A Széchenyi István Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Széchenyi István Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége"

Átírás

1 A Széchenyi István Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter Konferencia Dr. Dőry Tibor Egyetemi docens, igazgató Sopron, szeptember 13.

2 A Széchenyi István Egyetem K+F szervezeti felépítése 2

3 Az egyetemi fejlesztések eredményei A fejlesztések elvárt eredménye: Minőségi diplomások folyamatos biztosítása a gazdaság igényeinek megfelelő összetételben és ütemezésben A gazdaság fejlődését befolyásolni képes tudásközpont szerep erősítése Új épületek, új terek Oktatás, kutatás, hallgató szolgáltatás Tudáshasznosítás és szolgáltatás cca. 2 mrdh Ft értékű high-tech oktató-kutató-szolgáltató laborok Hatékony szervezeti folyamatok Munkaerő-piaci visszacsatolási rendszerek Diplomás pályakövetési rendszer és visszacsatolás VIR, kockázatmenedzsment, K+F nyilvántartások Infrastruktúra, Eszközök/terek Oktatási kompetenciák Kutatási és tudományos kapacitás (Tudásmag) Intézményközi együttműködés rutinja erősödött Több száz tudományos cikk, több tíz monográfia Nemzetközi globális kutatói team az alkalmazott matematika területén Járműipari Kutató Központ létrejötte Szervezet / Folyamatok Tudás- Hasznosítás Hatékonyabb oktatási módszerek Oktatás módszertani fejlesztések, e-learning tananyag Gyakorlatorientált képzések rendszerének további Oktatói ösztöndíjrendszer, hallgatói tehetséggondozás A tudás menedzsment szervezete és folyamatai Egyetemi kompetencia térkép és ennek bemutatása Innovációs, kreatív-alkotó és üzleti versenyek Új célközönség elérése, társadalmi szolgáltató szerep 3

4 Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (JRET) Formalizált kutatóműhely: A Tudásközpont a járműiparra, ezen belül kiemelten a járműgyártási technológiákra és részegység konstrukciók kutatására fókuszált. Időtartam: Forrás: NKTH által finanszírozott Pázmány Péter Program Eredmények: A projekt keretében koncentrált, vállalati igényeken alapuló eszközfejlesztés valósult meg. Az egyetem saját forrásainak bevonásával a laborkörnyezet megújult. Nemcsak új kutatási területek jöttek létre, hanem a meglévők is jelentősen megerősödtek. A JRET hatására fejlődött az együttműködési készség, közös kutatási rutinok alakultak ki. 4

5 Integrált Járműipari Termék és Technológia Fejlesztő Rendszer (IJTTR) A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont projekthez hasonló tartalmú, annak eredményeire épülő célirányos, erősebben fókuszált fejlesztés. Időtartam: Forrás: Nemzeti Technológiai Program pályázaton elnyert 906 MFt támogatás, mely 450 MFt vállalati forrással egészül ki. Konzorciumi vezető: Rába Futómű Kft. További vállalati partnerek: Borsodi Műhely Kft., HNS Műszaki Fejlesztő Kft. Tudományos programok irányítása: Széchenyi István Egyetem 5

6 Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-KKK) Időtartam: Forrás: 400 millió Ft támogatás GOP pályázatból, melyet 400 millió Ft vállalati projekt költség egészít ki. Cél: A gazdasági versenyképesség fokozása a Központ által végzett kutatások által. Kutatási főirányok: Járműipari kutatások Elektronikai és informatikai kutatások Logisztikai folyamatok és csomagolások kutatása Közlekedési infrastruktúra kutatások A szervezet elődje GVOP forrásból a Széchenyi István Egyetem keretein belül működött, az újraszerveződött Központ május 31-ig az Universitas-Győr Nonprofit Kft.-n keresztül valósította meg tevékenységét. Felelős vezető: Tóth Eszter ügyvezető (Universitas-Győr Nonprofit Szolgáltató Kft.) 6

7 Tudásmenedzsment és Nemzetközi Kapcsolatok Központ A Központ az egyetem 2009-ben létrejött horizontális szolgáltató egysége. Igazgató: Dr. Dőry Tibor Projektek: TÁMOP és nemzetközi projektek A Központ feladatai: 1. Technológiatranszfer, hasznosítás: szabadalom, licence, spin-off 2. Tudományszervezés és disszemináció: Tudástérkép, KAR, kutatási jelentés, laborkatalógus, Regionális Innovációs Kiállítás, Nyugdíjas Egyetem, Junior Egyetem, Kutatók Éjszakája, Magyar Tudomány Ünnepe 3. Innovációs projektek, tehetséggondozás: SZE Duó, Üzleti Modell Verseny, Career Advantage, Design Thinking, Ready For Equity, Kreatív Nyári Egyetem, Spin-off Klub, Mentor Klub 4. Nemzetközi kapcsolatok: oktatói-, hallgatói mobilitás, EARASMUS, nemzetközi rendezvények, nemzetközi együttműködési megállapodások, vendégoktatók, külföldi pályázati lehetőségekről tájékoztatás 5. Egyetemi inkubátor: Proof of Concept központ, új termékek/szolgáltatások 7

8 TudásSZETT Tudomány- és tudásdisszeminációs tevékenységek a Széchenyi István Egyetemen TÁMOP /1/KONV A projekt időtartama: december január 31. A projekt költségvetése: Ft (SZE: Ft) Projektgazda: Széchenyi István Egyetem Konzorciumi partner: Universitas-Győr Nonprofit Kft. Főbb projektelemek: Széchenyi Duó alkotói pályázat SZE-Győr PwC Magyarország Üzleti Modell Verseny Demonstrációs eszköz pályázat Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár További rendezvények: Junior Egyetem, Junior Professzori Klub, Mentor Klub, Perbeszédverseny, Poszter kiállítás, Disszeminációt segítő kompetenciafejlesztő képzések, Science Café, Tudás-expo, Nyári Egyetem Informatikai fejlesztések: Egyetemi Tudományos Portál továbbfejlesztése, Ötletdoboz ötletmenedzsment funkció kialakítása Kiadványok: Kutatási kapacitások és eszközök, Kutatás-fejlesztés és innováció a Széchenyi István Egyetemen , ill

9 Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV A projekt kutatási programjának szerkezeti felépítése 1. főirány: járműipari anyagok és gyártástechnológiák 2. főirány: belsőégésű motorok mechanikai hatásfoka 3. főirány: jármű-informatikai és mechatronikai kutatások 4. főirány: nagy energiatartalmú és környezetbarát üzemanyagok és kenőanyagok A projekt időtartama április április 29. Kedvezményezett Széchenyi István Egyetem (konzorciumvezető) Pannon Egyetem (konzorciumi partner) Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásösszege A projekt teljes költségvetése

10 Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP A-11/1/KONV A projekt célja Új alapkutatási és célzott alapkutatási eredmények létrehozása a járműdinamika és -irányítás, a szimuláció és optimalizáció, valamint az elektromos és hibrid járművek hajtásláncának területén. A projekt révén megerősödik a tudományos potenciál a járműgyártási pólusokban, amely hozzájárul a magyar járműipari versenyképesség fenntartásához re a konzorcium felkészül arra, hogy a HORIZON 2020-ban megfogalmazott kutatási területeken bekapcsolódjon a nemzetközi projektekbe. A projekt időtartama szeptember augusztus 31. Konzorcium-vezető Széchenyi István Egyetem Konzorciumi partnerek Kecskeméti Főiskola Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege Ft 10

11 Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások TÁMOP A-11/1/KONV 1. Kutatási főirány Járműdinamikai és irányítástechnikai módszerek kutatása és algoritmusok kidolgozása Dr. Gáspár Péter kutatási főirányvezető 2. Kutatási főirány Elektromos és hibrid járművek elektronikus mérési, irányítási megoldásainak kutatása Dr. Varga Zoltán kutatási főirányvezető 3. Kutatási főirány Szimuláció és optimalizáció numerikus matematikai alapkutatása és alkalmazása hibrid és elektromos járművek kutatásában Dr. Horváth Zoltán kutatási főirányvezető 11

12 Támogatás: Ft Szakmai vezető: Dr. Palkovics László Projektvezető: Dr. Dinnyés Álmos Konzorciumvezető: Széchenyi István Egyetem Tagok: Miskolci Egyetem Óbudai Egyetem Pannon Egyetem Kecskeméti Főiskola Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés TÁMOP C-12/1/KONV

13 Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés TÁMOP C-12/1/KONV Főirányok 1. Ipari kapcsolatok fejlesztése Felelős: Miskolci Egyetem Vezető: Illés Béla SZE-Győr: Hanula Barna 2. K+F tevékenység fejlesztése Felelős: Pannon Egyetem Vezető: Czúni László SZE-Győr: Czinege Imre 3. Képzés fejlesztés Felelős: Kecskeméti Főiskola Vezető: Belina Károly SZE-Győr: Mészáros Attila 4. Nemzetközi tevékenység fejlesztése Felelős: Óbudai Egyetem Vezető: Várkonyiné dr. Kóczy Annamária SZE-Győr: Dőry Tibor 5. Intézményi szervezet- és szolgáltatásfejlesztés Felelős: Széchenyi István Egyetem Vezető: Szilasi Péter Tamás 13

14 "Smarter Transport" - Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP C-11/1/KONV Projekt kezdete november 1. Szakmai vezető Dr. Horváth Balázs Angol cím "Smarter Transport" - IT for co-operative transport system A támogatás összege Ft Tagok: Kecskeméti Főiskola Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Széchenyi István Egyetem 14

15 "Smarter Transport" - Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP C-11/1/KONV Kutatási főirányok: 1. Koncepcionális kutatások Főirányvezető: Dr. Földesi Péter Széchenyi István Egyetem 2. Közlekedési alapfolyamatok modellezése Főirányvezető: Dr. Horváth Zoltán Széchenyi István Egyetem 2-1 Infokommunikációs technológiák fejlesztése a nagyméretű közúti hálózatok közlekedési folyamatainak komplex modellezéséhez, a valós közlekedési folyamatok vizsgálatára és az optimális irányítására 2-2 A SmartCity-Smart Transport koncepció támogatására szolgáló IKT rendszerek számítógépes szimulációs és optimalizációs lehetőségeinek kutatása és az eredmények alkalmazása 3. Adatfeldolgozás Főirányvezető: Dr. Nádai László Óbudai Egyetem 3-1 Vegyes mérőrendszerekre támaszkodó, forgalmi adatgyűjtő technológia fejlesztése 3-2 Forgalmi adatgyűjtés vezeték nélküli hálózatokból származó mobilitási információk felhasználásával 15

16 "Smarter Transport" - Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása TÁMOP C-11/1/KONV Kutatási főirányok: 4. Irányítás Főirányvezető: Dr. Prileszky István Széchenyi István Egyetem 4-1 Infokommunikációs eszközök és rendszerek a közforgalmú (közösségi) közlekedés integrált tervezési-üzemeltetési folyamataiban 4-2 Forgalomlebonyolódási jellemzők előrebecslése 5. Beavatkozó rendszerek Főriányvezető: Dr. Varga Zoltán Széchenyi István Egyetem 5-1 Az infrastruktúrával és egymással kommunikációra képes járművekben alkalmazható vezetést és fenntarthatóságot támogató megoldások 5-2 Intelligens hajtású, minimális energiával hajtott alternatív jármű infokommunikáció eszközeivel történő bevezetése városi közlekedési rendszerbe 6. Kommunikációs felhő Főirányvezető: Edelmayer András - SZTAKI 6-1 Sok résztvevős, nagy területet átfogók közlekedés hálózatok forgalombiztonsági szempontból kritikus infokommunikációs és elektronikai rendszereinek minősítése 6-2 Intelligens járművek és közlekedési rendszerek kommunikációs módszerei 16

17 Áttekintés ÚSZT pályázatok,

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 18

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 2013. március-április Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó Ilona

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósításának motorja Szijártó Zsolt ügyvezető

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2010. ÁPRLIS 30. Tartalomjegyzék 1. forrástérkép tartalma 5 2. kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 Elfogadta a Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. június 27-i ülésén. Készült az IFUA Horváth & Partners közreműködésével. A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2007-2008. 2009. november 1. A prioritás bemutatása

Részletesebben

Lezárva: 2012. április 23.

Lezárva: 2012. április 23. Lezárva: 2012. április 23. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra. Köszöntő A világgazdaság elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó átalakulása

Részletesebben

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8

A 2012-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése 1/8 Képzési program fejlesztésére irányuló célok 2013. január 31-i vezetőségi átvizsgálás 3. sz. melléklete Nemzetközi képzési stratégia kidolgozása, Erasmus, ErasmusMundus, Dr. Némethy Sándor 2012. 03. 31.

Részletesebben

Köszöntő. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra.

Köszöntő. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra. Köszöntő A világgazdaság elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó átalakulása a hálózati gazdaság, a

Részletesebben

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa I. Adottságok Szeged Magyarország negyedik legnépesebb városa. Lakosainak száma kb. 160 ezer fő, a vonzáskörzetével együtt kb. 300 ezer fő munkaerőpiacára

Részletesebben

Tartalomjegyzék 35 36

Tartalomjegyzék 35 36 Tartalomjegyzék 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Köszöntő A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0056 - TudásSZEtt - Tudomány- és tudásdisszeminációs

Részletesebben

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció A Széchenyi István Egyetem küldetésnyilatkozatának újrafogalmazása és a 2009-2013

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010.

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010. Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV 2010. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV A

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Innovációs szótár és tudástár

Innovációs szótár és tudástár Innovációs szótár és tudástár Fogalom A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása Alapkutatás Alkalmazott kutatás Benchmarking Beruházás Biotechnológia Canberra kézikönyv Célzott

Részletesebben

Pannon Autóipari Klaszter Szolgáltatási struktúra 2006. 05. 17. A Pannon Autóipari Klaszter tevékenysége

Pannon Autóipari Klaszter Szolgáltatási struktúra 2006. 05. 17. A Pannon Autóipari Klaszter tevékenysége A Pannon Autóipari Klaszter tevékenysége A PANAC Divízió létrehozása A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) 2000. december 20-án, mintegy másfél éves előkészítési folyamat eredményeként került megalapításra.

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben