Intézményvezetői Pályázat Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -"

Átírás

1 - 1 -

2 PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület Pályázó: Batáné Mátó Teodóra 5946 Békéssámson, Szabadság u. 28. Intézmény: Békéssámsoni Általános Iskola Békéssámson, Andrássy u

3 OM: Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Pályázati nyilatkozat... 4 Szakmai Önéletrajz... 5 Bevezető... 8 Szakmai helyzetelemzés... 9 Az intézmény adatai:... 9 Tárgyi feltételek: Személyi feltételek: Tanulói helyzetkép Pedagógusok: Nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak: Vezetési Program A humán erőforrások javítása érdekében megfogalmazott célok: Nevelőtestület: Nevelési területek: Általános célkitűzéseim: A kulcskompetenciák fejlesztése az oktató- nevelőmunka során: Anyanyelvi kompetencia: Idegen nyelvi kompetencia: Matematikai kompetencia: Természettudományos kompetencia: Digitális kompetencia: Tehetséggondozás: /2014-es tanév versenyeredményei: Felzárkóztatás: Környezet, szülői háttér: Kapcsolat más intézményekkel, szervezetekkel: Hagyományok: A fentiek alapján a vezetés általam összességében megfogalmazott koncepciója, célrendszere: Összegzés Mellékletek

4 Pályázati nyilatkozat Alulírott Batáné Mátó Teodóra pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, a honlapján március 16-án megjelent pályázati felhívás alapján a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezetői állására. A következő nyilatkozatokat mellékelem: 1. Nyilatkozom arról, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 2. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé; a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. 3. Nyilatkozom arról, hogy nyertes pályázóként - vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. 4. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: szakmai önéletrajz hatósági erkölcsi bizonyítvány végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Kelt: Békéssámson, Tisztelettel:

5 Szakmai Önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) BATÁNÉ MÁTÓ TEODÓRA Cím(ek) 5946 Békéssámson, Szabadság utca 28. Telefonszám(ok) Mobil: (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme nő foglalkozási terület Általános iskolai igazgató (magasabb vezető) Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás/beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök 33 év pedagógusi 11 év vezetői Pedagógus: től, jelenleg is (Békéssámson) Vezető: től, jelenleg is Pedagógus, általános iskolai igazgató Matematika, fizika tantárgyak oktatása Általános iskolai igazgatói feladatok ellátása A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Tanulmányok Klebersberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. Oktatás, közoktatás Interaktív tábla és interaktív asztal használata a gyakorlatban, multimédiás eszközök alkalmazásával c. tanfolyam - 5 -

6 Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Végzettség / képesítés 2014, 30 óra Consilium Tender Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A természettudományos laboratóriumok működtetése, modern kísérleti eszközei, komplex gyakorlatok előkészítése és kivitelezése c. tanfolyam 2014, 30 óra Consilium Tender Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Köznevelési vezető szakmódszertan kiegészítő kompetencia tanfolyam, vizsga 2013, 20 óra Szent Gergely Népfőiskola A tanulás módszertan tanítása c. tanfolyam 2009, 30 óra METÓDUS - Tankiadó és Nevelői Bt. Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben c. tanfolyam 2006, 30 óra Időtartam Időtartam Időtartam Didaktikai Műhely- Lárix Stúdió Kft. Kistérségi Tanügyigazgatási Szakértői szakvizsga Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Közoktatás Vezetői szakvizsga Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Matematika fizika szak Matematika fizika szakos általános iskolai tanár - 6 -

7 Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Számítógépfelhasználói készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő információk Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Főiskolai diploma Nyitott vagyok az új dolgok iránt, folyamatosan képzem magam. Jó verbális kommunikációs képességek miatt több ember előtt sem jövök zavarba, minden korosztállyal megtalálom a megfelelő hangnemet és témát. A biztonságot, a megbízhatóságot igyekszem a tanulók felé közvetíteni. Az iskola legfontosabb partnereivel, a szülőkkel állandó kapcsolatot építettem ki, amely biztosíték arra, hogy mindig fordulhatnak hozzám bizalommal. Nyitott ajtóval várom a hozzám, mint vezetőhöz segítségért fordulókat. Problémamegoldó készségemnek köszönhetően váratlan események esetén megfelelően járok el. Képes vagyok más szemszögéből is végiggondolni az eseményeket. Kollegáim értékes ötleteit aktívan támogatom. Értelmes cél érdekében tudok alkalmazkodni. Az érvek nélküli vitát nehezen viselem. Önállóan tudok dolgozni, de jobban szeretek csapatban. Kezdeményezőkészségem van, de mások ötleteit elfogadom és segítek megvalósítani. Nem vagyok haragtartó. A konfliktusokat kezelni szoktam, nem elkerülni. Szervezőkészségem jó. Igazgatói beosztásban jelenleg 25 főt irányítok. Meggyőző személyiség vagyok, az elmúlt évek alatt több erdei iskolai programot, KI MIT TUDOT, Iskolai Jótékonysági Bált szerveztem. magyar Irodai alkalmazások használata: Microsoft Office programcsomag (ECDL START vizsga) B típusú gépjárművezetői jogosítvány Kitüntetés II. osztályú Honvédelemért Kitüntető Cím Kelt: Békéssámson, aláírás - 7 -

8 Bevezető Életemben meghatározónak tartom Békéssámsonhoz fűződő kötődésemet. 33 éve itt élek. A település lakói láthattak fiatalnak, kezdőnek. Itt neveltem gyermekeimet, akik a sámsoni iskolában végezték általános iskolai tanulmányikat, innen jártak be középiskolába egyetemre. Véleményem szerint egy pedagógus munkájában, mindennapi életében, hivatásának gyakorlásában ezek nem lehetnek közömbös tényezők, hiszen az egész eddigi életem második fele nyitott könyv valamennyi Anyuka, Apuka, Nagymama, Nagypapa előtt szeptember 1-jén egy évre megbízást kaptam az intézményvezetői teendők ellátására, majd pályázat útján nyertem el a Békéssámsoni Községi Általános Iskola igazgatói posztját, mely alapján július 16.-án, majd a következő pályázat eredményeként július 16. napján újra kineveztek az intézmény vezetőjévé. Sok kellemes és nem kevés kellemetlen feladat elvégzését kellett felvállalnom. Úgy hiszem, nem futamodtam meg. Tapasztalataim birtokában hiszem, hogy van lehetőség a további fejlődésre. Az eltelt időszakban a legjobb tudásommal és képességemmel igyekeztem megfelelni a feladatoknak, az intézményvezetővel szemben támasztott követelményeknek épp úgy, mint az oktató-nevelő munkának. Megkezdett munkámat az előző évek szellemében folytatni szeretném, ezért ismét megpályázom az állást. Álljon itt Váci Mihály gondolata, melyet igazgatóvá válásom pillanatától szem előtt tartok: Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! Váci Mihály: Nem elég - 8 -

9 A köznevelési intézmény adatai: Szakmai helyzetelemzés Hivatalos neve: Békéssámsoni Általános Iskola Székhelye: 5946 Békéssámson, Andrássy u. 41. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Típusa: általános iskola OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás, nappali rendszerű iskolai oktatás (alsó tagozat, felső tagozat), sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrációs felkészítés Iskola maximális létszáma: 331 fő Iskolai könyvtár: saját szervezeti egységgel A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga: Helyrajzi száma: 951 Hasznos alapterülete: nettó 2160 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény jogállása, és vezetőjének kinevezési rendje: Önálló jogi személy, szakmailag önálló nevelési-oktatási intézmény. Vezetője az igazgató. Az igazgatót a KLIK bízza meg. Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátó önálló költségvetési szerv neve, címe: Békés Megye Tankerület: KLIK Orosházi Tankerülete 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Az intézmény felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - 9 -

10 Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek biztosítása elsősorban a fenntartó feladata, de erre a vezetőnek is figyelmet kell szentelnie. A Békéssámson Község Önkormányzata ROP pályázat keretében évben benyújtott pályázatával támogatást nyert a Békéssámsoni Általános Iskola rekonstrukciójára és bővítésének I. ütemére. A 2007-re megvalósult projekt nagy jelentőséggel bírt az oktató-nevelő munkára nézve, hiszen a fejlesztéssel egy épületbe kerülhetett valamennyi iskolás diák és pedagógus, biztosítva lettek a szaktantermek a szakos oktatáshoz, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását külön fejlesztőszoba segíti. Az iskolánkba járó gyerekek egészséges, jól megvilágított, higiénikus környezetben tölthetik napjaikat. Ayres terápiás foglalkozások megtartására alkalmas terem került kialakításra 2010-ben. A tárgyi feltételek javítása érdekében megfogalmazott céljaim öt évvel ezelőtt a következők voltak: Feltétlenül szükségesnek tartom, az egyre szűkebbre szabott pénzügyi keretek mellett továbbra is figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket a következőkre fókuszálva: 1. A pedagógusok ösztönzése az aktív pályázati munkában. 2. Az iskolai könyvtár számára aktuális ismereteket tartalmazó kiadványok folyamatos beszerzése. 3. Jótékonysági Bál szervezése az SZMK segítségével, melynek bevétele felhasználható a tárgyi feltételek javítására. 4. A Békéssámson Község Önkormányzatának Képviselő Testületének tájékoztatása a beszerzések megvalósulásáról, illetve ennek hiányáról - a megtett intézkedésekről. 5. Környezettudatos magatartásra kell nevelnünk, ezért fontos az iskola épületének és környezetének rendje, tisztasága, a folyosók, tantermek dekorációja, amelyek pozitív, nevelő hatással bírnak. 6. Napközi konyha és ebédlő felújításához pályázati forrás keresése. Egy kis számadás, hogy mit sikerült megvalósítani: 1. TÁMOP pályázat megírásában az egyik kolleganő aktívan segített, sajnos a képzésen már nem vett részt, így az elszámolással kapcsolatos munkák már rám és az

11 iskolatitkárra maradtak. Kudarcként éltem meg, hogy a képzésből kimaradt kollega helyett senkit sem tudtam rábeszélni, hogy szerezzen pl. ének vagy kémia tanári képesítést, így a nyert összegről le kellett mondani. Az informatika szakos kolleganő megszerezte a könyvtáros tanári képesítést ben - mivel már többször is nyertünk a Takács Etel Alapítvány pályázatán - meghívásos pályázatukra invitáltak. Nagyon örültem, hogy a friss diplomával rendelkező kolleganő vállalta a megmérettetést (2. lett). A Generali Biztosító pályázati forrásából Ft értékben járdát építettek az önkormányzat dolgozói az iskola udvarán. A Békésmegyei Népművészeti Egyesület aktív tagja egyik kollegánk, az ő közreműködésével csatlakoztunk együttműködő partnerként a TÁMOP Népi kézműves hagyományok ápolása a Körös vidékén pályázathoz. A TÁMOP / Gyulai József természettudományos Műhely pályázatához csatlakozva négy pedagógus vehetett részt ingyenes továbbképzésen; hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink három-három alkalommal napi öt órában korszerű körülmények közt vehettek rész természettudományos órákon. 2. A TINTA kiadó pályázatából néhány lexikont tudtunk vásárolni. Tanulóink 69 %- ának kell biztosítani az ingyenes tankönyvet, így erre évek óta sokat költünk. Sajnos már három éve egyetlen folyóirat sem jár az iskolába. Iskolánk könyvtárának állománya mégis gyarapodott, mert egyre többször kapunk ajándékba könyveket a községi könyvtártól és magánszemélyektől is. Néha az évente megszervezésre kerülő iskolai papírgyűjtésből is guberálunk. 3. Tanulóink versenyeztetésére és kirándulásának finanszírozására fordítjuk a sajnos egyre kevesebb alapítványi 1 %-ot, így eszközök vásárlására nem nagyon marad. Focistáinknak mezt, futóknak futócipőt vásároltunk. 4. A TIOP 1.1.1/07/1 pályázat hatására 5 interaktív tábla került beszerzésre, a pályázathoz kapcsolódva minden pedagógus ingyen elvégezhetett egy 10 órás tanfolyamot, mely akkreditált volt. Az iskolában lévő meghibásodásokról mindig tájékoztattam a fenntartót (2013 óta a tankerületet), hogy a szükséges javítások megtörténjenek. 5. Nem régen volt iskola egészségügyi ellenőrzés, jegyzőkönyv bizonyítja, hogy mindent rendben találtak. 6. Az önkormányzat 2009-es és 2011-es nyertes pályázatának köszönhetően a konyha felújítása megvalósult, a munkálatok idejére sikerült megszervezni a tanulók ellátását

12 Ebből Ebből Intézményvezetői Pályázat Személyi feltételek: Tanulói helyzetkép Iskolánk tanulói létszáma az öt évvel ezelőtti 241 fő helyett most 222, ebből alsó tagozatos 95 fő, felső tagozatos 127 fő, magántanuló 2 fő. Intézmény tanulóinak száma 222 Tanulók száma Tanulók aránya az összlétszámhoz viszonyítva hátrányos helyzetű tanuló % halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 12 5 % sajátos nevelési igényű 14 6 % a többi gyermekkel/tanulóval együtt nevelt-oktatott (integrált) 14 6 % - ebből HHH tanuló 4 2 % gyógypedagógiai csoportban/osztályban ellátott ebből HHH tanuló 0 - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló % magántanulók száma 2 1 %

13 Évfolyam csoport Létszám HH-s tanulók száma Arány % HHHs tanulók száma Arány % SNI Arány % BTM Arány % 1. a ,8 1 5,3 1 5,3 7,0 36,8 2. a ,0 0 0,0 0 0,0 4,0 20,0 3. a ,0 3 15,0 0 0,0 7,0 35,0 b ,3 0 0,0 0 0,0 3,0 27,3 4. a ,1 0 0,0 0 0,0 5,0 38,5 b ,7 2 16,7 1 8,3 3,0 25,0 5. a ,0 1 4,0 0 0,0 3,0 12,0 6. a ,0 2 13,3 1 6,7 4,0 26,7 b ,3 0 0,0 1 6,7 0,0 0,0 7. a ,2 1 5,9 0 0,0 2,0 11,8 b ,6 0 0,0 1 5,9 3,0 17,6 8. a ,0 2 12,5 6 37,5 1,0 6,3 b ,0 10,0 Összesen: ,7 12 5,5 14 6,4 44,0 20,0 Csoportszám: 13 A Békéssámsoni Általános Iskola beiratkozási adataiból látható, hogy a tankötelesek közül elég sok gyerek marad az óvodában. Tanév beiratkozott Iskolába jött Óvodában maradt 2009/ / / / / /2015 tanévre 42 tankötelesből az óvoda jelzése alapján leendő elsősre lehet számítani. Bízom benne, hogy tévednek és 30 leendő elsőssel készítettem el a következő öt év várható iskolai létszámadatait. A köznevelési törvény létszámhatárait figyelembe véve már a következő tanévben össze kell vonni az ötödik osztályosokat, és előreláthatóan egyre többször csak egy első osztály indítható

14 2013/2014 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2015 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2016 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2017 évfolyam létszám osztályok száma SNI

15 2017/2018 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2019 évfolyam létszám osztályok száma SNI Pedagógusok: Az előző években többször vizsgáltuk a várható tanulói létszámot, az érvényben lévő törvények alapján meghatároztuk az ehhez szükséges pedagógus létszámot szeptembere óta minden tantárgy esetében biztosított a 100%-os szakos ellátás. Jelenleg 22 főállású pedagógus van állományban, közülük jelenleg 2 fő szülési szabadságon van. A német tanárnő részmunkaidőben dolgozik intézményünkben, hárman vannak olyanok, akik az Orosházi Tankerület másik intézményében főállású dolgozók, nálunk óraadók. A rajz szakos kolleganő heti két nap Tótkomlóson tanít rajzot. Az elmúlt években hét Békéssámsoni születésű pedagógus dolgozott iskolánkban. Pedagógusok lakóhely szerinti megoszlását mutatja a következő táblázat: Békéssámson Tótkomlós Hódmezővásárhely Pedagógusok száma

16 Iskolánk tanulói közül 16-an sajátos nevelési igényűek, 44-en tanulási magatartási, beilleszkedési zavarokkal küszködnek. Részükre gyógypedagógus alkalmazásával biztosítottuk a szükséges foglalkozásokat, de mióta a kolleganő szült, a nevelőtestület tagjai végzik a fejlesztést, mert a kiírt pályázatokra nem jelentkeztek. Logopédussal történő ellátásukat sajnos szeptember óta nem tudtuk megoldani, mert az Orosházi Nevelési Tanácsadó nem tud szakember biztosítani. Szükség esetén pszichológusi megsegítést biztosítunk a gyermekjóléti szolgálat segítségével, de csak azon gyermekek részére, akiket védelembe vettek. Az iskolában folyó nevelő oktató munka megszervezésében a munkaközösségek nagy szerepet vállalnak. Munkaközösség megnevezése Pedagógusok száma Alsós munkaközösség 11 Humán munkaközösség 6 Reál munkaközösség 8 Osztályfőnöki munkaközösség 14 Nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak: A technikai létszám a törvényben meghatározottaknak megfelelő. A napközi konyha leválasztása óta három takarító, egy fűtő-karbantartó, és egy iskolatitkár segíti a nevelő - oktató munkát. A portási feladatokat a takarítók látják el. Osztott munkaidőben dolgoznak napi két óra portaszolgálatot, majd takarítást végeznek. Az iskolatitkár egészségügyi okok miatt csak napi hat órában tud dolgozni

17 Vezetési Program Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem is tudjuk őket eredményesen munkára sarkallni. (H. Weiss Donald) A 33 éves pedagógiai tapasztalatom, a Békéssámsoni Általános Iskolánál eltöltött ugyanennyi idő, a helyismeret, és az igazgatóként végigdolgozott majd 11 év adta a bátorságot, hogy ismét vállaljam elképzeléseimet; terveim, gondolataim felvázolását, kiegészítését. Teszem ezt azért is, mert szeretném, ha olyan lenne a Békéssámsoni Általános Iskola, ahová a szülők szívesen íratják gyermeküket, amely a helyi és országos elvárásoktól, lehetőségektől függően önálló arculattal rendelkezik. Minden fejlődésnek, változásnak az alapja a helyzetelemzés. Az adott állapot ugyanis az a kiindulási pont, amely alapján meg tudjuk fogalmazni céljainkat és meg tudjuk tervezni azt az utat, amely elvezet ezek megvalósításához. Ugyanakkor az időről időre alkalmazott helyzetelemzés a változás milyenségét is megmutatja: bizonyítja, vagy cáfolja a fejlődést. Az iskola küldetése, célrendszere részletes kifejtésre került a vezetői ciklusaim alatt, aktív közreműködésemmel többször módosított Pedagógiai Programban, SZMSZ-ben, a munkatervekben, melyeket jelen pályázat olvasói ismerhetnek, hisz nyilvánosak. Átfogó vezetési célként a Pedagógiai Programban kifejtett célrendszer elérését, megvalósítását tekintem. A humán erőforrások javítása érdekében megfogalmazott célok: Szakmailag kompetens, elkötelezett, közösségben alkotni tudó munkatársakkal szeretne az intézmény együtt dolgozni. Az intézmény hosszú távú stratégiai célja kell, hogy legyen az emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a dolgozók munkaképességének fenntartása, alkotó szándékuk hasznosítása. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kommunikációra a munkaerőszervezet átalakítására, a képzésre, a prevencióra, a munkavállalókról való gondoskodásra. Központi forrásokon túlmenően pályázatok, illetve egyéb lehetőségek kiaknázásával még sokat tehetünk

18 A dolgozók rendszeres, megfelelő tájékoztatása, a kétirányú információáramlás megvalósítása belső kommunikációs csatornákon keresztül történik, ami lehetővé teszi a munkavállalói vélemények megismerését és azok felhasználását. Kiemelkedő fontosságú az intézmény számára a megfelelően képzett munkaerő, az emberi erőforrás egészségi és fizikai állapota. Ennek megfelelően a humán erőforrás gazdálkodás fontos feladatát képezi az oktatás és az egészségvédelem. Az iskola, mint szervezet sajátossága, hogy a pedagógusok, egyéb dolgozók és a diákok működnek együtt. A kitűzött feladatok célirányos végrehajtásához vitathatatlanul fontos, hogy a megfelelő időben és megfelelő minőségben álljon rendelkezésre a személyi állomány. Ennek megvalósításához összehangolt humán erőforrás gazdálkodásra van szükség. Arra kell törekedni, hogy a szervezet hatékonyságát fokozatosan növelni lehessen. Az iskola szervezetének egésze a minőségi munka, teljesítmény csak elkötelezett munkaerő révén valósulhat meg. Az elkötelezettség ugyanakkor önmagában nem elég, hozzáértés nélkül nem értékes. Lehetőségek figyelembevételével olyan munkatársakat kell kiválasztani, akik segítik az intézményt céljai megvalósításában, felhasználják, és hatékonyan alkalmazzák a rendelkezésre álló szakértelmüket. Fontos a közös érdek felismerése az iskola sikeres működéséhez. Nevelőtestület: Törvény által biztosított jogai, döntési kompetenciái és a Pedagógiai Program kialakításában, végrehajtásában vállalt szerepe alapján a szakmai-pedagógiai munka legfontosabb színtere. Szakmai igényesség, a környezet által elfogadott emberi értékek, gyermekközpontúság kell, hogy jellemezze. Kollegáim továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. Továbbra is igyekszem más oktatási intézményekkel együttműködni, hogy lehetőleg minél több kollega érdeklődési körének megfelelő, az iskola céljait segítő képzéseken vehessenek részt. Remélem sikerül valakit rábeszélni, hogy mérés-értékelés szakvizsgás képzésre jelentkezzen, így a kompetencia mérés eredményeit szakszerűbben tudnánk kiértékelni

19 Évek óta szívesen foglalkozunk főiskolai hallgatók pedagógiai gyakorlatának megszervezésével. Nagyon fontos elvárásom lenne az összetartás erősítése, a közös elhatározások következetes betartása úgy tanulók, mint a nevelőtestület belső ügyeinek kezelésében, azok képviseletében. Az utolsó évben ezzel problémák voltak, mert a helyettes kollegával nem mindig sikerült egy irányba mozgatni a szekeret (11 évből 2 éve ő az intézményvezető helyettes). Nevelési területek: Az iskola pedagógiai tevékenysége az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra épülve a Pedagógiai Programban kerültek meghatározásra. Intézményünk alapfeladata az általános iskoláskorú gyermekek nevelése, oktatása, beleértve az egész napos ellátást, a képesség kibontakoztató felkészítést, a hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatását. Fontos, hogy a tanulóink becsüljék a munkát, tiszteljék egymást és az idősebbeket. Ebben fontos szerep jut nekünk, pedagógusoknak: a személyes példamutatás, a pozitív minta adása domináns legyen a nevelési folyamatban. Olyan lehetőségeket kell keresni, amelyekkel csökkenthető az iskolai esélyegyenlőtlenség, biztosított a tehetséggondozás és a hátránykompenzálás. Az iskolában meg kell tanítanunk a gyerekeknek, hogy hogyan kell tanulniuk, fel kell keltenünk a tudás iránti vágyukat, meg kell tanítani őket arra, hogy élvezzék az alkotás izgalmát és a jól végzett munka örömét. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy egyéni kimagasló képességeiket versenyeken, rendezvényeken megmutathassák. Alapvető feladat a zavartalan tanulás biztosítása, a tanulási órák védelme. Fontos a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások időpontjának pontos beosztása- ezeken a rend és a fegyelem biztosítása

20 Általános célkitűzéseim: A Békéssámsoni Általános Iskola egy olyan intézmény legyen, ahonnan közel azonos eséllyel indulhatnak gyermekeink a továbbtanulás világába a városokban tanulókkal, esélyegyenlőséget biztosítson számukra a további boldoguláshoz. Környezettudatos magatartásra, egészséges életmódra kell nevelnünk. A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiának. Az iskolánk Környezet és Egészségnevelési Programjának hitvallása: A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet és a környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Ennek szellemében neveljük a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. Ennek kapcsán, vezetői ciklusaim alatt támogattam azon pedagógusok törekvései, akik a különböző pályázatokon, versenyeken részt kívántak venni tanítványaikkal: Víz Világnapja, Fehér-tó Napja, katasztrófavédelmi versenyek. Az intézmény legfontosabb tevékenysége az oktató-nevelő munka. A minőség záloga a hatékony tanítói, tanári munka. Szeretném a szakmai munka színvonalát a jelenlegi szinten tartani, illetve a lehetőségek jobb kiaknázásával tovább emelni szeptembere óta minden tantárgyat szakos pedagógus tanít. Bízom benne, hogy az újra kiírt pályázat a gyógypedagógusi álláshelyre sikeres lesz, így a következő évtől újra szakember foglalkozhat az SNI-s és btm-es tanulókkal. Remélem, hogy 2014/2015-ös tanévben már az Orosházi Nevelési Tanácsadó személyi feltételei számunkra is kedvezően alakulnak, így újra logopédusi segítséget kaphatnak azon gyerekeink, akik hangképzését az óvodában még nem sikerült kijavítani. Célom egy feszültségmentes légkör, az őszinte emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése, amelyben a nevelőtestületet nem a klikkesedett együttlét, jellemzi, hanem az egymást segítő kapcsolat. Fontosnak tartom az összehangolt, egymás munkáját megbecsülő és segítő, mindenkivel szemben (kollega, gyerek, szülő, lakosság) egységes követelményt támasztó pedagógus testület kialakítását

21 A vezetői ciklusaim alatt az iskola hivatalos belső kommunikációjának leggyakoribb és legátfogóbb fóruma az ben történő értesítés, a köröző, és a munkaértekezlet. Itt kerülnek feldolgozásra a jogszabályban a nevelőtestület hatáskörébe utalt feladatok, a szakmai, illetve az egész iskola működését, életét érintő kérdések, információk. Hét éve minden alkalommal jegyzőkönyv készül minden értekezletről, ma már úgy gondolom: a következő években elég lenne feljegyzés is, kevesebb adminisztrációt, formalitást igényel, a lényeget így is megörökíthetjük. Minden döntésem meghozatalakor elsődleges szempontként a gyerekek érdekeit vettem figyelembe, ezek után is ezt fogom tenni. A köznevelési törvény nagy hangsúlyt fektet az állampolgári jogok gyakorlására, kiemelve ezen belül a tanulók, a szülők és pedagógusok személyiségi jogait, s ezek harmóniáját, melyet minden esetben szem előtt tartok. Az ellenőrzés és az értékelés nagyon fontos része a pedagógiai munkának. A Pedagógiai Program készítésekor, módosításakor a nevelőtestület egységes értékelési rendszert dolgozott ki. Ebből nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a pedagógusoknak az minden alkalmat meg kell ragadnia az értékelésre. Fogalmazhatok úgy is, hogy a tantárggyal kapcsolatos minden megnyilvánulást figyelembe kell venni az értékelésnél. A kulcskompetenciák fejlesztése az oktató- nevelőmunka során: A kompetencia alatt olyan felkészültség értendő, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk. Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül. Intézményünkben az alábbi kompetenciákra fektetünk nagy hangsúlyt. Anyanyelvi kompetencia: Anyanyelvi képzés befolyásolja a többi terület tanítását, elsajátíttatását, az anyanyelv fejlesztése minden tantárgy, műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze. A magyar nyelv és irodalom

22 tantárgyban pedagógiai szempontból a leghatékonyabb és legátfogóbb eszköz a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése. Az anyanyelv árnyalt, sokoldalú ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. A magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett az alsós és a humán munkaközösség tanárai nagy hangsúlyt fektetnek az iskola arculatának pozitív befolyásolására, a tanulók érzelmi-esztétikai nevelésére. Minden évben szavalóversenyt rendeznek, közreműködnek az iskolai ünnepélyek megszervezésében, s anyagi okok miatt sajnos csak ritkán viszik diákokat színházi előadásokra. Szövegértés fejlesztéséhez megfelelő kiadványokat kellene vásárolni a tartós tankönyvkeret terhére, és lehetőséget kell biztosítani, hogy a kompetenciamérésben szereplő feladatokat gyakorolni tudják tanulóink. A nyolcadikosok mérési eredményei egyre aggaszóbbak, bár a községi iskolák átlageredményeit elérjük. Nyolcadik osztályban a délutáni foglalkozások időkeretének terhére differenciált csoportokban felvételi előkészítő illetve felzárkóztató foglalkozásokat kell szervezni Idegen nyelvi kompetencia: Az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Intézményünk diákjainak legalább egy idegen nyelvet kell tanulnia az anyanyelvén kívül. Első, kötelező idegen nyelv a német, második választható idegen nyelv az angol. Az iskolában három német nyelvtanár és egy angol nyelvtanár dolgozik, akik közül jelenleg az angol tanárnő Békéssámsoni lakos, de nálunk csak óraadó. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell rendelkezniük, mely személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. A fejlesztési feladatok minden nyelvsajátítási szinten a következő egységekből állnak: beszédértés

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./

Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./ Pályázat az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./ Készítette: Kohodné Tóth Andrea általános iskolai tanár, az Újpesti Bajza József Ált.

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben