Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D Dr. Juhász László PhD Akadémiai írás Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest"

Átírás

1 Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

2 Mottó Fiatalon tanulunk. Idősen megértünk. Marie von Ebner - Eschenbach A mottó elhelyezésének formátumát mutatja be a szerző, kezdhetjük a tanulmányt egy mottóval, de minden fejezetet is kezdhetünk mottóval. Arra ügyeljünk, hogy a bölcselet, idézet, mondás a szövegkörnyezethez kapcsolódjon, ne feledjük, hogy tudományos esszét írunk. Létezik egy másik nagyon releváns mottó, amely a szóbeli kijelentések alacsony szabadság fokára és írott szöveg erősségére utal. Ha ugyanazt mondjuk és írjuk, a leírt szónak a kimondottnál lényegesen nagyobb a súlya, mert maradandóvá teszi az elhangzottakat, a szakdolgozat az értékelésekkel együtt örökre meghatározatlan időre elérhető lesz a nemzetközi turisztikai könyvtárban. A szó elszáll az írás megmarad. "Scripta manent verba volant" Latin szállóige

3 3 Tartalomjegyzék Bevezetés Témaválasztás indoklása Hipotézis Cél Feladatok, részcélok Szakdolgozat felépítése Keményborító Címoldal Titkosítási nyilatkozat Nyilatkozat Dedikálás, köszönetnyilvánítás Mottó, jelmondatok Tartalomjegyzék Akadémiai írás általános struktúrája Szakdolgozat részletes struktúrája Szóstatisztika Rövidítések, szakkifejezések jegyzéke Irodalomjegyzék Jelentések Mellékletek Absztrakt, Kivonat Összegzés Szakirodalmi áttekintés Bevezetés Témák felvezetése Akadémiai írás alapértékeinek bemutatása Akadémiai írás Akadémia írás alapvető formai jegyei Disszertáció hatása a végső diploma értékelésére Konzulens és hallgató feladatai Témaválasztás forrásai Határidők Kutatási ütemterv Dolgozat címválasztása Szakdolgozat típusa Terjedelem Szakdolgozat és Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Citálás és plagizálás Referencia Idézetek és plagizálás Bibliográfia Összegzés Kutatás módszertana Bevezetés... 45

4 Kutatásmódszertan A dolgozat típusának felvezetése és indoklása Másodlagos kutatás (szekunder) módszertana Szakirodalmak értékelő áttekintése Elsődleges kutatás (primary) módszertana Elsődleges adatok kutatási eszközei Adatelemzés Mennyiségi adatelemzési módszertana Összegzés Kutatási eredmények elemzése Bevezetés Fejezetek Végső értékelés alapelvei Szakdolgozat védése Összegzés Következtetések Bevezetés Következtetések Javaslatok Észrevételek a kutatásról és kutatásmódszertan fejlesztéséről További kutatási javaslatok, inspirációk Zárógondolat Szóstatisztika Táblázat, kép és diagramlista Rövidítések jegyzéke Szakkifejezések jegyzéke Referencia lista Jelentések Mellékletek listája számú melléklet: Határidők témaválasztástól a védésig számú melléklet: Dolgozat típusainak szintjei számú melléklet: Szakdolgozat a Vizsgaszabályzatban számú melléklet: Bibliográfiai jegyzék szakirodalom megjelenése szerint számú melléklet Szakdolgozat értékelési szempontjai * Bevezetés értékelési szempontjai, téma, hipotézis, cél, célkitűzések * * Szakirodalmi áttekintés értékelési szempontjai * * * A kutatás módszertani kidolgozásának értékelése ** ** Elemzések és eredmények értékelése, kutatáselemzés ** * ** Következtetések, észrevételek és ajánlások értékelése ** ** ** Disszertáció szerkezete, stílusa, referencia értékelése sz. melléklet szakdolgozat bírálati lap sz. melléklet Jelentések és riportotok Szinopszis Lezáró üres fehér lap Fekete kemény borító lap... 95

5 Bevezetés A szakdolgozatok, tanulmányok, akadémiai esszék írásmódja az akadémiai írás. Disszertáció egy tudományos értekezés. A hallgatók a tanulmányaik során több rövid és közepes esszét írtak különböző tantárgyakból. A szakdolgozat, értekezés megírása nagyon fontos része a tanulmányoknak. Összegezve megmutatja a tanulmányi időben elsajátított tudást. Konszolidálja, integrálja a tanultakat és lehetőséget nyújt a hallgató érdeklődési körébe tartozó kutatási téma publikálására. Szakdolgozat, egy lehetőség a hallgató számára az önálló publikálásra, kutatás végezésére egy adott témában. Ez bizonyítja az elemző és értékelő képességét, amely megjelenik a diploma értékelésében. Alapesetben a jó tanulmány, szakdolgozat feldolgoz, megvizsgál egy kérdést, egy problémát, egy felvetést. Az akadémiai írás elvárja megfelelő elemzési és értékelési módszerek és hivatkozások alkalmazását. A dolgozatban be kell mutatni a vonatkozó bizonyítékokat és indokolni a következtetéseket. Az akadémiai írásban a bevezetés tartalmazza hat külön fejezetekben a témaválasztás indoklását, az esszé hipotézisét, célját, a részcélokat, a dolgozat felépítését bemutatórészt és az összegzést. A bevezetés általánosan a megadott teljes terjedelem öt tíz százaléka. A Bachelor Art alapképzésben ez 3-5 oldal, a terjedelem 5-10%-a és szó. Az előszóban röviden vázoljuk a célt, az alkalmazott kutatási módszereket. A bevezetés hat alfejezetből állítható össze, ezek a kutatás háttere, a hipotézis, a cél, a részcélok, szakdolgozat felépítése és összegzés. Az esszé a szakdolgozat megírását segíti és egyben az akadémiai írás alapjait foglalja össze eltérő szintű oktatási szintekre és publikálási lehetőségekre. A bevezetés általánosan a megadott teljes terjedelem öt tíz százaléka. A Bachelor Art alapképzésben ez 3-5 oldal, a terjedelem 5-10%-a és szó. 1.1.Témaválasztás indoklása Szerző témaválasztását a hosszú évek tapasztalatai erősítették meg. Felismerve azt a tényt, hogy a hallgatók annak ellenére, hogy a tanulmányaik során esszéket fogalmaztak meg, nem ismerik fel a szakdolgozat jelentőségét vagy a felismerés, felelőssége blokkolja őket a szakszerű tanulmány megírásában. A szerző több ezer szakdolgozatot ismert meg a

6 6 munkássága során, mint opponens, konzulens, záróvizsgán a védéseknél bizottságban valamint képzésvezetőként. Hallgatóktól nem feltétlen várható el, hogy a kutatásának eredményei alapján megalapozzon egy vállalkozást vagy projektet, de elvárt, hogy eredeti primér kutatási anyagot állítson elő és használjon, melyeket saját tervezésű interjúk, kérdőívek vagy egyéb kutatási eszközök alapoznak meg. Továbbá elvárt, hogy felvállalt témát, problémát, projektet az akadémiai írás elvárásainak megfelelően kidolgozza és bemutassa. Jó disszertációt lehet írni könyvtári kutatómunka alapján. Bármilyen módszert választ a hallgató, a szakdolgozatnak bizonyítania kell, hogy képes volt a témát kiválasztani, a kutatást megszervezni, a vonatkozó információkat egyértelműn és jól bemutatni tudományos formában. Manchester Metropolitan University és KVIK Turizmus Intézeti Tanszék A BGF KVIK Turizmus Intézeti Tanszék a Manchester Metropol University együttműködésének köszönhetően a Dissertation Handbook 2010 részeinek adaptálásával, felhasználásával készült el a tanulmány. Az eredeti anyagot az MMU Dissertation Coodinator munkatársa készítette Rita Raltson Manchester. (Raltson, 2010). A két intézmény együttműködése alapján adaptáltuk a hazai viszonyok figyelembe vételével az eredeti szakdolgozat elkészítései anyagot. A Harvard System alkalmazásának leírása MMU 1 adaptációval készült. Az együttműködés keretében 2005 óta koordinálja a két intézmény a szakdolgozat írás elvárásait. Vizsgák és szakdolgozat A szakdolgozat és annak értékelései a könyvtárba kerülnek. Az archivált anyag több tíz évig megőrzi az útókornak a hallgató és a szakdolgozat értékelők 2 munkásságát. A hallgató egyik első tárolt publikációja így nem cél teljesen új gazdasági vagy vezetési elméletek kidolgozása. Az akadémiai írás terjedelmi korlátai ritkán teszik lehetővé egy téma teljes szakirodalmának feldolgozását és annak alkotó kritikáját. A tanulmányok során a hallgató sok írásbeli és szóbeli vizsgát tesz. A vizsgán elhangzottakra vagy leírtakra nem emlékszik a hallgató és tanár sem hetek, hónapok vagy évek múlva, a szakdolgozatokat archiválja az intézmény időkorlát nélkül. Tanulási eredmény 3 alapján a következő elvárások teljesítése elvárt a hallgatóktól 1 MMU Manchester Metropoliten University 2 Konzulens belső és opponens külső értékelő 3 Learning outcomes

7 7 Tudományos kutatási képesség bizonyítása. Példák, címszavak vagy keresők segítségével történő keresés a könyvtárban, elektronikus hálózaton. Ezzel bizonyítja, hogy a forrásokat fellelte, megfelelő indokokkal kiválasztotta, kidolgozta és felhasználta. Eredeti anyag használatából nyert az interjúk és a kérdőívek használatára is van lehetőség. 4 Önálló gondolkodásra igazolása, az egyéni észrevételek és vélemények kommentálása, a kutatási eszközök interjúk és kérdőívek összeállítása, az adatok elemzése és szakszerű értelmezése bizonyítja a hallgató felkészültségét, hogy a publikálás útján továbbhaladhat. Sajnos előfordul, hogy a hallgató csak egy eseménynek, helyzetnek a leírását gondolja akadémiai írásnak, egyéni vélemények kinyilatkozása és kutatások nélkül nem elfogadható a dolgozat egyik szinten sem. Hasonlóképpen, idézetek a dolgozatban nem használhatóak csupán saját érdekükben. A citálás mindig támogasson egy felvetést bizonyos szempontból és érvként jelenjen meg. Nem lehet hangsúlyozni eléggé, hogy az egyszerű leírás önmagában nem elegendő elemezni, értékelni kell és megmagyarázni, értelmezni az adatokat, a kutatási eredményeket. Önálló gondolkodást igazolja, a fogalom, a választott téma megértése ezt egy megfelelő elméleti kerettel kell alátámasztva, 5 szakirodalmi áttekintésben. A BGF KVIFK Turizmus Intézet honlapján olvasható az a szakdolgozatírás irányelvei Egységes követelmény rendszer címmel. 6 Témaválasztás indoklása Szakdolgozat témaválasztásának indoklása. A téma kutatásának motivációs ismertetése. Miért választotta az író ezt a témát. Érvelés a kutatás relevanciája mellett. Miért tartja a hallgató fontosnak, előremutatónak, érdekesnek, egyedinek a témát. 7 A téma és szerző kapcsolatának felvezetése. A témaválasztás indoklása, nem lehet, hogy mert ott lakom, ott voltam. Szakszerűbb, ha rámutatunk arra, hogy valami felkeltette az érdeklődésünket. Például a szerző a város szülötte, naponta látja a gyógyfürdőben szabadidejüket eltöltő vendégeket és felkeltette az érdeklődését a fürdő üzemeletetése vagy fejlesztési lehetősége. A választása oka összefügg a dolgozat céljával. Hipotézis, a felvetés felismerése és arra a válaszkeresés. A dolgozat ne legyen a téma, folyamat egyszerű leírása, bemutatása. Az érdeklődést felkeltő fürdő vagy szálloda prospektusszerű leírása nem akadémiai stílusú szakdolgozat, de kiváló alkalom, 4 Nem elfeledkezve a citálás bizonyítására, a plágium elkerülése miatt. 5 Literature review, theoretical background, elméleti áttekintés 6 KVIFK honlapján érhető el. 7 Lásd a Bevezetés értékelési szempontjai fejezetben.

8 8 hogy a fürdő értékesítési tevékenységének és szervezetének felépítését elemezve indokot keressünk, hogy a fürdő látogatottsága kiegyensúlyozott legyen. A hallgató támassza alá, bizonyítsa be, hogy ismeri a témát, annak szakirodalmát és összefüggését. Érvelési vázlat, mit szeretne csinálni, kiemelve a dolgozat stílusának, típusának választási okát. A téma bemutatásakor nem mellőzhető a cél és a feladatok meggyőző, egymásra épülő indoklása. Indokoljuk, hogy miért érdemes vizsgálni a felvetett témát. Utaljunk és bizonyítsuk, hogy van gyakorlati jelentősége, felhasználhatósága vizsgálat eredményeinek. Legyünk azon, hogy gyarapodjanak a tudományos alapismereteink és ezt mutassuk ki. A bevezető tárgyköréhez tartozik a témába vágó kulcsfogalmak 8 azonosítása, definiálása és a rájuk vonatkozó ismeretek összegzése. Az alapfogalmakra kell a figyelmet összpontosítanunk, ezek határozzák meg a szakdolgozat mozgásterét. A szerzőnek több évtizedes munkássága során több szakdolgozat megírása volt előírt, főiskolai (BA), egyetemi (MA), szakirányú (Egyetemi doktor), doktori (PhD). Lehetősége és kötelessége volt hallgatók szakdolgozatainak értékelése, opponálása majd konzultálási feladatok ellátása valamint több évtizede a hallgatók dolgozatvédéseinek értékelése. Az elmúlt közel tíz évben a dolgozati témakörök integrálása és évi átlagos száz szakdolgozat koordinálása valamint a tudományos publikálások és esszék valamint a szállodai szakkönyv megírása megerősítette a szerzőt abban, hogy mindezeket az akadémiai írásban szerzett tapasztalatokat írott formában is megossza az érdeklőkkel, a hallgatókkal Hipotézis Szerző hipotézise: Akadémiai írás ismereteinek átfogó bemutatása, segíti a hallgatókat szakdolgozatírásban. Hipotézis görög eredetű szó, részben igazolt vagy nem igazolt tudományos felvetés 9 Hypothesis unproved theory or point of view put forwards. Egy vagy több sokaságra vonatkozó álltást, feltevést, hipotézisnek hívjuk. A hipotézis vonatkozhat az egy sokaság eloszlására, de a szóban forgó eloszlás egy paraméterére is. Egy adott téma vagy probléma tömör megfogalmazása, és a jelenség feltételezett magyarázata, ok okozati összefüggés. 8 A szállodai honlapok szerkesztésekre is használunk kulcsszavakat a keresések érdekében. 9

9 9 Valami összefüggés bemutatása ok-okozatra. Felvetés mit akar a dolgozat bizonyítani vagy megkérdőjelezni. A felvetés, a hipotézis alapja lehet gazdasági, turisztikai, szállodagazdálkodási vagy egyéb gazdálkodási terület adott folyamatainak, eseményeinek összefüggései. Aktualitást kell adni az elméletnek elemezni, bemutatni, hasonlítani, kidolgozni, javítani, ajánlani. A hipotézis nem kérdés, hanem általában pozitív felvetés. Előfordul ritkán, nem jellemzően negatív felvetés, amelyek általában pozitív felvetések inzertjei például írott stratégiával nem rendelkező szállodák nem sikeresek. Kerüljük a közhelyeket és lerágott csontokat. Például A sport pozitív hatással van a turizmusra vagy Magyarország termálvizekben gazdag. A két példa egyfelől lerágott csont, másfelől nincs okozat feltüntetve. A kiemelt nemzetközi sportrendezvények megtartása növeli, a látogatok számát már van ok - okozat, de lerágott csont, triviális a téma. A szerző megerősít, bizonyít, kimutat kapcsolatokat, összefüggéseket tényezők és vagy folyamatok között. Az ötlet, hogy a gyakorlat és elmélet összekapcsolásra kerüljön. Kéttényezős ok okozat, mellet lehet hármas vagy többtényezős kapcsolatok felvetése, a contingency 10 elmélet alapjait használjuk fel. A hipotézis, Legyen mindig egy mondatban kiemelve Hipotézis jól láthatóan tűnjön ki a dolgozat szerkezetében. Az egy mondatos kiemelt hipotézist, lehet röviden értelmezni. 11 A téma, a cím és hipotézis szerves egységeket kell, hogy alkosson. Példák a hipotézisekre. Eger városában a gyógy-szállodák piaci elismertsége nagyobb, mint a városi szállodáké. A szállodák jövedelemteremtő képességét a legerősebben a helyszín határozza meg. Budapesti felsőközép kategóriás butikszállodák sikeresebbek, mint egy hasonló kategóriájú városi szállodák Cél A dolgozat célja: 10 Lehetőség elmélet, akkor ha 11 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is, de új bekezdést használjunk.

10 10 Akadémiai írás elméleti alapjainak széleskörű megismertetése és ezzel a szakmai publikációk színvonalának és a gyakoriságának növelése. Az akadémiai írás megismerése nem csak a szakdolgozatok írását segíti, hanem a tanulmányok során a rövidebb és hosszabb beadandó anyagok megírását is. Szerző azt gondolja, hogy az írásmód megismerése a szakmai kiadványok és publikációk megírására inspirálja a kezdő publicistákat. Szakdolgozat célja: egy tudományos téma észrevétele, ez a témaválasztás a témával kapcsolatos hipotézis felállítása a téma lényeglátó ismertetése, cél és részcélok felállítása a témával kapcsolatos szakirodalom áttekintése, ismertetése a téma elsődleges kutatása és az eredmények személyes vélemény szerinti megfogalmazása javaslatok tétele az eredményekre és a kutatásokra ajánlások az elért eredmények gyakorlati alkalmazására. A szakdolgozat hasonló, mint egy beadandó esszé, ez egy tükör, melynek segítségével a dolgozat szerzője bemutatja viszonyát a választott hivatásához. A szakdolgozat címét és témáját szerepeltetjük szakmai önéletrajzunkban. A szakdolgozat írása során gondoljunk arra, hogy az elvégzett munkánk az abban megjelenő ajánlásaink a vizsgált szervezet számára haszonnal járjon. A szakdolgozat kiváló referencia arra, hogy a hallgatók a munkába lépés után hasonló jellegű, színvonalas elemző munkára képes. A szerző bebizonyítja, hogy egy választott témában szakértővé" vált, speciális szakértelemre tett szert. A témában kutatásokat végezett, s kutatásai eredményeit egy írásos műben elemezte, értékelte és összefoglalta. Ez a hallgató mestermunkája". A szakdolgozaton keresztül mérik le az Ön szakmai felkészültségét, kiemelt hatással van a diploma végső értékére. A szakdolgozatán keresztül bizonyíthatja be a hallgató, hogy mennyire képes önálló témaválasztásra, témafeldolgozásra, elemzésre és mennyire jártas az akadémiai írásban. A szakdolgozatba problémamegoldás bemutatásáról van szó vagy önálló kutatás alapján valamilyen önálló, hipotézisről, felvetésről, következtetésről.

11 11 Dolgozat célja, Legyen egy mondatban kiemelve Cél jól láthatóan tűnjön ki a dolgozat szerkezetében. Mit akar elérni a hallgató a dolgozat létrehozásával. Lehet elemző vagy értékelő megközelítése a célnak. A cél legyen minél szűkebb és fókuszolóbb. A cél egy pontosan megfogalmazott mondat. Az egymondatos kiemelt célt lehet értelmezni rövid bekezdésben. 12 A téma, a cím, hipotézis és cél harmonikus, szerves egységeket kell, hogy alkosson, az egymásra utaltság megjelenésére fokozottan ügyeljünk. Példák a célokra Disztribúció globalizációjának hatáselemzése a vizsgálatba vont egri szállodák esetében. Helyszín kínálati ár, átlagár, szobakapacitás kihasználtság és bevételek összehasonlító elemzése eltérő helyszínű, szállodaláncok esetében. A kritikus sikertényezők elemzése egy adott szállodában, régióban, részlegben, tevékenységben Feladatok, részcélok A téma feldolgozása, acél elérése érdekében a szerző a következő részcélok kidolgozását tartja szükségesnek. 1 Akadémiai írás alapértékeinek bemutatása 2 Szakdolgozatok általános elvárásainak elméleti hátterét ismertetni 3 Részletesen felvezetni a szakdolgozatok struktúráját és megírását 4 Értékelési módszertan lehetőségeinek bemutatása 5 Javaslatokat megfogalmazni a sikeres szakdolgozatvédéshez Ezek a részcélok lesznek az adott bekezdések (2.2.) címei a második, negyedik és ötödik fejezetekben (5.). Dolgozat részcéljai, legyenek számozva egy mondatban kiemelve. 2. Legyenek egy mondatban kiemelve és számozva 3. Legyen kettő összefüggésben a szakirodalmi áttekintéssel. 4. Legyen kettő összefüggésben a kutatás várható eredményeivel. 5. Legyen egy összefüggésben a konklúzióval, ajánlásokkal. 6. Az egy mondatos kiemeléseket lehet röviden értelmezni a következő szakaszban. 12 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is.

12 12 A téma, a cím, hipotézis, cél és a feladatok harmonikus, szerves egységeket kell, hogy alkosson, az egymásra utaltság megjelenésére ügyeljünk. A fő kérdések, amikre a dolgozatban ki fogunk térni és a konklúzióban meg kell majd válaszolni. A főcél eléréséhez szükséges feladatok elvégzése és egyben ezek lesznek a fejezetcímek. Részcélok, feladatok, (objevtives) jól láthatóan tűnjenek ki a dolgozat szerkezetében, két - három részcél felsőfokú szakképzés négy - öt részcél Bachelor of Art képzésben hat - hét részcél Master of Art képzésben nyolc - kilenc részcél doktori képzésben. Doktori értekezés esetében a részcélokat már téziseknek nevezzük és számuk eléri a kilencet. 13 Részcélok a tömör ismertetései az elvégzendő feladatoknak. Részterületekre vonatkozó, kutatások és elemzések bemutatása. A feladatokat számozva jelöljük meg, megszakítás nélkül. A részcélok mondatkezdő igéje elemezni, hasonlítani, fejleszteni, javítani, javasolni, ajánlani, meghatározni, felkutatni, felbecsülni, megállapítani, értékelni, vizsgálni, megmagyarázni. Minden feladat megjelenik az elméleti, a kutatási és a záró fejezetekben. Bemutatva, hogy a dolgozat elérte a célját és ezzel megerősítette, alátámasztottuk vagy megcáfoltuk a hipotézist. Az egy mondatos kiemelt feladatokat lehet értelmezni rövid bekezdésben. 14 Példák a célkitűzésekre, feladatokra, részcélokra 1. Vizsgálni a butik-szállodák, kialakulását és fejlődését és áttekinteni a hazai és nemzetközi feltételrendszerét. 2. Elemezni a hazai egyéni üzleti turizmus fejlődését. 3. Megállapítani a budapesti butik-szállodák piaci helyzetét. 4. Összehasonlítani egy városi, egy üzleti és egy butik szállodát adott tényezők alapján. 5. Értékelni a butik-szállodák eltéréseit a piaci sikertényező szintjén. Példák a célkitűzésekre, feladatokra, részcélokra 1. Értékelni a turisztikai oktatások és a turizmus szektor kapcsolatát. 2. Feltárni a Turizmus Vendéglátás alapképzés sikerének összetett okait. 3. Áttekinteni a szállodai tantárgyak oktatásának szintjeit. 4. Összevetni a szállodai munkaköröket és képzéseket. 13 Az oktatási intézmények ezektől eltérhetnek. 14 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is.

13 13 5. Választ adni a kérdésre, hány szintes a szálloda és a kapcsolódó tantárgyak oktatása Szakdolgozat felépítése A dolgozat struktúrájának rövid, átfogó felvezetése. A szerző elhatározása, hogy követi és betartja a BA képzés szakdolgozat elvárásait ezzel is inspirálva a hallgatókat a téma megértésére és alkalmazására. A tanulmány követi a részcélok sorrendjét az alapján ismerteti az elméleti áttekintést, amely lefedi az első két részcél bemutatását. A kutatás módszertana részben a másodlagos és elsődleges kutatások tervezését és eszközeit ismerteti a szerző. Majd a negyedik fejezetben a kutatások eredményei kerülnek bemutatásra, amely a harmadik és negyedik részcélokra épül. Végül az ötödik részcél ismertetésére az ötödik fejezetben kerül sor ahol, javaslatokat és tanácsokat fogalmaz meg a szerző a sikeres dolgozatvédés érdekében. Fejezetek rövid bemutatása. Szavakban leírni az elkészítendő fejezetek céljait és tartalmát. Egyfajta felvezetése a dolgozatnak, hasonlítható a szinopszishoz vagy például publikáció előzeteshez. A szakdolgozat a felvezetett és bemutatott öt részcélból kettőt a szakirodalmi áttekintésben, kettőt a kutatási eredmények fejezetben és egyet a konklúzió fejezetben emel ki. A szakirodalmi áttekintés és a kutatási eredmények értékelése fejezet közt a szerző bemutatja az alkalmazott kutatás módszertanát. Így a szakdolgozatot öt fejezetből állítja össze a szerző. A fejezet a harmadik részcél a kutatás egyik eredményének elemzése, értékelése és bemutatása. 16 A szakasz végigvezeti a szakdolgozat struktúráját a keményborító nyitókötéstől a záró kemény borítókötésig. Bemutatva egyes fejezetek elvárásait. Keményborító 17 A dolgozatot két példányban kell kinyomtatni. A dolgozat első példányát fekete bőrkötésben kell leadni. A másodpéldányok kötését egyénileg kell megoldani. 18 A fekete bőrkötésen aranybetűkkel a következők szerepeljenek SZAKDOLGOZAT 15 A hipotézis, cél és feladat példái a fogalmazást és gondolkodást szemléltetik. 16 Harmadik részcél lehet. 17 BGF KVIK honlap, egységes követelmények. 18 Javasolt két azonos feketebőrkötés, amennyiben és ha a hallgató büszke a munkájára, akkor a második példány is feketebőrkötés, mert az a saját példánya és az otthoni könyvtárban jobban mutat az első publikáció, feketebőrkötésben, mint sínben.

14 14 Felírat, kétharmad magasságban középen fent. Jobb alsó sarokban hallgató neve, alatta az leadási évszáma. 19 Címoldal 20 Fehérlapon Intézmény neve Kar Szak Szakdolgozat címe Felírat, kétharmad magasságban középen fent. Bal alsó sarok Konzulens neve Beosztása Jobb alsó sarok Hallgató neve Szakirány Tagozat Év Titkosítási nyilatkozat Titkosítási nyilatkozat Amennyiben és ha a kutatás kereskedelmi, üzleti titkokat illetve bizalmas információkat tartalmaz akkor a cég vagy egység kérheti a titkosítást. Céges fejléces levélben, cégszerű aláírással a szakdolgozat titkosítására megírják és ezzel kérik a Titkosítási nyilatkozatot. Példa egy egyszerű megfogalmazásra: 19 Az oldal elvárásai változhat, ellenőrizzük az intézmény honlapján közzétett követelményeket. 20 A címoldal elvárásai változhat, ellenőrizzük az intézmény honlapján közzétett követelményeket.

15 15 A szakdolgozatban található adatok bizalmasak és az üzleti titoktartás körébe tartoznak, melyet kizárólag az alulírott, megnevezett személyek, illetve az általuk meghatalmazottak olvashatnak. A szakdolgozat tartalmát részben vagy egészben harmadik személy részére megismerhetővé tenni, a tanulmányt jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni, vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Egy még egyszerűbb példa álljon itt: Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az szakdolgozat üzleti titkot tartalmaz, kérjük szigorúan bizalmasan kezelni. A titkosítási nyilatkozatot a cég fogalmazza meg és írja alá. Dátum Aláírások Aláírások Nyilatkozat A nyilatkozat külön lapon szerepel. Nyilatkozat A szakdolgozat szerzője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a BGF KVIK (.) képzésén, a 2010/2050 képzési évben készített szakdolgozat a saját, önálló munkájának eredménye, a szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmazta. Jelen szakdolgozata sem részeiben sem egészében nem került felhasználásra a főiskola vagy más oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. 21 aláírás Dedikálás, köszönetnyilvánítás A köszönetnyilvánítás kerüljön külön lapra. Ügyelni kell arra, hogy a köszönetnyilvánítás ne váljon üres udvariassági formulává. Javasolt mellőzni. A külső szakmai szakértő, a konzulens és az opponens nem szerepelhet a köszönetnyilvánításban. Különös és kiemelkedő segítségnél lehet jelentősége a köszönetnek. A részletes köszönetnyilvánításokat tartsuk meg a Közgazdasági Nobel Díj átvétel időpontjára. 21 A nyilatkozat oktatási intézményenként eltérhet, ezért ellenőrizendő a honlapokon a hivatalos elvárás.

16 16 Mottó, jelmondatok A jelmondatokat az új lapon kezdett fejezetek lapjának jobb felső sarkába helyezzük. A szakdolgozathoz vagy az egyes fejezetekhez illeszkedő jelmondat, verses vagy prózai idézet. Ha a mottó a szakdolgozat egészéhez tartozik, akkor külön oldalra kerül, az oldal jobb felső részén helyezkedik el. Betűfokozata megegyezik a főszöveg betűfokozatával. A szakdolgozat írója minden fejezetet mottóval kíván ellátni, akkor a mottó kerüljön a fejezetcím és a szöveg közé. A mottót nem kell idézőjelbe vagy zárójelbe tenni. Az idézet szerzőjén, esetleg a mű címén túl nem szükséges a pontos hivatkozás. Tartalomjegyzék A tartalomjegyzék első lapja a tanulmány első számozott oldala. A fejezetek, alfejezetek és további egységeket kell jelölni oldalszámmal. Kerüljük, hogy egy oldalon több, például két alfejezet legyen. Négyes számozást ( ) csak kivételes esetben használjunk. A második és negyedik fejezetben a dolgozat részcéljainak megfelelő számú szakaszokat használjunk. 1. fejezet 1.1. alfejezet részfejezet Javasolt követni a leírt fejezeteket és alfejezeteket, mert akkor nagy valószínűséggel nem sérül a harmonikus egysége a dolgozatnak és nem marad ki meghatározó fontos alfejezet. Az fejezetcímeket használjuk, mint egy sorvezetőt, hiszen ebben az esetben nem hagyunk ki maghatározó fejezeteket, alfejezeteket vagy címsorokat. Minden releváns tényező megfogalmazásra kerül a dolgozatban. Akadémiai írás általános struktúrája Tudományos esszéknél és egyéb írásműveknél, mint szakdolgozat elvárt és elfogadott, a következő ötfejezetes struktúra. Bevezetés

17 17 Témaválasztás indoklása, háttér bemutatása a szerző és a téma kapcsolatának ismertetése, hipotézis, cél, részcélok. A tudományos esszé a kutatás céljának (aim) bemutatása. Mi volt az inspiráció a kutatásra vagy publikálásra. A kutatás, a szakdolgozat részcéljai (objectives) felvezetése. Például a WEB site, honlap értékelése, összehasonlító elemzése a versenytársakkal. Javaslattétel egy versenyképes WEB oldal kialakítására. Kutatásmódszertana Adott esetben például egy koncepcionális dolgozat stílusnál vagy egyéb elgondolásból a kutatás módszertana lehet a második fejezet. A koncepcionális stílus, erős szakirodalmi báziselemzést követel. A hallgató mélyelemzést és értékelést végez az adott témával kapcsolatban szervezetre vagy folyamatra vetítve. Ilyenkor a kutatás módszertana megelőzheti a szakirodalmi áttekintést. Azért javasoljuk a szakdolgozatban a harmadik fejezetnek, mert így jól elhatárolja az elméleti áttekintést és kutatás eredményeinek értékelését. Szakirodalmi áttekintés, elmélet áttekintése, történeti áttekintés Szekunder kutatás indoklása és folyamatának leírása. Például a versenytárselemzésnél a kiválasztás és elemzés szakirodalmi módszertana. Általában a kutatásmódszertan előtt van, mert ezzel vezeti fel a hallgató vagy szerző a szakirodalmi jártasságát. Ezzel bizonyítja a szerző, hogy ismeri a kutatás témakörét előbb a bemutatás majd a kutatás. Kutatás eredményei Elsődleges kutatási eszközök adatainak interjúk, kérdőívek elemzésének és eredményeinek bemutatása és értékelése. Ez a fejezet a szerző munkássága, ebben a szakaszban citálásokat csak ütköztetésre használjunk. Összegzés Következtetések a kutatás eredményeiről, 22 ajánlások, javaslatok, előterjesztések. A kutatás módszertanának észrevételei és a módszertan értékelése, további kutatási javaslatok, inspirációk felvezetése, kialakítása. Zárógondolat megfogalmazása. Minden egyes fejezet szerkezetileg három részből áll bevezetés, kifejtés, összegzés. 22 Ötödik részcél lehet.

18 18 Szakdolgozat részletes struktúrája Szakdolgozat BA (50-60 oldal, 100%, szó) 1.Bevezető rész (2-5 oldal, 5-10%, szó) 2. Szakirodalmi áttekintés (18-20 oldal, 30-35%, szó) 3. Kutatás módszertana (2-3 oldal, 5-7%, 800 szó) 4. Kutatási eredmények elemzése (24-27 oldal, 40-45%, szó) 5. Következtetések, ajánlások, észrevételek (4-5 oldal, 8-10%, szó) 1. Bevezetés 1.1 Témaválasztás indoklása 1.2 Szerző hipotézise (kiemelve egy mondat) és magyarázat, értelmezés Dolgozat célja (kiemelve egy mondat) és magyarázat, értelmezés 1.4 Feladatatok, részcélok (sorszámozva, kiemelve) és magyarázva, értelmezve 1.5 Szakdolgozat felépítése, típusa, rövid felvezető ismertetés 1.6 Összegzés 2. Szakirodalmi áttekintés Bevezetés 2.2 Első téma 25 szakirodalmi áttekintése, értékelése, első részcél szó szerint Al-téma leírása (ha szükséges) Al-téma (ha szükséges) 2.3 Második téma szakirodalmi áttekintése, értékelése, második részcél szó szerint Al-téma leírása (ha szükséges) 3. Kutatás módszertana 3.1. Bevezetés Dolgozat típusának ismertetése és indoklása összevetve a kutatás módszertannal 3.2. Másodlagos kutatás (szekunder) elméleti módszertana Szakirodalom elméleti kutatásának bemutatása Releváns szakirodalmak értékelő áttekintése 3.3. Elsődleges kutatás (primary) elméleti módszertana Elsődleges adatok kutatási eszközei Adatgyűjtési technikák 23 Pozitív felvetés részben vagy nem bizonyított ok-okozati összefüggésre 24 Hivatkozások 5-10, ezek összevetése és véleményezése 25 A témák, a szakirodalomra vonatkozó egy - két vagy több feladat.

19 Adatelemzések elméleti módszertana Mennyiségi adatelemzési módszertana Minőségi adatok elemzési módszertana 3.5 Szerző kutatásának részletes leírása Elsődleges kutatás ismertetése, kiválasztás, cél Kutatási ütemterv leírása Másodlagos kutatás bemutatása Elsődleges kutatás részletes leírása Eszköz bemutatása, leírása, időpont, helyszín, kérdőívek, interjúkérdések, interjúalanyok, adatelemzés leírása 3.6 Összegzés 4. Kutatási eredmények elemzése 4.1 Bevezetés 4.2. Kutatási eredmények elemzése, értékelése, bemutatása Kutatási eredmények elemzése, értékelése, bemutatása 27 4.n 28 4.n+1. Összegzés 5. Következtetések, ajánlások, észrevételek 5.1. Bevezetés 5.2. Következtetések a kutatás eredményeiről Ajánlások, javaslatok, előterjesztések Kötelező három öt konkrét ajánlás megfogalmazása 5.4. Észrevételek és a módszertan értékelése 5.5. További kutatási javaslatok, inspirációk 5.6. Zárógondolatok Szóstatisztika Oldalak és szavak száma 26 Harmadik részcél szó szerint a fejezet cím 27 Negyedik részcél szó szerint a fejezet cím 28 További eredmények bemutatása 29 Ötödik részcél szó szerint a fejezet cím

20 20 Rövidítések, szakkifejezések jegyzéke A dolgozatban szereplő, rövidítések mozaik szavak, fogalmak jelentéseinek ismertetése, felsorolása, ha egy oldalnál terjedelmesebb. Amennyiben rövidebb akkor a tartalomjegyzék előtt helyezzük el. Fogalmi meghatározások, szójegyzék, szakkifejezések. A témához kapcsolódó szakszavak és szakkifejezések jegyzéke és értelmezése, hasznos oldalak és már terjedelmen kívüli. 30 Irodalomjegyzék Referencia lista (idézések) Bibliográfia, minden adekvát szakirodalom Jelentések Javaslati Jelentés Konzulens jelentés Proposal Report Consultant Report Mellékletek Mellékletjegyzék Mellékletek Ábra vagy és képjegyzék Ábrák, képek, grafikonok Absztrakt, Kivonat Rezümé, szinopszis (nem bekötve csak behelyezve) Egy oldalas összefoglaló a szakdolgozatról, 250 szó 1.6. Összegzés Fejezet összegzése. A választott témát a szerző jelentősnek tartja turisztikai, oktatási és publikációs szempontból valamint kiemelkedő és hasznosítható ismert tartalma miatt. Tanulmány stílusa koncepcionális, kinyilatkozó a szerző, melyet alátámasztanak a szakmai, oktatási és publikációs tapasztalatok. A stílus harmonikus egységet alkot a témával. 30 Különösen hasznos, amikor fogalomnál több szerepel a dolgozatban. Egyfelől a rövidítéseket ismerteti, másfelől betölti a fogalmi meghatározások szerepét.

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai 1 Fiatalon tanulunk, idısen megértünk. Marie von Ebner Eschenbach Tartalomjegyzék Akadémiai írás és szakdolgozat... 2 Akadémiai írás általános struktúrája... 3 1. Dolgozat bevezetése... 4 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szakdolgozattéma-választás, konzultációk: szakdolgozattéma-választás

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein A HKR 8. számú melléklet A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein 1. A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre H I R D E T M É N Y A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: Doktori (PhD) képzés Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. 1. Bevezető A szakdolgozatban/záródolgozatban a hallgató

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens A 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE 1. A szakdolgozat/diplomadolgozat nyelve: magyar vagy angol, esetleg német. 2. A szakdolgozat/diplomadolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management Master of Arts International Hotel management Strategy Management Stratégiai tervezés Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK ÉS ADJUNK ELŐ NYERTES TDK T?

HOGYAN ÍRJUNK ÉS ADJUNK ELŐ NYERTES TDK T? HOGYAN ÍRJUNK ÉS ADJUNK ELŐ NYERTES TDK T? KÁROLY DÓRA, KATONA BÁLINT ORVOSTECHNIKA SZAKOSZTÁLY 2016. MÁJUS 05. TÉMA Témaválasztás > ami érdekel Téma jelentősége (ha jelentős téma, nagyobb esély van a

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management Master of Arts International Hotel management Strategy Management en a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben