BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33."

Átírás

1 BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. ÉVES MUNKATERV a 2014/15-ös tanévre Készült a nevelőtestület és a diákönkormányzat egyetértésével Készítette: Nagy Marianna tagintézmény vezető Pécs, szeptember 15. 1

2 HELYZETELEMZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK Tanuló létszám: nappali tagozaton 7 osztályban 120 fő alapfokú felnőttoktatásban, levelező munkaforma:32 fő felnőttoktatás TÁMOP B-12/ pályázat, esti képzés: 40 fő SNI-s tanulók: 84 fő Pedagógus álláshelyek száma: 18 fő Pedagógus dolgozók száma: 18 fő Pedagógiai munkát segítő: 3 fő (iskolatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 2 fő) Technikai dolgozók száma: 3, 5 fő Elszámolóház alkalmazottai Igazgató, tagintézményvezető: Tagintézményvezető helyettes: Ifjúságvédelmi kapcsolattartó: DÖK segítő pedagógus: Közalkalmazotti Tanács tagja: Szakképzési munkaközösség vezető: Befogadó Iskola munkaközösség vezető: Alapfokú felnőttoktatás felelőse: Nagy Marianna Menyhárt Mónika Emerichné Fekete Györgyi Imri Katalin Imri Katalin Gauzer Attila Csuka- Bíró Hajnalka Bedő Jenő Osztályfőnökök: 9E Pelléné Szabó Éva 9A Cserné Hajdu Leila 9B Karsai Richárd 11A Sándor Attila 11B Gáspár Eszter 12A Imri Katalin 12B Emerichné Fekete Györgyi Szakmai tanárok: Csuka-Bíró Hajnalka Gauzer Attila Nierner József Pusztainé Zdroba Szilvia Sándor Attila Váczi Zsuzsanna textiltermék-összeállító szakmai elmélet és gyakorlat konyhai kisegítő szakmai elmélet és gyakorlat szobafestő és hidegburkoló szakmai elmélet könyvkötő szakmai elmélet, könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó szakmai elmélet és gyakorlat parkgondozó szakmai elmélet és gyakorlat szállodai szobaasszony szakmai elmélet, fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító szakmai elmélet és gyakorlat 2

3 A ös tanévben oktatandó szakmák: Szakma megnevezése: Teljes vagy részszakképesítés: Megjegyzés OKJ szám: Képzés időtartama: Könyvkötő teljes szakképesítés től nem indul, csak kifutó éves képzés Hidegburkoló részszakképesítés től nem indul Szobafestő részszakképesítés től nem indul Textiltermék részszakképesítés összeállító től nem indul, csak kifutó éves képzés éves képzés éves képzés Parkgondozó részszakképesítés től nem indul éves képzés Szállodai szobaasszony részszakképesítés től nem indul éves képzés Szobafestő részszakképesítés től E+2év Konyhai kisegítő részszakképesítés től E+2év Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító Könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó teljes szakképesítés től éves teljes szakképesítés től éves A képzés sajátosságai: A szállodai szobaasszony, hidegburkoló, szobafestő (mindkettő) és a könyvkötő szakmák esetében külső gyakorlóhelyen, tanulószerződés keretében valósul meg a gyakorlati oktatás. A parkgondozó, textiltermék-összeállító, fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító, könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó és a konyhai kisegítő képzés esetében iskolai tanműhelyben valósul meg a gyakorlati oktatás. A szobafestő szakmai képzés az idei tanévben két külön OKJ számú csoportban történik. Mind a 10 szakma esetében a szakmai elmélet oktatása az iskolában történik. 9. A osztályban, a 9.E, előkészítő, 1 éves képzést követően 2 éves szakmai képzés kezdődik két szakmában. (Konyhai kisegítő és Szobafestő) 9. B osztályban 3 éves normál szakképzés indul két szakmában (Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító és Könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó), melynek elméleti és gyakorlati oktatása az iskolai tanműhelyekben valósul meg. 11.A és 11. B osztályokban csak 2-2 szakmát indítunk a tanulólétszám csökkenése moiatt. A 12. A és a 12.B osztályokban 3-3 szakmát oktatunk, kifutó jelleggel. 3

4 TÁRGYI FELTÉTELEK Osztálytermek: 8 Szociális helyiség: 1 Fejlesztő szoba: 1 Tormaterem: 1 Tornaszoba (kondi) 1 Testnevelő tanári: 1 Tornatermi öltöző: 2 Igazgatói iroda: 1 Helyettesi iroda: 1 Tanári szoba: 1 Titkárság: 1 Számítástechnika terem: 1 Szakmai gyakorlati terem: 3 könyvkötő (kötészet): textiltermék összeállító (varroda) konyhai kisegítő (konyha) Tanulói öltöző: 2 Könyvtár: 1 Média terem: 1 Porta: 1 FUND Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által használt helyiségek: 2 Alapfeltételeink megfelelőek, pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztjük tárgyi eszközeinket, de a vizesblokkok felújítása és átalakítása szükséges volna, mert az épület állaga leromlott, a vizesblokkok elavultak. Az épület műszakilag elkülönített, külön bejáratú részében a MIOK, a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány működik. 4

5 TÖRVÉNYI MEGFELELÉS Munkatervünk a 2014/2015-ös tanévben is az alábbi dokumentumoknak megfelelően készült évi LXXIX törvény a közoktatásról, változásokkal egybeszerkesztve évi LXXVL törvény a szakképzésről, változásokkal egybeszerkesztve 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet évi CXC. Törvény a köznevelésről Az emberi erőforrás miniszterének 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról évi CXXIX. Törvény Az emberi erőforrás miniszterének 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről Az emberi erőforrás miniszterének 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A Kormány 326/2013.(VIII. 30.) Korm. Rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Kerettantervekről szóló 51./2012.(XII. 21.) EMMI rendelet 110./2012.(VI. 4.) kormányrendelet a NAT-ról A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A Budai-Városkapu Iskola szakmai alapdokumentuma A 2014/2015-ös tanévben érvényes törvényi változásoknak megfelelően átdolgozott- PP, SZMSZ, Házirend alapján. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga 2014/2015-ös tanévre FŐ CÉLKITŰZÉSEINK TERVEZÉS Az új szakképzések bevezetése, szakmai képzés szerkezetének kialakítása A tanulásban akadályozott fiatalok szakmai képzettséghez segítése A 3 éves szakmai képzésre beiskolázott tanulók megtartása a képzés végéig A Fehérhegyi Második Esély iskola Programunk pályázati megvalósítása ig. A második esélyt biztosító képzések megszilárdítása FŐ FELADATAINK A zökkenőmentes nevelés-oktatás biztosítása a tanév közben megvalósuló fenntartóváltás ellenére Törvényi változásoknak való megfelelés, az iskolai dokumentumok felülvizsgálata Biztonságos körülmények között végzett munkavégzés biztosítása diák és tanár számára Hatékony tanári tevékenység Szabálykövető tanulói magatartásra nevelés 5

6 Egyéni szükségletekre való figyelés és ennek megfelelő bánásmód Tevékenységre alapozott tanulási tevékenységek Együttműködő és elfogadó tanári közösség Együttműködő és elfogadó tanulói közösség Jó iskolai légkör megteremtése Az iskola külső és belső állagának javítása, a tanulási környezet fejlesztése Egyéni tanulói szükségletek figyelembe vétele, ennek megfelelő fejlesztés Egyenlő hangsúllyal kívánjuk kezelni az esélyegyenlőség megteremtését és a tehetséggondozást. Az idei tanévben is kiemelt feladatunk a szervezeti kultúra fejlesztése, az iskola hagyományrendszerének kialakítása. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a szakmaiságra: a feladatok hatékony, eredményes, magasabb színvonalú szakmai felkészültségen alapuló megvalósítására Jogszerűségre: a problémák megoldásában kiemelt figyelem fordítása a jogszabályok helyes értelmezésére és alkalmazására Átláthatóságra: a tevékenység folyamatos szakszerű, mindenki számára értelmezhető dokumentálása A pedagógiai munka során a nevelés-oktatás egyformán fontos szerepét kívánjuk biztosítani. A diákok számára a tanulást segítő, fejlesztő tevékenységeket helyezzük előtérbe. A 9. osztályba történő beiskolázás érdekében továbbra is együttműködünk az Éltes EGYMIvel, és a szentlőrinci Kodolányi Iskolával A szakképző évfolyamokon a sikeres vizsgákra történő felkészítés a legfontosabb feladat. Tanulóink számára jó lehetőség a tanulószerződés keretében történő gyakorlati munkavégzés, ezért egyre több gyakorlati képzőhellyel dolgozunk együtt. A Dobbantó során megszerzett új ismeretek beépítése a mindennapi gyakorlatba: ráhangoló tevékenység, egyéni fejlődési terv, páros óravezetés, eseti szerződések, páros óravezetés team- munka, életpálya-építés, munkahelyi megfigyelések. A nyertes pályázatokból beszerzett eszközök további felhasználása, állagmegóvása, karbantartása. A pályázatok során megtanult technikák, innovatív munkaformák további alkalmazása. A továbbképzések során szerzett új tudáselemek beépítése a napi gyakorlatba: önismeret és döntések szerepe, pályatanácsadói tevékenység a sajátos helyzetben élők számára, tanulásmódszertani ismeretek, szakoktatók szakmai tapasztalatai. Pedagógus teljesítményértékelési és minősítési rendszer működtetése Jutalmazási rendszer működtetése (diák, tanár, szülő) A munkaköri leírások pontosítása illetve az abban foglaltaknak megfelelő munkavégzés ellenőrzése a Házirend felülvizsgálata, működtetése A jogszabályi változások figyelemmel kísérése A Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv felülvizsgálata Az új dokumentumok, rendeletek, törvények megismerése A pedagógusok munkavégzésének dokumentálása Pedagógiai cél-és feladatrendszerünket a Pedagógiai Programban kiemelt értékek köré csoportosítjuk. TUDÁS az alapképzésben és a szakképzésben is a személyes alap- és szakmai kompetenciák fejlesztése hangsúlyos szerepet kap mérési-értékelési eredmények elemzésére épülő fejlesztési tevékenység 6

7 a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztése iskolánkban kiemelt feladat a szakképzést előkészítő évfolyamokon eredményes képzés biztosítása, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szakképző évfolyamokon az eredményes szakmai vizsgákra történő felkészítés és a tehetséges tanulók szakmai versenyekre való sikeres felkészítése a tanár-diák kapcsolat személyesebbé válása a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodó, rugalmas oktatási módszerek alkalmazásával élmény közelibb oktatás megvalósulása a pedagógus továbbképzések rendszerével a pedagógusok célirányos módszertani fejlődésére törekszünk A tanórán kívüli foglalkozások keretében kreatív tevékenységek megtanítása, tehetséges tanulók helyzetbe hozása az egyéni szükségleteknek megfelelő fejlesztés a meglévő erősségekre építő fejlesztés EGÉSZSÉG felvilágosító tevékenység egészségkárosító tényezőkről, osztályfőnöki órákon és védőnő által tartott felvilágosító foglalkozásokon a korcsoport jellemzőinek megfelelő szexuális felvilágosítás védőnő által irányított foglalkozásokon drogprevenciós tevékenység az osztályfőnöki és kommunikációs órák keretében a szabadidős foglalkozások egészség megőrző célú tervezése, diáksport programok szervezése pályaalkalmassági egészségügyi követelmények megismertetése a tanulókkal, szakmai alkalmasság vizsgálata együttműködés iskolaorvossal, védőnővel 9.E, 9. és a 11. évfolyamon a mindennapos testnevelés biztosítása A dohányzási szabályok betartatása Bűnmegelőzési tanácsadó segíti munkánkat SZOCIALIZÁLTSÁG esélyegyenlőség biztosítása a különböző módon hátrányos helyzetű tanulóink számára tanulók együttműködési készségének és egymás elfogadásának fejlesztése kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával és szituációs gyakorlatokkal közösségért felelős szemlélet kialakítása az osztályfőnöki órák témaválasztásával, külső szakértők felkérésével döntési és konfliktuskezelési technikák elsajátításához segítségnyújtás, majd azok folyamatos gyakoroltatása krízishelyzetbe került tanulók azonnali és megoldáskövető segítése esélyteremtés a szakmatanulásra, és munkába állásra, pályaorientációs foglalkozások célirányos szervezésével családalapításra, munkavállalásra való felkészülés, feltételrendszerének, felelősségének tudatosítása társadalmi beilleszkedést segítő tevékenység, az iskolai tanműhelyekben és a gyakorló munkahelyeken végzett munka együttműködés a Fogd a Kezem Alapítvánnyal és a Munkaügyi Központtal az elhelyezkedési esélyek növelésére 7

8 nyitott iskolai programok szervezése, lehetőséget biztosítva az általános iskolások és a lakosság számára iskolánk megismerésére más szervezetek és civil közösségek által szervezett rendezvényeken való részvétel A PEDAGÓGUSKÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI Az alapkompetenciák eredményes elsajátíttatása a szakképzős tanulók új OKJ szerinti szakmai és vizsga követelményeknek megfelelő felkészítése egyéni fejlesztési tervek készítése a tanulók értékítéletének és szocializációjának formálása az oktató-nevelő tevékenységek során, a szabadidős programok és rendezvények kínálta lehetőségeket kihasználva a pedagógus tantestület közösségi, együttműködési szemléletének erősítése, a kitűzött célok tudatosításával és a feladat- és felelősségi körök pontos meghatározásával az új kollegák beilleszkedésének biztosítása diáktoborzás, kapcsolattartás tanulói célcsoportunk képző iskoláival az iskolai internetes honlap folyamatos fejlesztése iskolánk népszerűsítése, menedzselése médiákban A PEDAGÓGUSKÖZÖSSÉG INNOVÁCIÓS FELADATAI mérések elvégzése és a tapasztalatok feldolgozása a kompetencia alapú oktatás beépítése a tanítási gyakorlatba projekt módszer és a kooperatív tanulásszervezés alkalmazása bemutató órák szervezése tantárgyi feladatbankok összeállítása szituációs játékok szervezése szemléltetési lehetőségek gyarapítása motivációs lehetőségek gazdagítása a NAT követelményeinek való megfelelés A PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI (Teljes egészében az IMIP tartalmazza.) Az ellenőrzés formái: -óralátogatás -megbeszélés -mérési eredmények -írásbeli dokumentumok (tanmenet, naplók) -tanulói produktumok (füzetek, dolgozatok) Az ellenőrzés szempontjai: -iskolai dokumentumok ismerete, alkalmazása -azonosulás az iskolai célokkal -módszertani kultúra változatossága -tanulói munkaszervezés, tanítási folyamat irányítása -adatgyűjtés és adatszolgáltatás pontossága -differenciált képességfejlesztés 8

9 -kulcskompetenciák ismerete, fejlesztési módszerek és azok eredményessége -esélyteremtő pedagógiai módszerek alkalmazása -ellenőrzés- értékelés -munkafegyelem -tanár-diák, tanár-tanár, tanár-szülő kapcsolat Az ellenőrzés eredményeit fejlesztő értékelés formájában jelezzük vissza a dolgozóknak, melynek során saját munkájára reflektálhat. ÓRALÁTOGATÁSI TERV: Új pedagógusok: 9. osztályok: 11. osztályok: 12. osztályok: október-november november és március január és április december és február Az óralátogatásokat végzik: -helyettes osztályfőnöki munkacsoport-vezető szakmai munkacsoport vezető TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Foglalkozás témája Óraszáma/hét Foglalkozás vezetője differenciált fejlesztő 2 Nagy Marianna foglalkozás differenciált fejlesztő 2 Menyhárt Mónika foglalkozás egyéni fejlesztés 5,5 Pelléné Szabó Éva differenciált fejlesztő 3 Emerichné Fekete Györgyi foglalkozás egyéni fejlesztés 3,5 Cserné Hajdu Leila differenciált fejlesztő 1 Nierner József foglalkozás differenciált fejlesztő 12 Bedő Jenő foglalkozás differenciált fejlesztő 7 Imri Katalin foglalkozás egyéni fejlesztés 4 Imri Katalin felzárkóztatás 2 Imri Katalin zenei szakkör 3 Karsai Richárd sulirádió szakkör 2 Imri Katalin könyvbarát szakkör 2 Imri Katalin tömegsport 3 Kovács Ferenc 9

10 ISKOLAI MUNKACSOPORTOK MUNKACSOPORT Neve Vezetője Feladata Osztályfőnöki Emerichné Fekete Györgyi Osztályfőnökök koordinálása, informálása Kezdő osztályfőnökök mentorálása Tanmenetek tartalmi ellenőrzése Kapcsolattartás partnerekkel Kirándulási tervek összegyűjtése Osztályfőnöki adatbázis karbantartása, Mulasztási és haladási naplók bejegyzéseinek ellenőrzése Osztályszintű rendezvények ellenőrzése Szülői értekezletek, fogadó órák szervezése Esetmegbeszélések, nevelési problémák megvitatása igény szerint Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Osztálytermek ellenőrzése Szakirodalom figyelemmel kísérése Módszertani tanácsadás Szakképzés Menyhárt Mónika Gyakorlati képzőhelyekkel történő kapcsolattartás és ellenőrzés Szakmai gyakorlati termek ellenőrzése Az OKJ szakmai és vizsgakövetelményeinek beszerzése és megismertetése A központi képző programok beszerzése és megismertetése Szakmai vizsgák szervezése A gyakorlati képzés anyag és eszközigényének ellenőrzése Pályakövetés rendszerének kidolgozása Humán Imri Katalin Humán oktatói feladatok koordinálása Iskolai szintű rendezvények szervezése Iskolaújság szerkesztése Honlap szerkesztés előkészítése Fejlesztő Keller Ágnes Iskola kijelölő határozatok beszerzése Kapcsolattartás védőnővel Szakvélemények beszerzése Egyéni fejlesztési tervek dokumentálása Javaslatok fejlesztő anyagok beszerzésére Kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel Pályatanácsadás az SNI-s tanulóknak 10

11 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. tanév Dátum Feladat Felelős Augusztus 25. Hétfő Alakuló értekezlet, létszámellenőrzés Tantárgyfelosztás véglegesítése 27. szerda Javító és osztályozó vizsgák, anyakönyvek lezárása osztályfőnökök 29. Péntek Témafelelősök megjelölése, csoportok megalakulása, választása 29.Péntek Nyári munkálatok ellenőrzése kincstárnok 29.Péntek Iskolai tantermek előkészítése, ellenőrzése 29.Péntek épület bejárása (munkavédelmi, tűzvédelmi kincstárnok szempontból) 29.Péntek Haladási, és osztályozó naplók kiadása osztályfőnöki munkacsoport vezető 29.Péntek Osztálylétszámok kialakítása, érkezett- távozott iskolatitkár tanul Tanulói jogviszonyok ellenőrzése ók tanulói jogviszonyának rendezése 29.Péntek Iskolavezetői ülés koordinációs értekezlet az év fő feladatairól 29.Péntek Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás alkalmazottaknak munkavédelmi felelős 29.Péntek Órarend készítése 29.Péntek Ügyeleti rend készítése osztályfőnöki munkacsoport vezető 29.Péntek Nyári gyakorlat igazolása helyettes Szeptember 1.Hétfő Tanévnyitó iskolagyűlés 1.Hétfő Első tanítási nap Házirendek kiadása Órarendek kiadása Osztálynévsorok leadása Tájékoztató füzetek kiosztása Szakvélemények összegyűjtése Tanulói jogviszony igazolás Baleseti, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás tanulóknak Tankönyvek átvétele Szakkörök és sportköri foglalkozások meghirdetése A gondviselők értesítése a felvételt nyert tanköteles tanulók mulasztásáról osztályfőnökök 1-5. Szakképzős tanulók munkahelyre irányítása, tanulószerződések véglegesítése, munkahelyeknek helyettes tájékoztató levél küldése 5. Péntek Beiratkozott és megjelent tanulók HH és HHH tanulók iskolatitkár nyilvántartásba vétele 5. Péntek Egyéni fejlesztő foglalkozások megszervezése fejlesztők 15. Hétfő Jelentkezés a pályaválasztási kiállításra 11

12 helyettes 15. Hétfő Iskolai munkaterv elkészítése és jóváhagyása a tantestület részéről, megküldése a fenntartónak helyettes Szülői értekezlet, szülői munkaközösség osztályfőnökök megalakulása 9. és 11. évfolyamnak Nevelési értekezlet fő 30. Kedd Tanulói nyilvántartás egyeztetése, összesítése iskolatitkár, osztályfőnökök 30. Kedd Osztályfőnöki adatbázis elkészítése osztályfőnökök, iskolatitkár 30. Kedd DÖK választmányának megalakulása diáktanács vezetője 30. Kedd Munkacsoportok munkaterveinek elkészítése csoportvezetők 30. Kedd Az évi munka ellenőrzési, értékelési, jutalmazási szempontjainak ismertetése Október Az aradi vértanúk évfordulójáról megemlékezés osztályfőnökök H-P osztálykeretben és koszorúzás Mi a pálya - Pályaválasztási kiállítás Pécs, helyettes Cs-P-Sz Szivárvány Gyermekház 15. Szerda DECEFA monitoring gyakorlati oktatásvezető,, kincstárnok 15.Szerda Statisztikai adatszolgáltatás 15.Szerda Felvételi tájékoztató KIR-ben 15.Szerda Nyomtatványrendelés iskolatitkár 15.Szerda OKM kódok megadása Felvételi Központ és fenntartó felé 15.Szerda Szaktárgyi tanmenetek leadása osztályfőnöki munkacsoport vezető 18.Szombat Munkanap áthelyezés. okt. 24. pénteket ledolgozva. 22. Szerda Október 23-i iskolai ünnepély humán munkacsoport vezető 22. Szerda Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap osztályfőnökök Felvételi tájékoztató közzététele Őszi szünet November 3. Hétfő Szünet utáni első tanítási nap osztályfőnökök Az épület állagának felülvizsgálata, szertárak, kincstárnok műhelyek, munkaközösségek igényeinek felmérése a költségvetés tervezéséhez, humán erő számbavétele, létszám, végzettség 14. Péntek Gazdálkodási ütemterv készítése, költségvetés készítése kincstárnok 14. Péntek Pedagógus továbbtanulás igényfelmérése 14. Péntek Normatíva igénylés 20. Csütörtök Nyílt nap és szakmás kiállítás a szaktermekben 9-12 óráig és DÖK segítő tanár helyettes Szakképzési Tanulmányi Versenyek meghirdetése helyettes MK. Hivatalos értesítőben 24. Hétfő Fogadó óra 14,00-16,00-ig szaktanárok 28. Péntek Tankönyv támogatási kérelmek leadása tankönyvfelelős 12

13 December 5. Péntek Tréfás Szent Miklós járás DÖK segítő tanár Jelentkezés egységes felvételire 13. Szombat Munkanap áthelyezés december 24.-t ledolgozva - DÖK segítő tanár Luca napi bohóságok tanítás nélküli munkanap Beszámoló az intézmény által benyújtott pályázatokról 19.Péntek Osztálykarácsony, Fehérhegyi Csillagok- tanítás nélküli munkanap osztályfőnökök, DÖK 19.Péntek Téli szünet előtti utolsó nap Téli szünet osztályfőnökök Január 5. Hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap ig A tanulók fizikai állapotának és edzettségének testnevelő tanár vizsgálata 8. Csütörtök Osztályozóvizsga osztályfőnökök Munkaközösségi és témacsoportos foglalkozások a félévi értekezlet előkészítése céljából, tájékoztató füzetek, naplók ellenőrzése 9. Péntek Jelentkezés szakmai tanulmányi versenyekre helyettes és szakmai tanárok 12. Hétfő Osztályozó értekezlet 10. Szombat Munkanap áthelyezés, január 2. pénteket ledolgozva Belső továbbképzés- tanításnélküli munkanap 16. Péntek I. félév utolsó napja 17. szombat Általános felvételi eljárás kezdete 19. Hétfő II. félév első tanítási napja Szülői értekezlet 12. évfolyam osztályfőnökök 20. Kedd Nyílt nap és szakmás kiállítás a szaktermekben 9-12 óráig helyettes és DÖK segítő tanár A félévi értekezleten jelentésre kötelezettek feladatainak pontos meghatározása, kiadása 22. csütörtök Magyar kultúra napja humán munkacsoport vezető 23. Péntek Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 23. Péntek Munkahelyek tájékoztatása félévi tanulmányi helyettes eredményekről 26. Hétfő Félévi nevelési értekezlet Általános felvételi eljárás kezdete 30. Péntek Szakképző vizsgákra való jelentkezések helyettes osztályfőnökök, szakoktatók Nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv megküldése fenntartónak, iskolaszéknek, intézményi tanácsnak Február 13. Péntek Jelentkezési lapok beadása 9. évfolyamra osztályfőnökök, iskolatitkár 13

14 13. Péntek Szalagavató ünnepély 12.-es osztályfőnökök, DÖK 13. Péntek Szakképzési osztályokba jelentkezés, orvosi alkalmasítással megkezdése 9E osztályfőnök, védőnő, iskolaorvos 13. Péntek Jelentkezés szakmai vizsgára helyettes 20. Péntek Iskolai tankönyvrendelés tankönyvfelelős 20. Péntek Tankönyvellátás rendjének kidolgozása 20. Péntek megállapodás kötése a tankönyvfelelőssel kincstárnok 20. Péntek szülők tájékoztatása a tankönyvrendelésről (iskolaszék, DÖK véleményének beszerzése) DÖK mentor tanár 25. Szerda A kommunizmus áldozatainak emléknapja osztályfőnökök Március 2. Hétfő Vizsgajelentkezés megküldése az NMH-nak, írásbeli helyettes tételek megrendelése Pedagógus beiskolázási terv 11. Szerda Ideiglenes felvételi jegyzék szakiskolában 13. Péntek Március 15-i megemlékezés humán munkacsoport vezető Hétfő-kedd Tanulói továbbtanulási adatlapok módosítása 23. Hétfő KIR visszaigazolás a jelentkezettekről iskolatitkár Április 1. Szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2. Csütörtök Kiegészített felvételi jegyzék KIR-től iskolatitkár 2-7. Tavaszi szünet 8. Szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 16. Csütörtök Holocaust áldozatairól történő megemlékezés humán munkacsoport vezető. 17. Péntek Végleges felvételi jegyzék KIR-től 21. Kedd Egészségnap- tanítás nélküli munkanap védőnő, DÖK 22. Szerda Föld napi programok osztálykeretben osztályfőnökök 24. Péntek Értesítés felvételről jelentkezőknek és iskoláknak, iskolatitkár Köv. tanév szükséglete (óraszám, ped.álláshely) Beszámoló a benyújtott pályázatokról a fenntartónak 27. Hétfő Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamnak 30. Csütörtök Befejező évfolyamon utolsó tanítási nap Május 1. Péntek Munka ünnepe tanítási szünet Rendkívüli felvételi eljárás 8. Péntek Ballagás 12.-es osztályfőnökök, DÖK Tanári továbbképzésekre jelentkezések véglegesítése ig Szakmai írásbeli vizsgák 8 órától helyettes Szabadságolási terv elkészítése 15. Péntek Szakmai gyakorlati helyek egyeztetése helyettes 18. Hétfő Javaslat tanár, szülő, diák kitüntetésre KT, DÖK, SZM 14

15 Szóbeli és gyakorlati vizsgák helyettes 25. Hétfő Pünkösd tanítási szünet Június 4. Csütörtök Nemzeti összetartozás napja humán munkacsoport vezető 5. Péntek Osztályozó vizsga osztályfőnökök 8. Hétfő Osztályozó értekezlet osztályfőnöki munkacsoport vezető. 11. Csütörtök Sportnap (tanítás nélküli munkanap) testnevelők 12 Péntek. DÖK-nap (tanítás nélküli munkanap) Iskolai közös kirándulás DÖK segítő tanár Ofik 15. Hétfő Utolsó tanítási nap, évzáró ünnepély 16. Kedd Nyári gyakorlat megkezdése szakmai tanárok és helyettes 22. Hétfő Nevelési értekezlet 16. Kedd A nyári ügyeleti rend és nyitva tartás elkészítése 16. Kedd Év végi statisztika elkészítése osztályfőnöki munkacsoport vezető 16. Kedd Ügyiratkezelés, tantárgyi dokumentációk elkészítése iskolatitkár, (iktatókönyvek, tanulói nyilvántartás) 16. Kedd Naplók lezárása, anyakönyvek osztályfőnöki munkacsoport vezető 16. Kedd Szakköri naplók lezárása szakkörvezetők 16. Kedd Szakmás dokumentumok lezárása gyakorlati oktatásvezető 16. Kedd Vizsga zárójelentés készítése gyakorlati oktatásvezető Beiratkozás a következő tanévre osztályfőnöki mköz.vez. Év végi értekezlet jegyzőkönyve fenntartónak iskolaszéknek, intézményi tanácsnak Pályázati beszámolók Augusztus 25. Kedd Javítóvizsga 31. Hétfő Tanév vége TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Luca nap Fehérhegyi Csillagok Belső továbbképzés Egészségnap Sportnap DÖK NAP- Iskolai kirándulás Pécs,

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAI-VÁROSKAPU ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOM I. BEVEZETŐ...4 Az SZMSZ célja, feladata...4 Az SZMSZ alapjául

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. OM azonosító: 202975 1 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év Hó Nap Óra Elnevezése

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések 3. 2. Intézményi jellemzők - az iskola

Részletesebben

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek:

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE. a 2014/2015. tanévre Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 1. Helyzetelemzés Induló tanulólétszám, osztályok száma, indított szakképzések, oktatási forma Osztály Szakma,

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben