Intézményvezetői Pályázat Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -"

Átírás

1 - 1 -

2 PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület Pályázó: Batáné Mátó Teodóra 5946 Békéssámson, Szabadság u. 28. Intézmény: Békéssámsoni Általános Iskola Békéssámson, Andrássy u

3 OM: Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Pályázati nyilatkozat... 4 Szakmai Önéletrajz... 5 Bevezető... 8 Szakmai helyzetelemzés... 9 Az intézmény adatai:... 9 Tárgyi feltételek: Személyi feltételek: Tanulói helyzetkép Pedagógusok: Nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak: Vezetési Program A humán erőforrások javítása érdekében megfogalmazott célok: Nevelőtestület: Nevelési területek: Általános célkitűzéseim: A kulcskompetenciák fejlesztése az oktató- nevelőmunka során: Anyanyelvi kompetencia: Idegen nyelvi kompetencia: Matematikai kompetencia: Természettudományos kompetencia: Digitális kompetencia: Tehetséggondozás: /2014-es tanév versenyeredményei: Felzárkóztatás: Környezet, szülői háttér: Kapcsolat más intézményekkel, szervezetekkel: Hagyományok: A fentiek alapján a vezetés általam összességében megfogalmazott koncepciója, célrendszere: Összegzés Mellékletek

4 Pályázati nyilatkozat Alulírott Batáné Mátó Teodóra pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt, a honlapján március 16-án megjelent pályázati felhívás alapján a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezetői állására. A következő nyilatkozatokat mellékelem: 1. Nyilatkozom arról, hogy a évi CXC. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. 2. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé; a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. 3. Nyilatkozom arról, hogy nyertes pályázóként - vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. 4. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: szakmai önéletrajz hatósági erkölcsi bizonyítvány végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Kelt: Békéssámson, Tisztelettel:

5 Szakmai Önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) BATÁNÉ MÁTÓ TEODÓRA Cím(ek) 5946 Békéssámson, Szabadság utca 28. Telefonszám(ok) Mobil: (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme nő foglalkozási terület Általános iskolai igazgató (magasabb vezető) Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás/beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök 33 év pedagógusi 11 év vezetői Pedagógus: től, jelenleg is (Békéssámson) Vezető: től, jelenleg is Pedagógus, általános iskolai igazgató Matematika, fizika tantárgyak oktatása Általános iskolai igazgatói feladatok ellátása A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Tanulmányok Klebersberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. Oktatás, közoktatás Interaktív tábla és interaktív asztal használata a gyakorlatban, multimédiás eszközök alkalmazásával c. tanfolyam - 5 -

6 Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Végzettség / képesítés 2014, 30 óra Consilium Tender Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A természettudományos laboratóriumok működtetése, modern kísérleti eszközei, komplex gyakorlatok előkészítése és kivitelezése c. tanfolyam 2014, 30 óra Consilium Tender Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Köznevelési vezető szakmódszertan kiegészítő kompetencia tanfolyam, vizsga 2013, 20 óra Szent Gergely Népfőiskola A tanulás módszertan tanítása c. tanfolyam 2009, 30 óra METÓDUS - Tankiadó és Nevelői Bt. Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben c. tanfolyam 2006, 30 óra Időtartam Időtartam Időtartam Didaktikai Műhely- Lárix Stúdió Kft. Kistérségi Tanügyigazgatási Szakértői szakvizsga Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Közoktatás Vezetői szakvizsga Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Matematika fizika szak Matematika fizika szakos általános iskolai tanár - 6 -

7 Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Számítógépfelhasználói készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő információk Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Főiskolai diploma Nyitott vagyok az új dolgok iránt, folyamatosan képzem magam. Jó verbális kommunikációs képességek miatt több ember előtt sem jövök zavarba, minden korosztállyal megtalálom a megfelelő hangnemet és témát. A biztonságot, a megbízhatóságot igyekszem a tanulók felé közvetíteni. Az iskola legfontosabb partnereivel, a szülőkkel állandó kapcsolatot építettem ki, amely biztosíték arra, hogy mindig fordulhatnak hozzám bizalommal. Nyitott ajtóval várom a hozzám, mint vezetőhöz segítségért fordulókat. Problémamegoldó készségemnek köszönhetően váratlan események esetén megfelelően járok el. Képes vagyok más szemszögéből is végiggondolni az eseményeket. Kollegáim értékes ötleteit aktívan támogatom. Értelmes cél érdekében tudok alkalmazkodni. Az érvek nélküli vitát nehezen viselem. Önállóan tudok dolgozni, de jobban szeretek csapatban. Kezdeményezőkészségem van, de mások ötleteit elfogadom és segítek megvalósítani. Nem vagyok haragtartó. A konfliktusokat kezelni szoktam, nem elkerülni. Szervezőkészségem jó. Igazgatói beosztásban jelenleg 25 főt irányítok. Meggyőző személyiség vagyok, az elmúlt évek alatt több erdei iskolai programot, KI MIT TUDOT, Iskolai Jótékonysági Bált szerveztem. magyar Irodai alkalmazások használata: Microsoft Office programcsomag (ECDL START vizsga) B típusú gépjárművezetői jogosítvány Kitüntetés II. osztályú Honvédelemért Kitüntető Cím Kelt: Békéssámson, aláírás - 7 -

8 Bevezető Életemben meghatározónak tartom Békéssámsonhoz fűződő kötődésemet. 33 éve itt élek. A település lakói láthattak fiatalnak, kezdőnek. Itt neveltem gyermekeimet, akik a sámsoni iskolában végezték általános iskolai tanulmányikat, innen jártak be középiskolába egyetemre. Véleményem szerint egy pedagógus munkájában, mindennapi életében, hivatásának gyakorlásában ezek nem lehetnek közömbös tényezők, hiszen az egész eddigi életem második fele nyitott könyv valamennyi Anyuka, Apuka, Nagymama, Nagypapa előtt szeptember 1-jén egy évre megbízást kaptam az intézményvezetői teendők ellátására, majd pályázat útján nyertem el a Békéssámsoni Községi Általános Iskola igazgatói posztját, mely alapján július 16.-án, majd a következő pályázat eredményeként július 16. napján újra kineveztek az intézmény vezetőjévé. Sok kellemes és nem kevés kellemetlen feladat elvégzését kellett felvállalnom. Úgy hiszem, nem futamodtam meg. Tapasztalataim birtokában hiszem, hogy van lehetőség a további fejlődésre. Az eltelt időszakban a legjobb tudásommal és képességemmel igyekeztem megfelelni a feladatoknak, az intézményvezetővel szemben támasztott követelményeknek épp úgy, mint az oktató-nevelő munkának. Megkezdett munkámat az előző évek szellemében folytatni szeretném, ezért ismét megpályázom az állást. Álljon itt Váci Mihály gondolata, melyet igazgatóvá válásom pillanatától szem előtt tartok: Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! Váci Mihály: Nem elég - 8 -

9 A köznevelési intézmény adatai: Szakmai helyzetelemzés Hivatalos neve: Békéssámsoni Általános Iskola Székhelye: 5946 Békéssámson, Andrássy u. 41. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Típusa: általános iskola OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás, nappali rendszerű iskolai oktatás (alsó tagozat, felső tagozat), sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrációs felkészítés Iskola maximális létszáma: 331 fő Iskolai könyvtár: saját szervezeti egységgel A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga: Helyrajzi száma: 951 Hasznos alapterülete: nettó 2160 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény jogállása, és vezetőjének kinevezési rendje: Önálló jogi személy, szakmailag önálló nevelési-oktatási intézmény. Vezetője az igazgató. Az igazgatót a KLIK bízza meg. Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátó önálló költségvetési szerv neve, címe: Békés Megye Tankerület: KLIK Orosházi Tankerülete 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Az intézmény felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - 9 -

10 Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek biztosítása elsősorban a fenntartó feladata, de erre a vezetőnek is figyelmet kell szentelnie. A Békéssámson Község Önkormányzata ROP pályázat keretében évben benyújtott pályázatával támogatást nyert a Békéssámsoni Általános Iskola rekonstrukciójára és bővítésének I. ütemére. A 2007-re megvalósult projekt nagy jelentőséggel bírt az oktató-nevelő munkára nézve, hiszen a fejlesztéssel egy épületbe kerülhetett valamennyi iskolás diák és pedagógus, biztosítva lettek a szaktantermek a szakos oktatáshoz, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását külön fejlesztőszoba segíti. Az iskolánkba járó gyerekek egészséges, jól megvilágított, higiénikus környezetben tölthetik napjaikat. Ayres terápiás foglalkozások megtartására alkalmas terem került kialakításra 2010-ben. A tárgyi feltételek javítása érdekében megfogalmazott céljaim öt évvel ezelőtt a következők voltak: Feltétlenül szükségesnek tartom, az egyre szűkebbre szabott pénzügyi keretek mellett továbbra is figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket a következőkre fókuszálva: 1. A pedagógusok ösztönzése az aktív pályázati munkában. 2. Az iskolai könyvtár számára aktuális ismereteket tartalmazó kiadványok folyamatos beszerzése. 3. Jótékonysági Bál szervezése az SZMK segítségével, melynek bevétele felhasználható a tárgyi feltételek javítására. 4. A Békéssámson Község Önkormányzatának Képviselő Testületének tájékoztatása a beszerzések megvalósulásáról, illetve ennek hiányáról - a megtett intézkedésekről. 5. Környezettudatos magatartásra kell nevelnünk, ezért fontos az iskola épületének és környezetének rendje, tisztasága, a folyosók, tantermek dekorációja, amelyek pozitív, nevelő hatással bírnak. 6. Napközi konyha és ebédlő felújításához pályázati forrás keresése. Egy kis számadás, hogy mit sikerült megvalósítani: 1. TÁMOP pályázat megírásában az egyik kolleganő aktívan segített, sajnos a képzésen már nem vett részt, így az elszámolással kapcsolatos munkák már rám és az

11 iskolatitkárra maradtak. Kudarcként éltem meg, hogy a képzésből kimaradt kollega helyett senkit sem tudtam rábeszélni, hogy szerezzen pl. ének vagy kémia tanári képesítést, így a nyert összegről le kellett mondani. Az informatika szakos kolleganő megszerezte a könyvtáros tanári képesítést ben - mivel már többször is nyertünk a Takács Etel Alapítvány pályázatán - meghívásos pályázatukra invitáltak. Nagyon örültem, hogy a friss diplomával rendelkező kolleganő vállalta a megmérettetést (2. lett). A Generali Biztosító pályázati forrásából Ft értékben járdát építettek az önkormányzat dolgozói az iskola udvarán. A Békésmegyei Népművészeti Egyesület aktív tagja egyik kollegánk, az ő közreműködésével csatlakoztunk együttműködő partnerként a TÁMOP Népi kézműves hagyományok ápolása a Körös vidékén pályázathoz. A TÁMOP / Gyulai József természettudományos Műhely pályázatához csatlakozva négy pedagógus vehetett részt ingyenes továbbképzésen; hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink három-három alkalommal napi öt órában korszerű körülmények közt vehettek rész természettudományos órákon. 2. A TINTA kiadó pályázatából néhány lexikont tudtunk vásárolni. Tanulóink 69 %- ának kell biztosítani az ingyenes tankönyvet, így erre évek óta sokat költünk. Sajnos már három éve egyetlen folyóirat sem jár az iskolába. Iskolánk könyvtárának állománya mégis gyarapodott, mert egyre többször kapunk ajándékba könyveket a községi könyvtártól és magánszemélyektől is. Néha az évente megszervezésre kerülő iskolai papírgyűjtésből is guberálunk. 3. Tanulóink versenyeztetésére és kirándulásának finanszírozására fordítjuk a sajnos egyre kevesebb alapítványi 1 %-ot, így eszközök vásárlására nem nagyon marad. Focistáinknak mezt, futóknak futócipőt vásároltunk. 4. A TIOP 1.1.1/07/1 pályázat hatására 5 interaktív tábla került beszerzésre, a pályázathoz kapcsolódva minden pedagógus ingyen elvégezhetett egy 10 órás tanfolyamot, mely akkreditált volt. Az iskolában lévő meghibásodásokról mindig tájékoztattam a fenntartót (2013 óta a tankerületet), hogy a szükséges javítások megtörténjenek. 5. Nem régen volt iskola egészségügyi ellenőrzés, jegyzőkönyv bizonyítja, hogy mindent rendben találtak. 6. Az önkormányzat 2009-es és 2011-es nyertes pályázatának köszönhetően a konyha felújítása megvalósult, a munkálatok idejére sikerült megszervezni a tanulók ellátását

12 Ebből Ebből Intézményvezetői Pályázat Személyi feltételek: Tanulói helyzetkép Iskolánk tanulói létszáma az öt évvel ezelőtti 241 fő helyett most 222, ebből alsó tagozatos 95 fő, felső tagozatos 127 fő, magántanuló 2 fő. Intézmény tanulóinak száma 222 Tanulók száma Tanulók aránya az összlétszámhoz viszonyítva hátrányos helyzetű tanuló % halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 12 5 % sajátos nevelési igényű 14 6 % a többi gyermekkel/tanulóval együtt nevelt-oktatott (integrált) 14 6 % - ebből HHH tanuló 4 2 % gyógypedagógiai csoportban/osztályban ellátott ebből HHH tanuló 0 - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló % magántanulók száma 2 1 %

13 Évfolyam csoport Létszám HH-s tanulók száma Arány % HHHs tanulók száma Arány % SNI Arány % BTM Arány % 1. a ,8 1 5,3 1 5,3 7,0 36,8 2. a ,0 0 0,0 0 0,0 4,0 20,0 3. a ,0 3 15,0 0 0,0 7,0 35,0 b ,3 0 0,0 0 0,0 3,0 27,3 4. a ,1 0 0,0 0 0,0 5,0 38,5 b ,7 2 16,7 1 8,3 3,0 25,0 5. a ,0 1 4,0 0 0,0 3,0 12,0 6. a ,0 2 13,3 1 6,7 4,0 26,7 b ,3 0 0,0 1 6,7 0,0 0,0 7. a ,2 1 5,9 0 0,0 2,0 11,8 b ,6 0 0,0 1 5,9 3,0 17,6 8. a ,0 2 12,5 6 37,5 1,0 6,3 b ,0 10,0 Összesen: ,7 12 5,5 14 6,4 44,0 20,0 Csoportszám: 13 A Békéssámsoni Általános Iskola beiratkozási adataiból látható, hogy a tankötelesek közül elég sok gyerek marad az óvodában. Tanév beiratkozott Iskolába jött Óvodában maradt 2009/ / / / / /2015 tanévre 42 tankötelesből az óvoda jelzése alapján leendő elsősre lehet számítani. Bízom benne, hogy tévednek és 30 leendő elsőssel készítettem el a következő öt év várható iskolai létszámadatait. A köznevelési törvény létszámhatárait figyelembe véve már a következő tanévben össze kell vonni az ötödik osztályosokat, és előreláthatóan egyre többször csak egy első osztály indítható

14 2013/2014 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2015 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2016 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2017 évfolyam létszám osztályok száma SNI

15 2017/2018 évfolyam létszám osztályok száma SNI /2019 évfolyam létszám osztályok száma SNI Pedagógusok: Az előző években többször vizsgáltuk a várható tanulói létszámot, az érvényben lévő törvények alapján meghatároztuk az ehhez szükséges pedagógus létszámot szeptembere óta minden tantárgy esetében biztosított a 100%-os szakos ellátás. Jelenleg 22 főállású pedagógus van állományban, közülük jelenleg 2 fő szülési szabadságon van. A német tanárnő részmunkaidőben dolgozik intézményünkben, hárman vannak olyanok, akik az Orosházi Tankerület másik intézményében főállású dolgozók, nálunk óraadók. A rajz szakos kolleganő heti két nap Tótkomlóson tanít rajzot. Az elmúlt években hét Békéssámsoni születésű pedagógus dolgozott iskolánkban. Pedagógusok lakóhely szerinti megoszlását mutatja a következő táblázat: Békéssámson Tótkomlós Hódmezővásárhely Pedagógusok száma

16 Iskolánk tanulói közül 16-an sajátos nevelési igényűek, 44-en tanulási magatartási, beilleszkedési zavarokkal küszködnek. Részükre gyógypedagógus alkalmazásával biztosítottuk a szükséges foglalkozásokat, de mióta a kolleganő szült, a nevelőtestület tagjai végzik a fejlesztést, mert a kiírt pályázatokra nem jelentkeztek. Logopédussal történő ellátásukat sajnos szeptember óta nem tudtuk megoldani, mert az Orosházi Nevelési Tanácsadó nem tud szakember biztosítani. Szükség esetén pszichológusi megsegítést biztosítunk a gyermekjóléti szolgálat segítségével, de csak azon gyermekek részére, akiket védelembe vettek. Az iskolában folyó nevelő oktató munka megszervezésében a munkaközösségek nagy szerepet vállalnak. Munkaközösség megnevezése Pedagógusok száma Alsós munkaközösség 11 Humán munkaközösség 6 Reál munkaközösség 8 Osztályfőnöki munkaközösség 14 Nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak: A technikai létszám a törvényben meghatározottaknak megfelelő. A napközi konyha leválasztása óta három takarító, egy fűtő-karbantartó, és egy iskolatitkár segíti a nevelő - oktató munkát. A portási feladatokat a takarítók látják el. Osztott munkaidőben dolgoznak napi két óra portaszolgálatot, majd takarítást végeznek. Az iskolatitkár egészségügyi okok miatt csak napi hat órában tud dolgozni

17 Vezetési Program Ha nem hiszünk abban, hogy mások maximális teljesítményre képesek, akkor nem is tudjuk őket eredményesen munkára sarkallni. (H. Weiss Donald) A 33 éves pedagógiai tapasztalatom, a Békéssámsoni Általános Iskolánál eltöltött ugyanennyi idő, a helyismeret, és az igazgatóként végigdolgozott majd 11 év adta a bátorságot, hogy ismét vállaljam elképzeléseimet; terveim, gondolataim felvázolását, kiegészítését. Teszem ezt azért is, mert szeretném, ha olyan lenne a Békéssámsoni Általános Iskola, ahová a szülők szívesen íratják gyermeküket, amely a helyi és országos elvárásoktól, lehetőségektől függően önálló arculattal rendelkezik. Minden fejlődésnek, változásnak az alapja a helyzetelemzés. Az adott állapot ugyanis az a kiindulási pont, amely alapján meg tudjuk fogalmazni céljainkat és meg tudjuk tervezni azt az utat, amely elvezet ezek megvalósításához. Ugyanakkor az időről időre alkalmazott helyzetelemzés a változás milyenségét is megmutatja: bizonyítja, vagy cáfolja a fejlődést. Az iskola küldetése, célrendszere részletes kifejtésre került a vezetői ciklusaim alatt, aktív közreműködésemmel többször módosított Pedagógiai Programban, SZMSZ-ben, a munkatervekben, melyeket jelen pályázat olvasói ismerhetnek, hisz nyilvánosak. Átfogó vezetési célként a Pedagógiai Programban kifejtett célrendszer elérését, megvalósítását tekintem. A humán erőforrások javítása érdekében megfogalmazott célok: Szakmailag kompetens, elkötelezett, közösségben alkotni tudó munkatársakkal szeretne az intézmény együtt dolgozni. Az intézmény hosszú távú stratégiai célja kell, hogy legyen az emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a dolgozók munkaképességének fenntartása, alkotó szándékuk hasznosítása. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kommunikációra a munkaerőszervezet átalakítására, a képzésre, a prevencióra, a munkavállalókról való gondoskodásra. Központi forrásokon túlmenően pályázatok, illetve egyéb lehetőségek kiaknázásával még sokat tehetünk

18 A dolgozók rendszeres, megfelelő tájékoztatása, a kétirányú információáramlás megvalósítása belső kommunikációs csatornákon keresztül történik, ami lehetővé teszi a munkavállalói vélemények megismerését és azok felhasználását. Kiemelkedő fontosságú az intézmény számára a megfelelően képzett munkaerő, az emberi erőforrás egészségi és fizikai állapota. Ennek megfelelően a humán erőforrás gazdálkodás fontos feladatát képezi az oktatás és az egészségvédelem. Az iskola, mint szervezet sajátossága, hogy a pedagógusok, egyéb dolgozók és a diákok működnek együtt. A kitűzött feladatok célirányos végrehajtásához vitathatatlanul fontos, hogy a megfelelő időben és megfelelő minőségben álljon rendelkezésre a személyi állomány. Ennek megvalósításához összehangolt humán erőforrás gazdálkodásra van szükség. Arra kell törekedni, hogy a szervezet hatékonyságát fokozatosan növelni lehessen. Az iskola szervezetének egésze a minőségi munka, teljesítmény csak elkötelezett munkaerő révén valósulhat meg. Az elkötelezettség ugyanakkor önmagában nem elég, hozzáértés nélkül nem értékes. Lehetőségek figyelembevételével olyan munkatársakat kell kiválasztani, akik segítik az intézményt céljai megvalósításában, felhasználják, és hatékonyan alkalmazzák a rendelkezésre álló szakértelmüket. Fontos a közös érdek felismerése az iskola sikeres működéséhez. Nevelőtestület: Törvény által biztosított jogai, döntési kompetenciái és a Pedagógiai Program kialakításában, végrehajtásában vállalt szerepe alapján a szakmai-pedagógiai munka legfontosabb színtere. Szakmai igényesség, a környezet által elfogadott emberi értékek, gyermekközpontúság kell, hogy jellemezze. Kollegáim továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. Továbbra is igyekszem más oktatási intézményekkel együttműködni, hogy lehetőleg minél több kollega érdeklődési körének megfelelő, az iskola céljait segítő képzéseken vehessenek részt. Remélem sikerül valakit rábeszélni, hogy mérés-értékelés szakvizsgás képzésre jelentkezzen, így a kompetencia mérés eredményeit szakszerűbben tudnánk kiértékelni

19 Évek óta szívesen foglalkozunk főiskolai hallgatók pedagógiai gyakorlatának megszervezésével. Nagyon fontos elvárásom lenne az összetartás erősítése, a közös elhatározások következetes betartása úgy tanulók, mint a nevelőtestület belső ügyeinek kezelésében, azok képviseletében. Az utolsó évben ezzel problémák voltak, mert a helyettes kollegával nem mindig sikerült egy irányba mozgatni a szekeret (11 évből 2 éve ő az intézményvezető helyettes). Nevelési területek: Az iskola pedagógiai tevékenysége az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra épülve a Pedagógiai Programban kerültek meghatározásra. Intézményünk alapfeladata az általános iskoláskorú gyermekek nevelése, oktatása, beleértve az egész napos ellátást, a képesség kibontakoztató felkészítést, a hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatását. Fontos, hogy a tanulóink becsüljék a munkát, tiszteljék egymást és az idősebbeket. Ebben fontos szerep jut nekünk, pedagógusoknak: a személyes példamutatás, a pozitív minta adása domináns legyen a nevelési folyamatban. Olyan lehetőségeket kell keresni, amelyekkel csökkenthető az iskolai esélyegyenlőtlenség, biztosított a tehetséggondozás és a hátránykompenzálás. Az iskolában meg kell tanítanunk a gyerekeknek, hogy hogyan kell tanulniuk, fel kell keltenünk a tudás iránti vágyukat, meg kell tanítani őket arra, hogy élvezzék az alkotás izgalmát és a jól végzett munka örömét. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy egyéni kimagasló képességeiket versenyeken, rendezvényeken megmutathassák. Alapvető feladat a zavartalan tanulás biztosítása, a tanulási órák védelme. Fontos a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások időpontjának pontos beosztása- ezeken a rend és a fegyelem biztosítása

20 Általános célkitűzéseim: A Békéssámsoni Általános Iskola egy olyan intézmény legyen, ahonnan közel azonos eséllyel indulhatnak gyermekeink a továbbtanulás világába a városokban tanulókkal, esélyegyenlőséget biztosítson számukra a további boldoguláshoz. Környezettudatos magatartásra, egészséges életmódra kell nevelnünk. A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiának. Az iskolánk Környezet és Egészségnevelési Programjának hitvallása: A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet és a környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Ennek szellemében neveljük a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. Ennek kapcsán, vezetői ciklusaim alatt támogattam azon pedagógusok törekvései, akik a különböző pályázatokon, versenyeken részt kívántak venni tanítványaikkal: Víz Világnapja, Fehér-tó Napja, katasztrófavédelmi versenyek. Az intézmény legfontosabb tevékenysége az oktató-nevelő munka. A minőség záloga a hatékony tanítói, tanári munka. Szeretném a szakmai munka színvonalát a jelenlegi szinten tartani, illetve a lehetőségek jobb kiaknázásával tovább emelni szeptembere óta minden tantárgyat szakos pedagógus tanít. Bízom benne, hogy az újra kiírt pályázat a gyógypedagógusi álláshelyre sikeres lesz, így a következő évtől újra szakember foglalkozhat az SNI-s és btm-es tanulókkal. Remélem, hogy 2014/2015-ös tanévben már az Orosházi Nevelési Tanácsadó személyi feltételei számunkra is kedvezően alakulnak, így újra logopédusi segítséget kaphatnak azon gyerekeink, akik hangképzését az óvodában még nem sikerült kijavítani. Célom egy feszültségmentes légkör, az őszinte emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése, amelyben a nevelőtestületet nem a klikkesedett együttlét, jellemzi, hanem az egymást segítő kapcsolat. Fontosnak tartom az összehangolt, egymás munkáját megbecsülő és segítő, mindenkivel szemben (kollega, gyerek, szülő, lakosság) egységes követelményt támasztó pedagógus testület kialakítását

21 A vezetői ciklusaim alatt az iskola hivatalos belső kommunikációjának leggyakoribb és legátfogóbb fóruma az ben történő értesítés, a köröző, és a munkaértekezlet. Itt kerülnek feldolgozásra a jogszabályban a nevelőtestület hatáskörébe utalt feladatok, a szakmai, illetve az egész iskola működését, életét érintő kérdések, információk. Hét éve minden alkalommal jegyzőkönyv készül minden értekezletről, ma már úgy gondolom: a következő években elég lenne feljegyzés is, kevesebb adminisztrációt, formalitást igényel, a lényeget így is megörökíthetjük. Minden döntésem meghozatalakor elsődleges szempontként a gyerekek érdekeit vettem figyelembe, ezek után is ezt fogom tenni. A köznevelési törvény nagy hangsúlyt fektet az állampolgári jogok gyakorlására, kiemelve ezen belül a tanulók, a szülők és pedagógusok személyiségi jogait, s ezek harmóniáját, melyet minden esetben szem előtt tartok. Az ellenőrzés és az értékelés nagyon fontos része a pedagógiai munkának. A Pedagógiai Program készítésekor, módosításakor a nevelőtestület egységes értékelési rendszert dolgozott ki. Ebből nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a pedagógusoknak az minden alkalmat meg kell ragadnia az értékelésre. Fogalmazhatok úgy is, hogy a tantárggyal kapcsolatos minden megnyilvánulást figyelembe kell venni az értékelésnél. A kulcskompetenciák fejlesztése az oktató- nevelőmunka során: A kompetencia alatt olyan felkészültség értendő, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk. Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül. Intézményünkben az alábbi kompetenciákra fektetünk nagy hangsúlyt. Anyanyelvi kompetencia: Anyanyelvi képzés befolyásolja a többi terület tanítását, elsajátíttatását, az anyanyelv fejlesztése minden tantárgy, műveltségi terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze. A magyar nyelv és irodalom

22 tantárgyban pedagógiai szempontból a leghatékonyabb és legátfogóbb eszköz a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése. Az anyanyelv árnyalt, sokoldalú ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. A magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett az alsós és a humán munkaközösség tanárai nagy hangsúlyt fektetnek az iskola arculatának pozitív befolyásolására, a tanulók érzelmi-esztétikai nevelésére. Minden évben szavalóversenyt rendeznek, közreműködnek az iskolai ünnepélyek megszervezésében, s anyagi okok miatt sajnos csak ritkán viszik diákokat színházi előadásokra. Szövegértés fejlesztéséhez megfelelő kiadványokat kellene vásárolni a tartós tankönyvkeret terhére, és lehetőséget kell biztosítani, hogy a kompetenciamérésben szereplő feladatokat gyakorolni tudják tanulóink. A nyolcadikosok mérési eredményei egyre aggaszóbbak, bár a községi iskolák átlageredményeit elérjük. Nyolcadik osztályban a délutáni foglalkozások időkeretének terhére differenciált csoportokban felvételi előkészítő illetve felzárkóztató foglalkozásokat kell szervezni Idegen nyelvi kompetencia: Az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Intézményünk diákjainak legalább egy idegen nyelvet kell tanulnia az anyanyelvén kívül. Első, kötelező idegen nyelv a német, második választható idegen nyelv az angol. Az iskolában három német nyelvtanár és egy angol nyelvtanár dolgozik, akik közül jelenleg az angol tanárnő Békéssámsoni lakos, de nálunk csak óraadó. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell rendelkezniük, mely személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. A fejlesztési feladatok minden nyelvsajátítási szinten a következő egységekből állnak: beszédértés

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben