Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról"

Átírás

1 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök, azok felhasználása, fejlesztési területe 1.2. Fejlesztési, felújítási munkálatok, azok összege 1.3. Minőségfejlesztésben végzett tevékenységek, azok tárgyi megjelenése 1.4. Ellenőrzések 1.5. Dokumentáció 1.6. Gazdálkodás összegző áttekintése 2. Tanügyigazgatás 2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok 2.2. Tanügyi dokumentáció 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek Nevelés-oktatás feladatellátása Technikai személyi állomány Továbbképzés Innováció 3.2. Tárgyi feltételek 4. Neveltségi helyzetkép 4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás 4.2. Magatartás 4.3. Neveltségi tudatossági vizsgálatok Szocialitás mérésének eredménye az 1. évfolyamon A tanulók szociometriai helyzete az. 5. évfolyamon A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon 4.4. Gyermek- és ifjúságvédelem Kiemelt óvodai mutatószámok Kiemelt iskolai mutatószámok 5. Oktatás - képzés 5.1. Szorgalom 5.2. Tanulmányi teljesítmény Kitűnők Követelményrendszert alulteljesítők 5.3. Versenyeztetés - versenyeredmények 5.4. Tudásszint- és képességmérések Mérések az 1-4. évfolyamokon Mérések az 5-8. évfolyamokon SZTE mérései OKÉV mérések 5.5. Beiskolázás - továbbtanulás 5.6. Nevelési értekezlet 2

3 6. Szolgáltatás 6.1. Nevelési - oktatási ismeretközvetítés 6.2. Napközi egésznapos ellátás 6.3. Csoportfoglalkozáson- tanórán kívüli foglalkozások 6.4. Testnevelés, sport Sporttevékenység Sporteredmények A tanulók fizikai állapotának mérése 6.5. Speciális oktatás Integrációs és képesség-kibontakoztató program működtetése (IPR) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása (SNI) Magántanulók 6.6. Szabadidős tevékenység 7. Szervezet és vezetés 7.1. Intézményi arculatformálás 7.2. Szervezetépítési tevékenység 7.3. Kommunikáció 7.4. Intézményi Minőségirányítási Program működtetése (IMIP) 7.5. Ellenőrzési tevékenység 7.6. Munkaközösségek 7.7. Munkacsoportok működése 8. Kapcsolatrendszer 3

4 1. GAZDÁLKODÁS 1.1. Pályázatok Intézményünkben a pályázatokkal kapcsolatos valamennyi teendőt pályázati kiírások figyelése, írása, megvalósítása, elszámolása és a belső monitoringja egy háromtagú munkacsoport végzi, kiterjesztve tevékenységét az alapítványra és a sportegyesületre is. DM KFT. BUDAPEST Együtt a mozgás öröméért! Gyere velünk, mozdulj velünk, többen együtt jobbak leszünk! A pályázat tartalma: A Kis Bálint Napok keretében megrendezett sportnap változatos programjaival, rendezvényeivel megmozgatta az intézmény minden tanulóját, gyermekét, pedagógusát, és a résztvevő szülőket. Ezeken együtt szerepelhetett, versenyezhetett a szülő gyermekével, a pedagógus tanítványával, az öreg diák a kis diákkal. A versenyek, a közös programok keretében a tanulók együtt dolgoztak, mozogtak, melynek során lehetőségük nyílt a segítségadásra, a barátkozásra, a társas érintkezéshez szükséges készségek gyakorlására. A nap üzenete: Együtt lenni jó! A pályázat benyújtásának ideje: június 19. A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Pap Zsuzsanna, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Világ Nyelv Program Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel A pályázat tartalma: Pedagógusok számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzése 120 órás tanfolyam keretében. A pályázat benyújtásának ideje: június 30. A pályázat készítője: Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert BÉKÉS MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY Közoktatási intézmények könyvtárállományának gyarapítása A pályázat tartalma: Az iskolai könyvtár állományának gyarapítása az oktató-nevelő munkánkat segítő pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai folyóiratok, periodikák és könyvek beszerzésével. A pályázat benyújtásának ideje: augusztus 29. A pályázat készítője: Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi tehetséggondozó versenyek meghirdetése a 2008/2009-es tanévre A pályázat tartalma: Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! - Az es forradalom és szabadságharc Magyarországon történelem tanulmányi verseny A verseny legfontosabb célja, hogy hazánk múltjának, a versenyfeladatok által való részletesebb megismerésével járuljon hozzá a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően válogatott, történelmi ismeretek elsajátításához, alkalmazásához és történelemszemlélet megalapozásához. A pályázat benyújtásának ideje: szeptember 24. 4

5 A pályázat készítője: Fülöp Istvánné, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Útravaló ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogram A pályázat tartalma: A Közalapítvány által kiírt pályázat célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeket abban, hogy tanulmányaikat egy érettségit adó középiskolában folytathassák. A pályázat benyújtásának ideje: szeptember 25. A pályázat készítői: Ökrös Katalin, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY Sporttevékenységek támogatása Sportnap szervezése a város általános iskolái között A pályázat tartalma: A város három általános iskolája között megrendezésre kerülő úszóverseny, ügyességi verseny szervezése, tanár-diák röplabda meccs megvalósítása. A pályázat benyújtásának ideje: szeptember 30. A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Pap Zsuzsanna A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerésére - bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására szolgáló pályázatok készítéséhez A pályázat tartalma: Ha megismerem, megszeretem, ha megszeretem, megvédem! településszépítő, a természeti és épített környezet értékeit megőrző, a környezetet veszélyeztető jogsértések megelőzésére és visszaszorítására irányuló program megvalósítása Gyomaendrődön, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda koordinálásával. A pályázat benyújtásának ideje: augusztus 30. A pályázat készítője: Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása A pályázat tartalma: A pályázat alapvető célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. A pályázat alapvető célja, Gyomaendrőd város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve alapján a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése, a körükben kirívóan magas fogyatékossá minősítési arányok visszaszorítása, az alacsony óvodáztatási arányok javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés csökkentése, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, továbbtanulási arányuk növelése, valamint az oktatási diszkrimináció visszaszorítása. A pályázat benyújtásának ideje: november 30. A pályázat készítője: Fülöp Istvánné, Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van 5

6 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat tartalma: A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. A pályázat benyújtásának ideje: december 15. A pályázat készítője: Fülöp Istvánné, Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Közoktatási intézmények innovatív tanulási környezetének bemutatása A pályázat tartalma: Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) nemzetközi szervezet Oktatási Kutatások és Innovációk Központja egy induló projekt keretében több országban gyűjti az innovatív tanulási környezet figyelemre érdemes eseteit, hogy a tapasztalatokat megismertesse a szélesebb szakmai közönséggel és az oktatáspolitikusokkal. A legfontosabb célkitűzés annak végiggondolása, hogy miként válhatna minél több oktatási intézmény innovatív tanulási környezetté. A programban való részvétel nem jár anyagi támogatással, de az intézménytől sem igényel anyagi ráfordítást. A jelentkező intézményektől az OECD csupán szakmai nyitottságot és együttműködést vár el (pl. kérdőív kitöltését, esetleg szakértői látogatás fogadását). A kiválasztott intézmények egy szakmai hálózat részévé válhatnak. Bemutathatják újító megoldásaikat, és kapcsolatba kerülhetnek a projekt révén hasonlóan újító hazai és külföldi intézményekkel. A pályázat benyújtásának ideje: február 20. A pályázat készítője: Fülöp Istvánné A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORT ALAP Eszközbeszerzés, versenyeztetés szervezése A pályázat tartalma: Eszközbeszerzés, tanulóink mozgásfejlesztésének erősítése. Versenyekre való felkészülés illetve versenyeken történő részvétel biztosítása. Hazai környezetben versenyek rendezése. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- 6

7 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ifjúsági alap1 Az egészséges és kreatív ifjúságért foglalkoztató nyári tábor szervezése A pályázat tartalma: A tábor célja a szabadidő hasznos eltöltése, minél több tevékenység biztosítása, mely erősíti a személyiségfejlődés pozitív alakulását, a helyes önértékelési formák elsajátítását, megelőzi a csellengést. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IFJÚSÁGI ALAP Kis Bálint Napok rendezvénysorozat A pályázat tartalma: Színvonalas ünnepségeink által szeretnénk kialakítani diákjainkban az ünnep őszinte megbecsülését, az ünneplés igényét és az ehhez szükséges viselkedéskultúrát. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: Diákönkormányzat Kónya Márta A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CIVIL ALAP Nagyenyedi csereüdültetés A pályázat tartalma: Idén nyáron a nagyenyedi diákok és kísérő pedagógusai látogatnak el hozzánk. Számukra szeretnénk különböző programokat szervezni. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: R. Nagy Tibor A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- AZ ESZA EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT. (ESZA KHT.) - SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségfejlesztési - drogprevenciós program a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában A pályázat tartalma: Az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési program továbbfolytatása a 2009/2010-es tanévben. A pályázat benyújtásának ideje: május 20. A pályázat készítője: Magyar Béláné Veresné Kós Judit A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van Fejlesztési, felújítási munkálatok Épületfelújítási munkálatok egy részére elkülönített költségvetési keret állt rendelkezésre, így csak a tisztító- és állagmegóvó karbantartási munkálatokat tudtuk elvégezni, illetve pénzmaradvány terhére, valamint az éves költségvetésen belüli átcsoportosítással, és átgondolt, racionális gazdálkodás melletti megtakarításból tudtuk az égetően fontos munkálatokat elvégezni. Elsősorban az óvoda épületében kellett jelentősebb munkálatok elvégzéséről gondoskodni, hogy önkormányzati óvodaként fel tudjuk venni a versenyt a vállalkozásban működtetett óvodák feltételrendszerével. 7

8 Az óvoda épületében nagyon fontos a WC-k és a mosdók felújítása, vízöblítő tartályok felszerelése. (Alapvető elvárás, hogy az óvodás gyermek WC-használat után le tudja húzni azt, de a most meglévő golyóscsapokat még egy felnőttnek is elég kezelni.) A másik égetően fontos teendő a folyosói ablakok teljes cseréje. Az ablakok jelenlegi állapota erősen balesetveszélyes, és ki-be nyitogatásra alkalmatlanok, ugyanis az ablakszárnyak és az ablakkeret fája több helyen porladva elkorhadt, s lyukas. Az épület külső tatarozása, hőszigetelése. Ezen munkálatok nyáron, az óvoda nyári szünetében készülnek el. Ezek a felújítási munkálatok 2009 nyarán megoldódnak. Hősök úti épületben: - Az öt éve átadott és használatba vett ROP-os beruházás által felújított és bővített iskolaépületben elengedhetetlen volt a belső tisztító festések és mázolások elvégzése, hiszen csak így tartható meg az épület és helyiségeinek állaga. Jókai úti épületben: - Tisztító festésre került sor a tantermekben, illetve a mosdóban. Fő úti iskolaépületben és a Napközi konyhán: - Tisztító festés történt. - Az ebédlőben burkolatcsere (linóleum) történt. A 2008/2009-es tanév végén, május 31-ei adatok alapján megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő. A fő előirányzat tükrében - a lenti táblázat szemléltet- előirányzat túllépés figyelhető meg, melyet az étkezők létszám növekedése miatti élelmiszer-beszerzés okozta többletköltség eredményezett, valamint az általány fizetése miatti túlszámlázás a gázenergia terén. Ezen tételek év végére nem okoznak látszólagos túlfinanszírozást. Megnevezés Ebből Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés 43,57% Megjegyzés: A csárdaszállási telephely nélküli dologi kiadások időarányos előirányzatának kiszámítása a kiadások teljesülésével összhangban került megállapításra. Pl.: tankönyvbeszerzés szezonalítása miatti ideiglenes költségkiesés; gázenergia- és élelmiszer-beszerzés költségének 10 hónapra arányosítása) Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások egyéb tételei az időarányos előirányzat alatt teljesültek. A 2008/2009-es tanévhez kötődő év végi beszámoló adatai is a dologi kiadások módosított főelőirányzat alatti teljesítést tükrözte Minőségfejlesztésben a működtetés terén végzett tevékenységek A 2008-as gazdasági év folyamán a következő felújítási, felhalmozási kiadások történtek részben a főelőirányzat, részben a dologi kiadások átcsoportosításával: 8

9 - Felújítás: - a Százszorszép óvodai tagintézmény központi fűtés kialakítás, s egyben fűtéskorszerűsítés megvalósítása pénzmaradvány terhére eft összegben. (A beruházás óvoda zárva tartása alatt fejeződött be ténylegesen) A fűtéskorszerűsítés eredményeként az intézmény normalizálhatta a Százszorszép óvodai tagintézmény fűtésével kapcsolatos költségeit. - Felhalmozás: - 15 db ASUS laptop eft A 2009-es gazdasági évben eddig megvásárlásra került 2 db Acer projektor pénzmaradvány terhére, 216 eft összegben. A fenti eszközbeszerzések következtében az intézmény több tantermére kiterjeszthető a kompetencia alapú oktatás a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazásával, lehetővé téve az oktatást segítő egyéb kisebb szemléltető eszközök beszerzésének mellőzését Ellenőrzések Ebben a nevelési- és oktatási évben 2 belső ellenőrzés ért véget: - normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású normatív támogatások 2008.évi igénybe vételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága, - az intézmény átfogó pénzügyi- gazdasági ellenőrzése a és költségvetési évekre vonatkozóan, Továbbá a tanév folyamán a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést végzett, mely a évben igénybe vett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságára irányult. ÁNTSZ ellenőrzés iskolánk napközi konyháján két alkalommal történt, mely a működtetéssel kapcsolatos jelentős negatív megállapítást nem tartalmazott. Az óvodában is két alkalommal történt ellenőrzés, ahol az ételminták eltevésével kapcsolatban találtak hiányosságokat Dokumentáció A 2008/2009-es tanév folyamán megtörtént: - a 2008-as költségvetési év lezárása, elkészült a beszámoló, valamint az azt alátámasztó könyvvizsgálói jelentés, - a fenntartóval való költségvetés egyeztetést követően a 2009.év előirányzatosítása, - az első negyedév végén megtörtént a Magyar Államkincstár felé történő információ szolgáltatás a pénzforgalmi- és mérlegjelentés által Gazdálkodás összegző áttekintése Az intézményünk jóváhagyott éves költségvetése a pályázati támogatások bevételei, illetve az óvodai feladatbővülés miatti módosítások kivételével a tervezet szerint alakult, illetve pénzmaradványt eredményezett. Mindez racionális foglalkoztatás és bérgazdálkodás, valamint a dologi kiadások mérséklése mellett valósulhatott meg, így kerülhetett sor az előzőekben felsorolt felújítási munkálatokra. 9

10 2. TANÜGYIGAZGATÁS 2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok A 2008/2009-es nevelési- és oktatási évben a létszámadatok a következőképpen alakultak: - Összes létszám: 646 (+122) fő o Óvodás létszám: 125 (+16) fő Kossuth úton: 110 (+13) fő Csárdaszálláson: 15 (+3) fő o Tanulói létszám: 521 (+106) fő - Tanulócsoportok (osztályok) száma: 23 - Tanulócsoportok (osztályok) átlaglétszáma: 27,2 tanuló/osztály - Óvodai csoportok száma: o Kossuth úton: 4 átlaglétszám: 30,75 gyermek/csoport o Csárdaszálláson: 1 átlaglétszám: 18 gyermek/csoport o Összesen: 5 átlaglétszám: 28,2 gyermek/csoport - Sajátos nevelési igényű SNI-s gyermek- és tanuló (szakértői bizottság szakvéleménye alapján): 41 tanuló + 1 óvodás 6,50 % (óvodában: 0,8%; iskolában: 7,86 %) - Magántanuló (klinikai javaslatra szakértői bizottság szakvéleménye alapján): 1 tanuló 0,19 % - Magatartási-, tanulási- és beilleszkedési nehézséggel küzd BTM-s tanuló (nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján): 80 tanuló 12,38 % Tanulási problémával küzd összesen: 122 tanuló 18,88%, - Integrációs Pedagógiai Rendszerben programjában résztvevő gyermek- és tanuló: 78 fő 12,07 % (halmozottan hátrányos helyzetű HHH-s gyermek- és tanulók: 64 fő 9,90 % - Napközis ellátást igénylő tanuló: 234 (+82) fő 48,91 % - Napközis csoportok száma: 11 csoport - Napközis csoportok átlaglétszáma: 28,72 tanuló/csoport Az évközbeni gyermek- és tanulói mozgás nem volt jellemző Tanügyi dokumentáció A tanügy-igazgatási feladatkör részét képezi a tanügyi dokumentáció, melynek vezetése pontosan, naprakészen történik. A gyermek- és tanulói létszámadatok az igényelt normatívákkal megegyeznek. A csoportfoglalkozások, tanórák és egyéb foglalkozások dokumentáltsága; a gyermek- és tanulóbalesetek, diákigazolványok, anyakönyvek, bizonyítványok, beírási naplók vezetése; beiskolázások nyilvántartása a szabályozásnak megfelelően történt a nevelési- és oktatási év során. A szöveges értékelés megkönnyítésére az OKM által kifejlesztett és ajánlott szoftvert alkalmaztuk. Az elektronikus tanulói nyilvántartás, a tanulói azonosító számok kezelése nem okozott fennakadást. A Taninform szoftver adatfeltöltése megtörtént. A tanügyi dokumentációt nagymértékben megnöveli a tankönyv- és étkezési támogatási jogosultság alátámasztásának dokumentációja, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének naprakész nyomon követése. A gyermekvédelmi támogatás módosulása nem igazán kedvezően hat a kapcsolódó intézményi feladatellátásokra (étkezési térítési díjak befizetése, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyilatkozata). 10

11 3. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek A 2008/2009-es nevelési- és oktatási évben a feladatellátást 82 fő intézményi dolgozó biztosította. Valamennyi engedélyezett álláshely be volt töltve. A napi nevelő-oktató feladatellátás zavartalanul folyt Nevelési - oktatási feladatellátása A nevelő-oktató tevékenységet 9 fő óvodapedagógus és 45 fő iskolai pedagógus látta el. Az iskolai szakfeladaton valamennyi álláshelyet határozatlan idejű kinevezéssel, teljes munkaidős, megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott tölt be. Óraadókat nem alkalmazunk. Két kolléganő gyermekgondozási szabadságon van, helyette szerződéses jogviszonyú pedagógust foglalkoztattunk. A szakos ellátottság teljes körű iskolánkban. A kéthavi tanítási időkeret alkalmazása mellett a túlóra-kifizetések száma jelentősen lecsökkent, csak a tantárgyfelosztásban is szereplő, állandó túlórák és május hónapban egy kolléga betegsége miatti túlórák kerültek elszámolásra. Az óvodai szakfeladaton volt szerződéses jogviszonyú munkatárs, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A gyakornoki státuszt is alkalmaztuk, mert egy kolléganő 2008-ban végzett a főiskolán. Az irányítási, szervezési és ellenőrzési feladatokat az igazgató mellett egy fő igazgatóhelyettes látta el, valamint tagintézmény-vezető és a munkaközösség-vezetők segítették. Ilyen gyermek- és tanulói létszám, valamint a feladatbővülés és feladatellátás mellett indokolt lenne 2 fő igazgatóhelyettes alkalmazása. A napi nevelő-oktató munka szervezése, a teljes körű jogszabályfigyelés és annak naprakész alkalmazása, a folyamatos pályázati munka, a módszertani fejlesztések, valamint a rendezvényszervezések, tehát a teljes körű működtetés túlmutat a vezetők napi munkaidején Technikai személyi állomány A technikai feladatellátást 28 fő biztosította a következő megoszlásban: - adminisztratív dolgozó: 5+1 fő (gazdasági vezető, élelmezésvezető, óvoda- és iskolatitkár, munkaügyi ügyintéző-pénztáros, könyvelő), - konyhai dolgozó: 6,5 fő - pedagógiai asszisztens: 1 fő, - rendszergazda: 1 fő, - dajka: 4 - takarítónő: 6,5 fő, - fűtő-karbantartó. 3 fő. A technikai állományban foglalkoztatott munkatársak táppénzes távolléte esetén feladatátcsoportosítással tudtuk biztosítani a folyamatosságot. (Hosszabb ideig volt táppénzen 1 fő takarítónő.) Továbbképzés Az át- és továbbképzések szervezésénél, a beiskolázásoknál elsődleges szempont a Továbbképzési programunkban is leszabályozottak szerint a hosszú távú szakos-ellátottság (szakos-utánpótlás) biztosítása, illetve a felvállalt feladatokhoz elengedhetetlen módszertani ismeretek továbbképzéseken történő elsajátítása. A tanév során egy pedagógus kolléga folytatott tanulmányokat újabb diploma megszerzéséért az e célú, kötött felhasználású állami normatív támogatás terhére. - 1 fő informatika, valamint környezetismeret műveltségterületeken végzett. 11

12 Belső továbbképzés keretében SDT képzésen vettek részt a kollégák. Ezzel a Sulinet Digitális Tudásbázis ismeretanyagának közvetítése válik lehetővé a tanórákon a meglévő infrastruktúra felhasználásával Innováció A szakmai, pedagógiai és intézményfejlesztési innováció igen sok területen megjelent a tanév során intézményünk életében. Legjelentősebb pedagógiai innovációk a kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése, valamint az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása területén történtek intézményünkben. Mindkét szakmai-módszertani fejlesztés HEFOP pályázati program támogatási keretében valósult meg. A kompetencia-alapú oktatást kiterjesztettük a 3., 6. és 8. évfolyamokra is az 1.,2., 5. és 7. évfolyamok mellett matematika, szövegértés-szövegalkotás, valamint szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületeken. Ezáltal a pedagógiai kultúra és a tanítási módszerek átalakítása történik, mely figyelembe veszi az életkori-, az egyéni tanulási- és az eltérő szociokulturális háttér különbözőségeiből fakadó sajátosságokat. 5. évfolyamon bevezettük a nem szakrendszerű oktatást magyar és matematika tantárgyakból. A kompetencia-alapú módszertani elemek alkalmazása segíti a nem szakrendszerű oktatás által fejlesztendő kulcskompetenciák megalapozását is egyben, valamint lehetővé teszi az info-kommunikációs ismeretközvetítést. Széleskörű módszertani elemek felhasználását, többirányú szemléltetést, valamint ismeretközvetítést és -megerősítést tesz lehetővé a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazása. Az intézményünkben 5. éve eredményesen alkalmazott és folyamatosan továbbfejlesztett Integrációs Pedagógiai Rendszer gyakorlati alkalmazására kifejlesztett intézményi programot a HEFOP pályázati program keretében kiterjesztettük a városrész Margaréta Óvodájára és a Bethlen Gábor Szakképző Iskolájára. Ezáltal az intézményfokozatok közötti együttműködés keretében a 3-18 éves korú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt, az intézményfokozatok közötti átmenetet segítő hátránykompenzálása vette kezdetét. A pályázati program keretében kidolgozásra került az óvodai és a középiskolai működtetési program, ennek részeként többek között Feladatgyűjtemény és Játékgyűjtemény. Intézményünkben az óvodás korú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket is mindkét feladat-ellátási helyen bevontuk a programba nevelési év közben. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazására kifejlesztett működtetési programunkat minisztériumi megkeresésre fel kívánták venni a Jó gyakorlatok közé, melynek szakértői véleményezése KIVÁLÓ MINŐSÍTÉS-t kapott. Az értékelés szövege: Az intézményben kiváló az IPR-es működtetés. Az elkötelezett iskolavezetés, a képzett tantestület az uniós és hazai pályázatok mind mind azt a célt szolgálják, hogy a HHH-s tanulók sikeres integrációja megvalósuljon. Az intézmény dokumentációja naprakész, a kötelező elemeken túl saját kidolgozású tantervekkel, feladatbankkal, adminisztrációs segédanyagokkal dolgoznak. Széles spektrumú közoktatási szolgáltatásokat kínálnak a tanulóknak, melyben mindenki megtalálja az egyéni érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet. Gazdag, változatos, az összes képességet, készséget fejlesztő eszközpark áll a tanulók rendelkezésére ahhoz, hogy az egyéni fejlesztés sikeres legyen. Ebben az intézményben olyan szervezetten, évekre visszamenőleg nagy tapasztalattal rendelkezően folyik a HHH-s tanulók integrált nevelése-oktatása; amely mindenképpen népszerűsítést érdemel (tapasztalatcserék, szakmai konferenciák, fórumok, bemutató foglalkozások, stb.). A saját adaptációjú dokumentumokat (játékgyűjtemény, feladatbankok, egyéni fejlődési napló stb.) érdemes lenne egy kötetbe szerkesztve kiadatni. 12

13 Ötödik éve veszünk részt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által végzett longitudinális (követő jellegű fejlődés-vizsgálat) felméréseiben, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására kidolgozott (tudásalapú társadalom kihívásainak megfelelő) programok kipróbálásában Tárgyi feltételek Tárgyi feltételrendszerünk igen eltérő képet mutat épületegységenként. Az óvodai feladatellátás eszközei részben biztosítottak. Nevelési év közben az iskolai pályázatok keretéből átcsoportosított forrásból a nevelést-oktatást segítő eszközök és játékok beszerzésére került sor, illetve szintén pályázati támogatásból udvari játékokat vásároltunk. Az iskolai fejlesztő szobákban meglévő fejlesztő játékokból, a mozgáskoordinációt segítő fejlesztő eszközökből, tornaszerekből is került át az óvodába, hogy a gyermekek fejlesztése helyben történhessen. A csoportszobák bútorzatát szükséges lesz fokozatosan felújítani. A Hősök úti iskolaépület eszközellátottsága teljes körű. Mindez lehetővé teszi a széleskörű ismeretközvetítést és -elsajátítást, a tanulók eltérő szociális hátteréből adódó hátrányok kompenzálását. Mindezt segítik a fejlesztő szobák, informatikai szaktantermek, a gyógytestnevelési tornaszoba, a belső és külső közösségi tér, az udvari mini sportudvar és játszótér. A különböző színtereken biztosított nevelési feladatellátást erősíti az esztétikus belső és külső környezet. Az 5-8. évfolyamok osztályainak elhelyezése változatlanul csak két épületben (Jókai és Fő út) valósulhatott meg. Mindkét épületben, de főként a Jókai úti és a Fő úti épület udvari tantermeinek műszaki állaga nagyon leromlott, 60 %-uk szükségtanterem. A vizes, dohos tantermek komoly veszélyt jelentenek a tanulók egészségére is, hiszen egyre több a tartós betegként diagnosztizált aszthmás gyermek. (Tankönyv- és étkezési támogatásra jogosító, a tartós betegség jogcímet alátámasztó adatok alapján.) Az eszközfejlesztés pályázati források terhére folyamatos volt a tanév során ezeknek az épületegységeknek a tantermeiben is. Újabb 10 mobil aktív táblával sikerült pályázati forrásból bővíteni a meglévők számát, így már minden tanteremben lehetőség nyílik ősztől ezek alkalmazására. Az Intelligens Iskola program keretében támogatott pályázat keretében teljes körűvé válik az informatikai eszközfelszereltség valamennyi évfolyam számára. Pályázati forrásból megvásároltuk az iskolai orvosi szoba legszükségesebb berendezési tárgyait és eszközeit. A Fő úti épületben került sor egy szükségtanterem átalakítására orvosi szobának, ezzel eleget teszünk a 11/1994. MKM rendelet 7. sz. mellékletében szereplő rendelkezésnek. 13

14 4. NEVELTSÉGI HELYZETKÉP 4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás A tanulói mulasztások alakulása a 2008/2009-es nevelési- és oktatási évben: Mulasztott napok száma Igazolt Igazolatlan Összesen Átlag 1-4. évfolyam 2.515, ,58 10, évfolyam , ,6 13,62 Összesen 6.243,58 116, ,18 12,1 A mulasztott napok átlaga minimális csökkenést mutat az előző tanévhez képest alsó és felső tagozaton egyaránt. Csupán 17 tanuló (3,26%) nem mulasztott egyetlen napot sem. Az igazolatlan hiányzásokat jelentős mértékben sikerült visszaszorítani, de még így sem lehetünk elégedettek, hiszen 18 tanuló mulasztott igazolatlanul. Alsó tagozaton elsősorban a szülő felelőssége állapítható meg, hiszen 5 tanuló maradt távol igazolatlanul 25 napot a tanév során. Felső tagozaton 13 tanuló mulasztott igazolatlanul összesen 91,6 napot. Az igazolatlan távolmaradások megszüntetése érdekében 13 tanuló szülőjének 30 alkalommal lett felszólítás kiküldve, illetve 9 tanuló szülei 1-1 alkalommal lettek feljelentve. Ezen intézkedéseket minden esetben megelőzték az osztályfőnöki megkeresések, a családlátogatások. (Ilyen esetben az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős közösen keresték fel a szülőket.) Több esetben a Térségi Humánsegítő Szolgálat közreműködését is kérte az ifjúságvédelmi felelős. Az igazolt távolmaradások csak részben adódnak betegségből, nagyon jelentős a különböző társintézmények, egyesületek, klubok programjai keretében történő hiányzás. A tanórák védelme sajnos egyáltalán nem érvényesül, nincs tiszteletben tartva Magatartás Iskolai szinten a magatartási átlag: 3, évfolyamokon: 4,01, évfolyamokon: 3,92. Az osztályok magatartási átlagának szélsőértékei: 3,4, ill. 4,54. Általánosságban megállapítható, hogy az igazolatlan hiányzások mellett jelentősebb magatartási vétség nem történt intézményünkben. A tanév során tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására nem volt szükség, elegendő intézkedést jelentett a tanulóval és a szülővel történő elbeszélgetés, illetve az ifjúságvédelmi felelős bevonása. A kedvezőtlen társadalmi hatások, az elvárás- és értékrendek módosulása, a család, mint alapvető nevelési színtér szerepének lazulása ellenére is tanulóink iskolai magatartása megfelelőnek mondható. Ebben jelentős szerepe van a változatos szabadidős foglalkozások biztosításának, iskolai rendezvények és programok szervezésének, a viszonylag magas felügyeleti óraszámnak, a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának, valamint az épületegységenkénti nevelői felügyeleti rendszernek Neveltségi tudatossági vizsgálatok A mérések az Intézményi Minőségirányítási Programban meghatározott indikátorrendszer alapján történtek, az Éves munkatervben rögzítettek szerint. 14

15 Szocialitás mérésének eredményei az óvodában és az első évfolyamon Szocialitás mérése az óvodában % os eloszlás előkészítő szint 14 kezdő szint 8 szeptember május Összegzés: Az óvodában a szocialitás tekintetében sok tanuló teljesített a két legalsó készségszinten, a hátrányokat a májusi mérések idejére sikerült felére csökkenteni. A tanulók e képesség tekintetében jelentős különbséget mutatnak. A teljes első osztályos populációra vetítve a tanulók: Osztály Osztálylétszám Előkészítő Kezdő szint %-os arány szint 1.a 23 fő 0 fő 1 fő 4% 1. b 22 fő 3 fő 9 fő 55% 1.c 26 fő 1 fő 2 fő 13% Összesen 71 fő 4 fő 12 fő 23% Összegzés: Sajnos az elmúlt évekhez képest a két szélsőérték közötti szakadék növekedését láthatjuk: az optimumon teljesítők aránya 2%-kal csökkent és az elemi szinten teljesítők aránya 2%-kal nőtt. Mindez megerősíti a szociális kompetenciák fejlesztésének igényét, hiszen évről-évre emelkedő tendenciát mutat iskolakezdéskor azon 1. évfolyamos gyermekek száma, akik életkorukhoz képest lemaradtak a szociális kompetenciáikban, fejlesztésüket még 5-6 éves korban el kellene kezdeni, ehhez jó segítséget nyújt az óvodai DIFER mérés bevezetése is. (Finommotorikus mozgáskoordináció, figyelem koncentráció, feladattartás és feladattudat, kapcsolat a társakkal és felnőttekkel, köszönés, stb.) 1. ábra Elemi vagy kezdő szinten teljesítők aránya 15

16 szocialitás 2004_09 23; 24% 18; 19% 17; 18% 2004_ _ _ _08 28; 28% 2008_09 11; 11% A tanulók szociometriai helyzete az 5. évfolyamon 5. a osztály: Osztályfőnök: Fekécs Éva. Tanulói létszám: 24 fő Az osztály tagjai kedvelik, jól ismerik egymást. Habár sok a hátrányos helyzetű tanuló, elfogadják egymást, csak kisebb összezördülések vannak, amit az osztályfőnök igyekszik a tanulók segítségével megoldani. Az osztály magvát 9 pár és egy hármas csoport képzi. Van 3 tanuló, akit ugyan nem választottak, de ők is kapcsolódnak 1-1 pároshoz. Az osztályfőnök pozitívnak ítélte meg azt, hogy a népszerűségi listát az osztály aktív és jól tanulói vezetik. 5. b osztály: Osztályfőnök: Vaszkó Lajosné. Tanulói létszám: 25 fő az adatfelvételnél, ma 26. Az osztályközösség minden szempontból kiválónak mondható, hiszen erős párok, szoros kölcsönös kapcsolatok alkotják az osztály magvát. A gyakorisági táblázatból az is kiderül, hogy a tanulás fontos érték a közösség számára. Egyetlen tanuló peremhelyzetű, őt elsősorban szorgalmában rejlő hanyagságai miatt nem választják. Összegzés: A két osztály koherenciája megfelelő szintű, a szociális kompetencia fejlesztését ennek ellenére minkét osztályfőnök fokozottan kívánja erősíteni A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon Az idei tanévben is fokozottan követte a tantestület a polgári értékek és attitűdök vizsgálatát, ugyanis ezen évfolyam tanulóinak jelentős része a szociális kompetenciát fejlesztő programban vett, ill. vesz részt. Az eredmények az itt folyó ez irányú munka eredményességét bizonyítják. A különböző társadalmi csoportok elfogadási mutatói nőttek kb.10-15%-kal, ami a teljes populációt tekintve óriási lehetőségeket nyújt a folytatásra. /Az elfogadási hajlandóság növekedését jelenti a diszkriminancia-index csökkenése./ A teszt négy részből állt: Bevezetője utasítást tartalmazott a teszt kitöltéséhez. Második része háttérkérdéseket tartalmazott a differenciált elemzéshez. Harmadik része tartalmazta az intenzitás skálát meghatározó kérdéseket a diszkriminációs index megállapításához. A negyedik részben voltak a nyílt és zárt válaszokat tartalmazó kérdések a demokratikus értékek témaköréből. 16

17 Néhány tanulócsoport helyzetének változása az elmúlt 4 tanévben Diszkriminancia index változása a 2004/2005-ös tanévtől a 2008/2009-es tanévvel bezárólag. (A hétfokú skálán az 1-es a teljes elfogadottságot, a 7-es a teljes elutasítást jelenti.) _ _ _ _ _09 0 kínai árus romániai magyar menekült táborban élő külföldi Összegzés: Az előző évekhez képest nem változtak az eredmények, az osztályokat hasonló problémaérzékenységű tanulók alkotják. A kismértékű romlás a jelenlegi társadalmi körülmények között negatív visszajelzés a tantestület munkája felé A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon 8.a osztály Osztályfőnök: Kovácsné Nagy Katalin Az osztály szociometriai szempontból továbbra is laza szerkezetű. Az elmúlt 8 évben változtak a baráti kapcsolatok. Jelenleg 5 pár erős kapcsolata figyelhető meg, ők kölcsönösen választották egymást több alkalommal. Kellemes meglepetés, hogy az a lány, aki félévkor került az osztályba, megtalálta a helyét a közösségben. Erős baráti kapcsolata alakult ki egy másik lánnyal, és népszerű a többiek körében is, hiszen az igazságosság és tanulás területén többször is jelölték. A tanulás és aktivitás terén egy kislányt kiemelten tisztelnek. Népszerűség terén ketten emelkednek ki, mindegyik lány. A többi szempont alapján teljesen megoszlik az osztály véleménye, ebből arra következtetek, hogy mindenki megtalálta helyét a közösségben. Ez alól egyetlen kivétel egy kislány, aki egyébként nem vesz részt az osztály rendezvényein, visszahúzódó, nem sikerült őt az osztályközösségbe beintegrálni. Amikor hetedik osztályban az osztályfőnöke lett ennek az osztálynak, komoly problémát jelentett a sok veszekedés, vita a gyerekek között. Örömmel tapasztalta, hogy az utóbbi hónapokban ilyen gondunk kevesebb lett. Ezt jól tükrözte a szociometria eredménye is. 8. b osztály Osztályfőnök: Balla Károlyné Alakzatok: 5. osztályban a lányok körében inkább a párok kialakulása volt jellemző, 8. osztályban, pedig a lánc dominál. Ilyen kapcsolatok: és Tehát 12 lány kapcsolata egymásba fonódó. A kapcsolat zártnak tűnik, de valójában remek a kapcsolatuk az osztálytársakkal. A fiúk körében éppen ellentétes folyamat tapasztalható. Míg 5. osztályban csillag alakzat volt jellemző kapcsolataikra, most a párok kialakulása dominál: 7-14, és A 12. és 24. tanulónak nincs kölcsönös kapcsolata, és egymást sem választották. Mégsem nevezném kirekesztettnek a 2 SNI tanulót, hiszen a többiek törődnek velük, toleránsak. 17

18 A feltett kérdések alapján kiderült, hogy a tanulók kiben bíznak leginkább a különböző területeken. Aktivitás: kiemelkedő a 9. lány, sok szavazatot kapott még a 4. lány is. Bizalom: az 5., 16., 19., 4., 13. és 9. lány, valamint a 15. fiú sok szavazata azt mutatja, hogy sok társukban megbízhatnak a gyerekek. Igazságosság: a 8. és a 3. lány, valamint a 7. fiú jelölése kiemelkedő. Népszerűség: az 1., 13., 16. és a 17. lány, és a 14. fiút jelölték a legtöbben. Rokonszenv: a 3., 6., 9. és a 16. lány, valamint a 7. fiú jelölése kiemelkedő. Tanulás: ebben a témakörben a15 tanuló jelölése azt mutatja, hogy fontosnak tartják a tanulást. Legtöbb szavazatot kapta a 3, 4, 5. és 11. lány. Tulajdonsági kritérium: Kiemelkedő számú szavazatot kapott a 8, 23. és a 9. lány, valamint a 20. fiú. Rövid összegzés: A közösségnek több vezető egyénisége van, de szerencsére ezek az egyéniségek nagyon jól tudnak egymással dolgozni, s ez építi a közösséget. 8. osztály végére remekül összekovácsolódtak, sajnálják, hogy útjaik elválnak. 8.c osztály Osztályfőnök: Gálné Juhos Éva Az osztály 4 év alatt sem vált igazi közösséggé. Személyes és bizalmi viszonya minden tanulónak megfelelő, így személyes problémáit meg tudja beszélni társaival. Legigazságosabbnak olyan tanulót választottak, akinek magatartásával problémák adódtak a nem megfelelő hangnem és stílus miatt. Az osztályban több pár is fellelhető, akik épp barátok. Egy olyan tanuló van, aki beilleszkedési problémákkal küszködik. 8. d osztály Osztályfőnök: Mészárosné Stef Ilona A legtöbb szavazatot olyan fiú kapta, akinek magatartása és szorgalma kiemelkedő. A 2. legnépszerűbb tanuló, aki viszont minden tekintetben problémásnak tekinthető. Ezt az eredményt az osztályfőnök szélsőségesnek tartotta. A közösségben rajtuk kívül alig néhány tanuló vitte el a szavazatok többségét. A gyerekek több kérdésre is nehezen tudtak számukra elfogadható választ adni. Igazán stabil kölcsönös kapcsolattal sajnos csak néhány tanuló büszkélkedhet Gyermek- és ifjúságvédelem Kiemelt óvodai mutatószámok Óvodás összlétszám Tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek Sajátos nevelési igény Tanulási-, magatartásiés beilleszkedési nehézség Hátránnyal küzdő gyermekek Intézményi szempontok alapján Veszélyeztetett Ktv alapján Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Túlkoros gyermekek (visszamaradt) Védelembe vett gyermek 125 fő 1 fő 15 fő 6 fő 36 fő 12 fő 8 fő 6 fő 100 % 0,8 % 12 % 4,8 % 28,8% 9,6 % 6,4% 4,8 % 18

19 Kiemelt iskolai mutatószámok Tanulói összlétszám Tanulási, magatartási problémával küzdő tanulók Sajátos nevelési igény Tanulási-, magatartásiés beilleszkedési nehézség Intézményi szempontok alapján Hátránnyal küzdő tanulók Ktv alapján Túlkoros tanulók Védelembe vett tanulók Veszélyeztetett Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű 521 fő fő 28 fő 120 fő 52 fő 155 fő 12 fő 100 % 7,86% 12,47% 5,37 % 23% 9,98% 29,75 % 2,30 % Intézményünkben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás szervezett keretek között, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős irányításával történik, melyben további jelentős feladatokat látnak el a csoportvezető óvónők, az osztályfőnökök és a szaktanárok. Az elmúlt években bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatásainak következtében: - A családok anyagi, egzisztenciális helyzetének romlása negatívan hat a gyermeknevelésre. - Társadalmi mértékben felborultak bizonyos értékrendek, főleg azok, amelyek a nevelési feladatokkal függnek össze. Így az intézmény feladata és jelentősége megnőtt a gyermek- és ifjúságvédelem területén. Ezek a problémák főként az iskolában éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyermek eredményeit, viselkedését, a felnőttekhez, társaikhoz és a munkához való viszonyukat. Alapvető célunk e tevékenység során korunk veszélyforrásaival szemben az óvodásaink, tanulóink személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítéletalkotásra, a negatív jelenségek elutasítására a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve segítségnyújtás annak megszüntetésében. A tevékenység alappillérei: - felderítő tevékenység, - prevenciós, megelőző tevékenység, - jelentkező problémák kezelése, megszüntetése. Felderítő tevékenységeink A nevelési év elején elkészült minden óvodás gyermekről és tanulóról a Felderítő lap csoportonkénti, illetve osztályonkénti bontásban, mely valamennyi, a gyermeket, tanulót érintő és befolyásoló szociális tényezőt feltárta. Ennek ismeretében szerveződött az éves ifjúságvédelmi és osztályfőnöki célzott tevékenység. A felderítést segítő különféle méréseink: - Valamennyi iskolaelőkészítő foglalkozáson résztvevő (nagycsoportos korú) óvodás gyermek, valamint 1. évfolyamos tanuló DIFER mérése a tanulási zavarok feltárása érdekében. - Az 1. évfolyamon az Környezeti- és egészségnevelési program bemeneti mérései a hatékony működtetés érdekében. - Szociometriai és neveltségi mérés 5. évfolyamon a társas kapcsolatok, az énkép, az egyéni értékek felderítése céljából. - Életmód, életvitel mérése a 4. évfolyamon az Egészség- és környezetnevelési program felső tagozatos működtetéséhez. 19

20 - Az egészségnevelési és drogprevenciós előteszt (5. évfolyam) elsősorban az egészségre káros élvezeti szerek fogyasztásával, megítélésével, a kapcsolódó általános ismeretekkel összefüggő. A felderítést szolgálták a családlátogatások, melyeket elsősorban a csoportvezető óvónők és az osztályfőnökök végeztek, de gyakran főként problémás esetekben munkájukat segítette a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős is. Prevenciós tevékenység A prevenciós tevékenységünk megvalósult a csoportfoglalkozásokon, a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, a szervezett szabadidős foglalkozásokon, programokon, valamint a kapcsolódó különböző működtetett programokon, így: - drogmegelőző tevékenység pályázati alapból, - egészségnevelési program, - osztályfőnöki órák tananyaga, - IPR-s program működtetése, - fejlesztő foglalkozások, - Útravaló ösztöndíjprogram Út a középiskolába részprogramjába történő bekapcsolódás. Problémák kezelése A nevelési- és oktatási év során problémát jelentett: o Igazolatlan hiányzás, o Enyhébb magatartási (főként viselkedési) problémák, o Esetenként dohányzás, o A tanulók egymás közötti tettlegessége, durvaság, trágár beszéd, esetenként a nevelőkkel szembeni szemtelenség, csúnya beszéd, o Étkezési díjhátralékok, o Személyi higiénia. Jelentkező problémák megelőzésére és kezelésére működtetett programok: o szeptemberétől, immár nyolcadik éve működtetjük intézményünkben pályázati forrásból az Egészségnevelési- és drogprevenciós programot. o szeptemberétől működtetjük szervezett keretek között a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számára az Integrációs Pedagógiai Rendszert, melyet már 2. éve kiterjesztettünk óvodásainkra is, a Kossuth úti és a csárdaszállási feladat-ellátási helyeken egyaránt. A jogosultság- és igényfelmérést, valamint a helyzetelemzést követően a széleskörű működtetéshez többféle, csoportfoglalkozáson, tanórán-, tanórán kívüli-, szabadidős- és egyéni foglalkozásokon megvalósítható működési programokat dolgoztunk ki és alkalmazzuk ezeket. A kapcsolódó 3 havonkénti értékelő megbeszéléseken a gyermekek és a szülők többsége szívesen vett részt. Nyíltan beszéltek örömeikről, gondjaikról, problémáikról. Szívesen vették és igényelték is a lehetséges megoldási javaslatokat, tanácsokat. o A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek és tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat biztosítottunk heti rendszerességgel, célirányosan. Az iskolai szakfeladaton egy fő fejlesztő pedagógus teljes munkaidejében, míg az óvodai szakfeladaton két fő szakképzett óvodai fejlesztőpedagógus 2-2 órában biztosította a fejlesztést. o A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók habilitációs- és rehabilitációs foglalkozásokban részesültek gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, valamint 20

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrıd 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról. Gyomaendrőd 2008

BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról. Gyomaendrőd 2008 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése 2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése Az intézmény küldetése Iskolánknak az a rendeltetése, hogy átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben