EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTAN MUNKACSOPORT A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEINEK ÁTTEKINTÉSE SZAKDOLGOZAT Készítette: Szabó Zsuzsanna V. földrajz-környezettan szakos hallgató Témavezető: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens Budapest 2005

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Nap, napsugárzás, napenergia 1.1 A Nap A Nap szerkezete A napsugárzás Az elektromágneses sugárzás A napenergia A Föld energiaháztartása A napenergia mennyiségi jellemzői A napenergia hasznosítás története A világ energiafogyasztásának változása Napenergia felhasználás technikai lehetőségei 2.1 Aktív napenergia-hasznosítás Napkollektor Napkollektor részei Tároló berendezések Elektronika, vezérlőberendezés Napkollektorok típusai Napkollektorok beszerelése Napkollektorok hatásfoka Napelem Napelemek beszerelése, elhelyezése Napelemek hatásfoka Passzív napenergia-hasznosítás Passzív fűtés Hőveszteség Hőnyereség Passzív hűtés Napenergia hasznosítása családi házban 3.1 Magyarország földrajzi jellemzői A napsugárzás mérése hazánkban Napenergia hasznosító berendezések családi házban Esettanulmány Szakdolgozat szakmódszertani fejezet 4.1 A napenergia tanításának lehetőségei középiskolában Napenergia feladatlapok- diákoknak Napenergia- tanári háttéranyag.. 56 Összegzés. 62 Köszönetnyilvánítás 63 Melléklet.. 64 Irodalomjegyzék. 67 2

3 BEVEZETÉS Iskolai tanulmányaink során minden tantárgyi órán szó esik az energiahordozókról, azok fajtáiról, és a rendelkezésre álló készletekről. Az energiahordozók kitermelésének mértéke korlátozott, mivel a készletek kimerülőben vannak, így új energiahordozók felhasználása felé kell fordulnunk. Ilyen energiahordozók az alternatív (nem fosszilis) energiaforrások (nap-, szél-, geotermikus-, árapály-, biomassza energia). Szakdolgozatom témájául egy széles, napjainkban aktualitását élő témakört választottam, a megújuló energiaforrásokon belül a napenergiát és ennek hasznosítási lehetőségeit családi házakban. A téma felkeltette érdeklődésem különösképpen azért, mert otthonunkban is van egy napkollektor és így saját tapasztalataimat, méréseimet is bele tudtam írni a dolgozatba. A dolgozat elején áttekintem a Földünket éltető Nap tulajdonságait, részeit, majd a napsugárzás és a napenergia kialakulásának lépéseit, melyek ismerete elengedhetetlen a hasznosító berendezések működésének megértéséhez. A napenergia-hasznosító berendezések típusait részletesen elemzem, illetve csoportosítva mutatom be, majd a hazai viszonyok adta lehetőségek alapján egy családi ház példáján keresztül ismertetem a lehetőségeket. Saját példám egy napkollektoros rendszer méréseit, tapasztalatait tárja fel. Végül a szakdolgozatom egy szakmódszertani fejezettel zárul, melyben a környezeti nevelésről, és az erdei iskoláról esik szó. A napenergia tanításának lehetőségein belül egy egynapos erdei iskolai programot állítottam össze, kísérletekkel, feladatlapokkal. A munkafüzet első fele a diákok számára a feladatlapokat tartalmazza, második része a tanárok számára készült, a háttéranyagokat és a feladatok megoldásait foglalja magában. 3

4 1. Nap, napsugárzás, napenergia 1.1 A Nap A Naprendszer legnagyobb és egyben egyetlen csillaga, sugárzó, gáznemű gömb. A Naprendszer tömegének 99,87 %-a koncentrálódik benne, átmérője a Föld átmérőjének 109- szerese. Óriási tömege révén a Nap hatalmas gravitációs erőt fejt ki, ez az erő tartja össze a Naprendszert, és irányítja valamennyi bolygó és kisebb égitest mozgását, meghatározza a rendszerben lejátszódó folyamatokat. A Nap anyaga gáz halmazállapotú, plazma. Kémiai összetételét tekintve kb. 80 %-a hidrogén, és 20%-a hélium, valamint sok egyéb nehézelem nyomokban található benne A Nap szerkezete A Nap belseje A szemünkbe érkező napsugárzás 90 %-a a Nap vékony, külső rétegében keletkezik. Ezt a réteget fotoszférának nevezzük, 400 km vastag, ami elenyésző a Nap többi rétegéhez képest. A fotoszféra alatti tartományokat a Nap belsejének, a fotoszférát és a felette levő tartományokat a Nap légkörének nevezzük. (GÁBRIS-MARIK-SZABÓ, 1998) A Nap belseje három részre tagolható: centrális mag, röntgensugárzási zóna, konvektív zóna. A centrális magban a hőmérséklet kb. 15 millió K, itt zajlik a Nap energiatermelése. Az energia nagyenergiájú fotonok, így gamma- és röntgensugárzás, valamint mozgási energia formájában szabadul fel, a könnyebb elemek nehezebbekké való egyesülése közben. A Nap magjában lejátszódó fúziós folyamatban proton-proton reakció zajlik le, melynek során hidrogénatomok magjai (vagyis protonok) egyesülnek, s héliumatommagok jönnek létre. A protonok ütközése a taszítás miatt általában rugalmas, csak nagyon ritkán kerülnek annyira közel egymáshoz, hogy összetapadjanak. (Mivel a csillag belsejében hatalmas mennyiségű anyag található, egyetlen másodperc alatt is sok ilyen összekapcsolódás jön létre.) Ilyenkor egy deutérium-mag keletkezik, az egyik proton ugyanis egy pozitron és egy neutrínó kibocsátása közben neutronná alakul. Az eltávozó pozitron egyesül egy elektronnal és elektromágneses sugárzás keletkezik. (1. ábra) 4

5 1. ábra: Az elektromágneses sugárzás keletkezésének első lépése (Forrás: alapján saját szerkesztés) A következő lépésben a deutérium-mag egy harmadik protonnal találkozik, amelyet magába épít, és 3-as tömegszánú hélium-izotópot hoz létre elektromágneses sugárzás kibocsátása közben. Ezután általában egy ugyanolyan 3 He izotóppal lép kölcsönhatásba, és egy négyes tömegszámú héliummag jön létre, két proton felszabadulásával.(2. ábra) Tehát a folyamat végére a hidrogénatomokból hélium lesz, emellett neutrínó részecske és elektromágneses sugárzás keletkezik. 2. ábra: Az elektromágneses sugárzás keletkezésének 2. és 3. lépése (Forrás: alapján saját szerkesztés) A csillag belsejében keletkező energia háromféle módon juthat a felszínre: sugárzás, konvekció vagy hővezetés útján. A sugárzással szállított energia mennyisége a csillag anyagának átlátszatlanságától függ. Ha a csillag relatíve átlátszó a sugárzás szempontjából, a fotonok centiméteres nagyságrendű utat tehetnek meg, azaz hatékonyan tudnak energiát szállítani - így a sugárzási áram nagy. Ha az anyag az elektromágneses sugárzásra nézve 5

6 eléggé átlátszatlan, a fotonok gyakran elnyelődnek, a sugárzási áram kicsi. A Nap központi részében az anyag ionizált állapotban van, a fotonok nem nyelődnek el, felszabaduló energia tehát sugárzás formájában terjed. (KERESZTÚRI Á.) A centrális magot veszi körül a röntgensugárzási zóna. Ebben a tartományban a fotonok gyakran ütköznek, elnyelődnek, majd véletlenszerűen kisugárzódnak. A nagy hőmérséklet miatt (kb. 5 millió K) az energia röntgensugárzás formájában van jelen. Központi csillagunk külső tartományaiban a hőmérséklet már elég alacsony ahhoz, hogy az atommagok elektronokkal rendelkezhessenek, és itt abszorpciós folyamatok játszódnak le - a sugárzás gyakran elnyelődik. Az átlátszatlanság értéke olyan nagy lesz, hogy a keletkező sugárzási áram egymaga már nem tudja tovább a felszínre szállítani a bent felszabaduló energiát. A sugárzás elnyelődik, melegíteni kezdi az anyagot, a melegebb csomók pedig emelkedni kezdenek. A forró buborékok felemelkednek, majd amikor lehűlnek, visszasüllyednek - ezt nevezik konvekciónak. A konvekciós zóna nagysága és elhelyezkedése a csillag jellemzőitől függ, a benne található anyag a heves mozgás következtében teljes mértékben összekeveredik. Azokban a régiókban, ahol a sugárzásos energia transzport dominál, az anyag összetételében kialakuló különbség megőrződik - azaz a fúziós folyamatok reakciótermékei felhalmozódnak. A Nap légköre A Nap légköre szintén három részre osztható: fotoszférára, kromoszférára és a koronára. A fotoszféra 6000 K hőmérsékletű. Ezt a felületet látjuk a Földről is, ezért ezt a Nap felszínének is nevezik. Mivel a Nap gáz halmazállapotú szigorú értelemben vett felszíne azonban nincs. A fotoszféra granulák (szemcsék) millióiból áll. A granulák olyan egységek, melyekben a forró gázok felfelé haladnak, majd a granulák közti sötét közökben süllyednek vissza. Átlagos élettartamuk 5-7 perc, ezután összekeverednek környezetükkel és eltűnnek. A fotoszféra különleges formái, a napfoltok. Környezetüknél sötétebb színűek és erősebb mágneses tér van bennük. Jellegzetes formájuk van, egy sötétebb umbrából (= árnyék), és egy világosabb, szálas szerkezetű penumbrából (=félárnyék) állnak. A napfoltok a Nap azon területein alakulnak ki, ahol igen erősen megnő a mágneses tér. A napfoltok általában csoportokban jelennek meg, átlagosan 11 évenként. 6

7 A kromoszféra egy átlátszó réteg a fotoszféra felett. Hőmérséklete K. Hőmérsékletét a konvektív zónában keletkező mágneses hullámoknak köszönheti. A kromoszféra jelenségei a protuberanciák, a fotoszféra fölé nyúló gázhidak (3. ábra). A kromoszféra legfontosabb jelenségei a napkitörések, más néven a flerek. A fler a kromoszféra hirtelen kifényesedése a napfoltcsoportok körül. Ez a kifényesedés néhány percig tart, és a kitörés alatt jelentősen megnő a Nap rádió, röntgen- és ultraibolya- sugárzása. 3. ábra: A Nap szerkezete (Forrás: A korona a Nap légkörének legkülső tartománya. Változó alakú (maximális napfoltmennyiségnél nagyjából gömb alakú, egyébként kissé belapult), folyamatosan megy át bolygóközi anyagba, ezért pontos határa bizonytalan. Általánosságban a napfogyatkozáskor látható tartományt nevezik napkoronának. Hőmérséklete magas, 1-2 millió K, melyet szintén a konvektív zónában kialakuló mágneses hullámok alakítanak ki. A koronalyukból indul ki az ún. napszél, mely nagy sebességű plazmaáramlás, a Napból kiáramló részecskék összefoglaló neve. Főleg protonokból és elektronokból áll, 400 km/s -os sebességgel halad. A Földön mágneses viharokat, illetve a sarki fény jelenségét okozza. 1.2 A napsugárzás Minden anyag, amelynek hőmérséklete az abszolút 0 felett van, a környező térbe sugárzást bocsát ki elektromágneses hullámok alakjában és ezzel energiát ad le. ( PÉCZELY, 1998) A sugárzás tehát az energiaátadás egyik módja, mely a Nap és Földünk között is fennáll. 7

8 1.2.1 Az elektromágneses sugárzás Az elektromágneses sugárzás minden irányban terjed, hőenergiává csak anyagi természetű részecskék jelenlétében alakul át, a hőenergia átadása is csak anyagi közegben jöhet létre. Az elektromágneses sugárzás különböző hullámhosszúságú sugarakból áll. A Napból érkező elektromágneses sugárzás energiatartalma a hullámhossz (λ) és a sugárzó test hőmérsékletének (T) függvényében változik. A sugárzás energiaspektrumát a Planck- törvény (2. 1-1) írja le: E λ = f (λ, T) (2.1-1) A 4/A ábrán a Napból érkező sugárzás energiaspektrumát (zöldre színezett terület) valamint a napsugárzás hullámhossz szerinti beosztását tanulmányozhatjuk. A görbe alatti terület (a teljes spektrumon kisugárzott összes energiamennyiség) annál nagyobb, minél magasabb a sugárzást kibocsátó test hőmérséklete. A kisugárzott teljes energiamennyiség a sugárzó test hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. Ez az összefüggés a Stefan- Boltzmann törvény. (2. 2-2) E= σ T 4 (2. 2-2) ( σ = Stefan- Boltzmann állandó, értéke: 59,7 nw/m 2 K 4 ) A maximális sugárzás a Wien- törvény alapján számítható.(2.2-3) Egy felület által kibocsátott sugárzás intenzitása függ a felület hőmérsékletétől. A kisugárzott energiának egy bizonyos hullámhosszon energiamaximuma van. A Nap esetében az energiamaximum 483 nm-es hullámhossznál található (T: kb K) λ max = 2884 / T (2.2-3) 8

9 4. ábra: Napból érkező sugárzás energiaspektruma illetve hullámhossz szerinti felosztása A- napsugárzás energiaspektruma a légkör felső határán B- napsugárzás energiaspektruma a földfelszínen (Forrás: alapján saját szerkesztés) A világűrből érkező sugárzás és a világűrbe távozó energia normál körülmények között egyensúlyban van. A földi élettel és az emberi tevékenységgel járó csekély hőáramok (technikai hőfejlesztés és a növények által hasznosított hő) azok, amelyekkel az egyensúlyt befolyásolni lehet. Ez történik jelenleg: a technológiai szén-dioxidtermelés határozottan befolyásolja a légkör sugárzás-átbocsátó képességét. A légkör így egyre több hőt tart vissza. Ezt a hővisszatartó-képességet üvegházhatásnak nevezzük. A Föld tengelye a Nap körüli pálya síkjához képest ferde. A tengelyferdeség 23,5. Emiatt a napsugárzás beesési szöge változik az év folyamán. A Nap helyzete egy adott nap folyamán is változik. A gyakorlatban ezért a napenergia-hasznosító rendszerek nem vízszintes síkon helyezkednek el. A melléklet 1. ábrája a vízszintestől a függőlegesig terjedő felületekre érkező sugárzás intenzitását mutatja délben, ideális légkör esetén. Megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb napsugárzás-intenzitást a 45 dőlésszögű felület kapja a tavaszi és őszi hónapokban (kb W/m 2 ), míg legkisebb a napsugárzás intenzitás a 90 dőlésszögű felület esetén (júniusban kb.500 W/m 2 ). A 5. ábra a 45 dőlésszögű felületre érkező sugárzást mutatja be a déli iránytól való eltérés függvényében. A legtöbb napsugárzást (kb W/m 2 ) a dél, délkelet irányú falak kapják a tavaszi és őszi hónapokban (mivel ekkor a napsugarak beesési szöge kisebb a mérsékelt övben), tehát a napsugárzás hasznosító berendezéseket ebbe az irányba érdemes elhelyezni. 9

10 5. ábra: 45 dőlésszögű, különböző irányú falakon mérhető sugárintenzitás (Forrás: 1.3 A napenergia A Nap sugárzó energiája részint korpuszkuláris (részecske természetű), részint a már említett elektromágneses (hullám természetű) sugárzás formájában éri a Földet. A spektrumból hiányzik a röntgensugarak teljes tartománya, és az ultraibolya sugarak jelentős része, mert ezeket a Föld ózonrétege elnyeli (4/B ábra). A teljes sugárzás csupán 10%-a a rövid hullámhosszú (380 nm-ig) ultraibolya sugárzás (UV). A sugárzási energia 45%-a látható fényként ( nm hullámhossz) éri el a földfelszínt. A fotoszintetikusan hasznosítható sugárzás hullámhossz tartománya nm. A növényzet a kék és vörös fényt nagymértékben elnyeli, míg a zöld tartományban kismértékű a megkötés. A napsugárzás 45%-a a láthatatlan infravörös tartományba (720 nm felett) esik, ez melegíti a földfelszínt. Ebben a tartományban az egyes hullámhosszaknál bemélyedések (elnyelési sávok) figyelhetők meg, melyek energiacsökkenést jelentenek. A légkör vízgőze és szén- dioxidja bizonyos hullámhosszú sugarakat ugyanis elnyel A Föld energiaháztartása Reflexió és szóródás révén az atmoszférába bejutó napenergiának globális átlagban kb. 30,5%-a a világűrbe jut vissza. (6. ábra) A beeső napenergia reflektált hányada, az ún. albedó 85%-át az atmoszferikus albedó (reflexió, ill. szóródás a felhőkön, továbbá az atmoszféra gáz-halmazállapotú komponensein és az aeroszolokon), 15%-át pedig a földfelszínről visszavert energia teszi ki. A teljes besugárzott energia 45%-át az óceánok, a szárazföld és jégfelületek abszorbeálják, a fennmaradó részt (24,5% -ot) pedig az atmoszféra 10

11 komponensei nyelik el. Ez utóbbiakkal való kölcsönhatás (ózon, oxigén stb.) révén a 290 nm hullámhossznál kisebb, az élőlényekre veszélyes sugárzó energia teljes egészében elnyelődik. 6. ábra: A Föld energiaháztartása (Forrás: A napenergia mennyiségi jellemzői A napállandó az a számérték, amely megadja, hogy átlagos Föld- Nap távolságban, a légkör felső határán, a sugárzás haladási irányára merőleges egységnyi felületre időegység alatt mennyi energia esik. Ma elfogadott átlagos értéke 1353 W/m 2. Mivel a Föld a Nap körül ellipszispályán kering - melynek egyik gyújtópontjában a Nap áll - ezért a Nap- Föld távolság folyamatosan változik, így a napállandó is 1307 W/m 2 és 1398 W/m 2 között változik az év során. A légkör határáig párhuzamosnak tekinthető sugárnyalábok egy része a légkörben szórt (diffúz) sugárzássá alakul. A napenergia-hasznosító berendezéseknél általában a légkörön áthaladó közvetlen sugárzás és a szórt sugárzás összegével, a teljes sugárzással számolnak, amit globálsugárzásnak neveznek. A melléklet 1. táblázatában a légkör határához érkező, a légkörön áthaladó, a szórt és a teljes sugárzásintenzitás átlagos, hónaponkénti értékeit tekinthetjük át. Ezek az adatok tiszta légkörre vonatkoznak. A valódi légkörben a természetes és civilizációs szennyeződés miatt a direkt sugárzás csökken. A légkör sugárzáscsökkentő tulajdonságát a homályossági tényezővel jellemzik, amely megadja, hogy a légkör a sugárzás mekkora részét engedi át. Ennek átlagos értéke egy ipari környezetben 0,4-0,6, míg egy tiszta, tengeri környezet esetén csupán 0,2. Budapesten ez az érték egyre nő (0,25-ös értéket is mértek már), ami a nagyfokú légszennyezésre vezethető vissza. 11

12 1.4. A napenergia hasznosítás története A napenergia hasznosítása nem modern kori találmány, már évezredek óta hasznosítjuk az ingyenes energiaforrást. Már az ókori görögök is tudatosan a napsugárzást kihasználva építették meg házaikat. Miután a rendelkezésre álló faállomány amit energiatermelésre használtak drasztikusan lecsökkent mind a szigeteken, mind a szárazföldön, csak drágán, messzi területekről tudták importálni. Ezért kényszerből, új, napenergia hasznosításon alapuló építészetet alakítottak ki. Egy tipikus görög lakóház ebben az időben déli tájolású volt, ezen az oldalon előreugró tetőszerkezettel, amelyet oszlopok támasztottak meg. A tetőszerkezet megakadályozta, hogy a nyári napsütés a belső helyiségeket melegítse, az alacsonyan járó téli nap viszont besütött az épületbe és melegítette az oszlopcsarnok mögötti helyiségeket. Az északi oldalon nem, vagy csak alig voltak nyílászárók, és a falat vastagra építették, ezáltal biztosítva a hőszigetelést a hideg évszak északi szelei ellen. A rómaiak - a görögökhöz hasonlóan - eleinte igen sok fát használtak fűtési célokra, de a fejlettebb építészeti technika miatt (sok gazdag polgár házában központi fűtés vagy padlófűtés volt) még nagyobb ütemben irtották az erdőket, mint a görögök. Miután az Appennini-félszigeten az erdők szinte teljesen eltűntek, Germániából, a Kaukázusból és más távoli helyekről kellett a fát importálni. A probléma megoldását itt is a napenergia építészeti alkalmazása jelentette, amely jelentős fejlődésnek indult az i.sz. 1. századtól. Mivel a birodalom kiterjedése igen nagy volt, a különböző klímájú területekre más-más építészeti megoldásokat dolgoztak ki. (Például Észak-Afrikában a házakat részben északi tájolásúra építették, a hűvösebb klímájú európai területeken viszont a görög minta szerint alakították ki az épületeket.) Igen komoly előrelépés volt a görögökhöz képest, hogy a rómaiak ismerték az üveget, és kiterjedten használták a csillámlemezt is a nyílászárók szigetelésére. Ezáltal az üvegházhatást is hasznosítani tudták az épületek hőtárolására. A görög és a római szoláris építészet eredményei a középkor és a reneszánsz időszakában szinte teljesen feledésbe merültek. A században Flandriában és Hollandiában megjelentek az üvegházak, majd Franciaországban és Angliában is nagy népszerűségre tettek szert. Gyorsan terjedtek, nagy fejlődésen mentek keresztül. Ezen országokban egyre jobb hatásfokú üvegházakat fejlesztettek ki (pl. angol téli kertek, melyek a fűtést teljesen nélkülözték tavasszal és ősszel). 12

13 Az első világháború után a téli kertek azonban szinte teljesen kimentek a divatból, és az egész üvegházkultusz hanyatlásnak indult ben egy francia-svájci természetbúvár, Horace de Saussure, merőben új dologgal rukkolt elő. Az ún. forró dobozzal, ami egy jó szigetelésű, nagy méretű fadoboz, amelyre több réteg üveglefedést lehetett rögzíteni. A készüléket napra helyezve a legbelső térrészben 88 C- ra emelkedett a hőmérséklet. Kisebb további változtatással már 109 C-t lehetett elérni. Samuel Langley kimutatta, hogy több rétegű üvegborítással ellátott forró dobozban mélyen a fagypont alatti külső hőmérsékleten, hó borította vidéken is 100 C fölötti hőmérsékletet lehet elérni derült, napsütéses időszakokban. A forró dobozok tulajdonképpen a mai sík napkollektorok elődeinek tekinthetők. Napkollektornak a Nap energiáját hőenergiává átalakító berendezést nevezzük. A 19. század elején elindult ipari forradalom a napenergia hasznosítás területén is fejlődést hozott. Angliában, de főleg Franciaországban alkottak újszerű napenergia eszközöket. Augustin Mouchot, francia matematikaprofesszor napenergiával működő főző-, desztillálókészüléket és egy szivattyút készített. Mindhárom vályú alakú, koncentráló kollektorral üzemelt. Ezek még kisebb méretű berendezések voltak, Mouchot célja azonban olyan kazán építése volt, amely az akkor használatban lévő gőzgépek működtetésére is alkalmas ben Tours-ban bemutatta napkövető óraművel ellátott, rézlemezből készült napkazánját (melléklet 1.kép), mely nagy nyomású gőzt állított elő, és egy 0,5 lóerős gőzgépet működtetett. Algériában (a jobb napsugárzási adottságok miatt ott munkálkodott) desztillálókészüléket, szivattyút épített, melyek mind a napsugárzást hasznosították. Az általa kifejlesztett eszközökkel sokféle módon bebizonyította, hogy a napenergia az emberiség energiaforrása lehet. Munkásságával megteremtette a modern szoláris technika alapjait. Ezzel egyidőben Amerikában is készültek szivattyúk, napenergiával működtetett kisebb erőművek. Az első világháború éveiben az olajipar gyors fejlődésen ment keresztül, az üzemanyagárak erősen lecsökkentek, és az általános érdeklődés ismét elfordult a napenergia alkalmazásától. Az 1920-as évektől kezdve ismételten fellendült a napkollektor iránti érdeklődés. Köszönhető ez az amerikai vízmelegítő és hőtároló rendszerek fejlesztésének, melyek nagy népszerűségnek örvendtek. Az 1930-as években a napkollektorgyártás virágzó iparág volt Kaliforniában és Floridában. Az akkori méretekhez képest nagy üzemekben folyt a gyártás, és 13

14 igen jelentős volt az üzleti forgalom. A kollektor-konstrukción további tökéletesítéseket végeztek: a vizet vékony csőkígyón vezették át a kollektordobozba és keringető szivattyút építettek be. Olyan területeken, ahol télen a hőmérséklet fagypont alá csökkent, kétkörös megoldást alkalmaztak. Ezeknél a háztetőn elhelyezett primer körben fagyálló folyadék keringett, amely hőjét egy hőcserélőn keresztül adta át a szekunder körben áramló víznek, ez egy tároló tartály közbeiktatásával már a használati melegvizet szolgáltatta. A 30-as évek végére a gyártó cégek között jelentős üzleti verseny alakult ki. A második világháború szintén törést hozott az amerikai napenergia iparban. Az energiahordozók ára lecsökkent, így a napkollektoros rendszerek építési költségei magasra ugrottak, háttérbe szorult a gyártás. Az energiahordozókban szegényebb országokban mint lehetséges, és gazdaságosabb energiatermelési ág - mindinkább a napenergia ipar felé fordult a figyelem. Izraelben ben megépült az első napkollektor üzem, Ausztráliában a vízkeringetős rendszerek gyártása lendült fel, Japánban a melegvíz előállító rendszerek kezdtek elterjedni. Napházak Az építészet terén is jelentős változások mentek végbe: előtérbe kerültek az ún. napházak, melyek építésénél a napenergia maximális kihasználására törekedtek. A napházak a tudatos tervezésnek köszönhetően megfelelő tájolás és borítás révén tudták a napenergiát kihasználni főleg épületfűtésre. A 40-es évek végére az érdeklődés azonban csökkent, mivel az épületek esztétikailag nem feleltek meg a kereslet igényeinek, valamint az építési költségek magasra rúgtak, nem szívesen invesztáltak tőkét ilyen típusú házakba. A 60-as években az Egyesült Államok egyik legnagyobb napenergia-programjának keretén belül 4 napház épült a MIT (Massachusetts Institute of Technology) építtetésében. (1.kép) A házakban a melegvíz előállítást és a fűtést biztosították napenergia-hasznosítás révén. Ezek kísérleti épületek voltak, az utolsónak megépült ház azonban már lakható volt, és energiaigényének 50 %-át napenergiából fedezte. A program legfontosabb eredménye az volt, hogy bebizonyította: a napenergiával történő lakóházfűtés hideg éghajlatú vidéken is megvalósítható, mivel a napenergia mennyisége nem függ a levegőhőmérséklettől. 14

15 1. kép: 4. MIT napház Massachusettsben Nemcsak a napkollektorok fejlesztése fejlődött azonban, hanem vele együtt a napelemek (napenergiát villamos energiává alakító berendezés) fejlesztése is. A 30-as évektől kezdve az Egyesült Államokban számos területen kísérleteztek napelemek használatával ben a Bell Laboratóriumban három kutató: Gordon Pearson, Darryl Chapin és Calvin Fuller szilícium napelemekkel kezdett kísérletezni. Az első kísérletekben 4%-os hatásfokot értek el. Eredményeik nagy port vertek fel, a napelemeket sokan "a jövő tiszta energiaforrásának" tekintették. Hamarosan kiderült, hogy költségessége miatt a napelemek széleskörű alkalmazására nem kerülhet sor, de néhány speciális célra használható ilyen pl. az űrkutatás. Az USA űrprogramja során jelentős méretű napelemipart hoztak létre, az űreszközök működtetése népszerűvé tette a napelemeket kis energiaigényű elektronikai eszközökben is, például zsebszámológépekben, zsebrádiókban, zseblámpákban. 1.5 A világ energiafogyasztásának változása A világ energiahordozó felhasználását az utóbbi 35 évben és a jövőre nézve az 1.diagram ábrázolja. Megállapítható, hogy az összes energiaforrás fogyasztása valószínűleg növekedni fog, kivéve a nukleáris energiát. A megújuló energiaforrásnak 8 %-os növekedést jósolnak a kutatók. 1.diagram (Forrás: 15

16 Napjainkban a napenergia-hasznosítás fontossága világszerte növekszik ban több mint 700 megawatt energiát állítottak elő világszerte napenergiából. Előreláthatóan ez a szám 2010-re eléri az 5000 megawattot, elegendő energiát szolgáltatva 7 millió embernek, és 46 millió hordó kőolajat fog a napenergia felhasználása évente kiváltani. (jelenleg évente kb. 80 millió hordó kőolajat termelnek ki a világon) 1. Az elsődleges energiaszükséglet kielégítésében a megújulók aránya a fejlett országokban ma mintegy 10%, az EU országaiban 4%, Kelet-Európában 3%. Az Unió és a tagországok energiapolitikájában megfogalmazódott elvek és az érvényesített intézkedések, támogatások, kedvezményes hitelek, valamint a szénre kivetett adó hatásaként 2010-re az EU elsődleges energiaszükségletének 15 százalékát fedezik megújuló energiaforrásból. (MÓCZÁR, 2. Napenergia felhasználás technikai lehetőségei A 21. század társadalma fokozódó energiaigényeit egyre nehezebben tudja kielégíteni. A fosszilis energiahordozók korlátozott mennyiségben állnak csak rendelkezésre, kinyerésük egyre költségesebb, nagyfokú környezetkárosító hatásuk mellett. Ezek helyett a megújuló energiaforrások elégíthetik ki igényeinket. A Nap energiája nagy mennyiségben egyelőre az évmilliók alatt felgyűlt fosszilis tüzelőanyagok, a biomassza formájában hasznosul. A Napból érkező energia összegyűjtése és tárolása azonban gondot okoz. A Napból érkező sugárzás látható és közeli ultraibolya tartományba eső része nagy energiatartalmú ezért fotokémiailag - illetve az infravörös sáv hőforrásként - felhasználható. Technikailag kétféleképpen hasznosíthatjuk ezt az erőforrást, aktív és passzív módon. 2.1 Aktív napenergia-hasznosítás Az aktív napenergia-hasznosításról beszélünk, ha erre a célra készített eszköz (napkollektor, napelem) segítségével alakítjuk át a Nap sugárzási energiáját hővé vagy villamos energiává. 1 Status Report on Solar Thermal Power Plants. Pilkington Solar International GmbH: Cologne, Germany,

17 2.1.1 Napkollektor A termikus hasznosítás eszköze a napkollektor. A napkollektor a napsugárzást hővé alakítva melegít fel egy adott közeget. Használata során használati melegvíz, fűtés kiegészítés, medencefűtés, illetve léghűtés is biztosítható. A napkollektor berendezések működési hőmérséklete a felhasználási céltól függően különböző lehet: 20 C és 200 C között változik. A burkolat nélküli hőelnyelők fekete felületű műanyagból vagy fémből készülnek, megjelenési formájuk lehet lemez, szőnyeg, cső vagy tömlő. Ezek az olcsóbb, egyszerűbb berendezések legfeljebb 40 C-ig alkalmasak a napenergia hasznosítására, és csak a nyári időszakban működőképesek. Igen jól használhatók például uszodavíz melegítésére, vagy hőszivattyúk energiagyűjtőjeként. A 40 C hőmérséklet fölötti működést a hőelnyelő hőszigetelésével, jó minőségű fényelnyelő bevonatával és fényáteresztő takarással kell biztosítani, ezeket a berendezéseket nevezzük üvegezett síkkollektoroknak, melyek a napenergia-hasznosítás legáltalánosabban használt szerkezetei Napkollektor részei A napkollektoros- rendszer részei: elnyelő-szerkezet (maga a kollektor), tárolóberendezés (hálózat, hőhordozó közeg), és a működtető elektronikai berendezés. Egy átlagos napkollektor részeit a 7. ábra szemlélteti. (Forrás: 7. ábra: Napkollektor részei: 1. Üvegfedés, 2. Abszorber, 3. Csővezeték, 4.Hőszigetelés, 5. Kollektorház 17

18 Az üvegfedés A kollektor hatásosságát befolyásolja a fedőüveg tulajdonsága. Legelterjedtebb az alacsony vastartalmú, edzett üveg (4 mm vastag), mely jó fényáteresztő képességű, hosszú élettartamú, ellenáll jégverésnek, hóterhelésnek. Olcsóbb kivitelezésű kollektoroknál polikarbonát lappal fedik le a szerkezetet, mely így könnyebb, olcsóbb, jól szabható, de ezzel szemben rövid élettartamú. Az abszorber Az abszorber felület a napsugarakat elnyeli és hőjét átadja csőrendszerének. Ezt a felületet a kisebb visszasugárzás érdekében szelektív bevonattal (8. ábra) látják el, melyek a rövid hullámhosszú napsugárzást elnyelik, míg a saját hosszú hullámhosszú sugárzásukat nem engedik át, azt visszaverik. Így a szelektív napkollektoroknak minimális a sugárzási veszteségük (kb. 5%, míg a nem-szelektív abszorberű kollektorok kb.45 %-os veszteségűek). Szelektív bevonatként általában feketekróm-, nikkel vagy titánium-oxid rétegeket alkalmaznak. A szelektív bevonat általában 1-2 mm vastagságú, fekete porózus réteg, tölcsérszerű járatokkal. (www.naplopo.hu) 8. ábra: Nikkelpigmentes szelektív bevonat (Forrás: Az abszorber egyik fontos egysége a csőrendszer, melyben a sugárzás felmelegíti az adott közeget. A csőrendszereket általában vörösrézből készítik, mivel a keringésmentes időszakban a hőmérséklet C is lehet a rendszerben, és a vörösréz ellenáll a magas hőmérsékletnek. Csőkígyóban vagy oszloposan helyezik el a szerkezetben (9. ábra). 9. ábra: Csőkígyós és oszlopos csőrendszer 18

19 Hőszigetelés, és kollektorház Hőszigetelőnek ásvány- vagy üveggyapot lemezt használnak, maga a kollektorház alumíniumból készül Tároló berendezés A tároló berendezés (ek) a napsütésmentes időszakra kellenek, melyekben a nyert hőenergiát raktározni tudjuk. Létezik kémiai töltetű tároló (anyagok fagyás- ill. olvadáshőjével működik), illetve szilárd töltetű tároló is mely az amerikai földrészen elterjedt megoldás, mert ott gyakran alkalmaznak levegős hőhordozós hasznosítókat (főleg terményszárításhoz használják) Hazánkban a legelterjedtebb a folyadéktöltetű tároló, mert a folyadék fajhője nagy, a hő tárolása és hasznosítása egyszerű, továbbá a felhasználók többnyire melegvizet igényelnek, és az abszorberek nagy része is folyadéktöltetű. A folyadékos-tárolók belső hőcserélő csőkígyóval készülnek, melyben a kollektorokban felmelegedett hőátadó folyadék áramlik. Ennek a hőcserélőnek megfelelően nagy felülettel kell rendelkeznie. A hőátadó folyadék lehet víz, vagy ezzel egyenértékű fagyálló folyadék. A vizes rendszerek csak fagymentes időszakban használhatók, így kevésbé gyakoriak. Fagyállóként környezetkímélő zöld színű, átlátszó propilénglikolt használnak. A rendszer része egy úgynevezett tágulási tartály, mely a hőmérsékletkülönbségekből adódó nyomáskülönbségek kiegyenlítésére szolgál Elektronika, vezérlőberendezés A napkollektoros rendszer egységei a vezérlő és a biztonsági berendezések. A napkollektoron és a tárolóban beépített hőérzékelők vannak. A szolár szabályzó (az elektronikai egység) felelős a megfelelő működésért, a szivattyúk, és a keringtetés beindításáért. A szabályzó adott hőmérsékletre programozható, mely hőmérséklet elérésekor beindítja a hőhordozó folyadék keringtetését. 19

20 Egy teljes napkollektoros rendszer összeállítását és családi házba beszerelt képét az alábbi (10. ábra) szemlélteti: 10. ábra : Napkollektoros rendszer (Forrás: Naplopó Kft.) 1- Napkollektor, 2- digitális szabályozó, 3- szerelvények, 4- tágulási tartály, 5- csővezetékrendszer, 6- tároló, 7- szivattyú Napkollektorok típusai Az elnyelő-berendezéseket tekintve öt nagy csoportot különböztetünk meg. Az egyik csoport a fedetlen, hőszigetelés nélküli napkollektorok csoportja. Folyadékos (víz) hőhordozóval működik, kis fajlagos tömege és könnyű szerelhetősége miatt bárhol elhelyezhető, és előnyösen alkalmazható házilagos kivitelezés esetén. A legkorszerűbb az ún. EPDM gumiból készült csőjáratos szőnyeg (abszorber), amely földre, tetőre szerelhető, vegyszerek iránt érzéketlen (tehát pl. a medence kémiailag kezelt vize is átereszthető rajta), fagy nem károsítja, ezért télen sem kell leüríteni. Hasonló napkollektorként viselkedik a napra kitett vízzel töltött fekete hordó, vagy a vízzel teli locsoló-tömlő is, amelyek a napsugárzás hatására felmelegszenek. Hátrányuk azonban, hogy nagy a hőveszteségük és a napsütés elmúltával viszonylag gyorsan lehűlnek. A szelektív napkollektorok a már említett szelektív elnyelő felülettel rendelkeznek, ezért magas optikai hatásfokúak 2. Egyszeres üvegezéssel kerülnek kereskedelmi forgalomba. A vákuumcsöves síkkollektor (melléklet 2.kép) kialakítása abban különbözik a normál síkkollektorétól, hogy az üvegfedése sűrűn alátámasztott, és a kollektorházból 2 optikai hatásfok: a kollektor szabad felületi hőmérséklete megegyezik a környezeti levegő hőmérsékletével 20

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Energiatudatos Építészet

Energiatudatos Építészet Energiatudatos Építészet Aktív szoláris energia Pongrácz Balázs RJYJ4R 2013. április 15. Megú júló energia, napenergia A hagyományos (pl. fosszilis, nukleáris) energiaforrások kiváltása régóta foglalkoztatja

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás

Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás Benapozásvizsgálat, passzív napenergia-felhasználás A kedvező benapozás megteremtésének célkitűzése különösen indokolt, mert a civilizált országok lakossága napi életének 80-90 százalékát napfénytől elzárt

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István,

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása Doktori (PhD) értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. Tolvaj László

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS - TANULMÁNY

ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS - TANULMÁNY ENERGIATUDATOS ÉPÜLETTERVEZÉS - TANULMÁNY Szoby Réka szerkezetervező építészmérnök hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr e-mail cím: szoby.reka@gmail.com SZOLÁRIS RENDSZEREK CÍMSZAVAK AKTÍV ÉS PASSZÍV

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Készült az Élelmiszermérnök (Bsc) szakos hallgatók számára Összeállította: Dr. László Zsuzsanna, Beszédes Sándor 2009 1 Tartalomjegyzék 1. A környezet védelmének alapvető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

DR KUBA GELLÉRT LEKTORÁLTA SCHÜLLER FERENC

DR KUBA GELLÉRT LEKTORÁLTA SCHÜLLER FERENC 5 ÖKOLOGIKUS ÉPÍTÉSZET DR KUBA GELLÉRT LEKTORÁLTA SCHÜLLER FERENC 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖKOLOGIKUS ÉPÍTÉSZET FOGALMA A GLOBÁLIS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS FŐ FORRÁSA KÖVETKEZMÉNYEI LÉGKÖR FÖLMELEGEDÉSE DRASZTIKUS

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL SZAKDOLGOZAT Gépészmérnöki és Informatikai

Részletesebben

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét?

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? A Lakcímke kampány az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi Implement projekt magyarországi megvalósítása. Szervezője az Energia Klub. Fővédnök és kiemelt

Részletesebben

PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI

PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI Debreczy Zoltán PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI Energetikai-mûszaki szemléletû segédlet passzívháztervezôknek, -építôknek és -használóknak Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET TANULMÁNY

ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET TANULMÁNY ENERGIATUDATOS ÉPÍTÉSZET TANULMÁNY Mórucz László Szerkezettervező építészmérnök MSc hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr e-mail cím: morucz.laszlo@gmail.com PASSZÍV NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS, TÉLIKERTEK

Részletesebben

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR

GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA A ROTH GYÁR NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 1 GEOSOLAR, A JÖVÕ ENERGIÁJA 2 A ROTH GYÁR 3 NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 5 ROTH NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TÍPUSAI 6 ROTH HELIOPOOL KOLLEKTOR 7 ROTH HELIOSTAR 218 és 252 SIKKOLLEKTOROK 8 ROTH 252 S4 SIKKOLLEKTOR

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

3. átdolgozott kiadás

3. átdolgozott kiadás Napenergia hasznosító rendszerek tervezési segédlete aurotherm kollektorok aurostor melegvíztárolók auromatic szabályozók aurostep komplett rendszerek aurocompact készülék Vaillant Saunier Duval Kft. 2

Részletesebben