A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve"

Átírás

1 A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület augusztus 29-i ülése Debrecen, augusztus 29. Kovács Zsolt intézményvezető

2 A 2014/2015. tanév legfontosabb feladatai I. Dokumentumok, törvényesség Az iskolai életet meghatározó alapdokumentumunk a Pedagógiai program. Ennek módosítása megtörtént és elfogadásra került augusztus 29-én. A tanévet minden téren a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően indítottuk az alábbiak figyelembevételével: - közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, - a 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - az alkalmazott kerettantervekre vonatkozó rendeletek, - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról, évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról, - a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgákról, - a 40/2002. (V. 24. ) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, - szakképzés esetén az alkalmazott OKJ-ra, szakmai és vizsgakövetelményre, központi programra vonatkozó rendeletek: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet és 1/2010. (II. 5.) SzMM rendelet, - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, - a KLIK elnöki utasításai, - 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról. II. Pedagógiai tevékenységünk Legfőbb feladatunk a szakmai képzés megfelelő színvonalának biztosítása valamennyi képzési formában: az előrehozott (alternatív) szakképzésben, duális (modern) szakképzésben, a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató speciális szakképzésben, 2

3 az új kerettantervek alapján történő szakképzésben, HÍD II. programban, SNI felzárkóztató (9/e.) oktatásban szakközépiskolai oktatásban szakiskolát végzettek középiskolája oktatásban. - Célunk a szakközépiskolai oktatás színvonalának emelése, az érettségi eredmények javítása. Bár e tanévben sem tudtuk elindítani a 9. évfolyamú szakközépiskolai osztályunkat, nem mondtunk le e képzési formáról. Ellenkezőleg, már most készülünk arra, hogy minden korrekt módot megragadva népszerűsítsük iskolánkat, s a 2015/2016. tanévben elindíthassuk a szakközépiskolai osztályt. - A szakközépiskolai képzés új formája jelenik meg 2014 szeptemberétől iskolánkban. Első alkalommal indul a szakiskolát végzettek középiskolája, mely keretében a szakmunkás bizonyítványt szerzett tanulóink két év alatt érettségi vizsgára készülnek fel. Kiemelten fontos számunkra, hogy tanulóink számára továbblépési, fejlődési lehetőséget biztosítsunk. - Kiemelt terület az új kerettantervek szerinti szakképzés oktatási és adminisztratív teendőinek megvalósítása. - További kiemelt feladat a szakmai vizsgák átlageredményének növelése, annak elérése, hogy sikertelen szakmai vizsga ne legyen. - E tanévnek is központi célkitűzése a hiányzások számának csökkentése, az igazolatlan mulasztások visszaszorítása, valamint a bukások számának és a lemorzsolódás mértékének a csökkentése. - Folyamatosan oda kell figyelnünk a tanév során az SNI-s és BTM-es diákok munkájára, képességeik fejlesztésére. E célból kiemelten támogatjuk a gyógypedagógus és a fejlesztést végző tanárok munkáját. - E tanévben is célunk a kulcskompetenciák fejlesztése, de összhangban és arányban az ismeretnyújtással. - Kiemelten kezeljük tanulóink nevelését, együttműködve a szülőkkel és a szülői szervezettel. - Célunk, hogy az országos kompetencia-mérésen tanulóink az országos átlagnak megfelelő szinten teljesítsenek, ezért tovább folytatjuk a tanulók olvasási és matematikai alapkészségeinek fejlesztését. - Fejlesztjük továbbá a tanulók készségeit a következő területeken: társas kapcsolatok, kommunikáció, előadó- és beszédkészség, konfliktuskezelés valamint problémamegoldó képesség. - Hatékonyabb, a tanulókhoz, az aktuális problémákhoz, illetve helyzetekhez jobban igazodó pedagógiai módszereket alkalmazunk az oktató-nevelő és képző munkában. - Törekszünk az oktatásban az IKT eszközök széleskörű alkalmazására. 3

4 - Törekszünk arra, hogy minél több tanulót tudjunk indítani az OSZKTV-n, OSZTVn és SZKTV-n, - a Szakma Sztár - versenyen a Construma Építőipari Szakkiállítás szakmunkástanulók számára szervezett versenyén és egyéb versenyeken. - Továbbra is feladatunk a tanulók munkafegyelmének növelése, tanulmányi mutatóinak javítása. - Kiemelt terület a pedagógiai szakmai munka vezetői ellenőrzése. - A debreceni példa 2.-Tehetséggondozás a szakképzésben projektet támogatjuk. A választott szakma iránt kiemelkedően érdeklődő tanulókkal külön fejlesztő munkacsoportban foglalkozunk. Faipari és építőipari szakmacsoportban a tehetséges tanulóink az Euroskills versenyre készülnek felkészítő tanáraikkal. - A tehetséggondozás mellett nem hanyagolhatjuk el a felzárkóztatást sem. Különös figyelmet fordítunk a HH, HHH-s tanulókra. Az eredményes felzárkóztatás érdekében szakmai értekezleteket szervezünk, műhelymunka keretében igyekszünk a módszereinket bővíteni, csiszolni. III. Gazdálkodás Legfontosabb feladataink a 2014/2015. tanévben: - Szigorú pénzügyi, ill. alaposan átgondolt humánerőforrás gazdálkodás, az előirányzatok időarányos betartása, a likviditási terv körültekintő előkészítése. - A normatív támogatások igénylésének időben történő, körültekintő előkészítése. - A likviditási terv irányszámainak időarányos betartása, szükség esetén intézkedési terv kidolgozása. - Iskolánk 50 éves fennállásának évfordulója alkalmával rendezendő ünnepségsorozat megszervezéséhez, illetve a felújítások elvégzéséhez pénzügyi források megszerzése. A tanításmentes munkanapok felhasználása és programja: október 18. Nevelési értekezlet december 05. A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 50 éves jubileumi ünnepsége december 13. Nevelési értekezlet január 17. Nevelési értekezlet április 01. Povolny nap, melynek programjáról a Diákönkormányzat dönt május 12. Szakmai írásbeli vizsga. A tanítási szünetek időtartama: - Őszi szünet: október 27-től október 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. A szünet után első tanítási nap: november 3. 4

5 - Téli szünet: december 22-től január 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. A szünet után első tanítási nap: január 5. - Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. A szünet után első tanítási nap: április 8. 5

6 Eseménynaptár Augusztus-szeptember 1. A feladatok egyeztetése augusztus hónapra vonatkozóan, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, ill. a Szakképzési törvény előírásaira Időpont: , Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h 2. Nevelőtestületi tájékoztató értekezlet Időpont: :00 óra Felelős: Kovács Zsolt intézményvezető 3. Kötelező felvételesek beírása Felelős: Danyi Beáta iskolatitkár Időpont: :00-16:00 óra 4. Tantárgyi korrepetálások a javítóvizsgára utasított tanulók részére Felelősök: szaktanárok Időpont: óra 5. Részvétel a tanévindító Pedagógiai Szakmai Napok előadásain Résztvevők: a nevelőtestület tagjai Időpont: augusztus-szeptember 6. Munkaközösségi értekezletek Felelősök: munkaközösség-vezetők és munkaközösségek Időpont: óra 7. Munka- tűz- és balesetvédelmi oktatás Felelősök: Kovács Zsolt igazgató, munkavédelmi felelős Időpont: augusztus 26. 8:00 8. Tanmenetek készítése Felelősök: a tantestület tagjai és a munkaközösség-vezetők Időpont: Nevelési értekezlet Felelősök: iskolavezetés Időpont: Javítóvizsgák Felelős: Méhész Balázs int.h. és vizsgabizottságok Időpont: Felkészülés a törvényességi ellenőrzésekre Időpont: augusztus-szeptember 12. Tantárgyfelosztás megküldése a tankerületnek jóváhagyás céljából 6

7 , Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h Időpont: A 9. évfolyamos tanulók behívása, általános tájékoztatása Felelősök: Méhész Balázs int.h., és osztályfőnökök Időpont: óra 14. Pótbeírás Felelősök: Danyi Beáta iskolatitkár Ideje: óra 15. Megyei tanévnyitó igazgatói értekezlet Időpont: Városi tanévnyitó igazgatói értekezlet Időpont: tól 17. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet, Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h. Időpont: :00 órától 18. Tanár és diák ügyeleti rend megszervezése Felelősök: Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h., Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár Határidő: Az átlag és maximális létszámtól való eltérés jelentése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének Felelősök: Kovács Zsolt igazgató Határidő: kiírás szerint 20. Az elmúlt tanévben távozott tanulók törzslapjainak kezelése, osztályfőnökök tanügyi dokumentumokkal történő ellátása Felelős: Danyi Beáta Időpont: től 21. Munkaközösségi munkatervek leadása az igazgatóhelyetteseknek Felelősök: munkaközösség-vezetők Határidő: Tanévnyitó ünnepség Felelősök: Kovács Zsolt igazgató, Méhész Balázs int.h. Időpont: óra 23. Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek Felelősök: Szaktanárok Határidő: A sportköri munka indítása Felelős: Nagy János és Molnári Tamás testnevelők 7

8 Időpont: hete 25. Tankönyvek, ellenőrzők vásárlása Felelősök: osztályfőnökök, Török Istvánné raktáros Időpont: hó 1. hete 26. Központi munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás a tanműhely tanulói számára Felelős: Szabó László műszaki vezető Időpont: szeptember 27. Gyorsjelentés a 2014/2015. tanév létszámadatairól Felelős: Kovács Zsolt igazgató Határidő: kiírás szerint 28. Tanmenetek leadása az igazgatóhelyetteseknek Felelősök: Munkaközösség-vezetők Határidő: A belépő BTM-es tanulók szakvizsgálati kérelmeinek összegyűjtése, leadása az osztályfőnöki, szaktanári jellemzéssel, szülői aláírással együtt az idegen nyelvi munkaközösség-vezetőnek, majd az anyagok elküldése a Pedagógiai Szakszolgálathoz. Felelősök: Méhész Balázs int.h, Rácz György szociálpedagógus, Szabó Erika gyógypedagóiai aszisztens Határidő: szeptember hó 30. A térítési és tandíj fizetésére kötelezettek értesítése Felelősök: Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor igh., Danyi Beáta Határidő: kiírás szerint 31. A diákigazolványok igénylésével kapcsolatos feladatok jogszabályban rögzített intézése Felelős: Tóth Anna adminisztrátor Határidő: folyamatos 32. Adatszolgáltatás az évismétlőkről Határidő: kiírás szerint 33. Együttműködés a habilitációs és rehabilitációs órák tartásával kapcsolatosan a gyógypedagógus, illetve az SNI-s tanulók munkaközösségének tagjai között Felelősök: iskolavezetés, gyógypedagógus, SNI-s mk. Határidő: folyamatos 34. Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet, határidős feladatok meghatározása A naplók vezetése a különböző képzési típusú osztályokban, modulrendszerű adminisztráció feladatai Felelős: Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h. Határidő: :35 órától 35. Az 50 éves évforduló ünnepségsorozat: Tantestületi kirándulás és koszorúzás a hortobágyi kilenclyukú hídhoz Felelős: Méhész Balázs int.h., Leppné Benke Ilona magyar-történelem mkv, Vajda Márta Időpont: szeptember 10. 8

9 36. Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás valamennyi osztály számára munkavédelmi felelős által összeállított anyag segítségével Felelősök: osztályfőnökök Határidő: szeptember hónap 37. Tanuló-nyilvántartás a KIR-ben Felelős: Danyi Beáta Időpont: folyamatos 38. Habilitációs és rehabilitációs foglalkozások egyéni fejlesztési terveinek elkészítése Felelős: Reszegi László Zoltán gyógypedagógus, Kiss Erika gyógypedagógus Határidő: Neveltségi szint vizsgálata 9. évfolyamos tanulóink körében Határidő: szeptember 3. hete Felelősök: Sándor Csaba of.-mkv. és 9-es osztályfőnökök 40. Bemeneti mérések, év eleji felmérések évfolyamon Felelősök: Szaktanárok, mkv-k Időpont: Első tanítási hét 41. A tanügyi nyomtatványok (osztálynapló, törzslap, bizonyítvány) egységes vezetése Felelős: iskolavezetés és nevelőtestület Határidő: folyamatos 42. Egyéni fejlesztési tervek készítése és megküldése a Nevelési Tanácsadónak Felelős: Méhész Balázs int.h, Rácz György fejlesztőpedagógus Határidő: a Pedagógiai Szakszolgálat által meghatározottak szerint 43. Feladatbankok anyagának bővítése magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyból a kompetenciamérés eredményeinek javítása céljából Felelősök: Méhész Balázs int.h., Leppné Benke Ilona magyar mkv. és Jókay Pál matematika mkv., szaktanárok Határidő: Folyamatos 44. Munka- tűz- és balesetvédelmi szemle Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, munkavédelmi felelős, Rédai Gábor int.h., Tóth Ibolya gondnok Időpont: szeptember 45. Éves ellenőrzési terv elkészítése, Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h Határidő: augusztus A gyakorlati képzésben részt vevő csoportok szerszámmal való ellátása Felelősök: Szabó László műszaki vezető Időpont: szeptember 47. Osztálynaplók, fakultációs naplók, szakcsoport naplók, fejlesztő naplók, törzslapok írása, adatok ellenőrzése Felelősök: osztályfőnökök Határidő:

10 48. Adatszolgáltatás: A középfokú intézmények a Továbbtanulási lehetőségek Hajdú-Bihar megye középfokú oktatási intézményeiben a 2015/2016. tanévben kiadvány szerkesztéséhez. Felelős: Iskolavezetés Időpont: körlevél szerint. 49. Tájékoztatás a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulói minősítés kritériumairól és az igényelhető kedvezményekről Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: szeptember 50. Iskola-egészségügyi feladatok beindítása az iskolaorvossal és védőnővel Felelős: Méhész Balázs int.h., Dr. Rácz Zsuzsanna iskolaorvos Időpont: szeptember 51. Tanműhelyi csoportnaplók, anyaggazdálkodás, rezsi munkavégzés dokumentumainak ellenőrzése Felelős: Rédai Gábor igh. Időpont: szeptember 52. Diákszociális ügyintézésről tájékoztató anyag összeállítása, ismertetése a tanulókkal Felelősök: Rácz György szociálpedagógus és osztályfőnökök Időpont: Tanulói jogviszonnyal összefüggő dokumentumok elkészítése (diákigazolvány, igazolás rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz) Felelősök: Tóth Anna adminisztrátor Időpont: folyamatos 54. Ifjúságvédelmi helyzetfelmérés különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókra Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: szeptember 55. A tantermek, szertárak és tanműhelyi foglalkoztató termek eszközállományának rendbetétele Felelősök: munkaközösség-vezetők, műszaki vezető, Időpont: Tanügyi dokumentumok ellenőrzése (osztálynaplók, szakcsoport naplók, fejlesztő naplók, fakultációs naplók, törzslapok). Felelős: Méhész Balázs int.h. Gyakorlati oktatási csoportnaplók ellenőrzése Felelős: Rédai Gábor int.h. Időpont: és A tanügyi dokumentumok adatainak egyeztetése az október 1-i statisztikához (napló, törzslap, beírási napló, gyakorlati oktatási csoportnaplók) Felelősök: osztályfőnökök, szakoktatók, iskolatitkár Időpont: Tanulói órarendek megküldése a KLIK Debreceni Tankerületéhez Felelősök: Kovács Zsolt igazgató 10

11 Időpont: körlevél szerint 59. A Szülői Munkaközösség ülése Felelősök: Kiss Gyöngyi SZM segítő tanár Időpont: szeptember 60. Kirándulás tervezetek leadása Méhész Balázs és Rédai Gábor intézményvezető helyetteseknek Felelősök: osztályfőnökök Időpont: A tanév sportfoglalkozásainak működtetése a sportkörök keretein belül (labdarúgás, kondícionáló terem használata, lábtenisz, asztalitenisz, tollaslabda) Felelős: Nagy János, Molnárfi Tamás Határidő: szeptember Október 1. A pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülők (pl. gyógytestnevelés) valamint az SNI, BTM, HH, HHH tanulók létszámának évfolyamonkénti összeállítása az októberi statisztikai adatok felhasználásával Felelős: iskolavezetés, Rácz György szociálpedagógus Időpont: október 2. Megemlékezés az aradi vértanúkról Felelős: Vajda Márta Időpont: Szülői értekezletek és fogadóórák Felelősök: iskolavezetés, Sándor Csaba of. mkv. és osztályfőnökök Időpont: október 4. A problémás tanulók iskolapszichológushoz történő irányítása Felelős: Sándor Csaba of. mkv., osztályfőnökök, Rácz György szociálpedagógus Időpont: október 5. A felvételi tagozatkódok megjelentetése a KIR rendszerben Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Rédai Gábor int.h. Időpont: Diákközgyűlés lebonyolítása Felelősök: Méhész Balázs int.h., Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár Időpont: A 2014/2015. tanévi közoktatási statisztika (OSAP jelentés) nyomtatott formában történő megküldése a KLIK Debreceni Tankerületének Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Rédai Gábor int.h. Időpont: központi határidő 8. Osztálytermek szakmai dekorálása, szaktantermek kialakítása Felelősök: osztályfőnökök Időpont: folyamatos 11

12 9. Nevelési értekezlet, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: október Október 23-i ünnepség szervezése, rendezése, a Povolny-emléktábla megkoszorúzása a Vársoházán Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: Részvétel a Szelet a vitorlába! pályaválasztási kiállításon, Rédai Gábor int.h., Szabó László műszaki vezető Időpont: meghirdetés szerint 12. Az év eleji felmérések eredményeinek összegyűjtése, értékelése, leadása az igazgatóhelyetteseknek Felelősök: mkv-k. Időpont: éves évforduló: Gépész-szakmai napok Felelős: Szabó Zoltán mkv. Időpont: október A mérési eredmények összevetése az előző évi mérések adataival, következtetések levonása Felelősök: intézményvezető helyettesek Időpont: október hó vége 15. Készülődés a szalagtűzőre, felkészülés táncbemutatókra Felelősök: Leppné Benke Ilona Időpont: október hó vége 16. Adatszolgáltatás a évi költségvetés előkészítéséhez. Iskolánk évi kiemelkedő eseményei támogatási igényeinek jelentése Időpont: körlevél szerint 17. A évi normatív támogatások igénylése Felelősök: iskolavezetés Időpont: a fenntartó által megjelölt időpont 18. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók körének felmérése (igénylőlapok kiosztása) Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók igénylőlapjainak összegyűjtése az igazolásokkal együtt Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: ig 20. Javító/pótló szakmai vizsgák Határidő: október Felelős: Rédai Gábor int.h. 12

13 November 1. Iskolánk népszerűsítése, a 2015/2016-os tanévre tervezett képzés ismertetése az általános és középiskolákkal Felelős: Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: 2014 november 2015 február 2. Iskolánk és környezetünk szépítése a DÖK által Felelősök: Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár, Tóth Ibolya, gondnok Időpont: folyamatos 3. Intézményi tanács ülésének összehívása Időpont: 2014 november 4. Felkészítés az iskolai tantárgyi tanulmányi versenyekre Felelősök: szaktanárok Időpont: folyamatos 5. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulókról készült felmérés eredményét Rácz György szociálpedagógus átadja az igazgatónak Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: november 6. Fizikus napok, látogatás az Atommagkutató Intézetben Felelős: Labonczné Varga Éva Időpont: november 7. Iskolai nyílt nap Felelős: iskolavezetés és nevelőtestület Időpont: november 8. Adatszolgáltatás az országos olvasási-szövegértési és matematika alapkészségek méréséhez Felelős: Méhész Balázs int.h., Varga Judit Időpont: Szalagtűző ünnepség Felelős: Méhész Balázs int.h., Leppné Benke Ilona Időpont: vagy Iskolai tantárgyi tanulmányi versenyek rendezése, értékelése Felelősök: Dr. Pappné Lepp Éva igh., mkv-k. Időpont: november hó December 13

14 1. 50 éves évforduló: Jubileumi ünnepség Felelős: iskolavezetés és a nevelőtestület Időpont: december Nevelési értekezlet Időpont: A tankönyvellátás rendjének nyomon követése és Varga Judit pedagógus Időpont: december 4. A gyenge tanulmányi előmenetelt tanúsító diákok szüleinek értesítése Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök Időpont: december hó közepe 5. Karácsonyi előkészületek, tanulói és felnőtt ünnepségek szervezése Felelős: iskolavezetés Időpont: december közepe 6. Selejtezés, leltározás Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Tóth Ibolya gondnok, a leltározási bizottság, a szertárak leltárfelelősei Határidő: ig 7. SNI szépíró verseny házi fordulójának megszervezése Felelős: Nyitrai-Polyák Anikó mkv. Időpont: december 8. A évi költségvetési terv előkészítése és elkészítése Felelős: Kovács Zsolt ig. Időpont: december hó vége január 1. Félévi feladatok ütemezése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: január hó első hete 2. Szakmai alapdokumentum módosításának kérése a KLIK Debreceni Tankerülettől Időpont: január 3. Magyar Kultúra Napja-műsor Felelős: Vajda Márta Időpont: Félévi osztályozó konferencia Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont:

15 5. Tanulók értesítése félévi eredményeikről Felelősök: osztályfőnökök Határidő: Félévi nevelőtestületi értekezlet Időpont: Tankönyvrendelés előkészítése Felelős: Kovács Zsolt igazgató, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: január hó vége 8. Tanügyi dokumentumok ellenőrzése Felelős:, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h., Szabó László műszaki vezető Időpont: január hó vége 9. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Felelős: Nagy János és a testnevelés mkv. Időpont: hó Február 1. A Szülői Munkaközösség ülése Felelős: SZM segítő tanár Időpont: február hó 2. A végzős tanulók érettségi vizsgára történő jelentkeztetése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: február hó 3. A végzős tanulók szakmai vizsgára történő jelentkeztetése Felelős: Rédai Gábor int.h. Időpont: február hó 4. Félévi nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveinek megküldése a fenntartónak Határidő: kiírás szerint 5. Pedagógus beiskolázási terv elkészítése 2015-re Felelős: iskolavezetés Időpont: február hó 6. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Felelős: Vajda Márta Időpont: Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulójának meghirdetése és lebonyolítása Felelős: Vajda Márta Időpont: február hó 15

16 8. Az összesítő jelentés megküldése a május-júniusi időszakban érettségi vizsgára jelentkezettekről. Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: Március 1. Szintvizsgák szervezése a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen Felelősök: Kovács Zsolt ig., Rédai Gábor igh., Szabó László műszaki vezető Időpont: kiírás szerint 2. Szép Magyar Beszéd megyei verseny rendezése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: kiírás szerint 3. Intézményi tanács ülésének összehívása Időpont: 2015 március hó 4. Választható érettségi tantárgyak közzététele a felkészülési szint megjelölésével Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: március hó 5. Március 15-i ünnepség szervezése Felelős: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta Időpont: Megemlékezés nemzeti ünnepünkről azon osztályokban, akik az adott héten gyakorlaton vannak, osztályfőnöki órák keretében, a DÖK segítségével Felelősök: Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár, osztályfőnökök Időpont: höz legközelebb eső osztályfőnöki óra 7. Kapcsolattartás a győri KIR Központtal a beiskolázás előkészítése érdekében Felelős: Rédai Gábor int.h. Időpont: folyamatos 8. Házibajnokság rendezése (teremfoci, ping-pong) Felelős: testnevelők Határidő: március hó Április 1. Osztályok közötti focibajnokság szervezése és lebonyolítása Felelős: Nagy János és a testnevelés munkaközösség Időpont: április-május hó 2. Szülői értekezletek és fogadóórák Felelősök: Sándor Csaba of. mkv. és of-ök Időpont: az of.mk. munkaterve szerint 16

17 3. Povolny-nap Felelős: Zsolnainé Korláth Melinda Időpont: Megemlékezés a Költészet napja alkalmából Felelős: Vajda Márta Időpont: Munkaközösségi értekezletek Felelősök: mkv.-k Időpont: munkaterv szerint 6. Tanév végi munkák előkészítése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: április vége 7. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Felelősök: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta Időpont: Szakmai és érettségi vizsgák előkészítése Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: egyeztetés szerint 9. Építőipari cégek előadásainak meghallgatása, műszaki szakkiállítások megtekintése Felelősök: Rédai Gábor igh. Időpont: folyamatos 10. Javaslatok megküldése a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjakra. Felelős: Kovács Zsolt ig., iskolavezetés, KAT Határidő: Jegyek lezárása, végzősök konferenciája, bizonyítványok kiosztása Felelős: Méhész Balázs int.h., nevelőtestület Időpont: a tanév rendjében foglaltak szerint 12. Ballagás Felelős: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta Időpont: Május 1. Szakmai és érettségi vizsgák előkészítése, szervezése, lebonyolítása Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: a tanév rendjében meghatározottak szerint 2. Év végi felmérés magyar, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv tantárgyakból évfolyamon. Bemeneti és kimeneti mérések összevetése 17

18 Felelősök: mkv.-k Időpont: május hó vége 3. A gyakorlati képzőhelyekről beküldött tanulóigények összesítése Felelős: Rédai Gábor igh. Időpont: május hó 4. A leendő 10. osztályos tanulók gyakorlati képzőhelyeinek megállapítása, a tanulószerződések megkötésének indítása Felelős: Rédai Gábor igh. Időpont: folyamatos 5. Országos mérés és értékelés (olvasás-szövegértés, matematikai alapkészségek) a 10. évfolyamos tanulók körében Felelősök: Méhész Balázs int.h., Varga Judit Időpont: Nyári gyakorlat szervezése Felelősök: Rédai Gábor igh., Szabó László műszaki vezető Időpont: május hó vége 7. Műszaki tankönyvek rendelése Felelősök: Rédai Gábor igh., mkv.-k Időpont: ig Június-Július 1. Adatszolgáltatás a HHH tanulókról a 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 7. sz. melléklete alapján Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető és Rácz György szociálpedagógus Határidő: kiírás szerint 2. Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról Felelős: Vajda Márta Időpont: Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák szervezése, kétszintű érettségi szóbeli vizsgák lebonyolítása, jelentési kötelezettségek teljesítése Felelősök: Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h. Időpont: folyamatos 4. Jegyek lezárása, konferenciák Felelősök: Méhész Balázs int.h., nevelőtestület Időpont: a tanév végi munkák ütemezésében foglaltaknak megfelelően 5. Következő tanév előkészítése Felelős: iskolavezetés Időpont: június hó 6. Tanévzáró ünnepség Felelős: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta 18

19 Időpont: a tanév végi munkák ütemezésében foglaltaknak megfelelően 7. Kihelyezett tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Időpont: a tanév végi munkák ütemezésében foglaltaknak megfelelően 8. A 2014/2015. tanév értékelő beszámolójának végrehajtásáról szóló jelentés megküldése a fenntartónak Határidő: kiírás szerint A kapcsolódó jegyzőkönyvek megküldése: kiírás szerint 9. Tanügyi dokumentumok lezárása, ellenőrzése Felelősök: Méhész Balázs int.h., of-ök Időpont: folyamatos 10. Tantárgyfelosztás, órarend készítése Felelős: iskolavezetés Időpont: hó 11. Nyári vezetői ügyeleti terv és a 2015/2016. intézményi tanévnyitó értekezlet tervezett időpontjának megküldése a fenntartónak Időpont: kiírás szerint 12. A 2015/2016. tanévi középfokú beiskolázás tervezése Időpont: kiírás szerint 13. Összesítő jelentés az érettségi és szakmai vizsgákról Felelősök: Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: kiírás szerint 14. Tanévzáró intézményvezetői tanácskozás Határidő: külön értesítés alapján 19

20 ÜTEMTERV POVOLNY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 2014/2015. TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉSÉHEZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS ADATSZOLGÁLTATÁS TANÜGY SZAKMAI MŰKÖDÉS SZEMÉLYI ÜGYEK DÖNTÉSHOZATALI JOGSZERŰSÉG GAZDÁLKODÁS, VAGYONVÉDELEM 2014/2015 intézményi alapdokumentum, szabályzatok jogszerűsége, tartalmi megfelelése munkaidő-nyilvántartás, munkakezdés, órakezdés pontossága, fogadóórák megtartása, munkafegyelem az alkalmazottak esetében belső kapcsolatok (információtudásmegosztás)- külső kapcsolatoktájékoztatás, partneri viszonyok tartalma) adatszolgáltatás jogszerűsége, határidők KIR- tanulói/közalkalmazotti személyi adatok nyilatkozatok, kérelmek megléte mérési eredmények, adatok, elemzések szigorú számadású nyomtatványok, iktatókönyv stb. tantárgyfelosztás, órarend adminisztráció: Tanügyi dokumentumok vezetése, záradékok tanulói balesetek jegyzőkönyvei és nyilvántartása Tervezések, beszámolási kötelezettség pályázatok esetében szakmai munka, fenntartási kötelezettség teljesülése kiemelt figyelmet igénylők,sni, HHH, tehetség, BTM/ gyermek-ifjúságvédelmi feladatok, tanulói felügyelet/ügyelet óra/foglalkozások látogatása személyi anyag, munkaköri leírások munkaidőnyilvántartás-jelenléti ívek szabadságolási ütemtervszabadság nyilvántartás: alkalmazás, képesítési feltételek, létszámok jogviszonnyal kapcsolatos döntések, tájékoztatási követelmények teljesülése tanulói mulasztások, fegyelmező intézkedések jogszerűsége kiadmányozásokkal kapcsolatos jogszerűség döntések, határozatok, jegyzőkönyvek Baleset, munka, tűzvédelem Költség

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KÖZGAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IDEGENFORGALMI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 5000 SZOLNOK, BAROSS ÚT 43. MUNKATERV 2016/2017. TANÉV Készítette:

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 magyar MK 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

/ e s t a n é v p r o g r a m j a

/ e s t a n é v p r o g r a m j a Augusztus 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - e s t a n é v p r o g r a m j a Felelősök 23. 9:00 Alakuló értekezlet Igazgató 25. 8:00 Javítóvizsgák Tanárok 31. 9:00 Tanévnyitó értekezlet Dolgozók munka- és balesetvédelmi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ)

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 1 A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) (hétfő) 8,00 05. 10. (szerda) 10.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

R É S Z L E T E S Ü T E M T E R V

R É S Z L E T E S Ü T E M T E R V R É S Z L E T E S Ü T E M T E R V 2012/2013 tanév 2 2012. év Augusztus 22. Tanévnyitó értekezlet 9:00 h 10-13:00 óráig korrepetálás Herczeg Mária 23-24. Korrepetálás 9:00-13:00 27. Javító-pótló vizsgák

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A Tett Szakképző Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015/2016-os tanév

A Tett Szakképző Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015/2016-os tanév A Tett Szakképző Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015/2016-os tanév Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az új szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII tv.), és a 28/2015. (V. 28.)

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A 2016/2017. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: SZEPTEMBER 01. (CSÜTÖRTÖK) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: JÚNIUS 15.

A 2016/2017. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: SZEPTEMBER 01. (CSÜTÖRTÖK) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: JÚNIUS 15. Iktatószám: 487-I-10/2016. Dátum/ időpont 01. 8,00 (csütörtök) 01. 01. 05. 07. (szerda) 07. (szerda) 09. (péntek) 09. (péntek) 12. Tanévnyitó ünnepség Házirend ismertetése, tűz- és munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben