kb. másfél millió km átmérőjű sugárzó test, melynek külső felülete közel 6000 K. A központi csillagunkból évente 3,2-3,8 x kw napenergia sugárzódik a Földre a légkörön áthaladva. Ennek a hatalmas energiamennyiségnek köszönhető, hogy a -270 ºC hőmérsékletű űrben száguldó bolygónk felszínén kialakulhatott (és fennmaradhatott) az élet. A napsugárzás és a Földről a világűrbe távozó hő normál esetben egyensúlyban van (1-1. ábra), így a kialakult közepes hőmérséklet állandó értéken marad. Forrás: ábra A Föld energiamérlege 1.1. A földfelszínre jutó napenergia A napsugárzás energiahozamát a sugárzás intenzitása fejezi ki (W/m 2 ). A földi atmoszférán kívül a napsugárzás intenzitása éves periodicitással W/m 2 között ingadozik, a Nap-Föld távolság folyamatos változásának függvényében (1-1. táblázat). Ennek az un. napállandónak az általánosan elfogadott átlagértéke 1353 W/m

6 Sugárintenzitás a légkör határán Légkörön áthaladó sugárintenztás 1-1. táblázat A Nap sugárintenzitása Szórt Teljes sugárzás sugárzás intenzitása intenzitása W/m 2 JAN FEBR MÁRC ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG SZEPT OKT NOV DEC ÁTLAG Forrás: A Napból érkező sugárzás teljes színképe az alábbi tartományokra oszlik: λ = 0,29 0,4 µm ibolyántúli sugárzás (UV) teljesítményének részaránya 9%, λ = 0,4 0,75 µm látható fénytartomány, részaránya 49%, λ = 0,75 µm nem látható, infravörös (hő-) sugárzás, részaránya 42%. A 1-2. ábrán látható a napsugár hullámhosszak szerinti intenzitás-eloszlása, ahol a külső burkológörbe a légkör határán mérhető intenzitásnak felel meg. A légkör határát elérő párhuzamos sugárnyalábokból álló közvetlen (direkt) sugárzás energiatartalma jelentősen csökken légkörben megtett útja során. A légkör határát elérő sugárzást részben elnyelik, részben megtörik, részben visszaverik a légkör részecskéi. A direkt sugárzás egy része rendezetlen irányú, szórt (diffúz) sugárzássá alakul (1-3. ábra)

7 Forrás:www.naplopo.hu ábra A sugárzás-intenzitás eloszlása A közvetlen sugárzás energiatartalom-csökkenése exponenciálisan függ a légkörben megtett út hosszától és a légkör elnyelési tényezőjétől. A sugárzásra merőleges felületen az intenzitás tiszta légkör esetén: I N = I exp( B z) (1.1) ' 0 ahol I' O a belépésnél elvben mérhető napállandó B tiszta légkörben a legrövidebb úton adódó elnyelési tényező z a ferde beesési szög miatti úthossz-növekedés, amely a napmagassággal (m) kifejezhető z = 1/ sin m (1.2) - 7 -

8 Forrás: ábra A közvetlen sugárzást módosító légköri hatások Az ideális esettől eltérően a valóságban a légkörben a sugárzás útja tovább nehezül a természetes és a civilizációs szennyeződések miatt. Ez az un. homályosság (T), mely egy mért pillanatérték, s a földrajzi adottságoktól, a beépítettségtől, a helyi szennyezőktől ill. a széljárástól függ (1-2. táblázat). A növekvő légszennyezés a homályossági tényező mértékét évről évre növeli, rontva ezzel a napsugárzás felhasználható energiatartalmának mennyiségét (1-4. ábra) táblázat A homályossági tényező tapasztalati értékei légkör alatti földfelszín T zavartalan természet, tenger 0,2-0,3 mezőgazdasági terület, falu 0,3-0,4 Forrás: Barótfi,1993. kis és közepes város 0,4-0,5 ipari terület, nagyváros 0,6-0,7-8 -

9 Forrás: Barótfi, ábra A homályossági tényező hatása a sugárzás intenzitására A sugárzásintenzitás mennyiségét tekintve a legjelentősebb változás akkor következik be, amikor a felhősödéssel kisebb-nagyobb mértékben megszűnik a felszínre érkező közvetlen sugárzás. A különféle időjárási viszonyok más és más mértékű felhősödéssel járnak, s így különféle intenzitást jelentenek (1-5. ábra): erősen felhős időben: W/m 2 gyengén felhős, átlagos időben: W/m 2 derült, nyári idő esetén: W/m 2 Forrás: Solarpraxis, ábra A felhősödés hatása a sugárzás intenzitására

10 Az intenzitás maximális értéke nyáron, derült időben is csak ritkán lépi át a 1000 W/m 2 értéket. A legtöbb besugárzást a Föld északi félén júliusban kapjuk, annak ellenére, hogy a nappalok már valamivel rövidebbek, a Nap delelési magassága kisebb, viszont a felhőzet mennyisége csekélyebb, mint nyár elején. Legcsekélyebb a besugárzás decemberben, a nagy borultság és a rövid nappalok miatt (1-6. ábra) kw/m 2,nap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. légkörön kívül derült átlagos borult Forrás:Épületgépészet a gyakorlatban, ábra Napi globálsugárzás különböző égboltoknál 1.2. A napsugárzás geometriája A napsugárzás teljesítményét a légkör intenzitás-csökkentő hatásán kívül a Nap és a hasznosító felület közötti geometriai kölcsönhatás befolyásolja. A Föld a Nap körül elliptikus pályán kering, ezért az év folyamán változik a Nap-Föld távolság, mintegy 7%-kal. A légkör határán mért napállandó értéke ahol 2 l napközelben: 0,9667 naptávolban: 1, I ' 0 = I0l (1.3) Föld tengelye a Nap körüli pályához képest ferde, 23.5 (1-8.ábra). A ferde forgástengely miatt besugárzás beesési szöge is változik egy éven belül. A beesési szög (deklináció) közelítő meghatározására a következő képlet használható:

11 360 δ = 23,45sin ( n) (1.4) 365 ahol n a vizsgált napok száma, január elsejei induló értékkel Forrás: wwww.naplopo.hu 1-7. ábra A deklináció értékei A Föld pályájának (7. ábra) pontos ismeretében az év valamennyi napjára kiszámítható a napmagasság értéke. Az m szög egy adott napra, csillagászati délben a következő képlettel adható meg: m = 90 ϕ + δ (1.5) ahol φ - a földrajzi szélesség δ - a Nap deklinációja (csillagászati évkönyvekből kikereshető) Forrás:www.naplopo.hu 1-8. ábra A Föld Nap körüli pályája

12 Mivel a Nap helyzete egy adott nap folyamán is változik, ezért a napmagassági képlet az alábbiak szerint módosul: ( sinϕ sinδ + cosϕ cosδ cosω) m = arcsin (1.6) ahol ω - az időszög (délben 0, óránként 15 -ot változik, délután negatív) A napmagasság tehát az év minden nappali óráján már és más az értéke a különböző szélességi fokokon. A 1-9. ábrán a Budapesti szélességi fokra meghatározott napmagassági értékeket láthatók. Forrás: Gyurcsovics, ábra Napmagassági értékek A Nap helyzetét a napmagasság és a Nap azimutszöge határozza meg (1-3. táblázat). Az értékek a hónapok 21. napjára vonatkoznak, melyek a hőtechnikában használatos átlagnapnak felel meg

13 1-3. táblázat 1 A napmagasság (m) és a Nap azimut (α) értékei a hónapok 21. napján JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC ,4 10,3 12,2 9,6 2, ,8 14, ,9 20,2 9,12 6,7 83,7 85, ,7 85,6 84, ,4 15,7 24,5 30, ,3 23,1 14,1 4,9 65,5 71,8 81,1 84,8 84,8 84,7 79,4 71,4 64, ,4 16, ,3 40,2 42,1 40,3 32,8 22,6 13,5 7,1 4,9 48,6 54,2 60,6 68,9 75,2 77,8 75,5 67,4 58,7 52,3 48,1 46, ,3 23,7 33,2 43,2 49,6 51,7 49,8 41,6 31,4 20,8 13,9 11,6 36,1 40,5 46,7 54,8 61,1 64, ,2 45,6 39,5 35,9 34, ,3 29,3 39,5 50,4 57,6 59,9 57,8 48,7 37,5 26,1 18,8 16,3 22,3 25,5 29,5 35,6 41,5 44,1 41,7 34,4 28,6 24, , ,9 32,3 42,9 54,6 62,5 65,1 62,7 52,7 40, ,5 18,9 7,5 8,6 10,2 12,6 15,2 16,5 15,4 12,2 9,8 8,3 7,5 7, ,9 32,3 42,9 54,6 62,5 65,1 62,7 52,7 40, ,5 18,9 7,5 8,6 10,2 12,6 15,2 16,5 15,4 12,2 9,8 8,3 7,5 7, ,3 29,3 39,5 50,4 57,6 59,9 57,8 48,7 37,5 26,1 18,8 16,3 22,3 25,5 29,5 35,6 41,5 44,1 41,7 34,4 28,6 24, , ,3 23,7 33,2 43,2 49,6 51,7 49,8 41,6 31,4 20,8 13,9 11,6 36,1 40,5 46,7 54,8 61,1 64, ,2 45,6 39,5 35,9 34, ,4 16, ,3 40,2 42,1 40,3 32,8 22,6 13,5 7,1 4,9 48,6 54,1 60,6 68,9 75,2 77,8 75,5 67,4 58,7 52,3 48,1 46, ,4 15,7 24,5 30, ,3 23,1 14,1 4,9 65,5 71,8 81,1 84,8 84,8 84,7 79,4 71,4 64, ,8 14, ,9 20,2 09.d ec 6,7 83,7 85, ,7 85,6 84, ,4 10,3 12,2 9,6 2, Forrás: Barótfi, A napsugárzás és az elnyelőfelület kapcsolata A Föld mozgása miatt egy rögzített nyelőt a sugárzás csak egy időpontban éri merőlegesen, sőt a sugárzás intenzitása is sok tényező függvénye. A 1-4. táblázatban látható a teljes sugárzás értékének egy éven belüli változása havonként és óránként W/m 2 -ben, ideális légkör esetén, vízszintes síkra beeső sugarakat feltételezve. 1 A táblázatban az első sor a napmagasság, a második sor a Nap azimut értékeit jelöli

14 1-4. táblázat 2 Egy vízszintes síkon mért teljes sugárzás átlaga (W/m 2 ) JAN. FEBR. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC Forrás: Barótfi,1993. az első sor a derült napok áltaga, a második sor az összes nap átlagát jelöli. Egy vízszintes elnyelő felületre eső sugárzás az alábbi képlettel írható le: ahol I N = I sin m (1.5) r I teljes felületre eső sugárzás r I a vízszintes felületre eső sugárzás N m a napmagasság A Nap helyzetét a napmagasság (m) és a nap azimutszöge (α) határozza meg (3. táblázat), az elnyelő helyzetét pedig a β lejtőszög és a γ déli iránytól való eltérés szögével lehet meghatározni (1-10. ábra). 2 A táblázatban az az első sor a derült napok áltaga, a második sor az összes nap átlagát jelöli

15 Forrás: Solarpraxis, ábra Az elnyelő-felület és a Nap helyzetét jellemző szögek A valóságban azonban a sugárzást elnyelő felületek nem vízszintes síkon, és nem déli irányban helyezkednek el. Mivel a napenergia-hasznosító berendezések térbeli napkövetése igen költséges megoldás, a legoptimálisabb működés eléréséhez az elnyelőfelület pontos beállítása szükséges. Az északi féltekén a legmegfelelőbbnek tartott déli tájolás esetén az elnyelő dőlésszögének megválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, melyek közül a legfontosabb: a meglévő technikai adottságok (pl. tető dőlésszöge), a hasznosítás jellegzetessége: o a nyári üzemű berendezések a magas nappálya miatt a vízszintes elnyelő hasznosítja a legtöbb energiát, o az egész évben használt rendszerek esetén a meredek beépítés előnyösebb, így jobban kihasználható a téli alacsonyabb beesési szöggel érkező energia. Az épületgépészeti gyakorlatban az energiagyűjtő felületek optimális dőlésszögének meghatározásakor a következő ökölszabályokat alkalmazzák: egész évben üzemelő rendszer esetén az optimális dőlésszög megegyezik a az adott földrajzi hely szélességi körével, ha nyári üzemű a rendszer az optimális dőlésszög az előzőnél 10 -kal kisebb,

16 téli üzemű esetén ezzel szemben 10 -kal nagyobb. A különféle dőlésszöggel beállított déli tájolású nyelőfelületekre más és más nagyságú sugárintenzitás érkezik (1-11. ábra). A ferde elnyelőfelület elméleti hasznosítási szögtartománya 180, ám a gyakorlatban a tartományban remélhető megfelelő energiamennyiségű hasznosítható sugárzás. Forrás: Patkó-Stumphauser, ábra A sugárzás intenzitása különféle dőlésszögű felületeken havonként tiszta légkör esetén Az elnyelőfelület tájolása mivel az optimális déli tájolás megvalósítása az esetek döntő részében lehetetlen - jelentősen befolyásolja a sugárzás optimális kihasználását. Az elfordítás szögének függvényében jelentősen változik a felületre érkező energiamennyiség (1-12. ábra, 1-13.ábra). Forrás: Patkó-Stumphauser, ábra A sugárzás intenzitása 45 -os dőlésszögű felületeken havonként a déli iránytól való eltérés függvényében

17 Az optimális tájolás Magyarországon az Egyenlítő, vagyis a Dél égtáj iránya. Az optimális dőlésszög kiválasztása már nem ilyen egyértelmű. A Nap járása évszakonként különböző, így a hasznosító felület helyzetét a hasznosítás célja és időtartama mellett jelentősen befolyásolja az adott földrajzi szélesség. Forrás: ábra A napsugárzás jövedelem-csökkentése az elnyelő dőlésszögének és tájolásának függvényében 1.4. A napsugárzás Magyarországon A napenergiával foglalkozó szakirodalmak szerint a statisztikailag várható napsugárzás összege a következő hatásoktól függ: a napállandónak megfelelő intenzitáscsökkentése a normál légkör lenyelése és szórása miatt, a földfelszínről származó légkörszennyezés, amit a már előzőekben ismertetett homályossággal vesznek figyelembe, a geometriai viszony a Nap iránya és az elnyelőfelület normálisa között, a felhős égbolt hatása

18 Hazánkban már 1870-ben kiépült a meteorológiai megfigyelő-hálózat, így a napsugárzásról (is) számos adat áll rendelkezésre. Ma a megfigyelőállomásokon a napsugárzás két fontos tulajdonságát: az intenzitást és a napfénytartamot mérik ősz tél tavasz nyár Forrás: ábra A globálsugárzás Magyarországon az OMSZ adatai alapján ben (J/cm 2 ) A sugárzás intenzitása, amely a vízszintes sík felületegységre időegység alatt érkezik, hazánkban átlagosan a MJ / m 2 értékek közé esik. A ábrán látható, hogy a sugárintenzitás nagysága évszakonként hogyan változik hazánkban. Míg a vizsgált időszakban (2004. szeptember augusztus) nyáron az ország nagy részén J/cm 2 között volt az intenzitás nagysága, addig télen ez az érték csupán J/cm 2 között mozgott. A besugárzás energiahozama mellett fontos tudnunk, hogy milyen hosszú időn át érkezik ez az energia a földfelszínre. Erről a napsütéses órák száma, vagyis a napfénytartam ad tájékoztatást. A napfénytartam az a szám, amely megadja, hogy egy adott helyen egy adott időszak alatt hány órán keresztül süt a nap. A gyakorlatban ezt az értéket napi, havi, vagy évi összegekben adják meg. Magyarországon a napos órák száma átlagosan

19 óra évente, 2004-ban ez az érték az elmúlt évek átlagánál közel megegyezett (1-15. ábra). Forrás: ábra A napsütéses órák száma Magyarországon 2004-ben Magyarországon a szórt és a direkt sugárzás aránya nagynak mondható, közel 50% (1-16.ábra). Forrás: ábra A közvetlen és a diffúz sugárzás aránya Magyarországon Magyarország az északi szélesség 45,8 és 48,6 -a között fekszik, melynek megfelelő optimális dőlésszögeket a 1-5. táblázat mutatja a Nap irányára merőleges síkhoz viszonyítva

20 1-5. táblázat Az optimális dőlésszög értékei Magyarországon hasznosítás időtartama optimális dőlésszög egész éven át nyáron ősztőll és tavaszig Forrás: Épületgépészet a gyakorlatban, A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hasznosító felületet döntve előnyösebb a vízszintesen elhelyezettnél. Jelentős hasznosítás-csökkenés csak keleti és nyugati tájolás, illetve függőleges elhelyezés esetén következik be

21 2. A napsugárzás termikus felhasználásának helye a szolárrendszertanban A Föld felszínére sugárzás formájában érkező éves energiamennyiség az un. hagyományos energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz, atomenergia) összes ismert készletének mennyiségének többszöröse (2-1. ábra). Forrás: Solarpraxism ábra Az éves napsugárzás és az egyes energiahordozók ismert készleteinek aránya E hatalmas energiamennyiség felhasználási módjait sokféleképpen rendszerezik. I. A legáltalánosabb csoportosítás szerint: közvetett hasznosítás Azoknak a természeti erőforrások felhasználása, amelyek létrejöttét a napsugárzás segíti valamilyen módon. Ilyen közvetett napenergiahasznosító tevékenység a szél, a víz, a biomassza, illetve a hullámok energiájának felhasználása. közvetlen hasznosítás Két nagy csoportra bonthatjuk:

22 o a fotovillamos kiaknázásra, A fotovillamos, vagyis villamos energia hasznosítás lényegében olyan villamos energia előállítás napelemek segítségével, mellyel közvetlenül, vagy tárolás után fogyasztókat látnak el. o a hőenergiát hasznosító módszerek (termikus hasznosítás) A sugárzás termikus hasznosításának elve: a beérkező sugarak a megfelelő felületen elnyelődik (abszorbeálódik) és hővé alakul. Ez a jelenség alapvetően a földi élet alapja, hiszen a sugárzás energia sűrűsége viszonylag kicsi, s a hőhatása sem nagyobb 100 C-nál. A napsugár tudatos termikus hasznosítása során a nyerhető hőenergiát igyekeznek növelni mesterséges eszközökkel: a termikus napenergia-hasznosító berendezésekkel. Ezekre a berendezésekre általánosan elmondható, hogy általánosan három funkciót kell ellátniuk: be kell gyűjteniük a sugárzási energiát (nagy, megfelelően tájolt és árnyékmentesített felületen, melyek fokozottan ki vannak téve az időjárás károsító hatásainak) a begyűjtött energia egészének, vagy egy részének tárolása, leadása, eljuttatása a rendeltetési helyére. Ha fenn ismertetett funkciókat egy épület, annak szerkezeti elemei látják el, passzív energia-hasznosításról beszélünk. A rendszer működtetéséhez külső energiaforrás nem szükséges, a hőleadás és az energia célbajuttatása spontán folyamatok eredménye. Mivel a folyamatok így kevéssé szabályozhatók, a passzív rendszerek tervezésekor különös figyelmet kell szentelni a méretezési folyamatoknak. Amennyiben mindhárom funkció ellátása épületgépészeti berendezések segítségével történik, az energia-hasznosító rendszer aktívnak tekinthető. A sugárzás begyűjtését speciális elemek, az un. kollektorok végzik, az energiát víztartályokban tárolják, s leadása elosztó csőhálózattal történik (központi fűtés). A rendszer általában külső energia segítségével árammal hajtott szivattyúkkal működik. A folyamat ezáltal szabályozható, kézben tartható

23 A két rendszer közti megoldást jelentenek az un. hibrid rendszerek. Ezekben az energia begyűjtése, tárolása általában a passzív módon történik, a célba juttatására azonban már különféle segédberendezéseket (pl. ventillátorokat) alkalmaznak. II. Más csoportosítási mód szerint: az aktív hasznosítás közé sorolják a technikai berendezéseket felhasználó módszereket, mint a napelem, és a napkollektor. A két folyamatról sok hasonlóság mondható el: az elnyelő és a felhasználás között további eszközök segítsége szükséges a folyamatokban lehetőség van a kinyert energia eltárolására. Az aktív termikus energia-hasznosítás un. napkollektoros berendezésekkel történik. A rendszer alapvetően az alábbiakkal jellemezhető: a hőforrás energiaközlése véletlenszerű a termelt hőenergiát általában tárolni szükséges, a felhasználóhoz hordozóközeggel juttatják el a hőhordozó hőmérséklete műszaki korlátok miatt általában a közepes tartományba esik. Több kollektor összekapcsolásával un. kollektor mezőket alakítanak ki az adott hőigények figyelembevételével. A folyadék oldali összekapcsolásnál természetesen figyelembe kell venni az egyes kollektorok ellenállását, ügyelni kell a légtelenítésre, valamint a hidraulikai kiegyensúlyozottságra is. A szoláris rendszereknek természetesen csak az egyik bár alapeleme a napkollektor, vagy napkollektor-mező. A rendszer kiépítéséhez még számtalan berendezés szükséges. Az aktív rendszerek alapvetően három elemből állnak: elnyelőből, tárolóból és magából a hálózatból, melybe beletartoznak a működtetés elemei is. A napenergia termikus hasznosítás különféle célból történhet. Kis. ill. közepes hőmérsékletű rendszerek segítségével használati melegvizet állítanak elő, ill. fűtési célt szolgálnak. A nagy üzemhőmérsékletű rendszerek elektromos áramot termelő erőműveket alkotnak

24 3. Kis- és közepes hőmérsékletű alkalmazások A napenergia termikus hasznosításának első kezdeti lépése a mindenki által ismert házi minirendszerek voltak: a fekete hordós kerti zuhanyzók (3-1. ábra). Forrás: ábra Házi szoláris minirendszer Napjainkban a termikus szolár-rendszerek számos feladatot elláthatnak: medencevíz fűtését, használati melegvíz előállítását, légtérfűtést, fűtés-rásegítést, sőt még légtérhűtést is

25 3.1 A rendszer általános felépítése A kis- és közepes méretű szoláris rendszer világosan elhatárolható egységekre tagolható (3-2. ábra): a kollektorok által végzett energia-begyűjtő egységre, a begyűjtött hőenergiát elraktározó tárolásra, a két egység közötti áramlást biztosító keringtetésre, az egész rendszer biztonságát felügyeletre, valamint a völgyidőszakot szükség szerint áthidaló tartalék energia-termelő rendszerre. Forrás: ábra Szolár-rendszer általános felosztása Az energia-begyűtjés helye: a síkkollektor A kollektor az a szerkezet, amely a napsugárzásból nyert hőmennyiséget a hőhordozó közegnek átadja. Főbb feladatai: az érkező sugárzást hőenergiává alakítja át, az elnyelőfelületeken keletkező hőt elvezeti saját veszteségét nagymértékben csökkenti a sugárzás visszaverése által

26 A sugárzási energia-hasznosító berendezés legjellegzetesebb egységei. Konstrukciójuk, kivitelük sokféle, az egyes típusokat adott meteorológiai feltételekhez, az alkalmazási területhez alakították ki A síkkollektor elemei Alapvetően három fő részből állnak: elnyelő lemezből (abszorber), üvegfedésből, és hőszigetelő dobozból (3-3. ábra). Forrás: ábra Síkkollektorok általános felépítése Az abszorber, a kollektor legfontosabb elemeként két funkciót lát el: a sugárzást elnyeli és hővé alakítja, termelt hőt átadja a hőhordozó közegnek. Forrás: ábra Hagyományos és szelektív abszorber sugárzási vesztesége

27 A legeredményesebb működéshez az elnyelő felületét úgy kell kialakítani, hogy az a ráeső sugárzást a lehető legnagyobb mértékben elnyelje. Azonban az elnyelés során az abszorberlemez felmelegszik, s hőmérsékletének megfelelően visszasugárzik környezetére, mellyel csökken hatékonysága (3-4. ábra). Az elnyelés a Nap 6000 K hőmérsékletű, rövidhullámhosszú sugárzásából történik, az elnyelő saját sugárzása kb. 300 K-nek megfelelő, hosszúhullámú sugárzás. Természetesen az elnyelők különféle anyagai és bevonatai különböző elnyelő- és sugárzóképességgel rendelkeznek (3-1. táblázat) táblázat Különféle anyagok és bevonatok elnyelő- és sugárzőképessége elnyelőképesség sugárzóképesség tiszta alumínium 0,09 0,09 eloxált alumínium 0,14 0,84 alumínium SiO 2 bevonattal 0,11 0,37 akrilbázisú lámpakorom fekete ,83 króm 0,42 0,29 polírozott réz 0,35 0,04 oxidmentes vas 0,44 0,07 epoxibázisú lámpakorom fekete 0,96 0,89 magnéziumoxid 0,14 0,75 Forrás: Barótfii, 1993 nikkel 0,39 0,10 akilfehér 0,26 0,90 A visszasugárzás (s ezzel a hatékonyság-csökkenés) minimalizálásának érdekében alkalmazzák az un. szelektív bevonatokat, melyek a rövid hullámhosszú sugárzást elnyelik, és a hosszú hullámhosszú sugarak kilépését gátolják a felületből. A szelektív bevonatok hatékonyságát kifejező mutató az elnyelőképesség és a sugárzóképesség aránya (3-2. táblázat). A szelektív bevonatokat rendszerint galvanikus úton állítják elő. A legtöbb esetben feketenikkel-, króm- ill. titániumoxid-rétegeket visznek fel az alumínium alapra (3-5. ábra)

28 3-2. táblázat Szelekív bevonatok elnyelő- és sugárzőképessége elnyelőképesség sugárzóképesség arányszám fekete krómbevonat, alumínium, réz, acél 0,96 0,18 8 fekete nikkelbevonat alumínium 0,96 0,07 13,7 fekete rézbevonat réz 0,90 0,16 5,7 vasoxid bevonat acél 0,85 0,10 8,5 KMnO galvánbevonat alumínium SiO 2 bevonat krómozott felületen rézoxid szelektív festék alumínium, réz, acél Forrás: Barótfii, ,90 0,30 3 0,88 0,11 8 0,95 0,47 2 Forrás: ábra Szelektív abszorber felület Az elnyelő-lemez hőhordozó-térfogatát a hőtechnikai megfontolások miatt a lehető legkisebb értéken kell tartani. Az elnyelő-lemez teljes felületét érintő hőhordozómennyiség, nagyon nagy hő-tehetetlenséget eredményez, a megtermelt hő lassan ér a tárolóba, s ez hő-veszteséget okozhat. Ezért a hőhordozó közeget kis csatornák segítségével vezetik végig az elnyelő-lemezben (3-1. ábra). A belső csövezés általában rézcsatornákból áll. A csöveket természetesen úgy kell az elnyelő-felülethez erősíteni, hogy a hőátadás a lehető legjobb legyen köztük. Elrendezés szerint lehet csőkígyós, vagy osztó-gyűjtős elrendezésű (3-6. ábra), esetleg spirális: A párhuzamos osztó-gyűjtős elrendezés egyenletes lemezhőmérsékletet biztosít, ám a kis vízmennyiség miatt egyenlőtlen eloszlású és rossz hőátadású. A csőkígyós elrendezés előnye a nagyobb sebesség miatti jobb hőátadás, s az egyenletes vízáramlás, ám a lemez hőmérséklet-eloszlása aszimmetrikus

29 A spirális elrendezés jó hőátadást, a közép felé egyenletesen növekvő hőmérsékletet biztosít, ám a hőhordozó közeget technikailag nehezebb középről elvezetni. Az síkkollektor fedése üvegből, esetleg transzparens műanyaglemezből áll, a kettős némileg egymásnak ellentmondó - cél érdekében: hőszigetelést kell biztosítani az elnyelő-lemez és a külső tér között kis veszteséggel át kell ereszteni a felhasználandó napsugárzást. Forrás: ábra Gyűjtőcsatornák elrendezései Általában alacsony vastartalmú 4mm vastag edzett biztonsági üveget alkalmaznak. Ez jó fényáteresztő képességű, és hosszú élettartamú: az időjárás viszontagságainak is ellenáll. A polikarbonátból készült lemez alacsonyabb árú, kis súlyú, könnyen szabható, de nagyobb termikus terhelés mellett rövidebb élettartalommal bír (3-3. táblázat). A kollektordoboz és a szigetelés merevíti, szigeteli és vízmentessé teszi a kollektort. Az elnyelők hátoldalát hőszigetelik ásvány- vagy üveggyapot segítségével mm vastagságban. A kollektorház alumíniumlemezből készül, de gyártanak fa vagy műanyagdobozos kollektorokat is. A közvetlenül a tetőszerkezetbe épített kollektorok természetesen doboz nélkül készülnek, így olcsóbbak és kisebb a hőveszteségük is

30 3-3. táblázat Síkkollektorok anyagainak várható élettartama FEDŐANYAGOK üveg polikarbonát akril fóliák műanyag bázisú szilikon bázisú műanyaghabok szálas szigetelőanyagok TÖMÖRÍTŐ ANYAGOK HŐSZIGETELŐK ABSZORBERLEMEZ a külső hatásokkal szemben ABSZORBERBEVONATOK festékek oxidok fekete króm matt nikkel, króm bevonaton Forrás: Barótfii, év év 8-12 év 1-2 év 2-4 év 5-8 év 5-10 év év év 4-5 év 8-12 év év év A síkkollektor hatásfoka A kollektor felületére érkező napsugár energiatartama természetesen nem tud teljes egészében elnyelődni. A napkollektorok hatásfoka: a kollektor által hasznosított hőmennyiség és a Napból a hasznos felületre érkező hőmennyiség hányadosa. Értékét jelentősen az optikai veszteségek és a hőveszteségek befolyásolják (3-7. ábra). Míg az előbbi a már említett elnyelőlemez minőségétől és lefedés visszaverő- és áteresztőképességétől (vagyis magától a kollektor minőségi, fizikai tulajdonságaitól) függ, addig a hőveszteség a kollektor és a környezeti hőmérséklet különbségétől (amely kizárólag a külső tényezők által befolyásolt)

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

NAPENERGIA TERMIKUS ÉS FOTOVILLAMOS HASZNOSÍTÁSA INNOVÁCIÓK AZ EU-BAN

NAPENERGIA TERMIKUS ÉS FOTOVILLAMOS HASZNOSÍTÁSA INNOVÁCIÓK AZ EU-BAN NAPENERGIA TERMIKUS ÉS FOTOVILLAMOS HASZNOSÍTÁSA INNOVÁCIÓK AZ EU-BAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő Páter K.

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági . Számítógépes programok alkalmazása Orosz Imre ügyvezető Digisolar Kft. Fülöp István tervező Naplopó Kft. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági jellemzők optimumát.

Részletesebben

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt Aktív termikus napenergiahasznosítás Előadó: Balajti Zsolt Napenergiáról általában A napenergia a kimeríthetetlen és tiszta energiaforrás. A napsugárzás a Nap által kibocsátott hő-, fény- és egyéb sugárzások

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051 KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051 A Mályiban székhellyel rendelkező, 2012-ben alakult Roligenergo Kft. műszaki kutatással,

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak Szakdolgozat témakörei 1. Nap, napsugárzás, napenergia Nap felépítése napsugárzás,

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Dr Fodor Dezső PhD főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar- Mérnöki Kar 2010 szept. 23-24 A napenergia

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek

solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 1 Napkollektoros rendszerek solar_katalogus_08-11.qxp 2008.11.06. 9:30 Page 2 Kazántechnikától a napkollektoros rendszerekig Az Immergas S.p.A, melyet 1964-ben

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI HORÁNSZKY BEÁTA egy.tanársegéd ME Gázmérnöki Tanszék 2005 készült a OTKA T-046224 kutatási projekt keretében A NAPSUGÁRZÁS ENERGIATARTALMA HOGYAN

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 382/3101 (2013-03-15) 1. Alkalmazás: Családi házak, sorházak, közösségi házak, panziók tipikus használati melegvíz (HMV) készítő rendszere.

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager Az igazi probléma Igény: 2,9 Trillió m³/év Tartalékok: 177,4 Trillió m³/év 60 évre elegendő földgáz

Részletesebben

Beszerelési javaslat

Beszerelési javaslat Beszerelési javaslat Aqua Premium, Aqua Deluxe típusú napkollektorhoz ST-17-150, ST-15-125 Szalay Kft., Békésszentandrás, Szent László u. 54. Tel.: 06/30-210-11-11, www.grunpower.hu Bevezető Kiadványunkban

Részletesebben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben 1. Mit jelent a drain back kifejezés? A drain back angol kifejezés, jelentése: visszaeresztés. Esetünkben ez a szolárköri folyadék visszaeresztését jelenti

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 368/80 (203-03-5) . Alkalmazás: Sorházas lakások, családi házak, nyaralók stb. használati melegvíz készítésére, szolár termoszifon vagy

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.

Részletesebben

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Medence fűtés a webáruházban - A napenergia leggazdaságosabb hasznosítása Csúcs-technológiával gyártott egyedülálló konstrukció Aktív szénkristályokkal

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben

Részletesebben

Tervezési segédlet 2005

Tervezési segédlet 2005 Tervezési segédlet 2005 Ha ennél jobbat szeretne tervezni... www.naplopo.hu 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. Tel.: 237-0433, Fax: 368-8676, E-mail: naplopo@naplopo.hu Tartalomjegyzék 1. Energiaforrásunk

Részletesebben

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008 A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében Simó Ágnes Biológia környezettan 2008 A dolgozat szerkezete A megújuló energiák áttekintése A napenergia hasznosításának lehetőségei A Váli

Részletesebben

Egyedi készítésű napkollektorok vizsgálata és felhasználási lehetőségei

Egyedi készítésű napkollektorok vizsgálata és felhasználási lehetőségei ELTE-TTK, Környezettudományi szak, Védés 2012 Egyedi készítésű napkollektorok vizsgálata és felhasználási lehetőségei Készítette: Kálmán Ákos Környezettudós hallgató Témavezető: Pávó Gyula Mérnök-oktató

Részletesebben

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására!

Gravikol. Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Gravikol www.napcsap.hu www.nemsemmi.hu Gravitációs napkollektor rendszer olcsó és ügyes megoldás a napenergia hasznosítására! Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft. 9444, Fertőszentmiklós, Lukinich Mihály

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

AlfaSol Kompakt. Integrált szolár bojlerek AG 376/2501 (2009-09-01)

AlfaSol Kompakt. Integrált szolár bojlerek AG 376/2501 (2009-09-01) AlfaSol Integrált szolár bojlerek Fellhasznállóii és Szerellésii Kéziikönyv AG 376/2501 (2009-09-01) TARTALOM JEGYZÉK 1 TELEPÍTÉS LAPOSTETŐRE VAGY EGYÉB VÍZSZINTES FELÜLETRE... 3 2 TELEPÍTÉS FERDETETŐRE...

Részletesebben

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás PASSZÍV direkt vagy indirekt AKTÍV HŐTERMELÉS Fototermikus hőenergia Naptűzhely Napkollektoros HMV-előállítás, fűtés levegős vagy folyadékos; egykörös vagy

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA Az építés egyik célja olyan terek létrehozása, amelyekben a külső környezettől eltérő állapotok ésszerű ráfordítások mellett biztosíthatók. Adott földrajzi helyen uralkodó éghajlati

Részletesebben

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA Napjaink megemelkedett energiaigénye, a fosszilis energiahordozók magas ára, a fokozott környezetszennyezés súlyos terheket rónak ránk. A megújuló

Részletesebben

Energetikus. 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás energetikus

Energetikus. 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás energetikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec. Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.hu Főbb pontok Az 811..813/2013 EU direktíva hatásai az épületgépészeti

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

DV285 lemezes hőcserélők, E típus REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 CZECH REPUBLIC www.regulus.eu e-mail: sales@regulus.cz DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Éjjel-nappal, télen-nyáron 3. GENERÁCIÓS TERMODINAMIKUS SZOLÁR KÖZPONTI FŰTÉS RENDSZEREK 1.2 Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár központi fűtés rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják: A közvetlen és a szórt

Részletesebben

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni.

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni. NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ SOL-PA-20 / SOL-PA-30 1. oldal Hogyan működik? Vezérelt keringető szivattyú Az optimális működéshez fontos,

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL

BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL BRAMAC SOLAR: MINDENT EGY KÉZBÕL 02 Útmutató az Ön Naptetõjéhez Energia saját tetõrõl. 05 Minden nappal jól jár: Melegvíz és fûtés Naptetõvel. 06 Melegvíz a konyhában, fürdõben és a medencében. 07 Bramac

Részletesebben

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató SOKAN MÉG ÖSSZEKEVERIK 2 ŐKET Magazin címlap, 2012 Magazin ajánló, 2012 NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK 3 Napkollektoros

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Részletesebben

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ? Mi a hõcsõ? olyan berendezés, amellyel hõ közvetíthetõ egyik helyrõl a másikra részben folyadékkal telt, légmentesen lezárt csõ ugyanolyan hõmérséklet-különbség mellett 000-szer nagyobb hõmennyiség átadására

Részletesebben

Szabadtéri úszómedencék fűtése, a fürdési szezon kiterjesztésére májustól szeptemberig. 10 ÉV gyári garancia a kollektorokra

Szabadtéri úszómedencék fűtése, a fürdési szezon kiterjesztésére májustól szeptemberig. 10 ÉV gyári garancia a kollektorokra AlfaSol Szolár Medencefűtő Rendszerek Termékiismertető AG 336655//11440011 ((22000099--0077--1155)) 1. Alkalmazás: Szabadtéri úszómedencék fűtése, a fürdési szezon kiterjesztésére májustól szeptemberig

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

A napkollektoros hőtermelés lehetőségei Magyarországon. A Napból érkező sugárzás mennyisége

A napkollektoros hőtermelés lehetőségei Magyarországon. A Napból érkező sugárzás mennyisége A napkollektoros hőtermelés lehetőségei Magyarországon Az utóbbi években Magyarországon is megnőtt az érdeklődés a napenergia-hasznosító rendszerek iránt. A napkollektorok felkerültek szinte minden épületgépészeti

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től

Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Szolár árlista Érvényes: 2012.03.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám HMV szolár csomag 2 tetősík fölé szerelhető kollektorral HMV szolár csomag 2 tetőbe építhető kollektorral 2db INISOL

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának hasznosítására. Küldje nyáron szabadságra a díjbeszedőt, szerződjön inkább a Nappal!

a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának hasznosítására. Küldje nyáron szabadságra a díjbeszedőt, szerződjön inkább a Nappal! Naplopónak általában azt nevezik, aki ideje nagy részét semmittevéssel tölti. Mi erről sem akarjuk lebeszélni, de most másfajta naplopásra biztatjuk Önt: a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

Székely Eszter MBX4GX

Székely Eszter MBX4GX ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS 2012.04.10. Székely Eszter MBX4GX A Nap mélyén, atommagfúziós reakciók termelik az energiát Elektromágneses hullámok Különböző frekvenciái (színei) különbözően nyelődnek el

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM?

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM? NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM? írta: Darabos Balázs okl. építészmérnök forrás: www.bio-solar-haz.hu Mire való, s valójában megéri-e? Válaszút elõtt állunk. A megújuló energiaforrások bevezetése halaszthatatlan.

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

Tervezési segédlet 2008/1

Tervezési segédlet 2008/1 Tervezési segédlet 2008/1 Napenergia-hasznosítás tervezési segédlet Kiadó: Naplopó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. (PP Center ipari park) Telefon.: 237-0433, Telefax: 368-8676 E-mail: naplopo@naplopo.hu

Részletesebben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben Az alábbiakban tervezői segédlet jelleggel - a megvalósítás során számításba jövő típusrendszereket ismertetünk az egyszerűbb kialakítástól a bonyolultabbak felé haladva. 1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Teszt jellegű feladatok 1. feladat 7 pont Válassza ki és húzza alá, milyen tényezőktől függ A. a kétcsöves fűtési rendszerekben a víz

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor A napkollektor összeszerelése és használata nagyon egyszerű. Ezért megpróbálunk a feltett kérdésekre nagyon érthetően válaszolni és ötleteket adni azoknak

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben