M. dervis. A s z u f i ú t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M. dervis. A s z u f i ú t"

Átírás

1 M. dervis A s z u f i ú t Keressétek az Isten országát! Isten országa tibennetek van. Kérjétek és megadatik nektek; keressétek és megtaláljátok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Hanem mi módon kérjük, hogyan keressük, miként zörgessünk? 1 A mai kultúra legnagyobbrészt altatás, feledékennyé tevés, múlatás és szétszórás. Közömbössé és feledékennyé kábítottak bennünket a lélek aneszteziológusai. Szívünket a folytonos alvás elzsibbasztotta. Van szemünk, de nem látunk, van fülünk, de nem hallunk. 2 Szíve választottjának ajtajához járul a férfi, és kopogtat. Megkérdi egy hang: Ki az? Én feleli a férfi. A hang válaszol: Itt nincs hely én és te számára! Az ajtó zárva marad. Esztendőnyi magány és megpróbáltatás múltán a férfi visszatér, és megint bezörget. Megkérdi a belső hang: Ki az? Te válaszol a férfi. Az ajtó kitárul előtte.

2 3 Sok ezer évvel ezelőtt valami elromlott ezen a bolygón. Az ember elveszítette azt a képességét, hogy alacsony állapotából oda emelkedjék, ami ki van jelölve számára. Minden korban jelentek meg férfiak és nők, hogy emlékeztessék az embert magasztos küldetésére. Ezek az emlékeztetők üldözéseket és vértanúságot is vállalva intéseket adtak, módszereket kínáltak: szabadítsátok ki magatokat bukott állapototokból, és induljatok újra felfelé! Számos nyelven prófétaként ismeretesek. Jézus is közéjük tartozott; a szufik mestereik közt tisztelik őt. 4 Ha minden emberi erőfeszítés folyton félresiklik (jobban mondva hibás, mert csoportba rendezés, szisztematizálásaz alapelve), akkor aki valóban szívén vi-seli önmagának és egész nemének boldogulását, arra fog törekedni, hogy megtalálja a legjobb módszert, melynek révén kapcsolatba kerülhet mindazzal, ami ténylegesen elősegíti a valódi progresszív és szabad ember megszületését. 5 Esztendőnyiúton-levés a keresőt elviszi (azazhogy vissza) a Szív világosságába. Sokan eljutnak valamilyen derengésig, s megrekednek. A többség látszatok foglya marad, és lelke áthatolhatatlan sötétjéből tapodtat sem mozdul se té, se tova. 6 A szufizmust két gyakorlati cél foglalkoztatja: egyrészt meg akarja mutatni az embernek, kicsoda is valójában honnan jövünk, mi végre vagyunk a világon, és mi a tennivalónk benne, másrészt pedig abban igyekszik segítségünkre lenni, hogy megvalósíthassuk legigazibb lényünket, azt, ami bennünk állandó. Szufik alkottak glóbuszunk legjelentősebb irodalmi és filozófiai művei közül jónéhányat; meséket, példabeszédeket, verseket (Ezeregyéjszaka, Naszrudin; Averroës; Saadi, Rűmî, Dzsami, Al-Ghazalî, Háfiz, Omar Khayyam; Keresztes Szent János, Assisi Szent Ferenc, Roger Bacon;

3 Chaucer Canterbury meséinek, az Isteni színjátéknak, Cervantes Don Quijotéjának, Tell Vilmos legendájának, a Robinson Crusoe-nak, Andersen Rút kiskacsájának szufi a forrása; Goethében erős szufi hatások munkáltak; Jung archetípus-elméletét először Ibn 'Arabî fogalmazta meg; a szufi barakában De Gaulle is részesült). A hivatásos szóművészekkel ellentétben a szufik ezt a munkát tevékenységük részének, nem pedig céljának tekintik. 7 Az emberiség a szufik szerint végtelenül tökéletesbíthető. A lét egészére való ráhangolódás által következik be a tökéletesség. Találkozik a fizikai és a szellemi lét, de csupán akkor, ha teljes az egyensúly közöttük. A világból való viszszavonulást hirdető rendszerek kiegyensúlyozatlanok. 8 Ha az átlagember tudni szeretné, hogyan is gondolkodnak a szufik, jobbára szakkönyvekben keres eligazítást. Fellapozza egy enciklopédiában a Szufi címszót, vagy pedig olyan könyvekhez folyamodik, amelyeket különféle tudósok, a vallás és a miszticizmus szakértői írtak. Ha így jár el, az»elefánt a sötétben«- mentalitás csodás példáival találkozhatírja Idries Shah A szufik c. könyv 41. lapján. 9 A szufi irodalom nem tudákosoknak és orientalistáknak íródott, és még csak nem is a mai kor asszonyai-férfiai számára. A szufik könyvei hiányos dokumentumok. Csak meghatározott pillanatokban szabad olvasni őket, olykor bizonyos mozdulatok vagy hangok kíséretében, mert enélkül jelentésük töredékes marad márpedig ez a helyzet számos beavató szöveggel kapcsolatban, melyeket a kívülállómegfigyelők betű szerint szoktak értelmezni. Mintha úgy becsülnénk meg, mire való az alma, hogy megnyalogatjuk, konstatáljuk kellemes illatát, és ügyet sem vetünk táplálkozási értékére! 10

4 A mi általánosnak hitt műveltségünkbenmeglehetősen parányi rekesz jut a szufizmusnak (pedáns, az eredeti ejtést imitáló vallástörténészek szúfizmust írnak és mondanak) a mohamedán miszticizmus címke alatt. Hogy valójában olyan ősi példának okáért az alkimisták, a szabadkőművesség, a rózsakeresztesek eredeti mintáját is adó szellemi közösségről van szó, amelynek napjainkban jó 50 millió munkása van szerte a világban (a szufizmust ők Taszawwufnak mondják, és az összes vallási és bölcseleti rendszer mélyén munkáló titkos hagyománynak ismerik), s hogy céljaik, tevékenységeik mennyire egyetemesek, arról nagyon kevesen tudnak. (A szabadkőművesség kifejezés eredetileg az újjászületés metaforája volt, és a szellemi ember újjáépítését jelentette romos állapotából.) 11 Tudósok elsősorban nyugatiak nemzedékei töltötték életüket a szufi irodalom, a dervisrendek, az ősi szellemi szabadkőművesség, az igazi valóságra való ráhangolódásiskolájának tanulmányozásával és értékelésével. Gyakran szűrtek le zavaros vagy felületes, olykor hajmeresztő következtetéseket, mégpedig több okból: például mert minden egyes állítólagos szakértő külön kis területet hasít és sajátít ki magának, abban specializálódik, s aztán kutatási területét hűbéri jószágaként kezeli, amit a többi hasonszőrű hűbérúr is tiszteletben tart, feltéve persze, hogy saját vadászmezői sértetlenek maradnak. Összehasonlító kutatás nagyon kevés folyt; ezen a területen a magyar Goldziher Ignác páratlan érdemeket szerzett (bár ő is beleesett a történelmi gondolkodás csapdájába, a külsőleges módszerekkel szerzett tudás őt is megakadályozta a belső igazság elérésében. A szufizmust iszlámszerte elterjedt teozófiai irányzatkéntírta le, és a dolog belső lényegének inspirált megtapasztalása híján ilyen balvélekedéseket terjesztett: A szúfizmus adeptusai nyugaton kezdettől fogva a legújabb korig a legközönségesebb kuruzslás és bűvészet fokán állanak, és elméleti spekulációkkal nemigen törődnek. Ibn 'Arabîról, korának mágneséről, a Doctor Maximusról képtelen rágalmakat adott tovább mégpedig kritika nélkül: Spanyolországban a szúfik egyik legfeltűnőbb képviselője a 12. században, nem annyira misztikus, mint spiritista, és a spanyol arabok könnyűhitűségét és babonáját önző célokra felhasználó iparlovag.másutt viszont megemlékezik a nagy arab, perzsa és török nyelven írott [szufi] prózai és költészeti irodalomról, melynél hathatósabban sehol nem találjuk a szabad lélek tiltakozását a száraz formalizmus ellen.). Aki például Rűmîra szakosodott, annak szemében a szufizmus mindössze szeretetvallás; a Háfizszakértő meggyőződéssel állítja, hogy a sirazi bölcs egyáltalán nem is volt szufi. Olyan is akad, aki Saadira hivatkozva pusztán moralistákként írja le a szufikat. Aki meg netán üvöltő-táncoló dervi-seket látott valaha, az hanyag önkényességgel sámánokhoz és primitív törzsek mágusaihoz hasonlítgatja őket.

5 12... nem szűnik a zavarodottság amiatt, hogy olyasvalamit próbálnak külsőleges módszerekkel tanulmányozni, aminek belső változás a lényege A szufizmus olyan gondolkodásmód, melyet 'Attar és követői (beleértve Rűmît, 'Attar tanítványát is) vallási köntösbe öltöztettek. A növekedés érdekli, valamint az emberiség szerves fejlődése. Beteljesítése a sötétség utáni hajnalhasadáshoz kapcsolódik, a kenyér megszegéséhez böjt után, intenzív testi és szellemi tevékenységhez, amely nincs előre megfontolva, hiszen válaszként születik intuitív késztetésekre. A szufik a közkeletű félreértéssel szemben nem valamely muszlim szektának a tagjai, hiszen valamennyi vallásban otthon vannak. A szufizmus hosszú ideig az iszlám védőszárnya alatt tartózkodott; Mohamed kijelentette: Aki a szufik szavának hallatán nem mond áment, az Isten előtt nemtörődömnek számít.(a szufi tulajdonképpen gúnynév; jelentése: teveszőrruhás. Vö. Jánosnak pedig öltözete vala teveszőrből, és az ő derekának övedzője bőrből tsináltatott; és eszik vala sáskákat és erdei mézet.) 14 Naszrudin elmegy a gazdag emberhez, és pénzt kér tőle. Mire kell neked a pénz? kérdi a gazdag. Venni akarok egy... elefántot! De ha nincs pénzed, hogyan gondoskodsz az elefántról? Pénzt kérni jöttem, nem tanácsot! csattan fel Naszrudin. 15 Olyanokkal mondja egy dervis, akik egyetemi filozófián nevelkedtek, vagy a vallásnak csupán rituális vonatkozásait ismerik, roppant nehéz közölni,

6 hogy a szufik tudják, miként kell cselekedni, s hogy cselekvésük közben funkciót töltenek be, ami beíródik a világgal kapcsolatos isteni tervbe. 16 A szufizmus az egyéni ténykedéssel szemben pontosan ez az átfogó, egyetemes léptékű cselekedni tudás; s ha a szufik misztikusok, akkor éppenséggel azok a funkciók különböztetik meg őket minden más misztikustól, amelyeket saját személyükön messze túllépve ellátnak. Az összes többi misztikus mintha formalizált,»professzionista«módon viszonyulna saját elhivatásához: mintha ki volnának rá képezve. A szufi viszont szufi és ezenkívül az égadta világon minden más is, aminek éppen lennie kell... Istennek ezekben az embereiben soha nincs semmi feszélyező... Nem élnek sajátos életmód szerint, s az, hogy ők szufik, ezzel tökéletesen összeegyeztethetőírja Dervisek között c. könyvében az angol Michael Burke, aki néhány keleti nyelvvel felvértezve, belső késztetés szólítására a szufi tanítás nyomába szegődött. Olyan ismereteket gyűjtött ázsiai és észak-afrikai közösségekben, amelyek Nyugaton semmilyen rögzített formában nem lelhetők fel. Tevekaravánnal vágott keresztül a tunéziai sivatagon; Isztambulban járt, elzarándokolt az egyik legnagyobb szufi mester, Djalal al-dîn Rűmî sírjához. Indiában Kallander-dervisekkel találkozott. A kolostorok, amelyeknek lakója lehetett, még az ősi tudást ápolják, abba avatják be a tanítványokat hogy aztán ki-ki elszéledjen a világban, és dolgozzon a szufi művön. Útjának további állomásai Afganisztán, Pakisztán, Perzsia, Damaszkusz, Kairó, Bagdad, Basra és Bombay voltak, végezetül a világtól elzárt, szinte megközelíthetetlen Kafirisztán, ahol szufi települések vannak. Zarándokútja során találkozott a szufik jelenkori világi vezetőjével, A Korszak Világosságával, Idries Shah Sayeddel, akinek főleg angolul publikált könyvei nagyon sok ember szemét nyitották rá a szufi út igazságára. 17 Utaztam és éltem Ázsia, Európa, Afrika és India szufijai között. Miközben megosztották velem életüket és eszméiket, és tagjává lehettem testvéri közösségeiknek, olyan emberekre leltem, akik ugyanúgy aggódnak az emberi nem jövőjéért, akárcsak én. Köztük és mindazok közt, akik folyvást ilyesmiről

7 papolnak a tömegmédiában, az a különbség, hogy a szufik csakugyan ebben a szellemben élnek és működnekírja Burke. 18 Szavak segítségével nem tudja közvetíteni... De azért próbálkozik. Író akar lenni. Ha letesz majd erről a szándékáról, szufi lesz belőle. Azt hiszem, jó szufi lesz belőlemondja a Dervisek között szerzőjéről a Sayed*. Most még csak készülődik. De addig nem tud barakát (áldást) osztani, és nem tud igaz következtetésekre jutni, amíg el nem feledi a szavakat, ugyanúgy, ahogy a betűket is elfelejtjük, midőn elolvasunk egy szót.ami Burke szavainak segítségével közvetítődik, az a borzongásokat, benyomásokat, információt, szórakozást, emóciókat, kultúrátfogyasztó publikumnak nem mindennapi szenzáció lehet ugyan, azonban: aki a dologhoz szenzációértéke miatt vonzódik, igencsak éretlen még a megvilágosodásra. *Sayed: 'herceg', 'nagyúr'; Mohamed leszármazottainak megszólítása.. 19 A magyar nyelvű írásban a jelen kompiláció talán ösvénytiprás, bevezető munka és táplálék lehet mindazok számára, akik fogékonyak az efféle táplálékra, s a visszatalálás reményében keresik a Szív világosságát; akiket zarándokútra szólít a belső hívás, a szufi hangra adott rezonancia noha a szufi tudásba semmilyen írásmű nem avathat be, csupáncsak utalhat rá. A szufizmus bevezetését előkészítő klíma megteremtése: ez az írás többre nem vállalkozhat (de kevesebbre sem). (A szufizmusról szóló irodalmat szufi praxisnak kell összhangzó egésszé kerekítenie.) 20 A szufik című könyvével Idries Shah 1964-ben forradalmat kavaró követ dobott az egyetemi és akadémiai orientalisztika évszázados állóvizébe. Nyomában óriási furor academicus támadt. Az érintett szaktekintélyek komoly tudomá-nyos pozíciók hűbérurai közül számosan magukra vették az inget, s mert (mintha Nesszus-ing volna) kényelmetlennek találták, ezért a tömegkommunikációban bértollnokaik által terjesztett rágalmakkal próbálták

8 lejáratni A szufik szerzőjét és közléseit (nem annyira misztikus, mint spiritista, és az emberek könnyűhitűségét önző célokra felhasználó iparlovag...). A nyugati féltekén ez a legelső hiteles és felelős mű minden idők legnagyobb szabású vállalkozásáról a szufi tanításról, arról a hatásról, amit a szufizmus négyezer éve kifejtett és kifejt a keleti és a nyugati kultúrára. A könyv feltárja, hogy annak az irodalomnak nagy része, amivel az említett orientalisztikai szakértők foglalkoznak, meghatározott kornak és helynek, speciális közönséghez szólt. Példák tömkelegén mutatja be, hogy e tudósok kezén elsikkad a kódolt (beavató jellegű) anyagok értelme, sőt hogy klasszikus arab és perzsa szufik világosan megfogalmazott passzusait is félreértik. Egybegyűjtve keleti és nyugati kutatási eredményeket, adatok sokaságával bizonyítja, hogy a szufik sokkal lényegesebb és koncentráltabb szerepet játszottak a Nyugat történetében, mint általában hisszük, mégpedig már jóval azelőtt is, hogy kialakult az orientalisztikanevű tudományág tehát legalább a 10. század óta, midőn a mohamedán Spanyolország kulturális sarkpontként szolgált számos keresztény tudós számára. Chaucer és Shakespeare hogy csupán két nevet említsünk szufi meséket használt fel. Zsidó és keresztény tudósok originális művének tartott számos könyvről deríti ki a kutatás, hogy szufi eredetijük volt, vagy onnan merítették ihletüket. 21 Molla*, foglald egyetlen szóba a végzet lényegét! Képzelmek. Hogyhogy képzelmek? Azt képzeled, hogy a dolgok jóra fordulnak, de nem fordulnak jóra: ezt balszerencsének mondod. Azt képzeled, hogy a dolgok balul ütnek ki, ám nem ütnek ki balul: ezt szerencsének nevezed. Némely dologról azt képzeled, hogy bekövetkezik vagy nem következik be, ámde hiányzik belőled az intuíció, és nem tudod, mi fog történni: azt képzeled hát, hogy a jövő kifürkészhetetlen. Ha rajtavesztesz, a végzetetgáncsolod. * Molla vagy mulla: 'tisztelendő', 'mester'. 22 Kevés orientalistát nem kapott el az említett furor academicus. E kevesek közé tartozott a magyar Germanus Gyula professzor: ő pontosan ismerte a szufik valódi jelentőségét, hiszen maga is közéjük tartozott; Abdul Karim (a Kegyes Isten Szolgája) néven zarándokolt el Mekkába. Úgy mondják, a szufi hierarchián belül amit természetes módon alakít ki a képességek, a belső megvilágosodottság foka egy időben planétánk négy égtájának oszlopai között ő töltötte be A Dél Támasza funkciót.

9 23 A legutóbbi időkig tehát nagyon sokan azt képzelték, hogy a szufizmus mindössze az orientalisztika, a valláskutatás vagy az okkultizmus egyik témája. Shah-nak kellett eljönnie és bizonyítania, hogy a szufi eszmék hány, de hány területet termékenyítettek meg pl. a pszichológiát, az orvostudományt, a művészeteket, a nyugati vallásbölcseletet; az egész európai gondolkodást. 24 A szufi nem a hit, hanem a tudás, a belső látomáson alapuló bizonyosság esszenciális embere. Idries Shah (teljes nevén Nawab-Zaba Sayed Idries Shah el-hashimi) ilyen esszenciális ember volt. Korunk szufi tanítómestere 1924-ben született Indiában, skót anyától és afgán uralkodói családból származó apától. Musza al-kazim imámon keresztül Mohamed próféta egyenesági leszármazottja. Brit állampolgárként Angliában élt; 1996-ban halt meg Londonban. Akadémiáknak, kutatóintézeteknek, jótékonysági intézményeknek volt a tagja; a Római Klub egyik alapítója, kormányok, államfők és uralkodók tanácsadója, a londoni Kulturális Kutatóintézet igazgatója. A szufi mű szolgálatában oly felmérhetetlen súlyú és mennyiségű munkát végzett el, mintha nem egy, hanem tucatnyi élete lett volna. Számos publikációja révén, melyek tizenkét nyelven, 15 millió példányban keltek el, korunk legismertebb szufija. A szufik c. könyve gondolkodásunkban gigantikus űrt nyit és tölt is be egyúttal. Példátlanul gazdag anyagot dolgoz fel a szórva-elhintés módszerével. Robert Graves szerint (mert ő is szufi volt; a Sayedet ő bátorította a könyv megírására) Shah műve nem értelmiségieknek és más ortodox észjárásúaknak szól; sokkal inkább azoknak való, akik azonnal megérzik saját érintettségüket. Ilyenek bárhol, minden rendben és rangban akadnak. A születettszufi éppoly gyakori nyugaton, mint keleten. Kívülről nézve lehet tábornok, földműves, kereskedő, ügyvéd, tanító, háziasszony, bármi. A világban, de nem a világból lenni: ez a szufi jeligéje. Mentesnek maradni mindenféle becsvágytól, intellektuális gőgtől, a szokásoknak való behódolástól vagy a magasabb polcon lévők iránti kritikátlan tisztelettől ez a szufi ideál (írja Robert Graves). 25

10 Olyan tanításról van tehát szó a tudás gondozása, gyarapítása, átadása, működtetése, az emberiség tudatos fejlődése, amelynek döntő szerepe lehet, döntő szerepe van az emberi nem történetében. 26 A szufizmus magját Ádám idejében vetették Noé korában csírázott ki Ábrahám idején hajtott rügyet Mózes korában indult fejlődésnek Jézus idejében ért be Mohamed napjaiban termett tiszta bort. 27 A misztérium és a színes Kelet varázsa évszázadokig elhomályosította a nyugati elme előtt, hogy az emberi fejlődés itt a cél, nem pedig a díszes kellékek. 28 Naszrudin nadrágot akar venni, elmegy hát egy ruhakereskedőhöz. De aztán mást gondol, mert megtetszik neki egy kabát, ami épp annyiba kerül, mint a nadrág. Fogja a kabátot, és távozni készül. Ohó, hiszen nem is fizettél! tiltakozik a boltos. Itt hagyom neked a nadrágot, éppen annyit ér, mint a kabát! De a nadrágért sem fizettél!... Persze, hogy nem! Csak nem fizetek olyasmiért, amit meg se vettem! 29 Yahya (9. század): Az aszkéták lemondanak erről a világról, ám a szufik lemondanak a másvilág várásáról is. Az aszkéták a paradicsom gyönyöreire törekszenek, de a szufitól még a paradicsom is idegen.

11 30 Rűmî: Aki nem kóstolta, nem ismerheti. 31 Jan Fishan: Mindennapos és az emberre felettébb jellemző a kegyetlenség és rombolásvágy mindazzal szemben, ami létfontosságú a számára. Igen valószínű, hogy gonosznak tartja a szufikat, hiszen szinte mindig a saját érdekei ellen cselekszik. 32 A szufi a megvalósult, illumináltmisztikus. Ő nemcsak elérkezik Isten megismeréséhez, hanem ebből következően meghatározott rendeltetés betöltését vállalja magára a világban. Ismeri a Valóságot, és ez az ismerete állandó, tehát az általa betöltött funkciók is állandóak. 33 Egy török katonatiszt válasza a kérdésre: miként maradhatott fenn egy olyan életforma, amit a szakkönyvek szinte egybehangzóan a középkor termékeként írnak le? Nevetett. A középkorról semmit se tudok, azt viszont tudom, hogy Koreában a Tarika (Helyes Út) nélkül nem maradhattunk volna életben. Nemcsak péntekenként, hanem naponta voltak összejöveteleink a férfiak között*. Egymás mellett feküdtünk a lövészárokban, és vártuk az üvöltő kínai hordák támadását, közben történeteket meséltünk az emberiség tökéletesíthetőségéről. Az emberi faj hivatásáról beszéltünk, nagylelkűségről, szeretetről és emelkedettségről. Énszerintem ez a szufi út...(auschwitzot, Recsket, mindenféle Gulágot megjártak is számoltak be ilyesmiről. Ha bomlott, gonosz a társadalom, ez valósággal trágyája a lélek épülésénekírja Bahrâm Elâhi.

12 * Muszlimoknál péntek az ima és ájtatosság, az általános összejövetelnapja. 34 A pszichológus, a pszichiáter (valamint a közgazdász, a politikus, a művész, a pap) manapság elsősorban azzal foglalkozik, amit a szufik az ember hamis személyiségénekmondanak: vagyis az emberben működő felszíni/felszínes ámbár szükséges értelmi-érzelmi rendszerrel. A szufi az emberi lény mélyszemélyiségével próbál kapcsolatba kerülni, azt igyekszik megvilágosítani. 35 A király, mivelhogy szerfelett élvezi a molla társaságát, egyszer Naszrudint medvevadászatra hívja meg. Veszedelmes állat a medve, a mollának rögvest inába száll a bátorsága ám kibújnia a meghívás alól sehogyan sem lehetséges. Mikor visszatér a falujába, megkérdezik tőle: Aztán milyen volt a medvevadászat? Csuda jó! Hány medvét terítettél le? Sehányat. Hányat vettél üldözőbe? Sehányat. Hányat láttál? Sehányat! Akkor meg miért mondod, hogy csuda jó volt a vadászat? Ha az ember medvére vadászik, a sehány is éppen elég! 36 Ami a lelki zavarok gyógyítását illeti, lehetetlen megkísérelnünk merő egyensúly-helyreállítást dinamikus előremozgás nélkül. A pszichológus (vagy pszichoterapeuta) megpróbálja sima forgásra bírni a görbült kereket. A szufi azért próbálja a kereket mozgásba hozni, hogy az kocsit bírjon hajtani.

13 37 Idries Shah: Ha az élet hétköznapi konvencióival kapcsolatos magatartást alaposan latra vetjük, az emberiség legbenső késztetései többé nem freudi szükségnek látszanak, hanem természetes eszközöknek, melyek együtt születnek a lélekkel, hogy képessé tegyék az igazság elérésére. Rűmî tanítása szerint az emberek nem igazán tudják, mit akarnak. Belső késztetésük ezernyi vágyban fejeződik ki, s mindegyikről azt hiszik, szükségnek felel meg. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy nem ezek az igazi vágyaik. Mert ha elérik céljaikat, a késztetés nem csillapul. Rűmî olyasvalakinek tekintette volna Freudot, akit a nagy késztetés egyik másodlagos manifesztációja tartott megszállva; nem pedig olyasvalakinek, aki felfedezte a késztetés alapját. 38 Sok tudós semmi jelét sem adja, hogy számot vetne azzal: az ő tudományán túl is léteznek dolgok. Amíg megmaradnak ebben a hitükben, megfosztódnak a korlátaikon túlra tekintés lehetőségétől. Márpedig elengedhetetlenül fontos, hogy pillantásunkat saját horizontunkon túlra vessük, bármilyen területen dolgozunk is. 39 Nizami: Magadban semmire sem jutsz: keresd meg Barátodat! Ha megízlelhetnéd ízetlenséged egyetlen izinkjét, elszörnyednél. 40 Hakim Sanai: Amíg töredékes vagy, és hiányzik belőled a bizonyosság mit számít, hogy milyen döntéseket hozol? 41

14 Saadi: A tenger mélyén végtelen gazdagság. De ha biztonság kell, ott a part. (Saadiról mondják, hogy minden szavának hetvenkét értelme van. A szufi tapasztalásban egyszerre tárul fel a szavak sokszoros értelme. A köznapi gondolkodás konokul ellenáll az egyidejű sokértelműségnek.) 42 Átmegy a mollához a szomszédja, hogy kölcsönkérje a ruhaszárító kötelet. Sajnálom! mondja Naszrudin. Nekem is szükségem van rá: lisztet szárítok rajta! Dehát kötélen hogy a manóba szárítasz lisztet? Jóval könnyebb, mint hinnéd, ha nincs kedved kölcsönadni! 43 Nizami: Aki az úton elalszik, annak elvész vagy a kalapja, vagy a feje. 44 Hakim Sanai: Ha megérkezel a tengerhez, nem beszélsz a mellékfolyókról. 45 A szív emberei, a belső emberek számára a rossz csupán nemlétként»létezik«. Maga a lét, ha tökéletesen elérjük, eltávolítja a tagadás, az úgynevezett rossz lehetőségét. 46 A Fény Fátyla, tehát az önelégültség emelte korlát, veszélyesebb, mint a Sötétség Fátyla, amit bűnök elkövetése hoz létre a lélekben. A megértés csak

15 szeretet útján következhet be, nem pedig intézményes módszerekkel való nevelés által. 47 A szufizmus olyasvalami, ami megtörténik az emberrel, nem pedig olyasmi, amit megkap. 48 Rűmî: Mikor hagytok fel a vödör imádatával és szeretetével? Mikor kezditek el a víz keresését? 49 Naszrudin behatol egy ismeretlen konyhakertbe, és ami csak a keze ügyébe akad, mindent begyömöszöl az iszákjába. Váratlanul előkerül a kertész: Mit csinálsz te itt? Idesodort egy pokoli szélroham! És a zöldségek, amiket kiszaggattál? Abba kapaszkodtam, amibe csak tudtam, hogy el ne fújjon a forgószél! És mit keres a zöldség az iszákodban? Éppen ezt akartam volna magam is megtudni, amikor megzavartál! 50 Minden szufit egy finom erő, a baraka (áldás) fűz a többiekhez. 51

16 Tanulj! Ne kritizálj! Ne higgy! Sajátítsd el a kellő attitűdöt ama nagy és titkos dolgok iránt, melyeket Tanításnak nevezünk! 52 Megtehetem, hogy fogok egy zsák rothadt almát, és kijelentem, hogy ezeknek az almáknak igazságot kell szolgáltatni. Ha viszont azt mondom, hogy mivel almának teremtődtek, ettől már joguk is van ízletes almalévé lenniük, akkor nem vagyok összhangban a valósággal. 53 A történelmet csak meghatározott kérdések megvilágítására használjuk, nem pedig arra, hogy mozgalmat alkossunk. 54 H. B. M. dervis: A hétköznapi életben, amit a szufik a»nem-valós világnak«neveznek, mindnyájan tudattalanul is szerepeket játszunk: a»személyiség«mindenből hasznot próbál húzni. Viszont amikor a szufik öltenek fel egy-egy szerepet, ezt azért teszik, hogy meghatározott hatást érjenek el valamilyen magasabb cél érdekében. 55 A nemek egyenlőek, és minden kapcsolat csak szereteten alapulhat. Egyetlen ember sem lehet felebarátja lelkének birtokosa. Kevés az időnk a szervezett vallások számára, mert nagyon is hajlamosak egyik embert a másik fölé helyezni. 56

17 Naszrudin fölkapaszkodik egy kerítés falán, és átrakja létráját a túloldalra. Ott terem hirtelen a kert gazdája: Mit keresel te itt? Öö... létrát árulok vágja ki magát a mulla. Ugyan már, te tökkelütött, kertben nem lehet létrát árulni! Te vagy a tökkelütött! Hát nem tudod, hogy létrát bárhol lehet árulni? 57 A kereszténység, a judaizmus és más vallások eredeti imáit a tudatlanok mostanra úgy átszerkesztették, hogy a titkos tanítás forrásaiként immár használhatatlanok. A keresztények számára Jézus neve manapság mindössze jeladás érzelmek kiárasztására. Az ő nevében szeretnek, ahogy egykor az ő nevében gyilkoltak. A formalizálódott kereszténységben az emberek nem fejlődhetnek tovább, mert elfelejtették Jézus üzenetének leginkább életbevágó részét. Fétisként tisztelik a megüresedett keresztet. 58 A neftai Arif sejk mondja: A szufizmus a tej, a vallás a vaj, miután megköpülték. A tejet hiába kóstolod a vaj helyett. Mi a tejet isszuk.... A mi tevékenységünk alapjai minden ember lelkében megtalálhatók. De csupán mi rendszereztük, és mi tudjuk kiteljesíteni hatását az emberi lényre. A cél a Tökéletes Ember megteremtése.... Olyasmit csinálunk, ami természetes, és az emberiség jövendő fejlődésére vonatkozó kutatás és praxis eredménye. 59 A szufizmus az emberiség múltja, jelene és jövője közti kapcsolat. A szereteten át érthető meg és fejezhető ki; eszköze a lélek nemessége. Minden jó ember életében megnyilvánul, de elrejtőzik azok elől, akik elemezni próbálják. Az emberiség történetében mindig fent fog maradni, mert benn rejlik mindnyájunk mélyén, és csak arra vár, hogy felhasználjuk. A szeretet és a nagylelkűség sok egyebet is magában foglal, például a hűséget, az emelkedettséget és a szolgálatot. 60

18 Maaruf Karkhi: Három jele van az igazi nagylelkűségnek: ellenállás nélkül is állhatatosnak maradnunk, dicsérnünk a nagylelkűség érzete nélkül, és adnunk, mielőtt kérnének. 61 A merő teoretikus azt mondja: kigondolom a dolgot; a szufi viszont ezt: Felkészítem magam a dolog befogadására, de nem élek a korlátozott, obstruktív gondolkozással, ezzel a gyermeteg eljárással. 62 Az emberek hosszú diskurzusokat folytatnak közmondásokban. De nem élik meg a közmondásokat. A közmondások és a közhelyszerű igazságok azért veszélyesek, mert vakságot és gondolatnélküliséget hoznak létre. Ha olyan elvre teszel szert, amiben mindenki egyetért, az önelégültség és a romlás küszöbére érkeztél. Senki nem ellenzi a békét a világnakelvét. Azt képzelik, ha hisznek benne, semmit sem kell tenniük érte. Hát persze, beszélnek róla, a témát unosuntalan a főcímek közt szerepeltetik. De nem alkalmazzák saját személyükre a béke lényegbeli jellemzőit. Úgy tekintenek a békére, hogy az csak emberek csoportjaira vonatkozik, magára az individuumra nem. Ezért is nem lehetséges igazi béke, csupán a tényleges harc szünetelése. A béke azonban több ennél. 63 Hét egymás után tanulmányozott Naszrudin-történetnek akkora a misztikus hatása, hogy az ember alkalmassá válhat tőle a megvilágosodásra. 64

19 Idries Shah mondja: Nem csupán szolgálnak a szufik, hanem a földön egyedüliek abban, hogy a szolgálatot minimális kötelességüknek, nem pedig legvégső feladatuknak tekintik. A szolgálat lényegéhez tartozik, hogy túllépjünk azon a stádiumon, ahol viszonzást várunk cserébe. 65 Rűmî: A szufik könyve nem betűk sötétsége, hanem a tiszta szív fehérsége. 66 Hamad ibn al-jabri sejk a nyugati hagyomány leginkább megerősítésre méltó példáiról: Az első a csoportszellem, ami képessé teszi az embert annak megértésére, mit jelent másokkal összhangban dolgozni. A másik nem maga a demokrácia, hanem a rá való készülődés, ami képessé teszi az embert a demokrácia megbecsülésére, bár a demokrácia maga is csupán előjáték az ember valóságos egyenlőségének megértéséhez. A harmadik: mások tisztelete. Ezáltal válik lehetővé, hogy az ember tisztelje önmagát. Ám nem tisztelhetjük önmagunkat, csak ha másokat is tisztelünk. Nagy titok ez. 67 Az egész jóga mondja egy Kallander-dervis az öncsalás egy formája, és igen könnyű elsajátítani. 68 Akik szufi módon nevelődnek, és azok is, akik életük későbbi szakaszában csatlakoznak a szufikhoz, minden vállalkozásukban jeleskednek. A jógán nevelődöttek azonban legtöbbször csupán jógivá lesznek: a világ számára nem válnak kiválóbbá vagy értékesebbé. Akik azután csatlakoznak a jógához, hogy már meg-alapozták egzisztenciájukat a világban, nem lehetnek a jóga szószólói.

20 69 Ha a köznépérdemessé tenné magát, képessé válnék az ügyek irányítására, és nem csupán az ágyútöltelék vagy a szavazóbarom szerepét töltené be. Ez azonban nem könnyű. Könnyebb primitív szinten dolgozni, megszervezni egyegy tömeggyűlést és tüntetni, mint önmagunkat megjobbítani. 70 Jó, jó, elveszett a szamarad, molla, de azért még nem kéne nagyobb jajveszékelést csapnod, mint amikor meghalt az első feleséged! Az ám, de emlékezz csak: amikor elveszítettem az asszonyt, az egész falu vigasztalt: Majd keresünk neked másikat!most meg senki, de senki nem ajánlja föl, hogy pótolja a szamaramat! 71 A szufi munka(ön)tudata az egész közösségben rejlik. Vagyis a szufikra a maguk teljességében kell tekintenünk: olyan emberek közösségeként, akik villanytelep módjára működnek, amely összegyűjti és kibocsátja az emberi fejlőlődéshez szükséges különleges energiát. Ez a haladás evolúciós jellegű: egy magasztosabb emberforma kifejlődéséhez vezet. Minden egyéb emberi vállalkozás eltörpül e mögött. Néha az egyéb vállalkozásokat (holott egyiket-másikat roppant nagyra szokás becsülni, például nemzeteket, kulturális csoportokat stb.) gyengíteni kell, mert olyan erőt hoznak létre, amely ellenséges a valódi emberi gyarapodással szemben. 72 Ez hát a tanítómester titka. Ahol a meg nem újhodott férfi vagy nő könyvekben keresi a tanítást, ott az egyénekben lakozik, és ők»működtetik«, ahogy a szabadkőművesek mondanák. Ahol az intézmények azt képzelik, hogy

A SZUFI ÚT. M. dervis

A SZUFI ÚT. M. dervis M. dervis A SZUFI ÚT Keressétek az Isten országát! Isten országa tibennetek van. Kérjétek és megadatik nektek; keressétek és megtaláljátok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Hanem mi módon kérjük, hogyan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat.

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Az emberről Szellemi kalandtúra kvízió Álmodni jó Miénk itt a tér... fotó: Oravecz

Részletesebben

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI A természettudósok számára az agresszió egy sok energiát igénylő, magas feszültség szintű, cselekvésben kifejeződő biológiai jelenség. Ezzel szemben

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi «

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « 292 K RÄ M E R EURÓPAI TURISTA, Szenegál, 1975» A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « EGZISZTENCIALIZMUS JEAN-PAUL SARTRE AZ EMBER semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez az egzisztencializmus

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban.

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. írta: Nubemhet 2014. 1 Mind jól tudjuk, hogy általánosságban véve a Sátánizmus egy nagy halmaz, amely többféle irányzattal rendelkezik. Joggal adódik

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben