ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004"

Átírás

1 Kérem, hogy aki az alábbi listán szereplő személyekről további adatokkal rendelkezik, vagy más, a listán nem szereplő És a második világháború áldozatául esett személyről tud, az értesítse a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtárban Asbóth Miklóst ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004 A 2. világháborúban Magyarország katonai vesztesége, a fogságba esettek nélkül, ezer főre tehető. Ezen belül a hősi halált halt, meghalt honvédek, munkaszolgálatosok száma ezer körül lehet. Az jún. 26. és nov.1. közötti katonai veszteségeket (harcoló csapatok, megszálló egységek, munkaszolgálatosok stb.) az egykori m. kir. Honvédelmi Minisztérium 22. (veszteségi) osztálya tartotta nyilván. Nyilvántartásukban név szerint szerepeltek az elesettek és eltűntek, a körülményekhez képest, a lehető legpontosabb személyi adataikkal, rendfokozatukkal a veszteség (halál) helyével, idejével és okával. A hadifogságba esettekről nem voltak pontos információik. A nyilvántartás nem volt teljes. Katonai (és munkaszolgálatos) személyeken kívül korlátozott számban nyilvántartottak még eltűnt, elesett polgári személyeket is. A fenti és az azt követő időszak katonai veszteségeit a csodával határos módon fennmaradt, közel félmillió veszteségi karton őrizte meg. A háború vége felé a nyilvántartás pontatlanná vált, így az elesettekről, eltűntekről szóló információk is pontatlanok. Az eltűnt személyek egy részét a későbbi járásbírósági holttá nyilvánítások is igazolták. A 2. világháború veszteségi kartonjait jelenleg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára őrzi. A világháború kalocsai áldozatainak számbavétele a fentiek alapján nehezen megoldható, az eredmény szükségképpen pontatlan. A kalocsai áldozatok összegyűjtése több forrásból történt. A katonai veszteségek és a civil áldozatok egy részének azonosítása a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára anyagából történt. Kérésemre az irattár igazgatója, dr. Bús János készséggel bocsátotta rendelkezésemre a kalocsai illetőségűek személyi adatait, melyek között polgári személyek is voltak szép számban. Az elesett kalocsai illetőségű katonák másik forrása a néhai Mezei László ny. tanár által összeállított névsor, amely csak neveket tartalmaz. Sajnos, Mezei László halála megakadályozott abban, hogy megkérdezzem tőle listája forrását. Mezei László listája összesen 96 személy nevét tartalmazza. A levéltári adatok 47 személyt azonosítottak, 49 személy neve Mezei László listáján kívül sehol sem szerepel. A HIM Központi 1

2 Irattárában összesen 224 kalocsai illetőségű személy adatait tartják nyilván. Ebből 127 fő katona, 13 fő munkaszolgálatos és 82 fő civil személy. 22 személyről nem lehet tudni, hogy milyen minőségben kerültek nyilvántartásba Az alábbi közös listán szerepelnek a Mezei-lista azonosítatlan személyei is, rendfokozatuknál a katona bejegyzés szerepel. Néhány, a kalocsai 537. hadikórházban elhunyt katona adatai a kalocsai temetőben lévő sírokról származnak. A civil áldozatok (akik túlnyomóan izraelita vallásúak) számának pontos meghatározása a jelenlegi ismeretek szerint szinte lehetetlen. Az áldozatok nyilvántartását a háború után készült bírósági halottá nyilvánításokból lehet elkészíteni. Ilyen halottá nyilvánításokról készült kimutatás a HIM Központi Irattárában és a Nagy Lajos Könyvtárban találhatók. A több forrásból származó adatok sok esetben igazolják, illetve kiegészítik egymás. A könyvtár tulajdonában lévő A II. világháború izraelita áldozatai Kalocsa városában című összesítés 141 áldozat adatait tartalmazza, akiknek túlnyomó része koncentrációs táborokban pusztult el. Az elpusztult kalocsai zsidóság pontos száma nem ismeretes. Több, eddig ellenőrizetlen forrás, más-más adatot közölt. A kalocsai zsidóság létszáma ben 504 fő volt. Az áprilisi összeírás idején már csak 296 főt regisztráltak. A háború után 1949-ben a kalocsai hitközség lélekszáma 116 fő volt ben már nem volt önálló hitközség Kalocsán, hanem a bajai hitközség fiókjaként működött. Később a zsidó hitélet teljesen megszűnt a városban. A kalocsai zsidókat és a zsidótörvények hatálya alá eső nem zsidó polgárokat az u. n. zsidótörvények megszületése után, 1944 májusában a Tomori utca alsó részén kijelölt gettóban, a kalocsai és a dunavecsei járásban élő zsidókat az egykori Márer Paprikamalomban (ma Jávor bevásárló udvar) gyűjtötték össze. Az összegyűjtött zsidókat június 18-án a szegedi gyűjtőtáborba, majd különböző koncentrációs táborokba szállítottak (többségüket Auschwitzba), ahol túlnyomó részük elpusztult szept. 19-én az egykori zsidótemplomban (ma Nagy Lajos Könyvtár) az elpusztult kalocsai zsidók emlékére emléktáblát avattak, amely 315 kalocsai zsidó nevét örökítette meg. Az eseményről hírt adó korabeli újság csak az esemény tényét közölte, a neveket nem. Sajnos, az emléktábla időközben eltűnt, így a rajta lévő nevek nem ismeretesek. Később, 1963-ban, amikor a zsidótemplomot könyvtárrá alakították, az épület falán elhelyezett emléktábla az elpusztult kalocsai zsidók számát 393 főben, a hitközség tagjainak számát 511 főben jelölte meg. A két szám forrása nem ismeretes. A HIM Központi Irattárában és a Nagy Lajos Könyvtárban őrzött, bizonyíthatóan elpusztult civilek száma (175) messze elmarad a fentebb közölt, ellenőrizetlen forrásból származó adatoktól. A 2. világháború kalocsai áldozatainak dokumentumokkal bizonyított száma 364, ebből civil 175, katona 157 és munkaszolgálatos 13 fő. 19 személyről nem lehet biztosan tudni, hogy milyen minőségben (civil, katona, munkaszolgálatos) hunyt el. Feltehetően túlnyomó részük civil volt, de erre nincs bizonyíték. A névsorban lévő rendfokozat rovat ezeknél a személyeknél üresen maradt, a bizonyíthatóan civil személyeknél a civil bejegyzés, a Mezei-lista azonosítatlan személyeinél pedig a katona bejegyzés került. A járásbírósági holttányilvánítási eljárások esetében a veszteség (halál) időpontja vélelmezett. Kalocsát elkerülték a harcok, ennek megfelelően, a város területén kevés katona esett el. A HIM Központi Irattára 52 fős vesztességet regisztrál, amelyből 48 Kalocsán lett eltemetve, 4 temetési helyéről nincs információ. A kalocsai temető külön parcellájában temették el az 1943-tól itt működő 537-es hadikórházban elhunytak egy részét is. Ezekből a sírokból ma már csak 6 maradt meg. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi 2004 nyár elején elkészült dolgozata a kalocsai zsidó hitközség tagjainak névsorán kívül tartalmazza a kalocsai szidóság 2. világháború során elpusztult tagjainak névsorát is különböző csoportosításokban. (Hitközségi tagok, kikeresztelkedettek, munkaszolgálatosok, feltételezett munkaszolgálatosok stb.) A szakdolgozat elkészítéséhez felhasználta az alábbi névsort is. Kutatásai során a budapesti Kozma utcai temető egyik ravatalozójában talált két, 320 2

3 kalocsai zsidó áldozat nevét tartalmazó márványtáblát. Feltételezése szerint a két tábla azonos lehet a kalocsai zsinagógában szept. 19- én leleplezett emléktáblával, amely, a korabeli sajtó szerint 315 áldozat nevét tartalmazta. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi szíves hozzájárulásával az alábbi névsort összevetettem és kiegészítettem a szakdolgozatában közölt nevekkel. Az összevetés és kiegészítés eredményeként a 364 nevet tartalmazó névsor 449-re bővült. Kizárólag csak a Kozma utcai temető ravatalozójában lévő emléktáblákon szereplő nevek esetében további személyi adatok nem ismeretesek, így a táblázatban is csak a nevek találhatók júliusában az oświęcimi Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau archívumában jártam. Az archívum nyilvántartása szerint az alábbi listán szereplő, auschwitzi halálozási hellyel feltüntetett személyek közül Rózsa Jenőt és Vámos Mátyás Pétert Dachauba, Heller Györgyöt Buchenwaldba és Lőwy Erzsébetet Natzweilerbe szállították. Az átszállításuk időpontja ismeretlen. A névsorban a jelzett személyek auschwitzi halálozási hely után zárójelben (?) található, alatta pedig annak a koncentrációs tábornak a neve, ahova szállították. Auschwitzból Dachauba szállították még az archívum adatai szerint dr. Lázár Miklóst, az 1944-es kalocsai zsidó tanács elnökét is, aki valószínűleg túlélte a deportálást. Szita Szabolcs két alkalommal 1 említést tesz egy Radó István nevű fogolyról. Az első alkalommal közelebbi adatokat is közöl, mely szerint Radó István 2 (nyilvántartási száma: ) 28 éves vegyész foglalkozású foglyot márc. 9-én elbocsátották a mauthauseni táborból. Ezt a Radó Istvánt a belgiumi ellenállók segítéséért vette őrizetbe a Gestapo. Másodszor: dr. Zilcher György ( ) balassagyarmati ügyvéd elmondása szerint Rácz Pál (Ungvár), Radó István 3 (Kalocsa) (kiemelés tőlem), dr. Fellner Ferenc orvos (Budapest), Fischer Sándor (Szatmár) és Paul Ferenc tengerésztiszt lágerírnokok életük kockáztatásával legalább ötven életet meg. Kérdés, vajon a két Radó István azonos-e, vagy csak névazonosság áll fenn. Kérdéses továbbá, mi lett Radó István, vagy a két Radó István (amennyiben két emberről van szó) sorsa. Sem az általam összeállított listán, sem dr. Magóné Tóth Gyöngyi által közölt kalocsai hitközségi névsorban sem szerepel Radó István nevezetű személy. Kalocsa, október hó. Források: A II. világháború izraelita áldozatai Kalocsa városában. Kézirat. é. n. Kalocsa, Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár Kalocsa gyűjtemény. Asbóth Miklós: Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Bús János, Szabó Péter: Béke poraikra 1. köt. Dokumentumemlékkönyv a II. világháborúban, a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. Bp köt. Dokumentum-emlékkönyv a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt katonákról és munkaszolgálatosokról. Bp Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Központi Irattár iratanyaga. Kalocsa és Vidéke szept p. Emlékmű avatás a kalocsai izr. hitközség templomában. Kalocsa város hősi halottai. Kézirat. Összeáll. Mezei László. Magóné Tóth Gyöngyi: A zsidóság története Kalocsán. Szakdolgozat. Kalocsa, Magyarországi zsidó hitközségek április. 1. rész. Adattár A-B. Közzéteszi Schweitzer József. Bp Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában. Bp Zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Bp

4 A névsorban használt rövidítések és feloldásuk: AA Auschwitzi Archívum álm. állomás AM Asbóth Miklós kalocsai temetői kutatása árk. árkász BaJ Bajai Járásbíróság holttányilvánítási végzése BcsJ Békéscsabai Járásbíróság holttányilvánítási végzése bev. bevetési BpJ Budapesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése BufJ Budafoki Járásbíróság holttányilvánítási végzése c. címzetes DbvJ Dombóvári Járásbíróság holttányilvánítási végzése dd. dandár DJ Dunaföldvári Járásbíróság holttányilvánítási végzése DvJ Dunavecsei Járásbíróság holttányilvánítási végzése e. egység eje. ejtőernyős ezrds. ezredes feld. felderítő fhgy. főhadnagy ftőrm. főtörzsőrmester gá. gépágyú(s) gépjav. gépjavító gk. gépkocsizó GöJ Gödöllői Járásbíróság holttányilvánítási végzése gpi. géppisztoly gpu. géppuska gyal. gyalogos gye. gyalogezred h. helye h. h. hadihíd hadm. hadműveleti hdp. hadapród hdt. hadtest hgy. hadnagy HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár iratanyaga hk. harckocsi(zó) ho. hadosztály honv. honvéd htáp. hadtáp k. könnyű karp. karpaszományos kh. kórház kieg. kiegészítő KiJ Kiskőrösi Járásbíróság holttányilvánítási végzése KJ Kalocsai Járásbíróság holttányilvánítási végzése KkhJ Kiskunhalasi Járásbíróság holttányilvánítási végzése klgs. különleges kmsz. kisegítő munkaszolgálatos köz. központ kp. kerékpáros KpJ Kispesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése KszJ Kunszentmiklósi Járásbíróság holttányilvánítási végzése lgv. légvédelmi lov. lovas map. magaslati pont ML Mezei László összeállítása MTGy Dr. Magóné Tóth Gyöngyi szakdolgozatából a Kozma utcai temető ravatalozójában lévő emléktáblán lévő nevek mu. munkaszolgálatos NLK Nagy Lajos Könyvtár dokumentumai o. osztály oszl. oszlop ö. önálló őrm. őrmester őrszd. őrszázad őrv. őrvezető 4

5 PaJ Paksi Járásbíróság holttányilvánítási végzése PJ Pesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése pság. parancsnokság rendf. rendfokozat rep. repülős SJ Soproni Járásbíróság holttányilvánítási végzése szd. század SZJ Szegedi Járásbíróság holttányilvánítási végzése SZkszJ Szekszárdi Járásbíróság holttányilvánítási végzése szkv. szakaszvezető SzohJ Szombathelyi Járásbíróság holttányilvánítási végzése szül. születési t. tartalékos táb. tábor(i) tem. temető ter. terület tgk. tehergépkocsi TiJ Tiszalöki Járásbíróság holttányilvánítási végzése tiz. tizedes tsz. továbbszolgáló tü. tüzérségi u. utász ÚpJ Újpesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése ü. üteg üza. üzemanyag veszt. veszteség VJ Váci Járásbíróság holttányilvánítási végzése von. vonat zlj. zászlóalj zls. zászlós 5

6 Az áldozatok névsora Név Rendf. Szül. idő Anyja neve Szül. hely Lakhely Veszteség helye Veszt. ideje Veszteség oka Temetés h. Alakulat Forrás 1. Ackersmann Bernátné MTGy 2. Ács László zls. Kalocsa Ágasegyháza tankban telitalálat Ágasegyháza HIM ML 3. Albert József honv Mezei Mária Kalocsa Uriv aknaszilánk Bolgyirevka 14/III. zlj. 9. szd. HIM ML 4. András István őrv Dusnoki Erzsébet Kalocsa Isaszeg eltűnt I. eje. zlj. HIM ML? 5. András István t. c. szkv Szabadi Erzsébet Kalocsa Dewizai harcok hadifogság 26/II. zlj. HIM ML? 6. András István c. őrv Szigeti Julianna Kalocsa Dolina eltűnt 2. feld. zlj. HIM 7. Bakai József tiz Kőszegi Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás IV. u. zlj. KJ 8. Bagó Péter szkv Rigó Erzsébet Kalocsa Kalocsa Bp. Szt. János Kh légnyomás Bp. (?) Gyal. Testőrség HIM ML 9. Bakai József katona Kalocsa elesett ML 10. Balaton Ferenc katona Greksa Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás KJ ML 11. Balog László Steiner Hermin Kalocsa holttá nyilvánítás BpJ 12. Balogh Antal katona Kalocsa elesett ML 13. Balogh Ferenc katona Kalocsa elesett ML 14. Balogh Kálmán t. zls Kollár Júlia Kalocsa hadműveleti ter eltűnt 17/III. zlj. HIM ML 15. Balog(h) Károly honv Róza Kalocsa Kalocsa Ploesti sebesülés Ploesti 2. gye. HIM ML 16. Banga Pál tiz Tóth Mária Kalocsa Sznovszk szívelégtelenség Sznovszk HIM ML 17. Bárány Sándor civil Deutsch Katalin Kalocsa vesezsugorodás NLK 18. Baranyai Miklós katona Kalocsa elesett ML 19. Bátkai László Barna Franciska Kalocsa holttá nyilvánítás PJ 20. Beck Dezső I. Kalocsa Flossenburgi táb meghalt HIM MTGy 21. Beck Dezső II. civil Spitzer Regina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 6

7 22. Beck Dezsőné civil Glück Blanka Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGY (Beck Dezső II. felesége) 23. Beck Katalin civil Ehrenfeld Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy (Beck Dezső II. leánya) 24. Beck Vilmos civil Spitzer Regina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 25. Beck Vilmosné civil Singer Rózsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 26. Bélágyi Sándor katona Kalocsa elesett ML 27. Benedek Menyhért honv Rideg Gizella Kalocsa Nyíregyháza Nyíregyháza HIM 28. Benkis Béla katona Kalocsa elesett ML 29. Berger Edit MTGy 30. Berger Éva MTGy 31. Berger Józsefné civil Weiszberger Róza Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 32. Berkovits Endre MTGy 33. Bilkei Sándor katona Kalocsa elesett ML 34. Bleier Dezső civil Bauer Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 35. Bleier Dezsőné civil Flesch Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 36. Bleier Lajos MTGy 37. Bleier Miklós civil Baumgarten Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 38. Bleier Sándor civil Fischl Betti Kalocsa Dachau holttá nyilvánítás KJ MTGy 39. Bodó János honv Bartos Anna Kalocsa Csernyanka II sebesülés Csernyanka II. 5/III. zlj. KJ HIM 40. Bodrogi Imre tiz Bognár Katalin Barcs Kalocsa Torda légnyomás Torda 25/I. zlj. HIM 41. Bogdán Dezső katona Kalocsa elesett ML 42. Bognár József katona Kalocsa elesett ML 43. Bolvári Albert honv Rideg Julianna Kalocsa Bolgyirevka Bolgyirevka 13. k. tü. HIM ML 44. Borbély Márton katona Kalocsa elesett ML 7

8 45. Böckl József Kalocsa Kecskemét Bp szívbaj Kecskemét 5. hdt. HIM 46. Bruckner Mihály, dr. civil Taubner Mária Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 47. Bruckner Mihályné, dr. civil Grün Ernesztina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 48. Budavári Rudolf c. őrm Pressmájer Katalin Kalocsa Vorozsba öngyilkos Szumi V. hdt. üza. oszl. HIM 49. Budinácz Istvánné civil Kohn Hermina Kalocsa Pécs Bodrinec holttá nyilvánítás KJ 50. Cselik János civil Kalocsa Kalocsa lövés Kalocsa AM ML? 51. Cselik János honv Molnár Borbála Kalocsa Ternovoje eltűnt. 1. gye. HIM ML? 52. Csóti Sándor honv. Berta Rozália Kalocsa hadműveleti ter eltűnt 18/III. zlj. HIM ML 53. Czár Ferenc őrv Pécsi Borbála Kalocsa Kecel Gánt fejlövés Oroszlány tüzérség HIM 54. Czár Sándor őrv Pécsi Borbála Kalocsa Oroszlány Oroszlány HIM 55. Demény István katona Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 56. Dénes Gézáné MTGy 57. Deutsch Aladár MTGy 58. Deutsch Aladárné MTGy 59. Deutsch Albertné, özv. civil Deutsch Eszter Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 60. Deutsch Béláné civil Strausz Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 61. Deutsch Erika civil Zucker Irén Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 62. Deutsch Hedvig MTGy 63. Diamant Imre kmsz Rechnitzer Róza Kalocsa holttá nyilvánítás BufJ 64. Diamant Nándorné, özv. civil Brock Betti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 65. Diamant Vilmos kmsz Rechnitzer Róza Kalocsa Ternovoje szívelégtelenség Ternovoje 105/2. mu. szd. HIM MTGy 66. Diamant Vilmosné civil Goldgruber Janka Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 67. Dinnyés János katona Kalocsa elesett ML 68. Dobó Jenő Kántor Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KiJ 8

9 69. Doge Béla hgy Hahn Lea Kalocsa Korotjak kézigránát által 48/I. zlj. HIM ML 70. Donáth Béláné civil Heisler Rózsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 71. Donáth Éva civil Spitzer Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 72. Donáth Ferenc civil Spitzer Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 73. Donáth Lajos civil Spitzer Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 74. Ehrenfeld József MTGy 75. Ehrenfeld Józsefné MTGy 76. Ehrlich Aladár civil Heisler Netti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 77. Ehrlich Aladárné civil 1899 Friedmann Netti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 78. Ehrlich Izidorné, dr. civil Koóch Julianna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 79. Elkán Andorné civil Schwarcz Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 80. Elkán Péter civil 1942 Schwarz Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 81. Elkán Samu MTGy 82. Engelmann Tamás Róbert civil Fischl Borbála Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BaJ 83. Erdős János Róbert civil Heller Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 84. Erdős (Lívia?) Lea Julianna civil Heller Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 85. Erdős Pál MTGy 86. Erdős Pálné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 87. Fabriczius János katona Kalocsa elesett ML 88. Farkas Andor kmsz Fischer Teréz Kalocsa Bolgyirevka tüdőgyulladás Bolgyirevka V. kmsz. zlj. HIM 89. Farkas Imre katona 47 éves Kalocsa Kalocsa, 537. hadikórház 1944? meghalt Kalocsa AM 90. Farkas Lajosné civil Fischer Janka Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 91. Farkas Sándor honv Kalocsa Kiskunfélegyháza sebesülés Kiskunfélegyháza HIM 92. Ferencz Károly honv Istella Julianna Kalocsa Bag Veszprém öngyilkos Veszprém 101/12. mu. szd. HIM 93. Fischer Ernő civil Spitzer Julianna Kalocsa végelgyengülés NLK 9

10 94. Fischl Salamonné MTGy 95. Flach József civil Gold Lenke Kalocsa agyvérzés NLK 96. Flach Józsefné MTGy 97. Flesch Aladár civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 98. Flesch Ignácné, dr. civil Spitzer Regina Kalocsa Studthof holttá nyilvánítás KJ MTGy 99. Flesch (Fischl?) Jenő) civil Mauthner Rozália Kalocsa Bp holttá nyilvánítás BpJ 100. Flesch Lipót civil Mauthner Rozália Kalocsa meghalt HIM 101. Flesch Sándor civil Ehrlich Hermin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 102. Flesch (Beck) Ignácné civil Spitzer Regina Kalocsa Studthof holttá nyilvánítás KJ 103. Flesch Sámuelné MTGy 104. Fodor (Hegyi) Andrásné civil Klein Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KszJ 105. Fodor Sándor civil Szekulesz Júlia Kalocsa holttá nyilvánítás PJ 106. Forgács Zsigmond civil Kohn Fáni Kalocsa Kalocsa végelgyengülés NLK 107. Forgács Zsigmondné civil Schaffer Katalin Kalocsa cukorbetegség NLK 108. Földes Emil civil Paschken Ida Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KpJ 109. Földes Gyula, dr. civil Montag? Kalocsa szervi szívbaj NLK MTGy 110. Frankl (Rózsa) Béláné civil Bergl Borbála Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KpJ 111. Frankl Pálné civil Berkovics Aranka Kalocsa Németország holttá nyilvánítás KJ 112. Freund Lajos civil Freund Karola Kalocsa holttá nyilvánítás KJ MTGy 113. Freund Lajosné civil Taubner Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KJ MTGy 114. Freund Lipótné, özv. civil Haas Fábi Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 115. Friedländer Hermann MTGy 116. Friedländer Hermanné MTGy 117. Friedmann Gézáné civil Braun Anna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás ÚpJ 118. Friedmann Ignác civil Klein Terézia Kalocsa végelgyengülés NLK 10

11 119. Friedmann Ignácné MTGy 120. Friedrich Tibor (Tivadar) t. zls Jung Mária Bp. Kalocsa Izvorhuta aknaszilánk Izvorhuta 20/II. zlj. 5. szd. HIM ML 121. Füredi József kmsz Deics Regina Kalocsa Szombathely szívbénulás, Szombathely reptér pság. HIM 122. Gallai Antal, dr. zls Molnár Mária Bátya Kalocsa Siófok bombatámadás Bátya HIM 123. Geri József katona Kalocsa elesett ML 124. Glodeák Miklós honv Kalocsa Kétegyháza Kétegyháza HIM 125. Glück Géza civil Kalocsa Wels meghalt HIM 126. Goitein Zoltán MTGy 127. Goitein Zoltánné MTGy 128. Gonda György MTGy 129. Gonda József MTGy 130. Gottlieb Ágnes Judit civil Spernáth Margit Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás DJ 131. Gottlieb Józsefné, özv. civil Stern Betti Kalocsa agyvérzés NLK 132. Grossmann Imre civil Merkler Ilka Kalocsa Kalocsa Komfering holttá nyilvánítás KJ MTGy 133. Grossmann István Pál civil Pollák Piroska Kalocsa Auschwitz v. holttá nyilvánítás KJ MTGy 134. Grossmann János Péter civil Pollák Piroska Kalocsa Auschwitz v. holttá nyilvánítás KJ MTGy Grossmann József civil Schulz Nelli Kalocsa tüdőgümőkór NLK 136. Grossmann László civil Merkler Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 137. Grossmann Lászlóné civil Link Anna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 138. Grósz Andor civil Grünfeld Frida Kalocsa Bp. Németország holttá nyilvánítás BpJ 139. Grünhut Gábor civil Glanz Betti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BaJ 140. Grünhut Mária (Márta?) civil Flesch Julianna Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 141. Grünhut Sándor civil Flesch Julianna Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 142. Grünhut Vilmos civil Veszeli Lina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 11

12 143. Grünhut Vilmosné civil Klein Mária Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 144. Grünvold (?) Jenő civil Fischl Róza Kalocsa éhezés NLK 145. Guttmann Gyuláné civil Grünfeld Paula Kalocsa holttá nyilvánítás VJ 146. Gyüre Vilmos katona Kalocsa elesett ML 147. Haas András Pál civil Chrilich Margit Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 148. Haas Gyuláné civil Lanberger Regina Kalocsa holttá nyilvánítás GöJ 149. Haas Istvánné MTGy 150. Haas Péter György civil Chrilich Margit Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 151. Hábel Pál hdp. őrm Mándoki Gizella Kalocsa Filjanovka harckocsiját kilőtték. Proszkurov 1. gk. dd. 9. hk. zlj. HIM 152. Hahn Béla, dr. MTGy 153. Hahn Dánielné, özv. civil Fischer Katalin Kalocsa szívizom elfajulás NLK 154. Hahn László civil Hahn Ilona Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 155. Hahn Mártonná MTGy 156. Hajduska Zsigmondné civil Klein Erzsébet Kalocsa holttá nyilvánítás BufJ 157. Halasi (Neubauer) Izsóné civil Neubauer Jozefa Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BpJ KJ MTGy 158. Halász György, dr. katona Kalocsa elesett ML 159. Halász József katona Kalocsa elesett ML 160. Halász Salamon civil Klélein Borbála Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 161. Halász Salamonné civil Deutsch Netti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 162. Hamvas Imre katona Kalocsa elesett ML 163. Hanák (Berkovits) Béláné civil Bruchler Fáni Kalocsa holttá nyilvánítás DvJ 164. Háringás László katona Kalocsa elesett ML 165. Hegyi Irén civil Klein Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KszJ 166. Heisler Dávid MTGy 12

13 167. Heisler Dávidné MTGy 168. Heisler Fülöpné civil Müller Pepi Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 169. Heisler Józsefné civil Deutsch Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 170. Heisler Mária civil Klein Borbála Kalocsa agyvérzés NLK 171. Heisler Mórné civil Krammer Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 172. Heller Béla kmsz Scheer Julianna Kalocsa Kalocsa Alekszejevka holttá nyilvánítás V. kmsz zlj. KJ MTGy 173. Heller György 4 civil (?) Politzer Irén Kalocsa Auschwitz (?) holttá nyilvánítás BJ ( ) (Buchenwald) AA 174. Heller Kálmán civil Scheer Julianna Kalocsa Kalocsa Flossenburg holttá nyilvánítás KJ MTGy 175. Heller László civil Scheer Julianna Kalocsa Bp. Günskircheni végelgyengülés HIM BpJ MTGy úton 176. Hermann István honv. Valkai Ilona Kalocsa Korotsa holttá nyilvánítás 6/I. zlj. KJ ML 177. Hermann Miklósné, özv. civil Pick Ida Kalocsa Bp holttá nyilvánítás BpJ 178. Herskovits László kmsz Ehrenfeld Paula Kalocsa Kalocsa Fertőrákos holttá nyilvánítás BpJ 179. Hochwald Béla MTGy 180. Hochwald Béláné MTGy 181. Horváth István fhgy Dömény Ilona Csepel Kalocsa Bp. VII. ker rák Bp. VII. ker. 44. bev. közp. HIM ML 182. Horváth Károly honv Pompai Rozália Kalocsa Biala-Podlaska kézlövéssel sérült 48/I. zlj. HIM ML 183. Hrabala Gyula c. őrv Paduch Mária Kalocsa Holaviecki gránáttalálat Holaviecki 6. k. tü. o. HIM 184. Hubert Gábor 5 kmsz (?) Kalocsa Kalocsa Sopron 206. sz végelgyengülés Sopron HIM (1907?) vör. k. hk Istella Ferenc honv Kiss Anna Kalocsa feld. oszt. HIM 186. Istella Lajos honv Kathi Julianna Kalocsa holttá nyilvánítás 432 klgs. mu. szd. KJ 187. Iván Ferenc honv Kerekes Erzsébet Kalocsa Osztrogorszk aknabecsapódás 1. gk. dd. álm. o. HIM 188. Jakab Károly katona Kalocsa elesett ML 13

14 189. Jánosi Lajos katona Kalocsa elesett ML 190. Jenei György honv Tóth Erzsébet Kalocsa holttá nyilvánítás HIM 191. Józsa István katona Kalocsa elesett ML 192. Józsa Sándor c. őrv Szűcs Piroska Kalocsa Ovrucs fejlövés Ovrucs IV/1. tgk. szd. HIM 193. Kaiser Dávidné civil Krammer Sarolta Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 194. Kákonyi Ferenc honv Kiss Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás 24. gye. KJ 195. Kákonyi Ferenc tsz. szkv Matos Borbála Kalocsa Jakabszállás bokatörés 3. feld. zlj. HIM ML 196. Kákonyi István ftőrm Szabó Teréz Kalocsa Ilovszkoje fejlövés 105/10. mu. szd. HIM ML? 197. Kákonyi István honv. Matos Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás 3/II. zlj. KJ ML? 198. Kákonyi János tsz. szkv Marton Mária Kalocsa Bp. Lajos u. Bük lövés 1. rep. gépjav Kákonyi Sándor Somogyi Erzsébet Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 200. Kakus Károly Lujkó Róza Kalocsa meghalt HIM 201. Kalocsai Pál honv Mendi Katalin Kalocsa Mihajlovka haslövés 20/II. zlj. HIM 202. Karácsonyi István honv Kalocsa Kalocsa Pécs lövés Pécs 2. székely hegyi huszár szd. HIM 203. Katzendorfer István katona Kalocsa elesett ML 204. Keller Mihály Ruppert Anna Kalocsa meghalt DbvJ 205. Kellner Hermina MTGy 206. Kerényi (Kirschner) Mihály t. zls Barna Mária Kalocsa holttá nyilvánítás 12/I. zlj. TiJ ML 207. Kertész Anna Mária civil Hirschler Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 208. Kertész Ármin civil Glauber Cecília Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 209. Kertész Árminné civil Grósz Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 210. Kertész Dezsőné civil Krammer Sarolta Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy műhely KJ HIM 14

15 211. Kertész Éva Veronika civil Hirschler Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 212. Kertész Imréné civil Has Cecília Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 213. Kis László honv Cselik Borbála Kalocsa Kobryn gyomorfekély 5. ö. lgv. gá. ü. HIM ML 214. Kiss Ferenc Vörös Erzsébet Kalocsa Makó meghalt 24/I. zlj. HIM 215. Kiss László katona Kalocsa elesett ML 216. Kiss László Ferenc honv Kohl Ágnes Kalocsa Rungury aknarobbanás Rungury 26/II. zlj. 6. szd. HIM ML 217. Kiss Sándor c. őrv Árvai Mária Dunapataj Kalocsa Kiskunhalas koponyaalapi törés Kalocsa 3/III. hk. zlj. HIM ML 218. Klauber Sándorné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 219. Klein Dávid MTGy 220. Klein Imre MTGy 221. Knoll József honv Kalocsa Makó lövés Gencsháti csatorna partján HIM 222. Kocsis Bertalan katona 1919 Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 223. Kókai Ferenc c. őrv Mezei Borbála Kalocsa Uriv fejlövés Bolgyirevka 37/III. zlj. HIM ML 224. Kókai István őrv. c. tiz Istella Erzsébet Kalocsa Kalocsa Fenyvesvölgy gránátrobbanás, Fenyvesvölgy 20/II. zlj. HIM ML 225. Kókai Sándor hdp. őrm Lakatos Borbála Kalocsa Wirrmendben meghalt HIM ML 226. Komjáthi István katona Kalocsa elesett ML 227. Korsós Antal t. honv Szvétek Ágnes Kalocsa Kalocsa Szeged hastífusz (hadifog- Szeged (105/4. htáp. szd.) szovjet hadifogoly ságban szerezte) hadifogság HIM ML 228. Kovács Ignác főhgy Zubony Rozália Kalocsa Torda légnyomás 2. feld. zlj. HIM ML 229. Kovács Lajos katona Kalocsa elesett ML 230. Kovács Sándor katona Kalocsa elesett ML 231. Krausz Ibolya MTGy 232. Krausz Irén MTGy 233. Krausz Jenőné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás HIM KJ MTGy 234. Krausz Lázárné civil Krausz Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás HIM KJ 15

16 235. Krausz Mór MTGy 236. Krausz Mórné MTGy 237. Krigovszky László civil Csicsáki Franciska Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 238. Kun Sándor katona Kalocsa elesett ML 239. Labancz Géza katona Kalocsa elesett ML 240. Ladányi Kálmán Deák Etel Kalocsa holttá nyilvánítás BJ 241. Lakatos Sándor katona Kalocsa elesett ML 242. Lakatos Sándor II. katona Kalocsa elesett ML 243. Lászlófy Iván hgy Kálmán Gabriella Kalocsa Kosow agyalapi törés 15. kp. zlj. HIM ML 244. Lázár Gáborné, özv. MTGy 245. Lázár Györgyike Kornélia civil Kendel Gabriella Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 246. Lázár Miklósné, dr. civil Brichta Matild Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 247. Lázár Sándorné civil Donáth Kornélia Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 248. Link László MTGy 249. Link Lipót civil Grósz Rozália Kalocsa végelgyengülés NLK 250. Littmann Árminné, özv. MTGy 251. Littmann Vilmosné, özv. civil Grósz Róza Kalocsa hasvízkór NLK 252. Lovas (Littmann) Anna civil Meller Paula Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 253. Lovas (Littmann) János civil Meller Paula Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 254. Lovas (Littmann) Pálné civil Altstadter Adél Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 255. Lőbl Jakabné civil Hahn Gizella Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 256. Lővy (Heisler) Mórné civil Lővi Rozália Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás PaJ 257. Lővy Sarolta civil Szekulesz Terézia Kalocsa Miske Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 258. Lőwi Benő civil Krámer Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 16

17 259. Lőwi Benőné civil Berl Regina Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 260. Lőwy Erzsébet 6 civil Krausz Johanna Ilona Fajsz Auschwitz(?) holttá nyilvánítás KJ AA (Natzweiler) 261. Lőwi Ignác civil Krámer Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 262. Lőwi Ignácné civil Klein Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 263. Lőwi Hermanné civil Hirschler Erzsébet Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 264. Mácsai József Géza katona Bagó Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KJ ML 265. Márer Ármin János civil Grün Ernesztina Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 266. Marjai György hgy Theisz Mária Kalocsa Baja fejlövés 1. eje. zlj. HIM 267. Markó József honv Kis Jakab Mária Kalocsa holttá nyilvánítás HIM ML 268. Markovics Mózes civil Jakobovics Szován Herincse Kalocsa, 537. hadikórház tüdő és béltuberkulózis NLK 269. Matos János honv Dencsa Erzsébet Kalocsa Kispest Torda 429 map gpu. lövés Kolozsbós 1. gye. árk. szd. HIM 270. Matos Sándor Markó Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 271. Mátyás Béláné MTGy 272. Mátyás Gábor MTGy 273. Mátyás József katona Kalocsa elesett ML 274. Mátyás Judit MTGy 275. Meller István kmsz Alstadter Adél Kalocsa Kolomea bombatalálat V. kmsz. zlj. HIM MTGy 276. Meller Károly civil Grünwald Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 277. Meller Károlyné civil 1881 Krausz Karolina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 278. Merkler Erzsébet civil Grósz Eleonóra Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 279. Merkler Rózsa civil 1886 Grósz Eleonóra Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 280. Mermelstein Judáné civil Heisler Cili Kalocsa holttá nyilvánítás BaJ 281. Mezei Ferenc katona Kalocsa elesett ML 17

18 282. Mezei Sándor katona Kalocsa Kőszeg HIM ML 283. Milkó Márton civil Griesz Fáni Kalocsa Miske Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 284. Milkó Mártonné civil Hahn Julianna Kalocsa Miske Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 285. Miskolczi Gergely katona Kalocsa elesett ML 286. Mitzger Ernőné MTGy 287. Molnár János honv Kákonyi Borbála Kalocsa Sztarij Oszkol tífusz. Sztarij Oszkol 13. k. tü. e. HIM ML 288. Musza Ferenc katona Kalocsa HIM ML 289. Musza László katona Kalocsa elesett ML 290. Musza Sándor honv Herceg Mária Kalocsa Kalocsa Debrecen szívbénulás Debrecen 4/5. kocsizó oszl. HIM ML 291. Musza Sándor II. katona Kalocsa elesett ML 292. Nagy Géza ezrds Rajkó Mária Kalocsa Sztorozsevoje szilánksérülés Rosszoski 23/I. zlj. HIM ML 293. Nagy Lajos Antal t. tiz Bükkszegi Erzsébet Kalocsa Omorki eltűnt 455. klgs. mu. szd. HIM ML 294. Nagy Lőrinc honv Kovács Mária Kalocsa Izvord KJ HIM 295. Neller István t. zls Somogyi Etelka Kalocsa Uriv eltűnt 37/III. zlj. HIM ML 296. Németh József katona Kalocsa elesett ML 297. Neu Dánielné, dr. civil Spitzer Netti Kalocsa Szolnok Bergen-Belsen holttá nyilvánítás KJ 298. Neubauer Árpádné civil Kohn Hermin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 299. Neubauer Samuné, özv. civil Hoffenraiel Fáni Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 300. Oláh Mihály katona Kalocsa elesett ML 301. Pajor (Paskusz) István, dr. civil Neubauer Frida Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 302. Pandur József katona Kalocsa elesett ML 303. Pataki István katona Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 304. Pécsi István t. honv Geri Julianna Kalocsa Novij Gran haslövés 54/II. zlj. HIM Hresztiki 305. Pécsi Károly tiz. c. szkv Fodor Rozália Kalocsa fejsérülés 4/II. zlj. HIM 18

19 306. Pécsi Mihály Geri Julianna Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 307. Pétervári István szkv Jalasz Mária Kalocsa Kalocsa Felsőpaty rep. baleset Alsópaty rep. HIM Honvéd u Polacsek Jenő Hahn Terézia Kalocsa Ternovoje holttá nyilvánítás KJ MTGy 309. Polacsek Mária civil Weiszberger Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 310. Polacsek Mórné, özv. civil Baumgarten Rozália Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 311. Pollák Emil civil Grósz Józsa Kalocsa Kalocsa tüdőgümőkór NLK MTGy 312. Pollák Emilné MTGy 313. Puchinger Ferenc katona Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 314. Reich Hermann civil 1887 Rothmüller Heléna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 315. Reich Viktor civil Reich Teréz Kalocsa Bp. VII. ker öngyilkos HIM 316. Révész Jenőné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 317. Révész Vera MTGy 318. Rideg Ignác honv Matos Borbála. Homokmégy Kalocsa Ukrajna Ukrajna 20/II. zlj. HIM 319. Rideg Sándor honv Baksa Júlia Kalocsa Talminovicze lov. ho. kp táb. őrszd Rigler Ede katona Kalocsa ML 321. Rigó István Bukli Julianna Kalocsa holttá nyilvánítás BJ 322. Rigó Károly honv. Tóth Ágnes Kalocsa München meghalt HIM 323. Rigó Lajos honv. Kalocsa Dunaegyháza harcban esett el Dunaegyháza HIM 324. Román Józsefné, dr. özv. MTGy 325. Romsics István c. őrv Vörös Teréz Kalocsa holttá nyilvánítás 6/I. zlj. KJ 326. Romsics János honv. Kukovics Erzsébet Kalocsa fagysérülés 12/I. h. h. von. HIM ML 327. Rosenfeld Jakabné civil Szekulesz Júlia Kalocsa Bergen-Belsen holttá nyilvánítás KkhJ 328. Rosenthal György kmsz Beck Bella Kalocsa Oroszország holttá nyilvánítás 105/7. mu. szd. KJ HIM 19

20 329. Rosenthal Györgyné civil Herlinger Róza Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 330. Rosenthal Lajos Beck Bella Kalocsa Ágfalva holttá nyilvánítás KJ MTGy 331. Rosenthal Manó civil Lesz Jozefa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BcsJ 332. Rosenthal Rudolfné civil Rosenfeld Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 333. Rosenthal Simonné civil 1880 Rosenbaum Rozália Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 334. Róth (Stoh) Zsigmondné civil Kaufmann Mária Kalocsa holttá nyilvánítás SZJ 335. Rósenberg Márkné MTGy 336. Rózsa Jenő, dr. 7 honv Bergl Borbála Kalocsa Dachau meghalt 39.honv.kieg. HIM AA 337. Salamon Gyöngyi MTGy 338. Salamon Judit MTGy 339. Salamon Vilmos Torochomor Jozefin Kalocsa holttá nyilvánítás PJ 340. Salamon Zoltánné MTGy 341. Savassnitz Imréné civil Grünwald Eszter Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BaJ 342. Scheer Adolf Kalocsa holttá nyilvánítás BaJ 343. Schlesinger Gáspárné civil Flesch Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 344. Schlesinger Géza civil Drekszler Rozália Kalocsa Kalocsa vészes vérszegénység NLK MTGy 345. Schlesinger Gézáné MTGy 346. Schöffer Józsefné, dr. özv. civil Lustig Franciska Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás SJ 347. Schönwald Miklós MTGy 348. Schönwald Miklósné MTGy 349. Schwarcz Ágnes MTGy 350. Schwarcz György MTGy 351. Schwarcz Mihályné MTGy 352. Schwelb Mór MTGy 20

KALOCSA KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

KALOCSA KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2011 Az alábbi névsorban olyan kalocsai illetőségű személyek szerepelnek, akik fegyveres testületek tagjaként, mint hivatásos

Részletesebben

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT KALOCSAI KATONÁK ISMERT ADATAI (Kézirat)

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT KALOCSAI KATONÁK ISMERT ADATAI (Kézirat) ASBÓTH MIKLÓS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT KALOCSAI KATONÁK ISMERT ADATAI (Kézirat) KALOCSA 2011 Az alábbi névsorban olyan kalocsai illetőségű személyek szerepelnek, akik fegyveres testületek tagjaként,

Részletesebben

KALOCSA KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat)

KALOCSA KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2011 Az alábbi névsorban olyan kalocsai illetőségű személyek szerepelnek, akik fegyveres testületek tagjaként, mint hivatásos

Részletesebben

KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (2. javított, bővített változat. Kézirat)

KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (2. javított, bővített változat. Kézirat) ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (2. javított, bővített változat. Kézirat) KALOCSA 2011 A 2. világháborúban Magyarország katonai vesztesége, a fogságba esettek

Részletesebben

KALOCSA CIVIL ÉS KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 2. javított változat (Kézirat)

KALOCSA CIVIL ÉS KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 2. javított változat (Kézirat) ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA CIVIL ÉS KATONAI ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 2. javított változat (Kézirat) KALOCSA 2011 1 A 2. világháborúban Magyarország katonai vesztesége, a fogságba esettek nélkül, 310-320

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa Schwarz Lipót 1865 1929 Anya Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) 1860-as évek 1944 Testvérek Schwarz Jenő 1891 1944 Markovics Ernőné

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Családfa. Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek. Schöngut Jakabné (szül. Sternberg Jozefin)? 1905. Schöngut Jakab 1845 1931

Családfa. Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek. Schöngut Jakabné (szül. Sternberg Jozefin)? 1905. Schöngut Jakab 1845 1931 Családfa Apai nagyapa Kaufmann Jakab 1830-as évek 1913 Apai nagyanya Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 1840-as évek 1920-as évek Anyai nagyapa Schöngut Jakab 1845 1931 Anyai nagyanya Schöngut Jakabné

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)??

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)?? Családfa Apai nagyapa Bauer Sámuel?? Apai nagyanya Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) 1857 1920 Anyai nagyapa Kellermann??? Anyai nagyanya Kellermann?-né (szül.?)?? Apa Bauer Izidor 1879 1944 Anya Bauer

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PÁZMÁNY UTCAI TEMETŐ VII-4-4 egyes sírhely Anita V-2-23 egyes sírhely Anyám VII-7-1 egyes sírhely

Részletesebben

Izraelita Koedukációs Polgári Iskola 1943/1944. tanév

Izraelita Koedukációs Polgári Iskola 1943/1944. tanév Izraelita Koedukációs Polgári Iskola 1943/1944. tanév 1 2 II. osztály 1. Adler Sándor, 1931. XI. 29. Szatm. Jenő, kárpitos Fried Szeréna Teleki 4. 2. Berger József, 1932. II. 14. Szatm. Ignác, műszerész

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Az Intézet kutató-oktató tevékenységét segítő munkatársak 1948-tól napjainkig

Az Intézet kutató-oktató tevékenységét segítő munkatársak 1948-tól napjainkig Az Intézet kutató-oktató tevékenységét segítő munkatársak 1948-tól napjainkig BALOGH KÁROLYNÉ Gyurjancsik Borosznói Éva (Karcag, 1923. nov. 21 ) Intézetünkben: 1961. máj. 16 1969. júl. 15. BALOGH LÁSZLÓNÉ

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

kyokushin Danvizsgák időpontjai

kyokushin Danvizsgák időpontjai 2011-06-18 09:14:47 kyokushin Danvizsgák időpontjai kyokushin Danvizsgák időpontjai Danvizsgák időpontjai 1977 Adámy István 1978 Furkó Kálmán 1981 Somogyi Zsolt, Kivés György 1983 Borza József, Bódi István

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Családfa. Brichta Félixné (szül. Dán Margit) Hoffenreich Mórné (szül.? Emma) kb Brichta Félix Hoffenreich Mór??

Családfa. Brichta Félixné (szül. Dán Margit) Hoffenreich Mórné (szül.? Emma) kb Brichta Félix Hoffenreich Mór?? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Hoffenreich Mór?? Hoffenreich Mórné (szül.? Emma) kb. 1844 1944 Brichta Félix 1867 1920 Brichta Félixné (szül. Dán Margit) 1876 1959 Apa

Részletesebben

Családfa Anyai Apai Apai Anyai nagyanya nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek

Családfa Anyai Apai Apai Anyai nagyanya nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek Családfa Apai nagyapa Grósz Jakab 1870? Apai nagyanya Grósz Jakabné (szül. Léhner Malvin)?? Anyai nagyapa Schiller Sándor? 1930 előtt Anyai nagyanya Schiller Sándorné (szül. Fischer Netti)? 1930 35 között

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése.

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat szövege: Az elnökség a 2014. évi tagdíjbefizetések alapján megerősíti az itt felsorolt személyek egyesületi tagi jogviszonyát.

Részletesebben

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917 Családfa Apai nagyapa Kertész (Klein) József 1875 1957 Apai nagyanya Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56 Anyai nagyapa Fischer Péter 1888 1917 Anyai nagyanya Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)?

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Sorszám Név 1. Varga Gábor 2. Gebonné Lintner Erzsébet 3. Varga János 4. Tenke Ferencné 5. Nagy Szonja 6. Lovasné Szabó Ildikó Szilvia 7. Losonczi Béláné 8. Dukát Anikó

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/77739/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/77739/ Szektor : 61 3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14. Oldal: 1 / 9 Széljegy: 57425/2016 2016.12.14 Gondnokság alá helyezés feljegyzése iránti kérelem, EGRI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3300 EGER Barkóczy Ferenc utca 3 I. R É S Z 1. Az

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

Salgótarjáni úti izraelita temetőben eltemetett áldozatok névjegyzéke

Salgótarjáni úti izraelita temetőben eltemetett áldozatok névjegyzéke Név Salgótarjáni úti izraelita temetőben eltemetett áldozatok Szül. idő Életkor Lakcím Halálozás ideje Eltemetés ideje Megjegyzés város utca házszá emelet év hó nap Auszterlitz Vilmosné Budapest Vörösmarthy

Részletesebben