Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról"

Átírás

1 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök, azok felhasználása, fejlesztési területe 1.2. Fejlesztési, felújítási munkálatok, azok összege 1.3. Minőségfejlesztésben végzett tevékenységek, azok tárgyi megjelenése 1.4. Ellenőrzések 1.5. Dokumentáció 1.6. Gazdálkodás összegző áttekintése 2. Tanügyigazgatás 2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok 2.2. Tanügyi dokumentáció 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek Nevelés-oktatás feladatellátása Technikai személyi állomány Továbbképzés Innováció 3.2. Tárgyi feltételek 4. Neveltségi helyzetkép 4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás 4.2. Magatartás 4.3. Neveltségi tudatossági vizsgálatok Szocialitás mérésének eredménye az 1. évfolyamon A tanulók szociometriai helyzete az. 5. évfolyamon A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon 4.4. Gyermek- és ifjúságvédelem Kiemelt óvodai mutatószámok Kiemelt iskolai mutatószámok 5. Oktatás - képzés 5.1. Szorgalom 5.2. Tanulmányi teljesítmény Kitűnők Követelményrendszert alulteljesítők 5.3. Versenyeztetés - versenyeredmények 5.4. Tudásszint- és képességmérések Mérések az 1-4. évfolyamokon Mérések az 5-8. évfolyamokon SZTE mérései OKÉV mérések 5.5. Beiskolázás - továbbtanulás 5.6. Nevelési értekezlet 2

3 6. Szolgáltatás 6.1. Nevelési - oktatási ismeretközvetítés 6.2. Napközi egésznapos ellátás 6.3. Csoportfoglalkozáson- tanórán kívüli foglalkozások 6.4. Testnevelés, sport Sporttevékenység Sporteredmények A tanulók fizikai állapotának mérése 6.5. Speciális oktatás Integrációs és képesség-kibontakoztató program működtetése (IPR) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása (SNI) Magántanulók 6.6. Szabadidős tevékenység 7. Szervezet és vezetés 7.1. Intézményi arculatformálás 7.2. Szervezetépítési tevékenység 7.3. Kommunikáció 7.4. Intézményi Minőségirányítási Program működtetése (IMIP) 7.5. Ellenőrzési tevékenység 7.6. Munkaközösségek 7.7. Munkacsoportok működése 8. Kapcsolatrendszer 3

4 1. GAZDÁLKODÁS 1.1. Pályázatok Intézményünkben a pályázatokkal kapcsolatos valamennyi teendőt pályázati kiírások figyelése, írása, megvalósítása, elszámolása és a belső monitoringja egy háromtagú munkacsoport végzi, kiterjesztve tevékenységét az alapítványra és a sportegyesületre is. DM KFT. BUDAPEST Együtt a mozgás öröméért! Gyere velünk, mozdulj velünk, többen együtt jobbak leszünk! A pályázat tartalma: A Kis Bálint Napok keretében megrendezett sportnap változatos programjaival, rendezvényeivel megmozgatta az intézmény minden tanulóját, gyermekét, pedagógusát, és a résztvevő szülőket. Ezeken együtt szerepelhetett, versenyezhetett a szülő gyermekével, a pedagógus tanítványával, az öreg diák a kis diákkal. A versenyek, a közös programok keretében a tanulók együtt dolgoztak, mozogtak, melynek során lehetőségük nyílt a segítségadásra, a barátkozásra, a társas érintkezéshez szükséges készségek gyakorlására. A nap üzenete: Együtt lenni jó! A pályázat benyújtásának ideje: június 19. A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Pap Zsuzsanna, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Világ Nyelv Program Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel A pályázat tartalma: Pedagógusok számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzése 120 órás tanfolyam keretében. A pályázat benyújtásának ideje: június 30. A pályázat készítője: Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert BÉKÉS MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY Közoktatási intézmények könyvtárállományának gyarapítása A pályázat tartalma: Az iskolai könyvtár állományának gyarapítása az oktató-nevelő munkánkat segítő pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai folyóiratok, periodikák és könyvek beszerzésével. A pályázat benyújtásának ideje: augusztus 29. A pályázat készítője: Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi tehetséggondozó versenyek meghirdetése a 2008/2009-es tanévre A pályázat tartalma: Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! - Az es forradalom és szabadságharc Magyarországon történelem tanulmányi verseny A verseny legfontosabb célja, hogy hazánk múltjának, a versenyfeladatok által való részletesebb megismerésével járuljon hozzá a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően válogatott, történelmi ismeretek elsajátításához, alkalmazásához és történelemszemlélet megalapozásához. A pályázat benyújtásának ideje: szeptember 24. 4

5 A pályázat készítője: Fülöp Istvánné, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Útravaló ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogram A pályázat tartalma: A Közalapítvány által kiírt pályázat célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeket abban, hogy tanulmányaikat egy érettségit adó középiskolában folytathassák. A pályázat benyújtásának ideje: szeptember 25. A pályázat készítői: Ökrös Katalin, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY Sporttevékenységek támogatása Sportnap szervezése a város általános iskolái között A pályázat tartalma: A város három általános iskolája között megrendezésre kerülő úszóverseny, ügyességi verseny szervezése, tanár-diák röplabda meccs megvalósítása. A pályázat benyújtásának ideje: szeptember 30. A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Csapóné Pap Zsuzsanna A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- Ft MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerésére - bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására szolgáló pályázatok készítéséhez A pályázat tartalma: Ha megismerem, megszeretem, ha megszeretem, megvédem! településszépítő, a természeti és épített környezet értékeit megőrző, a környezetet veszélyeztető jogsértések megelőzésére és visszaszorítására irányuló program megvalósítása Gyomaendrődön, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda koordinálásával. A pályázat benyújtásának ideje: augusztus 30. A pályázat készítője: Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása A pályázat tartalma: A pályázat alapvető célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. A pályázat alapvető célja, Gyomaendrőd város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve alapján a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási szegregációjának csökkentése, a körükben kirívóan magas fogyatékossá minősítési arányok visszaszorítása, az alacsony óvodáztatási arányok javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés csökkentése, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, továbbtanulási arányuk növelése, valamint az oktatási diszkrimináció visszaszorítása. A pályázat benyújtásának ideje: november 30. A pályázat készítője: Fülöp Istvánné, Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van 5

6 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat tartalma: A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. A pályázat benyújtásának ideje: december 15. A pályázat készítője: Fülöp Istvánné, Veresné Kós Judit, Dinya Lívia A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Közoktatási intézmények innovatív tanulási környezetének bemutatása A pályázat tartalma: Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) nemzetközi szervezet Oktatási Kutatások és Innovációk Központja egy induló projekt keretében több országban gyűjti az innovatív tanulási környezet figyelemre érdemes eseteit, hogy a tapasztalatokat megismertesse a szélesebb szakmai közönséggel és az oktatáspolitikusokkal. A legfontosabb célkitűzés annak végiggondolása, hogy miként válhatna minél több oktatási intézmény innovatív tanulási környezetté. A programban való részvétel nem jár anyagi támogatással, de az intézménytől sem igényel anyagi ráfordítást. A jelentkező intézményektől az OECD csupán szakmai nyitottságot és együttműködést vár el (pl. kérdőív kitöltését, esetleg szakértői látogatás fogadását). A kiválasztott intézmények egy szakmai hálózat részévé válhatnak. Bemutathatják újító megoldásaikat, és kapcsolatba kerülhetnek a projekt révén hasonlóan újító hazai és külföldi intézményekkel. A pályázat benyújtásának ideje: február 20. A pályázat készítője: Fülöp Istvánné A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORT ALAP Eszközbeszerzés, versenyeztetés szervezése A pályázat tartalma: Eszközbeszerzés, tanulóink mozgásfejlesztésének erősítése. Versenyekre való felkészülés illetve versenyeken történő részvétel biztosítása. Hazai környezetben versenyek rendezése. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- 6

7 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ifjúsági alap1 Az egészséges és kreatív ifjúságért foglalkoztató nyári tábor szervezése A pályázat tartalma: A tábor célja a szabadidő hasznos eltöltése, minél több tevékenység biztosítása, mely erősíti a személyiségfejlődés pozitív alakulását, a helyes önértékelési formák elsajátítását, megelőzi a csellengést. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: Dinya Lívia A pályázat eredménye: nem nyert GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IFJÚSÁGI ALAP Kis Bálint Napok rendezvénysorozat A pályázat tartalma: Színvonalas ünnepségeink által szeretnénk kialakítani diákjainkban az ünnep őszinte megbecsülését, az ünneplés igényét és az ehhez szükséges viselkedéskultúrát. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: Diákönkormányzat Kónya Márta A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CIVIL ALAP Nagyenyedi csereüdültetés A pályázat tartalma: Idén nyáron a nagyenyedi diákok és kísérő pedagógusai látogatnak el hozzánk. Számukra szeretnénk különböző programokat szervezni. A pályázat benyújtásának ideje: március 31. A pályázat készítője: R. Nagy Tibor A pályázat eredménye: nyert A pályázat összege: ,- AZ ESZA EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT. (ESZA KHT.) - SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Egészségfejlesztési - drogprevenciós program a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában A pályázat tartalma: Az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési program továbbfolytatása a 2009/2010-es tanévben. A pályázat benyújtásának ideje: május 20. A pályázat készítője: Magyar Béláné Veresné Kós Judit A pályázat eredménye: A pályázat elbírálása folyamatban van Fejlesztési, felújítási munkálatok Épületfelújítási munkálatok egy részére elkülönített költségvetési keret állt rendelkezésre, így csak a tisztító- és állagmegóvó karbantartási munkálatokat tudtuk elvégezni, illetve pénzmaradvány terhére, valamint az éves költségvetésen belüli átcsoportosítással, és átgondolt, racionális gazdálkodás melletti megtakarításból tudtuk az égetően fontos munkálatokat elvégezni. Elsősorban az óvoda épületében kellett jelentősebb munkálatok elvégzéséről gondoskodni, hogy önkormányzati óvodaként fel tudjuk venni a versenyt a vállalkozásban működtetett óvodák feltételrendszerével. 7

8 Az óvoda épületében nagyon fontos a WC-k és a mosdók felújítása, vízöblítő tartályok felszerelése. (Alapvető elvárás, hogy az óvodás gyermek WC-használat után le tudja húzni azt, de a most meglévő golyóscsapokat még egy felnőttnek is elég kezelni.) A másik égetően fontos teendő a folyosói ablakok teljes cseréje. Az ablakok jelenlegi állapota erősen balesetveszélyes, és ki-be nyitogatásra alkalmatlanok, ugyanis az ablakszárnyak és az ablakkeret fája több helyen porladva elkorhadt, s lyukas. Az épület külső tatarozása, hőszigetelése. Ezen munkálatok nyáron, az óvoda nyári szünetében készülnek el. Ezek a felújítási munkálatok 2009 nyarán megoldódnak. Hősök úti épületben: - Az öt éve átadott és használatba vett ROP-os beruházás által felújított és bővített iskolaépületben elengedhetetlen volt a belső tisztító festések és mázolások elvégzése, hiszen csak így tartható meg az épület és helyiségeinek állaga. Jókai úti épületben: - Tisztító festésre került sor a tantermekben, illetve a mosdóban. Fő úti iskolaépületben és a Napközi konyhán: - Tisztító festés történt. - Az ebédlőben burkolatcsere (linóleum) történt. A 2008/2009-es tanév végén, május 31-ei adatok alapján megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő. A fő előirányzat tükrében - a lenti táblázat szemléltet- előirányzat túllépés figyelhető meg, melyet az étkezők létszám növekedése miatti élelmiszer-beszerzés okozta többletköltség eredményezett, valamint az általány fizetése miatti túlszámlázás a gázenergia terén. Ezen tételek év végére nem okoznak látszólagos túlfinanszírozást. Megnevezés Ebből Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés 43,57% Megjegyzés: A csárdaszállási telephely nélküli dologi kiadások időarányos előirányzatának kiszámítása a kiadások teljesülésével összhangban került megállapításra. Pl.: tankönyvbeszerzés szezonalítása miatti ideiglenes költségkiesés; gázenergia- és élelmiszer-beszerzés költségének 10 hónapra arányosítása) Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások egyéb tételei az időarányos előirányzat alatt teljesültek. A 2008/2009-es tanévhez kötődő év végi beszámoló adatai is a dologi kiadások módosított főelőirányzat alatti teljesítést tükrözte Minőségfejlesztésben a működtetés terén végzett tevékenységek A 2008-as gazdasági év folyamán a következő felújítási, felhalmozási kiadások történtek részben a főelőirányzat, részben a dologi kiadások átcsoportosításával: 8

9 - Felújítás: - a Százszorszép óvodai tagintézmény központi fűtés kialakítás, s egyben fűtéskorszerűsítés megvalósítása pénzmaradvány terhére eft összegben. (A beruházás óvoda zárva tartása alatt fejeződött be ténylegesen) A fűtéskorszerűsítés eredményeként az intézmény normalizálhatta a Százszorszép óvodai tagintézmény fűtésével kapcsolatos költségeit. - Felhalmozás: - 15 db ASUS laptop eft A 2009-es gazdasági évben eddig megvásárlásra került 2 db Acer projektor pénzmaradvány terhére, 216 eft összegben. A fenti eszközbeszerzések következtében az intézmény több tantermére kiterjeszthető a kompetencia alapú oktatás a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazásával, lehetővé téve az oktatást segítő egyéb kisebb szemléltető eszközök beszerzésének mellőzését Ellenőrzések Ebben a nevelési- és oktatási évben 2 belső ellenőrzés ért véget: - normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású normatív támogatások 2008.évi igénybe vételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága, - az intézmény átfogó pénzügyi- gazdasági ellenőrzése a és költségvetési évekre vonatkozóan, Továbbá a tanév folyamán a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést végzett, mely a évben igénybe vett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságára irányult. ÁNTSZ ellenőrzés iskolánk napközi konyháján két alkalommal történt, mely a működtetéssel kapcsolatos jelentős negatív megállapítást nem tartalmazott. Az óvodában is két alkalommal történt ellenőrzés, ahol az ételminták eltevésével kapcsolatban találtak hiányosságokat Dokumentáció A 2008/2009-es tanév folyamán megtörtént: - a 2008-as költségvetési év lezárása, elkészült a beszámoló, valamint az azt alátámasztó könyvvizsgálói jelentés, - a fenntartóval való költségvetés egyeztetést követően a 2009.év előirányzatosítása, - az első negyedév végén megtörtént a Magyar Államkincstár felé történő információ szolgáltatás a pénzforgalmi- és mérlegjelentés által Gazdálkodás összegző áttekintése Az intézményünk jóváhagyott éves költségvetése a pályázati támogatások bevételei, illetve az óvodai feladatbővülés miatti módosítások kivételével a tervezet szerint alakult, illetve pénzmaradványt eredményezett. Mindez racionális foglalkoztatás és bérgazdálkodás, valamint a dologi kiadások mérséklése mellett valósulhatott meg, így kerülhetett sor az előzőekben felsorolt felújítási munkálatokra. 9

10 2. TANÜGYIGAZGATÁS 2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok A 2008/2009-es nevelési- és oktatási évben a létszámadatok a következőképpen alakultak: - Összes létszám: 646 (+122) fő o Óvodás létszám: 125 (+16) fő Kossuth úton: 110 (+13) fő Csárdaszálláson: 15 (+3) fő o Tanulói létszám: 521 (+106) fő - Tanulócsoportok (osztályok) száma: 23 - Tanulócsoportok (osztályok) átlaglétszáma: 27,2 tanuló/osztály - Óvodai csoportok száma: o Kossuth úton: 4 átlaglétszám: 30,75 gyermek/csoport o Csárdaszálláson: 1 átlaglétszám: 18 gyermek/csoport o Összesen: 5 átlaglétszám: 28,2 gyermek/csoport - Sajátos nevelési igényű SNI-s gyermek- és tanuló (szakértői bizottság szakvéleménye alapján): 41 tanuló + 1 óvodás 6,50 % (óvodában: 0,8%; iskolában: 7,86 %) - Magántanuló (klinikai javaslatra szakértői bizottság szakvéleménye alapján): 1 tanuló 0,19 % - Magatartási-, tanulási- és beilleszkedési nehézséggel küzd BTM-s tanuló (nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján): 80 tanuló 12,38 % Tanulási problémával küzd összesen: 122 tanuló 18,88%, - Integrációs Pedagógiai Rendszerben programjában résztvevő gyermek- és tanuló: 78 fő 12,07 % (halmozottan hátrányos helyzetű HHH-s gyermek- és tanulók: 64 fő 9,90 % - Napközis ellátást igénylő tanuló: 234 (+82) fő 48,91 % - Napközis csoportok száma: 11 csoport - Napközis csoportok átlaglétszáma: 28,72 tanuló/csoport Az évközbeni gyermek- és tanulói mozgás nem volt jellemző Tanügyi dokumentáció A tanügy-igazgatási feladatkör részét képezi a tanügyi dokumentáció, melynek vezetése pontosan, naprakészen történik. A gyermek- és tanulói létszámadatok az igényelt normatívákkal megegyeznek. A csoportfoglalkozások, tanórák és egyéb foglalkozások dokumentáltsága; a gyermek- és tanulóbalesetek, diákigazolványok, anyakönyvek, bizonyítványok, beírási naplók vezetése; beiskolázások nyilvántartása a szabályozásnak megfelelően történt a nevelési- és oktatási év során. A szöveges értékelés megkönnyítésére az OKM által kifejlesztett és ajánlott szoftvert alkalmaztuk. Az elektronikus tanulói nyilvántartás, a tanulói azonosító számok kezelése nem okozott fennakadást. A Taninform szoftver adatfeltöltése megtörtént. A tanügyi dokumentációt nagymértékben megnöveli a tankönyv- és étkezési támogatási jogosultság alátámasztásának dokumentációja, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének naprakész nyomon követése. A gyermekvédelmi támogatás módosulása nem igazán kedvezően hat a kapcsolódó intézményi feladatellátásokra (étkezési térítési díjak befizetése, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyilatkozata). 10

11 3. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek A 2008/2009-es nevelési- és oktatási évben a feladatellátást 82 fő intézményi dolgozó biztosította. Valamennyi engedélyezett álláshely be volt töltve. A napi nevelő-oktató feladatellátás zavartalanul folyt Nevelési - oktatási feladatellátása A nevelő-oktató tevékenységet 9 fő óvodapedagógus és 45 fő iskolai pedagógus látta el. Az iskolai szakfeladaton valamennyi álláshelyet határozatlan idejű kinevezéssel, teljes munkaidős, megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott tölt be. Óraadókat nem alkalmazunk. Két kolléganő gyermekgondozási szabadságon van, helyette szerződéses jogviszonyú pedagógust foglalkoztattunk. A szakos ellátottság teljes körű iskolánkban. A kéthavi tanítási időkeret alkalmazása mellett a túlóra-kifizetések száma jelentősen lecsökkent, csak a tantárgyfelosztásban is szereplő, állandó túlórák és május hónapban egy kolléga betegsége miatti túlórák kerültek elszámolásra. Az óvodai szakfeladaton volt szerződéses jogviszonyú munkatárs, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A gyakornoki státuszt is alkalmaztuk, mert egy kolléganő 2008-ban végzett a főiskolán. Az irányítási, szervezési és ellenőrzési feladatokat az igazgató mellett egy fő igazgatóhelyettes látta el, valamint tagintézmény-vezető és a munkaközösség-vezetők segítették. Ilyen gyermek- és tanulói létszám, valamint a feladatbővülés és feladatellátás mellett indokolt lenne 2 fő igazgatóhelyettes alkalmazása. A napi nevelő-oktató munka szervezése, a teljes körű jogszabályfigyelés és annak naprakész alkalmazása, a folyamatos pályázati munka, a módszertani fejlesztések, valamint a rendezvényszervezések, tehát a teljes körű működtetés túlmutat a vezetők napi munkaidején Technikai személyi állomány A technikai feladatellátást 28 fő biztosította a következő megoszlásban: - adminisztratív dolgozó: 5+1 fő (gazdasági vezető, élelmezésvezető, óvoda- és iskolatitkár, munkaügyi ügyintéző-pénztáros, könyvelő), - konyhai dolgozó: 6,5 fő - pedagógiai asszisztens: 1 fő, - rendszergazda: 1 fő, - dajka: 4 - takarítónő: 6,5 fő, - fűtő-karbantartó. 3 fő. A technikai állományban foglalkoztatott munkatársak táppénzes távolléte esetén feladatátcsoportosítással tudtuk biztosítani a folyamatosságot. (Hosszabb ideig volt táppénzen 1 fő takarítónő.) Továbbképzés Az át- és továbbképzések szervezésénél, a beiskolázásoknál elsődleges szempont a Továbbképzési programunkban is leszabályozottak szerint a hosszú távú szakos-ellátottság (szakos-utánpótlás) biztosítása, illetve a felvállalt feladatokhoz elengedhetetlen módszertani ismeretek továbbképzéseken történő elsajátítása. A tanév során egy pedagógus kolléga folytatott tanulmányokat újabb diploma megszerzéséért az e célú, kötött felhasználású állami normatív támogatás terhére. - 1 fő informatika, valamint környezetismeret műveltségterületeken végzett. 11

12 Belső továbbképzés keretében SDT képzésen vettek részt a kollégák. Ezzel a Sulinet Digitális Tudásbázis ismeretanyagának közvetítése válik lehetővé a tanórákon a meglévő infrastruktúra felhasználásával Innováció A szakmai, pedagógiai és intézményfejlesztési innováció igen sok területen megjelent a tanév során intézményünk életében. Legjelentősebb pedagógiai innovációk a kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése, valamint az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása területén történtek intézményünkben. Mindkét szakmai-módszertani fejlesztés HEFOP pályázati program támogatási keretében valósult meg. A kompetencia-alapú oktatást kiterjesztettük a 3., 6. és 8. évfolyamokra is az 1.,2., 5. és 7. évfolyamok mellett matematika, szövegértés-szövegalkotás, valamint szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületeken. Ezáltal a pedagógiai kultúra és a tanítási módszerek átalakítása történik, mely figyelembe veszi az életkori-, az egyéni tanulási- és az eltérő szociokulturális háttér különbözőségeiből fakadó sajátosságokat. 5. évfolyamon bevezettük a nem szakrendszerű oktatást magyar és matematika tantárgyakból. A kompetencia-alapú módszertani elemek alkalmazása segíti a nem szakrendszerű oktatás által fejlesztendő kulcskompetenciák megalapozását is egyben, valamint lehetővé teszi az info-kommunikációs ismeretközvetítést. Széleskörű módszertani elemek felhasználását, többirányú szemléltetést, valamint ismeretközvetítést és -megerősítést tesz lehetővé a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazása. Az intézményünkben 5. éve eredményesen alkalmazott és folyamatosan továbbfejlesztett Integrációs Pedagógiai Rendszer gyakorlati alkalmazására kifejlesztett intézményi programot a HEFOP pályázati program keretében kiterjesztettük a városrész Margaréta Óvodájára és a Bethlen Gábor Szakképző Iskolájára. Ezáltal az intézményfokozatok közötti együttműködés keretében a 3-18 éves korú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt, az intézményfokozatok közötti átmenetet segítő hátránykompenzálása vette kezdetét. A pályázati program keretében kidolgozásra került az óvodai és a középiskolai működtetési program, ennek részeként többek között Feladatgyűjtemény és Játékgyűjtemény. Intézményünkben az óvodás korú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket is mindkét feladat-ellátási helyen bevontuk a programba nevelési év közben. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazására kifejlesztett működtetési programunkat minisztériumi megkeresésre fel kívánták venni a Jó gyakorlatok közé, melynek szakértői véleményezése KIVÁLÓ MINŐSÍTÉS-t kapott. Az értékelés szövege: Az intézményben kiváló az IPR-es működtetés. Az elkötelezett iskolavezetés, a képzett tantestület az uniós és hazai pályázatok mind mind azt a célt szolgálják, hogy a HHH-s tanulók sikeres integrációja megvalósuljon. Az intézmény dokumentációja naprakész, a kötelező elemeken túl saját kidolgozású tantervekkel, feladatbankkal, adminisztrációs segédanyagokkal dolgoznak. Széles spektrumú közoktatási szolgáltatásokat kínálnak a tanulóknak, melyben mindenki megtalálja az egyéni érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet. Gazdag, változatos, az összes képességet, készséget fejlesztő eszközpark áll a tanulók rendelkezésére ahhoz, hogy az egyéni fejlesztés sikeres legyen. Ebben az intézményben olyan szervezetten, évekre visszamenőleg nagy tapasztalattal rendelkezően folyik a HHH-s tanulók integrált nevelése-oktatása; amely mindenképpen népszerűsítést érdemel (tapasztalatcserék, szakmai konferenciák, fórumok, bemutató foglalkozások, stb.). A saját adaptációjú dokumentumokat (játékgyűjtemény, feladatbankok, egyéni fejlődési napló stb.) érdemes lenne egy kötetbe szerkesztve kiadatni. 12

13 Ötödik éve veszünk részt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által végzett longitudinális (követő jellegű fejlődés-vizsgálat) felméréseiben, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására kidolgozott (tudásalapú társadalom kihívásainak megfelelő) programok kipróbálásában Tárgyi feltételek Tárgyi feltételrendszerünk igen eltérő képet mutat épületegységenként. Az óvodai feladatellátás eszközei részben biztosítottak. Nevelési év közben az iskolai pályázatok keretéből átcsoportosított forrásból a nevelést-oktatást segítő eszközök és játékok beszerzésére került sor, illetve szintén pályázati támogatásból udvari játékokat vásároltunk. Az iskolai fejlesztő szobákban meglévő fejlesztő játékokból, a mozgáskoordinációt segítő fejlesztő eszközökből, tornaszerekből is került át az óvodába, hogy a gyermekek fejlesztése helyben történhessen. A csoportszobák bútorzatát szükséges lesz fokozatosan felújítani. A Hősök úti iskolaépület eszközellátottsága teljes körű. Mindez lehetővé teszi a széleskörű ismeretközvetítést és -elsajátítást, a tanulók eltérő szociális hátteréből adódó hátrányok kompenzálását. Mindezt segítik a fejlesztő szobák, informatikai szaktantermek, a gyógytestnevelési tornaszoba, a belső és külső közösségi tér, az udvari mini sportudvar és játszótér. A különböző színtereken biztosított nevelési feladatellátást erősíti az esztétikus belső és külső környezet. Az 5-8. évfolyamok osztályainak elhelyezése változatlanul csak két épületben (Jókai és Fő út) valósulhatott meg. Mindkét épületben, de főként a Jókai úti és a Fő úti épület udvari tantermeinek műszaki állaga nagyon leromlott, 60 %-uk szükségtanterem. A vizes, dohos tantermek komoly veszélyt jelentenek a tanulók egészségére is, hiszen egyre több a tartós betegként diagnosztizált aszthmás gyermek. (Tankönyv- és étkezési támogatásra jogosító, a tartós betegség jogcímet alátámasztó adatok alapján.) Az eszközfejlesztés pályázati források terhére folyamatos volt a tanév során ezeknek az épületegységeknek a tantermeiben is. Újabb 10 mobil aktív táblával sikerült pályázati forrásból bővíteni a meglévők számát, így már minden tanteremben lehetőség nyílik ősztől ezek alkalmazására. Az Intelligens Iskola program keretében támogatott pályázat keretében teljes körűvé válik az informatikai eszközfelszereltség valamennyi évfolyam számára. Pályázati forrásból megvásároltuk az iskolai orvosi szoba legszükségesebb berendezési tárgyait és eszközeit. A Fő úti épületben került sor egy szükségtanterem átalakítására orvosi szobának, ezzel eleget teszünk a 11/1994. MKM rendelet 7. sz. mellékletében szereplő rendelkezésnek. 13

14 4. NEVELTSÉGI HELYZETKÉP 4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás A tanulói mulasztások alakulása a 2008/2009-es nevelési- és oktatási évben: Mulasztott napok száma Igazolt Igazolatlan Összesen Átlag 1-4. évfolyam 2.515, ,58 10, évfolyam , ,6 13,62 Összesen 6.243,58 116, ,18 12,1 A mulasztott napok átlaga minimális csökkenést mutat az előző tanévhez képest alsó és felső tagozaton egyaránt. Csupán 17 tanuló (3,26%) nem mulasztott egyetlen napot sem. Az igazolatlan hiányzásokat jelentős mértékben sikerült visszaszorítani, de még így sem lehetünk elégedettek, hiszen 18 tanuló mulasztott igazolatlanul. Alsó tagozaton elsősorban a szülő felelőssége állapítható meg, hiszen 5 tanuló maradt távol igazolatlanul 25 napot a tanév során. Felső tagozaton 13 tanuló mulasztott igazolatlanul összesen 91,6 napot. Az igazolatlan távolmaradások megszüntetése érdekében 13 tanuló szülőjének 30 alkalommal lett felszólítás kiküldve, illetve 9 tanuló szülei 1-1 alkalommal lettek feljelentve. Ezen intézkedéseket minden esetben megelőzték az osztályfőnöki megkeresések, a családlátogatások. (Ilyen esetben az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős közösen keresték fel a szülőket.) Több esetben a Térségi Humánsegítő Szolgálat közreműködését is kérte az ifjúságvédelmi felelős. Az igazolt távolmaradások csak részben adódnak betegségből, nagyon jelentős a különböző társintézmények, egyesületek, klubok programjai keretében történő hiányzás. A tanórák védelme sajnos egyáltalán nem érvényesül, nincs tiszteletben tartva Magatartás Iskolai szinten a magatartási átlag: 3, évfolyamokon: 4,01, évfolyamokon: 3,92. Az osztályok magatartási átlagának szélsőértékei: 3,4, ill. 4,54. Általánosságban megállapítható, hogy az igazolatlan hiányzások mellett jelentősebb magatartási vétség nem történt intézményünkben. A tanév során tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására nem volt szükség, elegendő intézkedést jelentett a tanulóval és a szülővel történő elbeszélgetés, illetve az ifjúságvédelmi felelős bevonása. A kedvezőtlen társadalmi hatások, az elvárás- és értékrendek módosulása, a család, mint alapvető nevelési színtér szerepének lazulása ellenére is tanulóink iskolai magatartása megfelelőnek mondható. Ebben jelentős szerepe van a változatos szabadidős foglalkozások biztosításának, iskolai rendezvények és programok szervezésének, a viszonylag magas felügyeleti óraszámnak, a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának, valamint az épületegységenkénti nevelői felügyeleti rendszernek Neveltségi tudatossági vizsgálatok A mérések az Intézményi Minőségirányítási Programban meghatározott indikátorrendszer alapján történtek, az Éves munkatervben rögzítettek szerint. 14

BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról. Gyomaendrőd 2008

BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról. Gyomaendrőd 2008 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben