I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés"

Átírás

1 Fejlesztési prioritás: versenyképes és I. Programcsoport Programok sokoldalú gazdaságfejlesztés I.1.1. Villamosenergia-hálózat fejlesztése I.1. Infrastruktúra fejlesztés I.1.2. Közlekedésfejlesztés I.1.3. Regionális repülőtér fejlesztés I.2.1. Gabona és kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I.2.2. Az állattenyésztés komple fejlesztése I.2.3. Élelmiszeripar és az agrárlogisztika fejlesztése I.2. Agrár és vidékfejlesztés I.2.4. A tanyai életminőség és termelés feltételeinek javítása I.2.5. Erdőgazdálkodás I.2.6. Alternatív jövedelemszerzési lehjetőségek, gazdasági szerkezetváltás

2 A. Fejlesztési prioritás: versenyképes és sokoldalú gazdaságfejlesztés Programcsoport Programok I.3.1. Üzleti turizmus I.3.2. Egészségturizmis fejlesztése I.3.3. Kulturális és vallási turizmus I.3. Turizmus fejlesztés I.3.4. Sport és szabadidős turizmus I.4. Városmarketing I.4.1. Városmarketing

3 Hálózat-fejlesztések Csomópont átépítések Parkolóépítés Útszélesítések útépítések Matkói repülőtérre vezető út kiépítése Matkói repülőtér fejlesztése Automata meteorológiai mérőállomás létesítése Monitoring rendszer felállítása Pinceszövet-kezet alakítás Szaktanácsadás Hűtőkapacitás növelése A gyümölcs-termelés megszervezése Gabonaszárító és tároló telep Bio-, natúrtermék piac kibővítése, fejlesztése Az öko- és biogazdálkodás elterjesztése a Homok-hátságon Kisgazdaságok műszaki fejlesztése Integrációs szervezetek megalakítása, működtetése Képzések szervezése Lovas turizmus fejlesztése Az élelmiszer-ipari vállalkozások minőség-biztosításának támogatása Minőség-vizsgáló laboratórium felál-lítása, felszerelése, akkreditálása Bemutató és értékesítési hálózat létrehozása Közép-Európai franchise központ kialakítása Térségi agrárlogisztikai centrum létrehozása Kecskeméten Aranykert TÉSZ kecskeméti telephelyének kialakítása Megújuló energiaforrások hasznosításának elterjesztése Korszerű közmű-pótló berendezések telepítése Oktatási, továbbképzési, szaktanácsadási központ Élhető tanya modellprogram Erdőtelepítés, fásítás Erdőfelújítás Erdészeti faiskola Ütemterv szerinti erdőgazdálkodás Az erdők természeti állapotának javítása Piacelemzési tanulmány és kistérségi prg. készítése Termékfejlesztés Falusi turizmus fejlesztése Kézművesek háza Szárazságtűző és alternatív növények termesztésbe vonása Energiafű termesztésbe vonása Energiafű felhasználási program Birtokrendezési program

4 Fedett kiállítási csarnok megépítése Fedett egészségturisztikai kompleum Kodály múzeum, koncertterem és látogatóközpont létrehozása Webkamera működtetése Magyar Ízek Háza Program Együttműködés a történelmi egyházakkal Helyi tájékozódást segítő turisztikai információs rendszer kiépítése Sportlétesítmények felújítása, bővítése Nemzetközi lovassport rendezvények szervezése Autósport versenyek lebonyolítása Utcai futóversenyek szervezése Hírös Triatlon Fesztivál újraindítása Sportági Országos Bajnokságok rendezése Európa és Világversenyek rendezése Városmarketing szervezet, Városmarketing klub létrehozása Kutatási programok elindítása Arculati kézikönyv kidolgozása és alkalmazása Városi honlap fejlesztése Rendszeresen frissített városismertető és befektetési lehetőségeket bemutató kiadványok Belső, szűrt hírlevél és honlaphoz kapcsolódó hírlevél működtetése Kapcsolati marketing, szponzoráció fejlesztése Eseménymarketing Oktatás, továbbképzés

5 II. Fejlesztési prioritás: a város vonzerejének, centrumszerepének növelése Programcsoport Programok II.1.1. Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése II.1. Intézményfejlesztés II.1.2. Vagyonkezelés és -gazdálkodás feladatainak meghatározása és racionalizálása II.1.3.Akadálymentesítés II.2.1. Egészségügyi ellátások fejlesztése II.2. Lakossági ellátások fejlesztése II.2.2. Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése

6 Fedett Uszoda Széktói Stadion Szent Györgyi Albert Eü. és Sz. Szki és Koll. Katona József Gimn. Vagyon nyilvántartási rendszer Ingatlan vagyon kataszter Ingatlanvagyon-tárgyak csoportosítása Működtetői használói kör meghatározása Vagyonkezelői célok meghatározása Középületek akadálymentesítése Városi és a térségi egészségterv elkészítése Központi ügyelet fejlesztése Partnerkapcsolatok elmélyítése Megyei Kórház fejlesztése Alapellátási ügyeletek fejlesztése Alapellátás technikai feltételeinek javítása Egészségügyi információtechnológia fejlesztése Védőnői ellátás fejlesztése y g y szélesítése Fogyatékosok gondozóházának létrehozása Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonának létrehozása Közösségi ellátások biztosítása Pszichiátriai betegek átmeneti otthoni ellátásának biztosítása Idősek otthonai férőhelybővítés Fiatalok munkavállalását segítő program Bölcsődék épületeinek bővítése és felújítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése Szociális felvilágosító munka Szociális térkép elkészítése

7 III. Fejlesztési prioritás: A társadalmi kohézió, a kulturális és a szellemi élet fejlesztése Programcsoport Programok III.1.1. Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése Ifjúsági kutatások támogatása Ifjúsági érdekegyeztető fórum működtetése Ifjúsági koncepció megalkotása, meglévő felülvizsgálata Ifjúsági cselekvési terv megalkotása, végrehajtása III.1. Ifjúságpolitika III.1.2. Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Ifjúsági kedvezmény-rendszer kidolgozása és beindítása Ifjúsági közösségi tér működtetése, új közösségi terek létrehozása Városi Ifjúsági Fesztivál Információs és tanácsadó szolgáltatások Mentálhigiénés-egészségfejlesztési prevenciós programok Életvezetési, családtervezési program Hátrányos helyzetű ifjúság számára erdei iskolai program Hátrányos helyzetű ifjúság nyári táboroztatása Ifjúsági Központ létrehozása fejlesztése Regionális Ifjúsági Információs Pont kialakítása Egyházi célú ifjúsági rendezvények, programok III.1.3. Ifjúsági kezdeményezések támogatása Ifjúsági szervezetek működésének támogatása Ifjúsági közélet támogatása Egyházi ifjúsági szervezetek működésének támogatása Önkéntes szolgálat III.1.4. Drogprevenció Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kutatások: drogérintettség mérése, évente prevenciós programok hatékonyság vizsgálata Prevenciós programok támogatása Pedagógusok képzése III.2.1. Kodály Örökség Kecskemét, az éneklő város Kecskemét, a zene városa Kecskemét, Kodály városa III.2. Kulturális élet fejlesztése III.2.2. Rendezvények, fesztiválok Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Kecskeméti Animációs Filmfesztivál Kodály Művészeti Fesztivál 1. Ifjúsági Világzenekar és Kodály Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 2. Musica Sacra-oratórium és egyházzenei fesztivál Nemzetközi Kodály Szeminárium és Szimpózium Kecskeméti Nyári Fesztivál Hírös Hét Fesztivál Kecskeméti Népzenei Találkozó köztes években: a Népzene Napja Városháza Díszudvara Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótábor Nemzetközi Kerámia Stúdió szimpóziumai Alkotóház egyéni alkotók és alkotóközösségek részére Kézműves bemutató és vásár Művészeti mecenatúra Kecskemét külkapcsolatainak fejlsztése III.2.3. Művészeti és kulturális célú beruházások Kecskeméti Zeneház Kecskeméti Animáció Háza Nemzetközi Kerámia Stúdió Kecskeméti Művésztelep, Kecskeméti Alkotóház, Művészvillák, Festőiskola Bozsó Gyűjtemény Magyar Fotográfiai Múzeum Népi Iparművészeti Múzeum

8 IV. Fejlesztési prioritás: A tudásalapú társadalom fejlesztése, az oktatási rendszerek harmonizációjával Programcsoport Programok IV.1.1. Esélyegynelőség megteremtése, előmozdítása IV.1. Humánerőforrás fejlesztés IV.1.2.Foglalkoztatás elősegítése IV.2.1. Intézményfenntartás, intézmény-fejlesztés IV.2. Oktatás fejlesztés IV.2.2. Oktatásfejlesztés IV.3.1. Elektronikus közigazgatás kiépítése IV.3. Infromációs társadalom IV.3.2. K+F intézmények létrehozása

9 Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci esélyegyenlőségének elősegítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Nyugdíj előtt álló munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, felzárkóztatása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Diplomás munkanélküliek elhelyezkedésének segítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Köztisztviselők, közalkalmazottak képzése Szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinak képzése Városi foglalkoztatási stratégia kidolgozása Óvodai beruházások Református óvoda alapítása A Béke téri Általános Iskola bővítése informatikai szaktanteremmel Kecskeméti önkormányzati általános iskolák bővítése természettudományi szaktantermekkel Árpádvárosi Óvoda bővítése tornateremmel Széchenyi Sétányi Óvoda bővítése tornateremmel Forradalom Utcai Óvoda bővítése tornateremmel Lánchíd Utcai Óvoda (Teleki L. Utcai Tagóvodája) bővítése tornateremmel Arany János Általános Iskola bővítése tornacsarnokkal Móra Ferenc Általános Iskola (Homoki-Nagy I. Tagiskolája) vagy Kandó Kálmán SZKI bővítése tornacsarnokkal Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola tornateremmel való bővítése Bányai Júlia Gimnázium tornacsarnokkal való bővítése Katona József Gimnázium tornateremmel való bővítése Piarista Gimnázium tornacsarnok építés A nyelvoktatás fejlesztése Az informatikai oktatás fejlesztése A Gyermekvédelmi Munkaközösség munkájának támogatása Médiamenedzser és Kommunikátor képzés elindítása TISZK fejlesztése (tanteremépítések) Önálló logopédiai szakszolgálat létrehozása Autista napközi otthon Közoktatási típusú sportiskola beindítása és működtetése Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén Elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése Digitális archiválási szolgáltatások Szélessávú Internet bevezetése Kecskemét külső területein A kecskeméti hot-spot szolgáltatások továbbfejlesztése Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Térinformatikai szolgáltatások továbbfejlesztése Városrészenkénti fejlettségi térkép, valamint közműhálózati térképek elkészítése Kreatív Tudás Központ létrehozása Technológia-transzfer iroda kialakítása Inkubációs központ kialakítása

10 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport Programok V.1.1. Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése Kecskemét felszíni vízelvezetési tervének elkészítése Bethlen krt-i, Batthyány utcai főgyűjtő, Erzsébet krt-i, Kossuth krt-i főgyűjtő átépítése Főképp a város K-i részén (Hunyadiváros, Szolnoki hegy, Szent István város) V.1.2. Villamosenergia-hálózat fejlesztése Tanyai hálózatok kiépítése, fejlesztése Hálózat-fejlesztések V.1. Infrastruktúra fejlesztés V.1.3. Lakossági önerős közműfejlesztés Gázhálózat építése Gázvezetékek cseréje Szennyvízcsatorna építés Ivóvízhálózat építés Útépítés Elektromos hálózat építése Járdaépítés V.1.4.Közlekedésfejlesztés Elkerülő tehermentesítő utak építése Kerékpárutak építése Autóbusz-közlekedés V Lakásgazdálkodás Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása Költségalapú bérlakás állomány fejlesztése Szociális bérlakás fejlesztés Nyugdíjas lakások létesítése Nagy értékű önkormányzati tulajdonú lakásingatlanok felújítása V.2.1. Városközpont fejlesztése Főtér rekonstrukció folytatása Városképileg koherens városközpont kialakítása Városháza homlokzat rekonstrukciója A városban megvalósuló egyházi beruházások V.2. Vársorendezés V.2.2. Városrészenkénti rehabilitációs programok Belváros Belvároson kívüli városrészek ingatlan felújítások, tervek elkészítése Közösségi terek fejlesztése Barna és zöldmezős beruházások: V.2.3. Központi várostest peremének rendezett kialakítása Bevezető utak feltárása szabályozási tervek, kisajátítások V.2.4. A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése V.2.5. Külterületen a lakóházépítés szabályozása Falusias, kertvárosias lakóterületeken élhető város kialakítása A külterületen a lakóházépítés szabályozása V.3.1. Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Terület-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Járőrszolgálat mobilitásának megteremtése Terület-felügyeleti kamerarendszer működésével kapcsolatos hatástanulmányok készítése V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai V.3.2. Tűzoltóság, katasztrófavédelem fejlesztése Új tűzoltó laktanya építése Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás Tűzoltó gépjárművek beszerzése Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése Térinformatika fejlesztése GPS kiépítése és működtetése

11 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport, Programok V Bűn- és balesetmegelőzés V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai Polgárőr munkát segítő eszközök Bűnmegelőzési Központ (Áldozatvédelmi Iroda és Bűnmegelőzési Tanácsadó Központ) működtetése Rendszám-felismerő kamerarendszer kiépítése Bűnmegelőzést szolgáló tv- és rádióműsorok Bűnmegelőzési témájú szóróanyagok Gyermek- és ifjúságvédelmet szolgáló bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programok Konferenciaszervezés bűnmegelőzési és áldozatvédelmi céllal; Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi témájú oktatási anyagok Tourist Police működtetése Balesetmegelőzést szolgáló TV és rádióműsorok Balesetmegelőzési témájú szóróanyagok Közlekedésbiztonsági konferenciák szervezése Baleset megelőzést szolgáló oktatóanyagok készítése V.3.4. Tanyavédelmi program Jelzőrendszer kiépítése, fejlesztése GPS műholdas helymeghatározó rendszer kiépítése A megkezdett tanyavédelmi program működtetése Tanyavédelmi program működési hatékonyságának vizsgálata V.4.1. Levegőtisztaság védelem Levegőminőség mérő monitoring rendszer V.4.2. Hulladékgazdálkodás Hulladékból nyert biogáz hasznosítása Építési törmelék és egyéb inert hulladékok hasznosítása Kecskeméti Regionális hulladéklerakó bővítése Települési szilárd kommunális hulladék válogatómű építése Kecskemét Kisfái felhagyott hulladéklerakó I/A, I/B ütem rekultivációja Kommunális hulladékok égetése energia hulladékból Konténer mosó létesítése Szennyvíz iszap kezelése és hasznosítása V.4.3. Vízminőség védelem és vízgazdálkodás Dél-alföldi ivóvízminőség javító program Kecskemét I. és II. számú vízműtelep kútjai védőterületének a hatályos jogszabálynak megfelelő kijelölése Tisztított szennyvíz hasznosítása Lakások egyedi vízmérővel való felszerelése V. IV. Környezetvédelem V.4.4. Zaj- és rezgésvédelem V.4.5. Természetvédelem V.4.6. Megújuló energiaforrások Kecskemét város közlekedési zajtérképe Természetvédelem Tájidegen, adventiv, allergén és gyomnövényfajok visszaszorítása Allergiás tüneteket kiváltó fás szárúak folyamatos leváltása Szennyvíziszap felhasználásával energiafű telepítés, égetéssel történő hasznosítás Energiafű komposztálási és/vagy takarmányozási felhasználása Hőszivattyúk telepítése Napkollektorok és napcellák felszerelése Kapcsolt energiatermelés fenntartása Hőközpontok fejlesztése Fogyasztói rendszerek fejlesztése Távhőhálózat rekonstrukció Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Energiafű elgázosító berendezés kifejlesztése Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Gázmotorok átállítása biogázra 0,5-1,5 MW teljesítményű erőművek létrehozása

12 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak I Intézkedés: Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése I Intézkedés: Villamosenergia-hálózat fejlesztése I Intézkedés: Lakossági önerős közműfejlesztés I Intézkedés: Közlekedésfejlesztés I Intézkedés: Regionális repülőtér fejlesztés I Intézkedés: Városközpont fejlesztése I Intézkedés: Városrészenkénti rehabilitációs programok I Intézkedés: Városképileg koherens városközpont kialakítása I Intézkedés: Központi várostest peremének rendezett kialakítása I Intézkedés: A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése I Intézkedés: Külterületen a lakóházépítés szabályozása I Intézkedés: Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése I Intézkedés: Tervezések I Intézkedés: Kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I Intézkedés: A gabona- és zöldségtermesztés technológiájának korszerűsítése, az eredetvédelem, a piaci pozíciók erősítése I Intézkedés: Az állattenyésztés komple fejlesztése, a minőség, az értékesítés feltételeinek javítása I Intézkedés: Mezőgazdasági termékek feldolgozása és az élelmiszeripar fejlesztése I Intézkedés: Agrárlogisztika I Intézkedés: A tanyai életminőség javítása I Intézkedés: Erdőtelepítés, fásítás I Intézkedés: Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek I Intézkedés: A gazdaságok szerkezetváltásának elősegítése, új növénykultúrák meghonosítása I Intézkedés: Vagyonkezelés racionalizálása I Intézkedés: Vagyongazdálkodási kezelési feladatok maghatározása, vagyonkezelői jog kidolgozása I.5.1. Intézkedés: Hatékony forrásbevonás, forrásfinanszírozás II Intézkedés: Egészségügyi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése II Intézkedés: Egészségnevelés és egészségfejlesztés II Intézkedés: Szociális ellátási kötelezettség teljesítése II Intézkedés: Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Közintézményi épületek és közterületek akadálymentesítése II Intézkedés: Esélyegyenlőség előmozdítása II Intézkedés: Munkába állás segítése, foglalkoztatás megteremtése, szakképzés II Intézkedés: Hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásának megteremtése II Intézkedés: Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése II Intézkedés: Az ifjúsági munka szakmai módszertani fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági kezdeményezések támogatása II Intézkedés: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum II Intézkedés: Drogprevenció II Intézkedés: Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátása II Intézkedés: Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése II Intézkedés: Új tűzoltó laktanya építése, kialakítása II Intézkedés: Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás II Intézkedés: Különleges tűzoltó gépjárművek beszerzése II Intézkedés: Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése II Intézkedés: Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése II Intézkedés: Térinformatika fejlesztése (Tűzoltóság) II Intézkedés: GPS kiépítése és működtetése (Tűzoltóság) II Intézkedés: Együttműködés a rendőri szervekkel és a bűnmegelőzést szolgáló civil szervezetekkel II Intézkedés: Kommunikáció, tájékoztatás, kutatás (bűnmegelőzés) II Intézkedés: Tanyavédelmi program II Intézkedés: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 1

13 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak II Intézkedés: Költségalapú bérlakásépítés II Intézkedés: Szociális bérlakás fejlesztés II Intézkedés: Nyugdíjas lakások létesítése II Intézkedés: Nagy értékű önkormányzati lakásingatlanok felújítása III Intézkedés: Óvodai fejlesztések III Intézkedés: Szaktantermek audiovizuális, Internet alapú szaktantermek létrehozása III Intézkedés: Tornatermek, tornacsarnok létrehozása II Intézkedés: Oktatásfejlesztés III Intézkedés: TISZK működtetése, tanteremépítés III Intézkedés: Logopédia III Intézkedés: Autista napközi otthon III Intézkedés: Sportiskolai rendszer kialakítása III Intézkedés: Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása III Intézkedés: Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztése III Intézkedés: Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése III Intézkedés: Kulturális programok és önkormányzati szolgáltatások informatikai támogatása III Intézkedés: Kecskeméti Kreatív Tudásközpont IV Intézkedés: Kodály Örökség Program IV Intézkedés: Ismétlődő kulturális rendezvények, fesztiválok, alkotótáborok IV Intézkedés: Kecskemét művészeti élete, kulturális, művészeti programok kezdeményezése, beruházások, bővítések IV Intézkedés: Kulturális intézmények működtetése, önkormányzati fenntartású művelődési, kulturális és egyéb intézmények IV Intézkedés: Üzleti turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Egészségturizmus fejlesztése IV Intézkedés: Kulturális és vallási turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Szabadidős turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Sportcélú beruházások IV Intézkedés: Városi sportvagyon működtetése IV Intézkedés: Sport és szabadidős rendezvények IV Intézkedés: Egyesületek támogatása IV Intézkedés: A testvér- és partnervárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése IV Intézkedés: Komple, piackutatással alátámasztott városmarketing terv elkészítése, folyamatos felülvizsgálata V Intézkedés: Levegőtisztaság védelem V Intézkedés: Hulladékgazdálkodás V Intézkedés: Dél-alföldi ivóvízminőség javító Program V Intézkedés: Hidrogeológiai védőövezet kijelölése ivóvízbázis körül. V Intézkedés: Tisztított szennyvíz hasznosítása -öntöző rendszer kiépítése V Intézkedés: Közlekedéstől származó zajtérkép készítése V Intézkedés: Természetvédelem V Intézkedés: Erdőgazdálkodás V Intézkedés: Megújuló energiaforrások felhasználása V Intézkedés: Közösségi terek fejlesztése V Intézkedés: Faültetések, ápolási munkák V Intézkedés: Parkfenntartás 2

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. Vezetői összefoglaló

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. Vezetői összefoglaló MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához Vezetői összefoglaló Kecskemét 2005 Adalékok Kecskemét gazdasági programjához 2007-2013 Vezetői

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai 1. Civil szervezetek eszközfejlesztése Templom-halom Nonprofit Kft.

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 társadalmi egyeztetési változatát és kéri

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Veszprém fontosabb jellemzői a Királynék Városa megyeszékhely, regionális alközpont egyetemváros kulturális,

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben