EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEINEK ÁTTEKINTÉSE SZAKDOLGOZAT Készítette: Szabó Zsuzsanna V. földrajz-környezettan szakos hallgató Témavezető: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens Budapest 2005

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Nap, napsugárzás, napenergia 1.1 A Nap A Nap szerkezete A napsugárzás Az elektromágneses sugárzás A napenergia A Föld energiaháztartása A napenergia mennyiségi jellemzői A napenergia hasznosítás története A világ energiafogyasztásának változása Napenergia felhasználás technikai lehetőségei 2.1 Aktív napenergia-hasznosítás Napkollektor Napkollektor részei Tároló berendezések Elektronika, vezérlőberendezés Napkollektorok típusai Napkollektorok beszerelése Napkollektorok hatásfoka Napelem Napelemek beszerelése, elhelyezése Napelemek hatásfoka Passzív napenergia-hasznosítás Passzív fűtés Hőveszteség Hőnyereség Passzív hűtés Napenergia hasznosítása családi házban 3.1 Magyarország földrajzi jellemzői A napsugárzás mérése hazánkban Napenergia hasznosító berendezések családi házban Esettanulmány Szakdolgozat szakmódszertani fejezet 4.1 A napenergia tanításának lehetőségei középiskolában Napenergia feladatlapok- diákoknak Napenergia- tanári háttéranyag.. 56 Összegzés. 62 Köszönetnyilvánítás 63 Melléklet.. 64 Irodalomjegyzék. 67 2

3 BEVEZETÉS Iskolai tanulmányaink során minden tantárgyi órán szó esik az energiahordozókról, azok fajtáiról, és a rendelkezésre álló készletekről. Az energiahordozók kitermelésének mértéke korlátozott, mivel a készletek kimerülőben vannak, így új energiahordozók felhasználása felé kell fordulnunk. Ilyen energiahordozók az alternatív (nem fosszilis) energiaforrások (nap-, szél-, geotermikus-, árapály-, biomassza energia). Szakdolgozatom témájául egy széles, napjainkban aktualitását élő témakört választottam, a megújuló energiaforrásokon belül a napenergiát és ennek hasznosítási lehetőségeit családi házakban. A téma felkeltette érdeklődésem különösképpen azért, mert otthonunkban is van egy napkollektor és így saját tapasztalataimat, méréseimet is bele tudtam írni a dolgozatba. A dolgozat elején áttekintem a Földünket éltető Nap tulajdonságait, részeit, majd a napsugárzás és a napenergia kialakulásának lépéseit, melyek ismerete elengedhetetlen a hasznosító berendezések működésének megértéséhez. A napenergia-hasznosító berendezések típusait részletesen elemzem, illetve csoportosítva mutatom be, majd a hazai viszonyok adta lehetőségek alapján egy családi ház példáján keresztül ismertetem a lehetőségeket. Saját példám egy napkollektoros rendszer méréseit, tapasztalatait tárja fel. Végül a szakdolgozatom egy szakmódszertani fejezettel zárul, melyben a környezeti nevelésről, és az erdei iskoláról esik szó. A napenergia tanításának lehetőségein belül egy egynapos erdei iskolai programot állítottam össze, kísérletekkel, feladatlapokkal. A munkafüzet első fele a diákok számára a feladatlapokat tartalmazza, második része a tanárok számára készült, a háttéranyagokat és a feladatok megoldásait foglalja magában. 3

4 1. Nap, napsugárzás, napenergia 1.1 A Nap A Naprendszer legnagyobb és egyben egyetlen csillaga, sugárzó, gáznemű gömb. A Naprendszer tömegének 99,87 %-a koncentrálódik benne, átmérője a Föld átmérőjének 109- szerese. Óriási tömege révén a Nap hatalmas gravitációs erőt fejt ki, ez az erő tartja össze a Naprendszert, és irányítja valamennyi bolygó és kisebb égitest mozgását, meghatározza a rendszerben lejátszódó folyamatokat. A Nap anyaga gáz halmazállapotú, plazma. Kémiai összetételét tekintve kb. 80 %-a hidrogén, és 20%-a hélium, valamint sok egyéb nehézelem nyomokban található benne A Nap szerkezete A Nap belseje A szemünkbe érkező napsugárzás 90 %-a a Nap vékony, külső rétegében keletkezik. Ezt a réteget fotoszférának nevezzük, 400 km vastag, ami elenyésző a Nap többi rétegéhez képest. A fotoszféra alatti tartományokat a Nap belsejének, a fotoszférát és a felette levő tartományokat a Nap légkörének nevezzük. (GÁBRIS-MARIK-SZABÓ, 1998) A Nap belseje három részre tagolható: centrális mag, röntgensugárzási zóna, konvektív zóna. A centrális magban a hőmérséklet kb. 15 millió K, itt zajlik a Nap energiatermelése. Az energia nagyenergiájú fotonok, így gamma- és röntgensugárzás, valamint mozgási energia formájában szabadul fel, a könnyebb elemek nehezebbekké való egyesülése közben. A Nap magjában lejátszódó fúziós folyamatban proton-proton reakció zajlik le, melynek során hidrogénatomok magjai (vagyis protonok) egyesülnek, s héliumatommagok jönnek létre. A protonok ütközése a taszítás miatt általában rugalmas, csak nagyon ritkán kerülnek annyira közel egymáshoz, hogy összetapadjanak. (Mivel a csillag belsejében hatalmas mennyiségű anyag található, egyetlen másodperc alatt is sok ilyen összekapcsolódás jön létre.) Ilyenkor egy deutérium-mag keletkezik, az egyik proton ugyanis egy pozitron és egy neutrínó kibocsátása közben neutronná alakul. Az eltávozó pozitron egyesül egy elektronnal és elektromágneses sugárzás keletkezik. (1. ábra) 4

5 1. ábra: Az elektromágneses sugárzás keletkezésének első lépése (Forrás: alapján saját szerkesztés) A következő lépésben a deutérium-mag egy harmadik protonnal találkozik, amelyet magába épít, és 3-as tömegszánú hélium-izotópot hoz létre elektromágneses sugárzás kibocsátása közben. Ezután általában egy ugyanolyan 3 He izotóppal lép kölcsönhatásba, és egy négyes tömegszámú héliummag jön létre, két proton felszabadulásával.(2. ábra) Tehát a folyamat végére a hidrogénatomokból hélium lesz, emellett neutrínó részecske és elektromágneses sugárzás keletkezik. 2. ábra: Az elektromágneses sugárzás keletkezésének 2. és 3. lépése (Forrás: alapján saját szerkesztés) A csillag belsejében keletkező energia háromféle módon juthat a felszínre: sugárzás, konvekció vagy hővezetés útján. A sugárzással szállított energia mennyisége a csillag anyagának átlátszatlanságától függ. Ha a csillag relatíve átlátszó a sugárzás szempontjából, a fotonok centiméteres nagyságrendű utat tehetnek meg, azaz hatékonyan tudnak energiát szállítani - így a sugárzási áram nagy. Ha az anyag az elektromágneses sugárzásra nézve 5

6 eléggé átlátszatlan, a fotonok gyakran elnyelődnek, a sugárzási áram kicsi. A Nap központi részében az anyag ionizált állapotban van, a fotonok nem nyelődnek el, felszabaduló energia tehát sugárzás formájában terjed. (KERESZTÚRI Á.) A centrális magot veszi körül a röntgensugárzási zóna. Ebben a tartományban a fotonok gyakran ütköznek, elnyelődnek, majd véletlenszerűen kisugárzódnak. A nagy hőmérséklet miatt (kb. 5 millió K) az energia röntgensugárzás formájában van jelen. Központi csillagunk külső tartományaiban a hőmérséklet már elég alacsony ahhoz, hogy az atommagok elektronokkal rendelkezhessenek, és itt abszorpciós folyamatok játszódnak le - a sugárzás gyakran elnyelődik. Az átlátszatlanság értéke olyan nagy lesz, hogy a keletkező sugárzási áram egymaga már nem tudja tovább a felszínre szállítani a bent felszabaduló energiát. A sugárzás elnyelődik, melegíteni kezdi az anyagot, a melegebb csomók pedig emelkedni kezdenek. A forró buborékok felemelkednek, majd amikor lehűlnek, visszasüllyednek - ezt nevezik konvekciónak. A konvekciós zóna nagysága és elhelyezkedése a csillag jellemzőitől függ, a benne található anyag a heves mozgás következtében teljes mértékben összekeveredik. Azokban a régiókban, ahol a sugárzásos energia transzport dominál, az anyag összetételében kialakuló különbség megőrződik - azaz a fúziós folyamatok reakciótermékei felhalmozódnak. A Nap légköre A Nap légköre szintén három részre osztható: fotoszférára, kromoszférára és a koronára. A fotoszféra 6000 K hőmérsékletű. Ezt a felületet látjuk a Földről is, ezért ezt a Nap felszínének is nevezik. Mivel a Nap gáz halmazállapotú szigorú értelemben vett felszíne azonban nincs. A fotoszféra granulák (szemcsék) millióiból áll. A granulák olyan egységek, melyekben a forró gázok felfelé haladnak, majd a granulák közti sötét közökben süllyednek vissza. Átlagos élettartamuk 5-7 perc, ezután összekeverednek környezetükkel és eltűnnek. A fotoszféra különleges formái, a napfoltok. Környezetüknél sötétebb színűek és erősebb mágneses tér van bennük. Jellegzetes formájuk van, egy sötétebb umbrából (= árnyék), és egy világosabb, szálas szerkezetű penumbrából (=félárnyék) állnak. A napfoltok a Nap azon területein alakulnak ki, ahol igen erősen megnő a mágneses tér. A napfoltok általában csoportokban jelennek meg, átlagosan 11 évenként. 6

7 A kromoszféra egy átlátszó réteg a fotoszféra felett. Hőmérséklete K. Hőmérsékletét a konvektív zónában keletkező mágneses hullámoknak köszönheti. A kromoszféra jelenségei a protuberanciák, a fotoszféra fölé nyúló gázhidak (3. ábra). A kromoszféra legfontosabb jelenségei a napkitörések, más néven a flerek. A fler a kromoszféra hirtelen kifényesedése a napfoltcsoportok körül. Ez a kifényesedés néhány percig tart, és a kitörés alatt jelentősen megnő a Nap rádió, röntgen- és ultraibolya- sugárzása. 3. ábra: A Nap szerkezete (Forrás: A korona a Nap légkörének legkülső tartománya. Változó alakú (maximális napfoltmennyiségnél nagyjából gömb alakú, egyébként kissé belapult), folyamatosan megy át bolygóközi anyagba, ezért pontos határa bizonytalan. Általánosságban a napfogyatkozáskor látható tartományt nevezik napkoronának. Hőmérséklete magas, 1-2 millió K, melyet szintén a konvektív zónában kialakuló mágneses hullámok alakítanak ki. A koronalyukból indul ki az ún. napszél, mely nagy sebességű plazmaáramlás, a Napból kiáramló részecskék összefoglaló neve. Főleg protonokból és elektronokból áll, 400 km/s -os sebességgel halad. A Földön mágneses viharokat, illetve a sarki fény jelenségét okozza. 1.2 A napsugárzás Minden anyag, amelynek hőmérséklete az abszolút 0 felett van, a környező térbe sugárzást bocsát ki elektromágneses hullámok alakjában és ezzel energiát ad le. ( PÉCZELY, 1998) A sugárzás tehát az energiaátadás egyik módja, mely a Nap és Földünk között is fennáll. 7

8 1.2.1 Az elektromágneses sugárzás Az elektromágneses sugárzás minden irányban terjed, hőenergiává csak anyagi természetű részecskék jelenlétében alakul át, a hőenergia átadása is csak anyagi közegben jöhet létre. Az elektromágneses sugárzás különböző hullámhosszúságú sugarakból áll. A Napból érkező elektromágneses sugárzás energiatartalma a hullámhossz (λ) és a sugárzó test hőmérsékletének (T) függvényében változik. A sugárzás energiaspektrumát a Planck- törvény (2. 1-1) írja le: E λ = f (λ, T) (2.1-1) A 4/A ábrán a Napból érkező sugárzás energiaspektrumát (zöldre színezett terület) valamint a napsugárzás hullámhossz szerinti beosztását tanulmányozhatjuk. A görbe alatti terület (a teljes spektrumon kisugárzott összes energiamennyiség) annál nagyobb, minél magasabb a sugárzást kibocsátó test hőmérséklete. A kisugárzott teljes energiamennyiség a sugárzó test hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. Ez az összefüggés a Stefan- Boltzmann törvény. (2. 2-2) E= σ T 4 (2. 2-2) ( σ = Stefan- Boltzmann állandó, értéke: 59,7 nw/m 2 K 4 ) A maximális sugárzás a Wien- törvény alapján számítható.(2.2-3) Egy felület által kibocsátott sugárzás intenzitása függ a felület hőmérsékletétől. A kisugárzott energiának egy bizonyos hullámhosszon energiamaximuma van. A Nap esetében az energiamaximum 483 nm-es hullámhossznál található (T: kb K) λ max = 2884 / T (2.2-3) 8

9 4. ábra: Napból érkező sugárzás energiaspektruma illetve hullámhossz szerinti felosztása A- napsugárzás energiaspektruma a légkör felső határán B- napsugárzás energiaspektruma a földfelszínen (Forrás: alapján saját szerkesztés) A világűrből érkező sugárzás és a világűrbe távozó energia normál körülmények között egyensúlyban van. A földi élettel és az emberi tevékenységgel járó csekély hőáramok (technikai hőfejlesztés és a növények által hasznosított hő) azok, amelyekkel az egyensúlyt befolyásolni lehet. Ez történik jelenleg: a technológiai szén-dioxidtermelés határozottan befolyásolja a légkör sugárzás-átbocsátó képességét. A légkör így egyre több hőt tart vissza. Ezt a hővisszatartó-képességet üvegházhatásnak nevezzük. A Föld tengelye a Nap körüli pálya síkjához képest ferde. A tengelyferdeség 23,5. Emiatt a napsugárzás beesési szöge változik az év folyamán. A Nap helyzete egy adott nap folyamán is változik. A gyakorlatban ezért a napenergia-hasznosító rendszerek nem vízszintes síkon helyezkednek el. A melléklet 1. ábrája a vízszintestől a függőlegesig terjedő felületekre érkező sugárzás intenzitását mutatja délben, ideális légkör esetén. Megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb napsugárzás-intenzitást a 45 dőlésszögű felület kapja a tavaszi és őszi hónapokban (kb W/m 2 ), míg legkisebb a napsugárzás intenzitás a 90 dőlésszögű felület esetén (júniusban kb.500 W/m 2 ). A 5. ábra a 45 dőlésszögű felületre érkező sugárzást mutatja be a déli iránytól való eltérés függvényében. A legtöbb napsugárzást (kb W/m 2 ) a dél, délkelet irányú falak kapják a tavaszi és őszi hónapokban (mivel ekkor a napsugarak beesési szöge kisebb a mérsékelt övben), tehát a napsugárzás hasznosító berendezéseket ebbe az irányba érdemes elhelyezni. 9

10 5. ábra: 45 dőlésszögű, különböző irányú falakon mérhető sugárintenzitás (Forrás: 1.3 A napenergia A Nap sugárzó energiája részint korpuszkuláris (részecske természetű), részint a már említett elektromágneses (hullám természetű) sugárzás formájában éri a Földet. A spektrumból hiányzik a röntgensugarak teljes tartománya, és az ultraibolya sugarak jelentős része, mert ezeket a Föld ózonrétege elnyeli (4/B ábra). A teljes sugárzás csupán 10%-a a rövid hullámhosszú (380 nm-ig) ultraibolya sugárzás (UV). A sugárzási energia 45%-a látható fényként ( nm hullámhossz) éri el a földfelszínt. A fotoszintetikusan hasznosítható sugárzás hullámhossz tartománya nm. A növényzet a kék és vörös fényt nagymértékben elnyeli, míg a zöld tartományban kismértékű a megkötés. A napsugárzás 45%-a a láthatatlan infravörös tartományba (720 nm felett) esik, ez melegíti a földfelszínt. Ebben a tartományban az egyes hullámhosszaknál bemélyedések (elnyelési sávok) figyelhetők meg, melyek energiacsökkenést jelentenek. A légkör vízgőze és szén- dioxidja bizonyos hullámhosszú sugarakat ugyanis elnyel A Föld energiaháztartása Reflexió és szóródás révén az atmoszférába bejutó napenergiának globális átlagban kb. 30,5%-a a világűrbe jut vissza. (6. ábra) A beeső napenergia reflektált hányada, az ún. albedó 85%-át az atmoszferikus albedó (reflexió, ill. szóródás a felhőkön, továbbá az atmoszféra gáz-halmazállapotú komponensein és az aeroszolokon), 15%-át pedig a földfelszínről visszavert energia teszi ki. A teljes besugárzott energia 45%-át az óceánok, a szárazföld és jégfelületek abszorbeálják, a fennmaradó részt (24,5% -ot) pedig az atmoszféra 10

11 komponensei nyelik el. Ez utóbbiakkal való kölcsönhatás (ózon, oxigén stb.) révén a 290 nm hullámhossznál kisebb, az élőlényekre veszélyes sugárzó energia teljes egészében elnyelődik. 6. ábra: A Föld energiaháztartása (Forrás: A napenergia mennyiségi jellemzői A napállandó az a számérték, amely megadja, hogy átlagos Föld- Nap távolságban, a légkör felső határán, a sugárzás haladási irányára merőleges egységnyi felületre időegység alatt mennyi energia esik. Ma elfogadott átlagos értéke 1353 W/m 2. Mivel a Föld a Nap körül ellipszispályán kering - melynek egyik gyújtópontjában a Nap áll - ezért a Nap- Föld távolság folyamatosan változik, így a napállandó is 1307 W/m 2 és 1398 W/m 2 között változik az év során. A légkör határáig párhuzamosnak tekinthető sugárnyalábok egy része a légkörben szórt (diffúz) sugárzássá alakul. A napenergia-hasznosító berendezéseknél általában a légkörön áthaladó közvetlen sugárzás és a szórt sugárzás összegével, a teljes sugárzással számolnak, amit globálsugárzásnak neveznek. A melléklet 1. táblázatában a légkör határához érkező, a légkörön áthaladó, a szórt és a teljes sugárzásintenzitás átlagos, hónaponkénti értékeit tekinthetjük át. Ezek az adatok tiszta légkörre vonatkoznak. A valódi légkörben a természetes és civilizációs szennyeződés miatt a direkt sugárzás csökken. A légkör sugárzáscsökkentő tulajdonságát a homályossági tényezővel jellemzik, amely megadja, hogy a légkör a sugárzás mekkora részét engedi át. Ennek átlagos értéke egy ipari környezetben 0,4-0,6, míg egy tiszta, tengeri környezet esetén csupán 0,2. Budapesten ez az érték egyre nő (0,25-ös értéket is mértek már), ami a nagyfokú légszennyezésre vezethető vissza. 11

12 1.4. A napenergia hasznosítás története A napenergia hasznosítása nem modern kori találmány, már évezredek óta hasznosítjuk az ingyenes energiaforrást. Már az ókori görögök is tudatosan a napsugárzást kihasználva építették meg házaikat. Miután a rendelkezésre álló faállomány amit energiatermelésre használtak drasztikusan lecsökkent mind a szigeteken, mind a szárazföldön, csak drágán, messzi területekről tudták importálni. Ezért kényszerből, új, napenergia hasznosításon alapuló építészetet alakítottak ki. Egy tipikus görög lakóház ebben az időben déli tájolású volt, ezen az oldalon előreugró tetőszerkezettel, amelyet oszlopok támasztottak meg. A tetőszerkezet megakadályozta, hogy a nyári napsütés a belső helyiségeket melegítse, az alacsonyan járó téli nap viszont besütött az épületbe és melegítette az oszlopcsarnok mögötti helyiségeket. Az északi oldalon nem, vagy csak alig voltak nyílászárók, és a falat vastagra építették, ezáltal biztosítva a hőszigetelést a hideg évszak északi szelei ellen. A rómaiak - a görögökhöz hasonlóan - eleinte igen sok fát használtak fűtési célokra, de a fejlettebb építészeti technika miatt (sok gazdag polgár házában központi fűtés vagy padlófűtés volt) még nagyobb ütemben irtották az erdőket, mint a görögök. Miután az Appennini-félszigeten az erdők szinte teljesen eltűntek, Germániából, a Kaukázusból és más távoli helyekről kellett a fát importálni. A probléma megoldását itt is a napenergia építészeti alkalmazása jelentette, amely jelentős fejlődésnek indult az i.sz. 1. századtól. Mivel a birodalom kiterjedése igen nagy volt, a különböző klímájú területekre más-más építészeti megoldásokat dolgoztak ki. (Például Észak-Afrikában a házakat részben északi tájolásúra építették, a hűvösebb klímájú európai területeken viszont a görög minta szerint alakították ki az épületeket.) Igen komoly előrelépés volt a görögökhöz képest, hogy a rómaiak ismerték az üveget, és kiterjedten használták a csillámlemezt is a nyílászárók szigetelésére. Ezáltal az üvegházhatást is hasznosítani tudták az épületek hőtárolására. A görög és a római szoláris építészet eredményei a középkor és a reneszánsz időszakában szinte teljesen feledésbe merültek. A században Flandriában és Hollandiában megjelentek az üvegházak, majd Franciaországban és Angliában is nagy népszerűségre tettek szert. Gyorsan terjedtek, nagy fejlődésen mentek keresztül. Ezen országokban egyre jobb hatásfokú üvegházakat fejlesztettek ki (pl. angol téli kertek, melyek a fűtést teljesen nélkülözték tavasszal és ősszel). 12

13 Az első világháború után a téli kertek azonban szinte teljesen kimentek a divatból, és az egész üvegházkultusz hanyatlásnak indult ben egy francia-svájci természetbúvár, Horace de Saussure, merőben új dologgal rukkolt elő. Az ún. forró dobozzal, ami egy jó szigetelésű, nagy méretű fadoboz, amelyre több réteg üveglefedést lehetett rögzíteni. A készüléket napra helyezve a legbelső térrészben 88 C- ra emelkedett a hőmérséklet. Kisebb további változtatással már 109 C-t lehetett elérni. Samuel Langley kimutatta, hogy több rétegű üvegborítással ellátott forró dobozban mélyen a fagypont alatti külső hőmérsékleten, hó borította vidéken is 100 C fölötti hőmérsékletet lehet elérni derült, napsütéses időszakokban. A forró dobozok tulajdonképpen a mai sík napkollektorok elődeinek tekinthetők. Napkollektornak a Nap energiáját hőenergiává átalakító berendezést nevezzük. A 19. század elején elindult ipari forradalom a napenergia hasznosítás területén is fejlődést hozott. Angliában, de főleg Franciaországban alkottak újszerű napenergia eszközöket. Augustin Mouchot, francia matematikaprofesszor napenergiával működő főző-, desztillálókészüléket és egy szivattyút készített. Mindhárom vályú alakú, koncentráló kollektorral üzemelt. Ezek még kisebb méretű berendezések voltak, Mouchot célja azonban olyan kazán építése volt, amely az akkor használatban lévő gőzgépek működtetésére is alkalmas ben Tours-ban bemutatta napkövető óraművel ellátott, rézlemezből készült napkazánját (melléklet 1.kép), mely nagy nyomású gőzt állított elő, és egy 0,5 lóerős gőzgépet működtetett. Algériában (a jobb napsugárzási adottságok miatt ott munkálkodott) desztillálókészüléket, szivattyút épített, melyek mind a napsugárzást hasznosították. Az általa kifejlesztett eszközökkel sokféle módon bebizonyította, hogy a napenergia az emberiség energiaforrása lehet. Munkásságával megteremtette a modern szoláris technika alapjait. Ezzel egyidőben Amerikában is készültek szivattyúk, napenergiával működtetett kisebb erőművek. Az első világháború éveiben az olajipar gyors fejlődésen ment keresztül, az üzemanyagárak erősen lecsökkentek, és az általános érdeklődés ismét elfordult a napenergia alkalmazásától. Az 1920-as évektől kezdve ismételten fellendült a napkollektor iránti érdeklődés. Köszönhető ez az amerikai vízmelegítő és hőtároló rendszerek fejlesztésének, melyek nagy népszerűségnek örvendtek. Az 1930-as években a napkollektorgyártás virágzó iparág volt Kaliforniában és Floridában. Az akkori méretekhez képest nagy üzemekben folyt a gyártás, és 13

14 igen jelentős volt az üzleti forgalom. A kollektor-konstrukción további tökéletesítéseket végeztek: a vizet vékony csőkígyón vezették át a kollektordobozba és keringető szivattyút építettek be. Olyan területeken, ahol télen a hőmérséklet fagypont alá csökkent, kétkörös megoldást alkalmaztak. Ezeknél a háztetőn elhelyezett primer körben fagyálló folyadék keringett, amely hőjét egy hőcserélőn keresztül adta át a szekunder körben áramló víznek, ez egy tároló tartály közbeiktatásával már a használati melegvizet szolgáltatta. A 30-as évek végére a gyártó cégek között jelentős üzleti verseny alakult ki. A második világháború szintén törést hozott az amerikai napenergia iparban. Az energiahordozók ára lecsökkent, így a napkollektoros rendszerek építési költségei magasra ugrottak, háttérbe szorult a gyártás. Az energiahordozókban szegényebb országokban mint lehetséges, és gazdaságosabb energiatermelési ág - mindinkább a napenergia ipar felé fordult a figyelem. Izraelben ben megépült az első napkollektor üzem, Ausztráliában a vízkeringetős rendszerek gyártása lendült fel, Japánban a melegvíz előállító rendszerek kezdtek elterjedni. Napházak Az építészet terén is jelentős változások mentek végbe: előtérbe kerültek az ún. napházak, melyek építésénél a napenergia maximális kihasználására törekedtek. A napházak a tudatos tervezésnek köszönhetően megfelelő tájolás és borítás révén tudták a napenergiát kihasználni főleg épületfűtésre. A 40-es évek végére az érdeklődés azonban csökkent, mivel az épületek esztétikailag nem feleltek meg a kereslet igényeinek, valamint az építési költségek magasra rúgtak, nem szívesen invesztáltak tőkét ilyen típusú házakba. A 60-as években az Egyesült Államok egyik legnagyobb napenergia-programjának keretén belül 4 napház épült a MIT (Massachusetts Institute of Technology) építtetésében. (1.kép) A házakban a melegvíz előállítást és a fűtést biztosították napenergia-hasznosítás révén. Ezek kísérleti épületek voltak, az utolsónak megépült ház azonban már lakható volt, és energiaigényének 50 %-át napenergiából fedezte. A program legfontosabb eredménye az volt, hogy bebizonyította: a napenergiával történő lakóházfűtés hideg éghajlatú vidéken is megvalósítható, mivel a napenergia mennyisége nem függ a levegőhőmérséklettől. 14

15 1. kép: 4. MIT napház Massachusettsben Nemcsak a napkollektorok fejlesztése fejlődött azonban, hanem vele együtt a napelemek (napenergiát villamos energiává alakító berendezés) fejlesztése is. A 30-as évektől kezdve az Egyesült Államokban számos területen kísérleteztek napelemek használatával ben a Bell Laboratóriumban három kutató: Gordon Pearson, Darryl Chapin és Calvin Fuller szilícium napelemekkel kezdett kísérletezni. Az első kísérletekben 4%-os hatásfokot értek el. Eredményeik nagy port vertek fel, a napelemeket sokan "a jövő tiszta energiaforrásának" tekintették. Hamarosan kiderült, hogy költségessége miatt a napelemek széleskörű alkalmazására nem kerülhet sor, de néhány speciális célra használható ilyen pl. az űrkutatás. Az USA űrprogramja során jelentős méretű napelemipart hoztak létre, az űreszközök működtetése népszerűvé tette a napelemeket kis energiaigényű elektronikai eszközökben is, például zsebszámológépekben, zsebrádiókban, zseblámpákban. 1.5 A világ energiafogyasztásának változása A világ energiahordozó felhasználását az utóbbi 35 évben és a jövőre nézve az 1.diagram ábrázolja. Megállapítható, hogy az összes energiaforrás fogyasztása valószínűleg növekedni fog, kivéve a nukleáris energiát. A megújuló energiaforrásnak 8 %-os növekedést jósolnak a kutatók. 1.diagram (Forrás: 15

16 Napjainkban a napenergia-hasznosítás fontossága világszerte növekszik ban több mint 700 megawatt energiát állítottak elő világszerte napenergiából. Előreláthatóan ez a szám 2010-re eléri az 5000 megawattot, elegendő energiát szolgáltatva 7 millió embernek, és 46 millió hordó kőolajat fog a napenergia felhasználása évente kiváltani. (jelenleg évente kb. 80 millió hordó kőolajat termelnek ki a világon) 1. Az elsődleges energiaszükséglet kielégítésében a megújulók aránya a fejlett országokban ma mintegy 10%, az EU országaiban 4%, Kelet-Európában 3%. Az Unió és a tagországok energiapolitikájában megfogalmazódott elvek és az érvényesített intézkedések, támogatások, kedvezményes hitelek, valamint a szénre kivetett adó hatásaként 2010-re az EU elsődleges energiaszükségletének 15 százalékát fedezik megújuló energiaforrásból. (MÓCZÁR, 2. Napenergia felhasználás technikai lehetőségei A 21. század társadalma fokozódó energiaigényeit egyre nehezebben tudja kielégíteni. A fosszilis energiahordozók korlátozott mennyiségben állnak csak rendelkezésre, kinyerésük egyre költségesebb, nagyfokú környezetkárosító hatásuk mellett. Ezek helyett a megújuló energiaforrások elégíthetik ki igényeinket. A Nap energiája nagy mennyiségben egyelőre az évmilliók alatt felgyűlt fosszilis tüzelőanyagok, a biomassza formájában hasznosul. A Napból érkező energia összegyűjtése és tárolása azonban gondot okoz. A Napból érkező sugárzás látható és közeli ultraibolya tartományba eső része nagy energiatartalmú ezért fotokémiailag - illetve az infravörös sáv hőforrásként - felhasználható. Technikailag kétféleképpen hasznosíthatjuk ezt az erőforrást, aktív és passzív módon. 2.1 Aktív napenergia-hasznosítás Az aktív napenergia-hasznosításról beszélünk, ha erre a célra készített eszköz (napkollektor, napelem) segítségével alakítjuk át a Nap sugárzási energiáját hővé vagy villamos energiává. 1 Status Report on Solar Thermal Power Plants. Pilkington Solar International GmbH: Cologne, Germany,

17 2.1.1 Napkollektor A termikus hasznosítás eszköze a napkollektor. A napkollektor a napsugárzást hővé alakítva melegít fel egy adott közeget. Használata során használati melegvíz, fűtés kiegészítés, medencefűtés, illetve léghűtés is biztosítható. A napkollektor berendezések működési hőmérséklete a felhasználási céltól függően különböző lehet: 20 C és 200 C között változik. A burkolat nélküli hőelnyelők fekete felületű műanyagból vagy fémből készülnek, megjelenési formájuk lehet lemez, szőnyeg, cső vagy tömlő. Ezek az olcsóbb, egyszerűbb berendezések legfeljebb 40 C-ig alkalmasak a napenergia hasznosítására, és csak a nyári időszakban működőképesek. Igen jól használhatók például uszodavíz melegítésére, vagy hőszivattyúk energiagyűjtőjeként. A 40 C hőmérséklet fölötti működést a hőelnyelő hőszigetelésével, jó minőségű fényelnyelő bevonatával és fényáteresztő takarással kell biztosítani, ezeket a berendezéseket nevezzük üvegezett síkkollektoroknak, melyek a napenergia-hasznosítás legáltalánosabban használt szerkezetei Napkollektor részei A napkollektoros- rendszer részei: elnyelő-szerkezet (maga a kollektor), tárolóberendezés (hálózat, hőhordozó közeg), és a működtető elektronikai berendezés. Egy átlagos napkollektor részeit a 7. ábra szemlélteti. (Forrás: 7. ábra: Napkollektor részei: 1. Üvegfedés, 2. Abszorber, 3. Csővezeték, 4.Hőszigetelés, 5. Kollektorház 17

18 Az üvegfedés A kollektor hatásosságát befolyásolja a fedőüveg tulajdonsága. Legelterjedtebb az alacsony vastartalmú, edzett üveg (4 mm vastag), mely jó fényáteresztő képességű, hosszú élettartamú, ellenáll jégverésnek, hóterhelésnek. Olcsóbb kivitelezésű kollektoroknál polikarbonát lappal fedik le a szerkezetet, mely így könnyebb, olcsóbb, jól szabható, de ezzel szemben rövid élettartamú. Az abszorber Az abszorber felület a napsugarakat elnyeli és hőjét átadja csőrendszerének. Ezt a felületet a kisebb visszasugárzás érdekében szelektív bevonattal (8. ábra) látják el, melyek a rövid hullámhosszú napsugárzást elnyelik, míg a saját hosszú hullámhosszú sugárzásukat nem engedik át, azt visszaverik. Így a szelektív napkollektoroknak minimális a sugárzási veszteségük (kb. 5%, míg a nem-szelektív abszorberű kollektorok kb.45 %-os veszteségűek). Szelektív bevonatként általában feketekróm-, nikkel vagy titánium-oxid rétegeket alkalmaznak. A szelektív bevonat általában 1-2 mm vastagságú, fekete porózus réteg, tölcsérszerű járatokkal. (www.naplopo.hu) 8. ábra: Nikkelpigmentes szelektív bevonat (Forrás: Az abszorber egyik fontos egysége a csőrendszer, melyben a sugárzás felmelegíti az adott közeget. A csőrendszereket általában vörösrézből készítik, mivel a keringésmentes időszakban a hőmérséklet C is lehet a rendszerben, és a vörösréz ellenáll a magas hőmérsékletnek. Csőkígyóban vagy oszloposan helyezik el a szerkezetben (9. ábra). 9. ábra: Csőkígyós és oszlopos csőrendszer 18

19 Hőszigetelés, és kollektorház Hőszigetelőnek ásvány- vagy üveggyapot lemezt használnak, maga a kollektorház alumíniumból készül Tároló berendezés A tároló berendezés (ek) a napsütésmentes időszakra kellenek, melyekben a nyert hőenergiát raktározni tudjuk. Létezik kémiai töltetű tároló (anyagok fagyás- ill. olvadáshőjével működik), illetve szilárd töltetű tároló is mely az amerikai földrészen elterjedt megoldás, mert ott gyakran alkalmaznak levegős hőhordozós hasznosítókat (főleg terményszárításhoz használják) Hazánkban a legelterjedtebb a folyadéktöltetű tároló, mert a folyadék fajhője nagy, a hő tárolása és hasznosítása egyszerű, továbbá a felhasználók többnyire melegvizet igényelnek, és az abszorberek nagy része is folyadéktöltetű. A folyadékos-tárolók belső hőcserélő csőkígyóval készülnek, melyben a kollektorokban felmelegedett hőátadó folyadék áramlik. Ennek a hőcserélőnek megfelelően nagy felülettel kell rendelkeznie. A hőátadó folyadék lehet víz, vagy ezzel egyenértékű fagyálló folyadék. A vizes rendszerek csak fagymentes időszakban használhatók, így kevésbé gyakoriak. Fagyállóként környezetkímélő zöld színű, átlátszó propilénglikolt használnak. A rendszer része egy úgynevezett tágulási tartály, mely a hőmérsékletkülönbségekből adódó nyomáskülönbségek kiegyenlítésére szolgál Elektronika, vezérlőberendezés A napkollektoros rendszer egységei a vezérlő és a biztonsági berendezések. A napkollektoron és a tárolóban beépített hőérzékelők vannak. A szolár szabályzó (az elektronikai egység) felelős a megfelelő működésért, a szivattyúk, és a keringtetés beindításáért. A szabályzó adott hőmérsékletre programozható, mely hőmérséklet elérésekor beindítja a hőhordozó folyadék keringtetését. 19

20 Egy teljes napkollektoros rendszer összeállítását és családi házba beszerelt képét az alábbi (10. ábra) szemlélteti: 10. ábra : Napkollektoros rendszer (Forrás: Naplopó Kft.) 1- Napkollektor, 2- digitális szabályozó, 3- szerelvények, 4- tágulási tartály, 5- csővezetékrendszer, 6- tároló, 7- szivattyú Napkollektorok típusai Az elnyelő-berendezéseket tekintve öt nagy csoportot különböztetünk meg. Az egyik csoport a fedetlen, hőszigetelés nélküli napkollektorok csoportja. Folyadékos (víz) hőhordozóval működik, kis fajlagos tömege és könnyű szerelhetősége miatt bárhol elhelyezhető, és előnyösen alkalmazható házilagos kivitelezés esetén. A legkorszerűbb az ún. EPDM gumiból készült csőjáratos szőnyeg (abszorber), amely földre, tetőre szerelhető, vegyszerek iránt érzéketlen (tehát pl. a medence kémiailag kezelt vize is átereszthető rajta), fagy nem károsítja, ezért télen sem kell leüríteni. Hasonló napkollektorként viselkedik a napra kitett vízzel töltött fekete hordó, vagy a vízzel teli locsoló-tömlő is, amelyek a napsugárzás hatására felmelegszenek. Hátrányuk azonban, hogy nagy a hőveszteségük és a napsütés elmúltával viszonylag gyorsan lehűlnek. A szelektív napkollektorok a már említett szelektív elnyelő felülettel rendelkeznek, ezért magas optikai hatásfokúak 2. Egyszeres üvegezéssel kerülnek kereskedelmi forgalomba. A vákuumcsöves síkkollektor (melléklet 2.kép) kialakítása abban különbözik a normál síkkollektorétól, hogy az üvegfedése sűrűn alátámasztott, és a kollektorházból 2 optikai hatásfok: a kollektor szabad felületi hőmérséklete megegyezik a környezeti levegő hőmérsékletével 20

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak Szakdolgozat témakörei 1. Nap, napsugárzás, napenergia Nap felépítése napsugárzás,

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051 KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051 A Mályiban székhellyel rendelkező, 2012-ben alakult Roligenergo Kft. műszaki kutatással,

Részletesebben

SZKA208_39 A NAPLOPÓ

SZKA208_39 A NAPLOPÓ SZKA208_39 A NAPLOPÓ tanulói A naplopó 8. évfolyam 405 39/1a A NAP ENERGIÁJA Lexikoncikkek 1. napenergia: természetes, megújuló energiaforrás, a Napból kisugárzó energia. Forrása a Napban lejátszódó termonukleáris

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

Napenergia hasznosítása

Napenergia hasznosítása Napenergia hasznosítása A felhasználható energia szinte teljes egészében a Napból (fosszilis energia, biomassza, szél, beeső sugárzás)ered. A napsugárzásból eredő energia- mennyiség: 178 ezer terrawatt

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

NAPENERGIA TERMIKUS ÉS FOTOVILLAMOS HASZNOSÍTÁSA INNOVÁCIÓK AZ EU-BAN

NAPENERGIA TERMIKUS ÉS FOTOVILLAMOS HASZNOSÍTÁSA INNOVÁCIÓK AZ EU-BAN NAPENERGIA TERMIKUS ÉS FOTOVILLAMOS HASZNOSÍTÁSA INNOVÁCIÓK AZ EU-BAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő Páter K.

Részletesebben

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA Napjaink megemelkedett energiaigénye, a fosszilis energiahordozók magas ára, a fokozott környezetszennyezés súlyos terheket rónak ránk. A megújuló

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben

Részletesebben

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás 1938-ban hoztak létre először maghasadást úgy, hogy urán atommagokat bombáztak neutronokkal. Ekkor az urán két közepes méretű atommagra bomlott el, és újabb

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008 A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében Simó Ágnes Biológia környezettan 2008 A dolgozat szerkezete A megújuló energiák áttekintése A napenergia hasznosításának lehetőségei A Váli

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA Az építés egyik célja olyan terek létrehozása, amelyekben a külső környezettől eltérő állapotok ésszerű ráfordítások mellett biztosíthatók. Adott földrajzi helyen uralkodó éghajlati

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt Aktív termikus napenergiahasznosítás Előadó: Balajti Zsolt Napenergiáról általában A napenergia a kimeríthetetlen és tiszta energiaforrás. A napsugárzás a Nap által kibocsátott hő-, fény- és egyéb sugárzások

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM?

NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM? NAPKOLLEKTOR VAGY NAPELEM? írta: Darabos Balázs okl. építészmérnök forrás: www.bio-solar-haz.hu Mire való, s valójában megéri-e? Válaszút elõtt állunk. A megújuló energiaforrások bevezetése halaszthatatlan.

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Dr Fodor Dezső PhD főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar- Mérnöki Kar 2010 szept. 23-24 A napenergia

Részletesebben

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató SOKAN MÉG ÖSSZEKEVERIK 2 ŐKET Magazin címlap, 2012 Magazin ajánló, 2012 NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK 3 Napkollektoros

Részletesebben

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben) Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben) (-) (-) (+) (+) (+/-) (+) Épületek hővesztesége Filtrációs hőveszteség: szabályozatlan szellőztetésből, tőmítetlenségekből származó légcsere Transzmissziós

Részletesebben

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val? A Konarka Power Plastic egy olyan fotovoltaikus anyag, amely képes akár a beltéri, akár a kültéri fényből elektromos egyenáramot előállítani. Az így termelt energia azonnal hasznosítható, tárolható későbbi

Részletesebben

Székely Eszter MBX4GX

Székely Eszter MBX4GX ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS 2012.04.10. Székely Eszter MBX4GX A Nap mélyén, atommagfúziós reakciók termelik az energiát Elektromágneses hullámok Különböző frekvenciái (színei) különbözően nyelődnek el

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid Napelem típusok ismertetése Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid előnyök Monokristályos legjobb hatásfok: 15-18% 20-25 év teljesítmény garancia 30 év élettartam hátrányok árnyékra érzékeny

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Minta Project 6500 Baja Minta u 42 HRSZ: 456/456 Gipsz Jakab 6500 Baja Minta u 42 Tanúsító: Épületgépész Szakmérnök

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának hasznosítására. Küldje nyáron szabadságra a díjbeszedőt, szerződjön inkább a Nappal!

a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának hasznosítására. Küldje nyáron szabadságra a díjbeszedőt, szerződjön inkább a Nappal! Naplopónak általában azt nevezik, aki ideje nagy részét semmittevéssel tölti. Mi erről sem akarjuk lebeszélni, de most másfajta naplopásra biztatjuk Önt: a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Nagyon itt az ideje, hogy más úgynevezett alternatív energiaforrások után nézzünk, ami pótolni tudja a fennmaradáshoz szükséges energia igényeket.

Nagyon itt az ideje, hogy más úgynevezett alternatív energiaforrások után nézzünk, ami pótolni tudja a fennmaradáshoz szükséges energia igényeket. Bevezető: Energiaforrások Napjaink egyik legnagyobb kihívása az emberiség energiával való ellátása. Energiára van szükségünk, ha főzünk, termékeket állítunk elő, fűtünk, hűtünk, közlekedünk, szállítunk

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: A fogyasztók általában úgy vélik, az energia 26%-át fordítják fűtésre. A valóság kb. 53%, ezért a fűtés területén a legérdemesebb a megtakarítás lehetőségeivel foglalkozni.

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 382/3101 (2013-03-15) 1. Alkalmazás: Családi házak, sorházak, közösségi házak, panziók tipikus használati melegvíz (HMV) készítő rendszere.

Részletesebben

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus Mit tehet a szobával egy felülvilágító ablak A lapostetővel rendelkező otthonokban a legtöbb tér konyha, nappali vagy hálószoba csak nagyon kevés természetes

Részletesebben

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Amit látunk... És ami mögötte van... incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin A NAPSUGÁRZÁS Dr. Lakotár Katalin Sugárzás: energiaátadás NAP elektromágneses hullámok FÖLD elektromágneses sugárzás = fotonok árama -minden irányba terjed -terjedéshez közvetítő közeg nem kell -hőenergiává

Részletesebben

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás PASSZÍV direkt vagy indirekt AKTÍV HŐTERMELÉS Fototermikus hőenergia Naptűzhely Napkollektoros HMV-előállítás, fűtés levegős vagy folyadékos; egykörös vagy

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Energetika II. (BMEGEENAEE2) házi feladat Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Készítette: Bevezetés A házi dolgozatom témaválasztása a asszív házakra esett, ezen belül is a szellőzési

Részletesebben

Energiatudatos Építészet

Energiatudatos Építészet Energiatudatos Építészet Aktív szoláris energia Pongrácz Balázs RJYJ4R 2013. április 15. Megú júló energia, napenergia A hagyományos (pl. fosszilis, nukleáris) energiaforrások kiváltása régóta foglalkoztatja

Részletesebben

Beszerelési javaslat

Beszerelési javaslat Beszerelési javaslat Aqua Premium, Aqua Deluxe típusú napkollektorhoz ST-17-150, ST-15-125 Szalay Kft., Békésszentandrás, Szent László u. 54. Tel.: 06/30-210-11-11, www.grunpower.hu Bevezető Kiadványunkban

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert:

Az ablaküveg helyes megválasztásával Ön a következő előnyökre tehet szert: Üvegek AMIT AZ ÜVEGEKRŐL TUDNI ÉRDEMES: Hőszigetelő üvegszerkezetek: A modern technológiának köszönhetően az üveg ma már minden olyan lényeges igényt képes kielégíteni, amelyre egy korszerű építkezés kapcsán

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

FALFŰTÉS/-HŰTÉS valamint MENNYEZETHŰTÉS/-FŰTÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSZET RÉSZÉRE A ModulWand. A ModulDecke.

FALFŰTÉS/-HŰTÉS valamint MENNYEZETHŰTÉS/-FŰTÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSZET RÉSZÉRE A ModulWand. A ModulDecke. www.variotherm.hu FALFŰTÉS/-HŰTÉS valamint MENNYEZETHŰTÉS/-FŰTÉS A SZÁRAZÉPÍTÉSZET RÉSZÉRE A ModulWand. A ModulDecke. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. A Variotherm új értelmet ad a falaknak és a mennyezeteknek!

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

A Schwank infravörös fűtés Alapelvek és működés

A Schwank infravörös fűtés Alapelvek és működés A Schwank infravörös fűtés Alapelvek és működés A nap: a világ legtermészetesebb fűtése Az infravörös meleg kényelme Fűtési elvünket a természettől lestük el. A nap hősugárzása a légrétegen anélkül halad

Részletesebben

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni.

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ. www.megerizoldneklenni. NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ SOL-PA-20 / SOL-PA-30 1. oldal Hogyan működik? Vezérelt keringető szivattyú Az optimális működéshez fontos,

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1

Épületenergetikai számítás 1 Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági . Számítógépes programok alkalmazása Orosz Imre ügyvezető Digisolar Kft. Fülöp István tervező Naplopó Kft. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági jellemzők optimumát.

Részletesebben

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre I. Árnyékolásmódok szerkezeti szempontból II. Nyári passzív szolárvédelem módszerei III. Beépítés kérdései IV. Összefoglalás I.a Árnyékolásmódok 1. Makroklíma

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Teszt jellegű feladatok 1. feladat 7 pont Válassza ki és húzza alá, milyen tényezőktől függ A. a kétcsöves fűtési rendszerekben a víz

Részletesebben

Hősugárzás Hővédő fóliák

Hősugárzás Hővédő fóliák Hősugárzás Hővédő fóliák Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A sugárzás alaptörvényei A az érkező energia E=A+T+R

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

A napelemek fizikai alapjai

A napelemek fizikai alapjai A napelemek fizikai alapjai Dr. Rácz Ervin Ph.D. egyetemi docens intézetigazgató-helyettes kari oktatási igazgató Óbudai Egyetem, Villamosenergetikai Intézet Budapest 1034, Bécsi u. 94. racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás. Kaszás Csilla kaszas@energia.bme.hu

Napenergia-hasznosítás. Kaszás Csilla kaszas@energia.bme.hu Napenergia-hasznosítás Kaszás Csilla kaszas@energia.bme.hu Tartalom 1. Napenergia jellemzői 2. Villamosenergia-termelés napenergiából termikus naperőművek napelemek 3. Hőigények kielégítése napenergiával

Részletesebben

aurotherm exclusiv VTK 570/1140

aurotherm exclusiv VTK 570/1140 vákuumcsöves napkollektorok, újra a Vaillant palettán A korábbi vákuumcsöves napkollektorunk beszállítójának problémái miatt került sor az új Vaillant vákuumcsöves kollektorok bevezetésére Az új Vaillant

Részletesebben

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete Előadó: Kardos Ferenc Épületgépészeti feladatok alacsony energiaigényű épületekben Fűtés Szellőztetés Használati melegvíz-előállítás Komforthűtés

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő . Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben