A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve"

Átírás

1 A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület augusztus 29-i ülése Debrecen, augusztus 29. Kovács Zsolt intézményvezető

2 A 2014/2015. tanév legfontosabb feladatai I. Dokumentumok, törvényesség Az iskolai életet meghatározó alapdokumentumunk a Pedagógiai program. Ennek módosítása megtörtént és elfogadásra került augusztus 29-én. A tanévet minden téren a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően indítottuk az alábbiak figyelembevételével: - közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, - a 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - az alkalmazott kerettantervekre vonatkozó rendeletek, - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról, évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról, - a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgákról, - a 40/2002. (V. 24. ) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, - szakképzés esetén az alkalmazott OKJ-ra, szakmai és vizsgakövetelményre, központi programra vonatkozó rendeletek: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet és 1/2010. (II. 5.) SzMM rendelet, - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, - a KLIK elnöki utasításai, - 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról. II. Pedagógiai tevékenységünk Legfőbb feladatunk a szakmai képzés megfelelő színvonalának biztosítása valamennyi képzési formában: az előrehozott (alternatív) szakképzésben, duális (modern) szakképzésben, a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató speciális szakképzésben, 2

3 az új kerettantervek alapján történő szakképzésben, HÍD II. programban, SNI felzárkóztató (9/e.) oktatásban szakközépiskolai oktatásban szakiskolát végzettek középiskolája oktatásban. - Célunk a szakközépiskolai oktatás színvonalának emelése, az érettségi eredmények javítása. Bár e tanévben sem tudtuk elindítani a 9. évfolyamú szakközépiskolai osztályunkat, nem mondtunk le e képzési formáról. Ellenkezőleg, már most készülünk arra, hogy minden korrekt módot megragadva népszerűsítsük iskolánkat, s a 2015/2016. tanévben elindíthassuk a szakközépiskolai osztályt. - A szakközépiskolai képzés új formája jelenik meg 2014 szeptemberétől iskolánkban. Első alkalommal indul a szakiskolát végzettek középiskolája, mely keretében a szakmunkás bizonyítványt szerzett tanulóink két év alatt érettségi vizsgára készülnek fel. Kiemelten fontos számunkra, hogy tanulóink számára továbblépési, fejlődési lehetőséget biztosítsunk. - Kiemelt terület az új kerettantervek szerinti szakképzés oktatási és adminisztratív teendőinek megvalósítása. - További kiemelt feladat a szakmai vizsgák átlageredményének növelése, annak elérése, hogy sikertelen szakmai vizsga ne legyen. - E tanévnek is központi célkitűzése a hiányzások számának csökkentése, az igazolatlan mulasztások visszaszorítása, valamint a bukások számának és a lemorzsolódás mértékének a csökkentése. - Folyamatosan oda kell figyelnünk a tanév során az SNI-s és BTM-es diákok munkájára, képességeik fejlesztésére. E célból kiemelten támogatjuk a gyógypedagógus és a fejlesztést végző tanárok munkáját. - E tanévben is célunk a kulcskompetenciák fejlesztése, de összhangban és arányban az ismeretnyújtással. - Kiemelten kezeljük tanulóink nevelését, együttműködve a szülőkkel és a szülői szervezettel. - Célunk, hogy az országos kompetencia-mérésen tanulóink az országos átlagnak megfelelő szinten teljesítsenek, ezért tovább folytatjuk a tanulók olvasási és matematikai alapkészségeinek fejlesztését. - Fejlesztjük továbbá a tanulók készségeit a következő területeken: társas kapcsolatok, kommunikáció, előadó- és beszédkészség, konfliktuskezelés valamint problémamegoldó képesség. - Hatékonyabb, a tanulókhoz, az aktuális problémákhoz, illetve helyzetekhez jobban igazodó pedagógiai módszereket alkalmazunk az oktató-nevelő és képző munkában. - Törekszünk az oktatásban az IKT eszközök széleskörű alkalmazására. 3

4 - Törekszünk arra, hogy minél több tanulót tudjunk indítani az OSZKTV-n, OSZTVn és SZKTV-n, - a Szakma Sztár - versenyen a Construma Építőipari Szakkiállítás szakmunkástanulók számára szervezett versenyén és egyéb versenyeken. - Továbbra is feladatunk a tanulók munkafegyelmének növelése, tanulmányi mutatóinak javítása. - Kiemelt terület a pedagógiai szakmai munka vezetői ellenőrzése. - A debreceni példa 2.-Tehetséggondozás a szakképzésben projektet támogatjuk. A választott szakma iránt kiemelkedően érdeklődő tanulókkal külön fejlesztő munkacsoportban foglalkozunk. Faipari és építőipari szakmacsoportban a tehetséges tanulóink az Euroskills versenyre készülnek felkészítő tanáraikkal. - A tehetséggondozás mellett nem hanyagolhatjuk el a felzárkóztatást sem. Különös figyelmet fordítunk a HH, HHH-s tanulókra. Az eredményes felzárkóztatás érdekében szakmai értekezleteket szervezünk, műhelymunka keretében igyekszünk a módszereinket bővíteni, csiszolni. III. Gazdálkodás Legfontosabb feladataink a 2014/2015. tanévben: - Szigorú pénzügyi, ill. alaposan átgondolt humánerőforrás gazdálkodás, az előirányzatok időarányos betartása, a likviditási terv körültekintő előkészítése. - A normatív támogatások igénylésének időben történő, körültekintő előkészítése. - A likviditási terv irányszámainak időarányos betartása, szükség esetén intézkedési terv kidolgozása. - Iskolánk 50 éves fennállásának évfordulója alkalmával rendezendő ünnepségsorozat megszervezéséhez, illetve a felújítások elvégzéséhez pénzügyi források megszerzése. A tanításmentes munkanapok felhasználása és programja: október 18. Nevelési értekezlet december 05. A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 50 éves jubileumi ünnepsége december 13. Nevelési értekezlet január 17. Nevelési értekezlet április 01. Povolny nap, melynek programjáról a Diákönkormányzat dönt május 12. Szakmai írásbeli vizsga. A tanítási szünetek időtartama: - Őszi szünet: október 27-től október 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. A szünet után első tanítási nap: november 3. 4

5 - Téli szünet: december 22-től január 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. A szünet után első tanítási nap: január 5. - Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. A szünet után első tanítási nap: április 8. 5

6 Eseménynaptár Augusztus-szeptember 1. A feladatok egyeztetése augusztus hónapra vonatkozóan, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, ill. a Szakképzési törvény előírásaira Időpont: , Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h 2. Nevelőtestületi tájékoztató értekezlet Időpont: :00 óra Felelős: Kovács Zsolt intézményvezető 3. Kötelező felvételesek beírása Felelős: Danyi Beáta iskolatitkár Időpont: :00-16:00 óra 4. Tantárgyi korrepetálások a javítóvizsgára utasított tanulók részére Felelősök: szaktanárok Időpont: óra 5. Részvétel a tanévindító Pedagógiai Szakmai Napok előadásain Résztvevők: a nevelőtestület tagjai Időpont: augusztus-szeptember 6. Munkaközösségi értekezletek Felelősök: munkaközösség-vezetők és munkaközösségek Időpont: óra 7. Munka- tűz- és balesetvédelmi oktatás Felelősök: Kovács Zsolt igazgató, munkavédelmi felelős Időpont: augusztus 26. 8:00 8. Tanmenetek készítése Felelősök: a tantestület tagjai és a munkaközösség-vezetők Időpont: Nevelési értekezlet Felelősök: iskolavezetés Időpont: Javítóvizsgák Felelős: Méhész Balázs int.h. és vizsgabizottságok Időpont: Felkészülés a törvényességi ellenőrzésekre Időpont: augusztus-szeptember 12. Tantárgyfelosztás megküldése a tankerületnek jóváhagyás céljából 6

7 , Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h Időpont: A 9. évfolyamos tanulók behívása, általános tájékoztatása Felelősök: Méhész Balázs int.h., és osztályfőnökök Időpont: óra 14. Pótbeírás Felelősök: Danyi Beáta iskolatitkár Ideje: óra 15. Megyei tanévnyitó igazgatói értekezlet Időpont: Városi tanévnyitó igazgatói értekezlet Időpont: tól 17. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet, Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h. Időpont: :00 órától 18. Tanár és diák ügyeleti rend megszervezése Felelősök: Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h., Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár Határidő: Az átlag és maximális létszámtól való eltérés jelentése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének Felelősök: Kovács Zsolt igazgató Határidő: kiírás szerint 20. Az elmúlt tanévben távozott tanulók törzslapjainak kezelése, osztályfőnökök tanügyi dokumentumokkal történő ellátása Felelős: Danyi Beáta Időpont: től 21. Munkaközösségi munkatervek leadása az igazgatóhelyetteseknek Felelősök: munkaközösség-vezetők Határidő: Tanévnyitó ünnepség Felelősök: Kovács Zsolt igazgató, Méhész Balázs int.h. Időpont: óra 23. Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek Felelősök: Szaktanárok Határidő: A sportköri munka indítása Felelős: Nagy János és Molnári Tamás testnevelők 7

8 Időpont: hete 25. Tankönyvek, ellenőrzők vásárlása Felelősök: osztályfőnökök, Török Istvánné raktáros Időpont: hó 1. hete 26. Központi munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás a tanműhely tanulói számára Felelős: Szabó László műszaki vezető Időpont: szeptember 27. Gyorsjelentés a 2014/2015. tanév létszámadatairól Felelős: Kovács Zsolt igazgató Határidő: kiírás szerint 28. Tanmenetek leadása az igazgatóhelyetteseknek Felelősök: Munkaközösség-vezetők Határidő: A belépő BTM-es tanulók szakvizsgálati kérelmeinek összegyűjtése, leadása az osztályfőnöki, szaktanári jellemzéssel, szülői aláírással együtt az idegen nyelvi munkaközösség-vezetőnek, majd az anyagok elküldése a Pedagógiai Szakszolgálathoz. Felelősök: Méhész Balázs int.h, Rácz György szociálpedagógus, Szabó Erika gyógypedagóiai aszisztens Határidő: szeptember hó 30. A térítési és tandíj fizetésére kötelezettek értesítése Felelősök: Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor igh., Danyi Beáta Határidő: kiírás szerint 31. A diákigazolványok igénylésével kapcsolatos feladatok jogszabályban rögzített intézése Felelős: Tóth Anna adminisztrátor Határidő: folyamatos 32. Adatszolgáltatás az évismétlőkről Határidő: kiírás szerint 33. Együttműködés a habilitációs és rehabilitációs órák tartásával kapcsolatosan a gyógypedagógus, illetve az SNI-s tanulók munkaközösségének tagjai között Felelősök: iskolavezetés, gyógypedagógus, SNI-s mk. Határidő: folyamatos 34. Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet, határidős feladatok meghatározása A naplók vezetése a különböző képzési típusú osztályokban, modulrendszerű adminisztráció feladatai Felelős: Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h. Határidő: :35 órától 35. Az 50 éves évforduló ünnepségsorozat: Tantestületi kirándulás és koszorúzás a hortobágyi kilenclyukú hídhoz Felelős: Méhész Balázs int.h., Leppné Benke Ilona magyar-történelem mkv, Vajda Márta Időpont: szeptember 10. 8

9 36. Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás valamennyi osztály számára munkavédelmi felelős által összeállított anyag segítségével Felelősök: osztályfőnökök Határidő: szeptember hónap 37. Tanuló-nyilvántartás a KIR-ben Felelős: Danyi Beáta Időpont: folyamatos 38. Habilitációs és rehabilitációs foglalkozások egyéni fejlesztési terveinek elkészítése Felelős: Reszegi László Zoltán gyógypedagógus, Kiss Erika gyógypedagógus Határidő: Neveltségi szint vizsgálata 9. évfolyamos tanulóink körében Határidő: szeptember 3. hete Felelősök: Sándor Csaba of.-mkv. és 9-es osztályfőnökök 40. Bemeneti mérések, év eleji felmérések évfolyamon Felelősök: Szaktanárok, mkv-k Időpont: Első tanítási hét 41. A tanügyi nyomtatványok (osztálynapló, törzslap, bizonyítvány) egységes vezetése Felelős: iskolavezetés és nevelőtestület Határidő: folyamatos 42. Egyéni fejlesztési tervek készítése és megküldése a Nevelési Tanácsadónak Felelős: Méhész Balázs int.h, Rácz György fejlesztőpedagógus Határidő: a Pedagógiai Szakszolgálat által meghatározottak szerint 43. Feladatbankok anyagának bővítése magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyból a kompetenciamérés eredményeinek javítása céljából Felelősök: Méhész Balázs int.h., Leppné Benke Ilona magyar mkv. és Jókay Pál matematika mkv., szaktanárok Határidő: Folyamatos 44. Munka- tűz- és balesetvédelmi szemle Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, munkavédelmi felelős, Rédai Gábor int.h., Tóth Ibolya gondnok Időpont: szeptember 45. Éves ellenőrzési terv elkészítése, Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h Határidő: augusztus A gyakorlati képzésben részt vevő csoportok szerszámmal való ellátása Felelősök: Szabó László műszaki vezető Időpont: szeptember 47. Osztálynaplók, fakultációs naplók, szakcsoport naplók, fejlesztő naplók, törzslapok írása, adatok ellenőrzése Felelősök: osztályfőnökök Határidő:

10 48. Adatszolgáltatás: A középfokú intézmények a Továbbtanulási lehetőségek Hajdú-Bihar megye középfokú oktatási intézményeiben a 2015/2016. tanévben kiadvány szerkesztéséhez. Felelős: Iskolavezetés Időpont: körlevél szerint. 49. Tájékoztatás a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulói minősítés kritériumairól és az igényelhető kedvezményekről Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: szeptember 50. Iskola-egészségügyi feladatok beindítása az iskolaorvossal és védőnővel Felelős: Méhész Balázs int.h., Dr. Rácz Zsuzsanna iskolaorvos Időpont: szeptember 51. Tanműhelyi csoportnaplók, anyaggazdálkodás, rezsi munkavégzés dokumentumainak ellenőrzése Felelős: Rédai Gábor igh. Időpont: szeptember 52. Diákszociális ügyintézésről tájékoztató anyag összeállítása, ismertetése a tanulókkal Felelősök: Rácz György szociálpedagógus és osztályfőnökök Időpont: Tanulói jogviszonnyal összefüggő dokumentumok elkészítése (diákigazolvány, igazolás rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz) Felelősök: Tóth Anna adminisztrátor Időpont: folyamatos 54. Ifjúságvédelmi helyzetfelmérés különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókra Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: szeptember 55. A tantermek, szertárak és tanműhelyi foglalkoztató termek eszközállományának rendbetétele Felelősök: munkaközösség-vezetők, műszaki vezető, Időpont: Tanügyi dokumentumok ellenőrzése (osztálynaplók, szakcsoport naplók, fejlesztő naplók, fakultációs naplók, törzslapok). Felelős: Méhész Balázs int.h. Gyakorlati oktatási csoportnaplók ellenőrzése Felelős: Rédai Gábor int.h. Időpont: és A tanügyi dokumentumok adatainak egyeztetése az október 1-i statisztikához (napló, törzslap, beírási napló, gyakorlati oktatási csoportnaplók) Felelősök: osztályfőnökök, szakoktatók, iskolatitkár Időpont: Tanulói órarendek megküldése a KLIK Debreceni Tankerületéhez Felelősök: Kovács Zsolt igazgató 10

11 Időpont: körlevél szerint 59. A Szülői Munkaközösség ülése Felelősök: Kiss Gyöngyi SZM segítő tanár Időpont: szeptember 60. Kirándulás tervezetek leadása Méhész Balázs és Rédai Gábor intézményvezető helyetteseknek Felelősök: osztályfőnökök Időpont: A tanév sportfoglalkozásainak működtetése a sportkörök keretein belül (labdarúgás, kondícionáló terem használata, lábtenisz, asztalitenisz, tollaslabda) Felelős: Nagy János, Molnárfi Tamás Határidő: szeptember Október 1. A pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülők (pl. gyógytestnevelés) valamint az SNI, BTM, HH, HHH tanulók létszámának évfolyamonkénti összeállítása az októberi statisztikai adatok felhasználásával Felelős: iskolavezetés, Rácz György szociálpedagógus Időpont: október 2. Megemlékezés az aradi vértanúkról Felelős: Vajda Márta Időpont: Szülői értekezletek és fogadóórák Felelősök: iskolavezetés, Sándor Csaba of. mkv. és osztályfőnökök Időpont: október 4. A problémás tanulók iskolapszichológushoz történő irányítása Felelős: Sándor Csaba of. mkv., osztályfőnökök, Rácz György szociálpedagógus Időpont: október 5. A felvételi tagozatkódok megjelentetése a KIR rendszerben Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Rédai Gábor int.h. Időpont: Diákközgyűlés lebonyolítása Felelősök: Méhész Balázs int.h., Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár Időpont: A 2014/2015. tanévi közoktatási statisztika (OSAP jelentés) nyomtatott formában történő megküldése a KLIK Debreceni Tankerületének Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Rédai Gábor int.h. Időpont: központi határidő 8. Osztálytermek szakmai dekorálása, szaktantermek kialakítása Felelősök: osztályfőnökök Időpont: folyamatos 11

12 9. Nevelési értekezlet, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: október Október 23-i ünnepség szervezése, rendezése, a Povolny-emléktábla megkoszorúzása a Vársoházán Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: Részvétel a Szelet a vitorlába! pályaválasztási kiállításon, Rédai Gábor int.h., Szabó László műszaki vezető Időpont: meghirdetés szerint 12. Az év eleji felmérések eredményeinek összegyűjtése, értékelése, leadása az igazgatóhelyetteseknek Felelősök: mkv-k. Időpont: éves évforduló: Gépész-szakmai napok Felelős: Szabó Zoltán mkv. Időpont: október A mérési eredmények összevetése az előző évi mérések adataival, következtetések levonása Felelősök: intézményvezető helyettesek Időpont: október hó vége 15. Készülődés a szalagtűzőre, felkészülés táncbemutatókra Felelősök: Leppné Benke Ilona Időpont: október hó vége 16. Adatszolgáltatás a évi költségvetés előkészítéséhez. Iskolánk évi kiemelkedő eseményei támogatási igényeinek jelentése Időpont: körlevél szerint 17. A évi normatív támogatások igénylése Felelősök: iskolavezetés Időpont: a fenntartó által megjelölt időpont 18. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók körének felmérése (igénylőlapok kiosztása) Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók igénylőlapjainak összegyűjtése az igazolásokkal együtt Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: ig 20. Javító/pótló szakmai vizsgák Határidő: október Felelős: Rédai Gábor int.h. 12

13 November 1. Iskolánk népszerűsítése, a 2015/2016-os tanévre tervezett képzés ismertetése az általános és középiskolákkal Felelős: Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: 2014 november 2015 február 2. Iskolánk és környezetünk szépítése a DÖK által Felelősök: Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár, Tóth Ibolya, gondnok Időpont: folyamatos 3. Intézményi tanács ülésének összehívása Időpont: 2014 november 4. Felkészítés az iskolai tantárgyi tanulmányi versenyekre Felelősök: szaktanárok Időpont: folyamatos 5. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulókról készült felmérés eredményét Rácz György szociálpedagógus átadja az igazgatónak Felelős: Rácz György szociálpedagógus Időpont: november 6. Fizikus napok, látogatás az Atommagkutató Intézetben Felelős: Labonczné Varga Éva Időpont: november 7. Iskolai nyílt nap Felelős: iskolavezetés és nevelőtestület Időpont: november 8. Adatszolgáltatás az országos olvasási-szövegértési és matematika alapkészségek méréséhez Felelős: Méhész Balázs int.h., Varga Judit Időpont: Szalagtűző ünnepség Felelős: Méhész Balázs int.h., Leppné Benke Ilona Időpont: vagy Iskolai tantárgyi tanulmányi versenyek rendezése, értékelése Felelősök: Dr. Pappné Lepp Éva igh., mkv-k. Időpont: november hó December 13

14 1. 50 éves évforduló: Jubileumi ünnepség Felelős: iskolavezetés és a nevelőtestület Időpont: december Nevelési értekezlet Időpont: A tankönyvellátás rendjének nyomon követése és Varga Judit pedagógus Időpont: december 4. A gyenge tanulmányi előmenetelt tanúsító diákok szüleinek értesítése Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök Időpont: december hó közepe 5. Karácsonyi előkészületek, tanulói és felnőtt ünnepségek szervezése Felelős: iskolavezetés Időpont: december közepe 6. Selejtezés, leltározás Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Tóth Ibolya gondnok, a leltározási bizottság, a szertárak leltárfelelősei Határidő: ig 7. SNI szépíró verseny házi fordulójának megszervezése Felelős: Nyitrai-Polyák Anikó mkv. Időpont: december 8. A évi költségvetési terv előkészítése és elkészítése Felelős: Kovács Zsolt ig. Időpont: december hó vége január 1. Félévi feladatok ütemezése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: január hó első hete 2. Szakmai alapdokumentum módosításának kérése a KLIK Debreceni Tankerülettől Időpont: január 3. Magyar Kultúra Napja-műsor Felelős: Vajda Márta Időpont: Félévi osztályozó konferencia Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont:

15 5. Tanulók értesítése félévi eredményeikről Felelősök: osztályfőnökök Határidő: Félévi nevelőtestületi értekezlet Időpont: Tankönyvrendelés előkészítése Felelős: Kovács Zsolt igazgató, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: január hó vége 8. Tanügyi dokumentumok ellenőrzése Felelős:, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h., Szabó László műszaki vezető Időpont: január hó vége 9. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Felelős: Nagy János és a testnevelés mkv. Időpont: hó Február 1. A Szülői Munkaközösség ülése Felelős: SZM segítő tanár Időpont: február hó 2. A végzős tanulók érettségi vizsgára történő jelentkeztetése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: február hó 3. A végzős tanulók szakmai vizsgára történő jelentkeztetése Felelős: Rédai Gábor int.h. Időpont: február hó 4. Félévi nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveinek megküldése a fenntartónak Határidő: kiírás szerint 5. Pedagógus beiskolázási terv elkészítése 2015-re Felelős: iskolavezetés Időpont: február hó 6. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól Felelős: Vajda Márta Időpont: Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulójának meghirdetése és lebonyolítása Felelős: Vajda Márta Időpont: február hó 15

16 8. Az összesítő jelentés megküldése a május-júniusi időszakban érettségi vizsgára jelentkezettekről. Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: Március 1. Szintvizsgák szervezése a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen Felelősök: Kovács Zsolt ig., Rédai Gábor igh., Szabó László műszaki vezető Időpont: kiírás szerint 2. Szép Magyar Beszéd megyei verseny rendezése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: kiírás szerint 3. Intézményi tanács ülésének összehívása Időpont: 2015 március hó 4. Választható érettségi tantárgyak közzététele a felkészülési szint megjelölésével Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: március hó 5. Március 15-i ünnepség szervezése Felelős: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta Időpont: Megemlékezés nemzeti ünnepünkről azon osztályokban, akik az adott héten gyakorlaton vannak, osztályfőnöki órák keretében, a DÖK segítségével Felelősök: Zsolnainé Korláth Melinda DÖK segítő tanár, osztályfőnökök Időpont: höz legközelebb eső osztályfőnöki óra 7. Kapcsolattartás a győri KIR Központtal a beiskolázás előkészítése érdekében Felelős: Rédai Gábor int.h. Időpont: folyamatos 8. Házibajnokság rendezése (teremfoci, ping-pong) Felelős: testnevelők Határidő: március hó Április 1. Osztályok közötti focibajnokság szervezése és lebonyolítása Felelős: Nagy János és a testnevelés munkaközösség Időpont: április-május hó 2. Szülői értekezletek és fogadóórák Felelősök: Sándor Csaba of. mkv. és of-ök Időpont: az of.mk. munkaterve szerint 16

17 3. Povolny-nap Felelős: Zsolnainé Korláth Melinda Időpont: Megemlékezés a Költészet napja alkalmából Felelős: Vajda Márta Időpont: Munkaközösségi értekezletek Felelősök: mkv.-k Időpont: munkaterv szerint 6. Tanév végi munkák előkészítése Felelős: Méhész Balázs int.h. Időpont: április vége 7. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Felelősök: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta Időpont: Szakmai és érettségi vizsgák előkészítése Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: egyeztetés szerint 9. Építőipari cégek előadásainak meghallgatása, műszaki szakkiállítások megtekintése Felelősök: Rédai Gábor igh. Időpont: folyamatos 10. Javaslatok megküldése a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjakra. Felelős: Kovács Zsolt ig., iskolavezetés, KAT Határidő: Jegyek lezárása, végzősök konferenciája, bizonyítványok kiosztása Felelős: Méhész Balázs int.h., nevelőtestület Időpont: a tanév rendjében foglaltak szerint 12. Ballagás Felelős: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta Időpont: Május 1. Szakmai és érettségi vizsgák előkészítése, szervezése, lebonyolítása Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető, Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: a tanév rendjében meghatározottak szerint 2. Év végi felmérés magyar, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv tantárgyakból évfolyamon. Bemeneti és kimeneti mérések összevetése 17

18 Felelősök: mkv.-k Időpont: május hó vége 3. A gyakorlati képzőhelyekről beküldött tanulóigények összesítése Felelős: Rédai Gábor igh. Időpont: május hó 4. A leendő 10. osztályos tanulók gyakorlati képzőhelyeinek megállapítása, a tanulószerződések megkötésének indítása Felelős: Rédai Gábor igh. Időpont: folyamatos 5. Országos mérés és értékelés (olvasás-szövegértés, matematikai alapkészségek) a 10. évfolyamos tanulók körében Felelősök: Méhész Balázs int.h., Varga Judit Időpont: Nyári gyakorlat szervezése Felelősök: Rédai Gábor igh., Szabó László műszaki vezető Időpont: május hó vége 7. Műszaki tankönyvek rendelése Felelősök: Rédai Gábor igh., mkv.-k Időpont: ig Június-Július 1. Adatszolgáltatás a HHH tanulókról a 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 7. sz. melléklete alapján Felelősök: Kovács Zsolt intézményvezető és Rácz György szociálpedagógus Határidő: kiírás szerint 2. Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról Felelős: Vajda Márta Időpont: Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák szervezése, kétszintű érettségi szóbeli vizsgák lebonyolítása, jelentési kötelezettségek teljesítése Felelősök: Méhész Balázs int.h, Rédai Gábor int.h. Időpont: folyamatos 4. Jegyek lezárása, konferenciák Felelősök: Méhész Balázs int.h., nevelőtestület Időpont: a tanév végi munkák ütemezésében foglaltaknak megfelelően 5. Következő tanév előkészítése Felelős: iskolavezetés Időpont: június hó 6. Tanévzáró ünnepség Felelős: Méhész Balázs int.h., Vajda Márta 18

19 Időpont: a tanév végi munkák ütemezésében foglaltaknak megfelelően 7. Kihelyezett tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Időpont: a tanév végi munkák ütemezésében foglaltaknak megfelelően 8. A 2014/2015. tanév értékelő beszámolójának végrehajtásáról szóló jelentés megküldése a fenntartónak Határidő: kiírás szerint A kapcsolódó jegyzőkönyvek megküldése: kiírás szerint 9. Tanügyi dokumentumok lezárása, ellenőrzése Felelősök: Méhész Balázs int.h., of-ök Időpont: folyamatos 10. Tantárgyfelosztás, órarend készítése Felelős: iskolavezetés Időpont: hó 11. Nyári vezetői ügyeleti terv és a 2015/2016. intézményi tanévnyitó értekezlet tervezett időpontjának megküldése a fenntartónak Időpont: kiírás szerint 12. A 2015/2016. tanévi középfokú beiskolázás tervezése Időpont: kiírás szerint 13. Összesítő jelentés az érettségi és szakmai vizsgákról Felelősök: Méhész Balázs int.h., Rédai Gábor int.h. Időpont: kiírás szerint 14. Tanévzáró intézményvezetői tanácskozás Határidő: külön értesítés alapján 19

20 ÜTEMTERV POVOLNY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 2014/2015. TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉSÉHEZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS ADATSZOLGÁLTATÁS TANÜGY SZAKMAI MŰKÖDÉS SZEMÉLYI ÜGYEK DÖNTÉSHOZATALI JOGSZERŰSÉG GAZDÁLKODÁS, VAGYONVÉDELEM 2014/2015 intézményi alapdokumentum, szabályzatok jogszerűsége, tartalmi megfelelése munkaidő-nyilvántartás, munkakezdés, órakezdés pontossága, fogadóórák megtartása, munkafegyelem az alkalmazottak esetében belső kapcsolatok (információtudásmegosztás)- külső kapcsolatoktájékoztatás, partneri viszonyok tartalma) adatszolgáltatás jogszerűsége, határidők KIR- tanulói/közalkalmazotti személyi adatok nyilatkozatok, kérelmek megléte mérési eredmények, adatok, elemzések szigorú számadású nyomtatványok, iktatókönyv stb. tantárgyfelosztás, órarend adminisztráció: Tanügyi dokumentumok vezetése, záradékok tanulói balesetek jegyzőkönyvei és nyilvántartása Tervezések, beszámolási kötelezettség pályázatok esetében szakmai munka, fenntartási kötelezettség teljesülése kiemelt figyelmet igénylők,sni, HHH, tehetség, BTM/ gyermek-ifjúságvédelmi feladatok, tanulói felügyelet/ügyelet óra/foglalkozások látogatása személyi anyag, munkaköri leírások munkaidőnyilvántartás-jelenléti ívek szabadságolási ütemtervszabadság nyilvántartás: alkalmazás, képesítési feltételek, létszámok jogviszonnyal kapcsolatos döntések, tájékoztatási követelmények teljesülése tanulói mulasztások, fegyelmező intézkedések jogszerűsége kiadmányozásokkal kapcsolatos jogszerűség döntések, határozatok, jegyzőkönyvek Baleset, munka, tűzvédelem Költség

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: 202975 1 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év Hó Nap Óra Elnevezése

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. MUNKATERVE 2014/2015. tanév

A DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. MUNKATERVE 2014/2015. tanév Ikt. sz.: 73/2014/V3 A DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. tanév Készült: Debrecen, 2014. augusztus 2. A Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben