Utasítások évfolyam február 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25."

Átírás

1 4. szám 126. évfolyam február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról /2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a váltógondozás hálózati szintű egységes végrehajtására Egyéb közlemények: Hirdetmény Bélyegzők érvénytelenítése /2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról. 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt.-nél kötelező szakmai gyakorlatot töltő hallgatók, tanulók fogadására vonatkozó egységes szabályozás kialakítása, továbbá a hatásköri és technikai szabályok meghatározása. 2. HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁ- ROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére Felelősség Utasítások Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Szervezetmenedzsment vezetője felelős. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Gyakorlatigényes alapképzési szak: a Szakindítási kormányrendelet (lásd: utasítás 5. Hivatkozások pontjában) alapján gyakorlatigényesként meghatározott kötelező szakmai gyakorlatot igénylő alapképzési szakok. Szakmai gyakorlat: - az Ftv. (lásd: utasítás 5. Hivatkozások pontjában) hatálya alá tartozó gyakorlati képzés részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör ellátásához szükséges készségek, képességek és ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket a hallgatók az intézményben vagy azon kívül a munkavégzéshez hasonló feltételek között a szükséges eszközökön sajátítanak el azzal, hogy a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmények, a képzési és kimeneti követelmények, valamint a tantervek tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges képzési, illetve szakképzési programok alapján folyik. - az Szt. (lásd: utasítás 5. Hivatkozások pontjában) hatálya alá tartozó, a gyakorlati ismeretek nyújtása és alkalmazása, készségek kialakítása és fejlesztése érdekében

2 234 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám végzett, pedagógiailag tervezett képzési tevékenység, amelynek tartalmát, időkeretét a központi program (tanterv), a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza. Vasúti közlekedés előkészítésével, lebonyolításával és biztonságával összefüggő területen eltöltött szakmai gyakorlat: balesetveszélyes körülmények között, elsodrási határon belül, folyamatos felügyeletet, és egészségügyi alkalmassági vizsgálatot igénylő szakmai gyakorlattípus. Szakmai konzulens, szakmai felügyeletet ellátó munkatárs: a szakmai gyakorlatra érkező hallgató mellé kötelezően kijelölt, a felügyeletét ellátó munkatárs. Megbízólevél: a MÁV Zrt. belső, szakmai felügyeletet ellátó munkatárs megbízása a szakmai gyakorlatos tanuló / hallgató felügyeletére, mely az utasítás 2. számú melléklete Együttműködési megállapodás: kötelező szakmai gyakorlatot töltő tanulók, hallgatók fogadásáról aláírt szerződés, a felsőoktatási intézményekkel kötendő megállapodás minta az utasítás 3/a. számú melléklete, a középfokú szakképző intézményekkel kötendő megállapodás minta az utasítás 3/b. számú melléklete. Szakmai gyakorlati követelmények: Az Ftv. hatálya alá tartozó szakmai gyakorlat célját, követelményeit az elvárt tevékenységet, eredményeket és egyéb feltételeket rögzítő dokumentum. A szakmai gyakorlati követelmények, az Együttműködési megállapodás 2. sz. melléklete. Fogadónyilatkozat: a MÁV Zrt. saját, szakképzési hozzájárulás elszámolásának alapbizonylatát képező dokumentum, az Együttműködési megállapodás 1. számú melléklete és a Tanulószerződés / Hallgatói szerződés alapja. Szakoktató: a Baross Gábor Oktatási Központ által kijelölt, a Munka Törvénykönyve 117/B. szerinti teljes munkaidőben foglalkoztatott szakoktató, gyakorlati oktató, valamint a tanuló, illetve a hallgató gyakorlati képzésével megbízott egyéb olyan szakember, aki minden munkanapján tanulók, illetve hallgatók gyakorlati képzését végzi. Foglalkoztatási napló: A szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló/felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgató által elvégzett tevékenységet rögzítő dokumentum. A Foglalkoztatási napló vezetésével, a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs hetente beszámol a gyakorlatról a Baross Gábor Oktatási Központnak. A szakképzési hozzájárulás elszámolásának alapbizonylatát képező dokumentum, mely az utasítás 4/a számú melléklete. Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről: A hallgató részére kiállított dokumentum, mely igazolja a szakmai gyakorlat teljesítését, mellékletét képezi a Jelenléti ív. Az utasítás 4/b számú melléklete. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok Az Ftv. hatálya alá tartozó szakmai gyakorlathoz kapcsolódó határidők A MÁV Zrt. a szakmai gyakorlatra érkezők szabályozott fogadása és kezelése miatt évente három terminusban fogad felsőfokú oktatási intézmények hallgatóit. - Nyári időszak - Őszi időszak - Tavaszi időszak A nyári időszakra való jelentkezések beérkezési határideje április 30. Indulási ideje július 1. Az őszi időszakra való jelentkezések beérkezési határideje június 30. Indulási ideje szeptember 1. A tavaszi időszakra való jelentkezések beérkezési határideje november 30. Indulási ideje február 1. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elindításának határideje nyári időszakra szervezett szakmai gyakorlat esetében május 15. az őszi időszakra szervezett szakmai gyakorlat esetében július 15. a tavaszi időszakra szervezett szakmai gyakorlat esetében december 15. A munka-, és balesetvédelmi oktatás időpontja a szakmai gyakorlat kezdő napja A középfokú szakképzés és a felsőfokú szakképzés szakmai gyakorlatához kapcsolódó határidők A szakmai gyakorlatra való jelentkezések beérkezési határideje március 16., indulási ideje pedig június Az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgató fogadásának szabályai A Szakindítási kormányrendelet 1. számú melléklete alapján egy a MÁV szakember utánpótlásának szempontjából stratégiailag fontos (kiemelt szakok), és egy nem kiemelt jelentőségű, de támogatott csoport határozható meg a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható alapképzési szakok közül, a következők szerint:

3 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 235 A felsőfokú oktatási intézményekben oktatott szakok közül az alábbiakban fogadhatók szakmai gyakorlatra: Kiemelt szakok: kiemelt szakoknak tekintjük azokat a Sorszám Szak megnevezése 1 Energetikai mérnöki 2 Építőmérnöki 3 Közlekedésmérnöki 4 Mérnökinformatikus 5 Villamosmérnöki Sorszám Szak megnevezése 1 Építészmérnöki 2 Földmérő és földrendező mérnöki 3 Gazdálkodási és menedzsment 4 Gazdaságinformatikus 5 Gépészmérnöki 6 Kereskedelem és marketing 7 Kertészmérnöki 8 Környezetmérnöki 9 Nemzetközi gazdálkodás 10 Pénzügy és számvitel 11 Gazdaságinformatikus 12 Mérnökinformatikus 13 Programtervező informatikus 14 Rendészeti igazgatási A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók felügyeletét ellátó munkatárs a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint jogosult felügyeleti pótlékra, de csak abban az esetben, ha a szakmai gyakorlat a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő területen valósul meg, és ez a Megbízólevelében szerepel. szakokat, amelyekre folyamatos, nagyobb számú igény jelentkezik a szakmai szervezetek részéről, és a MÁV Zrt. szempontjából stratégiai jelentőségű. Támogatott szakok: támogatott szakoknak tekintjük azokat a szakokat, amelyekre esetenként a szervezeti feladatok és a mobilitás függvényében igény jelentkezik A középfokú szakképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő tanuló/ hallgató fogadásának szabályai a) A középfokú szakképző intézményekben oktatott szakmák közül az alábbiak fogadhatóak szakmai gyakorlatra: Sorsz. OKJ szakma megnevezése OKJ kódja 1. Elektromos gép- és készülékszerelő Épületasztalos Gépi forgácsoló Géplakatos Hegesztő Közlekedésautomatikai műszerész Hídépítő és -fenntartó technikus Vasútépítő és -fenntartó technikus Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Vasúti villamos jármű szerelője Vasútijármű-technikus Forgalmi szolgálattevő Vasúti személyfuvarozási pénztáros Villanyszerelő Elektronikai műszerész Elektronikai technikus Irodai asszisztens Logisztikai ügyintéző Útépítő és -fenntartó technikus

4 236 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám b) A Szt. 19 alapján, a tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmény és a MÁV Zrt. közötti Együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha az intézmény csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért a tanuló/hallgató kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzési idő legfeljebb ötven százalékában a MÁV Zrt-nél jön létre. A tanuló/hallgató gyakorlati képzése Tanulószerződés/ Hallgatói szerződés megkötésével abban az esetben folytatható, ha az intézmény csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért a tanuló/hallgató kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzési idő legalább ötven százalékában a MÁV Zrt-nél jön létre. c) Az akkreditációs eljárás folyamata: Amennyiben tanúsítás szükséges (új képzés, új helyszín, magasabb létszámú képzés, lejárt tanúsítvány, a szakma oktatásának egy éven túli felfüggesztése az adott helyen) az adott tanműhely vezetésével megbízott munkatárs kezdeményezi az illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál a Bevezető ellenőrzés lefolytatását a képzés megkezdése előtt. A Bevezető ellenőrzés sikeres lebonyolítása esetén a kamara határozatban engedélyt ad a gyakorlati képzés megkezdésére. A gyakorlati képzés megkezdését követő 60 napon belül kezdeményezni kell az Emelt szintű ellenőrzés lebonyolítását. Sikeres ellenőrzés esetén a kamara kiadja a tanúsítványt A szakmai gyakorlatra érkezők fogadási folyamatának leírása Az utasítás 4.1. A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok fejezetében szereplő szakokról / szakmákról szakmai gyakorlatra érkezők fogadására van lehetőség Az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgató fogadási folyamatának leírása 1. A felsőfokú oktatási intézmény gyakorlatigényes alapképzési szakon résztvevő nappali tagozatos hallgató (továbbiakban: hallgató) jelentkezik gyakorlati idejének MÁV Zrt.-nél történő letöltésére ben vagy a honlapon a Jelentkezési lap (az utasítás 1/a számú melléklete) kitöltésével és az önéletrajz csatolásával. 2. A Toborzás-kiválasztás szervezet megvizsgálja a hallgató alapképzési szakát. Amennyiben az alapképzési szak szerepel az utasítás pontjában lévő táblázatban, illetve a várható igények alapján az utánpótlás szempontjából a MÁV Zrt. számára fontos, a hallgató fogadható. Amennyiben nem, a Toborzás-kiválasztás értesíti az elutasításról a hallgatót és a folyamat lezárul. 3. A Toborzás-kiválasztás szervezet egyeztet a szakmai szervezettel a hallgató szakmai gyakorlatra történő fogadásáról, illetve, hogy a hallgató a vasúti közlekedés előkészítésével, lebonyolításával és biztonságával öszszefüggő területen fogja-e a gyakorlatát teljesíteni. Ha a szakmai szervezet tudja fogadni a hallgatót és erről írásban felelősségteljesen nyilatkozik, a folyamat a hallgató vállalati kritériumoknak való megfelelés elbírálásával folytatódik. Ha nem tudja a szakmai szervezet fogadni, akkor az elutasításról a Toborzás-kiválasztás tájékoztatja a hallgatót és a folyamat lezárul. 4. A Toborzás-kiválasztás szervezet elbírálja a jelöltet (hallgatót) a vállalati kritériumoknak való megfelelés szempontjából. Amennyiben a Toborzás-kiválasztás a jelöltet (hallgatót) fogadhatónak/megfelelőnek tartja, tájékoztatja, mely hivatalos dokumentumok szükségesek a szakmai gyakorlat megkezdéséhez, és a rendelkezésre álló adatokat összegyűjti. Amennyiben nem tartja fogadhatónak/megfelelőnek, tájékoztatja az elutasításról a hallgatót és a folyamat lezárul. 5. A szakmai szervezet, szervezeti egysége kijelöli a szakmai gyakorlatra érkező hallgató szakmai felügyeletet ellátó munkatársát, valamint megküldi róla az információt a Toborzás-kiválasztás szervezetnek. 6. A Toborzás-kiválasztás szervezet az SAP-ban ellenőrzi, hogy a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs rendelkezik-e a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. Amennyiben az iskolai végzettségét igazoló dokumentumok nincsenek rögzítve, vagy a rögzítések minősége nem megfelelő, bekéri az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat a szakmai felügyeletet ellátó munkatárstól, majd átadja rögzítésre a Humánpartnernek, aki szkennelésre megküldi a Humán Szolgáltató szervezetnek. 7. A Humánerőforrás terület képviselője Megbízólevélben bízza meg a szakmai felügyeletet ellátó munkatársat a szakmai gyakorlat irányítására és felügyeletére. A Toborzás-kiválasztás elektronikusan megküldi a szkennelt Megbízólevelet a Baross Gábor Oktatási Központnak. 8. A Toborzás-kiválasztás szervezet értesíti a foglalkoztatni kívánt hallgatót a szakmai gyakorlattal kapcsolatos előzetes információkról. Felszólítja a hallgatót a gyakorlat megkezdéséhez szükséges hivatalos dokumentumok beszerzésére. 9. Amennyiben korábban nem volt megkötött Együttműködési megállapodás, a Toborzás-kiválasztás szervezet előkészíti a szakmai gyakorlatra érkező hallgató felsőoktatási intézményével hallgatónként megkötendő Együttműködési megállapodást, és egyeztet az érintettekkel. 10. Amennyiben a szakmai gyakorlatra érkező hallgató oktatási intézményével nem volt Együttműködési meg-

5 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 237 állapodás a Toborzás-kiválasztás szervezet megköti azt, melyet előzetesen a Humánerőforrás igazgató, valamint a Toborzás-kiválasztás szervezet vezetője aláírásával ellát. Ha a szakmai gyakorlatra érkező hallgató oktatási intézményével volt megkötött Együttműködési megállapodás, akkor a Toborzás-kiválasztás szervezet kiegészíti ezt a hallgatók Fogadónyilatkozataival. 11. A Toborzás-kiválasztás szervezet megvizsgálja, hogy a hallgató mely szakterületen fogja gyakorlati idejét letölteni, és ez alapján eldönti, hogy a gyakorlati idő letöltéséhez szükséges-e MÁV által kezdeményezett egészségügyi alkalmassági vizsgálat. Amennyiben nem szükséges, a folyamat a 14. pontban folytatódik. 12. A Toborzás-kiválasztás szervezet összesített listán kezdeményezi az érintett hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának lefolytatását a Munkaerő-gazdálkodásnál, aki ezt továbbítja az EBK főosztálynak. Az EBK főosztály felveszi a kapcsolatot a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel, aki 2 héten belül tanulónként jelöli ki a vizsgálat helyét, idejét és erről értesíti a Munkaerő-gazdálkodás és a Toborzás-kiválasztás szervezetet, melynek alapján a Toborzáskiválasztás szervezet értesíti a hallgatókat. 13. A hallgató részt vesz az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, és az eredményt a Toborzás-kiválasztás szervezetnek átadja. A Toborzás-kiválasztás szervezet a vizsgálatok eredményéről tájékoztatja a Munkaerő-gazdálkodás szervezetet. Amennyiben a hallgató nem alkalmas, a Toborzás-kiválasztás értesíti erről a hallgatót és a folyamat véget ér. 14. A Toborzás-kiválasztás szervezet előkészíti a Fogadónyilatkozatot hallgatói aláírásra. 15. A Toborzás-kiválasztás szervezet megszervezi a szakmai gyakorlatra érkező hallgatók munka-, és balesetvédelmi oktatását, és értesíti őket erről. Az oktatás időpontja legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdő napja. 16. A Toborzás-kiválasztás szervezet egyeztet a gyakorlat részleteiről a hallgatóval, és a szakmai felügyeletet ellátó munkatárssal. Az egyeztetésen, vagy azt követően aláírásra kerül a Fogadónyilatkozat és az Informatikai biztonsági és adatvédelmi nyilatkozat, melyet az utasítás 5. számú melléklete tartalmaz. 17. A Toborzás-kiválasztás szervezet megküldi a Baross Gábor Oktatási Központ iskolai rendszerű képzési koordinátorának a hallgató aláírt Együttműködési megállapodását. 18. A Baross Gábor Oktatási Központ az Együttműködési megállapodást továbbítja a Humán Szolgáltató szervezetnek. A Humán Szolgáltató szervezet a kifizetéshez szükséges jogviszonyt létrehozza az SAP-ban, és feltölti az ehhez szükséges dokumentumokat. 19. Amennyiben a szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges munkaruha, védőeszköz, a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs átadja azt a hallgatónak a szakmai gyakorlat helyszínén és a hallgató megkezdi a gyakorlat letöltését. 20. A szakmai felügyeletet ellátó munkatárs rendszeresen vezeti a hallgatóra vonatkozó Jelenléti ívet. 21. A szakmai felügyeletet ellátó munkatárs folyamatosan, havonta tájékoztatásul elektronikusan megküldi a hallgató szakmai gyakorlatáról a Jelenléti ívet a Baross Gábor Oktatási Központnak. 22. Amennyiben a hallgató megfelel az utasítás pontjában felsorolt kritériumainak, valamint van megkötött Együttműködési megállapodás, akkor a Baross Gábor Oktatási Központ intézkedik hallgató Ftv. 48. (3) bekezdése alapján az Együttműködési megállapodásban szereplő fizetendő díjazásáról. 23. A Baross Gábor Oktatási Központ a Jelenléti ív alapján megállapítja a szükséges, az Együttműködési megállapodás szerinti étkezési utalványok összegét, azt megrendeli a Humán Szolgáltató szervezettől, majd kiosztja a hallgatóknak a szakmai gyakorlati idejükre járó étkezési utalványt. 24. Az utolsó gyakorlati napon a hallgató leadja az átvett eszközöket, esetlegesen a munkaruhát és a védőeszközöket, és a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs lezárja a Jelenléti ívet, valamint kiállítja az igazolást (az utasítás 4/b számú melléklete) 25. A szakmai felügyeletet ellátó munkatárs elküldi a papír alapú lezárt Jelenléti ívet a Baross Gábor Oktatási Központnak. 26. A Baross Gábor Oktatási Központ ellenőrzi a lezárt Jelenléti ívet és archiválja azt. Amennyiben a Megbízólevél vasúti közlekedés biztonságával összefüggő területre vonatkozik, a Baross Gábor Oktatási Központ a lezárt Jelenléti ív alapján, a vonatkozási hónapra bontva órákban meghatározott adatokat elektronikusan megküldi a Humán Szolgáltató szervezetnek, aki intézkedik a kifizetésről. A szakmai gyakorlat támogatási pótlék a felügyeletet ellátó munkatárs részére a szakmai gyakorlat lezárását követően, utólag kerül kifizetésre. 27. A Toborzás-kiválasztás szervezet záró megbeszélést szervez, melyen részt vesz a hallgató, valamint a szakmai

6 238 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám felügyeletet ellátó munkatárs. A megbeszélés keretében a Toborzás-kiválasztás átadja a gyakorlati idő letöltéséről szóló igazolást, melyet a felsőfokú oktatási intézmény részére állított ki és tartalmazza a hallgató gyakorlatának vezetői értékelését A középfokú szakképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő tanuló/ hallgató fogadási folyamatának leírása 1. A középfokú szakképző intézmény, vagy a felsőfokú szakképzést végző intézmény felkeresi a Baross Gábor Oktatási Központot, jelzi mely szakmákból hány fő tanulónak keres szakmai gyakorlat letöltésére gyakorlati helyet. Amennyiben a szakképző intézménnyel nincs folyamatos képzési kapcsolat, akkor a jelentkezéseket a MÁV Zrt. honlapján, a Jelentkezési lap (az utasítás 1/b számú melléklete) kitöltésével jelzi, és ezt a Toborzáskiválasztás szervezet továbbítja a Baross Gábor Oktatási Központnak. 2. A Baross Gábor Oktatási Központ megvizsgálja, hogy a tanuló/hallgató vasút specifikus szakmát tanul-e, és a szakmai gyakorlat helyszínét és időpontját figyelembe véve dönt arról, hogy fogadható-e a tanuló/hallgató. Ha a fogadás nem lehetséges, a Baross Gábor Oktatási Központ értesíti az elutasításról a tanulót/hallgatót és a folyamat lezárul. 3. A Baross Gábor Oktatási Központ kijelöli a tanuló/ hallgató szakoktatóját, és a szakmai gyakorlatot bonyolító tanműhelyt. A Baross Gábor Oktatási központ képviselője Megbízólevélben bízza meg a tanulók/hallgatók szakoktatóit, a szakmai gyakorlat irányítására és felügyeletére. 4. A Baross Gábor Oktatási Központ megvizsgálja, hogy a pontban meghatározott szabályok alapján Tanulószerződés, Hallgatói szerződés, vagy Együttműködési megállapodás szükséges. Amennyiben korábban nem volt megkötött Együttműködési megállapodás, az Oktatási központvezető megköti azt az intézménnyel, az intézmény fenntartójával, melyet előzetesen a Humánerőforrás igazgató aláírásával ellát. Amennyiben korábban volt megkötött Együttműködési megállapodás, kiegészíti azt a tanulók/hallgatók Fogadónyilatkozataival. 5. A Baross Gábor Oktatási Központ munkatársa megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a MÁV Zrt. az adott képzéshez kapcsolódó (tanuló/hallgató földrajzi szempontjainak figyelembe vételével), megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal. Amennyiben nem rendelkezik, kezdeményezi ennek elindítását a pontban megfogalmazott szabályok alapján. 6. Amennyiben Tanulószerződés, vagy Hallgatói szerződés szükséges a Baross Gábor Oktatási Központ előkészíti azt, mely a tanuló/hallgató, a Baross Gábor Oktatási Központ vezetője, a Humánerőforrás igazgató és az illetékes Kereskedelmi és Iparkamara között jön létre. 7. A Baross Gábor Oktatási Központ megvizsgálja, hogy a tanuló/hallgató mely szakterületen fogja gyakorlati idejét letölteni. Dönt arról, hogy a gyakorlati idő letöltéséhez szükséges-e MÁV által kezdeményezett szakmai alkalmassági vizsgálat. Amennyiben nem szükséges a folyamat a 10. pontban folytatódik. 8. A Baross Gábor Oktatási Központ kezdeményezi az érintett tanulók/hallgatók szakmai alkalmassági vizsgálatának lefolytatását a Munkaerő-gazdálkodás szervezeti egységnél, aki továbbítja azt az EBK főosztálynak. Az EBK főosztály felveszi a kapcsolatot a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel, aki értesíti a Baross Gábor Oktatási Központot a tanulók/ hallgatók vizsgálati idejéről és helyéről. A Baross Gábor Oktatási Központ ezután értesíti erről a tanulókat/hallgatókat. 9. A tanuló/hallgató részt vesz a szakmai alkalmassági vizsgálaton. Amennyiben nem alkalmas, a Baross Gábor Oktatási Központ értesíti a Munkaerő-gazdálkodás szervezetet és a tanulót/hallgatót az elutasításról, a folyamat lezárul. Amennyiben alkalmas, a Baross Gábor Oktatási Központ értesíti a Munkaerő-gazdálkodás szervezetet és a folyamat a 10. pontban folytatódik. 10. A Baross Gábor Oktatási Központ egyeztet a tanulóval/hallgatóval a szakmai gyakorlattal kapcsolatban. Bekéri a szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges hivatalos dokumentumokat, illetve felszólítja a tanulót/hallgatót ezek beszerzésére. Az egyeztetésen aláírásra kerül az előkészített Fogadónyilatkozat. 11. A Baross Gábor Oktatási Központ az Együttműködési megállapodást, vagy a Tanulószerződést/Hallgatói szerződést továbbítja a Humán Szolgáltató szervezetnek. A Humán Szolgáltató szervezet a kifizetéshez szükséges jogviszonyt létrehozza az SAP-ban, és beszkenneli az ehhez szükséges dokumentumokat. 12. Amennyiben a szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges munkaruha, védőeszköz, a szakoktató átadja azt a tanulónak/hallgatónak a szakmai gyakorlat helyszínén, és a tanuló/hallgató megkezdi a gyakorlat letöltését. 13. A szakoktató vezeti a tanulókra/hallgatókra vonatkozó Foglalkoztatási naplót. 14. A szakoktató folyamatosan (hetente) haladásjelentést küld a tanulók/hallgatók szakmai gyakorlatáról a Baross

7 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 239 Gábor Oktatási Központnak. 15. A Baross Gábor Oktatási Központ intézkedik a tanuló/hallgató díjazásának elszámolásáról. 16. A Baross Gábor Oktatási Központ a Foglalkoztatási naplók alapján megállapítja a szükséges étkezési utalványok összegét, azt negyedéves gyakorisággal megrendeli a Humán Szolgáltató szervezettől. A Humán Szolgáltató szervezet a megrendelés leadását követő 3. hétre, a rendelésben megjelölt kiszállítási helyekre az utalványok kiszállításáról intézkedik. A Baross Gábor Oktatási Központ kiosztja a tanulóknak/hallgatóknak (a szakmai gyakorlati idejükre) a gyakorlati helyen töltött munkanapok számának megfelelően járó étkezési utalványt. Az osztásra a tárgyhónapot követő hónapban, utólag kerül sor. Leltárfelelőssége az utalványok tekintetében a Baross Gábor Oktatási Központnak van. 17. Az utolsó gyakorlati napon a tanuló/hallgató leadja az átvett eszközöket, esetlegesen a munkaruhát, a védőeszközöket, és a szakoktató lezárja a Foglalkoztatási naplót. 18. A szakoktató elküldi a lezárt Foglalkoztatási naplót a Baross Gábor Oktatási Központnak. 19. A Baross Gábor Oktatási Központ ellenőrzi a lezárt Foglalkoztatási naplót, visszajelez a szakoktatónak. A szakoktató ezt aláírásával ellátja, és visszaküldi a Baross Gábor Oktatási Központnak archiválásra. Amennyiben a Megbízólevél vasúti közlekedés biztonságával összefüggő területre vonatkozik, a Baross Gábor Oktatási Központ a lezárt Foglalkoztatási napló alapján, a vonatkozási hónapra bontva órákban meghatározott adatokat elektronikusan megküldi a Humán Szolgáltató szervezetnek, aki intézkedik a kifizetésről. A szakmai gyakorlat támogatási pótlék, a felügyeletet ellátó munkatárs részére a szakmai gyakorlat lezárását követően, utólag kerül kifizetésre. 6. HATÁLYBA LÉPÉS Az utasítás rendelkezéseit megjelenésétől kell alkalmazni. 7. MELLÉKLETEK 1. /a sz. melléklet: Jelentkezési lap a felsőoktatási intézmények hallgatói részére előírt szakmai gyakorlatra 1. /b sz. melléklet: Jelentkezési lap a középfokú oktatási intézmények tanulói részére előírt szakmai gyakorlatra 2. sz. melléklet: Megbízólevél szakmai gyakorlat irányítására és felügyeletére 3. /a sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a felsőoktatási hallgató számára nyújtandó gyakorlati képzés biztosításának feltételeiről (Fogadónyilatkozat, A szakmai gyakorlatra vonatkozó előírások, követelmények, feltételek) 3./b sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a középfokú tanuló számára nyújtandó gyakorlati képzés biztosításának feltételeiről 4. /a sz. melléklet: Foglalkoztatási napló 4./b sz. melléklet: Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről 5. Informatikai biztonsági és adatvédelmi nyilatkozat 6. /a sz. melléklet: Az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgató fogadása 6./b. sz. melléklet: A középfokú szakképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő tanuló / hallgató fogadása Szarvas Ferenc s.k. Elnök-vezérigazgató 20. A gyakorlati idő letelte után a Baross Gábor Oktatási Központ kiállítja a középfokú szakképző intézmény / felsőfokú szakképzést végző intézmény részére az igazolást és megküldi azt. 5. HIVATKOZÁSOK évi LXXVI. Szakképzésről szóló törvény (Szt.) évi LXXXVI. Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény (Szht.) évi CXXXIX. Felsőoktatásról szóló törvény (Ftv.) - 289/2005. (XII.22) A felsőoktatási alap-, és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendelet (Szakindítási kormányrendelet)

8 240 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 1/a számú melléklet JELENTKEZÉSI LAP Jelentkező neve Telefon / Lakcím Levelezési cím Egyéb információk Felsőoktatási intézmény neve Felsőoktatási intézmények hallgatói részére előírt szakmai gyakorlatra. Felsőoktatási intézmény típusa Egyetem Főiskola Képzés Felsőfokú szakképzés Osztatlan Alap (BSC, BA) Mester (MSC, MA) Szak Szakirány Szemeszter Tanult szakma megnevezése Tanult szakma OKJ száma Szakmai gyakorlat előírt időtartama Szakmai gyakorlat megkezdésének tervezett időpontja Szakmai gyakorlat tervezett helyszíne (város) Intézményi kapcsolattartó neve, elérhetősége A felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlattal kapcsolatos elvárásai (elvégzendő tevékenység, önálló munka, tanulmány, projektben való részvétel stb.) Egyéb információk Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁV Zrt. a szakmai gyakorlathoz szükséges adataimat nyilvántartsa, és adminisztráció céljára felhasználja, valamint a jogszabályban és helyi szabályozásban meghatározott ideig megőrizze. Dátum Jelentkező aláírása

9 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 241 JELENTKEZŐ FOGADÁSA Ügyintéző neve Telefon / cím Jelentkezés beérkezése Iktató szám SZHJ elszámolhatóság igen nem Ügyintéző aláírása FOGADÓ SZERVEZET ADATAI Szervezet neve Vezető neve Telefon / cím A gyakorlat helye Telephely megnevezése Címe Gyakorlatvezető neve Beosztása Telefon / SZAKMAI GYAKORLAT KERETEI Szakmai gyakorlat kezdete Szakmai gyakorlat befejezése A hallgató szakmai gyakorlat alatti feladatai, legfontosabb elvárások Dátum Humánerőforrás igazgatóság képviseletében Fogadó szervezet vezetőjének aláírása Gyakorlatvezető aláírása

10 242 A MÁV Zrt. Értesítője 1/b számú melléklet 4. szám JELENTKEZÉSI LAP Jelentkező neve Telefon / Lakcím Levelezési cím Egyéb információk Képző iskola neve és címe Tanult szakma megnevezése Tanult szakma OKJ száma Középfokú oktatási intézmények tanulói részére előírt szakmai gyakorlatra. Szakmai gyakorlat előírt időtartama Szakmai gyakorlat megkezdésének tervezett időpontja Szakmai gyakorlat tervezett helye Intézményi kapcsolattartó neve, elérhetősége Az oktatási intézmény szakmai gyakorlattal kapcsolatos elvárásai (elvégzendő tevékenység, önálló munka, tanulmány, projektben való részvétel stb.) Egyéb információk Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁV Zrt. a szakmai gyakorlathoz szükséges adataimat nyilvántartsa, és adminisztráció céljára felhasználja, valamint a jogszabályban és helyi szabályozásban meghatározott ideig megőrizze. Dátum Jelentkező aláírása

11 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 243 JELENTKEZŐ FOGADÁSA Ügyintéző neve Telefon / cím Jelentkezés beérkezése Iktató szám SZHJ elszámolhatóság igen nem Ügyintéző aláírása FOGADÓ SZERVEZET ADATAI Szervezet neve Vezető neve Telefon / cím A gyakorlat helye Telephely megnevezése Címe Gyakorlatvezető neve Beosztása Telefon / SZAKMAI GYAKORLAT KERETEI Szakmai gyakorlat kezdete Szakmai gyakorlat befejezése A hallgató szakmai gyakorlat alatti feladatai, legfontosabb elvárások Dátum Fogadó szervezet vezetőjének aláírása Gyakorlatvezető aláírása

12 244 A MÁV Zrt. Értesítője 2. számú melléklet 4. szám MEGBÍZÓLEVÉL szakmai gyakorlat irányítására és felügyeletére A MÁV Zrt. képviseletében megbízom Születési helye, ideje: anyja neve: munkaköre: törzsszáma: a...-tól.-ig terjedő időszakban nevű tanuló / hallgató Iskola / Felsőoktatási intézmény: Osztály / Szak: szakmai gyakorlati munkáját irányítsa és felügyelje. A megbízott legfontosabb feladatai: Irányítja és felügyeli a szakmai gyakorlaton részt vevő tanuló / hallgató tevékenységét, gondoskodik a munkavégzéshez szükséges feltételekről. Felhívja a tanuló / hallgató figyelmét a munkavédelmi és biztonsági szabályok betartására. Ellenőrzi a tanuló / hallgató jelenlétét, a BGOK vezetőjének egyetértésével engedélyezi távollétét. Részt vesz a gyakorlati képzéssel összefüggő egyeztetéseken, javaslataival elősegíti a gyakorlati képzés fejlesztését. A szakmai gyakorlat közben vezeti tanuló esetében a Foglalkoztatási naplót / hallgató esetében a Jelenléti ívet, értékeli a kiadott feladatok mennyiségi és minőségi megvalósítását. A megbízott díjazása: Amennyiben jelen megbízás a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben történik és ezáltal a felsőfokú oktatásban résztvevő/hallgató munkabiztonsági célú felügyelete szükséges, akkor a megbízott a felügyelet teljes időtartamára a KSZ bekezdése alapján a személyi alapbér 20 % -nak megfelelő összegű pótlékra jogosult.

13 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 245 A Megbízólevél -tól, -ig, vagy visszavonásig érvényes. Dátum : Humánerőforrás igazgatóság képviseletében.. Megbízott Kapják: 1 eredeti pld-t a megbízott 1 eredeti pld-t a Humánszolgáltató szervezet 1 eredeti pld-t a fogadó szervezet vezetője 1 másolati pld-t a Toborzás-kiválasztás szervezet

14 246 A MÁV Zrt. Értesítője 3/a számú melléklet 4. szám EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS felsőoktatási hallgató számára nyújtandó gyakorlati képzés biztosításának feltételeiről amely létrejött egyrészről a: Név: Cím: Adószám: Statisztikai számjel: Intézmény azonosító: Képviselő: Kapcsolattartó személy neve: telefonszáma: faxszáma: címe: a továbbiakban: felsőoktatási intézmény, másrészről a: Név: MÁV Zrt. Cím: 1087, Budapest, Könyves Kálmán krt Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Képviselő: Zsoldos Marianna humánerőforrás igazgató Képviselő, Kapcsolattartó személy neve: Turányik László toborzás-kiválasztás vezető telefonszáma: faxszáma: címe: továbbiakban: gazdálkodó szervezet között. 1. Az együttműködés célja: A gazdálkodó szervezet vállalja, hogy a jelen szerződés mellékleteként csatolt Fogadónyilatkozatban szereplő hallgatót a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése érdekében fogadja, és részére megszervezi és lebonyolítja a gyakorlati képzést az oktatási intézmény által meghatározott szakmai követelmények szerint. (A felsőoktatási intézmény által írásban átadott szakmai követelmények szintén a jelen megállapodás mellékletét képezik.) 2. A szakmai gyakorlat célja: A szakmai gyakorlat célja, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatója a korábban elsajátított elméleti tudást a gyakorlatban alkalmazni legyen képes, és azt egyidejűleg gyakorlati ismeretekkel egészíthesse ki.

15 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője A megállapodás időtartama Szerződő felek jelen megállapodást a..-től.-ig terjedő időtartamra kötik. 4. Szakmai támogató kijelölése A gazdálkodó szervezet egyénileg gondoskodik a gyakorlati képzésben érintett hallgató részére megfelelő szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy (a továbbiakban szakmai támogató) kijelöléséről, aki a szakmai gyakorlat teljesítését a gazdálkodó szervezet részéről koordinálja. 5. A szakmai gyakorlat lebonyolítása: A szakmai gyakorlat teljesítésére az előzetesen egyeztetett időpontban a gazdálkodó kijelölt telephelyein kerül, sor a 4. pont szerint meghatározott szakmai támogató felügyelete és irányítása mellett. 6. A szerződő felek kötelezettségei: A gazdálkodó szervezet vállalja, hogy a hallgatót az irányadó hatályos jogszabályok alapján a szakmai gyakorlat keretében foglalkoztatja, figyelemmel különösen az alábbiakra: - a hallgatót a tanulmányaiknak megfelelő szakterületen, legfeljebb napi 8 órát meg nem haladó időtartamban foglalkoztatja - rendelkezésre bocsájtja a szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges eszközöket, munkaruhát, védőruhát és egyéb feltételeket - biztosítja a hallgató foglalkoztatásához szükséges munkavédelmi oktatást - köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani - köteles a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni - köteles a szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. A felsőoktatási intézmény vállalja, hogy - a gazdálkodó szervezetet segíti a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgató kiválasztásában, - a hallgató tanulmányi és módszertani irányítását a szakmai gyakorlat ideje alatt is biztosítja, - az igazoltan elvégzett gyakorlatot szakmai gyakorlatként elismeri. 7. Hallgatói juttatások - A felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatót díjazás illeti meg az összefüggő gyakorlati képzés időtartamára. A hallgatót megillető havi összeg a minimálbér 20%-a. - a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 48. (3) bekezdésében megfogalmazottak alapján, a gazdálkodó szervezet a hat hétnél hosszabb szakmai gyakorlaton részt vevő hallgató részére hetente legalább a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) havi összege 15%-ának megfelelő összegű díjazást fizet. - Az alapképzésben résztvevő hallgató részére munkanaponként 400 Ft összegű meleg étkezési utalványt biztosít a gazdálkodó szervezet. - A 13/2008. (VII.22) SZMM rendelet 12. -a alapján a hallgatónak az alábbi juttatásokat kell biztosítani: a) útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára tömegközlekedési eszközökkel történő utazáshoz, ha arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor, b) útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a gyakorlati képzést szervező átmenetileg székhelyén, telephelyén kívüli munkahelyen szervezi meg, c) tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, továbbá olyan munkaruha, külön jogszabály alapján

16 248 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám kötelezően előírt egyéni védőeszköz, amely a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót megilleti. 8. Együttműködési megállapodás létrejöttének kizáró feltétele A fentiekben megfogalmazott szerződés abban az esetben nem lép életbe, amennyiben a hallgató nem minősül alkalmasnak a szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Budapest,.. Felsőoktatási intézmény MÁV Zrt. Melléklet: I. Fogadónyilatkozat szakmai gyakorlatra II. A szakmai gyakorlatra vonatkozó előírások, követelmények, feltételek

17 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 249 I. melléklet: FOGADÓNYILATKOZAT Szakmai gyakorlatra 1. A hallgató adatai Neve Születési vezetéknév Születési utónév Születési helye, ideje Anyja neve Lakcíme TAJ száma Bankszámlaszám Adóazonosító jele Felsőoktatási intézmény neve Szak Szakirány Szemeszter Tanult szakma megnevezése Tanult szakma OKJ száma Fogadó szervezet neve, kódszáma A hallgató a évi CXXXIX. (Felsőoktatási) törvény 47. -a szerinti szakmai gyakorlat teljesítésére jelentkezett a MÁV Zrt-hez, év hó. napjától. év.. hó.. napjáig terjedő időtartamra. 2. A MÁV Zrt. az alábbi feltételekkel vállalja a hallgató szakmai gyakorlatának lebonyolítását: év.. hó. napjától.. év. hó... napjáig A fogadó szervezeti egység neve A gyakorlat teljesítésének helye A gyakorlat irányítója, a MÁV Zrt. részéről 3. A hallgatót a felsőoktatási intézménnyel kötött Együttműködési megállapodás alapján illeti meg díjazás. 4. A hallgató tudomásul veszi a MÁV Zrt. azon tájékoztatását, hogy a gyakorlati képzés tekintetében megilletik mindazon jogosultságok melyeket a Felsőoktatási Törvény 47. (1) bekezdése külön nevesít a Munka Törvénykönyve vonatkozásában. Kelt.,. év.hó.napján. Humánerőforrás igazgatóság képviseletében. Fogadó szervezeti egység vezetője Tudomásul vettem:.. (a hallgató aláírása, az átvétel dátuma)

18 250 II. melléklet: A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉ- NYEK, FELTÉTELEK évfolyam szakos hallgató. tanévi szakmai gyakorlatán. A gyakorlati képzést meghatározó rendelkezések Egyetemi/Főiskolai képzés megnevezése: Egyetemi/Főiskolai képzés engedélyszáma: KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai gyakorlat előírt időtartama hét 2. A gyakorlat időtartama alatt a hallgatók a rugalmas munkarend szerint dolgoznak. 3. A hallgatóknak az utolsó munkanapon a gyakorlat teljesítését a gyakorlati idő letöltéséről szóló igazolással - a gyakorlatvezető aláírásával - igazoltatni kell. 4. A szakmai gyakorlatról kiadott témavázlat alapján, kb.. oldal terjedelemben tanulmányt kell készíteni, amelyet a tanszéki konzulensnek - az aláírt és lepecsételt munkahelyi igazolással együtt - kell leadni. 5. A szakmai gyakorlatról való távolmaradást csak orvosi igazolás bemutatása esetén tekintjük igazoltnak. A távolmaradást igazoltatni a gyakorlatvezetővel lehet. 6. Ez a dokumentum az Együttműködési megállapodás mellékletét képezi. Budapest,.. Felsőoktatási intézmény képviselője

19 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 251 3/b számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS tanuló számára nyújtandó gyakorlati képzés biztosításának feltételeiről amely létrejött egyrészről a.. Szakképző Iskola mint elméleti oktatást biztosító intézmény (továbbiakban: Iskola), Székhelye:. Adószáma: Statisztikai számjel: OM azonosító száma: Kapcsolattartó(k) neve: Telefon/FAX száma: továbbiakban: Iskola, másrészről a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MÁV Zrt.) Székhelye: 1087, Budapest, Könyves Kálmán krt Cégjegyzék száma: Adószáma: Statisztikai számjel: Kapcsolattartó(k): Horváth Lajos Telefon/FAX továbbiakban: Gyakorlóhely jelen megállapodást kötő felek együtt: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Felek megállapodást kötnek az 1. sz. mellékletben rögzített tanuló(k) részére a szakmai gyakorlati képzés (továbbiakban: gyakorlati képzés) megtartására, az alábbi szakképesítés(ek)re vonatkozóan: Évfolyam megnevezése OKJ-ban szereplő képzés száma

20 252 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 2. Az Iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartama: Évfolyam OKJ-ban szereplő képzés megnevezése száma Ebből a gyakorlati óraszám szorgalmi összefüggő időben a szakmai gyakorlati gyakorlat óraszám óraszáma összesen Gyakorlóhely által átvállalt gyakorlati képzés Tanulólétszám óraszáma aránya % Képzés összes óraszáma 3. A gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírása: 4. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban szereplő képzés megtartásával kapcsolatban az alábbiak szerinti feladatokat látják el: 4./a Intézmény feladatai: Gyakorlóhely rendelkezésére bocsátja az Intézmény jóváhagyott tantervét és elkészíti a nyári gyakorlat részletes óratervét. Gondoskodik a tanulók felelősségbiztosításainak megkötéséről. 4./b Gyakorlóhely feladatai: A nyári gyakorlat megtartása a jóváhagyott tantervek alapján történik. Gyakorlóhely rendelkezésre bocsátja az 1. pontban megnevezett képzés szakmai programjában szereplő eszközöket, melyek megfelelnek az adott modul, tantárgy tárgyi feltételrendszerének. A Gyakorlóhely biztosítja a gyakorlati oktatási területeket, a gyakorlati oktatás során szükséges eszközöket, anyagokat, a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatást, öltözőszekrényt, a szükséges szakmai felügyeletet, továbbá a gyakorlati képzés megkezdése előtti munkavédelmi, és tűzvédelmi oktatást. A Gyakorlóhely vállalja, hogy a képzés keretében átadja mindazokat a gyakorlati ismereteket, amelyeket a szakma képzési követelményei meghatároznak. A gyakorlati képzés megvalósítása: Gyakorlati képzés szakaszai: Gyakorlati képzés formája: (tanműhely, csoportos gyakorlati képzési hely, egyedi munkahely) A Gyakorlóhely által kijelölt oktató gondoskodik a tanulók felügyeletéről. A képzési idő, fiatalkorú tanuló esetében a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg. A gyakorlati időt óra között kell megszervezni. Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább 30 perc, megszakítás nélküli szünetet a képzési időn belül biztosítani kell. A gyakorlati képzés befejezése és a következő napi kezdés között legalább 16 óra pihenőidőt kell biztosítani.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban eredeti aláírással és bélyegzővel ellátva megküldendő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

2013/16. SZÁM TARTALOM

2013/16. SZÁM TARTALOM 2013/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 20/2013. (V. 06. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-hez kötelező szakmai gyakorlatra érkező hallgatók fogadásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mezőgazdasági technikus diák 160 órás összefüggő szakmai (nyári) gyakorlati képzésére amely létrejött egyrészről a gyakorlati képzést folytató szervezet Iktatószám:.. Székhelye:

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén) amely létrejött, egyrészről a Szent István Egyetem EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására (költségvetési szerv esetén) Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Elérhetőség

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL 1. (1) A szakmai gyakorlat célja, hogy az igazságügyi

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Iktatószám:...

Részletesebben

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához 2004..negyedévre vagy 2004..hónapra Benyújtandó 3 eredeti példányban a következő címre: Oktatási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉS. Képzési idő az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés

TANULÓSZERZŐDÉS. Képzési idő az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉS Iktatószám: amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevő tanuló között az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról Tisztelt Szülők!

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról Tisztelt Szülők! Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról Tisztelt Szülők! Gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Ikt. szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Székhely: 1081 Budapest, Alföldi utca 9-13. Intézmény statisztikai

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Óvodai gyakorlat 5. (5 nap óvoda, 3 nap bölcsőde, 2 nap iskola) Gyakorlat időtartama: 2016. szeptember 12-től november 12-ig

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók!

Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók! Tisztelt duális partnerszervezeti kapcsolattartók! Amennyiben egy adott szervezet (alapítvány, egyéb költségvetési szerv, egészségügyi intézmény, egyéni vállalkozó, egyházi jogi személy, gazdálkodó szervezet,

Részletesebben

"ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi

ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez Az ADATLAPOT a szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás - a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások nyilvántartásáról és felhasználásáról - 1. Személyi hatály: Az utasítás személyi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola II. évfolyamos szociálpedagógia szakos nappali tagozatos hallgatója.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola III. évfolyamos szociálpedagógia szakos nappali tagozatos hallgatója. Kérjük az intézményvezető kollégát, tegye lehetővé a

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRA Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

8/c. számú melléklet Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére

8/c. számú melléklet Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére 8/c. számú melléklet Együttműködési keretmegállapodás gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésére Együttműködési keretmegállapodás felsőoktatási szakképzés/alapképzés/mesterképzés

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Jelentkezési lap mestervizsgához

Jelentkezési lap mestervizsgához /4 Jelentkezési kód:... Kérem, hogy... szakmában /OKJ száma is/ mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek. Név:... Lakcím:... Telefon: / - mobil: / - E-mail:... Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda 350 150 közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat) 210 90 ÖSSZESEN 560 240

bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda 350 150 közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat) 210 90 ÖSSZESEN 560 240 ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL 1. A szakmai gyakorlat célja (1) A szakmai

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

T A N U L Ó S Z E R Z Ő D É S

T A N U L Ó S Z E R Z Ő D É S Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 126. évfolyam 2011. december 02. Utasítások 48/2011. (XII. 02. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról. ÉRTESÍTŐ magyar

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam) Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Kht. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 2003.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév Általános tudnivalók A FOSZK Kereskedelem és marketing képzés tanterve a 4. félév befejezéseként nappali képzésen

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ A fogadó vállalat/intézmény Neve: Pannon Famulus Kft. Címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. Telefonszáma: 96/547-720 Kapcsolattartó neve, beosztása:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tisztelt Intézményvezető! A főiskola tanterve szerint a III. évfolyamos nappali tagozatos tanító szakos hallgatók Egyéni nevelési gyakorlat 1. című gyakorlaton vesznek részt, melynek tervezett időpontja

Részletesebben

Az EM kitöltésének megkezdésekor, a megkötést megelőzően két, a törvény által előírt alapfeltétel meglétét kell megvizsgálni:

Az EM kitöltésének megkezdésekor, a megkötést megelőzően két, a törvény által előírt alapfeltétel meglétét kell megvizsgálni: Tisztelt Felhasználó! A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 2013. január 1-jével módosult, az új rendelkezések az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Foglalkozási napló. a 200 9 /20 l O. tanév utáni 90 órás nyári gyakorlatra. Autamatikai Műszerész szakma gyakorlati oktatásához

Foglalkozási napló. a 200 9 /20 l O. tanév utáni 90 órás nyári gyakorlatra. Autamatikai Műszerész szakma gyakorlati oktatásához -- "";,... Foglalkozási napló a 200 9 /20 l O. tanév utáni 90 órás nyári gyakorlatra Autamatikai Műszerész szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: 52 523 Ol 1000 00 00) A napló vezetéséért felelős: A

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

2012. május 14. Pális Ferenc szakképzési vezető

2012. május 14. Pális Ferenc szakképzési vezető A gyakorlati képzés rendje Egyértelmű a szabályozás, hogy mikor nem kerülhet sor a tanuló gyakorlati képzésére: Heti pihenő napokon, és munkaszüneti napokon. Őszi, téli, tavaszi szünet időtartama alatt.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA A Mechatronika szak hallgatói részére TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI SZAKIRÁNYÚ SZAKMAI GYAKORLATRÓL A hallgatók tanulmányaik során szakmai gyakorlatot kötelesek elvégezni. A gyakorlatot olyan munkával kell eltölteni,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szakmai gyakorlat biztosítására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szakmai gyakorlat biztosítására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szakmai gyakorlat biztosítására Amely létrejött egyfelől: Károli Gáspár Református Egyetem Székhely: Budapest, Kálvin tér 9, 1091 Elérhetőség: (1) 455 9060 Adószáma: 18060676-2-43

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26.

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2015. augusztus 26. A gyakorlati képzés kerete tanulószerződés (és együttműködési megállapodás) Cél: munkafolyamatba ágyazott szakmatanulás valós körülmények között,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: Adószám: MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a középfokú zeneművészeti intézmények A pályázat azonosítószáma: (a pályázatot befogadó

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS DUÁLIS KÉPZÉS GYAKORLATI BIZTOSÍTÁSÁRA egyrészről: másrészről: az Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:. Statisztikai számjel:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben