MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Szám: /2014-JSZOC MINISZTERI RENDELET a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról készítette: látta: jóváhagyta: dr. Lakatos Hedvig főov.-h Dr. Kecskés Péter főov Fülöp Attila helyettes államtitkár Andrási Kata főosztályvezető dr. Pánczél Áron dr. Tóth Kornél Budapest, január Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

2 2 1. Az egyeztetés alapadatai 2. Az egyeztetésben részt vevők E G Y E Z T E T É S I L A P honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: Minisztériumok intézmény egyetért nem ért egyet észrevétele maradt fenn Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető jogok biztosa 2.3. Civil szervezetek és érdekképviseletek civil szervezet Megyei Jogú Városok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Budapesti Önkormányzatok Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete egyetért nem adott véleményt nem ért egyet nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

3 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. A rendelettervezet célja A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 9. pontja alapján 2,64 milliárd forint áll rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására. Az előirányzatból támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. A költségvetési törvény 76. (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével rendeletet alkot a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátása támogatásának szabályozása érdekében, amely a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait foglalja magában. Jelen tervezet e felhatalmazásnak tesz eleget. 2. Az igénybe vett eszközök (tartalmi összefoglaló) 2.1. A nyári gyermekétkeztetés gyakorlata A nyári gyermekétkeztetés támogatása évek óta folyik. A legfontosabb adatokról az alábbi táblázat ad összefoglalást: Év Költségvetési forrás Étkeztetett gyermekek (fő) Igénylő települések száma Étkeztetés időtartama millió Ft 30 ezer nap millió Ft 70 ezer nap ,2 milliárd Ft 120 ezer nap ,2 milliárd Ft 120 ezer nap ,2 milliárd Ft 109 ezer nap ,4 milliárd Ft 131 ezer nap ,4 milliárd Ft 131 ezer nap ,4 milliárd Ft 140 ezer nap ,4 milliárd Ft 105 ezer nap ,4 milliárd Ft 115 ezer nap A évet megelőző támogatási rendszer fő problémája az volt, hogy nem vette figyelembe az egyes települések helyzetét, lehetőségeit, nem támaszkodott eléggé a helyi kezdeményezésekre és megoldásokra, nem ösztönözte megfelelően a gyermekek napközbeni ellátásának megszervezését. A támogatás nem volt megfelelően célzott, hiszen az egységes mérték alapján a rendeletben meghatározott keretösszeg miatt arra ugyanolyan arányban voltak jogosultak az önkormányzatok évben ezért eltérő támogatási rendszer került bevezetésre, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a forrásokat a települések helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével ossza el a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter. A 2011-ben bevezetett új támogatási rendszer előnye volt, hogy egyrészt a korábbiaknál több gyermek étkezését sikerült biztosítani. Másrészt pedig a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű települések kapták a forrás jelentős részét, így e településeken több gyermeknek tudták biztosítani az étkezést, mint a korábbiakban.

4 évben a támogatás ugyanaz maradt, mint 2011-ben, tehát az egyes települések helyzetének figyelembevételével került felosztásra az előirányzati összeg ben az alábbi változások következtek be a nyári gyermekétkeztetésben: a programban résztvevő önkormányzatok egészségesebb, jobb minőségű ételt biztosítottak a gyermekek részére, hiszen 370-ről 440 forintra nőtt az egy gyermekre jutó támogatási összeg; legalább 30%-ban kistermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó által előállított alapanyagból kellett biztosítani az elkészített ételt; a fenti feltétel teljesítésének területi megkötését jelentette, hogy a szállítónak 40 km-es körzetben kellett megtermelnie, előállítania az alapanyagot évben az új támogatási rendszert továbbfejlesztve a programban való sikeresebb önkormányzati részvétel érdekében a rendeletben meghatározásra került, hogy az önkormányzat a támogatás összegének legfeljebb 20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja. Továbbá a 30%-os kitermelői alapanyag-felhasználási feltétel nem a támogatási összeg egészére vonatkozik, hanem az alapanyagra fordított összeg vonatkozásában kellett teljesíteni, ezzel könnyítve az önkormányzatok alapanyag-beszerzési kötelezettségének teljesítését. Mindezek eredményeként az összes beérkezett támogatási igény forint volt, szemben a évi forintos igénnyel. Ez évben tehát több mint 10%-os emelkedést jelentett, ezért a Magyar Államkincstár az előirányzat teljes összegét kiutalhatta a települési önkormányzatok részére. Az étkeztetést 1170 önkormányzat biztosította, azonban közülük számos települési önkormányzat nem teljesítette maradéktalanul a rendeletben foglalt feltételeket, így esetükben a támogatási összeg vagy annak egy része visszafizettetésre került. Ténylegesen, szabályszerűen forintot, tehát az előirányzat több mint 95%-át használták fel gyermekétkeztetésre. Mindemellett olyan önkormányzatok is akadtak, amelyek saját forrásból úgy étkeztettek rászoruló gyermekeket, hogy azt előzetesen nem tervezték be, így az előzetesen számított gyermek helyett gyermeket étkeztettek önerőből a települések. A rendelet 10. (2) bekezdése alapján a megmaradó és visszafizetett támogatási összeg miniszteri döntés alapján az önerőt biztosító önkormányzatok között került szétosztásra. A felosztható keret összege forint volt, így a rendelet alapján a 196 önerőt biztosító önkormányzat részére teljes önerejük kifizetésre került, melynek összege forint volt A évi nyári gyermekétkeztetés Tekintettel a évben a települési önkormányzatoktól beérkezett támogatási igényekre, melyek mintegy 10%-kal meghaladták a rendelkezésre álló keretet, az idei költségvetési törvény 10 %-kal, 240 millió forinttal növelte meg a év óta változatlan mértékű támogatási összeget. A tervezet értelmében évben is folytatódna a tavalyi támogatási rendszer. Ez adminisztratív többletterhet nem okoz: külön pályázati kiírás nem születik, támogatási szerződést nem kötnek, a támogatást a korábbi évekhez hasonlóan központosított előirányzatként utalják át az önkormányzatoknak. A évre vonatkozó miniszteri rendelet-tervezet is a célzott támogatást tartja szem előtt, azaz a települések az eddigi gyakorlatnak megfelelően három kategóriába kerültek besorolásra. Továbbá kisebb pontosítások váltak szükségessé, amelyek a települési önkormányzatok szabályszerű támogatás-felhasználását segítik, így kiegészül a tervezet egy új 3. melléklettel, amelyen a települési önkormányzat dokumentálja az étkeztetésben történő részvételt. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ben a nyári szünet időtartama 54 munkanapot foglal magában. A gyakorlatban azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor valamilyen ok miatt például felújítják az iskolai konyhát a települési önkormányzat nem tudja az étkeztetést a nyári szünet teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani. Annak érdekében, hogy ezek a települési önkormányzatok se essenek el a támogatástól, a rendelet meghatározza azt a minimális időszakot is 44 munkanap, amely alatt az étkeztetést biztosítani kell. Ez nem azt jelenti, hogy ez alatt az időszak alatt az étkeztetést végig

5 5 ugyanazon gyermekek számára kell nyújtani. Előfordulhat, hogy a gyermeknek valamilyen oknál fogva (üdülés, táborozás) nem a teljes nyári időszakra van igénye a meleg étkeztetésre. Ilyen esetekben a kieső gyermek helyett a települési önkormányzat másik gyermek számára is biztosíthatja az étkeztetést. A rosszabb szociális helyzetben lévő települések nagyobb arányú támogatását szolgálja a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése. A leghátrányosabb helyzetű települések esetében valamennyi rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermek után igényelhető támogatás önerő nélkül is. A hátrányos helyzetű települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek fele után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. A fenti két kategóriába nem tartozó települések esetében önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek negyede után kérhető támogatás, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. A támogatási kérelmet beadó önkormányzatok a megigényelt támogatásnak a tavalyi 24 %-a helyett igényük legalább 27%-át megkapják. A támogatási igények legalább 27%-os kielégítése a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult mintegy 550 ezer gyermeknek a leghátrányosabb a hátrányos és az átlagos helyzetű teleülések közötti, évek óta tapasztalható megoszlását és a támogatási összeg növekedését figyelembe véve került meghatározásra. Figyelembe véve a rendelkezésre álló keretösszeget (2,64 milliárd forint), a támogatás egy főre és napra jutó maximális összegét (440,- Ft), valamint a leghosszabb, azaz az 54 munkanapon keresztül történő étkeztetést, az alábbi képlettel kapjuk meg, hogy az előirányzatból hány gyermek számára van biztosítva az étkeztetés: Ft / 440 Ft / 54 munkanap = fő. Az előirányzatból garantáltan étkeztethető gyermek a 28%-a az összes olyan gyermeknek, akik tekintetében támogatás iránti igényt lehet előterjeszteni (395 ezer rászoruló gyermek). Figyelembe véve az adatszolgáltatás óta esetlegesen bekövetkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számának változását, a tervezetben 27%-ban lett megállapítva a garantált igényteljesítés. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 440 forint. Az élelmiszerárakra tekintettel ennél alacsonyabb összegből nem látjuk biztosítottnak az egészséges meleg étel nyújtását. A rendelettervezet évre is biztosítja, hogy az önkormányzat a támogatás összegének legfeljebb 20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére fordíthatja. A támogatás igénylése tekintetében ösztönzőleg hathat az önkormányzatok számára, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az előirányzat-maradvány felosztásra kerül az önerőt biztosító önkormányzatok között. Viszont idén a pótlólagos támogatásra való jogosultság feltétele lesz, hogy az önkormányzat hiánytalanul visszafizesse a támogatás fel nem használt összegét a Magyar Államkincstár által meghatározott határidőben visszafizeti. A helyi kezdeményezések és a helyi kistermelők támogatása, továbbá a gyermekek helyben megtermelt, egészséges ételekkel való ellátása érdekében a tervezet a tavalyi évvel megegyező módon rögzíti, hogy az alapanyagot az önkormányzat köteles az élelmiszerre fordítandó támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékében mezőgazdasági őstermelőtől, mezőgazdasági kistermelőtől vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozástól megvásárolni. A felsorolt termelők gazdasága helyének szintén a évi szabályozással megegyezően a támogatást felhasználó települési önkormányzat megyéjén vagy a szomszédos megyén belül vagy a települési önkormányzattól légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül kell elhelyezkednie. Ezenfelül az eddigiekhez hasonlóan a tervezet alapján magasabb összegű támogatást az a települési önkormányzat kaphat, amely a szükségesnél nagyobb arányú önerőt biztosít, vagy vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot szervez a gyermekek számára. 3. Kormányprogramhoz való viszony A rendelettervezet nincs közvetlen összefüggésben a Kormányprogrammal.

6 6 4. Előzmények, kapcsolódások A rendelettervezet nem kapcsolódik más folyamatban lévő tervezethez vagy előterjesztéshez. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. A rendelettervezet nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 6. A rendelettervezet kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt a rendelettervezet elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Több mint 110 ezer rászoruló gyermek számára biztosít meleg ételt a nyári szünidőben a kormány ben a korábbi évekhez képest 10 százalékkal nagyobb, összesen 2,64 milliárd forint támogatást igényelhetnek az önkormányzatok június 16-tól augusztus 29-ig terjedő időszakra, május 15-éig nyújthatják be a támogatás iránti igényeiket az önkormányzatok. Az elbírálás során nagyobb támogatásban részesülhetnek a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok, mint az e két kategóriába nem tartozó települések. Előnyt élveznek azok a települési önkormányzatok is, melyek az előírtnál nagyobb önerőt biztosítanak. A szünidőben a gyermekek szervezett programok nélkül, az utcán csellengve könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozataivá. További előnyt élveznek azok az önkormányzatok, melyek a szünidőben gyermekfelügyeletet, illetve szabadidős programokat is biztosítanak. A kormány e támogatással arra is törekszik, hogy egészséges táplálékhoz juttassa a gyermekeket, ezért idén is előírja az igénylőknek, hogy az étkeztetésben felhasznált élelmiszer-alapanyagok 30 százalékát őstermelőtől, kistermelőtől, mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozástól a település megyéjén vagy a szomszédos megyén belülről, vagy a település 40 km-es körzetéből szerezzék be. Számos család számára könnyebbség, hogy a nevelési, tanítási év folyamán a gyermekek, tanulók számára napi háromszori étkeztetést kell biztosítani, melyből az egyik étkeztetés a déli meleg főétkezés. A rászoruló családok esetében ingyenesen vagy kedvezményesen kell biztosítani az étkeztetést a gyermekek, tanulók részére között a központi költségvetésben mintegy 83 százalékos (közel 24 Mrd forint) emelkedés történt a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás tekintetében. A 2012/2013-as tanévben közel 550 ezer gyermek részesült ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben. A rászoruló családok számára azonban a tanítási szünet miatt nehezebb a nyári időszak, így a kormány most emelt összeget biztosít az önkormányzatok számára a nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

7 7 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: a települési önkormányzatok és a területükön élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket nevelő családok Fő üzenet: 2014-ben várhatóan több mint 110 ezer rászoruló gyermek számára biztosítja a nyári szünidőben az étkezést a kormány, a támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik, a korábbi években biztosítottnál 10%-kal megnövelt keretből Eszközrendszer: Anyagi ráfordítás:

8 8 Az emberi erőforrások miniszterének /2014. ( ) EMMI r e n d e l e t e Melléklet a /2014-JSZOC számú tervezethez a szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatásáról A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában a) hátrányos helyzetű település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) január 1-jén hatályos melléklete szerinti olyan település, amelyet az R. melléklete társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak vagy az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít, b) leghátrányosabb helyzetű település: az R január 1-jén hatályos melléklete szerinti olyan település, amelyet az R. melléklete társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak és az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít. 2. (1) A települési önkormányzat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 9. pontja szerinti költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) a június 16-ától augusztus 29-éig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) részére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 151. (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez (ebédhez) használhatja fel, ha az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékben a) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, b) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet pontja szerinti kistermelő, c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény pontja szerinti családi gazdálkodó, vagy

9 9 d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás [az a) d) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: termelő] által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladat körében termelteti. (2) A termelő gazdasága helyének a támogatást felhasználó települési önkormányzat székhelye szerinti megyében (fővárosban), vagy azzal szomszédos megyében (Pest megye esetén a fővárosban is), vagy a települési önkormányzat székhelyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül kell elhelyezkednie. (3) A támogatás összegének legfeljebb húsz százaléka felhasználható közvetlenül az (1) bekezdés szerint biztosított melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási (beszerzési) költségén felül felmerülő költségek fedezésére. 3. (1) Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint. (2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 4. (1) Az étkeztetés biztosításának időszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében a rászoruló gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén a 2. (1) bekezdésében meghatározott időszaknál rövidebb is lehet. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a települési önkormányzat az étkeztetésbe további, a 6. szerinti igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be. (3) Ha a települési önkormányzat az étkeztetést a 3. (1) bekezdésében meghatározottnál alacsonyabb összegből biztosítja, a támogatás fennmaradó részéből az étkeztetésbe további, a 6. szerinti igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be. (4) Ha az étkeztetés időtartama alatt a gyermek nagykorúvá válik vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága megszűnik, a települési önkormányzat tovább biztosítja az étkeztetésben való részvételét, feltéve, hogy az étkeztetésbe további rászoruló gyermeket nem tud bevonni. 5. (1) A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek után a (2) (4) bekezdésben foglaltak szerint igényelhet támogatást. (2) A leghátrányosabb helyzetű település települési önkormányzata az általa a 2 4. szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő valamennyi rászoruló gyermek után saját forrás nélkül igényelheti a támogatást. (3) A hátrányos helyzetű település települési önkormányzata a) az általa a 2 4. szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek után, a rászoruló gyermekek ötven százalékát meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül igényelheti a támogatást,

10 10 b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2 4. szerinti feltételek mellett saját forrásból történő melegétkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. (4) A (2) és (3) bekezdésbe nem tartozó település települési önkormányzata a) az általa a 2 4. szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek után, a rászoruló gyermekek huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül igényelheti a támogatást, b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2 4. szerinti feltételek mellett saját forrásból történő melegétkeztetését a támogatási kérelmében vállalja. (5) Ha a rászoruló gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben vesz részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat a rászoruló gyermekre jutó támogatást átadja a nyári gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak. 6. (1) A település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) március 28-áig elektronikus levélben felhívja a települési önkormányzat jegyzőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére. (2) A települési önkormányzat jegyzője a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével május 9-éig felméri a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. (3) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap ebr42 rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: igazgatóság) május 15-éig történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmező az ebr42 rendszerben a kérelmet május 15-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb május 16-án postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen. (4) A pályázathoz az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat két eredeti példányban kell csatolni. (5) A támogatási kérelem hiánypótlására az igazgatóság legfeljebb háromnapos határidőt biztosít. (6) A felülvizsgált támogatási kérelmek egy példányát az igazgatóság postai úton május 28- áig továbbítja a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Kincstár az igazgatóságok által megyénként összesített, 1. melléklet szerinti adatlapokat május 28- áig elektronikus úton átadja a miniszternek. Az igazgatóság a megyére vonatkozó településsoros igénylések összesített adatait május 28-áig elektronikus úton megküldi a szociális és gyámhivatalnak. 7. dönt. (1) A települési önkormányzatot megillető támogatás összegéről a miniszter június 6-áig (2) Az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének

11 11 igénybevételére. A támogatás pontos összegét a miniszter a beérkező igények, a rendelkezésre álló forrás, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével határozza meg. (3) Az e rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg huszonhét százalékának megfelelő összegű támogatást állapít meg. (4) A (3) bekezdésben meghatározott összegű támogatásnál magasabb összegű támogatásban részesülhet figyelemmel arra is, hogy leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű település települési önkormányzata az a települési önkormányzat, amely a következő feltételek legalább egyikét teljesíti: a) támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, amelynek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat igazolja, b) támogatási kérelmében a számára az e rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú saját forrás biztosítását vállalja. (5) Ha a települési önkormányzat az általa igényeltnél kisebb összegű támogatásban részesül, az étkeztetésben részt vevő gyermekek számát az igényelt támogatási összeg csökkentésének mértékével megegyezően arányosan csökkentheti. 8. (1) A miniszter a döntéséről fővárosi, megyei szintű összesítést készít, amelyet június 10-éig elektronikus levélben megküld a szociális és gyámhivatalnak, elektronikus úton átad a Kincstárnak, valamint utalványozás céljából elektronikus úton és papír alapon a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. Az összesítés tartalmazza a) a támogatásban részesülő települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját, b) azoknak a nyári gyermekétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekeknek a tervezett számát, akik után az egyes települési önkormányzatoknak támogatást állapítottak meg, c) a b) pont szerinti gyermekszám és az étkezési napok száma alapján számított adagszámot, és d) a c) pont szerinti adagszám alapján az egyes települési önkormányzatoknak megítélt támogatás összegét. (2) Az (1) bekezdés szerinti összesítést június 10-éig a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. (3) A miniszter a döntésről a szociális és gyámhivatalok útján június 11-éig értesíti a támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzatokat. (4) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter június 11-éig rendelkezik a Kincstár felé a támogatásnak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról. 9. (1) A települési önkormányzat a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott 2. melléklet szerinti adatlapon a (2) bekezdés szerinti dokumentációt csatolva szeptember 24-éig előzetesen beszámol a támogatás és az esetleges saját forrás felhasználásáról, valamint ha a támogatás nem került teljes egészében felhasználásra ennek alapján az Ávr a szerint a támogatás módosítására irányuló kérelmet nyújt be az igazgatóságnak, és egyidejűleg visszautalja a fel nem használt összeget. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a

12 12 települési önkormányzat az elektronikus rendszerben az előzetes beszámolót és a kérelmet szeptember 24-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb szeptember 25-én postára adta. (2) Az előzetes beszámoló részét képezi a) a települési önkormányzat intézménye által közvetlenül előállított meleg étel esetén a támogatás felhasználását igazoló, a települési önkormányzat nevére kiállított számla, felvásárlási jegy és nem közvetlenül a termelőtől történő beszerzés esetén az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy az étel előállításához megvásárolt alapanyag a 2. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, b) a támogatás felhasználásával vásárolt meleg készétel esetén a támogatás felhasználását igazoló, a települési önkormányzat nevére kiállított számla és az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy a vásárolt meleg készétel a 2. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, c) abban az esetben, ha a települési önkormányzat az étkeztetést nem közvetlenül maga biztosítja, az étkeztetési feladat átvállalást igazoló dokumentum, valamint a támogatás felhasználását igazoló, a települési önkormányzat nevére kiállított számla és az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy az étel előállításához megvásárolt alapanyag a 2. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, d) a települési önkormányzat nyilatkozata az étel előállításához szükséges, általa termeltetett alapanyag előállítási költségeiről, ha a települési önkormányzat a 2. (1) bekezdése szerinti feltételt e módon teljesíti, e) az étkeztetésben való részvételt vagy az étel átvételét igazoló, a 3. mellékletben foglaltak szerinti igénybevételi napló, és f) a költségek igazolása, ha a 2. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a támogatást részben az étkeztetés kapcsán közvetlenül felmerülő költségek fedezésére használja fel. (3) A 2. (3) bekezdése szerinti támogatási összeg terhére nem számolható el a 7. (4) bekezdés a) pontjában foglalt szabadidős program szervezésével kapcsolatban felmerült költség. (4) Az 5. (5) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti előzetes beszámolót és kérelmet az a települési önkormányzat nyújtja be az igazgatóság felé, amelynek a támogatást folyósították. A támogatást átvevő települési önkormányzat szeptember 8-áig a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot beleértve a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat is eljuttatja a támogatást átadó települési önkormányzatnak. (5) A Kincstár a 2. melléklet szerinti adatlapok fővárosi, megyei szintű összesítéséről, és az (1) bekezdés szerinti kérelmekhez csatolt visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolások alapján a települési önkormányzatok által ténylegesen visszafizetett támogatási összegről (a továbbiakban: visszafizetett támogatási összeg) október 22-éig elektronikus úton értesíti a minisztert. (6) A miniszter az (5) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a szociális és gyámhivatalnak. 10. (1) A feladatra megállapított keretösszeg maradványát és a visszafizetett támogatási összeget azoknak a települési önkormányzatoknak a támogatására kell fordítani, amelyek az 5. (3) bekezdés b) pontja, az 5. (4) bekezdés b) pontja, illetve a 7. (4) bekezdés b) pontja alapján saját forrás biztosításával szervezték meg a nyári gyermekétkeztetést.

13 13 (2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a települési önkormányzatnak az általa biztosított saját forráshoz vagy annak egy részéhez adható utólagosan támogatás. (3) Nem támogatható az (1) bekezdés szerinti összegből az a települési önkormányzat, amely az igazgatóság által elrendelt visszafizetési kötelezettségének határidőben nem vagy csak részben tett eleget. (4) A visszafizetett támogatási összegnek az (1) bekezdés szerinti települési önkormányzatok közötti felosztásáról a miniszter a településen évben nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma alapján november 4-éig dönt. A döntés során előnyben kell részesíteni a leghátrányosabb vagy hátrányos helyzetű települések települési önkormányzatait. Az országosan keletkező előirányzat-maradványt úgy kell felosztani, hogy az egyes települési önkormányzatoknak járó támogatás összege elérje a tízezer forintot. (5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti döntéséről november 5-éig értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert, továbbá a szociális és gyámhivatalok útján a támogatott települési önkormányzatokat. (6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti utólagos támogatás folyósításáról a miniszter döntése alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter november 6-áig gondoskodik a Kincstáron keresztül. 11. A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. 12. A támogatás felhasználását beleértve a 7. (4) bekezdése szerint vállalt feltételek megvalósítását a miniszter, a szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

14 Támogatást igénylő adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez A B C D E F G H I J K L Megye neve Települési Települési Étkeztetési Elvi Igényelt Jelölje X-szel, ha 4 önkormányzat önkormányzat napok étkeztetési támogatási neve és elektronikus elérhetősége t KSH azonosító kódja tervezett száma (44 és 54 napok száma (F és H oszlop összeg forintban (I oszlop között) szorzata) x 440 Ft/nap) A Rendelet 1. -a alapján leghátrányosabb helyzetű (1), hátrányos helyzetű (2), egyéb (3) település önkormányzata 1 A településen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek száma A támogatásból szociális nyári gyermekétkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek tervezett száma 2 Saját forrásból (önerőből) szociális nyári gyermekétkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek tervezett száma 3 vállalja a Rendelet 7. (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt vállalja a Rendelet 7. (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt Kelt: polgármester aláírása P. H. jegyző aláírása 1 A megfelelő számot írja be. 2 Ha a D oszlop kódja 1-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat; ha a D oszlop kódja 2-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 75%-a; ha a D oszlop kódja 3-as, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 62,5%-a lehet.

15 Ahány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek tekintetében önerőből (saját forrásból) történő finanszírozással vállalja a települési önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést. 1-es kód esetén lehet nulla, de F + G E; 2-es kód esetén ha az F oszlop E oszlop 50%-a, akkor lehet nulla, különben G F - E oszlop 50%-a, és F + G E. 3-as kód esetén ha az F oszlop E oszlop 25%-a, akkor lehet nulla, különben G F - E oszlop 25%-a, és F + G E. 4 A vállalás leírásának a támogatást igénylő adatlap mellékletét kell képeznie. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közreműködésével tervezi megszervezni a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg. Nagyobb arányú önerő (saját forrás) biztosítása esetén a leírásnak tartalmaznia kell a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosítandó önerő (saját forrás) mértékét.

16 Előzetes beszámolási adatlap/elszámolási adatlap a évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 2. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez A B C D E F Megye neve Települési önkormányzat Települési önkormányzat neve KSH azonosító kódja A Rendelet 1. -a alapján leghátrányosabb helyzetű (1), hátrányos helyzetű (2) vagy egyéb (3) település önkormányzata 1 A településen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek száma (egyezően a Rendelet 1. melléklet E oszlopával) 1. oldal A szociális nyári gyermekétkeztetésben a támogatásból részesülő kiskorú gyermekek tervezett száma (egyezően a Rendelet 1. melléklet F oszlopával) 1 A megfelelő számot írja be.

17 G H I J K L M N O Elvi étkeztetési Nyári étkeztetési A támogatásból A támogatásból A támogatásból Kiutalt támogatási Ténylegesen napok napok tényleges nyári étkeztetésben nyári étkeztetésben finanszírozható összeg forintban felhasznált állami tervezett száma a száma a részesülő kiskorú részesülő kiskorú nyári étkeztetésben támogatás 4 támogatásból támogatásból (44 gyermekek gyermekek részesülő kiskorú (egyezően a és 54 között) összesített száma 2 tényleges gyermekek száma 3 Rendelet száma 1. melléklet (J oszlop osztva az I oszlopával) I oszloppal) Étkeztetési napok tervezett száma (egyezően a Rendelet 1. melléklet H oszlopával) 2. oldal Saját forrásból (önerőből) nyári étkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek összesített száma 5 2 Az étkeztetés időszaka alatt az egyes napokon támogatásból étkező gyermekek összesített száma. Ebbe a gyerekszámba kell beleszámolni a Rendelet 4. (3) bekezdése alapján étkeztetett gyermekeket is. 3 Leghátrányosabb helyzetű településnél megegyezik az E oszloppal; hátrányos helyzetű településnél E x 0,5 + P, azonban nem lehet több, mint E - P; a fenti két kategóriába nem tartozó település esetén E x 0,25 + P, azonban nem lehet több, mint E - P. A gyermeklétszámot egy tizedes jegyig történő kerekítéssel kell megállapítani. 4 A ráfordított összeg, de ha J < L x I, akkor legfeljebb J x 440 Ft, különben legfeljebb L x I x 440 Ft. 5 Az étkeztetés időszaka alatt az egyes napokon a települési önkormányzat finanszírozásában (saját forrásból) étkező gyermekek összesített száma.

18 P Q R S T U Jelölje X-szel, ha Másik települési Biztosították szabadidős A Rendeletben foglaltaknál önkormányzat részére átadott programok szervezését 7 nagyobb arányú saját forrást támogatási összeg a Rendelet (önerőt) biztosítottak 8 5. (5) bekezdése alapján 9 Saját forrásból (önerőből) nyári étkeztetésben részesülő kiskorú gyermekek száma (O oszlop osztva I oszloppal) Az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább 30%-ának megfelelő értékben a Rendelet 2. (1) és (2) bekezdése alapján biztosították 6 3. oldal Visszafizetendő állami támogatás összege10 Kelt: polgármester aláírása P. H. jegyző aláírása 6 Ennek igazolására a Rendelet 9. (2) bekezdés a) d) pontjában meghatározott dokumentumokat kell csatolni. Amennyiben a Q oszlopban foglalt feltétel nem teljesült, úgy a támogatás összegét vissza kell fizetni. 7 Csatolni kell a megvalósult feladat leírását, valamint a gyermekjóléti szolgálat igazolását a megvalósulás tekintetében. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közreműködésével szervezte meg a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg. 8 Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon vállalták, hogy nagyobb arányú saját forrást (önerőt) biztosítanak, azonban erre nem került sor, úgy leírást kell csatolni az elmaradás indokáról. Amennyiben a nagyobb arányú saját forrást (önerőt) biztosították, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, a vállalt, illetve a ténylegesen biztosított saját forrás (önerő) mértékét. Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb saját forrás (önerő) biztosítását, azonban erre mégis sor került, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosított saját forrás (önerő) mértékét. Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb saját forrás (önerő) biztosítását és valóban nem biztosítottak nagyobb saját forrást (önerőt), úgy leírást nem szükséges csatolni. 9 Az összeget átvevő önkormányzatnak az átvételt és a felhasználást tartalmazó igazolása az elszámoló adatlap mellékletét kell, hogy képezze. 10 M oszlop és az N oszlop különbözete. Csak nulla vagy pozitív (visszafizetendő) adat szerepelhet itt! Visszautalás esetén a befizetés igazolásaként az utalásról szóló pénzintézeti terhelési értesítő vagy bankszámlakivonat települési önkormányzat által hitelesített másolatát meg kell küldeni az igazgatóságnak. Kérjük, az adatlap valamennyi oldalát írják alá és pecsételjék le.

19 melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Dátum: június 16 augusztus 29. Igénybevételi napló Étkeztetett gyermek neve Összesen Kitöltési útmutató: Az étkeztetett gyermek neve melletti oszlopba X-et kell tenni ahhoz a naptári naphoz, amelyiken az étkeztetést igénybe vette. Az utolsó sorban számmal kell összesíteni az egy napra jutó étkezőket. Külön táblázatban kell vezetni a helyben és a kiszállítással étkezőket. Az étkezésben részesülő gyermek törvényes képviselőjével a táblázatot alá kell íratni.

20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés e) pontjában

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselő. Telepf. Városgazd. és Közbizt. Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság x

Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselő. Telepf. Városgazd. és Közbizt. Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság x 107/2014. SZ. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester egyszerű x nyílt ülés x Kült. Településrészi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 1 VM/ /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. szeptember 18-án TERVEZET A települési önkormányzatok részére a nem közművel

Részletesebben

Készült: Dévaványai Közös Önkormányzat Hivatalában április 22.-én megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványai Közös Önkormányzat Hivatalában április 22.-én megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottság nyílt ülésén. II-2/102-3/2014. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványai Közös Önkormányzat Hivatalában 2014. április 22.-én megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Távol maradt: Kiss

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 6-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: 2015. évi szociális nyári gyeraekétkeztetés Sorszám: Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: 1 db határozat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Kormány..../2017. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2017. (...) Korm. r e n d e l e t e Az előterjesztés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) módosítását tartalmazza. A gyermekek védelméről és

Részletesebben

11. napirend. Tisztelt Képviselő-testület!

11. napirend. Tisztelt Képviselő-testület! 11. napirend Tisztelt Képviselő-testület! A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete megkereste az Önkormányzatot és támogatás megállapítását kérte hallássérült tagjainak programok,

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 8-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 8-i rendkívüli ülésére EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/9/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február BELÜGYMINISZTER BM-1857/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. -án ELŐTERJESZTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015. augusztus..

Pályázati Kiírás 2015. augusztus.. 3. 2015. évi szociális tüzelőanyag pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester Pályázati Kiírás 2015. augusztus.. A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.

Tárgy: Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. 1 ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-11/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: DB X. NA P I R E ND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-15/2015. Sorszám: 3. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 23. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1 A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám:

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1140-3/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben