BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33."

Átírás

1 BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PÉCS, PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. ÉVES MUNKATERV a 2014/15-ös tanévre Készült a nevelőtestület és a diákönkormányzat egyetértésével Készítette: Nagy Marianna tagintézmény vezető Pécs, szeptember 15. 1

2 HELYZETELEMZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK Tanuló létszám: nappali tagozaton 7 osztályban 120 fő alapfokú felnőttoktatásban, levelező munkaforma:32 fő felnőttoktatás TÁMOP B-12/ pályázat, esti képzés: 40 fő SNI-s tanulók: 84 fő Pedagógus álláshelyek száma: 18 fő Pedagógus dolgozók száma: 18 fő Pedagógiai munkát segítő: 3 fő (iskolatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 2 fő) Technikai dolgozók száma: 3, 5 fő Elszámolóház alkalmazottai Igazgató, tagintézményvezető: Tagintézményvezető helyettes: Ifjúságvédelmi kapcsolattartó: DÖK segítő pedagógus: Közalkalmazotti Tanács tagja: Szakképzési munkaközösség vezető: Befogadó Iskola munkaközösség vezető: Alapfokú felnőttoktatás felelőse: Nagy Marianna Menyhárt Mónika Emerichné Fekete Györgyi Imri Katalin Imri Katalin Gauzer Attila Csuka- Bíró Hajnalka Bedő Jenő Osztályfőnökök: 9E Pelléné Szabó Éva 9A Cserné Hajdu Leila 9B Karsai Richárd 11A Sándor Attila 11B Gáspár Eszter 12A Imri Katalin 12B Emerichné Fekete Györgyi Szakmai tanárok: Csuka-Bíró Hajnalka Gauzer Attila Nierner József Pusztainé Zdroba Szilvia Sándor Attila Váczi Zsuzsanna textiltermék-összeállító szakmai elmélet és gyakorlat konyhai kisegítő szakmai elmélet és gyakorlat szobafestő és hidegburkoló szakmai elmélet könyvkötő szakmai elmélet, könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó szakmai elmélet és gyakorlat parkgondozó szakmai elmélet és gyakorlat szállodai szobaasszony szakmai elmélet, fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító szakmai elmélet és gyakorlat 2

3 A ös tanévben oktatandó szakmák: Szakma megnevezése: Teljes vagy részszakképesítés: Megjegyzés OKJ szám: Képzés időtartama: Könyvkötő teljes szakképesítés től nem indul, csak kifutó éves képzés Hidegburkoló részszakképesítés től nem indul Szobafestő részszakképesítés től nem indul Textiltermék részszakképesítés összeállító től nem indul, csak kifutó éves képzés éves képzés éves képzés Parkgondozó részszakképesítés től nem indul éves képzés Szállodai szobaasszony részszakképesítés től nem indul éves képzés Szobafestő részszakképesítés től E+2év Konyhai kisegítő részszakképesítés től E+2év Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító Könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó teljes szakképesítés től éves teljes szakképesítés től éves A képzés sajátosságai: A szállodai szobaasszony, hidegburkoló, szobafestő (mindkettő) és a könyvkötő szakmák esetében külső gyakorlóhelyen, tanulószerződés keretében valósul meg a gyakorlati oktatás. A parkgondozó, textiltermék-összeállító, fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító, könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó és a konyhai kisegítő képzés esetében iskolai tanműhelyben valósul meg a gyakorlati oktatás. A szobafestő szakmai képzés az idei tanévben két külön OKJ számú csoportban történik. Mind a 10 szakma esetében a szakmai elmélet oktatása az iskolában történik. 9. A osztályban, a 9.E, előkészítő, 1 éves képzést követően 2 éves szakmai képzés kezdődik két szakmában. (Konyhai kisegítő és Szobafestő) 9. B osztályban 3 éves normál szakképzés indul két szakmában (Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító és Könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó), melynek elméleti és gyakorlati oktatása az iskolai tanműhelyekben valósul meg. 11.A és 11. B osztályokban csak 2-2 szakmát indítunk a tanulólétszám csökkenése moiatt. A 12. A és a 12.B osztályokban 3-3 szakmát oktatunk, kifutó jelleggel. 3

4 TÁRGYI FELTÉTELEK Osztálytermek: 8 Szociális helyiség: 1 Fejlesztő szoba: 1 Tormaterem: 1 Tornaszoba (kondi) 1 Testnevelő tanári: 1 Tornatermi öltöző: 2 Igazgatói iroda: 1 Helyettesi iroda: 1 Tanári szoba: 1 Titkárság: 1 Számítástechnika terem: 1 Szakmai gyakorlati terem: 3 könyvkötő (kötészet): textiltermék összeállító (varroda) konyhai kisegítő (konyha) Tanulói öltöző: 2 Könyvtár: 1 Média terem: 1 Porta: 1 FUND Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által használt helyiségek: 2 Alapfeltételeink megfelelőek, pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztjük tárgyi eszközeinket, de a vizesblokkok felújítása és átalakítása szükséges volna, mert az épület állaga leromlott, a vizesblokkok elavultak. Az épület műszakilag elkülönített, külön bejáratú részében a MIOK, a Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány működik. 4

5 TÖRVÉNYI MEGFELELÉS Munkatervünk a 2014/2015-ös tanévben is az alábbi dokumentumoknak megfelelően készült évi LXXIX törvény a közoktatásról, változásokkal egybeszerkesztve évi LXXVL törvény a szakképzésről, változásokkal egybeszerkesztve 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet évi CXC. Törvény a köznevelésről Az emberi erőforrás miniszterének 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról évi CXXIX. Törvény Az emberi erőforrás miniszterének 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről Az emberi erőforrás miniszterének 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A Kormány 326/2013.(VIII. 30.) Korm. Rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Kerettantervekről szóló 51./2012.(XII. 21.) EMMI rendelet 110./2012.(VI. 4.) kormányrendelet a NAT-ról A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A Budai-Városkapu Iskola szakmai alapdokumentuma A 2014/2015-ös tanévben érvényes törvényi változásoknak megfelelően átdolgozott- PP, SZMSZ, Házirend alapján. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga 2014/2015-ös tanévre FŐ CÉLKITŰZÉSEINK TERVEZÉS Az új szakképzések bevezetése, szakmai képzés szerkezetének kialakítása A tanulásban akadályozott fiatalok szakmai képzettséghez segítése A 3 éves szakmai képzésre beiskolázott tanulók megtartása a képzés végéig A Fehérhegyi Második Esély iskola Programunk pályázati megvalósítása ig. A második esélyt biztosító képzések megszilárdítása FŐ FELADATAINK A zökkenőmentes nevelés-oktatás biztosítása a tanév közben megvalósuló fenntartóváltás ellenére Törvényi változásoknak való megfelelés, az iskolai dokumentumok felülvizsgálata Biztonságos körülmények között végzett munkavégzés biztosítása diák és tanár számára Hatékony tanári tevékenység Szabálykövető tanulói magatartásra nevelés 5

6 Egyéni szükségletekre való figyelés és ennek megfelelő bánásmód Tevékenységre alapozott tanulási tevékenységek Együttműködő és elfogadó tanári közösség Együttműködő és elfogadó tanulói közösség Jó iskolai légkör megteremtése Az iskola külső és belső állagának javítása, a tanulási környezet fejlesztése Egyéni tanulói szükségletek figyelembe vétele, ennek megfelelő fejlesztés Egyenlő hangsúllyal kívánjuk kezelni az esélyegyenlőség megteremtését és a tehetséggondozást. Az idei tanévben is kiemelt feladatunk a szervezeti kultúra fejlesztése, az iskola hagyományrendszerének kialakítása. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a szakmaiságra: a feladatok hatékony, eredményes, magasabb színvonalú szakmai felkészültségen alapuló megvalósítására Jogszerűségre: a problémák megoldásában kiemelt figyelem fordítása a jogszabályok helyes értelmezésére és alkalmazására Átláthatóságra: a tevékenység folyamatos szakszerű, mindenki számára értelmezhető dokumentálása A pedagógiai munka során a nevelés-oktatás egyformán fontos szerepét kívánjuk biztosítani. A diákok számára a tanulást segítő, fejlesztő tevékenységeket helyezzük előtérbe. A 9. osztályba történő beiskolázás érdekében továbbra is együttműködünk az Éltes EGYMIvel, és a szentlőrinci Kodolányi Iskolával A szakképző évfolyamokon a sikeres vizsgákra történő felkészítés a legfontosabb feladat. Tanulóink számára jó lehetőség a tanulószerződés keretében történő gyakorlati munkavégzés, ezért egyre több gyakorlati képzőhellyel dolgozunk együtt. A Dobbantó során megszerzett új ismeretek beépítése a mindennapi gyakorlatba: ráhangoló tevékenység, egyéni fejlődési terv, páros óravezetés, eseti szerződések, páros óravezetés team- munka, életpálya-építés, munkahelyi megfigyelések. A nyertes pályázatokból beszerzett eszközök további felhasználása, állagmegóvása, karbantartása. A pályázatok során megtanult technikák, innovatív munkaformák további alkalmazása. A továbbképzések során szerzett új tudáselemek beépítése a napi gyakorlatba: önismeret és döntések szerepe, pályatanácsadói tevékenység a sajátos helyzetben élők számára, tanulásmódszertani ismeretek, szakoktatók szakmai tapasztalatai. Pedagógus teljesítményértékelési és minősítési rendszer működtetése Jutalmazási rendszer működtetése (diák, tanár, szülő) A munkaköri leírások pontosítása illetve az abban foglaltaknak megfelelő munkavégzés ellenőrzése a Házirend felülvizsgálata, működtetése A jogszabályi változások figyelemmel kísérése A Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv felülvizsgálata Az új dokumentumok, rendeletek, törvények megismerése A pedagógusok munkavégzésének dokumentálása Pedagógiai cél-és feladatrendszerünket a Pedagógiai Programban kiemelt értékek köré csoportosítjuk. TUDÁS az alapképzésben és a szakképzésben is a személyes alap- és szakmai kompetenciák fejlesztése hangsúlyos szerepet kap mérési-értékelési eredmények elemzésére épülő fejlesztési tevékenység 6

7 a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztése iskolánkban kiemelt feladat a szakképzést előkészítő évfolyamokon eredményes képzés biztosítása, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szakképző évfolyamokon az eredményes szakmai vizsgákra történő felkészítés és a tehetséges tanulók szakmai versenyekre való sikeres felkészítése a tanár-diák kapcsolat személyesebbé válása a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodó, rugalmas oktatási módszerek alkalmazásával élmény közelibb oktatás megvalósulása a pedagógus továbbképzések rendszerével a pedagógusok célirányos módszertani fejlődésére törekszünk A tanórán kívüli foglalkozások keretében kreatív tevékenységek megtanítása, tehetséges tanulók helyzetbe hozása az egyéni szükségleteknek megfelelő fejlesztés a meglévő erősségekre építő fejlesztés EGÉSZSÉG felvilágosító tevékenység egészségkárosító tényezőkről, osztályfőnöki órákon és védőnő által tartott felvilágosító foglalkozásokon a korcsoport jellemzőinek megfelelő szexuális felvilágosítás védőnő által irányított foglalkozásokon drogprevenciós tevékenység az osztályfőnöki és kommunikációs órák keretében a szabadidős foglalkozások egészség megőrző célú tervezése, diáksport programok szervezése pályaalkalmassági egészségügyi követelmények megismertetése a tanulókkal, szakmai alkalmasság vizsgálata együttműködés iskolaorvossal, védőnővel 9.E, 9. és a 11. évfolyamon a mindennapos testnevelés biztosítása A dohányzási szabályok betartatása Bűnmegelőzési tanácsadó segíti munkánkat SZOCIALIZÁLTSÁG esélyegyenlőség biztosítása a különböző módon hátrányos helyzetű tanulóink számára tanulók együttműködési készségének és egymás elfogadásának fejlesztése kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával és szituációs gyakorlatokkal közösségért felelős szemlélet kialakítása az osztályfőnöki órák témaválasztásával, külső szakértők felkérésével döntési és konfliktuskezelési technikák elsajátításához segítségnyújtás, majd azok folyamatos gyakoroltatása krízishelyzetbe került tanulók azonnali és megoldáskövető segítése esélyteremtés a szakmatanulásra, és munkába állásra, pályaorientációs foglalkozások célirányos szervezésével családalapításra, munkavállalásra való felkészülés, feltételrendszerének, felelősségének tudatosítása társadalmi beilleszkedést segítő tevékenység, az iskolai tanműhelyekben és a gyakorló munkahelyeken végzett munka együttműködés a Fogd a Kezem Alapítvánnyal és a Munkaügyi Központtal az elhelyezkedési esélyek növelésére 7

8 nyitott iskolai programok szervezése, lehetőséget biztosítva az általános iskolások és a lakosság számára iskolánk megismerésére más szervezetek és civil közösségek által szervezett rendezvényeken való részvétel A PEDAGÓGUSKÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI Az alapkompetenciák eredményes elsajátíttatása a szakképzős tanulók új OKJ szerinti szakmai és vizsga követelményeknek megfelelő felkészítése egyéni fejlesztési tervek készítése a tanulók értékítéletének és szocializációjának formálása az oktató-nevelő tevékenységek során, a szabadidős programok és rendezvények kínálta lehetőségeket kihasználva a pedagógus tantestület közösségi, együttműködési szemléletének erősítése, a kitűzött célok tudatosításával és a feladat- és felelősségi körök pontos meghatározásával az új kollegák beilleszkedésének biztosítása diáktoborzás, kapcsolattartás tanulói célcsoportunk képző iskoláival az iskolai internetes honlap folyamatos fejlesztése iskolánk népszerűsítése, menedzselése médiákban A PEDAGÓGUSKÖZÖSSÉG INNOVÁCIÓS FELADATAI mérések elvégzése és a tapasztalatok feldolgozása a kompetencia alapú oktatás beépítése a tanítási gyakorlatba projekt módszer és a kooperatív tanulásszervezés alkalmazása bemutató órák szervezése tantárgyi feladatbankok összeállítása szituációs játékok szervezése szemléltetési lehetőségek gyarapítása motivációs lehetőségek gazdagítása a NAT követelményeinek való megfelelés A PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI (Teljes egészében az IMIP tartalmazza.) Az ellenőrzés formái: -óralátogatás -megbeszélés -mérési eredmények -írásbeli dokumentumok (tanmenet, naplók) -tanulói produktumok (füzetek, dolgozatok) Az ellenőrzés szempontjai: -iskolai dokumentumok ismerete, alkalmazása -azonosulás az iskolai célokkal -módszertani kultúra változatossága -tanulói munkaszervezés, tanítási folyamat irányítása -adatgyűjtés és adatszolgáltatás pontossága -differenciált képességfejlesztés 8

9 -kulcskompetenciák ismerete, fejlesztési módszerek és azok eredményessége -esélyteremtő pedagógiai módszerek alkalmazása -ellenőrzés- értékelés -munkafegyelem -tanár-diák, tanár-tanár, tanár-szülő kapcsolat Az ellenőrzés eredményeit fejlesztő értékelés formájában jelezzük vissza a dolgozóknak, melynek során saját munkájára reflektálhat. ÓRALÁTOGATÁSI TERV: Új pedagógusok: 9. osztályok: 11. osztályok: 12. osztályok: október-november november és március január és április december és február Az óralátogatásokat végzik: -helyettes osztályfőnöki munkacsoport-vezető szakmai munkacsoport vezető TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Foglalkozás témája Óraszáma/hét Foglalkozás vezetője differenciált fejlesztő 2 Nagy Marianna foglalkozás differenciált fejlesztő 2 Menyhárt Mónika foglalkozás egyéni fejlesztés 5,5 Pelléné Szabó Éva differenciált fejlesztő 3 Emerichné Fekete Györgyi foglalkozás egyéni fejlesztés 3,5 Cserné Hajdu Leila differenciált fejlesztő 1 Nierner József foglalkozás differenciált fejlesztő 12 Bedő Jenő foglalkozás differenciált fejlesztő 7 Imri Katalin foglalkozás egyéni fejlesztés 4 Imri Katalin felzárkóztatás 2 Imri Katalin zenei szakkör 3 Karsai Richárd sulirádió szakkör 2 Imri Katalin könyvbarát szakkör 2 Imri Katalin tömegsport 3 Kovács Ferenc 9

10 ISKOLAI MUNKACSOPORTOK MUNKACSOPORT Neve Vezetője Feladata Osztályfőnöki Emerichné Fekete Györgyi Osztályfőnökök koordinálása, informálása Kezdő osztályfőnökök mentorálása Tanmenetek tartalmi ellenőrzése Kapcsolattartás partnerekkel Kirándulási tervek összegyűjtése Osztályfőnöki adatbázis karbantartása, Mulasztási és haladási naplók bejegyzéseinek ellenőrzése Osztályszintű rendezvények ellenőrzése Szülői értekezletek, fogadó órák szervezése Esetmegbeszélések, nevelési problémák megvitatása igény szerint Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Osztálytermek ellenőrzése Szakirodalom figyelemmel kísérése Módszertani tanácsadás Szakképzés Menyhárt Mónika Gyakorlati képzőhelyekkel történő kapcsolattartás és ellenőrzés Szakmai gyakorlati termek ellenőrzése Az OKJ szakmai és vizsgakövetelményeinek beszerzése és megismertetése A központi képző programok beszerzése és megismertetése Szakmai vizsgák szervezése A gyakorlati képzés anyag és eszközigényének ellenőrzése Pályakövetés rendszerének kidolgozása Humán Imri Katalin Humán oktatói feladatok koordinálása Iskolai szintű rendezvények szervezése Iskolaújság szerkesztése Honlap szerkesztés előkészítése Fejlesztő Keller Ágnes Iskola kijelölő határozatok beszerzése Kapcsolattartás védőnővel Szakvélemények beszerzése Egyéni fejlesztési tervek dokumentálása Javaslatok fejlesztő anyagok beszerzésére Kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel Pályatanácsadás az SNI-s tanulóknak 10

11 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. tanév Dátum Feladat Felelős Augusztus 25. Hétfő Alakuló értekezlet, létszámellenőrzés Tantárgyfelosztás véglegesítése 27. szerda Javító és osztályozó vizsgák, anyakönyvek lezárása osztályfőnökök 29. Péntek Témafelelősök megjelölése, csoportok megalakulása, választása 29.Péntek Nyári munkálatok ellenőrzése kincstárnok 29.Péntek Iskolai tantermek előkészítése, ellenőrzése 29.Péntek épület bejárása (munkavédelmi, tűzvédelmi kincstárnok szempontból) 29.Péntek Haladási, és osztályozó naplók kiadása osztályfőnöki munkacsoport vezető 29.Péntek Osztálylétszámok kialakítása, érkezett- távozott iskolatitkár tanul Tanulói jogviszonyok ellenőrzése ók tanulói jogviszonyának rendezése 29.Péntek Iskolavezetői ülés koordinációs értekezlet az év fő feladatairól 29.Péntek Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás alkalmazottaknak munkavédelmi felelős 29.Péntek Órarend készítése 29.Péntek Ügyeleti rend készítése osztályfőnöki munkacsoport vezető 29.Péntek Nyári gyakorlat igazolása helyettes Szeptember 1.Hétfő Tanévnyitó iskolagyűlés 1.Hétfő Első tanítási nap Házirendek kiadása Órarendek kiadása Osztálynévsorok leadása Tájékoztató füzetek kiosztása Szakvélemények összegyűjtése Tanulói jogviszony igazolás Baleseti, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás tanulóknak Tankönyvek átvétele Szakkörök és sportköri foglalkozások meghirdetése A gondviselők értesítése a felvételt nyert tanköteles tanulók mulasztásáról osztályfőnökök 1-5. Szakképzős tanulók munkahelyre irányítása, tanulószerződések véglegesítése, munkahelyeknek helyettes tájékoztató levél küldése 5. Péntek Beiratkozott és megjelent tanulók HH és HHH tanulók iskolatitkár nyilvántartásba vétele 5. Péntek Egyéni fejlesztő foglalkozások megszervezése fejlesztők 15. Hétfő Jelentkezés a pályaválasztási kiállításra 11

12 helyettes 15. Hétfő Iskolai munkaterv elkészítése és jóváhagyása a tantestület részéről, megküldése a fenntartónak helyettes Szülői értekezlet, szülői munkaközösség osztályfőnökök megalakulása 9. és 11. évfolyamnak Nevelési értekezlet fő 30. Kedd Tanulói nyilvántartás egyeztetése, összesítése iskolatitkár, osztályfőnökök 30. Kedd Osztályfőnöki adatbázis elkészítése osztályfőnökök, iskolatitkár 30. Kedd DÖK választmányának megalakulása diáktanács vezetője 30. Kedd Munkacsoportok munkaterveinek elkészítése csoportvezetők 30. Kedd Az évi munka ellenőrzési, értékelési, jutalmazási szempontjainak ismertetése Október Az aradi vértanúk évfordulójáról megemlékezés osztályfőnökök H-P osztálykeretben és koszorúzás Mi a pálya - Pályaválasztási kiállítás Pécs, helyettes Cs-P-Sz Szivárvány Gyermekház 15. Szerda DECEFA monitoring gyakorlati oktatásvezető,, kincstárnok 15.Szerda Statisztikai adatszolgáltatás 15.Szerda Felvételi tájékoztató KIR-ben 15.Szerda Nyomtatványrendelés iskolatitkár 15.Szerda OKM kódok megadása Felvételi Központ és fenntartó felé 15.Szerda Szaktárgyi tanmenetek leadása osztályfőnöki munkacsoport vezető 18.Szombat Munkanap áthelyezés. okt. 24. pénteket ledolgozva. 22. Szerda Október 23-i iskolai ünnepély humán munkacsoport vezető 22. Szerda Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap osztályfőnökök Felvételi tájékoztató közzététele Őszi szünet November 3. Hétfő Szünet utáni első tanítási nap osztályfőnökök Az épület állagának felülvizsgálata, szertárak, kincstárnok műhelyek, munkaközösségek igényeinek felmérése a költségvetés tervezéséhez, humán erő számbavétele, létszám, végzettség 14. Péntek Gazdálkodási ütemterv készítése, költségvetés készítése kincstárnok 14. Péntek Pedagógus továbbtanulás igényfelmérése 14. Péntek Normatíva igénylés 20. Csütörtök Nyílt nap és szakmás kiállítás a szaktermekben 9-12 óráig és DÖK segítő tanár helyettes Szakképzési Tanulmányi Versenyek meghirdetése helyettes MK. Hivatalos értesítőben 24. Hétfő Fogadó óra 14,00-16,00-ig szaktanárok 28. Péntek Tankönyv támogatási kérelmek leadása tankönyvfelelős 12

13 December 5. Péntek Tréfás Szent Miklós járás DÖK segítő tanár Jelentkezés egységes felvételire 13. Szombat Munkanap áthelyezés december 24.-t ledolgozva - DÖK segítő tanár Luca napi bohóságok tanítás nélküli munkanap Beszámoló az intézmény által benyújtott pályázatokról 19.Péntek Osztálykarácsony, Fehérhegyi Csillagok- tanítás nélküli munkanap osztályfőnökök, DÖK 19.Péntek Téli szünet előtti utolsó nap Téli szünet osztályfőnökök Január 5. Hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap ig A tanulók fizikai állapotának és edzettségének testnevelő tanár vizsgálata 8. Csütörtök Osztályozóvizsga osztályfőnökök Munkaközösségi és témacsoportos foglalkozások a félévi értekezlet előkészítése céljából, tájékoztató füzetek, naplók ellenőrzése 9. Péntek Jelentkezés szakmai tanulmányi versenyekre helyettes és szakmai tanárok 12. Hétfő Osztályozó értekezlet 10. Szombat Munkanap áthelyezés, január 2. pénteket ledolgozva Belső továbbképzés- tanításnélküli munkanap 16. Péntek I. félév utolsó napja 17. szombat Általános felvételi eljárás kezdete 19. Hétfő II. félév első tanítási napja Szülői értekezlet 12. évfolyam osztályfőnökök 20. Kedd Nyílt nap és szakmás kiállítás a szaktermekben 9-12 óráig helyettes és DÖK segítő tanár A félévi értekezleten jelentésre kötelezettek feladatainak pontos meghatározása, kiadása 22. csütörtök Magyar kultúra napja humán munkacsoport vezető 23. Péntek Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 23. Péntek Munkahelyek tájékoztatása félévi tanulmányi helyettes eredményekről 26. Hétfő Félévi nevelési értekezlet Általános felvételi eljárás kezdete 30. Péntek Szakképző vizsgákra való jelentkezések helyettes osztályfőnökök, szakoktatók Nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv megküldése fenntartónak, iskolaszéknek, intézményi tanácsnak Február 13. Péntek Jelentkezési lapok beadása 9. évfolyamra osztályfőnökök, iskolatitkár 13

14 13. Péntek Szalagavató ünnepély 12.-es osztályfőnökök, DÖK 13. Péntek Szakképzési osztályokba jelentkezés, orvosi alkalmasítással megkezdése 9E osztályfőnök, védőnő, iskolaorvos 13. Péntek Jelentkezés szakmai vizsgára helyettes 20. Péntek Iskolai tankönyvrendelés tankönyvfelelős 20. Péntek Tankönyvellátás rendjének kidolgozása 20. Péntek megállapodás kötése a tankönyvfelelőssel kincstárnok 20. Péntek szülők tájékoztatása a tankönyvrendelésről (iskolaszék, DÖK véleményének beszerzése) DÖK mentor tanár 25. Szerda A kommunizmus áldozatainak emléknapja osztályfőnökök Március 2. Hétfő Vizsgajelentkezés megküldése az NMH-nak, írásbeli helyettes tételek megrendelése Pedagógus beiskolázási terv 11. Szerda Ideiglenes felvételi jegyzék szakiskolában 13. Péntek Március 15-i megemlékezés humán munkacsoport vezető Hétfő-kedd Tanulói továbbtanulási adatlapok módosítása 23. Hétfő KIR visszaigazolás a jelentkezettekről iskolatitkár Április 1. Szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2. Csütörtök Kiegészített felvételi jegyzék KIR-től iskolatitkár 2-7. Tavaszi szünet 8. Szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 16. Csütörtök Holocaust áldozatairól történő megemlékezés humán munkacsoport vezető. 17. Péntek Végleges felvételi jegyzék KIR-től 21. Kedd Egészségnap- tanítás nélküli munkanap védőnő, DÖK 22. Szerda Föld napi programok osztálykeretben osztályfőnökök 24. Péntek Értesítés felvételről jelentkezőknek és iskoláknak, iskolatitkár Köv. tanév szükséglete (óraszám, ped.álláshely) Beszámoló a benyújtott pályázatokról a fenntartónak 27. Hétfő Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamnak 30. Csütörtök Befejező évfolyamon utolsó tanítási nap Május 1. Péntek Munka ünnepe tanítási szünet Rendkívüli felvételi eljárás 8. Péntek Ballagás 12.-es osztályfőnökök, DÖK Tanári továbbképzésekre jelentkezések véglegesítése ig Szakmai írásbeli vizsgák 8 órától helyettes Szabadságolási terv elkészítése 15. Péntek Szakmai gyakorlati helyek egyeztetése helyettes 18. Hétfő Javaslat tanár, szülő, diák kitüntetésre KT, DÖK, SZM 14

15 Szóbeli és gyakorlati vizsgák helyettes 25. Hétfő Pünkösd tanítási szünet Június 4. Csütörtök Nemzeti összetartozás napja humán munkacsoport vezető 5. Péntek Osztályozó vizsga osztályfőnökök 8. Hétfő Osztályozó értekezlet osztályfőnöki munkacsoport vezető. 11. Csütörtök Sportnap (tanítás nélküli munkanap) testnevelők 12 Péntek. DÖK-nap (tanítás nélküli munkanap) Iskolai közös kirándulás DÖK segítő tanár Ofik 15. Hétfő Utolsó tanítási nap, évzáró ünnepély 16. Kedd Nyári gyakorlat megkezdése szakmai tanárok és helyettes 22. Hétfő Nevelési értekezlet 16. Kedd A nyári ügyeleti rend és nyitva tartás elkészítése 16. Kedd Év végi statisztika elkészítése osztályfőnöki munkacsoport vezető 16. Kedd Ügyiratkezelés, tantárgyi dokumentációk elkészítése iskolatitkár, (iktatókönyvek, tanulói nyilvántartás) 16. Kedd Naplók lezárása, anyakönyvek osztályfőnöki munkacsoport vezető 16. Kedd Szakköri naplók lezárása szakkörvezetők 16. Kedd Szakmás dokumentumok lezárása gyakorlati oktatásvezető 16. Kedd Vizsga zárójelentés készítése gyakorlati oktatásvezető Beiratkozás a következő tanévre osztályfőnöki mköz.vez. Év végi értekezlet jegyzőkönyve fenntartónak iskolaszéknek, intézményi tanácsnak Pályázati beszámolók Augusztus 25. Kedd Javítóvizsga 31. Hétfő Tanév vége TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK Luca nap Fehérhegyi Csillagok Belső továbbképzés Egészségnap Sportnap DÖK NAP- Iskolai kirándulás Pécs,

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-ös tanévre Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. 8,00 Trefort utána

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KÖZGAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IDEGENFORGALMI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 5000 SZOLNOK, BAROSS ÚT 43. MUNKATERV 2016/2017. TANÉV Készítette:

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

A Tett Szakképző Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015/2016-os tanév

A Tett Szakképző Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015/2016-os tanév A Tett Szakképző Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015/2016-os tanév Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az új szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII tv.), és a 28/2015. (V. 28.)

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben