Utasítások évfolyam február 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25."

Átírás

1 4. szám 126. évfolyam február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról /2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a váltógondozás hálózati szintű egységes végrehajtására Egyéb közlemények: Hirdetmény Bélyegzők érvénytelenítése /2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról. 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt.-nél kötelező szakmai gyakorlatot töltő hallgatók, tanulók fogadására vonatkozó egységes szabályozás kialakítása, továbbá a hatásköri és technikai szabályok meghatározása. 2. HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁ- ROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére Felelősség Utasítások Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Szervezetmenedzsment vezetője felelős. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Gyakorlatigényes alapképzési szak: a Szakindítási kormányrendelet (lásd: utasítás 5. Hivatkozások pontjában) alapján gyakorlatigényesként meghatározott kötelező szakmai gyakorlatot igénylő alapképzési szakok. Szakmai gyakorlat: - az Ftv. (lásd: utasítás 5. Hivatkozások pontjában) hatálya alá tartozó gyakorlati képzés részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör ellátásához szükséges készségek, képességek és ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket a hallgatók az intézményben vagy azon kívül a munkavégzéshez hasonló feltételek között a szükséges eszközökön sajátítanak el azzal, hogy a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmények, a képzési és kimeneti követelmények, valamint a tantervek tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges képzési, illetve szakképzési programok alapján folyik. - az Szt. (lásd: utasítás 5. Hivatkozások pontjában) hatálya alá tartozó, a gyakorlati ismeretek nyújtása és alkalmazása, készségek kialakítása és fejlesztése érdekében

2 234 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám végzett, pedagógiailag tervezett képzési tevékenység, amelynek tartalmát, időkeretét a központi program (tanterv), a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza. Vasúti közlekedés előkészítésével, lebonyolításával és biztonságával összefüggő területen eltöltött szakmai gyakorlat: balesetveszélyes körülmények között, elsodrási határon belül, folyamatos felügyeletet, és egészségügyi alkalmassági vizsgálatot igénylő szakmai gyakorlattípus. Szakmai konzulens, szakmai felügyeletet ellátó munkatárs: a szakmai gyakorlatra érkező hallgató mellé kötelezően kijelölt, a felügyeletét ellátó munkatárs. Megbízólevél: a MÁV Zrt. belső, szakmai felügyeletet ellátó munkatárs megbízása a szakmai gyakorlatos tanuló / hallgató felügyeletére, mely az utasítás 2. számú melléklete Együttműködési megállapodás: kötelező szakmai gyakorlatot töltő tanulók, hallgatók fogadásáról aláírt szerződés, a felsőoktatási intézményekkel kötendő megállapodás minta az utasítás 3/a. számú melléklete, a középfokú szakképző intézményekkel kötendő megállapodás minta az utasítás 3/b. számú melléklete. Szakmai gyakorlati követelmények: Az Ftv. hatálya alá tartozó szakmai gyakorlat célját, követelményeit az elvárt tevékenységet, eredményeket és egyéb feltételeket rögzítő dokumentum. A szakmai gyakorlati követelmények, az Együttműködési megállapodás 2. sz. melléklete. Fogadónyilatkozat: a MÁV Zrt. saját, szakképzési hozzájárulás elszámolásának alapbizonylatát képező dokumentum, az Együttműködési megállapodás 1. számú melléklete és a Tanulószerződés / Hallgatói szerződés alapja. Szakoktató: a Baross Gábor Oktatási Központ által kijelölt, a Munka Törvénykönyve 117/B. szerinti teljes munkaidőben foglalkoztatott szakoktató, gyakorlati oktató, valamint a tanuló, illetve a hallgató gyakorlati képzésével megbízott egyéb olyan szakember, aki minden munkanapján tanulók, illetve hallgatók gyakorlati képzését végzi. Foglalkoztatási napló: A szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló/felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgató által elvégzett tevékenységet rögzítő dokumentum. A Foglalkoztatási napló vezetésével, a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs hetente beszámol a gyakorlatról a Baross Gábor Oktatási Központnak. A szakképzési hozzájárulás elszámolásának alapbizonylatát képező dokumentum, mely az utasítás 4/a számú melléklete. Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről: A hallgató részére kiállított dokumentum, mely igazolja a szakmai gyakorlat teljesítését, mellékletét képezi a Jelenléti ív. Az utasítás 4/b számú melléklete. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok Az Ftv. hatálya alá tartozó szakmai gyakorlathoz kapcsolódó határidők A MÁV Zrt. a szakmai gyakorlatra érkezők szabályozott fogadása és kezelése miatt évente három terminusban fogad felsőfokú oktatási intézmények hallgatóit. - Nyári időszak - Őszi időszak - Tavaszi időszak A nyári időszakra való jelentkezések beérkezési határideje április 30. Indulási ideje július 1. Az őszi időszakra való jelentkezések beérkezési határideje június 30. Indulási ideje szeptember 1. A tavaszi időszakra való jelentkezések beérkezési határideje november 30. Indulási ideje február 1. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok elindításának határideje nyári időszakra szervezett szakmai gyakorlat esetében május 15. az őszi időszakra szervezett szakmai gyakorlat esetében július 15. a tavaszi időszakra szervezett szakmai gyakorlat esetében december 15. A munka-, és balesetvédelmi oktatás időpontja a szakmai gyakorlat kezdő napja A középfokú szakképzés és a felsőfokú szakképzés szakmai gyakorlatához kapcsolódó határidők A szakmai gyakorlatra való jelentkezések beérkezési határideje március 16., indulási ideje pedig június Az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgató fogadásának szabályai A Szakindítási kormányrendelet 1. számú melléklete alapján egy a MÁV szakember utánpótlásának szempontjából stratégiailag fontos (kiemelt szakok), és egy nem kiemelt jelentőségű, de támogatott csoport határozható meg a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható alapképzési szakok közül, a következők szerint:

3 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 235 A felsőfokú oktatási intézményekben oktatott szakok közül az alábbiakban fogadhatók szakmai gyakorlatra: Kiemelt szakok: kiemelt szakoknak tekintjük azokat a Sorszám Szak megnevezése 1 Energetikai mérnöki 2 Építőmérnöki 3 Közlekedésmérnöki 4 Mérnökinformatikus 5 Villamosmérnöki Sorszám Szak megnevezése 1 Építészmérnöki 2 Földmérő és földrendező mérnöki 3 Gazdálkodási és menedzsment 4 Gazdaságinformatikus 5 Gépészmérnöki 6 Kereskedelem és marketing 7 Kertészmérnöki 8 Környezetmérnöki 9 Nemzetközi gazdálkodás 10 Pénzügy és számvitel 11 Gazdaságinformatikus 12 Mérnökinformatikus 13 Programtervező informatikus 14 Rendészeti igazgatási A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók felügyeletét ellátó munkatárs a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint jogosult felügyeleti pótlékra, de csak abban az esetben, ha a szakmai gyakorlat a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő területen valósul meg, és ez a Megbízólevelében szerepel. szakokat, amelyekre folyamatos, nagyobb számú igény jelentkezik a szakmai szervezetek részéről, és a MÁV Zrt. szempontjából stratégiai jelentőségű. Támogatott szakok: támogatott szakoknak tekintjük azokat a szakokat, amelyekre esetenként a szervezeti feladatok és a mobilitás függvényében igény jelentkezik A középfokú szakképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő tanuló/ hallgató fogadásának szabályai a) A középfokú szakképző intézményekben oktatott szakmák közül az alábbiak fogadhatóak szakmai gyakorlatra: Sorsz. OKJ szakma megnevezése OKJ kódja 1. Elektromos gép- és készülékszerelő Épületasztalos Gépi forgácsoló Géplakatos Hegesztő Közlekedésautomatikai műszerész Hídépítő és -fenntartó technikus Vasútépítő és -fenntartó technikus Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Vasúti villamos jármű szerelője Vasútijármű-technikus Forgalmi szolgálattevő Vasúti személyfuvarozási pénztáros Villanyszerelő Elektronikai műszerész Elektronikai technikus Irodai asszisztens Logisztikai ügyintéző Útépítő és -fenntartó technikus

4 236 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám b) A Szt. 19 alapján, a tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmény és a MÁV Zrt. közötti Együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha az intézmény csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért a tanuló/hallgató kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzési idő legfeljebb ötven százalékában a MÁV Zrt-nél jön létre. A tanuló/hallgató gyakorlati képzése Tanulószerződés/ Hallgatói szerződés megkötésével abban az esetben folytatható, ha az intézmény csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért a tanuló/hallgató kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzési idő legalább ötven százalékában a MÁV Zrt-nél jön létre. c) Az akkreditációs eljárás folyamata: Amennyiben tanúsítás szükséges (új képzés, új helyszín, magasabb létszámú képzés, lejárt tanúsítvány, a szakma oktatásának egy éven túli felfüggesztése az adott helyen) az adott tanműhely vezetésével megbízott munkatárs kezdeményezi az illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál a Bevezető ellenőrzés lefolytatását a képzés megkezdése előtt. A Bevezető ellenőrzés sikeres lebonyolítása esetén a kamara határozatban engedélyt ad a gyakorlati képzés megkezdésére. A gyakorlati képzés megkezdését követő 60 napon belül kezdeményezni kell az Emelt szintű ellenőrzés lebonyolítását. Sikeres ellenőrzés esetén a kamara kiadja a tanúsítványt A szakmai gyakorlatra érkezők fogadási folyamatának leírása Az utasítás 4.1. A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok fejezetében szereplő szakokról / szakmákról szakmai gyakorlatra érkezők fogadására van lehetőség Az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgató fogadási folyamatának leírása 1. A felsőfokú oktatási intézmény gyakorlatigényes alapképzési szakon résztvevő nappali tagozatos hallgató (továbbiakban: hallgató) jelentkezik gyakorlati idejének MÁV Zrt.-nél történő letöltésére ben vagy a honlapon a Jelentkezési lap (az utasítás 1/a számú melléklete) kitöltésével és az önéletrajz csatolásával. 2. A Toborzás-kiválasztás szervezet megvizsgálja a hallgató alapképzési szakát. Amennyiben az alapképzési szak szerepel az utasítás pontjában lévő táblázatban, illetve a várható igények alapján az utánpótlás szempontjából a MÁV Zrt. számára fontos, a hallgató fogadható. Amennyiben nem, a Toborzás-kiválasztás értesíti az elutasításról a hallgatót és a folyamat lezárul. 3. A Toborzás-kiválasztás szervezet egyeztet a szakmai szervezettel a hallgató szakmai gyakorlatra történő fogadásáról, illetve, hogy a hallgató a vasúti közlekedés előkészítésével, lebonyolításával és biztonságával öszszefüggő területen fogja-e a gyakorlatát teljesíteni. Ha a szakmai szervezet tudja fogadni a hallgatót és erről írásban felelősségteljesen nyilatkozik, a folyamat a hallgató vállalati kritériumoknak való megfelelés elbírálásával folytatódik. Ha nem tudja a szakmai szervezet fogadni, akkor az elutasításról a Toborzás-kiválasztás tájékoztatja a hallgatót és a folyamat lezárul. 4. A Toborzás-kiválasztás szervezet elbírálja a jelöltet (hallgatót) a vállalati kritériumoknak való megfelelés szempontjából. Amennyiben a Toborzás-kiválasztás a jelöltet (hallgatót) fogadhatónak/megfelelőnek tartja, tájékoztatja, mely hivatalos dokumentumok szükségesek a szakmai gyakorlat megkezdéséhez, és a rendelkezésre álló adatokat összegyűjti. Amennyiben nem tartja fogadhatónak/megfelelőnek, tájékoztatja az elutasításról a hallgatót és a folyamat lezárul. 5. A szakmai szervezet, szervezeti egysége kijelöli a szakmai gyakorlatra érkező hallgató szakmai felügyeletet ellátó munkatársát, valamint megküldi róla az információt a Toborzás-kiválasztás szervezetnek. 6. A Toborzás-kiválasztás szervezet az SAP-ban ellenőrzi, hogy a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs rendelkezik-e a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. Amennyiben az iskolai végzettségét igazoló dokumentumok nincsenek rögzítve, vagy a rögzítések minősége nem megfelelő, bekéri az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat a szakmai felügyeletet ellátó munkatárstól, majd átadja rögzítésre a Humánpartnernek, aki szkennelésre megküldi a Humán Szolgáltató szervezetnek. 7. A Humánerőforrás terület képviselője Megbízólevélben bízza meg a szakmai felügyeletet ellátó munkatársat a szakmai gyakorlat irányítására és felügyeletére. A Toborzás-kiválasztás elektronikusan megküldi a szkennelt Megbízólevelet a Baross Gábor Oktatási Központnak. 8. A Toborzás-kiválasztás szervezet értesíti a foglalkoztatni kívánt hallgatót a szakmai gyakorlattal kapcsolatos előzetes információkról. Felszólítja a hallgatót a gyakorlat megkezdéséhez szükséges hivatalos dokumentumok beszerzésére. 9. Amennyiben korábban nem volt megkötött Együttműködési megállapodás, a Toborzás-kiválasztás szervezet előkészíti a szakmai gyakorlatra érkező hallgató felsőoktatási intézményével hallgatónként megkötendő Együttműködési megállapodást, és egyeztet az érintettekkel. 10. Amennyiben a szakmai gyakorlatra érkező hallgató oktatási intézményével nem volt Együttműködési meg-

5 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 237 állapodás a Toborzás-kiválasztás szervezet megköti azt, melyet előzetesen a Humánerőforrás igazgató, valamint a Toborzás-kiválasztás szervezet vezetője aláírásával ellát. Ha a szakmai gyakorlatra érkező hallgató oktatási intézményével volt megkötött Együttműködési megállapodás, akkor a Toborzás-kiválasztás szervezet kiegészíti ezt a hallgatók Fogadónyilatkozataival. 11. A Toborzás-kiválasztás szervezet megvizsgálja, hogy a hallgató mely szakterületen fogja gyakorlati idejét letölteni, és ez alapján eldönti, hogy a gyakorlati idő letöltéséhez szükséges-e MÁV által kezdeményezett egészségügyi alkalmassági vizsgálat. Amennyiben nem szükséges, a folyamat a 14. pontban folytatódik. 12. A Toborzás-kiválasztás szervezet összesített listán kezdeményezi az érintett hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának lefolytatását a Munkaerő-gazdálkodásnál, aki ezt továbbítja az EBK főosztálynak. Az EBK főosztály felveszi a kapcsolatot a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel, aki 2 héten belül tanulónként jelöli ki a vizsgálat helyét, idejét és erről értesíti a Munkaerő-gazdálkodás és a Toborzás-kiválasztás szervezetet, melynek alapján a Toborzáskiválasztás szervezet értesíti a hallgatókat. 13. A hallgató részt vesz az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, és az eredményt a Toborzás-kiválasztás szervezetnek átadja. A Toborzás-kiválasztás szervezet a vizsgálatok eredményéről tájékoztatja a Munkaerő-gazdálkodás szervezetet. Amennyiben a hallgató nem alkalmas, a Toborzás-kiválasztás értesíti erről a hallgatót és a folyamat véget ér. 14. A Toborzás-kiválasztás szervezet előkészíti a Fogadónyilatkozatot hallgatói aláírásra. 15. A Toborzás-kiválasztás szervezet megszervezi a szakmai gyakorlatra érkező hallgatók munka-, és balesetvédelmi oktatását, és értesíti őket erről. Az oktatás időpontja legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdő napja. 16. A Toborzás-kiválasztás szervezet egyeztet a gyakorlat részleteiről a hallgatóval, és a szakmai felügyeletet ellátó munkatárssal. Az egyeztetésen, vagy azt követően aláírásra kerül a Fogadónyilatkozat és az Informatikai biztonsági és adatvédelmi nyilatkozat, melyet az utasítás 5. számú melléklete tartalmaz. 17. A Toborzás-kiválasztás szervezet megküldi a Baross Gábor Oktatási Központ iskolai rendszerű képzési koordinátorának a hallgató aláírt Együttműködési megállapodását. 18. A Baross Gábor Oktatási Központ az Együttműködési megállapodást továbbítja a Humán Szolgáltató szervezetnek. A Humán Szolgáltató szervezet a kifizetéshez szükséges jogviszonyt létrehozza az SAP-ban, és feltölti az ehhez szükséges dokumentumokat. 19. Amennyiben a szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges munkaruha, védőeszköz, a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs átadja azt a hallgatónak a szakmai gyakorlat helyszínén és a hallgató megkezdi a gyakorlat letöltését. 20. A szakmai felügyeletet ellátó munkatárs rendszeresen vezeti a hallgatóra vonatkozó Jelenléti ívet. 21. A szakmai felügyeletet ellátó munkatárs folyamatosan, havonta tájékoztatásul elektronikusan megküldi a hallgató szakmai gyakorlatáról a Jelenléti ívet a Baross Gábor Oktatási Központnak. 22. Amennyiben a hallgató megfelel az utasítás pontjában felsorolt kritériumainak, valamint van megkötött Együttműködési megállapodás, akkor a Baross Gábor Oktatási Központ intézkedik hallgató Ftv. 48. (3) bekezdése alapján az Együttműködési megállapodásban szereplő fizetendő díjazásáról. 23. A Baross Gábor Oktatási Központ a Jelenléti ív alapján megállapítja a szükséges, az Együttműködési megállapodás szerinti étkezési utalványok összegét, azt megrendeli a Humán Szolgáltató szervezettől, majd kiosztja a hallgatóknak a szakmai gyakorlati idejükre járó étkezési utalványt. 24. Az utolsó gyakorlati napon a hallgató leadja az átvett eszközöket, esetlegesen a munkaruhát és a védőeszközöket, és a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs lezárja a Jelenléti ívet, valamint kiállítja az igazolást (az utasítás 4/b számú melléklete) 25. A szakmai felügyeletet ellátó munkatárs elküldi a papír alapú lezárt Jelenléti ívet a Baross Gábor Oktatási Központnak. 26. A Baross Gábor Oktatási Központ ellenőrzi a lezárt Jelenléti ívet és archiválja azt. Amennyiben a Megbízólevél vasúti közlekedés biztonságával összefüggő területre vonatkozik, a Baross Gábor Oktatási Központ a lezárt Jelenléti ív alapján, a vonatkozási hónapra bontva órákban meghatározott adatokat elektronikusan megküldi a Humán Szolgáltató szervezetnek, aki intézkedik a kifizetésről. A szakmai gyakorlat támogatási pótlék a felügyeletet ellátó munkatárs részére a szakmai gyakorlat lezárását követően, utólag kerül kifizetésre. 27. A Toborzás-kiválasztás szervezet záró megbeszélést szervez, melyen részt vesz a hallgató, valamint a szakmai

6 238 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám felügyeletet ellátó munkatárs. A megbeszélés keretében a Toborzás-kiválasztás átadja a gyakorlati idő letöltéséről szóló igazolást, melyet a felsőfokú oktatási intézmény részére állított ki és tartalmazza a hallgató gyakorlatának vezetői értékelését A középfokú szakképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő tanuló/ hallgató fogadási folyamatának leírása 1. A középfokú szakképző intézmény, vagy a felsőfokú szakképzést végző intézmény felkeresi a Baross Gábor Oktatási Központot, jelzi mely szakmákból hány fő tanulónak keres szakmai gyakorlat letöltésére gyakorlati helyet. Amennyiben a szakképző intézménnyel nincs folyamatos képzési kapcsolat, akkor a jelentkezéseket a MÁV Zrt. honlapján, a Jelentkezési lap (az utasítás 1/b számú melléklete) kitöltésével jelzi, és ezt a Toborzáskiválasztás szervezet továbbítja a Baross Gábor Oktatási Központnak. 2. A Baross Gábor Oktatási Központ megvizsgálja, hogy a tanuló/hallgató vasút specifikus szakmát tanul-e, és a szakmai gyakorlat helyszínét és időpontját figyelembe véve dönt arról, hogy fogadható-e a tanuló/hallgató. Ha a fogadás nem lehetséges, a Baross Gábor Oktatási Központ értesíti az elutasításról a tanulót/hallgatót és a folyamat lezárul. 3. A Baross Gábor Oktatási Központ kijelöli a tanuló/ hallgató szakoktatóját, és a szakmai gyakorlatot bonyolító tanműhelyt. A Baross Gábor Oktatási központ képviselője Megbízólevélben bízza meg a tanulók/hallgatók szakoktatóit, a szakmai gyakorlat irányítására és felügyeletére. 4. A Baross Gábor Oktatási Központ megvizsgálja, hogy a pontban meghatározott szabályok alapján Tanulószerződés, Hallgatói szerződés, vagy Együttműködési megállapodás szükséges. Amennyiben korábban nem volt megkötött Együttműködési megállapodás, az Oktatási központvezető megköti azt az intézménnyel, az intézmény fenntartójával, melyet előzetesen a Humánerőforrás igazgató aláírásával ellát. Amennyiben korábban volt megkötött Együttműködési megállapodás, kiegészíti azt a tanulók/hallgatók Fogadónyilatkozataival. 5. A Baross Gábor Oktatási Központ munkatársa megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a MÁV Zrt. az adott képzéshez kapcsolódó (tanuló/hallgató földrajzi szempontjainak figyelembe vételével), megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal. Amennyiben nem rendelkezik, kezdeményezi ennek elindítását a pontban megfogalmazott szabályok alapján. 6. Amennyiben Tanulószerződés, vagy Hallgatói szerződés szükséges a Baross Gábor Oktatási Központ előkészíti azt, mely a tanuló/hallgató, a Baross Gábor Oktatási Központ vezetője, a Humánerőforrás igazgató és az illetékes Kereskedelmi és Iparkamara között jön létre. 7. A Baross Gábor Oktatási Központ megvizsgálja, hogy a tanuló/hallgató mely szakterületen fogja gyakorlati idejét letölteni. Dönt arról, hogy a gyakorlati idő letöltéséhez szükséges-e MÁV által kezdeményezett szakmai alkalmassági vizsgálat. Amennyiben nem szükséges a folyamat a 10. pontban folytatódik. 8. A Baross Gábor Oktatási Központ kezdeményezi az érintett tanulók/hallgatók szakmai alkalmassági vizsgálatának lefolytatását a Munkaerő-gazdálkodás szervezeti egységnél, aki továbbítja azt az EBK főosztálynak. Az EBK főosztály felveszi a kapcsolatot a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel, aki értesíti a Baross Gábor Oktatási Központot a tanulók/ hallgatók vizsgálati idejéről és helyéről. A Baross Gábor Oktatási Központ ezután értesíti erről a tanulókat/hallgatókat. 9. A tanuló/hallgató részt vesz a szakmai alkalmassági vizsgálaton. Amennyiben nem alkalmas, a Baross Gábor Oktatási Központ értesíti a Munkaerő-gazdálkodás szervezetet és a tanulót/hallgatót az elutasításról, a folyamat lezárul. Amennyiben alkalmas, a Baross Gábor Oktatási Központ értesíti a Munkaerő-gazdálkodás szervezetet és a folyamat a 10. pontban folytatódik. 10. A Baross Gábor Oktatási Központ egyeztet a tanulóval/hallgatóval a szakmai gyakorlattal kapcsolatban. Bekéri a szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges hivatalos dokumentumokat, illetve felszólítja a tanulót/hallgatót ezek beszerzésére. Az egyeztetésen aláírásra kerül az előkészített Fogadónyilatkozat. 11. A Baross Gábor Oktatási Központ az Együttműködési megállapodást, vagy a Tanulószerződést/Hallgatói szerződést továbbítja a Humán Szolgáltató szervezetnek. A Humán Szolgáltató szervezet a kifizetéshez szükséges jogviszonyt létrehozza az SAP-ban, és beszkenneli az ehhez szükséges dokumentumokat. 12. Amennyiben a szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges munkaruha, védőeszköz, a szakoktató átadja azt a tanulónak/hallgatónak a szakmai gyakorlat helyszínén, és a tanuló/hallgató megkezdi a gyakorlat letöltését. 13. A szakoktató vezeti a tanulókra/hallgatókra vonatkozó Foglalkoztatási naplót. 14. A szakoktató folyamatosan (hetente) haladásjelentést küld a tanulók/hallgatók szakmai gyakorlatáról a Baross

7 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 239 Gábor Oktatási Központnak. 15. A Baross Gábor Oktatási Központ intézkedik a tanuló/hallgató díjazásának elszámolásáról. 16. A Baross Gábor Oktatási Központ a Foglalkoztatási naplók alapján megállapítja a szükséges étkezési utalványok összegét, azt negyedéves gyakorisággal megrendeli a Humán Szolgáltató szervezettől. A Humán Szolgáltató szervezet a megrendelés leadását követő 3. hétre, a rendelésben megjelölt kiszállítási helyekre az utalványok kiszállításáról intézkedik. A Baross Gábor Oktatási Központ kiosztja a tanulóknak/hallgatóknak (a szakmai gyakorlati idejükre) a gyakorlati helyen töltött munkanapok számának megfelelően járó étkezési utalványt. Az osztásra a tárgyhónapot követő hónapban, utólag kerül sor. Leltárfelelőssége az utalványok tekintetében a Baross Gábor Oktatási Központnak van. 17. Az utolsó gyakorlati napon a tanuló/hallgató leadja az átvett eszközöket, esetlegesen a munkaruhát, a védőeszközöket, és a szakoktató lezárja a Foglalkoztatási naplót. 18. A szakoktató elküldi a lezárt Foglalkoztatási naplót a Baross Gábor Oktatási Központnak. 19. A Baross Gábor Oktatási Központ ellenőrzi a lezárt Foglalkoztatási naplót, visszajelez a szakoktatónak. A szakoktató ezt aláírásával ellátja, és visszaküldi a Baross Gábor Oktatási Központnak archiválásra. Amennyiben a Megbízólevél vasúti közlekedés biztonságával összefüggő területre vonatkozik, a Baross Gábor Oktatási Központ a lezárt Foglalkoztatási napló alapján, a vonatkozási hónapra bontva órákban meghatározott adatokat elektronikusan megküldi a Humán Szolgáltató szervezetnek, aki intézkedik a kifizetésről. A szakmai gyakorlat támogatási pótlék, a felügyeletet ellátó munkatárs részére a szakmai gyakorlat lezárását követően, utólag kerül kifizetésre. 6. HATÁLYBA LÉPÉS Az utasítás rendelkezéseit megjelenésétől kell alkalmazni. 7. MELLÉKLETEK 1. /a sz. melléklet: Jelentkezési lap a felsőoktatási intézmények hallgatói részére előírt szakmai gyakorlatra 1. /b sz. melléklet: Jelentkezési lap a középfokú oktatási intézmények tanulói részére előírt szakmai gyakorlatra 2. sz. melléklet: Megbízólevél szakmai gyakorlat irányítására és felügyeletére 3. /a sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a felsőoktatási hallgató számára nyújtandó gyakorlati képzés biztosításának feltételeiről (Fogadónyilatkozat, A szakmai gyakorlatra vonatkozó előírások, követelmények, feltételek) 3./b sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a középfokú tanuló számára nyújtandó gyakorlati képzés biztosításának feltételeiről 4. /a sz. melléklet: Foglalkoztatási napló 4./b sz. melléklet: Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről 5. Informatikai biztonsági és adatvédelmi nyilatkozat 6. /a sz. melléklet: Az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben résztvevő hallgató fogadása 6./b. sz. melléklet: A középfokú szakképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő tanuló / hallgató fogadása Szarvas Ferenc s.k. Elnök-vezérigazgató 20. A gyakorlati idő letelte után a Baross Gábor Oktatási Központ kiállítja a középfokú szakképző intézmény / felsőfokú szakképzést végző intézmény részére az igazolást és megküldi azt. 5. HIVATKOZÁSOK évi LXXVI. Szakképzésről szóló törvény (Szt.) évi LXXXVI. Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény (Szht.) évi CXXXIX. Felsőoktatásról szóló törvény (Ftv.) - 289/2005. (XII.22) A felsőoktatási alap-, és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendelet (Szakindítási kormányrendelet)

8 240 A MÁV Zrt. Értesítője 4. szám 1/a számú melléklet JELENTKEZÉSI LAP Jelentkező neve Telefon / Lakcím Levelezési cím Egyéb információk Felsőoktatási intézmény neve Felsőoktatási intézmények hallgatói részére előírt szakmai gyakorlatra. Felsőoktatási intézmény típusa Egyetem Főiskola Képzés Felsőfokú szakképzés Osztatlan Alap (BSC, BA) Mester (MSC, MA) Szak Szakirány Szemeszter Tanult szakma megnevezése Tanult szakma OKJ száma Szakmai gyakorlat előírt időtartama Szakmai gyakorlat megkezdésének tervezett időpontja Szakmai gyakorlat tervezett helyszíne (város) Intézményi kapcsolattartó neve, elérhetősége A felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlattal kapcsolatos elvárásai (elvégzendő tevékenység, önálló munka, tanulmány, projektben való részvétel stb.) Egyéb információk Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁV Zrt. a szakmai gyakorlathoz szükséges adataimat nyilvántartsa, és adminisztráció céljára felhasználja, valamint a jogszabályban és helyi szabályozásban meghatározott ideig megőrizze. Dátum Jelentkező aláírása

9 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 241 JELENTKEZŐ FOGADÁSA Ügyintéző neve Telefon / cím Jelentkezés beérkezése Iktató szám SZHJ elszámolhatóság igen nem Ügyintéző aláírása FOGADÓ SZERVEZET ADATAI Szervezet neve Vezető neve Telefon / cím A gyakorlat helye Telephely megnevezése Címe Gyakorlatvezető neve Beosztása Telefon / SZAKMAI GYAKORLAT KERETEI Szakmai gyakorlat kezdete Szakmai gyakorlat befejezése A hallgató szakmai gyakorlat alatti feladatai, legfontosabb elvárások Dátum Humánerőforrás igazgatóság képviseletében Fogadó szervezet vezetőjének aláírása Gyakorlatvezető aláírása

10 242 A MÁV Zrt. Értesítője 1/b számú melléklet 4. szám JELENTKEZÉSI LAP Jelentkező neve Telefon / Lakcím Levelezési cím Egyéb információk Képző iskola neve és címe Tanult szakma megnevezése Tanult szakma OKJ száma Középfokú oktatási intézmények tanulói részére előírt szakmai gyakorlatra. Szakmai gyakorlat előírt időtartama Szakmai gyakorlat megkezdésének tervezett időpontja Szakmai gyakorlat tervezett helye Intézményi kapcsolattartó neve, elérhetősége Az oktatási intézmény szakmai gyakorlattal kapcsolatos elvárásai (elvégzendő tevékenység, önálló munka, tanulmány, projektben való részvétel stb.) Egyéb információk Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁV Zrt. a szakmai gyakorlathoz szükséges adataimat nyilvántartsa, és adminisztráció céljára felhasználja, valamint a jogszabályban és helyi szabályozásban meghatározott ideig megőrizze. Dátum Jelentkező aláírása

11 4. szám A MÁV Zrt. Értesítője 243 JELENTKEZŐ FOGADÁSA Ügyintéző neve Telefon / cím Jelentkezés beérkezése Iktató szám SZHJ elszámolhatóság igen nem Ügyintéző aláírása FOGADÓ SZERVEZET ADATAI Szervezet neve Vezető neve Telefon / cím A gyakorlat helye Telephely megnevezése Címe Gyakorlatvezető neve Beosztása Telefon / SZAKMAI GYAKORLAT KERETEI Szakmai gyakorlat kezdete Szakmai gyakorlat befejezése A hallgató szakmai gyakorlat alatti feladatai, legfontosabb elvárások Dátum Fogadó szervezet vezetőjének aláírása Gyakorlatvezető aláírása

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN BUDAPEST 2007. MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AZ FSZ-HALLGATÓI SZERZŐDÉS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 67/2009. (X. 23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Munkaerő kölcsönzésről

Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzés szabályai Munkaerő-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÖVEGES JÓZSEF ikt.sz.: 289/5/2014. Szakközépiskola és Szakiskola Budapest, Fehérvári út 10. 1 1 1 7 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben