ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap II. Évfolyam 14. szám április Községi megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából Pilvax Kávéház, Márciusi Ifjak, Nemzeti dal, Tizenkét pont, Landerer nyomda: ezek a fogalommá vált szavak kisiskolás kortól minden magyar ember számára ugyanazt idézik fel: legnagyobb ünnepünket, március 15-ét. Büszkeséggel tekint erre a napra minden magyar, határon innen és túl. Egy megnyomorított, méltóságától megfosztott nép évszázados álmai, egy szebb jövő reménye látszott beteljesülni 160 évvel ezelőtt, március idusán. Állami ünnepünk előestéjén, március 14-én a Szabadság téri Emlékparkban emlékeztünk azokra, akik valóra váltották az álmokat: a reformkor nagy politikusaira, a Márciusi Ifjakra, a szabadságharc neves és névtelen hőseire, köztük a szülőföldjük Élni fogsz hazám, mert élned kell... dicsőség És boldogság lészen a te életed... Véget ér már a hétköznapi vesződség, Várd örömmel a szép derült ünnepet! védelmében fegyvert fogó rékasi honvédekre is. A községi ünnepség 17 órakor a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Ezt követően Agócs Gyula polgármester úr mondott köszöntőt. Ünnepi gondolataiban megemlítette az 1848/49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit, állomásait. Külön szólt e sorsdöntő, történelemformáló időszak Petőfi Sándor: Magyarok Istene Ajánló: old. - Irodalmi műsor Beíratkozás Kábeltévé hírlevél Tájékoztató Budapesti kirándulás Zrínyi matek verseny.10 - Jó tanuló High School musical Felsős farsang Autókiállítás Műv.ház programok Nőnap női szemmel Őszirózsás nőnap Alapítványi bál Bűzhatásról röviden Sport Küldjön egy képet Orvosi ügyelet Kék hírek Testületi helyi vonatkozásairól ban, akkor már nyugalmazott tanítóként, Farády László végzett kutatást a Damjanich János Múzeum néprajzi adattára számára. A nagy tiszteletben álló tanító úr valószínűleg ekkor jegyezte le a szájhagyományon alapuló történetet, mely szerint: március 5-én a győztes szolnoki csata után a megvert osztrák sereg maradványai Zagyvarékason, a Gyimesi utcán keresztül menekültek Újszász irányába. Településünk más vonatkozásban is aktív részesévé vált a dicső harcoknak. Polgármester úr is hangsúlyozta, hogy a honvédő harcokban 42 rékasi önkéntes vett részt. Agócs Gyula polgármester úr közvetlen stílusban előadott bevezetője után, a megtisztelő felkérésnek eleget téve, elmondtam ünnepi beszédemet. A jeles évforduló kapcsán a Rékasi Hírmondó olvasóival is szeretném megosztani elhangzott köszöntőm néhány részletén keresztül érzéseimet, gondolataimat. Jelszavaink valának: Haza és haladás fogalmazta meg Kölcsey Ferenc a reformkor célkitűzéseit szállóigévé vált gondolatában. A politikai küzdelmek, kulturális

2 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ eredmények mellett e közel negyed század legnagyobb érdeme a nemzeti öntudatra ébredés előkészítése volt. Magyar népből végre magyar nemzetté váltunk. Ekkor kezdődtek azok a társadalmi változások, melyre a koronát március 15-e tette fel április 11-én az V. Ferdinánd által szentesített törvények, egy új polgári Magyarország alapjait rakták le. Nagyrészt megvalósultak a 12 pontban megfogalmazott követelések. Miben rejlik a csodálatos eredmények titka? Elsősorban a nemzeti összefogásban és abban a hazafias lelkesedésben, példaértékű hősies helytállásban, mely a forradalmi napot, majd a szabadságharcot jellemezte. Közismert a reformkor két meghatározó politikusa, Széchenyi István és Kossuth Lajos között zajló vita. Más elképzeléseik voltak a polgári átalakulást, a nemzet felemelkedését, a haladást illetően. Nézetkülönbségük azonban nem alacsonyodott a személyeskedés szintjére, sőt a döntő pillanatban tudtak közösen fellépni, cselekedni. Mindketten tagjai lesznek az első független magyar kormánynak. Széchenyi a közlekedési tárcát, Kossuth a pénzügyeket irányítja. Magyarország első kormánya jól reprezentálja a nemzeti összefogást. Helyet kaptak benne a konzervatívok és az Ellenzéki Párt képviselői egyaránt. Bár a harmadik politikai erő, tömörülés, a radikális ifjak nem vehettek részt közvetlenül a kormány munkájában, az ország irányításában, mégis a forradalom főszereplői vitathatatlanul ők voltak március idusán új csillagok születtek a magyar történelemben. Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József és társaik együtt meneteltek a 160 évvel ezelőtti kora tavaszi napon az esőáztatta pesti utcákon. Minden bizonnyal féltek ők is a hatalom megtorlásától, mégis határozottan, magabiztosan cselekedtek, mikor eljött a tettek ideje. Elszántságukat táplálta a közös cél és az összefogás erejébe vetett hitük. A forradalom vér nélkül győzött, de történhetett volna másként is. A Pilvax Kávéház körének ifjú tagjait ekkor már folyamatosan figyelte a titkos rendőrség. Letartóztatásuk bármikor bekövetkezhetett. Elrettentő példaként szolgálhatott számukra Lovassy Lászlónak az Országgyűlési Ifjak vezetőjének esete, akit 1836-ban 10 év várbörtönre ítéltek, s aki a lelki teher alatt megőrült. Könnyen hasonló sorsra juthattak volna a Márciusi Ifjak is. A Landerer-Heckenast nyomda előtt már tekintélyes tömeg várta a szabad sajtó első termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A nyomdától néhány száz méterre, a április Vármegyeháza közelében volt a Károly laktanya. A katonaság szuronyrohama szerencsére elmaradt, mint ahogyan néhány órával később sem adta ki a budai főhad-parancsnokság a tűzparancsot. A bécsi fejleményektől és a felvonuló tömeg látványától megzavart helytartótanács is elfogadta az előterjesztett követelések nagy részét. A vér nélküli forradalom vívmányait azonban a szabadságharc csataterein kellett megvédeni, a Habsburg udvar támadásaival szemben. 55 ezer magyar honvéd áldozta életét a dicső harcokban. Településünk lakói is szép példáját adták a cselekvő hazafiságnak ezekben a nehéz időkben. Kossuth és a haza hívó szavára negyvenketten álltak be a honvédseregbe. Mit érezhettek a hadba vonulók? Talán Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényéből idézett sorokkal szemléltethetjük leginkább. Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig: az ország egyik bércfaláról A másikig verődött vissza, S midőn visszatért, már nem volt Jajkiáltás,, hanem harci riadó! megnépesült a kitűzött zászlók környéke. A földmíves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláit, A családapa boldog tűzhelyét, és ment a zászlók alá. Nem kellett félpénzzel csalogatni senkit, Egy nemzetiszínű kokárda volt az egész ajándék, Amit a belépő kapott. A rékasi honvédek nem ismeretlenek előttünk. Nevüket, sőt társadalmi helyzetüket is ismerjük. Legtöbben, 23 fő, foglalkozásuk szerint szolgaként és zsellérként bejegyzettek. Ők valószínűleg nincstelenek voltak, mégis megértették a hívó szót. Mellettük még tíz földműves, öt kézműves, egy pásztor és három muzsikus indult harcba. 23-an már 1848 nyarán és szeptemberében beálltak az éppen még csak szerveződő honvédseregbe. Köztük lehetett olyan, aki harcolt március 5-én, a szolnoki csatában Damjanich tábornok legendás hírű vörössipkásai között. Legtöbb rékasi honvéd a szabadságharc bukása, a világosi fegyverletétel után kapta meg elbocsájtó levelét. Tizenhárman viszont, a forrásként szolgáló lista alapján Klapka György tábornok Komáromot védő seregében szolgáltak. Külön büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy a környező településekhez mérten is nagyszámú volt a rékasi önkéntesek csapata. A névsorban szereplő családnevek többnyire ma is használatosak Zagyvarékason. Valószínű, hogy az egykori honvédek egyenes, vagy oldalági leszármazottai ma is élnek 2

3 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ közöttünk, akár jelen lehettek az ünneplők soraiban is. Görgey Artúr és a magyar fősereg Világosnál aug. 13-án Paszkievics cári herceg előtt teszi le a fegyvert. Klapka György csak hetekkel később, október 4-én adja át a komáromi várat. A szabadságharc elbukott, de március 15-e mégis a legszebb, legdicsőbb eseménye több mint ezeréves történelmünknek. Ez a nap nyitott utat visszafordíthatatlanul a polgári Magyarország és a modern nemzetállam létrejöttéhez. Sokan és sokszor megpróbálták már kisajátítani 1848 márciusának eszmeiségét. Bőven említhetnék erre példákat. Ez az ünnep azonban mindannyiunké, minden magyar emberé. Kicsiny és végletekig megosztott nép vagyunk itt Európa közepén. Éppen ezért úgy gondolom, csak akkor válunk méltóvá 1848 eszmeiségéhez: - Ha együvé tartozásunk érzését erősítjük önmagunkban és honfitársainkban egyaránt - Ha azt keressük a mindennapokban is, ami összeköt, nem pedig az ellentéteket, konfliktusokat erősítjük. - Ha szívünkben lelkünkben jól megfér egymás mellett a magyarság és európaiság büszke tudata, megőrizve hagyományaink sokszínűségét, nyelvünk-kultúránk ezerarcú gazdagságát. - Ha nem pusztán szavakkal, de cselekvő, tettrekész hazafisággal is igazoljuk hazaszeretetünket. Ünnepi beszédemet követően a Kék ibolya Műkedvelő Művészeti Csoport előadásában 1848-as katonadalokat hallhattunk. A toborzódalok után hagyományosan a helyi intézmények, szervezetek és pártok helyezték el koszorúikat a kopjafánál. Március 15-re iskolánk alsós diákjai már napokkal korábban megkezdik a felkészülést. Nemzetiszínű papírzászlókat készítenek, melyet az ünnepségen helyeznek el a kopjafa körül. A koszorúzás magasztos pillanatai után most is az apróságok népesítették be az emlékmű környékét, pillanatok alatt zászlódíszbe öltöztetve azt. A felső tagozatosok képviselői már igazi zászlókkal álltak díszsorfalat az ünnepség alatt. A községi megemlékezés hangosításáról most is idősebb és ifjabb Gál Béla gondoskodott. Az ünnepi rendezvény a Művelődési Ház színháztermében az általános iskola tanulóinak verses-zenés irodalmi műsorával folytatódott. Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy feszültségekkel, ellentétekkel terhes közéletünkből hiányzik az a nagy dolgokat teremtő közös akarat, mely 160 évvel ezelőtt megváltoztatta történelmünket. A legtöbb nép büszkén vállalja történelmét, nemzeti hagyományait. Nem kell messzire tekintenünk a példákat keresve. A környező országokban, a szomszéd népeknél mennyire meghatározó tényező az identitás, az együvé tartozás tudata. Mindenki megválaszolhatja önmagában saját lelkiismerete szerint a kérdést: Nálunk is így van? A hazaszeretet nem valami kikopott, elhasznált történelmi fogalom, amire sokan ma már csak legyintenek. Végig kell kísérnie egész életünket a bölcsőtől a szemfedélig. Jelen kell lennie hétköznapjainkban, ünnepnapjainkban egyaránt. Legyünk hát büszkék magyarságunkra, történelmünk nagyjaira, köztük 1848/49. ismert és ismeretlen hőseire! Cinka István Tanár Irodalmi műsor a községi megemlékezés folytatásaként A honfoglalás és az államalapítás óta a magyar nép legnagyobb tette volt. A forradalmat indító március 15-e jelkép lett, a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom. A II. világháború utáni Magyarországi kommunista rendszer nem tartotta nemzeti ünnepének. Az 1950-es években szocreál demonstrációkat tartottak, s az es eseményekhez, eszmékhez az internacionalizmust, a világforradalmat igyekeztek hozzákapcsolni. Az 1960-as évektől diákünneppé változtatták, forradalmi ifjúsági napok elnevezéssel összemosták március 15-ét, olyan napokkal, olyan évfordulókkal, amelyeknek semmi közük nem volt a márciusi ifjúsághoz. Akik e jeles nap eseményeihez méltán akartak ünnepelni, azokat nem ritkán rendőri gumibot várt. Az 1980-as évek végén rendőrök sorfalai között tízezres tömegek ünnepeltek méltósággal. Március 15-e eszméjét a magyar történelemben a különböző politikai erők sokszor próbálták meghamisítani és aktuálpolitikai célokból kihasználni, akadtak azonban ellenpéldák is. Ilyen volt az 1956-os forradalom, amikor október 23-án a szabadságot és függetlenséget követelő fiatalok a tömegek március 15-e eszméjét, a márciusi ifjak követeléseinek jó részét ismételték meg. A Magyar országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az es forradalom és szabadságharc kezdetének a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. 3

4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Községünkben a március 15-ei megemlékezés hagyományosan a Móricz Zsigmond Művelődési Házban folytatódik a koszorúzás után a Damjanich János Általános Iskola tanulóinak műsorával április március 14-én a színvonalas előadás aktív résztvevői voltak énekkarunk tagjai, illetve volt diákjaink is. A színpadképet Gyáfrás - Szabó Mónika tanárnő készítette dekoráció, illetve a Jánosi Istvánné által varrt gyönyörű zászlók tömege színesítette. Szereplők: Dóra Márton, Fekete Viktória, Pomázi Fruzsina 5. osztályosok, Kiss Levente, Kispál Klaudia Kata, Szojka Angéla 6. osztályosok, Dékány Gábor, Gál Tamás, Kólya Ádám 7. osztályosok, Rusvai Péter, Sági Tibor 8. osztályosok, Újfalusi Bernadett és Újvári Evelin a Széchenyi István Gimnázium dráma tagozatos tanulói. Az énekkar tagjai. Szólót énekelt Nagy Georgina és Dóra Márton. A műsort összeállította és betanította: Dóra Istvánné és Somodi Anett tanárnő. Dóra Istvánné tanár KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Tisztelt Szülő/k/! Értesítem, hogy a Közoktatási törvény értelmében a tankötelessé vált gyermekek általános iskolai beíratását április 21-én és április 22-én 8 00 órától óráig tartja az általános iskola /emeletes iskola/ igazgatóhelyettesi irodájában. A beíratkozásra kérem, hozza magával a következőket: - a gyermek anyakönyvi kivonatát, Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Óvodai beíratkozás ideje: május május 7.-e 7 órától 17 óráig. Az óvodába beírathatók mindazok, akik augusztus 31.-ig betöltik a harmadik életévüket. FELHÍVÁS BEÍRATKOZÁSRA Iskola Óvoda - a gyermek fejlettségét tanúsító óvodai igazolást, - a diákigazolványhoz 1 db 4 x 4-es fénykép, Ft a diákigazolvány megrendeléséhez. Felhívom a figyelmét, ha gyermekét nem a lakóhelyén akarja iskolába járatni, akkor is ide kell beíratni, és a távozási igazolást kikérni. Gyermekük iskolai tanulásához sikert, örömet, egészséget kívánok. Polónyi László igazgató Kötelezően beíratni az 5. életévüket betöltött, tanköteles korú gyermekeket. A beíratáshoz szükséges, a gyermek születését és lakcímét igazoló okmány. Borsodiné Kézér Valéria óvodavezető 4

5 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Tisztelt Előfizetőink! Ez úton is köszönjük, hogy csatlakoztak Zagyvarékas kábeltelevíziós hálózatához, és igénybe veszik szolgáltatásainkat! Reméljük, hogy az eddig eltelt rövid idő alatt, tartalmas szórakozást, kellemes időtöltést nyújthattunk Önnek, és kedves családjának! Az elmúlt hetekben, bizonyára észlelték, hogy sajnálatosan, több esetben, viharos időben nem működött a hálózat. Ez úton is tájékoztatjuk Önöket, hogy ennek oka, a hálózat energiaellátásának kiesése volt. Sajnálatos, de az áramellátás helyreállítását csak az áramszolgáltató végezheti, hiszen minden esetben a saját hálózata hibásodott meg. Ez úton is kérjük szíves elnézésüket abban a reményben, hogy a jövőben ezek a hibák nem fordulnak majd elő! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatott műsorokért fizetendő jogdíjak egy részének jelentős emelkedése, valamint a KSH által 2008-ra jelzett infláció mértéke arra kényszerít minket, hogy igen csekély mértékben, de megemeljük árainkat. Az áremelés minimális mértékének köszönhetően a Telsat Kft. továbbra is a legkedvezőbb áron szolgáltathat Önnek től érvényes áraink: Információs csomag: Alap csomag: Családi csomag: HBO: Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó A jogdíjemelkedések miatt egyes műsorokat kiváltottunk más, kedvezőbb áron beszerezhető, de hasonló program összetételű csatornával. A változásokat a csatornakiosztásunk tartalmazza. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy eredményesen befejeződtek az internet és telefon szolgáltatás megindításának előkészületei. Díjak a következő oldalon találhatóak. Köszönjük eddigi bizalmukat, és reméljük, hogy továbbra is előfizetőink között tisztelhetjük Önöket is! Tisztelettel: Telsat Kft. Zagyvarékas, Rákóczi Ferenc u. 56. tel: 56/ Kedd óráig, Péntek óráig, Nr. CH MHz.25 Csatorna Nyelv S6 140 Budapest TV magyar 2. S7 147 Deutche Welle ném/ang/sp 3. S8 154 TV 5 francia 4. S9 161 Duna TV magyar 5. S Autonómia magyar 6. C5 175 MTV-2 magyar 7. C8 196 TV-2 magyar 8. C9 203 RTL Klub magyar 9. C Szolnok TV magyar 10. C MTV-1 magyar 11. C Info-Csatorna magyar 12. S CNN magyar 13. S ATV magyar 14. S Hír TV magyar 15. S Reality TV magyar 16. S ZDF német 17. S Bubble Hits angol 18. S BBC WORLD angol 19. S Rai uno német Sport1 magyar Sport2 magyar Viva magyar Cartoon / TCM magyar/angol Eurosport magyar Discovery magyar Animal Planet magyar/angol Film+ magyar Hallmark magyar saját video csatorna Viasat 3 magyar National Geographic magyar Sport Klub magyar Vitál TV magyar VH1 angol Spektrum magyar AXN magyar Filmmúzeum magyar Cool TV magyar Minimax+A+ magyar/angol TV Paprika magyar Jetix+Foxsport magyar Club/Irisz magyar Travel Channel magyar/angol Hustler TV eredeti 45. HBO magyar Ft Információs csomag: 1390-Ft. Alap csomag: 2890-Ft. Családi csomag: 3650-Ft. 5

6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Szélessávú internet és telefon kábeltévén, Zagyvarékason! Zagyvarékas kábeltévé hálózata új, ma már mindenki számára fontos, jó minőségű és kedvező árú szolgáltatással bővült! A kiépült kábeleken, a legjobb feltételeket nyújtó Dunaweb kft. biztosítja a minden igényt kielégítő, kábeles, szélessávú internet és telefon hozzáérést. A szükséges munkákat elvégeztük, a szolgáltatás a rendelkezésükre áll. A kábeles internet kapcsolat legfőbb előnyei: Várjuk tisztelt előfizetőink jelentkezését! Folyamatos, 24 órás Internet elérés Korlátlan forgalom Nem szükséges vezetékes telefon-előfizetés Nincs percdíj Gyors Internet kapcsolat Igény esetén saját domain név Levelezés Webtárhely Hálózatok csatlakoztatása Kedvező ár/teljesítmény viszony Saját szerverek üzemeltetése Hálózat csatlakoztatása Fix IP cím Ugyanazon a kábelen működik, mint a kábeltévé Internet szolgáltatásaink, és díjai: Magán KTV 256 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (2.999 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (3.400 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa (6.000 Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 256/64 kbps sebesség 1 db cím 10 MB tárhely Magán KTV 512 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (4.000 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (4.399 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa (7.200 Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 512/96 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely Magán KTV 1024 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (4.499 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (4.900 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa (8.400 Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 1024/128 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely Magán KTV 1536 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (4.999 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (5.399 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa ( Ft) Ft + Áfa ( Ft) 6

7 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 1536/128 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely Magán KTV 2048 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (5.500 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (5.899 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa ( Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 2048/256 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely DunaWeb D-fon telefon szolgáltatásaink, és díjai: D-fon Magán D-fon Üzleti Hívásfelépítési díj 0.00 Ft 0.00 Ft Hálózaton belüli hívás díj* 0.00 Ft 0.00 Ft Helyi hívás percdíja kedvezményes 5.00 Ft 5.00 Ft Helyi hívás percdíja csúcsidő 7.00 Ft 7.00 Ft Belföld percdíja kedvezményes 7.00 Ft 7.00 Ft Belföld percdíja csúcsidő Ft 9.50 Ft T-com percdíja kedvezményes 7.00 Ft 7.00 Ft T-com távolsági hívás percdíja csúcsidő 9.00 Ft 8.50 Ft Budapesti percdíja kedvezményes 5.00 Ft 5.00 Ft Budapesti hívás percdíja csúcsidő 7.00 Ft 6.50 Ft Magyarországi mobil kedvezményes Ft Ft Magyarországi mobil percdíja csúcsidő Ft Ft Havi alapdíj Ft Ft A díjak az áfát tartalmazzák. Csúcsidő: Hétköznap Tájékoztató A Március 9-i országos népszavazás zagyvarékasi eredményéről 1.kérdés: kórházi napidíj 2.kérdés: vizitdíj 3.kérdés: tandíj Urnában lévő szavazólap ok száma Eltérés a szavazók számától Érvénytelen szavazatok száma Érvényes szavazatok száma Érvényes IGEN szavazatok száma Érvényes NEM szavazatok száma

8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Az országos népszavazás névjegyzékében a népszavazást megelőző napon 3000 választópolgár szerepelt. Igazolással szavazás miatt 2 fő választópolgár kérte a névjegyzékbe vételét a szavazás napján. A 3002 fő választópolgár közül községünkben 1510 fő ( 50,3%) kereste fel a lakóhelye szerinti szavazókört. A népszavazás valamennyi szavazókörben zavartalanul folyt le, jogorvoslati kérelem benyújtására nem került sor. Jenesné Paróczai Erika HVI vezetője A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 2007.évi tevékenységéről, többször módosított 1997.évi CLVII.tv.19 (1) bekezdésében meghatározottak értelmében ( alapján ). 1. Számviteli beszámoló: Bevételek: Ft. Kiadások: Ft. Tárgyi vagyon: Ft. Ebből lekötött készpénz: Ft. 2. Költségvetési támogatást nem kaptunk. 3. A vagyon felhasználása. Pénztári egyenleg: Ft. Bankban lekötve: Ft. 4. Célszerinti juttatást nem kaptunk. 5. A központi költségvetési szervtől támogatást nem kaptunk. A helyi önkormányzattól Ft támogatást kaptunk. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 6. Nem nyújtottunk sem pénzbeni, sem természetbeni juttatást az alapítvány tisztségviselőinek, tagjainak. 7. Üléseinket az alapító okirat szerint megtartottuk. 8. A kuratórium által végzett munka rövid bemutatása: Alapvető célunk a Zagyvarékasi Általános Iskola nevelő-oktató munkája feltételeinek további javítása volt. Ennek érdekében támogattuk a tanulmányi, kulturális és sport versenyeket és rendezvényeket, 260 fő tanuló tanév végi kirándulását, 150 fő tanuló nyári táborozását. Gyarapítottuk a szemléltető eszköz állományt, illetve a szakkönyvállományt. Megjavítottuk az egyes oktatási eszközöket, illetve karbantartottuk azokat. Megszerveztük az alapítványi bált. Mihályi István kuratóriumi elnök alapító Ignácz Mihályné, gazdasági felelős 8

9 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ISKOLA ÉS ÓVODA Március 8. Ezen a napon szokták, szoktuk köszönteni a nőket. Most azonban nekem más miatt is jelentős ez a dátum. Néhány kedves kolléganőm, Földes Imréné, Koncsek Erzsébet és Simonné Dora Magdolna tanító nénik úgy gondolták, hogy ezen a szombati napon lehetne valami mást csinálni. Megszerveztek egy buszos kirándulást kis országunk annál szebb fővárosába az iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak, melyre meghívták Polónyi Katalin tanárnőt és engem is. Az utunk mondhatni elég korán elkezdődött, hiszen már fél tízre a Planetáriumban kellett lennünk, így hétkor pontosan el is indultunk kicsit szomorkás, esőre álló időben. Szerencsére a gyerekek hangulata sokkal jobb volt az időjárásnál. Megérkezvén a Planetárium kupolás épületébe, mindenki egyre izgatottabb lett. Elfoglaltuk ülőhelyeinket, s megszólalt Halász Judit, aki a Napnak kölcsönözve hangját elmondta, hogy mesélni fog a tanulóknak- és nekünk, felnőtteknek is-a legfényesebb bolygóról, a Napról és családjáról. A következő percekben teljes sötétségbe borult a terem és feltárult elénk egy tiszta időben látható csillagos éj. Ekkor nem volt olyan, aki nem adott hangot csodálkozásának. Ha még nem voltak itt, bátran ajánlhatom Önöknek, utazzanak él és nézzék meg! Ha már voltak, mint mi felnőttek is, azt hiszem, akkor sem árt megismételni. Fantasztikus volt! Úgy láttam, s hallottam, a tartalmas mese után minden gyermek tudta már, mi is a Szaturnusz, mi az a ködfelhő körülötte, melyik a vörös bolygó, megismerkedhettünk a Merkúrral, Vénusszal, s természetesen a Holddal is. Kíváncsi voltam, kollégáim hová, merre tervezik még az utunkat, és érdekes lesz-e, hiszen az első élményünk igen szenzációs volt. De természetesen nem csalódtunk. A következő állomásunk egy rövid séta után a Vajdahunyadvára volt, s benne a Mezőgazdasági Múzeum. Itt Húsvét 2008 névvel egy húsvéti játszóházat találtunk. Tanulóink nagy kíváncsisággal indultak neki egy húsvéti szokásokat felelevenítő kalandtúrának, melynek a végén megtaláltuk a játszóházat. Na itt aztán már készültek a BUDAPEST különböző módszerekkel szebbnél szebbre festett tojások! Lehetett tojásokat patkolni is, sőt mézeskalácsokat díszíteni, csuhéból nyuszit, virágokat csinálni, és akár felnőttek segítségével vagy egyedül kosarat fonni. Ekkor sajnáltam, hogy nem hoztam váltóruhát. Én ugyanis régebben igen szerettem kosarat fonni, sőt nem egyet készítettem hajdanán a családomnak és magamnak is. A gyerekeinknek viszont nem kellett pótruha! Néhány perc alatt szétszéledve mindenki talált egy-egy számára szórakoztató asztalkát, és időről elfeledkezve készítettek szebbnél szebb dolgokat. Sajnos néhányat még itthon sem tudtak megmutatni, hiszen a finom mézeskalács szépen feldíszítve igen ínycsiklandozó volt Miközben mi különféle ügyességfejlesztő dolgokat csináltunk a tojásokkal, addig a tanítónők leadták a kalandtúra megfejtését, s megkapták a jutalmat, melyet a kirándulás végén osztottak szét a tanulóknak. Következett egy rövid séta a Mezőgazdasági Múzeum épületében, ahol különféle kitömött állatok mellett régi gépeket láthattunk. A diákok a séta végén beültek kicsit megpihenni egy régi mozinak berendezett helyiségbe, ahol a halászat ősi módjáról, majd a ménesekről láthattunk rövid filmecskét. A várból elsétálva megnéztük a Szépművészeti Múzeum épületét, majd a Hősök terén töltöttünk el időt. Ekkor már az ég is kegyes volt hozzánk, mert igen szép időnk lett. Körüljártuk a hét vezér szobrait, majd a tanító nénikkel felidézték a gyerekek történelmi tanulmányaikat, s beszélgettek a téren látható királyokról. Innen a buszhoz vezetett az utunk, s uzsonna után elindultunk kirándulásunk végállomásához, a Közlekedési Múzeumhoz. A Közlekedési Múzeum bejárata előtt megnézhettük milyen részekből épültek fel Budapest hídjai. A múzeumban először a mozdonyokat néztük meg, ahol nagy érdeklődéssel vártuk a terepasztal bemutatóját. Úgy láttam, a gyerekeknek nagyon tetszett ez a bemutató. Nem csodálkoznék, ha néhány fiú esetleg következő karácsonykor ezt kérne a Jézuskától. 9

10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Nagy kíváncsisággal töltötte el a gyerekeket, hogy az űrhajós résznél be lehetett ülni egy mentőkabinba. Külön köszönet itt Polónyi Katalin tanárnőnek, aki minden jelentkező tanulót nagy nyugalommal lefotózott. Megnéztük a régi motorok és autók kiállítótermét is. A múzeum végére tanulóinkkal kellően elfáradva, rengeteg élménnyel visszasétáltunk a buszhoz. Elindultunk haza. Pár kilométer után az elfáradt tanulóink újraéledve, hangosan énekeltek népdalokat, popzenéket Koncsek tanító néni vezetésével. Március 8. Idén ez a dátum nekem nemcsak a nők napját jelenti Köszönöm, hogy együtt lehettem a gyerekekkel, tanulóinkkal és kollégáimmal ezen a borúsnak induló április mégis derűs időjárású napon! Jó érzés volt látni, hogy egy ilyen kirándulás mennyire összekovácsolja a résztvevőket. Úgy érzem, méltán köszönhetem meg minden szülő nevében, hogy ezen a napon kollégáim nem otthon, családjukkal ünnepelték Önmagukat, mint nőket! Én nagyon jól éreztem magam, nagyon sok élménnyel tértem haza. Remélem, kedvet csináltam azoknak a tanulóknak is, akik most nem, de talán legközelebb már jönni fognak! Tényleg!Tanító nénik! Legközelebb merre mentek?mehetek? Juhász Gabriella Az idei tanévben is megrendezésre került a MATEGYE Alapítvány által a Zrínyi Ilona Matematika verseny, melyen az általános iskolák osztályos tanulói vehetnek részt. Február 22-én izgatottan indultunk Szolnokra, a különböző helyszínekre. A harmadikosak és a negyedikesek a Fiumei Úti Általános Iskolában, az ötödikesek és a hatodikosok a Kassai Úti Általános Iskolában, a hetedikesek és a nyolcadikosak a Szent- Györgyi Albert Általános Iskolában oldották meg feladataikat. A negyedikeseknek 25 feladat megoldására 60 percük volt, az ötödikeseknek és a hatodikosoknak 75 perc jutott 25 feladatra, a hetedikeseknek 90 percük volt 30 feladat megoldására. Az eredményre 1-2 hetet mindig várnunk kell, így nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy Kispál Klaudia Kata 6. osztályos tanulót meghívták Jászberénybe, az ünnepélyes eredményhirdetésre. Március 10-én utaztunk Jászberénybe az ünnepségre. Kispál Klaudia Kata a 363 megyénkben induló tanuló közül a 3. helyet szerezte meg. Jutalmul egy nagyon szép könyvet és bronzérmet vehetett át. Gratulálunk! Iskolánkban több éves hagyomány, hogy a tanév folyamán a jó tanulmányi és sporteredményt elérő tanulókat e kitüntetéssel jutalmazzuk. Kevés olyan diák van, nemcsak nálunk, hanem más iskolákban is, aki mindkét feltételt magas szinten tudja teljesíteni. Mindazonáltal a díj alapítása óta még mindig volt arra érdemes tanulónk, esetenként több is. A zagyvarékasi Kispál András családjában hagyománya is van ennek a Zrínyi Ilona Matematika Verseny Jó tanuló, jó sportoló Büszkék lehetünk a többi diákunkra is, hiszen mindegyik évfolyamon bejutottak az első 100 közé. A felkészítő tanárok: 3.oszt. Földes Imréné 4.oszt. Simonné Dora Magdolna 5.oszt. Cinka Istvánné 6.oszt. Somodi Anett 7.oszt. Békési Attila 8.oszt. Somodi Anett Gratulálunk, és további sikereket kívánunk! Somodi Anett tanár díjnak. Mind a négy kislánya jó tanulmányi eredménnyel és sportsikerekkel büszkélkedhet. Tanulmányi munkájukról a kitűnő bizonyítvány, a tollaslabdában elért sportteljesítményükről számtalan hazai és nemzetközi versenyen szerzett serleg, érem, oklevél tanúskodik. A lányok közül ketten is részesültek iskolánk e megtisztelő elismerésében. Nővérei teljesítménye mögött a legkisebb, Kispál Klaudia Kata 10

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Kihívás Napja. ÁRA:200 Ft

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Kihívás Napja. ÁRA:200 Ft Önkormányzati időszaki lap Az idén május 23-án került megrendezésre a Kihívás Napja országszerte. Május 16-án Budapesten került sor a szervezők számára egy megbeszélésre, ahol át lehetett venni a megrendelt

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap I. Évfolyam 8. szám 2007. szeptember ÁRA:200 Ft Ajánló: old. - Móricz-hagyomány...4 - Meghívó...6 - Tiszta a levegő...6 - A száztizennegyedik...8 - Kerékpártúra...8

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Emberségről példát, vitézségről formát Serfőző Simon a Balassi-emlékkard kitüntetettje 2008 a reneszánsz éve Magyarországon. 550 évvel ezelőtt egy mindössze 15 éves fiatalember

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Alapítványi bál 2010. HU ISSN 1789-8153 (Online)

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Alapítványi bál 2010. HU ISSN 1789-8153 (Online) Önkormányzati időszaki lap ZAGYVARÉKASI Alapítványi bál 2010. HÍRMONDÓ IV. Évfolyam 35. szám-2010 március HU ISSN 1789-8153 (Online) Az idei évben ismét megrendeztük a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány bálját.

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap II. Évfolyam 18. szám-2008 szeptember HU ISSN 1789-8153 (Online) Zagyvarékas Díszpolgára: Dr. Bíró Boldizsár Bíró Boldizsár 1948. augusztus 31-én Budapesten

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap V. Évfolyam 46. szám - 2011. április HU ISSN 1789-8153 (Online) Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 24-én tett látogatást Zagyvarékason. A községházán

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ IV. Évfolyam 37. szám-2010 május HU ISSN 1789-8153 (Online) Nemzetközi tornán szerepeltünk Április 3-4-én került megrendezésre a 125 éves UTE, és a Debreceni

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Tisztelt Zagyvarékasi Polgárok! Tekintettel arra, hogy a Zagyvarékasi Hírmondó ebben az évben utolsó alaklommal jelenik meg, megragadom az alkalmat, hogy

Részletesebben

Önkormányzati időszaki lap II. Évfolyam 11. szám 2007. december- 2008. január ÁRA:200 Ft

Önkormányzati időszaki lap II. Évfolyam 11. szám 2007. december- 2008. január ÁRA:200 Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap II. Évfolyam 11. szám 2007. december- 2008. január ÁRA:200 Ft Ajánló: old. - Iskolai karácsony...2 - Nyíregyházi utazás...3 - Süti sütő verseny...3 - ÖNO

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található.

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található. A Deszki Falunkért Egyesület lapja www.falunkert.hu XXIII. évfolyam 3. szám 2013. március Ünnepeltünk Március 14-én, csütörtök este 18 órakor került megrendezésre a nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara Őszi fasor XXII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Önkormányzati hírek ÜNNEPEK

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap III. Évfolyam 29. szám-2009 szeptember HU ISSN 1789-8153 (Online) Ajánló: old. - Falunap 2009.... 4 - Falunap képekben... 7 - Közérdekű infó... 11 - Iskola...

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

Koszorúzás - Március 15. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Nőnap a Defekt Duóval

Koszorúzás - Március 15. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Nőnap a Defekt Duóval CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 3. szám 2010. március 22. Koszorúzás - Március 15. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Nőnap a Defekt Duóval - Veszettség elleni eboltás - Farsang - Sportélet

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Szüreti buli. Vendégünk volt Gergely Ferenc és Borsi-Kálmán Béla

Szüreti buli. Vendégünk volt Gergely Ferenc és Borsi-Kálmán Béla 2008. október 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 10. szám 2008. október Ára: 150 Ft Ezüstben - aranyban: Jóban és rosszban Az elmúlt hét vasárnapján tartották az ezüst és arany házassági

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI. Móricz Zsigmond Találkozó. 2012. szeptember 21.

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI. Móricz Zsigmond Találkozó. 2012. szeptember 21. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VI. Évfolyam 09. szám - 2012. szeptember ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kitüntetések Szent István napján Gólya és Liliom Falunap 2012 19. nyári napközis

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben