ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap II. Évfolyam 14. szám április Községi megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából Pilvax Kávéház, Márciusi Ifjak, Nemzeti dal, Tizenkét pont, Landerer nyomda: ezek a fogalommá vált szavak kisiskolás kortól minden magyar ember számára ugyanazt idézik fel: legnagyobb ünnepünket, március 15-ét. Büszkeséggel tekint erre a napra minden magyar, határon innen és túl. Egy megnyomorított, méltóságától megfosztott nép évszázados álmai, egy szebb jövő reménye látszott beteljesülni 160 évvel ezelőtt, március idusán. Állami ünnepünk előestéjén, március 14-én a Szabadság téri Emlékparkban emlékeztünk azokra, akik valóra váltották az álmokat: a reformkor nagy politikusaira, a Márciusi Ifjakra, a szabadságharc neves és névtelen hőseire, köztük a szülőföldjük Élni fogsz hazám, mert élned kell... dicsőség És boldogság lészen a te életed... Véget ér már a hétköznapi vesződség, Várd örömmel a szép derült ünnepet! védelmében fegyvert fogó rékasi honvédekre is. A községi ünnepség 17 órakor a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Ezt követően Agócs Gyula polgármester úr mondott köszöntőt. Ünnepi gondolataiban megemlítette az 1848/49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit, állomásait. Külön szólt e sorsdöntő, történelemformáló időszak Petőfi Sándor: Magyarok Istene Ajánló: old. - Irodalmi műsor Beíratkozás Kábeltévé hírlevél Tájékoztató Budapesti kirándulás Zrínyi matek verseny.10 - Jó tanuló High School musical Felsős farsang Autókiállítás Műv.ház programok Nőnap női szemmel Őszirózsás nőnap Alapítványi bál Bűzhatásról röviden Sport Küldjön egy képet Orvosi ügyelet Kék hírek Testületi helyi vonatkozásairól ban, akkor már nyugalmazott tanítóként, Farády László végzett kutatást a Damjanich János Múzeum néprajzi adattára számára. A nagy tiszteletben álló tanító úr valószínűleg ekkor jegyezte le a szájhagyományon alapuló történetet, mely szerint: március 5-én a győztes szolnoki csata után a megvert osztrák sereg maradványai Zagyvarékason, a Gyimesi utcán keresztül menekültek Újszász irányába. Településünk más vonatkozásban is aktív részesévé vált a dicső harcoknak. Polgármester úr is hangsúlyozta, hogy a honvédő harcokban 42 rékasi önkéntes vett részt. Agócs Gyula polgármester úr közvetlen stílusban előadott bevezetője után, a megtisztelő felkérésnek eleget téve, elmondtam ünnepi beszédemet. A jeles évforduló kapcsán a Rékasi Hírmondó olvasóival is szeretném megosztani elhangzott köszöntőm néhány részletén keresztül érzéseimet, gondolataimat. Jelszavaink valának: Haza és haladás fogalmazta meg Kölcsey Ferenc a reformkor célkitűzéseit szállóigévé vált gondolatában. A politikai küzdelmek, kulturális

2 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ eredmények mellett e közel negyed század legnagyobb érdeme a nemzeti öntudatra ébredés előkészítése volt. Magyar népből végre magyar nemzetté váltunk. Ekkor kezdődtek azok a társadalmi változások, melyre a koronát március 15-e tette fel április 11-én az V. Ferdinánd által szentesített törvények, egy új polgári Magyarország alapjait rakták le. Nagyrészt megvalósultak a 12 pontban megfogalmazott követelések. Miben rejlik a csodálatos eredmények titka? Elsősorban a nemzeti összefogásban és abban a hazafias lelkesedésben, példaértékű hősies helytállásban, mely a forradalmi napot, majd a szabadságharcot jellemezte. Közismert a reformkor két meghatározó politikusa, Széchenyi István és Kossuth Lajos között zajló vita. Más elképzeléseik voltak a polgári átalakulást, a nemzet felemelkedését, a haladást illetően. Nézetkülönbségük azonban nem alacsonyodott a személyeskedés szintjére, sőt a döntő pillanatban tudtak közösen fellépni, cselekedni. Mindketten tagjai lesznek az első független magyar kormánynak. Széchenyi a közlekedési tárcát, Kossuth a pénzügyeket irányítja. Magyarország első kormánya jól reprezentálja a nemzeti összefogást. Helyet kaptak benne a konzervatívok és az Ellenzéki Párt képviselői egyaránt. Bár a harmadik politikai erő, tömörülés, a radikális ifjak nem vehettek részt közvetlenül a kormány munkájában, az ország irányításában, mégis a forradalom főszereplői vitathatatlanul ők voltak március idusán új csillagok születtek a magyar történelemben. Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József és társaik együtt meneteltek a 160 évvel ezelőtti kora tavaszi napon az esőáztatta pesti utcákon. Minden bizonnyal féltek ők is a hatalom megtorlásától, mégis határozottan, magabiztosan cselekedtek, mikor eljött a tettek ideje. Elszántságukat táplálta a közös cél és az összefogás erejébe vetett hitük. A forradalom vér nélkül győzött, de történhetett volna másként is. A Pilvax Kávéház körének ifjú tagjait ekkor már folyamatosan figyelte a titkos rendőrség. Letartóztatásuk bármikor bekövetkezhetett. Elrettentő példaként szolgálhatott számukra Lovassy Lászlónak az Országgyűlési Ifjak vezetőjének esete, akit 1836-ban 10 év várbörtönre ítéltek, s aki a lelki teher alatt megőrült. Könnyen hasonló sorsra juthattak volna a Márciusi Ifjak is. A Landerer-Heckenast nyomda előtt már tekintélyes tömeg várta a szabad sajtó első termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A nyomdától néhány száz méterre, a április Vármegyeháza közelében volt a Károly laktanya. A katonaság szuronyrohama szerencsére elmaradt, mint ahogyan néhány órával később sem adta ki a budai főhad-parancsnokság a tűzparancsot. A bécsi fejleményektől és a felvonuló tömeg látványától megzavart helytartótanács is elfogadta az előterjesztett követelések nagy részét. A vér nélküli forradalom vívmányait azonban a szabadságharc csataterein kellett megvédeni, a Habsburg udvar támadásaival szemben. 55 ezer magyar honvéd áldozta életét a dicső harcokban. Településünk lakói is szép példáját adták a cselekvő hazafiságnak ezekben a nehéz időkben. Kossuth és a haza hívó szavára negyvenketten álltak be a honvédseregbe. Mit érezhettek a hadba vonulók? Talán Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényéből idézett sorokkal szemléltethetjük leginkább. Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig: az ország egyik bércfaláról A másikig verődött vissza, S midőn visszatért, már nem volt Jajkiáltás,, hanem harci riadó! megnépesült a kitűzött zászlók környéke. A földmíves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláit, A családapa boldog tűzhelyét, és ment a zászlók alá. Nem kellett félpénzzel csalogatni senkit, Egy nemzetiszínű kokárda volt az egész ajándék, Amit a belépő kapott. A rékasi honvédek nem ismeretlenek előttünk. Nevüket, sőt társadalmi helyzetüket is ismerjük. Legtöbben, 23 fő, foglalkozásuk szerint szolgaként és zsellérként bejegyzettek. Ők valószínűleg nincstelenek voltak, mégis megértették a hívó szót. Mellettük még tíz földműves, öt kézműves, egy pásztor és három muzsikus indult harcba. 23-an már 1848 nyarán és szeptemberében beálltak az éppen még csak szerveződő honvédseregbe. Köztük lehetett olyan, aki harcolt március 5-én, a szolnoki csatában Damjanich tábornok legendás hírű vörössipkásai között. Legtöbb rékasi honvéd a szabadságharc bukása, a világosi fegyverletétel után kapta meg elbocsájtó levelét. Tizenhárman viszont, a forrásként szolgáló lista alapján Klapka György tábornok Komáromot védő seregében szolgáltak. Külön büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy a környező településekhez mérten is nagyszámú volt a rékasi önkéntesek csapata. A névsorban szereplő családnevek többnyire ma is használatosak Zagyvarékason. Valószínű, hogy az egykori honvédek egyenes, vagy oldalági leszármazottai ma is élnek 2

3 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ közöttünk, akár jelen lehettek az ünneplők soraiban is. Görgey Artúr és a magyar fősereg Világosnál aug. 13-án Paszkievics cári herceg előtt teszi le a fegyvert. Klapka György csak hetekkel később, október 4-én adja át a komáromi várat. A szabadságharc elbukott, de március 15-e mégis a legszebb, legdicsőbb eseménye több mint ezeréves történelmünknek. Ez a nap nyitott utat visszafordíthatatlanul a polgári Magyarország és a modern nemzetállam létrejöttéhez. Sokan és sokszor megpróbálták már kisajátítani 1848 márciusának eszmeiségét. Bőven említhetnék erre példákat. Ez az ünnep azonban mindannyiunké, minden magyar emberé. Kicsiny és végletekig megosztott nép vagyunk itt Európa közepén. Éppen ezért úgy gondolom, csak akkor válunk méltóvá 1848 eszmeiségéhez: - Ha együvé tartozásunk érzését erősítjük önmagunkban és honfitársainkban egyaránt - Ha azt keressük a mindennapokban is, ami összeköt, nem pedig az ellentéteket, konfliktusokat erősítjük. - Ha szívünkben lelkünkben jól megfér egymás mellett a magyarság és európaiság büszke tudata, megőrizve hagyományaink sokszínűségét, nyelvünk-kultúránk ezerarcú gazdagságát. - Ha nem pusztán szavakkal, de cselekvő, tettrekész hazafisággal is igazoljuk hazaszeretetünket. Ünnepi beszédemet követően a Kék ibolya Műkedvelő Művészeti Csoport előadásában 1848-as katonadalokat hallhattunk. A toborzódalok után hagyományosan a helyi intézmények, szervezetek és pártok helyezték el koszorúikat a kopjafánál. Március 15-re iskolánk alsós diákjai már napokkal korábban megkezdik a felkészülést. Nemzetiszínű papírzászlókat készítenek, melyet az ünnepségen helyeznek el a kopjafa körül. A koszorúzás magasztos pillanatai után most is az apróságok népesítették be az emlékmű környékét, pillanatok alatt zászlódíszbe öltöztetve azt. A felső tagozatosok képviselői már igazi zászlókkal álltak díszsorfalat az ünnepség alatt. A községi megemlékezés hangosításáról most is idősebb és ifjabb Gál Béla gondoskodott. Az ünnepi rendezvény a Művelődési Ház színháztermében az általános iskola tanulóinak verses-zenés irodalmi műsorával folytatódott. Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy feszültségekkel, ellentétekkel terhes közéletünkből hiányzik az a nagy dolgokat teremtő közös akarat, mely 160 évvel ezelőtt megváltoztatta történelmünket. A legtöbb nép büszkén vállalja történelmét, nemzeti hagyományait. Nem kell messzire tekintenünk a példákat keresve. A környező országokban, a szomszéd népeknél mennyire meghatározó tényező az identitás, az együvé tartozás tudata. Mindenki megválaszolhatja önmagában saját lelkiismerete szerint a kérdést: Nálunk is így van? A hazaszeretet nem valami kikopott, elhasznált történelmi fogalom, amire sokan ma már csak legyintenek. Végig kell kísérnie egész életünket a bölcsőtől a szemfedélig. Jelen kell lennie hétköznapjainkban, ünnepnapjainkban egyaránt. Legyünk hát büszkék magyarságunkra, történelmünk nagyjaira, köztük 1848/49. ismert és ismeretlen hőseire! Cinka István Tanár Irodalmi műsor a községi megemlékezés folytatásaként A honfoglalás és az államalapítás óta a magyar nép legnagyobb tette volt. A forradalmat indító március 15-e jelkép lett, a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom. A II. világháború utáni Magyarországi kommunista rendszer nem tartotta nemzeti ünnepének. Az 1950-es években szocreál demonstrációkat tartottak, s az es eseményekhez, eszmékhez az internacionalizmust, a világforradalmat igyekeztek hozzákapcsolni. Az 1960-as évektől diákünneppé változtatták, forradalmi ifjúsági napok elnevezéssel összemosták március 15-ét, olyan napokkal, olyan évfordulókkal, amelyeknek semmi közük nem volt a márciusi ifjúsághoz. Akik e jeles nap eseményeihez méltán akartak ünnepelni, azokat nem ritkán rendőri gumibot várt. Az 1980-as évek végén rendőrök sorfalai között tízezres tömegek ünnepeltek méltósággal. Március 15-e eszméjét a magyar történelemben a különböző politikai erők sokszor próbálták meghamisítani és aktuálpolitikai célokból kihasználni, akadtak azonban ellenpéldák is. Ilyen volt az 1956-os forradalom, amikor október 23-án a szabadságot és függetlenséget követelő fiatalok a tömegek március 15-e eszméjét, a márciusi ifjak követeléseinek jó részét ismételték meg. A Magyar országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az es forradalom és szabadságharc kezdetének a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. 3

4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Községünkben a március 15-ei megemlékezés hagyományosan a Móricz Zsigmond Művelődési Házban folytatódik a koszorúzás után a Damjanich János Általános Iskola tanulóinak műsorával április március 14-én a színvonalas előadás aktív résztvevői voltak énekkarunk tagjai, illetve volt diákjaink is. A színpadképet Gyáfrás - Szabó Mónika tanárnő készítette dekoráció, illetve a Jánosi Istvánné által varrt gyönyörű zászlók tömege színesítette. Szereplők: Dóra Márton, Fekete Viktória, Pomázi Fruzsina 5. osztályosok, Kiss Levente, Kispál Klaudia Kata, Szojka Angéla 6. osztályosok, Dékány Gábor, Gál Tamás, Kólya Ádám 7. osztályosok, Rusvai Péter, Sági Tibor 8. osztályosok, Újfalusi Bernadett és Újvári Evelin a Széchenyi István Gimnázium dráma tagozatos tanulói. Az énekkar tagjai. Szólót énekelt Nagy Georgina és Dóra Márton. A műsort összeállította és betanította: Dóra Istvánné és Somodi Anett tanárnő. Dóra Istvánné tanár KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ Tisztelt Szülő/k/! Értesítem, hogy a Közoktatási törvény értelmében a tankötelessé vált gyermekek általános iskolai beíratását április 21-én és április 22-én 8 00 órától óráig tartja az általános iskola /emeletes iskola/ igazgatóhelyettesi irodájában. A beíratkozásra kérem, hozza magával a következőket: - a gyermek anyakönyvi kivonatát, Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Óvodai beíratkozás ideje: május május 7.-e 7 órától 17 óráig. Az óvodába beírathatók mindazok, akik augusztus 31.-ig betöltik a harmadik életévüket. FELHÍVÁS BEÍRATKOZÁSRA Iskola Óvoda - a gyermek fejlettségét tanúsító óvodai igazolást, - a diákigazolványhoz 1 db 4 x 4-es fénykép, Ft a diákigazolvány megrendeléséhez. Felhívom a figyelmét, ha gyermekét nem a lakóhelyén akarja iskolába járatni, akkor is ide kell beíratni, és a távozási igazolást kikérni. Gyermekük iskolai tanulásához sikert, örömet, egészséget kívánok. Polónyi László igazgató Kötelezően beíratni az 5. életévüket betöltött, tanköteles korú gyermekeket. A beíratáshoz szükséges, a gyermek születését és lakcímét igazoló okmány. Borsodiné Kézér Valéria óvodavezető 4

5 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Tisztelt Előfizetőink! Ez úton is köszönjük, hogy csatlakoztak Zagyvarékas kábeltelevíziós hálózatához, és igénybe veszik szolgáltatásainkat! Reméljük, hogy az eddig eltelt rövid idő alatt, tartalmas szórakozást, kellemes időtöltést nyújthattunk Önnek, és kedves családjának! Az elmúlt hetekben, bizonyára észlelték, hogy sajnálatosan, több esetben, viharos időben nem működött a hálózat. Ez úton is tájékoztatjuk Önöket, hogy ennek oka, a hálózat energiaellátásának kiesése volt. Sajnálatos, de az áramellátás helyreállítását csak az áramszolgáltató végezheti, hiszen minden esetben a saját hálózata hibásodott meg. Ez úton is kérjük szíves elnézésüket abban a reményben, hogy a jövőben ezek a hibák nem fordulnak majd elő! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatott műsorokért fizetendő jogdíjak egy részének jelentős emelkedése, valamint a KSH által 2008-ra jelzett infláció mértéke arra kényszerít minket, hogy igen csekély mértékben, de megemeljük árainkat. Az áremelés minimális mértékének köszönhetően a Telsat Kft. továbbra is a legkedvezőbb áron szolgáltathat Önnek től érvényes áraink: Információs csomag: Alap csomag: Családi csomag: HBO: Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó A jogdíjemelkedések miatt egyes műsorokat kiváltottunk más, kedvezőbb áron beszerezhető, de hasonló program összetételű csatornával. A változásokat a csatornakiosztásunk tartalmazza. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy eredményesen befejeződtek az internet és telefon szolgáltatás megindításának előkészületei. Díjak a következő oldalon találhatóak. Köszönjük eddigi bizalmukat, és reméljük, hogy továbbra is előfizetőink között tisztelhetjük Önöket is! Tisztelettel: Telsat Kft. Zagyvarékas, Rákóczi Ferenc u. 56. tel: 56/ Kedd óráig, Péntek óráig, Nr. CH MHz.25 Csatorna Nyelv S6 140 Budapest TV magyar 2. S7 147 Deutche Welle ném/ang/sp 3. S8 154 TV 5 francia 4. S9 161 Duna TV magyar 5. S Autonómia magyar 6. C5 175 MTV-2 magyar 7. C8 196 TV-2 magyar 8. C9 203 RTL Klub magyar 9. C Szolnok TV magyar 10. C MTV-1 magyar 11. C Info-Csatorna magyar 12. S CNN magyar 13. S ATV magyar 14. S Hír TV magyar 15. S Reality TV magyar 16. S ZDF német 17. S Bubble Hits angol 18. S BBC WORLD angol 19. S Rai uno német Sport1 magyar Sport2 magyar Viva magyar Cartoon / TCM magyar/angol Eurosport magyar Discovery magyar Animal Planet magyar/angol Film+ magyar Hallmark magyar saját video csatorna Viasat 3 magyar National Geographic magyar Sport Klub magyar Vitál TV magyar VH1 angol Spektrum magyar AXN magyar Filmmúzeum magyar Cool TV magyar Minimax+A+ magyar/angol TV Paprika magyar Jetix+Foxsport magyar Club/Irisz magyar Travel Channel magyar/angol Hustler TV eredeti 45. HBO magyar Ft Információs csomag: 1390-Ft. Alap csomag: 2890-Ft. Családi csomag: 3650-Ft. 5

6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Szélessávú internet és telefon kábeltévén, Zagyvarékason! Zagyvarékas kábeltévé hálózata új, ma már mindenki számára fontos, jó minőségű és kedvező árú szolgáltatással bővült! A kiépült kábeleken, a legjobb feltételeket nyújtó Dunaweb kft. biztosítja a minden igényt kielégítő, kábeles, szélessávú internet és telefon hozzáérést. A szükséges munkákat elvégeztük, a szolgáltatás a rendelkezésükre áll. A kábeles internet kapcsolat legfőbb előnyei: Várjuk tisztelt előfizetőink jelentkezését! Folyamatos, 24 órás Internet elérés Korlátlan forgalom Nem szükséges vezetékes telefon-előfizetés Nincs percdíj Gyors Internet kapcsolat Igény esetén saját domain név Levelezés Webtárhely Hálózatok csatlakoztatása Kedvező ár/teljesítmény viszony Saját szerverek üzemeltetése Hálózat csatlakoztatása Fix IP cím Ugyanazon a kábelen működik, mint a kábeltévé Internet szolgáltatásaink, és díjai: Magán KTV 256 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (2.999 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (3.400 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa (6.000 Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 256/64 kbps sebesség 1 db cím 10 MB tárhely Magán KTV 512 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (4.000 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (4.399 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa (7.200 Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 512/96 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely Magán KTV 1024 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (4.499 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (4.900 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa (8.400 Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 1024/128 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely Magán KTV 1536 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (4.999 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (5.399 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa ( Ft) Ft + Áfa ( Ft) 6

7 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 1536/128 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely Magán KTV 2048 Szerződés időtartama Havi előfizetési díj Telepítési díj Minimum 2 év Ft + Áfa (5.500 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Minimum 1 év Ft + Áfa (5.899 Ft) Ft + Áfa (2.500 Ft) Határozatlan idejű (kedvezmény nélküli) Ft + Áfa ( Ft) Ft + Áfa ( Ft) maximálisan 5 munkaállomás korlátlan internet hozzáférés Internet forgalom korlátlan 2048/256 kbps sebesség 5 db cím 50 MB tárhely DunaWeb D-fon telefon szolgáltatásaink, és díjai: D-fon Magán D-fon Üzleti Hívásfelépítési díj 0.00 Ft 0.00 Ft Hálózaton belüli hívás díj* 0.00 Ft 0.00 Ft Helyi hívás percdíja kedvezményes 5.00 Ft 5.00 Ft Helyi hívás percdíja csúcsidő 7.00 Ft 7.00 Ft Belföld percdíja kedvezményes 7.00 Ft 7.00 Ft Belföld percdíja csúcsidő Ft 9.50 Ft T-com percdíja kedvezményes 7.00 Ft 7.00 Ft T-com távolsági hívás percdíja csúcsidő 9.00 Ft 8.50 Ft Budapesti percdíja kedvezményes 5.00 Ft 5.00 Ft Budapesti hívás percdíja csúcsidő 7.00 Ft 6.50 Ft Magyarországi mobil kedvezményes Ft Ft Magyarországi mobil percdíja csúcsidő Ft Ft Havi alapdíj Ft Ft A díjak az áfát tartalmazzák. Csúcsidő: Hétköznap Tájékoztató A Március 9-i országos népszavazás zagyvarékasi eredményéről 1.kérdés: kórházi napidíj 2.kérdés: vizitdíj 3.kérdés: tandíj Urnában lévő szavazólap ok száma Eltérés a szavazók számától Érvénytelen szavazatok száma Érvényes szavazatok száma Érvényes IGEN szavazatok száma Érvényes NEM szavazatok száma

8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Az országos népszavazás névjegyzékében a népszavazást megelőző napon 3000 választópolgár szerepelt. Igazolással szavazás miatt 2 fő választópolgár kérte a névjegyzékbe vételét a szavazás napján. A 3002 fő választópolgár közül községünkben 1510 fő ( 50,3%) kereste fel a lakóhelye szerinti szavazókört. A népszavazás valamennyi szavazókörben zavartalanul folyt le, jogorvoslati kérelem benyújtására nem került sor. Jenesné Paróczai Erika HVI vezetője A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 2007.évi tevékenységéről, többször módosított 1997.évi CLVII.tv.19 (1) bekezdésében meghatározottak értelmében ( alapján ). 1. Számviteli beszámoló: Bevételek: Ft. Kiadások: Ft. Tárgyi vagyon: Ft. Ebből lekötött készpénz: Ft. 2. Költségvetési támogatást nem kaptunk. 3. A vagyon felhasználása. Pénztári egyenleg: Ft. Bankban lekötve: Ft. 4. Célszerinti juttatást nem kaptunk. 5. A központi költségvetési szervtől támogatást nem kaptunk. A helyi önkormányzattól Ft támogatást kaptunk. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 6. Nem nyújtottunk sem pénzbeni, sem természetbeni juttatást az alapítvány tisztségviselőinek, tagjainak. 7. Üléseinket az alapító okirat szerint megtartottuk. 8. A kuratórium által végzett munka rövid bemutatása: Alapvető célunk a Zagyvarékasi Általános Iskola nevelő-oktató munkája feltételeinek további javítása volt. Ennek érdekében támogattuk a tanulmányi, kulturális és sport versenyeket és rendezvényeket, 260 fő tanuló tanév végi kirándulását, 150 fő tanuló nyári táborozását. Gyarapítottuk a szemléltető eszköz állományt, illetve a szakkönyvállományt. Megjavítottuk az egyes oktatási eszközöket, illetve karbantartottuk azokat. Megszerveztük az alapítványi bált. Mihályi István kuratóriumi elnök alapító Ignácz Mihályné, gazdasági felelős 8

9 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ISKOLA ÉS ÓVODA Március 8. Ezen a napon szokták, szoktuk köszönteni a nőket. Most azonban nekem más miatt is jelentős ez a dátum. Néhány kedves kolléganőm, Földes Imréné, Koncsek Erzsébet és Simonné Dora Magdolna tanító nénik úgy gondolták, hogy ezen a szombati napon lehetne valami mást csinálni. Megszerveztek egy buszos kirándulást kis országunk annál szebb fővárosába az iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak, melyre meghívták Polónyi Katalin tanárnőt és engem is. Az utunk mondhatni elég korán elkezdődött, hiszen már fél tízre a Planetáriumban kellett lennünk, így hétkor pontosan el is indultunk kicsit szomorkás, esőre álló időben. Szerencsére a gyerekek hangulata sokkal jobb volt az időjárásnál. Megérkezvén a Planetárium kupolás épületébe, mindenki egyre izgatottabb lett. Elfoglaltuk ülőhelyeinket, s megszólalt Halász Judit, aki a Napnak kölcsönözve hangját elmondta, hogy mesélni fog a tanulóknak- és nekünk, felnőtteknek is-a legfényesebb bolygóról, a Napról és családjáról. A következő percekben teljes sötétségbe borult a terem és feltárult elénk egy tiszta időben látható csillagos éj. Ekkor nem volt olyan, aki nem adott hangot csodálkozásának. Ha még nem voltak itt, bátran ajánlhatom Önöknek, utazzanak él és nézzék meg! Ha már voltak, mint mi felnőttek is, azt hiszem, akkor sem árt megismételni. Fantasztikus volt! Úgy láttam, s hallottam, a tartalmas mese után minden gyermek tudta már, mi is a Szaturnusz, mi az a ködfelhő körülötte, melyik a vörös bolygó, megismerkedhettünk a Merkúrral, Vénusszal, s természetesen a Holddal is. Kíváncsi voltam, kollégáim hová, merre tervezik még az utunkat, és érdekes lesz-e, hiszen az első élményünk igen szenzációs volt. De természetesen nem csalódtunk. A következő állomásunk egy rövid séta után a Vajdahunyadvára volt, s benne a Mezőgazdasági Múzeum. Itt Húsvét 2008 névvel egy húsvéti játszóházat találtunk. Tanulóink nagy kíváncsisággal indultak neki egy húsvéti szokásokat felelevenítő kalandtúrának, melynek a végén megtaláltuk a játszóházat. Na itt aztán már készültek a BUDAPEST különböző módszerekkel szebbnél szebbre festett tojások! Lehetett tojásokat patkolni is, sőt mézeskalácsokat díszíteni, csuhéból nyuszit, virágokat csinálni, és akár felnőttek segítségével vagy egyedül kosarat fonni. Ekkor sajnáltam, hogy nem hoztam váltóruhát. Én ugyanis régebben igen szerettem kosarat fonni, sőt nem egyet készítettem hajdanán a családomnak és magamnak is. A gyerekeinknek viszont nem kellett pótruha! Néhány perc alatt szétszéledve mindenki talált egy-egy számára szórakoztató asztalkát, és időről elfeledkezve készítettek szebbnél szebb dolgokat. Sajnos néhányat még itthon sem tudtak megmutatni, hiszen a finom mézeskalács szépen feldíszítve igen ínycsiklandozó volt Miközben mi különféle ügyességfejlesztő dolgokat csináltunk a tojásokkal, addig a tanítónők leadták a kalandtúra megfejtését, s megkapták a jutalmat, melyet a kirándulás végén osztottak szét a tanulóknak. Következett egy rövid séta a Mezőgazdasági Múzeum épületében, ahol különféle kitömött állatok mellett régi gépeket láthattunk. A diákok a séta végén beültek kicsit megpihenni egy régi mozinak berendezett helyiségbe, ahol a halászat ősi módjáról, majd a ménesekről láthattunk rövid filmecskét. A várból elsétálva megnéztük a Szépművészeti Múzeum épületét, majd a Hősök terén töltöttünk el időt. Ekkor már az ég is kegyes volt hozzánk, mert igen szép időnk lett. Körüljártuk a hét vezér szobrait, majd a tanító nénikkel felidézték a gyerekek történelmi tanulmányaikat, s beszélgettek a téren látható királyokról. Innen a buszhoz vezetett az utunk, s uzsonna után elindultunk kirándulásunk végállomásához, a Közlekedési Múzeumhoz. A Közlekedési Múzeum bejárata előtt megnézhettük milyen részekből épültek fel Budapest hídjai. A múzeumban először a mozdonyokat néztük meg, ahol nagy érdeklődéssel vártuk a terepasztal bemutatóját. Úgy láttam, a gyerekeknek nagyon tetszett ez a bemutató. Nem csodálkoznék, ha néhány fiú esetleg következő karácsonykor ezt kérne a Jézuskától. 9

10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Nagy kíváncsisággal töltötte el a gyerekeket, hogy az űrhajós résznél be lehetett ülni egy mentőkabinba. Külön köszönet itt Polónyi Katalin tanárnőnek, aki minden jelentkező tanulót nagy nyugalommal lefotózott. Megnéztük a régi motorok és autók kiállítótermét is. A múzeum végére tanulóinkkal kellően elfáradva, rengeteg élménnyel visszasétáltunk a buszhoz. Elindultunk haza. Pár kilométer után az elfáradt tanulóink újraéledve, hangosan énekeltek népdalokat, popzenéket Koncsek tanító néni vezetésével. Március 8. Idén ez a dátum nekem nemcsak a nők napját jelenti Köszönöm, hogy együtt lehettem a gyerekekkel, tanulóinkkal és kollégáimmal ezen a borúsnak induló április mégis derűs időjárású napon! Jó érzés volt látni, hogy egy ilyen kirándulás mennyire összekovácsolja a résztvevőket. Úgy érzem, méltán köszönhetem meg minden szülő nevében, hogy ezen a napon kollégáim nem otthon, családjukkal ünnepelték Önmagukat, mint nőket! Én nagyon jól éreztem magam, nagyon sok élménnyel tértem haza. Remélem, kedvet csináltam azoknak a tanulóknak is, akik most nem, de talán legközelebb már jönni fognak! Tényleg!Tanító nénik! Legközelebb merre mentek?mehetek? Juhász Gabriella Az idei tanévben is megrendezésre került a MATEGYE Alapítvány által a Zrínyi Ilona Matematika verseny, melyen az általános iskolák osztályos tanulói vehetnek részt. Február 22-én izgatottan indultunk Szolnokra, a különböző helyszínekre. A harmadikosak és a negyedikesek a Fiumei Úti Általános Iskolában, az ötödikesek és a hatodikosok a Kassai Úti Általános Iskolában, a hetedikesek és a nyolcadikosak a Szent- Györgyi Albert Általános Iskolában oldották meg feladataikat. A negyedikeseknek 25 feladat megoldására 60 percük volt, az ötödikeseknek és a hatodikosoknak 75 perc jutott 25 feladatra, a hetedikeseknek 90 percük volt 30 feladat megoldására. Az eredményre 1-2 hetet mindig várnunk kell, így nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy Kispál Klaudia Kata 6. osztályos tanulót meghívták Jászberénybe, az ünnepélyes eredményhirdetésre. Március 10-én utaztunk Jászberénybe az ünnepségre. Kispál Klaudia Kata a 363 megyénkben induló tanuló közül a 3. helyet szerezte meg. Jutalmul egy nagyon szép könyvet és bronzérmet vehetett át. Gratulálunk! Iskolánkban több éves hagyomány, hogy a tanév folyamán a jó tanulmányi és sporteredményt elérő tanulókat e kitüntetéssel jutalmazzuk. Kevés olyan diák van, nemcsak nálunk, hanem más iskolákban is, aki mindkét feltételt magas szinten tudja teljesíteni. Mindazonáltal a díj alapítása óta még mindig volt arra érdemes tanulónk, esetenként több is. A zagyvarékasi Kispál András családjában hagyománya is van ennek a Zrínyi Ilona Matematika Verseny Jó tanuló, jó sportoló Büszkék lehetünk a többi diákunkra is, hiszen mindegyik évfolyamon bejutottak az első 100 közé. A felkészítő tanárok: 3.oszt. Földes Imréné 4.oszt. Simonné Dora Magdolna 5.oszt. Cinka Istvánné 6.oszt. Somodi Anett 7.oszt. Békési Attila 8.oszt. Somodi Anett Gratulálunk, és további sikereket kívánunk! Somodi Anett tanár díjnak. Mind a négy kislánya jó tanulmányi eredménnyel és sportsikerekkel büszkélkedhet. Tanulmányi munkájukról a kitűnő bizonyítvány, a tollaslabdában elért sportteljesítményükről számtalan hazai és nemzetközi versenyen szerzett serleg, érem, oklevél tanúskodik. A lányok közül ketten is részesültek iskolánk e megtisztelő elismerésében. Nővérei teljesítménye mögött a legkisebb, Kispál Klaudia Kata 10

11 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ sem marad el sem tanulmányi sem a sporteredmények tekintetében. Mindezek méltó elismeréseként, február 25-én 14 órakor a Megyeháza dísztermében rendezett ünnepségen vehette át Jász-Nagykun-Szolnok megye Jó tanulója, jó sportolója címet. Megyénkből összesen 18 általános és középiskolás diák részesülhetett e megtisztelő kitüntetésben, melyet Kántor István kuratóriumi elnök, Szolnok Megyei Jogú Város képviseletében pedig Szutorisz-Szügyi Csongor adott át. Bár Klaudia Kata még csak hatodik osztályos tanulónk, de mégis felkészüléssel, kemény munkával teli hónapokat tudhat maga mögött. A sikerek azonban mindig új erőt, motivációt, biztatást jelentenek számára is. Terjedelmes a tanulmányi és sportversenyeken elért helyezéseinek listája. Ezekből a legfontosabbakat és legújabbat tesszük most közzé. Zrínyi Ilona Matematikai versenyen 3. helyezést ért a 363 megyei induló közül. A Pécset megrendezésre kerülő Országos bajnokságon egyéniben és párosban is I. helyezést ért el. Gratulálunk Kispál Klaudia Kata szüleinek, és tollaslabda edzőjének: Tombor Attila gyógyszerész úrnak. Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy iskolánk tanulói eredményesen szerepelnek megyei és országos, sőt a sport vonatkozásában nemzetközi versenyeken is. Tantestületünk a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a jövőben is így legyen! Polónyi László igazgató High School Musical nap Iskolánk tanulóinak körében nagy népszerűségnek örvend a High School Musical című film. Valószínűleg sokan nem tudják miről is beszélek most, kivéve, ha van tizenéves gyermekük. Akkor nagy az esély rá, hogy szinte éjjel-nappal ennek a filmnek a betétdalai szólnak otthon, amire lelkesen táncol csemetéjük. Hát mi is ezért indultunk el Budapestre, hogy sztárkoreográfusoktól tanulhassuk meg a lépéseket, és tökéletesíthessük tudásunkat. Lelkes kis csapatunk vasárnap délelőtt gyülekezett Rékason a buszmegállóban, hogy Szolnokról vonattal utazzunk a fővárosba, pontosabban Pestszentimrére a Sportkastélyba. Az út nem volt rövid, hiszen nem egyszer átszálltunk, de úgy gondolom, megérte. Maga a sportcsarnok gyönyörű, új építésű létesítmény. A küzdőtérre belépve színpad, High School Musical feliratok fogadtak bennünket, majd szép lassan megtelt a csarnok. Rengeteg gyerek látogatta meg ezt a rendezvényt szüleivel együtt. A mi gyerekeink sem voltak félénkek, azonnal birtokukba vették a táncteret, és mindannyian lelkesen tanulták a táncokat több órán keresztül a Zoltán Erika Táncstúdió koreográfusaitól. Jómagam, a szülők legnagyobb részével együtt, a lelátót választottam, onnan figyeltük a táncolókat. Pihenésként profi tánccsoportok műsorait tekinthettük meg, természetesen ők is gyerekek, fiatalok voltak, illetve a filmmel kapcsolatos játékokon lehetett részt venni. A rendezvény délután öt órakor ért véget. Ekkorra már mindenki kellemesen elfáradt, de ránk még várt a hazaút. A vasárnapunk igen hosszúra nyúlt, hiszen este fél 9-kor értünk Zagyvarékasra, de a gyerekek nagyon élvezték, úgyhogy megérte elmenni. Polónyi Katalin tanárnő 11

12 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Az idei tanévben február 24-én rendeztük meg a felső tagozatosok farsangi bálját. A gyerekek ilyenkor nagy izgalommal készülődnek, hogy minél színesebb produkciókkal kápráztassák el szüleiket, családtagjaikat és az érdeklődő közönséget. Az idén sem volt ez másként. Az 5. osztályos tanulók nyári hangulatot varázsoltak, hiszen hawaii táncosoknak öltöztek. A 6.a osztályosok rapperek, a 6.b-sek pedig jampik voltak. A 7.a osztály a kalózok világát hozta el nekünk, a 7.b-sek a Limbó hintóra táncoltak. A farsang fénypontja a 8. osztályosok keringője volt. Az idén Felsős farsang is nagyon szép és színvonalas produkciót láthattunk. Ezután már hagyománnyá vált, hogy a végzős diákok felkérik szüleiket, rokonaikat egy táncra. A tombolasorsoláson sok szép ajándék talált gazdára az osztályok és néhány felajánló jóvoltából. Köszönjük a Szülői Szervezetnek és iskolánk tanárainak a farsang megszervezését. Polónyi Katalin tanárnő 12

13 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ A hagyományokhoz híven az idén is szerveztünk egy kiállítást február végén. Tavaly a kislányoknak kedveztünk és babákat állítottunk ki. Most a fiúk kedvencét az autókat. Nagyon lassan gyűltek a felhívásunk után, de az utolsó nap azután sokan elhozták játékaikat. Hétfői napon a nagycsoportosok kis műsora után pedig a gyerekek birtokba vehették a foglalkoztatót ahol a kiállítás volt. Élvezettel nézték, csodálták az autókat. Sokan dicsekedve mutogatták csoporttársaiknak a sajátjukat. Volt közöttük kinder tojásból való ici pici és akkumlátorral működő autó is. A 226 darabból álló Játékautó kiállítás kiállítás sok örömet nyújtott minden gyereknek, hiszen csodálatos, sok fajta érdekességgel szolgált. A falon pedig versenyautó és erőgépek nagy plakátjaikban gyönyörködhettek. Délutánonként a gyerekek büszkén mutatták be ezeket szüleiknek, nagyszüleiknek. De azért nagyon várták, hogy két hét után haza vihessék saját kis kedvencüket, és újra gondtalanul játszhassanak velük otthon. Balázsné Polónyi Zsuzsanna óvónő MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Április havi tervezett programok: óra Cigánybál óra Magic Show - bűvészműsor gyermekeknek óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület zenés délutánja óra Serfőző Simon irodalmi délután kiállítással egybekötve óra Munkaügyi jelentkeztetés Klubok, szakkörök: Dalma Dance divat és tánc tanfolyam: péntek 15 óra, szombat 11 óra Dream Dance Mazsorett Tánccsoport: péntek 19 óra, Gyöngyvirág Mazsorett Csoport: péntek 15 óra Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport: szerda 17 óra Nyugdíjas Klub: vasárnap 13 óra, minden hónap első szerdája 16 óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület: a hónap első vasárnapja 14 óra Polgárőrség: a hónap utolsó péntekje 18 óra Százszorszép Mazsorett Csoport: hétfő 16 óra Szolgáltatás: Gazdajegyző: szerda Jogi tanácsadás: kedden Háziorvosi rendelés a Közösségi Házban: hétfő Vásárok: 09. vegyes vásár 18. vegyes vásár Új szerzeményeink: Spindler: Lélekölő múlt Amit a vastagbél és a végbélrákról tudni kell Amit az emlőrákról tudni kell Bittera: Szénanáthás a gyermekem Colyn: Az élővilág kisenciklopédiája A magyar helyesírás szabályai Magyar Helyesírási szótár Wass: Amerikai emberek Überlacher: Modern fizika Klock: Oltás, szemezés Brümmer: Sport Schander: A népvándorlás Billings: A keresztes hadjáratok Holt: A Tower asszonya Macomber: Álomszövők Macomber: Színes szálak Diétás tanácsok rákbetegeknek Mohácsi: Allergia iskola sport Uhereczky: Asztmás a gyermekem Balogh: Pusztuló őserdők, virágzó sivatagok Vágó: Hévíz után hevesen Brinhmann: Hangulatos lakásdíszek Hoffmann: Aranykarácsony Világtörténelmi enciklopédia 16. Cole: Könyörtelenül Courths-Mahler: A duhaj kapitány Roberts: Halálos alkotás Könyvajánló Debbie Macomber: Színes szálak Debbie Macomber levelekkel és naplórészletekkel meséli el egy olyan barátság történetét, amelyben minden nő önmagára és a legjobb barátnőjére ismerhet. Jillian Lawton és Lesley Adamski teljesen különböző életet él. Jillian tehetős szülők egyetlen lányaként élvezheti mindazt a kiváltságot, ami az élet napos oldalán járóknak jut. Lesley sokgyermekes családba születik, élete sok-sok lemondással és áldozattal jár. Ő 13

14 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április marad szülővárosukban, fiatalon megy férjhez és szül gyermeket, állandó pénzzavarban van, ráadásul a férje is hűtlen hozzá. Jill egyetemre jár, a fiatal jogászlány New York Citybe költözik. Igazi barátnők közt nincsenek titkok, tehát megosztják egymással a házasság, a gyermeknevelés, a válás vagy a megözvegyülés örömeit és könnyeit is, miközben az Orgona utcai párkák csendesen és derűsen szövögetik sorsukat... Martina Cole: Könyörtelenül A Londoni villában bármi megtörténhetett Pillanatok alatt lehetett vagyonokat keresni és a csúcsra jutni, de ahhoz is elég volt egy szemvillanás, hogy minden elvesszen, pénz, hatalom és emberélet is. A barátság csak addig tartott, amíg haszon származott belőle, viszont az ellenségeskedés és a bosszú generációról generációra öröklődött Április 1. Bolondok napja Április elseje a bolondok napja, a tréfálkozások, jókedvű átverések napja, amikor a viccesebb kedvűek rettegésben tartják embertársaikat beugratásaikkal. Maradtak ránk feljegyzések, melyek szerint már az ókori görögök szenteltek egy napot a nevetés, a jókedv istenének. Európa szinte minden országában megtartják a vígasságok napját. Az április elsejei beugratás az ókori tavaszkezdő örömünnepekre vezethető vissza, a németektől jutott el hozzánk is. Elsősorban a városi lakosság körében gyökeresedett meg. Senki sem szereti, ha beugratják, de ez a nap mégsem telhet úgy el, hogy ne próbálnánk mi is másokat átverni, esetleg felvidítani. Sőt sokunk azzal a gondolattal kel fel Április 11. Költészet napja Erről a napról, még verset is írt József Attila: A talló kalászait hányva/ S a verebek közé beleesvén/ nagy szél kapott föl egyszer engem/ Hirtelen, április estén". Nem véletlenül, hiszen a költő ezen a napon. Reménységnek és tulipánnak/ Kicsikis deszka-alkotmányba/ 1905-ben ígyen/ Iktattak be az alkotmányba." A tragikus sorsú költő születésnapja 1964 óta, hogy a költészet napja is egyben. Április 22. Föld napja 1970-ben tartották meg először a Föld napját azzal a céllal, hogy a világ környezetvédőinek lelkiismeretét felébressze most már nem csupán a szűkebben Áprilisi jeles napok A népszerű írónő, Martina Cole legújabb bestsellerében is alámerül a bűnözők világába, és meggyőző hitelességgel ábrázolja a hagyományos férfiak uralta alvilágot. Ám ezúttal a mellbevágó fordulatokat tartogató cselekmény egy család történetének keretein belül bontakozik ki. Az apa, Patrick Brodie szemében a családon kívül semmi sem szent. Céltudatosan és könyörtelenül tör hatalomra, amíg nem szerez mindent, amit akar. De végül túl irigylésre méltó helyzetbe kerül A fiú, ifjabb Patrick Brodie ugyanolyan, mint az apja, megjelenésében és természetében is. Őt azonban a hatalomvágyon túl még valami vezérli: a bosszú. És rá vár az a feladat is, hogy a családon belül rendet tegyen. Ha kell könyörtelenül. ezen a napon, hogy valakit biztosan megviccel, már jó előre kiterveli a maga kis tréfáit. Franciaországban például április elsején úgy viccelik meg egymást az emberek, hogy kis halfigurát akasztanak szétszórt és figyelmetlen ismerőseik hátára. Spanyolországban december 28-án tréfálják meg egymást. Magyarországon a legtöbb iskolában április elsején fordított napot tartanak. A tanárok beülnek a padokba, a diákok tanítanak. Arra viszont figyeljünk, hogy mindig tudjuk, hol a határ, és egy kedves móka, ugratás, ne menjen át bántó, durva tréfába... Ezen a napon általában speciális programokra találhat az érdeklődő. Országszerte szerveznek irodalmi programokat, amelyeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. Természetesen elsősorban verseket, a prózamondás erre a napra némileg háttérbe szorul. Van olyan helység, ahol a helyi iskolák szervezik a programot, de olyan is akad, ahol az önkormányzat tartja ezt a napot fontosnak. értelmezett természet, hanem az egész Föld veszélyeztetettsége iránt. 14

15 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ A Föld napján való megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy az emberiség és az egyes ember is mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e környezetével, és mit tesz azért, hogy a természet és benne az ember egészségesebben éljen. Elég szomorú, hogy eljutott a világ idáig! A Föld napját nem csak ünnepelni kell! Sokkal inkább egész évben úgy kell viselkednünk, úgy kell élnünk, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben óvjuk a növényeket, fákat, madarakat, állatokat. Nap, mint nap szembesülhetünk azzal, hogy a bolygónk veszélyben van. Gondoljunk akár a televízióra, akár a rádióra, de nem is kell ilyen messzire menni, elég ha kimegyünk az utcára. Elegendő csupán levegőt vennünk, körülnéznünk mindenhol szemét még ott is, ahol nem kellene. Nyugodt lélekkel sétálunk el egy szemétkupac mellett mondván ez nem az én szemetem. Igen pénz beszél, kutya ugat alapon amíg a pénz többet ér egyeseknek a Földnél, addig lesz környezetszennyezés. Jogosan merül fel a kérdés: mit tehetünk mi kisemberek? Elterjeszthetjük ezeket az eszméket és megállíthatjuk ezt a pusztítást, ami ma jellemző. A természetvédelem szükségessége mellett felhozott nem gazdasági érvek között, amelyek nem feltétlenül haszonelvűek, szerepel a Föld és az élővilág érzelmi és szellemi jelentősége, a természet nélkülözhetetlen volta a pihenéshez, továbbá az erkölcsi felelősség a következő nemzedék iránt, hogy megőrizzük számukra is a Földet és annak természeti erőforrásait. (1980) A legfontosabb persze az, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk példát. Csasztvanné Ballók Éva KÖZÉLET Mindenki számára ismerős dátum Március 8-a, ezen a napon sok országban a főszerep a hölgyeké lányoké, édesanyáké és nagymamáké. A Nemzetközi Nőnap immár majd egy évszázada ösztönzi megemlékezésre a fiúkat és férfiakat. Ilyenkor köszöntik hölgyismerőseiket a férfiak, ki virággal, ki apróbb, nagyobb ajándékokkal, néhány kedves szóval. A Nőnap ma hazánkban sokaknak egy lehetőség arra, hogy egy kedves gesztussal felköszöntsék a körülöttük élő nőket, s szeretteiket és tiszteletüket fejezzék ki irántuk. Így tették ezt az Önkormányzat és intézményeiben dolgozó férfiak is, akik Nőnapi megemlékezésre tiszteltek meg bennünket, Nőket a Művelődési Ház színháztermébe. Nekünk Nőknek mindig jól esik a gondoskodás, hiszen a Nő is olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást és törődést kap a férfiaktól annál szebbé, és sugárzóbbá válik. Nőnap női szemmel A szépen megterített asztaloknál helyet foglaló hölgykoszorú várakozva és megilletődve hallgatta Agócs Gyula Polgármester köszöntő szavait, aki méltatta a Nő szerepét az életben és a családban. Ezután az iskola diákjainak kedves, köszöntő műsora következett. Kellemes furulyajátékkal szórakoztatott minket Csajbók Ágnes, Kispál Judit és Kispál Zsófia. Vivaldi: Négy évszak című művéből a Tavasz tételt játszották. Igazi tavaszi hangulatot csempészve a kicsit még zord márciusi délutánba. Ezt követően Sziráki László tanuló egy szép tavaszi verssel köszöntött minket. "Mulandóban már a tél, Föld fagya is enged, Elolvad a fagyos hó, Minden újra éled" A szép gondolatok után felhangzott Fekete Viktória fuvola játéka, a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdal. A továbbiakban Dora Márton, Osztás Roland és Rusvai Péter Nőnapi versekkel kedveskedett nekünk. Jólesett ez a figyelmesség mindenki szépnek, értékesnek, mindenki Nőnek erezhette magát, annak, amik valójában is vagyunk. Ezután már csak tetézte a jókívánságokat a köszöntést az a szép szál szegfű amit kaptunk és a finom falatok melynek egy nő sem tudott ellenállni. Nő társaim és a magam nevében nagyon szépen köszönjük. Borsodiné Kézér Valéria óvodavezető 15

16 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület idei munkaterve alapján megtartotta az egyesület nőtagjai számára a Nőnapot. Az időjárás nem kedvezett e napnak, hisz esős, borongós volt a délután. A megjelent egyesületi tagokat mit sem zavarta a kedvezőtlen időjárás, így a tagoknak több mint a fele megtisztelte a rendezvényt. Agócs Gyula, községünk polgármestere köszöntötte a Nőnapon jelenlévőket. Kiemelkedően szólt a nők helyzetéről, a családi életben betöltött szerepükről. Jóleső érzés volt a hölgyeknek e kedves szavakat hallani, mindannyian figyelemmel kísértük az elismerő szép mondatokat. A köszöntő után polgármester úr egy szép virágcsokrot nyújtott át az egyesület elnökének, ezzel is kifejezve a nők iránti tiszteletét. Simon Imre zenész sem feledkezett el zenei szolgáltatásáról, szebbnél szebb nótákkal kedveskedett, jó kedvre derítve és táncra perdítve a jelenlévőket. Őszirózsás Nőnap Köszönjük Agócs Gyula polgármesternek, hogy megjelenésével megtisztelte az egyesület nőtagjait. Minden tagnak én is szívből kívánok még sok-sok Nőnapot, amelyhez legyen részük erőben és egészségben. Polónyi Gáborné Zagyvaparti Egyesület nőnapi rendezvénye A Zagyvaparti Egyesület március 01-én tagjai számára nőnapi ünnepséget rendezett. Borsányi Jánosné köszöntő verse után Boda János titkár szavalatát hallhattuk, majd szívélyesen köszöntötte az egyesület nőtagjait. A hölgyeknek csokoládés süteményt és üdítőt A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány tizenéves lett. Idei bálját február 23-án tartotta, ismét nagy sikerrel. Visszahozva az első alapítványi bálok hangulatát, iskolánk tanulói műsorral köszöntötték a bál résztvevőit. Polónyi László igazgató úr köszöntő és köszönő szavai ALAPÍTVÁNYI BÁL szolgáltak fel a férfitagok tiszteletük jeléül. Természetesen a hölgyeket kiszolgáló uraknak is jutott a finom falatokból. Csasztvan Csilla után Kispál Judit és Zsófia felkonferálták a műsorszámokat és elmondták, hogy a fellépő csoportok új ruhákat, versenyek utazási költségeit, az iskola többi tanulói kirándulási lehetőségeket, táborozásokat köszönhetnek az Alapítványnak. 16

17 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Következett a műsor: a Margaréta néptánccsoport moldvai táncát mutatta be, majd az 1 és 2. osztályos Gyöngyvirág mazsorett csoport a Gumimacik zenéjére táncolt. Őket követték a kicsivel nagyobb gyöngyvirágok, a 4. és 5.-esek látványos táncukkal, majd a sötétben UV- fényben táncoltak ismét a legkisebbek. Gál Tamás és Molnár Edina versenytánca következett. Ők már igazi profik, nagyon látványos műsort mutattak be. És elérkezett az est fénypontja: a keringő. A két nyolcadik osztály tanulói három csoportban táncoltak. A szép ruhák, a gyönyörű zene, a szép koreográfia és nem utolsósorban ügyes, szép gyerekeink mindenkit elvarázsoltak. Az idén az eddigieknél is több szülő és rokon ült a teremben és bizony megcsillant egy-két könnycsepp is. A közelünkben ülő egyik anyuka önkéntelenül, félhangosan sóhajtotta: jaj, de szép! Ezt és az ehhez hasonló pillanatokat köszönjük a felkészítő tanároknak: Koncsek Erzsébetnek, Simonné Dora Magdolnának, Kézérné Tótok Bernadettnek, Polónyi Katalinnak és a keringőt betanító Tálasné Czenke Erikának és férjének Tálas Zsoltnak. Köszönetnyilvánítás Köszönöm mindazoknak, akik a február 23-án megrendezésre került Alapítványi bált megszervezték. A tanároknak külön köszönöm azt a sok fáradságot, odaadást, aktivitást és türelmet, amire szükségük volt az elmúlt években ahhoz, hogy ezt a sok gyermeket az élet minden kis csodáira megtanítsák. Sokat fáradoztak, míg minden betűt és számot a fejükbe véstek. A táncoló gyermekek gyönyörűek voltak ezen a csodálatos estén, szépen táncoltak, köszönhetően a felkészítő tanáraiknak. Ez az este egy szép emlék marad minden gyermeknek, szülőnek és tanárnak egyaránt. Én is büszke vagyok a lányomra. Máté Mária Agócs Gyula polgármester pohárköszöntőjében külön kitért a színvonalas, szép műsorra, hangsúlyozva, hogy az oktató nevelőmunka mellett ilyen jellegű szabadidős foglalkozás és egyéb sok- sok szakkör is van nálunk a rékasi kisdiákokért. A finom vacsora, az egyszemélyes zenekar színvonalas zenéje, a tombola sorsolás és az egész este jó hangulata, mind mind gazdagítja a Rékasi Kisdiákokért Alapítványt. És nem csak anyagiakban! Köszönet érte az Alapítvány Kuratóriumának és vezetőjének, Mihályi István nyugalmazott igazgató úrnak! Belányiné Erdélyi Márta tanárnő 17

18 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április 18

19 2008. április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ANYAKÖNYVI HÍREK HÁZASSÁGKÖTÉS nem volt. NÉVADÓ nem volt. SZÜLETÉS nem volt. HALÁLOZÁS Drávucz János Lakcím: Zagyvarékas, Petőfi u.16 Szül. hely, idő: Zagyvarékas, Nyugodjon Békében! 19

20 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április KÖRNYEZET Nemcsak Zagyvarékason, hanem Szikszón is vannak bűzhatások, köszönhetően a SZATEV ottani működésének, tudhattuk meg a Szikszói Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesületének vezetőjétől, Kaposi Zoltántól. A Zagyvarékasi Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezésére a művelődési házban megtartott közös megbeszélésen megvitatásra kerültek a két egyesület együttműködésének lehetséges formái. Ahhoz, hogy a SZATEV a lakosságot ne levegőnek nézze, a levegő bűzhatás mentességét viszont folyamatosan fenntartsa, akár a nyilvánosság erejével is érvényt kell szerezni, mondta Zoufal Béla, a helyi környezetvédelmi egyesület elnöke. Kaposi Zoltán biztatónak nevezte, hogy az illetékes környezetvédelmi hatóság a SZATEV zagyvarékasi üzemét már egyszer elmarasztalta, és hogy a jelenleg is folyó intézkedési terv készítésére kötelezte. A zagyvarékasi és szikszói bűzhatásokról a Hír Tv is készített mintegy tíz perces összeállítást. A műsorban megszólaló zagyvarékasi lakosok /Bendó Imréné, Fekete Imréné, Virág Béláné, Bendó Imre, és Turóczi József/ Mi is az a légkondicionálás? A Bűzhatásról röviden beszámoltak a bűzhatások nemegyszer gyomorfordító kellemetlenségeiről. A felmerült problémákra reagálva Bartha Ferenc a SZATEV vezérigazgatója, nem tagadta, hogy előfordult bűzhatás Zagyvarékason, de ez nem rendszeres jelleggel történt. Azt is elismerte a vezérigazgató, hogy amikor a zagyvarékasi üzem épült, nem volt a jelenlegihez hasonló környezeti hatástanulmány, illetve védőtávolság előírások. Az üzem az intézkedési tervében újabb helyi elszívó tölcsérek alkalmazásával kívánja megakadályozni a csarnokból esetlegesen semlegesítés nélkül távozó bűzös levegő kiáramlását. Ennek kivitelezését májusig megvalósítják. Faragó László alpolgármester arról beszélt, hogy az üzem fogadócsarnokának elszívó rendszere elvileg jelenleg is megakadályozza a bűzös levegő távozását, ha be van kapcsolva Agócs Gyula polgármester elmondta, hogy a SZATEV zagyvarékasi üzeme 5-6 fő helyi lakost foglalkoztat. Túlzott nagy bevétele ebből az önkormányzatnak nincs. Természetesen nem az üzem bezáratása a cél, hanem a bűzhatás nélküli levegő. Kiss Á. Amit a gépjárműklímák használatáról tudni illik! A technika fejlődésével az ember saját környezetét úgy alakítja, hogy az a számára minél elviselhetőbb, minél komfortosabb legyen. Erre törekszik lakásában, autójában. Ha fázik fűt. Ezt megtette az emberiség kezdetétől. Ha melege van hűti környezetét. Ez azonban komolyabb feladat, mint a fűtés, főleg gépjárművekben. A 30-as években Amerikában az 50-es években Európában kezdtek el foglalkozni a klímaberendezések tervezésével, beépítésével, nem sokat törődve a gázok környezetre gyakorolt hatásával. Ezekben az időben még nem voltak előírások a hűtőközeg tárolására, kezelésére, használatára vonatkozóan. Akkoriban a hűtőközeg a hűtőgépeknél is ismert freon volt. Ez egy vegyi anyag melynek egyik összetevője a klór, ami a levegőbe kerülve a légáramlatok útján a légkörbe a földet körülvevő és védő rétegét, ózon rétegét károsítja. Sokat hallani az ózonlyukról. Az ózon réteg mintegy pajzsként veszi körül a földet, védő a káros ibolyántúli sugárzástól. Ez a pajzs az áramlatok és az időjárás miatt főleg az északi és a céli sarok környékén sérült az évek folyamán a legnagyobb mértékben. Ezen káros folyamatért a klímaberendezésekben és a különböző spray, hajtógázként is használt gázokban lévő klór tehetők felelőssé. Miután felismerték a klór ózonbontó hatását 1974-től folyamatosan különböző nemzetközi egyezményekkel próbálták korlátozni ezeknek a gázoknak a használatát. Legjelentősebb az 1997-ban aláirt Kiotói egyezmény. Megjegyzendő azonban, hogy ehhez a legnagyobb szennyező, Amerika nem csatlakozott. Sajnos azonban ezek a vegyületek a kutatások szerint a légkörben akár 100 évig is kifejthetik káros hatásukat. Ezért a mai napokra használatukat teljesen betiltották. Mérések alapján az intézkedések hatására az ózonlyuk mérete elkezdett csökkenni, kb re állhat vissza eredeti természetes értékére. Az ózonréteg sérülése miatt az élővilágra különböző veszélyek leselkednek, a napsugárzás ibolyántúli sugarai miatt melyek szűretlenül érik a földet. 20

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak

1. Csatornakiosztás, programcsomagok havi díjai és egyszeri díjak 1. Csatornakiosztás, programok havi díjai és egyszeri díjak 1. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32 1/1 1. sz. melléklet:, egyéb díjak, költségtérítések Oroszlány Sz. csatorna 1. MTV 2 magyar közszolgálati X 69,25 A2 st 2. DUNA TV magyar közszolgálati Y 76,25 A2 st 3. MTV 1 magyar közszolgálati Z 83,25

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m1, Információs csatorna, Duna II Autonómia, Cartoon Network/TCM, VIVA, Duna Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Közszolgálati csomag* 1. m1 közszolgálati 2. m2 közszolgálati 3. Duna TV közszolgálati 4. Duna II Autonómia közszolgálati Alapcsomag*

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról:

Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Kivonat a 2015. január 01-től életbe lépő KTV ÁSZF módosításról: Az időközi jogszabályváltozásokra hivatkozva, valamit hatósági eljárási tapasztalatokra figyelemmel az alábbi pontokat érintő módosításokat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak

Általános szerződési feltételek. Csatornakiosztás, rendszeres díjak Csatornakiosztás, rendszeres díjak 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma Alapcsomag* 1. RTL Klub kereskedelmi 2. tv2 kereskedelmi 3. m1 közszolgálati 4. m2 közszolgálati 5. Duna TV közszolgálati 6. Viasat3

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Minimum programcsomag

Minimum programcsomag Érvényes: 2012.01.01.-től Terület megjelölése: Bősárkány KTV a.) jel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj: Minimum programcsomag Teljes programcsomag 1 ORF1 német Általános S5 133,25

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Nézettségi trendek: 2009-2010

Nézettségi trendek: 2009-2010 Nézettségi trendek: 2009-2010 2010-ben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem csökkent a vállalkozó kedv a hazai tv piacon, így a kínálat tovább bővülhetett és színesedhetett a tévénézők legnagyobb örömére.

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok KTV-I KTV-II KTV-III Digitális simulcast A KTV-II és KTV-III. analóg csomagok

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. augusztus

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-21 sz. melléklet (Füzesgyarmat, Körösladány) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok KTV-I KTV-II KTV-III Digitális simulcast A KTV-II és KTV-III. analóg csomagok mellé díjmentesen igénybe vehető Bruttó díj 1

Részletesebben

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Mátészalka - Jármi - Papos Nyírmeggyes települések csatornakiosztása: O1 Kölcsey tv 49.25 regionális műsor O2 Mátészalka 1 59.25 Városi tv regionális csatorna O3

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások

Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások Szeged-Kiskundorozsma, Bordány, Forráskút, Zsombó területén igénybe vehetı szolgáltatások KTV Mini** m1, Információs csatorna, Homokhát Televízió, Duna II Televízió, RTL Klub, m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Tisztelt Előfizetők!

Tisztelt Előfizetők! Tisztelt Előfizetők! A. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2017. január 01. től az alábbiak szerint módosul: Valamennyi kábeltelevíziós csomagunk díja bruttó 390 Ft/hóval emelkedik, mivel az RTL Klub

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes)

Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes) Hét község Önkormányzatának 11/2004. (V.28.)számú rendelete a településen működő kábel televíziós rendszer működéséről (egységes) Hét község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz)

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2015. január 01.-től I. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 2441 Ft/hó + 659 Ft/hó Áfa = 3100 Ft/hó Program Frekvencia Csatorna

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás

HWR-Telecom Kft. Műsorkiosztás Budapest-központi fejállomás Alap programcsomag Bővített programcsomag HWR-Telecom Szolgáltatás típusa: Vezetékes műsorjel-elosztás Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmi leírása: A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. január

Részletesebben

I-TV csatornakiosztás

I-TV csatornakiosztás I-TV csatornakiosztás Balatonendréd, Balatonföldvár, Balatonöszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagyberény, Nagycsepely, Nyim, Pusztaszemes, Som, Szántód, Teleki

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai fejállomására csatlakozó előfizetők által megrendelhető szolgáltatások A Szélmalom Kábeltévé Zrt. kiskundorozsmai KTV Mini** m2, TV2, ATV, HírTV, Danubius rádió, Petőfi rádió, Sláger rádió, Bartók rádió, Kossuth rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz 1 320 Ft/hó 2 550

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2013. április

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2007. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatás felhasználása 4. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar

Csatorna neve Tematika Nyelv. 5 Duna World Közszolgálati, szórakoztató magyar és hírműsorok. 4 m4 Sport Közszolgálati, sport magyar PRÉMIUM (78) ALAP (49) START (13) Közszolgálati Csomag Kábeltelevíziós csatornakiosztás Budapest Érvényes 2016. január 04.-től Csatorna sorszám Csatorna neve Tematika Nyelv 1 m1 Közszolgálati, szórakoztató

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői III. II. I. 3. sz. melléklet Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői I. Analóg Kábeltelevízió 1. Igénybe vehető: Győr, Mosonmagyaróvár, Pér, Győrújfalu, Vámosszabadi, Dunakiliti,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2012.december

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

KIVONAT. Ár és csatorna változás. Érvényes: tól. Terület megjelölése:

KIVONAT. Ár és csatorna változás. Érvényes: tól. Terület megjelölése: KIVONAT Ár és csatorna változás Érvényes: 2016.10.16-tól Terület megjelölése: Terület megjelölése: Bősárkány a.) Műsorjel-elosztási szolgáltatás, csatornakiosztás és előfizetési díj: 1./ Televízió Minimum

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja

Megnevezés Szolgáltatás tartalma Szolgáltatás díja Szeged Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, Forráskút és Zsombó területén igénybe vehető szolgáltatások KTV Mini ** DTV Start * MR3 Bartók Rádió, MR1 Kossuth Rádió, MR Szegedi stúdió, 100.2 Rádió Plusz

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben