I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés"

Átírás

1 Fejlesztési prioritás: versenyképes és I. Programcsoport Programok sokoldalú gazdaságfejlesztés I.1.1. Villamosenergia-hálózat fejlesztése I.1. Infrastruktúra fejlesztés I.1.2. Közlekedésfejlesztés I.1.3. Regionális repülőtér fejlesztés I.2.1. Gabona és kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I.2.2. Az állattenyésztés komple fejlesztése I.2.3. Élelmiszeripar és az agrárlogisztika fejlesztése I.2. Agrár és vidékfejlesztés I.2.4. A tanyai életminőség és termelés feltételeinek javítása I.2.5. Erdőgazdálkodás I.2.6. Alternatív jövedelemszerzési lehjetőségek, gazdasági szerkezetváltás

2 A. Fejlesztési prioritás: versenyképes és sokoldalú gazdaságfejlesztés Programcsoport Programok I.3.1. Üzleti turizmus I.3.2. Egészségturizmis fejlesztése I.3.3. Kulturális és vallási turizmus I.3. Turizmus fejlesztés I.3.4. Sport és szabadidős turizmus I.4. Városmarketing I.4.1. Városmarketing

3 Hálózat-fejlesztések Csomópont átépítések Parkolóépítés Útszélesítések útépítések Matkói repülőtérre vezető út kiépítése Matkói repülőtér fejlesztése Automata meteorológiai mérőállomás létesítése Monitoring rendszer felállítása Pinceszövet-kezet alakítás Szaktanácsadás Hűtőkapacitás növelése A gyümölcs-termelés megszervezése Gabonaszárító és tároló telep Bio-, natúrtermék piac kibővítése, fejlesztése Az öko- és biogazdálkodás elterjesztése a Homok-hátságon Kisgazdaságok műszaki fejlesztése Integrációs szervezetek megalakítása, működtetése Képzések szervezése Lovas turizmus fejlesztése Az élelmiszer-ipari vállalkozások minőség-biztosításának támogatása Minőség-vizsgáló laboratórium felál-lítása, felszerelése, akkreditálása Bemutató és értékesítési hálózat létrehozása Közép-Európai franchise központ kialakítása Térségi agrárlogisztikai centrum létrehozása Kecskeméten Aranykert TÉSZ kecskeméti telephelyének kialakítása Megújuló energiaforrások hasznosításának elterjesztése Korszerű közmű-pótló berendezések telepítése Oktatási, továbbképzési, szaktanácsadási központ Élhető tanya modellprogram Erdőtelepítés, fásítás Erdőfelújítás Erdészeti faiskola Ütemterv szerinti erdőgazdálkodás Az erdők természeti állapotának javítása Piacelemzési tanulmány és kistérségi prg. készítése Termékfejlesztés Falusi turizmus fejlesztése Kézművesek háza Szárazságtűző és alternatív növények termesztésbe vonása Energiafű termesztésbe vonása Energiafű felhasználási program Birtokrendezési program

4 Fedett kiállítási csarnok megépítése Fedett egészségturisztikai kompleum Kodály múzeum, koncertterem és látogatóközpont létrehozása Webkamera működtetése Magyar Ízek Háza Program Együttműködés a történelmi egyházakkal Helyi tájékozódást segítő turisztikai információs rendszer kiépítése Sportlétesítmények felújítása, bővítése Nemzetközi lovassport rendezvények szervezése Autósport versenyek lebonyolítása Utcai futóversenyek szervezése Hírös Triatlon Fesztivál újraindítása Sportági Országos Bajnokságok rendezése Európa és Világversenyek rendezése Városmarketing szervezet, Városmarketing klub létrehozása Kutatási programok elindítása Arculati kézikönyv kidolgozása és alkalmazása Városi honlap fejlesztése Rendszeresen frissített városismertető és befektetési lehetőségeket bemutató kiadványok Belső, szűrt hírlevél és honlaphoz kapcsolódó hírlevél működtetése Kapcsolati marketing, szponzoráció fejlesztése Eseménymarketing Oktatás, továbbképzés

5 II. Fejlesztési prioritás: a város vonzerejének, centrumszerepének növelése Programcsoport Programok II.1.1. Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése II.1. Intézményfejlesztés II.1.2. Vagyonkezelés és -gazdálkodás feladatainak meghatározása és racionalizálása II.1.3.Akadálymentesítés II.2.1. Egészségügyi ellátások fejlesztése II.2. Lakossági ellátások fejlesztése II.2.2. Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése

6 Fedett Uszoda Széktói Stadion Szent Györgyi Albert Eü. és Sz. Szki és Koll. Katona József Gimn. Vagyon nyilvántartási rendszer Ingatlan vagyon kataszter Ingatlanvagyon-tárgyak csoportosítása Működtetői használói kör meghatározása Vagyonkezelői célok meghatározása Középületek akadálymentesítése Városi és a térségi egészségterv elkészítése Központi ügyelet fejlesztése Partnerkapcsolatok elmélyítése Megyei Kórház fejlesztése Alapellátási ügyeletek fejlesztése Alapellátás technikai feltételeinek javítása Egészségügyi információtechnológia fejlesztése Védőnői ellátás fejlesztése y g y szélesítése Fogyatékosok gondozóházának létrehozása Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonának létrehozása Közösségi ellátások biztosítása Pszichiátriai betegek átmeneti otthoni ellátásának biztosítása Idősek otthonai férőhelybővítés Fiatalok munkavállalását segítő program Bölcsődék épületeinek bővítése és felújítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése Szociális felvilágosító munka Szociális térkép elkészítése

7 III. Fejlesztési prioritás: A társadalmi kohézió, a kulturális és a szellemi élet fejlesztése Programcsoport Programok III.1.1. Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése Ifjúsági kutatások támogatása Ifjúsági érdekegyeztető fórum működtetése Ifjúsági koncepció megalkotása, meglévő felülvizsgálata Ifjúsági cselekvési terv megalkotása, végrehajtása III.1. Ifjúságpolitika III.1.2. Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Ifjúsági kedvezmény-rendszer kidolgozása és beindítása Ifjúsági közösségi tér működtetése, új közösségi terek létrehozása Városi Ifjúsági Fesztivál Információs és tanácsadó szolgáltatások Mentálhigiénés-egészségfejlesztési prevenciós programok Életvezetési, családtervezési program Hátrányos helyzetű ifjúság számára erdei iskolai program Hátrányos helyzetű ifjúság nyári táboroztatása Ifjúsági Központ létrehozása fejlesztése Regionális Ifjúsági Információs Pont kialakítása Egyházi célú ifjúsági rendezvények, programok III.1.3. Ifjúsági kezdeményezések támogatása Ifjúsági szervezetek működésének támogatása Ifjúsági közélet támogatása Egyházi ifjúsági szervezetek működésének támogatása Önkéntes szolgálat III.1.4. Drogprevenció Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kutatások: drogérintettség mérése, évente prevenciós programok hatékonyság vizsgálata Prevenciós programok támogatása Pedagógusok képzése III.2.1. Kodály Örökség Kecskemét, az éneklő város Kecskemét, a zene városa Kecskemét, Kodály városa III.2. Kulturális élet fejlesztése III.2.2. Rendezvények, fesztiválok Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Kecskeméti Animációs Filmfesztivál Kodály Művészeti Fesztivál 1. Ifjúsági Világzenekar és Kodály Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 2. Musica Sacra-oratórium és egyházzenei fesztivál Nemzetközi Kodály Szeminárium és Szimpózium Kecskeméti Nyári Fesztivál Hírös Hét Fesztivál Kecskeméti Népzenei Találkozó köztes években: a Népzene Napja Városháza Díszudvara Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótábor Nemzetközi Kerámia Stúdió szimpóziumai Alkotóház egyéni alkotók és alkotóközösségek részére Kézműves bemutató és vásár Művészeti mecenatúra Kecskemét külkapcsolatainak fejlsztése III.2.3. Művészeti és kulturális célú beruházások Kecskeméti Zeneház Kecskeméti Animáció Háza Nemzetközi Kerámia Stúdió Kecskeméti Művésztelep, Kecskeméti Alkotóház, Művészvillák, Festőiskola Bozsó Gyűjtemény Magyar Fotográfiai Múzeum Népi Iparművészeti Múzeum

8 IV. Fejlesztési prioritás: A tudásalapú társadalom fejlesztése, az oktatási rendszerek harmonizációjával Programcsoport Programok IV.1.1. Esélyegynelőség megteremtése, előmozdítása IV.1. Humánerőforrás fejlesztés IV.1.2.Foglalkoztatás elősegítése IV.2.1. Intézményfenntartás, intézmény-fejlesztés IV.2. Oktatás fejlesztés IV.2.2. Oktatásfejlesztés IV.3.1. Elektronikus közigazgatás kiépítése IV.3. Infromációs társadalom IV.3.2. K+F intézmények létrehozása

9 Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci esélyegyenlőségének elősegítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Nyugdíj előtt álló munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, felzárkóztatása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Diplomás munkanélküliek elhelyezkedésének segítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Köztisztviselők, közalkalmazottak képzése Szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinak képzése Városi foglalkoztatási stratégia kidolgozása Óvodai beruházások Református óvoda alapítása A Béke téri Általános Iskola bővítése informatikai szaktanteremmel Kecskeméti önkormányzati általános iskolák bővítése természettudományi szaktantermekkel Árpádvárosi Óvoda bővítése tornateremmel Széchenyi Sétányi Óvoda bővítése tornateremmel Forradalom Utcai Óvoda bővítése tornateremmel Lánchíd Utcai Óvoda (Teleki L. Utcai Tagóvodája) bővítése tornateremmel Arany János Általános Iskola bővítése tornacsarnokkal Móra Ferenc Általános Iskola (Homoki-Nagy I. Tagiskolája) vagy Kandó Kálmán SZKI bővítése tornacsarnokkal Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola tornateremmel való bővítése Bányai Júlia Gimnázium tornacsarnokkal való bővítése Katona József Gimnázium tornateremmel való bővítése Piarista Gimnázium tornacsarnok építés A nyelvoktatás fejlesztése Az informatikai oktatás fejlesztése A Gyermekvédelmi Munkaközösség munkájának támogatása Médiamenedzser és Kommunikátor képzés elindítása TISZK fejlesztése (tanteremépítések) Önálló logopédiai szakszolgálat létrehozása Autista napközi otthon Közoktatási típusú sportiskola beindítása és működtetése Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén Elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése Digitális archiválási szolgáltatások Szélessávú Internet bevezetése Kecskemét külső területein A kecskeméti hot-spot szolgáltatások továbbfejlesztése Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Térinformatikai szolgáltatások továbbfejlesztése Városrészenkénti fejlettségi térkép, valamint közműhálózati térképek elkészítése Kreatív Tudás Központ létrehozása Technológia-transzfer iroda kialakítása Inkubációs központ kialakítása

10 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport Programok V.1.1. Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése Kecskemét felszíni vízelvezetési tervének elkészítése Bethlen krt-i, Batthyány utcai főgyűjtő, Erzsébet krt-i, Kossuth krt-i főgyűjtő átépítése Főképp a város K-i részén (Hunyadiváros, Szolnoki hegy, Szent István város) V.1.2. Villamosenergia-hálózat fejlesztése Tanyai hálózatok kiépítése, fejlesztése Hálózat-fejlesztések V.1. Infrastruktúra fejlesztés V.1.3. Lakossági önerős közműfejlesztés Gázhálózat építése Gázvezetékek cseréje Szennyvízcsatorna építés Ivóvízhálózat építés Útépítés Elektromos hálózat építése Járdaépítés V.1.4.Közlekedésfejlesztés Elkerülő tehermentesítő utak építése Kerékpárutak építése Autóbusz-közlekedés V Lakásgazdálkodás Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása Költségalapú bérlakás állomány fejlesztése Szociális bérlakás fejlesztés Nyugdíjas lakások létesítése Nagy értékű önkormányzati tulajdonú lakásingatlanok felújítása V.2.1. Városközpont fejlesztése Főtér rekonstrukció folytatása Városképileg koherens városközpont kialakítása Városháza homlokzat rekonstrukciója A városban megvalósuló egyházi beruházások V.2. Vársorendezés V.2.2. Városrészenkénti rehabilitációs programok Belváros Belvároson kívüli városrészek ingatlan felújítások, tervek elkészítése Közösségi terek fejlesztése Barna és zöldmezős beruházások: V.2.3. Központi várostest peremének rendezett kialakítása Bevezető utak feltárása szabályozási tervek, kisajátítások V.2.4. A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése V.2.5. Külterületen a lakóházépítés szabályozása Falusias, kertvárosias lakóterületeken élhető város kialakítása A külterületen a lakóházépítés szabályozása V.3.1. Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Terület-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Járőrszolgálat mobilitásának megteremtése Terület-felügyeleti kamerarendszer működésével kapcsolatos hatástanulmányok készítése V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai V.3.2. Tűzoltóság, katasztrófavédelem fejlesztése Új tűzoltó laktanya építése Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás Tűzoltó gépjárművek beszerzése Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése Térinformatika fejlesztése GPS kiépítése és működtetése

11 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport, Programok V Bűn- és balesetmegelőzés V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai Polgárőr munkát segítő eszközök Bűnmegelőzési Központ (Áldozatvédelmi Iroda és Bűnmegelőzési Tanácsadó Központ) működtetése Rendszám-felismerő kamerarendszer kiépítése Bűnmegelőzést szolgáló tv- és rádióműsorok Bűnmegelőzési témájú szóróanyagok Gyermek- és ifjúságvédelmet szolgáló bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programok Konferenciaszervezés bűnmegelőzési és áldozatvédelmi céllal; Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi témájú oktatási anyagok Tourist Police működtetése Balesetmegelőzést szolgáló TV és rádióműsorok Balesetmegelőzési témájú szóróanyagok Közlekedésbiztonsági konferenciák szervezése Baleset megelőzést szolgáló oktatóanyagok készítése V.3.4. Tanyavédelmi program Jelzőrendszer kiépítése, fejlesztése GPS műholdas helymeghatározó rendszer kiépítése A megkezdett tanyavédelmi program működtetése Tanyavédelmi program működési hatékonyságának vizsgálata V.4.1. Levegőtisztaság védelem Levegőminőség mérő monitoring rendszer V.4.2. Hulladékgazdálkodás Hulladékból nyert biogáz hasznosítása Építési törmelék és egyéb inert hulladékok hasznosítása Kecskeméti Regionális hulladéklerakó bővítése Települési szilárd kommunális hulladék válogatómű építése Kecskemét Kisfái felhagyott hulladéklerakó I/A, I/B ütem rekultivációja Kommunális hulladékok égetése energia hulladékból Konténer mosó létesítése Szennyvíz iszap kezelése és hasznosítása V.4.3. Vízminőség védelem és vízgazdálkodás Dél-alföldi ivóvízminőség javító program Kecskemét I. és II. számú vízműtelep kútjai védőterületének a hatályos jogszabálynak megfelelő kijelölése Tisztított szennyvíz hasznosítása Lakások egyedi vízmérővel való felszerelése V. IV. Környezetvédelem V.4.4. Zaj- és rezgésvédelem V.4.5. Természetvédelem V.4.6. Megújuló energiaforrások Kecskemét város közlekedési zajtérképe Természetvédelem Tájidegen, adventiv, allergén és gyomnövényfajok visszaszorítása Allergiás tüneteket kiváltó fás szárúak folyamatos leváltása Szennyvíziszap felhasználásával energiafű telepítés, égetéssel történő hasznosítás Energiafű komposztálási és/vagy takarmányozási felhasználása Hőszivattyúk telepítése Napkollektorok és napcellák felszerelése Kapcsolt energiatermelés fenntartása Hőközpontok fejlesztése Fogyasztói rendszerek fejlesztése Távhőhálózat rekonstrukció Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Energiafű elgázosító berendezés kifejlesztése Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Gázmotorok átállítása biogázra 0,5-1,5 MW teljesítményű erőművek létrehozása

12 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak I Intézkedés: Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése I Intézkedés: Villamosenergia-hálózat fejlesztése I Intézkedés: Lakossági önerős közműfejlesztés I Intézkedés: Közlekedésfejlesztés I Intézkedés: Regionális repülőtér fejlesztés I Intézkedés: Városközpont fejlesztése I Intézkedés: Városrészenkénti rehabilitációs programok I Intézkedés: Városképileg koherens városközpont kialakítása I Intézkedés: Központi várostest peremének rendezett kialakítása I Intézkedés: A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése I Intézkedés: Külterületen a lakóházépítés szabályozása I Intézkedés: Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése I Intézkedés: Tervezések I Intézkedés: Kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I Intézkedés: A gabona- és zöldségtermesztés technológiájának korszerűsítése, az eredetvédelem, a piaci pozíciók erősítése I Intézkedés: Az állattenyésztés komple fejlesztése, a minőség, az értékesítés feltételeinek javítása I Intézkedés: Mezőgazdasági termékek feldolgozása és az élelmiszeripar fejlesztése I Intézkedés: Agrárlogisztika I Intézkedés: A tanyai életminőség javítása I Intézkedés: Erdőtelepítés, fásítás I Intézkedés: Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek I Intézkedés: A gazdaságok szerkezetváltásának elősegítése, új növénykultúrák meghonosítása I Intézkedés: Vagyonkezelés racionalizálása I Intézkedés: Vagyongazdálkodási kezelési feladatok maghatározása, vagyonkezelői jog kidolgozása I.5.1. Intézkedés: Hatékony forrásbevonás, forrásfinanszírozás II Intézkedés: Egészségügyi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése II Intézkedés: Egészségnevelés és egészségfejlesztés II Intézkedés: Szociális ellátási kötelezettség teljesítése II Intézkedés: Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Közintézményi épületek és közterületek akadálymentesítése II Intézkedés: Esélyegyenlőség előmozdítása II Intézkedés: Munkába állás segítése, foglalkoztatás megteremtése, szakképzés II Intézkedés: Hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásának megteremtése II Intézkedés: Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése II Intézkedés: Az ifjúsági munka szakmai módszertani fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági kezdeményezések támogatása II Intézkedés: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum II Intézkedés: Drogprevenció II Intézkedés: Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátása II Intézkedés: Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése II Intézkedés: Új tűzoltó laktanya építése, kialakítása II Intézkedés: Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás II Intézkedés: Különleges tűzoltó gépjárművek beszerzése II Intézkedés: Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése II Intézkedés: Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése II Intézkedés: Térinformatika fejlesztése (Tűzoltóság) II Intézkedés: GPS kiépítése és működtetése (Tűzoltóság) II Intézkedés: Együttműködés a rendőri szervekkel és a bűnmegelőzést szolgáló civil szervezetekkel II Intézkedés: Kommunikáció, tájékoztatás, kutatás (bűnmegelőzés) II Intézkedés: Tanyavédelmi program II Intézkedés: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 1

13 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak II Intézkedés: Költségalapú bérlakásépítés II Intézkedés: Szociális bérlakás fejlesztés II Intézkedés: Nyugdíjas lakások létesítése II Intézkedés: Nagy értékű önkormányzati lakásingatlanok felújítása III Intézkedés: Óvodai fejlesztések III Intézkedés: Szaktantermek audiovizuális, Internet alapú szaktantermek létrehozása III Intézkedés: Tornatermek, tornacsarnok létrehozása II Intézkedés: Oktatásfejlesztés III Intézkedés: TISZK működtetése, tanteremépítés III Intézkedés: Logopédia III Intézkedés: Autista napközi otthon III Intézkedés: Sportiskolai rendszer kialakítása III Intézkedés: Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása III Intézkedés: Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztése III Intézkedés: Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése III Intézkedés: Kulturális programok és önkormányzati szolgáltatások informatikai támogatása III Intézkedés: Kecskeméti Kreatív Tudásközpont IV Intézkedés: Kodály Örökség Program IV Intézkedés: Ismétlődő kulturális rendezvények, fesztiválok, alkotótáborok IV Intézkedés: Kecskemét művészeti élete, kulturális, művészeti programok kezdeményezése, beruházások, bővítések IV Intézkedés: Kulturális intézmények működtetése, önkormányzati fenntartású művelődési, kulturális és egyéb intézmények IV Intézkedés: Üzleti turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Egészségturizmus fejlesztése IV Intézkedés: Kulturális és vallási turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Szabadidős turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Sportcélú beruházások IV Intézkedés: Városi sportvagyon működtetése IV Intézkedés: Sport és szabadidős rendezvények IV Intézkedés: Egyesületek támogatása IV Intézkedés: A testvér- és partnervárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése IV Intézkedés: Komple, piackutatással alátámasztott városmarketing terv elkészítése, folyamatos felülvizsgálata V Intézkedés: Levegőtisztaság védelem V Intézkedés: Hulladékgazdálkodás V Intézkedés: Dél-alföldi ivóvízminőség javító Program V Intézkedés: Hidrogeológiai védőövezet kijelölése ivóvízbázis körül. V Intézkedés: Tisztított szennyvíz hasznosítása -öntöző rendszer kiépítése V Intézkedés: Közlekedéstől származó zajtérkép készítése V Intézkedés: Természetvédelem V Intézkedés: Erdőgazdálkodás V Intézkedés: Megújuló energiaforrások felhasználása V Intézkedés: Közösségi terek fejlesztése V Intézkedés: Faültetések, ápolási munkák V Intézkedés: Parkfenntartás 2

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása 5/b sz. mellékelt A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása Sorszám I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A z a k i n c s, a m i n i n c s!

A z a k i n c s, a m i n i n c s! A z a k i n c s, a m i n i n c s! Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban - javaslatok a hulladékmegelőzési stratégiához Hulladék Munkaszövetség, 2005 Szerkesztette: Szilágyi László Közreműködött: Balogh

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben