Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése"

Átírás

1 Fax: 33/48-90, Mobil: 70/ Web: wwwzoldhohu hermal esponse est - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése Készítették: Erdélyi arna okl geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László okl gépészmérnök, automatizálási és geotermikus szakmérnök

2 A földtanilag megalapozott talajszonda-méretezés folyamata és adatigénye A rétegsor geofizikai felmérése: - két mélységbehatolású elektromos fajlagos ellenállás szelvényezés rel k, L - természetes gamma intenzitás mérés V SH, L - neutron neutron intenzitás szelvényezés Φ e,l - lyukbőség szelvényezés F - folyamatos hőmérséklet szelvényezés geo, 0 A rétegsor hidrodinamikai felmérése: - termeltetéses vizsgálat (visszatöltődési görbe) k ekv, k(z),, S - a HE mező telepítési területén, vagy ahhoz közel létesült víztermelő vagy figyelő kúton kell elvégezni, amennyiben már vannak hidrodinamikai adatok a területről, úgy azok használhatók 3 A rétegsor és a HE termodinamikai felmérése (): - ekv, bh0 4 Analitikus modellezés a stacionárius végállapotára: - a termikus paraméterek pontosítása iterációval bh (z), fluid (z) - konvektív és konduktív hőelvonás meghatározása (Nu, h bh, bh, Q konv ) effkond, ma (z) - ekvivalens sugár meghat ( ekv ) grout+u 5 3D-s, véges elemes, tranziens numerikus előremodellezés: - szondaszám, szondahossz, osztásköz, időben változó üzemi paraméterek, élettartam (COMSOL Multiphysics)

3 A rétegsor geofizikai felmérése: - két mélységbehatolású elektromos fajlagos ellenállás szelvényezés rel k (relatív szivárgási tény), rel (relatív vízvezető-képesség), L (rétegvastagság), litológiai tagolás - természetes gamma intenzitás mérés V SH (térfogati agyagtartalom), L, litológia - neutron neutron intenzitás szelvényezés Φ e (effektív porozitás), L, litológia - lyukbőség szelvényezés F (fúrólyuk átmérő), lyukhatás korrekció, kavernásodó, duzzadó és kompakt, állékony zónák elkülönítése - folyamatos hőmérséklet szelvényezés geo (vertikális geotermikus hőmérséklet eloszlás), 0 (külső méretezési talajhőmérséklet a vezetékek fektetési mélységében: évszakonként periodikusan változik!) Nem érdemes a méréseken spórolni, mert sokkal többet veszthet nélkülük, mint amennyit az elhagyásukkal nyerhet! A geofizikai mérseket a VIKUV Zrt végezte

4 A periodikusan változó külső léghőmérséklet és a geotermikus gradiens hatása a felszínközeli rétegek hőmérsékletére: (t) 0 + A 0 sin(ωt + φ 0 ) erületspecifikus hődiffúzivitás (α) és 0 méretezési talajhőmérséklet meghatározható a felső zónára! Neutrális pont: ~5 m ( z, t) γz A e sin( ωt φ(t) z ω/α) z ω/α

5 A rétegsor hidrodinamikai felmérése: A hidrodinamikai méréseket a VIKUV Zrt végezte Visszatöltődési görbe A talajszonda-mező telepítési területének közelében létesült víztermelő kutak szűrőzött, vízadó rétegein termeltetéses tesztet végzünk, vagy a korábbi teszteket dolgozzuk fel újra A hidrodinamikai tesztekből (leszívás- és/vagy visszatöltődésmérésből) a rétegek vízvezetőképességét () és horizontális, látszólagos szivárgási tényezőjét (k ekv ), esetleg tárolási tényezőjét (S) határozzuk meg: heis recovery görbe

6 A hermal esponse est sematikus ábrája:

7 Saját fejlesztésű és gyártású berendezésünk minden szükséges tanúsítvánnyal rendelkezik

8 esztmérés a debreceni MEAK központban,

9 hermal esponse est görbék 3 A rétegsor és a HE termodinamikai felmérése () fluid (t) Q 4π ekv 4α t ln H F γ + geo Q + H bh fluid y k x + b Időkritérium: t 5 F /α esetén a hiba < 0% t 0 F /α esetén a hiba <,5% Kelvin-vonalforrás elmélete A rétegsor horizontális látszólagos hővezetési tényezőjének ( ekv ) meghatározása: Q k 4π H ekv : meredekség 4α t ln γ F x : időalapú független változó b geo Q + H bh : konstansok

10 A fúrólyuk termikus ellenállása a Kelvin vonalforrás szerint: 4α bh fluid geo lnt + ln q 4π ekv F γ Ám a jelenlegi tervezési gyakorlat által használt formulák nem megfelelő, nem pontos értékeket adnak, ezért iterációra van szükség!!! Prof Dr obok Elemér (az MA doktora, Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet, a geotermikus szakmérnöki szak szakvezetője) hengerforrás algoritmusával geo (H/) fluid α E ρ + c v KI α ma (,, z),340 6 ma + 0,0044 geo (z)

11 4 Analitikus modellezés a obok-féle hengerforrás algoritmussal: Hőmérleg a gyűrűstérre (felszálló ágra): gy F gy ( gy ) dz q gy m c d π U ( )dz + π U Hőmérleg a termelőcsőre (leszálló ágra): m c d π U ( )dz q d dz A talajszonda belső energia mérlegegyenlete: π ( ) U ( ) gy m c A felszálló ág vertikális hőmérséklet eloszlása: d gy dgy A + gy + 0 dz dz d dz d + dz + A 0 F gy gy + γ z γ 0 A leszálló ág vertikális hőmérséklet eloszlása: + γ z 0 A másodrendű, állandó együtthatójú, lineáris, inhomogén differenciálegyenletek iteratív megoldásaival meghatározható a talajszonda ágaiban a munkaközeg vertikális hőmérséklet eloszlása, és így annak pontos átlagértéke! + Az algoritmus előnye, hogy figyelembe veszi az egyes ágak közötti termikus egymásrahatást és a geotermikus gradiens hatását is! Mivel ma Mo-on csak szűk körben ismert ez az algoritmus, így rajtunk kívül nem használják, és a munkaközeg valós vertikális hőmérsékleteloszlását sem szokás számítani, ezért ez óhatatlanul a HEmező túltervezéséhez vezet! A fenti hatások figyelembe vételére a ma elterjedten használt EED és Ground Loop Design szoftverek alkalmatlanok! Egyszerűen nem a Mo-i földtani viszonyokhoz készültek fluid E KI

12 + + n i K K K i h ln h U + + n i K K K i h ln h π k h h π K ln π bh k h bh (,4,6,4) + bh F F F π π k U L U π Q F F H L k Q H } Koaxiális elrendezésre etszőleges (U, UU, UUU, W) elrendezésre F F U U Fourier egyenlet: Az eredő hőátviteli tényező tetszőleges sugárra vonatkoztatható, így:

13

14 A jelenlegi tervezési gyakorlat eredményei: Saját fejlesztésű, iteratív eljárásunk eredményei: Nincs túlméretezés, kisebb bekerülési költség! 8,78 C (átlagos munkaközeg hőmérséklet) 0,68 K/(W/m) (átlagos fúrólyuk termikus ellenállás) fluid E + KI 3,49 C (átlagos munkaközeg hőmérséklet) 0,47 K/(W/m) (átlagos fúrólyuk termikus ellenállás) 3 %-os túlméretezés ha ezzel számolnak tovább! öbb, mélyebb fúrás, magasabb bekerülési költség! Árt az elterjedés ügyének!

15 A konvektív hőelvonás meghatározása : A fúrólyuk-fal hőmérséklet meghatározása: A HE belső hőellenállásával számolva: bh (z) fluid (z) Q π U F F H A formáció hőellenállásával számolva: Q 4α t bh (z) ln γ + 4π ekv H F geo (z) A két egyenlet a kelvini vonalforrás egyenletből lett levezetve, és pontosan ugyanazt az eredményt adják

16 A konvektív hőelvonást a Fourier egyenlet hőátadásra vonatkozó formulájával számítjuk ki: Q konv h bh A H A π F L H bh geo : A hőátadási tényező meghat: effkond Q Q konv 4π H k h bh v Nu F 3: A Nusselt szám meghat: Nu,6 (e Pr D/L) /3, ha e < 000, 6000 W 5 W 3,55 W/(mK),06 W/(mK) ekv effkond Nu,6 (e Pr L) /3, ha e < 000 e v L v Pr cvµ v v c v ρ v v v v ma (z) effkond Φe(z) Φ (z) e v

17

18 A egy időben változó (tranziens), síksugaras hőáramot indukál a talajszonda felöl a formáció irányába Kezdetben a hőáram intenzíven változik, majd a hőmérsékletek fokozatos kiegyenlítődése miatt a folyamat egy kvázi stacionárius, dinamikus egyensúlyi állapotba jut Kialakul a talajszonda körül egy lassan változó hőmérsékleti mező, a hőköpeny A hőköpenynek a talajszonda középvonalától mért távolságát nevezzük termikus távolhatásnak Mivel nyugalmi állapotban is folyamatosan változik a formáció hőmérséklete a talajszonda mentén (vertikálisan) - ez a geotermikus hőmérsékleteloszlás - ezért a hőköpeny alakja nem henger, hanem tölcsér formájú Ez a megállapítás csakis akkor érvényes, ha felszín alatti vízáramlás nem torzítja a hőköpenyt Mivel vízvezető rétegeket is tartalmazó rétegsorba telepített talajszondánál rétegvíz áramlással gyakorlatilag mindig számolni kell, így a -ből meghatározott hővezetési tényező nem a kőzetek tisztán kondukcióra vonatkozó értékét jelenti, hanem az ún advekcióra (kondukció + konvekció) vonatkozót Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert egy numerikus termo-hidrodinamikai modellezésnél a -ből számított hővezetési tényező közvetlenül nem használható, hiszen jelentősen túlbecsülné a talajból kinyerhető hőmennyiséget A -ből számított hővezetési tényezőt korrigálni kell a geofizikai és hidrodinamikai adatokkal (ez az integrált kiértékelés), így az ekvivalens (advekcióra vonatkozó vertikális átlag) érték helyett valós, rétegenkénti értékeket állítunk elő Ugyanígy járunk el a formáció hődiffúzivitása és a talajszonda termikus ellenállása tekintetében Az eredményeket geofizikai szelvényként ábrázoltam Látható, hogy az egyes rétegek hővezetési tényezői között jelentős különbségek adódnak Persze ez így túl egyszerű Sajnos a rossz hír az, hogy a talaj egészen másképp viselkedik fűtésre, mint hűtésre Magyarul, más-más hővezetési tényező értéket kapunk hőnyeletés- és hűtésteszt esetén Ez azt is jelenti, hogy ha az épületet fűteni kell, akkor hűtéstesztet kell végeztetni, hiszen működés közben a talajtól hőt vonunk el; ha viszont az épület hűtésigénye nagyobb, akkor van létjogosultsága a hőnyeletéstesztnek, mert ekkor a talajba vezetjük a felesleges hőt!

19 Michele de Carli (University of Padova, Italy) ugyanazon a talajszondán végzett fűtés-, ill hűtéstesztet, az előbbinél,78 W/(mK), míg az utóbbi esetnél,9 W/(mK)-t kapott a talaj hővezetési tényezőjére! Az eltérés látszólag nem nagy, pedig nagyon is az: +/- 7% (már a méretezés kezdő lépéseként, és még hol a vége )! Ezért, igény szerint fűtés- és hűtéstesztet is tudunk végezni, egyaránt (+/-) 6000 W teljesítménnyel!

20 Ekvivalens sugár meghatározása: Ixy: D 4 π 64 d4 π x d π m 4 rekv : 4 D 4 π 64 π Ixy m Geothermics 38 (009)

21 A furatba behelyezett U-cső és az elkészített tömedékelés eredő hővezetési tényezőjének ( grout+u ) meghatározása: Ez az érték a furat falának kavernássága és a tökéletlen tömedékelés miatt nem egyezik meg a tömedékelő anyag elméleti (laboratóriumi) hővezetési értékével, ugyanis mindig marad fúróiszap is a bentonitos cement mellett! Kiszámítása a numerikus modellezéshez szükséges, ahol a modellgeometriát manuálisan, szerkezeti részenként kell felépíteni (a FEFLOW-nál a beépített modul nem jó!), és beadni azok termikus paramétereit Jelen esetben az U-csövet és a tömedékelést egyetlen hővezetési érték fogja reprezentálni, hogy a mért HE hőellenállást visszadja a modell

22 A kijövő munkaközeg felszíni hőmérséklet változása a tömegáram (~e) függvényében: 45 0,06; O u tp u t hőm érséklet [ C] y 73509e -0000x ,06;3 0,; 0,;3 Expon (0,06;3) eynolds-szám 0,06 és 0,: a HE hőellenállása [K/(W/m)] és 3: a rétegsor ekv hővezetési tényezője [W/(mK)] Ha a bemenő munkaközeg-hőmérséklet: - C

23 A munkaközeg felszíni hőmérséklet-különbség változása a tömegáram (~e) függvényében: 6 Delta [ C] ;0,06;3 -;0,;3 ;0,06;3 ;0,;3 5;0,06;3 5;0,; eynolds-szám -; és 5 : a bemenő munkaközeg-hőmérséklet [ C] 0,06 és 0,: a HE hőellenállása [K/(W/m)] 3: a rétegsor ekv hővezetési tényezője [W/(mK)]

24 A kijövő munkaközeg-hőmérséklet változása folyamtos üzem közben, az idő függvényében : Output hőm érséklet [ C] y -0306Ln(x) bh 0,06 K/W/m bh 0, K/W/m Log (bh 0,06 K/W/m) Idő [nap] 0,06 és 0,: HE hőellenállása [K/(W/m)] Ha a rétegsor ekv Hővezetési tényezője: 3 W/(mK) Ha a bemenő munkaközeg hőmérséklete: - C

25 Elérhetőségeink: Fax: 33/48-90, Mobil: 70/ Web: wwwzoldhohu Kiss László okl gépészmérnök, automatizálási és geotermikus szakmérnök (mérés, rendszerfelügyelet, szervezés) Erdélyi arna okl geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök (kiértékelés, hőtranszport modellezés)

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI 4 IV. GEOTERMIKUS KUTATÓ MÓDSZER 1. RÖvID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Hőmérők már Galilei korában is készültek, azonban a fizikai jelenségekhez kötött, ma is használatos

Részletesebben

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLÁSA A HŐTÁROLÁS KÉRDÉSEI A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István,

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel

Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel Az anyagok (kőzetek, elő struktúrák) felépítéséből, szerkezetéből következik, hogy elektromos tulajdonságaikat (elektromos vezetésüket,

Részletesebben

Hőenergiát (elsősorban napenergiát) közvetlenül hasznosító szorpcióskompressziós ÉMOP-1.3.1-12-2012-0050 PUBLIKÁCIÓ

Hőenergiát (elsősorban napenergiát) közvetlenül hasznosító szorpcióskompressziós ÉMOP-1.3.1-12-2012-0050 PUBLIKÁCIÓ Hőenergiát (elsősorban napenergiát) közvetlenül hasznosító szorpcióskompressziós hűtőgép kifejlesztése ÉMOP-1.3.1-12-2012-0050 PUBLIKÁCIÓ 1 Hőtechnikai számítások elvégzése A projekt célja olyan hűtőberendezés

Részletesebben

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Fischer Anita, Hlatki Miklós, Mezősi András és Pató Zsuzsanna Műhelytanulmány,

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA*

HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* HŐSZIVATTYÚK ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALKALMAZÁSA* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök, vezető-főtanácsos Munkahely: Belügyminisztérium Településüzemeltetési Iroda Lakcím: 2330

Részletesebben

Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.

Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 0. Tartalomjegyzék Dr. Schifter Ferenc ny. főiskolai docens Szerzők: Dr. Tolvaj Béla Ph.D. egyetemi docens Lektor: Dr. Lakatos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

KIFUTÓPÁLYÁK JÉGMENTESÍTÉSE SZABADTÉRI FELÜLETFŰTÉSSEL GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL 1. BEVEZETÉS

KIFUTÓPÁLYÁK JÉGMENTESÍTÉSE SZABADTÉRI FELÜLETFŰTÉSSEL GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL 1. BEVEZETÉS Balogh Gyula KIFUTÓPÁLYÁK JÉGMENTESÍTÉSE SZABADTÉRI FELÜLETFŰTÉSSEL GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL Repülőterek téli üzemeltetése során fontos a kifutópályák hó-, és jégmentesítése. Napjainkban, épületgépész

Részletesebben

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Bódi Erika 1 Buday Tamás 2 Csákberényi-Nagy Gergely 3 1 PhD hallgató,

Részletesebben

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez

Komplex Elektromos Impedancia Mérőeszköz alkalmazhatóságának vizsgálata akusztikus impedancia mérésekhez KAROTÁZS TUDOMÁNYOS MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7634 Pécs, Kővirág u. 39., Tel: 20 9372905, 72 224 999 Fax: 20 9397 905, E-mail: posta@karotazs.hu Akusztikus Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése ELTE Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése Básti József és Ünnep Renáta IV. éves fizikus hallgatók Témavezetők: Czirók András egyetemi adjunktus ELTE, Biológiai

Részletesebben

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése Készítette: Németh Balázs Tartalomjegyzék: A PELTIER-ELEM TÖRTÉNETE... 2 A PELTIER-ELEM MŰKÖDÉSE... 3 Seebeck-effektus... 3 Peltier-effektus... 3 Juole-hő... 3 Thomson-effektus...

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt.

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt. ÉPÜLETFIZIKA 1 A hõvezetési tényezõ fogalma A hõáram a hõmérsékletkülönbséggel, a hõáram irányára merõleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezõvel arányos. Ez utóbbi a hõvezetési tényezõ,

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS- PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉG- CENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI PROGRAM, GYÁRTÁSI

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A

és a hozzájuk tartozó modellezési és matematikai módszereket egyaránt jelölik. A BEVEZETÉS A NEM-EGYENSÚLYI TERMODINAMIKÁBA ÍRTA: VÁN PÉTER Kivonat. Figyelem! A jegyzet az előadástól és az előző változattól tisztább formában használja az egyensúly fogalmát! 1. Bevezetés A nemegyensúlyi

Részletesebben

Vezeték nélküli megoldások a távközlésben

Vezeték nélküli megoldások a távközlésben ezeték nélküli megoldások a távközlésben Szakmai segédlet MMK it továbbképzés 2011 A segédletet a Magyar Mérnöki Kamara írközlési és informatikai Tagozata megbízásából összeállította Kund Csaba. Az anyagot

Részletesebben

MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra

MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra Lovász Líviusz 1, Horváth L. Gábor 2, Lajtha Gábor 2, Boros Ildikó 1 1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS Tumik Tamás esettanulmány Miskolci Egyetem

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK ÉS KÖRNYEZETÜK ÁLLAPOTFEL-

HULLADÉKLERAKÓK ÉS KÖRNYEZETÜK ÁLLAPOTFEL- HULLADÉKLERAKÓK ÉS KÖRNYEZETÜK ÁLLAPOTFEL- MÉRÉSE GEOFIZIKAI MÓDSZEREINEK FEJLESZTÉSE OTKA szám: T 42686 Témavezető: Prof. Dr. Gyulai Ákos ME Geofizikai Tanszék Miskolc 27. augusztus BEVEZETÉS A kutatás

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben