MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Szám: /2014-JSZOC MINISZTERI RENDELET a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról készítette: látta: jóváhagyta: dr. Lakatos Hedvig főov.-h Dr. Kecskés Péter főov Fülöp Attila helyettes államtitkár Andrási Kata főosztályvezető dr. Pánczél Áron dr. Tóth Kornél Budapest, január Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

2 2 1. Az egyeztetés alapadatai 2. Az egyeztetésben részt vevők E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: Minisztériumok intézmény egyetért nem ért egyet észrevétele maradt fenn Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető jogok biztosa 2.3. Civil szervezetek és érdekképviseletek civil szervezet Megyei Jogú Városok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Budapesti Önkormányzatok Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete egyetért nem adott véleményt nem ért egyet nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. A rendelettervezet célja A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 9. pontja alapján 2,64 milliárd forint áll rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására. Az előirányzatból támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. A költségvetési törvény 76. (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével rendeletet alkot a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátása támogatásának szabályozása érdekében, amely a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait foglalja magában. Jelen tervezet e felhatalmazásnak tesz eleget. 2. Az igénybe vett eszközök (tartalmi összefoglaló) 2.1. A nyári gyermekétkeztetés gyakorlata A nyári gyermekétkeztetés támogatása évek óta folyik. A legfontosabb adatokról az alábbi táblázat ad összefoglalást: Év Költségvetési forrás Étkeztetett gyermekek (fő) Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama millió Ft 30 ezer nap millió Ft 70 ezer nap ,2 milliárd Ft 120 ezer nap ,2 milliárd Ft 120 ezer nap ,2 milliárd Ft 109 ezer nap ,4 milliárd Ft 131 ezer nap ,4 milliárd Ft 131 ezer nap ,4 milliárd Ft 140 ezer nap ,4 milliárd Ft 105 ezer nap ,4 milliárd Ft 115 ezer nap A évet megelőző támogatási rendszer fő problémája az volt, hogy nem vette figyelembe az egyes települések helyzetét, lehetőségeit, nem támaszkodott eléggé a helyi kezdeményezésekre és megoldásokra, nem ösztönözte megfelelően a gyermekek napközbeni ellátásának megszervezését. A támogatás nem volt megfelelően célzott, hiszen az egységes mérték alapján a rendeletben meghatározott keretösszeg miatt arra ugyanolyan arányban voltak jogosultak az önkormányzatok évben ezért eltérő támogatási rendszer került bevezetésre, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a forrásokat a települések helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével ossza el a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter. A 2011-ben bevezetett új támogatási rendszer előnye volt, hogy egyrészt a korábbiaknál több gyermek étkezését sikerült biztosítani. Másrészt pedig a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű települések kapták a forrás jelentős részét, így e településeken több gyermeknek tudták biztosítani az étkezést, mint a korábbiakban.

4 évben a támogatás ugyanaz maradt, mint 2011-ben, tehát az egyes települések helyzetének figyelembevételével került felosztásra az előirányzati összeg ben az alábbi változások következtek be a nyári gyermekétkeztetésben: a programban résztvevő önkormányzatok egészségesebb, jobb minőségű ételt biztosítottak a gyermekek részére, hiszen 370-ről 440 forintra nőtt az egy gyermekre jutó támogatási összeg; legalább 30%-ban kistermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó által előállított alapanyagból kellett biztosítani az elkészített ételt; a fenti feltétel teljesítésének területi megkötését jelentette, hogy a szállítónak 40 km-es körzetben kellett megtermelnie, előállítania az alapanyagot évben az új támogatási rendszert továbbfejlesztve a programban való sikeresebb önkormányzati részvétel érdekében a rendeletben meghatározásra került, hogy az önkormányzat a támogatás összegének legfeljebb 20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja. Továbbá a 30%-os kitermelői alapanyag-felhasználási feltétel nem a támogatási összeg egészére vonatkozik, hanem az alapanyagra fordított összeg vonatkozásában kellett teljesíteni, ezzel könnyítve az önkormányzatok alapanyag-beszerzési kötelezettségének teljesítését. Mindezek eredményeként az összes beérkezett támogatási igény forint volt, szemben a évi forintos igénnyel. Ez évben tehát több mint 10%-os emelkedést jelentett, ezért a Magyar Államkincstár az előirányzat teljes összegét kiutalhatta a települési önkormányzatok részére. Az étkeztetést 1170 önkormányzat biztosította, azonban közülük számos települési önkormányzat nem teljesítette maradéktalanul a rendeletben foglalt feltételeket, így esetükben a támogatási összeg vagy annak egy része visszafizettetésre került. Ténylegesen, szabályszerűen forintot, tehát az előirányzat több mint 95%-át használták fel gyermekétkeztetésre. Mindemellett olyan önkormányzatok is akadtak, amelyek saját forrásból úgy étkeztettek rászoruló gyermekeket, hogy azt előzetesen nem tervezték be, így az előzetesen számított gyermek helyett gyermeket étkeztettek önerőből a települések. A rendelet 10. (2) bekezdése alapján a megmaradó és visszafizetett támogatási összeg miniszteri döntés alapján az önerőt biztosító önkormányzatok között került szétosztásra. A felosztható keret összege forint volt, így a rendelet alapján a 196 önerőt biztosító önkormányzat részére teljes önerejük kifizetésre került, melynek összege forint volt A évi nyári gyermekétkeztetés Tekintettel a évben a települési önkormányzatoktól beérkezett támogatási igényekre, melyek mintegy 10%-kal meghaladták a rendelkezésre álló keretet, az idei költségvetési törvény 10 %-kal, 240 millió forinttal növelte meg a év óta változatlan mértékű támogatási összeget. A tervezet értelmében évben is folytatódna a tavalyi támogatási rendszer. Ez adminisztratív többletterhet nem okoz: külön pályázati kiírás nem születik, támogatási szerződést nem kötnek, a támogatást a korábbi évekhez hasonlóan központosított előirányzatként utalják át az önkormányzatoknak. A évre vonatkozó miniszteri rendelet-tervezet is a célzott támogatást tartja szem előtt, azaz a települések az eddigi gyakorlatnak megfelelően három kategóriába kerültek besorolásra. Továbbá kisebb pontosítások váltak szükségessé, amelyek a települési önkormányzatok szabályszerű támogatás-felhasználását segítik, így kiegészül a tervezet egy új 3. melléklettel, amelyen a települési önkormányzat dokumentálja az étkeztetésben történő részvételt. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ben a nyári szünet időtartama 54 munkanapot foglal magában. A gyakorlatban azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor valamilyen ok miatt például felújítják az iskolai konyhát a települési önkormányzat nem tudja az étkeztetést a nyári szünet teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani. Annak érdekében, hogy ezek a települési önkormányzatok se essenek el a támogatástól, a rendelet meghatározza azt a minimális időszakot is 44 munkanap, amely alatt az étkeztetést biztosítani kell. Ez nem azt jelenti, hogy ez alatt az időszak alatt az étkeztetést végig

5 5 ugyanazon gyermekek számára kell nyújtani. Előfordulhat, hogy a gyermeknek valamilyen oknál fogva (üdülés, táborozás) nem a teljes nyári időszakra van igénye a meleg étkeztetésre. Ilyen esetekben a kieső gyermek helyett a települési önkormányzat másik gyermek számára is biztosíthatja az étkeztetést. A rosszabb szociális helyzetben lévő települések nagyobb arányú támogatását szolgálja a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése. A leghátrányosabb helyzetű települések esetében valamennyi rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermek után igényelhető támogatás önerő nélkül is. A hátrányos helyzetű települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek fele után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. A fenti két kategóriába nem tartozó települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. A támogatási kérelmet beadó önkormányzatok a megigényelt támogatásnak a tavalyi 24 %-a helyett igényük legalább 27%-át megkapják. A támogatási igények legalább 27%-os kielégítése a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult mintegy 550 ezer gyermeknek a leghátrányosabb a hátrányos és az átlagos helyzetű teleülések közötti, évek óta tapasztalható megoszlását és a támogatási összeg növekedését figyelembe véve került meghatározásra. Figyelembe véve a rendelkezésre álló keretösszeget (2,64 milliárd forint), a támogatás egy főre és napra jutó maximális összegét (440,- Ft), valamint a leghosszabb, azaz az 54 munkanapon keresztül történő étkeztetést, az alábbi képlettel kapjuk meg, hogy az előirányzatból hány gyermek számára van biztosítva az étkeztetés: Ft / 440 Ft / 54 munkanap = fő. Az előirányzatból garantáltan étkeztethető gyermek a 28%-a az összes olyan gyermeknek, akik tekintetében támogatás iránti igényt lehet előterjeszteni (395 ezer rászoruló gyermek). Figyelembe véve az adatszolgáltatás óta esetlegesen bekövetkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számának változását, a tervezetben 27%-ban lett megállapítva a garantált igényteljesítés. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 440 forint. Az élelmiszerárakra tekintettel ennél alacsonyabb összegből nem látjuk biztosítottnak az egészséges meleg étel nyújtását. A rendelettervezet évre is biztosítja, hogy az önkormányzat a támogatás összegének legfeljebb 20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja. A támogatás igénylése tekintetében ösztönzőleg hathat az önkormányzatok számára, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az előirányzat-maradvány felosztásra kerül az önerőt biztosító önkormányzatok között. Viszont idén a pótlólagos támogatásra való jogosultság feltétele lesz, hogy az önkormányzat hiánytalanul visszafizesse a támogatás fel nem használt összegét a Magyar Államkincstár által meghatározott határidőben visszafizeti. A helyi kezdeményezések és a helyi kistermelők támogatása, továbbá a gyermekek helyben megtermelt, egészséges ételekkel való ellátása érdekében a tervezet a tavalyi évvel megegyező módon rögzíti, hogy az alapanyagot az önkormányzat köteles az élelmiszerre fordítandó támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékében mezőgazdasági őstermelőtől, mezőgazdasági kistermelőtől vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozástól megvásárolni. A felsorolt termelők gazdasága helyének szintén a évi szabályozással megegyezően a támogatást felhasználó települési önkormányzat megyéjén vagy a szomszédos megyén belül vagy a települési önkormányzattól légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül kell elhelyezkednie. Ezenfelül az eddigiekhez hasonlóan a tervezet alapján magasabb összegű támogatást az a települési önkormányzat kaphat, amely a szükségesnél nagyobb arányú önerőt biztosít, vagy vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot szervez a gyermekek számára. 3. Kormányprogramhoz való viszony A rendelettervezet nincs közvetlen összefüggésben a Kormányprogrammal.

6 6 4. Előzmények, kapcsolódások A rendelettervezet nem kapcsolódik más folyamatban lévő tervezethez vagy előterjesztéshez. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. A rendelettervezet nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 6. A rendelettervezet kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt a rendelettervezet elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Több mint 110 ezer rászoruló gyermek számára biztosít meleg ételt a nyári szünidőben a kormány ben a korábbi évekhez képest 10 százalékkal nagyobb, összesen 2,64 milliárd forint támogatást igényelhetnek az önkormányzatok június 16-tól augusztus 29-ig terjedő időszakra, május 15-éig nyújthatják be a támogatás iránti igényeiket az önkormányzatok. Az elbírálás során nagyobb támogatásban részesülhetnek a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok, mint az e két kategóriába nem tartozó települések. Előnyt élveznek azok a települési önkormányzatok is, melyek az előírtnál nagyobb önerőt biztosítanak. A szünidőben a gyermekek szervezett programok nélkül, az utcán csellengve könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozataivá. További előnyt élveznek azok az önkormányzatok, melyek a szünidőben gyermekfelügyeletet, illetve szabadidős programokat is biztosítanak. A kormány e támogatással arra is törekszik, hogy egészséges táplálékhoz juttassa a gyermekeket, ezért idén is előírja az igénylőknek, hogy az étkeztetésben felhasznált élelmiszer-alapanyagok 30 százalékát őstermelőtől, kistermelőtől, mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozástól a település megyéjén vagy a szomszédos megyén belülről, vagy a település 40 km-es körzetéből szerezzék be. Számos család számára könnyebbség, hogy a nevelési, tanítási év folyamán a gyermekek, tanulók számára napi háromszori étkeztetést kell biztosítani, melyből az egyik étkeztetés a déli meleg főétkezés. A rászoruló családok esetében ingyenesen vagy kedvezményesen kell biztosítani az étkeztetést a gyermekek, tanulók részére között a központi költségvetésben mintegy 83 százalékos (közel 24 Mrd forint) emelkedés történt a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás tekintetében. A 2012/2013-as tanévben közel 550 ezer gyermek részesült ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben. A rászoruló családok számára azonban a tanítási szünet miatt nehezebb a nyári időszak, így a kormány most emelt összeget biztosít az önkormányzatok számára a nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

7 7 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: a települési önkormányzatok és a területükön élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket nevelő családok Fő üzenet: 2014-ben várhatóan több mint 110 ezer rászoruló gyermek számára biztosítja a nyári szünidőben az étkezést a kormány, a támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik, a korábbi években biztosítottnál 10%-kal megnövelt keretből Eszközrendszer: Anyagi ráfordítás:

8 8 Az emberi erőforrások miniszterének /2014. ( ) EMMI r e n d e l e t e Melléklet a /2014-JSZOC számú tervezethez a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában a) hátrányos helyzetű település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) január 1-jén hatályos melléklete szerinti olyan település, amelyet az R. melléklete társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak vagy az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít, b) leghátrányosabb helyzetű település: az R január 1-jén hatályos melléklete szerinti olyan település, amelyet az R. melléklete társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak és az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít. 2. (1) A települési önkormányzat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 9. pontja szerinti költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) a június 16-ától augusztus 29-éig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) részére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 151. (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez (ebédhez) használhatja fel, ha az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékben a) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, b) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet pontja szerinti kistermelő, c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény pontja szerinti családi gazdálkodó, vagy

9 9 d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás [az a) d) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: termelő] által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladat körében termelteti. (2) A termelő gazdasága helyének a támogatást felhasználó települési önkormányzat székhelye szerinti megyében (fővárosban), vagy azzal szomszédos megyében (Pest megye esetén a fővárosban is), vagy a települési önkormányzat székhelyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül kell elhelyezkednie. (3) A támogatás összegének legfeljebb húsz százaléka felhasználható közvetlenül az (1) bekezdés szerint biztosított melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási (beszerzési) költségén felül felmerülő költségek fedezésére. 3. (1) Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint. (2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 4. (1) Az étkeztetés biztosításának időszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében a rászoruló gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén a 2. (1) bekezdésében meghatározott időszaknál rövidebb is lehet. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a települési önkormányzat az étkeztetésbe további, a 6. szerinti igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be. (3) Ha a települési önkormányzat az étkeztetést a 3. (1) bekezdésében meghatározottnál alacsonyabb összegből biztosítja, a támogatás fennmaradó részéből az étkeztetésbe további, a 6. szerinti igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be. (4) Ha az étkeztetés időtartama alatt a gyermek nagykorúvá válik vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága megszűnik, a települési önkormányzat tovább biztosítja az étkeztetésben való részvételét, feltéve, hogy az étkeztetésbe további rászoruló gyermeket nem tud bevonni. 5. (1) A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek után a (2) (4) bekezdésben foglaltak szerint igényelhet támogatást. (2) A leghátrányosabb helyzetű település települési önkormányzata az általa a 2 4. szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő valamennyi rászoruló gyermek után saját forrás nélkül igényelheti a támogatást. (3) A hátrányos helyzetű település települési önkormányzata a) az általa a 2 4. szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek után, a rászoruló gyermekek ötven százalékát meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül igényelheti a támogatást,

10 10 b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2 4. szerinti feltételek mellett saját forrásból történő melegétkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. (4) A (2) és (3) bekezdésbe nem tartozó település települési önkormányzata a) az általa a 2 4. szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek után, a rászoruló gyermekek huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül igényelheti a támogatást, b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2 4. szerinti feltételek mellett saját forrásból történő melegétkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. (5) Ha a rászoruló gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben vesz részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat a rászoruló gyermekre jutó támogatást átadja a nyári gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak. 6. (1) A település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) március 28-áig elektronikus levélben felhívja a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére. (2) A települési önkormányzat jegyzője a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével május 9-éig felméri a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. (3) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap ebr42 rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: igazgatóság) május 15-éig történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmező az ebr42 rendszerben a kérelmet május 15-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb május 16-án postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen. (4) A pályázathoz az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat két eredeti példányban kell csatolni. (5) A támogatási kérelem hiánypótlására az igazgatóság legfeljebb háromnapos határidőt biztosít. (6) A felülvizsgált támogatási kérelmek egy példányát az igazgatóság postai úton május 28- áig továbbítja a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Kincstár az igazgatóságok által megyénként összesített, 1. melléklet szerinti adatlapokat május 28- áig elektronikus úton átadja a miniszternek. Az igazgatóság a megyére vonatkozó településsoros igénylések összesített adatait május 28-áig elektronikus úton megküldi a szociális és gyámhivatalnak. 7. dönt. (1) A települési önkormányzatot megillető támogatás összegéről a miniszter június 6-áig (2) Az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének

11 11 igénybevételére. A támogatás pontos összegét a miniszter a beérkező igények, a rendelkezésre álló forrás, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével határozza meg. (3) Az e rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg huszonhét százalékának megfelelő összegű támogatást állapít meg. (4) A (3) bekezdésben meghatározott összegű támogatásnál magasabb összegű támogatásban részesülhet figyelemmel arra is, hogy leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű település települési önkormányzata az a települési önkormányzat, amely a következő feltételek legalább egyikét teljesíti: a) támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, amelynek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat igazolja, b) támogatási kérelmében a számára az e rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú saját forrás biztosítását vállalja. (5) Ha a települési önkormányzat az általa igényeltnél kisebb összegű támogatásban részesül, az étkeztetésben részt vevő gyermekek számát az igényelt támogatási összeg csökkentésének mértékével megegyezően arányosan csökkentheti. 8. (1) A miniszter a döntéséről fővárosi, megyei szintű összesítést készít, amelyet június 10-éig elektronikus levélben megküld a szociális és gyámhivatalnak, elektronikus úton átad a Kincstárnak, valamint utalványozás céljából elektronikus úton és papír alapon a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. Az összesítés tartalmazza a) a támogatásban részesülő települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját, b) azoknak a nyári gyermekétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekeknek a tervezett számát, akik után az egyes települési önkormányzatoknak támogatást állapítottak meg, c) a b) pont szerinti gyermekszám és az étkezési napok száma alapján számított adagszámot, és d) a c) pont szerinti adagszám alapján az egyes települési önkormányzatoknak megítélt támogatás összegét. (2) Az (1) bekezdés szerinti összesítést június 10-éig a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. (3) A miniszter a döntésről a szociális és gyámhivatalok útján június 11-éig értesíti a támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzatokat. (4) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter június 11-éig rendelkezik a Kincstár felé a támogatásnak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról. 9. (1) A települési önkormányzat a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott 2. melléklet szerinti adatlapon a (2) bekezdés szerinti dokumentációt csatolva szeptember 24-éig előzetesen beszámol a támogatás és az esetleges saját forrás felhasználásáról, valamint ha a támogatás nem került teljes egészében felhasználásra ennek alapján az Ávr a szerint a támogatás módosítására irányuló kérelmet nyújt be az igazgatóságnak, és egyidejűleg visszautalja a fel nem használt összeget. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a

12 12 települési önkormányzat az elektronikus rendszerben az előzetes beszámolót és a kérelmet szeptember 24-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb szeptember 25-én postára adta. (2) Az előzetes beszámoló részét képezi a) a települési önkormányzat intézménye által közvetlenül előállított meleg étel esetén a támogatás felhasználását igazoló, a települési önkormányzat nevére kiállított számla, felvásárlási jegy és nem közvetlenül a termelőtől történő beszerzés esetén az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy az étel előállításához megvásárolt alapanyag a 2. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, b) a támogatás felhasználásával vásárolt meleg készétel esetén a támogatás felhasználását igazoló, a települési önkormányzat nevére kiállított számla és az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy a vásárolt meleg készétel a 2. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, c) abban az esetben, ha a települési önkormányzat az étkeztetést nem közvetlenül maga biztosítja, az étkeztetési feladat átvállalást igazoló dokumentum, valamint a támogatás felhasználását igazoló, a települési önkormányzat nevére kiállított számla és az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy az étel előállításához megvásárolt alapanyag a 2. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, d) a települési önkormányzat nyilatkozata az étel előállításához szükséges, általa termeltetett alapanyag előállítási költségeiről, ha a települési önkormányzat a 2. (1) bekezdése szerinti feltételt e módon teljesíti, e) az étkeztetésben való részvételt vagy az étel átvételét igazoló, a 3. mellékletben foglaltak szerinti igénybevételi napló, és f) a költségek igazolása, ha a 2. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a támogatást részben az étkeztetés kapcsán közvetlenül felmerülő költségek fedezésére használja fel. (3) A 2. (3) bekezdése szerinti támogatási összeg terhére nem számolható el a 7. (4) bekezdés a) pontjában foglalt szabadidős program szervezésével kapcsolatban felmerült költség. (4) Az 5. (5) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti előzetes beszámolót és kérelmet az a települési önkormányzat nyújtja be az igazgatóság felé, amelynek a támogatást folyósították. A támogatást átvevő települési önkormányzat szeptember 8-áig a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot beleértve a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat is eljuttatja a támogatást átadó települési önkormányzatnak. (5) A Kincstár a 2. melléklet szerinti adatlapok fővárosi, megyei szintű összesítéséről, és az (1) bekezdés szerinti kérelmekhez csatolt visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolások alapján a települési önkormányzatok által ténylegesen visszafizetett támogatási összegről (a továbbiakban: visszafizetett támogatási összeg) október 22-éig elektronikus úton értesíti a minisztert. (6) A miniszter az (5) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a szociális és gyámhivatalnak. 10. (1) A feladatra megállapított keretösszeg maradványát és a visszafizetett támogatási összeget azoknak a települési önkormányzatoknak a támogatására kell fordítani, amelyek az 5. (3) bekezdés b) pontja, az 5. (4) bekezdés b) pontja, illetve a 7. (4) bekezdés b) pontja alapján saját forrás biztosításával szervezték meg a nyári gyermekétkeztetést.

13 13 (2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a települési önkormányzatnak az általa biztosított saját forráshoz vagy annak egy részéhez adható utólagosan támogatás. (3) Nem támogatható az (1) bekezdés szerinti összegből az a települési önkormányzat, amely az igazgatóság által elrendelt visszafizetési kötelezettségének határidőben nem vagy csak részben tett eleget. (4) A visszafizetett támogatási összegnek az (1) bekezdés szerinti települési önkormányzatok közötti felosztásáról a miniszter a településen évben nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma alapján november 4-éig dönt. A döntés során előnyben kell részesíteni a leghátrányosabb vagy hátrányos helyzetű települések települési önkormányzatait. Az országosan keletkező előirányzat-maradványt úgy kell felosztani, hogy az egyes települési önkormányzatoknak járó támogatás összege elérje a tízezer forintot. (5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti döntéséről november 5-éig értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert, továbbá a szociális és gyámhivatalok útján a támogatott települési önkormányzatokat. (6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti utólagos támogatás folyósításáról a miniszter döntése alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter november 6-áig gondoskodik a Kincstáron keresztül. 11. A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. 12. A támogatás felhasználását beleértve a 7. (4) bekezdése szerint vállalt feltételek megvalósítását a miniszter, a szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

14 Támogatást igénylő adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez A B C D E F G H I J K L Megye neve Települési Települési Étkeztetési Elvi Igényelt Jelölje X-szel, ha 4 önkormányzat önkormányzat napok étkeztetési támogatási neve és elektronikus elérhetősége t KSH azonosító kódja tervezett száma (44 és 54 napok száma (F és H oszlop összeg forintban (I oszlop között) szorzata) x 440 Ft/nap) A Rendelet 1. -a alapján leghátrányosabb helyzetű (1), hátrányos helyzetű (2), egyéb (3) település önkormányzata 1 A településen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek száma A támogatásból szociális nyári gyermekétkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek tervezett száma 2 Saját forrásból (önerőből) szociális nyári gyermekétkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek tervezett száma 3 vállalja a Rendelet 7. (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt vállalja a Rendelet 7. (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt Kelt: polgármester aláírása P. H. jegyző aláírása 1 A megfelelő számot írja be. 2 Ha a D oszlop kódja 1-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat; ha a D oszlop kódja 2-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 75%-a; ha a D oszlop kódja 3-as, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 62,5%-a lehet.

15 Ahány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek tekintetében önerőből (saját forrásból) történő finanszírozással vállalja a települési önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést. 1-es kód esetén lehet nulla, de F + G E; 2-es kód esetén ha az F oszlop E oszlop 50%-a, akkor lehet nulla, különben G F - E oszlop 50%-a, és F + G E. 3-as kód esetén ha az F oszlop E oszlop 25%-a, akkor lehet nulla, különben G F - E oszlop 25%-a, és F + G E. 4 A vállalás leírásának a támogatást igénylő adatlap mellékletét kell képeznie. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közreműködésével tervezi megszervezni a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg. Nagyobb arányú önerő (saját forrás) biztosítása esetén a leírásnak tartalmaznia kell a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosítandó önerő (saját forrás) mértékét.

16 Előzetes beszámolási adatlap/elszámolási adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 2. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez A B C D E F Megye neve Települési önkormányzat Települési önkormányzat neve KSH azonosító kódja A Rendelet 1. -a alapján leghátrányosabb helyzetű (1), hátrányos helyzetű (2) vagy egyéb (3) település önkormányzata 1 A településen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek száma (egyezően a Rendelet 1. melléklet E oszlopával) 1. oldal A szociális nyári gyermekétkeztetésben a támogatásból részesülő kiskorú gyermekek tervezett száma (egyezően a Rendelet 1. melléklet F oszlopával) 1 A megfelelő számot írja be.

17 G H I J K L M N O Elvi étkeztetési Nyári étkeztetési A támogatásból A támogatásból A támogatásból Kiutalt támogatási Ténylegesen napok napok tényleges nyári étkeztetésben nyári étkeztetésben finanszírozható összeg forintban felhasznált állami tervezett száma a száma a részesülő kiskorú részesülő kiskorú nyári étkeztetésben támogatás 4 támogatásból támogatásból (44 gyermekek gyermekek részesülő kiskorú (egyezően a és 54 között) összesített száma 2 tényleges gyermekek száma 3 Rendelet száma 1. melléklet (J oszlop osztva az I oszlopával) I oszloppal) Étkeztetési napok tervezett száma (egyezően a Rendelet 1. melléklet H oszlopával) 2. oldal Saját forrásból (önerőből) nyári étkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek összesített száma 5 2 Az étkeztetés időszaka alatt az egyes napokon támogatásból étkező gyermekek összesített száma. Ebbe a gyerekszámba kell beleszámolni a Rendelet 4. (3) bekezdése alapján étkeztetett gyermekeket is. 3 Leghátrányosabb helyzetű településnél megegyezik az E oszloppal; hátrányos helyzetű településnél E x 0,5 + P, azonban nem lehet több, mint E - P; a fenti két kategóriába nem tartozó település esetén E x 0,25 + P, azonban nem lehet több, mint E - P. A gyermeklétszámot egy tizedes jegyig történő kerekítéssel kell megállapítani. 4 A ráfordított összeg, de ha J < L x I, akkor legfeljebb J x 440 Ft, különben legfeljebb L x I x 440 Ft. 5 Az étkeztetés időszaka alatt az egyes napokon a települési önkormányzat finanszírozásában (saját forrásból) étkező gyermekek összesített száma.

18 P Q R S T U Jelölje X-szel, ha Másik települési Biztosították szabadidős A Rendeletben foglaltaknál önkormányzat részére átadott programok szervezését 7 nagyobb arányú saját forrást támogatási összeg a Rendelet (önerőt) biztosítottak 8 5. (5) bekezdése alapján 9 Saját forrásból (önerőből) nyári étkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek száma (O oszlop osztva I oszloppal) Az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább 30%-ának megfelelő értékben a Rendelet 2. (1) és (2) bekezdése alapján biztosították 6 3. oldal Visszafizetendő állami támogatás összege10 Kelt: polgármester aláírása P. H. jegyző aláírása 6 Ennek igazolására a Rendelet 9. (2) bekezdés a) d) pontjában meghatározott dokumentumokat kell csatolni. Amennyiben a Q oszlopban foglalt feltétel nem teljesült, úgy a támogatás összegét vissza kell fizetni. 7 Csatolni kell a megvalósult feladat leírását, valamint a gyermekjóléti szolgálat igazolását a megvalósulás tekintetében. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közreműködésével szervezte meg a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg. 8 Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon vállalták, hogy nagyobb arányú saját forrást (önerőt) biztosítanak, azonban erre nem került sor, úgy leírást kell csatolni az elmaradás indokáról. Amennyiben a nagyobb arányú saját forrást (önerőt) biztosították, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, a vállalt, illetve a ténylegesen biztosított saját forrás (önerő) mértékét. Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb saját forrás (önerő) biztosítását, azonban erre mégis sor került, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosított saját forrás (önerő) mértékét. Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb saját forrás (önerő) biztosítását és valóban nem biztosítottak nagyobb saját forrást (önerőt), úgy leírást nem szükséges csatolni. 9 Az összeget átvevő önkormányzatnak az átvételt és a felhasználást tartalmazó igazolása az elszámoló adatlap mellékletét kell, hogy képezze. 10 M oszlop és az N oszlop különbözete. Csak nulla vagy pozitív (visszafizetendő) adat szerepelhet itt! Visszautalás esetén a befizetés igazolásaként az utalásról szóló pénzintézeti terhelési értesítő vagy bankszámlakivonat települési önkormányzat által hitelesített másolatát meg kell küldeni az igazgatóságnak. Kérjük, az adatlap valamennyi oldalát írják alá és pecsételjék le.

19 melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Dátum: június 16 augusztus 29. Igénybevételi napló Étkeztetett gyermek neve Összesen Kitöltési útmutató: Az étkeztetett gyermek neve melletti oszlopba X-et kell tenni ahhoz a naptári naphoz, amelyiken az étkeztetést igénybe vette. Az utolsó sorban számmal kell összesíteni az egy napra jutó étkezőket. Külön táblázatban kell vezetni a helyben és a kiszállítással étkezőket. Az étkezésben részesülő gyermek törvényes képviselőjével a táblázatot alá kell íratni.

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 31., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (I. 31.) BM rendelet A 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter /2014. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter /2014. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési /2014. ( ) NFM rendelete a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igénybevételének részletes szabályairól A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 4872-1/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Pályázati Kiírás. 2015. március

Pályázati Kiírás. 2015. március Jóváhagyom: Varga Mihály Budapest, 2015. március. Egyetértek: Egyetértek:... Dr. Pintér Sándor Balog Zoltán Budapest, 2015. március. Budapest, 2015. március. Pályázati Kiírás 2015. március A nemzetgazdasági

Részletesebben

Pályázati Kiírás. összhangban

Pályázati Kiírás. összhangban Pályázati Kiírás A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi vetéséről szóló 2014. évi C. törvény

Részletesebben

1. A támogatás feltételei

1. A támogatás feltételei A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelete a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

90/2013. (X. 7.) VM rendelet (2013. október 9-től hatályos) 90/2013. (X. 7.) VM rendelet a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Szám: 47600-6/2012-EMMI E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális tárgyú jogszabályoknak a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben