VERSENYEK SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYEK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A XX. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE A 2008 / TANÉVRE Budapest, október 20. Szekeres Lászlóné témafelelős dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

2 KERÜLETI SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A 2008/2009. TANÉVRE A szabályzat hatálya kiterjed: a XX. kerületi általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulóira, illetve a korosztályának megfelelő gimnáziumi tanulókra, amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik. A szabályzat összeállítói: kerületi szaktanácsadók kerületi tantárgygondozók A versenyek felelősei: összeállításért és a javítókulcsért a PPI által megbízott pedagógus (titoktartás kötelezi őt). Kivétel: azok a versenyek, amelyek feladatsorait valamelyik más intézmény (pl. megyei/fővárosi pedagógiai intézetek, társulatok, stb.) állítja össze. szervezésért: kerületi tantárgygondozók, akik együttműködnek a helyi szervezőkkel. zsűri munkájáért: zsűri elnöke és a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet vezetője versenyeredmények kiadásáért a PPI igazgatóhelyettese. A versenyszabályzatot a kerületi munkaközösségek nyílt szavazással 98% arányban elfogadták. A VERSENYEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 1. A versenyek kiírói: 1. Az Oktatási Minisztérium által támogatott (anyagilag vagy szakmailag) országos versenyek leírásai, időpontjai, nevezési feltételei és helyszínei későbbi időpontban, várhatóan csak december közepén fognak megjelenni az Oktatási Közlönyben, illetve ekkortól lesznek olvashatók az OKM internetes honlapján. 2. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (esetleg a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet) a fővárosi (megyei) szintű versenyeket szervezi. A fővárosi (megyei) versenyek időpontjáról és helyszínéről az érintett tanulókat a PPI tantárgygondozói vagy közvetlenül a fővárosi szervezők fogják értesíteni az iskolákon keresztül. 3. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet által lebonyolított kerületi versenyek időrendi listája a legfontosabb paraméterekkel a versenynaptárban, míg az egyes versenyekre vonatkozó egyedi előírások a részletes leírásban is szerepelnek. 2. A kategóriák: A versenyek legtöbb esetben különböző kategóriákban zajlanak. 1. Ha több évfolyam tanulói is együtt versenyeznek, akkor azt kötőjellel jelöltük a versenynaptárban. Pl.: 5 6. osztály. 2. Ha az egyes tanulók évfolyamonként külön-külön versenyeznek, akkor az évfolyamok között nincs kötőjel. Pl. 5.,6.,7.,8. oszt. vagy o. 3. Az alsó és felső tagozatos rajzversenyen, illetve az alsó tagozatos énekversenyen külön kategóriában indulnak azok, akik a minden iskolában kötelezően előírt óraszámban tanulják a tantárgyat (normál), illetve azok, akik emelt óraszámú képzésben (emelt szint) részesülnek. 4. Az 5-6., a 7-8. angol és a 7-8. osztályos német nyelvi versenyeken I. kategóriában indulnak azok, akik legfeljebb heti 3 órában, míg II. kategóriában azok versenyezhetnek, akik heti 3-nál több órában tanulják az adott idegen nyelvet. 3. Jelentkezés, részvétel feltételei: 1

3 1. A legtöbb verseny 1. iskolai vagy kerületi fordulója ingyenes (kivétel: Zrínyi Ilona matematikaversenyek, Öveges József fizikaverseny, Varga Tamás matematikaverseny) A második (fővárosi) fordulón való részvételhez a legtöbb versenynél már részvételi díjat kell fizetni. Az összeg nagyságát és a befizetés módját a továbbjutókkal a tantárgygondozó közli a kerületi verseny után. 2. A levelezős versenyek kivételével az általunk szervezett versenyre előre szükséges nevezni! A versenynaptár egyik oszlopába leírtuk, hogy melyik intézménybe kell elküldeni a nevezési lapot. A PPIbe küldött nevezés megkönnyítése érdekében az iskolák ebben a tanévben is összesen 4 alkalommal, az intézetünk által küldött, az iskola igazgatója által aláírt és lepecsételt összesített nevezési lapokon neveznek. A kiküldött táblázatban csak az adott kategóriákban elindított versenyzők vagy csoportok számát kell feltüntetni. A táblázat tartalmazza az adott kategóriában iskolánként indítható versenyző tanulók vagy csoportok számát. Az utolsó oszlopban az adott szakterületért felelős pedagógus (felkészítő tanár vagy munkaközösség-vezető) aláírásával igazolja, hogy vállalja a versenyző(k) indítását. 3. Némely versenynél (Öveges József Fizikaverseny, Varga Tamás Matematikaverseny) csak az úgynevezett iskolai fordulóból lehet bejutni a következő szintű versenyre. Ezekre a részletes szabályzatban térünk ki. 4. Igazolás óraszámról: Azokban az iskolákban, ahol emelt és normál szinten is folyik az oktatás rajzból és énekből, a kerületi rajzversenyeken, illetve az alsó tagozatos énekversenyen a helyszínen kell a versenyzőknek az 1. számú mellékletben közzétett, kitöltött igazoló lapon igazolnia, hogy milyen szinten tanulja a rajzot, illetve az ének-zenét. Ennek hiányában az adott iskola tanulóját az emelt szintű (nehezebb) versenyre soroljuk be. Az idegen nyelvi versenyeken a kategóriáknak megfelelően szintén igazolást kérünk arról, hogy a versenyző tanuló milyen óraszámban tanulja az adott idegen nyelvet. 4. Általános eljárások a versenyeken: 1. A versenyre történő felkészülés anyagát a szaktárgyankénti leírások tartalmazzák. Ennek hiányában az évfolyamnak megfelelő kerettantervi tananyag a mérvadó. 2. Az írásbeli versenyeknél a tanulók kódszámmal versenyeznek, és csak a javítás után azonosítják a kódszámot a versenyzővel. A verseny alatt csak a bizottság által kijelölt személy tartózkodhat a teremben. A munkaközösség tagjai előre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat, mely munka minőségéért a bizottság elnöke felel. A kijavított feladatlapot a kísérő vagy felkészítő tanár megtekintheti, kifogásaival a bizottság elnökéhez fordulhat. A kialakult vitás helyzetben a javító bizottság szavazattal dönt, egyenlőség esetén a zsűri elnöké a döntés joga. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános. Eredményhirdetésnél a zsűri elnöke az első hat legjobb nevét közli a versenyen megjelentekkel. A kijavított feladatlapokat a versenyzők eredményhirdetés után megnézhetik, a lapokat a tanév végéig a PPI őrzi. Ha a verseny feladatlapjai pályázati dokumentációs anyag részei, akkor a feladatlapokat 5 évig kell megőrizni. 3. A művészeti vagy szóbeli versenyek nyilvánosak (kivéve rajzversenyek), a produkció bemutatása alatt tehát bárki jelen lehet, de nem zavarhatja a versenyt. Az előre megadott időkeret túllépése hátrányt jelent a verseny eredményét tekintve. A zsűri a versenyszabályzatban is közzétett, előre megadott szempontok szerint rangsorol. Rövid értékelés után általában az első hat versenyző nevét hirdetik ki. Kérésre a zsűri az egyénenkénti teljesítményről is ad felvilágosítást. 4. Az első három helyezésnél különös tekintettel a felmenő (azaz a korlátolt benevezési számmal megadott) versenyeknél - a holtversenyt el kell kerülni. A holtverseny elkerülése érdekében vagy a versenyszabályzatban, vagy a verseny helyszínén a feladatok ismeretében - még a javítás-értékelés megkezdése előtt - a bizottságok meghatározzák, melyik az a feladat (vagy szempont), amely az esetleges holtversenynél eldönti a végleges sorrendet az első három helyen. 5. Bármilyen, a verseny lebonyolításával, értékelésével felmerülő problémáról vitás esetekben a versenyen megjelenő munkaközösségi tagok egyszerű szótöbbségi szavazással döntenek. A probléma lényegi ismertetését és a szavazás eredményét a szervezésért felelős tantárgygondozó leiratban eljuttatja a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézethez. 5. Eredményhirdetés: 2

4 1. A legtöbb versenynél a verseny napján a zsűri a fentebb említett módon kihirdeti az eredményt. Amennyiben a zsűrizés időtartama miatt az értékelésre a versenyzőknek nagyon sokat kellene várniuk, úgy a zsűri dönthet arról, hogy másik napon, de 8 napon belül lesz az eredményhirdetés. Ebben az esetben a verseny szervezője köteles a helyezetteket időben értesíteni a díjkiosztás helyszínéről és időpontjáról. 2. Minden versenyző emléklapot kap. Általában a megfelelő számú induló és magas színvonalú teljesítmény esetén a zsűri javaslatára az első három helyezett tanuló (csapat) oklevelet, könyv- vagy tárgyjutalmat kap. Ha a kategóriában induló tanulók száma eléri vagy meghaladja a 15 főt (vagy csapatot), akkor - amennyiben a fenti leírásnak eleget tesznek a versenyzők - a további helyezettek is kaphatnak oklevelet. 6. Továbbjutás: 1. Ha van magasabb szintű forduló, úgy a versenyért felelős tantárgygondozó pontos felvilágosítást ad a fővárosi versenyre jutásról. A fővárosi versenyre való benevezést a PPI továbbítja a megfelelő helyre, és egyben értesíti a továbbjutó tanulót, az iskola igazgatóját, valamint a felkészítő tanárt a fővárosi verseny időpontjáról és a helyszínéről. 2. Amennyiben a fővárosi versenyre továbbjutó tanuló valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy ezt a tényt a felkészítő tanárnak időben jeleznie kell a PPI-nek, hogy megszervezhető legyen egy másik versenyző delegálása a kerületből, ha ezt a szabályok lehetővé teszik. 7. Eredménylista: 1. A versenyek eredményeiről a tantárgygondozók által leadott eredménylista alapján havonta írásban tájékoztatjuk az iskolák igazgatóit. Amennyiben valamely adat tévesen jelent meg, úgy azt a kiadásért felelősnek lehet jelezni. A kerületi versenyek eredményei havonkénti frissítéssel a honlapon megtekinthetők. 2. A tanév végén összesítő táblázat készül az egyes iskolák részvételi arányáról és eredményeiről. 3. A kerületi versenyeken első három helyezést elért tanulók adatait a DIÁKLEGEK című kiadványban közöljük. 4. A tanév végén rendezendő Győztesek Gálájára az első helyezett, illetve a zsűri által javasolt versenyzők és felkészítő pedagógusok kapnak meghívást. A pedagógusok a kerületi versenyekkel kapcsolatos észrevétellel vagy panasszal írásban fordulhatnak a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet igazgatójához vagy helyetteséhez. Budapest, október 20. Szekeres Lászlóné témafelelős, igazgatóhelyettes dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató 3

5 Tartalomjegyzék 1. Alsó tagozatos versenyek Komplex lakóhely-ismereti csapatverseny 4. osztályosoknak Helyesíró verseny 2., 3., 4. osztályosoknak Montágh Imre szépolvasási verseny 4. osztályosoknak Versmondó verseny 2.,3. osztályosoknak Alsó tagozatos rajzverseny Alsó tagozatos énekverseny Alsó tagozatos matematikaverseny Alsó tagozatos "könyvbarátok " levelező versenye Felső tagozatos versenyek Szép magyar beszéd verseny Kerületi versmondó verseny Simonyi zsigmond kárpát-medencei helyesírási verseny Olvass velünk! A nagy könyv 100 legnépszerűbb regényéből országos levelező verseny Bod Péter könyvtárhasználati verseny Angol nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak Angol nyelvi tanulmányi verseny 5-6. osztályosoknak Játékos német nyelvi csapatverseny 5-6. osztályosoknak Német nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak Szent László történelmi vetélkedő Zrínyi Ilona országos matematikaverseny Kerületi matematikaverseny felső tagozatosoknak Teleki Pál országos földrajz - földtan verseny Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny Herman Ottó országos biológiaverseny Kerületi fizika csapatverseny Öveges József fizikaverseny Hevesy György országos kémia verseny Kerületi számítógépes alkalmazói verseny Kerületi számítógépes grafikaverseny Ügyes kezek kerületi technika egyéni verseny Kerületi technika modellező csapatverseny Kerületi rajzverseny felső tagozatosoknak Népdaléneklési verseny felső tagozatosoknak és középiskolásoknak

6 1. ALSÓ TAGOZATOS VERSENYEK 1.1. KOMPLEX LAKÓHELY-ISMERETI CSAPATVERSENY 4. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Verőcei Gáborné szaktanácsadó (PPI) 1. Jelentkezés: Minden iskola 1 csapatot (3fő) indíthat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 1. nevezési lapján lehet, melyet az iskola igazgatója küld el az intézetnek. Határidő: november A verseny témája: Lakóhelyünk Pesterzsébet 3. Előzetes feladatok: - A kiküldött sétálólap segítségével Pesterzsébet legfontosabb nevezetességeinek megtekintése, megfigyelése és feljegyzések készítése. - Mátyás király krónikása voltam hangulatos, korhű megéneklése városrészünknek. Jókedvű, vidám, tréfás, akár jelmezes alkotások időtartama: max. 5 perc. - A csapatok iskolájuk nevének kezdőbetűit rajzolják meg iniciáléként, tetszőleges technikával, max. A/3-as méretben. 4. Legfontosabb tudnivalók: A csapatok az életkori sajátosságoknak megfelelő mélységben kerületünk legfontosabb nevezetességeinek ismeretéből szóbeli és írásbeli feladatokban mérik össze tudásukat. A verseny anyaga az előzetes sétán látottak anyagából, kerületünk nevezetességeinek felismeréséből, közlekedési és térképolvasási feladatokból állnak. A verseny időtartama 2 óra HELYESÍRÓ VERSENY 2., 3., 4. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Biricz Jánosné tantárgygondozó (Hajós Alfréd Általános Iskola) 1. Jelentkezés: Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 4. nevezési lapján lehet, melyet az iskola igazgatója küld el az intézetnek. Határidő: február Felkészülés anyaga: Az évfolyamokban előírt tananyaghoz igazodva tollbamondás, betűpótlások, szavakban j-ly helyes alkalmazása, nagybetűk és írásjelek megfelelő használata, betűrendbe sorolás. 3. Legfontosabb tudnivalók: A versenyzők a helyszínen benevezéskor számot húznak, feladatlapjukon ez szerepel. 2. és 3. évfolyamosok ceruzával, a 4. évfolyamosok tollal írjanak. A hibák javításánál csak az egyértelmű javítás vehető figyelembe. Holtverseny esetén a tollbamondás hibaszáma a döntő. Ha egyenlő, újabb rövid tollbamondás dönt a helyezésről. A 2. és 4. osztály feladatlapjait Biricz Jánosné, a 3. osztályosét Verőcei Gáborné állítja össze. 4. Fővárosi verseny: április 23-án a 4. osztályosoknak. 5. Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium 1.3. MONTÁGH IMRE SZÉPOLVASÁSI VERSENY 4. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Minden iskola az évfolyamból 2 főt indíthat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell. Határidő: november A verseny témája: Egy ismeretterjesztő és egy szépirodalmi szöveg (mely párbeszédet is tartalmaz) 3-3 perc felkészülés utáni felolvasása. A verseny helyszínén az életkori sajátosságoknak megfelelő szöveget kapnak a tanulók. 3. Legfontosabb tudnivalók: A zsűri tagjai külön-külön adott pontszámok összesítése alapján értékelnek. Holtverseny esetén a zsűri elnöke dönt. 4. Az értékelés szempontjai: - szöveghűség - megfelelő hangerő és hangszín,tempó és szünettartás - a szöveg hangulatához megfelelő előadásmód és szövegértő felolvasás 5. A fővárosi verseny időpontja: november 27-én 9 órakor 6. Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium 7

7 1.4. VERSMONDÓ VERSENY 2.,3. OSZTÁLYOSOKNAK Felelős: Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Minden iskola évfolyamonként 2 főt indíthat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell. Határidő: november Kategóriák: 2.osztály -1 kategória 3.osztály -1 kategória 3. A verseny témája: Egy kötelező és egy szabadon választott verset kell a zsűri előtt elmondani. A kötelező verset (2. évfolyamban Gazdag Erzsi: A kecske és a kóró, 3. évfolyamban Varró Dániel: Mért üres a postaláda mostanába?) az iskolák előzetesen megkapták. 4. Legfontosabb tudnivalók: A választott mű verses mese is lehet. Előadása 3 percnél nem lehet hosszabb. A verseket 1 példányban fénymásolva hozzák magukkal a versenyzők, hogy a zsűri láthassa a szövegeket szavalat közben. 5. Az értékelés szempontjai: A művészi, értő, szöveghű előadást értékeli a zsűri 1.5 ALSÓ TAGOZATOS RAJZVERSENY Felelős:Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Iskolánként normál osztályokban 2 fő/kategória, emelt szinten 3 fő/kategória indulhat a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell. Határidő: november Kategóriák: 2.,3.,4. osztály normál szint -3 kategória külön-külön 1-2. osztály emelt szint -1 kategória 3-4. osztály emelt szint -1 kategória 3. A verseny témája: Adventi készülődés, karácsony 1-2. osztály: A témához kapcsolódó mese alapján a képet szabad alkotó munka formájában készítik a tanulók osztály: A témához kapcsolódó történet alapján a képet szabad alkotó munka formájában készítik a tanulók. (A szöveget olvasható formában is megkapják a tanulók.) 4. Legfontosabb tudnivalók: A versenyzők tetszőleges eszközzel A/3-as vagy A/4-es lapokon dolgozhatnak. A felszereléséről mindenki maga gondoskodik. A munkák elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre. 5. Az értékelés szempontjai: Anyaghasználat, formaalakítás, téralakítás, komponálás, színhasználat,egyéni kifejezés. A zsűri szempontsor alapján rangsorolja a műveket. Holtverseny esetén az egyéni kifejezés színvonala dönt. 6. A fővárosi verseny: A fővárosi döntőbe a nevezési díj 1000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. Időpontja: március 14. (3-4. évfolyam 9-12 óra között) március 21. (1-2. évfolyam 9-12 óra között) Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium 1.6 ALSÓ TAGOZATOS ÉNEKVERSENY Felelős:Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Iskolánként normál osztályokban 2 fő/kategória, emelt szinten 4 fő/kategória indulhat a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 2. nevezési lapján kell. Határidő: december Kategóriák: 3-4. osztály normál szint -1 kategória 3-4. osztály emelt szint -1 kategória 3. A felkészülés anyaga: Magyar vagy nemzetiségi népdalok 4. Legfontosabb tudnivalók: Normál szinten a versenyzők 5 népdalból készülnek fel. Egyet szabadon választva, egyet pedig a zsűri által választva adnak elő a versenyen. Emelt szinten a versenyzők dalcsokrot adnak elő. A produkció időtartama nem haladhatja meg a 3 percet egyik kategóriában sem. A dalokat, dalcsokrokat felnőtt közreműködése, valamint hangszerkíséret nélkül 8

8 kell előadni. A dalok, dalcsokrok kottáját egy példányban hozzák magukkal a tanulók, hogy a zsűri az előadás közben láthassa azokat. 5. Az értékelés szempontjai: A zsűri a verseny végén, a helyszínen értékeli az énekesek előadását (dalválasztás, intonáció, szövegérthetőség, előadásmód) 1.7. ALSÓ TAGOZATOS MATEMATIKAVERSENY Felelős: Rajné Zsebedits Lívia tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. Jelentkezés: Iskolánként 2 fő/kategória indulhat. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 4. nevezési lapján kell. Határidő: február Kategóriák: 2. osztály -1 kategória 3. osztály -1 kategória 4. osztály -1 kategória 3. Felkészülés anyaga: Az életkori sajátosságoknak megfelelően az évfolyam tantervi követelménye. Részletesebben: számolási alapműveletek, logikai, gondolkodtató feladatok, fejtörők. 4. Legfontosabb tudnivalók: A gyerekek név nélkül, csak kódszámmal versenyeznek. A feladatlapok megoldásának időtartama 60 perc. A javítás után a kísérőtanárok megnézhetik tanítványaik dolgozatát, észrevételt tehetnek. A 2. és 4. osztály feladatlapjait Rajné zsbedits Lívia, a 3. osztályosét Verőcei Gáborné állítja össze. 5. Az értékelés módja: A munkaközösség tagjai az előre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat. Holtverseny esetén a zsűrivel előzetesen megbeszélt szempontok és feladatok alapján születik meg a döntés. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános ALSÓ TAGOZATOS "KÖNYVBARÁTOK " LEVELEZŐ VERSENYE Felelős:Verőcei Gáborné szaktanácsadó (PPI) 1. Jelentkezés: 3. és 4. osztályos tanulók egyéni versenyében minden iskola tetszőleges létszámú tanulót indíthat. A kiküldött feladatlapok fénymásolhatóak. 2. A verseny témája: 1. fordulóban Nógrádi Gábor: A mi Kinizsink (beküldési határidő: november 28.) 2. fordulóban Békés Pál: A kétbalkezes varázsló (beküldési határidő: február 2.) 3. fordulóban A.A. Milne: Micimackó (beküldési határidő: március 27.) 3. Legfontosabb tudnivalók: Az egyes fordulókban a tanulók feladatlapon válaszolnak az adott könyvhöz kapcsolódó feladatokra. Az egyes fordulók határidejét levelező játék feladatlapja tartalmazza. A három forduló után a 3. és a 4. osztályosok legjobbjai egyéni díjat kapnak. A csapatdöntőben valamennyi induló iskola 1 csapata (3 fős) vehet részt (tagjai a legtöbb pontot elért tanulók). A döntő anyaga a 3 könyv elolvasásához kötődő játékos feladatokból áll. A verseny időtartama 2 és fél óra. 4. Az értékelés szempontjai: A csapatok sorszámmal versenyeznek, és az egyes feladatokra kapott pontszámok összesítése adja a helyezést. Holtverseny esetén a zsűrivel előzetesen megbeszélt szempontok és feladatok alapján születik meg a döntés. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános. 9

9 2. FELSŐ TAGOZATOS VERSENYEK 2.1. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY Szervező: dr. Nagyné Koczog Tünde intézményvezető, magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó 1. Indulók köre: 2 2 fő vehet részt kategóriánként és iskolánként a versenyen. Kategóriák: 5-6. és 7-8. oszt., illetve a korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok diákjai 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött 1. nevezési lapon a létszám megjelölésével. Határidő: november A felkészülés anyaga: A vetélkedő résztvevőinek egy a forduló rendezői által kijelölt kötelező és egy magukkal hozott, szabadon választott soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar XX. századi közlő prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. 4. Legfontosabb tudnivalók: Az első fordulóban olvassák fel a versenyzők szabadon választott szövegeiket. A szöveget a versenyzők két példányban hozzák magukkal, hogy a zsűri is figyelemmel tudja követni a pontos felolvasást. A második fordulóban a versenyzők kapnak egy szöveget, melyet 8 perces felkészülés után kell a zsűri előtt felolvasniuk. 5. Az értékelés módja: A szöveg gördülékeny, értelmező felolvasását értékeli a zsűri. A művészi előadás, a szövegből kitekintés nem követelmény a versenyen, így azt negatívumként értékelik. Holtverseny esetén a kötelező szöveg felolvasásának teljesítménye alapján a zsűri elnöke dönt. 6. Regionális versenyre jutás feltétele: a 7-8. évfolyam első helyezettje képviseli a kerületet a regionális versenyen. A regionális versenyre a benevezést a kerületi verseny szervezője bonyolítja, s erről írásban értesíti a felkészítő pedagógust az iskolai postán keresztül. Nevezési díj nincs. Helye: Balatonboglár, időpont: április KERÜLETI VERSMONDÓ VERSENY Szervező: dr. Nagyné Koczog Tünde intézményvezető, magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó 1. Indulók köre: 2 2 fő vehet részt kategóriánként (5-6. és 7-8. oszt.,) és iskolánként a versenyen. 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött nevezési lapon a létszám megjelölésével. 3. A felkészülés anyaga: Magyar költő két műve, melyek közül a versenyző által elsődlegesen választottat kell a zsűri előtt elmondani. 4. Legfontosabb tudnivalók: Kötött téma, kötött korszak nincs, a választott mű versrészlet nem lehet. Balladát nem lehet választani. A költemény elmondása 3 percnél nem lehet hosszabb. A költeményeket fénymásolva hozzák magukkal a versenyzők, hogy a zsűri az előadás közben láthassa a szövegeket. 5. Az értékelés módja: A művészi, értő szöveghű előadást értékeli a zsűri. A második hozott verset holtverseny esetén hallgatja meg a zsűri, egyébként nem. 6. Fővárosi versenyre jutás feltétele: Kategóriánként az első helyezettek képviselik a kerületet. 7. A fővárosi verseny helye, időpontja: Marcibányi Téri Szabadidőközpont, március SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY Szervező: dr. Nagyné Koczog Tünde intézményvezető, magyar nyelv és irodalom szaktanácsadó 1. Indulók köre: 2 2 fő vehet részt kategóriánként és iskolánként a versenyen. Kategóriák: osztály, illetve a korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok diákjai. 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött nevezési lapon a létszám megjelölésével. 3. A felkészülés anyaga: Az előző évek feladatlapjai alapján, az általános iskolai tananyag. 4. Legfontosabb tudnivalók: a verseny írásbeli. A feladatlap megoldásának időtartama 1 óra, előtte tollbamondást írnak a versenyzők. 5. Az értékelés módja: A verseny hivatalos, a meghirdetők által kiadott szabályzata alapján. 6. Fővárosi versenyre jutás feltétele: a kategóriák első helyezettje képviseli a kerületet a fővárosi versenyen. A versenyre a benevezést a kerületi verseny szervezője bonyolítja, s erről írásban értesíti a felkészítő pedagógust az iskolai postán keresztül. Nevezési díj nincs. 7. A fővárosi verseny helye, időpontja: Budapest, XVII., Szabadság Sugárúti Általános Iskola, április 4. 10

10 2.4. OLVASS VELÜNK! A NAGY KÖNYV 100 LEGNÉPSZERŰBB REGÉNYÉBŐL országos levelező verseny 1. A verseny meghirdetője: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2. A jelentkezés és a részvétel feltételei: Általános iskola 7-8. osztályos tanulóiból, vagy más iskolatípus ennek megfelelő korosztályából álljon a jelentkező 3 fős csapat. Egy iskolából több csapat is jelentkezhet. 3. A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Nógrádi Gábor: Pete Pite és Az anyu én vagyok ; Szabó Magda: Abigél című regényei. 4. A nevezés módja, határideje: A nevezés a jelentkezési lap beküldésével kezdődik (letölthető: amelyet postai úton kell eljuttatni a PPI címére. Határidő december Minden XX. kerületi általános iskolából két csapat térítésmentesen vehet részt a versenyen. Az ezen felül jelentkező csapatoknál a nevezési díj:1800,-ft/ csapat. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet a jelentkezési lapok alapján ez utóbbi esetben számlát és a befizetésre szolgáló csekket, vagy átutalást küld a jelentkezőknek januárban. A befizetést igazoló csekk vagy átutalási bizonylat fénymásolatát kérjük az első forduló megoldásaival együtt beküldeni! 6. A verseny lebonyolítása: A levelező fordulók feladatlapjait ben küldjük meg a jelentkezési lapon feltüntetett vagy postai címre december 12-ig. 7. Feladatlapok beküldési határideje: A csapatok pontszámai a beküldést követő 5 héten belül olvashatók lesznek a PPI honlapján, csakúgy mint a megoldások 8. A döntőbe jutás feltétele, módja az egyes fordulókból: a döntőbe a 12 legtöbb pontot elért csapat kerül. Holtverseny esetén ez a szám módosul. A döntőn aktivity, villámkérdések, Ki vagyok én? feladatokkal, szituációs játékkal kiegészített feladat is vár a tanulókra. 9. Döntő: A két könyvből Ideje: május 18. (hétfő) Helyszíne: CSILI Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István Díjazás: 1. helyezett csapat és felkészítő pedagógus: hétvégi táborozás Magyarországon, könyvek, promóciós ajándékok A döntőbe jutott további 11 helyezett csapat és felkészítő pedagógusai: könyveket, társasjátékokat, promóciós ajándékokat kapnak. A további 40 helyezett csapat ajándékot kap, melyet postán küldünk el. 11. A szervezők elérhetősége: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Tel.: , fax: honlap: Verőcei Gáborné versenyfelelős 2.5. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Szervező: Simon Krisztina pedagógiai előadó 1. Indulók köre: I. kategória általános iskolák és gimnáziumok éves tanulói (7-8. évfolyam) 2. A verseny témája: Az erdő A verseny témájához kapcsolódóan ez évben nincs kiemelt dokumentum! 3. Jelentkezés: írásban az előre kiküldött, 1. összesített iskolai nevezési lapon a létszám megjelölésével, melyet az intézményvezető küld be a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet címére (határidő: november 7.). Iskolánként 3 főt lehet indítani. 4. Verseny célja: Az önálló tanulás, ismeretszerzés módszereinek elsajátítása. Az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemek egységbe foglaló információs tudás és dokumentum felhasználó készségek, képességek integráló, szintetizáló ismeretszerzési folyamatának mérése. Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése, könyvtárhasználati ismeretek terjesztése. Tehetséggondozás. 5. Felhasználható irodalom: általános lexikonok, szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, a téma szakirodalma, bibliográfiák, időszaki kiadványok, offline ill. online adatbázisok, elektronikus könyvtárak, ill. folyóiratok, közös katalógusok, internetes katalógus. 11

11 6. A kerületi forduló: A Fővárosi Pedagógiai Intézet által összeállított feladatlapok kitöltése minden budapesti kerületben, ugyanabban az időpontban: november 20-án 14 órakor lesz. A XX. kerületben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XX/2. Fiókkönyvtár (Bíró Mihály u.7.) biztosítja a helyszínt. A feladatlapokat a Fővárosi Pedagógiai Intézet illetékeseinek kell a verseny időpontjáig eljuttatni a kerületi szervezőkhöz. 7. Értékelési szempontok: A kerületi fordulón kitöltött feladatlapok a verseny helyszínén, összegyűjtve a felkészítő pedagógusok jelenlétében egy lezárt, lepecsételt borítékba kerülnek, melyet 24 órán belül a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet postáz a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnek. A javítás a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben, központilag történik. A kijavított feladatlapokat az eredmény listával együtt a kerületi szervezőknek az Intézet visszaküldi. A kerületi eredményhirdetésre ezután kerülhet sor. Az eredményhirdetés időpontjáról minden résztvevőt értesítünk. 8. Továbbjutás: : Kerületenként és kategóriánként 2 fő juthat tovább. A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet nem kér nevezési díjat a fővárosi fordulón való részvételért. 9. További fordulók: Helyszíne és időpontja a későbbi országos versenykiírás alapján lesz meghatározva. Erről a továbbjutottaknak a PEPI pedagógiai előadója küld értesítést ANGOL NYELVI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOSOKNAK Szervező:Huszák Tihamérné tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet) 1. A versenyen a 7-8. osztályos tanulók vehetnek részt. A vetélkedő 2 kategóriában zajlik. I. kategória: akiknek heti óraszáma nem haladja meg a 3 órát angol nyelvből II. kategória: akiknek heti óraszáma meghaladja a 3 órát angol nyelvből 2. Fontos tudnivaló: Azokban az iskolákban, ahol heti három, illetve azt meghaladó óraszámban is folyik az angol nyelvi oktatás, a helyszínen kell a versenyzőnek az előre kitöltött, igazgató által aláírt igazoló lapon (ld. Melléklet) igazolnia, hogy milyen óraszámban tanulja az angol nyelvet. Ennek hiányában a versenyző a nehezebb, magasabb szintű feladatot kapja. 3. Jelentkezés a kerületi fordulóra: Az I. kategóriából 2 fő, a II. kategóriából 3 fő vehet részt a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 1. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: november 7.). 4. Felkészülés anyaga: Saját tankönyvek, kiegészítő szókincsbővítő segédanyag.(shine, Open Doors, Friends) A versenyen írásbeli forduló lesz. Az írásbelire toll szükséges. 5. Holtverseny esetén kép húzása, miről legalább 3 percig beszél a versenyző 6. Kérés: Minden iskola gondoskodjon a tanulók kíséréséről! 7. Zsűritagok: 2 fő ( helyben választunk) 2.7. ANGOL NYELVI TANULMÁNYI VERSENY 5-6. OSZTÁLYOSOKNAK Szervező:Huszák Tihamérné tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet) 1. A versenyen a 5-6. osztályos tanulók vehetnek részt. A vetélkedő 2 kategóriában zajlik. I. kategória: akiknek heti óraszáma nem haladja meg a 3 órát angol nyelvből II. kategória: akiknek heti óraszáma meghaladja a 3 órát angol nyelvből 2. Fontos tudnivaló: Azokban az iskolákban, ahol heti három, illetve azt meghaladó óraszámban is folyik az angol nyelvi oktatás, a helyszínen kell a versenyzőnek az előre kitöltött, igazgató által aláírt igazoló lapon (ld. Melléklet) igazolnia, hogy milyen óraszámban tanulja az angol nyelvet. Ennek hiányában a versenyző a nehezebb, magasabb szintű feladatot kapja. 3. Jelentkezés a kerületi fordulóra: Az I. kategóriából 2 fő, a II. kategóriából 3 fő vehet részt a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet iskolákba kiküldött 4. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: február 27.). 4. Felkészülés anyaga: Saját tankönyvek, kiegészítő szókincsbővítő segédanyag.(shine, Open Doors, Friends) A versenyen írásbeli forduló lesz. Az írásbelire toll szükséges. 5. Holtverseny esetén a zsűri által feltett kérdésekre válaszol a versenyző. Témakörök: Magáról, családról, szabadidős tevékenységről 6. Kérés: Minden iskola gondoskodjon a tanulók kíséréséről! 7. Zsűritagok: 2 fő ( helyben választunk) 12

12 2.8. JÁTÉKOS NÉMET NYELVI CSAPATVERSENY 5-6. OSZTÁLYOSOKNAK Felügyeli: dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató 1. A csapatversenyen az 5. és a 6. osztályos tanulók közül 4 fő alkot egy csapatot. A vetélkedőn nem teszünk különbséget a heti 3 órában tanuló diákok és a heti 3 óránál több órában tanulók között. Iskolánként egy csapat nevezhető. 2. Jelentkezés a kerületi fordulóra: A PPI által kiküldött versenyre történő összesítő nevezési lapon, melyet az iskola igazgatója küld el a PPI-be, Szekeres Lászlóné nevére. 3. Felkészülés anyaga: A kerettantervi tartalmak, valamint egy dal vagy játék, amit a csapat közösen mutat be a versenyen! 4. Fontos tudnivaló: a Német Kisebbségi Önkormányzat együttműködésével jön létre a verseny, a feladatokat és a helyszínt is biztosítják NÉMET NYELVI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOSOKNAK Felügyeli: dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató 1. A versenyen 7-8.-os diákok vehetnek részt. A vetélkedő két kategóriában zajlik kategória: a heti 3 órában tanuló diákok közül 2 főt nevezhet az iskola tetszés szerinti évfolyam elosztásban kategória: a heti 3 óránál több órában tanulók közül 2 főt nevezhet az iskola tetszés szerinti évfolyam elosztásban. Az 1. és 2. kategóriában külön versenyeznek a tanulók. 2. Jelentkezés a kerületi fordulóra: A PPI által kiküldött versenyre történő összesítő nevezési lapon, melyet az iskola igazgatója küld el a létszámot megjelölve a PPI-be, Szekeres Lászlóné nevére. 3. Felkészülés anyaga: A kerettantervi tartalmak. Szóbeli forduló nincs! 4. Fontos tudnivaló: Azokban az iskolákban, ahol heti három, illetve azt meghaladó óraszámban is folyik a német nyelvi oktatás, a helyszínen kell a versenyzőnek a Mellékletben közzé tett, előre kitöltött, igazgató által aláírt igazoló lapon igazolnia, hogy milyen óraszámban tanulja az adott tantárgyat. A feladatlapot külső munkatárs állítja össze SZENT LÁSZLÓ TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ Szervező: Bondor Mária kerületi szaktanácsadó (meghirdetés függvényében) 1. Csapatverseny 6. osztályos tanulók 3 fős csapatai számára. 1 iskola 1 csapatot indíthat. (meghirdetés függvényében) 2. A feladatlap összeállítói: (központi) X. kerületi történelemtanárok 3. Téma: később kerül megadásra 4. Ajánlott irodalom: később kiküldött értesítés alapján 5. Nevezés: Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 4. Nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld el az Intézetnek Szekeres Lászlóné nevére. Határidő: február 27-ig. 6. Tudnivalók: A csapatok írásbeli feladatokat oldanak meg, a rendelkezésre álló idő (60 perc). Az idő és feladatbeosztást a verseny szervezője a verseny megkezdésekor ismerteti a résztvevőkkel. Segédeszközt (kivéve íróeszköz) a csapatok nem használhatnak. A versenyen a csapatok kódszámmal szerepelnek. A javítók a verseny előtt megállapodnak, hogy holtverseny esetén melyik feladat(ok) pontszáma dönt. 7. Értékelés: A feladatlapokat a jelenlévő kollégák javítják a megadott javítókulcs alapján. 8. Fővárosi forduló: A kerületi verseny 1. helyezett csapata indulhat. Nevezését a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet intézi. A verseny részleteiről a továbbjutó iskola értesítést kap. A fővárosi verseny időpontja: május 13

13 2.11. ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY Szervező: Soltészné Szabó Emőke matematika kerületi szaktanácsadó 1. Az általános iskolák 3-8. osztályos, illetve a gimnáziumok ennek megfelelő életkorú tanulói részére. 2. Jelentkezés: Nevezni kizárólag ezen keresztül lehet (postán és en nem). 3. Nevezési határidő: még nem jelent meg, rendszeresen figyelni kell a 4. Rangsorolás: A versenyzők a saját pontszámukat (a kódlapon lévő számmal), az iskolák a tanulóik pontszámát (a nevezési lapon lévő kódszámmal és jelszóval) a honlapon várhatóan február 23-tól megtekinthetik. A pontszámokkal kapcsolatban telefonon, faxon vagy ben várhatóan február 24. (kedd) 14 óráig lehet reklamálni a verseny szervezőbizottságánál. Későbbi időpontban pontszámmal kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A megyei/körzeti forduló eredményhirdetésére behívott tanulók névsora február 28-tól a honlapon megtekinthető. Az első forduló eredményhirdetésének időpontja kb. a versenyt követő nap múlva lesz, amelyről a díjazottak számára névre szóló meghívó érkezik az iskolába. A többiek eredményei a díjkiosztás után az interneten (www.mategye.hu) megtekinthetők. 5. Továbbjutás: A továbbjutók a területi verseny díjkiosztó ünnepségén kapják meg a névre szóló meghívót Kecskemétre KERÜLETI MATEMATIKAVERSENY FELSŐ TAGOZATOSOKNAK Szervező: Soltészné Szabó Emőke matematika kerületi szaktanácsadó 1. Az 5-8. osztályos általános iskolás tanulók részére 2. Kategóriák évfolyamonként: 5., 6., 7. és 8. évfolyamokon (4 kategória) 3. Indulás: kategóriánként és iskolánként 2 fő 4. Nevezés: Előzetes jelentkezés a 7., 8. osztályosoknál a PPI által küldött 4. nevezési lapon február 27-ig. (elég a létszám megadása) Név szerinti nevezés: március 6 ig Előzetes jelentkezés az 5., 6. osztályosoknál a PPI által küldött 4. nevezési lapon február 27-ig. (elég a létszám megadása) Név szerinti nevezés: április 10 ig 5. Név szerinti nevezéshez szükséges adatok: Iskola neve: Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanára: 6. Használható eszközök: a matematika versenyen szokásos (számológép használatának lehetőségéről később adunk tájékoztatást). 7. Továbbjutás: A döntőben holtverseny esetén az érintett dolgozatok újbóli átnézésével rangsorolják a javítók a dolgozatokat. Minden kategória első 2 helyezettje részt vesz a budapesti általános iskolások számára rendezett versenyen. Ennek időpontja várhatóan: május 1.hete. (14 óra 30 perc - 16 óráig). A verseny helyszínéről a PPI értesíti a továbbjutó tanulókat. A fővárosi versenynek nevezési költsége nincs TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ - FÖLDTAN VERSENY Szervező: Csák-Rozgonyi Cecília tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai. Int.) 1. A versenyen a 7. és 8. évfolyam (13 és 14 éves korosztály) tanulói vehetnek részt. 2. A kerületi verseny ismeretanyaga: 7. évfolyamos tanulók részére: A kontinensek Afrika, Ausztrália, Sarkvidékek 8. évfolyamos tanulók részére: Európa földrajza (teljes egészében) Teleki Pál életét és a Természet Búvár cikkeit csak a fővárosi versenyen indulóknak szükséges tudni. (A Magyar Természettudományi Társulat kiadásában megjelenő Teleki Pál élete és munkássága c. kiadvány mindkét korosztály ismeretanyaga. Kizárólag levélben rendelhető meg (ára: 650,- Ft + postaköltség) a Magyar Természettudományi Társulatnál dr. Bezerédy Edit ügyvezető igazgatótól. Levélcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16., telefon/fax: ). 14

14 3. Továbbjutás: A kerületi versenyen egységes feladatot töltenek ki a versenyzők, azonos időben a fővárosban. A fővárosi fordulóba 2fő 7., illetve 8. évfolyamos versenyző jut tovább. A fővárosi döntőbe a nevezési díj 2000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. 4. Fővárosi döntő: április 4. (szombat) 8 óra Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Iskola és Gimnázium 5. A fővárosi döntő ismeretanyaga: 7.évfolyamos tanulók részére: A kontinensek Afrika, Észak- Amerika, Ausztrália, Ázsia Sarkvidékek Teleki Pál élete és munkássága csak a fővárosi versenyen indulóknak. Természetbúvár Világjáró cikkei Számtól márciusáig 8.évfolyamos tanulók részére: Európa földrajza (teljes egészében) Magyarország általános természetföldrajza (tájföldrajz nélkül ) Természetbúvár Hazai tájakon rovat cikkei számtól 2009 márciusáig Teleki Pál élete csak a fővárosi versenyen indulóknak. 6. Országos döntő május (péntek vasárnap) Helye: Magyar-Angol Két tannyelvű Gimnázium Balatonalmádi Az országos döntő háromfordulós (írásbeli, terepgyakorlat, szóbeli) KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Szervező: Spátay Tamás tanár (József Attila Általános Iskola) 1. Az általános iskolák osztályosoknak megfelelő korcsoportnak - minden intézménytípusban. 2. A felkészülés anyaga: A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret és a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Hazánk növény- és állatvilága a korcsoportnak megfelelő tananyag szerint, Kaán Károly élete és munkássága, a Természetbúvár c. folyóirat kijelölt cikkei szám, szám. Poszterek, virágkalendárium, útravaló. Őrségi NP, Balaton Felvidéki NP. 3. Továbbjutás: Kerületi fordulóból 3fő 5.- illetve 6. évfolyamos versenyző jut tovább. A fővárosi döntőbe a nevezési díj 2000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. 4. A fővárosi döntő: Időpontja: Április 17. (péntek) 10 óra Helyszíne: Aquincum Ált. Isk Bp. Arató Emil tér 1. (Baginé Kovács Klára) 5. A felkészülés anyaga: A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret és a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Hazánk növény- és állatvilága a korcsoportnak megfelelő tananyag szerint, Kaán Károly élete és munkássága, a Természetbúvár c. folyóirat kijelölt cikkei szám, szám. Poszterek, virágkalendárium, útravaló,. Őrségi NP, Balaton Felvidéki NP. 6. Országos döntő: május (péntek szombat - vasárnap) Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás, 5400 Mezőtúr Petőfi ér HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIAVERSENY Szervező: Csák-Rozgonyi Cecília tantárgygondozó (Vörösmarty Mihály Ált. Isk. és Logopédiai Intézet) 1. Az általános iskolák 7-8. osztályosainak, illetve a nekik megfelelő korcsoportnak - minden intézménytípusban. 2. Felkészülés anyaga: Hazánk legjellegzetesebb életközösségei,(erdők, vizek, rétek) Ökológiai alapismeretek, Herman Ottó élete és munkássága Mozaik Tankönyvkiadó 7. Osztály Biológia I. fejezet, Nemzeti Tankönyvkiadó 7. Osztály biológia 2003.,Natura sorozat Életközösségek általános jellemzői. A Természetbúvár c. folyóirat kijelölt cikkei, poszterek tanulmányozása, virágkalendárium, útravaló cikkei, ( számától, májusig) 15

15 Hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete. Simon Seregélyes: Növényismeret -ben, Varga Zoltán: Állatismeret -ben szereplő legjellemzőbb védett fajok felismerése. 3. Legfontosabb tudnivalók: a verseny csak írásbeli. A feladatlap megoldásának időtartama 1 óra. A kerületi fordulóból 3 versenyző jut tovább a fővárosi fordulóba. Nevezési díj: 2000Ft, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be. 4. A fővárosi forduló: Április 25. ( szombat) 9 óra Helyszíne: Fazekas Mihály Általános Gyakorló Iskola és Gimnázium 5. Országos döntő május Kisújszállás: Móricz Zsigmond Gimnázium KERÜLETI FIZIKA CSAPATVERSENY Szervező: Szekeres Lászlóné kerületi szaktanácsadó 1. Csapatverseny 7. osztályos tanulók 3 fős csapatai számára. 2. Jelentkezés módja: Az intézet által kiküldött 4. nevezési lapon a létszám megjelölésével (határidő: február 27.) Minden iskolából 1 csapat indulhat. 3. Felkészülés anyaga: 7. osztályos fizika kerettantervi tananyag (mechanika) Arkhimédész törvénye és a hőtan nélkül. 4. Legfontosabb tudnivalók: a verseny írásbeli (feladatlap: rejtvény, teszt, számításos feladat, kísérlet magyarázata és mérés), valamint szóbeli játékos részből áll ( Ki vagyok én? ). Számológépet lehet használni. 5. A kerületi verseny: Az írásbeli munkára 1 óra áll a csapatok rendelkezésére. A szóbeli rész kb. 15 pecig tart. Holt verseny esetén villámkérdések döntenek. Fővárosi forduló nincs! ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Szervező: Szekeres Lászlóné kerületi fizika szaktanácsadó Oktatási Közlöny kiírása szerint, amely előre láthatóan december közepén jelenik meg. Előzetes kiírás: 1. A éves korosztályú ( általános iskolák 7. és 8. osztályos, illetve a gimnáziumok ennek megfelelő életkorú ) tanulók részére. 2. Felkészülés anyaga: A 7. és 8. évfolyam ( időarányos) kerettantervi tananyaga. Az iskolai forduló feladatsora számításos- és tesztfeladatokat tartalmaz. A II. (fővárosi) fordulóban ezen kívül jelenség elemzési feladat is szerepel. A III. (országos) fordulóban a számításos és a számítás nélkül megoldható feladaton kívül jelenség elemzés, mérő kísérlet végzése és értékelése, továbbá fizikatörténeti kérdések szerepelnek. A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely fizika tankönyv és ismeretterjesztő könyv. 3. Legfontosabb tudnivalók: A nevezés módjáról információ található a című honlapon. A nevezés határideje: november 24. Nevezési díj: 1000,-Ft/ fő, melyet Kereskedelmi és Hitelbank RT számlájára kell átutalni. A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, egy alapítvány, vagy bármely más támogató szervezet v. személy. Amennyiben egy iskolából több tanuló is részt kíván venni a versenyen, nem szükséges az egyes tanulók nevének külön-külön való feltüntetése. A többi adat megadása mellett elegendő a tanuló nevének helyén az iskolából benevezett tanulók számát megadni, és az indulók számának megfelelő nevezési díj befizetését igazoló szelvény másolatát mellékelni. Az iskolai forduló feladatait és a hozzátartozó megoldáskulcsot zárt borítékban kapják meg az iskolák vagy a PPI január 8-ig. A versenyt jan. 13-án között kell megtartani. A dolgozatokat az iskola munkaközössége javítja ki. A 60%-nál jobb eredményű dolgozatokat, vagy ha ilyen nincs, akkor a legjobb versenydolgozatot a január 14 -i postával a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet címére Szekeres Lászlónénak kell eljuttatni. A be- 16

16 küldött dolgozatok rangsorolása után a kialakult kerületi végeredményt a szaktanácsadó elküldi az iskoláknak. Az első három kerületi helyezett jutalomátadására február 4-én kerül majd sor a PPI-ben. A 69% fölötti dolgozatokat a PPI szaktanácsadója fogja továbbítani az ELFT Titkárságára. A 2. fordulóba bekerülők nevét, a forduló időpontját és helyszínét a honlapokon teszik közzé február 16-ig. öveges verseny linkjén keresztül. A budapesti forduló április 7-én, az országos döntő pedig május ig Győrben lesz HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY Szervező: Nagy Judit tantárgygondozó ( Zrínyi Miklós Általános Iskola) 1. Az általános iskolák 7. illetve 8. osztályosoknak megfelelő korcsoportnak minden intézménytípusban. 2. Jelentkezés : Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 3. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld el az Intézetnek Szekeres Lászlóné nevére. Határidő: január 30. Minden iskola 3-3 tanulót indíthat évfolyamonként. 3. A felkészülés anyaga: 7. osztályban az atomszerkezet már nincs benne. 8. osztályban a fémek már nincsenek benne 4. Legfontosabb tudnivalók a versenyről: A verseny csak írásbeli, melynek időtartama: 60 perc. Periódusos rendszer ( minden 8. osztályos kap a versenyen ) és zsebszámológép használható. 5. Értékelés: A versenyen pontegyenlőség esetén a számításos feladatoknál magasabb pontszámot elérő tanuló kerül előbbre a helyezésnél. 6. A fővárosi fordulóba az első három helyezett biztosan továbbjut, továbbiak a 100-as keret kiegészítéseként pontszámuk alapján behívásra kerülhetnek. 7. A fővárosi versenyre bejutott tanulók iskoláját a tantárgygondozó fogja értesíteni. A fővárosi döntőbe a nevezési díj 2000,- Ft/fő, amely összeget a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fizet be KERÜLETI SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÓI VERSENY Szervező: Kóródi Márta tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. A versenyen: I. korcsoportban az 5.-6., II. korcsoportban a osztályosok vehetnek részt. Kategóriák: I. korcsoportban (2): számítógépes grafika, komplex II. korcsoportban (4): szövegszerkesztő, táblázatkezelő, Power Point és komplex 2. Jelentkezés: a PEPI által elküldött nevezési lapon. A nevezés tartalmazza, hogy mely kategóriákban hány tanulót indít az iskola. Minden kategóriában 2 fő indítható. 3. Felkészülés anyaga: Alkalmazható programok Word, Excel, Power Point és Paint. Az elméleti teszt általános informatikai kérdéseket tartalmaz. A részletes követelményeket a tantárgygondozó en elküldi a jelentkező iskolák pedagógusainak. Téma: A vidéki élet, Magyarország mezőgazdasága 4. Legfontosabb tudnivalók: A nevezések alapján a szervező elkészíti a pontos beosztást, amely tartalmazza, hogy ki melyik nap kerül sorra. A beosztásokat a tantárgygondozó időben elküldi a szaktanároknak. Az elméleti feladat megoldására 30 perc, a gépi munka elkészítésére 1 óra áll rendelkezésére a gyerekeknek. A gyerekek a verseny befejezésekor hazamehetnek, tanár vagy szülő kíséretében. 5. Értékelés: a verseny után a munkaközösség tagjai együtt, előre elkészített szempontsor alapján értékelik a gépekre elmentett munkákat. Holtverseny esetén a zsűri dönt. 6. Eredményhirdetés: Külön értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról az helyezetteket és tanáraikat. A további eredményeket postán küldjük ki. 7. A fővárosi versenyre minden kategóriából az első két helyezett jut tovább. Nevezési díj tanulónként 2000 Ft. 17

17 2.20. KERÜLETI SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAVERSENY Szervező: Kóródi Márta tantárgygondozó (Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1. A versenyen: osztályosok vehetnek részt. 2. Jelentkezés: Az iskolában megrendezett versenyen részt vevők közül 3 fő indítható. 3. Felkészülés anyaga: Alkalmazható program: Paint. A részletes követelményeket a tantárgygondozó en elküldi az iskolák pedagógusainak. Téma: A vidéki élet, Magyarország mezőgazdasága 4. Legfontosabb tudnivalók: A versenyző gyerekek saját iskolájukban elkészített munkáját CD-n, január 8-ra, a Stromfeld Aurél Általános Iskolába kell eljuttatni, a munkaközösségi megbeszélésre. Az iskolai versenyen a képek elkészítésére 60 perc áll a gyerekek rendelkezésére. 5. Értékelés: az értekezlet végén, a munkaközösség tagjai együtt, előre elkészített szempontsor alapján értékelik a munkákat. A szép rajzokat a Győztesek Gáláján állítjuk ki. 6. Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés időpontjáró, mely megegyezik a számítógépes alkalmazói verseny eredményhirdetésének időpontjával, az helyezetteket és tanáraikat külön értesítjük. A további eredményeket postán küldjük ki. A versenynek nincs felmenő fordulója ÜGYES KEZEK KERÜLETI TECHNIKA EGYÉNI VERSENY Szervező: Borbély Ferenc tantárgygondozó (Központi Műhely igazgató) 1. Egyéni verseny az általános iskolák és 7. osztályosai részére három kategóriában. 2. Felkészülés anyaga: 5. osztályos kategória: Fonalgrafika készítése adott minta alapján. 6. osztályos kategória: Fonalfűrészelés. Modell alapján előrajzolt rétegelt lemez kivágása, és összeszerelése. Az elméleti kérdések a fa megmunkálása és szerszámai, valamint a fafeldolgozás és hasznosítása témaköréből. 7. osztályos kategória: Háztartás, életvitel és gyakorlati ismeretek versenye. A verseny írásbeli és gyakorlati részből áll. Az írásbeli feladatok konyhatechnikai eljárások témakörében, a gyakorlati rész a ötfogásos főétkezés terítéséhez kapcsolódik. A versenyzőknek a menükártyát és a terítési eszközöket (1 főre) magukkal kell hozniuk. 3. Nevezés: Mindhárom kategóriában 1 fővel indulhat minden iskola. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 1. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: nov.7. ). 4. Legfontosabb tudnivalók: a verseny 5. osztályban csak gyakorlati, osztályban elméleti és gyakorlati feladatokból áll. Az elméleti részt 15 perc egyéni feladatok kitöltésével, a gyakorlati részt 45 perc. 5. Értékelés: 3 főből álló zsűri az írásbeli részt javítókulcs alapján, pontozással értékeli, a gyakorlati részt megadott szempontsor alapján pontozással értékeli. A kettő összesítése alapján hirdet a zsűri eredményt. Mindkét kategóriában az 1. helyezett tanulót jutalmazzuk. Emléklapot minden versenyző kap. A versenynek nincs felmenő fordulója KERÜLETI TECHNIKA MODELLEZŐ CSAPATVERSENY Szervező: Borbély Ferenc tantárgygondozó (Központi Műhely igazgató) 1. Csapatverseny az általános iskolák 8. osztályos 3 fős csapatai számára. 2. Felkészülés anyaga: Később kerül kiírásra 3. Nevezés: Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített 3. nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld vissza az intézetnek (határidő: január 30.). Minden iskola 1 csapatot (3 versenyzőt) küldhet a versenyre. 4. Legfontosabb tudnivalók: a versenyen elméleti és gyakorlati feladatokból áll. Az elméleti részt (30 perc) egyéni feladatok kitöltésével, a gyakorlati részt (60 perc) csapatmunkában végzik a tanulók. 5. Értékelés: (kb. 30 percet vesz igénybe) A zsűri az írásbeli részt javítókulcs alapján, pontozással értékeli, a gyakorlati részt megadott szempontsor alapján pontozással értékeli. Jutalmazásban az elmélet egyéni 1. helyezett, gyakorlatban az 1. helyezett csapat (3 fő), összetettben az helyezett csapat részesül. Emléklapot minden versenyző kap. 18

18 6. Fővárosi verseny: a kerületi forduló 1. helyezett csapata vehet részt. Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Bővebb információt majd a tovább jutó csapatnak fogunk adni KERÜLETI RAJZVERSENY FELSŐ TAGOZATOSOKNAK Szervező: Bondor Mária intézeti segítő 1. Jelentkezés: iskolánként normál tantervű osztályokban 2 fő/kategória, emelt szinten 4 fő/kategória indulhat a versenyen. Nevezni a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet összesített nevezési lapján kell, melyet az iskola igazgatója küld el az Intézetnek Szekeres Lászlóné nevére. 2. A verseny témája: oszt.: A természet világa és az ember. A mozgás örömét átélő ember. Téli, nyári Olimpia. A képet szabad alkotó munka formájában készítik a tanulók. Normál tantervű versenyzők munkájukat víz- vagy temperafestékkel készíthetik el. Az emelt szinten tanulók vegyes technikát alkalmazhatnak (kivéve montázs, kollázs, illetve filctoll alkalmazása) oszt.: Természet utáni tanulmány készítése. Mind a normál, mind az emelt tantervű versenyzők munkájuk során grafikai technikát alkalmazhatnak. Normál szinten ceruza, emelt szinten szén, PIT kréta, tus technikával dolgozhatnak a tanulók. A papír színe és minősége mindkét szinten szabadon választható. 3. Legfontosabb tudnivalók: A műveket A/3-as nagyságban kell elkészíteni. Minden kelléket a gyerekeknek kell hozni magukkal. A feladatok elkészítésére mindkét korcsoportban 120 perc áll rendelkezésre. Azokban az iskolákban, ahol emelt és normál szinten is folyik rajzoktatás a versenyzőnek a mellékletben közzé tett, kitöltött igazoló lapon kell a helyszínen igazolnia, hogy milyen szinten tanulja az adott tantárgyat. Ennek hiányában az adott iskola tanulóját az emelt szintű (nehezebb) versenyre soroljuk be NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY FELSŐ TAGOZATOSOKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK Szervező: Rózsavölgyi Ildikó szaktanácsadó (József Attila Általános Iskola) 1. Az általános iskolák felső tagozatosainak és a középiskolák osztályosai számára (5.-6. oszt., oszt., oszt.) 2. Három korcsoport: I oszt., II és III osztály mindegyikében 2 népdaléneklési kategória: a) szóló ének, b) csoportos ének: kisegyüttes (2-4 fő), énekegyüttes (5-10 fő). Több fő nem vehet részt a csoportban, a műsor alatt cserére nincs lehetőség!! Az általános iskolások iskolánként maximum 6 műsorszámot nevezhetnek úgy, hogy kategóriánként 3 nevezésnél nem lehet több!! A középiskolák összesen iskolánként 4 műsorszámot nevezhetnek. 3. Felkészülés anyaga: Magyar vagy nemzetiségi népdalok 4. Műsorválasztás: a versenyre max. 3 perces műsorral készüljenek a résztvevők, a dalcsokor egy tájegységről származzon vagy tematikusan épüljön fel, a dalcsokrot felnőtt közreműködése, hangszerkíséret nélkül kell előadni, a kisegyüttes és az énekegyüttes is csak egy szólamban énekelhet. 5. Megjegyzés: Kérjük a versenyzők pontos nevét, csoportok esetén annak névsorát (nyomtatott betű) leadni a verseny szervezőjének a verseny kezdete előtt. 6. Értékelés: a zsűri a verseny végén, a helyszínen értékeli az énekesek előadását (dalcsokor összeállítás, intonáció, szövegérthetőség, előadás mód); a minősítés módja: arany, ezüst, bronz. A zsűri a fővárosi kiírás alapján javasolja a továbbjutó versenyzőket. A fővárosi verseny pontos időpontjáról, helyszínéről a tantárgygondozó értesíti a versenyzőket.(várható időpont: február) 19

19 Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI RAJZVERSENYRE 5-6. és 7-8. osztály 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja a rajzot? 5. évf.:. 6. évf.:. 7. évf.:.. 8. évf.: Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható! Itt levágandó! Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI ALSÓ TAGOZATOS ÉNEKVERSENYRE 3-4. osztály 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja az éneket? 3. évf.:. 4. évf.:. Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható!

20 Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI ANGOL NYELVI VERSENYRE 5-6. és 7-8. oszt. 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja az angol nyelvet? 5. évf.:. 6. évf.:. 7. évf.:.. 8. évf.: Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható! Itt levágandó! Az iskola hosszú bélyegzője: IGAZOLÁS KERÜLETI NÉMET NYELVI VERSENYRE 7-8. osztály 1. A versenyző neve:. 2. A versenyző osztálya: 3. Melyik évfolyamon heti hány tanórában tanulta, illetve ebben a tanévben tanulja a német nyelvet? 7. évf.:. 8. évf.:. Dátum: p.h.. igazgató Kérjük, hogy a nevezési lapot a versenyző hozza magával a versenyre! A lap sokszorosítható!

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete A verseny célja: az informatikában

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016.

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes A verseny meghirdetője: Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár,

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

I. kerületi forduló: január 26. (csütörtök) 15 óra. Iskola hivatalo s ímélcím e. Iskola irányító száma. Versenyző neve

I. kerületi forduló: január 26. (csütörtök) 15 óra. Iskola hivatalo s ímélcím e. Iskola irányító száma. Versenyző neve A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett XXV. Telei Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 2016/2017. tanév budapesti versenykiírása Központi honlapcím: www.mtte.hu www.foldrajzitarsasag.hu

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

Versenykiírás. XXV. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny * 2016/2017. tanév MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Versenykiírás. XXV. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny * 2016/2017. tanév MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT Versenykiírás XXV. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny * 2016/2017. tanév A verseny kiírója és rendezője: MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT Társrendező: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára ESTÖRI KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 2016/2017-es tanév témakiírása: Az Esterházy család egy kivételes karrier a 17. században

Részletesebben

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02.

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02. Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek 2011. June 02. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2012-re az alábbi kategóriákban hirdetett meg nemzetiségi

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK 2013/2014. TANÉV TARTALOMJEGYZÉK MEGYEI SZERVEZÉSŰ VERSENYEK Komplex anyanyelvi és matematikai verseny 4. évfolyamosoknak 5.o. Környezetismereti

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára I. Nemzetiségi

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga! Tisztelt Igazgató Kolléga! Kedves Gyerekek! Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit a hagyományoknak megfelelen regionális jelleggel. Szeretettel várjuk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY A verseny döntőjének időpontja: 2017. 04. 01. (szombat), TISZAVASVÁRI 9:30-10:30 Regisztráció 10:45 Megnyitó 11:00 Döntő: I-II korcsoport 13:00 óráig

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos Szabályzata 1 Időpont: Helyi elődöntők /Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác/: legkésőbb 2008. április 20-ig. Döntő /Monor/: 2008. május 10. Nevezési határidő: 2008.

Részletesebben

Írta: Árvai Erzsébet 2008 november 06., csütörtök 09:49 - Utoljára frissítve 2015 március 08., vasárnap 16:36

Írta: Árvai Erzsébet 2008 november 06., csütörtök 09:49 - Utoljára frissítve 2015 március 08., vasárnap 16:36 Magyar, angol és német szakosok figyelmébe KÖLCSEY FERENC MEGYEI NYELVI VERSENY idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség. E gondolatok jegyében kerül megrendezésre a

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT III. TANKERÜLETÉBEN 2015-2016. tanévben 1 Tartalom Versenyeink a 2015/2016-os tanévben... 3 Versenyeken résztvevő

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS A 2014/2015. TANÉVRE EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ. A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

VERSENYKIÍRÁS A 2014/2015. TANÉVRE EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ. A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola VERSENYKIÍRÁS A 2014/2015. TANÉVRE EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ A verseny címe: Országos angol nyelvi verseny A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola A verseny

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 1. A verseny célja A vízilabda sportág népszerűsítése. A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. A szabadidőben

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

VERSENYEK SZABÁLYZATA

VERSENYEK SZABÁLYZATA SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A XX. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE A 2009 / 2010. TANÉVRE Budapest, 2009. október 19. Szekeres Lászlóné témafelelıs dr. Nagyné Koczog

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

A XIII. kerületi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szabályzata

A XIII. kerületi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szabályzata PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról.

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. Május 29. (vasárnap) 6.30 7.00 óra Reggeli 7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. 8.30. óra Írásbeli - 4. forduló Herman Ottó élete

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League VERSENYFELHÍVÁS Az EBC*L Champions League Immár hatodik éve kerül megrendezésre az EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) versenye, melyen minden évben sok száz résztvevő méri össze gazdasági tudását.

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH)

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat! FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) A GFKH célja, hogy a 9-12. osztályosok egy háromfordulós, szellemet és lelket pezsdítő

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia III-IV. KORCSOPORT A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Olimpiai Akadémiával együtt működésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A magyar olimpiatörténet megismertetése

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015.

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015. A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium meghirdeti a 2014/2015. tanévben a "FÖLDTŐL AZ ASZTALIG" AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENYT

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt.

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt. Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi versenykiírása 1. A verseny rendezője Magyar Ugrókötelesek Szövetsége, Szan-Dia Fitness Sport Club 2. Az országos döntő helyszíne és időpontja I.-II.-III.- IV.-V.-VI.

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást JÓ GYAKORLAT A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást 1 Bevezetés A József Attila ÁMK-ban nagy hagyománya van a versenyeknek, különösen a József Attila Napokon rendezett versenycsokornak.

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre

Földrajz. Kerületi Munkaközösség Munkaterve. A 2013/2014-es tanévre Földrajz Kerületi Munkaközösség Munkaterve A 2013/2014-es tanévre Összeállította: Groszné Surányi Julianna munkaközösség vezető I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai - általános

Részletesebben

Versenynaptár 2010/2011.tanév

Versenynaptár 2010/2011.tanév Versenynaptár 2010/2011.tanév Dátum Óra Verseny Tevékenység Helyszín 2010.november 10. Megyei műdaléneklési verseny nevezés a megyei fordulóra 2010.november 11. 14:30 Bolyai János matematikaverseny iskolai

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos: 2014.10.20 2014. HÉ 53. szám EMMI felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Versenyszabályzat 2015-2016

Versenyszabályzat 2015-2016 Versenyszabályzat 2015-2016 Tartalom BUDAPEST III. TANKERÜLETI TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 3 A szabályzat hatálya... 3 A versenyek indításának feltételei... 3 A versenyek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A és a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI, a TÁMOP 3.4.3-08/2 pályázat nyertes intézményei közösen meghirdetik megyei komplex tanulmányi versenyüket, melyre szeretettel

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium F E LV É T E L I TÁ J É KOZTATÓ 103 É V E S A J A N U S 2016/2017 Az intézmény egyedi azonosító száma: 027407 7621 Pécs, Mária u. 2-4. www.janus-pecs.sulinet.hu isi@janus-pecs.sulinet.hu Tel.: 72/310-911,

Részletesebben

Mező Ferenc szellemi diákolimpia III-IV. kcs.

Mező Ferenc szellemi diákolimpia III-IV. kcs. Mező Ferenc szellemi diákolimpia III-IV. kcs. www.bpdiaksport.hu MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA A Magyar Diáksport Szövetség versenykiírása értelmében Budapesti döntő nem kerül megrendezésre. Alább olvasható

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

V. SZENTESI MULTIMÉDIÁS BIBLIAISMERETI VERSENY VERSENYKIÍRÁS. A verseny meghirdetője: Időpontja: március 11. (péntek) 10:00

V. SZENTESI MULTIMÉDIÁS BIBLIAISMERETI VERSENY VERSENYKIÍRÁS. A verseny meghirdetője: Időpontja: március 11. (péntek) 10:00 V. SZENTESI MULTIMÉDIÁS BIBLIAISMERETI VERSENY VERSENYKIÍRÁS A verseny meghirdetője: Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes, Kossuth tér 2., 6600 honlap: motto oktatóportál: kissbalint.hu motto.kissbalint.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Versenynaptár tanév

Versenynaptár tanév Versenynaptár 2016-2017 tanév 7-12. osztály NÉV Bendeúz Tudásbajnoksá Bolyai matematika csapat Szeptember véén szavaló 6 levelezős forduló + meyei 2017. 2016. szept. 19. 2017.05.27. 04.07.+ orszáos döntő

Részletesebben

Kémia Tanulmányi Verseny

Kémia Tanulmányi Verseny HAGIT 5 PRÓBA Hagyomány unkhoz híven ebben az évben is folytatjuk a HAGIT 5 PRÓBÁT a 7-8. osztályos fiúk és lányok számára ( 2000 és azután születettek). Jelentkezni lehet iskolánként, nemenként három-három

Részletesebben

V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL

V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL Versenykiírás Versenyszabályzat 2014 / 2015 tanév 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 184. Fesztivál-versenyrendező: Oboás Társaság Alapítvány 1202 Budapest, Vaskapu

Részletesebben

Versenyszabályzat. felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához. Budapest 2016.

Versenyszabályzat. felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához. Budapest 2016. Versenyszabályzat felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához Budapest 2016. 1 Versenyszabályzat felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós Verseny szervezésére és lebonyolításához

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben