Kódszám: TIOP-1.2.1/A-15/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kódszám: TIOP-1.2.1/A-15/1"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-1.2.1/A-15/1 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 6 A3. Rendelkezésre álló forrás... 7 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 8 B1. Jogosultság... 8 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 9 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Támogatható tevékenységek C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje. 37 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Támogatási előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Támogató (a továbbiakban: IH) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A pályázati konstrukció szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv általános céljaihoz a Tudomány Innováció Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva a megvalósuló intézményfejlesztés révén lehetővé teszi az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklését, a kulturális szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférést Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy egy város kulturális fejlődésével a gazdasági és munkaerő-piaci lehetőségek is könnyebben megnyílnak, melynek eredményeként a városok és térségük lakosság-megtartó ereje növekszik, az elvándorlás mértéke jelentősen csökken. Jelen konstrukció a kultúra várost épít elvén alapszik, vagyis olyan települések fejlesztésére irányul, melyek a kulturális alapú városfejlesztés iránt elkötelezettek. A konstrukció átfogó célja a térségi vonzáskörzeti szereppel bíró városok többfunkciósmultifunkcionális művelődési központjainak a fejlesztése, ezzel az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén. A konstrukció alapvető célja olyan közművelődési intézményrendszer kialakítása, amely a közoktatási és közművelődési rendszerek összekapcsolása, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása és infrastrukturális hátterének kialakítása, illetve fejlesztése révén lehetőséget teremt a jobb minőségű kulturális szolgáltatások biztosítására. A létrejövő intézmény segíti az egyének társadalmi érvényesüléséhez szükséges kompetenciák megszerzését, továbbá szolgáltatásai által elősegíti a közösségi és civil aktivitás dinamizálását, így hozzájárulhat a társadalmi befogadás javulásához. A fenti célok elérését a területi multifunkcionális közösségi központ létrehozása biztosítja, mely többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére. Működése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések, a térség közművelődési intézményei számára. A területi multifunkcionális közösségi központok három fő célja: 1. Multifunkcionális közösségi központ létrehozása a városban működő közművelődési intézmény megújításával, korszerűsítésével. 2. Közösségi, felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy komplexumba történő telepítése. a szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen történő elérésének biztosítása. 3. Erős térségi szerepkör kialakítása a közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók kialakításával, megerősítésével, a környező települések kulturális-közművelődési 4

5 feladatellátásának segítése, a központi fejlesztési források eredményes megpályázása. A területi multifunkcionális közösségi központ multifunkcionális jellegéből és komplexitásából adódóan költséghatékony és fenntartható működtetés megvalósítására ad lehetőséget. A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések a város és a vonzáskörzetébe tartozó térség lakosságára, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és rétegek információhoz, lehetőségekhez való hozzáférésének javítására, társadalomba való integrálódási esélyeik növelésére irányulnak. A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések célcsoportja a komplex kulturális szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság, valamint a szakmai szolgáltató funkció esetében a hatókörben lévő közművelődési intézményhálózat és azok használói. A multifunkcionális közösségi központ integrált működésével, funkcióinak komplexitásával a város szocio-kulturális szolgáltatásainak központja lesz. Egyben a formális, iskolarendszerű és az egész életen át tartó tanulás informális, nem formális felnőttképzési formáinak kitüntetett helyszíne. A területi multifunkcionális közösségi központ működése közvetlenül illetve közvetve (mintákat kínálva) kihat a környék közművelődésére, magas színvonalú programokat nyújtva a város közönségének, szolgáltatási segítséget a környező térségek közművelődési intézményeinek. A közösségi funkciók lehetőséget biztosítanak a művelődő közösségek működésére, az átés továbbképzésekre, a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerek működtetésére, valamint a közösségi tömegkommunikáció intézményeinek a korszerű elhelyezésére, a civil társadalom helyi formációinak befogadására, a közszolgáltatások minőségét javító vállalkozások elhelyezésére. Az élményfunkciók révén valósulnak meg azok a reprezentatív események művészeti alkalmak, kiállítások, konferenciák, vásárok és bemutatók, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket. A program eredményeként erősödik a helyi társadalom kohéziója, bővül a munkaerő adaptivitását szolgáló információs rendszerek, kompetencia-fejlesztést szolgáló feltételek köre. A funkciók valódi komplexitása jelentős hozzáadott értéket biztosít a használóknak; hozzájárul a városkörnyék funkciószegény települések reaktivizálódásához, az életminőség javulásához, a helyben maradás feltételrendszerének megteremtéséhez, a területi hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez. A területi közművelődési tanácsadó szolgálat funkcióihoz szükséges infrastruktúra is a területi multifunkcionális közösségi központ épített tereiben kerül kialakításra. A területi multifunkcionális közösségi központ létrehozása nem csupán az adott város kulturális intézményeinek minőségi fejlesztésére, a városkép javítására, a helyi szolgáltatások minőségének javítására irányul. Az intézményeknek erős területi hatással is kell rendelkezniük. A térségi szolgáltató szerep rendkívül hangsúlyos a támogatási döntés is összetett területi mutatók értékelése alapján születik (egyebek mellett), a fejlesztések kötelező eleme legalább az érintett járásban elhelyezkedő települések 40%-ának elérése, amely az együttműködő felek szándékának megfelelően egyaránt jelenthet programkínálatot és szakmai (többek között pályázati) tanácsadást. Az együttműködésbe a megyei közművelődési szolgáltató kötelező jelleggel bevonandó. Az együttműködés szándékát és tervezett tartalmát az együttműködő partnerek megállapodásban rögzítik, amelyet a pályázathoz csatolni kell. A programot a multifunkcionalitás és a kötelező térségi szerep ellátása különbözteti meg a Regionális Operatív Programoktól (ROP), amelyek keretében a városfejlesztési célú település-rehabilitáció valósul meg, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) megvalósuló fejlesztéstől, amely integrált közösségi és szolgáltató központok (IKSZT) létrehozását támogatja az 5000 fő lélekszám alatti településeken. A területi multifunkcionális közösségi központ térségi szolgáltatásai az IKSZT hálózat hatékony működéséhez is hozzájárulhatnak. A területi szolgáltató szerep nem váltja ki a megyei közművelődési intézmények, a megyei közművelődési szolgáltató és tanácsadó központok tevékenységét. 5

6 A2. Részcélok A területi multifunkcionális közösségi központ létesítésének részcéljai: 1. Multifunkcionális közösségi központ kialakítása a város közművelődési feladatellátásának megújítása érdekében: a város fejlesztési programjához alkalmazkodva a meglévő intézményi infrastruktúra korszerűsítése, az üzemeltetési költségek csökkentése és a fenntartható működés érdekében; környezetkímélő, energiatakarékos, a különböző funkciók integrált működését szolgáló építészeti megoldások alkalmazása; a magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges korszerű technika beépítése. 2. Innovatív, interaktív szolgáltatásfejlesztést lehetővé tevő terek létrejötte érdekében: a közösségi művelődés során megszerezhető kompetenciák elérésének biztosítása; gyermek és ifjúsági foglalkoztató és közösségi terek biztosítása a környezeti és egészségnevelést biztosító infrastrukturális feltételek kialakítása; elektronikus, Info-kommunikációs Technológiák (IKT) alapú információs szolgáltatások elérését biztosító infrastrukturális feltételek kialakítása; nemzeti és etnikai kisebbségek közművelődési tevékenységeinek támogatása; a helyi társadalom civil kohéziójának fejlesztése, szociokulturális szolgáltatások infrastrukturális hátterének biztosítása; közoktatás (formális képzés) támogatása; tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés támogatása a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése; a kulturális értékek közvetítése, az élményszerzés és szórakozás lehetőségeinek megteremtése. 3. A környező települések kulturális-közművelődési feladatellátásának támogatása területi közművelődési tanácsadó szolgálati funkció biztosításával : a térségben működő közművelődési intézmények tevékenységének és szolgáltatásainak segítése, támogatása; a területén működő nemzeti és etnikai (kiemelten a roma) nemzetiségi önkormányzatok, valamint közművelődési intézmények, szervezetek tevékenységének támogatása; a térség stratégiai szintű tervezésében való részvétel, szakmai közreműködés a területi és települési stratégiákban, különös tekintettel a kulturális, turisztikai, vidékfejlesztési stratégiák kialakítására; a térség kulturális turisztikai szempontú fejlesztésében való közreműködés; közreműködés a közművelődési minőségfejlesztés programjában közművelődési szakemberek továbbképzése; térségi közművelődési, kulturális és kreatív iparral (média, elektronikus és nyomtatott sajtó, film, fotóművészet, stb.) kapcsolatos informatikai adatbázisok működtetése; részvétel a térség jelentősebb kulturális rendezvényeinek szervezésében, nemzetközi kulturális kapcsolatainak gondozásában; az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése. 6

7 A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg forint. A konstrukció keretében ESZA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 2-3 db. 1. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 7

8 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogosultság B1.1. A pályázatot benyújtani jogosult szervezetek Pályázatot nyújthatnak be Magyarország hat konvergencia célkitűzés alá eső régiójában található 30 ezer főnél népesebb 2 városok önkormányzatai. Egy önkormányzat jelen pályázati kiíráson belül csak egy pályázatot nyújthat be. Nem pályázhatnak: a Közép-magyarországi Régió területén található települések önkormányzatai, valamint a TIOP /2.,a TIOP /2., a TIOP 1.2.1/A-12/1 és a TIOP /1 pályázati kiírásokban támogatást nyert önkormányzatok. Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. B1.2. Jogi Forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): - GFO 321 Helyi önkormányzat Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy önkormányzati Pályázó esetén a évi CLXXXIX. törvény 41. (3)-(4) bekezdései alapján valamennyi esetben szükséges a Polgármestert az önkormányzati képviselő-testület nevében történő eljárásra felhatalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés, továbbá amennyiben a projekt megvalósításában az Önkormányzati Hivatal is részt vesz, szükséges a projektben való részvételről szóló (valamennyi, az Önkormányzati hivatal által ellátott feladatot pontosan meghatározó) önkormányzati képviselő-testületi felhatalmazás csatolása. Amennyiben a projekt megvalósításába az Önkormányzati Hivatal is bevonásra kerül, ezt a tényt a Projekt Adatlapon is jelezni kell! B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely A pályázatot benyújtani jogosult önkormányzatok székhelye Magyarország hat konvergencia célkitűzés alá eső régiójában található 30 ezer főnél népesebb városban lehet. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 2 A lakosság szám esetében a 2011-es népszámlálásban szereplő lakónépességet kell figyelembe venni. 8

9 B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt adósságrendezési, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt adósságrendezési, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht. 50. (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott követelményeknek, vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. (1a) bekezdése szerinti esetben vállalja annak határidőre történő teljesítését. A pályázó az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével nyilatkozik a jelen pontban meghatározott követelmények teljesítéséről. A kitöltendő formanyomtatvány jelen útmutató melléklete. 4. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) szabályozott módon az IH közzéteszi. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1. A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesül Eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 9

10 5.4. Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkárságát (továbbiakban KSzFEFT) haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr. 74/A. -ában foglaltaknak. 12. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik. 13. Kizárólag olyan pályázó nyújthat be támogatási kérelmet, aki a pályázatban szereplőfejlesztésre vonatkozóan a benyújtás időpontjában rendelkezik jogerős építési engedélyezési tervvel, és a pályázati célok eléréséhez szükséges tételes eszközlistával és ahhoz kapcsolódóan az eszközspecifikációval. Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy - amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül; - a Pályázónak a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatait a támogatási döntés meghozatalához a Miniszterelnökség és a Támogató felhasználhatja. További feltételek Nem nyújtható támogatás azon Pályázó részére, aki: a. a TIOP /2, TIOP /2, TIOP-1.2.1/A-12/1 és TIOP /1 pályázati kiírások keretében támogatást nyert el; 10

11 b. a regionális operatív programok keretében kiírt pályázaton az évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény teljeskörű felújítására támogatást nyert el; c. A Norvég Alap pályázati kiírásainak keretében az évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény teljeskörű felújítására támogatást nyert el. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint a Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki ellen csőd-, adósságrendezési, kényszertörlési, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d. akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 5 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül; g. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. h. aki a pályázat szerinti beruházás vonatkozásában jóváhagyott kivitelezési tervdokumentációval nem rendelkezik. Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg, annak mellékleteként kell benyújtani. Kivételt képez az elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló dokumentum, melyet legkésőbb az első kifizetési igénylés egyidejűleg kell benyújtani évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 11

12 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Támogatható tevékenységek Projekt előkészítésével kapcsolatosan támogatható tevékenységek: Az Útmutatóban előírt kötelező előzetes tanulmányok és felmérések elkészítése: megvalósíthatósági tanulmány, szakmai programterv; Környezeti hatásvizsgálat (környezettudatos ingatlanfejlesztés érdekében); Egyéb szükséges háttértanulmányok, elemzések elvégzése (pl.: épületüzemeltetési költséghatékonysági elemzés); Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítése, beszerzése; Ingatlanfejlesztéssel érintett terület előkészítéshez szükséges előzetes előkészítőfelmérő munkálatok elvégzése; Előkészítő szakaszban releváns közbeszerzési eljárások szervezése, lebonyolítása, továbbá a végrehajtási szakaszt érintő közbeszerzési eljárások megtervezése, előkészítése. Szakmai megvalósítással kapcsolatban támogatható tevékenységek: Területi multifunkcionális közösségi központ létrehozása a C1.4 pontban meghatározott módon a pályázó tulajdonában, vagy használatában lévő meglévő közösségi vagy egyéb használatban lévő, illetve használaton kívüli épület, épületegység, épületegyüttes korszerűsítésével, átalakításával, hozzáépítéssel az alább felsorolt szakmai funkciók ellátása céljából (lásd az a,b,c,d pontok). A pályázat keretében elsősorban a felsorolt funkciókat ellátó intézmény infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kialakítása (építés, bővítés, felszerelés: eszköz-, bútor, IKT- és egyéb beszerzések) támogatható. Kapcsolódó tevékenységként támogatható a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele, projektmenedzsment tevékenység, valamint adminisztrációs tevékenység. A különböző funkciókat ellátó terek esetében az egyes tereknek legalább a lentiekben előírt szakmai funkciókat be kell tölteniük. Ezen belül támogatható: a. Közösségi funkciók ellátása érdekében: Kötelező tevékenységek: - a szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, nyílt belső térszerkezet kialakítása, megépítése. Létrehozandó tértípusok: a szervezett és spontán közösségi együttlétek biztosítására, központi térként funkcionáló, legalább 1 db interaktív, kiállítások befogadására is alkalmas tér, mely mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, fali és mennyezeti installáció fogadó szerkezetekkel, minimum 350 m 2 alapterülettel. 12

13 - a fenti térben internet kapcsolattal ellátott terminálok kialakítása:, közösségi internet hozzáférés biztosítása érdekében minimum 8 db számítógépes hely kialakítása, illetve wifi kiépítése az egész épületben. A projekt keretében létrehozandó és fenntartandó egy az ellátandó térségre vonatkozó kulturális portál. - Társadalmi szervezeteket támogató infrastruktúra létesítése: társadalmi szervezetek (nemzetiségi valamint egyéb társadalmi szervezetek) befogadására alkalmas terek kialakítása Létrehozandó tértípusok: minimum 2 db 4 férőhelyes iroda helyiség, továbbá 1 db, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, legalább 30 fő befogadására alkalmas helyiség, tárgyaló, klub rendezvény, prezentáció céljára munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs szolgáltató tér/pont kialakítása Létrehozandó tértípusok: a központi térben minimum 3db munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs szolgáltató tér/pont kialakítása (pl. pult; mobil térelhatárolók, paravánok, stb.) környezeti nevelési programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása; Kiszolgálandó tevékenységek: fenntartható fejlődéshez kapcsolódó nevelés Létrehozandó tértípusok: környezeti nevelési programok megvalósulása céljából minimum 1 db mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható interaktív oktatóterem, összesen 40 fő fogadására alkalmas mérettel. Amennyiben erre lehetőség van, a fenti helyiség mellett a kertben elhelyezve minimum 40 fő elhelyezésére alkalmas szilárd burkolatú tér, mobil vagy beépített árnyékoló eszközökkel, külső falon IKT csatlakozási lehetőséggel. - Közösségi tevékenységeket kiszolgáló terek kialakítása (pl.: szakkör, klub-foglalkozás, stb.). Ezen belül kötelezően választandó az alábbi tevékenységekből legalább egy: Hagyományőrző és művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek létesítése Kiszolgálható tevékenységek: kórusok, zenekarok, báb, színjátszó csoportok, versmondó műhelyek, balett, társastánc, képzőművész körök, néptánc, népzene, népi kismesterségek: pl: fazekas, szövő, fafaragó, nemezelő, bőrös, csuhé-és szalmafonó, csipkeverő, A tevékenység választása esetén létrehozandó tértípusok: technikai feltételek létesítése, valamint művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek létesítése: - minimum 1 db, minimum 80 néző befogadására alkalmas színházi és/vagy zeneművészeti és/vagy mozgásművészeti kamaraterem. - minimum 3 db szín- és/vagy zene- és/vagy mozgásművészeti gyakorlóterem, legalább 30 m2/db alapterülettel. - kismesterségek és képzőművészeti tevékenységek számára minimum 1 db mobil válaszfalakkal legalább háromfelé osztható alkotóműhely 90 m2 alapterülettel, vagy minimum 3 db legalább 30 m2 alapterületű alkotóműhely. kreatív iparhoz kapcsolódó foglalkoztató terek kialakítása (a tevékenység elsajátítására, illetve bemutatására alkalmas infrastruktúra kialakítása: stúdió, labor, speciális műhely, raktár és egyéb kiszolgálóhelyiségek. Üzleti célú tevékenység végzésére alkalmas terek létesítése és berendezések beszerzése nem támogatott. Pl.: Multimédiás kreatív tevékenységre alkalmas terek létesítése támogatott, de vállalkozásként működő stúdió létesítése nem. 13

14 Kiszolgálható tevékenységek: média, elektronikus és nyomtatott sajtó, film, fotóművészet, különös tekintettel a digitális megoldásokra, reklám, zenei hanghordozók előállítása, komplex vizuális törekvések A tevékenység választása esetén létrehozandó tértípusok: az igényeknek megfelelően stúdió, labor, speciális műhely, raktár és egyéb kiszolgálóhelyiségek, de kötelező minimum 2 db helyiség, legalább 30 m2/db alapterülettel, a funkció ellátásához szükséges speciális épületkialakítással (pl. akusztika, megvilágítás, IT, stb.) Választható tevékenység: Egészségnevelési és életviteli programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása. A tevékenység választása esetén létrehozandó tértípusok: az igényeknek megfelelően oktatóterek, csoportos foglalkozásokra (pl. kismamatorna, babatorna, zenés foglalkozások, edzések, tánctanfolyamok stb) alkalmas terek és a szükséges kiszolgálóhelységek kialakítása. Kötelező minimum 1 db 30 fő befogadására alkalmas kiselőadó, továbbá minimum 1 db 20 fő befogadására, csoportos mozgásfoglalkoztatások végzésére alkalmas helyiség, öltözővel, vizesblokkal. b. Képzési funkciók ellátása érdekében: Kötelező tevékenység: az új tanulási formák (informális és nem formális, atipikus tanulási alkalmak stb.) megvalósulására alkalmas terek kialakítása, valamint a közoktatási, és a felnőttképzési programok lebonyolítására alkalmas terek, kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók kialakítása, melyek a tevékenységhez szükséges IKT és demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá széles sávú internet kapcsolattal rendelkeznek; Létrehozandó tértípusok: - 2 db oktatási, képzési helyiség 30 fő/db befogadóképességgel; - 1 db oktatási, képzési helyiség, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, 60 fő befogadóképességgel; - 1 db nyelvi laboratórium legalább 10 fő befogadóképességgel. c. Szórakozási és élményfunkciók ellátása érdekében: Kötelező tevékenységek: színház- és/vagy hangversenyterem felújítása, bővítése és az ezekhez szükséges technikai feltételek biztosítása, raktár és kiszolgálóhelyiségek kialakítása, felújítása, bővítése. Nem támogatható a tevékenység megvalósítása ha a beruházásra a fejlesztési helyszínen az pályázat beadását megelőző 10 évben már sor került (megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó). Ebben az esetben kizárólag eszközbeszerzés támogatható. 1 db kiállítótér, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, fali és mennyezeti installáció fogadó szerkezetekkel, 100 m2 alapterülettel. Választható tevékenység: fiókkönyvtári és egyéb közgyűjteményi (pl. kiállítótér) feladatok ellátására alkalmas terek kiépítése, az előzőekkel összhangban, integrált formában. Létrehozandó tértípusok: az igényeknek megfelelően szakköri, könyvtári helyiségek (a könyvtári helyiség részei: Olvasótér, bemutatótér hagyományos, szabadpolcos bemutatással, legalább 5 férőhelyes digitális munkahellyel, internet elérhetőséggel); valamint gyűjtemény, helyi értéktárak, helyi vonatkozású 14

15 hungarikumok 6 bemutatására alkalmas terek (alapterületük nem lehet nagyobb, mint a hasznos alapterület 5%-a). A tevékenység választása esetén kötelező követelmény: -, könyvtári tér kialakítása, mely elláthatja a fent említett feladatokat - minimum 1 db iroda legalább 2 számítógépes munkahellyel. d. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció ellátása érdekében: Kötelező tevékenység: A szolgálat infrastrukturális feltételeként az A2. Részcélok 3. pontjában meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges épített, IKT-, műszaki, technikai infrastruktúra kialakítása, valamint eszközbeszerzés támogatható. Létrehozandó tértípusok: minimum 1 db 2 férőhelyes iroda helyiség, továbbá 1 db, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, legalább 10 fő befogadására alkalmas helyiség. A létesítményben kötelezően kialakítandó egyéb tértípusok/végrehajtandó beruházások : A többfunkciós közművelődési intézmény projekt keretében fejlesztett tevékenységeket kiszolgáló adminisztratív, raktár és egyéb kiszolgáló helységek kialakítása, felújítása, bővítése. ruhatár mosdó-wc blokkok közlekedők gépészeti helyiségek (kazánház, hőközpont, szellőzőgépház, stb.) elektromos helyiségek (trafó, 0,4 kv, stb.) nyilvános, vezeték nélküli internet hozzáférés biztosítása a közösségi terekben; családbarát képzési, művelődési, szórakozási környezet kialakítását célzó tértípusok (pl. gyermekfoglalkoztató) biztosítása; kerékpár tárolására alkalmas tároló kialakítása. A létesítményben kialakítható (támogatható, de előnyt nem jelentő) egyéb tértípus: büfé fogyasztótérrel Egyéb támogatható tevékenységek: A kötelezően létesítendő, és a választott tértípusok berendezéséhez, felszereléséhez szükséges eszközbeszerzés. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet által üzemeltetett állami hálózathoz történő csatlakozás biztosítása a létrejövő intézményben. C1.2. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. Szakmai tevékenységek Kötelező valamennyi, a C1.1 pontban kötelezőként felsorolt tevékenységtípus megvalósítása évi XXX. Tv szerint 15

16 Ennek során szakmai funkciótípusonként kötelező a megjelölt paraméterekkel bíró helyiségszám kialakítása. Amennyiben egy helyiség több szakmai funkciót is képes ellátni, több szakmai funkció követelményeinek teljesítésébe is beszámítható. Példa: Amennyiben a közösségi funkció keretében létrehozandó környezeti nevelési célokra felhasználható oktatóterem megfelel a képzési funkció keretében létrehozandó oktatóteremre vonatkozó követelményeknek is, mindkét funkcióra vonatkozó követelmények teljesítésébe beszámítható. Amennyiben egy helyiség több szakmai funkciót tölt be, kérjük, tegyék ezt egyértelművé a pályázati dokumentáció 12. számú melléklete alapján. Ebben az esetben a hasznos alapterületre és a befogadóképességre vonatkozó, szakmai funkciónként megadandó részindikátorok értékébe az érintett helyiségek adatat megosztva szükséges beszámítani. (Ha egy 40 négyzetméteres helyiség két szakmai funkciót is el tud látni, négyzetméter számítandó be az egyes részindikátorok értékeibe.) 2. Projektmenedzsment A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - 1 fő projektmenedzser, - 1 fő pénzügyi vezető. A projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó előírásokat részletesen a C1.4 pont tartalmazza. 3. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a honlapról letölthető Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv című dokumentum tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a KSzFEFT kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 4. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 5. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 5.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. 16

17 A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az egy-egy szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempont vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szemponton felüli minimum 1. maximum 2 vállalásért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges ) Esélyegyenlőség A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. A Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (megvalósíthatósági tanulmányban). A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. Az infokommunikációs akadálymentesítés intézkedés akkor is elfogadható, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés. A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbiak: Infokommunikációs akadálymentesítés (a fejlesztett intézményben) ) Fenntarthatóság A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont 17

18 vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak: Környezetvédelmi szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél. C1.3. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Előnyt élveznek azon megyékben tervezett fejlesztések, melyekben nem folyik a TIOP /2., TIOP 1.2.1/A-12/1 és TIOP /2. pályázatok keretében támogatást nyert projektek megvalósítása. Előnyt jelent továbbá bármely a C1.1. pontban felsorolt választható, illetve a kötelezően választandó mennyiségen felül vállalt tevékenységtípus megvalósítása. C1.4. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Az építési tevékenységekre vonatkozó kötelező előírások a.) A beruházás méretére és költségeire vonatkozó előírások: Méret: A tervezett létesítmény: A funkcióváltás okán megújítással, korszerűsítéssel, átalakítással érintett, illetve újonnan létrehozott terek tekintetében a színházi funkcionális egységen kívüli minimális területe el kell, hogy érje az nettó m 2 alapterületet, maximális területe nem haladhatja meg a nettó m 2 alapterületet (ide nem értve például azokat a gépészeti helyiségeket, melyeket nem érint a beruházás). Fajlagos költség: A tervezett létesítmény fajlagos költsége nem haladhatja meg új építés esetén: bruttó Ft/nettó m 2 összeget; rekonstrukció, átalakítás esetében: bruttó Ft/nettó m 2 összeget. A maximális fajlagos költség magában foglalja a létesítmény alábbi szerkezeteit, anyagait, berendezéseit: Építészet-tartószerkezet: terület előkészítése (ideiglenes közműcsatlakozások, felvonulás, körbekerítés, favédelem, fakivágás, irtás, építés közbeni víztelenítés); 18

19 alépítményi munkái (földmunka, szivárgó, munkagödör megtámasztás); tartószerkezete (alapozás, függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetei); homlokzati térelhatárolása és burkolata (homlokzati fal, nyílászárók); belső válaszfalazás; padló aljzatai; tetőszerkezet és tetőfedés; hőszigetelés; vízszigetelés; hangszigetelés; bádogozási munkák; belső nyílászárók; burkolatai (padló, oldalfal, mennyezet) és aljzatai; liftek; épület körüli (kb. 1.0 méter szélesen) tereprendezés, járda; beépített bútorok: beépített nézőtéri rendszerek, beépített akusztikai szerkezetek (akusztikai mozgatható térválasztó falak, hangszigetelés, hangvetők, rezgésgátló alátétek stb.), beépített bútorok, recepciós pultok, stb. beépített technika: beépített színpad technika (emelő és mozgatószerkezetek, vasfüggöny) zsinórpadlás beépített szerkezetei (mozgatórendszer, hidak, járdák stb.); kiállítási terek beépített installációfogadó szerkezetei; vizuális információs rendszer (tájékoztató és információs táblák). Épületgépészet: A létesítés során elsődlegesen - a helyszíni adottságoktól függően - megújuló energiaforrások felhasználásával kell biztosítani az épület ellátását, úgy mint: napenergia: napkollektor, napelem; hőszivattyús rendszerek: talajvíz, talajhő, levegő; csapadékvíz: öblítés, zöldterület fenntartása. Víz-csatorna: hálózat csövei idomokkal az épület kontúrjától kb. 1.0 méterig, berendezési tárgyak (szaniter+csaptelep, szerelvények), pipere felszerelés (pl. szappan-, törülköző-, wc papír-tartó, kézszárító, tükör stb.), víztisztító-lágyító berendezés. Gáz: gázhálózat csövei és berendezései (kazánok, víztartályok, szivattyúk, stb.) az épület kontúrjától kb. 1.0 méterig. Szellőzés: komplett a légtechnikai berendezések, légcsatorna hálózatok, anemosztátok. Fűtés: komplett a vezetékhálózat, idomokkal szerelvényekkel, hőleadókkal. Hűtés: komplett vezetékhálózat feltöltve, kültéri hűtőaggregát, beltéri egységek, szabályozások, vezérlések. Elektromos hálózat: Komplett erősáramú rendszer az épület kontúrjától kb. 1.0 méterig, vezetékhálózat, elosztók, szerelvények és berendezési tárgyak (világítás, dugalj, kapcsoló stb.), villámhárító és levezető rendszer, beépített és mobil technikai berendezések energiaellátása. Komplett gyengeáramú rendszer, strukturált hálózat, tűzjelző, behatolás-jelző, beléptető rendszer, beavatkozó épületfelügyeleti rendszer, hangosítás csövezése és vezetékhálózata. Informatikai és telefon hálózat passzív elemei, beleértve a rack szekrényeket. Az épület üzembe helyezése és használatba vételi engedélyeztetése, az ehhez szükséges bizonylatok, jegyzőkönyvek beszerzése és átadása. A maximális fajlagos költségben nem foglaltatik benne: bontási költségek; 19

20 közműfejlesztés költségei, ingatlanon belüli közműhálózat kiépítése; kertrendezés, kerítés, parkoló, út építés; mobília; technikai berendezések és technológiai vezetékezésük (pl. színházi lámpák, fényvetők, mikrofonok, hangszórók, erősítők, prezentációs berendezések, mobil tolmács készülékek, színházi függöny stb.) műhely berendezések; könyvraktári rendszerek; informatikai és telefon rendszer aktív elemei; vezeték nélküli informatikai hálózat aktív elemei. A létesítmény megvalósítása keretében megvalósítandó: OTÉK által előírt gépkocsi parkoló és kerékpártároló o maximális fajlagos építési költség: bruttó Ft/m2 gyalogutak o maximális fajlagos építési költség: bruttó Ft/m2 zöldfelület kialakítása o maximális fajlagos építési költség: bruttó Ft/m2 ingatlanon belüli közműellátás o maximális fajlagos építési költség: egyedi ár. b.) Akadálymentesítés: Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész 7 tekintetében függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani. Ebben az esetben meg kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes mellékhelyiség földszinten történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást a projekthez be kell nyújtani. A beruházásnak ezen túl meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. A projektarányos akadálymentesítés fogalmát jelen Útmutató F7. pontja tartalmazza. A tervezés és megvalósítás során kötelező a jelen Útmutató mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című dokumentumban részletezett előírások maradéktalan betartása. Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak, valamint a jelen Útmutató mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről a tervezőnek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök ellenjegyzésével nyilatkoznia szükséges. E követelmény alól a Kormányhivatalok Kulturális Örökségvédelmi Irodái által kiadott építési/örökségvédelmi engedélyben foglaltak alapján mentesülhetnek az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben 7 Jelen pontban a közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. tv 4. f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő. 20

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben