MAGMÁS ÉS METAMORF KŐZETTAN Földtudomány BSc. Dr. Pál-Molnár Elemér

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGMÁS ÉS METAMORF KŐZETTAN Földtudomány BSc. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu"

Átírás

1 MAGMÁS ÉS METAMORF KŐZETTAN Földtudomány BSc Dr. Pál-Molnár Elemér

2 A Föld belső felépítése

3 Hogyan látható a Föld belseje?

4

5 Főegység Alegység A határ jellege, mélysége Anyagi összetétel kéreg (A) kéreg (A) kémiai (kontinentális, óceáni kéreg) km granodiorit, gránit, bazalt gabbró felsőköpeny (B) ásványtani fázisátmenet 410 km peridotit (pirolit) Köpeny (B+C+D +D ) átmeneti zóna (C) alsóköpeny (D ) ásványtani fázisátmenet kémiai 660 km 2750 km Spinel (XY 2 O 4 szerkezet) Perovszkit (ABO 3 - szerkezet) átmeneti zóna (D ) kémiai 2891 km litoszféra-, alsóköpenyés maganyag keveréke külső mag (E) 4700 km Mag (E+F+G) átmeneti zóna (F) folyadékszerű vas 5153 km belső mag (G) 6371 km

6 Szeizmikus tomográfia A szeizmikus tomográfia elve az, hogy olyan háromdimenziósan változó sebességteret konstruálnak, amelyben a hullámok úgy terjednek, hogy kielégítsék a futásidő-reziduál adatokat. kéreg + felső köpeny felső része ( km mélység) = litoszféra felső köpeny = asztenoszféra asztenoszféra felső része = kissebességű öv ( km mélység) LVZ

7 Kőzettanilag a litoszféra alsó - földköpeny része nem különbözik jelentősen a kőzetburok alatti felső köpenytől. Uralkodó kőzet a peridotit, ami olivinből, ortopiroxénből, klinopiroxénből és Al-tartalmú ásványból (spinell vagy gránát) áll.

8 A litoszféra vastagsága a Pannon-medence alatt

9 LVZ = Low-Velocity Zone A sebességcsökkenés oka: 1. Magas hőmérséklet (a nagy hőmérséklet gradiens miatt a nyomás befolyásoló szerepe csökken) 2. Illók (H 2 O, CO 2 ) jelenléte 3. <1% kis térfogatú kőzetolvadék Emiatt a szilárd asztenoszféra anyag plasztikus deformációra képes; a hőátadás konvektív módon történik. Uralkodó kőzet a peridotit, ami olivinből, ortopiroxénből, klinopiroxénből és Al-tartalmú ásványból (spinell vagy gránát) áll. A magmaképződés fő területe!

10 A nyomás változása a Föld belsejében A litosztatikus (P = ρgh) nyomás változása: Földkéreg: kontinentális kéreg sűrűsége: 2,7 g/cm3 nyomásnövekedés: 270 bar/km óceáni kéreg: sűrűsége: 3,0 g/cm3 nyomásnövekedés: 330 bar/km Földköpeny: közel lineáris növekedés (~ 30 MPa/km) A földköpeny alján a nyomás értéke kb. 140 Gpa Földmag: gyorsabb növekedés, mert a Fe-Ni ötvözet nagyobb sűrűségű. A földmag belsejében a nyomás eléri már a 380 Gpa értéket!

11 A hőmérséklet változása a Föld belsejében A hőmérséklet egyre növekszik a Föld belseje felé, azonban nem egyenletesen. A litoszférában és a földköpenyföldmag határán lévő D -rétegben a hőmérséklet gyorsan változik (km-ként o C emelkedés) a mélység növekedésével, aminek az az oka, hogy itt a hő kondukcióval, vagyis a szilárd anyagi részecskék rezgése során átadott energiával terjed. A litoszféra alatti földköpenyben a hőmérséklet-emelkedés lassú (átlagosan 0,5 o C/km), mivel itt a hő konvekcióval azaz anyagáramlással terjed. Az asztenoszférában az átlagos hőmérséklet 1300 o C. A földköpeny és földmag határán 2500 o C-ról közel 4000 o C-ra ugrik a hőmérséklet. A Föld belső magjában o C uralkodik.

12 kondukció - termális gradiens - hőfluxus/hőáram - geotermikus gradiens (geoterma) átlag o C/km konvekció - földköpeny áramlása - geotermikus gradiens (geoterma) átlag 0,3-0,5 o C/km Tp = potenciális hőmérséklet az asztenoszféra hőmérséklete felszíni nyomásviszonyokra vonatkoztatva

13 A szeizmikus hullám-vizsgálatok szerint a köpeny is, a kéreg is szilárd halmazállapotú. Meglehetősen egységes ma az a nézet, hogy a köpenyt vasban és magnéziumban dús szilikátok építik fel, melyek a kőmeteoritoknak felelnének meg. A köpenyben több fontos határfelület ismerhető fel. Felosztása: Főegység Alegység A határ jellege, mélysége Anyagi összetétel felsőköpeny (B) ásványtani fázisátmenet 410 km peridotit (pirolit) Köpeny (B+C+D +D ) átmeneti zóna (C) alsóköpeny (D ) ásványtani fázisátmenet kémiai 660 km 2750 km spinel perovszkit átmeneti zóna (D ) kémiai 2891 km litoszféra-, alsóköpenyés maganyag keveréke

14 410 és 660 km mélységben megemelkedik a szeizmikus hullámok sebessége. Oka: 410 km mélységben az olivin szerkezete némileg módosul: olivin β-spinell szerkezetű olivin (wadsleyit) majd még nagyobb nyomáson (mélységben): olivin γ-spinell szerkezetű olivin (ringwoodit)

15 Az ortopiroxén 410 km mélységben gránát szerkezetű fázissá alakul: ortopiroxén majorite Mg 3 (Fe, Al,Si) 2 (SiO 4 ) km: Jelentős fázisátalakulási öv! γ-spinel, majorit perovszkit + magnesiowüstit (Mg,Fe,Ca)SiO 3 + (Mg,Fe)O 11%-os sűrűségnövekedés! A felsőköpeny és alsóköpeny határa.

16 Meredeken emelkedő geoterma! Termikus határ

17 A köpenyt két termikus határréteg zárja közre. A forró mag tetején alakul ki a csökkent viszkozitású D réteg, amely a köpenyfeláramlások forrása. Az emelkedő köpenyanyagból számottevő hőmennyiség nem tud elvezetődni, ezért hőmérséklete csak kismértékben csökken a nyomásesés miatti tágulás következtében (adiabatikus gradiens). Sematikus hőmérséklet mélység menet a Földben. Összetételbeli változás? A felsőköpeny tetején ismét gyorsan csökken a hőmérséklet a felszíni értékre, és kialakul a litoszféra. A két nyíl a köpenyáramlás felszálló és leszálló ágára jellemző hőmérsékleti menetet jelzi.

18 A földmag és földköpeny határán elhelyezkedő réteg szabálytalan vastagságú, helyenként csupán néhány tíz-, máshol akár km vastag. A hő kondukcióval terjed, ezért a hőmérséklet gyorsan változik. Sűrűsége instabil, ezért anyaga olykor felfele áramlik (ún. köpenycsóvák). Egyes helyeken - például a Csendes-óceán déli fele alatt - a D -réteg alsó része részben olvadt állapotban lehet (ULVZ=ultra kis sebességű zóna). ULVZ : ben fedezték fel. Laterálisan változó megjelenésű zóna, ahol a p és s hullámok sebessége >10%-kal csökken km vastag. Csendes-óceán, Alaszka, Izland és Afrika alatt ismerték fel jelenlétét Oka: részleges olvadás a földmag termális anomáliája miatt? vagy kémiai változékonyság a lejátszódó kémiai reakciók miatt?

19 Szeizmikus tomográfia modell az alsó köpeny legalsó rétegéről

20

21 Mi lehet a D réteg? Mag-köpeny határom jelentős összetételbeli és termális változás: elvezet-e ez egy kémiai és termális határréteghez? Úgy tűnik korreláció tapasztalható a D -réteg vastagság és a geoid anomáliák között. Szubdukált kőzetlemezmaradványok? Forró köpenycsóvák kiindulási helye?

22 A lemeztektonika klasszikus modellje A litoszféralemezeket a kéreg és a felsőköpeny szilárd része alkotja. Ezek a részlegesen olvadt állapotú asztenoszférán mozognak. Feláramlás az óceáni hátságoknál, leáramlás pedig az alábukási (szubdukciós) zónáknál alakul ki. A konvekciós anyagáramlás alapvetően a felsőköpenyre korlátozódik, a Föld tömegének döntő része (az alsóköpeny és a mag) nem vesz részt a folyamatokban.

23 Szeizmikus tomográfia A szeizmikus tomográfia eredményei megrázóak, mert a Föld felső néhány száz kilométeres tartományára korlátozódó lemeztektonikai koncepció teljes paradigmarendszerének újragondolására kényszerítenek. Az újragondolás azért szükséges, mert a szeizmikus tomográfia eredményeit sommásan két állításban lehet megadni: nem ad helyes képet a szubdukálódott lemez geometriájáról a hipocentrumok eloszlása, mert a lemezek egy része aszeizmikusan behatol az alsóköpenybe és felhalmozódhat a mag tetején (D réteg); a feláramló köpenyanyag forrása is a D réteg, de a forró foltoknak csak némelyikéhez tartozik közvetlen hőoszlop, nagy részük két hatalmas szuperfelboltozódásból ered.

24 A hideg óceáni litoszféralemez a kontinentális litoszféra alá bukik konvergencia esetén, mert sűrűsége nagyobb, mint az asztenoszféráé. A 410 km-es köpenybeli fázishatárt megközelítve a hidegebb óceáni litoszférában hamarabb megindul az olivin/spinel fázisátmenet, ami egyben hőtermelő (exoterm) folyamat. A fázishatár felboltozódik, és a magasabban kialakuló többletsűrűség (a spinel sűrűsége 7-8 %-kal több mint az oliviné) nagyobb húzóerőt jelent a lemez számára. Emiatt a 410 km-es fázishatár könnyedén átjárható.

25 Épp ellenkező a helyzet a 660 km-es fázismenetnél, mert a spinel-perovszkit átalakulás hőnyelő (endoterm) reakció. Ezért a lemezben és környezetében a határfelület lejjebb húzódik, így a lemez itt egy ideig kisebb sűrűségű marad a környezeténél (a spinel sűrűsége közel 10 %-kal alacsonyabb a perovszkiténál). Ez felhajtóerőt hoz létre, ami gátolja a 660 km-es fázishatáron való átjutást. Mivel a felszínen a konvergencia folytatódik, az alátolódó lemez a fázishatáron terül el, és ez a közel vízszintes szelet nagyon hosszú lesz, ha gyors a lemezek közeledése, illetve jelentős a szubdukált lemez hátragördülése. Amikor a fázisátmenet teljesen végbement, nincs már akadálya annak, hogy az alátolódó lemez behatoljon az alsóköpenybe, és a környezetéhez képest még mindig kisebb hőmérséklete miatt tovább süllyedjen. Ha a hátragördülés mértéke kicsi (például az Égei-tenger vidéke), vagy a lemez nem annyira hideg (például Közép- Amerika), akkor a 660 km-es fázisátmenetnél való megakadás rövid idejű, és nem hoz létre jelentős hosszúságú elfekvő szakaszt az alátolódó lemezben.

26 Az alsóköpeny ször nagyobb viszkozitása miatt azonban a süllyedés sebessége sokkal kisebb, ezért a lemez feltorlódik. Ezzel párhuzamosan a hődiffúzióval fokozatosan szétfolyó hőanomália miatt a nagyobb sebességű tartomány is egyre nagyobbá és szabálytalanabbá válik a tomografikus képen. A kevésbé jó alsóköpenybeli leképzés ellenére általános egyetértés van abban, hogy az alábukó litoszféralemezek végállomása a maghatáron lévő D réteg (litoszfératemető).

27 1=HAWAII, 7=HÚSVÉT, 8=LOUISVILLE, 17=IZLAND, 27=TRISTAN, 34=AFAR, 37=RÉUNION Az afrikai és a dél-pacifikus szuperfelboltozódás (nagy fekete körök), valamint az elsődleges forró foltok (kis körök) elhelyezkedése a 2850 km mélységre vonatkozó S hullámtomográfiás térképen. A térképen a szürke tartományok jelzik a hideg területeket, míg a melegebb régiók fehéren maradtak. A szeizmikus tomográfia a köpenyáramlások feltérképezésével is meglepetést okozott. Elsősorban azért, mert az első eredmények nem mutatták a forró foltok alatt az elmélettől elvárt, a maghatártól a felszínig nyúló oszlopszerűen csökkent sebességű anomáliákat. Ehelyett két, közel 10 ezer km kiterjedésű, a maghatáron ülő és a teljes köpenyen átnyúló csökkent sebességű anomáliát rajzoltak ki Dél-Afrika és a Csendes-óceán déli medencéje alatt.

28 A köpeny tetején és alján lévő nagy hőmérsékleti gradiensű tartományt (a litoszférát és a D héjat) termikus határrétegnek hívjuk. Természetesen az oszlop felemelkedése során a környezetében lévő köpenyanyagot is magával vonszolja. Ez a csatolás annál erősebb, minél nagyobb a viszkozitás. Mivel a hővezetéshez viszonyítva az anyag feláramlása gyors, ennek során gyakorlatilag nincs érdemi hőmennyiségcsere. Az anyag belső energiája s emiatt a hőmérséklete csak a nyomás csökkenése miatt lesz fokozatosan kisebb a felemelkedés során. Az így létrejövő hőmérsékleti változást adiabatikus gradiensnek hívjuk, és értéke meglehetősen kicsi, kb. 0,2-10,3 0 C/km.

29 A hullámtomográfiás képen világosan kirajzolódó, a földgolyó két átellenes pontján elhelyezkedő afrikai és dél-pacifikus szuperfelboltozódás és a primer köpenyoszlopok nem esnek egybe. Az elsődleges forró foltok a szuperfelboltozódások körül, de attól ezer kilométert meghaladó távolságban helyezkednek el. Azaz ezek a köpenyoszlopok nem a szuperfelboltozódásból emelkednek ki, hanem valóban közvetlenül a legalsó köpenyből erednek. A maradék közel negyven forró foltot két osztályba lehetett sorolni elhelyezkedésük és jellegzetességeik alapján. A másodlagos forró foltokhoz olyan köpenyoszlopok tartoznak, amelyek a szuperfelboltozódásokból nőnek ki, méghozzá általában a 660 kmes fázishatárról indulva. Harmadlagosak pedig azok a forró foltok, amelyek egészen sekély forrásúak, vagyis valószínűleg litoszférarepedések mentén törnek fel.

30 Az általánosított földmodell

31 A külső magban létező intenzív áramlások tartják fenn a földi mágneses teret, s egyúttal intenzíven fűtik a köpeny alját. Ennek hatására egy alacsony viszkozitású termikus határréteg jön létre, amelyből alapvetően két típusú feláramlás indul el. A földtest két szemben lévő (antipodális) területe, Afrika délnyugati része és a Csendes-óceán déli medencéjének központi része alatt két szuperfelboltozódás található. A szeizmikus tomográfia arra utal, hogy ezek óriásgomba módjára ellaposodnak a 660 km-es fázishatár alatt. Az itt lévő fázismenet ugyanis gátolja a nagygomba tovahaladását.

32 Kedvezőbb a helyzet vékony oszlopok számára, amelyek ebből kiemelkedve és a litoszférát átolvasztva érik el a felszínt (másodrendű köpenyoszlopok). A szuperfelboltozódások pereme körül, de attól határozottan elkülönülve jönnek létre az elsődleges köpenyoszlopok, amelyek térbeli helyzete meglehetősen stabil, de a felsőköpeny-áramlások némileg eltéríthetik azokat. A litoszféra a köpeny külső, termikus határrétege, amely részt vesz a konvekcióban, és annak jellegét lényegesen befolyásolja. A hátságok és más litoszféra-repedések mentén csak passzív a felsőköpeny anyagának felemelkedése.

33 A szubdukciós zónáknál alábukó és nehéz óceáni litoszféralemez könnyedén (azaz a lemezek felszíni 1-10 cm/év sebességével) lesüllyed az átmeneti zóna (C réteg) aljáig. Az itt bekövetkező endoterm fázismenet időlegesen feltartóztatja a további merülést, és a lemez a szubdukció és a hátragördülés ütemében elfekszik a fázishatáron. A fázismenet lezajlása után a lemez további süllyedésre képes, de a nagy viszkozitású alsóköpenyben ennek sebessége jóval kisebb, mint a felsőköpenyben, aminek következtében a lemez feltorlódik. Ezzel párhuzamosan negatív hőmérsékleti anomáliája fokozatosan szétfolyik (hődiffúzió), ami a tomográfiás képen is foltszerűen szétterjedő, nagy sebességű tartományt eredményez.

34 Az alábukó litoszféra végállomása a köpeny és a mag határa, ahol is a D réteg anyagával keveredve záródik a Föld legnagyobb anyagáramlási és differenciálódási ciklusa.

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI 4 IV. GEOTERMIKUS KUTATÓ MÓDSZER 1. RÖvID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Hőmérők már Galilei korában is készültek, azonban a fizikai jelenségekhez kötött, ma is használatos

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

Építés- és környezetföldtan

Építés- és környezetföldtan Építés- és környezetföldtan Dávid Árpád 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 1. Földtani alapismeretek I. (a litoszféra)... 7 1.1. A Föld keletkezése... 7 1.2. A Föld felépítése... 7 1.3. A Föld alakja...

Részletesebben

2011. Március 26. Raisz Péter

2011. Március 26. Raisz Péter Általános földtan 2011. Március 26. Raisz Péter Tartalom Ásvány, kőzet fogalma A Föld szerkezeti felépítés (övezetek, elemek) Lemeztektonika fogalma, kőzetlemezek mozgása Hegységképződés Külső felszínformálás

Részletesebben

Földtani alapfogalmak

Földtani alapfogalmak A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jegyzettára Matematika és Természettudományi Tanszék Gönczy Sándor Földtani alapfogalmak (oktatási segédanyag a földrajz szakos főiskolai hallgatók számára)

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei.

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Általános természetföldrajz 1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdési

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK Szakkifejezések szótára I. rész Ásvány-kőzettan, geokémia, vulkanológia II. rész Általános földtan, őslénytan, szedimentológia

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma Geotermikus energia Monoki Ákos Fogalma Geotermikus energia, geotermális energia: Tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve

Részletesebben

A klímaváltozás hatásai

A klímaváltozás hatásai TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban (KOVÁSZ) A klímaváltozás hatásai tanulmány A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 azonosítószámú Kockázatok és válaszok a

Részletesebben

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Fischer Anita, Hlatki Miklós, Mezősi András és Pató Zsuzsanna Műhelytanulmány,

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK

METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK Merza Ágnes, Szinell Csaba: METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK Bevezetés A meteorológia szó görög eredetű, a meteora és a logos szavak összetételébõl keletkezett, jelentése az ég és föld között lejátszódó jelenségek

Részletesebben

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térségére a legjelentősebb jelenkori lemeztektonikai hatást a meglehetősen merev Adriai mikrolemez vagy más néven Adria tüske gyakorolja az 1. ábrán

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

KIDOLGOZOTT SIKLÓERNYŐS A VIZSGA TÉTELSOR

KIDOLGOZOTT SIKLÓERNYŐS A VIZSGA TÉTELSOR Székely Tamás KIDOLGOZOTT SIKLÓERNYŐS A VIZSGA TÉTELSOR Pár fontos dolog: v0.2 A szövegezésnél a szabatos megfogalmazásra és a közérthetőségre egyaránt igyekeztem figyelni. Amennyiben a kettő ütötte egymást,

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

Megújuló energia Horváth, Róbert

Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Tartalom 1. A megújuló energiaforrások felhasználása az EU-ban és Magyarországon... 1 1. 1.1. Megújuló energiaforrás alapú villamos-energia

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Geográfus szak DIPLOMAMUNKA Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben