Független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 !"#$%!"# $ " %

2 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük a Budapest Global 90 Plusz Alap (továbbiakban az Alap ) mellékelt december 18-tól december 31- éves jelentés számviteli információinak (továbbiakban: számviteli információk ) a könyvvizsgálatát. Zrt. ügyvezetése (továbbiakban vezetés ) éves jelentésnek a befektetés eszközök és kár tése. zök és öltségeknek a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is ogy olyan egység zott megadásához. Vélemény Véleményünk szerint a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december 31- éves i t értékelés alapján kerültek elszámolásra. Egyéb kérdések Könyvvizsgálatunk kizárólag a fent felsorolt számviteli információkra vonatkozott. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

3 !"# $%&'() ' % %* +, (% +, (% %* -&"%(!.(# /01$!$!" #!$%# 2"($ &" 3%!!" '()*+),-.$! "/, '()./" (%" 06 &'( 7068 / 06,9:/06+';+ '4 <-) (; #="*>() '4 #, 5,%6 (*!# 2B0$"2) ( #="*>) '!('(/$ C.$ *D: /!: D D E *"> &< $ "!>D <#! $! <&"! $!>D<DF #! F$!"$D "$!* D!< &<)<&"!C# <$ *D# &$! : D"" D" D$! "! G F$$F!* D!< G D D$! $" C1") *D# <&"! " # &$!!* D!< &<$ C EE "! & <#!* $! $! & &<$ $! $ $!&&< $"D< "")!*D!&EE& ":$ : D D &: < D$! "" " "& "!! $ "D") & " " "" "2,"!) )F$!*D : <E )!* $ ED " $"!**":) * "$ $$) *D: D""E</ *D": D: D$)3$< # EE : D"" E< : ) : E< * : < D": &" $ *D# &$!! "$ &< $!>D < ""#! *! *" & & : "&: & ) F$! *D <E ) ED " * "$ $$) %%'$"41'4%'&1($0'(%'1'($*6(!%$' E *"%< &D: "$$ < F$! D"D# <DFE ( < * $ & #!& $: $ <&), <DF C1 : # $ " $" D D!<) < " D $E </( )

4 ',(76( HHH))&IHHH))& *6%'("!0, /$! * < " "&&!$ < *6%'("! *6%'("! 6(# 8!&#.&"&: 4+'#(4#+( $!$ 3$! 9', '#44+#; JD: ":E $ 1;#4;+ #',&' '#A;4#'( &1#(#%!14','*#&(!'&(% &1#(#, 6(#!"!%6 8!&#!"!%6 )): )) ',/ ',&' ;6 ',&' ;6," )'C ;);C K$!E! )C J * "D$! )C.E! 4+'#(4#+( +()+C K"$ )C ="E! )C D$! )C L!#3M )C +)AC L )C $" "$!$ )C 2E 52E $ )C ',,',%<&#',&'= 0>>?0: JD 1;#4;+ #',&'A 0B:>0 &'/&%'(*6%*, E E #" 7,"F$!" 8 D"&:) /$! '

5 &'/&' %6(#!"!%6!&#!"!%6 2$ 33 ',&' 1&!%6 &!%6.E! +''A4 ((#+;#; (A)AC A4)+C +'A 4);C 4'''J( 06A'4'( (A)(C )C "!/9: E&! N"!/NE &! 26#!"' 26#!" C ( 5# B$! 06 )'C 9% -D2 0E>0EE C ( 5# B$! 06 ;);C 9% -D2 :0E0 C/9: E&! +F*6' < $! E) 5, 'G',*' < $!) 1&*"% 41'($*6'!" 1'($*6&!" 6(# 8!&# *61'($*6&4%#',&' *6$*6&$#%#',&' 6(# 8!&# ) (

6 1'(, 6(# % < & D$!"&"&: 4+'#(4#+( +()+C +()+C B" "!*$ "&"&: )C )C E>$&"&"&: )C )C 3$!"&"&: )C )C 9% 3<&!$ < 4+'#(4#+( +()+C +()+C ',,' &'/&% &'/&/ +''A4.E! ((#+;#; (A)AC (A)AC 4'''J(.E! (A)(C &'/&',%A &1#(#% 4''(/$(%'*%*6"&' 0 E $" ' "" " # " # D E!$ < " # $! "&< D$$!) 2 ""! EE&E/ )C "&< D$$ /: N /: 9:) *6%'("!" (.(16"' ' : $< &D" $ E$E D *# B,? ="$ O 'A#C1!") 3 E< D! D< D " ": )'(< <E#"6,1# : F$: "$$ < ::E!)3JE E<E " $! $" $ #" < " " * E * *F ) " $D D < E D" # &,& E >D $ "$"D" <# 3:" 3? "$ # "! D" # 3 O E ;C1 " : ) '(1 " $$ <"" D * "!"# $:$:6,3:) 1'(% $"D" $< " &! # " E *: >" D E) < A

7 "#!* D!& EE $ *: > D) *: >$" "$<"!") ',(%''!!&*6(4'% 1(76 1''4!&"#$, " 3!" 5N9-PQBR=3S3M323=NM3S3 *6 3!" 53QN3=NM3S32 5(',*' ":5() ) D '4/$( ":5() )S D *6/$'#' ":5() )$!D #$, " 3!" 5M"$!! &''F,%, ":54 )N FEE 2;$&1'$, " &)<! $>D) D$!D D$!F&"D$!$!$! "" ""D") 4'!"!!( 6(#!"!%6<= = = "" 8!&#I"!%6<= 0BB0E /$! C!" #',&' I&16" '()')( '#A;4#'( ) 97%/#!!";F( '&4 C!" %#',&'<2=!&16"<2G= '()')( '#A;4#'( ) 1)'CT T/E#"& >D!#&D$*"DE<D!#&) '(1)!&"F*6'"! %',,!&"F*6( &%'.(# 5,% &%'.(#&',>" %

8 '4"H',%', '!!'0 "(%& 7#1%%64'01'((('!! '4"H',%', '!!' <$$:D/! F$!< "$E. M" ) <P$!</!#""S" :-") <! $":<D/0 J") < EE < "!:!/2"* :) <%E ED< "" '(1!") &7#1%%64'01'((('!!0*6(%1&"!.(#' D$! D$! '() : +1< '() '1$, '() ) B '( ">&""!"" ) 4

9 '4!'' % ' '4D ( $"9!$%*D 4!:')9!$%*D +!:()9!$%*D ;!:M<9!$%*D JM9!$%*D ' 0 ( A 0M<,"9!$% 4 $D + 2E! ; B"O9!$%*D *M< ',*0 ' 6,0 '' '( ="$"$9!$%*D 'A -D 3B! >2E!D '4 3B!*! '+ 3B! >0D '; 3B!?&! ' 3B!J* >0 ( 3B!J"LE2E! ( 3B!3B3L! (' 3B!3LE2E! (( 3B!D*L! (A 3B!E<*J2E! 3B!E<*L! (4 3B!M,* D (+ 3B!2 >0," (; 3B!2 ( 3B!2E13:L! A 3B!9!!$D A 3B!$ A',* +

10 5.'!G%6&*&1(!&7#%.%67"!&7#%"*7"!&7#%.%6'.'!!&7#%"*'.'! B E >? '(1#: "" "&& ">D$ "!<" $<#$! $ *OD!) > G : "" "& & " G F $ % $&: : DE< *" D") F *"5! $ $" "# $"" < : &) $*! $: D*" ) E *" " E E&<#&$! E$! # " *:# * F$! # "< "!1$" D) D$!:1 "D"$<1 : $ D) : " *! *"> * %E") *1%'.'!("'0"6'%"1$'('.'!G%6&*"#A S" *"/ " $< * "#! $! $! EF! EE " &#!! *: "" $!!" * D< E $ 5$! $""& $ ) 0 *"/ &! $ < 1< # * ": $ * <D# $ < $ ::D" < EE * E &# " D $ % &&) *"/ < FE " $! &*" : $$<* ) $>*"$$! "# &$! F$!# $! > & $ F#! $ "") <%E * *"/ <! $"!" "#: # **! $!!#$<$! # FE D$ "! < $" ) <! $ < : E! <" # D" F < "! D" $) B< F$$F"":*! *") < %E & F $ "$!# *&# EF!EE< $ "" :< *"&&! $ ) <*"/::D" < EES<FE "" D!") < $&" E! "! <E! $) EF! $ "" ": < *" &&! $ ) #'A)" <-) ;

11 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Budapest Global 90 Plusz Alap (továbbiakban az Alap ) mellékelt december 18-tól december 31- éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 18-tól december 31-ig zege E Ft, a tárgyévi eredmény E Ft veszteség, és a december 18-tól december 31- eredménykimutatásból, valamint olónak a magyar számviteli törvényben eszámoló elkészítése. ége Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a -e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából rele lkodó vvizsgálat magában foglalja továbbá az az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december december 18-tól december 31-ig KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, F városi Törvényszék Cégbírósága, no:

12 Az üzle Elvégeztük a Budapest Global 90 Plusz Alap mellékelt december 18-tól december 31- üzleti jelentésének a vizsgálatát. elentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december 31- üzleti jelentése a Budapest Global 90 Plusz Alap december 18-tól december 31- tkozó éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 25. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Partner Mádi-Szabó Zoltán Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:

13 #$!" % &'& ( " )*+, -./01&2+ -3 & 45*0. 0&&,(

14 )*+, 647#8) -3 & 647#8)899:;50< 3* =3 8$5:< 0 $ 5$ 8$5 ;0& >0"$5 * 1 $*?99: < $,!"#$%&$' () $ $ $ $% * (++( $ $', (++(( -./0/#$1&$2 () $ $ $ $ $ $2 030 $ $= 99: +.. $> #$:&*$&**&*, () $ $ $ $: * / $ *$, / ( #;) $ ** %.</-+(( 44/ ( -./0/ $ *, ' (-/ ( -./0/ $ *%!"#*'&*1 () $ $ 2=,5%:2 *' * (++( 2125%>' *1, (++(( -./0/#*2&*= () $ *25$*, *2 ) *251=' *= 0) 0 ;12, *>?866#*:&,$ () :*,5'%' >,5$%= *: * // :*,5'%' >,5$%=,$, 75-0( -./0/ $,* ' * **$,%, ( #;) $,' B =0C"$$$&C9 *9 -.-, ,2,=,>,: %$ %* %, %% %' %1 %2 %= %> %: '$ '* 8 < ?BC9D68#,>&,: () :*,5'%' $ :*,5'%' ) -0 0< -E( :*,5'%' :*,5'%' 0) - (0< -E(#;) $ F879"#F8?678G?H)#%*&%,&%%&%' () $ $ '$2 ) - (0< -E0 -(./0/ ;*5%'' 0) ( -./0/( *='5':2 ) $ ).-( ;*=,5='2 '$$ I"J98K J68988L8 $ $ 67B98K J68988L8 $ M969B?8D9D68988L889M96?N688 $ $ (,;5&*&A00 - < $ N+ 5,$*'+(--,1 I N+

15 /67/,8590<2:- /67/,859,21+:-!"!#$%&'()$*++,-./ -0! /21! :12 ;! "#$% % & & # '$ % % ()! % * % $$' +,-./01%' " ) +,-./01!5-.;/</5=31

16 ()!%-<=+>$!??%(?!+! ) AB!A& > @ & > >! (! +,-./01%' " ) +,-./01!5-.;/</5=31

17 Budapest Global90 Plusz Alap I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezel Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tkével október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptkéje a mérlegkészítés idpontjában 500 millió forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: Közzétételi hely: Az alapkezel képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Szendrei Csaba 1074 Budapest Vörösmarty u. 18/b Pázmándi László 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 38. Habsz Dániel 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körút /12. A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez, melyet a évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Mádi-Szabó Zoltán (Magyar Könyvvizsgálói Kamara ). A könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díjat, mely a 2013-as évre vonatkozóan ,-Ft, az Alapkezel fizeti meg az alapkezeli szerzdésnek megfelelen A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Számviteli politika A számviteli politika f vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki Az Alap ketts könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeirl részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelen történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésbl adódó - különbözet a tkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az elz évi adatok a rendelet elírásainak megfelel bontásban szerepelnek.

18 Budapest Global90 Plusz Alap A beszámoló szempontjából lényeges és jelents hiba Jelents hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenrzés vagy önellenrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások eljeltl független együttes értéke pedig meghaladja az ellenrzött üzleti év mérleg-fösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A saját tke, induló tkébl és tkenövekménybl áll. Az induló tke az alakuláskori és a késbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tkenövekményt a tárgyév eredménye, származtatott ügyletek értékelési különbözete, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. Az aktív elhatárolásokat külön táblázat részletezi. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi mveletek bevételei a tárgyévben a kapott kamatokat, a forgalmazási jutalékokat és a strukturált termék bevételét tartalmazza. A pénzügyi mveletek ráfordításai között a strukturált termék eladás ráfordítása szerepel. Az elszámolt mködési költségeket külön táblázat részletezi költség nemenként, a kimutatás a tárgyidszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft, azaz egy forint. Az Alap tkegaranciája az Alap lejáratakor az Alap befektetési jegyeinek névértékére vonatkozó garancia, melyet a befektetési politika biztosít. A befektetési politika biztosítja, hogy lejáratkor függetlenül a tkepiacok futamid alatt elért teljesítményétl az Alap nettó eszközértéke ne legyen alacsonyabb az Alap befektetési jegyeinek névértékénél. A tkegaranciát, azaz a névérték lejáratkori kifizetését kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezel, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal. Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

19 ! "#$%!! "# &'! ( )*+, -)./ *- "0!12 "0 # &!! "#$%!!$ %

20 3 8 9: ;)*/)/! "#$%! & '' &4! 11 5"#"& '26 7

21 < -! "#$%! ( )*)! "#+ )*) 5= >"#= &' $ -! "#$%!,*)! "#*) #'!1 >"#= &' $

22 A --C/**) )D//*/8)! "#$%! -! #!. #!/'0 )B#4" $% &' $& &' '26 - -E )/*/) - -! "#$%! )#" #'!1 >"#= &' $& &' '26

23 ,-" #$%& &'() *(+*%# 1./ 0 230/ 0! "! " #$ #$ %&&'()* + )* ##$!##$ #$%& &'()

24 ))*+, -./ /0123/1)34!! "# $%& '(

25 ./ !!"##! "!# $%& # ' ()*+,- $ # #% &% '

26 )./ (& #!&!)*!"#%&)%! + "!# $%& 7 8# ' 9*-:

27 '()*+, ()-,+(! "#$% #$ $ &

28 :7; -<=>7 -?7)48-! " #$ %&%!'!(!'!( )#* "!+ # ', %&%!'!(!'!( -&!.' %&&%* #!' #&!' %&!.'%&%!'!(!'!( /&!' ',# 0'' %& 1+ 2!'!(!'!(.! %,3' %!'!(!'!(

29 98:7DEI:JK7L; 8:8-<:D677I96;M '% E 8%, ;% ' %-4)8 8%%3&!& '(' % 6.%&!% &!F GA* G G*BC 8%,% &!F GA* G G*BC

30 "5"728#!!"# $%! &'(')*+",-.//,' 0*+102 5!162 -*+*+8, #3#4 37 # 34 *+'8:%%*; <# =>0-$-"-005.-= >*?.% <?# )'+1:2 )'! <?3# $%!'/' =:+%'/' 6*':%*' =:%%':%*' =:+%':%*' =:%*%*+%%' -*+%:%*A:%* <?4# <?# /'!';1:2 "#$%$% &!' <<?# 6+8%%1:2 <<?3# <<?4# $::%1:2 6'! <<?4## BC4;8:%D1:2 <<?4?3# 4;8;:%D1:2 7 <<?#.%/1:2 9',%%% E <<?## F/1:2 E E <<?### =:%+1:2 <<?##3# ='G*+1:2 <<?##4# -*+%*+%%#1:2 <<?### =HI:'/1:2 <<?#3# <<?#3## <<?#3#3# <<?#3#4# <<?#4# <<?#4## <<?#4#3# <<?#4#4# <<?## <<?### <<?##3# 8'%*+%;''+*/!%# 0!%1:2 =HI:':%+1:2 0!%/H'1:2 J%%+1:2 0!%1:2 =HI:'%%+1:2 0!%/H'1:2 K8*1:2 0!%1:2 0!%/H'1:2 <<?## I%'*+1:2 <<?### <<?##3# <<?#E# 0!%1:2 0!%/H'1:2 =8'*+1:2 <<?# # <<?# <<?E 5H*+%%%'H:: " ()*! H*+:G:':G:%%/;%!*8'*%% I'/%8%*G'%%*%*I8# *(*+*(*(,-./!

31 H#I 350J *(*+*(*(, /9 "-- 9 2:;<9 +B ; ' 3E7 # 0*+%'%+1I+%'/;%H2M E 3# -'G'8M 4# -%%%%'/M # -%%%'H::M E # (%%%%%I;H::M E# <*I%%%/%%%+M #.%/I%%%/%%%+M # I::+M # 6*8::+M # J:'A:%*+M # )AA:%*+M 3# /'!';+M 4# /'!';+M 7 #.%%'H:: E C+* ; ' )()CC <*% E <*M I+%'/M 7.%/% E 33.%/M 34 E 3 =;M 3 ; ' *)B(B +)(BB 3 I%'*+'GM I%'*+'G 34 I%'*+' 3 I%'*+I'; 4 3 )'':G:I%M 3E )'':G::% 3 )'':G:I' E 87$"#$%$% EF520$F# & G G ; ' *)B(B +()( 3#''3# #)#!"#

32 "K"$2"2L 2F5 3-<9,- 3-<9 &3' 7"8,,- 7"8, &3' =9.%/ 34#3#4 EE47 34#3#4 E 34E 4 E7 J-L 34#3#4 34#3#4.%H::8 34#3#4 E 3 34#3#4 E 3.%H::*+% 34#3#4 E344 34#3#4 E344 8;D; 34#3#4 *)() ( 34#3#4 *)() ( &'G')I 34#3#4 4E 34#3#4 4E $::% 34#3#4 7 34#3# #3#4 *)()CC 34#3#4 ) )C *B) F%' 34#3#4 34#3#4.%888:%* 34#3#4 34#3#4 I%'*+I*8:% 34#3#4 34#3#4 J-L 34#3#4 34#3#4 9 34#3#4 34#3#4 #:;/ M< ;, M 34#3#4 C)B() 34#3#4 C)B() D9,-,.:;: 34#3#4 )*C 34#3#4 )*C 5/8 34#3#4 34#3#4 19, N:;O 34#3#4 34#3#4 =:+'*'/ 34#3#4 34#3#4 6H*+'/ 34#3#4 34#3#4 $%!'/ 34#3#4 34#3#4 *+% 34#3#4 34#3#4!'/ 34#3#4 7 7E 34#3#4 7E7 D9,-,.:;: 34#3#4 + )B 34#3#4 +).%888:%* 34#3#4 34#3#4 %:%* 34#3#4 34#3#4 I%'*+I*8:%* 34#3#4 34#3#4 34#3#4 + )B 34#3#4 +) +C) 7P ; &3' *)() *)B)*( N< &;' *)B(B)C *)B(B)C N< ; &3' B B "; &3'

33 ! "#$"% &'#("# &'#("$#"% )*+"(,-(. /012,2!" #!$%# 3+(2 &" ",,+ '()*+),-.$! "/, '() -/+#("+ 06 *!( 7068 / 06,9:/06+';+!4 <-) (; #="*>() $!4 #, 5'"6##(%,. 2B0$"2) ( #="*>)!,(!$(/2 C -$2 *D: /!: D D E *"> &< $ "!>D <#! $! <&"! $!>D<DF #! F$!"$D "$!* D!< &<)<&"!C# <$ *D# &$! : D"" D" D$! "! G F$$F!* D!< G D D$! $" C1") *D# <&"! " # &$!!* D!< &<$ C EE "! & <#!* $! $! & &<$ $! $ $!&&< $"D< "")!*D!&EE& ":$ : D D &: < D$! "" " "& "!! $ "D") & " " "" "2,"!) )F$!*D : <E )!* $ ED " $"!**":) * "$ $$) *D: D""E</ *D": D: D$)3$< # EE : D"" E< : ) : E< * : < D": &" $ *D# &$!! "$ &< $!>D < ""#! *! *" & & : "&: & ) F$! *D <E ) ED " * "$ $$) ""!2+41!4"!*1(20!("!1!$(2%6(,"2! E *"%< &D: "$$ < F$! D"D# <DFE ( < * $ & #!& $: $ <&), <DF C1 : # $ " $" D D!<) < " D $E </( )

34 7%6"!(+,0'$ /$! * < " "&&!$ < 7%6"!(+, 7%6"!(+, 6(..&"&: 4+'#(4#+( $!$ 3$! 8!' '#44+#; HD: ":E $ 1;#4;+.!'$*$! '#A;4#'( (-(16+! ' : $< &D" $ E$E D *# B,? ="$ I 'A#C1!") 3 E< D! D< D " ": )'(< <E#"6,1# : F$: "$$ < ::E!)3HE E<E " $! $" $ #" < " " * E * *F ) " $D D < E D" # &,& E >D $ "$"D" <# 3:" 3? "$ # "! D" # 3 I E ;C1 " : ) '(1 " $$ <"" D * "!"# $:$:6,3:) 1!$(" $"D" $< " &! # " E *: >" D E) < "#!* D!& EE $ *: > D) *: >$" "$<"!") 3$92*1!2'#+ &)<! $>D) D$!D D$!F&"D$!$!$! "" ""D"),*+:%6!+, "!'',*+:%6( *"!-(. 5'$" *"!-(.$*$!,>" '

35 !4+<!'$$"!'#!#,,!0#+(" * =.1"$"64!01!$(((!#,,!4+<!'$$"!'#!#,,! <$$:D/! F$!< "$E. J" ) <K$!</!#""L" :-") <! $":<D/0 H") < EE < "!:!/2"* :) <%E ED< "" '(1!") *=.1"$"64!01!$(((!#,,0%6$("1*+,-(.! D$! D$! '() : +1< '() '1$, '() ) B '( ">&""!"" ) #'A)" <-) (

! "!#$% &'! " # $ " %

! !#$% &'!  # $  % ! "!#$%&'!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés ABCD KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az Aeroplex Közép-Európai

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013.12.31 Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: 01-10-047706 Statisztikai számjele: 24282112244211401 eft-ban tételsz. tétel megnevezése

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

Skoglund Holding Befektetési Rt.

Skoglund Holding Befektetési Rt. Skoglund Holding Befektetési Rt. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Éves beszámolóhoz 2005. január 01. 2005. december 31. I. Általános kiegészítések 1.1 A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A vállalkozás szöveges bemutatása

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben