ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004"

Átírás

1 Kérem, hogy aki az alábbi listán szereplő személyekről további adatokkal rendelkezik, vagy más, a listán nem szereplő És a második világháború áldozatául esett személyről tud, az értesítse a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtárban Asbóth Miklóst ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004 A 2. világháborúban Magyarország katonai vesztesége, a fogságba esettek nélkül, ezer főre tehető. Ezen belül a hősi halált halt, meghalt honvédek, munkaszolgálatosok száma ezer körül lehet. Az jún. 26. és nov.1. közötti katonai veszteségeket (harcoló csapatok, megszálló egységek, munkaszolgálatosok stb.) az egykori m. kir. Honvédelmi Minisztérium 22. (veszteségi) osztálya tartotta nyilván. Nyilvántartásukban név szerint szerepeltek az elesettek és eltűntek, a körülményekhez képest, a lehető legpontosabb személyi adataikkal, rendfokozatukkal a veszteség (halál) helyével, idejével és okával. A hadifogságba esettekről nem voltak pontos információik. A nyilvántartás nem volt teljes. Katonai (és munkaszolgálatos) személyeken kívül korlátozott számban nyilvántartottak még eltűnt, elesett polgári személyeket is. A fenti és az azt követő időszak katonai veszteségeit a csodával határos módon fennmaradt, közel félmillió veszteségi karton őrizte meg. A háború vége felé a nyilvántartás pontatlanná vált, így az elesettekről, eltűntekről szóló információk is pontatlanok. Az eltűnt személyek egy részét a későbbi járásbírósági holttá nyilvánítások is igazolták. A 2. világháború veszteségi kartonjait jelenleg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára őrzi. A világháború kalocsai áldozatainak számbavétele a fentiek alapján nehezen megoldható, az eredmény szükségképpen pontatlan. A kalocsai áldozatok összegyűjtése több forrásból történt. A katonai veszteségek és a civil áldozatok egy részének azonosítása a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára anyagából történt. Kérésemre az irattár igazgatója, dr. Bús János készséggel bocsátotta rendelkezésemre a kalocsai illetőségűek személyi adatait, melyek között polgári személyek is voltak szép számban. Az elesett kalocsai illetőségű katonák másik forrása a néhai Mezei László ny. tanár által összeállított névsor, amely csak neveket tartalmaz. Sajnos, Mezei László halála megakadályozott abban, hogy megkérdezzem tőle listája forrását. Mezei László listája összesen 96 személy nevét tartalmazza. A levéltári adatok 47 személyt azonosítottak, 49 személy neve Mezei László listáján kívül sehol sem szerepel. A HIM Központi 1

2 Irattárában összesen 224 kalocsai illetőségű személy adatait tartják nyilván. Ebből 127 fő katona, 13 fő munkaszolgálatos és 82 fő civil személy. 22 személyről nem lehet tudni, hogy milyen minőségben kerültek nyilvántartásba Az alábbi közös listán szerepelnek a Mezei-lista azonosítatlan személyei is, rendfokozatuknál a katona bejegyzés szerepel. Néhány, a kalocsai 537. hadikórházban elhunyt katona adatai a kalocsai temetőben lévő sírokról származnak. A civil áldozatok (akik túlnyomóan izraelita vallásúak) számának pontos meghatározása a jelenlegi ismeretek szerint szinte lehetetlen. Az áldozatok nyilvántartását a háború után készült bírósági halottá nyilvánításokból lehet elkészíteni. Ilyen halottá nyilvánításokról készült kimutatás a HIM Központi Irattárában és a Nagy Lajos Könyvtárban találhatók. A több forrásból származó adatok sok esetben igazolják, illetve kiegészítik egymás. A könyvtár tulajdonában lévő A II. világháború izraelita áldozatai Kalocsa városában című összesítés 141 áldozat adatait tartalmazza, akiknek túlnyomó része koncentrációs táborokban pusztult el. Az elpusztult kalocsai zsidóság pontos száma nem ismeretes. Több, eddig ellenőrizetlen forrás, más-más adatot közölt. A kalocsai zsidóság létszáma ben 504 fő volt. Az áprilisi összeírás idején már csak 296 főt regisztráltak. A háború után 1949-ben a kalocsai hitközség lélekszáma 116 fő volt ben már nem volt önálló hitközség Kalocsán, hanem a bajai hitközség fiókjaként működött. Később a zsidó hitélet teljesen megszűnt a városban. A kalocsai zsidókat és a zsidótörvények hatálya alá eső nem zsidó polgárokat az u. n. zsidótörvények megszületése után, 1944 májusában a Tomori utca alsó részén kijelölt gettóban, a kalocsai és a dunavecsei járásban élő zsidókat az egykori Márer Paprikamalomban (ma Jávor bevásárló udvar) gyűjtötték össze. Az összegyűjtött zsidókat június 18-án a szegedi gyűjtőtáborba, majd különböző koncentrációs táborokba szállítottak (többségüket Auschwitzba), ahol túlnyomó részük elpusztult szept. 19-én az egykori zsidótemplomban (ma Nagy Lajos Könyvtár) az elpusztult kalocsai zsidók emlékére emléktáblát avattak, amely 315 kalocsai zsidó nevét örökítette meg. Az eseményről hírt adó korabeli újság csak az esemény tényét közölte, a neveket nem. Sajnos, az emléktábla időközben eltűnt, így a rajta lévő nevek nem ismeretesek. Később, 1963-ban, amikor a zsidótemplomot könyvtárrá alakították, az épület falán elhelyezett emléktábla az elpusztult kalocsai zsidók számát 393 főben, a hitközség tagjainak számát 511 főben jelölte meg. A két szám forrása nem ismeretes. A HIM Központi Irattárában és a Nagy Lajos Könyvtárban őrzött, bizonyíthatóan elpusztult civilek száma (175) messze elmarad a fentebb közölt, ellenőrizetlen forrásból származó adatoktól. A 2. világháború kalocsai áldozatainak dokumentumokkal bizonyított száma 364, ebből civil 175, katona 157 és munkaszolgálatos 13 fő. 19 személyről nem lehet biztosan tudni, hogy milyen minőségben (civil, katona, munkaszolgálatos) hunyt el. Feltehetően túlnyomó részük civil volt, de erre nincs bizonyíték. A névsorban lévő rendfokozat rovat ezeknél a személyeknél üresen maradt, a bizonyíthatóan civil személyeknél a civil bejegyzés, a Mezei-lista azonosítatlan személyeinél pedig a katona bejegyzés került. A járásbírósági holttányilvánítási eljárások esetében a veszteség (halál) időpontja vélelmezett. Kalocsát elkerülték a harcok, ennek megfelelően, a város területén kevés katona esett el. A HIM Központi Irattára 52 fős vesztességet regisztrál, amelyből 48 Kalocsán lett eltemetve, 4 temetési helyéről nincs információ. A kalocsai temető külön parcellájában temették el az 1943-tól itt működő 537-es hadikórházban elhunytak egy részét is. Ezekből a sírokból ma már csak 6 maradt meg. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi 2004 nyár elején elkészült dolgozata a kalocsai zsidó hitközség tagjainak névsorán kívül tartalmazza a kalocsai szidóság 2. világháború során elpusztult tagjainak névsorát is különböző csoportosításokban. (Hitközségi tagok, kikeresztelkedettek, munkaszolgálatosok, feltételezett munkaszolgálatosok stb.) A szakdolgozat elkészítéséhez felhasználta az alábbi névsort is. Kutatásai során a budapesti Kozma utcai temető egyik ravatalozójában talált két, 320 2

3 kalocsai zsidó áldozat nevét tartalmazó márványtáblát. Feltételezése szerint a két tábla azonos lehet a kalocsai zsinagógában szept. 19- én leleplezett emléktáblával, amely, a korabeli sajtó szerint 315 áldozat nevét tartalmazta. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi szíves hozzájárulásával az alábbi névsort összevetettem és kiegészítettem a szakdolgozatában közölt nevekkel. Az összevetés és kiegészítés eredményeként a 364 nevet tartalmazó névsor 449-re bővült. Kizárólag csak a Kozma utcai temető ravatalozójában lévő emléktáblákon szereplő nevek esetében további személyi adatok nem ismeretesek, így a táblázatban is csak a nevek találhatók júliusában az oświęcimi Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau archívumában jártam. Az archívum nyilvántartása szerint az alábbi listán szereplő, auschwitzi halálozási hellyel feltüntetett személyek közül Rózsa Jenőt és Vámos Mátyás Pétert Dachauba, Heller Györgyöt Buchenwaldba és Lőwy Erzsébetet Natzweilerbe szállították. Az átszállításuk időpontja ismeretlen. A névsorban a jelzett személyek auschwitzi halálozási hely után zárójelben (?) található, alatta pedig annak a koncentrációs tábornak a neve, ahova szállították. Auschwitzból Dachauba szállították még az archívum adatai szerint dr. Lázár Miklóst, az 1944-es kalocsai zsidó tanács elnökét is, aki valószínűleg túlélte a deportálást. Szita Szabolcs két alkalommal 1 említést tesz egy Radó István nevű fogolyról. Az első alkalommal közelebbi adatokat is közöl, mely szerint Radó István 2 (nyilvántartási száma: ) 28 éves vegyész foglalkozású foglyot márc. 9-én elbocsátották a mauthauseni táborból. Ezt a Radó Istvánt a belgiumi ellenállók segítéséért vette őrizetbe a Gestapo. Másodszor: dr. Zilcher György ( ) balassagyarmati ügyvéd elmondása szerint Rácz Pál (Ungvár), Radó István 3 (Kalocsa) (kiemelés tőlem), dr. Fellner Ferenc orvos (Budapest), Fischer Sándor (Szatmár) és Paul Ferenc tengerésztiszt lágerírnokok életük kockáztatásával legalább ötven életet meg. Kérdés, vajon a két Radó István azonos-e, vagy csak névazonosság áll fenn. Kérdéses továbbá, mi lett Radó István, vagy a két Radó István (amennyiben két emberről van szó) sorsa. Sem az általam összeállított listán, sem dr. Magóné Tóth Gyöngyi által közölt kalocsai hitközségi névsorban sem szerepel Radó István nevezetű személy. Kalocsa, október hó. Források: A II. világháború izraelita áldozatai Kalocsa városában. Kézirat. é. n. Kalocsa, Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár Kalocsa gyűjtemény. Asbóth Miklós: Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Bús János, Szabó Péter: Béke poraikra 1. köt. Dokumentumemlékkönyv a II. világháborúban, a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. Bp köt. Dokumentum-emlékkönyv a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt katonákról és munkaszolgálatosokról. Bp Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Központi Irattár iratanyaga. Kalocsa és Vidéke szept p. Emlékmű avatás a kalocsai izr. hitközség templomában. Kalocsa város hősi halottai. Kézirat. Összeáll. Mezei László. Magóné Tóth Gyöngyi: A zsidóság története Kalocsán. Szakdolgozat. Kalocsa, Magyarországi zsidó hitközségek április. 1. rész. Adattár A-B. Közzéteszi Schweitzer József. Bp Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában. Bp Zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Bp

4 A névsorban használt rövidítések és feloldásuk: AA Auschwitzi Archívum álm. állomás AM Asbóth Miklós kalocsai temetői kutatása árk. árkász BaJ Bajai Járásbíróság holttányilvánítási végzése BcsJ Békéscsabai Járásbíróság holttányilvánítási végzése bev. bevetési BpJ Budapesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése BufJ Budafoki Járásbíróság holttányilvánítási végzése c. címzetes DbvJ Dombóvári Járásbíróság holttányilvánítási végzése dd. dandár DJ Dunaföldvári Járásbíróság holttányilvánítási végzése DvJ Dunavecsei Járásbíróság holttányilvánítási végzése e. egység eje. ejtőernyős ezrds. ezredes feld. felderítő fhgy. főhadnagy ftőrm. főtörzsőrmester gá. gépágyú(s) gépjav. gépjavító gk. gépkocsizó GöJ Gödöllői Járásbíróság holttányilvánítási végzése gpi. géppisztoly gpu. géppuska gyal. gyalogos gye. gyalogezred h. helye h. h. hadihíd hadm. hadműveleti hdp. hadapród hdt. hadtest hgy. hadnagy HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár iratanyaga hk. harckocsi(zó) ho. hadosztály honv. honvéd htáp. hadtáp k. könnyű karp. karpaszományos kh. kórház kieg. kiegészítő KiJ Kiskőrösi Járásbíróság holttányilvánítási végzése KJ Kalocsai Járásbíróság holttányilvánítási végzése KkhJ Kiskunhalasi Járásbíróság holttányilvánítási végzése klgs. különleges kmsz. kisegítő munkaszolgálatos köz. központ kp. kerékpáros KpJ Kispesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése KszJ Kunszentmiklósi Járásbíróság holttányilvánítási végzése lgv. légvédelmi lov. lovas map. magaslati pont ML Mezei László összeállítása MTGy Dr. Magóné Tóth Gyöngyi szakdolgozatából a Kozma utcai temető ravatalozójában lévő emléktáblán lévő nevek mu. munkaszolgálatos NLK Nagy Lajos Könyvtár dokumentumai o. osztály oszl. oszlop ö. önálló őrm. őrmester őrszd. őrszázad őrv. őrvezető 4

5 PaJ Paksi Járásbíróság holttányilvánítási végzése PJ Pesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése pság. parancsnokság rendf. rendfokozat rep. repülős SJ Soproni Járásbíróság holttányilvánítási végzése szd. század SZJ Szegedi Járásbíróság holttányilvánítási végzése SZkszJ Szekszárdi Járásbíróság holttányilvánítási végzése szkv. szakaszvezető SzohJ Szombathelyi Járásbíróság holttányilvánítási végzése szül. születési t. tartalékos táb. tábor(i) tem. temető ter. terület tgk. tehergépkocsi TiJ Tiszalöki Járásbíróság holttányilvánítási végzése tiz. tizedes tsz. továbbszolgáló tü. tüzérségi u. utász ÚpJ Újpesti Járásbíróság holttányilvánítási végzése ü. üteg üza. üzemanyag veszt. veszteség VJ Váci Járásbíróság holttányilvánítási végzése von. vonat zlj. zászlóalj zls. zászlós 5

6 Az áldozatok névsora Név Rendf. Szül. idő Anyja neve Szül. hely Lakhely Veszteség helye Veszt. ideje Veszteség oka Temetés h. Alakulat Forrás 1. Ackersmann Bernátné MTGy 2. Ács László zls. Kalocsa Ágasegyháza tankban telitalálat Ágasegyháza HIM ML 3. Albert József honv Mezei Mária Kalocsa Uriv aknaszilánk Bolgyirevka 14/III. zlj. 9. szd. HIM ML 4. András István őrv Dusnoki Erzsébet Kalocsa Isaszeg eltűnt I. eje. zlj. HIM ML? 5. András István t. c. szkv Szabadi Erzsébet Kalocsa Dewizai harcok hadifogság 26/II. zlj. HIM ML? 6. András István c. őrv Szigeti Julianna Kalocsa Dolina eltűnt 2. feld. zlj. HIM 7. Bakai József tiz Kőszegi Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás IV. u. zlj. KJ 8. Bagó Péter szkv Rigó Erzsébet Kalocsa Kalocsa Bp. Szt. János Kh légnyomás Bp. (?) Gyal. Testőrség HIM ML 9. Bakai József katona Kalocsa elesett ML 10. Balaton Ferenc katona Greksa Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás KJ ML 11. Balog László Steiner Hermin Kalocsa holttá nyilvánítás BpJ 12. Balogh Antal katona Kalocsa elesett ML 13. Balogh Ferenc katona Kalocsa elesett ML 14. Balogh Kálmán t. zls Kollár Júlia Kalocsa hadműveleti ter eltűnt 17/III. zlj. HIM ML 15. Balog(h) Károly honv Róza Kalocsa Kalocsa Ploesti sebesülés Ploesti 2. gye. HIM ML 16. Banga Pál tiz Tóth Mária Kalocsa Sznovszk szívelégtelenség Sznovszk HIM ML 17. Bárány Sándor civil Deutsch Katalin Kalocsa vesezsugorodás NLK 18. Baranyai Miklós katona Kalocsa elesett ML 19. Bátkai László Barna Franciska Kalocsa holttá nyilvánítás PJ 20. Beck Dezső I. Kalocsa Flossenburgi táb meghalt HIM MTGy 21. Beck Dezső II. civil Spitzer Regina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 6

7 22. Beck Dezsőné civil Glück Blanka Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGY (Beck Dezső II. felesége) 23. Beck Katalin civil Ehrenfeld Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy (Beck Dezső II. leánya) 24. Beck Vilmos civil Spitzer Regina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 25. Beck Vilmosné civil Singer Rózsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 26. Bélágyi Sándor katona Kalocsa elesett ML 27. Benedek Menyhért honv Rideg Gizella Kalocsa Nyíregyháza Nyíregyháza HIM 28. Benkis Béla katona Kalocsa elesett ML 29. Berger Edit MTGy 30. Berger Éva MTGy 31. Berger Józsefné civil Weiszberger Róza Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 32. Berkovits Endre MTGy 33. Bilkei Sándor katona Kalocsa elesett ML 34. Bleier Dezső civil Bauer Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 35. Bleier Dezsőné civil Flesch Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 36. Bleier Lajos MTGy 37. Bleier Miklós civil Baumgarten Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 38. Bleier Sándor civil Fischl Betti Kalocsa Dachau holttá nyilvánítás KJ MTGy 39. Bodó János honv Bartos Anna Kalocsa Csernyanka II sebesülés Csernyanka II. 5/III. zlj. KJ HIM 40. Bodrogi Imre tiz Bognár Katalin Barcs Kalocsa Torda légnyomás Torda 25/I. zlj. HIM 41. Bogdán Dezső katona Kalocsa elesett ML 42. Bognár József katona Kalocsa elesett ML 43. Bolvári Albert honv Rideg Julianna Kalocsa Bolgyirevka Bolgyirevka 13. k. tü. HIM ML 44. Borbély Márton katona Kalocsa elesett ML 7

8 45. Böckl József Kalocsa Kecskemét Bp szívbaj Kecskemét 5. hdt. HIM 46. Bruckner Mihály, dr. civil Taubner Mária Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 47. Bruckner Mihályné, dr. civil Grün Ernesztina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 48. Budavári Rudolf c. őrm Pressmájer Katalin Kalocsa Vorozsba öngyilkos Szumi V. hdt. üza. oszl. HIM 49. Budinácz Istvánné civil Kohn Hermina Kalocsa Pécs Bodrinec holttá nyilvánítás KJ 50. Cselik János civil Kalocsa Kalocsa lövés Kalocsa AM ML? 51. Cselik János honv Molnár Borbála Kalocsa Ternovoje eltűnt. 1. gye. HIM ML? 52. Csóti Sándor honv. Berta Rozália Kalocsa hadműveleti ter eltűnt 18/III. zlj. HIM ML 53. Czár Ferenc őrv Pécsi Borbála Kalocsa Kecel Gánt fejlövés Oroszlány tüzérség HIM 54. Czár Sándor őrv Pécsi Borbála Kalocsa Oroszlány Oroszlány HIM 55. Demény István katona Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 56. Dénes Gézáné MTGy 57. Deutsch Aladár MTGy 58. Deutsch Aladárné MTGy 59. Deutsch Albertné, özv. civil Deutsch Eszter Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 60. Deutsch Béláné civil Strausz Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 61. Deutsch Erika civil Zucker Irén Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 62. Deutsch Hedvig MTGy 63. Diamant Imre kmsz Rechnitzer Róza Kalocsa holttá nyilvánítás BufJ 64. Diamant Nándorné, özv. civil Brock Betti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 65. Diamant Vilmos kmsz Rechnitzer Róza Kalocsa Ternovoje szívelégtelenség Ternovoje 105/2. mu. szd. HIM MTGy 66. Diamant Vilmosné civil Goldgruber Janka Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 67. Dinnyés János katona Kalocsa elesett ML 68. Dobó Jenő Kántor Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KiJ 8

9 69. Doge Béla hgy Hahn Lea Kalocsa Korotjak kézigránát által 48/I. zlj. HIM ML 70. Donáth Béláné civil Heisler Rózsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 71. Donáth Éva civil Spitzer Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 72. Donáth Ferenc civil Spitzer Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 73. Donáth Lajos civil Spitzer Jolán Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 74. Ehrenfeld József MTGy 75. Ehrenfeld Józsefné MTGy 76. Ehrlich Aladár civil Heisler Netti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 77. Ehrlich Aladárné civil 1899 Friedmann Netti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 78. Ehrlich Izidorné, dr. civil Koóch Julianna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 79. Elkán Andorné civil Schwarcz Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 80. Elkán Péter civil 1942 Schwarz Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 81. Elkán Samu MTGy 82. Engelmann Tamás Róbert civil Fischl Borbála Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BaJ 83. Erdős János Róbert civil Heller Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 84. Erdős (Lívia?) Lea Julianna civil Heller Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 85. Erdős Pál MTGy 86. Erdős Pálné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 87. Fabriczius János katona Kalocsa elesett ML 88. Farkas Andor kmsz Fischer Teréz Kalocsa Bolgyirevka tüdőgyulladás Bolgyirevka V. kmsz. zlj. HIM 89. Farkas Imre katona 47 éves Kalocsa Kalocsa, 537. hadikórház 1944? meghalt Kalocsa AM 90. Farkas Lajosné civil Fischer Janka Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 91. Farkas Sándor honv Kalocsa Kiskunfélegyháza sebesülés Kiskunfélegyháza HIM 92. Ferencz Károly honv Istella Julianna Kalocsa Bag Veszprém öngyilkos Veszprém 101/12. mu. szd. HIM 93. Fischer Ernő civil Spitzer Julianna Kalocsa végelgyengülés NLK 9

10 94. Fischl Salamonné MTGy 95. Flach József civil Gold Lenke Kalocsa agyvérzés NLK 96. Flach Józsefné MTGy 97. Flesch Aladár civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 98. Flesch Ignácné, dr. civil Spitzer Regina Kalocsa Studthof holttá nyilvánítás KJ MTGy 99. Flesch (Fischl?) Jenő) civil Mauthner Rozália Kalocsa Bp holttá nyilvánítás BpJ 100. Flesch Lipót civil Mauthner Rozália Kalocsa meghalt HIM 101. Flesch Sándor civil Ehrlich Hermin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 102. Flesch (Beck) Ignácné civil Spitzer Regina Kalocsa Studthof holttá nyilvánítás KJ 103. Flesch Sámuelné MTGy 104. Fodor (Hegyi) Andrásné civil Klein Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KszJ 105. Fodor Sándor civil Szekulesz Júlia Kalocsa holttá nyilvánítás PJ 106. Forgács Zsigmond civil Kohn Fáni Kalocsa Kalocsa végelgyengülés NLK 107. Forgács Zsigmondné civil Schaffer Katalin Kalocsa cukorbetegség NLK 108. Földes Emil civil Paschken Ida Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KpJ 109. Földes Gyula, dr. civil Montag? Kalocsa szervi szívbaj NLK MTGy 110. Frankl (Rózsa) Béláné civil Bergl Borbála Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KpJ 111. Frankl Pálné civil Berkovics Aranka Kalocsa Németország holttá nyilvánítás KJ 112. Freund Lajos civil Freund Karola Kalocsa holttá nyilvánítás KJ MTGy 113. Freund Lajosné civil Taubner Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KJ MTGy 114. Freund Lipótné, özv. civil Haas Fábi Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 115. Friedländer Hermann MTGy 116. Friedländer Hermanné MTGy 117. Friedmann Gézáné civil Braun Anna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás ÚpJ 118. Friedmann Ignác civil Klein Terézia Kalocsa végelgyengülés NLK 10

11 119. Friedmann Ignácné MTGy 120. Friedrich Tibor (Tivadar) t. zls Jung Mária Bp. Kalocsa Izvorhuta aknaszilánk Izvorhuta 20/II. zlj. 5. szd. HIM ML 121. Füredi József kmsz Deics Regina Kalocsa Szombathely szívbénulás, Szombathely reptér pság. HIM 122. Gallai Antal, dr. zls Molnár Mária Bátya Kalocsa Siófok bombatámadás Bátya HIM 123. Geri József katona Kalocsa elesett ML 124. Glodeák Miklós honv Kalocsa Kétegyháza Kétegyháza HIM 125. Glück Géza civil Kalocsa Wels meghalt HIM 126. Goitein Zoltán MTGy 127. Goitein Zoltánné MTGy 128. Gonda György MTGy 129. Gonda József MTGy 130. Gottlieb Ágnes Judit civil Spernáth Margit Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás DJ 131. Gottlieb Józsefné, özv. civil Stern Betti Kalocsa agyvérzés NLK 132. Grossmann Imre civil Merkler Ilka Kalocsa Kalocsa Komfering holttá nyilvánítás KJ MTGy 133. Grossmann István Pál civil Pollák Piroska Kalocsa Auschwitz v. holttá nyilvánítás KJ MTGy 134. Grossmann János Péter civil Pollák Piroska Kalocsa Auschwitz v. holttá nyilvánítás KJ MTGy Grossmann József civil Schulz Nelli Kalocsa tüdőgümőkór NLK 136. Grossmann László civil Merkler Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 137. Grossmann Lászlóné civil Link Anna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 138. Grósz Andor civil Grünfeld Frida Kalocsa Bp. Németország holttá nyilvánítás BpJ 139. Grünhut Gábor civil Glanz Betti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BaJ 140. Grünhut Mária (Márta?) civil Flesch Julianna Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 141. Grünhut Sándor civil Flesch Julianna Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 142. Grünhut Vilmos civil Veszeli Lina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 11

12 143. Grünhut Vilmosné civil Klein Mária Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 144. Grünvold (?) Jenő civil Fischl Róza Kalocsa éhezés NLK 145. Guttmann Gyuláné civil Grünfeld Paula Kalocsa holttá nyilvánítás VJ 146. Gyüre Vilmos katona Kalocsa elesett ML 147. Haas András Pál civil Chrilich Margit Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 148. Haas Gyuláné civil Lanberger Regina Kalocsa holttá nyilvánítás GöJ 149. Haas Istvánné MTGy 150. Haas Péter György civil Chrilich Margit Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 151. Hábel Pál hdp. őrm Mándoki Gizella Kalocsa Filjanovka harckocsiját kilőtték. Proszkurov 1. gk. dd. 9. hk. zlj. HIM 152. Hahn Béla, dr. MTGy 153. Hahn Dánielné, özv. civil Fischer Katalin Kalocsa szívizom elfajulás NLK 154. Hahn László civil Hahn Ilona Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 155. Hahn Mártonná MTGy 156. Hajduska Zsigmondné civil Klein Erzsébet Kalocsa holttá nyilvánítás BufJ 157. Halasi (Neubauer) Izsóné civil Neubauer Jozefa Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BpJ KJ MTGy 158. Halász György, dr. katona Kalocsa elesett ML 159. Halász József katona Kalocsa elesett ML 160. Halász Salamon civil Klélein Borbála Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 161. Halász Salamonné civil Deutsch Netti Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 162. Hamvas Imre katona Kalocsa elesett ML 163. Hanák (Berkovits) Béláné civil Bruchler Fáni Kalocsa holttá nyilvánítás DvJ 164. Háringás László katona Kalocsa elesett ML 165. Hegyi Irén civil Klein Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KszJ 166. Heisler Dávid MTGy 12

13 167. Heisler Dávidné MTGy 168. Heisler Fülöpné civil Müller Pepi Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 169. Heisler Józsefné civil Deutsch Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 170. Heisler Mária civil Klein Borbála Kalocsa agyvérzés NLK 171. Heisler Mórné civil Krammer Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 172. Heller Béla kmsz Scheer Julianna Kalocsa Kalocsa Alekszejevka holttá nyilvánítás V. kmsz zlj. KJ MTGy 173. Heller György 4 civil (?) Politzer Irén Kalocsa Auschwitz (?) holttá nyilvánítás BJ ( ) (Buchenwald) AA 174. Heller Kálmán civil Scheer Julianna Kalocsa Kalocsa Flossenburg holttá nyilvánítás KJ MTGy 175. Heller László civil Scheer Julianna Kalocsa Bp. Günskircheni végelgyengülés HIM BpJ MTGy úton 176. Hermann István honv. Valkai Ilona Kalocsa Korotsa holttá nyilvánítás 6/I. zlj. KJ ML 177. Hermann Miklósné, özv. civil Pick Ida Kalocsa Bp holttá nyilvánítás BpJ 178. Herskovits László kmsz Ehrenfeld Paula Kalocsa Kalocsa Fertőrákos holttá nyilvánítás BpJ 179. Hochwald Béla MTGy 180. Hochwald Béláné MTGy 181. Horváth István fhgy Dömény Ilona Csepel Kalocsa Bp. VII. ker rák Bp. VII. ker. 44. bev. közp. HIM ML 182. Horváth Károly honv Pompai Rozália Kalocsa Biala-Podlaska kézlövéssel sérült 48/I. zlj. HIM ML 183. Hrabala Gyula c. őrv Paduch Mária Kalocsa Holaviecki gránáttalálat Holaviecki 6. k. tü. o. HIM 184. Hubert Gábor 5 kmsz (?) Kalocsa Kalocsa Sopron 206. sz végelgyengülés Sopron HIM (1907?) vör. k. hk Istella Ferenc honv Kiss Anna Kalocsa feld. oszt. HIM 186. Istella Lajos honv Kathi Julianna Kalocsa holttá nyilvánítás 432 klgs. mu. szd. KJ 187. Iván Ferenc honv Kerekes Erzsébet Kalocsa Osztrogorszk aknabecsapódás 1. gk. dd. álm. o. HIM 188. Jakab Károly katona Kalocsa elesett ML 13

14 189. Jánosi Lajos katona Kalocsa elesett ML 190. Jenei György honv Tóth Erzsébet Kalocsa holttá nyilvánítás HIM 191. Józsa István katona Kalocsa elesett ML 192. Józsa Sándor c. őrv Szűcs Piroska Kalocsa Ovrucs fejlövés Ovrucs IV/1. tgk. szd. HIM 193. Kaiser Dávidné civil Krammer Sarolta Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 194. Kákonyi Ferenc honv Kiss Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás 24. gye. KJ 195. Kákonyi Ferenc tsz. szkv Matos Borbála Kalocsa Jakabszállás bokatörés 3. feld. zlj. HIM ML 196. Kákonyi István ftőrm Szabó Teréz Kalocsa Ilovszkoje fejlövés 105/10. mu. szd. HIM ML? 197. Kákonyi István honv. Matos Borbála Kalocsa holttá nyilvánítás 3/II. zlj. KJ ML? 198. Kákonyi János tsz. szkv Marton Mária Kalocsa Bp. Lajos u. Bük lövés 1. rep. gépjav Kákonyi Sándor Somogyi Erzsébet Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 200. Kakus Károly Lujkó Róza Kalocsa meghalt HIM 201. Kalocsai Pál honv Mendi Katalin Kalocsa Mihajlovka haslövés 20/II. zlj. HIM 202. Karácsonyi István honv Kalocsa Kalocsa Pécs lövés Pécs 2. székely hegyi huszár szd. HIM 203. Katzendorfer István katona Kalocsa elesett ML 204. Keller Mihály Ruppert Anna Kalocsa meghalt DbvJ 205. Kellner Hermina MTGy 206. Kerényi (Kirschner) Mihály t. zls Barna Mária Kalocsa holttá nyilvánítás 12/I. zlj. TiJ ML 207. Kertész Anna Mária civil Hirschler Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 208. Kertész Ármin civil Glauber Cecília Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 209. Kertész Árminné civil Grósz Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 210. Kertész Dezsőné civil Krammer Sarolta Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy műhely KJ HIM 14

15 211. Kertész Éva Veronika civil Hirschler Ilona Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 212. Kertész Imréné civil Has Cecília Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 213. Kis László honv Cselik Borbála Kalocsa Kobryn gyomorfekély 5. ö. lgv. gá. ü. HIM ML 214. Kiss Ferenc Vörös Erzsébet Kalocsa Makó meghalt 24/I. zlj. HIM 215. Kiss László katona Kalocsa elesett ML 216. Kiss László Ferenc honv Kohl Ágnes Kalocsa Rungury aknarobbanás Rungury 26/II. zlj. 6. szd. HIM ML 217. Kiss Sándor c. őrv Árvai Mária Dunapataj Kalocsa Kiskunhalas koponyaalapi törés Kalocsa 3/III. hk. zlj. HIM ML 218. Klauber Sándorné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 219. Klein Dávid MTGy 220. Klein Imre MTGy 221. Knoll József honv Kalocsa Makó lövés Gencsháti csatorna partján HIM 222. Kocsis Bertalan katona 1919 Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 223. Kókai Ferenc c. őrv Mezei Borbála Kalocsa Uriv fejlövés Bolgyirevka 37/III. zlj. HIM ML 224. Kókai István őrv. c. tiz Istella Erzsébet Kalocsa Kalocsa Fenyvesvölgy gránátrobbanás, Fenyvesvölgy 20/II. zlj. HIM ML 225. Kókai Sándor hdp. őrm Lakatos Borbála Kalocsa Wirrmendben meghalt HIM ML 226. Komjáthi István katona Kalocsa elesett ML 227. Korsós Antal t. honv Szvétek Ágnes Kalocsa Kalocsa Szeged hastífusz (hadifog- Szeged (105/4. htáp. szd.) szovjet hadifogoly ságban szerezte) hadifogság HIM ML 228. Kovács Ignác főhgy Zubony Rozália Kalocsa Torda légnyomás 2. feld. zlj. HIM ML 229. Kovács Lajos katona Kalocsa elesett ML 230. Kovács Sándor katona Kalocsa elesett ML 231. Krausz Ibolya MTGy 232. Krausz Irén MTGy 233. Krausz Jenőné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás HIM KJ MTGy 234. Krausz Lázárné civil Krausz Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás HIM KJ 15

16 235. Krausz Mór MTGy 236. Krausz Mórné MTGy 237. Krigovszky László civil Csicsáki Franciska Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 238. Kun Sándor katona Kalocsa elesett ML 239. Labancz Géza katona Kalocsa elesett ML 240. Ladányi Kálmán Deák Etel Kalocsa holttá nyilvánítás BJ 241. Lakatos Sándor katona Kalocsa elesett ML 242. Lakatos Sándor II. katona Kalocsa elesett ML 243. Lászlófy Iván hgy Kálmán Gabriella Kalocsa Kosow agyalapi törés 15. kp. zlj. HIM ML 244. Lázár Gáborné, özv. MTGy 245. Lázár Györgyike Kornélia civil Kendel Gabriella Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 246. Lázár Miklósné, dr. civil Brichta Matild Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 247. Lázár Sándorné civil Donáth Kornélia Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 248. Link László MTGy 249. Link Lipót civil Grósz Rozália Kalocsa végelgyengülés NLK 250. Littmann Árminné, özv. MTGy 251. Littmann Vilmosné, özv. civil Grósz Róza Kalocsa hasvízkór NLK 252. Lovas (Littmann) Anna civil Meller Paula Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 253. Lovas (Littmann) János civil Meller Paula Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 254. Lovas (Littmann) Pálné civil Altstadter Adél Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 255. Lőbl Jakabné civil Hahn Gizella Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 256. Lővy (Heisler) Mórné civil Lővi Rozália Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás PaJ 257. Lővy Sarolta civil Szekulesz Terézia Kalocsa Miske Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 258. Lőwi Benő civil Krámer Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 16

17 259. Lőwi Benőné civil Berl Regina Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 260. Lőwy Erzsébet 6 civil Krausz Johanna Ilona Fajsz Auschwitz(?) holttá nyilvánítás KJ AA (Natzweiler) 261. Lőwi Ignác civil Krámer Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 262. Lőwi Ignácné civil Klein Rozália Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 263. Lőwi Hermanné civil Hirschler Erzsébet Kalocsa Fajsz Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 264. Mácsai József Géza katona Bagó Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KJ ML 265. Márer Ármin János civil Grün Ernesztina Kalocsa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 266. Marjai György hgy Theisz Mária Kalocsa Baja fejlövés 1. eje. zlj. HIM 267. Markó József honv Kis Jakab Mária Kalocsa holttá nyilvánítás HIM ML 268. Markovics Mózes civil Jakobovics Szován Herincse Kalocsa, 537. hadikórház tüdő és béltuberkulózis NLK 269. Matos János honv Dencsa Erzsébet Kalocsa Kispest Torda 429 map gpu. lövés Kolozsbós 1. gye. árk. szd. HIM 270. Matos Sándor Markó Mária Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 271. Mátyás Béláné MTGy 272. Mátyás Gábor MTGy 273. Mátyás József katona Kalocsa elesett ML 274. Mátyás Judit MTGy 275. Meller István kmsz Alstadter Adél Kalocsa Kolomea bombatalálat V. kmsz. zlj. HIM MTGy 276. Meller Károly civil Grünwald Sarolta Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 277. Meller Károlyné civil 1881 Krausz Karolina Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 278. Merkler Erzsébet civil Grósz Eleonóra Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 279. Merkler Rózsa civil 1886 Grósz Eleonóra Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 280. Mermelstein Judáné civil Heisler Cili Kalocsa holttá nyilvánítás BaJ 281. Mezei Ferenc katona Kalocsa elesett ML 17

18 282. Mezei Sándor katona Kalocsa Kőszeg HIM ML 283. Milkó Márton civil Griesz Fáni Kalocsa Miske Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 284. Milkó Mártonné civil Hahn Julianna Kalocsa Miske Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 285. Miskolczi Gergely katona Kalocsa elesett ML 286. Mitzger Ernőné MTGy 287. Molnár János honv Kákonyi Borbála Kalocsa Sztarij Oszkol tífusz. Sztarij Oszkol 13. k. tü. e. HIM ML 288. Musza Ferenc katona Kalocsa HIM ML 289. Musza László katona Kalocsa elesett ML 290. Musza Sándor honv Herceg Mária Kalocsa Kalocsa Debrecen szívbénulás Debrecen 4/5. kocsizó oszl. HIM ML 291. Musza Sándor II. katona Kalocsa elesett ML 292. Nagy Géza ezrds Rajkó Mária Kalocsa Sztorozsevoje szilánksérülés Rosszoski 23/I. zlj. HIM ML 293. Nagy Lajos Antal t. tiz Bükkszegi Erzsébet Kalocsa Omorki eltűnt 455. klgs. mu. szd. HIM ML 294. Nagy Lőrinc honv Kovács Mária Kalocsa Izvord KJ HIM 295. Neller István t. zls Somogyi Etelka Kalocsa Uriv eltűnt 37/III. zlj. HIM ML 296. Németh József katona Kalocsa elesett ML 297. Neu Dánielné, dr. civil Spitzer Netti Kalocsa Szolnok Bergen-Belsen holttá nyilvánítás KJ 298. Neubauer Árpádné civil Kohn Hermin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 299. Neubauer Samuné, özv. civil Hoffenraiel Fáni Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 300. Oláh Mihály katona Kalocsa elesett ML 301. Pajor (Paskusz) István, dr. civil Neubauer Frida Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 302. Pandur József katona Kalocsa elesett ML 303. Pataki István katona Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 304. Pécsi István t. honv Geri Julianna Kalocsa Novij Gran haslövés 54/II. zlj. HIM Hresztiki 305. Pécsi Károly tiz. c. szkv Fodor Rozália Kalocsa fejsérülés 4/II. zlj. HIM 18

19 306. Pécsi Mihály Geri Julianna Kalocsa holttá nyilvánítás KJ 307. Pétervári István szkv Jalasz Mária Kalocsa Kalocsa Felsőpaty rep. baleset Alsópaty rep. HIM Honvéd u Polacsek Jenő Hahn Terézia Kalocsa Ternovoje holttá nyilvánítás KJ MTGy 309. Polacsek Mária civil Weiszberger Klára Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 310. Polacsek Mórné, özv. civil Baumgarten Rozália Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 311. Pollák Emil civil Grósz Józsa Kalocsa Kalocsa tüdőgümőkór NLK MTGy 312. Pollák Emilné MTGy 313. Puchinger Ferenc katona Kalocsa, 537. hadikórház meghalt Kalocsa AM 314. Reich Hermann civil 1887 Rothmüller Heléna Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 315. Reich Viktor civil Reich Teréz Kalocsa Bp. VII. ker öngyilkos HIM 316. Révész Jenőné civil Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 317. Révész Vera MTGy 318. Rideg Ignác honv Matos Borbála. Homokmégy Kalocsa Ukrajna Ukrajna 20/II. zlj. HIM 319. Rideg Sándor honv Baksa Júlia Kalocsa Talminovicze lov. ho. kp táb. őrszd Rigler Ede katona Kalocsa ML 321. Rigó István Bukli Julianna Kalocsa holttá nyilvánítás BJ 322. Rigó Károly honv. Tóth Ágnes Kalocsa München meghalt HIM 323. Rigó Lajos honv. Kalocsa Dunaegyháza harcban esett el Dunaegyháza HIM 324. Román Józsefné, dr. özv. MTGy 325. Romsics István c. őrv Vörös Teréz Kalocsa holttá nyilvánítás 6/I. zlj. KJ 326. Romsics János honv. Kukovics Erzsébet Kalocsa fagysérülés 12/I. h. h. von. HIM ML 327. Rosenfeld Jakabné civil Szekulesz Júlia Kalocsa Bergen-Belsen holttá nyilvánítás KkhJ 328. Rosenthal György kmsz Beck Bella Kalocsa Oroszország holttá nyilvánítás 105/7. mu. szd. KJ HIM 19

20 329. Rosenthal Györgyné civil Herlinger Róza Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 330. Rosenthal Lajos Beck Bella Kalocsa Ágfalva holttá nyilvánítás KJ MTGy 331. Rosenthal Manó civil Lesz Jozefa Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BcsJ 332. Rosenthal Rudolfné civil Rosenfeld Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 333. Rosenthal Simonné civil 1880 Rosenbaum Rozália Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ MTGy 334. Róth (Stoh) Zsigmondné civil Kaufmann Mária Kalocsa holttá nyilvánítás SZJ 335. Rósenberg Márkné MTGy 336. Rózsa Jenő, dr. 7 honv Bergl Borbála Kalocsa Dachau meghalt 39.honv.kieg. HIM AA 337. Salamon Gyöngyi MTGy 338. Salamon Judit MTGy 339. Salamon Vilmos Torochomor Jozefin Kalocsa holttá nyilvánítás PJ 340. Salamon Zoltánné MTGy 341. Savassnitz Imréné civil Grünwald Eszter Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás BaJ 342. Scheer Adolf Kalocsa holttá nyilvánítás BaJ 343. Schlesinger Gáspárné civil Flesch Katalin Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás KJ 344. Schlesinger Géza civil Drekszler Rozália Kalocsa Kalocsa vészes vérszegénység NLK MTGy 345. Schlesinger Gézáné MTGy 346. Schöffer Józsefné, dr. özv. civil Lustig Franciska Kalocsa Auschwitz holttá nyilvánítás SJ 347. Schönwald Miklós MTGy 348. Schönwald Miklósné MTGy 349. Schwarcz Ágnes MTGy 350. Schwarcz György MTGy 351. Schwarcz Mihályné MTGy 352. Schwelb Mór MTGy 20

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az

Részletesebben

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10.

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10. I. parcella 1. sor 1. Zsingor Mihály (1851-1894) és családja 2. Hidasi Péter (élt 49 évet) Hidasi Péterné 3. Kőkereszt felirat nélkül 4. Acsay Vilmos (1865-1943) Neje: Miksa Irén (1874-1952) 5. Fesztbaum

Részletesebben

DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG

DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG DUPKA GYÖRGY HOVA TÛNT A SOK VIRÁG Kárpátaljai Magyar Könyvek 221. Készült a támogatásával Lektorálta: Zubánics László Dupka György, 2013 Fotók, térképrészletek, archív fotók: Fuchs Andrea, 2013 Fotók,

Részletesebben

AMIÉRT ÉRDEMES. Országos Mentőszolgálat II. füzet

AMIÉRT ÉRDEMES. Országos Mentőszolgálat II. füzet AMIÉRT ÉRDEMES Országos Mentőszolgálat II. füzet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 DÉL-ALFÖLD RÉGIÓ...4 DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓ...9 ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓ...13 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ...16 KÖZÉP-DUNÁNTÚL

Részletesebben

HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R

HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R Előszó Írta: vitéz SZURMAY SÁNDOR báró ny. honvédelmi miniszter, gyalogsági tábornok Tűzkeresztségre indult 1914.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

Balatonkenese. elsõ óvodája

Balatonkenese. elsõ óvodája 70 év története Balatonkenese elsõ óvodája Balatonkenese elsõ óvodájának története A balatonkenesei Református Egyházközség presbiteri ülések jegyzõkönyvében nyomon követhetjük az építés szükségességétõl

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

MINTA. 1949-1953 Tablók könyve

MINTA. 1949-1953 Tablók könyve 1949-1953 Tablók könyve 1952/53. tanév Diákok soronként: 1. sor: Halmai Irén, Szarvas Erzsébet, Sallai Ilona, Martini Gizella, Juhász Terézia, Balázs Irén, Széles Erzsébet, Csabai Katalin, Fehérvári Klára,

Részletesebben

Honismereti írások. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között *

Honismereti írások. A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között * Honismereti írások Juhász Réka Ibolya A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diáksága 1867 és 1918 között * Bevezetés A napjainkban Bocskai István nevét viselő gimnázium mindenképpen Hajdúböszörmény

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

A MI GOLGOTÁNK. Dupka György A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN

A MI GOLGOTÁNK. Dupka György A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN Dupka György A MI GOLGOTÁNK A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda.

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda. Sor Nyilvántartási Ügyirat Nyilvántartá sba vétel sz Helység sz Utca-ház sz Elnevezése Típus Szobák a Férőhely Neve Helység Utca-ház Adóazonosító Statisztikai jel 2 Sz.-2/2011 5122 2011.03.16 8360 Keszthely

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

Jelenleg 100 = 16 + 1

Jelenleg 100 = 16 + 1 MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Jelenleg 100 = 16 + 1 Változó matematika, állandó kötõdés XIV. évfolyam 3. szám 2014. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu Sõt, nálam a 100 volt

Részletesebben

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK

NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 1 NAGY IMRE-EMLÉKJELEK 2 NAGY IMRE- EMLÉKJELEK 3 4 Készült Nagy Imre születésének 115. évfordulójára emlékezéssel Kiadja: A Nagy Imre Társaság Felelős kiadó: Káloczi Kálmán Szerkesztette: Tóth Sándor Müszaki

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés)

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) LÁSZLÓ GÉZA OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) Bevezetés Osváth Pál 1831. január 4-én született a Bihar vármegyei Kismarján, csengerújfalusi Osváth

Részletesebben

A leány eltűnését anyja, özvegy Solymosi Jánosné 3 jelentette a községi bírónak (április 3), majd a járási (Vencsellő) szolgabírónak (április 4).

A leány eltűnését anyja, özvegy Solymosi Jánosné 3 jelentette a községi bírónak (április 3), majd a járási (Vencsellő) szolgabírónak (április 4). Komoróczy Géza: A tiszaeszlári vérvád * 1882. április 1-jén eltűnt egy 13 14 éves, kistermetű keresztény (református) cselédlány, Solymosi Eszter (1869 1882), akit keresztanyja, Huri Andrásné, akinél szolgált,

Részletesebben

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.)

Vitéz Nagy László élete és tevékenysége. (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Vitéz Nagy László élete és tevékenysége (Karcag, 1879. június 28. Karcag, 1937. december 7.) Boldog az a nép, melynek ilyen a gyermeke, és büszke az a gyülekezet, melynek ilyen szolgája van. 1 Bevezetés

Részletesebben

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011.

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. Hetény Vezér A Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. december Összefogás a még élhetõbb városrészért Dr. Zombor Gábor Megtiszteltetés számomra,

Részletesebben

XI. évfolyam 1. szám / 2007. január HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / KOSOVO / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA

XI. évfolyam 1. szám / 2007. január HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / KOSOVO / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA XI. évfolyam 1. szám / 2007. január HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / KOSOVO / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA Mindenki fontos Bár már javában tart az új év, mégis szeretnék nagyon

Részletesebben

A magyar keresztény politika nagy kísérlete

A magyar keresztény politika nagy kísérlete A magyar keresztény politika nagy kísérlete A DNP országgyűlési képviselőcsoportja (ELSŐ RÉSZ) E folyóirat 2008. évi 5. és 6., valamint 2009. évi 1. és 2. száma négyrészes cikksorozatot közölt: A nagy

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben