A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről."

Átírás

1 Együtt Európáért Stuttgart, május 12 Gerhard Proß: Bevezető Stuttgart II Püspök Urak, Bíboros Urak, (elnök Úr...,) Hölgyeim és Uraim, kedves Testvéreim és Nővéreim! A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről. A Felelősök találkozója (Treffen von Verantwortlichen, TvV) Németországban, az egyházi mozgalmak találkozója 1998-as Pünkösdjén Rómában, elindította a kölcsönös kapcsolatok áramát, a kommuniót., Ez vezetett oda, hogy megkötöttük a kölcsönös szeretet szövetségét december 8-án Münchenben,, majd megrendeztük az Együtt Európáért találkozót májusában. Ott átélhettünk egy hatalmas dolgot: Láttuk, ahogy Isten egybegyűjti és egyesíti népét. Már most egybegyűjt bennünket keletről, nyugatról, északról és délről, Mi itt csak kicsiny, de látható jele vagyunk az Ő szándékának Isten egybegyűjti a népét mindenféle nyelvből és nemzetből Isten egyetlen népe van itt mindenféle egyházból és felekezetből Világosan kimondom, rögtön, a mai találkozó elején: minket Isten hívott és gyűjtött egybe.. Mint felelősök, mi megtapasztaltuk ezt! Isten egybegyűjt és egyesít, mégsem szab egyformára minket! Az elmúlt két nap során ismételten tapasztaltuk ezt, itt Stuttgartban, az Együtt az úton témában megrendezett kongresszusunkon: Isten örül a sokszínűségnek és mi is Nem tölt el félelemmel az, ami idegen és különbözik tőlünk Nem kell korlátokat állítanunk és ítélkeznünk Sokat kapunk, amikor mások adományait felfedezzük Csodálattal állunk a ragyogó sokszínűség előtt, ahogy Isten megteremtette népét. De megtapasztaltuk a korlátokat, az árkokat, a falakat és szakadásokat is, amik jelen voltak és vannak közöttünk. A megszülető közösség kezdeti tapasztalatát főként ezért kísérte köztünk a mély bűnbánat és a kiengesztelődés. Meghívásunk a különbözőségben való kiengesztelődésre szól. Isten működésében közöttünk máris felfedezzük Isten népének jövőjét. Együvé tartozás a különbözőségben és az egységben Az egyházak és mozgalmak vezetőinek együvé tartozása Papok és világiak, férfiak és nők, idősek és fiatalok együvé tartozása

2 A Jelenések könyve 5,9-ben ezt olvassuk: Új éneket énekeltek. Megtartották az anyanyelvüket, együtt mégis új éneket tudnak énekelni Isten dicsőítésére: Isten mindenekelőtt! De ez a gazdagság nem marad a templomok és a közösségek falai között! Együtt érzünk felelősséget a társadalomért, együtt egész Európáért. Egy olyan korban, amikor Európában a tehetetlenség, a sötétség, és a halál kultúrája terjed, el akarjuk vinni az evangélium tiszta fényét a társadalom különböző területeire, életre akarjuk hívni ismét Európát. Ez bontakozik ki a délelőtti előadásokból. Készek vagyunk rá, hogy a társadalomban kamatoztassuk az adományokat és a lehetőségeket, mindazt, amit csak a kaptunk. Készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk, és segítsünk. Készek vagyunk rá, hogy kivegyük részünket a szükséget szenvedők, az idősek, a gyengék vagy a fiatalok megsegítésében, városaink.gyakran hátrányos és kritikus pontjaiból. Valamit bemutatunk itt a nap folyamán. Még nem tökéletes kezdeményezések, mégiscsak a remény látható jelei. Isten hívott bennünket, ezért vagyunk itt. Isten hívott bennünket, ezért vállalunk felelősséget az értékekért, amiket az embereknek Ő adott, hogy javukra és áldásukra szolgáljon. Isten hív ma bennünket, és mondja: Kelj föl, Isten népe! Kelj föl, és vidd az evangélium fényét annak minden hatásával együtt Európa országainak társadalmába. Együtt Európáért! Keljünk föl az evangélium reményének nevében, keljünk föl az evangélium igazsága és értékei nevében! Adjuk a remény jelét ezen a találkozón! Isten dicsőségére és az emberek javára és áldására Ezért szeretnénk Istent dicsőítő énekekkel kezdeni mai rendezvényünket Albert és Andrea Frey zenekarával, majd egy imával, amit Christophe D Aloisio mond velünk. VIDEO VISSZAPILLANTÁS STUTTGART 2004 Felirat (németül és angolul): résztvevő mozgalom a különböző egyházakból - Világméretű műholdas összeköttetés Andreas: (németül) Olyan Európáról álmodom, ahol a keresztények elfogadják a kihívást, és ott, ahol élnek, meggyőződéssel és őszintén elkötelezik magukat. 2

3 Maia: (szlovákul) Meg vagyok győződve - már meg is tapasztaltam -, hogy a kultúrában és a gondolkodásban mutatkozó különbözőségek gazdagítóak kölcsönösen (gazdagsággá válnak), ha egymást tiszteletben tartjuk, minden megkülönböztetés nélkül Felirat (németül és angolul) - A Lélek Európája - Kihívások és javaslatok Chiara Lubich: (olaszul) Ezek a mozgalmak, közösségek, társulások, csoportok, saját karizmájukat követve, különböző formában valósítják meg az evangéliumi szeretetet. Mindegyikük rendkívül hasznos, sőt szükséges a lélek Európájának megteremtéséhez. Andrea Riccardi: (olaszul) A lélekből való Európa akkor kezdődik, amikor az ember Isten igéjének megnyitja a szívét, amikor visszatalál a(z Ő?) szívéhez, már többé nem magának él. Gerhard Proß: (németül) Az egységben nem elveszítjük az önazonosságot (identitásunkat), ellenkezőleg: épp a másikkal találkozva emelkedik ki még inkább, ami a sajátunk. Közös látásmód vezérel bennünket ilyenkor. Ulrich Parzany: (németül) Úgy látom: Európa közös növekedése nagy lehetőség és kihívás Isten népe számára. Chiara Lubich: (olaszul) Az egyetemes testvériség megvalósításához Jézus eszközt is ajánlott, a szeretetet: új és mély szeretetet ( ): Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket ( ) Erre a kölcsönös szeretetre nemcsak az egyének hivatottak, hanem a csoportok, mozgalmak, városok, régiók, államok is. ( ) Soha nem tűnt még ilyen sürgetően szükségesnek, hogy ugyanúgy szeressük a másik hazáját, mint a sajátunkat. Kitty: (angolul) Mi, akik összegyűltünk itt Stuttgartban, ( ) együtt akarunk dolgozni minden jó szándékú emberrel, hogy Európa a szeretet és testvériség hona legyen, hogy tudatában legyen felelősségének és nyitottnak mutatkozzék az egész világ előtt. Helmut Niklas: (németül) Érezzük-e a kihívást, hogy ezt az utat együtt folytassuk? Útját a kölcsönös bizalomnak, barátságnak, tiszteletnek és nagyrabecsülésnek; a kölcsönös szeretet szövetségének az útját ( ), az adást és viszonzást, a kölcsönös gazdagodást, egymás segítését és az életünket egymásért.. Nem érezzük, hogy erre vagyunk hivatva? Vox: Benjamin Romer: (németül), Olyan nap volt ez ma, ami, úgy gondolom elfoglalhatja a maga helyét a történelemben, még hosszú időkre. Marilisa: (olaszul) Remélem, sikerül ezt a nagy tervet megvalósítanunk. Én benne vagyok! 3

4 VISSZAPILLANTÁS A Stuttgart I. video után Herbert: Ezek a felvételek május 8-án készültek pontosan itt, a Hanns-Martin- Schleyer Csarnokban. Közös úton indultunk el ezekkel a valóságokkal a szívünkben, mi, mozgalmak és közösségek. Ővele, a köztünk lévő Feltámadottal haladunk. Ez a felhívás akkor és most szeretné felébreszteni az Európában élő keresztényeket Európáért, felébreszteni Isten népét, mely a maga sokszínűségében egybegyűlt. Sarina: Sokkal egybehangzóbb, és ezáltal még európaibb lett a közös útról tett tanúságtételünk. Bekapcsolódott több anglikán és ortodox mozgalom, számos európai ország több mint 50 keresztény közössége : Albániából, Fehéroroszországból, Ausztriából, Hollandiából, Luxemburgból, Spanyolországból, Svájcból, és Szlovákiából. Az általános hitetlenkedés európai légkörében új módon nyilvánították ki, hogy mennyire a szívükön viselik Európa sorsát. Herbert Ez a közös út nem volt derűs és idilli. Utazni kellett, hogy megismerjük egymást. A találkozás azt igényelte, hogy olykor kockáztatva készek legyünk találkozni a másikkal, teret engedjünk neki, és ismét ráhangolódjunk az Istennel való találkozásra és saját karizmánkra. Ezt tapasztaltam Budapesten, Brüsszelben, vagy felejthetetlen módon Versailles-ban a Fondacio -hoz tartozó barátainkkal. Ugyanezt tapasztalták sokan a különböző városokban Németországban és Európában: a vendéglátás arra jó hogy megosszuk egymással az Istennel megélt történetünket. Így ismerjük fel a testvért a másikban, éppen hogy a különbözőségeivel együtt, legyőzve a kölcsönös meg nem értéseket. És ezeknek a találkozásoknak köszönhetően egy kreatív és termékeny egység kezd beérni; olyan egység, mely kihat a társadalom különböző területeire, például a családra és a városra is. Sarina: Magával ragadott ez a tapasztalat bennünket, fiatalokat is. Megtettük az első lépéseket egymás felé. Például az FCJG (Freie Christliche Jugend Gemeinde Lüdenscheid) fiataljai ellátogattak a Schönstatthoz. Ezzel legyőztük az előítéleteket és a félelmeket, elkezdtük kölcsönösen megismerni, tisztelni egymást, és csodálatos pillanatokat töltöttünk együtt. De főként meggyőződtünk arról, hogy nagyon sokféle és előre nem is sejtett utakon járva juthatunk el Jézushoz, és erre a közösségre. Herbert: Az elmúlt három év alatt egyre sűrűbb háló szövődött a mozgalmak között Európában, és ez megváltoztatta a bizalmatlanság és a kétkedés légkörét. Például a közép-európai országokat tekintve: néhány lengyelországi, magyar és szlovákiai találkozás alkalmával megfigyeltem, micsoda érzékenységgel fogadják a közelmúlt európai történelmét figyelembe véve ezt a közösségi tapasztalatot a keresztény mozgalmak között. Sokan a remény jeleit, népük újraébredését is látják a keresztény közösségek előrehaladásában. Úgy tűnik, mintha itt megtalálható lenne a kapocs a szabadság és az egyenlőség eszméihez, melyek mélyen meghatározták a kontinensünk szívében végbemenő 1989/90-es békés forradalmakat. Sarina: Közösségi tapasztalatunk kezdettől fogva a kölcsönös szeretet szövetségén alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem zárkózunk be saját magunkba, hanem teret engedünk, megnyílunk a köztünk lévő Jézusnak. A Jézusnak kimondott igen, a 4

5 köztünk megvalósuló közösségre kimondott igenünk képessé tett bennünket arra, hogy igent mondjunk Európára. És ezt az igenünket szeretnénk kimondani itt és most mi is, teljesen új módon. Igent az Istennel való közösségre és a köztünk megvalósuló közösségre, igent a közös tanúságtételünkre Európában és Európáért. ULRICH PARZANY előadása Kihez menjünk? Hová menjünk? Ezt a kérdést tesszük fel személyes életünkre vonatkozóan, és ezt kérdezzük Európával kapcsolatban is, mert a válasz ma már nem magától értetődő. Európa jövőjéért folyik a harc, és az út gyakran heves vita tárgya. A mi válaszunk, keresztényeké, egyedül Jézus Krisztusban gyökerezhet, és Hozzá vezet. Abban a nehéz és kritikus pillanatban, amikor a tömeg elfordult Jézustól, ő azt kérdezte tanítványaitól: Ti is el akartok menni? Nehéz kérdés volt ez az akkori közhangulat közepette, amikor az emberek többsége otthagyta Jézust. Simon Péter így felelt: "Uram, kihez menjünk? Neked Örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje (Jn 6,67-69). A hit merészsége ami azt jelenti, hogy bizalommal alkalmazzuk Jézus Krisztus szavait a mindennapi élet gyakorlatára, ez segítette a tanítványokat, hogy Jézusban felismerjék életük Istentől jövő kulcsfiguráját. Ő minden ember, sőt az egész emberi közösség sikeres életének kulcsa. A tanítványokat a bizalomra épülő elkötelezettség vezette el ahhoz a meggyőződéshez, amely akkor sem inog meg, ha a többség más utat választ. Jézus Krisztus Evangéliuma minden emberhez szól, és arra hív, hogy Krisztus követésével személyesen is válaszoljunk rá. Az Evangélium az egyéni méltóság sérthetetlenségének tartós garanciája, olyan pozitív erő, mely semmilyen közösségi intézmény javára - sem az állam, sem a nép, semmilyen párt vagy más intézmény oltárán - nem engedi feláldozni az emberi méltóságot. Ugyanakkor Jézus Krisztus a Szentlélek által saját testében, Isten népének közösségében egyesíti minden követőjét. Ha az Egyházak és keresztény közösségek csak arra korlátozódnak, hogy az individualizmus által széttöredezett társadalom tükörképei legyenek, akkor elveszítik a Jézus által tanítványainak szánt funkciójukat, hogy a föld sója legyenek. Európában sok helyütt a különböző felekezetű egyházak közötti kapcsolat még előítéletektől és diszkriminációtól terhes. Nem tudjuk Európát és a világot szolgálni, ha mindenki csak a saját útjára figyel és a saját érdekeit követi. Valóban oly nagy, annyira erős és fontos számunkra Jézus és a közösség iránti szeretetünk, hogy a tanításbeli és a hétköznapi gyakorlat különbözőségeivel szemben abszolút elsőbbséget adunk neki? Tudjuk, hogy az emberekben - ha valamikor létezett - alábbhagyott az Európa iránti lelkesedés. Helyébe a kétely, sőt néha a félelem lépett, hogy hátrányt szenvedhetnek. Ebben a kritikus helyzetben nekünk keresztényeknek fel kell tennünk a kérdést, hogy Krisztushoz tartozásunk valóban erősebb-e a bennünket egymástól elválasztó erőknél, amelyeket a gazdasági, etnikai, kulturális és felekezetbeli különbözőségek csak tovább fokoznak. Mozgalmaink hozzájárulhatnak, és hozzá kell járulniuk, hogy Európa lelki megújulása a magánéletünkben és a nyilvános életben egyaránt megélt és hírül adott Evangéliumon alapuljon. Igen, meg vagyok róla győződve, hogy mi keresztények azzal tehetünk legtöbbet a hívő Európáért, ha szeretettel, hitelesen, világosan és vonzón hirdetjük a keresztre feszített, feltámadt és eljövendő Urunk Jézus Krisztus Evangéliumát. 5

6 Minden európainak adósa vagyunk a jézusi Evangéliummal. Ettől függ az ember üdvössége és jóléte. Kihez mennénk? Nyolcvan évvel ezelőtt egy indiai keresztény, Sadhu Sundar Singh átutazott Európán. Utazásáról készült feljegyzéseiben keserűen jegyzi meg, hogy Európában Krisztus nélküli keresztényekkel találkozott. Olyan keresztényekkel, akik talán tudnak valamit Krisztusról sajnos ma ez is egyre kevésbé jellemző -, de nem ismerik Őt. Ismerni Őt azt jelenti, hogy bízunk igéjében és a mindennapjainkban Vele és tanítványaival közösségben haladunk előre. Singh azt írja: a Kereszténység Krisztus. Ha a keresztények a keresztre feszített és feltámadt Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatból megújulnak, ezzel a kereszténység a lehető legnagyobb szolgálatot teszi a mai Európának. Korunk áramlatai ide-oda rángatnak. Mi azonban nyugodtan és derűs bizalommal az apostolok szavaival ellenállunk nekik: "Uram, kihez menjünk? Neked Örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje (Jn 6,67-69). Ezt Európának tudnia kell. NICKY GUMBEL előadása Pál apostol azt mondta: Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, azután a görögnek (Róm 1,16). Európai vagyok. Édesapám német volt, Stuttgartban született. Édesanyám Skóciában élt és az Egyesült Királyságban született. A szüleim nem jártak templomba. Apám zsidó és agnosztikus volt. Édesanyám anglikán, de nem gyakorolta a vallását. Tehát nem részesültem keresztény nevelésben. Amikor azonban egyetemista lettem, találkoztam egy csoporttal, akik igazán hittek Jézusban. Ezért elhatároztam, hogy mélyen áttanulmányozom a kereszténységet. A könyvespolcomon akadt véletlenül egy Biblia, teljesen belepte a por. Egyik este a kezembe vettem, és elkezdtem olvasni. Végigolvastam Máté, Márk és Lukács evangéliumát, Jánosét pedig félig. Aztán elaludtam. Amikor felébredtem, befejeztem János evangéliumát, majd az Apostolok Cselekedeteivel, a Rómaiakhoz és a Korintusiakhoz írt levelekkel folytattam. Teljesen magával ragadott, amit olvastam. Amikor befejeztem az Újszövetséget, azt a következtetést vontam le, hogy igaznak kell lennie. Azonnal nagy rajongással fordultam Jézus felé. Amikor pedig megtapasztaltam az életemben az Evangélium erejét, nagy vágyat éreztem, hogy másokkal is megismertessem Jézust. Tovább akartam adni, hogy Jézus meghalt és új életre támadt a bűneimért, és én ma kapcsolatba léphetek vele. Ezért nagyon lelkes voltam, amikor felfedeztem, mekkora ajándék az Alpha kurzus. Ma az evangélium hirdetésének egyik módja (természetesen nem egyedüli), az Alpha kurzus. Úgy tartom, hogy felfedeztem, hisz nem én találtam ki ben kezdődött és sokakat magával ragadott mintegy egy millió ember munkálkodik elkötelezetten az egész világon az Alpha vezetésében. A plébániai közösségünkben bontakozott ki és ma már templomban működik az egész világon. 6

7 Az Alpha egy mód arra, hogy a Szentlélek ereje által Jézus Krisztuson keresztül élő kapcsolatot tapasztalhassunk meg Istennel. Gyakorlati útmutatást nyújt a keresztény hithez. Elsősorban azokat szólítja meg, akik nem tartják magukat kereszténynek és az egyházhoz tartozónak. Az Alpha mindenféle felekezetű egyházban működik (a katolikus, ortodox, evangélikus, baptista, metodista és anglikán egyházban). A kurzus arra összpontosít, ami egyesít bennünket, keresztényeket Jézus Krisztus személyére. Mert sokkal több az, ami egyesít, mint ami szétválaszt. Éppen ez az, ami annyira lelkesítő a mai eseményben is. Nagyszerű látni a különböző felekezetek vezetőit, akik itt egybegyűltek egy közös cél érdekében. Látni, hogy Jézust újból tisztelik Európában, különösen a fiatalok körében. Az Alpha kurzushoz tartozók 75 százaléka év közötti N o. of guests Età Ma a fiatalok az egész világon, beleértve az európaiakat is, azt kérdezik maguktól: Létezik az életben valami több? Keresnek valamit ezen az anyagi világon kívül: a transzcendenciát, az élet célját és a közösséget. Ez a keresés mintegy 10 millió embert vezetett arra, hogy a világ 168 országában részt vegyen az Alpha kurzusán. Számomra nem létezik annál meghatóbb, mint látni azt, hogy megváltozik az emberek élete, ahogy Jézus Krisztuson keresztül megtapasztalják az Istennel való egységet. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy példát: Paul Cowley sok nehézségel küzdött az életében. Egy Machester közeli, problémákkal teli városban nőtt fel, börtönben is ült, több kapcsolata rosszul végződött, és volt egy fia, akit 12 éve nem látott. Aztán eljött a templomunkba egy Alpha kurzusra. Megtalálta a hitét Jézus Krisztusban, és az élete teljesen megváltozott. Paul aztán bevitte az Alpha kurzust a börtönökbe. Az Alpha eljutott az Egyesült Királyság börtöneinek nyolcvan százalékába, de Európa és a világ más börtöneibe is. Paul elindított egy szervezetet, mely a börtönből kikerültek gondját viseli az Egyesült Királyságban és az egész világon. Az evangélium megváltoztatta az életét, és rajta keresztül sokak élete átalakult, ahogy kapcsolatba kerültek Jézus Krisztussal. Pault pappá szentelték az anglikán egyházban. A társadalom megújulásáért dolgozik országában; az AIDS betegekkel, a hajléktalanokkal és London hátrányos helyzetű negyedeiben. Kiengesztelődött a fiával, aki szintén az Alpha egyik vezetője ma. Age 7

8 Íme, tehát Európában egy evangéliumra nyitott ember: az evangéliumi üzenet nem csak a saját életét változtatta meg, hanem a családjáét és a körülötte lévő társadalmat is. Hatással van a börtönök foglyaira, a hajléktalanokra, a bűncselekmények számára és a családi életre. Szent Pál azt mondta a Rómaiaknak írt levélben: Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, azután a görögnek. Hisszük, hogy Isten, mint új Pálokat arra hív minket, hogy veletek együtt tovább hirdessük az Evangéliumot, és így megláthassuk Európa újraevangelizálódását és a társadalom átalakulását. ANDREA RICCARDI: Milyen jövő vár ránk? Mindenekelőtt köszönet azért, hogy ismét és ilyen sokan itt lehetünk az Együtt Európáért 2004-es rendezvény után, hogy elmondjuk: érdekel bennünket ez az Európa, mi több, ez életünk horizontja. E találkozáshoz való hűséget egy nagy személyiségnek is köszönhetjük, barátunknak, Chiara Lubichnak, aki állhatatosan szerette volna ezt az újbóli találkozást. Chiara, születése szerint olasz, De Gasperi városában, de a német világ kapujában Trentóban látta meg a napvilágot és fiatalon átélte az európaiak közti háború tragédiáját. Bombák között érlelődött ki egy kontinens keresztény reménye, Mozgalmának karizmája, az egység. Köszönjük, Chiara! Egy egész nemzedék, II. János Pálé, mely egyben Chiara nemzedéke is, megismerte az európaiak közötti háború borzalmát, a gyűlöletet franciák és németek között, a bombázásokat, a koncentrációs és haláltáborokat. A XX. században az európaiak közti háború kétszer is világháborúba torkollott, magával ragadva az egész világot. Az európaiak azt hitték, hogy majd új rendet fognak teremteni egymás fölött. Ez volt a nacionalizmus őrültsége. A háború után eljött az újjáépítés ideje. A világháború bemutatta a rossz apokaliptikus poklát: Auschwitz, mely gyermekek, nők és férfiak millióinak életét oltotta ki, akiknek egyetlen vétke az volt, hogy Levinek vagy Coennek hívták őket, hogy zsidók, cigányok, vagy szlávok voltak. Ezután a szakadék után visszatérhettünk-e korábbi életünkhöz, harcolhattunk-e egymás ellen tovább, ahogy azt korábban tettük? A ti gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek mondja Izajás próféta (59,2). Be kellett temetni a szakadékot! Az auschwitzi szakadékból indult el az a konstruktív építési folyamat, mely 1957-ben elvezetett a Római Szerződéshez, majd az azt követő lépéseken keresztül egészen az Európai Unióig. De Közép-Kelet Európa le lett amputálva amit elnyelt a kommunista rendszer. Sokan beletörődtek. Csak 1978-ban egy püspök, egy lengyel, a katolikus és az európai szellemet megtestesítő II. János Pál kiáltotta fennhangon, hogy Európa nem lélegezhet fél tüdővel. Európa természetellenes volt és beteg. Majd elérkezett 1989, az egyik legnagyobb forradalom, mely az emberek intelligenciájának és Isten ajándékának köszönhetően vérontás nélkül ment végbe. Az a nem kiontott vér azt kéri, azt követeli, hogy se ma és soha ne létezzen a bosszú lelkülete. Akkor sem, ha az emberek gyengék voltak, akkor sem, ha az tűnne az igazságosnak. Egy ilyen rendkívüli forradalom a béke ajándéka egész Európa számára. 8

9 Néhány napon belül megváltozott Európa. Emlékszem Enver Hodzsa Albániájára, ahol a rendőrség még az eget is lezárta és tilos volt imádkozni. És hogy ne emlékeznénk a lelki újjáépítésre, melyet egy nagy püspök, Anastasiosz, az albán ortodox egyház feje hajtott végre, akit nagy megtiszteltetés számomra, hogy barátomnak tekinthetek. Anastasiosz, aki most itt van közöttünk, és a liturgiára épülő ortodox szellemet képviseli, nem hátrál meg az emberekkel való találkozásában. Ha az európai keletnek szüksége van a nyugatra, a mi nyugatunknak szüksége van a keletre, a katolikusra, de ugyanúgy a görög, orosz, szláv, román ortodox szellemre is. Vajon nem ezt mutatja nyugaton otthonainkban és templomainkban az ikon elterjedése? Azt kérdezem magamtól: mi, európaiak, annak a földnek a gyermekei, ahol a második évezred kezdetén, majd az 1600-as években Róma és Konstantinápoly keresztényei egymástól elszakadtak vajon lemondhatunk-e az azok között felépülő egység álmáról akikért Jézus így imádkozott: Legyenek mindnyájan egy? Emlékszem micsoda örömet jelentett, amikor tizennégy éves voltam és 1964-ben VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka találkoztak. Akkor történt valami! A történelem szele most talán visszafelé fúj? Kasper bíboros, az ökumenikus találkozók nagy előmozdítója, meghatottan emlékszik vissza Augsburgra. Emlékszik Huber püspök is. Akkor most merre fúj a szél? Ha közösségeink jobban egymás nővérei lesznek, akkor az európai népek jobban testvérekké válnak. A keresztények közötti egységnek kell az embereket testvérré formáló mindennapi együttműködésnek és az egymással összehozó közös imának édesanyjává válnia. Ez az egyesült Európa összetartó ereje. Huszonöt országban vagyunk jelen: ez az egységben és a különbözőségben élő emberek tág horizontja. Békében és szabadságban élünk, megvannak a szükséges gazdasági erőforrásaink, hogy országaink, a fiatal nemzedékek számára egy szép jövőről álmodhassunk. Álmodhatunk! Szabadok vagyunk, hogy megtegyük. A szabadság nagy ajándék. A szabadságot megszenvedtük. De Clérmont lelkész a református egyházzal és a családjával együtt visszaemlékezik a katolikus föld református kisebbségeinek nehéz történetére: Isten igéjének és a szabadság elsődlegességének értékes tapasztalata ez. Atyáink megfizettek a szabadságért. Gondolok itt a Buchenwaldban megölt Paul Schneider lelkészre, Bonhoeffer szabadság iránti szeretetére, keresztények százaira, katolikusokra és evangélikusokra egyaránt, akiket szovjet földön és Kelet-Európában öltek meg. A szabadság olyan örökség, melyet felelősséggel fel kell vállalni, nem pedig élvezeti cikk, amit el lehet herdálni. Emlékeztek Szent Pálra? Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak (Gal 5,13). Így ír az első században az európaiak és a Földközi-tengert övező népek nagy apostola. Mit kezdjünk a szabadságunkkal? Valaki azon panaszkodik, hogy korunkban hiányoznak azok a távlatok, amelyekért az ember az életét áldozhatná. Hiányoznak a világos célok és a próféták. Ez nem igaz!. Talán nem látjuk őket, mert lesütött szemmel járunk. Az evangéliumban van egy meggörnyedt asszony, aki nem tudott kiegyenesedni. Jézus meglátta és meggyógyította: ő kiegyenesedett és dicsőítette az Istent (Lk 13,10). Gyakran azért nem látszanak a távlatok, mert rágörnyedünk a mindennapi életünkre, önmagunkra, a 9

10 legközelebbiek világára. Hagynunk kell, hogy meggyógyítsanak minket és fölegyenesedjünk, hogy végre lássunk! Ha végignézek az itt egybegyűlteken, máris távlatokat látok: az egységben élő európai emberek távlatát! Az egyesült Európát: ahol európaiként vagyunk németek, franciák, olaszok, spanyolok, osztrákok, lengyelek, románok, britek Bocsássanak meg, akiket nem említettem. Ha az intézmények merevek, ha késedelmesek az eljárások, ha a politikusok határozatlanok, ha a problémák miatt egyik csoport a másikra hárítja a felelősséget, akkor nekünk, európai keresztényeknek kell bátran megteremtenünk a közös európai érzületet a szívekben és az elmékben. Azt mondjuk: hiányoznak a próféták. Talán nem nekünk kell prófétai népnek lennünk? Akkor leszünk prófétaiak, ha Isten igéjével oltjuk szomjunkat és nem a nagyhangú, üres vitafórumok fecsegéseivel. Aki az igét hallgatja, élhet prófétaként. Kedves barátaim, prófétai jelentése van annak, hogy együtt vagyunk európai keresztények Európáért. A prófétai nép azt is jelenti, hogy teremteni tudunk egy olyan közös, egyesítő érzületet, mely keresztény és nem keresztény, hívő és nem hívő európai honfitársunk között élettel teli áramlattá tud válni,. Talán nem kellene mozgalmaink feladataihoz és szolgálatához hozzácsatolni ezt a döntő európai próféciát? Vajon nem kellene-e prófétai módon európai keresztényeknek éreznünk magunkat? Nem kellene-e prófétai népnek lennünk? Voltak prófétáink. Roger Schutz fáradhatatlanul járta Európát. Megimádkoztatta és egybegyűjtötte a kelet és nyugat-európai fiatalokat: Roger testvér, svájci evangélikus, aki nagyon szerette a katolikusokat, az ortodoxok barátja volt, az imát tartotta az egység gyökerének. Ki ölti fel prófétai palástját? Talán túl szerények lettek az álmaink. Bezárkózunk csoportjaink biztonságot nyújtó identitásába? Ezek nagyon szép identitások, az én identitásom. El kell mélyítenünk és meg kell őriznünk őket. De mindannyiunknak fel kell öltenünk a prófétai palástot, és egyetlen népét kell alkotnunk az európai keresztényekből. Egy különböző hagyományokban, karizmákkal, lelkiségekkel, egyházakban élő, de olyan prófétai népet kell alkotnunk, melyben mindannyian egy közös sorsban tudjuk mozgósítani az európaiakat. Közös a sorsunk. Ezt meggyőződésként, távlatként, mint egy új szenvedélyt kell átadnunk európai honfitársainknak Milyen jövő vár ránk, németekre, belgákra, hollandokra, magyarokra, portugálokra és más európaiakra egy közös európai cél nélkül, milyen lesz a jövő nagy találkozása a nagyrészt ázsiai kultúrákkal és néptömegekkel? Európa nem a világ közepe, és a holnap történelme a miénktől eltérő nagy világoké lesz. Ezt nem azért mondom, mintha a civilizációk ütközését várnám. De nem a mi világképünké a jövő. Európaiaknak kell lennünk! Mi a szabadság, a hit, a szolidaritás, a kultúra, a humanizmus nemes értékeivel rendelkezünk, melyek fontosak a világ jövője szempontjából. Nem veszhetünk el, mert korunk humanizmusának fontos része veszne el. Ám megosztottan szétforgácsolódunk, és elveszítjük azt, aminek a hordozói vagyunk. Ha félünk elveszíteni nemzeti világunkat, az lefékezi az egyesülést. De idővel elveszítjük nemzeti világunk gazdagságát is, mely először csak peremre szorul, később pedig ostromlott gettóvá válik. Ha viszont a különbözőségekben egyesült európaiakká válunk, akkor korunk nemes, szilárd emberi ereje, a humanizmus forrása leszünk. 10

11 Növelnünk kell az Európa iránti szenvedélyes szeretetünket, a népeink közötti egyesítő erőt. Ez nem egy általános szenvedély. Hivatássá lesz európainak lenni a világban! Korunkban kevesen is (és mi nem vagyunk kevesen!) meghatározhatják a jövőt. Ha a terrorizmussal szeptember 11-én kevesen fel tudták zaklatni az egész világot és halált hintettek, az egyesült Európa álmával legyünk kevesen vagy sokan -, sok európainak békét és távlatokat nyithatunk. Ezt jelenti az európai humanizmus, képes békét teremteni! Ennek a humanizmusnak a szíve lehet a keresztény ember. Aki szereti az Evangéliumot, szereti az embert. Így szól egy régi keresztény írás: Csak akkor legyetek elégedettek, ha szeretettel tekintetek testvéretekre. A keresztény humanizmus öröme és ereje abban áll, hogy szeretettel tekintünk a testvérre. Ezért kell kérnünk, hogy Európában növekedjen az igazságosság: meg kell szűnnie a nagy szegénységnek, ennek a gyalázatnak. Igazságosságot kell kérnünk az életnek, amikor az túl gyenge: a születendők, a gyermekek, a betegek és az idősek életének. Az európai humanizmus nem csak azoké, akik egészségesek és pénzük van. Az egyesült Európa azt az Európát is jelenti, mely nem különül el, nem távolodik el a legkisebbjeitől, nem távolodik el a gyenge és születendő élettől, az időseitől, a szegényeitől. Szeretettel kell tekintenünk ezekre az elesettekre. Ezt nem egyszerűen csak kérnünk kell, hanem nap mint nap meg kell élnünk a szeretet elkötelezettségét. Hogyan örülhetnénk, amikor a nagy szomszéd rosszul van? A nagy szomszéd Afrika, a Szaharától délre eső övezet óta nem növekedett, hanem talán csökkent az európaiak Afrika iránti érdeklődése. Megfordult talán a politika? Számunkra, keresztények számára, Európa nem élhet egyedül csak önmagának. Van egy nagy szomszédunk: Afrika, a háborúk Afrikája (a még mindig megoldatlan konfliktusokkal, mint pl. Darfurban). A 30 millió HIV fertőzött Afrikája (a világon élő 42 millióból). Afrika, ahol a lakosság több mint kétharmada ki van zárva a jólétből. Mi, mint Európa, akkor leszünk egy, és akkor leszünk majd boldogok, ha figyelmet fordítunk Afrikára. Afrikának közös a sorsa a miénkkel: vagy együtt élünk, vagy együtt veszünk el. A második világháború után egy nagy afrikai és nagy keresztény, a szenegáli Senghor, felrajzolta az Eurafrika távlatát: Európa és Afrika együtt. Európának olyan mértékben erősödik az egysége, amilyen mértékben együtt tud élni Afrikával. A mai rendezvény után az európai országokban az Együtt Európáért a szeretet és találékonyság mozgalmává kell, hogy váljon, hogy Európa Afrikára tekintsen, hogy lelkét humanizmussal táplálja, hogy az egység iránti szenvedély elsöpörje a ridegséget és a határokat. Kedves barátaim, az Együtt Európáért nem egy szép rendezvény, hanem a sors kifejeződése, mely nekünk, keresztényeknek a hivatásunkat jelenti, európai honfitársainknak remény, az egész világ számára pedig ajándék lehet. A történelemnek mély áramlatáról van szó. Végül magával ragadó és vonzó lesz ez az áramlat. 11

12 CHIARA LUBICH: A közösségi kultúráért Stuttgart, május 12. Chiara Lubich: Per una cultura di comunione A közösségi kultúráért Kedves Barátaim, Testvéreim és Nővéreim! A témánk címe magával ragadó. Különleges ez a téma, éppen nekünk való, akik újabb és újabb problémákba merülünk. Ha szemügyre vesszük a mai világot, látjuk, hogy az valóban olyan, amilyennek XVI. Benedek pápa még bíborosként leírta. Így fejezte ki magát: Hányféle tanítás szelét hozták az utóbbi évtizedek ( ): a marxizmustól a liberalizmusig, egészen a szabadosságig; a kollektivizmustól a radikális individualizmusig; az ateizmustól a ködös vallási miszticizmusig; az agnoszticizmustól a szinkretizmusig, és még folytathatnánk 1. Isten - elsősorban nekünk, európaiaknak - már nem az, akit megszólítunk, akitől választ várunk problémáinkra és a szívünkben hordott kérdésekre. Aggodalommal állapíthatjuk meg, hogy egyre kevésbé szolgálnak példaként a keresztény értékek, és az emberek elég ritkán vallják magukat kereszténynek. Tehát olyan világban élünk, amelyikből úgymond hiányzik Isten, és ahol az Evangéliumot már nem tekintik vonatkoztatási alapnak. A legfőbb keresztény ünnepeknek is még fennmaradt ugyan a nevük, de egyre inkább elveszítik vallásos jelentésüket. Manapság az etika képtelen lépést tartani a tudományos és technológiai felfedezések gyors és korlátlan fejlődésével. Így szakadék keletkezik a tudomány és a bölcsesség között, az értelem és a szív között, mint például az atombomba vagy a génmanipulációk esetében, ahol az emberiség azt kockáztatja, hogy elveszti az ellenőrzését felettük. Emiatt, meg más okokból is fájdalmasan igazolódik a XX. századbeli spanyol filozófus, Maria Zambrano panasza: olyan sötét éjszakát élünk most, amilyenben még soha nem volt részünk 2. Ám Isten nem hiányzik a történelemből. Új élet pezsdül sok helyen a mai világban egy új kultúra, egy közösségi kultúra megteremtéséért. Tanui lehetünk, ahogy a Szentlélek nagylelkűen megajándékozta.az emberiség családját sokféle karizmával, éppen a mi korunkban, s ezekből mozgalmak, lelkiségi áramlatok, új közösségek, új művek születtek. 1 Joseph Ratzinger bíboros homíliája a pro eligendo romano pontefice szentmisén, április Vö. Maria Zambrano, Persona e democrazia, Milano 2000, 2. o. 12

13 Minden mozgalom, közösség és mű egyben válasz a világot uraló kulturális éjszakára. A Szentlélektől születő fényt áraszt, így felel erre a sötétségre, és szövi a testvériség hálóit. Ezeket a hálókat, jobban mit valaha, ki kell terjeszteni, és kialakítani belőlük az egyetemes testvériség hálóját a kölcsönös szeretetben. II. János Pál pápa is kiemelte: Segíteni kell a közösségi lelkiség kialakulását 3, és rámutatott a vezérlő csillagra, a keresztre feszített Jézusra, aki elvezet az egységhez. Ezt mondja: Sohasem leszünk képesek kifürkészni ennek a misztériumnak mérhetetlen mélységét ( ). Jézus kiáltását: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? (Mk 15,34). Majd így magyarázza: Atyjától elhagyatva ( ) ráhagyatkozik az Atyára 4 Erről a misztériumról írta I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka a következőket: Jézus, a megtestesült Ige megtette a legnagyobb távolságot, melyet az elveszett emberiség megtehetett. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 5 Az elmúlt századokban az elhagyott Jézusra irányította a keresztények figyelmét néhány nagy misztikus, és az elmúlt évtizedekben több egyház néhány teológusa is. Ezt mondja Hermann Bezzel evangélikus teológus: Ez az Istentől való elhagyatottság ( ) örömmé változtatta nyomorúságomat, hogy olyan messze vagyok Istentől: a világ kiengesztelődött Istennel, az idegen ország hazámmá lett, a sivatag zöldellő völgyé, és a messzeség Istentől közelséggé változott 6. Pontosan ezt, az elhagyottság kiáltását szeretnénk felajánlani ma mindenkinek. Talán nem borult sűrű homály Jézusra a kilencedik órában, mely végtelenül túlszárnyalta minden fogalmunkat a sötétségről? Vajon nem Őhozzá hasonlítanak-e az éhezők, a kétségbeesettek, a szomorúak, a csalódottak? Nem Őrá emlékeztet minden fájdalmas megosztottság a testvérek, az egyházak, és az ellentétes ideológiát vallók között? Nem Jézusra hasonlít az emberiség sok sebe, az elhagyott Jézusra, aki mint Szent Pál mondja bűnné lett értünk? Életünk folyamán mi is mindnyájan átélünk az övéhez legalább kicsit hasonló fájdalmakat. Ki ne érezné valamiképp az Istentől való elszakadást, amikor sötétség árasztja el a lelkét? Ki nem élt még át kétségeket, határozatlanságot, zaklatottságot, mint Jézus, aki a kereszten kételkedett, tétovázott, és azt kérdezte, miért?. Amikor szenvedünk, és átéljük ezeket a fájdalmakat, Őrá emlékezzünk, aki mindezt magára vette: szinte Ő van jelen, az Ő fájdalmában részesedünk. Tegyünk úgy, mint Jézus, aki nem maradt ott megkövülten, hanem ahhoz a kiáltáshoz még hozzáfűzte: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23,46), és újra ráhagyatkozott az Atyára. 3 II. János Pál, Az új évezred kezdetén, U.o. 25. és Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka: Gloria a Dio per ogni cosa, Qiqajon, Comunitá di Bose, Magnano o. 6 Hermann Bezzel, Die Wort am Kreuz, Verlag Ernst Franz, Metzingen/Württ

14 Hozzá hasonlóan mi is túlléphetünk a fájdalmon, és legyőzhetjük a megpróbáltatást azzal, hogy kimondjuk: Szeretlek, elhagyott Jézus, téged szeretlek ebben, ez a fájdalom rád emlékeztet, a te megnyilvánulásod, a te arcod. És ha a következő pillanatban tovább szeretjük a testvéreinket, és azt tesszük, amit Isten akar, a legtöbbször megtapasztaljuk, hogy a fájdalom egy isteni alkímia által örömmé változik. Ugyanis az elhagyott Jézus iránti szeretetünkből fakadóan kibontakoznak lelkünkben a Szentlélek ajándékai. Így az éjszaka számunkra is csak átmenet lesz, és a feltámadás fénye ragyog be minket. Tanui leszünk egy új kultúra, egy közösségi kultúra születésének. Azokban a kis közösségekben is, ahol élünk - a családban, a hivatalban, az üzemben, az iskolában, a központjainkban - találkozhatunk kisebb vagy nagyobb széthúzással. Ezekben a fájdalmakban is az Ő arcát fedezhetjük fel, legyőzhetjük magunkban a fájdalmat, és azon lehetünk, hogy helyreállítsuk a testvériséget a többiekkel. Ugyanígy a nagyobb megosztottságok esetében, amik az egyházak között is fennállnak: azért kell dolgoznunk, hogy helyreállítsuk a teljes és látható közösséget. És a különféle mozgalmak, csoportok között is, mindenütt. Megtapasztaljuk majd, hogy az elhagyott Jézus, ha szeretjük Őt, mindig az egység kulcsa lesz: Őbenne megtaláljuk a belső indíttatást és erőt ahhoz, hogy ne meneküljünk az ilyen bajok elől, hanem gyógyítsuk személyes és közösségi hozzájárulásunkkal. A közösségi kultúra útját és modelljét a keresztre feszített és elhagyott Jézusban találjuk. Olykor azt gondolják, hogy az evangélium nem oldja meg az emberi problémákat, hanem kizárólag a vallásos értelemben vett Isten országát hozza el. Pedig nem így van. Minden keresztény másik Krisztusként, az Ő misztikus testének tagjaként adhatja sajátos hozzájárulását a közösségi kultúrához az élet legkülönfélébb területein: a tudomány, a művészet, a politika, a kommunikáció terén, és még folytathatnánk a sort. Hatásosabban teheti mindezt, ha együtt dolgozik más, Krisztus nevében egyesült emberekkel. Így a világban megszületik és elterjed az, amit a Feltámadás kultúrájának nevezhetünk: a Feltámadott, az új Ember kultúrája, és Őbenne az új emberiség kultúrája. Hogyan terjeszthető el ez a kultúra a társadalomban, ott, ahol én élek? Mit tehetek érte? A gazdaság területén például: azok körében, akik az evangéliumot élik, spontán módon megteremthetjük az anyagi javak közösségét az első keresztények példájára, akikről azt írták, hogy nem akadt köztük szűkölködő (ApCsel 4,34). A vállalatokon belül meg lehet próbálni gyakorlattá váltani a kölcsönös szeretet parancsát minden szinten, és törekedni arra, hogy Jézus jelen legyen közöttünk, ahogy az evangéliumban megígérte: Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20). Amikor a gazdaság világának gyeplőjét majd Krisztus veszi kézbe és ez lassanként megvalósul, ahogy megsokszorozódik azok száma, akik magukat bölcsen az Ő rendelkezésére bocsátják, akkor reménykedhetünk majd, hogy kivirágzik az igazságosság, és tanúi lehetünk a javak igazságos szétosztásának, melyre a világ oly sok részén sürgősen szükség lenne. 14

15 Az éhezőket jóllakatta, a gazdagokat pedig elbocsátotta üres kézzel (Lk 1,53). Erre a társadalmi forradalomra vagyunk meghívva. A kommunikáció terén az isteni gondviselés jelének tekintettük mindig a hatékony tömegkommunikációs eszközök látható fejlődését, melyek elősegítik az emberiség családjának egységét. Ugyanakkor nyilvánvaló és a tényekből világosan kitűnik hogy ezek az eszközök önmagukban nem elegendőek, hogy egyesítsék a népeket és az embereket, és növeljék az életminőséget. A közjó szolgálatába kell állítani őket, és fontos, hogy a szeretet vezesse azokat, akik használják. Az igazi szeretetet kell a szívekbe elültetni, és ezzel együtt az érdeklődést minden ember és az emberiség minden ügye iránt. Ha szeretet vagyunk, ahogy azt az evangélium tanítja, kreatív, tartós és építő kapcsolatokat teremtünk, és elsajátítjuk a kommunikáció művészetét, mely tud kapni, a másikat és a világ eseményeit befogadni, és tud adni, azaz a legmegfelelőbb módon és időben beszélni és írni. Ezáltal növekszik majd a kommunikáció, és jobban értékelni fogjuk azokat az eszközöket, melyekkel ez lehetővé válik. Ugyanakkor, és elsősorban gyümölcsözőbb lesz a párbeszéd, jobban megértjük egymást, még inkább részt veszünk egymás életében és nagyobb lesz a kommunió. Elképzelhetjük, hogy amikor egyre több szakember éli majd a kommunikáció művészetét, a média még inkább meg fogja mutatni, hogy képes megsokszorozni a jót. Isten hangja felerősödik, és a médiában dolgozók jobban teljesítik hivatásukat, hogy az egység eszközeként munkálkodjanak az egész emberiség javára. És itt van a politika világa. Talán nem a politika feladata, hogy egyetlen terv harmóniájába fogja össze a társadalom különböző elemeinek sokszínűségét és jogos törekvéseit? És nem a politikusnak kellene - éppen a különböző társadalmi területek között betöltött közvetítő szerepe miatt - kimagaslani a párbeszéd és a mindenkivel azonosulás művészetében? Azok a politikusok, akik így akarnak élni, tartozzanak bármilyen párthoz, a kölcsönös szeretet mellett döntenek, és azt elébe helyezik minden személyes teendőjüknek és érdeküknek. Ezért, még ha áldozatok árán is, de meg tudják szilárdítani Jézus jelenlétét maguk között. Jézus pedig, aki a világ világossága, kiemeli mindazt, ami igaz lehet a különböző álláspontokban: megvilágosítja, előtérbe állítja a közjót és erőt is ad annak munkálásához. S még nagyobb jó származik abból, ha sok politikus veszi majd a bátorságot, hogy saját személyét és kapott hatalmát a végső cél, azaz Isten és az egyetemes testvériség szolgálatába állítsa. Akkor valóban remélhetjük, hogy megvalósul a népek közötti kölcsönös szeretet, ami elhozza a békét, és megoldást nyújt az emberiséget ma is gyötrő sok problémára. Íme néhány példa, amit ki lehetne terjeszteni más területekre is. Az elhagyott Jézus, korunk Megfeszítettje, a Feltámadott fényét árasztja ránk, és alkalmassá tesz, hogy nagylelkűen szétosszuk ajándékait ben megtettünk egy lépést, és elhatároztuk, hogy a testvériségre törekszünk, az egyetemes testvériségre. Most megint tovább lépünk: első helyen és mindenek fölött szeretni 15

16 és követni akarjuk példaképünket, a megfeszített és elhagyott Krisztust. Így befogadhatjuk a mai emberiség kiáltását; az Ő kiáltása által pedig, mellyel mindent megváltott, megteremthetjük magunk körül azt a megújított társadalmat, amelyre a világ vár. Akkor valóban elmondhatjuk, amit Szent Lőrinc, a III. században élt ifjú vértanú mondott: Az én éjszakámban nincs sötétség, hanem minden fényben ragyog 7. 7 Szent Lőrinc, római diakónus, mártírhalált halt 258-ban: Mea nox obscurum non habet, sed omnia in luce clarescunt, az imaórák liturgiája, Vesperás, Augusztus

17 DÉLUTÁN Marco Impagliazzo A közösség nagy napját éljük ma. Nem zárul be itt ezen a helyen, hanem kitekint egész Európára és innen pedig az egész világra. Hosszú utat tettünk meg ennek a közösségnek az építéséhez, mely 2004-ben és ma is elvezetett minket ide Stuttgartba. Azoknak az európai keresztényeknek a hősiességéből született, akik a második világháború romjain és a Shoah mérhetetlen fájdalmán megvalósították kontinensünk békéjének és egységének álmát. Köztük: Adenauer, De Gasperi e Schuman, egy német, egy olasz és egy francia, három nagy európai keresztény hagyomány képviselői. De a béke és az egység igénye abból a szenvedésből és vértanúságból is született, melyet mindenféle felekezetű keresztények átéltek az elmúlt században Kelet és Nyugat Európában. Távolról jövünk és nagy reménnyel tekintünk a jövőbe. Stuttgart az egység és a béke öröksége. Mindannyiunk hozzájárulásának köszönhetően ahhoz a közösségi kultúrához adja részét, amire Chiara Lubich buzdított minket. Az evangéliumba gyökerezik, ahogy Ulrich Parzany mondta, és ágai kontinensünk életének sok területéhez jutnak el. Az a meggyőződés mozgat minket, amit Andrea Riccardi fejezett ki: Ha közösségeink jobban egymás nővérei lesznek, akkor az európai népek jobban testvérekké válnak. Ezért most szeretnénk megállni egy kicsit, hogy megfontoljuk az európaiak életének néhány aspektusát, azokat a területeket, melyekben mozgalmaink és közösségeink életszerűsége mutatkozik meg. 5 területet jelöltünk meg: a család, a gazdaság és munka, a szegények, a béke és igazságosság és a város területét. Néhány olyan távlatot, melyekben nap mint nap megfordulunk, különbözőképpen de egymást kiegészítve, Isten igéjétől vezérelve, mely lámpás az utunkon (Sal 118). Nem önmagunkat akarjuk magasztalni, de azt érezzük, hogy itt egy emberibb, igazságosabb, nyitottabb, szolidárisabb Európa kihívása forog kockán. Olyan európai humanizmust akarunk építeni, mely barátian és szolidárisan szól a világhoz. Stuttgart a különbözőségben de ugyanakkor az interdipendenciában megvalósuló egység modelljévé válhat, és nagyban hozzájárulhat Európa útjához. TÉMAKÖR: HÁZASSÁG ÉS CSALÁD Bemondó: Mariette Rausch Valamennyi mozgalmunk és közösségünk ilyen vagy olyan formában pártfogolja a házasságot és a családot. Mi több, vannak olyan mozgalmak, amelyek kimondottan a család felé irányulnak. A család, a társadalom és az egyházak alapsejtje tehát különösképpen is támogatást élvez. Ennek a hogyanja sokféleképpen történhet. Jó irányba történő változásokat gyakran a személyes beszélgetések eredményeznek a házaspárok között, vagy a családcsoportokon belül más házaspárokkal. Kezdjük azzal, hogy meghallgatjuk Maria Carla és Carlo Volpini tapasztalatát az Équipes Notre Dame mozgalomból. 35 éve házasok: elő kellett, hogy forduljanak nehézségek is ezen a hosszú közös úton. Maria Carla és Carlo Volpini 17

18 Pontosan így történt a mi esetünkben. Mégis, Péter apostol levelének gondolata volt mindig is az életünk vezérfonala: Legyetek készek mindig számot adni a bennetek lévő reményről (vö. 1 Pét 3,15). A szerelem és a lelkesedés pillanatai mellett átéltük a csalódást, a magányt, a szenvedést és a fájdalmat is. Ma mégis köszönetet tudunk mondani ezekért az utóbbiakért is, mert ezek együtt teszik lehetővé, a fájdalom és az öröm, hogy emberileg egyre jobban kiteljesedhessünk. Kis nehézséggel járt, különösen a házasságunk első éveiben, hogy férfi és női mivoltunkból adódó különbözőségeinkre úgy tekintsünk, mint amivel gazdagítjuk és kiegészítjük egymást, ne pedig úgy, mint valami akadályra. Ám Isten talán épp a legkeserűbb és legcsalódottabb pillanatokban jött segítségünkre a házaséletünkben, és képessé tett, hogy szembesülhessünk egymással, felfedezve a különbözőségünkben rejlő gazdagságot. Ajándék volt nekünk, hogy megérthettük, a találkozásunk egyedüli útja az, hogy a másik előtt az igazságban mutatkozzunk, a korlátainkkal, a képtelenségeinkkel, védekezés és félelem nélkül. Csak ez a teljes és hiteles nyitottság engedi meg, hogy mindig újként találkozzunk és szeressük egymást, és újrakezdjük a közös utunkat. Minden alkalommal ámulattal fedezzük fel, hogy az Úr vár bennünket, és mindig várja a szeretetre kimondott újabb igen -ünket. Várakozására úgy tekintünk, mint aki újból és újból meghív bennünket, hogy tudatára ébredjünk a bennünk élő reménynek túl minden csalódáson, fáradságon és nehézségen. Bemondó: Arnulf Rausch Több mozgalom is felkészít a házasságra, vagy segít a mai családoknak, hogy legyőzzék a különféle nehézségeket. Jegyestanfolyamokat szerveznek, vagy képzést tartanak házaspároknak, akik már elindultak a családi élet útján és a házasság különböző időszakait élik. Emma és Jez Barnes mindössze öt hónapja kötöttek házasságot. Miért volt fontos számotokra a házasságra előkészítő Alpha kurzus? Emma és Jez Barnes Öt pontot véstünk különösen is az emlékezetünkbe: 1) Jó, hogy különbözőek vagyunk. Nem arról van szó, hogy a másikat hasonlóbbá tegyük önmagunkhoz, hanem inkább támogassuk a másikat abban, amiben mi erősek vagyunk, és engedjük, hogy ő is segítsen nekünk a gyengeségeinkben. 2) Minden héten tegyünk szabaddá egy estét a kapcsolatunk erősítésére; olykor menjünk el együtt vacsorázni, vagy moziba, esetleg keressünk közös otthoni szórakozást. Fontos, hogy kikapcsoljuk a mobiltelefonokat és teljesen egymásért létezzünk. 3) Megtanultuk, hogy a megbocsátás az egyik leghatásosabb gyógyszer a bajainkra. A kurzus segített, hogy készek legyünk bocsánatot kérni és megbocsátani. 4) Ahhoz, hogy a szeretetünk élő maradjon, fontos, hogy megértsük a másik szeretetének nyelvezetét, azt, ahogy a másik szeretve érzi magát. Meg kell tanulnunk a szeretet nyelvének művészetet, amelyen a házastársunk beszél. 5) A kurzus alatt azt kérték, gondoljuk át, hova rangsoroljuk a házasságot. Ezeknek a prioritásoknak a kiemelésében olyan irányvonalakat találtunk, melyekre a közös életünket felépíthetjük. Bemondó: Mariette Rausch A Családakadémia 1992-ben alakult Bécsben a Schönstatt mozgalom kezdeményezésére. Az úgynevezett családtrénerek készítik fel a kurzusok résztvevőit, hogy képzettek legyenek a 18

19 házasság különböző területein, a család és a foglalkozás, a családi élet irányítása és a nevelés kérdéseiben. Eva és Erich Berger, Schönstatt: Evezz a mélyre (Lk 5,4) szavaival Krisztus buzdít bennünket, keresztény családokat, hogy úgy alakítsuk Európát, hogy tanúságot tegyünk az Ő működéséről és jelenlétéről a családjainkban. A családakadémia kétéves kurzusain általában 6-10 házaspár vesz részt. Több mint 400 házaspárt képeztünk eddig Ausztriában, Magyarországon, Németországban, Svájcban és Szlovéniában. A tanfolyamok Kentenich atyának, a Schönstatt mozgalom alapítójának és lelki atyjának a pedagógiájára épülnek. Hogyan élhetjük a hétköznapjainkat a családban és a házasságban a keresztény hitre alapozva? Hogyan teremthetünk olyan légkört otthonunkban, melyben kifejlődhet egy újszerű, intenzív élet? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni az első tanév. A második évben a házaspárok lelki fejlődést tapasztalnak a házastársukkal való kapcsolatukban, megtanulnak beszámolni a tapasztalataikról, és megerősítenek más házaspárokat. Programunkban szerepel, hogy Horvátországban akadémiát alapítsunk, ami újabb lépés a cél felé: hogy Európát hozzáértő keresztény családok formálják. Bemondó: Arnulf Rausch. Most hallgassuk meg Tóth Judit és Tóth Pál tapasztalatát Magyarországról. Arról beszélnek, hogyan lehet a család hatással a társadalomra még a totális államban is. Tóth Judit és Pál A hetvenes évek elején kerestük, hogyan lehet a kereszténységet autentikusan megélni. Azokban az időkben, hazánkban, Magyarországon nem lehetett a hitet nyíltan megvallani. Egy napon találkoztunk a Fokoláre Mozgalom tagjaival, akik a köztük levő szeretettel magukkal ragadtak. Nemsokára felfedeztük, hogy erejük egy titokból táplálkozik, melyet később mi is magunkévá tettünk. Ez a titok az elhagyott Jézus volt. Az a fájdalom, hogy a demokratikus országoktól el voltunk szigetelve, az a fájdalom, hogy nem tehettünk tanúságot hitünkről, hogy a rendőrség megfigyelés alatt tartott, a megfeszített és elhagyott Jézust fejezték ki. Ő is azt érezte, hogy el van szigetelve, el van szakítva az Atyától és Ő is azt kiáltotta, miért? Népünknek és a híveknek ez a fájdalma, melyre korábban nem találtunk választ és a szorongást váltotta ki, mostantól fogva átalakult és a szeretet forrásává vált. Nem a fájdalom, hanem Jézus személye, az elhagyott Jézusé, akit a fájdalommal azonosítottunk. Miután képesek voltunk arra, hogy felismerjük, és megtanultuk, hogy elfogadjuk Őt, megtanultuk azt is, hogy Őt szeressük, és túllépjünk a fájdalmon, szeressük azt az embert, akivel találkozunk. Tanúi voltunk annak, hogyan változott meg sokak élete: Házasságok elrendeződtek, egy lány-anyát befogadott egy család, egy fiatal kereskedő, aki becsapta árujával az embereket, megtalálta a becsületes utat és folytathatnánk. (Ez az élet a kommunista társadalomban terjedt el.) A berlini fal leomlása után, ez a fényt, amely az elhagyott Jézus iránti szeretetből gyulladt ki, és amely arra ösztönöz, hogy mindenkit szeressünk, ma úgy, mint még soha, szükséges ebben az értékek éjszakájában. A többi családdal és a közösséggel együtt folytatni akarjuk azt, hogy Isten szeretetét és fényét vigyük az emberek és a társadalom életébe. 19

20 Bemondó: Mariette Rausch A családok is békét, szolidaritást és testvériséget sugároznak a környezetükben. Így egy olyan Európa szereplői lesznek, melynek van jövője, mert mondhatnánk, egyre inkább családdá válik. Maria és Gianni Salerno Minden a családcsoportunk találkozóján kezdődött Milánóban, 2001-ben, a szeptember 11-i drámai esemény után. Az első pillanatban azt éreztük, tehetetlenek vagyunk. De nem akartuk feladni. Ahogy mély közösségben megosztottuk egymással fájdalmunkat, világossá vált, hogy ez a drámai esemény valóban a keresztre feszített és elhagyott Jézus arca, aki tőlünk kérte, hogy úgy szeressük őt, ahogy megjelent előttünk. Mi, kisgyerekes családok, mit tudtunk tenni? Kiindultunk abból, amink volt: abból a vágyból, hogy békés kapcsolatokat építsünk magunk között, a családjainkban, mindenkivel. Így születtek az ún. Béke Műhelyei: azok az alkalmak, amikor mi, családok találkozunk barátainkkal, akikkel azonosak az ideáljaink és értékeink. Ezeken a találkozókon elmélyülünk Isten igéjében, és segítjük egymást, megosztva az ebből fakadó lelki és konkrét gyümölcsöket. Kezdeményezéseket teszünk azért, hogy a béke és a testvériség üzenetét vigyük városunkba. Először 50-en kezdtük, 20 gyerekkel közöttnük. Karácsonyi képeslapokat készítettünk, gipszmintákat és galambformákat festettünk Építsük a békét felirattal. Aztán növekedni kezdett a létszám is, meg a termékeink száma is. Erősödött a szeretet és a szolidaritás lelkülete közöttünk. Többen is észrevették a kezdeményezéseinket a városban, csatlakoztak hozzánk és támogattak bennünket. Sokan változtattak a családi életükön is; a köztünk lévő szeretet került az első helyre. Legnagyobb csodálkozásunkra egy üzlethálózat a békegalamb -jainkkal ajándékozta meg alkalmazottját karácsonykor. A kezdeti fájdalomból a béke üzenete fakadt. Mindig lehet valamin változtatni. Bemondó: Arnulf Rausch A családok egymásért élve felfedezik Isten jelenlétét és Krisztus szeretetét. A kölcsönös bizalmat garantálja ez, és a készséget, hogy szembenézzenek azokkal a szükségletekkel, amikkel ezek a családok találkoznak. Így valóban lefektetik egy szilárd és a jövőre nyitott társadalom alapját, és egy emberibb Európát építenek. TÉMAKÖR: MUNKA ÉS GAZDASÁG Eva Gullo A keresztény mozgalmak és közösségek hatással vannak a munka és a gazdaság világára is. Az itt jelentkező kihívásokról és a mozgalmak adta válaszokról hallgassuk meg most Luigino Bruni professzort. 20

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben