I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.1. Infrastruktúra fejlesztés. I.2. Agrár és vidékfejlesztés"

Átírás

1 Fejlesztési prioritás: versenyképes és I. Programcsoport Programok sokoldalú gazdaságfejlesztés I.1.1. Villamosenergia-hálózat fejlesztése I.1. Infrastruktúra fejlesztés I.1.2. Közlekedésfejlesztés I.1.3. Regionális repülőtér fejlesztés I.2.1. Gabona és kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I.2.2. Az állattenyésztés komple fejlesztése I.2.3. Élelmiszeripar és az agrárlogisztika fejlesztése I.2. Agrár és vidékfejlesztés I.2.4. A tanyai életminőség és termelés feltételeinek javítása I.2.5. Erdőgazdálkodás I.2.6. Alternatív jövedelemszerzési lehjetőségek, gazdasági szerkezetváltás

2 A. Fejlesztési prioritás: versenyképes és sokoldalú gazdaságfejlesztés Programcsoport Programok I.3.1. Üzleti turizmus I.3.2. Egészségturizmis fejlesztése I.3.3. Kulturális és vallási turizmus I.3. Turizmus fejlesztés I.3.4. Sport és szabadidős turizmus I.4. Városmarketing I.4.1. Városmarketing

3 Hálózat-fejlesztések Csomópont átépítések Parkolóépítés Útszélesítések útépítések Matkói repülőtérre vezető út kiépítése Matkói repülőtér fejlesztése Automata meteorológiai mérőállomás létesítése Monitoring rendszer felállítása Pinceszövet-kezet alakítás Szaktanácsadás Hűtőkapacitás növelése A gyümölcs-termelés megszervezése Gabonaszárító és tároló telep Bio-, natúrtermék piac kibővítése, fejlesztése Az öko- és biogazdálkodás elterjesztése a Homok-hátságon Kisgazdaságok műszaki fejlesztése Integrációs szervezetek megalakítása, működtetése Képzések szervezése Lovas turizmus fejlesztése Az élelmiszer-ipari vállalkozások minőség-biztosításának támogatása Minőség-vizsgáló laboratórium felál-lítása, felszerelése, akkreditálása Bemutató és értékesítési hálózat létrehozása Közép-Európai franchise központ kialakítása Térségi agrárlogisztikai centrum létrehozása Kecskeméten Aranykert TÉSZ kecskeméti telephelyének kialakítása Megújuló energiaforrások hasznosításának elterjesztése Korszerű közmű-pótló berendezések telepítése Oktatási, továbbképzési, szaktanácsadási központ Élhető tanya modellprogram Erdőtelepítés, fásítás Erdőfelújítás Erdészeti faiskola Ütemterv szerinti erdőgazdálkodás Az erdők természeti állapotának javítása Piacelemzési tanulmány és kistérségi prg. készítése Termékfejlesztés Falusi turizmus fejlesztése Kézművesek háza Szárazságtűző és alternatív növények termesztésbe vonása Energiafű termesztésbe vonása Energiafű felhasználási program Birtokrendezési program

4 Fedett kiállítási csarnok megépítése Fedett egészségturisztikai kompleum Kodály múzeum, koncertterem és látogatóközpont létrehozása Webkamera működtetése Magyar Ízek Háza Program Együttműködés a történelmi egyházakkal Helyi tájékozódást segítő turisztikai információs rendszer kiépítése Sportlétesítmények felújítása, bővítése Nemzetközi lovassport rendezvények szervezése Autósport versenyek lebonyolítása Utcai futóversenyek szervezése Hírös Triatlon Fesztivál újraindítása Sportági Országos Bajnokságok rendezése Európa és Világversenyek rendezése Városmarketing szervezet, Városmarketing klub létrehozása Kutatási programok elindítása Arculati kézikönyv kidolgozása és alkalmazása Városi honlap fejlesztése Rendszeresen frissített városismertető és befektetési lehetőségeket bemutató kiadványok Belső, szűrt hírlevél és honlaphoz kapcsolódó hírlevél működtetése Kapcsolati marketing, szponzoráció fejlesztése Eseménymarketing Oktatás, továbbképzés

5 II. Fejlesztési prioritás: a város vonzerejének, centrumszerepének növelése Programcsoport Programok II.1.1. Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése II.1. Intézményfejlesztés II.1.2. Vagyonkezelés és -gazdálkodás feladatainak meghatározása és racionalizálása II.1.3.Akadálymentesítés II.2.1. Egészségügyi ellátások fejlesztése II.2. Lakossági ellátások fejlesztése II.2.2. Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése

6 Fedett Uszoda Széktói Stadion Szent Györgyi Albert Eü. és Sz. Szki és Koll. Katona József Gimn. Vagyon nyilvántartási rendszer Ingatlan vagyon kataszter Ingatlanvagyon-tárgyak csoportosítása Működtetői használói kör meghatározása Vagyonkezelői célok meghatározása Középületek akadálymentesítése Városi és a térségi egészségterv elkészítése Központi ügyelet fejlesztése Partnerkapcsolatok elmélyítése Megyei Kórház fejlesztése Alapellátási ügyeletek fejlesztése Alapellátás technikai feltételeinek javítása Egészségügyi információtechnológia fejlesztése Védőnői ellátás fejlesztése y g y szélesítése Fogyatékosok gondozóházának létrehozása Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonának létrehozása Közösségi ellátások biztosítása Pszichiátriai betegek átmeneti otthoni ellátásának biztosítása Idősek otthonai férőhelybővítés Fiatalok munkavállalását segítő program Bölcsődék épületeinek bővítése és felújítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése Szociális felvilágosító munka Szociális térkép elkészítése

7 III. Fejlesztési prioritás: A társadalmi kohézió, a kulturális és a szellemi élet fejlesztése Programcsoport Programok III.1.1. Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése Ifjúsági kutatások támogatása Ifjúsági érdekegyeztető fórum működtetése Ifjúsági koncepció megalkotása, meglévő felülvizsgálata Ifjúsági cselekvési terv megalkotása, végrehajtása III.1. Ifjúságpolitika III.1.2. Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Ifjúsági kedvezmény-rendszer kidolgozása és beindítása Ifjúsági közösségi tér működtetése, új közösségi terek létrehozása Városi Ifjúsági Fesztivál Információs és tanácsadó szolgáltatások Mentálhigiénés-egészségfejlesztési prevenciós programok Életvezetési, családtervezési program Hátrányos helyzetű ifjúság számára erdei iskolai program Hátrányos helyzetű ifjúság nyári táboroztatása Ifjúsági Központ létrehozása fejlesztése Regionális Ifjúsági Információs Pont kialakítása Egyházi célú ifjúsági rendezvények, programok III.1.3. Ifjúsági kezdeményezések támogatása Ifjúsági szervezetek működésének támogatása Ifjúsági közélet támogatása Egyházi ifjúsági szervezetek működésének támogatása Önkéntes szolgálat III.1.4. Drogprevenció Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kutatások: drogérintettség mérése, évente prevenciós programok hatékonyság vizsgálata Prevenciós programok támogatása Pedagógusok képzése III.2.1. Kodály Örökség Kecskemét, az éneklő város Kecskemét, a zene városa Kecskemét, Kodály városa III.2. Kulturális élet fejlesztése III.2.2. Rendezvények, fesztiválok Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Kecskeméti Animációs Filmfesztivál Kodály Művészeti Fesztivál 1. Ifjúsági Világzenekar és Kodály Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 2. Musica Sacra-oratórium és egyházzenei fesztivál Nemzetközi Kodály Szeminárium és Szimpózium Kecskeméti Nyári Fesztivál Hírös Hét Fesztivál Kecskeméti Népzenei Találkozó köztes években: a Népzene Napja Városháza Díszudvara Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótábor Nemzetközi Kerámia Stúdió szimpóziumai Alkotóház egyéni alkotók és alkotóközösségek részére Kézműves bemutató és vásár Művészeti mecenatúra Kecskemét külkapcsolatainak fejlsztése III.2.3. Művészeti és kulturális célú beruházások Kecskeméti Zeneház Kecskeméti Animáció Háza Nemzetközi Kerámia Stúdió Kecskeméti Művésztelep, Kecskeméti Alkotóház, Művészvillák, Festőiskola Bozsó Gyűjtemény Magyar Fotográfiai Múzeum Népi Iparművészeti Múzeum

8 IV. Fejlesztési prioritás: A tudásalapú társadalom fejlesztése, az oktatási rendszerek harmonizációjával Programcsoport Programok IV.1.1. Esélyegynelőség megteremtése, előmozdítása IV.1. Humánerőforrás fejlesztés IV.1.2.Foglalkoztatás elősegítése IV.2.1. Intézményfenntartás, intézmény-fejlesztés IV.2. Oktatás fejlesztés IV.2.2. Oktatásfejlesztés IV.3.1. Elektronikus közigazgatás kiépítése IV.3. Infromációs társadalom IV.3.2. K+F intézmények létrehozása

9 Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci esélyegyenlőségének elősegítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Nyugdíj előtt álló munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, felzárkóztatása Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján Diplomás munkanélküliek elhelyezkedésének segítése Alternatív képzési formák népszerűsítése Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása Köztisztviselők, közalkalmazottak képzése Szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinak képzése Városi foglalkoztatási stratégia kidolgozása Óvodai beruházások Református óvoda alapítása A Béke téri Általános Iskola bővítése informatikai szaktanteremmel Kecskeméti önkormányzati általános iskolák bővítése természettudományi szaktantermekkel Árpádvárosi Óvoda bővítése tornateremmel Széchenyi Sétányi Óvoda bővítése tornateremmel Forradalom Utcai Óvoda bővítése tornateremmel Lánchíd Utcai Óvoda (Teleki L. Utcai Tagóvodája) bővítése tornateremmel Arany János Általános Iskola bővítése tornacsarnokkal Móra Ferenc Általános Iskola (Homoki-Nagy I. Tagiskolája) vagy Kandó Kálmán SZKI bővítése tornacsarnokkal Nyíri Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola tornateremmel való bővítése Bányai Júlia Gimnázium tornacsarnokkal való bővítése Katona József Gimnázium tornateremmel való bővítése Piarista Gimnázium tornacsarnok építés A nyelvoktatás fejlesztése Az informatikai oktatás fejlesztése A Gyermekvédelmi Munkaközösség munkájának támogatása Médiamenedzser és Kommunikátor képzés elindítása TISZK fejlesztése (tanteremépítések) Önálló logopédiai szakszolgálat létrehozása Autista napközi otthon Közoktatási típusú sportiskola beindítása és működtetése Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása Kecskeméten és környékén Elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztése Digitális archiválási szolgáltatások Szélessávú Internet bevezetése Kecskemét külső területein A kecskeméti hot-spot szolgáltatások továbbfejlesztése Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Térinformatikai szolgáltatások továbbfejlesztése Városrészenkénti fejlettségi térkép, valamint közműhálózati térképek elkészítése Kreatív Tudás Központ létrehozása Technológia-transzfer iroda kialakítása Inkubációs központ kialakítása

10 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport Programok V.1.1. Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése Kecskemét felszíni vízelvezetési tervének elkészítése Bethlen krt-i, Batthyány utcai főgyűjtő, Erzsébet krt-i, Kossuth krt-i főgyűjtő átépítése Főképp a város K-i részén (Hunyadiváros, Szolnoki hegy, Szent István város) V.1.2. Villamosenergia-hálózat fejlesztése Tanyai hálózatok kiépítése, fejlesztése Hálózat-fejlesztések V.1. Infrastruktúra fejlesztés V.1.3. Lakossági önerős közműfejlesztés Gázhálózat építése Gázvezetékek cseréje Szennyvízcsatorna építés Ivóvízhálózat építés Útépítés Elektromos hálózat építése Járdaépítés V.1.4.Közlekedésfejlesztés Elkerülő tehermentesítő utak építése Kerékpárutak építése Autóbusz-közlekedés V Lakásgazdálkodás Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása Költségalapú bérlakás állomány fejlesztése Szociális bérlakás fejlesztés Nyugdíjas lakások létesítése Nagy értékű önkormányzati tulajdonú lakásingatlanok felújítása V.2.1. Városközpont fejlesztése Főtér rekonstrukció folytatása Városképileg koherens városközpont kialakítása Városháza homlokzat rekonstrukciója A városban megvalósuló egyházi beruházások V.2. Vársorendezés V.2.2. Városrészenkénti rehabilitációs programok Belváros Belvároson kívüli városrészek ingatlan felújítások, tervek elkészítése Közösségi terek fejlesztése Barna és zöldmezős beruházások: V.2.3. Központi várostest peremének rendezett kialakítása Bevezető utak feltárása szabályozási tervek, kisajátítások V.2.4. A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése V.2.5. Külterületen a lakóházépítés szabályozása Falusias, kertvárosias lakóterületeken élhető város kialakítása A külterületen a lakóházépítés szabályozása V.3.1. Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Terület-felügyeleti kamerarendszer kiépítése Járőrszolgálat mobilitásának megteremtése Terület-felügyeleti kamerarendszer működésével kapcsolatos hatástanulmányok készítése V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai V.3.2. Tűzoltóság, katasztrófavédelem fejlesztése Új tűzoltó laktanya építése Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás Tűzoltó gépjárművek beszerzése Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése Térinformatika fejlesztése GPS kiépítése és működtetése

11 V. Fejlesztési prioritás: Élhető városi környezet, fenntartható város Programcsoport, Programok V Bűn- és balesetmegelőzés V.3. Készenléti szervezetek szolgáltatásai Polgárőr munkát segítő eszközök Bűnmegelőzési Központ (Áldozatvédelmi Iroda és Bűnmegelőzési Tanácsadó Központ) működtetése Rendszám-felismerő kamerarendszer kiépítése Bűnmegelőzést szolgáló tv- és rádióműsorok Bűnmegelőzési témájú szóróanyagok Gyermek- és ifjúságvédelmet szolgáló bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programok Konferenciaszervezés bűnmegelőzési és áldozatvédelmi céllal; Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi témájú oktatási anyagok Tourist Police működtetése Balesetmegelőzést szolgáló TV és rádióműsorok Balesetmegelőzési témájú szóróanyagok Közlekedésbiztonsági konferenciák szervezése Baleset megelőzést szolgáló oktatóanyagok készítése V.3.4. Tanyavédelmi program Jelzőrendszer kiépítése, fejlesztése GPS műholdas helymeghatározó rendszer kiépítése A megkezdett tanyavédelmi program működtetése Tanyavédelmi program működési hatékonyságának vizsgálata V.4.1. Levegőtisztaság védelem Levegőminőség mérő monitoring rendszer V.4.2. Hulladékgazdálkodás Hulladékból nyert biogáz hasznosítása Építési törmelék és egyéb inert hulladékok hasznosítása Kecskeméti Regionális hulladéklerakó bővítése Települési szilárd kommunális hulladék válogatómű építése Kecskemét Kisfái felhagyott hulladéklerakó I/A, I/B ütem rekultivációja Kommunális hulladékok égetése energia hulladékból Konténer mosó létesítése Szennyvíz iszap kezelése és hasznosítása V.4.3. Vízminőség védelem és vízgazdálkodás Dél-alföldi ivóvízminőség javító program Kecskemét I. és II. számú vízműtelep kútjai védőterületének a hatályos jogszabálynak megfelelő kijelölése Tisztított szennyvíz hasznosítása Lakások egyedi vízmérővel való felszerelése V. IV. Környezetvédelem V.4.4. Zaj- és rezgésvédelem V.4.5. Természetvédelem V.4.6. Megújuló energiaforrások Kecskemét város közlekedési zajtérképe Természetvédelem Tájidegen, adventiv, allergén és gyomnövényfajok visszaszorítása Allergiás tüneteket kiváltó fás szárúak folyamatos leváltása Szennyvíziszap felhasználásával energiafű telepítés, égetéssel történő hasznosítás Energiafű komposztálási és/vagy takarmányozási felhasználása Hőszivattyúk telepítése Napkollektorok és napcellák felszerelése Kapcsolt energiatermelés fenntartása Hőközpontok fejlesztése Fogyasztói rendszerek fejlesztése Távhőhálózat rekonstrukció Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Energiafű elgázosító berendezés kifejlesztése Biomassza hasznosító kazán fejlesztése Gázmotorok átállítása biogázra 0,5-1,5 MW teljesítményű erőművek létrehozása

12 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak I Intézkedés: Csapadékvíz-csatorna hálózat fejlesztése, bővítése I Intézkedés: Villamosenergia-hálózat fejlesztése I Intézkedés: Lakossági önerős közműfejlesztés I Intézkedés: Közlekedésfejlesztés I Intézkedés: Regionális repülőtér fejlesztés I Intézkedés: Városközpont fejlesztése I Intézkedés: Városrészenkénti rehabilitációs programok I Intézkedés: Városképileg koherens városközpont kialakítása I Intézkedés: Központi várostest peremének rendezett kialakítása I Intézkedés: A kiskertes, lakókertes övezetek fejlődési feltételeinek megteremtése I Intézkedés: Külterületen a lakóházépítés szabályozása I Intézkedés: Intézményi épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése I Intézkedés: Tervezések I Intézkedés: Kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése I Intézkedés: A gabona- és zöldségtermesztés technológiájának korszerűsítése, az eredetvédelem, a piaci pozíciók erősítése I Intézkedés: Az állattenyésztés komple fejlesztése, a minőség, az értékesítés feltételeinek javítása I Intézkedés: Mezőgazdasági termékek feldolgozása és az élelmiszeripar fejlesztése I Intézkedés: Agrárlogisztika I Intézkedés: A tanyai életminőség javítása I Intézkedés: Erdőtelepítés, fásítás I Intézkedés: Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek I Intézkedés: A gazdaságok szerkezetváltásának elősegítése, új növénykultúrák meghonosítása I Intézkedés: Vagyonkezelés racionalizálása I Intézkedés: Vagyongazdálkodási kezelési feladatok maghatározása, vagyonkezelői jog kidolgozása I.5.1. Intézkedés: Hatékony forrásbevonás, forrásfinanszírozás II Intézkedés: Egészségügyi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése II Intézkedés: Egészségnevelés és egészségfejlesztés II Intézkedés: Szociális ellátási kötelezettség teljesítése II Intézkedés: Szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése II Intézkedés: Közintézményi épületek és közterületek akadálymentesítése II Intézkedés: Esélyegyenlőség előmozdítása II Intézkedés: Munkába állás segítése, foglalkoztatás megteremtése, szakképzés II Intézkedés: Hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásának megteremtése II Intézkedés: Részvételen alapuló helyi ifjúságpolitika fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése II Intézkedés: Az ifjúsági munka szakmai módszertani fejlesztése II Intézkedés: Ifjúsági kezdeményezések támogatása II Intézkedés: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum II Intézkedés: Drogprevenció II Intézkedés: Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátása II Intézkedés: Területi-felügyeleti kamerarendszer kiépítése II Intézkedés: Új tűzoltó laktanya építése, kialakítása II Intézkedés: Laktanya korszerűsítés, felújítás, karbantartás II Intézkedés: Különleges tűzoltó gépjárművek beszerzése II Intézkedés: Tűzoltó eszközök, felszerelések beszerzése II Intézkedés: Nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése II Intézkedés: Térinformatika fejlesztése (Tűzoltóság) II Intézkedés: GPS kiépítése és működtetése (Tűzoltóság) II Intézkedés: Együttműködés a rendőri szervekkel és a bűnmegelőzést szolgáló civil szervezetekkel II Intézkedés: Kommunikáció, tájékoztatás, kutatás (bűnmegelőzés) II Intézkedés: Tanyavédelmi program II Intézkedés: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 1

13 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által javasolt intézkedések és a városfejlesztési koncepció fejlesztési program-irányainak kapcsolatrendszere Intézkedések Gazdaságfejlesztést szolgálók Működési Egyéb 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d típusúak típusúak II Intézkedés: Költségalapú bérlakásépítés II Intézkedés: Szociális bérlakás fejlesztés II Intézkedés: Nyugdíjas lakások létesítése II Intézkedés: Nagy értékű önkormányzati lakásingatlanok felújítása III Intézkedés: Óvodai fejlesztések III Intézkedés: Szaktantermek audiovizuális, Internet alapú szaktantermek létrehozása III Intézkedés: Tornatermek, tornacsarnok létrehozása II Intézkedés: Oktatásfejlesztés III Intézkedés: TISZK működtetése, tanteremépítés III Intézkedés: Logopédia III Intézkedés: Autista napközi otthon III Intézkedés: Sportiskolai rendszer kialakítása III Intézkedés: Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása III Intézkedés: Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztése III Intézkedés: Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése III Intézkedés: Kulturális programok és önkormányzati szolgáltatások informatikai támogatása III Intézkedés: Kecskeméti Kreatív Tudásközpont IV Intézkedés: Kodály Örökség Program IV Intézkedés: Ismétlődő kulturális rendezvények, fesztiválok, alkotótáborok IV Intézkedés: Kecskemét művészeti élete, kulturális, művészeti programok kezdeményezése, beruházások, bővítések IV Intézkedés: Kulturális intézmények működtetése, önkormányzati fenntartású művelődési, kulturális és egyéb intézmények IV Intézkedés: Üzleti turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Egészségturizmus fejlesztése IV Intézkedés: Kulturális és vallási turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Szabadidős turizmus fejlesztése IV Intézkedés: Sportcélú beruházások IV Intézkedés: Városi sportvagyon működtetése IV Intézkedés: Sport és szabadidős rendezvények IV Intézkedés: Egyesületek támogatása IV Intézkedés: A testvér- és partnervárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése IV Intézkedés: Komple, piackutatással alátámasztott városmarketing terv elkészítése, folyamatos felülvizsgálata V Intézkedés: Levegőtisztaság védelem V Intézkedés: Hulladékgazdálkodás V Intézkedés: Dél-alföldi ivóvízminőség javító Program V Intézkedés: Hidrogeológiai védőövezet kijelölése ivóvízbázis körül. V Intézkedés: Tisztított szennyvíz hasznosítása -öntöző rendszer kiépítése V Intézkedés: Közlekedéstől származó zajtérkép készítése V Intézkedés: Természetvédelem V Intézkedés: Erdőgazdálkodás V Intézkedés: Megújuló energiaforrások felhasználása V Intézkedés: Közösségi terek fejlesztése V Intézkedés: Faültetések, ápolási munkák V Intézkedés: Parkfenntartás 2

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely 3. körös nyertes pályázatai 1. Civil szervezetek eszközfejlesztése Templom-halom Nonprofit Kft.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

Klaszter konferencia 2013

Klaszter konferencia 2013 Klaszter konferencia 2013 Klasztersorsok Magyarországon szekció Az ArchEnerg Akkreditált Innovációs Klaszter élettörténete Szügyi György Innovációs és szervezetfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a 2014-2020 pályázati tervezési időszakról Az előterjesztést készítette: Horváth

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

A B C D E F G H I J K. megvalósításához Az intézkedés címe, megnevezése. Az intézkedés felelőse. tartalma

A B C D E F G H I J K. megvalósításához Az intézkedés címe, megnevezése. Az intézkedés felelőse. tartalma I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége intézkedéssel összhangja egyéb Részleges megvalósulás alatt: ivóvízhálózat korszerűsítése folyamatban van. A at pályázat útján nyerte el 1 Közműfejlesztés

Részletesebben

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása 5 5 2. Otthonteremtési támogatás 47 47 3. Tartásdíj megelőlegezése 23 23 4. Lakbértámogatás 21 21 5. Megyei Önkormányzattól

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI KÜLÖNÖSEN. Egészségügyi ellátás. Szociális ellátás

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI KÜLÖNÖSEN. Egészségügyi ellátás. Szociális ellátás SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI KÜLÖNÖSEN Egészségügyi ellátás heti 18 óra fogszabályozás (az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság keretén belül) HPV elleni program keretein

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei

Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei pályázati lehetőségei Célcsoport: Mezőgazdasági termelők, Erdőgazdálkodók, Élelmiszer-feldolgozók. Összes forrás: 4200,8 millió euró Támogatási formák: Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás Prioritások:

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 1 Hatályos: 2009. június 17-től Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírás 1 Hitelprogram keretösszege 235 milliárd forint. Hitel célja Önkormányzati feladatok

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben