Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D Dr. Juhász László PhD Akadémiai írás Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest"

Átírás

1 Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

2 Mottó Fiatalon tanulunk. Idősen megértünk. Marie von Ebner - Eschenbach A mottó elhelyezésének formátumát mutatja be a szerző, kezdhetjük a tanulmányt egy mottóval, de minden fejezetet is kezdhetünk mottóval. Arra ügyeljünk, hogy a bölcselet, idézet, mondás a szövegkörnyezethez kapcsolódjon, ne feledjük, hogy tudományos esszét írunk. Létezik egy másik nagyon releváns mottó, amely a szóbeli kijelentések alacsony szabadság fokára és írott szöveg erősségére utal. Ha ugyanazt mondjuk és írjuk, a leírt szónak a kimondottnál lényegesen nagyobb a súlya, mert maradandóvá teszi az elhangzottakat, a szakdolgozat az értékelésekkel együtt örökre meghatározatlan időre elérhető lesz a nemzetközi turisztikai könyvtárban. A szó elszáll az írás megmarad. "Scripta manent verba volant" Latin szállóige

3 3 Tartalomjegyzék Bevezetés Témaválasztás indoklása Hipotézis Cél Feladatok, részcélok Szakdolgozat felépítése Keményborító Címoldal Titkosítási nyilatkozat Nyilatkozat Dedikálás, köszönetnyilvánítás Mottó, jelmondatok Tartalomjegyzék Akadémiai írás általános struktúrája Szakdolgozat részletes struktúrája Szóstatisztika Rövidítések, szakkifejezések jegyzéke Irodalomjegyzék Jelentések Mellékletek Absztrakt, Kivonat Összegzés Szakirodalmi áttekintés Bevezetés Témák felvezetése Akadémiai írás alapértékeinek bemutatása Akadémiai írás Akadémia írás alapvető formai jegyei Disszertáció hatása a végső diploma értékelésére Konzulens és hallgató feladatai Témaválasztás forrásai Határidők Kutatási ütemterv Dolgozat címválasztása Szakdolgozat típusa Terjedelem Szakdolgozat és Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Citálás és plagizálás Referencia Idézetek és plagizálás Bibliográfia Összegzés Kutatás módszertana Bevezetés... 45

4 Kutatásmódszertan A dolgozat típusának felvezetése és indoklása Másodlagos kutatás (szekunder) módszertana Szakirodalmak értékelő áttekintése Elsődleges kutatás (primary) módszertana Elsődleges adatok kutatási eszközei Adatelemzés Mennyiségi adatelemzési módszertana Összegzés Kutatási eredmények elemzése Bevezetés Fejezetek Végső értékelés alapelvei Szakdolgozat védése Összegzés Következtetések Bevezetés Következtetések Javaslatok Észrevételek a kutatásról és kutatásmódszertan fejlesztéséről További kutatási javaslatok, inspirációk Zárógondolat Szóstatisztika Táblázat, kép és diagramlista Rövidítések jegyzéke Szakkifejezések jegyzéke Referencia lista Jelentések Mellékletek listája számú melléklet: Határidők témaválasztástól a védésig számú melléklet: Dolgozat típusainak szintjei számú melléklet: Szakdolgozat a Vizsgaszabályzatban számú melléklet: Bibliográfiai jegyzék szakirodalom megjelenése szerint számú melléklet Szakdolgozat értékelési szempontjai * Bevezetés értékelési szempontjai, téma, hipotézis, cél, célkitűzések * * Szakirodalmi áttekintés értékelési szempontjai * * * A kutatás módszertani kidolgozásának értékelése ** ** Elemzések és eredmények értékelése, kutatáselemzés ** * ** Következtetések, észrevételek és ajánlások értékelése ** ** ** Disszertáció szerkezete, stílusa, referencia értékelése sz. melléklet szakdolgozat bírálati lap sz. melléklet Jelentések és riportotok Szinopszis Lezáró üres fehér lap Fekete kemény borító lap... 95

5 Bevezetés A szakdolgozatok, tanulmányok, akadémiai esszék írásmódja az akadémiai írás. Disszertáció egy tudományos értekezés. A hallgatók a tanulmányaik során több rövid és közepes esszét írtak különböző tantárgyakból. A szakdolgozat, értekezés megírása nagyon fontos része a tanulmányoknak. Összegezve megmutatja a tanulmányi időben elsajátított tudást. Konszolidálja, integrálja a tanultakat és lehetőséget nyújt a hallgató érdeklődési körébe tartozó kutatási téma publikálására. Szakdolgozat, egy lehetőség a hallgató számára az önálló publikálásra, kutatás végezésére egy adott témában. Ez bizonyítja az elemző és értékelő képességét, amely megjelenik a diploma értékelésében. Alapesetben a jó tanulmány, szakdolgozat feldolgoz, megvizsgál egy kérdést, egy problémát, egy felvetést. Az akadémiai írás elvárja megfelelő elemzési és értékelési módszerek és hivatkozások alkalmazását. A dolgozatban be kell mutatni a vonatkozó bizonyítékokat és indokolni a következtetéseket. Az akadémiai írásban a bevezetés tartalmazza hat külön fejezetekben a témaválasztás indoklását, az esszé hipotézisét, célját, a részcélokat, a dolgozat felépítését bemutatórészt és az összegzést. A bevezetés általánosan a megadott teljes terjedelem öt tíz százaléka. A Bachelor Art alapképzésben ez 3-5 oldal, a terjedelem 5-10%-a és szó. Az előszóban röviden vázoljuk a célt, az alkalmazott kutatási módszereket. A bevezetés hat alfejezetből állítható össze, ezek a kutatás háttere, a hipotézis, a cél, a részcélok, szakdolgozat felépítése és összegzés. Az esszé a szakdolgozat megírását segíti és egyben az akadémiai írás alapjait foglalja össze eltérő szintű oktatási szintekre és publikálási lehetőségekre. A bevezetés általánosan a megadott teljes terjedelem öt tíz százaléka. A Bachelor Art alapképzésben ez 3-5 oldal, a terjedelem 5-10%-a és szó. 1.1.Témaválasztás indoklása Szerző témaválasztását a hosszú évek tapasztalatai erősítették meg. Felismerve azt a tényt, hogy a hallgatók annak ellenére, hogy a tanulmányaik során esszéket fogalmaztak meg, nem ismerik fel a szakdolgozat jelentőségét vagy a felismerés, felelőssége blokkolja őket a szakszerű tanulmány megírásában. A szerző több ezer szakdolgozatot ismert meg a

6 6 munkássága során, mint opponens, konzulens, záróvizsgán a védéseknél bizottságban valamint képzésvezetőként. Hallgatóktól nem feltétlen várható el, hogy a kutatásának eredményei alapján megalapozzon egy vállalkozást vagy projektet, de elvárt, hogy eredeti primér kutatási anyagot állítson elő és használjon, melyeket saját tervezésű interjúk, kérdőívek vagy egyéb kutatási eszközök alapoznak meg. Továbbá elvárt, hogy felvállalt témát, problémát, projektet az akadémiai írás elvárásainak megfelelően kidolgozza és bemutassa. Jó disszertációt lehet írni könyvtári kutatómunka alapján. Bármilyen módszert választ a hallgató, a szakdolgozatnak bizonyítania kell, hogy képes volt a témát kiválasztani, a kutatást megszervezni, a vonatkozó információkat egyértelműn és jól bemutatni tudományos formában. Manchester Metropolitan University és KVIK Turizmus Intézeti Tanszék A BGF KVIK Turizmus Intézeti Tanszék a Manchester Metropol University együttműködésének köszönhetően a Dissertation Handbook 2010 részeinek adaptálásával, felhasználásával készült el a tanulmány. Az eredeti anyagot az MMU Dissertation Coodinator munkatársa készítette Rita Raltson Manchester. (Raltson, 2010). A két intézmény együttműködése alapján adaptáltuk a hazai viszonyok figyelembe vételével az eredeti szakdolgozat elkészítései anyagot. A Harvard System alkalmazásának leírása MMU 1 adaptációval készült. Az együttműködés keretében 2005 óta koordinálja a két intézmény a szakdolgozat írás elvárásait. Vizsgák és szakdolgozat A szakdolgozat és annak értékelései a könyvtárba kerülnek. Az archivált anyag több tíz évig megőrzi az útókornak a hallgató és a szakdolgozat értékelők 2 munkásságát. A hallgató egyik első tárolt publikációja így nem cél teljesen új gazdasági vagy vezetési elméletek kidolgozása. Az akadémiai írás terjedelmi korlátai ritkán teszik lehetővé egy téma teljes szakirodalmának feldolgozását és annak alkotó kritikáját. A tanulmányok során a hallgató sok írásbeli és szóbeli vizsgát tesz. A vizsgán elhangzottakra vagy leírtakra nem emlékszik a hallgató és tanár sem hetek, hónapok vagy évek múlva, a szakdolgozatokat archiválja az intézmény időkorlát nélkül. Tanulási eredmény 3 alapján a következő elvárások teljesítése elvárt a hallgatóktól 1 MMU Manchester Metropoliten University 2 Konzulens belső és opponens külső értékelő 3 Learning outcomes

7 7 Tudományos kutatási képesség bizonyítása. Példák, címszavak vagy keresők segítségével történő keresés a könyvtárban, elektronikus hálózaton. Ezzel bizonyítja, hogy a forrásokat fellelte, megfelelő indokokkal kiválasztotta, kidolgozta és felhasználta. Eredeti anyag használatából nyert az interjúk és a kérdőívek használatára is van lehetőség. 4 Önálló gondolkodásra igazolása, az egyéni észrevételek és vélemények kommentálása, a kutatási eszközök interjúk és kérdőívek összeállítása, az adatok elemzése és szakszerű értelmezése bizonyítja a hallgató felkészültségét, hogy a publikálás útján továbbhaladhat. Sajnos előfordul, hogy a hallgató csak egy eseménynek, helyzetnek a leírását gondolja akadémiai írásnak, egyéni vélemények kinyilatkozása és kutatások nélkül nem elfogadható a dolgozat egyik szinten sem. Hasonlóképpen, idézetek a dolgozatban nem használhatóak csupán saját érdekükben. A citálás mindig támogasson egy felvetést bizonyos szempontból és érvként jelenjen meg. Nem lehet hangsúlyozni eléggé, hogy az egyszerű leírás önmagában nem elegendő elemezni, értékelni kell és megmagyarázni, értelmezni az adatokat, a kutatási eredményeket. Önálló gondolkodást igazolja, a fogalom, a választott téma megértése ezt egy megfelelő elméleti kerettel kell alátámasztva, 5 szakirodalmi áttekintésben. A BGF KVIFK Turizmus Intézet honlapján olvasható az a szakdolgozatírás irányelvei Egységes követelmény rendszer címmel. 6 Témaválasztás indoklása Szakdolgozat témaválasztásának indoklása. A téma kutatásának motivációs ismertetése. Miért választotta az író ezt a témát. Érvelés a kutatás relevanciája mellett. Miért tartja a hallgató fontosnak, előremutatónak, érdekesnek, egyedinek a témát. 7 A téma és szerző kapcsolatának felvezetése. A témaválasztás indoklása, nem lehet, hogy mert ott lakom, ott voltam. Szakszerűbb, ha rámutatunk arra, hogy valami felkeltette az érdeklődésünket. Például a szerző a város szülötte, naponta látja a gyógyfürdőben szabadidejüket eltöltő vendégeket és felkeltette az érdeklődését a fürdő üzemeletetése vagy fejlesztési lehetősége. A választása oka összefügg a dolgozat céljával. Hipotézis, a felvetés felismerése és arra a válaszkeresés. A dolgozat ne legyen a téma, folyamat egyszerű leírása, bemutatása. Az érdeklődést felkeltő fürdő vagy szálloda prospektusszerű leírása nem akadémiai stílusú szakdolgozat, de kiváló alkalom, 4 Nem elfeledkezve a citálás bizonyítására, a plágium elkerülése miatt. 5 Literature review, theoretical background, elméleti áttekintés 6 KVIFK honlapján érhető el. 7 Lásd a Bevezetés értékelési szempontjai fejezetben.

8 8 hogy a fürdő értékesítési tevékenységének és szervezetének felépítését elemezve indokot keressünk, hogy a fürdő látogatottsága kiegyensúlyozott legyen. A hallgató támassza alá, bizonyítsa be, hogy ismeri a témát, annak szakirodalmát és összefüggését. Érvelési vázlat, mit szeretne csinálni, kiemelve a dolgozat stílusának, típusának választási okát. A téma bemutatásakor nem mellőzhető a cél és a feladatok meggyőző, egymásra épülő indoklása. Indokoljuk, hogy miért érdemes vizsgálni a felvetett témát. Utaljunk és bizonyítsuk, hogy van gyakorlati jelentősége, felhasználhatósága vizsgálat eredményeinek. Legyünk azon, hogy gyarapodjanak a tudományos alapismereteink és ezt mutassuk ki. A bevezető tárgyköréhez tartozik a témába vágó kulcsfogalmak 8 azonosítása, definiálása és a rájuk vonatkozó ismeretek összegzése. Az alapfogalmakra kell a figyelmet összpontosítanunk, ezek határozzák meg a szakdolgozat mozgásterét. A szerzőnek több évtizedes munkássága során több szakdolgozat megírása volt előírt, főiskolai (BA), egyetemi (MA), szakirányú (Egyetemi doktor), doktori (PhD). Lehetősége és kötelessége volt hallgatók szakdolgozatainak értékelése, opponálása majd konzultálási feladatok ellátása valamint több évtizede a hallgatók dolgozatvédéseinek értékelése. Az elmúlt közel tíz évben a dolgozati témakörök integrálása és évi átlagos száz szakdolgozat koordinálása valamint a tudományos publikálások és esszék valamint a szállodai szakkönyv megírása megerősítette a szerzőt abban, hogy mindezeket az akadémiai írásban szerzett tapasztalatokat írott formában is megossza az érdeklőkkel, a hallgatókkal Hipotézis Szerző hipotézise: Akadémiai írás ismereteinek átfogó bemutatása, segíti a hallgatókat szakdolgozatírásban. Hipotézis görög eredetű szó, részben igazolt vagy nem igazolt tudományos felvetés 9 Hypothesis unproved theory or point of view put forwards. Egy vagy több sokaságra vonatkozó álltást, feltevést, hipotézisnek hívjuk. A hipotézis vonatkozhat az egy sokaság eloszlására, de a szóban forgó eloszlás egy paraméterére is. Egy adott téma vagy probléma tömör megfogalmazása, és a jelenség feltételezett magyarázata, ok okozati összefüggés. 8 A szállodai honlapok szerkesztésekre is használunk kulcsszavakat a keresések érdekében. 9

9 9 Valami összefüggés bemutatása ok-okozatra. Felvetés mit akar a dolgozat bizonyítani vagy megkérdőjelezni. A felvetés, a hipotézis alapja lehet gazdasági, turisztikai, szállodagazdálkodási vagy egyéb gazdálkodási terület adott folyamatainak, eseményeinek összefüggései. Aktualitást kell adni az elméletnek elemezni, bemutatni, hasonlítani, kidolgozni, javítani, ajánlani. A hipotézis nem kérdés, hanem általában pozitív felvetés. Előfordul ritkán, nem jellemzően negatív felvetés, amelyek általában pozitív felvetések inzertjei például írott stratégiával nem rendelkező szállodák nem sikeresek. Kerüljük a közhelyeket és lerágott csontokat. Például A sport pozitív hatással van a turizmusra vagy Magyarország termálvizekben gazdag. A két példa egyfelől lerágott csont, másfelől nincs okozat feltüntetve. A kiemelt nemzetközi sportrendezvények megtartása növeli, a látogatok számát már van ok - okozat, de lerágott csont, triviális a téma. A szerző megerősít, bizonyít, kimutat kapcsolatokat, összefüggéseket tényezők és vagy folyamatok között. Az ötlet, hogy a gyakorlat és elmélet összekapcsolásra kerüljön. Kéttényezős ok okozat, mellet lehet hármas vagy többtényezős kapcsolatok felvetése, a contingency 10 elmélet alapjait használjuk fel. A hipotézis, Legyen mindig egy mondatban kiemelve Hipotézis jól láthatóan tűnjön ki a dolgozat szerkezetében. Az egy mondatos kiemelt hipotézist, lehet röviden értelmezni. 11 A téma, a cím és hipotézis szerves egységeket kell, hogy alkosson. Példák a hipotézisekre. Eger városában a gyógy-szállodák piaci elismertsége nagyobb, mint a városi szállodáké. A szállodák jövedelemteremtő képességét a legerősebben a helyszín határozza meg. Budapesti felsőközép kategóriás butikszállodák sikeresebbek, mint egy hasonló kategóriájú városi szállodák Cél A dolgozat célja: 10 Lehetőség elmélet, akkor ha 11 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is, de új bekezdést használjunk.

10 10 Akadémiai írás elméleti alapjainak széleskörű megismertetése és ezzel a szakmai publikációk színvonalának és a gyakoriságának növelése. Az akadémiai írás megismerése nem csak a szakdolgozatok írását segíti, hanem a tanulmányok során a rövidebb és hosszabb beadandó anyagok megírását is. Szerző azt gondolja, hogy az írásmód megismerése a szakmai kiadványok és publikációk megírására inspirálja a kezdő publicistákat. Szakdolgozat célja: egy tudományos téma észrevétele, ez a témaválasztás a témával kapcsolatos hipotézis felállítása a téma lényeglátó ismertetése, cél és részcélok felállítása a témával kapcsolatos szakirodalom áttekintése, ismertetése a téma elsődleges kutatása és az eredmények személyes vélemény szerinti megfogalmazása javaslatok tétele az eredményekre és a kutatásokra ajánlások az elért eredmények gyakorlati alkalmazására. A szakdolgozat hasonló, mint egy beadandó esszé, ez egy tükör, melynek segítségével a dolgozat szerzője bemutatja viszonyát a választott hivatásához. A szakdolgozat címét és témáját szerepeltetjük szakmai önéletrajzunkban. A szakdolgozat írása során gondoljunk arra, hogy az elvégzett munkánk az abban megjelenő ajánlásaink a vizsgált szervezet számára haszonnal járjon. A szakdolgozat kiváló referencia arra, hogy a hallgatók a munkába lépés után hasonló jellegű, színvonalas elemző munkára képes. A szerző bebizonyítja, hogy egy választott témában szakértővé" vált, speciális szakértelemre tett szert. A témában kutatásokat végezett, s kutatásai eredményeit egy írásos műben elemezte, értékelte és összefoglalta. Ez a hallgató mestermunkája". A szakdolgozaton keresztül mérik le az Ön szakmai felkészültségét, kiemelt hatással van a diploma végső értékére. A szakdolgozatán keresztül bizonyíthatja be a hallgató, hogy mennyire képes önálló témaválasztásra, témafeldolgozásra, elemzésre és mennyire jártas az akadémiai írásban. A szakdolgozatba problémamegoldás bemutatásáról van szó vagy önálló kutatás alapján valamilyen önálló, hipotézisről, felvetésről, következtetésről.

11 11 Dolgozat célja, Legyen egy mondatban kiemelve Cél jól láthatóan tűnjön ki a dolgozat szerkezetében. Mit akar elérni a hallgató a dolgozat létrehozásával. Lehet elemző vagy értékelő megközelítése a célnak. A cél legyen minél szűkebb és fókuszolóbb. A cél egy pontosan megfogalmazott mondat. Az egymondatos kiemelt célt lehet értelmezni rövid bekezdésben. 12 A téma, a cím, hipotézis és cél harmonikus, szerves egységeket kell, hogy alkosson, az egymásra utaltság megjelenésére fokozottan ügyeljünk. Példák a célokra Disztribúció globalizációjának hatáselemzése a vizsgálatba vont egri szállodák esetében. Helyszín kínálati ár, átlagár, szobakapacitás kihasználtság és bevételek összehasonlító elemzése eltérő helyszínű, szállodaláncok esetében. A kritikus sikertényezők elemzése egy adott szállodában, régióban, részlegben, tevékenységben Feladatok, részcélok A téma feldolgozása, acél elérése érdekében a szerző a következő részcélok kidolgozását tartja szükségesnek. 1 Akadémiai írás alapértékeinek bemutatása 2 Szakdolgozatok általános elvárásainak elméleti hátterét ismertetni 3 Részletesen felvezetni a szakdolgozatok struktúráját és megírását 4 Értékelési módszertan lehetőségeinek bemutatása 5 Javaslatokat megfogalmazni a sikeres szakdolgozatvédéshez Ezek a részcélok lesznek az adott bekezdések (2.2.) címei a második, negyedik és ötödik fejezetekben (5.). Dolgozat részcéljai, legyenek számozva egy mondatban kiemelve. 2. Legyenek egy mondatban kiemelve és számozva 3. Legyen kettő összefüggésben a szakirodalmi áttekintéssel. 4. Legyen kettő összefüggésben a kutatás várható eredményeivel. 5. Legyen egy összefüggésben a konklúzióval, ajánlásokkal. 6. Az egy mondatos kiemeléseket lehet röviden értelmezni a következő szakaszban. 12 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is.

12 12 A téma, a cím, hipotézis, cél és a feladatok harmonikus, szerves egységeket kell, hogy alkosson, az egymásra utaltság megjelenésére ügyeljünk. A fő kérdések, amikre a dolgozatban ki fogunk térni és a konklúzióban meg kell majd válaszolni. A főcél eléréséhez szükséges feladatok elvégzése és egyben ezek lesznek a fejezetcímek. Részcélok, feladatok, (objevtives) jól láthatóan tűnjenek ki a dolgozat szerkezetében, két - három részcél felsőfokú szakképzés négy - öt részcél Bachelor of Art képzésben hat - hét részcél Master of Art képzésben nyolc - kilenc részcél doktori képzésben. Doktori értekezés esetében a részcélokat már téziseknek nevezzük és számuk eléri a kilencet. 13 Részcélok a tömör ismertetései az elvégzendő feladatoknak. Részterületekre vonatkozó, kutatások és elemzések bemutatása. A feladatokat számozva jelöljük meg, megszakítás nélkül. A részcélok mondatkezdő igéje elemezni, hasonlítani, fejleszteni, javítani, javasolni, ajánlani, meghatározni, felkutatni, felbecsülni, megállapítani, értékelni, vizsgálni, megmagyarázni. Minden feladat megjelenik az elméleti, a kutatási és a záró fejezetekben. Bemutatva, hogy a dolgozat elérte a célját és ezzel megerősítette, alátámasztottuk vagy megcáfoltuk a hipotézist. Az egy mondatos kiemelt feladatokat lehet értelmezni rövid bekezdésben. 14 Példák a célkitűzésekre, feladatokra, részcélokra 1. Vizsgálni a butik-szállodák, kialakulását és fejlődését és áttekinteni a hazai és nemzetközi feltételrendszerét. 2. Elemezni a hazai egyéni üzleti turizmus fejlődését. 3. Megállapítani a budapesti butik-szállodák piaci helyzetét. 4. Összehasonlítani egy városi, egy üzleti és egy butik szállodát adott tényezők alapján. 5. Értékelni a butik-szállodák eltéréseit a piaci sikertényező szintjén. Példák a célkitűzésekre, feladatokra, részcélokra 1. Értékelni a turisztikai oktatások és a turizmus szektor kapcsolatát. 2. Feltárni a Turizmus Vendéglátás alapképzés sikerének összetett okait. 3. Áttekinteni a szállodai tantárgyak oktatásának szintjeit. 4. Összevetni a szállodai munkaköröket és képzéseket. 13 Az oktatási intézmények ezektől eltérhetnek. 14 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is.

13 13 5. Választ adni a kérdésre, hány szintes a szálloda és a kapcsolódó tantárgyak oktatása Szakdolgozat felépítése A dolgozat struktúrájának rövid, átfogó felvezetése. A szerző elhatározása, hogy követi és betartja a BA képzés szakdolgozat elvárásait ezzel is inspirálva a hallgatókat a téma megértésére és alkalmazására. A tanulmány követi a részcélok sorrendjét az alapján ismerteti az elméleti áttekintést, amely lefedi az első két részcél bemutatását. A kutatás módszertana részben a másodlagos és elsődleges kutatások tervezését és eszközeit ismerteti a szerző. Majd a negyedik fejezetben a kutatások eredményei kerülnek bemutatásra, amely a harmadik és negyedik részcélokra épül. Végül az ötödik részcél ismertetésére az ötödik fejezetben kerül sor ahol, javaslatokat és tanácsokat fogalmaz meg a szerző a sikeres dolgozatvédés érdekében. Fejezetek rövid bemutatása. Szavakban leírni az elkészítendő fejezetek céljait és tartalmát. Egyfajta felvezetése a dolgozatnak, hasonlítható a szinopszishoz vagy például publikáció előzeteshez. A szakdolgozat a felvezetett és bemutatott öt részcélból kettőt a szakirodalmi áttekintésben, kettőt a kutatási eredmények fejezetben és egyet a konklúzió fejezetben emel ki. A szakirodalmi áttekintés és a kutatási eredmények értékelése fejezet közt a szerző bemutatja az alkalmazott kutatás módszertanát. Így a szakdolgozatot öt fejezetből állítja össze a szerző. A fejezet a harmadik részcél a kutatás egyik eredményének elemzése, értékelése és bemutatása. 16 A szakasz végigvezeti a szakdolgozat struktúráját a keményborító nyitókötéstől a záró kemény borítókötésig. Bemutatva egyes fejezetek elvárásait. Keményborító 17 A dolgozatot két példányban kell kinyomtatni. A dolgozat első példányát fekete bőrkötésben kell leadni. A másodpéldányok kötését egyénileg kell megoldani. 18 A fekete bőrkötésen aranybetűkkel a következők szerepeljenek SZAKDOLGOZAT 15 A hipotézis, cél és feladat példái a fogalmazást és gondolkodást szemléltetik. 16 Harmadik részcél lehet. 17 BGF KVIK honlap, egységes követelmények. 18 Javasolt két azonos feketebőrkötés, amennyiben és ha a hallgató büszke a munkájára, akkor a második példány is feketebőrkötés, mert az a saját példánya és az otthoni könyvtárban jobban mutat az első publikáció, feketebőrkötésben, mint sínben.

14 14 Felírat, kétharmad magasságban középen fent. Jobb alsó sarokban hallgató neve, alatta az leadási évszáma. 19 Címoldal 20 Fehérlapon Intézmény neve Kar Szak Szakdolgozat címe Felírat, kétharmad magasságban középen fent. Bal alsó sarok Konzulens neve Beosztása Jobb alsó sarok Hallgató neve Szakirány Tagozat Év Titkosítási nyilatkozat Titkosítási nyilatkozat Amennyiben és ha a kutatás kereskedelmi, üzleti titkokat illetve bizalmas információkat tartalmaz akkor a cég vagy egység kérheti a titkosítást. Céges fejléces levélben, cégszerű aláírással a szakdolgozat titkosítására megírják és ezzel kérik a Titkosítási nyilatkozatot. Példa egy egyszerű megfogalmazásra: 19 Az oldal elvárásai változhat, ellenőrizzük az intézmény honlapján közzétett követelményeket. 20 A címoldal elvárásai változhat, ellenőrizzük az intézmény honlapján közzétett követelményeket.

15 15 A szakdolgozatban található adatok bizalmasak és az üzleti titoktartás körébe tartoznak, melyet kizárólag az alulírott, megnevezett személyek, illetve az általuk meghatalmazottak olvashatnak. A szakdolgozat tartalmát részben vagy egészben harmadik személy részére megismerhetővé tenni, a tanulmányt jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni, vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Egy még egyszerűbb példa álljon itt: Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az szakdolgozat üzleti titkot tartalmaz, kérjük szigorúan bizalmasan kezelni. A titkosítási nyilatkozatot a cég fogalmazza meg és írja alá. Dátum Aláírások Aláírások Nyilatkozat A nyilatkozat külön lapon szerepel. Nyilatkozat A szakdolgozat szerzője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a BGF KVIK (.) képzésén, a 2010/2050 képzési évben készített szakdolgozat a saját, önálló munkájának eredménye, a szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmazta. Jelen szakdolgozata sem részeiben sem egészében nem került felhasználásra a főiskola vagy más oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. 21 aláírás Dedikálás, köszönetnyilvánítás A köszönetnyilvánítás kerüljön külön lapra. Ügyelni kell arra, hogy a köszönetnyilvánítás ne váljon üres udvariassági formulává. Javasolt mellőzni. A külső szakmai szakértő, a konzulens és az opponens nem szerepelhet a köszönetnyilvánításban. Különös és kiemelkedő segítségnél lehet jelentősége a köszönetnek. A részletes köszönetnyilvánításokat tartsuk meg a Közgazdasági Nobel Díj átvétel időpontjára. 21 A nyilatkozat oktatási intézményenként eltérhet, ezért ellenőrizendő a honlapokon a hivatalos elvárás.

16 16 Mottó, jelmondatok A jelmondatokat az új lapon kezdett fejezetek lapjának jobb felső sarkába helyezzük. A szakdolgozathoz vagy az egyes fejezetekhez illeszkedő jelmondat, verses vagy prózai idézet. Ha a mottó a szakdolgozat egészéhez tartozik, akkor külön oldalra kerül, az oldal jobb felső részén helyezkedik el. Betűfokozata megegyezik a főszöveg betűfokozatával. A szakdolgozat írója minden fejezetet mottóval kíván ellátni, akkor a mottó kerüljön a fejezetcím és a szöveg közé. A mottót nem kell idézőjelbe vagy zárójelbe tenni. Az idézet szerzőjén, esetleg a mű címén túl nem szükséges a pontos hivatkozás. Tartalomjegyzék A tartalomjegyzék első lapja a tanulmány első számozott oldala. A fejezetek, alfejezetek és további egységeket kell jelölni oldalszámmal. Kerüljük, hogy egy oldalon több, például két alfejezet legyen. Négyes számozást ( ) csak kivételes esetben használjunk. A második és negyedik fejezetben a dolgozat részcéljainak megfelelő számú szakaszokat használjunk. 1. fejezet 1.1. alfejezet részfejezet Javasolt követni a leírt fejezeteket és alfejezeteket, mert akkor nagy valószínűséggel nem sérül a harmonikus egysége a dolgozatnak és nem marad ki meghatározó fontos alfejezet. Az fejezetcímeket használjuk, mint egy sorvezetőt, hiszen ebben az esetben nem hagyunk ki maghatározó fejezeteket, alfejezeteket vagy címsorokat. Minden releváns tényező megfogalmazásra kerül a dolgozatban. Akadémiai írás általános struktúrája Tudományos esszéknél és egyéb írásműveknél, mint szakdolgozat elvárt és elfogadott, a következő ötfejezetes struktúra. Bevezetés

17 17 Témaválasztás indoklása, háttér bemutatása a szerző és a téma kapcsolatának ismertetése, hipotézis, cél, részcélok. A tudományos esszé a kutatás céljának (aim) bemutatása. Mi volt az inspiráció a kutatásra vagy publikálásra. A kutatás, a szakdolgozat részcéljai (objectives) felvezetése. Például a WEB site, honlap értékelése, összehasonlító elemzése a versenytársakkal. Javaslattétel egy versenyképes WEB oldal kialakítására. Kutatásmódszertana Adott esetben például egy koncepcionális dolgozat stílusnál vagy egyéb elgondolásból a kutatás módszertana lehet a második fejezet. A koncepcionális stílus, erős szakirodalmi báziselemzést követel. A hallgató mélyelemzést és értékelést végez az adott témával kapcsolatban szervezetre vagy folyamatra vetítve. Ilyenkor a kutatás módszertana megelőzheti a szakirodalmi áttekintést. Azért javasoljuk a szakdolgozatban a harmadik fejezetnek, mert így jól elhatárolja az elméleti áttekintést és kutatás eredményeinek értékelését. Szakirodalmi áttekintés, elmélet áttekintése, történeti áttekintés Szekunder kutatás indoklása és folyamatának leírása. Például a versenytárselemzésnél a kiválasztás és elemzés szakirodalmi módszertana. Általában a kutatásmódszertan előtt van, mert ezzel vezeti fel a hallgató vagy szerző a szakirodalmi jártasságát. Ezzel bizonyítja a szerző, hogy ismeri a kutatás témakörét előbb a bemutatás majd a kutatás. Kutatás eredményei Elsődleges kutatási eszközök adatainak interjúk, kérdőívek elemzésének és eredményeinek bemutatása és értékelése. Ez a fejezet a szerző munkássága, ebben a szakaszban citálásokat csak ütköztetésre használjunk. Összegzés Következtetések a kutatás eredményeiről, 22 ajánlások, javaslatok, előterjesztések. A kutatás módszertanának észrevételei és a módszertan értékelése, további kutatási javaslatok, inspirációk felvezetése, kialakítása. Zárógondolat megfogalmazása. Minden egyes fejezet szerkezetileg három részből áll bevezetés, kifejtés, összegzés. 22 Ötödik részcél lehet.

18 18 Szakdolgozat részletes struktúrája Szakdolgozat BA (50-60 oldal, 100%, szó) 1.Bevezető rész (2-5 oldal, 5-10%, szó) 2. Szakirodalmi áttekintés (18-20 oldal, 30-35%, szó) 3. Kutatás módszertana (2-3 oldal, 5-7%, 800 szó) 4. Kutatási eredmények elemzése (24-27 oldal, 40-45%, szó) 5. Következtetések, ajánlások, észrevételek (4-5 oldal, 8-10%, szó) 1. Bevezetés 1.1 Témaválasztás indoklása 1.2 Szerző hipotézise (kiemelve egy mondat) és magyarázat, értelmezés Dolgozat célja (kiemelve egy mondat) és magyarázat, értelmezés 1.4 Feladatatok, részcélok (sorszámozva, kiemelve) és magyarázva, értelmezve 1.5 Szakdolgozat felépítése, típusa, rövid felvezető ismertetés 1.6 Összegzés 2. Szakirodalmi áttekintés Bevezetés 2.2 Első téma 25 szakirodalmi áttekintése, értékelése, első részcél szó szerint Al-téma leírása (ha szükséges) Al-téma (ha szükséges) 2.3 Második téma szakirodalmi áttekintése, értékelése, második részcél szó szerint Al-téma leírása (ha szükséges) 3. Kutatás módszertana 3.1. Bevezetés Dolgozat típusának ismertetése és indoklása összevetve a kutatás módszertannal 3.2. Másodlagos kutatás (szekunder) elméleti módszertana Szakirodalom elméleti kutatásának bemutatása Releváns szakirodalmak értékelő áttekintése 3.3. Elsődleges kutatás (primary) elméleti módszertana Elsődleges adatok kutatási eszközei Adatgyűjtési technikák 23 Pozitív felvetés részben vagy nem bizonyított ok-okozati összefüggésre 24 Hivatkozások 5-10, ezek összevetése és véleményezése 25 A témák, a szakirodalomra vonatkozó egy - két vagy több feladat.

19 Adatelemzések elméleti módszertana Mennyiségi adatelemzési módszertana Minőségi adatok elemzési módszertana 3.5 Szerző kutatásának részletes leírása Elsődleges kutatás ismertetése, kiválasztás, cél Kutatási ütemterv leírása Másodlagos kutatás bemutatása Elsődleges kutatás részletes leírása Eszköz bemutatása, leírása, időpont, helyszín, kérdőívek, interjúkérdések, interjúalanyok, adatelemzés leírása 3.6 Összegzés 4. Kutatási eredmények elemzése 4.1 Bevezetés 4.2. Kutatási eredmények elemzése, értékelése, bemutatása Kutatási eredmények elemzése, értékelése, bemutatása 27 4.n 28 4.n+1. Összegzés 5. Következtetések, ajánlások, észrevételek 5.1. Bevezetés 5.2. Következtetések a kutatás eredményeiről Ajánlások, javaslatok, előterjesztések Kötelező három öt konkrét ajánlás megfogalmazása 5.4. Észrevételek és a módszertan értékelése 5.5. További kutatási javaslatok, inspirációk 5.6. Zárógondolatok Szóstatisztika Oldalak és szavak száma 26 Harmadik részcél szó szerint a fejezet cím 27 Negyedik részcél szó szerint a fejezet cím 28 További eredmények bemutatása 29 Ötödik részcél szó szerint a fejezet cím

20 20 Rövidítések, szakkifejezések jegyzéke A dolgozatban szereplő, rövidítések mozaik szavak, fogalmak jelentéseinek ismertetése, felsorolása, ha egy oldalnál terjedelmesebb. Amennyiben rövidebb akkor a tartalomjegyzék előtt helyezzük el. Fogalmi meghatározások, szójegyzék, szakkifejezések. A témához kapcsolódó szakszavak és szakkifejezések jegyzéke és értelmezése, hasznos oldalak és már terjedelmen kívüli. 30 Irodalomjegyzék Referencia lista (idézések) Bibliográfia, minden adekvát szakirodalom Jelentések Javaslati Jelentés Konzulens jelentés Proposal Report Consultant Report Mellékletek Mellékletjegyzék Mellékletek Ábra vagy és képjegyzék Ábrák, képek, grafikonok Absztrakt, Kivonat Rezümé, szinopszis (nem bekötve csak behelyezve) Egy oldalas összefoglaló a szakdolgozatról, 250 szó 1.6. Összegzés Fejezet összegzése. A választott témát a szerző jelentősnek tartja turisztikai, oktatási és publikációs szempontból valamint kiemelkedő és hasznosítható ismert tartalma miatt. Tanulmány stílusa koncepcionális, kinyilatkozó a szerző, melyet alátámasztanak a szakmai, oktatási és publikációs tapasztalatok. A stílus harmonikus egységet alkot a témával. 30 Különösen hasznos, amikor fogalomnál több szerepel a dolgozatban. Egyfelől a rövidítéseket ismerteti, másfelől betölti a fogalmi meghatározások szerepét.

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz Készült A PTE PMMK gondozásában a PHARE program keretében Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz PTE PMMK PÉCS, 2004 Lektorálta: Dr. Pais Ella Regina PTE PMMK Sz. Varga

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005-2010 - 2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Bevezetés a szállodák világába. Dr. Juhász László PhD. I.3 Minőség szerepe a szállodákban

Bevezetés a szállodák világába. Dr. Juhász László PhD. I.3 Minőség szerepe a szállodákban 1 Bevezetés a szállodák világába I.3. Minőség szerepe a szállodákban Dr. Juhász László PhD 2012 2 Vázlat I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története

Részletesebben

Szállodaüzlet üzemeltetése Room Division Operation. I. Szállodaüzlet üzemeltetésének alapjai. Basics of Room Division Operation

Szállodaüzlet üzemeltetése Room Division Operation. I. Szállodaüzlet üzemeltetésének alapjai. Basics of Room Division Operation 1 Szállodaüzlet üzemeltetése Room Division Operation I. Szállodai szobakiadás üzemeltetésének alapjai Basics of Room Division Operation 2011 2 Vázlat Szállodaüzlet üzemletetése I. Szállodai szobakiadás

Részletesebben

GYAKORLATI ADATELEMZÉS

GYAKORLATI ADATELEMZÉS GYAKORLATI ADATELEMZÉS Pécs, 2014. GYAKORLATI ADATELEMZÉS Alkotó szerkesztő: Dr. Ács Pongrác Szerzők: Dr. Ács Pongrác Dr. Oláh András Karamánné Dr. Pakai Annamária Raposa László Bence Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI. 30. Minőségbiztosítás és biztonság a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2000, 2005, 2010, 2015 1

Részletesebben

Vendégészrevételek kezelésének módszerei a szállodákban DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ PhD 1 BGF KVIK Turizmus Intézet

Vendégészrevételek kezelésének módszerei a szállodákban DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ PhD 1 BGF KVIK Turizmus Intézet 1 Vendégészrevételek kezelésének módszerei a szállodákban DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ PhD 1 BGF KVIK Turizmus Intézet Összegzés Szerző hipotézise szerint a szállodavendégek észrevételeinek szervezett kezelése hozzájárul

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. II.6. Szállodaipar piaci elemei. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet II.6. Szállodaipar piaci elemei Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2015. 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet III.15. Bevétel-gazdálkodás elmélete Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat Szállodavezetés

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Első kötet. III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Első kötet III.11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010-2014 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben