SZATMARI MAGYAR HIRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZATMARI MAGYAR HIRLAP"

Átírás

1 Jövõt építünk, biztonságot teremtünk Pataki Csabával, az RMDSZ Szatmár megyei elnökével, szenátorjelölttel beszélgettünk a december 9-i parlamenti választások tétjérõl, fontosságáról. Elsõdlegesen arról, hogy a helyhatósági választások után kialakult helyzet után hogyan készülnek a december 9-i megmérettetésre? Folytatás a 3. oldalon Színes program a Mûvészeti Iskola Napjain A Szatmárnémeti Mûvészeti Iskola Napjai címmel rendezvénysorozatra kerül sor, jelentette be Mircea Deac, a Mûvészeti Iskola igazgatója. Ma 17 órától veszi kezdetét a rendezvénysorozat, ünnepélyes megnyitóval, valamint klasszikus zene és vers esttel a Poesis Multikulturális Központban. Folytatás a 12. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 20. kedd VIII. (XXX.) évf (2206.) szám 12 oldal ára: 1 lej Az RMDSZ-es polgármesterek magyarul beszélõ rendõröket kérnek Napi jegyzet Brassó 25 éve Szõcs Péter Az erdõdi polgármesteri hivatal gyûléstermében tartották meg tegnap a Közbiztonságot Felügyelõ Területi Bizottság (ATOP) soron következõ gyûlését. A környék harminc településének Krasz na terebestõl Hadadig polgár - mes tere vagy alpolgármestere és a vidéki õrsök rendõrfõnökei azért ültek össze, hogy beszámoljanak a helyi tanácsok, a rendõrõrsök és a lakosság közötti együttmûködésrõl, megvitassák a mindegyiküket érintõ, közös, illetve az egyedi közbiztonsági problémákat és hathatós Több, mint ötven új átkelõhely a román-magyar határon Több, mint ötven új közúti határátkelõhely létesülhet Magyarország és Románia között - közölte a magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A közlemény szerint Völner Pál magyar infrastruktúráért felelõs államtitkár pénteken arról állapodott meg Ovidiu Ioan Silaghi közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel és Septimiu Buzaºu közlekedési államtitkárral, hogy megkezdik a tárgyalásokat a közös határszakaszon kijelölendõ, a tervek szerint 57 új közúti határátkelõhely megépítését lehetõvé tevõ keretegyezményrõl. A szatmárnémeti, közúti és vasúti témában folytatott megbeszélésen a román fél a belügyminisztérium államtitkárát jelölte ki fõtárgyalónak, míg magyar részrõl Völner Pál vezeti az egyeztetéseket - áll a dokumentumban. A tárca tájékoztatása szerint a tervezett magyar-román keretegyezmény a Szlovákiával létrejött és ratifikált, államhatáron található és megépítendõ utakhoz tartozó közúti határátkelõhelyekrõl szóló megálla - podás mintájára készülne. A dokumentum mellékletében nevesítendõ utak, hidak, kompok, kerékpárutak létre - hozása és fejlesztése újabb, külön államközi szerzõdések megkötése nélkül is lehetségessé válik. A mi - nisztérium tájékoztatása szerint a megoldásokat keressenek ezek kiküszöbölésére, illetve a vidéki tanügyi intézmények körüli közbiztonság fokozásának javítására. Folytatás a 12. oldalon magyar-román határszakasz 448 kilométer hosszú, amelyen jelenleg 10 közúti határátkelõ van, egymástól átlagosan 45 kilométer távolságra. A felmérések szerint további 57 határátkelõ kiépítésére várható reális igény. Megvalósításuk esetén a határt 6,7 kilométerenként lehet majd keresztezni, ami nyugat-európai példák alapján is kielégítõnek mondható - olvasható a közleményben. A csaknem negyed százada történt brassói munkás tüntetéseket keveset emlegetik. Nem sokat tudunk az akkor zajlott eseményekrõl, de ehhez képest is meglepõen kevés szó esik róluk. Az november 15-én kitört elégedetlenséget még aznap elfojtották, az események híre csak három-négy nap múlva érte el a szabad világot, a kommunista vezetés minden erõfeszítése ellenére. Az eseményekrõl többnyire az utóbb megbüntetett résztvevõk visszaem lé ke - zéseibõl értesülhetünk, nem került sor a rend - õrség, az állambiztonsági szolgálat vagy más intézmények vonatkozó iratainak feltárására, még kevésbé a kegyetlen megtorlásban részt ve - võk felelõsségre vonására és az áldozatok kár - pótlására. Folytatás a 2. oldalon A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. Díjazták a nõi kosárlabda csapatot Tegnap került sor a Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda csapata által az utóbbi idõkben elért sikerek elismerésének díjazására. Dorel Coica polgármester, Radu Roca alpolgármester, valamint Adrian ªtef megyei tanácselnök a keret tagjainak az oklevél mellett egy szál rózsát is adott. Folytatás a 4. oldalon A szennyezõ fizet! elvét érvényesítik Az Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti, a Túr Menti Védett Területek hivatalos gondnokaként ez év áprilisában egy újabb projektet indított A szennyezõ fizet! a Túr Menti Védett Területeken is címmel. A projekt célja a védett területen illegálisan épülõ létesítmények felszámolása. Folytatás a 6. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Külföld-belföld november 20., kedd Napi jegyzet Brassó 25 éve Folytatás az 1. oldalról Mint annyi mást jelenkori tör - ténelmünkben, ezeket a szerencsétlen 25 évvel ezelõtti novemberi brassói napokat is amnézia sújtja. A 1987 Romániájában általánossá vált a hiány a mindennapi élet minden terén. Élelmiszer fejadagok, fûtés- és áramszünetek feszültté tették a köz - hangulatot és csaknem elviselhetetlenné az életet, fõként az ország mesterségesen felduzzasztott ipari nagyvárosaiban. Ilyen volt Brassó, ahol különösen nagyszámú elsõ generációs városlakó élt az újonnan emelt tömbház rengetegekben, meglehetõsen kiszolgáltatott helyzetben. A robbanásig feszült helyzetben a szikrát az jelentette, hogy a kamiongyár vezetõsége elvonta a dolgozók bérét. Volt olyan munkás, aki fizetésének kevesebb mint felét kapta meg, a szelvényen csak egy szócska állt indoklásként: social azaz társadalmi célú megvonás. Elõször az éjszakai váltás dolgozói kapták kézhez a fizetési cédulákat és miután a követelt magyarázatot nem kapták meg, beszüntették a munkát. Az egész éjjel felgyülemlett feszültség reggel, a váltásra érkezõ munkásokkal megtöbbszörözõdött. A gyár vezetõ - ségétõl a munkások nem nyertek sem magyarázatot, sem megértést, így eldöntötték, hogy panaszaik meghallgatásáért a megyei pártbizottság elé vonulnak. A félelem miatt, az elégedetlenek közül, csak pár százan vállalták a városba vonulást, de az út során más gyárak dolgozói is csatlakoztak, diákokkal és más városiakkal együtt. A felvonulás során vált az egyszerû bérkövetelésbõl politikai tüntetés, himnuszt énekelve és a rendszer vezetõjének lemondását követelve. A pártközpontnál ismét nem találtak meghallgatásra a tüntetõk, így betörtek az épületbe és látva az ott felhalmozott, a közemberek számára elérhetetlen élelmiszer és ipari cikkeket, törni-zúzni kezdett. Ahogy a nap leszállt, az államvédelmi alakulatok körbevették a belvárost és a zavargásba torkolt tüntetést erõszakkal feloszlatta. Már a gyártól a központig tartó felvonulás során munkásnak öltözött szekuritátés ügynökök álltak menetelõk közé, a mellékutcákból sötétített ablakú autókból készítettek fényképeket, így könnyedén azonosítani tudták a tüntetõket és a hangadó vezetõegyéniségeket. A megtorlás gyors volt és kegyetlen. Több száz résztvevõt tartóztattak le, akiket a majd két hétig tartó vizsgálatok alatt vertek, éheztettek és megvonták az alvás lehetõségét. Több tíz kilót fogytak és gyógyíthatatlan sérüléseket, betegségeket szereztek. Egy zárt tárgyaláson formailag enyhe ítéletek születtek: fél évtõl két évig terjedõ börtön, amelyet a munkahelyen kellett letölteni, de mellékbüntetésként mindenkit más helységbe telepítettek, családjuktól elválasztva. A romániai kommunista vezetés teljes hírzárlatot rendelt el, jó oka volt a titkolózásra: a Nyugat számára e megmozdulásokból és kegyetlen leverésébõl vált világossá a rendszer igazi arca, amelyet addig humánusabbnak, a szovjet rendszertõl elszakadni vágyónak hitt. A romániai kommunista vezetést is megdöbbentette az elégedetlenségek hevessége és a tüntetés szinte pillanatok alatt több ezresre duzzadó mérete. Ha addig így-úgy népszerûnek hihette is magát, itt világossá kellett válni számára, hogy a tömegek támogatása rég kiürült illúzió. De ami még súlyosabb, a merev és szolgai végrehajtáshoz idomított vezetés képtelen volt kezelni a kialakult konfliktust, csak a nyers erõt tudta alkalmazni. Nem létezett már a tárgyalás kultúrája de szándéka sem, a kiéhezett és végsõkig elkeseredett tömegnek nem maradt más választása, csak törni és zúzni tudott ben még alig két éve történt eseményeket még meglehetõsen könnyedén fel lehetett volna tárni. A részleges visszarendezõdés közepette ez elmaradt, ahogy a megtorlásban közvetlenül felelõsök elszámoltatása is. Ez utóbbiak sorsáról inkább az ellenkezõ mondható el: az átmenet kifejezett haszonélvezõi. Néhányan a törvényhozás tagjai, mások sikeres vállalkozóként milliárdos vagyonra tettek szert és közéletünk aktív alakítói. Az áldozatok neve közben lassan feledésbe merül, az átmenet vesz teseiként a bezárt és tönkretett gyárakból utcára kerültek, ki munkanélküliként, ki betegnyugdíjasként. Így negyedszázaddal ezelõtt történteket felidézni erkölcsi kötelesség, de tanulság és magyarázat is mai felemás közéletünk alakulására. Szõcs Péter ISSN: Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Crin Antonescut nem idegesítik a magyarok Victor Ponta miniszterelnök kivizsgálást ígért a kormányhivatalokból terjesztett magyarellenes kampánylevelek ügyében, Crin Antonescu szenátusi elnök pedig butaságnak nevezte, hogy idegesítené õt a magyarok jelenléte közölte a két politikus az Erdélyben tett nyilat - kozataiban. A decemberi választások megnyerésére legesélyesebbnek tartott kormányzó Szociál-liberális Szövetség (USL) társelnökei választási kampánykörutat tettek a hétvégén Erdélyben, amelynek során a magyarsággal kapcsolatos nézeteikrõl is beszéltek. Ponta nem a magyarellenes ek tartalmát, hanem az állami infrastruktúrának a kampányban való felhasználását ítélte el. Noha a kormány politikai irányítással mûködik, a közigazgatásban dolgozók feladatuk ellátása közben nem politizálhatnak. Biztosíthatom önöket, hogy ha beigazolódnak a vádak, a tetteseket felelõsségre vonjuk jelentette ki Victor Ponta. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az Országos Diszkriminációellenes Tanács - hoz fordult amiatt, hogy a pénzügy - minisztérium és a mezõgazdasági tárca több száz alkalmazottjának munkahelyi elektronikus postacímére szétküldték az USL egyik képviselõjelöltjének nacionalista felhívását, aki azzal próbálja mozgósítani a választókat, hogy a magas román részvétel kiszorítaná az RMDSZ-t a parlamentbõl. Crin Antonescu liberális pártelnök, az USL államfõjelöltje Marosvásárhelyen óriási butaságnak nevezte az RMDSZ elnökének azon feltételezését, hogy õt idegesíti és zavarja a magyarok jelenléte Romániában. A magyarok nagyon sok jó dolgot csináltak, például ezt a gyönyörû Kultúrpalotát is, amely Románia egyik legszebb épülete fogalmazott Marosvásárhelyen Antonescu, aki szerint Kelemen Hunor belépett az õt lejáratni óhajtók kórusába. Magyar honfitársaink ugyanolyan emberek, mint mi, hibákkal Gumicsónakos csempészek November 16-án, 19 óra körül a szar - vaszói határrendészet a Tisza romániai partján járõrözõ egysége figyelt fel arra a csoportra, akik nagy terjedelmû csomagokat cipelve igyekeztek az ország belseje felé. A határrendészek megállásra szólí - tották fel a csoport tagjait, akik azonban nem engedelmeskedtek a felszólításnak, hanem csomagjaikat eldobva a Tiszába ugrottak és átúsztak Ukrajna területére. A vízben lévõ csempészek megállítása érdekében a határrendészek hat figyelmeztetõ lövést is leadtak a levegõbe szolgálati fegyverükbõl, de ezzel sem sikerült megállítani õket. Az incidenst követõen azonnal értesítették az ukrán határrendészeket, akik a Tisza ukrán partján várták a menekülõket és sikerült is két, ukrán állampolgárságú csempészt feltartóztatniuk. A folyópart átvizsgálá sa - kor a határrendészek egy, a csempészek által használt gumicsónakra és 15 nagy, fekete bejlonba csomagolt bálára bukkantak, melyekben doboz, ukrán zár jegyû cigaretta volt. Bár még csak a hó - nap közepén vagyunk, eddigi rajtaütéses akcióik során a határrendészeknek Az RMDSZ a gyermekek jogaiért is kiáll Az UNICEF-fel és a Save the Children Romania Alapítvánnyal írt alá támogatási szerzõdést az RMDSZ. A szövetség csatlakozott ahhoz a 10 pontos kiáltványhoz, amelyet a romániai gyermekek védelme érdekében dolgozott ki az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF) és a Save the Children Romania Alapítvány. A Kiáltvány Románia gyermekeiért tíz olyan célt fogalmaz meg, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak a hatóságok számára a döntéshozatalban, a gyermekek jogait érintõ intézkedések, programok és stratégiák kidolgozásában és alkalmazásában, a törvényes keret javításában. A dokumentum prioritásként kezeli a minõségi szociális szolgáltatások biztosítását a gyermekek védelme, a családtól való elválasztásuk megelõzése érde ké - ben, a hátrányos helyzetû roma gyerekek társadalmi integrációját, a gyermekerõszak megelõzését, a fogyatékkal élõ gyermekek védelmét. Cél mindemellett a minõségi egészségügyi szolgáltatás biztosítása az anya és a gyermek számára, a gyerekek szellemi egészségét biztosító szolgáltatások fejlesztését, a minõségi oktatáshoz való hozzáférés minden gyerek számára. A dokumentum fontosnak tartja a közszféra és a civil szervezetek közötti együttmûködés megszilárdítását, a gyermekek bevonását az õket érintõ döntések meghozatalába, ugyanakkor hatékonyabbá kívánja tenni a gyermekvédelmi jogok alkalmazásának mo ni- to rizálását és koordinációját. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ azért támogatja a kezdeményezést, mert és értékekkel. Románia legelismertebb nemzeti kisebbségi csoportját képezik mondta a liberális pártelnök. Antonescu ugyanakkor kifejtette: nem tûri, ha egy másik ország miniszterelnöke választási tanácsokat ad román állampolgároknak és azzal sem ért egyet, hogy Románia államfõje hozzádörgölõdzik ehhez a kormányfõhöz mondta a liberális politikus, aki ezzel Orbán Viktor miniszterelnökre utalt. doboz, ukrán zárjegyû, körülbelül lej értékû csempészett cigarettát sikerült lefoglalniuk novemberben. Ebbõl a legnagyobb mennyiséget ( csomagot), egy mikrobuszban elrejtve találták. Sz. K. M. ezek a szövetség parlamenti választásokra kidolgozott programjába foglalt céljait tükrözik, mindemellett fontosnak tartja a civil szervezetekkel való folyamatos együttmûködést, hiszen így születhetnek meg a különbözõ kérdésekben a legjobb megoldások. A szövetségi elnök emlékeztetett, hogy az RMDSZ választási programja többek között szorgalmazza a kiskorú és családügyi törvényszékek felállítását ország - szerte, valamint a speciális tréning programok kidolgozását a bírák számára. A program kimondja: a társadalmi kirekesztettség, a gyermekszegénység felszámolása csakis terület-alapú, integrált, célirányos, rugalmas és összehangolt fejlesztés-elvû beavatkozások bevezetése által lehetséges. Sz. K. M.

3 2012. november 20., kedd Események Esélyeid Fesztivál sok színes programmal A Szatmári Tanügyiek Házának szervezésében idén már tizenharmadik alkalommal rendezik meg az Esélyeid Fesztivált, amelynek megnyitójára tegnap került sor. Jövõt építünk, biztonságot teremtünk Pataki Csabával, az RMDSZ Szatmár megyei elnökével, szenátorjelölttel beszélgettünk a december 9-i parlamenti választások tétjérõl, fonntosságáról. Elnök úr, a helyhatósági választások után kialakult helyzet után hogyan készülnek a december 9-i megmérettetésre? Nem titok, hogy a tavaszi választások új helyzetet teremtettek. Elvesztettünk olyan meghatározó pozíciókat a helyi és megyei önkormányzatokban, amelyek létfontosságúak voltak. Nemcsak deklaratív szinteken érezhetõ veszteség. Azokban a közintézményekben, amelyek csúcsvezetését elvesztette az RMDSZ teljesen új helyzet állt elõ. Azok a szatmáriak, akik figyelik a sajtót, érzékenyebbek a közélet változásaira, illetve akiknek volt dolguk ezekben az intézményekben, tudják mirõl beszélünk. Egy erõs magyarellenes hangulat alakult ki, a prioritások áttevõdtek a többségi nemzeti értékek megerõsítésére. Mi is a kisebbségi értékek mellett tettük le a voksunkat, de az önkormányzati munka során megtartottuk az egészséges egyensúlyt, ami hiszem, hogy nem volt sértõ senki számára. Most már a román szatmáriaktól is visszahallom azt, hogy már õket is zavarja, hogy mik most a prioritások. Mint a 60 méteres román lobogótartó, illetve a több tízméteres zászló a Szatmár Megyei Tanács épületének beborítására. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 pont kívánunk lenni, a mérleg nyelve ha úgy tetszik. Biztonságot kell teremtenünk, jövõt kell építenünk itthon, a szülõföldünkön, a békés együttélés jegyében. Csak így tudjuk megvédeni, ami a mienk, és csak így tudunk hasznos képviseletet biztosítani Bukarestben. Látszik, hogy mióta az RMDSZ-t félreteszik a törvényhozási kérdésekben, óriási problémák vannak a fõvárosban is. Az európai pénzek lehívása akadozik, nõ a bizonytalanság. Már a románság részérõl is érkeznek jelzések a kilátástalanság növekedésérõl. A baj Tegnap délben elõadásokkal, megbeszélésekkel rajtolt el az Esélyeid Fesztivál, melyet idén is a Szatmári Tanügyiek Háza, a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökséggel, a városi és megyei önkormányzattal, a könyvtárral és a megyei tanintéz - ményekkel közösen szervez. A megnyitón Baranyai Tibor, a Traian Vuia Technikai Kollégium igazgatója beszélt a fiatalok szakmai tovább kép - zésének fontosságáról, a Szatmár Megyei Munkaerõ-elosztó Hivatal munkatársa, Ana Rogojan pedig ismertette a megyei munkaerõpiaci lehetõségeket. A programok azonban nem értek véget tegnap délután, a fesztivál eseményei, melyekben a megyei tanintézmények is részt vesznek, péntekig tartanak. Ma kora délután a Szatmár Megyei Tanács termében az iskolai erkölcsös magatartásról, magaviseletrõl tartanak elõadást, délután három órától pedig a pedagógusházban rajzokból és ikonokból álló kiállítást mutatnak be. A sárközújlaki középiskolában általános mûveltségi vetélkedõt rendeznek, az Unio Iskolaközpontban pedig szimpóziumra kerül sor. Szerdán, november 21-én egy órától ökológiai, egészségvédelmi programokra kerül sor a Ioan Slavici Fõgimnáziumban. Csütörtökön, november 22-én a Szatmár Megyei Tanács kistermében az iskolaelhagyás ellen irányuló foglalkozásra kerül sor, kettõtõl pedig a szatmárnémeti 10-es Számú Általános Iskolában rendeznek közös akciót a szülõkel és diákokkal. Szintén ebben az órában mutatják be a Traian Vuia Technikai Kollégium Fiatalok vállalkozásismereti nevelése tájékozódás és lehetõség címû projektjét, amelyben a szatmári tanintézmény a vásárosnaményi Wesley János Többcélú Intézmény partnereként vesz részt, Vámfaluban, a helyi iskolában pedig nyílt napot tartanak. Pénteken délután kettõtõl a Szatmár Megyei Tanács termében az angliai továbbtanulási lehetõségekrõl hallhatnak az érdeklõdõk, délután négytõl ugyanitt rendez találkozót a Szatmár Megyei Diáktanács. A felsoroltakon kívül azonban sok egyéb érdekes foglalkozást és programot kínál még az idei fesztivál. B. K. Úgy érti a közhangulatot borzolják ezek a megnyilvánulások? A visszajelzések azt mutatják, hogy az emberek biztos jövõre vágynak és biztonságra, aminek érintenie kell az ország helyzetét, illetve saját családjuk mindennapi életét is. Manapság a helyhatósági választásokon gyõztes pártszövetségtõl csak be nem tartott ígéreteket és országos politikai botrányokat kapott. Ez az általános bizalmatlanság kihatással van a gazdasági helyzetre is mind országos, mind pedig helyi szinten. Az emberek konkrétumokra vágynak, az üres, nemzeti érzelmeket borzoló uszítások helyett, fõleg egy ilyen megyében, mint Szatmár. Én, mint szatmári szomorú vagyok, amiért az elmúlt hónapokban csak ez jutott nekünk osztályrészül. A román pártok már a kampány elsõ napjaiban egymás torkának estek a sajtóban is, de szó szerint az utcákon is. Nem foglalkoznak a megye ügyeivel sem, de legkevésbé foglalkoznak a közösségünk gondjaival. Azért kell mi sikeresebbek legyünk ezen a választáson, mert létkérdés mindannyiunknak, hogy lesz-e, aki az uszító politizálás helyett megoldást keres gondjainkra Változtat ez a helyzet valamit a választókkal való kommunikációban, már ami az RMDSZ-t illeti? Logikus lenne sokak szerint, hogy vegyük fel a kesztyût, és az õ eszközeikkel induljunk a kampányba. Az RMDSZ sem most, sem pedig az elmúlt évtizedekben nem a nacionalista érzelmekre alapozva, azokat felkorbácsolva hívta az embreket az úrnákhoz Szatmár megyében. Biztos azonban az, hogy a Bukarestben rosszul meghozott vagy meg nem hozott döntések minket is érintenek, itthon. Azért kell ott legyünk Bukarestben, azért kell ez a választás sikeres legyen az RMDSZ szempontjából, hogy lehetõségünk legyen tenni ennek a biztonságnak a megteremtéséért. Mennyi szavazatra lenne szükség a sikerhez? Igaz, hogy a választások sikerét szavazatszámokban mérik, de úgy érzem, most nem ez a legfontosabb. Arra gondolok, hogy ha az emberek továbbra is partnerként tekintenek a Szövet sé - günkre, és ezt a köteléket újra meg tudjuk erõsíteni a kampányban és az azt követõ periódusban, akkor sikeresek vagyunk mindannyian, együtt. Egyébként 2008-ban a Nagykároly-Tasnád von - záskörzetét jelentõ képviselõi körzetben négy szavazat hiányzott ahhoz, hogy elsõ körbõl megnyerjük a körzetet. Lehet, ha ez sikerül, egy képviselõvel több mehetett volna Szatmár megyébõl Bukarestbe. Talán az a négy hiányzó szavazat épp az Önök újságolvasói között van, és hiszem, hogy december 10-én, a parlamenti választások után megfordul ez a helyzet. Nem a hiányzó, hanem a plusz szavazatokról fogunk majd beszélni, mert mindannyiunk érdeke a biztos jövõ és a biztonság megteremtése, amire az RMDSZ csapata a garancia. Nem élvez prioritást az északerdélyi autópálya építése Az észak-erdélyi autópálya tovább - építése attól függ, hogy mekkora összeget tud kialkudni Románia az Unió as költségvetésébõl - mondta Victor Ponta, hozzátéve: az állami költség ve tés - bõl csak kisebb összegeket utalhatnak ki részmunkálatokra. A miniszterelnök hangsúlyozta, autópályaépítés terén elsõbbséget élvez a Nagylak-Arad-Temesvár- Szeben-Bukarest sztráda, azaz a 4-es számú páneurópai folyosó, illetve a 9-es számú folyosó, amely észak-dél irányban szeli át az országot. Az észak-erdélyi autópálya fontossági sorrendben a harmadik mondta Victor Ponta. Sz. K. M.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Közelkép november 20., kedd Kosárlabda verseny az egészség jegyében Kosárlabda és streetball versenyre került sor november 16. és 17. között a szatmérnémeti Grigore Moisil Általános Iskolában, az Iskolai nevelés kosár - labdázás által elnevezésû projekt keretén belül. A verseny célja az volt, hogy népszerûsítsék a testnevelést és a sportot a diákok körében, valamint az egészséges életmódot. A rendezvény koordinátora Cecilia Nastor, a Grigore Moisil Iskola tanára. A rendezvény közremûködõi a Szatmár - németi Drogellenes, Megelõzési és Tanácsadási Központ, a Sport Min - denkiért Megyei Egyesület, a Szatmár Megyei Fõtanfelügyelõség, a Doamna Stanca Fõgimnázium, a Ioan Slavici Fõgimnázium, valamint a Szatmárnémeti Sportlíceum. A verseny a Grigore Moisil Általános Iskola sporttermében zajlott, melyre összesen 280 diák, 70 csapatot formálva nevezett be Szatmárnémetibõl, Avasfelsõfalúból, Pusztadarócról, Zilahról, vala - mint Máramarosszigetrõl. A ren dez vénynek azért is volt nagy sikere, hiszen minden korosztály képviseltette magát, elsõ osztálytól tizenkettedikig. Egy csapat 4 emberbõl állt. Az eredmények a következõk: I-II. osztályos kategória, fiúk. I. hely, az Avram Iancu általános Iskola, II. hely, a Ion Creangã Általános Iskola, III. hely, Ion Creangã Általános Iskola, IV. hely, az Avram Iancu általános Iskola. III-IV. osztályos kategória, lányok. I. Lassan csökkenõ gyermekhalandóság Világszerte csaknem a felére csökkent a gyermekhalandóság 1990 óta az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF szerint; míg 22 éve még több, mint 12 millió öt év alatti gyermek halt meg, addig 2011-ben 6,9 millió. Az UNICEF által New Yorkban ismertetett jelentésbõl kiderült: 1990-ben ezer élveszületésre 87 haláleset jutott, tavaly viszont már csak 51, ami 41 százalékos csökkenést jelent. Az elõrelépések ellenére az ENSZ által meghirdetett millenniumi célokban az szerepel, hogy a gyermekhalandóságot 2015-ig kétharmadával kell visszaszorítani. A kedvezõ adatok mögött egyenlõtlenségek mutatkoznak: a legnagyobb kockázatok a legszegényebb és a legfiatalabb gyerekeket érintik. Az öt év alattiaknál a halál leggyakoribb okai a terhesség alatti komplikációk és a születés. A halálesetek 40 százalékát az elsõ 28 napban észlelték, 2011-ben csaknem hárommillió újszülött nem élte túl az elsõ négy hetet. Különösen nagy a fekete-afrikai és délázsiai országokban annak a kockázata, hogy a gyerekek elkerülhetõ vagy kezelhetõ betegségekben halnak meg. A legmagasabb a gyermekhalandóság Sierra Leonéban, ahol tavalyi adatok szerint ezer élveszületésre számolva 185 gyerek nem éli meg az ötödik születésnapját. Összehasonlításképpen: a világ egyik legfejlettebb országában, Németországban három ez a szám ben öt országra koncentrálódott az öt évnél fiatalabb gyerekek halálozásának többsége: Indiára (24 százalék), Nigériára (11 százalék), a Kongói Demokratikus Köztársaságra (7 százalék), Pakisztánra (5 százalék) és Kínára (4 százalék). Több ország is látványos javulást ért el: Laoszban 72, Kelet-Timorban 70, Libériában 68, Bangladesben pedig 67 százalékkal szorult vissza a gyermekhalandóság 1990 és 2011 között. A halálesetek kétharmadát tüdõgyulladás, hely, a Grigore Moisil Általános Iskola, II. hely, a Szatmárnémeti Sportlíceum, III. hely, a Grigore Moisil Általános Iskola, IV. hely, a Szatmárnémeti Adep Sport Klub. III-IV. osztályos kategória, fiúk. I. hely, a Grigore Moisil Általános Iskola, II. hely, az Avram Iancu Általános Iskola. V-VI. osztályos kategória, lányok. I. hely, a Grigore Moisil Általános Iskola, II. hely, az Avram Iancu Általános Iskola. V-VI. osztályos kategória, fiúk. I. hely, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont, II. hely, a Grigore Moisil Általános Iskola, III. hely, a Grigore Moisil Általános Iskola. VII-VIII. osztályos kategória, lányok. I hely, az Avasfelsõfalúi 3-as Számú Általános Iskola, II. hely, a Grigore Moisil Általános Iskola, III. hely, az Avram Iancu Általános Iskola. VII-VIII. osztályos kategória, fiúk. I. hely, a Zilahi Gheorghe Lazar Általános Iskola, II. hely, az Avasfelsõfalui 3-as Számú Általános Iskola. IX-XII. osztályos kategória, lányok. I. hely, a Szatmárnémeti Sportlíceum, II. hely, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont, III. hely, a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium, IV. hely, a Szatmárnémeti Sportlíceum. IX-XII. osztályos kategória, fiúk. I. hely, a máramarosszigeti Dragoº Voda Fõgimnázium, II. hely, a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium, III. hely, a márama - rosszigeti Dragoº Voda Fõgimnázium B. G. hasmenés vagy a malária okozza. Az UNICEF számításai szerint naponta 19 ezer öt év alatti gyerek hal meg a világon, ez 14 ezerrel kevesebb az ben tapasztaltnál. Az ENSZ Gyermekalapja elsõsorban az oltási kam - pányoknak, a javuló higiéniának és ivóvíz-ellátásnak, illetve olyan óvintéz - kedéseknek, mint a maláriát terjesztõ szúnyogok ellen védõ moszkitóhálónak tulajdonítja az elõrelépést. Európában Románia vezeti a feketelistát Romániában kétszer akkora a gyermekhalandóság, mint Európában derül ki az Eurostat felmérésébõl. Eszerint az európai átlag 4,1 az hez, míg Romániában 9,5 az hez. Az es adathoz képest ugyanakkor jelentõsen csökkent a mutató: akkor ezerbõl 27 csecsemõ halt meg a születést követõen. Az elhalálozások mintegy 50 százalékát a magzati korban fellépõ, illetve öröklött rendellenességek okozzák olvasható a felmérésben, amely a csecsemõhalál további okai között légúti fertõzéseket (30 százalékban), valamint a baleseteket (10 százalékban) említi meg. A légzõszervi megbetegedések a csecsemõknél a morbiditás és mortalitás legfõbb tényezõi, ezek közül a tüdõgyulladás a leggyakoribb. Uniós szinten az országban a legmagasabb a tüdõgyulladás okozta gyerekhalandóság, ezzel Románia olyan államokat elõz meg, mint India, Banglades és Nigéria ben a csecsemõhalandóság 29 százalékát ez a gyógyítható kór okozta. Annak ellenére, hogy a tüdõgyulladás miatti halálesetek 99 százalékát a fejlõdõ országokban jegyzik, Románia a halálesetek számát illetõen elsõ marad az EUban ben 1,3 millió 5 év alatti gyerek esett áldozatául ennek a kezelhetõ betegségnek. Díjazták a Városi Sportklub nõi kosárlabda csapatát A Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda csapata által az utóbbi idõkben elért sikerek elismerésének díjazására jobb idõpontot nem is választhatott volna a város vezetõsége, ugyanis a tegnap délelõtti esemény elõtt bõ tizenhat órával a VSK a bajnokság egyik legnagyobb rangadóján, hatalmas csatában 81:75-re nyert hazai pályán a mindenkori legnagyobb rivális, az Aradi BC ICIM ellen. Dorel Coica polgármester, Radu Roca alpolgármester, valamint Adrian ªtef megyei tanácselnök a keret tagjainak az oklevél mellett egy szál rózsát is adott, de a kosarasokon kívül természetesen díjazták a szakmai stáb tagjait és a vezetõséget is. Az eseményrõl nem hiányoztak a mosolyra fakasztó pillanatok sem, ilyen volt, mikor a 197 centiméter magas szerb légiós, Dara Kovacsevics következett a díjazottak sorában, ekkor a polgármesternek egy lépcsõfokkal feljebb kellett állnia, hogy az oklevelet és a rózsát a szokásos puszi is kísérje. Radu Rocának két lépcsõfok kellett, de az amúgy ter metesebb ªtefnek is lábújjhegyre kellett állnia. Rövid üdvözlõ beszédében Coica a város részérõl további támo gatásáról biztosította a csapatot. Megpróbáljuk a legjobb feltételeket biztosítani a csapatnak, más sportágaktól is vontunk el pénzt, hogy a kosárlabda csapatnál ne legyenek gondok, de ezért eredményes szereplést is várunk el. Vasárnap este a csapat nagy örömet is okozott a szat máriaknak azzal, hogy sikerült legyõznie a rivális aradi csapatot, és ezért gratulálok az együttesnek mondta Coica. ªtef kiemelte, hogy egy ilyen élcsapat sokat jelent a városnak és megyének egya ránt, a VSK egyfajta hírnöke a me - gyének és Szatmárnémetinek itthon és külföldön is. Nekünk a várossal vannak közös terveink, a megye az Olimpia révén a futball mellett áll, de mivel a város is részt vállal a támogatásból, mi is szeretnénk segíteni a Városi Sportklubot jegyezte meg ªtef. A díjazottak: Diana Moldoveanu, Szmutku Renáta, Rada Giurgiu, Nagy Anita, Monica Ivan, Szlimák Hajnalka, Khadijah Whittington, Shanika Freeman, Utahya Drye, Dara Kovacsevics, Italee Lucas, Annemarie Pãrãu, Orosz Andreea, Dan Fleºeriu (vezetõedzõ), Cecilia Nastor (másodedzõ), Fülöp György (erõnléti edzõ), Bendó Csaba (kinoterapeuta), Valeriu Neagu (klubelnök), Florin Mureºan (szakosztályelnök). A bajnokság állása 1. Szatmárnémeti : Arad : Sepsiszentgyörgy : Târgoviºte : Temesvár : Alexandria : Gyulafehérvár : Craiova : Brassó : Marosvásárhely : Sportul : Rapid : Kolozsvár : Olimpia : Nagyvárad : A szatmári kosaras lányok vezetik a bajnoki tabellát Miközben a VSK az Arad ellen a 8. fordulóból korábban elmaradt mérkõzését pótolta vasárnap este, a hét végén a Nemzeti Ligában a 11. forduló találkozóit rendezték meg. Ebben a körben a szat - mári alakulat a program szerint szabad na - pos volt, az aradiak pedig már koráb ban lejátszották soros meccsüket. A bajnokság megnyerésére a VSK és az ICIM mel letti legesélyesebb együttes, a címvédõ Târgo - viº te vasárnap este sima gyõzelmet aratott Temes váron, ezzel az egy mást körbeverõ trió mindegyike egy-egy vereséggel áll a tabellán, melyet most a VSK vezet. A szat - máriak a mostani gyõzelem mellett 67:64- re kikaptak Târ go viº tén, az Arad pedig a szatmári vereség elõ tt hazai pályán 69:60- re legyõzte a címvédõt. A szatmári együttes a hétvégi bajnoki fordulóban a Te mes várt látja ven dégül, de ezt mege lõ - zõen csütörtökön 18 órától a FIBA Európa Kupa csoportkörének ötödik fordulójában a VSK a SISU Gentofte csapatát fogadja, és a még nyeretlen dánok ellen második gyõzelmét szeretné megszerezni, Dániában a szatmáriak 57:46-ra nyertek. Nemzeti Liga, a 11. forduló eredményei: Brassói Olimpia Craiovai SCM 47:55, Rapid Gyulafehérvári CSU 44:93, Bukaresti CSM Sportul Studenþesc Bukaresti Olimpia 87:44, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC Marosvásárhelyi Nova Vita 68:35, Alexandriai CSB Teleorman Kolozsvári U 89:47, Nagyváradi CSM Aradi BC ICIM 48:78, Temesvári BCM Danzio Târgoviºtei CSM 50:78. A 12. forduló (november 24.): Brassó Nagyvárad, Craiova Kolozsvár, Marosvá - sár hely Alexandria, Gyulafe hérvár Sepsiszentgyörgy, Sportul Studenþesc Rapid, Târgoviºte Olimpia, Szatmárnémeti Temesvár. Romász János

5 2012. november 20., kedd Sport Interlagos dönt a világbajnoki címrõl FORMA 1 Elmaradt a bajnokavatás a száguldó cirkusz utolsó elõtti futamán, a világbajnoki sorozatban most debütáló austini pályán, mivel a futam elõtt az összetettben tíz ponttal vezetõ Sebastian Vettel és a második Fernado Alonso is dobogóra állt a versenyt megnyerõ Lewis Hamilton mellett. A vadonatúj texasi aszfaltcsíkon az egész hétvégén a leggyorsabbnak bizonyuló, minden edzést megnyerõ és 100. versenyén induló Vettel kiválóan kapta el a rajtot, mögötte Mark Webber és Lewis Hamilton következett, Fernando Alonso pedig a hetedikrõl rögtön feljött a negyedik helyre. Massa a 11. pozícióból rajtolt, mert a Ferrari váltót cserélt kocsijában, ezt is csak azért, hogy Alonso egyet elõrelépjen a rajtrácson. A 15. körre Hamilton aki már a 2. körben a második helyre jött fel teljesen felért Vettelre és támadni kezdte a német világbajnokot. A 19. körben Webber autója megadta magát, így Alonso már a harmadik helyen állt, ekkor már valószínû volt, hogy elmarad a világbajnok-avatás. Az 56 körös verseny 25. körében Vettel-Hamilton-Massa-Button-Alonso- Ricciardo-Räikkönen-Rosberg volt a sorrend, de Massa, Button és Ricciardo akkor még nem volt kint kerékcserén. A 28. körben Raikkönen elment Massa mellett, feljött a harmadik helyre, majd a 35. körben Hamilton ért oda Vettel mögé, miközben a Ferrarik gyorsultak és lehagyták az elõzõ futam gyõztesét, Räikkönent. A 42. körben Lewis Hamilton átvette a vezetést Vetteltõl, három körrel késõbb pedig Button ment el Raikkönen mellett, megszerezvén az 5. pozíciót. Az utolsó 5 kör elõtt Hamilton- Vettel-Alonso-Massa-Button volt a sorrend, a középmezõnyben voltak helyezkedések, Maldonado például csapattársát, Sennát elõzte meg keményen. A végén Vettel még mindent megpróbált, de nem tudta Hamiltont megelõzni, így a vasárnap romániai idõ szerint 18 órakor kezdõdõ interlagosi Brazil Nagydíj elõtt csak három ponttal nõtt az elõnye. Austinban azért egy elsõség eldõlt, a Red Bull ugyanis megnyerte a konstruktõri világbajnokságot. A dobogósok nyilatkozata a verseny után Lewis Hamilton: Nagyon nehéz követni valakit az elsõ szektorban a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es kanyarokon át, mert akkora a tempó. Vettel mindig a 9-es kanyar kijáratánál növelte az elõnyét. Az a legfontosabb rész, ott tudta egy másodperc fölé tornászni a különbséget, én pedig folyamatosan kínlódtam, hogy közel maradjak hozzá - nyilatkozta Hamilton, akinek végül a 42. körben sikerült élre állnia, miután Narain Karthikeyan feltartotta Vettelt a tempós S-kanyaroknál. Most tényleg szerephez jutottak a lekörözöttek, de elõtte hányszor fordult elõ, hogy én jártam rosszul emiatt? Most viszont jól jött ki a lépés, és amikor Vettel Karthikeyan mögé ért már tudtam, hogy ez lesz az a kör. Feltekertem a motort a maximális fordulatszámra. Behúzódtam a belsõ ívre, õ azonban keményen védekezett. Erre kimentem inkább, ahol rám húzta az autóját, úgyhogy mázlim volt Sebastian Vettel: Hihetetlen verseny volt! Öt éve az Egyesült Államokban indultam elõször F1-es futamon, és nagyon jó volt visszatérni ide a századikra. A konstruktõri világbajnoki cím már megvan, örülök a csapat sikerének. A következõ lépést Brazíliában kell megtennünk, kicsit jobb a helyzetem, mint a verseny elõtt. Nehéz futam volt, Lewisnak egyszer volt jó esélye az elõzésre, de kihasználta és ezzel nyert is. Amikor beragadtam Karthikeyan mögé, lényegében tálcán kínáltam fel az elõzési lehetõséget Lewisnak. Nem voltam boldog a HRT miatt, de nem tehettem semmit. Utána már képtelenség volt visszaelõzni Lewist. Fernando Alonso: Az elsõ köröknek köszönhetem, hogy életben sikerült tartani a világbajnoki esélyemet, mindig rengeteget jelent, hogy nyerünk néhány pozíciót a rajtnál, most is ez történt. Esélyem sem volt Lewiszal és Sebastiannal versenyezni, nagyon messze voltak, ez a nap inkább arról szólt, hogy a visszapillantó tükröt figyeltem. Ez a harmadik helyezés felér egy gyõzelemmel, pénteken vagy szombaton senki sem gondolta volna, hogy csak három pontot veszítek Sebbel szemben, de megint nagyon jól sikerült a versenyem. Így maradt esélyem a Brazil Nagydíjra, ez volt a célom az egész idény során. Huszonöt százaléknyi esélyem maradt, ami nem túl nagy, de bármi megtörténhet Interlagosban, nekünk nem lesz vesztenivalónk. Büszkék Az ötödik ligában is véget ért az õszi idény pontvadászata LABDARÚGÁS A hét végén az ötödik ligában is lezárult az õszi pontvadászat, az A csoportban a Bogdánd végzett az élen, de a második Tasnádnak két elmaradt mérkõzése is van. V. Liga, 13. forduló, A csoport: Ákos Krasznabéltek 1-4, Decebal Domahida 2-2, Tasnádszántó Bogdánd 2-1, Hadad Királydaróc 3-0, Marna Gencs 1-0, Szopor Tasnád II 0-3, Erdõd Mezõterem 9-1. B csoport: Kökényesd Bikszád 1-2, Szatmárhegy Borválaszút 2-9, Száraz be - rek Vetéási Arsenal 1-0, Meggyes gom - bás Szamosdara 5-3. A Nagytar na Ma darász és az Avasújfalu Atletic mér - kõzést elhalasztották, míg az Egri állt. Az A csoport állása 1. Bogdánd Tasnád Decebal Tasnádszántó Domahida Mezõterem Hadad Marna Erdõd Krasznabéltek Gencs Ákos Királydaróc Szopor Amerikai Nagydíj, végeredmény 1. Lewis Hamilton (brit, McLaren-Mercedes) 1:35: óra 2. Sebastian Vettel (német, Red Bull-Renault) mp h. 3. Fernando Alonso (spanyol, Ferrari) mp h. 4. Felipe Massa (brazil, Ferrari) mp h. 5. Jenson Button (brit, McLaren-Mercedes) mp h. 6. Kimi Räikkönen (finn, Lotus-Renault) 1: p h. 7. Romain Grosjean (francia, Lotus-Renault) 1: p h. 8. Nico Hülkenberg (német, Force India-Mercedes) 1: p h. 9. Pastor Maldonado (venezuelai, Williams-Renault) 1: p h. 10. Bruno Senna (brazil, Williams-Renault) 1: p h. 11. Sergio Perez (mexikói, Sauber-Ferrari) 1: p h. 12. Daniel Ricciardo (ausztrál, Toro Rosso-Ferrari) 1: p h. 13. Nico Rosberg (német, Mercedes) 1: p h. 14. Kobajasi Kamui ( japán, Sauber-Ferrari) 1 kör h. 15. Paul di Resta (brit, Force India-Mercedes) 1 kör h. 16. Michael Schumacher (német, Mercedes) 1 kör h. 17. Vitalij Petrov (orosz, Caterham-Renault ) 1 kör h. 18. Heikki Kovalainen (finn, Caterham-Renault) 1 kör h. 19. Timo Glock (német, Marussia-Cosworth) 1 kör h. 20. Charles Pic (francia, Marussia-Cosworth) 2 kör h. 21. Pedro de la Rosa (spanyol, HRT-Cosworth) 2 kör h. 22. Narain Karthikeyan (indiai, HRT-Cosworth) 2 kör h. Feladták Mark Webber (ausztrál, Red Bull-Renault) 16 kör Jean-Eric Vergne (francia, Toro Rosso-Ferrari) 14 A vb állása, pilóták 1. Sebastian Vettel Fernando Alonso Kimi Räikkönen Lewis Hamilton Mark Webber Jenson Button Felipe Massa Romain Grosjean Nico Rosberg Sergio Perez Kobajasi Kamui Nico Hülkenberg Paul di Resta Pastor Maldonado 45 V. Liga 15. Michael Schumacher Bruno Senna Jean-Eric Vergne Daniel Ricciardo 10 Konstruktõrök 1. Red Bull-Renault Ferrari McLaren-Mercedes Lotus-Renault Mercedes Sauber-Ferrari Force India-Mercedes Williams-Renault Toro Rosso-Ferrari 22 vagyunk erre a Ferrarinál, élveznünk kell az utolsó hétvégét, aztán meglátjuk, mire megyünk. A B csoport állása 1. Bikszád Avasújfalu Kökényesd Borválaszút Atletic Vetés Egri Meggyesgombás Szárazberek Szamodara Madarász Nagytarna Szatmárhegy SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Magyar-román közös rendezésû Eb KOSÁRLABDA Az európai szövetség (FIBA Europe) végrehajtó bizottságának szlovéniai ülésén az a döntés született, hogy a magyar házigazdák kérésének engedve Románia csatlakozhat társrendezõként, az Eb-nek otthont adó városokat pedig késõbb teszik közzé. Újdonság, hogy a 2015-ös Eb-n már húsz csapat szerepel majd, és a több helyszínnel több szur - kolót tudunk bevonni, a határon túl várhatóan Temesváron és Nagyváradon lesznek meccsek nyilatkozta az MTI-nek tegnap Sterbenz Tamás, a magyar szö vet - ség fõtitkára. A románok kerestek meg bennünket, így szorosabb sportpolitikai együttmûködés valósulhat meg a két ország között, és természetesen a költ - ségek is jobban eloszlanak. A FIBA Europe elsõ alkalommal adta két országnak a rendezés jogát, s ez azt jelenti, hogy Magyarország és Románia válogatottjai rendezõként, selejtezõk lejátszása nélkül indulhatnak a kontinensviadalon. Ma gyar - ország tavaly december 18-án nyerte el az esemény rendezési jogát. Az eredeti ter vek szerint a csoportmérkõzéseket So pron ban és Gyõrben, a középszakaszt Veszprémben és Szombathelyen, helyosztókat pedig Budapesten bonyolították volna le. Vége az idénynek, de tovább játszanak LABDARÚGÁS Döntetlennel ért véget a magyar élvonalbeli bajnokság õszi idénye utolsó fordulójának zárómérkõzése, a Honvéd 1-1-re mérkõzött a szombathelyiekkel. A bajnokság még nem ért véget, ugyanis két fordulót lejátszanak a tavaszi idénybõl, a vasárnapi rangadón a Gyõr a Debrecent fogadja. NB I. 15. forduló: Budapest Honvéd Haladás 1-1 (Vécsei 51., ill. Ugrai 66.). A 16. forduló, péntek: Budapest Honvéd Siófok, Pécs Paks. Szombat: Újpest Diósgyõr, Kaposvár MTK, Kecs - kemét Ferencváros, Eger Haladás. Vasárnap: Gyõri ETO Debrecen, Pápa Videoton. A bajnokság állása: 1. Gyõri ETO 34 pont, 2. MTK 28, 3. Debrecen 25 (22-15), 4. Videoton 25 (20-13), 5. Budapest Honvéd 22 (24-22), 6. Kaposvár 22 (16-18), 7. Ferencváros 21, 8. Újpest 20 (23-20), 9. Diósgyõr 20 (13-17), 10. Pécs 19 (14-15), 11. Kecskemét 19 (18-21), 12. Haladás 17 (19-16), 13. Paks 17 (19-18), 14. Pápa 17 (15-23), 15. Eger 11, 16. Siófok 6. A továbbjutásért játszik a CFR LABDARÚGÁS Az utolsó elõtti fordulót rendezik meg ma és holnap a Bajnokok Ligája csoportkörében, a mai játéknapon a Kolozsvári CFR a továbbjutás szempontjából sors - döntõ meccset vív hazai pályán a Braga ellen, melyet Portugáliában már legyõzött 2-0-ra. BL, csoportkör, 5. forduló, E csoport: Nordsjaelland Sahtar Doneck, Juventus Chelsea. F csoport: BATE Bo riszov Lille, Valencia Bayern München. G csoport: Szpartak Moszkva FC Barcelona, Benfica-Celtic Glasgow. H csoport: Galatasaray Manchester United, Kolozs - vári CFR Sporting Braga. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Aktuális november 20., kedd A szennyezõ fizet! elvét érvényesítik Az Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti, a Túr Menti Védett Területek hivatalos gondnokaként ez év áprilisában egy újabb projektet indított A szennyezõ fizet! a Túr Menti Védett Területeken is címmel. Székelyföldi fiatalokat látott vendégül a SZMIT A projekt célja a védett területen illegálisan épülõ létesítmények felszámolása és az eredeti természeti állapot helyreállítása. A projektet a csíkszeredai Polgár- Társ Alapítvány támogatja, a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe társfinanszírozásával. A projekt egy újabb mérföldkõhöz jutott el. A napokban három illegálisan épülõ létesítmény tulajdonosa, illetve építtetõje ellen indul peres eljárás. A szóban forgó épületek mindegyike a Túr Menti Védett Területek határain belül helyezkedik el, a települések külterületében. Az építkezési munkálatok által olyan élõhelyeket tettek tönkre, amelyek védett állatoknak és növényeknek biztosítottak életfel - tételeket. Ezek a növények, állatok és élõhelyek törvény által védettek és az ilyen és hasonló természeti értékek megõrzéséért hozták létre többek között a Túr Menti Védett Területeket is. Mint azt Dicu Levente Zsolt, az Erdélyi Kárpát Egyesület - Szatmárnémeti ügyvédje ismertette: szeretnénk felhívni a széles közönség figyelmét arra, hogy a környezetvédelmi törvény értelmében a környezetkárosító saját költségén kell helyre állítsa az okozott kárt. Az Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti csak végsõ eszközként lépet a pereskedés útjára. Elsõ ízben az illegális épületek tulajdonosai/birtokosai és az illetékes közigazgatási intézmények Általános iskolások is versenyezhetnek Az Erdélyi Magyar Matematikaverseny a IX-XII. osztályok számára immár 23 éve folyamatosan mûködik, a Szatmár megyei középiskolás diákok pedig minden évben kitûnõ eredményeket érnek el. Ezen verseny mintájára az idén megalakult az Erdélyi Magyar Matematikaverseny az V- VIII. osztályok számára. A verseny tervezetét elfogadta a tanügy - minisztérium és elkészült a verseny szabályzata is. Ennek értelmében minden erdélyi megyében folyó év december közepéig meg kell tartani a megyei fordulót. Minden megyébõl évfolyamonként egy diákot támogat a minisztérium az országos szakaszra, azon felül a szervezõk döntik el közös megegyezéssel a megyén - kénti részvételt. Már a megyei fordulóra szeretnénk, ha eredeti feladatokat tûznének ki, ezzel is bátorítva tanáraink és diákjaink feladatszerkesztõ képes - ségét írják felhívásukban a meg mé - rettetés rendezõi. Minden megye a saját megyei szakaszát elnevezheti egy magyar matematikusról. Azon megyék, ahol többszöri felszólításban és figyelmeztetésben részesültek, amelyeket sorra figyelmen kívül hagytak és nem tették meg a probléma megoldására irányuló lépéseket. A perekkel párhuzamosan felszolításra kerülnek a helyi önkormányzatok is, hogy tegyék meg a törvényes lépéseket az illegális építmények felszámolására. Amenynyiben a helyi önkormányzatok nem tesznek eleget törvényben elõírt kötele - zettségüknek, az EKE peres úton szerez érvényt a törvénynek. Igyekszünk nyomást gyakorolni a polgármesteri hivatalokra, hiszen elsõ szintû építési hatóságokként kötelesek eljárni a törvény - telenül építkezõkkel szemben. A gyakorlatban sajnos ez nem jellemzõ vidékünkre. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy az EKE költséges perekkel tartassa be az építkezési törvényeket, míg az ezért felelõs hatóságok elmulasztják kötelezettségeiket. mondta Márk-Nagy János, a projekt koordinátora. A peres ügyek célja az épületek lebontása és a szennyezõ fizet elv érvényesítése, amelynek értelmében az illegálisan építtetõ személynek kötelessége állnia a természet helyreállításának költ - ségeit is a kiszabott büntetés mellett. A helyreállítási munkálatok több évig is tarthatnak és általában nagyon költségesek, a legtöbb esetben meghalad - ják a büntetések mértékét. Kovács Eszter kevés magyar diák van, összeállhatnak más megyével és közösen szervezhetik meg. Minden megyében ki kell alakítani a matematikaverseny bizottságát. Az V., VI., VII., VIII. osztályok mindenikében legalább két tanár legyen az évfolya m - felelõs. Segítsenek a feladatok össze - állításában a programnak megfelelõen és szervezzék meg a javítást is. Csak abból az anyagrészbõl kerüljenek kitûzött feladatok, ameddig az iskolában a tanítás során eljutottak. A megyékbõl továbbjutott diákok, a tanfelügyelõségek által elfogadott listák alapján kerülnek az országos szakaszra. Erre a szakaszra külön javasolt feladatokat várnak hazai szerzõktõl, amelyeket legkésõbb január 25-ig kell elküldeni. Az elsõ országos szakaszt Nagyvárad rendezi március 1-3. között. Dr. Bencze Mihály, str. Harmanului nr. 6, Sacele-Négyfalu, jud. Braºov, tel , B. K. Csapatépítõ játékok szombaton reggel Hétvégén csaknem ötven Hargita és Szatmár megyei fiatal ismerkedett egymással játékos keretek között Bobáldon annak a hosszú távú együttmûködési kapcsolatnak a keretében, amelyet idén õsszel kötött egymással a csíkrákosi és göröcsfalvai fiatalokból álló Bogátalji Mozgalom, valamint a Szatmári Magyar Diákszövetség és a Magyar Ifjúsági Kezdeményezés. A kapcsolatépítés egy a tavaszi kampány alatt Szatmárnémetibe került székely fiatallal indult, aki a Bogátalji Mozgalom vezetõje, majd a szeptemberi ifjúsági csapatépítõvel folytatódott, ahova már két társával együtt érkezett. Itt fogalmazódott meg a szatmári szervezetekben az a gondolat, hogy érdemes lenne bõvíteni az együttmûködési lehetõségeket, hiszen ezáltal nem csak tanulhatnak egymástól a két régió fiataljai, de bepillantást nyerhetnek a két kultúrába a nyelvjárások és a gasztronómia útján is. Az RMDSZ és a Communitas Alapítvány által támogatott rendezvényre november án került sor a Nagykárolytól alig pár kilométerre fekvõ Bobáldon. A székely különítmény késõ este érkezett meg, amikorra már kész vacsorával várták õket a szatmáriak. A huszonhárom fiatal, kiegészítve az SZMDSZ, a SZAMEDT és a MIK, valamint az RMDSZ önkénteseibõl álló szatmári csapattal még aznap este, ismerkedõs játékokon keresztül igyekezett megtanulni a másik csapat tagjainak nevét, s ha nem is sikerült mindenkinek a nevét megjegyezni, a hangulat emelkedett volt. Ezt követõen közösen megállapodtak a hétvége szabályaiban, amelyet azután alá is írtak, s igyekeztek mindvégig betartani. Az egyik leghumorosabbnak tûnõ szabály az volt, hogy aki éjjel 2 és reggel 7 között zajong, annak másnap mosogatnia kell. Szombat hajnalban kedvünk támadt hangosan népdalokat énekelni, de tudtuk, hogy mosogatnunk kell majd. Úgy oldottuk meg a problémát, hogy elõbb másfél órát mosogattunk, majd nekifogtunk az éneklésnek mesélte vasárnap reggel a többieknek Felleg Szabolcs önkéntes. Szombaton, a reggeli után, hangos nevetések közepette játszott a két csapat egymással, majd megtekintették a power pointos bemutatókat a kapcsolatépítésben résztvevõ szervezetek és a települések látványosságairól. Ezt követõen nekigyûrkõztek a fõzésnek. A szervezõk elõre közölték a csapatokkal, hogy mindkét félnek paprikás krumplitkell fõznie a saját tájegységére jellemzõ A székelyföldiek meglátogatták a Károlyi-kastélyt ízvilággal,így elkészült a hagyományosnak számító borral és sörrel ízesített bobáldi paprikás, valamivel késõbb pedig a fûszeres pityókatokány. Nagyon tetszett, hogy új arcokat ismerhettem meg. A fõzõverseny alatt figyeltem meg, hogy összetartóbbak vagy inkább összeszokottabbak, mint mi vagyunk. Tanulni fogunk tõlük, s reméljük, hogy õk is tõlünk mesélte Nagy Lóránt SZMDSZ-tag. Az esti buli hajnalig tartott, így néhányan igencsak álmosan nézték meg a nagykárolyi Károlyi-kastélyt. A székelyföldiekre jónéhány órás utazás várt, de még a buszról üzentek a szatmáriaknak a facebook segítségével. Néhányan még hétfõn is Szatmárnémetiben tartózkodtak. Köztük a Bogátalji Mozgalom alelnöke, Antal Géza. Ő így foglalta össze a hétvégét: Úgy érzem, sikerült elérni célunkat a hétvégi rendezvénnyel. Bár viszonylag rövid idõnk volt ismerkedésre, mégis kialakult az a kapcsolat a fiatalok között, melyet érdemes tovább mélyíteni. Remélem, hogy minnél hamarabb vendégül láthatjuk mi is a szatmáriakat Csíkban. Császár Imolának, aki elõbb érkezett és késõbb is távozott, mint a többiek, lehetõsége volt szatmárnémeti városlátogatásra is. Összességében így nyilatkozott: Örömmel mondhatom el, hogy részt vehettem az Alakítsunk testvérkapcsolatot Szatmár és Csíkrákos között címû hétvégén. Nagyon örvendek, a sok új barátság kialakulásának amit nagyban befolyásolt a szatmári fiatalok vendégszeretete és közvetlensége. Nagyon várom már, hogy ismét ellátogassak Szatmárra és nem fogom otthon hagyni a Piros Kalapomat sem, mert ott kezdõdik minden és ott is fejezõdik be! Legközelebb a Szatmár megyei diák- és ifjúsági szervezeteket egybe tömörítõ SZMIT (Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács) csapata utazik a Csíkszeredától alig pár kilométerre fekvõ községbe, hogy eltöltsenek együtt egy hétvégét, immár ismerõsökként, barátságokat ápolva.

7 2012. november 20., kedd Kultúra Melyik Erdély legösszetartóbb osztálya? Ady ünnepség a Kölcsey Fõgimnáziumban SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 Erdély egyik legösszetartóbb osztályává választották a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Iskolaközpont nyolcadikosainak közösségét. Második éve keresik a választ a kér dés - re, melyik Erdély legösszetartóbb osztá - lya. A kutatás az egész országra kiterjedt, iskolákhoz, osztályfõnökökhöz jutott el a hír, õk biztatták fel a diákokat, hogy az akcióban részt vegyenek. Fényképek, leírások kerültek a kutatók kezébe, a virtuális világ is magának követelte a jogot, hogy kiválassza kedvencét. Végül a dolgok komoly fordulatot vettek. De honnan indult el a lavina? Második alkalommal hirdette meg az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület és az Algyógyi Keresztyén Ifjúsági Központ az Erdély Legösszetartóbb Osztálya versenyt. Magyar, V XII.-es osztályközösségek ne - vez hettek be, ha postáztak egy osz tály - név sort, egy vicces és/vagy kreatív osztály képet és egy osztályleírást. Ami ezután történt, az a tavalyi események fényében is meglepõnek tûnt. Egyre-másra érkeztek pályázatok, városokból, falvakból, kis létszámú és nagy létszámú osztályközösségektõl. Hogy a nyeremények motiválták-e a csapatokat vagy a közös munka, a jó hangulat és a kihívás, a szervezõk máig nem tudták megfejteni. Mert a nyeremények is busásak voltak, az elsõ három helyezett és a közönségdíjas egy SuliJó osztály - összerázó képzést nyerhetett, algyógyi helyszínnel, mely magába foglalja a szállást és az ellátást is. Az elsõ díjazott még inkább szerencsés, hiszen a képzés fáradalmait a Dévai Élményfürdõben pihenheti ki, és csak úgy mellékesen, a Vajdahunyadi várat és Déva várát is megcsodálhatja. Ki mondta, hogy nincs Hunyad megyében látnivaló? Ha a versenyt számokban kellene jellemezni, akkor az így hangzana: 86 tele pü - lés, 121 iskola, 165 osztályközösség, azaz diák. Sok kutatás után derítették ki a szervezõk, hogy a verseny mögött egy komoly törekvés húzódik meg: az Erdélyi IKE önkéntesei be szeretnék bizonyítani, hogy a suli jó, hogy az iskola nemcsak keretek közé zárt információ adás-vétel, hanem annál sokkal több: közösség, barátok, csapatmunka, sõt, jókedv és szórakozás is. Vannak, akik nem így gondolják, vagy így gondolják, de a gyakorlattal hadilábon állnak, számukra találták ki a szervezõk az osztályösszerázó képzést. Lelki szemeink elõtt megjelenik egy nagy zsák, melyben az osztály tagjait és az oszit jól összerázzuk. Errõl szó sincs, nem az ilyen módszerekre épít a SuliJó (http://www.sulijo.ro), hanem a leg - meg lepõbb módon a játékra. A képzés gyakorlati jellegû, a játékok, feladatok mögött mindig egy hátsó szándék is van: rávezetni a diákokat a csapatmunka, a kommunikáció, a másokra figyelés, a problémamegoldásikészségek fontosságára. Na és hogy a kérdésre válaszoljunk, idén a Csíkszeredai Nagy István Mûvé sze - ti Líceum, VII.ZR. osztálya lett Erdély Legösszetartóbb Osztálya írják a szervezõk lapunkhoz eljuttatott tájékoztató jukban. Nem sokkal maradt le azonban tõlük a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Iskolaközpont nyolcadik osztálya és osztályfõnökük, Gózner Enikõ, hiszen a legjobb pályázatok közé választották az övéket. B. K. Ady Endre születésének 135. évfor - dulója alkalmából a szatmárnémeti Ady Endre Társaság közösen a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziummal november 22-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a Kölcsey Fõgimnáziumban irodalmi elõadással egybekötött képkiállítást rendez tájé - koztatta lapunkat Tóth-Páll Miklós, az Ady Endre Társaság elnöke. Az örök gyermekség nevû irodalmi összeállításban fellépnek Nagy Csongor-Zsolt és Rappert Gábor színmûvészek, ezt követi pedig a Kölcsey Fõgimnázium diákjainak Hart Edina, Huszti Brigitta és Komsa Tamás ünnepi mûsora fut velem egy rossz szekér címmel. Ugyanitt képkiállításra is sor kerül Ady Endre válogatott portré - iból. A színmûvészek irodalmi mûsorát és a tárlat anyagát összeállította Tóth-Páll Miklós. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak. A belépés ingyenes. Kovács E. Az V. Star Select legjobbjai Huszonkét tehetséges fiatal szállt versenybe az ötödik alkalommal megrendezett Star Select tehetségkutató vetélkedõ döntõjében. Zrínyi Ilona Matematikaversenyre jelentkezhetnek a jó matekesek Ettõl az évtõl kezdõdõen a Zrínyi Ilona Matematikaverseny és a Gordiusz Ma te - ma tika Tesztverseny együtt kerül kiírásra és megrendezésre III-XII. osztályos tanu - lók nak Zrínyi Ilona Matematikaverseny néven tájékoztatták lapunkat a körzeti szervezõk, Mátyás Beáta és Kovács Béla matematikatanárok. A jelentkezésre ke ve - sebb, mint egy hete maradt az iskoláknak! A Matematikában Tehetséges Gyerme - ke kért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezi a Zrínyi Ilona kétfordulós (körzeti verseny, döntõ) matematika feleletválasztós tesztversenyt, magyarországi és határon túli közép - iskolák magyarul tudó diákjai részére. Az elmúlt tanévben Magyarországról és a határon túli iskolákból Erdély, Kár pá t - alja, Felvidék, Délvidék tanuló vett részt. Szatmár és Máramaros körze té - bõl tanuló nevezett be, és közülük 13 versenyzõ vett részt a nem zetközi döntõn igen szép eredménnyel. A verseny elsõdleges célja a mate matika népszerûsí - tése. Az összeállított feladatsorokkal elsõsorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetõséget biztosítani arra, hogy az iskolák III-XII. osztályos tanulói a hagyományos ver se nyek tõl eltérõ formában mérhessék össze mate - matikatudásukat, logikus gondolkodási képességüket évfo lyam társaikkal. Az elsõ forduló legjobbjai az országos/nemzetközi döntõben vetélkedhetnek egymással. A verseny kategóriái: III-VIII osztályos versenyzõk számára egy kategóriában, a IX-XII. osztályos versenyzõk számára két kategóriában (gimnázium és szakközép - is kola) kerül megrendezésre. A verseny szabályai: a feladatok megol - dására a III-IV. osztályos tanulóknak 60 perc (25 feladat), az V-VI. osztályos tanulóknak 75 perc (25 feladat), a VII-XII. osztályos tanulóknak 90 perc (30 feladat) áll rendelkezésükre. Az elsõ, körzeti forduló február 15-én (péntek), 15 órai kezdettel lesz megrendezve. A versenyt feleletválasztós teszt formájában bonyolítjuk le. A feladatok után öt lehetséges válasz található, amelyek közül pontosan egy helyes. A helyes válasz betûjelét a feladatlaphoz mellékelt kódlapon kell megjelölni. Az országos döntõt Veszprémben, március között rendezik meg, ahova minden évfolyam legjobbjai kap - hat nak meghívást. Külön kate gó riában versenyeznek az elméleti líceumok ta - nulói és a szakközépiskolások. A versenyre jelentkezõ iskolák tanulóit név szerint kell benevezni, feltüntetve a tanuló osztályát, tanárát és az osztály pro - filját. (általános iskola, elméleti líceum: gimnázium vagy szakközépiskola). Nevezési határidõ: november 25. Kér - jük az újabb iskolák mielõbbi jelentke - zését ( vagy a kód szá mok és jelszavak megadásához. A nevezés a címen lehetséges. A belépés a tavalyi ötjegyû kódszámmal és jelszóval történik. A versennyel kap cso la tos részletes leí rások megtalálhatók a internet címen. Ugyan - itt történik a versenyre való benevezés iskolák szerint. Várjuk szakközép iskolába járó tanulók jelentkezését is. Ők külön ka - te góriában versenyeznek. A kör ze ti ver - seny lebonyolítására, a leg jobb ered mé - nyeket elért tanulók díjazá sára, vala mint a döntõn való részvé tel hez kér jük se gí - tõkész vállalkozó sze mélyek, illetve cégek anyagi támogatását írták a szervezõk. B. Krisztina Profikhoz hasonló módon álltak színpadra azok a diákok, akik résztvevõi voltak az idei énekverseny végsõ megmérettetésének, amelynek helyszínéül hétvégén a nagykárolyi Károlyikastély szolgált. A verseny elején Kiss Zita és Fogas Sebastian, az est házigazdái köszöntötték a közönséget, kiemelve az esemény célját, ami az ígéretes tehetségek felkutatásában rejlik. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a versenyzõk most is több kategóriában mérhették össze tudásukat, illetve elbûvölhették a négytagú zsûrit is, Kiss Zita és a Mûvelõdési Ház három tehetséges énekesének Altfater Andrea, Nagy Anita és Vitéz Júlia személyében. Az énekesek korosztály szerint I-IV., V- VIII. és IX-XII. osztályosok Megkezdõdött a IV. SPOT Tegnap délután hivatalosan is kezdetét vette Nagykárolyban a IV. SPOT Szín mû - vészeti Egyetemek Nemzetközi Fesztiválja. Ma 18 órától, a Iuliu Maniu Isko laközpont sporttermében Adina Lazar, a kolozsvári színmûvészeti és televízió kar mester kép - zõs hallgatójának a Hazajöttem a szuper - versenyezhettek, az est végén pedig közülük került ki a kategóriánkénti három dobogós helyezett, valamint a két különdíjas énekes. A közel háromórás versenyen két szatmárnémeti diák is versenyzett. Miután az összes versenyzõ fellépett, a zsûri tagjait alkotó három énekes is színpadra állt, addig pedig a zsûri elnöke, Kiss Zita összesítette az eredményeket. A végeredmény értelmében az ötödik Star Select gyõztesei Csizmár Bernadett (I-IV. osztályos kategória), Ráp Regina ( V-VIII. osztályos kategória) és Gnándt Gréta (IX-XII. osztályos kategória) lettek. Második helyen végzett Balázs Júlia, Latiº Larisa és Bulyáki Kitty, míg harmadik helyen Fleisz Diána, Gábor Tania és Podolyák Tyffany. K. E. marketbõl és elvertem a fiam, Rodrigo Garcia mûve nyomán készült egyéni produkcióját nézhetik meg az érdek - lõdõk. Ezt követi 19 órától a M.E.E.M Nagykárolyi Kulturális Köz pont színjátszó csoportja az Onir-Icon mozgásszínházi improvizációs gyakorlataival.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 20., kedd Kos Szerelmi életére most inkább a nyugalom jellemzõ, így más dolgokra jobban oda tud figyelni. Munkája jobban érdekli most és hatékonyabb is benne. Bika Valakivel, aki nagyon fontos az Ön életében, sokkal kevesebb idõt tölt mostanában és így akaratlanul is eltávolodtak egymástól. Ikrek Kerülje ma a konfrontációt párjával! Kár lenne, ha az elmúlt pár nap feszültsége most jönne ki Önön és a kapcsolatukban tenne kárt miatta. Rák Nem mindig könnyû megtalálni az arany közép - utat, most azonban rendkívül fontos, hogy olyan megoldást találjon, amivel mindenki elégedett lesz. Oroszlán Máris új terveket szövöget arról, hogyan tudná elcsábítani legújabb kiszemeltjét és ehhez még akár a többi rajongó segítségét is képes igénybe venni. Szûz Igyekezzen rendezni anyagi ügyeit, kifizetni a számláit, megadni a tartozásait, mert a mai nap hozhat kellemetlenséget, ha ezt nem teszi meg. Mérleg Amikor a változások elkerülhetetlenek, jobb, ha magunk megyünk elébük. Így még több le - hetõségünk van meghatározni, milyen irányba haladjunk tovább. Skorpió Legfõbb ideje, hogy utolérje magát a szépség - ápolásban, ha már a hétvégén nem jutott erre ideje. A masszázst se hagyja ki! Nyilas Kalandokra vágyott és ma meg is kapja õket. A legunal - masabbnak ígérkezõ rutinfeladat is egészen másképp alakul, mint amire számít. Bak Kedvese is megérzi, ha munkahelyén nincs minden rendben. Ilyenkor igyekszik könnyí - teni az Ön életén, de nem várhatja el tõle, hogy megoldja a gondjait. Vízöntõ Ne fogja vissza magát! Ez most nem az az idõszak, amikor szerényen meg kellene húzódnia a háttérben. Vállalja Önmagát olyannak, amilyen! Halak Valaki a környezetében arra vár, hogy felfedezze õt és adjon neki egy lehetõséget. Néhány baráti beszélgetés után majd meglátják, hogyan tovább. Sudoku Párperces Arany János versei Vízszintes: 1. A költemény címe (zárt betû: H). 8. Annácska (Edgar Allan Poe verse). 9. Rak. 10. Nem csúnya. 12. Mászni kezd! 14. A végén vállal! 16. Napszak. 18. Színültig. 19. Eszköz. Függõleges: 1. Összerakható. 2. Tiltószó. 3. Angol igen. 4. Veré. 5. Titkol. 6. Kötõszó. 7. Az Oszmán Birodalom szultánja volt 1512 és 1520 között. 11. Kiejtett mássalhangzó. 13. Kártyalap. 15. Nem fölé. 17. Személyed. 18. Telesport. Debreczeni Éva Saját fegyveres testõrsége van Visszafordíthatatlanul pusztul a Földünk, ennek nagyrészt mi, emberek vagyunk a felelõsei. És amit az egyik ember tönkretesz, egy másik megpróbálja megjavítani: éppen ezért kell a világ egyik legritkább állatának saját, fegyveres testõrség, hogy megvédjék az orvvadászok ellen. A robusztus, méltóságteljes állatnak mindössze 6 társa van az egész bolygón. A hét fehér orrszarvút fegyveresekkel kell õriztetni. Kenyában, az Ol Pejeta Fajtamentõ Parkban kettõjükkel, Najinnal és Sunival, az északi fehér rinocéroszpárral a gépfegyveres õrök a nap 24 órájában együtt vannak. Mindenhova elkísérik õket, bárhova mennek, másképp a természet - védõk szerint nem biztosítható ennek az állatfajnak a fennmaradása. Csak egy férfi mer felmászni az állat hátára, a kéttonnás vadállat valósággal igényli ezt egykori gondozójától. A nyolcadik fehér orrszarvú, egy hím, 2011-ben egy cseh állatkertben pusztult el. Az állatot gondozói elõzõleg megpróbálták nõstény társával szaporodásra bírni, de nem jártak sikerrel. A természetvédõk ezután néhány állatot afrikai rezervátumokban engedtek szabadon, mert úgy gondolták, hogy a természetes környezetben az orrszarvúk talán képesek lesznek utódot nemzeni és világra hozni. Ehhez azonban sajnos az õrizetükre is szükség van. A fehér orrszarvút egyébként valójában északi szélesszájú orrszarvúnak hívják, ez volt ugyanis a holland telepesek által adott eredeti neve a fajnak, egy angol félrefordítás miatt lett az amúgy szürkés színû állatokból fehér orrszarvú. Humor Egyszer a régészek nagy ásatásba kezdtek, hogy hátha találnak valamit, ami igazolja, hogy a román nép már a római korban is ott volt. A szorgos munka meghozta gyümölcsét, találtak egy régi nagy kõtáblát a következõ fel irattal:"ave Cezar Vavan". Megörültek, hiszen kezükben a bizonyíték, így már nem érheti szó a ház elejét, csak a "vavan" szót nem értették, de a többi egyértelmûen igazolta, hogy római kori. De a hiányzó részt majd a tudósok kitalálják, addig is a bukaresti nemzeti múzeumban a helye. Jöttek is a látogatók, ám egyszer csak a sokaság arra figyel fel, hogy egy székely paraszt iszonyatosan röhög. Oda is súgja neki a múzeumõr: No, te székely! Ne nevess ilyen hangosan, mert elvisz a Szekuritáté. De a székely csak nevet és nem bírja abbahagyni. Be is viszik kihallgatásra és kérdezik, min nevet ennyire. Hát, csak azon mondja a székely, hogy nem az van oda írva "Ave Cezar Vavan", hanem az, hogy "A Véce Zárva Van". * Elõször utazik a székely bácsi a repülõn. Kérdezi a stewardesstõl: Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtõernyõ mindenkinek? Nagyon ritka, hogy egy repülõ lezuhanna, így mi nem tartunk ejtõernyõt! Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentõcsónak. Pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni! * Székely bácsi kiváló gazda: kétméteres a kukoricája, banán, narancs, minden megterem a kertjében. Az elvtársak igen figyelgetik, hogy ni, az öreg mi mindenre képes a zord idõjárás mellett ezen a sziklás talajon. Jelentik is azonnal Moszkvába, hogy né, van egy ilyen ügyes gazda, nem-e kell az oda a tundrára, hogy ott is termõvé tegye a talajt. El is viszik az öreget Moszkvába, ahol elmagyarázzák neki, repülõvel közelítik meg a helyszínt, majd ott, ahol már van út, ledobják ejtõernyõvel. A gépen elmondják, hogy meg kell húzni a piros zsinórt, s akkor nyílik az ejtõernyõ, ha mégsem, akkor a fehéret kell meghúzni, aztán majd odalenn várni fogja egy mikrobusz. Száll az öreg lefelé, ráncigálja a piros zsinórt, leszakad. Megrántja a fehéret, leszakad. No mondja az öreg ezek után má csak a' hiányzik, hogy mikrobusz se várjon. Ige Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít. (1Kor 10,23) Mûugró malacok Bár egy átlagos gazda inkább apró ólba zárja állatait, hogy azok gyorsabban hízzanak, Kuansan falu legsikeresebb farmere más módszerre esküszik. A tanyán található tó partjára háromméteres mûugrótornyot épített, amelyre napjában egyszer felhajtja a malacokat, amelyek kisebb-nagyobb lelkesedéssel ugranak a vízbe a magasból. Van, amelyik utálja a fürdõt, azokat noszogatni kell, de megéri a fáradságot, mert valóban jobb ízû lesz a húsuk az edzéstõl mondta Huang Demin gazda. A mûugráshoz szokott sertések halálos nyugalommal pottyannak a vízbe. A környékrõl is sokan jönnek megnézni a mûugró malacokat, mert nagyon látványosnak tartják a bemutatót, ráadásul háromszor annyit adnak a húsukért, mint a többi farmon nevelkedõ állatért. Az edzés után jöhet a jól megérdemelt pihenõ a vízparti sertéslakban. K íná ban egyelõre nem túl hatékony az állatvédõ szervezetek tevékenysége, pedig sok aktivistának lehetne kifogása a malacröptetés ellen. Nõként futott, férfiként erõszakolt Genetikailag férfinak minõsítették a nemi erõszakkal vádolt Pinki Pramanikot, aki a 2006-os Ázsiai Játékokon az indiai nõi futóváltó tagjaként szerzett aranyérmet. A sportolót a vele együtt élõ nõi partnere akinek állítólag házasságot ígért jelentette fel és az orvosi vizsgálat során derült ki, hogy Pramanik férfinak tekinthetõ. Az atléta, akit még június 14-én vettek õrizetbe, tagadja a nemi erõszakot és a bántalmazást. A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT novemberi mûsorterve 21-én, szerdán 10 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 12 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 18 órakor - Világjobbítók - Kölcsey Ferenc II bérlet 22-én, csütörtökön 10 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet,

9 2012. november 20., kedd Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Jókívánság ZARVAS BÁLIN- TOT, JOLÁNT Egriben és JOLIT Batizon köszönti a család. Ha én írnám sorsod könyvét, szíved-lelked vágyát, életed örömét, / Oly széppé írnám, mint egy tündérálom, / A legboldogabb te lennél ezen a világon. Mikolába, szü - leinknek, HARKAI JÓZSEFNEK és HARKAI MAR GIT - NAK, 46. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon hosszú életet, jó egészséget, sok boldogságot kívánnak szeretõ gyermekeik és unokáik. Két szeretõ lélek, hosszú évek óta együtt megy az úton egymás mellett szépen. / Bár a tûz már nem perzsel úgy, mint akkor régen, / Mégis szépen ragyog, mint csillag az égen. / Szívetekben legyen béke, lelketekben nyugalom, /Legyetek boldogok, mint sok-sok éve e napon! Dabolcra, MACZÓ MÁRIÁNAK, 10. születésnapja alkalmából nagyon boldog gyermekkort, hosszú életet kívánnak szeretõ szülei és nagyszülei. Kis lényeddel te vagy a mindenünk, / Köszöntünk most téged, áldjon meg az Isten, / Hisz a gyermekünktõl nagyobb kincsünk nincsen. / Ezt érzi minden szülõ, ezt az érzést elvenni nem lehet soha. Dabolcra, MACZÓ MÁRIÁNAK, 10. születésnapja alkalmából jó egészséget, vidám gyermekkort kíván Babuci és családja. Örömteli szívvel köszöntönk ma téged, / Adjon a Jóisten jó egészséget. / Útjaidra csak örömet hintsen, / Mindenben áldjon meg az Isten. Mikolába, KERESZTES ERZSÉBETNEK, névnapja alkalmából jó egészséget, hoszszú, boldog életet kíván a Jáger család. E szép nap alkalmából köszöntünk ma téged, / Adjon a Jóisten sok-sok boldog évet. / Halld meg szeretõ szívünk szavát, / Mely boldog névnapot kíván. Halmiba, PELLEI JOLÁNNAK, névnapja alkalmából jó egészségben gazdag, hoszszú életet kíván sógornõje, Emma. Ha mi írhatnánk sorsod könyvét, / Szíved-lelked vágyát, életed örömét, / Oly széppé írnánk, mint egy tündérálom, / A legboldogabb te lennél ezen a világon. / Sok szép és rossz történt az évtizedek alatt, / Hosszú lenne sorolni, hisz az élet egy fuvallat. / Küzdeni kell, hogy az élet szép legyen, / Te küzdesz és dolgozol szüntelen. / A Jóistentõl csak azt kérjük, ne hagyjon el téged, / Jutalmazzon minden jóval, mert úgy érdemled. / Ha néha úgy érzed, hogy bánt az élet, / Ne felejtsd el, bárhová is sodor az élet, / Hogy mi mindig szeretni fogunk téged. / Fogadd el szeretettel ezt a jókívánságot, / Hiszen a legdrágább te vagy a világon. Halmiba, PELLEI JOLÁNNAK, névnapja alkalmából jó egészséget, hosszú, boldog életet kíván Babuci és családja. Névnapod reggelén ezer áldás érjen, / Öröm és szerencse mindig kísérjen. / Útjaidra csak boldogságot hintsen, / Mindenben áldjon meg az Isten. Ingatlaneladás Eladó háromszobás földszinti blokklakás a 16-os lakónegyedben, felújítva, hõközponttal ellátva. Irányár: euró. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Eladó 1 ha 15 ár föld a Nagy Réten (Râtu Mare). Telefon: Eladó Nagypeleskén azonnal beköltözhetõ családi ház, 50 ár telek, csere is érdekel. Telefon: Eladó ház Sándorhomokon, a 263. szám alatt. Telefon: Eladó Lázáriban 5 ha szántóföld, Szatmárhegye 5 ha legelõ, a Csonkáserdõ mellett két 20 áras belterület és 1 ha tölgyerdõ a Virágosban. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Páskándi Géza utcában építkezésre alkalmas telekhely, két bejárattal. Telefon: Eladó Vetésben, a falu közepén, a 207. szám alatt 35 ár, építkezésre alkalmas telek, egy darabban, rendezett papírokkal, vagy felparcellázható egy 14 és egy 21 ár telekre, 700 ár/euró, alkudható. Telefon: Eladó Vetésben, a Bardy Rt.-vel szemben 43 ár, építkezésre alkalmas telek, rendezett papírokkal, mindkét vége közel a fõúthoz, 500 euró/ár. Telefon: Eladó Szárazberken kétszobás, konyhás ház, 30 ár telken. Telefon: Eladó építkezésre alkalmas 17 ár telek Gencsen, a falu közepén, a halastóval szemben. Telefon: Eladó Mikolában, a vasútállomás környékén ház, építkezési lehetõséggel. Telefon: , Eladó Kökényesden, a Kisvégen ház. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Vécsey-kastély parkjában, a Bányai úton kétszobás, földszinti, bútorozott lakás, központi fûtéssel, termopán ablakokkal, csempével, padlócsempével és garázzsal. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár szõlõskert, kis házzal, szõlõtermesztéshez és borászathoz való kellékekkel. Irányár: 7000 euró. Telefon: Eladó ház Kálmándon, a 329. házszám alatt, 2 szoba, konyha, kamra, ebédlõ, áram és víz bevezetve, egy melléképület és 4 ár kert. Érdeklõdni, Kálmándon a 370. házszám alatt vagy a es telefonszámon lehet. Eladó 1 ha szõlõ és 30 ár gyümölcsös Erdõdön, a Csiribércen, aszfaltozott út mellett, (vízvezeték). Telefon: Eladó Halmiban kétszobás blokklakás: Állomás utca B/2, 5-ös apartman. Telefon: Eladó Alsószoporon, az Új utca 7. szám alatt háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, 1500 négyzetméter területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a 224. szám alatt 24 ár telken négyszobás ház melléképületekkel, gyümölcsössel, valamint 4 hektár szántóföld. Telefon: , Eladó sürgõsen Sándorhomokon egy új, kertes ház. Telefon: Eladó Királydarócon új, 104 négyzetméteres ház és két, felújított apartman, társasházban. Telefon: Eladó Erdõdhegyen, a 90. szám alatt 10 ár belterület építkezési lehetõséggel, 14 m utcafronttal. Telefon: , Eladó Vetésen a Fõutcán, a 312-es szám alatt kétszobás ház, 14 ár telekkel. Telefon: Eladó kertes ház Géresen. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Rosu Companyval szemben, a benzinkút oldalán 1,30 ha belterület, 60 m utcafronttal, akár építkezésre is alkalmas. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,535 eladás 4,545 USA-dollár vétel 3,560 eladás 3, forint vétel 1,600 eladás 1,610 Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 20., kedd Eladó Szatmárhegyen, a Polgármestertetõn, 25 ár telekhely. Telefon: Eladó Pusztadarócon egy 7,5 egy 14 és egy 7 ár telek. Érdeklõdni a 380-as szám alatt vagy a Eladó 2006-os, téglaház Lázáriban, euróért, alkudható. Telefon: Eladó Kaplonyban, az 585. szám alatti ház. Telefon: Eladó Mikolában, az Akác utcában ház, 30 m utcafronttal, 2 ha földdel. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a központban, 59 ár gyümölcsös, 41 m utcafronttal, köves úttal. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a központban, az Apostol utca 15. szám alatt családi ház, 30 m utcafronttal, melléképületekkel, bevezetett villannyal, vízzel, 48 ár földdel. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a Nagyhegyen, csendes, szép helyen, ház 20 ár földdel és 5 ár szõlõvel. Telefon: , Eladó Nagypeleskén, a fõút végén, csendes, nyugodt helyen, dupla telken kétszobás, konyhás, kamrás, elõszobás ház, nagy udvarral és nagy kerttel. Telefon: Eladó Mezõteremen, a Vezendi utca 202. szám alatti háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, melléképületekkel, 97 ár területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a központban 14 ár házhely. Telefon: Gépjármû Eladó U 650-es traktor ekével. Telefon: , Eladó 1995-ös, 1,6 benzines, sérült Ford Escort, motor és kapcsolószekrény kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó kínai traktor. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. november 20., kedd Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladók számítógépek, Pentium 4, monitorok, laptopok. Telefon: Eladók Mikolában, a Fõ utca 181. szám alatt hathetes malacok. Telefon: Eladó egy bakkecske vagy elcserélem fejõsre, valamint egy kandalló és egy gyerekágy. Telefon: , Szamosdobon, a Magyar utcában Kopeczkynél. Eladó Szamosdarán disznó. Telefon: Eladó új fûtõtest. Telefon: Eladó tehén és malac Gencsen. Telefon: Eladók kg-os hízók, Bianka fehér- és vörösbor és kukorica, Csanáloson. Telefon: Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Veszek jó állapotban lévõ harmonikát. Telefon: Utazás Fiatal hölgyeket (felső korhatár 33 év) alkalmazunk ruhaválogató üzembe, Pusztadarócra. Érdeklődni a as telefonszámon lehet. Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország-Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb Pénzügyi tanácsadót keresünk. Telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 Elhalálozás Megemlékezés köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Varrónõket alkalmazunk cipõfelsõrész készítéséhez, akár 4 órában is. Szatmárnémeti, Károlyi út 160. sz., telefon: Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretõ férj, édesapa, após és nagyapa, BALOG GYULA, volt tamásváraljai lakos életének 61. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ma, november 20-án, 13 órai kezdettel lesz a tamásváraljai kápolnából. Bánatos családja Szomorú két év telt el azóta, mióta drága kisunokáinkat, Szomorú szívvel emlékezünk arra a hat hónappal ezelõtti napra, amikor eltávozott szeretõ családja körébõl volt sárközi lakos. Emlékét örökké megõrzi Elhalálozás KOPECZKY BERNADETTET és KOPECZKY HENRIETTÁT elvesztettük. Csak az tudja mi a fájdalom, / Akinek unokáit fedi a sírhalom. A szamosdobi nagyapa és nagymama NUSZER ISTVÁN, Magyarországra keresünk autóbuszsofõröket, nagy buszra, gya kor - lat szükséges. Ingyenes utazás, szállás. Telefon: Álláshirdetés Fazekas Gizella Francia Irén Sáfár Julianna Fábri Ilona Nagy Sándor Nagy Ibolya bánatos felesége, Anna és a család.

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 20., kedd Szakmai napot szervez a Caritas Az aktív öregedés - remény és lehetõségek címmel szervez szakmai napot a szatmári Caritas november 21-én, a Lükõ Béla utcai Szent Pál Központban. A rendezvény célja az idõsgondozásban tevékenykedõ szakemberek együttmûködésének elõsegítése. A szakmai nap Flore Ioan szociológus A társadalom elöregedése és annak következményei címû elõadásával kezdõdik, ezt követõen pedig Schupler Anett, a Caritas idõsgondozási területének vezetõje tart beszámolót a megyénkben élõ idõsek problémáiról. Aztán bemutatkozik a nagybányai tornacsoport és a Reménység Központ tánccsoportja is. Kerekasztal megbeszélésekre is sor kerül, Georgescu Iulia, a Pro Vobis Alapítvány igazgatójának vezetésével, majd Kárádi Erzsébet, a nyírbátori Fazekas Gábor Idõsek Otthonának munkatársa irányításával. Végezetül Román János plébános A spirituális értékek tudatosítása az idõsekkel kapcsolatos szakmai tevékenységben címû elõadását hallgathatják meg. K. E. Románia nemzeti ünnepe Magyarajkú rendõröket kérnek December 1-jei minivakáció 3 nap / 2 éjszaka 65 euró/fõ + ÁFA Félpanziós ellátás, svédasztalos reggelivel és á lá carte vacsorával AJÁNDÉK! 2 Aqua Palace belépõ/ fõ A gyermekek számára érvényes, különleges ajánlatokról érdeklõdjön telefonon! Hotel Korona *** 4200, Hajdúszoboszló, József Attila utca Szám Telefon: , , fax: A gyûlésen részt vett Eugeniu Avram prefektus, Cristian Sasu alprefektus, Gheorghe Avram ezredes, a csendõrség, vala - mint Constantin Taloº, a Szatmár Megyei Rendõrség fõfelügyelõje, Alexandru Panea, Octavian Petric és Pintér József megyei tanácsos ATOP-tagok és termé sze - tesen Ovidiu Duma, Erdõd polgármes - tere. A sorban felszólaló polgármesterek és a települések rendõrfõnõkeinek beszámolójából egyértelmûen az derült ki, hogy nagyon jó közöttük az együttmûködés. Minden helyi tanács és polgár mes teri hivatal igyekszik erejéhez mérten támogatni a rendõrõrs munkáját. Évek, ha nem évtizedek óta léteznek azon keretszerzõdések, melyeknek értelmében RMDSZ-szilveszter a polgármesteri hivatal bizonyos pénz - összegeket utal át a rendõrõrsöknek az üzemanyagköltségek fedezésére ezzel is növelve a járõrözések gyakoriságát. An nak ellenére teszik ezt, hogy a számve võszéki ellenõrzésekkor több polgár mesteri hivatalt is megrovásban részesítettek ezen szerzõdések miatt. Úgy a polgármesterek, mint az õrsvezetõk is egyetértettek abban, hogy kevés a vidéki rendõr, minden településen legalább egy-kettõvel kéne növelni létszámukat a fokozottabb közbiztonság és fõleg az éjszakai járõrözés, mely csak nagyon kevés településen van megoldva érdekében, a szopori alpolgármester pe dig azt mondta: nagyon szeretné és jó lenne, ha a kisebbség A hagyományokhoz hûen az RMDSZ városi szervezete idén is megrendezi szilveszteri bálját tájékoztatta lapunkat Kereskényi Gábor, a szatmárnémeti RMDSZ elnöke, a bál szervezõje. A szilveszteri mulatság akárcsak tavaly idén is a Mioriþa étteremben kerül megrendezésre. Az ünnepi menü magában foglal egy gazdag hidegtálat, két fõfogást, süte - ményt, hajnal felé pedig korhelylevest fognak felszolgálni. Ezen felül természetesen nem hiányozhat az asztalról a jóféle szilvapálinka, a bélteki és halmihegyi bor és a pezsgõ sem. Az idei bálon is garantált a szórakozás és a jó hangulat. Ennek garanciái a jó társaság, a finom falatok, a bélteki bor és nem utolsó sorban a talpalávalót biztosító Amulette együttes hangsúlyozta Kereskényi. Jegyet váltani minden hétköznap reggel 9 és délután 5 óra között lehet az RMDSZ székházában Veres nyelvén (azaz magyarul) tudó vagy ma - gyar nemzetiségû rendõr kerülne a te le - pü lésre. Van viszont olyan település is, ahol nem csak rendõrre, hanem rend õ r - autóra is szükség len ne, mert az sincs. A rendõrhiány mel lett egy másik, szinte minden községben, faluban elõforduló problémát a roma kisebbség jelenti. Még akkor is, ha azok más megyében laknak amint azt a remetemezõi pol gármester mondta. Az õ fennhatóságuk alá tartozik ugyanis az erdõszádai keresztezõdésben található, nagy kiter je dé sû parkoló, melyet a másik (már Má ra ma ros megyéhez tartozó) tele pülés roma lakosai egyszerûen szeméttelepnek használnak. Sz. K. M. Norbertnél. Egy báli belépõ ára 185 lej. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak. A helyek száma korlátozott (170 személyig). Napi menü Gulyásleves, disznóhúsból 6,5 lej Tejfölös túrós laska 7,5 lej Színes program a Mûvészeti Iskola Napjain A Szatmárnémeti Mûvészeti Iskola Napjai címmel rendezvénysorozatra kerül sor, jelentette be tegnap délután, sajtótájékoztató keretén belül Mircea Deac, a Mûvészeti Iskola igazgatója. Ma 17 órától veszi kezdetét a rendezvénysorozat, ünnepélyes megnyitóval, valamint klasszikus zene és vers esttel a Poesis Multikulturális Központban. Holnap, 21-én ugyancsak 17 órától pedig népzenei estre kerül sor a Szatmárnémeti Mûvészeti Iskolában, fellépnek az iskola népzene szakos diákjai, illetve meghívott vendég is érkezik Petricã Mureºan személyében. Pop-rock zenei elõadásra is sorkerül majd, november 22-én a Mûvészeti Iskolában, a diákok 17 órai kezdettel lépnek fel. November 23-án, pénteken pedig kiállítás-megnyitóra kerül sor a Szatmár Megyei Tanács Galériájában, melyen részt vesznek a Szatmári Mûvészeti Iskola és a téglási II. Rákóczi Ferenc iskola diákjai. Szombaton, 24-én pedig kezdetét veszi a VI. Szívem zenéje elnevezésû pop-rock regionális verseny, melyre eddig 28 szólista jelentkezett 8 megyébõl, továbbá hat együttes két megyébõl, és mind az értékes nyereményekért küzdenek majd. A sajtótájékoztatón jelen volt még Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is, aki kifejtette, hogy nagyon büszke arra, hogy Szatmáron nagyon sok tehetséges ember él, továbbá arra is nagyon büszke, hogy a Mûvészeti Iskola nagyon sok tehetséget tud felsorakoztatni maga mögé, illetve rendezvényei mögé. Horia Adrian Ungur is jelen volt a sajtótájékoztatón, a szatmárnémeti Szamos Lions Klub vezetõje, mivel közös együttmûködésük lesz a Mûvészeti Iskolával, illetve a VI. Szívem zenéje pop-rock regionális verseny zsûri bizottságának is a tagját képezi. B. G.

Forma 1 - Räikkönen csalódott, Schumi megúszta büntetés nélkül

Forma 1 - Räikkönen csalódott, Schumi megúszta büntetés nélkül Forma - Räikkönen Forma - Räikkönen 0 június Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Forma - Räikkönen Még értékelve Give Forma - Räikkönen Give Forma - Räikkönen Mérték Give Forma - Räikkönen Give Forma

Részletesebben

Gumi- és boxtaktika elemzés: Belga Nagydíj (2013)

Gumi- és boxtaktika elemzés: Belga Nagydíj (2013) Gumi- és boxtaktika elemzés: Belga Nagydíj (2013) by Papp István - kedd, augusztus 27, 2013 http://www.formula1tech.hu/gumi-es-boxtaktika-elemzes-belga-nagydij-2013/ Romain Grosjean volt az egyetlen a

Részletesebben

SingTel Szingapúri Nagydíj

SingTel Szingapúri Nagydíj SingTel Szingapúri Nagydíj 2011. szeptember 23-25 Szingapúr Szingapúr független ország, városállam Ázsia délkeleti részén. Az ország főszigetét északról a Johori-szoros választja el Malajziától, vagyis

Részletesebben

2015. feb. 06. - jún. 07. 5. szezon

2015. feb. 06. - jún. 07. 5. szezon 2015. feb. 06. - jún. 07. 5. szezon Tartalom: 2. oldaltól: Csapatok és technikai adataik 3. oldaltól: 5. szezon versenynaptára 4. oldaltól: Világbajnoki és konstruktőri tabella 6. oldaltól: Szezon előtti

Részletesebben

Legjobb. Leggyorsabb. Legnézettebb

Legjobb. Leggyorsabb. Legnézettebb Legjobb Leggyorsabb Legnézettebb Forma-1 közvetítések 2009-2010 Kiemelkedő nézettség a 18-49 éves férfiakra amr% 15,7% 8,2% vasárnapi futam szombati időmérő shr% 58,0% 46,7% Forrás: AGB Nielsen, 2009 teljes

Részletesebben

Grand Prix du Canada

Grand Prix du Canada Grand Prix du Canada 2010. június 11 13 Kanada Kanada egy ország mely az észak-amerikai kontinens nagy részét lefedi. Az ország területe az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig terjed, északon pedig a Jeges-tengerig

Részletesebben

ING Török Nagydíj június 5-7

ING Török Nagydíj június 5-7 ING Török Nagydíj 2009. június 5-7 Törökország Törökország állam, amelynek területe kisebbik részben Európában, nagyobbik részben Ázsia délnyugati részén fekszik. A Fekete-tenger és a Földközi-tenger között

Részletesebben

Telefonica Spanyol Nagydíj

Telefonica Spanyol Nagydíj Telefonica Spanyol Nagydíj 2009. május 7 9 Spanyolország Spanyolország, hivatalosan Spanyol Királyság független állam Dél-Európában, illetve Északés Nyugat-Afrikában (a hozzá tartozó Ceuta és Melilla autonóm

Részletesebben

Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj

Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2011. november 11 13 Egyesült Arab Emírségek Az Egyesült Arab Emírségek az egyik olajban gazdag állam Délnyugat-Ázsiában, az Arabfélsziget délkeleti részén. Hét emírséget

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

1-1 9. f o r d u l ó k

1-1 9. f o r d u l ó k O T P B a n k L i g a N B I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 15-2016. 1-1 9. f o r d u l ó k 2015. június 30 - július 1. UEFA Bajnokok

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION Férfi Dr. Heppp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

SingTel Szingapúri Nagydíj

SingTel Szingapúri Nagydíj SingTel Szingapúri Nagydíj 2009. szeptember 25-27 Szingapúr Szingapúr független ország, városállam Ázsia délkeleti részén. Az ország főszigetét északról a Johori-szoros választja el Malajziától, vagyis

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA Halásztelek Futball Club IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA 2016.szeptember 03. (szombat) 2007-es korosztály Versenykiírás 2007-es korosztály Torna ideje: 2016. Szeptember 03. (szombat) Torna helyszíne: 2314

Részletesebben

Parlamenti választások Romániában

Parlamenti választások Romániában Parlamenti választások Romániában Romániában 216. december 11-én rendezték meg a parlamenti választásokat, amelyet ezúttal nagyrészt visszatérve a 28 előtti szabályozáshoz megyei listás, arányos rendszerben

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Sanghaj Az időmérő

Sanghaj Az időmérő 2015. 09.27. Sanghaj Michelisz Norbert, a MOL-csoport által immár negyedik éve támogatott Zengő Motorsport versenyzője egy 6. és egy 11. helyet szerzett a Sanghajban megrendezett FIA Túraautóvilágbajnokságon.

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k

b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k N B I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k 2011. június 28-29. UEFA Bajnokok Ligája 1. forduló 1. mérkőzés

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

A véget nem érő kanyarok versenye.

A véget nem érő kanyarok versenye. A véget nem érő kanyarok versenye. Az FRC mezőnye Szlovákiába látogatott, hogy újból megmérkőzhessenek a pilóták, ez esetben egy szinte hazai pályának számító Szlovákiaringen. Igaz ugyan, hogy három hete

Részletesebben

Grand Prix du Canada

Grand Prix du Canada Grand Prix du Canada 2011. június 10 12 Kanada Kanada egy ország mely az észak-amerikai kontinens nagy részét lefedi. Az ország területe az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig terjed, északon pedig a Jeges-tengerig

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Sinopec Kínai Nagydíj

Sinopec Kínai Nagydíj Sinopec Kínai Nagydíj 2009. április 17-19 Kína A Kínai Népköztársaság, ismertebb nevén csak Kína, Kelet-Ázsia legnagyobb országa, amely egyben túlmutat régióján, mivel mind Közép-Ázsiában, mind a tengeren

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje 2011 január 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Give nincs Elkészült értékelve a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Mérték Give Elkészült a Labdarúgó

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

Telefonica Európa Nagydíj

Telefonica Európa Nagydíj Telefonica Európa Nagydíj 2009. augusztus 21 23 Spanyolország Spanyolország, hivatalosan Spanyol Királyság független állam Dél-Európában, illetve Északés Nyugat-Afrikában (a hozzá tartozó Ceuta és Melilla

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 1. A verseny célja A vízilabda sportág népszerűsítése. A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. A szabadidőben

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

4. Rally NOVI VINODOLSKI

4. Rally NOVI VINODOLSKI 4. Rally NOVI VINODOLSKI 2012. június 15-16. Horvátország, Novi Vinodolski Szilágyi János - Csányi Botond Mitsubishi Lancer EVO IX Reális második hely 4. Rally Novi Vinodolski 2012. június 15-16. - Horvátország,

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI EGYETEMI VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyetemi Vízilabda Bajnokság mérkőzéssorozat

Részletesebben

UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK kedd (Pápa)

UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK kedd (Pápa) UP BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK 2004.06.08. 2004. 06. 08. kedd (Pápa) Pápa-ASE 0-6 G.: Makk Balázs (2) DŐmény Balázs Ambrus László Házer Péter Hortobágyi Róbert Pápa-ASE 1-2 G.: Kovács András (2) 2004. 06. 08. kedd

Részletesebben

Tisztelt Sporttársak!

Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Sporttársak! Szeretettel köszöntünk Benneteket az Angyalföldi Sportiskola és DSE és a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett kézilabda utánpótlás tornán. Időpont: 2015. december 19-20-21.

Részletesebben

6. Cordial kupa. Budapest, 2012. szeptember 29. C-csoport

6. Cordial kupa. Budapest, 2012. szeptember 29. C-csoport 6. Cordial kupa Budapest, 2012. szeptember 29. A-csoport B-csoport C-csoport D-csoport DALNOKI AKADÉMIA SE BP. HONVÉD FC GYŐRI ETO FC FERENCVÁROSI TC VIDEOTON FC DIÓSGYŐRI VTK SZEAC-SZEGED FC SC SOPRON

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Európai Diáksport Napja Magyarország

Európai Diáksport Napja Magyarország Európai Diáksport Napja Magyarország Budapesti rendezvény 2016. szeptember 30. Programfüzet Európai Sporthét Köszöntő A Magyar Diáksport Szövetség immár egy évtizede hirdeti meg a Magyar Diáksport Napját

Részletesebben

Gráfelméleti feladatok (középszint)

Gráfelméleti feladatok (középszint) Gráfelméleti feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/7) Egy öttagú társaságban a házigazda mindenkit ismer, minden egyes vendége pedig pontosan két embert ismer. (Az ismeretségek kölcsönösek.)

Részletesebben

6. Cordial kupa. Budapest, 2012. szeptember 29. C-csoport

6. Cordial kupa. Budapest, 2012. szeptember 29. C-csoport 6. Cordial kupa Budapest, 2012. szeptember 29. A-csoport B-csoport C-csoport D-csoport DALNOKI AKADÉMIA SE BP. HONVÉD FC GYŐRI ETO FC FERENCVÁROSI TC VIDEOTON FC DIÓSGYŐRI VTK SZEAC-SZEGED FC SC SOPRON

Részletesebben

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása 1. A verseny célja A sportág, ezen belül az amatőr strandröplabda népszerűsítése. A röplabda szerelmeseinek könnyen elérhető, szabadidősport

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása 1. A torna rendezője: A PAKSI SE Labdarúgó Szakosztálya Levelezési cím: 7030 Paks, Fehérvári u. 29. 2. A torna helye: Paksi SE Sporttelepe Paks, Fehérvári u. 29.

Részletesebben

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Baján csobbant a csapat Megyedöntőn jártak 2009.01.15. A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Január 8-án a vizek városában

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com r MŰSORFÜZET 2016 Kupáért április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com Tisztelt Versenyzők, Csapattagok, Kedves rallye Rajongók! Eger városa tizenegyedik alkalommal fogadja házigazdaként és igazi jó vendéglátóként

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött 2013. október 11-13. Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság IX. - X. - XI. verseny - Hungaroring Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött A 2013-as Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság utolsó hétvégéje a Hungaroring-en

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2007-2008. BAJNOKI ÉVAD - 1 1. A BAJNOKSÁG Az MVLSZ korosztályos országos utánpótlás bajnokságai 2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben