Sikeresen megoldott panaszok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikeresen megoldott panaszok"

Átírás

1 Fontos kiemelni, hogy a határon átnyúló panaszok megoldása érdekében az Európai Fogyasztói Központok Hálózata által nyújtott közreműködés sikere azaz, hogy a fogyasztó igénye, kérése teljesüljön, és ezáltal egy hosszadalmas bírósági eljárás elkerülhetővé váljon sok tényezőtől függ. A panasz rendezésében 4 szereplő, a fogyasztó, a fogyasztó országa szerinti Európai Fogyasztói Központ (magyar fogyasztó esetén az Európai Fogyasztói Központ Magyarország), a külföldi (európai uniós, izlandi vagy norvég) vállalkozás, valamint a vállalkozás országa szerinti Európai Fogyasztói Központ működnek közre, és a panasz megoldásához valamennyi szereplő együttműködése szükséges. A panasz sikeres rendezésének előfeltétele, hogy a fogyasztó reális, jogilag és bizonyítékokkal (pl.: szerződés, visszaigazolás, számla, nyugta, bankszámlakivonat a fizetésről, jegyek stb.) is alátámasztható igénnyel, követeléssel lépjen fel. Jogilag nem indokolható követelés vagy a bizonyítékok hiánya esetén a közreműködésünk sikere rendkívül csekély, így annak teljesítése kizárólag a vállalkozás jóindulatán múlik. Ezen túl a panaszkezelés eredményessége jogilag alátámasztható követelés esetén is elsődlegesen a vállalkozás együttműködési hajlandóságától függ. Együttműködést nem tanúsító, illetve bűncselekményt megvalósító vállalkozások esetén hatósági jogkör hiányában az Európai Fogyasztói Központok Hálózata, így az Európai Fogyasztói Központ Magyarország sem tud sajnálatosan érdemi eredményt elérni. Emellett a fogyasztó és a vállalkozás országában érvényben lévő, a panasz tekintetében alkalmazandó jogszabályok különbözősége is akadályát képezheti a felek közötti megállapodás elérésének. Amennyiben az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának közreműködése nem jár eredménnyel, a fogyasztó jogvitájában a polgári bíróságok jogosultak a felekre nézve kötelező és jogilag kikényszeríthető döntést hozni, továbbá bűncselekmény (pld: csalás) gyanúja esetén a fogyasztó a rendőrséghez fordulhat. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy nem vagyoni kár (fájdalomdíj, sérelemdíj, az elszenvedett kellemetlenségek, bosszúságok ára ) megtérítése tekintetében sem tud az Európai Fogyasztói Központok Hálózata segítséget nyújtani a fogyasztó részére, ilyen tárgyú követeléseket a polgári bíróságok előtt lehet érvényesíteni. Azonban amikor a fogyasztó jogilag is alátámasztható kéréssel fordul az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz, illetve a külföldi vállalkozás is egy, a fogyasztói érdekeket tiszteletben tartó komoly gazdasági szereplő (azaz nem kizárólag a fogyasztók megkárosítására irányul a tevékenysége), az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának közreműködése sok esetben sikerrel zárul. Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország közreműködésével sikeresen megoldott ügyek közül néhányat a következőkben mutatunk be. 1 / 12

2 Magyar Fogyasztó/Olasz autókölcsönző vállalkozás A magyar fogyasztó egy holland közvetítő cég honlapján megrendelt bérautó átvételekor a nápolyi repülőtéren az olasz vállalkozás (bérbeadó) helyi alkalmazottjának téves tájékoztatása miatt a bérleti szerződés részét képező biztosítás mellett egy helyi, a káresemények szélesebb körére fedezetet biztosító kiegészítő biztosítást is kötött Ft-ért. Amikor a fogyasztó később végigolvasta az autóbérleti szerződést, észrevette, hogy az autókölcsönzés díja már eredetileg magában foglalta a kiegészítő biztosítást is, így azt jogosulatlanul fizettették meg vele ismételten. A fogyasztó levelezése a társasággal nem vezetett eredményre, így az Európai Fogyasztói Központhoz (EFK) fordult panaszával. Az EFK az olasz társszervezetével együttműködve, a bizonyítékok áttanulmányozását követően érdemi jogi és szakmai segítséget nyújtott a fogyasztói panasz rendezéséhez, amely végül eredményre vezetett, és az autókölcsönző vállalkozás visszafizette a fogyasztónak a jogtalanul felszámított összeget, aktuális árfolyamon 282 EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft). Bolgár fogyasztó/magyar légitársaság A fogyasztó a légitársaság december 21-i járatával kívánt utazni Milánóból Szófiába. A járat kedvezőtlen időjárási körülmények miatt törlésre került. A légitársaság egy 6 nappal későbbi járatot ajánlott alternatív járatként, azonban a fogyasztó két utastársával együtt ezt nem fogadta el, és maga foglalt jegyet egy másik légitársaság december 23-i járatára. A törlés következtében a fogyasztónak két további éjszakát kellett Milánóban töltenie. A légitársaság felajánlotta ezen két plusz éjszaka alatt felmerült szállásköltség megtérítését, azonban ennek teljesítése elmaradt. A fogyasztó ennek, vagyis 100 EUR-nak a megtérítését kérte. 2 / 12

3 Az EFK-Hálózat közreműködését követően a fogyasztó számára kifizetésre került a 100 EUR (nagyságrendileg: ,- Ft) szállásköltség, illetve a légitársasággal történő utazás során felhasználható kreditbe helyezték a fel nem használt jegy árát, azaz BGN-t ( EUR, nagyságrendileg: ,- Ft). Magyar fogyasztó/cseh utazási iroda A fogyasztó interneten keresztül rendelt szállást, amelyet előre ki is fizetett. A szállodába történő megérkezéskor azonban 100 EUR letétet kellett fizetnie. A recepción azt ígérték, hogy távozáskor visszafizetik részére az összeget. Erre azonban nem került sor, és a többszöri megkeresés ellenére a fogyasztó nem kapta meg a jogosan neki visszajáró összeget. Az EFK-Hálózat közreműködésének eredményeként azonban végül is a fogyasztónak megtérítésre került a 100 EUR (nagyságrendileg: ,- Ft.). Magyar fogyasztó/olasz szálloda A fogyasztó szállodai szolgáltatást rendelt, melyet előre ki is fizetett. A helyszínen tévesen ismételten elkérték a szállásdíjat. A fogyasztó technikai hibára gyanakodott, és később megpróbálta a szállodától közvetlenül visszakérni a pénzt. A szálloda a hibát elismerte, mégis hónapokon keresztül húzódott az ügy. Az EFK-Hálózat közreműködéseként a fogyasztó megkapta a visszajáró 99 EUR (nagyságrendileg: ,- Ft) összeget. 3 / 12

4 Görög fogyasztó/magyar légitársaság Az utas június 8-án Athénből budapesti átszállással Kijevbe utazott, minden fennakadás nélkül augusztus 23-án a visszafelé tartó úton azonban a kijevi Borispol repülőtéren a légitársaság képviseletében eljáró személyzet visszautasította a gépre történő beszállását a görög ideiglenes tartózkodási engedélyére hivatkozva. Az utas egyébként ukrán állampolgár, akinek férje görög, vagyis EU, illetve EGT állampolgár. Az utas állítása szerint 11 éve Görögországban él és dolgozik. A tartózkodási engedélyével korábban semmiféle problémája nem volt az utazások során. Az utas kifogásolta, hogy semmiféle együttérzést nem tapasztalt, sőt csak 3000 EURO megfizetése ellenében engedték volna felszállni a gépre. Az utas csak rendkívüli költségek árán (474,26 EURO) és a külföldön tartózkodó családtagjai segítségével jutott haza. Az utas a 474,26 EURO repülőjegy árának megtérítését kérte a légitársaságtól, azonban ezt az igényét elutasították. Az EFK többszöri próbálkozása és a légitársasággal folytatott huzamos levelezése folytán végül 165 EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft) megfizetett a fogyasztónak. Ezt a fogyasztó elfogadta, így a konszenzus létrejött a felek között. Magyar fogyasztó/luxemburgi elektronikus hírközlési szolgáltató A fogyasztó a vállalkozás műholdas televízió szolgáltatását vette igénybe. A vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót, hogy 2010 nyarán műholdváltást hajt végre ezért a programcsomagokban változások történnek. A váltást követően a fogyasztó jelezte a vállalkozásnak, hogy a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, meg kívánja szüntetni a szerződést. A fogyasztó ezt azzal indokolta, hogy a váltás során azok a csatornák szűntek meg, amelyek miatt a szerződést megkötötte és olyan csatornák kerültek be a csomagokba, melyeket azok nyelve miatt nem tud élvezni. A vállalkozás elfogadta a fogyasztó felmondását, azonban mivel a felmondás az aláírt hűségidőn belül történt, ezért Ft kötbér megtérítését követelte. A fogyasztó a felmondásra adott indokokra hivatkozva kérte az EFK segítségét abban, hogy a vállalkozás elálljon ezen követelésétől. 4 / 12

5 Az EFK-Hálózat megkereséseit követően a vállalkozás elállt a kötbér megfizetésének követelésétől, és elfogadta a fogyasztó felmondását. Magyar fogyasztó/német vállalkozás, internet hozzáférést nyújtó szolgáltató A fogyasztó új állása miatt kiköltözött Németországba, ahol egy szolgáltatóval szerződést kötött internet és telefon szolgáltatás igénybevételére. Néhány nappal később kiderült, hogy felesége betegsége miatt vissza kell költöznie Magyarországra, ezért a fogyasztó azonnal jelezte telefonon és írásban, faxon a szolgáltatónak, hogy mégsem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, a szerződést szeretné felmondani. Ekkor még nem került sor a szolgáltatás beüzemelésére, még az ahhoz szükséges eszközöket sem biztosította addig a vállalkozás, azonban tájékoztatták a fogyasztót, hogy technikus kollégájuk megkísérelte leszállítani és üzembe helyezni azokat. A vállalkozás 256,7 EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft) követelt a fogyasztótól, melyben érvényesíteni kívánta a kiszállás költségét is, melyre azonban nem az előzetes értesítésének megfelelő időpontban került sor. A fogyasztó álláspontja szerint elállási szándékát még a szolgáltatás biztosításának időpontja előtt közölte, ezért a vállalkozást nem érte kár, és kérte az EFK segítségét abban, hogy a vállalkozás elálljon követelésétől. Miután az EFK-Hálózat megkereste a fogyasztó igényével, a vállalkozás közölte, hogy nem kívánja érvényesíteni fenti igényét, és leállítja az azzal kapcsolatban indított behajtási eljárását is. Francia fogyasztó/magyar vállalkozás, szállásadó A fogyasztó lakást bérelt a magyar vállalkozástól. A bérleti szerződés megkötésekor letétet fizetett. A szerződés lejárta után a fogyasztó és a vállalkozás között vita állt fenn a 5 / 12

6 rezsiköltségek fizetése és a bemutatott számlák tekintetében. Ezen kívül a fogyasztó a bérbeadó jóváhagyásával bútort is vásárolt, amely jóváírása nem történt meg. A fogyasztó eredeti követelése HUF (1450 EUR) volt, de a felek nem tudtak megegyezni. Az EFK-Hálózat hosszan tartó egyeztető közreműködése révén a számlákat és tartozást tételszerűen sikerült a feleknek egyeztetni, és a fogyasztó számára is elfogadható megoldásként a bérbeadó HUF (766 EUR) összeget utalt át a fogyasztó számlájára. Magyar fogyasztó/angol vállalkozás A magyar fogyasztó vásárolt egy USA térképet a már meglévő navigációs készülékére. A térképet ugyanattól a vállalkozástól vásárolta, amelytől korábban magát a készüléket és egy magyar térképet is vette. Miután a fogyasztó hazatért amerikai útjáról, ismét a magyar térképet kívánta használni a készüléken, azonban kiderült, hogy az amerikai térkép feltöltésekor a magyar térkép letörlődött. A fogyasztó arra hivatkozással, hogy a vállalkozás nem tájékoztatta, hogy az újabb térkép megvásárlásakor a készüléken már rajta lévő térkép törlődik, kérte, hogy a vállalkozás ingyenesen helyezze vissza a magyar térképet a készülékére. A vállalkozás eleget tett a kérésnek, és a fogyasztó visszakapta készülékére a magyar navigációs térképet (amelynek értéke 70 EUR) volt. Német fogyasztó/magyar légitársaság A német fogyasztó július 21-én egy utazási ügynökségen keresztül foglalt repülőjegyet a július 28-án induló Berlin-Budapest-Odessza, valamint a július 30-i Odessza-Budapest-Berlin 6 / 12

7 járatra. A fogyasztókat a berlini repülőtéren tájékoztatták arról, hogy a járatukat törölték. Az utazási ügynökség visszafizette a jegyek árát, azonban a fogyasztók oldalán utazási költség merült fel (27.80 EUR), továbbá az odesszai szállodafoglalás törlésének díját is ki kellett fizetniük (95.55 EUR), valamint a 261/2004/EK rendelet alapján fejenként EUR kártérítést kértek. A légitársaság kifizette a kártérítést, valamint megtérítette a felmerült utazási költségeket, a fogyasztók így összesen 532 EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft) kaptak. Magyar fogyasztó/norvég vállalkozás A magyar fogyasztó egy franciaországi teniszversenyre interneten rendelt jegyeket. A norvég vállalkozás vállalta, hogy a jegyeket a fogyasztó lakóhelyére szállítja. Miután a jegyek nem érkeztek meg a fogyasztó megkeresésére azt a választ adták, hogy technikai okokból a helyszínen adják át a jegyeket. Mindezek ellenére a fogyasztó a kiutazás után a verseny helyszínén sem jutott hozzá a jegyekhez. A fogyasztó a jegyek árát és a kiutazással kapcsolatban felmerült költségei megtérítése érdekében kérte az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának közreműködését. Az EFK-hálózat közreműködésének köszönhetően a vállalkozás visszafizetett 1428 EUR-t és 219 GBP-t (nagyságrendileg: ,- Ft) fogyasztó részére. Svéd fogyasztó/magyar légitársaság A svéd fogyasztó Budapestről repült volna Malmőbe, azonban a vulkáni hamu miatti légtérzár következtében a járata törlésre került. A fogyasztó SMS-ben értesült a törlésről, azonban sem 7 / 12

8 átfoglalást, sem egyéb segítséget nem ajánlott fel számára a légitársaság. A fogyasztó végül saját maga szervezte meg hazaútját és a légitársaságtól 6200 SEK megtérítését kérte. A légitársaság EUR (nagyságrendileg: ,- Ft) összeget fizetett meg a fogyasztó számára, mely a fogyasztó törlés miatt felmerült utazási és étkezési költségeit foglalja magában. Emellett visszatérítette a fel nem használt jegyek árát, összesen 998 SEK-t (nagyságrendileg: ,- Ft) is. Magyar fogyasztó/cseh légitársaság A magyar fogyasztó Budapestről Madridba utazott Prágán keresztül. Madridban vette észre, hogy a feladott csomagján ökölnyi lyuk keletkezett, amit jelzett is a repülőtéren. A fogyasztónak a visszaúton védőfóliát (amely díjköteles) kellett kérnie a csomagjára. A fogyasztó többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a cseh légitársasággal és kérte a felmerült 55.2 EUR összegű költségeinek megtérítését, érdemi választ azonban nem kapott megkereséseire. Bár a vállalkozás nem tartotta teljesen bizonyítottnak a kár mértékét, 5449 Ft-ot mégis megtérített a fogyasztónak. Finn fogyasztó/magyar légitársaság A finn fogyasztó május 8-án foglalt Turkuból gdanski átszállással Rómába, majd onnan vissza varsói átszállással Turkuba. A foglalás után pár nappal kapott tájékoztatást arról, hogy a Varsó-Turku járatot a magyar légitársaság gazdasági okokra hivatkozással megszüntette. A fogyasztót a légitársaság átfoglalta egy másik légitársaság járatára, azonban az eltérő indulási időpont miatt felmerült szállás és étkezési költségeket nem térítette meg számára. A fogyasztó 8 / 12

9 321 EUR összeg megtérítését kérte. A légitársaság megfizetett EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft) a fogyasztó által foglalt új járatra és a felmerült hotelköltségekre. Magyar fogyasztó/osztrák vállalkozás A magyar fogyasztó interneten keresztül rendelt a vállalkozástól oktatáshoz különféle eszközöket. A vállalkozás a többszöri levélváltás ellenére sem szállította le a cikkeket. Az EFK közbenjárására a fogyasztó végül megkapta a megrendelt, 72 EURO értékű termékeket. Szlovák fogyasztó/magyar eladó A szlovák fogyasztó a vállalkozás magyarországi üzletében vásárolt egy otthoni használatú munkagépet ,- Ft-ért. A gép egymás után többször is elromlott, háromszor is javíttatni kellett. A fogyasztó bejelentette az eladó felé, hogy további javítást nem kér, elállási jogát kívánja gyakorolni és kéri a vételár visszafizetését. A vállalkozás a gép átvételét követően visszafizette a ,- Ft-os vételárat a fogyasztónak. 9 / 12

10 Magyar fogyasztó/brit légitársaság A magyar fogyasztó a légitársasággal utazott, és az utazás során a poggyásza megsérült. A légitársaság hosszas levelezés után felajánlott 98 EUR összeget kártérítésként, amelyet a fogyasztó elfogadott. Az összeget a légitársaság egy olyan banknál beváltható csekk formájában juttatta el a fogyasztónak, amely nem rendelkezik fiókkal Magyarországon. Az EFK megvizsgálta a lehetőségeket és azt tanácsolta a fogyasztónak, hogy a számlavezető bankjánál kísérelje meg beváltani a csekket. A fogyasztó a banki költségek levonása után végül hozzájutott a pénzéhez (25.400,- Ft.). Cseh fogyasztó/magyar légitársaság A cseh fogyasztó Párizsból kívánt Prágába utazni, azonban a járatát a légitársaság törölte. A légitársaság nem biztosított étkezést, a fogyasztó elmondása alapján a jogokról való tájékoztatás nem volt megfelelő, továbbá nem fizette meg a fogyasztó számára a fel nem használt jegyek árát sem. Bár a légitársaság a törlés okaként rendkívüli körülményekre hivatkozott, a fogyasztó szerint a repülőtér rendben fogadta és küldte a járatokat, köztük a légitársaság más járatait is. A fogyasztó érdemi választ nem kapott megkereséseire. Az EFK közreműködésének köszönhetően a légitársaság 772 EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft) fizetett ki a fogyasztónak. 10 / 12

11 Magyar fogyasztó/német vállalkozás A magyar fogyasztó olaszországi utazásához a német vállalkozástól bérelt személygépkocsit. A repülőtérre való megérkezéskor közölték vele, hogy az autót nem tudják biztosítani számára, mivel a fizetéshez használandó bankkártyán nem szerepel elegendő fedezet a biztonsági, az esetleges káresemények fedezetéül szolgáló letéthez. A fogyasztót sem az autó foglalása, sem a részére megküldött voucher-n nem tájékoztatták a szükséges letét mértékéről. A fogyasztó a foglalás díját, 120,71 EUR-t kérte vissza. Az EFK-Hálózat fellépésének köszönhetően a vállalkozás visszatérítette a teljes összeget (nagyságrendileg: ,- Ft) fogyasztó részére. Bolgár fogyasztó/magyar légitársaság A bolgár fogyasztó két társával együtt utazott volna Szófiából Velencébe, azonban a járatuk törlésre került a vulkáni hamu miatt és busszal kellett elutazniuk. A fogyasztó társaival együtt a fel nem használt jegyek árát szerette volna visszakapni. A légitársaság visszatérítette a jegyek árát, 540 EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft) a fogyasztók részére. Magyar fogyasztó/osztrák vállalkozás A fogyasztó az osztrák légitársaság Budapest-Bécs-Helsinki és Helsinki-Bécs-Budapest 11 / 12

12 járataira foglalt jegyeket. A fogyasztó beszállását a visszautazás során túlfoglalás miatt visszautasították, majd később azt állították, hogy a fogyasztó későn érkezett a beszálláshoz, ugyanakkor ingyenes kiállítottak részére egy másik jegyet a másnapi járatra. A fogyasztó állította, hogy nem érkezett későn a kapuhoz és a beszállás visszautasítása jogtalanul történt. Ezen felül a kiutazás során a kabátját a járaton felejtette, melyet már nem találtak meg, így újat kellett vásárolnia. A fogyasztó 1243 EUR összeg megtérítését kérte. Az EFK-hálózat megkeresésének eredményeként a légitársaság visszatérített 483 EUR-t (nagyságrendileg: ,- Ft). 12 / 12

Békéltető testületi esetek - példák

Békéltető testületi esetek - példák Békéltető testületi esetek - példák 1. Telefonvásárlás A fogyasztó 2012. október 4-én telefont vásárolt a vállalkozástól 46.056 Ft vételárért. Két hét múlva már kezdődtek a problémák, ekkor történt SIM

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Amely létrejött egyrészről a TAVEUNI Kft., mint utazásszervező, a továbbiakban TAVEUNI, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel.

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7.

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7. HÍRLEVÉL 2015. I. szám Budapest, 2015. január 7. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF))

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) 0. Bevezetés 0.1. Az alulírott Utazási Iroda, mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FONTOS TUDNIVALÓK A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -aival, illetve

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben

Jogtárs. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Ügyfelünknek! KEDVES ÜGYFELÜNK! KARÁCSONYI

Jogtárs. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Ügyfelünknek! KEDVES ÜGYFELÜNK! KARÁCSONYI Jogtárs D.A.S. Jog Szerviz X. év fo lyam 2. szám - 2013. KARÁCSONYI AJÁNDÉKUNK A 2. OLDALON! A tartalomból SIKERTÖRTÉNETEK... 2. oldal Ön mit tett volna jogvédelmi biztosítás nélkül? HOGYAN BUKJUK EL A

Részletesebben

A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek:

A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek: 1. Kérdés: A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek: Tisztelt Cím! Alulírott, X. alatti lakos 2010. február 01-i fordulónappal más

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 1124 Budapest, Deres u. 12., Telefon: 06-30-2973482,

Részletesebben

Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről

Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről Az Európai Unióban kiemelt szerepet kapnak az uniós állampolgárokat megillető légi utas jogok, hiszen általuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 13-án, hétfőn 10 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Tartalom. Általános információk

Tartalom. Általános információk Tartalom Általános információk Ariadne fonala, elérhetőségeink 4 Kedvezmények, egyéb tudnivalók 5 Hasznos tudnivalók, gyakori kérdések 6 Kiegészítő információk 7 Utazási szerződés 8 Városlátogatások anglia

Részletesebben

Fogyasztóvédelem iskolásoknak

Fogyasztóvédelem iskolásoknak Fogyasztóvédelem iskolásoknak Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Lektorálta: Dr. Eitmann Norbert Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

SÍELÉS - Jelentkezési lap

SÍELÉS - Jelentkezési lap SÍELÉS - Jelentkezési lap Munkaszám: Elszámolás: Személyi adatok Utas neve: Születési idô: év hó nap Pontos címe: E-mail címe: Állampolgársága: Telefonszáma: Faxszám: Szem. ig. szám: Útlevélszám: Foglalkozása:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

A-PBT-A-556/2012. Ajánlás

A-PBT-A-556/2012. Ajánlás A-PBT-A-556/2012. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a M.Z. kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) Dr. G.Z. ügyvéd által képviselt ABC Zrt. (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben