PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

2 Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Személyügyi Főosztály Részére Budapest Nádor utca Pályázat Alulírott, Süveges-Szabó Marianna Éva megpályázom a www. kozigallas.gov.hu honlapon február 27- én megjelent Pályázat alapján az Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői állását. Budapest, március 16. Süveges-Szabó Marianna Éva 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az iskola működésének jogszabályi háttere Törvények Rendeletek Miniszteri rendeletek Belső szabályozók Szakmai szabályozók.7 2. Az intézmény bemutatása Költségvetés, gazdálkodás Tárgyi feltételrendszer Humán erőforrás A tantestület A tanulók Továbbtanulás Az intézmény nevelési, oktatási helyzete Pedagógiai alapelvek, pedagógiai hitvallás Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás Versenyeredmények Kompetencia mérések eredményei Felzárkóztatás Tanórán kívüli foglalkozás Közösségfejlesztés Hagyományok Minőségpolitika, minőségfejlesztés Az intézmény kapcsolati hálói Belső kapcsolati hálók Diákönkormányzat Az intézmény szakmai munkáját segítők A szülői ház Külső kapcsolati háló Nyilvánosság, kommunikáció

4 5. Az intézmény stratégiai céljai, intézményfejlesztési program Az iskola jövőjével kapcsolatos célok Fejlesztési elképzelések a pedagógiai, szakmai munka terén Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések Irányítási feladatok a minőségfejlesztés eredményei alapján Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések A személyi feltételek fejlesztése Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések Tárgyi feltételek javítása Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések Vezetői küldetésnyilatkozatom Összefoglalás..44 Köszönetnyilvánítás Mellékletek 4

5 1. Bevezetés Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna. (Descartes) Helyzetelemzésemben a közelmúlt eredményei alapján törekszem az iskola jelenének tényszerű bemutatására, mely alapján a jövőre vonatkozó következtetéseket is megfogalmazok. Munkában felhasználtam az iskola alapdokumentumait, éves statisztikai adatait. A pályázat formai felépítését az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti, pedagógus ellenőrzés, értékelés, minősítés szakértői képzéshez csatolt mintaanyag alapján készítettem (2014) Az iskola működésének jogszabályi háttere Az elmúlt években több jelentős változás következett be az intézmény nevelési-pedagógiai munkáját biztosító jogszabályi háttérben. Ennek megfelelően az iskola törvényes működését biztosító Pedagógiai Program, Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata vált szükségessé. A kompetencia alapú oktatás megjelenítése a pedagógiai programban, kerettantervekben fontos állomás volt az iskola életében. A nevelőtestület az iskola pedagógiai programjában rögzítette a szakmai tartalmakat: a nevelés-oktatás folyamatát, az intézményfejlesztési stratégiáit, a program részévé vált a környezetnevelés és az egészségnevelési alapelvek. A következőkben összegyűjtöttem azon jogszabályok listáját, amelyek az iskola működését biztosítják Törvények - Köznevelési törvény évi CXC. törvény - A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény) évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 5

6 - Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] - A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai évi XXXI. törvény évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról szóló évi IV. törvény Rendeletek - Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről - 23/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról - 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben - 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevő juttatásairól és kedvezményeiről - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nemzeti alaptanterv) - 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról - 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 6

7 - 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről - Az iskola-egészségügyi ellátásról (26/1997. (IX.3.) NM r.) - 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról (továbbiakban KLIK) - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról Miniszteri rendeletek - -11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról - 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (a továbbiakban: tankönyvrendelet) - 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről a módosítások érvényesítése - 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (továbbiakban: kerettantervek) - 10/1994. MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról 7

8 - 50/1999. EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről - 26/2002. (V.17.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - Az Európai Parlament és a Tanács december 18-án adta ki ajánlását az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) Belső szabályozók - SZMSZ - Házirend - Iratkezelési szabályzat - Munkaköri leírások (folyamatos aktualizálás, frissítés) - Egyéb belső szabályzatok Szakmai szabályzók - Pedagógiai Program, nevelési program, helyi tanterv, tantárgy felosztás, óratervek felmenő rendszerben - Pályázatok szakmai elemei 8

9 2. Az intézmény bemutatása Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Budapest, Áldás utca 1. (OM: ) Nyolc osztályos általános iskola Az Áldás Utcai Általános Iskola ben épült, Bárczy István főpolgármester városfejlesztő programjának részeként. A patinás épület és a benne működő tantestületek a kezdetektől nagyon népszerűek voltak a szülők körében. Az első osztályokba a túljelentkezés jelenleg is több mint kétszeres. De nemcsak az első osztályaink népszerűek. A tanévek elején fő érkezik a felsőbb évfolyamokra, így az országban tapasztalható demográfiai csökkenés ellenére a gyermeklétszám évről évre növekszik. A beiskolázásnál az iskola vezetése törekszik a nemek közötti helyes arányok megtartására, de ezt befolyásolják a jelentkezők neme és az egyes osztályok tanrendjei is, (az emelt matematika tanrendűbe több fiú jár, míg az angol és a vizuális osztályokban a lányok vannak többen). Az iskola földrajzi helyzetéből következik, hogy az intézményben más országok gyermekei is tanulnak. Tanulók nagy többsége jó anyagi körülmények között élő családokból kerül ki, akiknél fontos a tudás és a magas színvonalú oktatás. A szülők nagy része diplomás, magas beosztásokat töltenek be, vagy saját cégeket vezetnek. A tantestület 69 főből áll. 1 Tagjai túlnyomó többsége nő, öten férfiak. 12-en rendelkeznek szakvizsgával, 17 egyetemi végzettségűek. Hét munkaközösség (alsós, angol, humán, matematika, napközi, osztályfőnöki, reál) van Költségvetés, gazdálkodás január elsejétől az iskola szakmai működését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja, az épület fenntartását a II. kerületi Önkormányzat végzi. Mindkét működtetővel napi kapcsolatban van az intézmény, kommunikációjukban a jó partneri viszony érvényesül. Ennek is köszönhető, hogy több pályázaton sikeresen szerepelt az intézmény, s így korszerű eszközökhöz jutott (aktív táblák, projektorok, tanulói számítógépek). A jövőben is szükség van a pályázaton való indulásra. 1 KIR-STAT2014. Statisztika 9

10 2.2. Tárgyi feltételrendszer A pedagógiai programban meghatározott célok, feladatok megvalósításához az intézmény tárgyi feltételrendszerei adottak, így az iskola zavartalan működése biztosított. Helyiségek megoszlása Mennyiség Igazgatói szoba 1 Titkárság 2 Igazgatóhelyettesi szoba 1 Tanári szoba 1 Tanterem/Osztályterem 29 Szaktanterem 5 Csoportos foglalkozáshoz kisterem 2 Tornaterem 1 Tornaszoba 2 Torna udvar 2 Könyvtár 1 Stúdió 1 Szertár 2 Orvosi szoba 1 1. táblázat A szaktantermek jól felszereltek, de az új eszközök beszerzése, illetve a régiek felújítása elengedhetetlen. Az informatika tantermekben 33 tanulói számítógép áll rendelkezésre, többségük PC IV. besorolású (több, mint öt éves színvonalnak megfelelő), de az állagmegóvás és karbantartás mellett egyre szükségesebbé vált az eszközök folyamatos cseréje is. Jelenleg tizenhárom tanteremben van aktívtábla, melyek életkora 0-7 év között van. Az idősebb gépek szoftvereinek frissítése nehezebben megoldott, a fiatalabbak a könnyebben kezelhetőek. Az iskola rendelkezik mobil projektorokkal is, így azokban a termekben is használhatóak a korszerű oktatási segédanyagok, ahol nincs aktívtábla. A Telenor Magyarország Zrt. két éve több tabletet bocsájtott az iskola tanulóinak rendelkezésére, melyekkel egy osztály (5.a) a digitális tananyag csomagok segítségével tanul. Folyamatos eszközpótlást igényelnek a fizika-kémia és a testnevelés szertárok tanszer állománya is. A sporteszközök vásárlására az elmúlt években több pályázatot nyújtott be az iskola, amelyek többségén sikeresen szerepelt. Ebben a tanévben a szülők, a Magyar Olimpiai 10

11 Bizottság, a II. kerületi Önkormányzat és a NOX Kft. összefogásával megújult a kiskert, ahol egy korszerű, minden igényt kielégítő és nem utolsó sorban biztonságos spotudvar jött létre. Nagyon fontos a természettudományos tantárgyak, - a helyi tantervben meghatározott -, zavartalan működéséhez szükséges eszközök biztosítása. A fizika és kémia tantárgyak oktatása során használt tanulói és tanári bemutató taneszközök többségének életkora évtizedekben mérhető, pótlásuk nem csak a magas áruk miatt nehézkes, többségüket már nem gyártják. Az iskola könyvtára rendkívül népszerű a gyermekek körében. Állománya egységből áll, amelyből közel tizenháromezer könyv, kötet, a többi elektronikus dokumentum. A kötelező olvasmányokból, illetve a tartós tankönyvekből jól ellátottnak számít, de az ismeretszerző, szépirodalmi, és szórakoztató kiadványok pótlása csak a könyvtárt vezető pedagógus találékonyságának, szervezőkészségének köszönhető, aki kihasználja a kiadói akciókat, adományokat fogad el szülőktől, szervezetektől. A Grimm Kiadóval kialakult szorosabb együttműködés keretében sikerült növelnie az angol nyelvű szótárak számát. Legnagyobb gondot az egyre inkább elöregedő könyvállomány jelenti, a gyakran használt kötetek fokozatosa kerülnek leselejtezésre, és pótlásukra az elmúlt két évben nem volt lehetőség. Az előző tanévekben a különböző tankönyvkiadók a megrendelt tankönyvek ellenértékének bizonyos, előre meghatározott százalékát az iskolai könyvtár állományfejlesztéséhez biztosította, de ez nem vette figyelembe a könyvtár igényeit. Remélhetőleg a kezdeti nehézségek után a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való együttműködés keretében ez a probléma orvosolható lesz. Az iskola Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap az angol nyelv oktatása. A nyelvtanárok mindegyike saját CD-lejátszóval rendelkezik, de a magas színvonal tartásához szükségessé vált egy modern nyelvi labor létrehozása. Ennek megvalósítását Európai Uniós pályázatokon való sikeres részvétellel látom biztosítottnak Humán erőforrás A tantestület Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 69, ami megegyezik a betöltött álláshelyek számával. Ennek alapján kijelenthető, hogy az iskola megfelel a törvényi előírásoknak, 11

12 mivel a szakos ellátottság megfelelő. A 2. táblázatban az iskolai statisztika év eleji nyitó adatait tartalmazza. Megfigyelhető, hogy az utóbbi öt évben a tanulói létszám folyamatosan növekedett, míg a pedagógusok létszáma szignifikánsan nem változott. Tanév Tanulói létszám Pedagógus létszám táblázat Az adatokból az is jól látszik, hogy még a es tanévtől minden évben fővel, - négy első osztály indult -, megemelkedett a tanulói létszám, addig a pedagógusok számának növekedése csak az idei tanévben követett be. A tanári létszám kezdeti stagnálásának oka a jogszabályok változása volt: a tanulók heti óraszámának csökkenése és a pedagógusok kötelező óraszámának növekedése. A folyamatosan emelkedő tanulói létszám viszont megkövetelte a pedagógus álláshelyek számának növelését, így az egy tanárra jutó tanulói létszám visszacsökkent az öt évvel ezelőttire. (1. ábra) Egy tanárra jutó gyermek létszám 12,365 12,531 12,585 11,797 11, ábra A tantestület magasan képzett, kreatív pedagógusokból áll, kiknek szellemisége alapvetően kihat az intézmény szellemiségére. A tanárok többsége évek, - néhányan évtizedek -, óta 12

13 Korcsoportok ebben az iskolában tanít, ezért a fluktuáció alacsony. Szinte csak a nyugdíjba vonuló kollégák hagyták el az iskolát, elbocsájtásokra nem volt szükség. Ezzel azonban együtt jár azzal, hogy kevés a fiatal, pályakezdő pedagógus, így a testület átlagéletkora év körül mozog. (2. ábra). Pedagógusok életkor szerinti megoszlása között között között között 25 évnél fiatalabb Fő 2. ábra Az elkövetkező öt év feladata lesz a nyugállományba vonuló kollégák folyamatos pótlása, lehetőleg fiatal, pályakezdő kollégákkal. Mivel a tantestületben nagyon kevés férfi kolléga van, szükségesnek látom a nemek arányának javítását is. Fontos, hogy az újonnan belépők megismerkedhessenek az iskola értékrendjével, az elvárt igényes munkával. A fiatal tanárok és tanítók aktivitása, friss szakmai és módszertani tudása lendületet adhat a már évek óta az Áldásban tanító kollégáknak is, amely a pedagógiai munka további fejlődéséhez vezet. Az egyenletesen magas színvonal megtartásához, annak emeléséhez feltétlenül szükségesnek látom, hogy a jelentkezők bemutatkozhassanak az adott munkaközösségekben, megismerhessék egymás elvárásait. A közös döntés erősítheti meg azt a támogatói légkört, amely segíti a tapasztalatok átadását, a szakmai és módszertani kultúra fejlődését. A jelenlegi pedagóguskar végzettsége biztosítja, hogy tanulók képzése a lehető legmagasabb elvárásoknak is megfeleljen. 13

14 Fő (2014) Pedagógus képesítések ábra A tantestület négy tagját januárjában Pedagógus II. fokozatba, két tagját Mestertanár fokozatba sorolták, mivel pedagógus szakvizsgával és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkeztek január elsejével további két kolléga léphet Pedagógus II. fokozatba, a jelenleg folyamatban lévő minősítések után, illetve egy fő a Támop program részeseként Mestertanár fokozatot kap. A tanári kart a folyamatos önképzés jellemzi. Az iskolánkban a feladatellátás és a tantervi változás szabja meg a továbbtanuló tanárok számát és szakirányát. Sajnos, az utóbbi években a lecsökkent anyagi hozzájárulás hatására kevesebbeknek adatik meg a tanfolyamokon, képzéseken való részvétel, ennek ellenére vannak a kollégák, akik vállalják, hogy hozzájárulnak tanulmányaik költségéhez. Ezek közül a képzések közül ki kell emelni azokat, amelyek a kötelező hét évenkénti kötelező továbbképzések túlmutatnak. A képzések között szakmai és módszertani, illetve végzettségi szintet emelő, vagy kiegészítő képzések voltak. Továbbra is támogatni, segíteni kell a kollégák önfejlesztését, hiszen az eddigi gyakorlatoknak megfelelően a belső módszertani továbbképzések, bemutató foglalkozások szervezésével a közösség is részesévé válik a megszerzett tudásnak.(3. táblázat) Szakvizsga 1 fő 3 fő 1 fő Mesterképzés, szakvizsga 1 fő 1 fő Egyetemi szakirányú továbbképzés, szakvizsga, vezetőképzés 3 fő Szakvizsga, vezetőképzés 1 fő 30 órás továbbképzés 23 fő 3 fő 1 fő 120 órás továbbképzés 1 fő 3. táblázat 14

15 Négy pedagógus (3 tanító, 1 szaktanár testnevelés) szakvezető tanárként vállal hallgatókat különböző főiskolákról, egyetemekről. Áldozatos munkájukkal ők teszik a legtöbbet a jövő iskolájáért, a felnövekvő nemzedékért. Két kolléga kerületi munkaközösség-vezető (kerületi alsós és kerületi matematika munkaközösség). Az intézmény pedagógiai feladatainak ellátásában a nem pedagógus közalkalmazottak munkája is nélkülözhetetlen. A titkárság, a pénzügyi iroda dolgozója is alkalmazkodik az iskola feladatrendszeréhez és mindent megtesz a nevelőtestület és a gyerekközösségek jó munkakörülményeinek és közérzetének biztosításáért. Iskolatitkár (teljes munkaidős) 2 fő Pedagógiai asszisztens (teljes munkaidős) 2 fő Pedagógiai asszisztens (részmunkaidős) 1 fő Rendszergazda (teljes munkaidős) 1 fő Védőnő 1 fő Munkájuk szervesen beépült a pedagógusok nevelő-oktató tevékenységébe. Mellettük még iskolapszichológus, logopédus is segíti a tanulók fejlesztését. A lelki feltöltődésre, regenerálódásra nemcsak a tanulóknak, a tanároknak is szükségük van. Ehhez nagyszerű lehetőséget biztosítanak az évenkénti tantestületi kirándulások, a tanári énekkar és tánccsoport közös próbái, fellépései. Ezek az események tanárnak és tanulónak is az összetartozást, az áldásos létet erősítik (Áldás Gála, karácsonyi koncertek) Tanulók Minden iskola nevelési-oktatási céljait, küldetését befolyásolja tanulóinak összetétele, szociális háttere. Az Áldás Utcai Általános Iskola földrajzi szempontból ideális helyen van; Budapest szívében, a II. kerület zöldövezetében. Ez a földrajzi fekvés meghatározza a tanulói összetételt: túlnyomó többségük kerületi, ezen belül körzeti lakos; mások, szülei munkahelyéhez való közelség miatt járnak ebbe az iskolába. Vannak olyan tanulók is, akiknek szülei is áldásosok voltak, így tradícióból, értékszemléleti okokból vállalják gyermekeik mindennapi utaztatását a környező településekről (40 tanuló). Az iskola hírneve biztosította és biztosítja, hogy az országosan megfigyelhető gyermeklétszám csökkenés itt nem jellemző, a tanulói létszám fokozatosan nő. (4. ábra) 15

16 Fő Tanulói létszám ábra Az elmúlt tanévekben a tanulói létszám átlépte a 800 főt, közülük 468-an alsó, 339-en felső tagozaton, 29 tanulócsoportban folytatják tanulmányaikat évfolyamon 16, 5-8. évfolyamon pedig 13 osztály működik. Az osztálylétszámok a 7-8. évfolyamok kivételével fő, a két utolsó évfolyamnál fő. Ötödik, hetedik és nyolcadik évfolyamokon három, alsóban és hatodik évfolyamon pedig négy párhuzamos osztály működik. (5. ábra) Tanulószám évfolyamonkénti bontásban Tanulószám évfolyamonkénti bontásban 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf ábra A felső tagozat három, az alsó tagozaton minden osztály saját napközis csoporttal (16) rendelkezik. Felső tagozatos tanulók többségének rendszeres tanítás utáni elfoglaltsága van: külön órák, edzések, mivel nagyon sokan leigazolt sportolók. 16

17 Évek óta közel azonos számú az iskolába jelentkezők száma.(6. ábra) Túlnyomó többségük az iskola beiskolázási körzetének lakója. A éves tanévre jelentkezők létszámán jól látszik a beiskolázási korhatár 6 évre való leszállításából adódó nagyszámú növekedés. Beiskolázási adatok Körzeti lakosok száma (fő) Jelentekezők száma (fő) Felvételt nyert (fő) ábra Az időnként megemelkedett jelentkezőszám esetén az iskola mindenkori fenntartója (2011- ben a II. kerületi Önkormányzat, 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ II. Tankerület) biztosította a négy első osztály indítását. De nemcsak a leendő első osztályosok száma növekszik évről évre. A felsőbb évfolyamokra, az év közben érkezők száma is emelkedett, fő között mozog évente. Mindezek mellett az iskolából való ki és átjelentkezés tanévenként 10 fő alatti. Ezek túlnyomó többsége lakhelyváltozás, illetve a szülők tartós külhoni szolgálata A tanulók többsége jó anyagi háttérrel rendelkezik, a szülők részéről elvárás a magas színvonalú nevelés, oktatás. Azonban ebben az iskolában is jelentkeznek olyan társadalmi jelenségek, mint a munkanélküliség, a felbomló családok, a szülők munkájuk általi elfoglaltsága. Ezeknek a problémáknak a kezelésére az osztályfőnökök segítséget kapnak az iskolapszichológustól, a nevelési tanácsadó intézetek munkatársaitól. Az iskola 2011 óta a Tehetségpontok hálózatának tagja, de felkészült az SNI-s és BTM-es tanulók fogadására (jelenleg nincs ilyen tanuló). A különböző tanulási, illetve figyelem zavarral küzdő tanuló előzetes felmérések után az iskola fejlesztő pedagógusaitól részesülnek szakszerű ellátásban. Az ő nagyszerű munkájuk eredménye, hogy az általuk fejlesztett tanulók többsége hetedik osztály végére, nyolcadik osztály elejére behozza lemaradását és sikeresen szerepelnek a középiskolai felvételi vizsgákon. 17

18 Továbbtanulás Az iskolára jellemző, hogy tanulói a középiskolák közül elsősorban a hat- és négy évfolyamos képzési forma közül választanak. A negyedik osztály után középiskolába távozók száma nagyon alacsony, évfolyamonként 5 fő körül, vagy alatta van. Az utóbbi években újra megemelkedett a hat évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők száma. Még 2010 előtt osztályonként 8-10 fő távozott, addig 1012-től ez a szám 15 fő körülire emelkedett. Hosszú idő óta most az idei tanév szeptemberében került sor osztály összevonásra hetedik évfolyamon. A jövőben olyan közösségmegtartó programokat kell szervezni, amely erősíti az osztályközösségekhez és az Áldáshoz való tartozás fontosságát. Ilyenek lehetnek a közös táborozások, kirándulások, verseny- és programszervezések. A tantestület minden tagja nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a nyolcadik osztályos tanulók azokban a középiskolákban tanulhassanak tovább, amelyek képességeiknek és igényeiknek leginkább megfelelnek. Ehhez hetedik osztály második félévétől kezdve matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból felvételi előkészítő foglakozásokat biztosít az iskola. Ezek a délutáni foglalkozások rendkívül népszerűek, az osztályok tanulóinak %-a rendszeresen jár és készül az órákra. A mindennapos rendszeres tanulásnak és a felvételi előkészítő foglalkozásoknak köszönhetően a végzősök %-a az általa első helyen megjelölt középfokú iskolában tanulhat tovább. A felvételi eljárás keretében a tanulók átlagosan 3-4 intézményt jelölnek meg, amelyeknek legnagyobb része gimnázium. Népszerűek az öt évfolyamos nyelvi előkészítős osztályok is. A szakközépiskolákat inkább a lányok választják, közülük is főleg a kereskedelmi szakirányúakat (Hunfalvy, Xantus). A legnépszerűbb gimnáziumok a Budapesti Eötvös József, a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel, az Apáczai Csere János, a Városmajori, a II. kerületi Móricz Zsigmond és II. Rákóczi Ferenc, Fazekas Mihály Gyakorló gimnáziumok. 18

19 3. Az intézmény nevelési- oktatási helyzete 3.1. Pedagógiai alapelvek, pedagógiai hitvallás Az oktatás a nevelés része, de a nevelés számunkra több az értelmi képességek fejlesztésénél, a teljes személyiségre kell, hogy hasson. Az iskola és pedagógusaink számára komoly kihívást és feladatot jelent a modern fogyasztói társadalom személyiségromboló hatásainak (alkoholizmus, drog, nikotin, szexuális szabadosság, agressziót sugárzó reklámok, filmek, televízió- és számítógép-függőség stb.) ellensúlyozása, amely csak a megfelelő értékrend kialakításával és személyes példamutatással érhető el. Küldetésnyilatkozat, jövőképünk Minden ember egyszeri, megismételhetetlen értékeket hordozó személyiség és kollektív lény egyszerre, akit tisztelet, megbecsülés illet, s kinek joga és kötelessége, hogy pozitív képességeinek teljes kibontakoztatásához az iskola, a társadalmi közösség segítségét igénybe vegye. Iskolai értékrendszerünket úgy alakítottuk, hogy azt tanulóink elfogadják, és megtartsák azt. A becsületes erőfeszítésre képes diákok tekintélye erősödjön. Nevelőmunkánk egyik alapvető követelménye olyan személyiségek kialakítása, melyekre az etikus, toleráns magatartás jellemző. Fontosnak tartjuk az egymás tiszteletére, a másik értékeinek megbecsülésére, felelős állampolgári életre való nevelést. Milyen értékeket közvetítünk? Az egyetemes emberi kultúra alapértékei a jóság, igazság, szépség, melyekből minden további érték levezethető, mint etikai, logikai, illetve esztétikai kategóriák. Ezek egész nevelő-oktató munkánkat áthatják. A jóságból vezethetők le az etikai tulajdonságok, mint pl. az együttérzés, áldozatvállalás, felelősség, tisztelet, hála, becsületesség, tolerancia stb., melyek a családi, iskolai és nemzeti együttélés alapjai. Tudományos igazságok elfogadására, a hozzá vezető fáradságos út tiszteletére kívánunk nevelni. A gondolatok igazsága a logikában jelenik meg. 19

20 A szépség igénye, az esztétikai élmény átélése feltétele az érzelmileg gazdag személyiség kialakulásának. A zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotásokon kívül fontos a gondolat szépségének megmutatása is. Az elmúlt években iskola élt azzal a lehetőségekkel, hogy pedagógiai programját, sajátos arculatát szabadon, önállóan határozta meg. A tanári karral, a szülőkkel és tanítványaikkal közösen alakította ki iskola cél-, követelmény- és struktúrarendszerét, melyhez a fenntartótól a szükséges erkölcsi és anyagi támogatást megkapta. Célja a magas szintű ismereteket közvetítése, a megismerés módszereinek megtanítása, a tanulóknak képességük, tehetségük kibontakoztatásához, személyiségük fejlesztéséhez, ismereteik folyamatos korszerűsítéséhez való minden segítség megadása. Az alapképzésen túl a fejlesztést három vonalon folytatja, s ezeken egyedi tantervek alapján dolgozik: 2 Emelt óraszámú, emelt szintű idegennyelv-oktatás jellemzői: A nyelvoktatás első osztálytól különböző módszerekkel indul. Az angol nyelvet kiscsoportos formában, játékosan oktatja. Két emelt szintű program is működik, a vizuális angol és a dráma angol tagozat. Mindkét program igaz, más-más módon, a gyerekek egyéniségére, kreativitására, ötleteire épít. A dráma angol tagozaton sok verset, szerepjátékot tanulnak a diákok angol nyelven, a vizuális angol osztályokban a nyelvi tudás beépül más műveltségi területekbe is (történelem, művészettörténet). Ezekben az osztályokban a nyelvórák és a művészeti foglalkozások egymásra épülnek, a nyelvtanulás és a kreatív manuális tevékenység összekapcsolódik. Itt nemcsak az angol órák, de a vizuális órák is 50 %-os emelt óraszámmal működnek. Az emelt szintű művészeti, irodalmi, zenei nevelés jellemzői Az emelt szintű művészeti nevelés és képzés célja a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező gyermekek nevelése. Ez speciális műhely jellegű munkában valósul meg, ahol kiemelt szerepet kap a csoportos alkotómunka. Ezeket az osztályokat azoknak szoktuk javasolni, akik nem elkötelezettek a matematika, illetve az angol nyelv iránt. Bár itt is emelt óraszámú az idegen nyelv, de a fő hangsúlyt a magyar nyelvi kultúra kapja. A különböző drámapedagógiai foglalkozások, drámajátékok mellett nagy szerepet 2 Az Áldás Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja

21 kap főleg alsó tagozaton, a bábokkal való érzelemkifejezés és játék. A zenei kultúra fejlesztésében segítségre vannak a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai is. Emelt szintű matematikaoktatás jellemzői Az iskolában az 1994/95-ös tanévben indult először az emelt szintű matematika program, amely azóta is a legnépszerűbb a szülők körében. Az emelt óraszámmal (5-6 óra/hét) az alapkészségek elmélyítése, a logikus gondolkodásra nevelés és a tehetséggondozás a cél. A képességfejlesztést a sakkoktatás, harmadik osztálytól pedig számítástechnika-informatika tantárgy segíti csoportbontásban. Ezen osztályok évek óta harminc feletti létszámmal indulnak, s hatodik osztály után ezekből az osztályokból felvételiznek a legtöbben neves, matematika/reál tagozatos gimnáziumokba. A matematikatanárok szakkörökön, egyéni foglalkozásokon készítik fel a tanulókat az országos, a fővárosi és a kerületi versenyekre. Két nagy tömegeket megmozgató versenyen vesz részt az iskola: a Bolyai Matematika Csapatversenyen és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. Az intézmény 2008 óta a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen az ország és Budapest legjobb általános iskolája cím birtokosa. A Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjében minden évben van hetedik és nyolcadik évfolyamos csapat az első hat között, annak ellenére, hogy a legtehetségesebbek általában elhagyták az iskolát a hatodik osztály befejezése után. A matematika tantárgyból nagyon erős versenyszellem alakult ki az iskolában, minden osztályból nagyon sokan jelentkeznek ezekre a versenyekre, iskolai szinten mindkét országos megmérettetésre több mint kétszáz jelentkező van. De a többi versenyen is jelentkezőből kerülnek ki azok, akik végül a döntőkön is a legjobbak között szerepelnek. A matematika oktatásában kiemelt szerepet kapnak az IKT-digitális eszközei, 10 teremben működik digitális tábla, rendelkezünk szavazógépekkel, Class-mate gépekkel tanulói laptopokkal és tabletekkel Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 2011-ben csatlakozott az iskola az Országos Tehetségpontok Hálózatához. Ennek elsődleges oka az volt, hogy nagyon sok kiemelkedő képességekkel rendelkező tanuló jár az Áldásba. A tehetségek korai felismerés mellett kiemelt feladat ezeknek a tanulóknak a tudatos továbbfejlesztése. Ehhez mindenképpen jó alapokat szolgáltatnak az emelt óraszámú képzések, de nem elegendőek. A tanórán a képességek szerinti differenciálás a 21

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése 2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése Az intézmény küldetése Iskolánknak az a rendeltetése, hogy átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben