Független könyvvizsgálói jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 !"#$%!"# $ " %

2 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük a Budapest Global 90 Plusz Alap (továbbiakban az Alap ) mellékelt december 18-tól december 31- éves jelentés számviteli információinak (továbbiakban: számviteli információk ) a könyvvizsgálatát. Zrt. ügyvezetése (továbbiakban vezetés ) éves jelentésnek a befektetés eszközök és kár tése. zök és öltségeknek a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is ogy olyan egység zott megadásához. Vélemény Véleményünk szerint a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december 31- éves i t értékelés alapján kerültek elszámolásra. Egyéb kérdések Könyvvizsgálatunk kizárólag a fent felsorolt számviteli információkra vonatkozott. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

3 !"# $%&'() ' % %* +, (% +, (% %* -&"%(!.(# /01$!$!" #!$%# 2"($ &" 3%!!" '()*+),-.$! "/, '()./" (%" 06 &'( 7068 / 06,9:/06+';+ '4 <-) (; #="*>() '4 #, 5,%6 (*!# 2B0$"2) ( #="*>) '!('(/$ C.$ *D: /!: D D E *"> &< $ "!>D <#! $! <&"! $!>D<DF #! F$!"$D "$!* D!< &<)<&"!C# <$ *D# &$! : D"" D" D$! "! G F$$F!* D!< G D D$! $" C1") *D# <&"! " # &$!!* D!< &<$ C EE "! & <#!* $! $! & &<$ $! $ $!&&< $"D< "")!*D!&EE& ":$ : D D &: < D$! "" " "& "!! $ "D") & " " "" "2,"!) )F$!*D : <E )!* $ ED " $"!**":) * "$ $$) *D: D""E</ *D": D: D$)3$< # EE : D"" E< : ) : E< * : < D": &" $ *D# &$!! "$ &< $!>D < ""#! *! *" & & : "&: & ) F$! *D <E ) ED " * "$ $$) %%'$"41'4%'&1($0'(%'1'($*6(!%$' E *"%< &D: "$$ < F$! D"D# <DFE ( < * $ & #!& $: $ <&), <DF C1 : # $ " $" D D!<) < " D $E </( )

4 ',(76( HHH))&IHHH))& *6%'("!0, /$! * < " "&&!$ < *6%'("! *6%'("! 6(# 8!&#.&"&: 4+'#(4#+( $!$ 3$! 9', '#44+#; JD: ":E $ 1;#4;+ #',&' '#A;4#'( &1#(#%!14','*#&(!'&(% &1#(#, 6(#!"!%6 8!&#!"!%6 )): )) ',/ ',&' ;6 ',&' ;6," )'C ;);C K$!E! )C J * "D$! )C.E! 4+'#(4#+( +()+C K"$ )C ="E! )C D$! )C L!#3M )C +)AC L )C $" "$!$ )C 2E 52E $ )C ',,',%<&#',&'= 0>>?0: JD 1;#4;+ #',&'A 0B:>0 &'/&%'(*6%*, E E #" 7,"F$!" 8 D"&:) /$! '

5 &'/&' %6(#!"!%6!&#!"!%6 2$ 33 ',&' 1&!%6 &!%6.E! +''A4 ((#+;#; (A)AC A4)+C +'A 4);C 4'''J( 06A'4'( (A)(C )C "!/9: E&! N"!/NE &! 26#!"' 26#!" C ( 5# B$! 06 )'C 9% -D2 0E>0EE C ( 5# B$! 06 ;);C 9% -D2 :0E0 C/9: E&! +F*6' < $! E) 5, 'G',*' < $!) 1&*"% 41'($*6'!" 1'($*6&!" 6(# 8!&# *61'($*6&4%#',&' *6$*6&$#%#',&' 6(# 8!&# ) (

6 1'(, 6(# % < & D$!"&"&: 4+'#(4#+( +()+C +()+C B" "!*$ "&"&: )C )C E>$&"&"&: )C )C 3$!"&"&: )C )C 9% 3<&!$ < 4+'#(4#+( +()+C +()+C ',,' &'/&% &'/&/ +''A4.E! ((#+;#; (A)AC (A)AC 4'''J(.E! (A)(C &'/&',%A &1#(#% 4''(/$(%'*%*6"&' 0 E $" ' "" " # " # D E!$ < " # $! "&< D$$!) 2 ""! EE&E/ )C "&< D$$ /: N /: 9:) *6%'("!" (.(16"' ' : $< &D" $ E$E D *# B,? ="$ O 'A#C1!") 3 E< D! D< D " ": )'(< <E#"6,1# : F$: "$$ < ::E!)3JE E<E " $! $" $ #" < " " * E * *F ) " $D D < E D" # &,& E >D $ "$"D" <# 3:" 3? "$ # "! D" # 3 O E ;C1 " : ) '(1 " $$ <"" D * "!"# $:$:6,3:) 1'(% $"D" $< " &! # " E *: >" D E) < A

7 "#!* D!& EE $ *: > D) *: >$" "$<"!") ',(%''!!&*6(4'% 1(76 1''4!&"#$, " 3!" 5N9-PQBR=3S3M323=NM3S3 *6 3!" 53QN3=NM3S32 5(',*' ":5() ) D '4/$( ":5() )S D *6/$'#' ":5() )$!D #$, " 3!" 5M"$!! &''F,%, ":54 )N FEE 2;$&1'$, " &)<! $>D) D$!D D$!F&"D$!$!$! "" ""D") 4'!"!!( 6(#!"!%6<= = = "" 8!&#I"!%6<= 0BB0E /$! C!" #',&' I&16" '()')( '#A;4#'( ) 97%/#!!";F( '&4 C!" %#',&'<2=!&16"<2G= '()')( '#A;4#'( ) 1)'CT T/E#"& >D!#&D$*"DE<D!#&) '(1)!&"F*6'"! %',,!&"F*6( &%'.(# 5,% &%'.(#&',>" %

8 '4"H',%', '!!'0 "(%& 7#1%%64'01'((('!! '4"H',%', '!!' <$$:D/! F$!< "$E. M" ) <P$!</!#""S" :-") <! $":<D/0 J") < EE < "!:!/2"* :) <%E ED< "" '(1!") &7#1%%64'01'((('!!0*6(%1&"!.(#' D$! D$! '() : +1< '() '1$, '() ) B '( ">&""!"" ) 4

9 '4!'' % ' '4D ( $"9!$%*D 4!:')9!$%*D +!:()9!$%*D ;!:M<9!$%*D JM9!$%*D ' 0 ( A 0M<,"9!$% 4 $D + 2E! ; B"O9!$%*D *M< ',*0 ' 6,0 '' '( ="$"$9!$%*D 'A -D 3B! >2E!D '4 3B!*! '+ 3B! >0D '; 3B!?&! ' 3B!J* >0 ( 3B!J"LE2E! ( 3B!3B3L! (' 3B!3LE2E! (( 3B!D*L! (A 3B!E<*J2E! 3B!E<*L! (4 3B!M,* D (+ 3B!2 >0," (; 3B!2 ( 3B!2E13:L! A 3B!9!!$D A 3B!$ A',* +

10 5.'!G%6&*&1(!&7#%.%67"!&7#%"*7"!&7#%.%6'.'!!&7#%"*'.'! B E >? '(1#: "" "&& ">D$ "!<" $<#$! $ *OD!) > G : "" "& & " G F $ % $&: : DE< *" D") F *"5! $ $" "# $"" < : &) $*! $: D*" ) E *" " E E&<#&$! E$! # " *:# * F$! # "< "!1$" D) D$!:1 "D"$<1 : $ D) : " *! *"> * %E") *1%'.'!("'0"6'%"1$'('.'!G%6&*"#A S" *"/ " $< * "#! $! $! EF! EE " &#!! *: "" $!!" * D< E $ 5$! $""& $ ) 0 *"/ &! $ < 1< # * ": $ * <D# $ < $ ::D" < EE * E &# " D $ % &&) *"/ < FE " $! &*" : $$<* ) $>*"$$! "# &$! F$!# $! > & $ F#! $ "") <%E * *"/ <! $"!" "#: # **! $!!#$<$! # FE D$ "! < $" ) <! $ < : E! <" # D" F < "! D" $) B< F$$F"":*! *") < %E & F $ "$!# *&# EF!EE< $ "" :< *"&&! $ ) <*"/::D" < EES<FE "" D!") < $&" E! "! <E! $) EF! $ "" ": < *" &&! $ ) #'A)" <-) ;

11 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Budapest Global 90 Plusz Alap (továbbiakban az Alap ) mellékelt december 18-tól december 31- éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 18-tól december 31-ig zege E Ft, a tárgyévi eredmény E Ft veszteség, és a december 18-tól december 31- eredménykimutatásból, valamint olónak a magyar számviteli törvényben eszámoló elkészítése. ége Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a -e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából rele lkodó vvizsgálat magában foglalja továbbá az az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december december 18-tól december 31-ig KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

12 Az üzle Elvégeztük a Budapest Global 90 Plusz Alap mellékelt december 18-tól december 31- üzleti jelentésének a vizsgálatát. elentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december 31- üzleti jelentése a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december 31- tkozó éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:

13 #$!" % &'& ( " )*+, -./01&2+ -3 & 45*0. 0&&,(

14 )*+, 647#8) -3 & 647#8)899:;50< 3* =3 8$5:< 0 $ 5$ 8$5 ;0& >0"$5 * 1 $*?99: < $,!"#$%&$' () $ $ $ $% * (++( $ $', (++(( -./0/#$1&$2 () $ $ $ $ $ $2 030 $ $= 99: +.. $> #$:&*$&**&*, () $ $ $ $: * / $ *$, / ( #;) $ ** %.</-+(( 44/ ( -./0/ $ *, ' (-/ ( -./0/ $ *%!"#*'&*1 () $ $ 2=,5%:2 *' * (++( 2125%>' *1, (++(( -./0/#*2&*= () $ *25$*, *2 ) *251=' *= 0) 0 ;12, *>?866#*:&,$ () :*,5'%' >,5$%= *: * // :*,5'%' >,5$%=,$, 75-0( -./0/ $,* ' * **$,%, ( #;) $,' B =0C"$$$&C9 *9 -.-, ,2,=,>,: %$ %* %, %% %' %1 %2 %= %> %: '$ '* 8 < ?BC9D68#,>&,: () :*,5'%' $ :*,5'%' ) -0 0< -E( :*,5'%' :*,5'%' 0) - (0< -E(#;) $ F879"#F8?678G?H)#%*&%,&%%&%' () $ $ '$2 ) - (0< -E0 -(./0/ ;*5%'' 0) ( -./0/( *='5':2 ) $ ).-( ;*=,5='2 '$$ I"J98K J68988L8 $ $ 67B98K J68988L8 $ M969B?8D9D68988L889M96?N688 $ $ (,;5&*&A00 - < $ N+ 5,$*'+(--,1 I N+

15 /67/,8590<2:- /67/,859,21+:-!"!#$%&'()$*++,-./ -0! /21! :12 ;! "#$% % & & # '$ % % ()! % * % $$' +,-./01%' " ) +,-./01!5-.;/</5=31

16 ()!%-<=+>$!??%(?!+! ) AB!A& > @ & > >! (! +,-./01%' " ) +,-./01!5-.;/</5=31

17 Budapest Global90 Plusz Alap I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezel Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tkével október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptkéje a mérlegkészítés idpontjában 500 millió forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: Közzétételi hely: Az alapkezel képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Szendrei Csaba 1074 Budapest Vörösmarty u. 18/b Pázmándi László 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 38. Habsz Dániel 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körút /12. A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez, melyet a évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Mádi-Szabó Zoltán (Magyar Könyvvizsgálói Kamara ). A könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díjat, mely a 2013-as évre vonatkozóan ,-Ft, az Alapkezel fizeti meg az alapkezeli szerzdésnek megfelelen A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Számviteli politika A számviteli politika f vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki Az Alap ketts könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeirl részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelen történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésbl adódó - különbözet a tkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az elz évi adatok a rendelet elírásainak megfelel bontásban szerepelnek.

18 Budapest Global90 Plusz Alap A beszámoló szempontjából lényeges és jelents hiba Jelents hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenrzés vagy önellenrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások eljeltl független együttes értéke pedig meghaladja az ellenrzött üzleti év mérleg-fösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A saját tke, induló tkébl és tkenövekménybl áll. Az induló tke az alakuláskori és a késbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tkenövekményt a tárgyév eredménye, származtatott ügyletek értékelési különbözete, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. Az aktív elhatárolásokat külön táblázat részletezi. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi mveletek bevételei a tárgyévben a kapott kamatokat, a forgalmazási jutalékokat és a strukturált termék bevételét tartalmazza. A pénzügyi mveletek ráfordításai között a strukturált termék eladás ráfordítása szerepel. Az elszámolt mködési költségeket külön táblázat részletezi költség nemenként, a kimutatás a tárgyidszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft, azaz egy forint. Az Alap tkegaranciája az Alap lejáratakor az Alap befektetési jegyeinek névértékére vonatkozó garancia, melyet a befektetési politika biztosít. A befektetési politika biztosítja, hogy lejáratkor függetlenül a tkepiacok futamid alatt elért teljesítményétl az Alap nettó eszközértéke ne legyen alacsonyabb az Alap befektetési jegyeinek névértékénél. A tkegaranciát, azaz a névérték lejáratkori kifizetését kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezel, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal. Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

19 ! "#$%!! "# &'! ( )*+, -)./ *- "0!12 "0 # &!! "#$%!!$ %

20 3 8 9: ;)*/)/! "#$%! & '' &4! 11 5"#"& '26 7

21 < -! "#$%! ( )*)! "#+ )*) 5= >"#= &' $ -! "#$%!,*)! "#*) #'!1 >"#= &' $

22 A --C/**) )D//*/8)! "#$%! -! #!. #!/'0 )B#4" $% &' $& &' '26 - -E )/*/) - -! "#$%! )#" #'!1 >"#= &' $& &' '26

23 ,-" #$%& &'() *(+*%# 1./ 0 230/ 0! "! " #$ #$ %&&'()* + )* ##$!##$ #$%& &'()

24 ))*+, -./ /0123/1)34!! "# $%& '(

25 ./ !!"##! "!# $%& # ' ()*+,- $ # #% &% '

26 )./ (& #!&!)*!"#%&)%! + "!# $%& 7 8# ' 9*-:

27 '()*+, ()-,+(! "#$% #$ $ &

28 :7; -<=>7 -?7)48-! " #$ %&%!'!(!'!( )#* "!+ # ', %&%!'!(!'!( -&!.' %&&%* #!' #&!' %&!.'%&%!'!(!'!( /&!' ',# 0'' %& 1+ 2!'!(!'!(.! %,3' %!'!(!'!(

29 98:7DEI:JK7L; 8:8-<:D677I96;M '% E 8%, ;% ' %-4)8 8%%3&!& '(' % 6.%&!% &!F GA* G G*BC 8%,% &!F GA* G G*BC

30 "5"728#!!"# $%! &'(')*+",-.//,' 0*+102 5!162 -*+*+8, #3#4 37 # 34 *+'8:%%*; <# =>0-$-"-005.-= >*?.% <?# )'+1:2 )'! <?3# $%!'/' =:+%'/' 6*':%*' =:%%':%*' =:+%':%*' =:%*%*+%%' -*+%:%*A:%* <?4# <?# /'!';1:2 "#$%$% &!' <<?# 6+8%%1:2 <<?3# <<?4# $::%1:2 6'! <<?4## BC4;8:%D1:2 <<?4?3# 4;8;:%D1:2 7 <<?#.%/1:2 9',%%% E <<?## F/1:2 E E <<?### =:%+1:2 <<?##3# ='G*+1:2 <<?##4# -*+%*+%%#1:2 <<?### =HI:'/1:2 <<?#3# <<?#3## <<?#3#3# <<?#3#4# <<?#4# <<?#4## <<?#4#3# <<?#4#4# <<?## <<?### <<?##3# 8'%*+%;''+*/!%# 0!%1:2 =HI:':%+1:2 0!%/H'1:2 J%%+1:2 0!%1:2 =HI:'%%+1:2 0!%/H'1:2 K8*1:2 0!%1:2 0!%/H'1:2 <<?## I%'*+1:2 <<?### <<?##3# <<?#E# 0!%1:2 0!%/H'1:2 =8'*+1:2 <<?# # <<?# <<?E 5H*+%%%'H:: " ()*! H*+:G:':G:%%/;%!*8'*%% I'/%8%*G'%%*%*I8# *(*+*(*(,-./!

31 H#I 350J *(*+*(*(, /9 "-- 9 2:;<9 +B ; ' 3E7 # 0*+%'%+1I+%'/;%H2M E 3# -'G'8M 4# -%%%%'/M # -%%%'H::M E # (%%%%%I;H::M E# <*I%%%/%%%+M #.%/I%%%/%%%+M # I::+M # 6*8::+M # J:'A:%*+M # )AA:%*+M 3# /'!';+M 4# /'!';+M 7 #.%%'H:: E C+* ; ' )()CC <*% E <*M I+%'/M 7.%/% E 33.%/M 34 E 3 =;M 3 ; ' *)B(B +)(BB 3 I%'*+'GM I%'*+'G 34 I%'*+' 3 I%'*+I'; 4 3 )'':G:I%M 3E )'':G::% 3 )'':G:I' E 87$"#$%$% EF520$F# & G G ; ' *)B(B +()( 3#''3# #)#!"#

32 "K"$2"2L 2F5 3-<9,- 3-<9 &3' 7"8,,- 7"8, &3' =9.%/ 34#3#4 EE47 34#3#4 E 34E 4 E7 J-L 34#3#4 34#3#4.%H::8 34#3#4 E 3 34#3#4 E 3.%H::*+% 34#3#4 E344 34#3#4 E344 8;D; 34#3#4 *)() ( 34#3#4 *)() ( &'G')I 34#3#4 4E 34#3#4 4E $::% 34#3#4 7 34#3# #3#4 *)()CC 34#3#4 ) )C *B) F%' 34#3#4 34#3#4.%888:%* 34#3#4 34#3#4 I%'*+I*8:% 34#3#4 34#3#4 J-L 34#3#4 34#3#4 9 34#3#4 34#3#4 #:;/ M< ;, M 34#3#4 C)B() 34#3#4 C)B() D9,-,.:;: 34#3#4 )*C 34#3#4 )*C 5/8 34#3#4 34#3#4 19, N:;O 34#3#4 34#3#4 =:+'*'/ 34#3#4 34#3#4 6H*+'/ 34#3#4 34#3#4 $%!'/ 34#3#4 34#3#4 *+% 34#3#4 34#3#4!'/ 34#3#4 7 7E 34#3#4 7E7 D9,-,.:;: 34#3#4 + )B 34#3#4 +).%888:%* 34#3#4 34#3#4 %:%* 34#3#4 34#3#4 I%'*+I*8:%* 34#3#4 34#3#4 34#3#4 + )B 34#3#4 +) +C) 7P ; &3' *)() *)B)*( N< &;' *)B(B)C *)B(B)C N< ; &3' B B "; &3'

33 ! "#$"% &'#("# &'#("$#"% )*+"(,-(. /012,2!" #!$%# 3+(2 &" ",,+ '()*+),-.$! "/, '() -/+#("+ 06 *!( 7068 / 06,9:/06+';+!4 <-) (; #="*>() $!4 #, 5'"6##(%,. 2B0$"2) ( #="*>)!,(!$(/2 C -$2 *D: /!: D D E *"> &< $ "!>D <#! $! <&"! $!>D<DF #! F$!"$D "$!* D!< &<)<&"!C# <$ *D# &$! : D"" D" D$! "! G F$$F!* D!< G D D$! $" C1") *D# <&"! " # &$!!* D!< &<$ C EE "! & <#!* $! $! & &<$ $! $ $!&&< $"D< "")!*D!&EE& ":$ : D D &: < D$! "" " "& "!! $ "D") & " " "" "2,"!) )F$!*D : <E )!* $ ED " $"!**":) * "$ $$) *D: D""E</ *D": D: D$)3$< # EE : D"" E< : ) : E< * : < D": &" $ *D# &$!! "$ &< $!>D < ""#! *! *" & & : "&: & ) F$! *D <E ) ED " * "$ $$) ""!2+41!4"!*1(20!("!1!$(2%6(,"2! E *"%< &D: "$$ < F$! D"D# <DFE ( < * $ & #!& $: $ <&), <DF C1 : # $ " $" D D!<) < " D $E </( )

34 7%6"!(+,0'$ /$! * < " "&&!$ < 7%6"!(+, 7%6"!(+, 6(..&"&: 4+'#(4#+( $!$ 3$! 8!' '#44+#; HD: ":E $ 1;#4;+.!'$*$! '#A;4#'( (-(16+! ' : $< &D" $ E$E D *# B,? ="$ I 'A#C1!") 3 E< D! D< D " ": )'(< <E#"6,1# : F$: "$$ < ::E!)3HE E<E " $! $" $ #" < " " * E * *F ) " $D D < E D" # &,& E >D $ "$"D" <# 3:" 3? "$ # "! D" # 3 I E ;C1 " : ) '(1 " $$ <"" D * "!"# $:$:6,3:) 1!$(" $"D" $< " &! # " E *: >" D E) < "#!* D!& EE $ *: > D) *: >$" "$<"!") 3$92*1!2'#+ &)<! $>D) D$!D D$!F&"D$!$!$! "" ""D"),*+:%6!+, "!'',*+:%6( *"!-(. 5'$" *"!-(.$*$!,>" '

35 !4+<!'$$"!'#!#,,!0#+(" * =.1"$"64!01!$(((!#,,!4+<!'$$"!'#!#,,! <$$:D/! F$!< "$E. J" ) <K$!</!#""L" :-") <! $":<D/0 H") < EE < "!:!/2"* :) <%E ED< "" '(1!") *=.1"$"64!01!$(((!#,,0%6$("1*+,-(.! D$! D$! '() : +1< '() '1$, '() ) B '( ">&""!"" ) #'A)" <-) (

! "!#$% &'! " # $ " %

! !#$% &'!  # $  % ! "!#$%&'!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére

Részletesebben

! "# # $% &'!! " # $ " %

! # # $% &'!!  # $  % !"# #$%&'!!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

1 1 0. 5 7 0-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 1 0 / 1 1 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

1 1 0. 4 0 5-1 / 2 0 0 6 PSZÁF engedély száma 2 0 0 6 / 0 7 / 2 6 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Budapest Horizont

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Budapest Abszolút

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Götvény Alap

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése

K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 A K&H

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez FÖLDES VAGYONGAZDÁLKODÁSI KFT. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. E-mail: foldes.vagyongazd@gmail.com Iktatószám: 1335-2/2015. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez a Földes Közmű Kft.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 11110077... BBuuddaappeesst tt BBaal llkkáánn uu... 1122... ffsszzt f tt...11. TTeel ll: : 226633- -2299- -0033 ee- -mmaai iil ll: : iinnf i ffoo@aauuddi iit ttl lli iinn ee...hhuu wwwwww...aauuddi iit

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Kötvény Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Kötvény Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Kötvény Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja

ÉVES JELENTÉS 2014 GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja ÉVES JELENTÉS 2014 GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2016 Alapok Alapja

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2016 Alapok Alapja ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2016 Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Zenit Alapok Alapja

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Zenit Alapok Alapja ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Zenit Alapok Alapja Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok szerint keszitett Konszolidalt penzugyi kimutatasok a Fuggetlen Konyvvizsgal6i Jelentessel egyutt

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 1 8 4 6 5 2 3 9-9 1 3 3-5 6 1-0 6 Statisztikai számjel Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 6772 Deszk Móra Ferenc u. 2. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2013.

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben