MŰSZAKI LEÍRÁS RÁKOSKERESZTÚR NYILAS-TÁBLA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZATHOZ - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI LEÍRÁS RÁKOSKERESZTÚR NYILAS-TÁBLA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZATHOZ - 1 -"

Átírás

1 MŰSZAKI LEÍRÁS RÁKOSKERESZTÚR NYILAS-TÁBLA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZATHOZ - 1 -

2 TARTALOMJEGYZÉK RAJZI MUNKARÉSZEK: Megnevezés: Rajzszám: Beépítési és környezetalakítási javaslat M=1: látványtervek Pesti út menti lakó-intézmény épületegyüttes 2 Kertvárosias lakótömbök 3 SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: Megnevezés: oldal: 1. Városrendezési javaslatok A városközpont negyedik szelete Keresztúr skanzen helytörténet a városkapuban Minden egy helyen hadüzenet az ingázásnak Kultúra és szakralitás a zöldbe ágyazva Woonerf övezet a humanizált utca Védhető terek út a valódi lakóközösségek felé Közösségi és családbarát fejlesztések helyben Aktív életmód sportos város Ökofolyosók város a vízparton 7 2. Építészeti kialakítás Lakó-intézmény épületegyüttes Kertvárosias lakótömbök Az energiatudatos épület A közlekedés rendszerének ismertetése Közösségi közlekedés előnyben Vegyes zónák, forgalomcsillapított övezetek Bringával a munkába Közúti kapcsolatok és szükséges fejlesztések Ökológiai szempontok A Rákos-patak revitalizációja (élő patak program) Malom-árok rekonstrukció, mint ökológiai kiegyenlítő felület Biológiailag aktív felületek, flóratetők Az intenzitás, a szintszám és az ökológia kapcsolata Öko-energetikai szempontok Egyéb környezettudatos megoldások A megvalósítás menetére vonatkozó gazdasági, jogi, műszaki, szervezeti modell A megvalósítás feltételezett modellje/forgatókönyve A megvalósítási folyamat/program részei A megvalósítás feltételezett modellje/forgatókönyve Területkimutatás A közműellátás rendszerének ismertetése Közműellátási adottságok Közműfejlesztési javaslat Közművenkénti közműfejlesztési javaslat 30 1

3 1. Városrendezési javaslatok A tervpályázat tervezési területe a városközponti terület közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A kiírók megfogalmazott célja, hogy ez a nagyobb terület is kapcsolódjon be a város vérkeringésébe és városképi kialakításával méltó legyen központi szerepének betöltésére. A történeti fejlődés során Rákoskeresztúr központja a Pesti út Ferihegyi út kereszteződésénél alakult ki. Azonban a as évekbeli lakótelepi átépítéssel a központi szerepkört betöltő intézmények és az itt élő népesség nagyobb része is a lakótelepi részre került, a Ferihegyi úttól keletre lévő terület, amely a leromlott épületállományból ítélve valószínűleg szanálásra volt előirányozva, méltatlanul elhanyagolt maradt. Egy, a jövőben induló fejlesztés új esélyt adhat a területnek és előnyt kovácsolhat abból, hogy a kiváló városszerkezeti fekvés ellenére nem vált a panelos lakótelep részévé. A terület felhasználása, fejlesztése véleményünk szerint a következőképpen tagolható: a városközpont bővítési területe a lakóterület fejlesztési lehetősége zöldbeágyazott oktatási, szabadidő-eltöltési, sportcélú - intézményterület fejlesztési lehetősége a Rákos-patak menti ökoháló-terület zöldfelületi fejlesztése a patak ezen szakaszának egy idejű rehabilitációjával. Fentieken túlmenően szem előtt tartottuk a Kiíró célkitűzését, miszerint olyan ökológiai szemléletű városrész építése a további cél, amely teljes egészében a megújuló energiaforrások használatára épít és építészeti eszközhasználatában tudatosan az ember és környezetének harmonikus kapcsolatát segíti elő. A terület megvalósításának építészeti feladatait az előzetesen alaposan átgondolt és egyeztetett, majd jóváhagyott városrendezési koncepció, ill. szabályozási terv alapozza meg. A koncepció tervszerű megvalósítása érdekében a szabályozás a szokásosnál konkrétabb is lehet, mert mód van a tervezett beépítés jellegének, az épületek legmagasabb pontjainak, esetleg a homlokzaton megjelenő építőanyagoknak vagy a létesíthető épületfunkcióknak a rögzítésére is a helyi építési szabályzatban. (Ezzel az eszközzel viszont átgondoltan kell bánni, nehogy egy kisebb koncepció-módosulás a megvalósítás elhúzódását okozza a módosítási igény miatt.) A megálmodott ökováros koncepciónk egy város a városban, ahol az élethez szükséges legtöbb funkció könnyen és gyorsan 2

4 elérhető. Koncepciónk az embert (lakóteret) helyezi a középpontba és ebből a személyes térből (mint legvédettebb helyből) gyalogosan, kerékpárral a legtöbb szociális, oktatási, közigazgatási, szolgáltatási, kereskedelmi tér elérhetővé válik. A fejlesztés zöldbe ágyazottsága mellett fontos szempont volt a terület természeti adottságainak fejlesztése is, a kialakított térszerkezet abból kovácsol előnyt, hogy a rendelkezésre álló élővizeket a város szolgálatába állítja (Malom-árok mederrekonstrukció), illetőleg megvalósítja a városközponti fejlesztés hiányzó elemét. Rákoskeresztúr központi térségének olyan fejlesztését irányoztuk elő, amely a nagy népességszámú kerületközpontot komplex, vegyes felhasználású területté fejleszti. Célunk, hogy részben a tervezési területen vagy a közvetlen szomszédságában a lakóépületeken kívül munkahelyek és minden, a lakosság számára szükséges intézmény, valamint a szabadidő eltöltését és rekreációt szolgáló zöldfelületi intézmény vagy zöldterület megtalálható legyen gyalogosan vagy kerékpárral megközelíthető távolságon belül. Ezáltal a területen a gépjárműforgalom a lehető legszükségesebb mértékre lenne csökkenthető. 1. ábra: Főbb javasolt városszerkezeti egységek 3

5 Az alábbiakban az 1. ábra jelzéseit felhasználva ismertetjük városrendezési javaslataink főbb elemeit A városközpont negyedik szelete A kerületközpont térsége a Pesti út Ferihegyi út kereszteződésénél található, amely jelenlegi formájában a kereszteződés három negyedében lévő tömbökre terjed ki, a tervezési területen található negyede méltatlanul elhanyagolt, bár a rossz állagú korábbi családi házakban szinte mindenütt található valamilyen üzlet, intézmény. Városképi szempontból, de a további, a Nyilas-tábla területén történő fejlesztési területek kapcsolata miatt is szükséges a kerületközpontnak ezen a területen történő fejlesztése, amely elsősorban a Kaszáló utca és a Pesti út közötti területre terjed ki. 2. ábra: A városközpont 4. szelete A Pesti út - Ferihegyi út kereszteződésénél ún. igazgatási tömb (1.) kialakítását javasolunk, amely teljes egészében intézményi funkciójú. Akár az új polgármesteri hivatal helyszíneként is értelmezhető. A Pesti út kiszélesedő részén a buszvégállomás területén a közeljövőben létesítendő főtér folytatódna a Csabai útig, amely vegyes használatú üzletutcákkal lenne összekötve a 4

6 szintén vegyes használatúvá átépítendő Kaszáló utcával. A Ferihegyi úttól nyugatra lévő területekhez is ezeken a pontokon Pesti út, Kaszáló út - kapcsolódna a terület gyalogosforgalma Keresztúr skanzen helytörténet a városkapuban A Pesti út Csabai út felé eső részén egy ún. Keresztúr skanzen (2.) létesítését javasoljuk, ahol a jelenlegi beépítés jellegének megtartásával számolunk, de csak egy (a jelenlegi régiségbolt) épülete érdemes igazán védelemre. A többi épület a kerület egyéb részeiről megmenthető épület újraépítésével alakulhatna ki. Funkciója helytörténeti múzeum, galériák, kiállítótermek, vendéglátás, stb., amelyet egy ökomenikus templom vagy egy harangláb zárhatna a Csabai út felől Minden egy helyen hadüzenet az ingázásnak A skanzen mögött kialakuló tömbök (3.) vegyes funkciójúak, jellemzően a földszinten kereskedelem-vendéglátás vagy szolgáltató funkciókkal, az emeleti szinteken lakásokkal, kivéve a Pesti út kereszteződésénél javasolt un. igazgatási tömböt. További irodai munkahellyel lehet még számolni a Ferihegyi út menti városközponti területen is.(4.) 1.4. Kultúra és szakralitás a zöldbe ágyazva A Ferihegyi út mentén kijelölt városközponti területet a nagy zöldfelületű intézményterület mellett egy városrészkapu pozíciójú intézménytömb (4.) zárná, főként irodai, esetleg kisebb mértékben és ehhez kapcsolódóan lakásfunkcióval is. A két terület között, a tervezett közpark (5.) szélén egy Kulturális és szabadidő központot (6.) terveztünk, a park felé szabadtéri színpaddal. Emellett, de már a lakóterülethez is kapcsolódva javasoltuk egy görög-katolikus templom (7.) létesítését Woonerf övezet a humanizált utca A lakótömböket a meglévő utcarendszer szerves folytatásaként alakítottuk ki. A csillapított forgalmú lakóutcák Ferihegyi út és a Csabai út között a Ludas utcán át tervezett feltáró útról közelíthetők meg. E feltáró utak az között Hollandiában kikísérletezett, és azóta világszerte elterjedt és sikerrel alkalmazott ún. woonerf tervezési előírásai 5

7 szerint kerülnének kialakításra. (Ilyen jellegű kialakításra épül Budapesten a Ráday utca, Tompa utca rehabilitációja is.) 1.6. Védhető terek út a valódi lakóközösségek felé A tervezett lakótömbök (8.-9.) közösségi szerveződésűek. Egy része egy új típusú, skandináv mintájú lakóközösség lehetne az L4-es keretövezetű, kertvárosias területen. Itt az egyes lakótömbök (9.) egyúttal tulajdonosi közösségek is, ahol minden lakóegységhez saját használatú kertrész is tartozik, ugyanakkor a teljes tömb a lakóközösség tulajdona, közös játszótérrel és geotermikus fűtő- és hűtőművel, amely a tömbön belül önálló épületben helyezhető el. Az egyes tömbök egy új típusú, környezettudatos lakókörnyezet mintaprojektjei, egyben a működő lakóközösségek új prototípusai lehetnek. Az elgondolás elméleti kidolgozója Oscar Newman, aki az as évek végén kidolgozott módszertanában (Védhető terek) a közösség fizikai térstrukturálási elvét valósította meg, azaz lehetővé tette a lakók számára, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a közös területeket az otthonaik környezetében, beleértve ebbe a házaik külső környezetét is. Az ellenőrzés alatt tartott területet magukénak érzik a lakók (még ha azok jogilag közösségi tulajdonban is vannak) és fenntartják, ellenőrzik azokat, közösségi aktivitásokat hajtanak benne végre. Technikai szempontból a tervezési alapelvek a következők: a nyilvános átközlekedés redukálása a fél-nyilvános közterületek esetében, az egy vagy több család gondozásába bevont területek kijelölése egyértelmű jelzésekkel, a felhasznált anyagok és dizájn elemek emberközpontúsága, attraktív színek használata, a lakók bevonása a tervezés folyamatába a kezdeti fázistól, a hosszú távú siker záloga a lakosoktól függő rendszerek kiépítése, a lakosokkal történő munka során a közösségi tér olyan módon történő felosztása kisebb területegységekre, amely tükrözi a lakók felelősségvállalását Közösségi és családbarát fejlesztések helyben Az egyik óriási célterület, amiért autóba kell ülnünk, az a közösségi, oktatási és rekreációs funkciók elérése. A terveink mindezt egy rövid séta távolságára rövidítik le az ökovárosban 6

8 lakóknak. A nagy zöldfelületű intézményi területen (IZ keretövezet) a lakosságot kiszolgáló intézmények létesítését javasoltuk, olyan módon, hogy az intézményi terület esténként se legyen teljesen kihalt. Ezt a cél szolgálhatná egy idősek otthona (11.) elhelyezése a tervezett egészügyi központ (10.) mellett, valamint egy, a tervezett középiskolához kapcsolódó kollégium is a területen. A kerületi igények szerint elhelyezhető itt alapfokú nevelésioktatási intézmény (12.) is (pl. óvoda, általános iskola), de a javaslatunk inkább egy középiskola létesítése kollégiummal Aktív életmód sportos város Az IZ keretövezetben ezen kívül a területen lehetőséget biztosítunk sport- és szabadidőközpont létesítésére többcélú rendezvény-csarnokkal, szabadtéri sportlétesítményekkel, kiállítóhelyekkel (13.). A létesítmények telepítése szervesen kapcsolódik a lakóterület gyalogostengelyeihez és átvezeti ezeket a Rákos-patak menti rekreációs zöldterületek irányába, amelyeknek így sport funkciója (kerékpározás, futás, utcai és közparki sportok) is erősödik Ökofolyosók város a vízparton A közparknak hangsúlyos eleme a részben a Malom árok mederrendezésével, részben a magas talajvíz kihasználásával nyert kiszélesedő vízfelület (14.), amely stabilizált vízszintjével megteremti a park temperált mikroklímáját és folytonos városi zöldfolyosót (ökológiai kapcsolatot) létesít a városrész és a Rákos-patak között. Ehhez kapcsolódna a Rákos patak menti terület ezen szakasza (15.), amely revitalizációs fejlesztésen menne keresztül. 7

9 2. Építészeti kialakítás Az egyes tervezett tömbök építészeti megfogalmazását egységes koncepció mentén javasoljuk kialakítani. A kialakuló tömbök a környezettudatos építészet mintaprojektjei lehetnek. A pályázat keretében a tervezési terület két különböző jellegű tömbjére adtunk építészeti javaslatokat. Hangsúlyozni kell, hogy ezek nem kiérlelt javaslatok, csak a javasolt beépítés jellegét kívánják érzékeltetni Lakó-intézmény épületegyüttes Az épületegyüttest a városközponthoz tartozó Pesti út - Kaszáló utca közötti területen tervezzük. A Környezetalakítási-beépítési javaslat ezt a térséget vegyes használatú utakkal, woonerf-es kialakítással irányozza elő. Az épületek földszintjén kereskedelmi-vendéglátó vagy szolgáltató létesítmények vannak az utca felé megnyitva, kivéve a belső kert felé megnyitható földszintet, ahol lakásokat javasolunk létesíteni. A többszintes, észak-délre tájolt lakószárnyakban átmenő lakásokat javasoltunk, a jó szellőzés érdekében. A többszintes szárnyakat földszintes üzletszárnyak határolják, amelyek így csendes zavartalan belsőkerteket határolnak le. Ezek nincsenek alápincézve, így az egyes épületeket délről magasra növő lombhullató fákkal is lehet árnyékolni, amelyek télen viszont átengedik a napsütést. Az északi oldalon örökzöld fákkal lehet az északi szeleket tompítani. Az épület parkolószintje itt a terepszint alá került a lakószárnyak alsó szintjére, mert ezen környéken a terepszint a Nyilas-tábla szintje fölött kb. 2,0-2,5 m-rel magasabban van és feltételezhető, hogy a talajvíz még nem érinti a garázsszintet. Malom-árok vonalán túl a terepszint 1,5-2 m-rel alacsonyabb a Rákos-patak irányába és magas a talajvíz, itt nem érdemes az épületeket alápincézni. A lakóépületek gépkocsi elhelyezését részben az épületek kiszélesedő, zöldtetős földszintjén, részben a Malom-árok menti szintkülönbség kihasználásával létesülő teremgarázsban javasoljuk megoldani az alábbi vázlat szerint: 8

10 Malom-árok utca Tervezett lakótömb a Malom-árok utca mellett létesítendő zöldtetős teremgarázzsal 3. ábra:f+2-3 szintszámú lakótömb metszete a Malom-árok mentén zöldtetős mélygarázzsal Az épületeknél természetes építőanyagokat kell alkalmazni (kő, tégla, a legszükségesebb mértékben vasbeton, fa, kőzetgyapot, stb.) A nyílászárókat, teraszokat flexibilis árnyékolókkal kell ellátni. Az épületgépészeti megoldásokat a kor színvonalának megfelelő energia-tudatos módon kell megvalósítani a közműellátási fejezetben részletezettek szerint Kertvárosias lakótömbök A kertvárosi lakótömbökre vonatkozó javaslatunk skandináv példákon alapul. (Pl. Porvoo Finnország) Fontosnak tartjuk, hogy az egyes tömbök egy építészeti koncepció alapján épületegyüttesként fogalmazódjanak meg. 4. ábra: Porvoo (Finnország) kertvárosi lakótömb részlete Az egyes tömbök egyúttal tulajdoni közösséget is jelentenek, lakásszövetkezetként vagy társasházként valósíthatók meg. Ugyanakkor az épületek telepítése, valamint az a lehetőség, hogy minden lakásegységhez sajáthasználatú kertrész is tartozik, a családi házas beépítés előnyeit is nyújtani tudja. Az egyes épületcsoportok (tömbök) fűtő-hűtő rendszere önállóan oldható meg a közműellátási javaslatban részletezettek szerint, a geotermikus fűtőmű elhelyezéséhez szükséges épület a tömbök közös tulajdonú részén elhelyezhető. Ez a közös tulajdonú terület alkalmas még kisebb játszókertek létesítésére is, 9

11 ahová a kisgyermekek felügyelet nélkül is korán kiengedhetők, mivel a tömbök épített vagy sövénykerítéssel határoltak. A gépkocsi elhelyezés az egyes épületekhez kapcsolódva, ill. a tömbön belül létesített parkoló-udvarokban megoldott. Mivel a környezetben minden elérhető lesz gyalogos távolságon belül, gépkocsit csak egy távolabbi cél elérése érdekében kell majd használni. Az épületek hagyományos szerkezetűek, a passzív ház kívánalmainak megfelelő hőszigeteléssel, árnyékolással. Gépészeti megoldásai azonban egyediek, környezettudatos szemlélettel megoldottak Az energiatudatos épület A tervezett épületek tudatosabb telepítése, tájolása, kialakítása, anyaghasználata, üvegezett felületek kialakítása, mértéke, aránya, az épületek hőszigetelése, árnyékolása segíti a természet nyújtotta lehetőségek hasznosítását, amelyek hozzájárulnak a gazdaságosabb fenntarthatósághoz. A tervezett beépítés közmű vonatkozású igénye, hogy az összkomfortos életkörülmény biztosítható legyen. Igény az is, hogy a közműellátás beruházásában és üzemeltetésében is legyen takarékos és gazdaságos, további elvárás, hogy a közművek elhelyezésével, helyfoglalásával, kibocsátásával a legkevésbé terheljék a környezetet, segítve az egészségesebb természetesebb életkörülmény kialakítását. Részletesen a 6. A közműellátás rendszerének ismertetése c. fejezet mutatja be a közműellátásban és az épületgépészeti megoldásokban rejlő lehetőségeket. 10

12 3. A közlekedés rendszerének ismertetése 3.1. Közösségi közlekedés előnyben Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve Rákoskeresztúr kötöttpályás közlekedési kapcsolatait két irányban javasolja fejleszteni: A MÁV Bp. Keleti pu. Hatvan vasútvonalán az elővárosi közlekedés és a kapcsolódó autóbusz és P+R rendszer javítani fogja az eljutási időt a városközpont felé. A Rákoskeresztúr központig tervezett 2-es metró elágazó vonalnak jelenleg még nincsenek kidolgozott tervei, várhatóan végállomása a Pesti út Ferihegyi út csomópontba kerül. A gyorsvasúti elővárosi fejlesztésekhez igazodóan várhatók az autóbuszvonal hálózat változásai, de ezt megelőzően megvalósul a Pesti út Jászberényi úti autóbusz folyosó, amelyhez kapcsolódóan a térség közvetlen Örs vezér téri, Kőbányai megközelítési lehetőséget kap Vegyes zónák, forgalomcsillapított övezetek A terület fő belső feltáró útja a Ludas utcától K-NY irányban a Ferihegyi útig halad végig, amelyhez a lakótömbök lakóutcái kapcsolódnak. Az új feltáró út és a határoló Ferihegyi út - Pesti út Csabai út Péceli út közötti területen a lakóutcák már kivétel nélkül csillapított forgalmúak. (Tempo 30 övezet vagy woonerf) A Kaszáló utca és a Pesti út között meglévő utcák a Kasza utca, a Kaszakő utca, valamint a tervezett új utca lakópihenő övezetként, un. woonerf-ként alakítandó ki. A woonerf típusú utcában világosan kitűnik a gyalogos elsősége. Különböző burkolati minták, tagolt zöldfelületek, játékra alkalmas utcafelületek, parkolóhelyek és berendezési sávok váltják egymást, amelyek az autóforgalmat a kialakítás tagoltsága miatt kényszerítik lassan hajtani. 11

13 5. ábra: a woonerf jellemzői (forrás: VÁTI tájékoztató füzetek, 2/1979) 3.3. Bringával a munkába A fejlesztési tervek a kerékpáros hálózat gerincvonalait a Rákos patak mentén és a Pesti út mentén jelölik ki. A Rákos patak menti kerékpárút Ferihegyi úti keresztezésében az átkelést javasoljuk középsziget építésével biztonságossá tenni. A Csabai út déli oldalon a Pesti útihoz csatlakozó kerékpárút kiépítése célszerű. Maga a fejlesztési terület egésze a vegyes forgalmú hálózatnak köszönhetően jól kerékpározható. A Rákos-patak menti kerékpárút közvetlen 12

14 kapcsolatot jelenthet a Rákosliget vasúti megállóhoz, itt a kapcsolódó B+R (bike&ride) parkoló infrastruktúra is megoldandó feladat. Az épületek vezérszinti kialakításánál célszerű a kerékpár és robogó elhelyezését és praktikus mozgatását szolgáló tárolók építésére is gondolni. A tervezési terület a jelenlegi tömegközlekedési hálózat megállóitól mindenütt 300 m-en belüli gyalogos távolságra van, a tervezett intézmények (sport- és szabadidőközpont, sportcsarnok, iskola, stb.) megközelítése gyalogosan vagy kerékpárral remekül megoldható. 6. ábra: Amszterdami hangulatképek: zéró emisszió a kis távú közlekedésben elérhető 3.4. Közúti kapcsolatok és szükséges fejlesztések A terület elsőrendű főúthálózati kapcsolatát biztosító Pesti út 2x2 forgalmi sávos Rákoskeresztúr központi szakaszán. Az út Csabai úti elágazó csomópontját kétsávos körforgalomként javasoljuk átépíteni, Ferihegyi úti jelzőlámpás csomópontja a tömegközlekedési végállomási rendszer átalakítása után módosul kis mértékben. A Csabai út 2x1 forgalmi sávos keresztmetszete megtartandó, de a jelentősebb csomópontokban kanyarodó sávok kiépítése és autóbusz öblök építése szükséges. A Ferihegyi úton a MÁV Budapest Hatvan vonala alatt tervezett közúti aluljáró mellett, mindkét oldalon egyirányú szervizút biztosítja a Rákosliget vasúti megállóhoz kapcsolódó P+R parkolók kapcsolatát. Az útpálya bővítése szükséges a Rákoskeresztúr központi szakaszon, mivel az út menti beépítések forgalmának jelentős része a Pesti út felé irányul és az 1-1 sávos bővítés biztosítja a kanyarodási lehetőségeket és az autóbuszmegállók elhelyezését is. A Szabadság sugárút fejlesztését nem javasoljuk, szintbeni vasúti átjárója miatt hálózati jelentősége csökken. 13

15 4. Ökológiai szempontok 4.1. A Rákos-patak revitalizációja (élő patak program) A Rákos-patak revitalizációjának igénye mintegy két évtizede merült fel, amikor először fogalmazódott meg a budapesti kisvízfolyásokkal kapcsolatosan a túlzott műszaki jelleggel megtörtént vízrendezések renaturalizációjára, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének és természetes áramlásának javítására, az önfenntartás irányába ható vízparti ökoszisztémák visszaalakítására, a kisvízfolyások rekreációs célú rehumanizálására vonatkozó igény. A Rákos-patak kapcsán az első torkolati szakaszt (Angyalföld) érintő revitalizációs tervet 1994-ben egy Budapest-Bécs együttműködés keretében megvalósuló magyar-osztrák tervezői csoport készítette el. A bécsiek ekkor már túl voltak az első kisvízfolyásrehabilitációs tapasztalatokon (a Wienfluss revitalizációja). Az 1994-es tanulmány értékei között említhető a természetes medermorfológia visszaalakítására (kanyargósítás, lapos rézsűszögek kialakítása, szilárd burkolatok eltávolítása, parti növényzet visszatelepítése) tett javaslatok sora, amelyet a későbbi, műszakilag megalapozottabb tervek is átvettek. 7. ábra: Részlet a torkolati szakasz 1994-es tervéből (Forrás: Rákos patak revitalizációs programjának regionális találkozója, október) Sajnálatos módon anyagi forrásokat azóta sem sikerült a Rákospatak átfogó rehabilitációjára fordítani, ám a Rákos-patak menti fejlesztések (különösen, ha profitálni tudnak a patak odavonzó képességéből) akkor szakaszonként a rehabilitációra 14

16 esélyt nyújthatnak. A terv területét érintő szakasz revitalizáció során újra megteremthető: az élő kapcsolat a talajvizekkel (reno matracos mederstabilizálás beton burkolat helyett), amely a lakóterületek víztelenítését is szolgálja az ökológiai puffer működtetése mellett. a patakmeder morfológiai változatosságának megteremtése (vízi élőhely ökológia rehabilitációja) a patakot kísérő természetesebb növényzet megtelepedése (természetközelibb terület) a patak vízminőségének javítása (természetes szűrőmezők nád és sás társulásokkal) töltésáthelyezéssel az árvízi meder rézsűszögeinek oldása, a közvetlen vízhez jutás lehetősége (közparki attrakció) A rehabilitáció helyigénye szabályozási szempontból a jelenleg érvényben lévő keretövezeteket nem módosítja, az elfogadás előtt álló BÉK/FÉK-be pedig még átvezethető a korrekció. A patakot üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek a vízfolyás rehabilitációhoz pozitívan áll hozzá, a reno matracos megoldással kapcsolatban pedig pozitív fenntartási tapasztalatai vannak a Gyáli-patak kapcsán. 8. ábra: A Skerne-patak a revitalizáció után Az immár kötetnyire rúgó kisvízfolyás rehabilitációkból számos sikeres példát lehetne említeni a világ tájairól. Többek között a 2010-es londoni olimpia egyik kapcsolódó környezetvédelmi beruházása is kisvízfolyás rehabilitáció lesz. Szemléltetésként a Rákoskeresztúri területhez nagyon hasonló Skerne-patak példáját mutatjuk be, amelynek egy

17 méteres szakaszát Darlington (Nagy-Britannia) mellett rehabilitálták 1995-ben. A meder rézsűi változó 1:5, 1:3,5 illetve a kanyarulatokban 1:1-es hajlásúak. A szakadó partok menti szakaszokon a mederfalat burkolattal erősítették meg. A változatos élőhelyen gazdag élővilág telepedet meg, és a szomszédos lakóterületen élők is élvezik a jól megközelíthető vízfelület közelségét. 9. ábra: a Rákos patak keresztúri szakaszának revitalizációja 4.2. Malom-árok rekonstrukció, mint ökológiai kiegyenlítő felület A Malom-árok mintegy két évszázaddal ezelőtt még közel egyenrangú mellékága volt a Rákos-pataknak. Ezt az adottságot később vízimalom üzemeltetésére használták fel. 10. ábra: A Rákos-patak és a Malom-árok a XVIII. sz. végén készült Josephinishe Aufnahne térképen (a tervezési terület megjelölésével) Ma a Malom árok az elépítések miatt nem rekonstruálható teljes mértékben, de megmaradt nyúlványának mai is közvetlen kapcsolata van a Rákos-patakkal. Ez pedig árvízi helyzetben a terület elöntésével fenyeget. Két problémára kerestük ezért a választ egyszerre: a vízközeliség megoldására és az árvízi 16

18 biztonságra. A Malom-árok mai meglévő medrének egy részét felhasználva hurokszerű kialakításban valósítanánk meg a Malom árok mederrekonstrukcióját. A mesterséges kiágazás fölött egy a Rákos-patakba telepített fenékküszöb emelné meg a vízszintet és juttatná egy részét a Malom-árokba. A Malom árok medre a nagy zöldfelületű intézmények, illetőleg a közparki területek környezetében széles vízfelületté alakul, kifejti temperáló és pszichésen regeneráló hatását, lehetőséget teremt a zöldfelületek öntözésére is. Az állandó vízmozgás csökkenti az eutrofizálódás veszélyét, egyben biofilterként is szolgál az ide telepített vízi növényzet számára. A vízszint zsilipekkel szabályozható a ki- és beágazási pontnál, amely árvíz esetén biztosítja, hogy a Rákos-patakon levonuló nagy víz a lakóterülekben ne tegyen kárt, illetve állandó vízszintet biztosít kisvizek esetén is. 11. ábra: Malom árok mederrendezés és szabályozott vízfelület képzése 17

19 4.3. Biológiailag aktív felületek, flóratetők A növényzettel telepített tetők a város klimatikus javításán túl a csapadékhasznosításban és a zajcsillapításban is jelentős szerepet játszhatnak. A hirtelen lezúduló záporok az ültetőközegben kondenzálódnak és nem terhelik azonnal a város csatornarendszerét, így a keresztmetszetek csökkenhetnek, ebből következően a beruházási költségek is kedvezőbben alakulnak. A zöldfelületek fényelnyelő képességének is nagy a jelentősége lehet az ökováros környezetvédelmében. A növények az életfolyamataik során széndioxidot kötnek meg, oxigént szabadítanak fel és vizet is párologtatnak. A klímára kedvező folyamatok játszódnak le az ültetőközegben is. Ezek a folyamatok a többi élőlény számára, így nekünk embereknek is kedvező mikrokörnyezetet teremtenek: kiegyenlített hőmérséklet, magas pára - ugyanakkor alacsony portartalom. 12. ábra: extenzív zöldtetők az ökováros szolgálatában A parkolólemezek fölé, a közintézményekre és a multifunkciós tömbök kereskedelmi szintjei fölé tervezett flóratetőket elsősorban ún. extenzív zöld tetőként képzeljük el. Extenzív (külterjes) tetők létesítése főként ökológiai szempontok alapján történik, így elsősorban a tág tűrésű növényzetet helyezi előtérbe. A tető a kialakított utakon és tipegőkön kívül emberi tartózkodásra nem alkalmas. A rétegvastagság általában cm, a hasznos terhelés kn/m2 között helyezkedik el. A jól működő extenzív kertben olyan növényeket kell alkalmaznunk, amelyek jól tűrik a szárazságot, és minimális az ápolási igényük és csak rendkívüli szárazság esetén célszerű locsolni, illetve pótolni az elszáradt foltokban a növényeket. Ez a típusú zöldtető egy ökológiai védőréteget képez. Ráadásul az ültetőközege is környezetbarát: a közegnek ugyanis nagy porozitásúnak, alacsony humusztartalmúnak és könnyűnek kell lennie. Számos kísérlet folyik arra, hogy az építési törmelék egyes fajtáinak zúzásával hogyan állítható elő ilyen közeg újrafelhasznált anyagokból. 18

20 4.4. Az intenzitás, a szintszám és az ökológia kapcsolata A kerületközponttól távolodva a beépítés intenzitása és magassága is csökken, belesimul a meglévő családi házas kertvárosi lakóterületbe. A legfeljebb négy szintszám biztosítja, hogy az épített elemek nem nyúlnak túl a fák koronáin, azaz a napsugárzás nem biológiailag inaktív felületekre, hanem biológiailag aktív felületekre vetül. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a beépítés intenzitása ne legyen magas, illetőleg az épületek tetejét is zöldtetők uralják. Ez kiegyenlített (temperált) állományklímát és nem óriási hőingást jelent az ökováros lakói számára. 13. ábra: példa egy biológiailag aktív és egy inaktív felületre Budapesten 4.5. Öko-energetikai szempontok A terület magas talajvizes jellege, mint hőközlő kedvez a Magyarországon egyébként is magas geotermikus grádiens kihasználásnak, ami a lakótömbök geotermikus fűtését (hőcserélős rendszerek) és nyári időszakban hűtését meg tudja oldani. A szennyvíz hulladékhő ebben a rendszerben szintén hasznosítható lehet. A flóratetők, zöldtetők alkalmazása a házak hőszigetelésében jelent energiahatékonyabb megoldást. A hagyományos, csupasz lapostetőkkel szemben a zöldtetők a csapadékszigetelésnek is többletvédelmet nyújtanak. A hőingadozás csökkentése mellett, a réteg mechanikai sérülésekkel szembeni védelmét is ellátják. Takart szerkezetté válik a szigetelés, így megvédjük a napsugárzás káros hatásától is. A közvilágítás a lakótömbökre árnyékolóként installált napelemek, vagy speciális kompozit lámpatestek alkalmazásával (napelemes rendszerek) oldható meg megújuló energia segítségével. 19

21 14. ábra: szolárpaneles kompozit lámpatestek 4.6. Egyéb környezettudatos megoldások A szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, a csapadékvíz megfelelő elvezetése és újrahasznosítása (öntözés), a szürkevíz hasznosítása a háztartásokban, a lakások ablakainak megfelelő elhelyezése szintén fontos szempont a városnegyed tervezésekor. Az ökováros akkor teljesíti feladatát, ha jelentős mértékben önellátó (ökológiai lábnyoma redukálódik), amihez hozzátartozik a lakások alacsony szinten tartott energiaigénye és a megújuló energiaforrások használata. 20

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

7. Üzleti infrastruktúra pályázat (VEKOP ) szeptember 22. ELŐTERJESZTÉS

7. Üzleti infrastruktúra pályázat (VEKOP ) szeptember 22. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 22-ei ülésére 7. napirend Tárgya: Előadó: Üzleti infrastruktúra pályázat (VEKOP-1.2.2-2015) Tabányi Pál polgármester Melléklet:

Részletesebben

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum Liget Park Fórum 2016.11.24. CSE OMR PVA CIR FAN PAV PHE LAK KKI BA P VAJ BAZ BRE ZEN NGL PAR KKO MKO KOM OLO ROM NEP REM PDO SZI ÚJ NEMZETI GALÉRIA Funkció: Múzeum Terület: nettó 51.950 m 2 Státusz: tervezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN Dima András, Jordán Péter, Leitner Gábor Útépítési Akadémia 20. 2012.11.30. www.maut.hu 1 MŰSZAKI ELŐÍRÁS CÉLKITŰZÉSEI Beruházói, kivitelezői és üzemeltetői + Területgazdálkodási

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS 3. Előadás 2007.02.27. (Dr Lányi Erzsébet) 1. Az épített környezet-mesterséges környezet. Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. Elemei (újra):

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon Környezettudatos épületek a gyakorlatban Magyarországon Mitől zöld a zöld? Zöld építés = hőszivattyúvalhűtött fűtötthűtött fűtött üvegkalitka? Zöld építés = műanyagba csomagolt betonkocka? Zöld építés

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben