KÜZDELEM ÉS KÁOSZ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁVAL ÉS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜZDELEM ÉS KÁOSZ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁVAL ÉS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPÁBAN"

Átírás

1 KÜZDELEM ÉS KÁOSZ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁVAL ÉS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPÁBAN Kende Tamás Budapest, október Konzulens: dr. Valki László egyetemi tanár 1

2 ÖSSZEFOGLALÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet - Bevezetés 2. fejezet - Fogalmi háló a fogalmi dzsungelben 3. fejezet - Az Unió állami támogatásokkal kapcsolatos politikája 4. fejezet - A közüzemi szektor uniós szabályozása 5. fejezet - Az általános gazdasági érdekű szolgáltatással járó kötelezettségek állami finanszírozása 6. fejezet - Megállapítások Mellékletek RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS 5 2. FEJEZET A FOGALMI HÁLÓ A FOGALMI DZSUNGELBEN Az állam fogalma a nemzetközi és közösségi jogban Liberalizáció A piaci kudarc fogalma és típusai Alapvető eszközök Az állami támogatás közösségi jogi fogalma Az előny értelmezése Közpénzekből való folyósítás Szelektív folyósítás A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás A szubvenció fogalma Kompenzáció/Ellentételezés Az unbundling (szétválasztás) fogalma Transzparencia A vállalkozás fogalma A közvállalkozás fogalma Különleges vagy kizárólagos jogok A közszolgáltatási kötelezettség fogalma A közszolgáltatás összehasonlító jogi perspektívából Általában Közszolgáltatási kötelezettség formája közszolgáltatási szerződések Közszolgáltatási kötelezettség az Európai Bíróság gyakorlatában Közszolgáltatási kötelezettség a gyógyszerellátásban Közlekedés Villamosenergia és gázszolgáltatás Közszolgálati műsorszolgáltatás A közérdekű hitelezés Környezetvédelmi és közegészségügyi kötelezettségek A Szolgáltatási irányelv tervezete Az általános gazdasági érdekű szolgáltatás fogalma Az általános érdekű szolgáltatás fogalma Szociális általános érdekű szolgáltatások Az egyetemes szolgáltatás Az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó szabályok általában Távközlés Postai szolgáltatások Villamos- és gázenergia szolgáltatás FEJEZET AZ UNIÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS POLITIKÁJA A KÖZÖSSÉGI JOGI SZABÁLYOZÁS SZERKEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 135 2

3 3.1. Az állami támogatás fogalma A közösségi jog kivételi rendszere Ex lege kivételek Bizottsági jogalkalmazástól függő kivételek A kivételek rendszere A Bizottság eljárása A támogatások csoportosítása A támogatás iránya szerint A támogatás funkciója szerinti csoportosítás A támogatás célja szerinti csoportosítás Ágazati szabályok Közlekedés Repülőterek A támogatási szabályok és a közszolgáltatások finanszírozása FEJEZET A KÖZÜZEMI SZEKTOR UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA A Közüzemek szabályozása Az általános szabályok A különös szabályok Az EKSZ 86. cikk részletes elemzése A 86. CIKK (1) BEKEZDÉSE A 86. CIKK (2) BEKEZDÉSE A 86. CIKK (3) BEKEZDÉSE A liberalizált közvállalkozásokra vonatkozó jog általános jellemzői A 86. cikk és a közvállalkozások finanszírozása FEJEZET AZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZÖSSÉGI ELKÉPZELÉSEK FEJLŐDÉSE A közszolgáltatások finanszírozásának formái és modelljei A monopoljogok fenntartásával Pénzügyi kompenzációval Adóelengedéssel Pénzalapokon keresztül Tarifakiegyenlítés Szolidaritási alapú finanszírozás és kötelező tagság AZ ELLENTÉTELEZÉS MÉRTÉKE A költségek és a nyereség számítására vonatkozó megközelítések Távközlés Közműsorszolgáltatás Vasúti, közúti és belvízi közlekedés Légi szállítás Repülőterek Tengeri fuvarozás Postai szolgáltatás Összefoglalás A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSI PROBLÉMÁK A KÖZSZOLGÁLTATÁSI CÉLRA NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖS BIZOTTSÁGI ÚJRASZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ALTMARK DÖNTÉS UTÓÉLETE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI ÖSSZEFOGLALÁS FEJEZET MEGÁLLAPÍTÁSOK 266 MELLÉKLETEK BIBLIOGRÁFIA HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK HIVATKOZOTT JOGESETEK 297 3

4 A dolgozat elkészítésében tanácsaival segítséget nyújtott dr. Nagy Mariann, dr. Jeney Petra, dr. Barsi Anna, dr. Nagy Boldizsár, dr. Papp Mónika, dr. Puskás Gábor, dr. Fazekas Orsolya 4

5 1. fejezet BEVEZETÉS Az 1990-es évek elején az egységes piaci program kifutását erőteljes politikai elbizonytalanodás követte az Európai Uniónak frissen elnevezett európai integrációban. A program sikere ellenére Európa nem zárkózott fel a világgazdasági küzdelemben versenytársaihoz, sőt a lemaradásának üteme is fokozódott. Európa lemaradása a világgazdasági küzdelemben Az Európai Bizottság már az 1990-es évek elején felfigyelt az EU versenyképességének romlására. Ennek kezelésére még Delors vezetése alatt, 1993-ban dolgozta ki első javaslatát, a Növekedésről, versenyképességről és foglalkoztatásról szóló Fehér Könyvet 1, amely a belső recessziót, és a nagy versenytársaktól, az USA-tól, Japántól, és a délkelet-ázsiai térségtől való gazdasági, műszaki-technológiai lemaradást próbálta orvosolni. A nagy ívű infrastrukturális, technológiai és szociális beruházásokra tett javaslatokból azonban a gyakorlatban igen kevés valósult meg, mivel a tagállamok egyetértése és támogatása csupán elvi szinten maradt, amit konkrét projektek alig-alig követtek. A helyzet így nem javult, sőt tovább romlott. Az EU három legnagyobb gazdasága, a német, a brit és a francia az amerikai gazdasághoz képest sajátosan fejlődött: míg fejlettségi szintjük 1950 és 1991 között az USA-hoz képest az eredeti 35%-ról 80%ra növekedett, addig 1991 és 2004 között a további növekedés helyett visszaesett 70%-ra, az 1973-as szintre 2. Az USAhoz viszonyított gazdasági lemaradáshoz az 1990-es évek elejétől fogva fokozatosan egy újabb tényező is társult. A globalizációs folyamatok felgyorsulásával az amerikai és a japán versenytársak mellett megjelent a színen Kína és India, sőt potenciálisan olyan újabb fejlődő országok is mint Brazília, vagy a dél-kelet-ázsiai térség országai. Az európai vállalatok tekintélyes része többek között termelése és szolgáltató szektora bizonyos szegmenseinek az olcsó munkaerőt és lényegesen alacsonyabb szintű környezetvédelmi normákat alkalmazó államokba való kihelyezésével reagált erre a kihívásra. Ez a stratégia azonban nem volt ellentmondásmentes, hiszen egyfelől hozzájárult a munkanélküliség növekedéséhez az Európai Unión belül, másfelől éppen a potenciális versenytársak közvetett megerősödését eredményezte. A globalizáció felgyorsulása, Európa versenyképességi helyzetének romlása és elöregedő népessége együttesen egyre komolyabban vetette fel az európai szociális modell fenntarthatóságának kérdését is. A sokasodó problémák kezelése egyre sürgetőbbé vált márciusában a lisszaboni Európai Tanács ülésén az uniós állam - és kormányfők nagyszabású stratégiai cselekvési tervet, az un. Lisszaboni Stratégiát fogadtak el 3, amely a gazdasági növekedés erősítése mellett a szociális és foglalkoztatási kérdésekre is megoldást keresett. A Tizenötök által a csúcsértekezleten kitűzött cél értelmében az Európai Unió 10 éven belül a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú társadalmává vált volna, lehagyva az Egyesült Államokat, valamint csökkentve az EU-n belüli munkanélküliséget. Évenkénti 3 százalékos vagy e feletti fenntartható, tudásalapú növekedést terveztek, amely elősegítette volna a társadalmi kohéziót és a munkahelyek teremtését is. További célkitűzés volt, hogy 2010-ig felére csökkentsék a éves fiatalok körében a továbbtanulást nem vállalók számát, és 70 százalékosra növeljék a foglalkoztatottsági (aktivitási) arányt a 2000-es 61 százalékról. 1 White Paper on Growth, Competitiveness and Employment: The Challenges and Ways forward into the 21st Century. COM (93) 700 final; 2 Lásd Martin Wolf Comment and analysis, Financial Times, január 25, 36.o. 3 European Council Conclusions, March, europa.eu.int/council/off/conclu/dec2000/dec2000_en.htm 5

6 A lisszaboni folyamat eleve elvetéltségét mutatja, hogy a portugált követő francia soros elnökségi periódus végén, a 2000 decemberi nizzai Európai Tanács ülésen, a Lisszaboni Stratégia kiegészítéseképpen elfogadtak egy un. Szociális Napirendet (Social Agenda) is, amely ötéves program keretében a munka minőségével, a diszkrimináció elleni küzdelemmel, a szociális védelem modernizálásával, a nemek közötti egyenlőséggel és a kibővülésből eredő szociális kihívásokkal foglalkozott. Ez az elsősorban Franciaország által szorgalmazott elképzelés a gazdasági integráció elmélyítésével párhuzamosan kiépülő szociális Európa koncepcióját volt hivatott előtérbe helyezni, azaz ellensúlyozni a lisszaboni stratégia liberális megközelítését. Az elkövetkező évek során hamar világossá vált, hogy a nagy ívű lisszaboni elképzelések nem fognak megvalósulni. A 2000-től minden év tavaszán sorra kerülő Európai Tanács üléseinek állandó napirendi pontja lett a lisszaboni stratégia végrehajtása, illetve újabb dimenziókkal való kiegészítése. Ezek közül a legfontosabb a 2001 júniusában Göteborgban rendezett Európai Tanács ülésén elfogadott környezetvédelmi dimenzió, amely a fenntartható fejlődés koncepcióját emelte egyenrangú partnerré a gazdasági és a szociális dimenzió mellé. 4 A tervezettnél jóval lassabb előrehaladás láttán a 2004-es tavaszi Európai Tanács Wim Kok - volt holland miniszterelnök -vezetésével magas szintű szakértői munkacsoportot bízott meg azzal, hogy nyújtson segítséget az Európai Bizottságnak a lisszaboni stratégia félidei felülvizsgálatához. A 2004 novemberében előterjesztett Kok jelentés 5 arra mutatott rá, hogy a Lisszabonban kitűzött célok jó részét 6 illetően nem történt előrelépés, és hogy a lisszaboni stratégia végrehajtása még sürgetőbb, mivel az USA-val és Ázsiával szembeni növekedésbeli különbség tovább nőtt, valamint Európának az alacsony népesedési ráta és az elöregedés jelentette kettős kihívással is szembesülnie kell. Az Európai Bizottság 2005 februárjában közzétett félidei felülvizsgálati jelentése 7 támaszkodott a Kok-jelentésre és prioritásként fogalmazta meg egyebek mellett nyílt versenypiacok teremtését Európában és azon kívül, azaz a további liberalizációt. Az anyag kénytelen volt azt is megállapítani, hogy az Európai Unió USA-hoz viszonyított lemeradása a növekedési és a termelékenységi ráta tekintetében fokozódott, és így semmi esély sincs arra, hogy 2010-re lehagyja az Egyesült Államokat. Ennek megfelelően a 10 éven belül a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb társadalmává válni jelszót jóval szerényebb és reálisabb nyelvezet váltotta föl. 8 Részben pedig az Európai Alkotmányszerződésről tartott két negatív kimenetelű népszavazás részben az új pénzügyi perspektíva nehéz tárgyalási folyamatának eredményeként az Európai Bizottság 2005 decemberében tette közzé a októberi 27-ei informális Hampton Court-i csúcstalálkozón megvitatott témákról készített első jelentését 9, amely hét témában részben a lisszaboni kezdeményezést is érintően új célkitűzéseket fogalmazott meg, annak érdekében, hogy az Európai Unió a következő öt évben remélhetően lényegesen javíthat globális versenyképességén. 4 European Council Conclusions, June, Kok jelentés: Szembenézni a kihívással A növekedés és foglalkoztatás lisszaboni stratégiája, november Egyes területeken tapasztalható ugyan fejlődés, de a tagállamok teljesítménye igen nagy szórást mutat. Pozitív értékelést kaptak az információs technológia, illetve az internet használat fejlesztése érdekében tett erőfeszítések, de sem a kutatásfejlesztés, sem a munkahelyteremtés, sem a versenyképesség egésze terén nem volt kielégítő a haladás. 7 Növekedés és munkahelyek, a lisszaboni stratégia új kezdete, 2005 február 3, COM (2005) 24 final 8 A Kok-jelentés, illetve a Bizottság felülvizsgálati dokumentuma szakmai vitája során erőteljes igény jelentkezett arra, hogy egyes tagállamokra lebontott konkrét értékelések készüljenek a lisszaboni stratégia végrehajtásának helyzetéről.ez lett volna a nemzetközileg bevett angol szakzsargon kifejezésével a: naming and shaming Member States koncepció. A tagállamok döntő többsége azonban a Tanácsban folyó politikai vita során ezt a szándékot egyértelműen ellenezte. A Bizottság tagjai a félidei felülvizsgálati jelentés kollégiumi elfogadásakor részben erre is figyelemmel döntöttek úgy, hogy általánosabb jellegű bírálatokat és javaslatokat fogalmaznak meg. Az Európai Bizottság 2006 tavaszán közreadott stratégiai jelentésében értékelte először a tagállamok által 2005 őszén benyújtott nemzeti lisszaboni akcióprogramokat. Ennek alapján mutatkoznak ugyan bíztató jelek, de egyelőre nem lehet pontosan látni, hogy a Lisszaboni Stratégia második félideje mennyivel lesz sikeresebb mint az első. 9 Időközi jelentés állam- és kormányfők Hampton Court-i informális találkozójának nyomon követéséről COM (2005) 645 6

7 A liberalizációs folyamat Az, amit mára Lisszaboni-folyamatnak nevezünk, tehát az Amerikához való felzárkózás szükségességéből indult ki, sőt már maga a korábban említett és 1987 és 1992 között megvalósított egységes piaci program is az amerikai siker iránti vágyakozásban gyökerezett. Az Egyesült Államok Nagy-Britanniával, az Európai integráció kakukkfiókájával együtt sikeres deregulációs, államtalanítási folyamatot hajtott végre a nyolcvanas években, a Reagan-Thatcher korszakban. A folyamat a hetvenes években oly erős ágazati szakszervezetek (légiirányítók, bányászok) megtörésével, az állami vagyon privatizációjával, a monopóliumok felszámolásával jelentősen dinamizálta mindkét állam gazdaságát. Az Európai Unió, ha nem is ugyanolyan gyorsan és határozottan, mint a fenti konzervatív politikusok irányította két angolszász hatalom, de a tagállamokon illetve az Unión belüli verseny elsősorban a hálózatos iparágakba történő bevezetésében látta a felzárkózás kulcsát. A közérthető magyarázatok pl. a telefonhozjutás időigényét vagy egy perc telefonhívás költségét mérték össze az óceán két partján, és ebből vonták le azt a következtetést, hogy a verseny ezeket az ágazatokat és az egész európai gazdaságot versenyképesebbé fogja tenni. A Bizottság viszonylag hamar felismerte ezeknek a szektoroknak a jelentőségét: az 1996-os Bizottsági Közlemény szerint az általános gazdasági érdekű szolgáltatások egy részét nyújtó közvállalatok az összes foglalkoztatott 9%-át alkalmazzák és a nem mezőgazdasági tevékenység 11%-a, a befektetési tevékenységnek pedig a 16%-a köthető ezekhez. 10 Ennek a területnek a dinamizálása bár nyilván önmagán túlmutató jelentőséggel bír már önmagában is rendkívül fontos. A liberalizáció összefoglaló névvel illetett dereguláció/privatizáció és a versenyszabályok alá vetés bizonyos iparágakban (távközlés, légiközlekedés) már a kilencvenes évek elején megkezdődött, más iparágakban (posta, energia, vasút) csak a kilencvenes évek második felében 11. Már a kezdet időzítése is nyilván politikai választásokat tükrözött. Az első hullámban indult folyamatok a kétezres évek elejére három vagy több átmeneti időszakot követően zajos sikerrel zárultak. Az európai légtér pl. nagyobb részt megnyílt, a jegyárak jelentősen csökkentek, a repülések száma jelentősen nőtt, a szolgáltatások színvonala vagy biztonsága nem romlott, az iparágban beindult az elkerülhetetlen konszolidáció. Az európai vezetékes távközlés pl. behozta az amerikai versenytársakhoz képesti jelentős lemaradásának egy részét, sőt mivel az új mobil távközlési piacokra a vezetékes inkumbensek (vagyis a korábbi monopolszolgáltatók) nem tudták teljes egészében kiterjeszteni a vezetékes piaci pozícióikat, a mobilpiacon olyan folyamatok indultak meg, amelyek új piaci szereplőket, friss tőkét és az Egyesült Államokban biztosítottnál jobb minőségű szolgáltatást nyújtanak, annál olcsóbban. A később indult liberalizációs folyamatok nem voltak ennyire sikeresek. Az energiaiparban a liberalizáció nagyon elnyújtottan és nehézkesen folyik, a monopóliumok valójában fennmaradtak, konszolidáció gyakorlatilag Nagy-Britannián és Olaszországon kívül nincs, a francia és a német piacon külföldiek a gyakorlatban nem szerezhetnek érdemi részesedést, és 10 Ez a hálózatos iparágakban (gáz, víz, villany, távközlés) nyilván közel 100%-os. 11 Az Európai Bíróság szeptember 28-ai döntése szerint az aranyrészvény intézménye ellentétes a tőke szabad áramlásának elvével. Ez a speciális értékpapír eddig arra szolgált, hogy egy adott állam valamely stratégiainak tekintett vállalata privatizálása esetén is vétó-joggal rendelkezzen az új tulajdonosokkal szemben a társaságot érintő nagy horderejű döntésekben. Ebben az ügyben a holland állam TNT holland postai szolgáltatóban fenntartott aranyrészvényéről volt szó. A C-282/04. és C-283/04. sz. egyesített ügyekben,az Európai Közösségek Bizottsága felperesnek a Holland Királyság ellen szeptember 28-án hozott döntése maff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=golden+share&resmax=100 7

8 a fogyasztók oldalán egyelőre nem érezhetőek a részleges liberalizáció jótéteményei sem. A postai szolgáltatásban, ami a technikai fejlődés folytán erős recesszióban lévő szolgáltatás, a liberalizáció eddigi fő eredménye, hogy a gyorspostai és a hozzáadott értékű szolgáltatásokra nem terjed ki a jogszabályi kizárólagosság, ámbár mint az a francia posta leányvállalatának másfél évtizede folyó ügyéből látszik a postai inkumbensek (Deutsche Post DHL) elég jelentős sikerrel szereztek vagy tartottak meg pozíciókat. A vasúti és a repülőtéri liberalizáció gyerekcipőben jár, a kikötői liberalizáció megfeneklett. 12 Ezzel egyidejűleg az elmúlt évek hiszterizált, antiglobalista és antiliberális nyugat-európai politikai hangulatában a szolgáltatási irányelv eredeti Bolkenstein-féle koncepciója megbukott és a liberalizáció defenzívába szorult. Ugyanakkor a WTO-ban 1997-től kelt szerződéses és egyoldalú kötelezettségvállalások szintén ha nem is nagy léptekkel de egyértelműen a liberalizáció irányába mozgatják az unión belüli folyamatokat. Antiliberális Vendée Az amszterdami szerződés fordulópontot jelentett a liberalizációs folyamatokban. A körülmények sajátos összejátszása, a francia/brit/német hármas mindegyikében a baloldali alternatíva előretörése nemcsak az EKSZ új alább még tárgyalandó cikkének elfogadásához vezetett, de a liberalizáció lelassulásához is. Az Unió maga is olyan vezetési válságok sorozatán ment keresztül, melyek a liberalizáció bizottsági motorjának lelassulásához vezettek. Ettől az időszaktól az antiliberális államok, ágazati lobbik, szakszervezetek utólag elmondható - sikeresen reagáltak a kilencvenes évek elejének és közepének liberalizációs folyamataira, és lényegében sikerrel fékezték le a liberalizációs folyamatokat. Ebben elsősorban a pártbeállítódástól a francia nemzeti érdek védelmében független francia, másodsorban a protekcionista baloldali német politika volt a megfelelő partner, de a hátterét a megfelelő bizottsági kezdeményezések hiánya teremtette meg. A liberalizáció lelassulása épp a lisszaboni program meghirdetésével esett egybe, de nem ez volt a folyamat vége. Francia, német, szakszervezeti és főleg baloldali erők a a liberalizáció visszafordítására is kísérletet tettek. A széles értelemben vett közszolgáltatási szektorban illetve ezen belül is a liberalizáció által addig kevésbé érintett szektorok (posta, vasút, egészségségügy) új önvédelmi-konzerváló ellenideológiát találtak maguknak az Amerikát másoló, a gazdaságot dinamizálni kívánó változás és a verseny ellen, és ezt a 86. cikk (2) bekezdésében található fordulatban, tulajdonképpen inkább egy szóban, az általános gazdasági érdekű szolgáltatás fogalmában lelték meg. Az EKSZ 16. cikkére hivatkozva azt a megfogalmazást tűzték zászlajukra, hogy Európa éppen az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoktól az ami, és ezek az Unió közös értékrendjében valamint a társadalmi és területi kohézióban olyan fontos szerepet játszanak, hogy az uniónak és a tagállamoknak is az a feladata, hogy a versenyszabályokat csak addig és olyan mértékben vezessék be, hogy az az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat ne akadályozza feladatuk teljesítésében. Az előzőekben leírtak és a fentebb már ismertetett társadalmi mozgalmak miatt a Bizottságnak az elmúlt évtizedben a közszolgáltatások témájában témában kiadott zöld és 12 Lásd Kende & Szűcs: Bevezetés az Európai Unió politikáiba (KJK 2005) o. (Marosi Zoltán írása alapján) és alább részletesen a kikötők vonatkozásában a 2. fejezetben 8

9 fehér könyvei a liberalizációs hevület alábbhagyását és egyre nagyobb társadalmi érzékenységet azaz óvatosságot mutatnak 13. Az antiliberális és szakszervezeti lobbi által választott egyik hadszíntér a támogatási szabályok területe volt. Ez azért érdekes, mert épp a támogatási szabályok terén alakított ki a Bizottság egy meglehetősen objektív és sok tekintetben politikai részrehajlástól mentes vagy legalábbis ilyennek beállított rendszert, amely bár bizonyos sikereket is elkönyvelhetett az elmúlt évtizedben, éppen nemzetközi nyomás alatt állt/áll a WTO-ban vállalt illetve ott még vállalandó kötelezettségek körében. A szakirodalom frontális támadásról, a gátak és zsilipek átszakadásáról szólt. 14 Az Európai Bíróság szokatlanul várt - az Altmark, német helyközi buszvállalat ügyében elfogadott döntése, illetve a Ferring, Gemo és Enirisorse ügyekben néhány hónappal korábban illetve később hozott döntései kompromisszumos megoldást alkalmaztak. Nem foglalva állást abban a kérdésben, hogy mi lehet általános gazdasági érdekű szolgáltatás, bizonyos ilyen szolgáltatásokhoz kötődő támogatásokat mentesítettek a támogatási szabályok ex ante alkalmazása alól, de a szabályok ex post alkalmazását nem zárták ki, és feltételekhez kötötték az ex post könnyítést. A Bizottság jogalkotással erősített rá a Bíróság döntésére, amivel részben konszolidálta, részben pedig a maga képére, de még inkább a maga előnyére formálta a döntést. A Bizottság újabb gyakorlata pedig a Bizottság saját céljainak megfelelően - tovább torzítja azaz alkalmazza a Bíróság döntését, ami azonban egyelőre mitikus erővel bír. A dolgozat tézise az, hogy a liberális forradalmat követően egyfajta antiliberális ellenforradalom zajlott és zajlik jelenleg is Európában. Ez a küzdelem a liberális vívmányok átmeneti és távolról sem elsöprő győzelmével ért átmeneti véget a támogatási jogi szabályok kiürítésére és egy, a közszolgáltatási monpóliumokra törő protekcionista/patrióta/ antigobalista/szakszervezeti lobbival szemben. A ös csatában a liberálisok beáldozták, hogy a közszolgáltatásoknak juttatott pénzeket mindig előzetesen bejelentsék. Az engedmény azonban az elvek szintjén maradt, hiszen ezt olyan kimutatások bevezetéséhez és olyan nyilvános beszerzési, (gyakorlatilag) közbeszerzési eljárások bevezetéséhez kötötték, amivel a liberális oldalról tett engedményt a közszolgáltatások jelentős nyitással ellentételezik. A Bizottság gyakorlata ugyan egyelőre nem ezt mutatja, de a pakliban az is benne van, hogy az Altmark-ügyben kimondott kompromisszum elméleti jelentőségű marad, de az is, hogy az antiliberális erők drágán megfizetik a támogatások terén elért engedményeket. A küzdelem egyébként nemhogy nem ért véget, hanem 2005-ben még inkább kiterjedt, amikor a szélesebb tömegek figyelmét jobban felkeltő és a tejszőke lengyel vízszerelőkkel - mint Attila hunjaival - fenyegető antiglobalista erők totális győzelmet értek el a Bolkenstein biztos által kezdeményezett Szolgáltatási irányelv tervezetének ellentettjére fordításával, a kikötői irányelv megcsáklyázásával és postai liberalizáció halasztásával kapcsolatban. A tanulmány maga A tanulmány elméleti háttereként egyértelműen Andrew Moravcsik liberális kormányközi megközelítése szolgál, és a szerző is a nemzetközi kapcsolatokban realizmusnak 15 nevezett elméleti megközelítés szemüvegén keresztül vizsgálja a folyamatokat. Álláspontom szerint a 13 Lásd az 5.1. fejezetben. 14 Nicolaides, P.: Compensation for Public Service Obligations: The Floodgates of State Aid? ECLRev, o Morgenthau, Hans: Politics among nations (Knopf, New York, 1970), Smith, Michael, Joseph: Realist thought from Weber to Kissinger (Louisiana state University Press, 1986, Baton Rouge o.; Allison, G & Zelikow, P: Essence of decision 2. kiad Addison-Wesley, Longman, New York. 4.o. 9

10 folyamatok nem értelmezhetőek ezen háttéren kívül, és a neofunkcionalista 16 illetve az ún. kritikai elméleteknek 17 ezen a területen kicsiny a magyarázó erejük. Moravcsik elmélete 18 megfelelően magyarázza a tagállamok gyakran rövidlátónak tűnő önzését és rövid távon haszonmaximalizáló attitűdjét, a gazdasági szempontok mindenek előtt valóságát és gazdasági kalkulációit. Bár az egyes tagállamok egyfajta általános attitűddel viszonyulnak a liberalizációhoz (britek, olaszok és spanyolok általában mellette, franciák és a németek általában ellene) az ún. nemzeti bajnokok, azaz a legfontosabb nemzeti vállalatok rövid távú vagy konkrét érdekei változtathatnak ezen a hozzáálláson: a franciák protekcionista megközelítése (a Danone nemzeti érték, így nem kerülhet a Coca Cola kezébe, az Aventis nem kerülhet svájci kézbe, hanem inkább vegye meg a Sanofi, 19 a GDF nem kerülhet olasz ENEL kezébe, hanem inkább egyesüljön a Suezzel, 20 a Banca Antonveneta nem kerülhet az ABN Amro kezébe, hanem vegye meg inkább a Banco Popolare di Lodi 21 stb.), a német protekcionista megközelítés (Hoechst Rhône Poulenc felvásárlás 22 ) azonnal megváltozik, amint ugyanezen nemzeti bajnokoknak a külföldi terjeszkedése lesz a kérdés (lásd az Endesa EON általi átvételével megvalósítandó spanyolországi terjeszkedésével kapcsolatos német és spanyol álláspontot, 23 a BAA Ferrovial általi felvásárlásával kapcsolatos spanyol hozzállást 24 és az EDF olaszországi terjeszkedésével kapcsolatos francia és olasz álláspontot), de ugyanígy pl. a spanyol liberális megközelítés is protekcionista hozzállásba csap át, amint a liberalizáció és a gazdasági szabadságok a saját területén hozzák kellemetlen helyzetbe (lásd fent az Endesa EON általi átvételével kapcsolatos spanyol álláspontot 25 ). A fentiek azonban csak a liberalizáció következményeinek, a vállalati konszolidáció elleni/melletti elvtelen (mert nem elvi, hanem realista megközelítésen alapuló) tagállami politikai harcnak a nemzetközi gazdasági sajtóból megismerhető példái. Álláspontom szerint az egyes tagállamok liberalizációhoz való hozzállása maga is elsősorban a vélt hosszabb távú nemzetgazdasági érdekek alapján alakul, azaz a liberalizáció támogatói általában is inkábbb annak potenciális haszonélvezői, bár kivételek akadhatnak. 26 A dolgozat módszere összehasonlító, amikor a tagállami megoldásokat egymással illetve a közösségi szabályokkal hasonlítja össze, valamint amikor a különféle gazdasági ágazatokban elfogadott megoldásokat egymáshoz viszonyítja. A dolgozat összegző (szintetikus) 16 Kende & Szűcs: Európai közjog és politika (2001, Osiris) (4. fejezet - Kende Tamás: Integrációs elméletek) 17 Bieling, Hans-Jürgen; Steinhilber, Jochen (szerk.) (2000) Die Konfiguration Europas. Dimensionen einer kritischen Integrationstheorie. Münster a szerző előadása 2001 februárjában Oxfordban a Balliol Collegeban. 18 Moravcsik, Andrew (1998) The Choice for Europe. Social Purpose & State Power from Messina to Maastricht. Ithaka/New York, 3.o. European integration resulted from a series of rational choices made by national leaders who consistently pursued economic interests primarily the commercial interest of powerful economic producers and secondarily the macroeconomic preferences of ruling governmental coalitions that evolved slowly in response to structural incentives in the global economy Franciaországban Thierry Breton további jogalkotással akarta februárjában megakadályozni a Danone illetve az Arcelor külföldi kézre kerülését. Lengyelországban a kormány a Pekai és a BPH bankok olasz kézre kerülését próbáják megakadályozni. EurActiv, 16 March 2006:Kroes. MCCreevy biztos a pénzügyi szektorban kívánt lépéseket kezdeményezni a jelenség ellen Commissioner McCreevy wants to raise the efficiency and transparency for merger and acquisition (M&A) approval process szeptember 12. OLIVIER VILAIN : Suez va-t-il avaler Gaz de France? (8 septembre 2006) Le Monde Displomatique «Le 7 septembre, le gouvernement de M. Dominique de Villepin a soumis à l'assemblée nationale un projet de loi pour la privatisation de Gaz de France (GDF) afin de permettre sa fusion avec Suez....Selon ses promoteurs, la fusion permettrait de protéger Suez d'une offre publique d'achat (OPA) de l'italien ENEL. Mais, au final, c'est l'ensemble Suez/GDF qui vivrait alors sous la menace d'une OPA. <http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/ Independent europa.eu.int/.../06/1265&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en 24 news.bbc.co.uk/1/hi/business/ stm; europa.eu.int/.../06/1265&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en 26 A kérdéssel kapcsolatos holland és svéd hozzállásban vitathatatlanul történelmi és kulturális motívumok is megjelennek. 10

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata ALAPÍTVA 1866. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata TARTALOM Tanulmány HORVÁTH M. TAMÁS: Csendes fordulat.................................................................

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph.

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph. Papp Mónika A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában Ph.D dolgozat Budapest, 2006. december Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt Állami támogatások joga 5 (2010/1) 77 99. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások

Részletesebben

DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.003. Apunak és Anyunak

DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.003. Apunak és Anyunak Apunak és Anyunak dr. Békés Balázs KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN PHD ÉRTEKEZÉS Készítette: dr. Békés Balázs Témavezető: Dr. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet SZERKESZTETTE: CSONGOR ANNA ÉS SZIKLAI ISTVÁN Szerzők: BALÁS GÁBOR, BARTAL ANNA MÁRIA, CSONGOR ANNA, DARVAS ÁGNES, KIS GÁBOR,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG

MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG GONDOLATOK AZ INTEGRÁLT, NON-PROFIT VEZETÉKES KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK EGYES SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEIRŐL Magyar Energetikai Társaság Interdiszciplináris Tagozat Készítette: Dr. Bálint

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR 2014/2. A külügyminisztérium folyóirata

EURÓPAI TÜKÖR 2014/2. A külügyminisztérium folyóirata EURÓPAI TÜKÖR 2014/2. A külügyminisztérium folyóirata E SZÁMUNK SZERZŐI ÁCS PÉTER a Külügyminisztérium EU Belső Piaci és Jogi Főosztályának munkatársa DR. BARCZI VERONIKA a Külügyminisztérium EU Belső

Részletesebben

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter JOGI ISMERETEK -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter 2007. I. Az Európai Unió Ismereti anyaga 1. Európai Parlament Az Európai Unió történetében

Részletesebben

A SZABÁLYOZÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGA

A SZABÁLYOZÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGA Valentiny Pál A SZABÁLYOZÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGA Nemzetközi tapasztalatok alapján áttekintést próbálunk adni arról, hogy milyen szempontok szerint ítélhető meg a jó szabályozás, a szabályozó

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER A TARTALOMBÓL Feledy Botond: A lobbiszabályozás fejlõdése az uniós intézményekben Artner Annamária: Globális

Részletesebben

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez

Dr. Balázs István. Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez 1 Dr. Balázs István Az Európai Unió közszolgálati bérrendszerei: tanulságok a magyar bérrendszer fejlesztéséhez Bevezetés A közszolgálat hatékonyságának és minőségének javítását célzó és a 90-es évek közepétől

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai

Részletesebben

PARADOKS. Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára. 2014. április

PARADOKS. Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára. 2014. április PARADOKS research and consulting Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszai az egyetemes postai szolgáltatások liberalizációjára 2014. április PARADOKS Az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

7. A versenyképesség értelmezése az Európai Unióban

7. A versenyképesség értelmezése az Európai Unióban Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot, Mi, elnyomottak, összetörtek, Magyarok és nem-magyarok? (Ady Endre: Magyar jakobinus dala) 7. A versenyképesség értelmezése az Európai Unióban

Részletesebben