A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről."

Átírás

1 Együtt Európáért Stuttgart, május 12 Gerhard Proß: Bevezető Stuttgart II Püspök Urak, Bíboros Urak, (elnök Úr...,) Hölgyeim és Uraim, kedves Testvéreim és Nővéreim! A szervezőbizottság nevében én is szívélyesen üdvözlöm Önöket. A rendezvény megnyitásaként íme néhány kiemelt gondolat a mai nap jelentőségéről. A Felelősök találkozója (Treffen von Verantwortlichen, TvV) Németországban, az egyházi mozgalmak találkozója 1998-as Pünkösdjén Rómában, elindította a kölcsönös kapcsolatok áramát, a kommuniót., Ez vezetett oda, hogy megkötöttük a kölcsönös szeretet szövetségét december 8-án Münchenben,, majd megrendeztük az Együtt Európáért találkozót májusában. Ott átélhettünk egy hatalmas dolgot: Láttuk, ahogy Isten egybegyűjti és egyesíti népét. Már most egybegyűjt bennünket keletről, nyugatról, északról és délről, Mi itt csak kicsiny, de látható jele vagyunk az Ő szándékának Isten egybegyűjti a népét mindenféle nyelvből és nemzetből Isten egyetlen népe van itt mindenféle egyházból és felekezetből Világosan kimondom, rögtön, a mai találkozó elején: minket Isten hívott és gyűjtött egybe.. Mint felelősök, mi megtapasztaltuk ezt! Isten egybegyűjt és egyesít, mégsem szab egyformára minket! Az elmúlt két nap során ismételten tapasztaltuk ezt, itt Stuttgartban, az Együtt az úton témában megrendezett kongresszusunkon: Isten örül a sokszínűségnek és mi is Nem tölt el félelemmel az, ami idegen és különbözik tőlünk Nem kell korlátokat állítanunk és ítélkeznünk Sokat kapunk, amikor mások adományait felfedezzük Csodálattal állunk a ragyogó sokszínűség előtt, ahogy Isten megteremtette népét. De megtapasztaltuk a korlátokat, az árkokat, a falakat és szakadásokat is, amik jelen voltak és vannak közöttünk. A megszülető közösség kezdeti tapasztalatát főként ezért kísérte köztünk a mély bűnbánat és a kiengesztelődés. Meghívásunk a különbözőségben való kiengesztelődésre szól. Isten működésében közöttünk máris felfedezzük Isten népének jövőjét. Együvé tartozás a különbözőségben és az egységben Az egyházak és mozgalmak vezetőinek együvé tartozása Papok és világiak, férfiak és nők, idősek és fiatalok együvé tartozása

2 A Jelenések könyve 5,9-ben ezt olvassuk: Új éneket énekeltek. Megtartották az anyanyelvüket, együtt mégis új éneket tudnak énekelni Isten dicsőítésére: Isten mindenekelőtt! De ez a gazdagság nem marad a templomok és a közösségek falai között! Együtt érzünk felelősséget a társadalomért, együtt egész Európáért. Egy olyan korban, amikor Európában a tehetetlenség, a sötétség, és a halál kultúrája terjed, el akarjuk vinni az evangélium tiszta fényét a társadalom különböző területeire, életre akarjuk hívni ismét Európát. Ez bontakozik ki a délelőtti előadásokból. Készek vagyunk rá, hogy a társadalomban kamatoztassuk az adományokat és a lehetőségeket, mindazt, amit csak a kaptunk. Készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk, és segítsünk. Készek vagyunk rá, hogy kivegyük részünket a szükséget szenvedők, az idősek, a gyengék vagy a fiatalok megsegítésében, városaink.gyakran hátrányos és kritikus pontjaiból. Valamit bemutatunk itt a nap folyamán. Még nem tökéletes kezdeményezések, mégiscsak a remény látható jelei. Isten hívott bennünket, ezért vagyunk itt. Isten hívott bennünket, ezért vállalunk felelősséget az értékekért, amiket az embereknek Ő adott, hogy javukra és áldásukra szolgáljon. Isten hív ma bennünket, és mondja: Kelj föl, Isten népe! Kelj föl, és vidd az evangélium fényét annak minden hatásával együtt Európa országainak társadalmába. Együtt Európáért! Keljünk föl az evangélium reményének nevében, keljünk föl az evangélium igazsága és értékei nevében! Adjuk a remény jelét ezen a találkozón! Isten dicsőségére és az emberek javára és áldására Ezért szeretnénk Istent dicsőítő énekekkel kezdeni mai rendezvényünket Albert és Andrea Frey zenekarával, majd egy imával, amit Christophe D Aloisio mond velünk. VIDEO VISSZAPILLANTÁS STUTTGART 2004 Felirat (németül és angolul): résztvevő mozgalom a különböző egyházakból - Világméretű műholdas összeköttetés Andreas: (németül) Olyan Európáról álmodom, ahol a keresztények elfogadják a kihívást, és ott, ahol élnek, meggyőződéssel és őszintén elkötelezik magukat. 2

3 Maia: (szlovákul) Meg vagyok győződve - már meg is tapasztaltam -, hogy a kultúrában és a gondolkodásban mutatkozó különbözőségek gazdagítóak kölcsönösen (gazdagsággá válnak), ha egymást tiszteletben tartjuk, minden megkülönböztetés nélkül Felirat (németül és angolul) - A Lélek Európája - Kihívások és javaslatok Chiara Lubich: (olaszul) Ezek a mozgalmak, közösségek, társulások, csoportok, saját karizmájukat követve, különböző formában valósítják meg az evangéliumi szeretetet. Mindegyikük rendkívül hasznos, sőt szükséges a lélek Európájának megteremtéséhez. Andrea Riccardi: (olaszul) A lélekből való Európa akkor kezdődik, amikor az ember Isten igéjének megnyitja a szívét, amikor visszatalál a(z Ő?) szívéhez, már többé nem magának él. Gerhard Proß: (németül) Az egységben nem elveszítjük az önazonosságot (identitásunkat), ellenkezőleg: épp a másikkal találkozva emelkedik ki még inkább, ami a sajátunk. Közös látásmód vezérel bennünket ilyenkor. Ulrich Parzany: (németül) Úgy látom: Európa közös növekedése nagy lehetőség és kihívás Isten népe számára. Chiara Lubich: (olaszul) Az egyetemes testvériség megvalósításához Jézus eszközt is ajánlott, a szeretetet: új és mély szeretetet ( ): Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket ( ) Erre a kölcsönös szeretetre nemcsak az egyének hivatottak, hanem a csoportok, mozgalmak, városok, régiók, államok is. ( ) Soha nem tűnt még ilyen sürgetően szükségesnek, hogy ugyanúgy szeressük a másik hazáját, mint a sajátunkat. Kitty: (angolul) Mi, akik összegyűltünk itt Stuttgartban, ( ) együtt akarunk dolgozni minden jó szándékú emberrel, hogy Európa a szeretet és testvériség hona legyen, hogy tudatában legyen felelősségének és nyitottnak mutatkozzék az egész világ előtt. Helmut Niklas: (németül) Érezzük-e a kihívást, hogy ezt az utat együtt folytassuk? Útját a kölcsönös bizalomnak, barátságnak, tiszteletnek és nagyrabecsülésnek; a kölcsönös szeretet szövetségének az útját ( ), az adást és viszonzást, a kölcsönös gazdagodást, egymás segítését és az életünket egymásért.. Nem érezzük, hogy erre vagyunk hivatva? Vox: Benjamin Romer: (németül), Olyan nap volt ez ma, ami, úgy gondolom elfoglalhatja a maga helyét a történelemben, még hosszú időkre. Marilisa: (olaszul) Remélem, sikerül ezt a nagy tervet megvalósítanunk. Én benne vagyok! 3

4 VISSZAPILLANTÁS A Stuttgart I. video után Herbert: Ezek a felvételek május 8-án készültek pontosan itt, a Hanns-Martin- Schleyer Csarnokban. Közös úton indultunk el ezekkel a valóságokkal a szívünkben, mi, mozgalmak és közösségek. Ővele, a köztünk lévő Feltámadottal haladunk. Ez a felhívás akkor és most szeretné felébreszteni az Európában élő keresztényeket Európáért, felébreszteni Isten népét, mely a maga sokszínűségében egybegyűlt. Sarina: Sokkal egybehangzóbb, és ezáltal még európaibb lett a közös útról tett tanúságtételünk. Bekapcsolódott több anglikán és ortodox mozgalom, számos európai ország több mint 50 keresztény közössége : Albániából, Fehéroroszországból, Ausztriából, Hollandiából, Luxemburgból, Spanyolországból, Svájcból, és Szlovákiából. Az általános hitetlenkedés európai légkörében új módon nyilvánították ki, hogy mennyire a szívükön viselik Európa sorsát. Herbert Ez a közös út nem volt derűs és idilli. Utazni kellett, hogy megismerjük egymást. A találkozás azt igényelte, hogy olykor kockáztatva készek legyünk találkozni a másikkal, teret engedjünk neki, és ismét ráhangolódjunk az Istennel való találkozásra és saját karizmánkra. Ezt tapasztaltam Budapesten, Brüsszelben, vagy felejthetetlen módon Versailles-ban a Fondacio -hoz tartozó barátainkkal. Ugyanezt tapasztalták sokan a különböző városokban Németországban és Európában: a vendéglátás arra jó hogy megosszuk egymással az Istennel megélt történetünket. Így ismerjük fel a testvért a másikban, éppen hogy a különbözőségeivel együtt, legyőzve a kölcsönös meg nem értéseket. És ezeknek a találkozásoknak köszönhetően egy kreatív és termékeny egység kezd beérni; olyan egység, mely kihat a társadalom különböző területeire, például a családra és a városra is. Sarina: Magával ragadott ez a tapasztalat bennünket, fiatalokat is. Megtettük az első lépéseket egymás felé. Például az FCJG (Freie Christliche Jugend Gemeinde Lüdenscheid) fiataljai ellátogattak a Schönstatthoz. Ezzel legyőztük az előítéleteket és a félelmeket, elkezdtük kölcsönösen megismerni, tisztelni egymást, és csodálatos pillanatokat töltöttünk együtt. De főként meggyőződtünk arról, hogy nagyon sokféle és előre nem is sejtett utakon járva juthatunk el Jézushoz, és erre a közösségre. Herbert: Az elmúlt három év alatt egyre sűrűbb háló szövődött a mozgalmak között Európában, és ez megváltoztatta a bizalmatlanság és a kétkedés légkörét. Például a közép-európai országokat tekintve: néhány lengyelországi, magyar és szlovákiai találkozás alkalmával megfigyeltem, micsoda érzékenységgel fogadják a közelmúlt európai történelmét figyelembe véve ezt a közösségi tapasztalatot a keresztény mozgalmak között. Sokan a remény jeleit, népük újraébredését is látják a keresztény közösségek előrehaladásában. Úgy tűnik, mintha itt megtalálható lenne a kapocs a szabadság és az egyenlőség eszméihez, melyek mélyen meghatározták a kontinensünk szívében végbemenő 1989/90-es békés forradalmakat. Sarina: Közösségi tapasztalatunk kezdettől fogva a kölcsönös szeretet szövetségén alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem zárkózunk be saját magunkba, hanem teret engedünk, megnyílunk a köztünk lévő Jézusnak. A Jézusnak kimondott igen, a 4

5 köztünk megvalósuló közösségre kimondott igenünk képessé tett bennünket arra, hogy igent mondjunk Európára. És ezt az igenünket szeretnénk kimondani itt és most mi is, teljesen új módon. Igent az Istennel való közösségre és a köztünk megvalósuló közösségre, igent a közös tanúságtételünkre Európában és Európáért. ULRICH PARZANY előadása Kihez menjünk? Hová menjünk? Ezt a kérdést tesszük fel személyes életünkre vonatkozóan, és ezt kérdezzük Európával kapcsolatban is, mert a válasz ma már nem magától értetődő. Európa jövőjéért folyik a harc, és az út gyakran heves vita tárgya. A mi válaszunk, keresztényeké, egyedül Jézus Krisztusban gyökerezhet, és Hozzá vezet. Abban a nehéz és kritikus pillanatban, amikor a tömeg elfordult Jézustól, ő azt kérdezte tanítványaitól: Ti is el akartok menni? Nehéz kérdés volt ez az akkori közhangulat közepette, amikor az emberek többsége otthagyta Jézust. Simon Péter így felelt: "Uram, kihez menjünk? Neked Örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje (Jn 6,67-69). A hit merészsége ami azt jelenti, hogy bizalommal alkalmazzuk Jézus Krisztus szavait a mindennapi élet gyakorlatára, ez segítette a tanítványokat, hogy Jézusban felismerjék életük Istentől jövő kulcsfiguráját. Ő minden ember, sőt az egész emberi közösség sikeres életének kulcsa. A tanítványokat a bizalomra épülő elkötelezettség vezette el ahhoz a meggyőződéshez, amely akkor sem inog meg, ha a többség más utat választ. Jézus Krisztus Evangéliuma minden emberhez szól, és arra hív, hogy Krisztus követésével személyesen is válaszoljunk rá. Az Evangélium az egyéni méltóság sérthetetlenségének tartós garanciája, olyan pozitív erő, mely semmilyen közösségi intézmény javára - sem az állam, sem a nép, semmilyen párt vagy más intézmény oltárán - nem engedi feláldozni az emberi méltóságot. Ugyanakkor Jézus Krisztus a Szentlélek által saját testében, Isten népének közösségében egyesíti minden követőjét. Ha az Egyházak és keresztény közösségek csak arra korlátozódnak, hogy az individualizmus által széttöredezett társadalom tükörképei legyenek, akkor elveszítik a Jézus által tanítványainak szánt funkciójukat, hogy a föld sója legyenek. Európában sok helyütt a különböző felekezetű egyházak közötti kapcsolat még előítéletektől és diszkriminációtól terhes. Nem tudjuk Európát és a világot szolgálni, ha mindenki csak a saját útjára figyel és a saját érdekeit követi. Valóban oly nagy, annyira erős és fontos számunkra Jézus és a közösség iránti szeretetünk, hogy a tanításbeli és a hétköznapi gyakorlat különbözőségeivel szemben abszolút elsőbbséget adunk neki? Tudjuk, hogy az emberekben - ha valamikor létezett - alábbhagyott az Európa iránti lelkesedés. Helyébe a kétely, sőt néha a félelem lépett, hogy hátrányt szenvedhetnek. Ebben a kritikus helyzetben nekünk keresztényeknek fel kell tennünk a kérdést, hogy Krisztushoz tartozásunk valóban erősebb-e a bennünket egymástól elválasztó erőknél, amelyeket a gazdasági, etnikai, kulturális és felekezetbeli különbözőségek csak tovább fokoznak. Mozgalmaink hozzájárulhatnak, és hozzá kell járulniuk, hogy Európa lelki megújulása a magánéletünkben és a nyilvános életben egyaránt megélt és hírül adott Evangéliumon alapuljon. Igen, meg vagyok róla győződve, hogy mi keresztények azzal tehetünk legtöbbet a hívő Európáért, ha szeretettel, hitelesen, világosan és vonzón hirdetjük a keresztre feszített, feltámadt és eljövendő Urunk Jézus Krisztus Evangéliumát. 5

6 Minden európainak adósa vagyunk a jézusi Evangéliummal. Ettől függ az ember üdvössége és jóléte. Kihez mennénk? Nyolcvan évvel ezelőtt egy indiai keresztény, Sadhu Sundar Singh átutazott Európán. Utazásáról készült feljegyzéseiben keserűen jegyzi meg, hogy Európában Krisztus nélküli keresztényekkel találkozott. Olyan keresztényekkel, akik talán tudnak valamit Krisztusról sajnos ma ez is egyre kevésbé jellemző -, de nem ismerik Őt. Ismerni Őt azt jelenti, hogy bízunk igéjében és a mindennapjainkban Vele és tanítványaival közösségben haladunk előre. Singh azt írja: a Kereszténység Krisztus. Ha a keresztények a keresztre feszített és feltámadt Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatból megújulnak, ezzel a kereszténység a lehető legnagyobb szolgálatot teszi a mai Európának. Korunk áramlatai ide-oda rángatnak. Mi azonban nyugodtan és derűs bizalommal az apostolok szavaival ellenállunk nekik: "Uram, kihez menjünk? Neked Örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje (Jn 6,67-69). Ezt Európának tudnia kell. NICKY GUMBEL előadása Pál apostol azt mondta: Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, azután a görögnek (Róm 1,16). Európai vagyok. Édesapám német volt, Stuttgartban született. Édesanyám Skóciában élt és az Egyesült Királyságban született. A szüleim nem jártak templomba. Apám zsidó és agnosztikus volt. Édesanyám anglikán, de nem gyakorolta a vallását. Tehát nem részesültem keresztény nevelésben. Amikor azonban egyetemista lettem, találkoztam egy csoporttal, akik igazán hittek Jézusban. Ezért elhatároztam, hogy mélyen áttanulmányozom a kereszténységet. A könyvespolcomon akadt véletlenül egy Biblia, teljesen belepte a por. Egyik este a kezembe vettem, és elkezdtem olvasni. Végigolvastam Máté, Márk és Lukács evangéliumát, Jánosét pedig félig. Aztán elaludtam. Amikor felébredtem, befejeztem János evangéliumát, majd az Apostolok Cselekedeteivel, a Rómaiakhoz és a Korintusiakhoz írt levelekkel folytattam. Teljesen magával ragadott, amit olvastam. Amikor befejeztem az Újszövetséget, azt a következtetést vontam le, hogy igaznak kell lennie. Azonnal nagy rajongással fordultam Jézus felé. Amikor pedig megtapasztaltam az életemben az Evangélium erejét, nagy vágyat éreztem, hogy másokkal is megismertessem Jézust. Tovább akartam adni, hogy Jézus meghalt és új életre támadt a bűneimért, és én ma kapcsolatba léphetek vele. Ezért nagyon lelkes voltam, amikor felfedeztem, mekkora ajándék az Alpha kurzus. Ma az evangélium hirdetésének egyik módja (természetesen nem egyedüli), az Alpha kurzus. Úgy tartom, hogy felfedeztem, hisz nem én találtam ki ben kezdődött és sokakat magával ragadott mintegy egy millió ember munkálkodik elkötelezetten az egész világon az Alpha vezetésében. A plébániai közösségünkben bontakozott ki és ma már templomban működik az egész világon. 6

7 Az Alpha egy mód arra, hogy a Szentlélek ereje által Jézus Krisztuson keresztül élő kapcsolatot tapasztalhassunk meg Istennel. Gyakorlati útmutatást nyújt a keresztény hithez. Elsősorban azokat szólítja meg, akik nem tartják magukat kereszténynek és az egyházhoz tartozónak. Az Alpha mindenféle felekezetű egyházban működik (a katolikus, ortodox, evangélikus, baptista, metodista és anglikán egyházban). A kurzus arra összpontosít, ami egyesít bennünket, keresztényeket Jézus Krisztus személyére. Mert sokkal több az, ami egyesít, mint ami szétválaszt. Éppen ez az, ami annyira lelkesítő a mai eseményben is. Nagyszerű látni a különböző felekezetek vezetőit, akik itt egybegyűltek egy közös cél érdekében. Látni, hogy Jézust újból tisztelik Európában, különösen a fiatalok körében. Az Alpha kurzushoz tartozók 75 százaléka év közötti N o. of guests Età Ma a fiatalok az egész világon, beleértve az európaiakat is, azt kérdezik maguktól: Létezik az életben valami több? Keresnek valamit ezen az anyagi világon kívül: a transzcendenciát, az élet célját és a közösséget. Ez a keresés mintegy 10 millió embert vezetett arra, hogy a világ 168 országában részt vegyen az Alpha kurzusán. Számomra nem létezik annál meghatóbb, mint látni azt, hogy megváltozik az emberek élete, ahogy Jézus Krisztuson keresztül megtapasztalják az Istennel való egységet. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy példát: Paul Cowley sok nehézségel küzdött az életében. Egy Machester közeli, problémákkal teli városban nőtt fel, börtönben is ült, több kapcsolata rosszul végződött, és volt egy fia, akit 12 éve nem látott. Aztán eljött a templomunkba egy Alpha kurzusra. Megtalálta a hitét Jézus Krisztusban, és az élete teljesen megváltozott. Paul aztán bevitte az Alpha kurzust a börtönökbe. Az Alpha eljutott az Egyesült Királyság börtöneinek nyolcvan százalékába, de Európa és a világ más börtöneibe is. Paul elindított egy szervezetet, mely a börtönből kikerültek gondját viseli az Egyesült Királyságban és az egész világon. Az evangélium megváltoztatta az életét, és rajta keresztül sokak élete átalakult, ahogy kapcsolatba kerültek Jézus Krisztussal. Pault pappá szentelték az anglikán egyházban. A társadalom megújulásáért dolgozik országában; az AIDS betegekkel, a hajléktalanokkal és London hátrányos helyzetű negyedeiben. Kiengesztelődött a fiával, aki szintén az Alpha egyik vezetője ma. Age 7

8 Íme, tehát Európában egy evangéliumra nyitott ember: az evangéliumi üzenet nem csak a saját életét változtatta meg, hanem a családjáét és a körülötte lévő társadalmat is. Hatással van a börtönök foglyaira, a hajléktalanokra, a bűncselekmények számára és a családi életre. Szent Pál azt mondta a Rómaiaknak írt levélben: Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, azután a görögnek. Hisszük, hogy Isten, mint új Pálokat arra hív minket, hogy veletek együtt tovább hirdessük az Evangéliumot, és így megláthassuk Európa újraevangelizálódását és a társadalom átalakulását. ANDREA RICCARDI: Milyen jövő vár ránk? Mindenekelőtt köszönet azért, hogy ismét és ilyen sokan itt lehetünk az Együtt Európáért 2004-es rendezvény után, hogy elmondjuk: érdekel bennünket ez az Európa, mi több, ez életünk horizontja. E találkozáshoz való hűséget egy nagy személyiségnek is köszönhetjük, barátunknak, Chiara Lubichnak, aki állhatatosan szerette volna ezt az újbóli találkozást. Chiara, születése szerint olasz, De Gasperi városában, de a német világ kapujában Trentóban látta meg a napvilágot és fiatalon átélte az európaiak közti háború tragédiáját. Bombák között érlelődött ki egy kontinens keresztény reménye, Mozgalmának karizmája, az egység. Köszönjük, Chiara! Egy egész nemzedék, II. János Pálé, mely egyben Chiara nemzedéke is, megismerte az európaiak közötti háború borzalmát, a gyűlöletet franciák és németek között, a bombázásokat, a koncentrációs és haláltáborokat. A XX. században az európaiak közti háború kétszer is világháborúba torkollott, magával ragadva az egész világot. Az európaiak azt hitték, hogy majd új rendet fognak teremteni egymás fölött. Ez volt a nacionalizmus őrültsége. A háború után eljött az újjáépítés ideje. A világháború bemutatta a rossz apokaliptikus poklát: Auschwitz, mely gyermekek, nők és férfiak millióinak életét oltotta ki, akiknek egyetlen vétke az volt, hogy Levinek vagy Coennek hívták őket, hogy zsidók, cigányok, vagy szlávok voltak. Ezután a szakadék után visszatérhettünk-e korábbi életünkhöz, harcolhattunk-e egymás ellen tovább, ahogy azt korábban tettük? A ti gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek mondja Izajás próféta (59,2). Be kellett temetni a szakadékot! Az auschwitzi szakadékból indult el az a konstruktív építési folyamat, mely 1957-ben elvezetett a Római Szerződéshez, majd az azt követő lépéseken keresztül egészen az Európai Unióig. De Közép-Kelet Európa le lett amputálva amit elnyelt a kommunista rendszer. Sokan beletörődtek. Csak 1978-ban egy püspök, egy lengyel, a katolikus és az európai szellemet megtestesítő II. János Pál kiáltotta fennhangon, hogy Európa nem lélegezhet fél tüdővel. Európa természetellenes volt és beteg. Majd elérkezett 1989, az egyik legnagyobb forradalom, mely az emberek intelligenciájának és Isten ajándékának köszönhetően vérontás nélkül ment végbe. Az a nem kiontott vér azt kéri, azt követeli, hogy se ma és soha ne létezzen a bosszú lelkülete. Akkor sem, ha az emberek gyengék voltak, akkor sem, ha az tűnne az igazságosnak. Egy ilyen rendkívüli forradalom a béke ajándéka egész Európa számára. 8

9 Néhány napon belül megváltozott Európa. Emlékszem Enver Hodzsa Albániájára, ahol a rendőrség még az eget is lezárta és tilos volt imádkozni. És hogy ne emlékeznénk a lelki újjáépítésre, melyet egy nagy püspök, Anastasiosz, az albán ortodox egyház feje hajtott végre, akit nagy megtiszteltetés számomra, hogy barátomnak tekinthetek. Anastasiosz, aki most itt van közöttünk, és a liturgiára épülő ortodox szellemet képviseli, nem hátrál meg az emberekkel való találkozásában. Ha az európai keletnek szüksége van a nyugatra, a mi nyugatunknak szüksége van a keletre, a katolikusra, de ugyanúgy a görög, orosz, szláv, román ortodox szellemre is. Vajon nem ezt mutatja nyugaton otthonainkban és templomainkban az ikon elterjedése? Azt kérdezem magamtól: mi, európaiak, annak a földnek a gyermekei, ahol a második évezred kezdetén, majd az 1600-as években Róma és Konstantinápoly keresztényei egymástól elszakadtak vajon lemondhatunk-e az azok között felépülő egység álmáról akikért Jézus így imádkozott: Legyenek mindnyájan egy? Emlékszem micsoda örömet jelentett, amikor tizennégy éves voltam és 1964-ben VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka találkoztak. Akkor történt valami! A történelem szele most talán visszafelé fúj? Kasper bíboros, az ökumenikus találkozók nagy előmozdítója, meghatottan emlékszik vissza Augsburgra. Emlékszik Huber püspök is. Akkor most merre fúj a szél? Ha közösségeink jobban egymás nővérei lesznek, akkor az európai népek jobban testvérekké válnak. A keresztények közötti egységnek kell az embereket testvérré formáló mindennapi együttműködésnek és az egymással összehozó közös imának édesanyjává válnia. Ez az egyesült Európa összetartó ereje. Huszonöt országban vagyunk jelen: ez az egységben és a különbözőségben élő emberek tág horizontja. Békében és szabadságban élünk, megvannak a szükséges gazdasági erőforrásaink, hogy országaink, a fiatal nemzedékek számára egy szép jövőről álmodhassunk. Álmodhatunk! Szabadok vagyunk, hogy megtegyük. A szabadság nagy ajándék. A szabadságot megszenvedtük. De Clérmont lelkész a református egyházzal és a családjával együtt visszaemlékezik a katolikus föld református kisebbségeinek nehéz történetére: Isten igéjének és a szabadság elsődlegességének értékes tapasztalata ez. Atyáink megfizettek a szabadságért. Gondolok itt a Buchenwaldban megölt Paul Schneider lelkészre, Bonhoeffer szabadság iránti szeretetére, keresztények százaira, katolikusokra és evangélikusokra egyaránt, akiket szovjet földön és Kelet-Európában öltek meg. A szabadság olyan örökség, melyet felelősséggel fel kell vállalni, nem pedig élvezeti cikk, amit el lehet herdálni. Emlékeztek Szent Pálra? Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak (Gal 5,13). Így ír az első században az európaiak és a Földközi-tengert övező népek nagy apostola. Mit kezdjünk a szabadságunkkal? Valaki azon panaszkodik, hogy korunkban hiányoznak azok a távlatok, amelyekért az ember az életét áldozhatná. Hiányoznak a világos célok és a próféták. Ez nem igaz!. Talán nem látjuk őket, mert lesütött szemmel járunk. Az evangéliumban van egy meggörnyedt asszony, aki nem tudott kiegyenesedni. Jézus meglátta és meggyógyította: ő kiegyenesedett és dicsőítette az Istent (Lk 13,10). Gyakran azért nem látszanak a távlatok, mert rágörnyedünk a mindennapi életünkre, önmagunkra, a 9

10 legközelebbiek világára. Hagynunk kell, hogy meggyógyítsanak minket és fölegyenesedjünk, hogy végre lássunk! Ha végignézek az itt egybegyűlteken, máris távlatokat látok: az egységben élő európai emberek távlatát! Az egyesült Európát: ahol európaiként vagyunk németek, franciák, olaszok, spanyolok, osztrákok, lengyelek, románok, britek Bocsássanak meg, akiket nem említettem. Ha az intézmények merevek, ha késedelmesek az eljárások, ha a politikusok határozatlanok, ha a problémák miatt egyik csoport a másikra hárítja a felelősséget, akkor nekünk, európai keresztényeknek kell bátran megteremtenünk a közös európai érzületet a szívekben és az elmékben. Azt mondjuk: hiányoznak a próféták. Talán nem nekünk kell prófétai népnek lennünk? Akkor leszünk prófétaiak, ha Isten igéjével oltjuk szomjunkat és nem a nagyhangú, üres vitafórumok fecsegéseivel. Aki az igét hallgatja, élhet prófétaként. Kedves barátaim, prófétai jelentése van annak, hogy együtt vagyunk európai keresztények Európáért. A prófétai nép azt is jelenti, hogy teremteni tudunk egy olyan közös, egyesítő érzületet, mely keresztény és nem keresztény, hívő és nem hívő európai honfitársunk között élettel teli áramlattá tud válni,. Talán nem kellene mozgalmaink feladataihoz és szolgálatához hozzácsatolni ezt a döntő európai próféciát? Vajon nem kellene-e prófétai módon európai keresztényeknek éreznünk magunkat? Nem kellene-e prófétai népnek lennünk? Voltak prófétáink. Roger Schutz fáradhatatlanul járta Európát. Megimádkoztatta és egybegyűjtötte a kelet és nyugat-európai fiatalokat: Roger testvér, svájci evangélikus, aki nagyon szerette a katolikusokat, az ortodoxok barátja volt, az imát tartotta az egység gyökerének. Ki ölti fel prófétai palástját? Talán túl szerények lettek az álmaink. Bezárkózunk csoportjaink biztonságot nyújtó identitásába? Ezek nagyon szép identitások, az én identitásom. El kell mélyítenünk és meg kell őriznünk őket. De mindannyiunknak fel kell öltenünk a prófétai palástot, és egyetlen népét kell alkotnunk az európai keresztényekből. Egy különböző hagyományokban, karizmákkal, lelkiségekkel, egyházakban élő, de olyan prófétai népet kell alkotnunk, melyben mindannyian egy közös sorsban tudjuk mozgósítani az európaiakat. Közös a sorsunk. Ezt meggyőződésként, távlatként, mint egy új szenvedélyt kell átadnunk európai honfitársainknak Milyen jövő vár ránk, németekre, belgákra, hollandokra, magyarokra, portugálokra és más európaiakra egy közös európai cél nélkül, milyen lesz a jövő nagy találkozása a nagyrészt ázsiai kultúrákkal és néptömegekkel? Európa nem a világ közepe, és a holnap történelme a miénktől eltérő nagy világoké lesz. Ezt nem azért mondom, mintha a civilizációk ütközését várnám. De nem a mi világképünké a jövő. Európaiaknak kell lennünk! Mi a szabadság, a hit, a szolidaritás, a kultúra, a humanizmus nemes értékeivel rendelkezünk, melyek fontosak a világ jövője szempontjából. Nem veszhetünk el, mert korunk humanizmusának fontos része veszne el. Ám megosztottan szétforgácsolódunk, és elveszítjük azt, aminek a hordozói vagyunk. Ha félünk elveszíteni nemzeti világunkat, az lefékezi az egyesülést. De idővel elveszítjük nemzeti világunk gazdagságát is, mely először csak peremre szorul, később pedig ostromlott gettóvá válik. Ha viszont a különbözőségekben egyesült európaiakká válunk, akkor korunk nemes, szilárd emberi ereje, a humanizmus forrása leszünk. 10

11 Növelnünk kell az Európa iránti szenvedélyes szeretetünket, a népeink közötti egyesítő erőt. Ez nem egy általános szenvedély. Hivatássá lesz európainak lenni a világban! Korunkban kevesen is (és mi nem vagyunk kevesen!) meghatározhatják a jövőt. Ha a terrorizmussal szeptember 11-én kevesen fel tudták zaklatni az egész világot és halált hintettek, az egyesült Európa álmával legyünk kevesen vagy sokan -, sok európainak békét és távlatokat nyithatunk. Ezt jelenti az európai humanizmus, képes békét teremteni! Ennek a humanizmusnak a szíve lehet a keresztény ember. Aki szereti az Evangéliumot, szereti az embert. Így szól egy régi keresztény írás: Csak akkor legyetek elégedettek, ha szeretettel tekintetek testvéretekre. A keresztény humanizmus öröme és ereje abban áll, hogy szeretettel tekintünk a testvérre. Ezért kell kérnünk, hogy Európában növekedjen az igazságosság: meg kell szűnnie a nagy szegénységnek, ennek a gyalázatnak. Igazságosságot kell kérnünk az életnek, amikor az túl gyenge: a születendők, a gyermekek, a betegek és az idősek életének. Az európai humanizmus nem csak azoké, akik egészségesek és pénzük van. Az egyesült Európa azt az Európát is jelenti, mely nem különül el, nem távolodik el a legkisebbjeitől, nem távolodik el a gyenge és születendő élettől, az időseitől, a szegényeitől. Szeretettel kell tekintenünk ezekre az elesettekre. Ezt nem egyszerűen csak kérnünk kell, hanem nap mint nap meg kell élnünk a szeretet elkötelezettségét. Hogyan örülhetnénk, amikor a nagy szomszéd rosszul van? A nagy szomszéd Afrika, a Szaharától délre eső övezet óta nem növekedett, hanem talán csökkent az európaiak Afrika iránti érdeklődése. Megfordult talán a politika? Számunkra, keresztények számára, Európa nem élhet egyedül csak önmagának. Van egy nagy szomszédunk: Afrika, a háborúk Afrikája (a még mindig megoldatlan konfliktusokkal, mint pl. Darfurban). A 30 millió HIV fertőzött Afrikája (a világon élő 42 millióból). Afrika, ahol a lakosság több mint kétharmada ki van zárva a jólétből. Mi, mint Európa, akkor leszünk egy, és akkor leszünk majd boldogok, ha figyelmet fordítunk Afrikára. Afrikának közös a sorsa a miénkkel: vagy együtt élünk, vagy együtt veszünk el. A második világháború után egy nagy afrikai és nagy keresztény, a szenegáli Senghor, felrajzolta az Eurafrika távlatát: Európa és Afrika együtt. Európának olyan mértékben erősödik az egysége, amilyen mértékben együtt tud élni Afrikával. A mai rendezvény után az európai országokban az Együtt Európáért a szeretet és találékonyság mozgalmává kell, hogy váljon, hogy Európa Afrikára tekintsen, hogy lelkét humanizmussal táplálja, hogy az egység iránti szenvedély elsöpörje a ridegséget és a határokat. Kedves barátaim, az Együtt Európáért nem egy szép rendezvény, hanem a sors kifejeződése, mely nekünk, keresztényeknek a hivatásunkat jelenti, európai honfitársainknak remény, az egész világ számára pedig ajándék lehet. A történelemnek mély áramlatáról van szó. Végül magával ragadó és vonzó lesz ez az áramlat. 11

12 CHIARA LUBICH: A közösségi kultúráért Stuttgart, május 12. Chiara Lubich: Per una cultura di comunione A közösségi kultúráért Kedves Barátaim, Testvéreim és Nővéreim! A témánk címe magával ragadó. Különleges ez a téma, éppen nekünk való, akik újabb és újabb problémákba merülünk. Ha szemügyre vesszük a mai világot, látjuk, hogy az valóban olyan, amilyennek XVI. Benedek pápa még bíborosként leírta. Így fejezte ki magát: Hányféle tanítás szelét hozták az utóbbi évtizedek ( ): a marxizmustól a liberalizmusig, egészen a szabadosságig; a kollektivizmustól a radikális individualizmusig; az ateizmustól a ködös vallási miszticizmusig; az agnoszticizmustól a szinkretizmusig, és még folytathatnánk 1. Isten - elsősorban nekünk, európaiaknak - már nem az, akit megszólítunk, akitől választ várunk problémáinkra és a szívünkben hordott kérdésekre. Aggodalommal állapíthatjuk meg, hogy egyre kevésbé szolgálnak példaként a keresztény értékek, és az emberek elég ritkán vallják magukat kereszténynek. Tehát olyan világban élünk, amelyikből úgymond hiányzik Isten, és ahol az Evangéliumot már nem tekintik vonatkoztatási alapnak. A legfőbb keresztény ünnepeknek is még fennmaradt ugyan a nevük, de egyre inkább elveszítik vallásos jelentésüket. Manapság az etika képtelen lépést tartani a tudományos és technológiai felfedezések gyors és korlátlan fejlődésével. Így szakadék keletkezik a tudomány és a bölcsesség között, az értelem és a szív között, mint például az atombomba vagy a génmanipulációk esetében, ahol az emberiség azt kockáztatja, hogy elveszti az ellenőrzését felettük. Emiatt, meg más okokból is fájdalmasan igazolódik a XX. századbeli spanyol filozófus, Maria Zambrano panasza: olyan sötét éjszakát élünk most, amilyenben még soha nem volt részünk 2. Ám Isten nem hiányzik a történelemből. Új élet pezsdül sok helyen a mai világban egy új kultúra, egy közösségi kultúra megteremtéséért. Tanui lehetünk, ahogy a Szentlélek nagylelkűen megajándékozta.az emberiség családját sokféle karizmával, éppen a mi korunkban, s ezekből mozgalmak, lelkiségi áramlatok, új közösségek, új művek születtek. 1 Joseph Ratzinger bíboros homíliája a pro eligendo romano pontefice szentmisén, április Vö. Maria Zambrano, Persona e democrazia, Milano 2000, 2. o. 12

13 Minden mozgalom, közösség és mű egyben válasz a világot uraló kulturális éjszakára. A Szentlélektől születő fényt áraszt, így felel erre a sötétségre, és szövi a testvériség hálóit. Ezeket a hálókat, jobban mit valaha, ki kell terjeszteni, és kialakítani belőlük az egyetemes testvériség hálóját a kölcsönös szeretetben. II. János Pál pápa is kiemelte: Segíteni kell a közösségi lelkiség kialakulását 3, és rámutatott a vezérlő csillagra, a keresztre feszített Jézusra, aki elvezet az egységhez. Ezt mondja: Sohasem leszünk képesek kifürkészni ennek a misztériumnak mérhetetlen mélységét ( ). Jézus kiáltását: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? (Mk 15,34). Majd így magyarázza: Atyjától elhagyatva ( ) ráhagyatkozik az Atyára 4 Erről a misztériumról írta I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka a következőket: Jézus, a megtestesült Ige megtette a legnagyobb távolságot, melyet az elveszett emberiség megtehetett. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 5 Az elmúlt századokban az elhagyott Jézusra irányította a keresztények figyelmét néhány nagy misztikus, és az elmúlt évtizedekben több egyház néhány teológusa is. Ezt mondja Hermann Bezzel evangélikus teológus: Ez az Istentől való elhagyatottság ( ) örömmé változtatta nyomorúságomat, hogy olyan messze vagyok Istentől: a világ kiengesztelődött Istennel, az idegen ország hazámmá lett, a sivatag zöldellő völgyé, és a messzeség Istentől közelséggé változott 6. Pontosan ezt, az elhagyottság kiáltását szeretnénk felajánlani ma mindenkinek. Talán nem borult sűrű homály Jézusra a kilencedik órában, mely végtelenül túlszárnyalta minden fogalmunkat a sötétségről? Vajon nem Őhozzá hasonlítanak-e az éhezők, a kétségbeesettek, a szomorúak, a csalódottak? Nem Őrá emlékeztet minden fájdalmas megosztottság a testvérek, az egyházak, és az ellentétes ideológiát vallók között? Nem Jézusra hasonlít az emberiség sok sebe, az elhagyott Jézusra, aki mint Szent Pál mondja bűnné lett értünk? Életünk folyamán mi is mindnyájan átélünk az övéhez legalább kicsit hasonló fájdalmakat. Ki ne érezné valamiképp az Istentől való elszakadást, amikor sötétség árasztja el a lelkét? Ki nem élt még át kétségeket, határozatlanságot, zaklatottságot, mint Jézus, aki a kereszten kételkedett, tétovázott, és azt kérdezte, miért?. Amikor szenvedünk, és átéljük ezeket a fájdalmakat, Őrá emlékezzünk, aki mindezt magára vette: szinte Ő van jelen, az Ő fájdalmában részesedünk. Tegyünk úgy, mint Jézus, aki nem maradt ott megkövülten, hanem ahhoz a kiáltáshoz még hozzáfűzte: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23,46), és újra ráhagyatkozott az Atyára. 3 II. János Pál, Az új évezred kezdetén, U.o. 25. és Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka: Gloria a Dio per ogni cosa, Qiqajon, Comunitá di Bose, Magnano o. 6 Hermann Bezzel, Die Wort am Kreuz, Verlag Ernst Franz, Metzingen/Württ

14 Hozzá hasonlóan mi is túlléphetünk a fájdalmon, és legyőzhetjük a megpróbáltatást azzal, hogy kimondjuk: Szeretlek, elhagyott Jézus, téged szeretlek ebben, ez a fájdalom rád emlékeztet, a te megnyilvánulásod, a te arcod. És ha a következő pillanatban tovább szeretjük a testvéreinket, és azt tesszük, amit Isten akar, a legtöbbször megtapasztaljuk, hogy a fájdalom egy isteni alkímia által örömmé változik. Ugyanis az elhagyott Jézus iránti szeretetünkből fakadóan kibontakoznak lelkünkben a Szentlélek ajándékai. Így az éjszaka számunkra is csak átmenet lesz, és a feltámadás fénye ragyog be minket. Tanui leszünk egy új kultúra, egy közösségi kultúra születésének. Azokban a kis közösségekben is, ahol élünk - a családban, a hivatalban, az üzemben, az iskolában, a központjainkban - találkozhatunk kisebb vagy nagyobb széthúzással. Ezekben a fájdalmakban is az Ő arcát fedezhetjük fel, legyőzhetjük magunkban a fájdalmat, és azon lehetünk, hogy helyreállítsuk a testvériséget a többiekkel. Ugyanígy a nagyobb megosztottságok esetében, amik az egyházak között is fennállnak: azért kell dolgoznunk, hogy helyreállítsuk a teljes és látható közösséget. És a különféle mozgalmak, csoportok között is, mindenütt. Megtapasztaljuk majd, hogy az elhagyott Jézus, ha szeretjük Őt, mindig az egység kulcsa lesz: Őbenne megtaláljuk a belső indíttatást és erőt ahhoz, hogy ne meneküljünk az ilyen bajok elől, hanem gyógyítsuk személyes és közösségi hozzájárulásunkkal. A közösségi kultúra útját és modelljét a keresztre feszített és elhagyott Jézusban találjuk. Olykor azt gondolják, hogy az evangélium nem oldja meg az emberi problémákat, hanem kizárólag a vallásos értelemben vett Isten országát hozza el. Pedig nem így van. Minden keresztény másik Krisztusként, az Ő misztikus testének tagjaként adhatja sajátos hozzájárulását a közösségi kultúrához az élet legkülönfélébb területein: a tudomány, a művészet, a politika, a kommunikáció terén, és még folytathatnánk a sort. Hatásosabban teheti mindezt, ha együtt dolgozik más, Krisztus nevében egyesült emberekkel. Így a világban megszületik és elterjed az, amit a Feltámadás kultúrájának nevezhetünk: a Feltámadott, az új Ember kultúrája, és Őbenne az új emberiség kultúrája. Hogyan terjeszthető el ez a kultúra a társadalomban, ott, ahol én élek? Mit tehetek érte? A gazdaság területén például: azok körében, akik az evangéliumot élik, spontán módon megteremthetjük az anyagi javak közösségét az első keresztények példájára, akikről azt írták, hogy nem akadt köztük szűkölködő (ApCsel 4,34). A vállalatokon belül meg lehet próbálni gyakorlattá váltani a kölcsönös szeretet parancsát minden szinten, és törekedni arra, hogy Jézus jelen legyen közöttünk, ahogy az evangéliumban megígérte: Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20). Amikor a gazdaság világának gyeplőjét majd Krisztus veszi kézbe és ez lassanként megvalósul, ahogy megsokszorozódik azok száma, akik magukat bölcsen az Ő rendelkezésére bocsátják, akkor reménykedhetünk majd, hogy kivirágzik az igazságosság, és tanúi lehetünk a javak igazságos szétosztásának, melyre a világ oly sok részén sürgősen szükség lenne. 14

15 Az éhezőket jóllakatta, a gazdagokat pedig elbocsátotta üres kézzel (Lk 1,53). Erre a társadalmi forradalomra vagyunk meghívva. A kommunikáció terén az isteni gondviselés jelének tekintettük mindig a hatékony tömegkommunikációs eszközök látható fejlődését, melyek elősegítik az emberiség családjának egységét. Ugyanakkor nyilvánvaló és a tényekből világosan kitűnik hogy ezek az eszközök önmagukban nem elegendőek, hogy egyesítsék a népeket és az embereket, és növeljék az életminőséget. A közjó szolgálatába kell állítani őket, és fontos, hogy a szeretet vezesse azokat, akik használják. Az igazi szeretetet kell a szívekbe elültetni, és ezzel együtt az érdeklődést minden ember és az emberiség minden ügye iránt. Ha szeretet vagyunk, ahogy azt az evangélium tanítja, kreatív, tartós és építő kapcsolatokat teremtünk, és elsajátítjuk a kommunikáció művészetét, mely tud kapni, a másikat és a világ eseményeit befogadni, és tud adni, azaz a legmegfelelőbb módon és időben beszélni és írni. Ezáltal növekszik majd a kommunikáció, és jobban értékelni fogjuk azokat az eszközöket, melyekkel ez lehetővé válik. Ugyanakkor, és elsősorban gyümölcsözőbb lesz a párbeszéd, jobban megértjük egymást, még inkább részt veszünk egymás életében és nagyobb lesz a kommunió. Elképzelhetjük, hogy amikor egyre több szakember éli majd a kommunikáció művészetét, a média még inkább meg fogja mutatni, hogy képes megsokszorozni a jót. Isten hangja felerősödik, és a médiában dolgozók jobban teljesítik hivatásukat, hogy az egység eszközeként munkálkodjanak az egész emberiség javára. És itt van a politika világa. Talán nem a politika feladata, hogy egyetlen terv harmóniájába fogja össze a társadalom különböző elemeinek sokszínűségét és jogos törekvéseit? És nem a politikusnak kellene - éppen a különböző társadalmi területek között betöltött közvetítő szerepe miatt - kimagaslani a párbeszéd és a mindenkivel azonosulás művészetében? Azok a politikusok, akik így akarnak élni, tartozzanak bármilyen párthoz, a kölcsönös szeretet mellett döntenek, és azt elébe helyezik minden személyes teendőjüknek és érdeküknek. Ezért, még ha áldozatok árán is, de meg tudják szilárdítani Jézus jelenlétét maguk között. Jézus pedig, aki a világ világossága, kiemeli mindazt, ami igaz lehet a különböző álláspontokban: megvilágosítja, előtérbe állítja a közjót és erőt is ad annak munkálásához. S még nagyobb jó származik abból, ha sok politikus veszi majd a bátorságot, hogy saját személyét és kapott hatalmát a végső cél, azaz Isten és az egyetemes testvériség szolgálatába állítsa. Akkor valóban remélhetjük, hogy megvalósul a népek közötti kölcsönös szeretet, ami elhozza a békét, és megoldást nyújt az emberiséget ma is gyötrő sok problémára. Íme néhány példa, amit ki lehetne terjeszteni más területekre is. Az elhagyott Jézus, korunk Megfeszítettje, a Feltámadott fényét árasztja ránk, és alkalmassá tesz, hogy nagylelkűen szétosszuk ajándékait ben megtettünk egy lépést, és elhatároztuk, hogy a testvériségre törekszünk, az egyetemes testvériségre. Most megint tovább lépünk: első helyen és mindenek fölött szeretni 15

16 és követni akarjuk példaképünket, a megfeszített és elhagyott Krisztust. Így befogadhatjuk a mai emberiség kiáltását; az Ő kiáltása által pedig, mellyel mindent megváltott, megteremthetjük magunk körül azt a megújított társadalmat, amelyre a világ vár. Akkor valóban elmondhatjuk, amit Szent Lőrinc, a III. században élt ifjú vértanú mondott: Az én éjszakámban nincs sötétség, hanem minden fényben ragyog 7. 7 Szent Lőrinc, római diakónus, mártírhalált halt 258-ban: Mea nox obscurum non habet, sed omnia in luce clarescunt, az imaórák liturgiája, Vesperás, Augusztus

17 DÉLUTÁN Marco Impagliazzo A közösség nagy napját éljük ma. Nem zárul be itt ezen a helyen, hanem kitekint egész Európára és innen pedig az egész világra. Hosszú utat tettünk meg ennek a közösségnek az építéséhez, mely 2004-ben és ma is elvezetett minket ide Stuttgartba. Azoknak az európai keresztényeknek a hősiességéből született, akik a második világháború romjain és a Shoah mérhetetlen fájdalmán megvalósították kontinensünk békéjének és egységének álmát. Köztük: Adenauer, De Gasperi e Schuman, egy német, egy olasz és egy francia, három nagy európai keresztény hagyomány képviselői. De a béke és az egység igénye abból a szenvedésből és vértanúságból is született, melyet mindenféle felekezetű keresztények átéltek az elmúlt században Kelet és Nyugat Európában. Távolról jövünk és nagy reménnyel tekintünk a jövőbe. Stuttgart az egység és a béke öröksége. Mindannyiunk hozzájárulásának köszönhetően ahhoz a közösségi kultúrához adja részét, amire Chiara Lubich buzdított minket. Az evangéliumba gyökerezik, ahogy Ulrich Parzany mondta, és ágai kontinensünk életének sok területéhez jutnak el. Az a meggyőződés mozgat minket, amit Andrea Riccardi fejezett ki: Ha közösségeink jobban egymás nővérei lesznek, akkor az európai népek jobban testvérekké válnak. Ezért most szeretnénk megállni egy kicsit, hogy megfontoljuk az európaiak életének néhány aspektusát, azokat a területeket, melyekben mozgalmaink és közösségeink életszerűsége mutatkozik meg. 5 területet jelöltünk meg: a család, a gazdaság és munka, a szegények, a béke és igazságosság és a város területét. Néhány olyan távlatot, melyekben nap mint nap megfordulunk, különbözőképpen de egymást kiegészítve, Isten igéjétől vezérelve, mely lámpás az utunkon (Sal 118). Nem önmagunkat akarjuk magasztalni, de azt érezzük, hogy itt egy emberibb, igazságosabb, nyitottabb, szolidárisabb Európa kihívása forog kockán. Olyan európai humanizmust akarunk építeni, mely barátian és szolidárisan szól a világhoz. Stuttgart a különbözőségben de ugyanakkor az interdipendenciában megvalósuló egység modelljévé válhat, és nagyban hozzájárulhat Európa útjához. TÉMAKÖR: HÁZASSÁG ÉS CSALÁD Bemondó: Mariette Rausch Valamennyi mozgalmunk és közösségünk ilyen vagy olyan formában pártfogolja a házasságot és a családot. Mi több, vannak olyan mozgalmak, amelyek kimondottan a család felé irányulnak. A család, a társadalom és az egyházak alapsejtje tehát különösképpen is támogatást élvez. Ennek a hogyanja sokféleképpen történhet. Jó irányba történő változásokat gyakran a személyes beszélgetések eredményeznek a házaspárok között, vagy a családcsoportokon belül más házaspárokkal. Kezdjük azzal, hogy meghallgatjuk Maria Carla és Carlo Volpini tapasztalatát az Équipes Notre Dame mozgalomból. 35 éve házasok: elő kellett, hogy forduljanak nehézségek is ezen a hosszú közös úton. Maria Carla és Carlo Volpini 17

18 Pontosan így történt a mi esetünkben. Mégis, Péter apostol levelének gondolata volt mindig is az életünk vezérfonala: Legyetek készek mindig számot adni a bennetek lévő reményről (vö. 1 Pét 3,15). A szerelem és a lelkesedés pillanatai mellett átéltük a csalódást, a magányt, a szenvedést és a fájdalmat is. Ma mégis köszönetet tudunk mondani ezekért az utóbbiakért is, mert ezek együtt teszik lehetővé, a fájdalom és az öröm, hogy emberileg egyre jobban kiteljesedhessünk. Kis nehézséggel járt, különösen a házasságunk első éveiben, hogy férfi és női mivoltunkból adódó különbözőségeinkre úgy tekintsünk, mint amivel gazdagítjuk és kiegészítjük egymást, ne pedig úgy, mint valami akadályra. Ám Isten talán épp a legkeserűbb és legcsalódottabb pillanatokban jött segítségünkre a házaséletünkben, és képessé tett, hogy szembesülhessünk egymással, felfedezve a különbözőségünkben rejlő gazdagságot. Ajándék volt nekünk, hogy megérthettük, a találkozásunk egyedüli útja az, hogy a másik előtt az igazságban mutatkozzunk, a korlátainkkal, a képtelenségeinkkel, védekezés és félelem nélkül. Csak ez a teljes és hiteles nyitottság engedi meg, hogy mindig újként találkozzunk és szeressük egymást, és újrakezdjük a közös utunkat. Minden alkalommal ámulattal fedezzük fel, hogy az Úr vár bennünket, és mindig várja a szeretetre kimondott újabb igen -ünket. Várakozására úgy tekintünk, mint aki újból és újból meghív bennünket, hogy tudatára ébredjünk a bennünk élő reménynek túl minden csalódáson, fáradságon és nehézségen. Bemondó: Arnulf Rausch Több mozgalom is felkészít a házasságra, vagy segít a mai családoknak, hogy legyőzzék a különféle nehézségeket. Jegyestanfolyamokat szerveznek, vagy képzést tartanak házaspároknak, akik már elindultak a családi élet útján és a házasság különböző időszakait élik. Emma és Jez Barnes mindössze öt hónapja kötöttek házasságot. Miért volt fontos számotokra a házasságra előkészítő Alpha kurzus? Emma és Jez Barnes Öt pontot véstünk különösen is az emlékezetünkbe: 1) Jó, hogy különbözőek vagyunk. Nem arról van szó, hogy a másikat hasonlóbbá tegyük önmagunkhoz, hanem inkább támogassuk a másikat abban, amiben mi erősek vagyunk, és engedjük, hogy ő is segítsen nekünk a gyengeségeinkben. 2) Minden héten tegyünk szabaddá egy estét a kapcsolatunk erősítésére; olykor menjünk el együtt vacsorázni, vagy moziba, esetleg keressünk közös otthoni szórakozást. Fontos, hogy kikapcsoljuk a mobiltelefonokat és teljesen egymásért létezzünk. 3) Megtanultuk, hogy a megbocsátás az egyik leghatásosabb gyógyszer a bajainkra. A kurzus segített, hogy készek legyünk bocsánatot kérni és megbocsátani. 4) Ahhoz, hogy a szeretetünk élő maradjon, fontos, hogy megértsük a másik szeretetének nyelvezetét, azt, ahogy a másik szeretve érzi magát. Meg kell tanulnunk a szeretet nyelvének művészetet, amelyen a házastársunk beszél. 5) A kurzus alatt azt kérték, gondoljuk át, hova rangsoroljuk a házasságot. Ezeknek a prioritásoknak a kiemelésében olyan irányvonalakat találtunk, melyekre a közös életünket felépíthetjük. Bemondó: Mariette Rausch A Családakadémia 1992-ben alakult Bécsben a Schönstatt mozgalom kezdeményezésére. Az úgynevezett családtrénerek készítik fel a kurzusok résztvevőit, hogy képzettek legyenek a 18

19 házasság különböző területein, a család és a foglalkozás, a családi élet irányítása és a nevelés kérdéseiben. Eva és Erich Berger, Schönstatt: Evezz a mélyre (Lk 5,4) szavaival Krisztus buzdít bennünket, keresztény családokat, hogy úgy alakítsuk Európát, hogy tanúságot tegyünk az Ő működéséről és jelenlétéről a családjainkban. A családakadémia kétéves kurzusain általában 6-10 házaspár vesz részt. Több mint 400 házaspárt képeztünk eddig Ausztriában, Magyarországon, Németországban, Svájcban és Szlovéniában. A tanfolyamok Kentenich atyának, a Schönstatt mozgalom alapítójának és lelki atyjának a pedagógiájára épülnek. Hogyan élhetjük a hétköznapjainkat a családban és a házasságban a keresztény hitre alapozva? Hogyan teremthetünk olyan légkört otthonunkban, melyben kifejlődhet egy újszerű, intenzív élet? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni az első tanév. A második évben a házaspárok lelki fejlődést tapasztalnak a házastársukkal való kapcsolatukban, megtanulnak beszámolni a tapasztalataikról, és megerősítenek más házaspárokat. Programunkban szerepel, hogy Horvátországban akadémiát alapítsunk, ami újabb lépés a cél felé: hogy Európát hozzáértő keresztény családok formálják. Bemondó: Arnulf Rausch. Most hallgassuk meg Tóth Judit és Tóth Pál tapasztalatát Magyarországról. Arról beszélnek, hogyan lehet a család hatással a társadalomra még a totális államban is. Tóth Judit és Pál A hetvenes évek elején kerestük, hogyan lehet a kereszténységet autentikusan megélni. Azokban az időkben, hazánkban, Magyarországon nem lehetett a hitet nyíltan megvallani. Egy napon találkoztunk a Fokoláre Mozgalom tagjaival, akik a köztük levő szeretettel magukkal ragadtak. Nemsokára felfedeztük, hogy erejük egy titokból táplálkozik, melyet később mi is magunkévá tettünk. Ez a titok az elhagyott Jézus volt. Az a fájdalom, hogy a demokratikus országoktól el voltunk szigetelve, az a fájdalom, hogy nem tehettünk tanúságot hitünkről, hogy a rendőrség megfigyelés alatt tartott, a megfeszített és elhagyott Jézust fejezték ki. Ő is azt érezte, hogy el van szigetelve, el van szakítva az Atyától és Ő is azt kiáltotta, miért? Népünknek és a híveknek ez a fájdalma, melyre korábban nem találtunk választ és a szorongást váltotta ki, mostantól fogva átalakult és a szeretet forrásává vált. Nem a fájdalom, hanem Jézus személye, az elhagyott Jézusé, akit a fájdalommal azonosítottunk. Miután képesek voltunk arra, hogy felismerjük, és megtanultuk, hogy elfogadjuk Őt, megtanultuk azt is, hogy Őt szeressük, és túllépjünk a fájdalmon, szeressük azt az embert, akivel találkozunk. Tanúi voltunk annak, hogyan változott meg sokak élete: Házasságok elrendeződtek, egy lány-anyát befogadott egy család, egy fiatal kereskedő, aki becsapta árujával az embereket, megtalálta a becsületes utat és folytathatnánk. (Ez az élet a kommunista társadalomban terjedt el.) A berlini fal leomlása után, ez a fényt, amely az elhagyott Jézus iránti szeretetből gyulladt ki, és amely arra ösztönöz, hogy mindenkit szeressünk, ma úgy, mint még soha, szükséges ebben az értékek éjszakájában. A többi családdal és a közösséggel együtt folytatni akarjuk azt, hogy Isten szeretetét és fényét vigyük az emberek és a társadalom életébe. 19

20 Bemondó: Mariette Rausch A családok is békét, szolidaritást és testvériséget sugároznak a környezetükben. Így egy olyan Európa szereplői lesznek, melynek van jövője, mert mondhatnánk, egyre inkább családdá válik. Maria és Gianni Salerno Minden a családcsoportunk találkozóján kezdődött Milánóban, 2001-ben, a szeptember 11-i drámai esemény után. Az első pillanatban azt éreztük, tehetetlenek vagyunk. De nem akartuk feladni. Ahogy mély közösségben megosztottuk egymással fájdalmunkat, világossá vált, hogy ez a drámai esemény valóban a keresztre feszített és elhagyott Jézus arca, aki tőlünk kérte, hogy úgy szeressük őt, ahogy megjelent előttünk. Mi, kisgyerekes családok, mit tudtunk tenni? Kiindultunk abból, amink volt: abból a vágyból, hogy békés kapcsolatokat építsünk magunk között, a családjainkban, mindenkivel. Így születtek az ún. Béke Műhelyei: azok az alkalmak, amikor mi, családok találkozunk barátainkkal, akikkel azonosak az ideáljaink és értékeink. Ezeken a találkozókon elmélyülünk Isten igéjében, és segítjük egymást, megosztva az ebből fakadó lelki és konkrét gyümölcsöket. Kezdeményezéseket teszünk azért, hogy a béke és a testvériség üzenetét vigyük városunkba. Először 50-en kezdtük, 20 gyerekkel közöttnük. Karácsonyi képeslapokat készítettünk, gipszmintákat és galambformákat festettünk Építsük a békét felirattal. Aztán növekedni kezdett a létszám is, meg a termékeink száma is. Erősödött a szeretet és a szolidaritás lelkülete közöttünk. Többen is észrevették a kezdeményezéseinket a városban, csatlakoztak hozzánk és támogattak bennünket. Sokan változtattak a családi életükön is; a köztünk lévő szeretet került az első helyre. Legnagyobb csodálkozásunkra egy üzlethálózat a békegalamb -jainkkal ajándékozta meg alkalmazottját karácsonykor. A kezdeti fájdalomból a béke üzenete fakadt. Mindig lehet valamin változtatni. Bemondó: Arnulf Rausch A családok egymásért élve felfedezik Isten jelenlétét és Krisztus szeretetét. A kölcsönös bizalmat garantálja ez, és a készséget, hogy szembenézzenek azokkal a szükségletekkel, amikkel ezek a családok találkoznak. Így valóban lefektetik egy szilárd és a jövőre nyitott társadalom alapját, és egy emberibb Európát építenek. TÉMAKÖR: MUNKA ÉS GAZDASÁG Eva Gullo A keresztény mozgalmak és közösségek hatással vannak a munka és a gazdaság világára is. Az itt jelentkező kihívásokról és a mozgalmak adta válaszokról hallgassuk meg most Luigino Bruni professzort. 20

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2014. január 19 26. 2014 Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján TAR TA LOM 3 Köszöntô a magyar kiadáshoz 5 Bevezetés a 2014-es témához 12 Az Imahét

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Kpoverello 2011. 06. 26. 2

Kpoverello 2011. 06. 26. 2 Szentlélek 2 Kedves Testvérkék! Megvilágosít, mi mégsem látjuk, mindenütt ott van, de mégsem tudjuk mindenütt érezni, általa kaptunk minden bölcsességet, tudást, mi mégsem tudjuk Őt teljesen megérteni.

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

CSAK IMÁDKOZÓ EMBERISÉG ÉPĺTHET EGY JOBB VILÁGOT

CSAK IMÁDKOZÓ EMBERISÉG ÉPĺTHET EGY JOBB VILÁGOT POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 9. szám (38. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. szeptember A HIT SZENTÉLYE XVI. Benedek pápa valenciai levele a spanyol püspökökhöz CSAK IMÁDKOZÓ

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben