PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

2 Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Személyügyi Főosztály Részére Budapest Nádor utca Pályázat Alulírott, Süveges-Szabó Marianna Éva megpályázom a www. kozigallas.gov.hu honlapon február 27- én megjelent Pályázat alapján az Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői állását. Budapest, március 16. Süveges-Szabó Marianna Éva 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az iskola működésének jogszabályi háttere Törvények Rendeletek Miniszteri rendeletek Belső szabályozók Szakmai szabályozók.7 2. Az intézmény bemutatása Költségvetés, gazdálkodás Tárgyi feltételrendszer Humán erőforrás A tantestület A tanulók Továbbtanulás Az intézmény nevelési, oktatási helyzete Pedagógiai alapelvek, pedagógiai hitvallás Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás Versenyeredmények Kompetencia mérések eredményei Felzárkóztatás Tanórán kívüli foglalkozás Közösségfejlesztés Hagyományok Minőségpolitika, minőségfejlesztés Az intézmény kapcsolati hálói Belső kapcsolati hálók Diákönkormányzat Az intézmény szakmai munkáját segítők A szülői ház Külső kapcsolati háló Nyilvánosság, kommunikáció

4 5. Az intézmény stratégiai céljai, intézményfejlesztési program Az iskola jövőjével kapcsolatos célok Fejlesztési elképzelések a pedagógiai, szakmai munka terén Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések Irányítási feladatok a minőségfejlesztés eredményei alapján Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések A személyi feltételek fejlesztése Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések Tárgyi feltételek javítása Rövid távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Hosszú távú célkitűzések Vezetői küldetésnyilatkozatom Összefoglalás..44 Köszönetnyilvánítás Mellékletek 4

5 1. Bevezetés Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna. (Descartes) Helyzetelemzésemben a közelmúlt eredményei alapján törekszem az iskola jelenének tényszerű bemutatására, mely alapján a jövőre vonatkozó következtetéseket is megfogalmazok. Munkában felhasználtam az iskola alapdokumentumait, éves statisztikai adatait. A pályázat formai felépítését az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti, pedagógus ellenőrzés, értékelés, minősítés szakértői képzéshez csatolt mintaanyag alapján készítettem (2014) Az iskola működésének jogszabályi háttere Az elmúlt években több jelentős változás következett be az intézmény nevelési-pedagógiai munkáját biztosító jogszabályi háttérben. Ennek megfelelően az iskola törvényes működését biztosító Pedagógiai Program, Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata vált szükségessé. A kompetencia alapú oktatás megjelenítése a pedagógiai programban, kerettantervekben fontos állomás volt az iskola életében. A nevelőtestület az iskola pedagógiai programjában rögzítette a szakmai tartalmakat: a nevelés-oktatás folyamatát, az intézményfejlesztési stratégiáit, a program részévé vált a környezetnevelés és az egészségnevelési alapelvek. A következőkben összegyűjtöttem azon jogszabályok listáját, amelyek az iskola működését biztosítják Törvények - Köznevelési törvény évi CXC. törvény - A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény) évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 5

6 - Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] - A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai évi XXXI. törvény évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról szóló évi IV. törvény Rendeletek - Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről - 23/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról - 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben - 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevő juttatásairól és kedvezményeiről - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nemzeti alaptanterv) - 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról - 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 6

7 - 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről - Az iskola-egészségügyi ellátásról (26/1997. (IX.3.) NM r.) - 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról (továbbiakban KLIK) - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról Miniszteri rendeletek - -11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról - 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (a továbbiakban: tankönyvrendelet) - 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről a módosítások érvényesítése - 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (továbbiakban: kerettantervek) - 10/1994. MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról 7

8 - 50/1999. EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről - 26/2002. (V.17.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - Az Európai Parlament és a Tanács december 18-án adta ki ajánlását az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) Belső szabályozók - SZMSZ - Házirend - Iratkezelési szabályzat - Munkaköri leírások (folyamatos aktualizálás, frissítés) - Egyéb belső szabályzatok Szakmai szabályzók - Pedagógiai Program, nevelési program, helyi tanterv, tantárgy felosztás, óratervek felmenő rendszerben - Pályázatok szakmai elemei 8

9 2. Az intézmény bemutatása Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Budapest, Áldás utca 1. (OM: ) Nyolc osztályos általános iskola Az Áldás Utcai Általános Iskola ben épült, Bárczy István főpolgármester városfejlesztő programjának részeként. A patinás épület és a benne működő tantestületek a kezdetektől nagyon népszerűek voltak a szülők körében. Az első osztályokba a túljelentkezés jelenleg is több mint kétszeres. De nemcsak az első osztályaink népszerűek. A tanévek elején fő érkezik a felsőbb évfolyamokra, így az országban tapasztalható demográfiai csökkenés ellenére a gyermeklétszám évről évre növekszik. A beiskolázásnál az iskola vezetése törekszik a nemek közötti helyes arányok megtartására, de ezt befolyásolják a jelentkezők neme és az egyes osztályok tanrendjei is, (az emelt matematika tanrendűbe több fiú jár, míg az angol és a vizuális osztályokban a lányok vannak többen). Az iskola földrajzi helyzetéből következik, hogy az intézményben más országok gyermekei is tanulnak. Tanulók nagy többsége jó anyagi körülmények között élő családokból kerül ki, akiknél fontos a tudás és a magas színvonalú oktatás. A szülők nagy része diplomás, magas beosztásokat töltenek be, vagy saját cégeket vezetnek. A tantestület 69 főből áll. 1 Tagjai túlnyomó többsége nő, öten férfiak. 12-en rendelkeznek szakvizsgával, 17 egyetemi végzettségűek. Hét munkaközösség (alsós, angol, humán, matematika, napközi, osztályfőnöki, reál) van Költségvetés, gazdálkodás január elsejétől az iskola szakmai működését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja, az épület fenntartását a II. kerületi Önkormányzat végzi. Mindkét működtetővel napi kapcsolatban van az intézmény, kommunikációjukban a jó partneri viszony érvényesül. Ennek is köszönhető, hogy több pályázaton sikeresen szerepelt az intézmény, s így korszerű eszközökhöz jutott (aktív táblák, projektorok, tanulói számítógépek). A jövőben is szükség van a pályázaton való indulásra. 1 KIR-STAT2014. Statisztika 9

10 2.2. Tárgyi feltételrendszer A pedagógiai programban meghatározott célok, feladatok megvalósításához az intézmény tárgyi feltételrendszerei adottak, így az iskola zavartalan működése biztosított. Helyiségek megoszlása Mennyiség Igazgatói szoba 1 Titkárság 2 Igazgatóhelyettesi szoba 1 Tanári szoba 1 Tanterem/Osztályterem 29 Szaktanterem 5 Csoportos foglalkozáshoz kisterem 2 Tornaterem 1 Tornaszoba 2 Torna udvar 2 Könyvtár 1 Stúdió 1 Szertár 2 Orvosi szoba 1 1. táblázat A szaktantermek jól felszereltek, de az új eszközök beszerzése, illetve a régiek felújítása elengedhetetlen. Az informatika tantermekben 33 tanulói számítógép áll rendelkezésre, többségük PC IV. besorolású (több, mint öt éves színvonalnak megfelelő), de az állagmegóvás és karbantartás mellett egyre szükségesebbé vált az eszközök folyamatos cseréje is. Jelenleg tizenhárom tanteremben van aktívtábla, melyek életkora 0-7 év között van. Az idősebb gépek szoftvereinek frissítése nehezebben megoldott, a fiatalabbak a könnyebben kezelhetőek. Az iskola rendelkezik mobil projektorokkal is, így azokban a termekben is használhatóak a korszerű oktatási segédanyagok, ahol nincs aktívtábla. A Telenor Magyarország Zrt. két éve több tabletet bocsájtott az iskola tanulóinak rendelkezésére, melyekkel egy osztály (5.a) a digitális tananyag csomagok segítségével tanul. Folyamatos eszközpótlást igényelnek a fizika-kémia és a testnevelés szertárok tanszer állománya is. A sporteszközök vásárlására az elmúlt években több pályázatot nyújtott be az iskola, amelyek többségén sikeresen szerepelt. Ebben a tanévben a szülők, a Magyar Olimpiai 10

11 Bizottság, a II. kerületi Önkormányzat és a NOX Kft. összefogásával megújult a kiskert, ahol egy korszerű, minden igényt kielégítő és nem utolsó sorban biztonságos spotudvar jött létre. Nagyon fontos a természettudományos tantárgyak, - a helyi tantervben meghatározott -, zavartalan működéséhez szükséges eszközök biztosítása. A fizika és kémia tantárgyak oktatása során használt tanulói és tanári bemutató taneszközök többségének életkora évtizedekben mérhető, pótlásuk nem csak a magas áruk miatt nehézkes, többségüket már nem gyártják. Az iskola könyvtára rendkívül népszerű a gyermekek körében. Állománya egységből áll, amelyből közel tizenháromezer könyv, kötet, a többi elektronikus dokumentum. A kötelező olvasmányokból, illetve a tartós tankönyvekből jól ellátottnak számít, de az ismeretszerző, szépirodalmi, és szórakoztató kiadványok pótlása csak a könyvtárt vezető pedagógus találékonyságának, szervezőkészségének köszönhető, aki kihasználja a kiadói akciókat, adományokat fogad el szülőktől, szervezetektől. A Grimm Kiadóval kialakult szorosabb együttműködés keretében sikerült növelnie az angol nyelvű szótárak számát. Legnagyobb gondot az egyre inkább elöregedő könyvállomány jelenti, a gyakran használt kötetek fokozatosa kerülnek leselejtezésre, és pótlásukra az elmúlt két évben nem volt lehetőség. Az előző tanévekben a különböző tankönyvkiadók a megrendelt tankönyvek ellenértékének bizonyos, előre meghatározott százalékát az iskolai könyvtár állományfejlesztéséhez biztosította, de ez nem vette figyelembe a könyvtár igényeit. Remélhetőleg a kezdeti nehézségek után a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való együttműködés keretében ez a probléma orvosolható lesz. Az iskola Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap az angol nyelv oktatása. A nyelvtanárok mindegyike saját CD-lejátszóval rendelkezik, de a magas színvonal tartásához szükségessé vált egy modern nyelvi labor létrehozása. Ennek megvalósítását Európai Uniós pályázatokon való sikeres részvétellel látom biztosítottnak Humán erőforrás A tantestület Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 69, ami megegyezik a betöltött álláshelyek számával. Ennek alapján kijelenthető, hogy az iskola megfelel a törvényi előírásoknak, 11

12 mivel a szakos ellátottság megfelelő. A 2. táblázatban az iskolai statisztika év eleji nyitó adatait tartalmazza. Megfigyelhető, hogy az utóbbi öt évben a tanulói létszám folyamatosan növekedett, míg a pedagógusok létszáma szignifikánsan nem változott. Tanév Tanulói létszám Pedagógus létszám táblázat Az adatokból az is jól látszik, hogy még a es tanévtől minden évben fővel, - négy első osztály indult -, megemelkedett a tanulói létszám, addig a pedagógusok számának növekedése csak az idei tanévben követett be. A tanári létszám kezdeti stagnálásának oka a jogszabályok változása volt: a tanulók heti óraszámának csökkenése és a pedagógusok kötelező óraszámának növekedése. A folyamatosan emelkedő tanulói létszám viszont megkövetelte a pedagógus álláshelyek számának növelését, így az egy tanárra jutó tanulói létszám visszacsökkent az öt évvel ezelőttire. (1. ábra) Egy tanárra jutó gyermek létszám 12,365 12,531 12,585 11,797 11, ábra A tantestület magasan képzett, kreatív pedagógusokból áll, kiknek szellemisége alapvetően kihat az intézmény szellemiségére. A tanárok többsége évek, - néhányan évtizedek -, óta 12

13 Korcsoportok ebben az iskolában tanít, ezért a fluktuáció alacsony. Szinte csak a nyugdíjba vonuló kollégák hagyták el az iskolát, elbocsájtásokra nem volt szükség. Ezzel azonban együtt jár azzal, hogy kevés a fiatal, pályakezdő pedagógus, így a testület átlagéletkora év körül mozog. (2. ábra). Pedagógusok életkor szerinti megoszlása között között között között 25 évnél fiatalabb Fő 2. ábra Az elkövetkező öt év feladata lesz a nyugállományba vonuló kollégák folyamatos pótlása, lehetőleg fiatal, pályakezdő kollégákkal. Mivel a tantestületben nagyon kevés férfi kolléga van, szükségesnek látom a nemek arányának javítását is. Fontos, hogy az újonnan belépők megismerkedhessenek az iskola értékrendjével, az elvárt igényes munkával. A fiatal tanárok és tanítók aktivitása, friss szakmai és módszertani tudása lendületet adhat a már évek óta az Áldásban tanító kollégáknak is, amely a pedagógiai munka további fejlődéséhez vezet. Az egyenletesen magas színvonal megtartásához, annak emeléséhez feltétlenül szükségesnek látom, hogy a jelentkezők bemutatkozhassanak az adott munkaközösségekben, megismerhessék egymás elvárásait. A közös döntés erősítheti meg azt a támogatói légkört, amely segíti a tapasztalatok átadását, a szakmai és módszertani kultúra fejlődését. A jelenlegi pedagóguskar végzettsége biztosítja, hogy tanulók képzése a lehető legmagasabb elvárásoknak is megfeleljen. 13

14 Fő (2014) Pedagógus képesítések ábra A tantestület négy tagját januárjában Pedagógus II. fokozatba, két tagját Mestertanár fokozatba sorolták, mivel pedagógus szakvizsgával és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkeztek január elsejével további két kolléga léphet Pedagógus II. fokozatba, a jelenleg folyamatban lévő minősítések után, illetve egy fő a Támop program részeseként Mestertanár fokozatot kap. A tanári kart a folyamatos önképzés jellemzi. Az iskolánkban a feladatellátás és a tantervi változás szabja meg a továbbtanuló tanárok számát és szakirányát. Sajnos, az utóbbi években a lecsökkent anyagi hozzájárulás hatására kevesebbeknek adatik meg a tanfolyamokon, képzéseken való részvétel, ennek ellenére vannak a kollégák, akik vállalják, hogy hozzájárulnak tanulmányaik költségéhez. Ezek közül a képzések közül ki kell emelni azokat, amelyek a kötelező hét évenkénti kötelező továbbképzések túlmutatnak. A képzések között szakmai és módszertani, illetve végzettségi szintet emelő, vagy kiegészítő képzések voltak. Továbbra is támogatni, segíteni kell a kollégák önfejlesztését, hiszen az eddigi gyakorlatoknak megfelelően a belső módszertani továbbképzések, bemutató foglalkozások szervezésével a közösség is részesévé válik a megszerzett tudásnak.(3. táblázat) Szakvizsga 1 fő 3 fő 1 fő Mesterképzés, szakvizsga 1 fő 1 fő Egyetemi szakirányú továbbképzés, szakvizsga, vezetőképzés 3 fő Szakvizsga, vezetőképzés 1 fő 30 órás továbbképzés 23 fő 3 fő 1 fő 120 órás továbbképzés 1 fő 3. táblázat 14

15 Négy pedagógus (3 tanító, 1 szaktanár testnevelés) szakvezető tanárként vállal hallgatókat különböző főiskolákról, egyetemekről. Áldozatos munkájukkal ők teszik a legtöbbet a jövő iskolájáért, a felnövekvő nemzedékért. Két kolléga kerületi munkaközösség-vezető (kerületi alsós és kerületi matematika munkaközösség). Az intézmény pedagógiai feladatainak ellátásában a nem pedagógus közalkalmazottak munkája is nélkülözhetetlen. A titkárság, a pénzügyi iroda dolgozója is alkalmazkodik az iskola feladatrendszeréhez és mindent megtesz a nevelőtestület és a gyerekközösségek jó munkakörülményeinek és közérzetének biztosításáért. Iskolatitkár (teljes munkaidős) 2 fő Pedagógiai asszisztens (teljes munkaidős) 2 fő Pedagógiai asszisztens (részmunkaidős) 1 fő Rendszergazda (teljes munkaidős) 1 fő Védőnő 1 fő Munkájuk szervesen beépült a pedagógusok nevelő-oktató tevékenységébe. Mellettük még iskolapszichológus, logopédus is segíti a tanulók fejlesztését. A lelki feltöltődésre, regenerálódásra nemcsak a tanulóknak, a tanároknak is szükségük van. Ehhez nagyszerű lehetőséget biztosítanak az évenkénti tantestületi kirándulások, a tanári énekkar és tánccsoport közös próbái, fellépései. Ezek az események tanárnak és tanulónak is az összetartozást, az áldásos létet erősítik (Áldás Gála, karácsonyi koncertek) Tanulók Minden iskola nevelési-oktatási céljait, küldetését befolyásolja tanulóinak összetétele, szociális háttere. Az Áldás Utcai Általános Iskola földrajzi szempontból ideális helyen van; Budapest szívében, a II. kerület zöldövezetében. Ez a földrajzi fekvés meghatározza a tanulói összetételt: túlnyomó többségük kerületi, ezen belül körzeti lakos; mások, szülei munkahelyéhez való közelség miatt járnak ebbe az iskolába. Vannak olyan tanulók is, akiknek szülei is áldásosok voltak, így tradícióból, értékszemléleti okokból vállalják gyermekeik mindennapi utaztatását a környező településekről (40 tanuló). Az iskola hírneve biztosította és biztosítja, hogy az országosan megfigyelhető gyermeklétszám csökkenés itt nem jellemző, a tanulói létszám fokozatosan nő. (4. ábra) 15

16 Fő Tanulói létszám ábra Az elmúlt tanévekben a tanulói létszám átlépte a 800 főt, közülük 468-an alsó, 339-en felső tagozaton, 29 tanulócsoportban folytatják tanulmányaikat évfolyamon 16, 5-8. évfolyamon pedig 13 osztály működik. Az osztálylétszámok a 7-8. évfolyamok kivételével fő, a két utolsó évfolyamnál fő. Ötödik, hetedik és nyolcadik évfolyamokon három, alsóban és hatodik évfolyamon pedig négy párhuzamos osztály működik. (5. ábra) Tanulószám évfolyamonkénti bontásban Tanulószám évfolyamonkénti bontásban 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf ábra A felső tagozat három, az alsó tagozaton minden osztály saját napközis csoporttal (16) rendelkezik. Felső tagozatos tanulók többségének rendszeres tanítás utáni elfoglaltsága van: külön órák, edzések, mivel nagyon sokan leigazolt sportolók. 16

17 Évek óta közel azonos számú az iskolába jelentkezők száma.(6. ábra) Túlnyomó többségük az iskola beiskolázási körzetének lakója. A éves tanévre jelentkezők létszámán jól látszik a beiskolázási korhatár 6 évre való leszállításából adódó nagyszámú növekedés. Beiskolázási adatok Körzeti lakosok száma (fő) Jelentekezők száma (fő) Felvételt nyert (fő) ábra Az időnként megemelkedett jelentkezőszám esetén az iskola mindenkori fenntartója (2011- ben a II. kerületi Önkormányzat, 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ II. Tankerület) biztosította a négy első osztály indítását. De nemcsak a leendő első osztályosok száma növekszik évről évre. A felsőbb évfolyamokra, az év közben érkezők száma is emelkedett, fő között mozog évente. Mindezek mellett az iskolából való ki és átjelentkezés tanévenként 10 fő alatti. Ezek túlnyomó többsége lakhelyváltozás, illetve a szülők tartós külhoni szolgálata A tanulók többsége jó anyagi háttérrel rendelkezik, a szülők részéről elvárás a magas színvonalú nevelés, oktatás. Azonban ebben az iskolában is jelentkeznek olyan társadalmi jelenségek, mint a munkanélküliség, a felbomló családok, a szülők munkájuk általi elfoglaltsága. Ezeknek a problémáknak a kezelésére az osztályfőnökök segítséget kapnak az iskolapszichológustól, a nevelési tanácsadó intézetek munkatársaitól. Az iskola 2011 óta a Tehetségpontok hálózatának tagja, de felkészült az SNI-s és BTM-es tanulók fogadására (jelenleg nincs ilyen tanuló). A különböző tanulási, illetve figyelem zavarral küzdő tanuló előzetes felmérések után az iskola fejlesztő pedagógusaitól részesülnek szakszerű ellátásban. Az ő nagyszerű munkájuk eredménye, hogy az általuk fejlesztett tanulók többsége hetedik osztály végére, nyolcadik osztály elejére behozza lemaradását és sikeresen szerepelnek a középiskolai felvételi vizsgákon. 17

18 Továbbtanulás Az iskolára jellemző, hogy tanulói a középiskolák közül elsősorban a hat- és négy évfolyamos képzési forma közül választanak. A negyedik osztály után középiskolába távozók száma nagyon alacsony, évfolyamonként 5 fő körül, vagy alatta van. Az utóbbi években újra megemelkedett a hat évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők száma. Még 2010 előtt osztályonként 8-10 fő távozott, addig 1012-től ez a szám 15 fő körülire emelkedett. Hosszú idő óta most az idei tanév szeptemberében került sor osztály összevonásra hetedik évfolyamon. A jövőben olyan közösségmegtartó programokat kell szervezni, amely erősíti az osztályközösségekhez és az Áldáshoz való tartozás fontosságát. Ilyenek lehetnek a közös táborozások, kirándulások, verseny- és programszervezések. A tantestület minden tagja nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a nyolcadik osztályos tanulók azokban a középiskolákban tanulhassanak tovább, amelyek képességeiknek és igényeiknek leginkább megfelelnek. Ehhez hetedik osztály második félévétől kezdve matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból felvételi előkészítő foglakozásokat biztosít az iskola. Ezek a délutáni foglalkozások rendkívül népszerűek, az osztályok tanulóinak %-a rendszeresen jár és készül az órákra. A mindennapos rendszeres tanulásnak és a felvételi előkészítő foglalkozásoknak köszönhetően a végzősök %-a az általa első helyen megjelölt középfokú iskolában tanulhat tovább. A felvételi eljárás keretében a tanulók átlagosan 3-4 intézményt jelölnek meg, amelyeknek legnagyobb része gimnázium. Népszerűek az öt évfolyamos nyelvi előkészítős osztályok is. A szakközépiskolákat inkább a lányok választják, közülük is főleg a kereskedelmi szakirányúakat (Hunfalvy, Xantus). A legnépszerűbb gimnáziumok a Budapesti Eötvös József, a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel, az Apáczai Csere János, a Városmajori, a II. kerületi Móricz Zsigmond és II. Rákóczi Ferenc, Fazekas Mihály Gyakorló gimnáziumok. 18

19 3. Az intézmény nevelési- oktatási helyzete 3.1. Pedagógiai alapelvek, pedagógiai hitvallás Az oktatás a nevelés része, de a nevelés számunkra több az értelmi képességek fejlesztésénél, a teljes személyiségre kell, hogy hasson. Az iskola és pedagógusaink számára komoly kihívást és feladatot jelent a modern fogyasztói társadalom személyiségromboló hatásainak (alkoholizmus, drog, nikotin, szexuális szabadosság, agressziót sugárzó reklámok, filmek, televízió- és számítógép-függőség stb.) ellensúlyozása, amely csak a megfelelő értékrend kialakításával és személyes példamutatással érhető el. Küldetésnyilatkozat, jövőképünk Minden ember egyszeri, megismételhetetlen értékeket hordozó személyiség és kollektív lény egyszerre, akit tisztelet, megbecsülés illet, s kinek joga és kötelessége, hogy pozitív képességeinek teljes kibontakoztatásához az iskola, a társadalmi közösség segítségét igénybe vegye. Iskolai értékrendszerünket úgy alakítottuk, hogy azt tanulóink elfogadják, és megtartsák azt. A becsületes erőfeszítésre képes diákok tekintélye erősödjön. Nevelőmunkánk egyik alapvető követelménye olyan személyiségek kialakítása, melyekre az etikus, toleráns magatartás jellemző. Fontosnak tartjuk az egymás tiszteletére, a másik értékeinek megbecsülésére, felelős állampolgári életre való nevelést. Milyen értékeket közvetítünk? Az egyetemes emberi kultúra alapértékei a jóság, igazság, szépség, melyekből minden további érték levezethető, mint etikai, logikai, illetve esztétikai kategóriák. Ezek egész nevelő-oktató munkánkat áthatják. A jóságból vezethetők le az etikai tulajdonságok, mint pl. az együttérzés, áldozatvállalás, felelősség, tisztelet, hála, becsületesség, tolerancia stb., melyek a családi, iskolai és nemzeti együttélés alapjai. Tudományos igazságok elfogadására, a hozzá vezető fáradságos út tiszteletére kívánunk nevelni. A gondolatok igazsága a logikában jelenik meg. 19

20 A szépség igénye, az esztétikai élmény átélése feltétele az érzelmileg gazdag személyiség kialakulásának. A zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotásokon kívül fontos a gondolat szépségének megmutatása is. Az elmúlt években iskola élt azzal a lehetőségekkel, hogy pedagógiai programját, sajátos arculatát szabadon, önállóan határozta meg. A tanári karral, a szülőkkel és tanítványaikkal közösen alakította ki iskola cél-, követelmény- és struktúrarendszerét, melyhez a fenntartótól a szükséges erkölcsi és anyagi támogatást megkapta. Célja a magas szintű ismereteket közvetítése, a megismerés módszereinek megtanítása, a tanulóknak képességük, tehetségük kibontakoztatásához, személyiségük fejlesztéséhez, ismereteik folyamatos korszerűsítéséhez való minden segítség megadása. Az alapképzésen túl a fejlesztést három vonalon folytatja, s ezeken egyedi tantervek alapján dolgozik: 2 Emelt óraszámú, emelt szintű idegennyelv-oktatás jellemzői: A nyelvoktatás első osztálytól különböző módszerekkel indul. Az angol nyelvet kiscsoportos formában, játékosan oktatja. Két emelt szintű program is működik, a vizuális angol és a dráma angol tagozat. Mindkét program igaz, más-más módon, a gyerekek egyéniségére, kreativitására, ötleteire épít. A dráma angol tagozaton sok verset, szerepjátékot tanulnak a diákok angol nyelven, a vizuális angol osztályokban a nyelvi tudás beépül más műveltségi területekbe is (történelem, művészettörténet). Ezekben az osztályokban a nyelvórák és a művészeti foglalkozások egymásra épülnek, a nyelvtanulás és a kreatív manuális tevékenység összekapcsolódik. Itt nemcsak az angol órák, de a vizuális órák is 50 %-os emelt óraszámmal működnek. Az emelt szintű művészeti, irodalmi, zenei nevelés jellemzői Az emelt szintű művészeti nevelés és képzés célja a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező gyermekek nevelése. Ez speciális műhely jellegű munkában valósul meg, ahol kiemelt szerepet kap a csoportos alkotómunka. Ezeket az osztályokat azoknak szoktuk javasolni, akik nem elkötelezettek a matematika, illetve az angol nyelv iránt. Bár itt is emelt óraszámú az idegen nyelv, de a fő hangsúlyt a magyar nyelvi kultúra kapja. A különböző drámapedagógiai foglalkozások, drámajátékok mellett nagy szerepet 2 Az Áldás Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja

21 kap főleg alsó tagozaton, a bábokkal való érzelemkifejezés és játék. A zenei kultúra fejlesztésében segítségre vannak a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai is. Emelt szintű matematikaoktatás jellemzői Az iskolában az 1994/95-ös tanévben indult először az emelt szintű matematika program, amely azóta is a legnépszerűbb a szülők körében. Az emelt óraszámmal (5-6 óra/hét) az alapkészségek elmélyítése, a logikus gondolkodásra nevelés és a tehetséggondozás a cél. A képességfejlesztést a sakkoktatás, harmadik osztálytól pedig számítástechnika-informatika tantárgy segíti csoportbontásban. Ezen osztályok évek óta harminc feletti létszámmal indulnak, s hatodik osztály után ezekből az osztályokból felvételiznek a legtöbben neves, matematika/reál tagozatos gimnáziumokba. A matematikatanárok szakkörökön, egyéni foglalkozásokon készítik fel a tanulókat az országos, a fővárosi és a kerületi versenyekre. Két nagy tömegeket megmozgató versenyen vesz részt az iskola: a Bolyai Matematika Csapatversenyen és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. Az intézmény 2008 óta a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen az ország és Budapest legjobb általános iskolája cím birtokosa. A Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjében minden évben van hetedik és nyolcadik évfolyamos csapat az első hat között, annak ellenére, hogy a legtehetségesebbek általában elhagyták az iskolát a hatodik osztály befejezése után. A matematika tantárgyból nagyon erős versenyszellem alakult ki az iskolában, minden osztályból nagyon sokan jelentkeznek ezekre a versenyekre, iskolai szinten mindkét országos megmérettetésre több mint kétszáz jelentkező van. De a többi versenyen is jelentkezőből kerülnek ki azok, akik végül a döntőkön is a legjobbak között szerepelnek. A matematika oktatásában kiemelt szerepet kapnak az IKT-digitális eszközei, 10 teremben működik digitális tábla, rendelkezünk szavazógépekkel, Class-mate gépekkel tanulói laptopokkal és tabletekkel Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 2011-ben csatlakozott az iskola az Országos Tehetségpontok Hálózatához. Ennek elsődleges oka az volt, hogy nagyon sok kiemelkedő képességekkel rendelkező tanuló jár az Áldásba. A tehetségek korai felismerés mellett kiemelt feladat ezeknek a tanulóknak a tudatos továbbfejlesztése. Ehhez mindenképpen jó alapokat szolgáltatnak az emelt óraszámú képzések, de nem elegendőek. A tanórán a képességek szerinti differenciálás a 21

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 Tartalomjegyzék: I. HIVATKOZÁSOK... 5 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 2013 TARTALOM BEVEZETÉS

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben