Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D Dr. Juhász László PhD Akadémiai írás Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest"

Átírás

1 Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

2 Mottó Fiatalon tanulunk. Idősen megértünk. Marie von Ebner - Eschenbach A mottó elhelyezésének formátumát mutatja be a szerző, kezdhetjük a tanulmányt egy mottóval, de minden fejezetet is kezdhetünk mottóval. Arra ügyeljünk, hogy a bölcselet, idézet, mondás a szövegkörnyezethez kapcsolódjon, ne feledjük, hogy tudományos esszét írunk. Létezik egy másik nagyon releváns mottó, amely a szóbeli kijelentések alacsony szabadság fokára és írott szöveg erősségére utal. Ha ugyanazt mondjuk és írjuk, a leírt szónak a kimondottnál lényegesen nagyobb a súlya, mert maradandóvá teszi az elhangzottakat, a szakdolgozat az értékelésekkel együtt örökre meghatározatlan időre elérhető lesz a nemzetközi turisztikai könyvtárban. A szó elszáll az írás megmarad. "Scripta manent verba volant" Latin szállóige

3 3 Tartalomjegyzék Bevezetés Témaválasztás indoklása Hipotézis Cél Feladatok, részcélok Szakdolgozat felépítése Keményborító Címoldal Titkosítási nyilatkozat Nyilatkozat Dedikálás, köszönetnyilvánítás Mottó, jelmondatok Tartalomjegyzék Akadémiai írás általános struktúrája Szakdolgozat részletes struktúrája Szóstatisztika Rövidítések, szakkifejezések jegyzéke Irodalomjegyzék Jelentések Mellékletek Absztrakt, Kivonat Összegzés Szakirodalmi áttekintés Bevezetés Témák felvezetése Akadémiai írás alapértékeinek bemutatása Akadémiai írás Akadémia írás alapvető formai jegyei Disszertáció hatása a végső diploma értékelésére Konzulens és hallgató feladatai Témaválasztás forrásai Határidők Kutatási ütemterv Dolgozat címválasztása Szakdolgozat típusa Terjedelem Szakdolgozat és Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Citálás és plagizálás Referencia Idézetek és plagizálás Bibliográfia Összegzés Kutatás módszertana Bevezetés... 45

4 Kutatásmódszertan A dolgozat típusának felvezetése és indoklása Másodlagos kutatás (szekunder) módszertana Szakirodalmak értékelő áttekintése Elsődleges kutatás (primary) módszertana Elsődleges adatok kutatási eszközei Adatelemzés Mennyiségi adatelemzési módszertana Összegzés Kutatási eredmények elemzése Bevezetés Fejezetek Végső értékelés alapelvei Szakdolgozat védése Összegzés Következtetések Bevezetés Következtetések Javaslatok Észrevételek a kutatásról és kutatásmódszertan fejlesztéséről További kutatási javaslatok, inspirációk Zárógondolat Szóstatisztika Táblázat, kép és diagramlista Rövidítések jegyzéke Szakkifejezések jegyzéke Referencia lista Jelentések Mellékletek listája számú melléklet: Határidők témaválasztástól a védésig számú melléklet: Dolgozat típusainak szintjei számú melléklet: Szakdolgozat a Vizsgaszabályzatban számú melléklet: Bibliográfiai jegyzék szakirodalom megjelenése szerint számú melléklet Szakdolgozat értékelési szempontjai * Bevezetés értékelési szempontjai, téma, hipotézis, cél, célkitűzések * * Szakirodalmi áttekintés értékelési szempontjai * * * A kutatás módszertani kidolgozásának értékelése ** ** Elemzések és eredmények értékelése, kutatáselemzés ** * ** Következtetések, észrevételek és ajánlások értékelése ** ** ** Disszertáció szerkezete, stílusa, referencia értékelése sz. melléklet szakdolgozat bírálati lap sz. melléklet Jelentések és riportotok Szinopszis Lezáró üres fehér lap Fekete kemény borító lap... 95

5 Bevezetés A szakdolgozatok, tanulmányok, akadémiai esszék írásmódja az akadémiai írás. Disszertáció egy tudományos értekezés. A hallgatók a tanulmányaik során több rövid és közepes esszét írtak különböző tantárgyakból. A szakdolgozat, értekezés megírása nagyon fontos része a tanulmányoknak. Összegezve megmutatja a tanulmányi időben elsajátított tudást. Konszolidálja, integrálja a tanultakat és lehetőséget nyújt a hallgató érdeklődési körébe tartozó kutatási téma publikálására. Szakdolgozat, egy lehetőség a hallgató számára az önálló publikálásra, kutatás végezésére egy adott témában. Ez bizonyítja az elemző és értékelő képességét, amely megjelenik a diploma értékelésében. Alapesetben a jó tanulmány, szakdolgozat feldolgoz, megvizsgál egy kérdést, egy problémát, egy felvetést. Az akadémiai írás elvárja megfelelő elemzési és értékelési módszerek és hivatkozások alkalmazását. A dolgozatban be kell mutatni a vonatkozó bizonyítékokat és indokolni a következtetéseket. Az akadémiai írásban a bevezetés tartalmazza hat külön fejezetekben a témaválasztás indoklását, az esszé hipotézisét, célját, a részcélokat, a dolgozat felépítését bemutatórészt és az összegzést. A bevezetés általánosan a megadott teljes terjedelem öt tíz százaléka. A Bachelor Art alapképzésben ez 3-5 oldal, a terjedelem 5-10%-a és szó. Az előszóban röviden vázoljuk a célt, az alkalmazott kutatási módszereket. A bevezetés hat alfejezetből állítható össze, ezek a kutatás háttere, a hipotézis, a cél, a részcélok, szakdolgozat felépítése és összegzés. Az esszé a szakdolgozat megírását segíti és egyben az akadémiai írás alapjait foglalja össze eltérő szintű oktatási szintekre és publikálási lehetőségekre. A bevezetés általánosan a megadott teljes terjedelem öt tíz százaléka. A Bachelor Art alapképzésben ez 3-5 oldal, a terjedelem 5-10%-a és szó. 1.1.Témaválasztás indoklása Szerző témaválasztását a hosszú évek tapasztalatai erősítették meg. Felismerve azt a tényt, hogy a hallgatók annak ellenére, hogy a tanulmányaik során esszéket fogalmaztak meg, nem ismerik fel a szakdolgozat jelentőségét vagy a felismerés, felelőssége blokkolja őket a szakszerű tanulmány megírásában. A szerző több ezer szakdolgozatot ismert meg a

6 6 munkássága során, mint opponens, konzulens, záróvizsgán a védéseknél bizottságban valamint képzésvezetőként. Hallgatóktól nem feltétlen várható el, hogy a kutatásának eredményei alapján megalapozzon egy vállalkozást vagy projektet, de elvárt, hogy eredeti primér kutatási anyagot állítson elő és használjon, melyeket saját tervezésű interjúk, kérdőívek vagy egyéb kutatási eszközök alapoznak meg. Továbbá elvárt, hogy felvállalt témát, problémát, projektet az akadémiai írás elvárásainak megfelelően kidolgozza és bemutassa. Jó disszertációt lehet írni könyvtári kutatómunka alapján. Bármilyen módszert választ a hallgató, a szakdolgozatnak bizonyítania kell, hogy képes volt a témát kiválasztani, a kutatást megszervezni, a vonatkozó információkat egyértelműn és jól bemutatni tudományos formában. Manchester Metropolitan University és KVIK Turizmus Intézeti Tanszék A BGF KVIK Turizmus Intézeti Tanszék a Manchester Metropol University együttműködésének köszönhetően a Dissertation Handbook 2010 részeinek adaptálásával, felhasználásával készült el a tanulmány. Az eredeti anyagot az MMU Dissertation Coodinator munkatársa készítette Rita Raltson Manchester. (Raltson, 2010). A két intézmény együttműködése alapján adaptáltuk a hazai viszonyok figyelembe vételével az eredeti szakdolgozat elkészítései anyagot. A Harvard System alkalmazásának leírása MMU 1 adaptációval készült. Az együttműködés keretében 2005 óta koordinálja a két intézmény a szakdolgozat írás elvárásait. Vizsgák és szakdolgozat A szakdolgozat és annak értékelései a könyvtárba kerülnek. Az archivált anyag több tíz évig megőrzi az útókornak a hallgató és a szakdolgozat értékelők 2 munkásságát. A hallgató egyik első tárolt publikációja így nem cél teljesen új gazdasági vagy vezetési elméletek kidolgozása. Az akadémiai írás terjedelmi korlátai ritkán teszik lehetővé egy téma teljes szakirodalmának feldolgozását és annak alkotó kritikáját. A tanulmányok során a hallgató sok írásbeli és szóbeli vizsgát tesz. A vizsgán elhangzottakra vagy leírtakra nem emlékszik a hallgató és tanár sem hetek, hónapok vagy évek múlva, a szakdolgozatokat archiválja az intézmény időkorlát nélkül. Tanulási eredmény 3 alapján a következő elvárások teljesítése elvárt a hallgatóktól 1 MMU Manchester Metropoliten University 2 Konzulens belső és opponens külső értékelő 3 Learning outcomes

7 7 Tudományos kutatási képesség bizonyítása. Példák, címszavak vagy keresők segítségével történő keresés a könyvtárban, elektronikus hálózaton. Ezzel bizonyítja, hogy a forrásokat fellelte, megfelelő indokokkal kiválasztotta, kidolgozta és felhasználta. Eredeti anyag használatából nyert az interjúk és a kérdőívek használatára is van lehetőség. 4 Önálló gondolkodásra igazolása, az egyéni észrevételek és vélemények kommentálása, a kutatási eszközök interjúk és kérdőívek összeállítása, az adatok elemzése és szakszerű értelmezése bizonyítja a hallgató felkészültségét, hogy a publikálás útján továbbhaladhat. Sajnos előfordul, hogy a hallgató csak egy eseménynek, helyzetnek a leírását gondolja akadémiai írásnak, egyéni vélemények kinyilatkozása és kutatások nélkül nem elfogadható a dolgozat egyik szinten sem. Hasonlóképpen, idézetek a dolgozatban nem használhatóak csupán saját érdekükben. A citálás mindig támogasson egy felvetést bizonyos szempontból és érvként jelenjen meg. Nem lehet hangsúlyozni eléggé, hogy az egyszerű leírás önmagában nem elegendő elemezni, értékelni kell és megmagyarázni, értelmezni az adatokat, a kutatási eredményeket. Önálló gondolkodást igazolja, a fogalom, a választott téma megértése ezt egy megfelelő elméleti kerettel kell alátámasztva, 5 szakirodalmi áttekintésben. A BGF KVIFK Turizmus Intézet honlapján olvasható az a szakdolgozatírás irányelvei Egységes követelmény rendszer címmel. 6 Témaválasztás indoklása Szakdolgozat témaválasztásának indoklása. A téma kutatásának motivációs ismertetése. Miért választotta az író ezt a témát. Érvelés a kutatás relevanciája mellett. Miért tartja a hallgató fontosnak, előremutatónak, érdekesnek, egyedinek a témát. 7 A téma és szerző kapcsolatának felvezetése. A témaválasztás indoklása, nem lehet, hogy mert ott lakom, ott voltam. Szakszerűbb, ha rámutatunk arra, hogy valami felkeltette az érdeklődésünket. Például a szerző a város szülötte, naponta látja a gyógyfürdőben szabadidejüket eltöltő vendégeket és felkeltette az érdeklődését a fürdő üzemeletetése vagy fejlesztési lehetősége. A választása oka összefügg a dolgozat céljával. Hipotézis, a felvetés felismerése és arra a válaszkeresés. A dolgozat ne legyen a téma, folyamat egyszerű leírása, bemutatása. Az érdeklődést felkeltő fürdő vagy szálloda prospektusszerű leírása nem akadémiai stílusú szakdolgozat, de kiváló alkalom, 4 Nem elfeledkezve a citálás bizonyítására, a plágium elkerülése miatt. 5 Literature review, theoretical background, elméleti áttekintés 6 KVIFK honlapján érhető el. 7 Lásd a Bevezetés értékelési szempontjai fejezetben.

8 8 hogy a fürdő értékesítési tevékenységének és szervezetének felépítését elemezve indokot keressünk, hogy a fürdő látogatottsága kiegyensúlyozott legyen. A hallgató támassza alá, bizonyítsa be, hogy ismeri a témát, annak szakirodalmát és összefüggését. Érvelési vázlat, mit szeretne csinálni, kiemelve a dolgozat stílusának, típusának választási okát. A téma bemutatásakor nem mellőzhető a cél és a feladatok meggyőző, egymásra épülő indoklása. Indokoljuk, hogy miért érdemes vizsgálni a felvetett témát. Utaljunk és bizonyítsuk, hogy van gyakorlati jelentősége, felhasználhatósága vizsgálat eredményeinek. Legyünk azon, hogy gyarapodjanak a tudományos alapismereteink és ezt mutassuk ki. A bevezető tárgyköréhez tartozik a témába vágó kulcsfogalmak 8 azonosítása, definiálása és a rájuk vonatkozó ismeretek összegzése. Az alapfogalmakra kell a figyelmet összpontosítanunk, ezek határozzák meg a szakdolgozat mozgásterét. A szerzőnek több évtizedes munkássága során több szakdolgozat megírása volt előírt, főiskolai (BA), egyetemi (MA), szakirányú (Egyetemi doktor), doktori (PhD). Lehetősége és kötelessége volt hallgatók szakdolgozatainak értékelése, opponálása majd konzultálási feladatok ellátása valamint több évtizede a hallgatók dolgozatvédéseinek értékelése. Az elmúlt közel tíz évben a dolgozati témakörök integrálása és évi átlagos száz szakdolgozat koordinálása valamint a tudományos publikálások és esszék valamint a szállodai szakkönyv megírása megerősítette a szerzőt abban, hogy mindezeket az akadémiai írásban szerzett tapasztalatokat írott formában is megossza az érdeklőkkel, a hallgatókkal Hipotézis Szerző hipotézise: Akadémiai írás ismereteinek átfogó bemutatása, segíti a hallgatókat szakdolgozatírásban. Hipotézis görög eredetű szó, részben igazolt vagy nem igazolt tudományos felvetés 9 Hypothesis unproved theory or point of view put forwards. Egy vagy több sokaságra vonatkozó álltást, feltevést, hipotézisnek hívjuk. A hipotézis vonatkozhat az egy sokaság eloszlására, de a szóban forgó eloszlás egy paraméterére is. Egy adott téma vagy probléma tömör megfogalmazása, és a jelenség feltételezett magyarázata, ok okozati összefüggés. 8 A szállodai honlapok szerkesztésekre is használunk kulcsszavakat a keresések érdekében. 9

9 9 Valami összefüggés bemutatása ok-okozatra. Felvetés mit akar a dolgozat bizonyítani vagy megkérdőjelezni. A felvetés, a hipotézis alapja lehet gazdasági, turisztikai, szállodagazdálkodási vagy egyéb gazdálkodási terület adott folyamatainak, eseményeinek összefüggései. Aktualitást kell adni az elméletnek elemezni, bemutatni, hasonlítani, kidolgozni, javítani, ajánlani. A hipotézis nem kérdés, hanem általában pozitív felvetés. Előfordul ritkán, nem jellemzően negatív felvetés, amelyek általában pozitív felvetések inzertjei például írott stratégiával nem rendelkező szállodák nem sikeresek. Kerüljük a közhelyeket és lerágott csontokat. Például A sport pozitív hatással van a turizmusra vagy Magyarország termálvizekben gazdag. A két példa egyfelől lerágott csont, másfelől nincs okozat feltüntetve. A kiemelt nemzetközi sportrendezvények megtartása növeli, a látogatok számát már van ok - okozat, de lerágott csont, triviális a téma. A szerző megerősít, bizonyít, kimutat kapcsolatokat, összefüggéseket tényezők és vagy folyamatok között. Az ötlet, hogy a gyakorlat és elmélet összekapcsolásra kerüljön. Kéttényezős ok okozat, mellet lehet hármas vagy többtényezős kapcsolatok felvetése, a contingency 10 elmélet alapjait használjuk fel. A hipotézis, Legyen mindig egy mondatban kiemelve Hipotézis jól láthatóan tűnjön ki a dolgozat szerkezetében. Az egy mondatos kiemelt hipotézist, lehet röviden értelmezni. 11 A téma, a cím és hipotézis szerves egységeket kell, hogy alkosson. Példák a hipotézisekre. Eger városában a gyógy-szállodák piaci elismertsége nagyobb, mint a városi szállodáké. A szállodák jövedelemteremtő képességét a legerősebben a helyszín határozza meg. Budapesti felsőközép kategóriás butikszállodák sikeresebbek, mint egy hasonló kategóriájú városi szállodák Cél A dolgozat célja: 10 Lehetőség elmélet, akkor ha 11 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is, de új bekezdést használjunk.

10 10 Akadémiai írás elméleti alapjainak széleskörű megismertetése és ezzel a szakmai publikációk színvonalának és a gyakoriságának növelése. Az akadémiai írás megismerése nem csak a szakdolgozatok írását segíti, hanem a tanulmányok során a rövidebb és hosszabb beadandó anyagok megírását is. Szerző azt gondolja, hogy az írásmód megismerése a szakmai kiadványok és publikációk megírására inspirálja a kezdő publicistákat. Szakdolgozat célja: egy tudományos téma észrevétele, ez a témaválasztás a témával kapcsolatos hipotézis felállítása a téma lényeglátó ismertetése, cél és részcélok felállítása a témával kapcsolatos szakirodalom áttekintése, ismertetése a téma elsődleges kutatása és az eredmények személyes vélemény szerinti megfogalmazása javaslatok tétele az eredményekre és a kutatásokra ajánlások az elért eredmények gyakorlati alkalmazására. A szakdolgozat hasonló, mint egy beadandó esszé, ez egy tükör, melynek segítségével a dolgozat szerzője bemutatja viszonyát a választott hivatásához. A szakdolgozat címét és témáját szerepeltetjük szakmai önéletrajzunkban. A szakdolgozat írása során gondoljunk arra, hogy az elvégzett munkánk az abban megjelenő ajánlásaink a vizsgált szervezet számára haszonnal járjon. A szakdolgozat kiváló referencia arra, hogy a hallgatók a munkába lépés után hasonló jellegű, színvonalas elemző munkára képes. A szerző bebizonyítja, hogy egy választott témában szakértővé" vált, speciális szakértelemre tett szert. A témában kutatásokat végezett, s kutatásai eredményeit egy írásos műben elemezte, értékelte és összefoglalta. Ez a hallgató mestermunkája". A szakdolgozaton keresztül mérik le az Ön szakmai felkészültségét, kiemelt hatással van a diploma végső értékére. A szakdolgozatán keresztül bizonyíthatja be a hallgató, hogy mennyire képes önálló témaválasztásra, témafeldolgozásra, elemzésre és mennyire jártas az akadémiai írásban. A szakdolgozatba problémamegoldás bemutatásáról van szó vagy önálló kutatás alapján valamilyen önálló, hipotézisről, felvetésről, következtetésről.

11 11 Dolgozat célja, Legyen egy mondatban kiemelve Cél jól láthatóan tűnjön ki a dolgozat szerkezetében. Mit akar elérni a hallgató a dolgozat létrehozásával. Lehet elemző vagy értékelő megközelítése a célnak. A cél legyen minél szűkebb és fókuszolóbb. A cél egy pontosan megfogalmazott mondat. Az egymondatos kiemelt célt lehet értelmezni rövid bekezdésben. 12 A téma, a cím, hipotézis és cél harmonikus, szerves egységeket kell, hogy alkosson, az egymásra utaltság megjelenésére fokozottan ügyeljünk. Példák a célokra Disztribúció globalizációjának hatáselemzése a vizsgálatba vont egri szállodák esetében. Helyszín kínálati ár, átlagár, szobakapacitás kihasználtság és bevételek összehasonlító elemzése eltérő helyszínű, szállodaláncok esetében. A kritikus sikertényezők elemzése egy adott szállodában, régióban, részlegben, tevékenységben Feladatok, részcélok A téma feldolgozása, acél elérése érdekében a szerző a következő részcélok kidolgozását tartja szükségesnek. 1 Akadémiai írás alapértékeinek bemutatása 2 Szakdolgozatok általános elvárásainak elméleti hátterét ismertetni 3 Részletesen felvezetni a szakdolgozatok struktúráját és megírását 4 Értékelési módszertan lehetőségeinek bemutatása 5 Javaslatokat megfogalmazni a sikeres szakdolgozatvédéshez Ezek a részcélok lesznek az adott bekezdések (2.2.) címei a második, negyedik és ötödik fejezetekben (5.). Dolgozat részcéljai, legyenek számozva egy mondatban kiemelve. 2. Legyenek egy mondatban kiemelve és számozva 3. Legyen kettő összefüggésben a szakirodalmi áttekintéssel. 4. Legyen kettő összefüggésben a kutatás várható eredményeivel. 5. Legyen egy összefüggésben a konklúzióval, ajánlásokkal. 6. Az egy mondatos kiemeléseket lehet röviden értelmezni a következő szakaszban. 12 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is.

12 12 A téma, a cím, hipotézis, cél és a feladatok harmonikus, szerves egységeket kell, hogy alkosson, az egymásra utaltság megjelenésére ügyeljünk. A fő kérdések, amikre a dolgozatban ki fogunk térni és a konklúzióban meg kell majd válaszolni. A főcél eléréséhez szükséges feladatok elvégzése és egyben ezek lesznek a fejezetcímek. Részcélok, feladatok, (objevtives) jól láthatóan tűnjenek ki a dolgozat szerkezetében, két - három részcél felsőfokú szakképzés négy - öt részcél Bachelor of Art képzésben hat - hét részcél Master of Art képzésben nyolc - kilenc részcél doktori képzésben. Doktori értekezés esetében a részcélokat már téziseknek nevezzük és számuk eléri a kilencet. 13 Részcélok a tömör ismertetései az elvégzendő feladatoknak. Részterületekre vonatkozó, kutatások és elemzések bemutatása. A feladatokat számozva jelöljük meg, megszakítás nélkül. A részcélok mondatkezdő igéje elemezni, hasonlítani, fejleszteni, javítani, javasolni, ajánlani, meghatározni, felkutatni, felbecsülni, megállapítani, értékelni, vizsgálni, megmagyarázni. Minden feladat megjelenik az elméleti, a kutatási és a záró fejezetekben. Bemutatva, hogy a dolgozat elérte a célját és ezzel megerősítette, alátámasztottuk vagy megcáfoltuk a hipotézist. Az egy mondatos kiemelt feladatokat lehet értelmezni rövid bekezdésben. 14 Példák a célkitűzésekre, feladatokra, részcélokra 1. Vizsgálni a butik-szállodák, kialakulását és fejlődését és áttekinteni a hazai és nemzetközi feltételrendszerét. 2. Elemezni a hazai egyéni üzleti turizmus fejlődését. 3. Megállapítani a budapesti butik-szállodák piaci helyzetét. 4. Összehasonlítani egy városi, egy üzleti és egy butik szállodát adott tényezők alapján. 5. Értékelni a butik-szállodák eltéréseit a piaci sikertényező szintjén. Példák a célkitűzésekre, feladatokra, részcélokra 1. Értékelni a turisztikai oktatások és a turizmus szektor kapcsolatát. 2. Feltárni a Turizmus Vendéglátás alapképzés sikerének összetett okait. 3. Áttekinteni a szállodai tantárgyak oktatásának szintjeit. 4. Összevetni a szállodai munkaköröket és képzéseket. 13 Az oktatási intézmények ezektől eltérhetnek. 14 Mint itt is mutatja példa, de ez lehet hosszabb is.

13 13 5. Választ adni a kérdésre, hány szintes a szálloda és a kapcsolódó tantárgyak oktatása Szakdolgozat felépítése A dolgozat struktúrájának rövid, átfogó felvezetése. A szerző elhatározása, hogy követi és betartja a BA képzés szakdolgozat elvárásait ezzel is inspirálva a hallgatókat a téma megértésére és alkalmazására. A tanulmány követi a részcélok sorrendjét az alapján ismerteti az elméleti áttekintést, amely lefedi az első két részcél bemutatását. A kutatás módszertana részben a másodlagos és elsődleges kutatások tervezését és eszközeit ismerteti a szerző. Majd a negyedik fejezetben a kutatások eredményei kerülnek bemutatásra, amely a harmadik és negyedik részcélokra épül. Végül az ötödik részcél ismertetésére az ötödik fejezetben kerül sor ahol, javaslatokat és tanácsokat fogalmaz meg a szerző a sikeres dolgozatvédés érdekében. Fejezetek rövid bemutatása. Szavakban leírni az elkészítendő fejezetek céljait és tartalmát. Egyfajta felvezetése a dolgozatnak, hasonlítható a szinopszishoz vagy például publikáció előzeteshez. A szakdolgozat a felvezetett és bemutatott öt részcélból kettőt a szakirodalmi áttekintésben, kettőt a kutatási eredmények fejezetben és egyet a konklúzió fejezetben emel ki. A szakirodalmi áttekintés és a kutatási eredmények értékelése fejezet közt a szerző bemutatja az alkalmazott kutatás módszertanát. Így a szakdolgozatot öt fejezetből állítja össze a szerző. A fejezet a harmadik részcél a kutatás egyik eredményének elemzése, értékelése és bemutatása. 16 A szakasz végigvezeti a szakdolgozat struktúráját a keményborító nyitókötéstől a záró kemény borítókötésig. Bemutatva egyes fejezetek elvárásait. Keményborító 17 A dolgozatot két példányban kell kinyomtatni. A dolgozat első példányát fekete bőrkötésben kell leadni. A másodpéldányok kötését egyénileg kell megoldani. 18 A fekete bőrkötésen aranybetűkkel a következők szerepeljenek SZAKDOLGOZAT 15 A hipotézis, cél és feladat példái a fogalmazást és gondolkodást szemléltetik. 16 Harmadik részcél lehet. 17 BGF KVIK honlap, egységes követelmények. 18 Javasolt két azonos feketebőrkötés, amennyiben és ha a hallgató büszke a munkájára, akkor a második példány is feketebőrkötés, mert az a saját példánya és az otthoni könyvtárban jobban mutat az első publikáció, feketebőrkötésben, mint sínben.

14 14 Felírat, kétharmad magasságban középen fent. Jobb alsó sarokban hallgató neve, alatta az leadási évszáma. 19 Címoldal 20 Fehérlapon Intézmény neve Kar Szak Szakdolgozat címe Felírat, kétharmad magasságban középen fent. Bal alsó sarok Konzulens neve Beosztása Jobb alsó sarok Hallgató neve Szakirány Tagozat Év Titkosítási nyilatkozat Titkosítási nyilatkozat Amennyiben és ha a kutatás kereskedelmi, üzleti titkokat illetve bizalmas információkat tartalmaz akkor a cég vagy egység kérheti a titkosítást. Céges fejléces levélben, cégszerű aláírással a szakdolgozat titkosítására megírják és ezzel kérik a Titkosítási nyilatkozatot. Példa egy egyszerű megfogalmazásra: 19 Az oldal elvárásai változhat, ellenőrizzük az intézmény honlapján közzétett követelményeket. 20 A címoldal elvárásai változhat, ellenőrizzük az intézmény honlapján közzétett követelményeket.

15 15 A szakdolgozatban található adatok bizalmasak és az üzleti titoktartás körébe tartoznak, melyet kizárólag az alulírott, megnevezett személyek, illetve az általuk meghatalmazottak olvashatnak. A szakdolgozat tartalmát részben vagy egészben harmadik személy részére megismerhetővé tenni, a tanulmányt jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni, vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Egy még egyszerűbb példa álljon itt: Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az szakdolgozat üzleti titkot tartalmaz, kérjük szigorúan bizalmasan kezelni. A titkosítási nyilatkozatot a cég fogalmazza meg és írja alá. Dátum Aláírások Aláírások Nyilatkozat A nyilatkozat külön lapon szerepel. Nyilatkozat A szakdolgozat szerzője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a BGF KVIK (.) képzésén, a 2010/2050 képzési évben készített szakdolgozat a saját, önálló munkájának eredménye, a szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmazta. Jelen szakdolgozata sem részeiben sem egészében nem került felhasználásra a főiskola vagy más oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. 21 aláírás Dedikálás, köszönetnyilvánítás A köszönetnyilvánítás kerüljön külön lapra. Ügyelni kell arra, hogy a köszönetnyilvánítás ne váljon üres udvariassági formulává. Javasolt mellőzni. A külső szakmai szakértő, a konzulens és az opponens nem szerepelhet a köszönetnyilvánításban. Különös és kiemelkedő segítségnél lehet jelentősége a köszönetnek. A részletes köszönetnyilvánításokat tartsuk meg a Közgazdasági Nobel Díj átvétel időpontjára. 21 A nyilatkozat oktatási intézményenként eltérhet, ezért ellenőrizendő a honlapokon a hivatalos elvárás.

16 16 Mottó, jelmondatok A jelmondatokat az új lapon kezdett fejezetek lapjának jobb felső sarkába helyezzük. A szakdolgozathoz vagy az egyes fejezetekhez illeszkedő jelmondat, verses vagy prózai idézet. Ha a mottó a szakdolgozat egészéhez tartozik, akkor külön oldalra kerül, az oldal jobb felső részén helyezkedik el. Betűfokozata megegyezik a főszöveg betűfokozatával. A szakdolgozat írója minden fejezetet mottóval kíván ellátni, akkor a mottó kerüljön a fejezetcím és a szöveg közé. A mottót nem kell idézőjelbe vagy zárójelbe tenni. Az idézet szerzőjén, esetleg a mű címén túl nem szükséges a pontos hivatkozás. Tartalomjegyzék A tartalomjegyzék első lapja a tanulmány első számozott oldala. A fejezetek, alfejezetek és további egységeket kell jelölni oldalszámmal. Kerüljük, hogy egy oldalon több, például két alfejezet legyen. Négyes számozást ( ) csak kivételes esetben használjunk. A második és negyedik fejezetben a dolgozat részcéljainak megfelelő számú szakaszokat használjunk. 1. fejezet 1.1. alfejezet részfejezet Javasolt követni a leírt fejezeteket és alfejezeteket, mert akkor nagy valószínűséggel nem sérül a harmonikus egysége a dolgozatnak és nem marad ki meghatározó fontos alfejezet. Az fejezetcímeket használjuk, mint egy sorvezetőt, hiszen ebben az esetben nem hagyunk ki maghatározó fejezeteket, alfejezeteket vagy címsorokat. Minden releváns tényező megfogalmazásra kerül a dolgozatban. Akadémiai írás általános struktúrája Tudományos esszéknél és egyéb írásműveknél, mint szakdolgozat elvárt és elfogadott, a következő ötfejezetes struktúra. Bevezetés

17 17 Témaválasztás indoklása, háttér bemutatása a szerző és a téma kapcsolatának ismertetése, hipotézis, cél, részcélok. A tudományos esszé a kutatás céljának (aim) bemutatása. Mi volt az inspiráció a kutatásra vagy publikálásra. A kutatás, a szakdolgozat részcéljai (objectives) felvezetése. Például a WEB site, honlap értékelése, összehasonlító elemzése a versenytársakkal. Javaslattétel egy versenyképes WEB oldal kialakítására. Kutatásmódszertana Adott esetben például egy koncepcionális dolgozat stílusnál vagy egyéb elgondolásból a kutatás módszertana lehet a második fejezet. A koncepcionális stílus, erős szakirodalmi báziselemzést követel. A hallgató mélyelemzést és értékelést végez az adott témával kapcsolatban szervezetre vagy folyamatra vetítve. Ilyenkor a kutatás módszertana megelőzheti a szakirodalmi áttekintést. Azért javasoljuk a szakdolgozatban a harmadik fejezetnek, mert így jól elhatárolja az elméleti áttekintést és kutatás eredményeinek értékelését. Szakirodalmi áttekintés, elmélet áttekintése, történeti áttekintés Szekunder kutatás indoklása és folyamatának leírása. Például a versenytárselemzésnél a kiválasztás és elemzés szakirodalmi módszertana. Általában a kutatásmódszertan előtt van, mert ezzel vezeti fel a hallgató vagy szerző a szakirodalmi jártasságát. Ezzel bizonyítja a szerző, hogy ismeri a kutatás témakörét előbb a bemutatás majd a kutatás. Kutatás eredményei Elsődleges kutatási eszközök adatainak interjúk, kérdőívek elemzésének és eredményeinek bemutatása és értékelése. Ez a fejezet a szerző munkássága, ebben a szakaszban citálásokat csak ütköztetésre használjunk. Összegzés Következtetések a kutatás eredményeiről, 22 ajánlások, javaslatok, előterjesztések. A kutatás módszertanának észrevételei és a módszertan értékelése, további kutatási javaslatok, inspirációk felvezetése, kialakítása. Zárógondolat megfogalmazása. Minden egyes fejezet szerkezetileg három részből áll bevezetés, kifejtés, összegzés. 22 Ötödik részcél lehet.

18 18 Szakdolgozat részletes struktúrája Szakdolgozat BA (50-60 oldal, 100%, szó) 1.Bevezető rész (2-5 oldal, 5-10%, szó) 2. Szakirodalmi áttekintés (18-20 oldal, 30-35%, szó) 3. Kutatás módszertana (2-3 oldal, 5-7%, 800 szó) 4. Kutatási eredmények elemzése (24-27 oldal, 40-45%, szó) 5. Következtetések, ajánlások, észrevételek (4-5 oldal, 8-10%, szó) 1. Bevezetés 1.1 Témaválasztás indoklása 1.2 Szerző hipotézise (kiemelve egy mondat) és magyarázat, értelmezés Dolgozat célja (kiemelve egy mondat) és magyarázat, értelmezés 1.4 Feladatatok, részcélok (sorszámozva, kiemelve) és magyarázva, értelmezve 1.5 Szakdolgozat felépítése, típusa, rövid felvezető ismertetés 1.6 Összegzés 2. Szakirodalmi áttekintés Bevezetés 2.2 Első téma 25 szakirodalmi áttekintése, értékelése, első részcél szó szerint Al-téma leírása (ha szükséges) Al-téma (ha szükséges) 2.3 Második téma szakirodalmi áttekintése, értékelése, második részcél szó szerint Al-téma leírása (ha szükséges) 3. Kutatás módszertana 3.1. Bevezetés Dolgozat típusának ismertetése és indoklása összevetve a kutatás módszertannal 3.2. Másodlagos kutatás (szekunder) elméleti módszertana Szakirodalom elméleti kutatásának bemutatása Releváns szakirodalmak értékelő áttekintése 3.3. Elsődleges kutatás (primary) elméleti módszertana Elsődleges adatok kutatási eszközei Adatgyűjtési technikák 23 Pozitív felvetés részben vagy nem bizonyított ok-okozati összefüggésre 24 Hivatkozások 5-10, ezek összevetése és véleményezése 25 A témák, a szakirodalomra vonatkozó egy - két vagy több feladat.

19 Adatelemzések elméleti módszertana Mennyiségi adatelemzési módszertana Minőségi adatok elemzési módszertana 3.5 Szerző kutatásának részletes leírása Elsődleges kutatás ismertetése, kiválasztás, cél Kutatási ütemterv leírása Másodlagos kutatás bemutatása Elsődleges kutatás részletes leírása Eszköz bemutatása, leírása, időpont, helyszín, kérdőívek, interjúkérdések, interjúalanyok, adatelemzés leírása 3.6 Összegzés 4. Kutatási eredmények elemzése 4.1 Bevezetés 4.2. Kutatási eredmények elemzése, értékelése, bemutatása Kutatási eredmények elemzése, értékelése, bemutatása 27 4.n 28 4.n+1. Összegzés 5. Következtetések, ajánlások, észrevételek 5.1. Bevezetés 5.2. Következtetések a kutatás eredményeiről Ajánlások, javaslatok, előterjesztések Kötelező három öt konkrét ajánlás megfogalmazása 5.4. Észrevételek és a módszertan értékelése 5.5. További kutatási javaslatok, inspirációk 5.6. Zárógondolatok Szóstatisztika Oldalak és szavak száma 26 Harmadik részcél szó szerint a fejezet cím 27 Negyedik részcél szó szerint a fejezet cím 28 További eredmények bemutatása 29 Ötödik részcél szó szerint a fejezet cím

20 20 Rövidítések, szakkifejezések jegyzéke A dolgozatban szereplő, rövidítések mozaik szavak, fogalmak jelentéseinek ismertetése, felsorolása, ha egy oldalnál terjedelmesebb. Amennyiben rövidebb akkor a tartalomjegyzék előtt helyezzük el. Fogalmi meghatározások, szójegyzék, szakkifejezések. A témához kapcsolódó szakszavak és szakkifejezések jegyzéke és értelmezése, hasznos oldalak és már terjedelmen kívüli. 30 Irodalomjegyzék Referencia lista (idézések) Bibliográfia, minden adekvát szakirodalom Jelentések Javaslati Jelentés Konzulens jelentés Proposal Report Consultant Report Mellékletek Mellékletjegyzék Mellékletek Ábra vagy és képjegyzék Ábrák, képek, grafikonok Absztrakt, Kivonat Rezümé, szinopszis (nem bekötve csak behelyezve) Egy oldalas összefoglaló a szakdolgozatról, 250 szó 1.6. Összegzés Fejezet összegzése. A választott témát a szerző jelentősnek tartja turisztikai, oktatási és publikációs szempontból valamint kiemelkedő és hasznosítható ismert tartalma miatt. Tanulmány stílusa koncepcionális, kinyilatkozó a szerző, melyet alátámasztanak a szakmai, oktatási és publikációs tapasztalatok. A stílus harmonikus egységet alkot a témával. 30 Különösen hasznos, amikor fogalomnál több szerepel a dolgozatban. Egyfelől a rövidítéseket ismerteti, másfelől betölti a fogalmi meghatározások szerepét.

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai 1 Fiatalon tanulunk, idısen megértünk. Marie von Ebner Eschenbach Tartalomjegyzék Akadémiai írás és szakdolgozat... 2 Akadémiai írás általános struktúrája... 3 1. Dolgozat bevezetése... 4 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE 1. A szakdolgozat/diplomadolgozat nyelve: magyar vagy angol, esetleg német. 2. A szakdolgozat/diplomadolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Szakdolgozat szerkesztési követelmények

Szakdolgozat szerkesztési követelmények 1 Tartalomjegyzék Fejezetek általános felépítése... 2 Szakaszok és alpontok... 2 Táblázatok, képek, számok... 3 Terjedelem... 5 Forrás és hivatkozás... 8 Vázlat és ütemterv... 10 Határidık... 14 Disszertáció

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management Master of Arts International Hotel management Strategy Management Stratégiai tervezés Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAKON 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány (AMKMA, a továbbiakban:

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Prosperitas műhely 2. Prezentációkészítés és a konferenciacikk felépítése. Solt Katalin Király Gábor

Prosperitas műhely 2. Prezentációkészítés és a konferenciacikk felépítése. Solt Katalin Király Gábor Prosperitas műhely 2. Prezentációkészítés és a konferenciacikk felépítése Solt Katalin Király Gábor A valóság rétegei 4/16/14 2 www.123rf.com Rendszer Határ 4/16/14 3 Top- down megközelítés A rendszer

Részletesebben