I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés"

Átírás

1 Fejlesztési prioritás: versenyképes és I. Programcsoport Programok sokoldalú gazdaságfejlesztés I.1.1. Villamosenergia-hálózat fejlesztése I.1. Infrastruktúra fejlesztés I.1.2. Közlekedésfejlesztés I.1.3. Regionális repülőtér fejlesztés I.2.1. Gabona és kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I.2.2. Az állattenyésztés komple fejlesztése I.2.3. Élelmiszeripar és az agrárlogisztika fejlesztése I.2. Agrár és vidékfejlesztés I.2.4. A tanyai életminőség és termelés feltételeinek javítása I.2.5. Erdőgazdálkodás I.2.6. Alternatív jövedelemszerzési lehjetőségek, gazdasági szerkezetváltás

2 A. Fejlesztési prioritás: versenyképes és sokoldalú gazdaságfejlesztés Programcsoport Programok I.3.1. Üzleti turizmus I.3.2. Egészségturizmis fejlesztése I.3.3. Kulturális és vallási turizmus I.3. Turizmus fejlesztés I.3.4. Sport és szabadidős turizmus I.4. Városmarketing I.4.1. Városmarketing

3 Hálózat-fejlesztések Csomópont átépítések Parkolóépítés Útszélesítések útépítések Matkói repülőtérre vezető út kiépítése Matkói repülőtér fejlesztése Automata meteorológiai mérőállomás létesítése Monitoring rendszer felállítása Pinceszövet-kezet alakítás Szaktanácsadás Hűtőkapacitás növelése A gyümölcs-termelés megszervezése Gabonaszárító és tároló telep Bio-, natúrtermék piac kibővítése, fejlesztése Az öko- és biogazdálkodás elterjesztése a Homok-hátságon Kisgazdaságok műszaki fejlesztése Integrációs szervezetek megalakítása, működtetése Képzések szervezése Lovas turizmus fejlesztése Az élelmiszer-ipari vállalkozások minőség-biztosításának támogatása Minőség-vizsgáló laboratórium felál-lítása, felszerelése, akkreditálása Bemutató és értékesítési hálózat létrehozása Közép-Európai franchise központ kialakítása Térségi agrárlogisztikai centrum létrehozása Kecskeméten Aranykert TÉSZ kecskeméti telephelyének kialakítása Megújuló energiaforrások hasznosításának elterjesztése Korszerű közmű-pótló berendezések telepítése Oktatási, továbbképzési, szaktanácsadási központ Élhető tanya modellprogram Erdőtelepítés, fásítás Erdőfelújítás Erdészeti faiskola Ütemterv szerinti erdőgazdálkodás Az erdők természeti állapotának javítása Piacelemzési tanulmány és kistérségi prg. készítése Termékfejlesztés Falusi turizmus fejlesztése Kézművesek háza Szárazságtűző és alternatív növények termesztésbe vonása Energiafű termesztésbe vonása Energiafű felhasználási program Birtokrendezési program

4 Fedett kiállítási csarnok megépítése Fedett egészségturisztikai kompleum Kodály múzeum, koncertterem és látogatóközpont létrehozása Webkamera működtetése Magyar Ízek Háza Program Együttműködés a történelmi egyházakkal Helyi tájékozódást segítő turisztikai információs rendszer kiépítése Sportlétesítmények felújítása, bővítése Nemzetközi lovassport rendezvények szervezése Autósport versenyek lebonyolítása Utcai futóversenyek szervezése Hírös Triatlon Fesztivál újraindítása Sportági Országos Bajnokságok rendezése Európa és Világversenyek rendezése Városmarketing szervezet, Városmarketing klub létrehozása Kutatási programok elindítása Arculati kézikönyv kidolgozása és alkalmazása Városi honlap fejlesztése Rendszeresen frissített városismertető és befektetési lehetőségeket bemutató kiadványok Belső, szűrt hírlevél és honlaphoz kapcsolódó hírlevél működtetése Kapcsolati marketing, szponzoráció fejlesztése Eseménymarketing Oktatás, továbbképzés

5 II. Fejlesztési prioritás: a város vonzerejének, centrumszerepének növelése Programcsoport Programok II.1.1. Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése II.1. Intézményfejlesztés II.1.2. Vagyonkezelés és -gazdálkodás feladatainak meghatározása és racionalizálása II.1.3.Akadálymentesítés II.2.1. Egészségügyi ellátások fejlesztése II.2. Lakossági ellátások fejlesztése II.2.2. Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése

6 Fedett Uszoda Széktói Stadion Szent Györgyi Albert Eü. és Sz. Szki és Koll. Katona József Gimn. Vagyon nyilvántartási rendszer Ingatlan vagyon kataszter Ingatlanvagyon-tárgyak csoportosítása Működtetői használói kör meghatározása Vagyonkezelői célok meghatározása Középületek akadálymentesítése Városi és a térségi egészségterv elkészítése Központi ügyelet fejlesztése Partnerkapcsolatok elmélyítése Megyei Kórház fejlesztése Alapellátási ügyeletek fejlesztése Alapellátás technikai feltételeinek javítása Egészségügyi információtechnológia fejlesztése Védőnői ellátás fejlesztése y g y szélesítése Fogyatékosok gondozóházának létrehozása Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonának létrehozása Közösségi ellátások biztosítása Pszichiátriai betegek átmeneti otthoni ellátásának biztosítása Idősek otthonai férőhelybővítés Fiatalok munkavállalását segítő program Bölcsődék épületeinek bővítése és felújítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése Szociális felvilágosító munka Szociális térkép elkészítése

7 III. Fejlesztési prioritás: A társadalmi kohézió, a kulturális és a szellemi élet fejlesztése Programcsoport Programok III.1.1. Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése Ifjúsági kutatások támogatása Ifjúsági érdekegyeztető fórum működtetése Ifjúsági koncepció megalkotása, meglévő felülvizsgálata Ifjúsági cselekvési terv megalkotása, végrehajtása III.1. Ifjúságpolitika III.1.2. Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Ifjúsági kedvezmény-rendszer kidolgozása és beindítása Ifjúsági közösségi tér működtetése, új közösségi terek létrehozása Városi Ifjúsági Fesztivál Információs és tanácsadó szolgáltatások Mentálhigiénés-egészségfejlesztési prevenciós programok Életvezetési, családtervezési program Hátrányos helyzetű ifjúság számára erdei iskolai program Hátrányos helyzetű ifjúság nyári táboroztatása Ifjúsági Központ létrehozása fejlesztése Regionális Ifjúsági Információs Pont kialakítása Egyházi célú ifjúsági rendezvények, programok III.1.3. Ifjúsági kezdeményezések támogatása Ifjúsági szervezetek működésének támogatása Ifjúsági közélet támogatása Egyházi ifjúsági szervezetek működésének támogatása Önkéntes szolgálat III.1.4. Drogprevenció Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kutatások: drogérintettség mérése, évente prevenciós programok hatékonyság vizsgálata Prevenciós programok támogatása Pedagógusok képzése III.2.1. Kodály Örökség Kecskemét, az éneklő város Kecskemét, a zene városa Kecskemét, Kodály városa III.2. Kulturális élet fejlesztése III.2.2. Rendezvények, fesztiválok Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Kecskeméti Animációs Filmfesztivál Kodály Művészeti Fesztivál 1. Ifjúsági Világzenekar és Kodály Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 2. Musica Sacra-oratórium és egyházzenei fesztivál Nemzetközi Kodály Szeminárium és Szimpózium Kecskeméti Nyári Fesztivál Hírös Hét Fesztivál Kecskeméti Népzenei Találkozó köztes években: a Népzene Napja Városháza Díszudvara Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótábor Nemzetközi Kerámia Stúdió szimpóziumai Alkotóház egyéni alkotók és alkotóközösségek részére Kézműves bemutató és vásár Művészeti mecenatúra Kecskemét külkapcsolatainak fejlsztése III.2.3. Művészeti és kulturális célú beruházások Kecskeméti Zeneház Kecskeméti Animáció Háza Nemzetközi Kerámia Stúdió Kecskeméti Művésztelep, Kecskeméti Alkotóház, Művészvillák, Festőiskola Bozsó Gyűjtemény Magyar Fotográfiai Múzeum Népi Iparművészeti Múzeum

8 IV. Fejlesztési prioritás: A tudásalapú társadalom fejlesztése, az oktatási rendszerek harmonizációjával Programcsoport Programok IV.1.1. Esélyegynelőség megteremtése, előmozdítása IV.1. Humánerőforrás fejlesztés IV.1.2.Foglalkoztatás elősegítése IV.2.1. Intézményfenntartás, intézmény-fejlesztés IV.2. Oktatás fejlesztés IV.2.2. Oktatásfejlesztés IV.3.1. Elektronikus közigazgatás kiépítése IV.3. Infromációs társadalom IV.3.2. K+F intézmények létrehozása

9 Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci esélyegyenlőségének elősegítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Nyugdíj előtt álló munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, felzárkóztatása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Diplomás munkanélküliek elhelyezkedésének segítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Köztisztviselők, közalkalmazottak képzése Szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinak képzése Városi foglalkoztatási stratégia kidolgozása Óvodai beruházások Református óvoda alapítása A Béke téri Általános Iskola bővítése informatikai szaktanteremmel Kecskeméti önkormányzati általános iskolák bővítése természettudományi szaktantermekkel Árpádvárosi Óvoda bővítése tornateremmel Széchenyi Sétányi Óvoda bővítése tornateremmel Forradalom Utcai Óvoda bővítése tornateremmel Lánchíd Utcai Óvoda (Teleki L. Utcai Tagóvodája) bővítése tornateremmel Arany János Általános Iskola bővítése tornacsarnokkal Móra Ferenc Általános Iskola (Homoki-Nagy I. Tagiskolája) vagy Kandó Kálmán SZKI bővítése tornacsarnokkal Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola tornateremmel való bővítése Bányai Júlia Gimnázium tornacsarnokkal való bővítése Katona József Gimnázium tornateremmel való bővítése Piarista Gimnázium tornacsarnok építés A nyelvoktatás fejlesztése Az informatikai oktatás fejlesztése A Gyermekvédelmi Munkaközösség munkájának támogatása Médiamenedzser és Kommunikátor képzés elindítása TISZK fejlesztése (tanteremépítések) Önálló logopédiai szakszolgálat létrehozása Autista napközi otthon Közoktatási típusú sportiskola beindítása és működtetése Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén Elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése Digitális archiválási szolgáltatások Szélessávú Internet bevezetése Kecskemét külső területein A kecskeméti hot-spot szolgáltatások továbbfejlesztése Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Térinformatikai szolgáltatások továbbfejlesztése Városrészenkénti fejlettségi térkép, valamint közműhálózati térképek elkészítése Kreatív Tudás Központ létrehozása Technológia-transzfer iroda kialakítása Inkubációs központ kialakítása

10 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport Programok V.1.1. Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése Kecskemét felszíni vízelvezetési tervének elkészítése Bethlen krt-i, Batthyány utcai főgyűjtő, Erzsébet krt-i, Kossuth krt-i főgyűjtő átépítése Főképp a város K-i részén (Hunyadiváros, Szolnoki hegy, Szent István város) V.1.2. Villamosenergia-hálózat fejlesztése Tanyai hálózatok kiépítése, fejlesztése Hálózat-fejlesztések V.1. Infrastruktúra fejlesztés V.1.3. Lakossági önerős közműfejlesztés Gázhálózat építése Gázvezetékek cseréje Szennyvízcsatorna építés Ivóvízhálózat építés Útépítés Elektromos hálózat építése Járdaépítés V.1.4.Közlekedésfejlesztés Elkerülő tehermentesítő utak építése Kerékpárutak építése Autóbusz-közlekedés V Lakásgazdálkodás Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása Költségalapú bérlakás állomány fejlesztése Szociális bérlakás fejlesztés Nyugdíjas lakások létesítése Nagy értékű önkormányzati tulajdonú lakásingatlanok felújítása V.2.1. Városközpont fejlesztése Főtér rekonstrukció folytatása Városképileg koherens városközpont kialakítása Városháza homlokzat rekonstrukciója A városban megvalósuló egyházi beruházások V.2. Vársorendezés V.2.2. Városrészenkénti rehabilitációs programok Belváros Belvároson kívüli városrészek ingatlan felújítások, tervek elkészítése Közösségi terek fejlesztése Barna és zöldmezős beruházások: V.2.3. Központi várostest peremének rendezett kialakítása Bevezető utak feltárása szabályozási tervek, kisajátítások V.2.4. A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése V.2.5. Külterületen a lakóházépítés szabályozása Falusias, kertvárosias lakóterületeken élhető város kialakítása A külterületen a lakóházépítés szabályozása V.3.1. Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Terület-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Járőrszolgálat mobilitásának megteremtése Terület-felügyeleti kamerarendszer működésével kapcsolatos hatástanulmányok készítése V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai V.3.2. Tűzoltóság, katasztrófavédelem fejlesztése Új tűzoltó laktanya építése Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás Tűzoltó gépjárművek beszerzése Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése Térinformatika fejlesztése GPS kiépítése és működtetése

11 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport, Programok V Bűn- és balesetmegelőzés V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai Polgárőr munkát segítő eszközök Bűnmegelőzési Központ (Áldozatvédelmi Iroda és Bűnmegelőzési Tanácsadó Központ) működtetése Rendszám-felismerő kamerarendszer kiépítése Bűnmegelőzést szolgáló tv- és rádióműsorok Bűnmegelőzési témájú szóróanyagok Gyermek- és ifjúságvédelmet szolgáló bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programok Konferenciaszervezés bűnmegelőzési és áldozatvédelmi céllal; Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi témájú oktatási anyagok Tourist Police működtetése Balesetmegelőzést szolgáló TV és rádióműsorok Balesetmegelőzési témájú szóróanyagok Közlekedésbiztonsági konferenciák szervezése Baleset megelőzést szolgáló oktatóanyagok készítése V.3.4. Tanyavédelmi program Jelzőrendszer kiépítése, fejlesztése GPS műholdas helymeghatározó rendszer kiépítése A megkezdett tanyavédelmi program működtetése Tanyavédelmi program működési hatékonyságának vizsgálata V.4.1. Levegőtisztaság védelem Levegőminőség mérő monitoring rendszer V.4.2. Hulladékgazdálkodás Hulladékból nyert biogáz hasznosítása Építési törmelék és egyéb inert hulladékok hasznosítása Kecskeméti Regionális hulladéklerakó bővítése Települési szilárd kommunális hulladék válogatómű építése Kecskemét Kisfái felhagyott hulladéklerakó I/A, I/B ütem rekultivációja Kommunális hulladékok égetése energia hulladékból Konténer mosó létesítése Szennyvíz iszap kezelése és hasznosítása V.4.3. Vízminőség védelem és vízgazdálkodás Dél-alföldi ivóvízminőség javító program Kecskemét I. és II. számú vízműtelep kútjai védőterületének a hatályos jogszabálynak megfelelő kijelölése Tisztított szennyvíz hasznosítása Lakások egyedi vízmérővel való felszerelése V. IV. Környezetvédelem V.4.4. Zaj- és rezgésvédelem V.4.5. Természetvédelem V.4.6. Megújuló energiaforrások Kecskemét város közlekedési zajtérképe Természetvédelem Tájidegen, adventiv, allergén és gyomnövényfajok visszaszorítása Allergiás tüneteket kiváltó fás szárúak folyamatos leváltása Szennyvíziszap felhasználásával energiafű telepítés, égetéssel történő hasznosítás Energiafű komposztálási és/vagy takarmányozási felhasználása Hőszivattyúk telepítése Napkollektorok és napcellák felszerelése Kapcsolt energiatermelés fenntartása Hőközpontok fejlesztése Fogyasztói rendszerek fejlesztése Távhőhálózat rekonstrukció Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Energiafű elgázosító berendezés kifejlesztése Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Gázmotorok átállítása biogázra 0,5-1,5 MW teljesítményű erőművek létrehozása

12 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak I Intézkedés: Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése I Intézkedés: Villamosenergia-hálózat fejlesztése I Intézkedés: Lakossági önerős közműfejlesztés I Intézkedés: Közlekedésfejlesztés I Intézkedés: Regionális repülőtér fejlesztés I Intézkedés: Városközpont fejlesztése I Intézkedés: Városrészenkénti rehabilitációs programok I Intézkedés: Városképileg koherens városközpont kialakítása I Intézkedés: Központi várostest peremének rendezett kialakítása I Intézkedés: A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése I Intézkedés: Külterületen a lakóházépítés szabályozása I Intézkedés: Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése I Intézkedés: Tervezések I Intézkedés: Kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I Intézkedés: A gabona- és zöldségtermesztés technológiájának korszerűsítése, az eredetvédelem, a piaci pozíciók erősítése I Intézkedés: Az állattenyésztés komple fejlesztése, a minőség, az értékesítés feltételeinek javítása I Intézkedés: Mezőgazdasági termékek feldolgozása és az élelmiszeripar fejlesztése I Intézkedés: Agrárlogisztika I Intézkedés: A tanyai életminőség javítása I Intézkedés: Erdőtelepítés, fásítás I Intézkedés: Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek I Intézkedés: A gazdaságok szerkezetváltásának elősegítése, új növénykultúrák meghonosítása I Intézkedés: Vagyonkezelés racionalizálása I Intézkedés: Vagyongazdálkodási kezelési feladatok maghatározása, vagyonkezelői jog kidolgozása I.5.1. Intézkedés: Hatékony forrásbevonás, forrásfinanszírozás II Intézkedés: Egészségügyi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése II Intézkedés: Egészségnevelés és egészségfejlesztés II Intézkedés: Szociális ellátási kötelezettség teljesítése II Intézkedés: Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Közintézményi épületek és közterületek akadálymentesítése II Intézkedés: Esélyegyenlőség előmozdítása II Intézkedés: Munkába állás segítése, foglalkoztatás megteremtése, szakképzés II Intézkedés: Hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásának megteremtése II Intézkedés: Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése II Intézkedés: Az ifjúsági munka szakmai módszertani fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági kezdeményezések támogatása II Intézkedés: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum II Intézkedés: Drogprevenció II Intézkedés: Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátása II Intézkedés: Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése II Intézkedés: Új tűzoltó laktanya építése, kialakítása II Intézkedés: Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás II Intézkedés: Különleges tűzoltó gépjárművek beszerzése II Intézkedés: Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése II Intézkedés: Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése II Intézkedés: Térinformatika fejlesztése (Tűzoltóság) II Intézkedés: GPS kiépítése és működtetése (Tűzoltóság) II Intézkedés: Együttműködés a rendőri szervekkel és a bűnmegelőzést szolgáló civil szervezetekkel II Intézkedés: Kommunikáció, tájékoztatás, kutatás (bűnmegelőzés) II Intézkedés: Tanyavédelmi program II Intézkedés: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 1

13 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak II Intézkedés: Költségalapú bérlakásépítés II Intézkedés: Szociális bérlakás fejlesztés II Intézkedés: Nyugdíjas lakások létesítése II Intézkedés: Nagy értékű önkormányzati lakásingatlanok felújítása III Intézkedés: Óvodai fejlesztések III Intézkedés: Szaktantermek audiovizuális, Internet alapú szaktantermek létrehozása III Intézkedés: Tornatermek, tornacsarnok létrehozása II Intézkedés: Oktatásfejlesztés III Intézkedés: TISZK működtetése, tanteremépítés III Intézkedés: Logopédia III Intézkedés: Autista napközi otthon III Intézkedés: Sportiskolai rendszer kialakítása III Intézkedés: Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása III Intézkedés: Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztése III Intézkedés: Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése III Intézkedés: Kulturális programok és önkormányzati szolgáltatások informatikai támogatása III Intézkedés: Kecskeméti Kreatív Tudásközpont IV Intézkedés: Kodály Örökség Program IV Intézkedés: Ismétlődő kulturális rendezvények, fesztiválok, alkotótáborok IV Intézkedés: Kecskemét művészeti élete, kulturális, művészeti programok kezdeményezése, beruházások, bővítések IV Intézkedés: Kulturális intézmények működtetése, önkormányzati fenntartású művelődési, kulturális és egyéb intézmények IV Intézkedés: Üzleti turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Egészségturizmus fejlesztése IV Intézkedés: Kulturális és vallási turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Szabadidős turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Sportcélú beruházások IV Intézkedés: Városi sportvagyon működtetése IV Intézkedés: Sport és szabadidős rendezvények IV Intézkedés: Egyesületek támogatása IV Intézkedés: A testvér- és partnervárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése IV Intézkedés: Komple, piackutatással alátámasztott városmarketing terv elkészítése, folyamatos felülvizsgálata V Intézkedés: Levegőtisztaság védelem V Intézkedés: Hulladékgazdálkodás V Intézkedés: Dél-alföldi ivóvízminőség javító Program V Intézkedés: Hidrogeológiai védőövezet kijelölése ivóvízbázis körül. V Intézkedés: Tisztított szennyvíz hasznosítása -öntöző rendszer kiépítése V Intézkedés: Közlekedéstől származó zajtérkép készítése V Intézkedés: Természetvédelem V Intézkedés: Erdőgazdálkodás V Intézkedés: Megújuló energiaforrások felhasználása V Intézkedés: Közösségi terek fejlesztése V Intézkedés: Faültetések, ápolási munkák V Intézkedés: Parkfenntartás 2

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. Vezetői összefoglaló

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. Vezetői összefoglaló MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához Vezetői összefoglaló Kecskemét 2005 Adalékok Kecskemét gazdasági programjához 2007-2013 Vezetői

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai 1. Civil szervezetek eszközfejlesztése Templom-halom Nonprofit Kft.

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben