VERSENYEK SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYEK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A XX. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE A 2008 / TANÉVRE Budapest, október 20. Szekeres Lászlóné témafelelős dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

2 KERÜLETI SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A 2008/2009. TANÉVRE A szabályzat hatálya kiterjed: a XX. kerületi általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulóira, illetve a korosztályának megfelelő gimnáziumi tanulókra, amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik. A szabályzat összeállítói: kerületi szaktanácsadók kerületi tantárgygondozók A versenyek felelősei: összeállításért és a javítókulcsért a PPI által megbízott pedagógus (titoktartás kötelezi őt). Kivétel: azok a versenyek, amelyek feladatsorait valamelyik más intézmény (pl. megyei/fővárosi pedagógiai intézetek, társulatok, stb.) állítja össze. szervezésért: kerületi tantárgygondozók, akik együttműködnek a helyi szervezőkkel. zsűri munkájáért: zsűri elnöke és a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet vezetője versenyeredmények kiadásáért a PPI igazgatóhelyettese. A versenyszabályzatot a kerületi munkaközösségek nyílt szavazással 98% arányban elfogadták. A VERSENYEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 1. A versenyek kiírói: 1. Az Oktatási Minisztérium által támogatott (anyagilag vagy szakmailag) országos versenyek leírásai, időpontjai, nevezési feltételei és helyszínei későbbi időpontban, várhatóan csak december közepén fognak megjelenni az Oktatási Közlönyben, illetve ekkortól lesznek olvashatók az OKM internetes honlapján. 2. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (esetleg a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet) a fővárosi (megyei) szintű versenyeket szervezi. A fővárosi (megyei) versenyek időpontjáról és helyszínéről az érintett tanulókat a PPI tantárgygondozói vagy közvetlenül a fővárosi szervezők fogják értesíteni az iskolákon keresztül. 3. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet által lebonyolított kerületi versenyek időrendi listája a legfontosabb paraméterekkel a versenynaptárban, míg az egyes versenyekre vonatkozó egyedi előírások a részletes leírásban is szerepelnek. 2. A kategóriák: A versenyek legtöbb esetben különböző kategóriákban zajlanak. 1. Ha több évfolyam tanulói is együtt versenyeznek, akkor azt kötőjellel jelöltük a versenynaptárban. Pl.: 5 6. osztály. 2. Ha az egyes tanulók évfolyamonként külön-külön versenyeznek, akkor az évfolyamok között nincs kötőjel. Pl. 5.,6.,7.,8. oszt. vagy o. 3. Az alsó és felső tagozatos rajzversenyen, illetve az alsó tagozatos énekversenyen külön kategóriában indulnak azok, akik a minden iskolában kötelezően előírt óraszámban tanulják a tantárgyat (normál), illetve azok, akik emelt óraszámú képzésben (emelt szint) részesülnek. 4. Az 5-6., a 7-8. angol és a 7-8. osztályos német nyelvi versenyeken I. kategóriában indulnak azok, akik legfeljebb heti 3 órában, míg II. kategóriában azok versenyezhetnek, akik heti 3-nál több órában tanulják az adott idegen nyelvet. 3. Jelentkezés, részvétel feltételei: 1

3 1. A legtöbb verseny 1. iskolai vagy kerületi fordulója ingyenes (kivétel: Zrínyi Ilona matematikaversenyek, Öveges József fizikaverseny, Varga Tamás matematikaverseny) A második (fővárosi) fordulón való részvételhez a legtöbb versenynél már részvételi díjat kell fizetni. Az összeg nagyságát és a befizetés módját a továbbjutókkal a tantárgygondozó közli a kerületi verseny után. 2. A levelezős versenyek kivételével az általunk szervezett versenyre előre szükséges nevezni! A versenynaptár egyik oszlopába leírtuk, hogy melyik intézménybe kell elküldeni a nevezési lapot. A PPIbe küldött nevezés megkönnyítése érdekében az iskolák ebben a tanévben is összesen 4 alkalommal, az intézetünk által küldött, az iskola igazgatója által aláírt és lepecsételt összesített nevezési lapokon neveznek. A kiküldött táblázatban csak az adott kategóriákban elindított versenyzők vagy csoportok számát kell feltüntetni. A táblázat tartalmazza az adott kategóriában iskolánként indítható versenyző tanulók vagy csoportok számát. Az utolsó oszlopban az adott szakterületért felelős pedagógus (felkészítő tanár vagy munkaközösség-vezető) aláírásával igazolja, hogy vállalja a versenyző(k) indítását. 3. Némely versenynél (Öveges József Fizikaverseny, Varga Tamás Matematikaverseny) csak az úgynevezett iskolai fordulóból lehet bejutni a következő szintű versenyre. Ezekre a részletes szabályzatban térünk ki. 4. Igazolás óraszámról: Azokban az iskolákban, ahol emelt és normál szinten is folyik az oktatás rajzból és énekből, a kerületi rajzversenyeken, illetve az alsó tagozatos énekversenyen a helyszínen kell a versenyzőknek az 1. számú mellékletben közzétett, kitöltött igazoló lapon igazolnia, hogy milyen szinten tanulja a rajzot, illetve az ének-zenét. Ennek hiányában az adott iskola tanulóját az emelt szintű (nehezebb) versenyre soroljuk be. Az idegen nyelvi versenyeken a kategóriáknak megfelelően szintén igazolást kérünk arról, hogy a versenyző tanuló milyen óraszámban tanulja az adott idegen nyelvet. 4. Általános eljárások a versenyeken: 1. A versenyre történő felkészülés anyagát a szaktárgyankénti leírások tartalmazzák. Ennek hiányában az évfolyamnak megfelelő kerettantervi tananyag a mérvadó. 2. Az írásbeli versenyeknél a tanulók kódszámmal versenyeznek, és csak a javítás után azonosítják a kódszámot a versenyzővel. A verseny alatt csak a bizottság által kijelölt személy tartózkodhat a teremben. A munkaközösség tagjai előre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat, mely munka minőségéért a bizottság elnöke felel. A kijavított feladatlapot a kísérő vagy felkészítő tanár megtekintheti, kifogásaival a bizottság elnökéhez fordulhat. A kialakult vitás helyzetben a javító bizottság szavazattal dönt, egyenlőség esetén a zsűri elnöké a döntés joga. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános. Eredményhirdetésnél a zsűri elnöke az első hat legjobb nevét közli a versenyen megjelentekkel. A kijavított feladatlapokat a versenyzők eredményhirdetés után megnézhetik, a lapokat a tanév végéig a PPI őrzi. Ha a verseny feladatlapjai pályázati dokumentációs anyag részei, akkor a feladatlapokat 5 évig kell megőrizni. 3. A művészeti vagy szóbeli versenyek nyilvánosak (kivéve rajzversenyek), a produkció bemutatása alatt tehát bárki jelen lehet, de nem zavarhatja a versenyt. Az előre megadott időkeret túllépése hátrányt jelent a verseny eredményét tekintve. A zsűri a versenyszabályzatban is közzétett, előre megadott szempontok szerint rangsorol. Rövid értékelés után általában az első hat versenyző nevét hirdetik ki. Kérésre a zsűri az egyénenkénti teljesítményről is ad felvilágosítást. 4. Az első három helyezésnél különös tekintettel a felmenő (azaz a korlátolt benevezési számmal megadott) versenyeknél - a holtversenyt el kell kerülni. A holtverseny elkerülése érdekében vagy a versenyszabályzatban, vagy a verseny helyszínén a feladatok ismeretében - még a javítás-értékelés megkezdése előtt - a bizottságok meghatározzák, melyik az a feladat (vagy szempont), amely az esetleges holtversenynél eldönti a végleges sorrendet az első három helyen. 5. Bármilyen, a verseny lebonyolításával, értékelésével felmerülő problémáról vitás esetekben a versenyen megjelenő munkaközösségi tagok egyszerű szótöbbségi szavazással döntenek. A probléma lényegi ismertetését és a szavazás eredményét a szervezésért felelős tantárgygondozó leiratban eljuttatja a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézethez. 5. Eredményhirdetés: 2

4 1. A legtöbb versenynél a verseny napján a zsűri a fentebb említett módon kihirdeti az eredményt. Amennyiben a zsűrizés időtartama miatt az értékelésre a versenyzőknek nagyon sokat kellene várniuk, úgy a zsűri dönthet arról, hogy másik napon, de 8 napon belül lesz az eredményhirdetés. Ebben az esetben a verseny szervezője köteles a helyezetteket időben értesíteni a díjkiosztás helyszínéről és időpontjáról. 2. Minden versenyző emléklapot kap. Általában a megfelelő számú induló és magas színvonalú teljesítmény esetén a zsűri javaslatára az első három helyezett tanuló (csapat) oklevelet, könyv- vagy tárgyjutalmat kap. Ha a kategóriában induló tanulók száma eléri vagy meghaladja a 15 főt (vagy csapatot), akkor - amennyiben a fenti leírásnak eleget tesznek a versenyzők - a további helyezettek is kaphatnak oklevelet. 6. Továbbjutás: 1. Ha van magasabb szintű forduló, úgy a versenyért felelős tantárgygondozó pontos felvilágosítást ad a fővárosi versenyre jutásról. A fővárosi versenyre való benevezést a PPI továbbítja a megfelelő helyre, és egyben értesíti a továbbjutó tanulót, az iskola igazgatóját, valamint a felkészítő tanárt a fővárosi verseny időpontjáról és a helyszínéről. 2. Amennyiben a fővárosi versenyre továbbjutó tanuló valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy ezt a tényt a felkészítő tanárnak időben jeleznie kell a PPI-nek, hogy megszervezhető legyen egy másik versenyző delegálása a kerületből, ha ezt a szabályok lehetővé teszik. 7. Eredménylista: 1. A versenyek eredményeiről a tantárgygondozók által leadott eredménylista alapján havonta írásban tájékoztatjuk az iskolák igazgatóit. Amennyiben valamely adat tévesen jelent meg, úgy azt a kiadásért felelősnek lehet jelezni. A kerületi versenyek eredményei havonkénti frissítéssel a honlapon megtekinthetők. 2. A tanév végén összesítő táblázat készül az egyes iskolák részvételi arányáról és eredményeiről. 3. A kerületi versenyeken első három helyezést elért tanulók adatait a DIÁKLEGEK című kiadványban közöljük. 4. A tanév végén rendezendő Győztesek Gálájára az első helyezett, illetve a zsűri által javasolt versenyzők és felkészítő pedagógusok kapnak meghívást. A pedagógusok a kerületi versenyekkel kapcsolatos észrevétellel vagy panasszal írásban fordulhatnak a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet igazgatójához vagy helyetteséhez. Budapest, október 20. Szekeres Lászlóné témafelelős, igazgatóhelyettes dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató 3

5 Tartalomjegyzék 1. Alsó tagozatos versenyek Komplex lakóhely-ismereti csapatverseny 4. osztályosoknak Helyesíró verseny 2., 3., 4. osztályosoknak Montágh Imre szépolvasási verseny 4. osztályosoknak Versmondó verseny 2.,3. osztályosoknak Alsó tagozatos rajzverseny Alsó tagozatos énekverseny Alsó tagozatos matematikaverseny Alsó tagozatos "könyvbarátok " levelező versenye Felső tagozatos versenyek Szép magyar beszéd verseny Kerületi versmondó verseny Simonyi zsigmond kárpát-medencei helyesírási verseny Olvass velünk! A nagy könyv 100 legnépszerűbb regényéből országos levelező verseny Bod Péter könyvtárhasználati verseny Angol nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak Angol nyelvi tanulmányi verseny 5-6. osztályosoknak Játékos német nyelvi csapatverseny 5-6. osztályosoknak Német nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak Szent László történelmi vetélkedő Zrínyi Ilona országos matematikaverseny Kerületi matematikaverseny felső tagozatosoknak Teleki Pál országos földrajz - földtan verseny Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny Herman Ottó országos biológiaverseny Kerületi fizika csapatverseny Öveges József fizikaverseny Hevesy György országos kémia verseny Kerületi számítógépes alkalmazói verseny Kerületi számítógépes grafikaverseny Ügyes kezek kerületi technika egyéni verseny Kerületi technika modellező csapatverseny Kerületi rajzverseny felső tagozatosoknak Népdaléneklési verseny felső tagozatosoknak és középiskolásoknak

6 1. ALSÓ TAGOZATOS VERSENYEK 1.1. KOMPLEX LAKÓHELY-ISMERETI CSAPATVERSENY 4. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Verőcei Gáborné szaktanácsadó (PPI) 1. Jelentkezés: Minden iskola 1 csapatot (3fő) indíthat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 1. nevezési lapján lehet, melyet az iskola igazgatója küld el az intézetnek. Határidő: november A verseny témája: Lakóhelyünk Pesterzsébet 3. Előzetes feladatok: - A kiküldött sétálólap segítségével Pesterzsébet legfontosabb nevezetességeinek megtekintése, megfigyelése és feljegyzések készítése. - Mátyás király krónikása voltam hangulatos, korhű megéneklése városrészünknek. Jókedvű, vidám, tréfás, akár jelmezes alkotások időtartama: max. 5 perc. - A csapatok iskolájuk nevének kezdőbetűit rajzolják meg iniciáléként, tetszőleges technikával, max. A/3-as méretben. 4. Legfontosabb tudnivalók: A csapatok az életkori sajátosságoknak megfelelő mélységben kerületünk legfontosabb nevezetességeinek ismeretéből szóbeli és írásbeli feladatokban mérik össze tudásukat. A verseny anyaga az előzetes sétán látottak anyagából, kerületünk nevezetességeinek felismeréséből, közlekedési és térképolvasási feladatokból állnak. A verseny időtartama 2 óra HELYESÍRÓ VERSENY 2., 3., 4. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Biricz Jánosné tantárgygondozó (Hajós Alfréd Általános Iskola) 1. Jelentkezés: Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 4. nevezési lapján lehet, melyet az iskola igazgatója küld el az intézetnek. Határidő: február Felkészülés anyaga: Az évfolyamokban előírt tananyaghoz igazodva tollbamondás, betűpótlások, szavakban j-ly helyes alkalmazása, nagybetűk és írásjelek megfelelő használata, betűrendbe sorolás. 3. Legfontosabb tudnivalók: A versenyzők a helyszínen benevezéskor számot húznak, feladatlapjukon ez szerepel. 2. és 3. évfolyamosok ceruzával, a 4. évfolyamosok tollal írjanak. A hibák javításánál csak az egyértelmű javítás vehető figyelembe. Holtverseny esetén a tollbamondás hibaszáma a döntő. Ha egyenlő, újabb rövid tollbamondás dönt a helyezésről. A 2. és 4. osztály feladatlapjait Biricz Jánosné, a 3. osztályosét Verőcei Gáborné állítja össze. 4. Fővárosi verseny: április 23-án a 4. osztályosoknak. 5. Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium 1.3. MONTÁGH IMRE SZÉPOLVASÁSI VERSENY 4. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Minden iskola az évfolyamból 2 főt indíthat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell. Határidő: november A verseny témája: Egy ismeretterjesztő és egy szépirodalmi szöveg (mely párbeszédet is tartalmaz) 3-3 perc felkészülés utáni felolvasása. A verseny helyszínén az életkori sajátosságoknak megfelelő szöveget kapnak a tanulók. 3. Legfontosabb tudnivalók: A zsűri tagjai külön-külön adott pontszámok összesítése alapján értékelnek. Holtverseny esetén a zsűri elnöke dönt. 4. Az értékelés szempontjai: - szöveghűség - megfelelő hangerő és hangszín,tempó és szünettartás - a szöveg hangulatához megfelelő előadásmód és szövegértő felolvasás 5. A fővárosi verseny időpontja: november 27-én 9 órakor 6. Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium 7

7 1.4. VERSMONDÓ VERSENY 2.,3. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Minden iskola évfolyamonként 2 főt indíthat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell. Határidő: november Kategóriák: 2.osztály -1 kategória 3.osztály -1 kategória 3. A verseny témája: Egy kötelező és egy szabadon választott verset kell a zsűri előtt elmondani. A kötelező verset (2. évfolyamban Gazdag Erzsi: A kecske és a kóró, 3. évfolyamban Varró Dániel: Mért üres a postaláda mostanába?) az iskolák előzetesen megkapták. 4. Legfontosabb tudnivalók: A választott mű verses mese is lehet. Előadása 3 percnél nem lehet hosszabb. A verseket 1 példányban fénymásolva hozzák magukkal a versenyzők, hogy a zsűri láthassa a szövegeket szavalat közben. 5. Az értékelés szempontjai: A művészi, értő, szöveghű előadást értékeli a zsűri 1.5 ALSÓ TAGOZATOS RAJZVERSENY Felelős:Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Iskolánként normál osztályokban 2 fő/kategória, emelt szinten 3 fő/kategória indulhat a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell. Határidő: november Kategóriák: 2.,3.,4. osztály normál szint -3 kategória külön-külön 1-2. osztály emelt szint -1 kategória 3-4. osztály emelt szint -1 kategória 3. A verseny témája: Adventi készülődés, karácsony 1-2. osztály: A témához kapcsolódó mese alapján a képet szabad alkotó munka formájában készítik a tanulók osztály: A témához kapcsolódó történet alapján a képet szabad alkotó munka formájában készítik a tanulók. (A szöveget olvasható formában is megkapják a tanulók.) 4. Legfontosabb tudnivalók: A versenyzők tetszőleges eszközzel A/3-as vagy A/4-es lapokon dolgozhatnak. A felszereléséről mindenki maga gondoskodik. A munkák elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre. 5. Az értékelés szempontjai: Anyaghasználat, formaalakítás, téralakítás, komponálás, színhasználat,egyéni kifejezés. A zsűri szempontsor alapján rangsorolja a műveket. Holtverseny esetén az egyéni kifejezés színvonala dönt. 6. A fővárosi verseny: A fővárosi döntőbe a nevezési díj 1000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. Időpontja: március 14. (3-4. évfolyam 9-12 óra között) március 21. (1-2. évfolyam 9-12 óra között) Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium 1.6 ALSÓ TAGOZATOS ÉNEKVERSENY Felelős:Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Iskolánként normál osztályokban 2 fő/kategória, emelt szinten 4 fő/kategória indulhat a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 2. nevezési lapján kell. Határidő: december Kategóriák: 3-4. osztály normál szint -1 kategória 3-4. osztály emelt szint -1 kategória 3. A felkészülés anyaga: Magyar vagy nemzetiségi népdalok 4. Legfontosabb tudnivalók: Normál szinten a versenyzők 5 népdalból készülnek fel. Egyet szabadon választva, egyet pedig a zsűri által választva adnak elő a versenyen. Emelt szinten a versenyzők dalcsokrot adnak elő. A produkció időtartama nem haladhatja meg a 3 percet egyik kategóriában sem. A dalokat, dalcsokrokat felnőtt közreműködése, valamint hangszerkíséret nélkül 8

8 kell előadni. A dalok, dalcsokrok kottáját egy példányban hozzák magukkal a tanulók, hogy a zsűri az előadás közben láthassa azokat. 5. Az értékelés szempontjai: A zsűri a verseny végén, a helyszínen értékeli az énekesek előadását (dalválasztás, intonáció, szövegérthetőség, előadásmód) 1.7. ALSÓ TAGOZATOS MATEMATIKAVERSENY Felelős: Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Iskolánként 2 fő/kategória indulhat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 4. nevezési lapján kell. Határidő: február Kategóriák: 2. osztály -1 kategória 3. osztály -1 kategória 4. osztály -1 kategória 3. Felkészülés anyaga: Az életkori sajátosságoknak megfelelően az évfolyam tantervi követelménye. Részletesebben: számolási alapműveletek, logikai, gondolkodtató feladatok, fejtörők. 4. Legfontosabb tudnivalók: A gyerekek név nélkül, csak kódszámmal versenyeznek. A feladatlapok megoldásának időtartama 60 perc. A javítás után a kísérőtanárok megnézhetik tanítványaik dolgozatát, észrevételt tehetnek. A 2. és 4. osztály feladatlapjait Rajné zsbedits Lívia, a 3. osztályosét Verőcei Gáborné állítja össze. 5. Az értékelés módja: A munkaközösség tagjai az előre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat. Holtverseny esetén a zsűrivel előzetesen megbeszélt szempontok és feladatok alapján születik meg a döntés. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános ALSÓ TAGOZATOS "KÖNYVBARÁTOK " LEVELEZŐ VERSENYE Felelős:Verőcei Gáborné szaktanácsadó (PPI) 1. Jelentkezés: 3. és 4. osztályos tanulók egyéni versenyében minden iskola tetszőleges létszámú tanulót indíthat. A kiküldött feladatlapok fénymásolhatóak. 2. A verseny témája: 1. fordulóban Nógrádi Gábor: A mi Kinizsink (beküldési határidő: november 28.) 2. fordulóban Békés Pál: A kétbalkezes varázsló (beküldési határidő: február 2.) 3. fordulóban A.A. Milne: Micimackó (beküldési határidő: március 27.) 3. Legfontosabb tudnivalók: Az egyes fordulókban a tanulók feladatlapon válaszolnak az adott könyvhöz kapcsolódó feladatokra. Az egyes fordulók határidejét levelező játék feladatlapja tartalmazza. A három forduló után a 3. és a 4. osztályosok legjobbjai egyéni díjat kapnak. A csapatdöntőben valamennyi induló iskola 1 csapata (3 fős) vehet részt (tagjai a legtöbb pontot elért tanulók). A döntő anyaga a 3 könyv elolvasásához kötődő játékos feladatokból áll. A verseny időtartama 2 és fél óra. 4. Az értékelés szempontjai: A csapatok sorszámmal versenyeznek, és az egyes feladatokra kapott pontszámok összesítése adja a helyezést. Holtverseny esetén a zsűrivel előzetesen megbeszélt szempontok és feladatok alapján születik meg a döntés. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános. 9

9 2. FELSŐ TAGOZATOS VERSENYEK 2.1. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY Szervező: dr. Nagyné Koczog Tünde intézményvezető, magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó 1. Indulók köre: 2 2 fő vehet részt kategóriánként és iskolánként a versenyen. Kategóriák: 5-6. és 7-8. oszt., illetve a korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok diákjai 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött 1. nevezési lapon a létszám megjelölésével. Határidő: november A felkészülés anyaga: A vetélkedő résztvevőinek egy a forduló rendezői által kijelölt kötelező és egy magukkal hozott, szabadon választott soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar XX. századi közlő prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. 4. Legfontosabb tudnivalók: Az első fordulóban olvassák fel a versenyzők szabadon választott szövegeiket. A szöveget a versenyzők két példányban hozzák magukkal, hogy a zsűri is figyelemmel tudja követni a pontos felolvasást. A második fordulóban a versenyzők kapnak egy szöveget, melyet 8 perces felkészülés után kell a zsűri előtt felolvasniuk. 5. Az értékelés módja: A szöveg gördülékeny, értelmező felolvasását értékeli a zsűri. A művészi előadás, a szövegből kitekintés nem követelmény a versenyen, így azt negatívumként értékelik. Holtverseny esetén a kötelező szöveg felolvasásának teljesítménye alapján a zsűri elnöke dönt. 6. Regionális versenyre jutás feltétele: a 7-8. évfolyam első helyezettje képviseli a kerületet a regionális versenyen. A regionális versenyre a benevezést a kerületi verseny szervezője bonyolítja, s erről írásban értesíti a felkészítő pedagógust az iskolai postán keresztül. Nevezési díj nincs. Helye: Balatonboglár, időpont: április KERÜLETI VERSMONDÓ VERSENY Szervező: dr. Nagyné Koczog Tünde intézményvezető, magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó 1. Indulók köre: 2 2 fő vehet részt kategóriánként (5-6. és 7-8. oszt.,) és iskolánként a versenyen. 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött nevezési lapon a létszám megjelölésével. 3. A felkészülés anyaga: Magyar költő két műve, melyek közül a versenyző által elsődlegesen választottat kell a zsűri előtt elmondani. 4. Legfontosabb tudnivalók: Kötött téma, kötött korszak nincs, a választott mű versrészlet nem lehet. Balladát nem lehet választani. A költemény elmondása 3 percnél nem lehet hosszabb. A költeményeket fénymásolva hozzák magukkal a versenyzők, hogy a zsűri az előadás közben láthassa a szövegeket. 5. Az értékelés módja: A művészi, értő szöveghű előadást értékeli a zsűri. A második hozott verset holtverseny esetén hallgatja meg a zsűri, egyébként nem. 6. Fővárosi versenyre jutás feltétele: Kategóriánként az első helyezettek képviselik a kerületet. 7. A fővárosi verseny helye, időpontja: Marcibányi Téri Szabadidőközpont, március SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY Szervező: dr. Nagyné Koczog Tünde intézményvezető, magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó 1. Indulók köre: 2 2 fő vehet részt kategóriánként és iskolánként a versenyen. Kategóriák: osztály, illetve a korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok diákjai. 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött nevezési lapon a létszám megjelölésével. 3. A felkészülés anyaga: Az előző évek feladatlapjai alapján, az általános iskolai tananyag. 4. Legfontosabb tudnivalók: a verseny írásbeli. A feladatlap megoldásának időtartama 1 óra, előtte tollbamondást írnak a versenyzők. 5. Az értékelés módja: A verseny hivatalos, a meghirdetők által kiadott szabályzata alapján. 6. Fővárosi versenyre jutás feltétele: a kategóriák első helyezettje képviseli a kerületet a fővárosi versenyen. A versenyre a benevezést a kerületi verseny szervezője bonyolítja, s erről írásban értesíti a felkészítő pedagógust az iskolai postán keresztül. Nevezési díj nincs. 7. A fővárosi verseny helye, időpontja: Budapest, XVII., Szabadság Sugárúti Általános Iskola, április 4. 10

10 2.4. OLVASS VELÜNK! A NAGY KÖNYV 100 LEGNÉPSZERŰBB REGÉNYÉBŐL országos levelező verseny 1. A verseny meghirdetője: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2. A jelentkezés és a részvétel feltételei: Általános iskola 7-8. osztályos tanulóiból, vagy más iskolatípus ennek megfelelő korosztályából álljon a jelentkező 3 fős csapat. Egy iskolából több csapat is jelentkezhet. 3. A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Nógrádi Gábor: Pete Pite és Az anyu én vagyok ; Szabó Magda: Abigél című regényei. 4. A nevezés módja, határideje: A nevezés a jelentkezési lap beküldésével kezdődik (letölthető: amelyet postai úton kell eljuttatni a PPI címére. Határidő december Minden XX. kerületi általános iskolából két csapat térítésmentesen vehet részt a versenyen. Az ezen felül jelentkező csapatoknál a nevezési díj:1800,-ft/ csapat. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet a jelentkezési lapok alapján ez utóbbi esetben számlát és a befizetésre szolgáló csekket, vagy átutalást küld a jelentkezőknek januárban. A befizetést igazoló csekk vagy átutalási bizonylat fénymásolatát kérjük az első forduló megoldásaival együtt beküldeni! 6. A verseny lebonyolítása: A levelező fordulók feladatlapjait ben küldjük meg a jelentkezési lapon feltüntetett vagy postai címre december 12-ig. 7. Feladatlapok beküldési határideje: A csapatok pontszámai a beküldést követő 5 héten belül olvashatók lesznek a PPI honlapján, csakúgy mint a megoldások 8. A döntőbe jutás feltétele, módja az egyes fordulókból: a döntőbe a 12 legtöbb pontot elért csapat kerül. Holtverseny esetén ez a szám módosul. A döntőn aktivity, villámkérdések, Ki vagyok én? feladatokkal, szituációs játékkal kiegészített feladat is vár a tanulókra. 9. Döntő: A két könyvből Ideje: május 18. (hétfő) Helyszíne: CSILI Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István Díjazás: 1. helyezett csapat és felkészítő pedagógus: hétvégi táborozás Magyarországon, könyvek, promóciós ajándékok A döntőbe jutott további 11 helyezett csapat és felkészítő pedagógusai: könyveket, társasjátékokat, promóciós ajándékokat kapnak. A további 40 helyezett csapat ajándékot kap, melyet postán küldünk el. 11. A szervezők elérhetősége: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Tel.: , fax: honlap: Verőcei Gáborné versenyfelelős 2.5. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Szervező: Simon Krisztina pedagógiai előadó 1. Indulók köre: I. kategória általános iskolák és gimnáziumok éves tanulói (7-8. évfolyam) 2. A verseny témája: Az erdő A verseny témájához kapcsolódóan ez évben nincs kiemelt dokumentum! 3. Jelentkezés: írásban az előre kiküldött, 1. összesített iskolai nevezési lapon a létszám megjelölésével, melyet az intézményvezető küld be a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet címére (határidő: november 7.). Iskolánként 3 főt lehet indítani. 4. Verseny célja: Az önálló tanulás, ismeretszerzés módszereinek elsajátítása. Az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemek egységbe foglaló információs tudás és dokumentum felhasználó készségek, képességek integráló, szintetizáló ismeretszerzési folyamatának mérése. Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése, könyvtárhasználati ismeretek terjesztése. Tehetséggondozás. 5. Felhasználható irodalom: általános lexikonok, szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, a téma szakirodalma, bibliográfiák, időszaki kiadványok, offline ill. online adatbázisok, elektronikus könyvtárak, ill. folyóiratok, közös katalógusok, internetes katalógus. 11

11 6. A kerületi forduló: A Fővárosi Pedagógiai Intézet által összeállított feladatlapok kitöltése minden budapesti kerületben, ugyanabban az időpontban: november 20-án 14 órakor lesz. A XX. kerületben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. Fiókkönyvtár (Bíró Mihály u.7.) biztosítja a helyszínt. A feladatlapokat a Fővárosi Pedagógiai Intézet illetékeseinek kell a verseny időpontjáig eljuttatni a kerületi szervezőkhöz. 7. Értékelési szempontok: A kerületi fordulón kitöltött feladatlapok a verseny helyszínén, összegyűjtve a felkészítő pedagógusok jelenlétében egy lezárt, lepecsételt borítékba kerülnek, melyet 24 órán belül a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet postáz a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnek. A javítás a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben, központilag történik. A kijavított feladatlapokat az eredmény listával együtt a kerületi szervezőknek az Intézet visszaküldi. A kerületi eredményhirdetésre ezután kerülhet sor. Az eredményhirdetés időpontjáról minden résztvevőt értesítünk. 8. Továbbjutás: : Kerületenként és kategóriánként 2 fő juthat tovább. A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet nem kér nevezési díjat a fővárosi fordulón való részvételért. 9. További fordulók: Helyszíne és időpontja a későbbi országos versenykiírás alapján lesz meghatározva. Erről a továbbjutottaknak a PEPI pedagógiai előadója küld értesítést ANGOL NYELVI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOSOKNAK Szervező:Huszák Tihamérné tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet) 1. A versenyen a 7-8. osztályos tanulók vehetnek részt. A vetélkedő 2 kategóriában zajlik. I. kategória: akiknek heti óraszáma nem haladja meg a 3 órát angol nyelvből II. kategória: akiknek heti óraszáma meghaladja a 3 órát angol nyelvből 2. Fontos tudnivaló: Azokban az iskolákban, ahol heti három, illetve azt meghaladó óraszámban is folyik az angol nyelvi oktatás, a helyszínen kell a versenyzőnek az előre kitöltött, igazgató által aláírt igazoló lapon (ld. Melléklet) igazolnia, hogy milyen óraszámban tanulja az angol nyelvet. Ennek hiányában a versenyző a nehezebb, magasabb szintű feladatot kapja. 3. Jelentkezés a kerületi fordulóra: Az I. kategóriából 2 fő, a II. kategóriából 3 fő vehet részt a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: november 7.). 4. Felkészülés anyaga: Saját tankönyvek, kiegészítő szókincsbővítő segédanyag.(shine, Open Doors, Friends) A versenyen írásbeli forduló lesz. Az írásbelire toll szükséges. 5. Holtverseny esetén kép húzása, miről legalább 3 percig beszél a versenyző 6. Kérés: Minden iskola gondoskodjon a tanulók kíséréséről! 7. Zsűritagok: 2 fő ( helyben választunk) 2.7. ANGOL NYELVI TANULMÁNYI VERSENY 5-6. OSZTÁLYOSOKNAK Szervező:Huszák Tihamérné tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet) 1. A versenyen a 5-6. osztályos tanulók vehetnek részt. A vetélkedő 2 kategóriában zajlik. I. kategória: akiknek heti óraszáma nem haladja meg a 3 órát angol nyelvből II. kategória: akiknek heti óraszáma meghaladja a 3 órát angol nyelvből 2. Fontos tudnivaló: Azokban az iskolákban, ahol heti három, illetve azt meghaladó óraszámban is folyik az angol nyelvi oktatás, a helyszínen kell a versenyzőnek az előre kitöltött, igazgató által aláírt igazoló lapon (ld. Melléklet) igazolnia, hogy milyen óraszámban tanulja az angol nyelvet. Ennek hiányában a versenyző a nehezebb, magasabb szintű feladatot kapja. 3. Jelentkezés a kerületi fordulóra: Az I. kategóriából 2 fő, a II. kategóriából 3 fő vehet részt a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 4. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: február 27.). 4. Felkészülés anyaga: Saját tankönyvek, kiegészítő szókincsbővítő segédanyag.(shine, Open Doors, Friends) A versenyen írásbeli forduló lesz. Az írásbelire toll szükséges. 5. Holtverseny esetén a zsűri által feltett kérdésekre válaszol a versenyző. Témakörök: Magáról, családról, szabadidős tevékenységről 6. Kérés: Minden iskola gondoskodjon a tanulók kíséréséről! 7. Zsűritagok: 2 fő ( helyben választunk) 12

12 2.8. JÁTÉKOS NÉMET NYELVI CSAPATVERSENY 5-6. OSZTÁLYOSOKNAK Felügyeli: dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató 1. A csapatversenyen az 5. és a 6. osztályos tanulók közül 4 fő alkot egy csapatot. A vetélkedőn nem teszünk különbséget a heti 3 órában tanuló diákok és a heti 3 óránál több órában tanulók között. Iskolánként egy csapat nevezhető. 2. Jelentkezés a kerületi fordulóra: A PPI által kiküldött versenyre történő összesítő nevezési lapon, melyet az iskola igazgatója küld el a PPI-be, Szekeres Lászlóné nevére. 3. Felkészülés anyaga: A kerettantervi tartalmak, valamint egy dal vagy játék, amit a csapat közösen mutat be a versenyen! 4. Fontos tudnivaló: a Német Kisebbségi Önkormányzat együttműködésével jön létre a verseny, a feladatokat és a helyszínt is biztosítják NÉMET NYELVI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOSOKNAK Felügyeli: dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató 1. A versenyen 7-8.-os diákok vehetnek részt. A vetélkedő két kategóriában zajlik kategória: a heti 3 órában tanuló diákok közül 2 főt nevezhet az iskola tetszés szerinti évfolyam elosztásban kategória: a heti 3 óránál több órában tanulók közül 2 főt nevezhet az iskola tetszés szerinti évfolyam elosztásban. Az 1. és 2. kategóriában külön versenyeznek a tanulók. 2. Jelentkezés a kerületi fordulóra: A PPI által kiküldött versenyre történő összesítő nevezési lapon, melyet az iskola igazgatója küld el a létszámot megjelölve a PPI-be, Szekeres Lászlóné nevére. 3. Felkészülés anyaga: A kerettantervi tartalmak. Szóbeli forduló nincs! 4. Fontos tudnivaló: Azokban az iskolákban, ahol heti három, illetve azt meghaladó óraszámban is folyik a német nyelvi oktatás, a helyszínen kell a versenyzőnek a Mellékletben közzé tett, előre kitöltött, igazgató által aláírt igazoló lapon igazolnia, hogy milyen óraszámban tanulja az adott tantárgyat. A feladatlapot külső munkatárs állítja össze SZENT LÁSZLÓ TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ Szervező: Bondor Mária kerületi szaktanácsadó (meghirdetés függvényében) 1. Csapatverseny 6. osztályos tanulók 3 fős csapatai számára. 1 iskola 1 csapatot indíthat. (meghirdetés függvényében) 2. A feladatlap összeállítói: (központi) X. kerületi történelemtanárok 3. Téma: később kerül megadásra 4. Ajánlott irodalom: később kiküldött értesítés alapján 5. Nevezés: Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 4. Nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld el az Intézetnek Szekeres Lászlóné nevére. Határidő: február 27-ig. 6. Tudnivalók: A csapatok írásbeli feladatokat oldanak meg, a rendelkezésre álló idő (60 perc). Az idő és feladatbeosztást a verseny szervezője a verseny megkezdésekor ismerteti a résztvevőkkel. Segédeszközt (kivéve íróeszköz) a csapatok nem használhatnak. A versenyen a csapatok kódszámmal szerepelnek. A javítók a verseny előtt megállapodnak, hogy holtverseny esetén melyik feladat(ok) pontszáma dönt. 7. Értékelés: A feladatlapokat a jelenlévő kollégák javítják a megadott javítókulcs alapján. 8. Fővárosi forduló: A kerületi verseny 1. helyezett csapata indulhat. Nevezését a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet intézi. A verseny részleteiről a továbbjutó iskola értesítést kap. A fővárosi verseny időpontja: május 13

13 2.11. ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY Szervező: Soltészné Szabó Emőke matematika kerületi szaktanácsadó 1. Az általános iskolák 3-8. osztályos, illetve a gimnáziumok ennek megfelelő életkorú tanulói részére. 2. Jelentkezés: Nevezni kizárólag ezen keresztül lehet (postán és en nem). 3. Nevezési határidő: még nem jelent meg, rendszeresen figyelni kell a 4. Rangsorolás: A versenyzők a saját pontszámukat (a kódlapon lévő számmal), az iskolák a tanulóik pontszámát (a nevezési lapon lévő kódszámmal és jelszóval) a honlapon várhatóan február 23-tól megtekinthetik. A pontszámokkal kapcsolatban telefonon, faxon vagy ben várhatóan február 24. (kedd) 14 óráig lehet reklamálni a verseny szervezőbizottságánál. Későbbi időpontban pontszámmal kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A megyei/körzeti forduló eredményhirdetésére behívott tanulók névsora február 28-tól a honlapon megtekinthető. Az első forduló eredményhirdetésének időpontja kb. a versenyt követő nap múlva lesz, amelyről a díjazottak számára névre szóló meghívó érkezik az iskolába. A többiek eredményei a díjkiosztás után az interneten (www.mategye.hu) megtekinthetők. 5. Továbbjutás: A továbbjutók a területi verseny díjkiosztó ünnepségén kapják meg a névre szóló meghívót Kecskemétre KERÜLETI MATEMATIKAVERSENY FELSŐ TAGOZATOSOKNAK Szervező: Soltészné Szabó Emőke matematika kerületi szaktanácsadó 1. Az 5-8. osztályos általános iskolás tanulók részére 2. Kategóriák évfolyamonként: 5., 6., 7. és 8. évfolyamokon (4 kategória) 3. Indulás: kategóriánként és iskolánként 2 fő 4. Nevezés: Előzetes jelentkezés a 7., 8. osztályosoknál a PPI által küldött 4. nevezési lapon február 27-ig. (elég a létszám megadása) Név szerinti nevezés: március 6 ig Előzetes jelentkezés az 5., 6. osztályosoknál a PPI által küldött 4. nevezési lapon február 27-ig. (elég a létszám megadása) Név szerinti nevezés: április 10 ig 5. Név szerinti nevezéshez szükséges adatok: Iskola neve: Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanára: 6. Használható eszközök: a matematika versenyen szokásos (számológép használatának lehetőségéről később adunk tájékoztatást). 7. Továbbjutás: A döntőben holtverseny esetén az érintett dolgozatok újbóli átnézésével rangsorolják a javítók a dolgozatokat. Minden kategória első 2 helyezettje részt vesz a budapesti általános iskolások számára rendezett versenyen. Ennek időpontja várhatóan: május 1.hete. (14 óra 30 perc - 16 óráig). A verseny helyszínéről a PPI értesíti a továbbjutó tanulókat. A fővárosi versenynek nevezési költsége nincs TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ - FÖLDTAN VERSENY Szervező: Csák-Rozgonyi Cecília tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai. Int.) 1. A versenyen a 7. és 8. évfolyam (13 és 14 éves korosztály) tanulói vehetnek részt. 2. A kerületi verseny ismeretanyaga: 7. évfolyamos tanulók részére: A kontinensek Afrika, Ausztrália, Sarkvidékek 8. évfolyamos tanulók részére: Európa földrajza (teljes egészében) Teleki Pál életét és a Természet Búvár cikkeit csak a fővárosi versenyen indulóknak szükséges tudni. (A Magyar Természettudományi Társulat kiadásában megjelenő Teleki Pál élete és munkássága c. kiadvány mindkét korosztály ismeretanyaga. Kizárólag levélben rendelhető meg (ára: 650,- Ft + postaköltség) a Magyar Természettudományi Társulatnál dr. Bezerédy Edit ügyvezető igazgatótól. Levélcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16., telefon/fax: ). 14

14 3. Továbbjutás: A kerületi versenyen egységes feladatot töltenek ki a versenyzők, azonos időben a fővárosban. A fővárosi fordulóba 2fő 7., illetve 8. évfolyamos versenyző jut tovább. A fővárosi döntőbe a nevezési díj 2000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. 4. Fővárosi döntő: április 4. (szombat) 8 óra Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Iskola és Gimnázium 5. A fővárosi döntő ismeretanyaga: 7.évfolyamos tanulók részére: A kontinensek Afrika, Észak- Amerika, Ausztrália, Ázsia Sarkvidékek Teleki Pál élete és munkássága csak a fővárosi versenyen indulóknak. Természetbúvár Világjáró cikkei Számtól márciusáig 8.évfolyamos tanulók részére: Európa földrajza (teljes egészében) Magyarország általános természetföldrajza (tájföldrajz nélkül ) Természetbúvár Hazai tájakon rovat cikkei számtól 2009 márciusáig Teleki Pál élete csak a fővárosi versenyen indulóknak. 6. Országos döntő május (péntek vasárnap) Helye: Magyar-Angol Két tannyelvű Gimnázium Balatonalmádi Az országos döntő háromfordulós (írásbeli, terepgyakorlat, szóbeli) KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Szervező: Spátay Tamás tanár (József Attila Általános Iskola) 1. Az általános iskolák osztályosoknak megfelelő korcsoportnak - minden intézménytípusban. 2. A felkészülés anyaga: A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret és a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Hazánk növény- és állatvilága a korcsoportnak megfelelő tananyag szerint, Kaán Károly élete és munkássága, a Természetbúvár c. folyóirat kijelölt cikkei szám, szám. Poszterek, virágkalendárium, útravaló. Őrségi NP, Balaton Felvidéki NP. 3. Továbbjutás: Kerületi fordulóból 3fő 5.- illetve 6. évfolyamos versenyző jut tovább. A fővárosi döntőbe a nevezési díj 2000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. 4. A fővárosi döntő: Időpontja: Április 17. (péntek) 10 óra Helyszíne: Aquincum Ált. Isk Bp. Arató Emil tér 1. (Baginé Kovács Klára) 5. A felkészülés anyaga: A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret és a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Hazánk növény- és állatvilága a korcsoportnak megfelelő tananyag szerint, Kaán Károly élete és munkássága, a Természetbúvár c. folyóirat kijelölt cikkei szám, szám. Poszterek, virágkalendárium, útravaló,. Őrségi NP, Balaton Felvidéki NP. 6. Országos döntő: május (péntek szombat - vasárnap) Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás, 5400 Mezőtúr Petőfi ér HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIAVERSENY Szervező: Csák-Rozgonyi Cecília tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet) 1. Az általános iskolák 7-8. osztályosainak, illetve a nekik megfelelő korcsoportnak - minden intézménytípusban. 2. Felkészülés anyaga: Hazánk legjellegzetesebb életközösségei,(erdők, vizek, rétek) Ökológiai alapismeretek, Herman Ottó élete és munkássága Mozaik Tankönyvkiadó 7. Osztály Biológia I. fejezet, Nemzeti Tankönyvkiadó 7. Osztály biológia 2003.,Natura sorozat Életközösségek általános jellemzői. A Természetbúvár c. folyóirat kijelölt cikkei, poszterek tanulmányozása, virágkalendárium, útravaló cikkei, ( számától, májusig) 15

15 Hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete. Simon Seregélyes: Növényismeret -ben, Varga Zoltán: Állatismeret -ben szereplő legjellemzőbb védett fajok felismerése. 3. Legfontosabb tudnivalók: a verseny csak írásbeli. A feladatlap megoldásának időtartama 1 óra. A kerületi fordulóból 3 versenyző jut tovább a fővárosi fordulóba. Nevezési díj: 2000Ft, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. 4. A fővárosi forduló: Április 25. ( szombat) 9 óra Helyszíne: Fazekas Mihály Általános Gyakorló Iskola és Gimnázium 5. Országos döntő május Kisújszállás: Móricz Zsigmond Gimnázium KERÜLETI FIZIKA CSAPATVERSENY Szervező: Szekeres Lászlóné kerületi szaktanácsadó 1. Csapatverseny 7. osztályos tanulók 3 fős csapatai számára. 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött 4. nevezési lapon a létszám megjelölésével (határidő: február 27.) Minden iskolából 1 csapat indulhat. 3. Felkészülés anyaga: 7. osztályos fizika kerettantervi tananyag (mechanika) Arkhimédész törvénye és a hőtan nélkül. 4. Legfontosabb tudnivalók: a verseny írásbeli (feladatlap: rejtvény, teszt, számításos feladat, kísérlet magyarázata és mérés), valamint szóbeli játékos részből áll ( Ki vagyok én? ). Számológépet lehet használni. 5. A kerületi verseny: Az írásbeli munkára 1 óra áll a csapatok rendelkezésére. A szóbeli rész kb. 15 pecig tart. Holt verseny esetén villámkérdések döntenek. Fővárosi forduló nincs! ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Szervező: Szekeres Lászlóné kerületi fizika szaktanácsadó Oktatási Közlöny kiírása szerint, amely előre láthatóan december közepén jelenik meg. Előzetes kiírás: 1. A éves korosztályú ( általános iskolák 7. és 8. osztályos, illetve a gimnáziumok ennek megfelelő életkorú ) tanulók részére. 2. Felkészülés anyaga: A 7. és 8. évfolyam ( időarányos) kerettantervi tananyaga. Az iskolai forduló feladatsora számításos- és tesztfeladatokat tartalmaz. A II. (fővárosi) fordulóban ezen kívül jelenség elemzési feladat is szerepel. A III. (országos) fordulóban a számításos és a számítás nélkül megoldható feladaton kívül jelenség elemzés, mérő kísérlet végzése és értékelése, továbbá fizikatörténeti kérdések szerepelnek. A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely fizika tankönyv és ismeretterjesztő könyv. 3. Legfontosabb tudnivalók: A nevezés módjáról információ található a című honlapon. A nevezés határideje: november 24. Nevezési díj: 1000,-Ft/ fő, melyet Kereskedelmi és Hitelbank RT számlájára kell átutalni. A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, egy alapítvány, vagy bármely más támogató szervezet v. személy. Amennyiben egy iskolából több tanuló is részt kíván venni a versenyen, nem szükséges az egyes tanulók nevének külön-külön való feltüntetése. A többi adat megadása mellett elegendő a tanuló nevének helyén az iskolából benevezett tanulók számát megadni, és az indulók számának megfelelő nevezési díj befizetését igazoló szelvény másolatát mellékelni. Az iskolai forduló feladatait és a hozzátartozó megoldáskulcsot zárt borítékban kapják meg az iskolák vagy a PPI január 8-ig. A versenyt jan. 13-án között kell megtartani. A dolgozatokat az iskola munkaközössége javítja ki. A 60%-nál jobb eredményű dolgozatokat, vagy ha ilyen nincs, akkor a legjobb versenydolgozatot a január 14 -i postával a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet címére Szekeres Lászlónénak kell eljuttatni. A be- 16

16 küldött dolgozatok rangsorolása után a kialakult kerületi végeredményt a szaktanácsadó elküldi az iskoláknak. Az első három kerületi helyezett jutalomátadására február 4-én kerül majd sor a PPI-ben. A 69% fölötti dolgozatokat a PPI szaktanácsadója fogja továbbítani az ELFT Titkárságára. A 2. fordulóba bekerülők nevét, a forduló időpontját és helyszínét a honlapokon teszik közzé február 16-ig. öveges verseny linkjén keresztül. A budapesti forduló április 7-én, az országos döntő pedig május ig Győrben lesz HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY Szervező: Nagy Judit tantárgygondozó ( Zrínyi Miklós Általános Iskola) 1. Az általános iskolák 7. illetve 8. osztályosoknak megfelelő korcsoportnak minden intézménytípusban. 2. Jelentkezés : Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 3. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld el az Intézetnek Szekeres Lászlóné nevére. Határidő: január 30. Minden iskola 3-3 tanulót indíthat évfolyamonként. 3. A felkészülés anyaga: 7. osztályban az atomszerkezet már nincs benne. 8. osztályban a fémek már nincsenek benne 4. Legfontosabb tudnivalók a versenyről: A verseny csak írásbeli, melynek időtartama: 60 perc. Periódusos rendszer ( minden 8. osztályos kap a versenyen ) és zsebszámológép használható. 5. Értékelés: A versenyen pontegyenlőség esetén a számításos feladatoknál magasabb pontszámot elérő tanuló kerül előbbre a helyezésnél. 6. A fővárosi fordulóba az első három helyezett biztosan továbbjut, továbbiak a 100-as keret kiegészítéseként pontszámuk alapján behívásra kerülhetnek. 7. A fővárosi versenyre bejutott tanulók iskoláját a tantárgygondozó fogja értesíteni. A fővárosi döntőbe a nevezési díj 2000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be KERÜLETI SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÓI VERSENY Szervező: Kóródi Márta tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. A versenyen: I. korcsoportban az 5.-6., II. korcsoportban a osztályosok vehetnek részt. Kategóriák: I. korcsoportban (2): számítógépes grafika, komplex II. korcsoportban (4): szövegszerkesztő, táblázatkezelő, Power Point és komplex 2. Jelentkezés: a PEPI által elküldött nevezési lapon. A nevezés tartalmazza, hogy mely kategóriákban hány tanulót indít az iskola. Minden kategóriában 2 fő indítható. 3. Felkészülés anyaga: Alkalmazható programok Word, Excel, Power Point és Paint. Az elméleti teszt általános informatikai kérdéseket tartalmaz. A részletes követelményeket a tantárgygondozó en elküldi a jelentkező iskolák pedagógusainak. Téma: A vidéki élet, Magyarország mezőgazdasága 4. Legfontosabb tudnivalók: A nevezések alapján a szervező elkészíti a pontos beosztást, amely tartalmazza, hogy ki melyik nap kerül sorra. A beosztásokat a tantárgygondozó időben elküldi a szaktanároknak. Az elméleti feladat megoldására 30 perc, a gépi munka elkészítésére 1 óra áll rendelkezésére a gyerekeknek. A gyerekek a verseny befejezésekor hazamehetnek, tanár vagy szülő kíséretében. 5. Értékelés: a verseny után a munkaközösség tagjai együtt, előre elkészített szempontsor alapján értékelik a gépekre elmentett munkákat. Holtverseny esetén a zsűri dönt. 6. Eredményhirdetés: Külön értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról az helyezetteket és tanáraikat. A további eredményeket postán küldjük ki. 7. A fővárosi versenyre minden kategóriából az első két helyezett jut tovább. Nevezési díj tanulónként 2000 Ft. 17

17 2.20. KERÜLETI SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAVERSENY Szervező: Kóródi Márta tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. A versenyen: osztályosok vehetnek részt. 2. Jelentkezés: Az iskolában megrendezett versenyen részt vevők közül 3 fő indítható. 3. Felkészülés anyaga: Alkalmazható program: Paint. A részletes követelményeket a tantárgygondozó en elküldi az iskolák pedagógusainak. Téma: A vidéki élet, Magyarország mezőgazdasága 4. Legfontosabb tudnivalók: A versenyző gyerekek saját iskolájukban elkészített munkáját CD-n, január 8-ra, a Stromfeld Aurél Általános Iskolába kell eljuttatni, a munkaközösségi megbeszélésre. Az iskolai versenyen a képek elkészítésére 60 perc áll a gyerekek rendelkezésére. 5. Értékelés: az értekezlet végén, a munkaközösség tagjai együtt, előre elkészített szempontsor alapján értékelik a munkákat. A szép rajzokat a Győztesek Gáláján állítjuk ki. 6. Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés időpontjáró, mely megegyezik a számítógépes alkalmazói verseny eredményhirdetésének időpontjával, az helyezetteket és tanáraikat külön értesítjük. A további eredményeket postán küldjük ki. A versenynek nincs felmenő fordulója ÜGYES KEZEK KERÜLETI TECHNIKA EGYÉNI VERSENY Szervező: Borbély Ferenc tantárgygondozó (Központi Műhely igazgató) 1. Egyéni verseny az általános iskolák és 7. osztályosai részére három kategóriában. 2. Felkészülés anyaga: 5. osztályos kategória: Fonalgrafika készítése adott minta alapján. 6. osztályos kategória: Fonalfűrészelés. Modell alapján előrajzolt rétegelt lemez kivágása, és összeszerelése. Az elméleti kérdések a fa megmunkálása és szerszámai, valamint a fafeldolgozás és hasznosítása témaköréből. 7. osztályos kategória: Háztartás, életvitel és gyakorlati ismeretek versenye. A verseny írásbeli és gyakorlati részből áll. Az írásbeli feladatok konyhatechnikai eljárások témakörében, a gyakorlati rész a ötfogásos főétkezés terítéséhez kapcsolódik. A versenyzőknek a menükártyát és a terítési eszközöket (1 főre) magukkal kell hozniuk. 3. Nevezés: Mindhárom kategóriában 1 fővel indulhat minden iskola. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 1. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: nov.7. ). 4. Legfontosabb tudnivalók: a verseny 5. osztályban csak gyakorlati, osztályban elméleti és gyakorlati feladatokból áll. Az elméleti részt 15 perc egyéni feladatok kitöltésével, a gyakorlati részt 45 perc. 5. Értékelés: 3 főből álló zsűri az írásbeli részt javítókulcs alapján, pontozással értékeli, a gyakorlati részt megadott szempontsor alapján pontozással értékeli. A kettő összesítése alapján hirdet a zsűri eredményt. Mindkét kategóriában az 1. helyezett tanulót jutalmazzuk. Emléklapot minden versenyző kap. A versenynek nincs felmenő fordulója KERÜLETI TECHNIKA MODELLEZŐ CSAPATVERSENY Szervező: Borbély Ferenc tantárgygondozó (Központi Műhely igazgató) 1. Csapatverseny az általános iskolák 8. osztályos 3 fős csapatai számára. 2. Felkészülés anyaga: Később kerül kiírásra 3. Nevezés: Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 3. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: január 30.). Minden iskola 1 csapatot (3 versenyzőt) küldhet a versenyre. 4. Legfontosabb tudnivalók: a versenyen elméleti és gyakorlati feladatokból áll. Az elméleti részt (30 perc) egyéni feladatok kitöltésével, a gyakorlati részt (60 perc) csapatmunkában végzik a tanulók. 5. Értékelés: (kb. 30 percet vesz igénybe) A zsűri az írásbeli részt javítókulcs alapján, pontozással értékeli, a gyakorlati részt megadott szempontsor alapján pontozással értékeli. Jutalmazásban az elmélet egyéni 1. helyezett, gyakorlatban az 1. helyezett csapat (3 fő), összetettben az helyezett csapat részesül. Emléklapot minden versenyző kap. 18

18 6. Fővárosi verseny: a kerületi forduló 1. helyezett csapata vehet részt. Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Bővebb információt majd a tovább jutó csapatnak fogunk adni KERÜLETI RAJZVERSENY FELSŐ TAGOZATOSOKNAK Szervező: Bondor Mária intézeti segítő 1. Jelentkezés: iskolánként normál tantervű osztályokban 2 fő/kategória, emelt szinten 4 fő/kategória indulhat a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld el az Intézetnek Szekeres Lászlóné nevére. 2. A verseny témája: oszt.: A természet világa és az ember. A mozgás örömét átélő ember. Téli, nyári Olimpia. A képet szabad alkotó munka formájában készítik a tanulók. Normál tantervű versenyzők munkájukat víz- vagy temperafestékkel készíthetik el. Az emelt szinten tanulók vegyes technikát alkalmazhatnak (kivéve montázs, kollázs, illetve filctoll alkalmazása) oszt.: Természet utáni tanulmány készítése. Mind a normál, mind az emelt tantervű versenyzők munkájuk során grafikai technikát alkalmazhatnak. Normál szinten ceruza, emelt szinten szén, PIT kréta, tus technikával dolgozhatnak a tanulók. A papír színe és minősége mindkét szinten szabadon választható. 3. Legfontosabb tudnivalók: A műveket A/3-as nagyságban kell elkészíteni. Minden kelléket a gyerekeknek kell hozni magukkal. A feladatok elkészítésére mindkét korcsoportban 120 perc áll rendelkezésre. Azokban az iskolákban, ahol emelt és normál szinten is folyik rajzoktatás a versenyzőnek a mellékletben közzé tett, kitöltött igazoló lapon kell a helyszínen igazolnia, hogy milyen szinten tanulja az adott tantárgyat. Ennek hiányában az adott iskola tanulóját az emelt szintű (nehezebb) versenyre soroljuk be NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY FELSŐ TAGOZATOSOKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK Szervező: Rózsavölgyi Ildikó szaktanácsadó (József Attila Általános Iskola) 1. Az általános iskolák felső tagozatosainak és a középiskolák osztályosai számára (5.-6. oszt., oszt., oszt.) 2. Három korcsoport: I oszt., II és III osztály mindegyikében 2 népdaléneklési kategória: a) szóló ének, b) csoportos ének: kisegyüttes (2-4 fő), énekegyüttes (5-10 fő). Több fő nem vehet részt a csoportban, a műsor alatt cserére nincs lehetőség!! Az általános iskolások iskolánként maximum 6 műsorszámot nevezhetnek úgy, hogy kategóriánként 3 nevezésnél nem lehet több!! A középiskolák összesen iskolánként 4 műsorszámot nevezhetnek. 3. Felkészülés anyaga: Magyar vagy nemzetiségi népdalok 4. Műsorválasztás: a versenyre max. 3 perces műsorral készüljenek a résztvevők, a dalcsokor egy tájegységről származzon vagy tematikusan épüljön fel, a dalcsokrot felnőtt közreműködése, hangszerkíséret nélkül kell előadni, a kisegyüttes és az énekegyüttes is csak egy szólamban énekelhet. 5. Megjegyzés: Kérjük a versenyzők pontos nevét, csoportok esetén annak névsorát (nyomtatott betű) leadni a verseny szervezőjének a verseny kezdete előtt. 6. Értékelés: a zsűri a verseny végén, a helyszínen értékeli az énekesek előadását (dalcsokor összeállítás, intonáció, szövegérthetőség, előadás mód); a minősítés módja: arany, ezüst, bronz. A zsűri a fővárosi kiírás alapján javasolja a továbbjutó versenyzőket. A fővárosi verseny pontos időpontjáról, helyszínéről a tantárgygondozó értesíti a versenyzőket.(várható időpont: február) 19

19 Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI RAJZVERSENYRE 5-6. és 7-8. osztály 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja a rajzot? 5. évf.:. 6. évf.:. 7. évf.:.. 8. évf.: Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható! Itt levágandó! Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI ALSÓ TAGOZATOS ÉNEKVERSENYRE 3-4. osztály 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja az éneket? 3. évf.:. 4. évf.:. Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható!

20 Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI ANGOL NYELVI VERSENYRE 5-6. és 7-8. oszt. 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja az angol nyelvet? 5. évf.:. 6. évf.:. 7. évf.:.. 8. évf.: Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható! Itt levágandó! Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI NÉMET NYELVI VERSENYRE 7-8. osztály 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja a német nyelvet? 7. évf.:. 8. évf.:. Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható!

TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN

TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN Budapest III. Kerületi Pedagógiai INTÉZET 1033 Budapest, Szérőskert u. 40. Tel.: 368-9400, 250-8988; fax: 250-8998; e-mail: pszi@kszki.hu; honlap: www.pszi03.hu TANULMÁNYI VERSENYEK A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2. II. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 2. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben Oktatási Hivatal Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben 2012 Tartalom 1. A középfokú felvételi eljárás résztvevői... 3 2. A középfokú felvételi eljárás szakaszai... 3 3. Az általános felvételi

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép. 2013. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép. 2013. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Várjuk írásaikat! Hagyományainkhoz híven a 2012/2013. tanévben is szeretnénk hírt adni egy-egy közoktatási intézmény vagy civil szervezet sikeres munkájáról.

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12.

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1.Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/1...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről OKM közlemény az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének n) pontja alapján e közlemény

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával TARTALOM E számunk szerzõi: A szerkesztõ jegyzete: Mese és valóság 2 Dr. Celler Zsuzsanna tudományos munkatárs, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Dömsödy Andrea Phd hallgató ELTE Havasi Andrea egyetemi

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április.

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április. Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézményvezetők figyelmébe Intézetünk megkezdte jövő tanévi kínálatának összeállítását. A szakmai szolgáltatások széles spektrumából válogatva szeretnénk hasznos

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév

A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. Tel. 327 7290, 327 7293 www.ejg.hu, e-mail:

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben