Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Lenti idegenforgalmi fejlettsége Gyógy- és egészségturizmus lehetségei Lentiben Küls szakmai konzulens: Czupi Sándorné Operatív konzulens: Dr.Halász Imre Dénes Renáta Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezet 1 MAGYARORSZÁG NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ - LENTI Magyarország idegenforgalmáról A Nyugat-Dunántúli Régió idegenfoegalmi kínálata Lenti idegenforgalmi kínálata Lenti térségbemutatása LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDEGENFORGALMAT EL:SEGÍT: TEVÉKENYSÉGE Idegenforgalmi adó Szolgáltatási infrastruktúra Szabadids intézményhálózat Ingatlanvagyon Településmarketing SWOT-analízis Javaslatok, lehet#ségek Beruházások GYÓGY- ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS LENTIBEN Magyarország egészségturisztikai helyzetének tükrében Lenti Város Önkormányzatának tevékenységének tükrében A kezdetek Lenti Városi Strand Lenti Gyógyfürd# Kft Árpolitika Mérlegelemzés Marketing Versenytársak bemutatása Szlovén fürd#városok Osztrák fürd#városok...48

4 Környez# magyar fürd#városok Következtetések A gyógyfürd rövidtávú fejlesztési terve, és a jöv lehetséges mérlege MELLÉKLETEK számú melléklet: A turizmus területi tervezését érint legfontosabb hatályos jogszabályok számú melléklet: Az üdülterület terület-felhasználási programja számú melléklet: A külföldi állampolgárok által történt ingatlanvásárlások kimutatása számú melléklet: Az erdei kisvasút személyfuvarozási díjszabása számú melléklet: A Lenti Tourinform Iroda mjködési szabályzata számú melléklet: A Lenti Gyógyfürd Kft. cégbejegyzése számú melléklet: Programajánló 2002-es évre számú melléklet: Képek Lentirl, és a térségrl

5 Bevezet Szakdolgozatom témája egy dunántúli kisváros, Lenti idegenforgalma, az önkormányzat idegenforgalmi tevékenysége, és a f turisztikai attrakció, a gyógyfürd bemutatása. Ezt a témát azért választottam, mert tanulmányaim során már többször írtam házi dolgozatot Lentirl, a gyógyfürdrl, és a térség közel áll hozzám, hiszen eddigi életem nagy részét e településen töltöttem el. A turizmus az élményszerzés céljából tett utazás bár szinte világszerte iparrá vált, mégsem azonosítható egyszer* üzleti vállalkozással. Sokkal több annál. Az utazás, az üdülés, a pihenés, a fizikai és a szellemi megújulás, a föld kincseinek megismerése mellett a közvetlen emberi kapcsolatok kialakítását, egy valószer* világkép formálását is lehetvé teszi. Az idegenforgalom gazdasági jelentsége Magyarországon a 90-as évtizedben felértékeldött, mert hatékonyan szolgálja a lakosság életkörülményeinek javulását, és mert mind szervesebb része lett a nemzetközi és a nemzeti politikai és gazdasági folyamatoknak. Az idegenforgalom hat az igénybe vett területre. Ez elnyös hatás lehet, mert foglalkoztatási és plusz jövedelemszerzési lehetséget biztosít a lakosság számára, továbbá javul a település infrastrukturális ellátottsága, kedvezbbé válnak a szolgáltatások körülményei, valamint az idegenforgalom ösztönzi a tanulást. Természetesen a turizmusnak káros hatásai is vannak, ilyen, amikor az infrastruktúra túlzott igénybevétele miatt id eltt elhasználódik az állomány, vagy a kell figyelem hiánya miatt károsodik a környezet. A nemzeti idegenforgalom a lakosság aktív közrem*ködése nélkül nem fejldhet a kívánt színvonalra. Az a tény, hogy az idegenforgalom egyre fontosabb szerepet tölt be az ország és kistérségünk életében, indokolja annak áttekintését, hogy a kistérség hogyan él, hogyan gazdálkodik idegenforgalmi adottságaival, s milyen adottságokkal rendelkezik.

6 1. Magyarország Nyugat-Dunántúli Régió - Lenti Magyarország Nyugat-dunántúli Régiójában fekv Lenti város turisztikai kínálati struktúrája adottságaiból fakadóan sz!k kör!. Ezért csak úgy tud megfelelni a kívánalmaknak, ha integrálja kínálatába környezetének ajánlatait, illetve meglév adottságaira építve programot, sokszín! turisztikai terméket teremt. 1.1 Magyarország idegenforgalmáról Európa szerepe az idegenforgalomban meghatározó, hiszen az utazók 58 százaléka az öreg kontinenst választja célpontul, így az ágazat adja a földrész teljes jövedelmének 5,5 százalékát. Látogatottság szempontjából Magyarország 15,6 millió, legalább egy éjszakát eltölt vendéggel a tizenharmadik helyen áll. A világ turisztikai bevételeibl legnagyobb arányban az Egyesült Államok részesedik, Magyarország 3,4 milliárd dolláros bevétele ennek alig huszonötöde. E 0,7 százalékos részesedés a 38. helyhez elegend. 1. Táblázat A MAGYAR TURIZMUS SZÁMOKBAN Megnevezés (I-X.) Devizabevétel a turizmusból (millió Euró) Beutazók száma (ezer f) Kiutazók száma (ezer f) Eltöltött éjszakák száma (ezer) Kihasználtsági mutató (%) 46,7 47,8 42,0 Forrás: KSH, Gazdasági Minisztérium A magyar turizmus 1 megítélése és az ágazat helyzete 1945 óta több változáson ment át. A szocializmusban nem termel ágazatként tartották nyilván, mely az utazás korlátozásával még politikai gondokat is okozhatott ban beindult a KGST országok közötti turizmus a kölcsönös vízumkényszer eltörlésével és nyitás történt a szervezett turizmus felé. 1 A turizmus területi tervezését érint legfontosabb hatályos jogszabályokat az 1.számú melléklet tartalmazza 1

7 Kiemelked korszaka volt a 70-es években az osztrák hitelbl épített szállodák megjelenésének ideje, mely beruházásokhoz az állam vállalt garanciát. Máig sem volt hasonló fellendülés. A fordulat után a turizmus a liberális gazdaságfelfogással találta szemben magát, hiányzó jogi, gazdasági szabályzók, stb. Ekkor lett a turizmus nálunk is tömegjelenség. Magyarország turizmusára a magas turistaforgalom és az alacsony realizált jövedelem volt a jellemz. A szerényebb bevétel okai az elmaradott infrastruktúrában, az alacsony színvonalú szolgáltatásokban és turizmusunk szerkezetében keresendk. Ki kell emelni a feketegazdaság magas arányát a turizmusban. Az utóbbi évek emelked bevételeinek magyarázata egyrészt a szektor teljesítményének növekedésében, másrészt a bevételek kifehéredésében keresendk, azaz egyre több bevétel tevdik át a legális gazdaságba. Fajlagos mutatóink összevetése az Európai Unió mutatóival azt mutatják, hogy jelenleg sok tekintetben nem vagyunk versenyképesek az Unióval szemben. Versenyképességünket csak az infrastruktúra fejlesztésével és korszer! turisztikai termékek megteremtésével tudjuk javítani. A versenyképességünk megteremtésének egyik útja a földrajzi helyzetünkbl adódóan kialakult tömegturizmust is figyelembe véve a sajátosságainkon alapuló exkluzív turizmus megteremtése lehet. Magyarországon a turizmus a gazdaság egyik legjelentsebb ágazata. A globalizálódó világgazdaságban a turizmus az egyik nemzetközileg is versenyképesnek tekinthet szektor, mivel egyaránt igaz rá az, hogy termékei iránt folyamatos kereslet tapasztalható, illetve az, hogy az országnak jók az adottságai az adott termékek elállításához. 2. Táblázat A DEVIZABEVÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Év Magyarországra látogató külföldi Deviza bevételek (millió Euró) Deviza kiadások Egyenleg (millió Euró) (ezer f8) (millió Euró) Forrás: Idegenforgalmi Statisztikai Évkönyv

8 A nemzetközi turistaforgalomban Magyarország inkább fogadó országnak tekinthet, azaz a külföldi turisták jóval többet költenek Magyarországon, mint a magyar turisták külföldön. A 2000-es millenniumi rekordév után, ami 7%-os forgalomnövekedést generált a turizmusban, a gazdasági recesszió, majd a szeptember 11.-i események jelentsen visszavetették az utazási kedvet világszerte ben a második világháború óta elször 1,3%-kal csökkent a turistaérkezések száma. Az év els nyolc hónapjában mind a vendégek, mind a vendégéjszakák száma csökkent a kereskedelmi szálláshelyeken. A nyár végéig 4,3 millió látogatót és 13,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami a megelz év azonos idszakához képest egy-, illetve négyszázalékos mérsékldést jelent. A turizmusból származó devizabevétel 2002 els negyedévében 697 millió Euró volt, ami 9,3%-kal alacsonyabb az elz évinél. A turizmus aktívuma ugyanakkor elérte a 329 millió Eurót, ami 27,9%-kal marad alatta a 2001.els negyedévinek. A külföldi vendégek utáni szállásdíjbevételek növekedésének lassulását ellensúlyozta a szálláshelyek vendéglátási és egyéb bevételeinek, valamint a belföldiektl származó szállásdíjbevételek inflációt jóval meghaladó ütem! bvülése. Az ágazat nyereségességének fennmaradását segíti a turisztikai hozzájárulás eltörlése 2002-tl, melynek mértéke a kereskedelmi szálláshelyek esetében az éves nettó árbevétel 2%-a volt. 1.2 A Nyugat-Dunántúli Régió idegenforgalmi kínálata A Nyugat-Dunántúli Régió jelenleg három megyét foglal magába: Zala, Vas és Gyr-Moson-Sopron megyét, kivéve a Balaton melletti településeket. Sajnálatos, hogy az idegenforgalmi régiók módosítása során Zalakaros is a Balaton Régióhoz került. Jelenleg a Területfejlesztési törvény hét tervezési-statisztikai régiót ismer, míg az idegenforgalomban kilenc régió létezik. A hét tervezési-statisztikai régió még kiegészült a Balaton és a Tisza-tó idegenforgalmi régióval, melyek a környez régiókból szakítottak területet maguknak. A Régió közvetlenül határos az Európai Unióval (EU), melybl fakadóan a közeli Ausztria számos esetben elnyösebb lehetségeket biztosít a közlekedési kapcsolatokat illeten (közlekedési folyosók, tervezett autópálya és vasútvonal fejlesztések). A terület a nemzetközi közlekedésben a négy országgal határos elhelyezkedésbl fakadóan jelents tranzitforgalmat bonyolít, különösen az osztrák határszakaszon. A közúthálózat kiépítettségi foka nyugat-kelet irányban (M1 autópálya) jóval felülmúlja az észak-déli tengely 3

9 fejlettségét. Jelenleg a turizmus m!ködésének akadálya az idszakosan fellép határátlépési nehézség. A több órás várakozás és annak híre elriasztja a turistákat. A régióban tarka, színes kulturális kínálat létezik. Nemzetközi jelentség! fesztivál, program kevés van. Nagyobb számú turistát vonzó esemény a régióban jelenleg nincs, de van néhány olyan esemény vagy rendezvény, amely megfelel fejlesztések révén nagyobb tömegek vonzására is alkalmas lehet. Néhány országos jelentség! rendezvény: Sopron Ünnepi Hetek, Tavaszi Napok, Gyri Nyár, Barokk események, Tavaszi Fesztivál, Sitkei Kastélykoncert, Szombathely Savaria Karnevál, Tavaszi Napok, Szent Márton Napok, Kszeg Várszínház, Szüret, Mosonmagyaróvári Nyári Fesztivál, Nagykanizsa Jazzfesztivál, Lenti Kerka menti Kulturális Napok, Sárvár Néptánc Fesztivál, Elektroakusztikai Világtalálkozó, Vasvár Hegyháti Napok. A falusi települések nagy részén csak fedetlen futballpálya található. Több helyen van lehetség teniszezésre, kiemelked a lovaglóhelyek száma. Minden vízparti település kínál fürdzési és csónakázási lehetséget. Kerékpározásra sok helyen van lehetség, de több helyen szorgalmazzák a jelenlegi kerékpárút-hálózat kibvítését. Sok helyen van falusi tekepálya, kedvelt a horgászat is. A régióban több kerékpárút található, ezek kerékpározásra kijelölt kis forgalmú utak vagy töltésen vezetett kerékpárutak. A víziturizmus egyik meghatározó ága lehet a régió aktív turizmusának, ugyanis a régió igen kedvez adottságokkal rendelkezik. A Rába méltán lett versenytársa a Tiszának, bár annak jelentségét még nem éri el, továbbá igen fejldik a Szigetköz ágrendszerének, és a Fert tónak víziturizmusa is. A víziturizmus alapinfrastruktúrája jelenleg kevéssé kiépített, a hiányzó kikötk, WC-k, kempingek miatt nagy a környezeti terhelés. A vadkempingek szeméthegyeit az önkormányzatok nem tudják kezelni. A régióban jelents számban vannak lovaglási lehetségek. A lovasiskolák és a több napos túrát kínáló vállalkozások a régióban egyaránt megtalálhatók. Megrendezésre kerülnek továbbá különféle lovas-rendezvények, díjugrató és fogathajtó versenyek is. Néhány regionális jelentség! település a lovasturizmus szempontjából: Sopron, Mosonmagyaróvár, Sárvár, Gyr, Egervár, Lenti, Gosztola, Rádiháza. A horgászturizmus a régióban olyan regionálisan vagy országosan ismert horgászhelyekre alapul, amelyeken a biztos halhozam, a népszer! (ponty, süll, harcsa, keszeg, kárász) vagy az egyedi fajták kifogásának lehetsége jelenti a sajátos vonzert. A Duna, a Rába, Mura, a Fert tó az agyag és kavicsbánya tavak kínálta horgászati lehetségek 4

10 sok horgászt vonzanak a régióba. A horgászat turisztikailag akkor értékelhet, ha a horgászás szerelmesei vagy a velük együtt utazó családtagok, barátok idegenforgalmi szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Régiónk déli része gazdag mind erdterületben, mind vadállományban. Az olasz, osztrák, német vadászok kedvelt terepe Vas és Zala megye. Zalában a táj jellegzetes ételei közé tartozik a krumpli prósza, a dödölle, füstölt túró. A többi táj jellegzetes ételei elt!nben vannak. Az Nrségben jelents még a tökmagolaj. Magyarország borvidékei közül a Pannonhalma-Sokoróalja, Soproni, Zalai található itt, és részben a Somlói érinti a régiót. Borutak mindenhol kialakulóban vannak. A borfajták közül a legnevesebb a soproni kékfrankos, emellett a magyar és világfajták számtalan jó bort adó fajtája megtalálható a régióban. A régió természeti adottságai között a sajátos klímával rendelkez hegységek mellett legnagyobb értéket a régió termálvíz kincse jelenti, amelynek többsége gyógyhatású, differenciált igények kielégítésére alkalmas (pl. csontrendszer, mozgásszervi, emésztszervi, ngyógyászati, hurutos, idegrendszeri, pajzsmirigy, légzrendszeri betegségek, fogbántalmak kezelése). A gyógy-, illetve termálturizmus a régió turizmusának kiemelked jelentség! és nagy fejldési lehetséggel rendelkez területe. A régió nemzetközi összehasonlításban is egyedülállóan nagy számú, bviz!, magas hfokú termálvizet kínáló fürdvel rendelkezik. A statisztikai régió területén összesen 22 településen található gyógy-, illetve termálfürd, amelyek között nemzetközi hír! is van és további 15 településen terveznek fürdnyitást. A gyógyturizmusnak egyre növekv szerepe van az egészség megrzésében, betegségek megelzésében (prevenció), a gyógyításban (terápia), az utókezelésben (rehabilitáció), a fizikai és mentális kondicionálásban (fitness). A turisták költési szintje, tartózkodási ideje, az igénybe vett szolgáltatások mennyisége, minsége a gyógyturizmusban az átlagot messze meghaladja. A szezonalitást gyakorlatilag kiküszöböli, ezért a kihasználtság, a jövedelmezség viszonylag magas. A kedvez adottságaink ellenére a gyógyvízkincs eredményes hasznosítását számos körülmény akadályozza. Nemzetközi jelentség! fürdhelynek számít a régióban Bükfürd, de emellett számos országos jelentség! fürdhely van, ilyen Sárvár, Mosonmagyaróvár, Gyr, Balf, Lenti. Regionális jelentséggel bírnak Csorna, Szombathely, Kapuvár, Mesteri, Hegyk, Borgáta, Kehidakustány, Vasvár, Lipót, Petháza, Zalaegerszeg. A régió az ország egyik legfejlettebb gazdasággal rendelkez területi egysége. Itt bonyolódik az ország határforgalmának mintegy fele, ezen a térségen keresztül kapcsolódik 5

11 Magyarország és Kelet Európa egy része az európai Unióhoz. A régió egy fre es GDP-je a KSH 2001.évi adatai szerint Ft. Ez alapján a régió második helyet foglalja el az országban a Közép-Magyarországi Régió után. Magas a külföldi tke aránya és kedvez a humánerforrások minsége és az iskolázottsági szint is. Gond a bels közlekedési kapcsolatok fejletlensége, ez a turizmusra is kihat és a kutatás-fejlesztési kapacitás is gyenge. Az alacsony munkanélküliség jelenleg a beruházókat elriasztja. Az idegenforgalomnak pedig sok viszonylag alacsonyabb képzettség!, szezonmunkásra lenne szüksége. A térség idegenforgalmára jellemz, hogy itt található az ország összes kereskedelmi szállásférhelyeinek több mint 15 %-a és a térség a vendégforgalomból is hasonlóképpen részesedett. A külföldiek aránya a vendégforgalomból 47 %-os volt, akik elssorban a termál és gyógyvizek fürdhelyeit látogatták. A statisztikák szerint a régió Budapest és a Balaton után a legnagyobb vendégforgalmat bonyolítja le. A régió jellemzit a vendégérkezések száma alapján a többi régióval összehasonlítva 12-13%-os a részesedése. A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégek 9-10%-a érkezik ebbe a régióba. A régió vendégéjszakák alapján számított piaci részesedése 11,8%. Itt kell szólni az október 7-én Kismartonban aláírt West / Nyugat Pannonia Eurégiós együttm!ködésrl is, melyet Vas és Gyr-Moson-Sopron megye, illetve Burgenland tartomány hozott létre ben csatlakozott Zala megye is. 6

12 3. Táblázat A RÉGIÓ TURIZMUSA SZÁMOKBAN Megnevezés Egységek száma a régióban Kereskedelmi szálláshely Szálloda Camping Fizetvendéglátás Falusi vendéglátás Magánszállás Fér8helyek száma Kereskedelmi szálláshely Szálloda Camping Fizetvendéglátás Falusi vendéglátás Magánszállás Külföldi vendégek száma Kereskedelmi szálláshely Szálloda Camping Fizetvendéglátás Falusi vendéglátás Magánszállás Belföldi vendégek száma Kereskedelmi szálláshely Szálloda Camping Fizetvendéglátás Falusi vendéglátás Magánszállás Külföldi vendégéjszakák száma Kereskedelmi szálláshely Szálloda Camping Fizetvendéglátás Falusi vendéglátás Magánszállás Belföldi vendégéjszakák száma Kereskedelmi szálláshely Szálloda Camping Fizetvendéglátás Falusi vendéglátás Magánszállás Forrás: Idegenforgalmi Statisztikai Évkönyv (2000, 2001) 7

13 1.3 Lenti idegenforgalmi kínálata Lenti a Dunántúl délnyugati részén található. Közigazgatásilag Zala megyéhez tartozik. A szlovén határtól 7 km-re, a horvát határtól 15 km-re, az osztrák határtól 50 km-re fekszik. A megye negyedik városa, mind idben, mind nagyság szempontjából. Közúton a 75-ös fút vonalán, valamint a 6 km-re lév rédicsi határátkelhelytl induló 86-os úton érhet el. Az egykor elmaradott nagyközség néhány évtized alatt, nem kismértékben fekvésének köszönheten, fejld várossá alakult át. Lenti idegenforgalmi vonzáskörzetének természeti képét elssorban a magas erdsült dombok, és völgyek váltakozása határozza meg, ideális terepet biztosítva a gyalogtúrázáshoz, tereplovagláshoz, kerékpározáshoz. A környezet változatos természeti élményfotózásra, vadmegfigyelésre ad lehetséget. Városi rangot január 1-én kapott, ekkor olvasztotta magába a környez községeket: Bárszentmihályfát, Lentikápolnát, Lentiszombathelyt, Máhomfát és Mumort. E városrészekben ma településrészi önkormányzatok m!ködnek. Mára a térség sokirányú központjává fejldött a város. A város síkságon helyezkedik el, hátárában több domb is található, melyek a Zalai dombság részét képezik. A város határában gondozott erdk húzódnak. A Lenti környéki erdk területaránya eléri a 40%-ot. A környék gazdag vadállománnyal is rendelkezik. Sok a vadászható nagyvad, számottev a vaddisznó, z, fácán, és a nyúl állomány. A térség turisztikailag legjelentsebb adottsága a feltárt hévíz készlete. Lenti megközelítésére minden irányból lehetség kínálkozik, mivel egy közlekedési csomópontban helyezkedik el. A rédicsi határátkelhely Lentitl 6 km-re található. Ezen keresztül bonyolódik Magyarország, Ausztria, Szlovákia egyes területei fell az Adriai tenger felé men turistaforgalom. A környék látnivalóinak jelents része a Lentihez közeli településeken található. Lenti nagy történelmi múlttal rendelkez település. Írott története a 13.századtól van. Nova fell érkezve a városba, a Kerka folyón átkelve pillantja meg az idelátogató az L alakú, 18.században, barokk stílusban épült építményt, egy ma m!emlék jelleg! jelenleg üresen álló magtárat, melyet a hajdani lenti vár helyén, anyagának felhasználásával emeltek. A várnak a török idkben jelents szerepe volt, a török betörések ellen védte Nyugat- Magyarországot, illetve Ausztria keleti tartományait. Az épület körül kis horgásztó, eltte barokk Keresztel Szent János-szobor található. 8

14 A körforgalomnál egy virágokból épített hatalmas páva fogadja tavasztól szig a vendéget. A városban egyébként is kellemes hatást kelt a sok hangulatos fa- és virágkompozíció. A település fterének közepén áll a m!emlék jelleg! római katolikus templom. A város képét a továbbiakban kiskereskedelmi üzlethelyiségek, vendéglátóegységek határozzák meg. Az idelátogatók következ állomása minden valószín!séggel az egyre terjeszked üdülövezet lesz. Az üdülövezet központja a város turizmusát meghatározó gyógyfürd. A gyógyfürd közvetlen közelébe épültek az elmúlt években a jelents vendégforgalmat bonyolító appartmanok, panziók, vendéglátóegységek, és a zimmer frei-turizust képvisel magánszálláshelyek. Jelenleg Lentibl déli irányba indul gyalogos túraösvény, melynek hossza 90 km, és útja során mintegy 20 települést, és további 10 településeken kívül es természeti és kulturális látványpontot érint. A legkiépítettebb területek a Budafapusztai Arborétum, Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet egyes területei, és a Lenti Parkerd. Sajnos a jelenlegi túraútvonalak többsége hosszú, részlegesen vagy egyáltalán nem kiépített, és hiányoznak a túra tervezését segít információs anyagok, tájékoztató táblák. Lenti a Göcsej és az Nrség területével együtt szerepel az országos kerékpártúrákat ajánló magyar és idegen nyelv! kiadványokban. Jelenleg Lentibl a következ irányban van önállóan kiépített kerékpárút, ezek a kerékpárutak elssorban a Lenti városmaghoz csatolt településekkel való összeköttetést biztosítják. A részleges kiépítetlenség ellenére, a jelenleg meglév útvonalak kiváltják a legforgalmasabb közutakat és összefügg programajánlat alapjául szolgálhatnak. Lenti és turisztikai vonzáskörzete az ország egyik legerdsültebb területe. Tájképi szempontból meghatározóak az erdei fenyvesek, tölgyesek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök és ártéri ligeterdk. A térség a dél-nyugat dunántúli nagyvadas vadgazdálkodási területhez tartozik. Legjellemzbb nagyvadjai a gímszarvas, dám, z, vaddisznó. Lentiben a Szabadság Vadásztársaság, az Olajbányász Vadásztársaság, és a Horváth Vadászatszervez Iroda jelentsebb vendég-szervez vadásztársaságok. A vadásztatás zárt piaci értékesítési rendszerben m!köd drága turisztikai program. A vadásztatás sajátos arculatú, hangulatú program és háttér-infrastruktúrát igényel: vadászház, szállítás, szállítmányozás, minsít pontok, stb. A térségben a legnyagyobb erdgazdálkodó a Zalerd Rt., melynek kezelésében több 9

15 vadaskert is van. Ezek fenntartásának elsdleges célja a vadásztatás. Vadaskertek: Zalabaksa- Kerkakutas (dámkert), Zalabaksa- Kálócfa (vaddisznóskert), Lenti- Hernyék (vaddisznóskert). Nem vadásztató turizmus számára turisztikai jelleg! vadbemutatás nincs a területen. Ezzel még nem merült ki a lehetségek száma Lentiben, hiszen itt van még a kisvasút. A keskeny nyomtávú vonat a szomszédos falu, Csömödér vasútállomásáról indul és egészen Kistolmácsig közlekedik. Útja közben érinti Páka, Dömefölde, Kányavár, Lasztonya és Bázakerettye falvakat. A kis gzöst Erdélybl szerezték be és szármatása miatt Ábelnek keresztelték el. Ipari hasznosítása mellett személyszállítási feladatokat is ellát, fleg a turisták azámára biztosít élvezetes erdei kirándulást. Lenti a megyei kereskedelmi férhely kapacitásnak körülbelül 3%-át képviseli. Jelenleg Lenti 11 kereskedelmi szálláshellyel, illetve 161 regisztrált magán-szálláshellyel rendelkezik. A város kereskedelmi szálláshelyein megszálló vendégek száma az elmúlt években ingadozó számot mutat. Ennek a változásnak oka lehet a vendégszám éves változása, ingása, illetve az a tény, hogy a vendégek jelents része elszeretettel vesz igénybe magán, esetenként nem regisztrált szálláshely lehetségeket. A város szállásférhelyeiben elssorban a I.-II. kategóriás besorolású családias jelleg! panziók, és az egész évben üzemel kemping dominálnak. Ezt a kínálati struktúrát egészítik ki fizetvendéglátás keretein belül értékesített szobák. 4. Táblázat A VÁROS SZÁLLÁSHELYKÍNÁLATA ÉS KAPACITÁSA Kapacitás Szálláshely megnevezése (étterem+terasz +különterem) Szoba/fér8hely Appartman/fér8- hely Városi gyógyfürd és Strand - 6/18 Aranykorsó Söröz, Panzió és Étterem 30 7/16 Favorit Panzió és Étterem /20 Salamon Söröz Hubertus Panzió és Étterem /23 Kerka Szálloda és Étterem /22 Zéta Panzió és Étterem /57 ill. 6/6 Heidi Panzió - 13/26 Gosztola Gyöngye Étterem és Panzió /60 Aloe Vera Panzió - 6/12 Castrum Gyógykemping parcella Denis Étterem és Panzió /30 Silvanus Panzió és Appartmanház - 29/60 ill. 4/8 Vadvirág Panzió - 9/18 Forrás: Lenti Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztály 10

16 Sportolásra a város 3 futballpályája, a tekepálya, valamint nyáron a teniszpálya nyújt lehetséget. Lovaglásra is lehetség nyílik. A Konkoly Lovas-iskola éves díjugrató versenyének bemutatója látványos program minden évben. A városban egy mozi m!ködik, mely inkább a helyi lakosság szórakoztatását szolgálja. A város kulturális centruma a m!veldési központ, mely szintén a helyi lakosságot szolgálja ki kulturális rendezvényeivel, ismeretterjeszt eladások szervezésével, szakkörök helyszínének biztosításával. E mellett a minden évben megrendezésre kerül Kerkamenti Kulturális Napok rendezvényeinek jelents része is a M!veldési Központ termeiben kerül megrendezésre, így válik a ház a város vendégei számára is nyitottá. A város legnagyobb kulturális eseménysorozataként 24 éves múltra tekint vissza. Szabadtéri programjai közé tartoznak tánc és zenei programok, szüreti felvonulás, kézm!ves vásár, beltéri programjai között pedig ismeretterjeszt és kulturális eladások tartoznak. E programsorozat részét képezik a Nemzetközi Úszóverseny, a Díjugrató Lóverseny, és a Lenti Nemzetközi Vásár és Kiállítás is. A városnak saját tánccsoportja, és fúvószenekara van. A városi Tourinform Iroda 1998 májusában kezdte meg m!ködését. Információs körzetébe tartozik a városon kívül Göcsej, Hetés területe is. Feladatköre: eligazítás, komplex informálás, önkormányzati szint! marketing feladatok ellátása, kapcsolattartás az idegenforgalmi vállalkozásokkal, piackutatás, igényfelmérés. A turisztikai szakma tájékoztatása a térség lehetségeirl, a város idegenforgalmi elképzeléseinek véleményezése, az önkormányzat segítése a turisztikai beruházások lebonyolításában, pályázatok elkészítése, imázs formálása. A turizmus regionális irányítását a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság látja el, a megyei idegenforgalmi döntést hozó szervezet a Zala megyei Önkormányzati Közgy!lés Turisztikai Bizottsága, a megyei végrehajtó szervezet a Zala megyei Turisztikai Hivatal, a városi elterjeszt és döntést hozó szervezete a Lenti Város Önkormányzati Közgy!lés Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága, a városi végrehajtó szerv pedig a Tourinform Iroda. A városban m!köd idegenforgalmi szolgáltatók: Holiday Idegenforgalmi Szolgáltató Iroda, Zalatour Lenti Irodája, Horváth Vadászatszervez Iroda. A helyi utazásszervezk be- illetve kiutaztató irodák. A város és környezete turisztikai programjainak értékesítése csomagkínálatok hiányában nem jelennek meg a kínálatban. A gyógy- és strandfürd egyedül szervezi nemzetközi utaztatói kapcsolatait. 11

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

PÁPA VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Hercz Ágnes Budapest 1999. április 1/52 TARTALOMJEGYZÉK 1 ELZMÉNYEK 4 2 PÁPA VÁROS BEMUTATÁSA 5 2.1 Turisztikai vonzerk 5 2.1.1 Múzeumok, gyjtemények, kiállítások

Részletesebben

Gyor és térsége turizmusfejlesztési stratégiája

Gyor és térsége turizmusfejlesztési stratégiája 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Vezetoi összefoglaló 5 1. Helyzetelemzés, a piaci mikro - és makrokörnyezet analízise 8 1.1 GYOR TURIZMUSÁNAK HELYZETE... 8 ÁLTALÁNOS JELLEMZOK... 8 A TURISZTIKAI KÍNÁLAT

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2006-2010 (1. egyeztetési változat, vitaanyag) 2005. augusztus SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A : Babos Csaba

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május

MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május FEJÉR MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május 1 MELLÉKLETEK 1. Fejér megye települései és kistérségei 2. Recenziók Fejér megye turizmusát érint fbb tervdokumentumokról Fejér

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös 2015. május 28. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 Turisztikai trendek... 4 Heves megye

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák határrégióban 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 1 2014.09.11. 10:31:09 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 2 2014.09.11.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2012. november 21. A Szentes kistérség turisztikai koncepciója The concept of tourism in Szentes subregion Készítette:

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

MUHELYTANULMÁNYOK A TURIZMUS VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZOK. - muhelytanulmány -

MUHELYTANULMÁNYOK A TURIZMUS VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZOK. - muhelytanulmány - MUHELYTANULMÁNYOK DR. LENGYEL MÁRTON A TURIZMUS VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZOK - muhelytanulmány - A tanulmánysorozat 16. Kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben