Szerzői jogi jogivédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzői jogi jogivédelem"

Átírás

1 Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni, tárolni, bármilyen formában részben részbenvagy vagyegészben egészbena szerzőengedélye nélkül nélkülközölni. közölni. A szerzőáltal jelen jelenformában közzétett közzétett szellemi szellemitermékben termékbenszereplőtartalom, tördelési tördelésiforma, grafikai grafikai jelzésrendszer, színezés, színezés, elrendezés és ésminden mindenmás másolyan olyanjellemző, amely amely ebben ebbenaz azajánlatban jelent jelentmeg megelőször először Magyarországon, a szerző szerző jogtulajdona, annak annaka szerzőengedélye nélkül nélkülbármilyen átvétele, átvétele, másolása, felhasználása jogellenes, jogellenes, és ésa felhasználót felelősség terheli. terheli. Ez Ezaa szellemi szellemitermék termékaa szerzői szerzői jogról jogrólszóló szóló1999. évi évilxxxvi. törvény törvény rendelkezései alapján alapjántörvényi törvényivédelem védelemalatt alattáll. áll. Bármely Bármelyjog jogmegsértése esetén eseténa aszerzőanyagi követeléssel és ésegyéb egyébjogi igénnyel igénnyelléphet léphetfel. fel. Berkes Péter szellemi tulajdona minden jog fenntartva!

2 Felejtsd el, amit a szervezetésről tudsz Szervezeti kultúra a FŐSODORBAN

3 HARRISON HARRISON CHARLES HANDY CHARLES HANDY WATERMAN WATERMAN HOFSTEDE HOFSTEDE TOM PETERS TOM PETERS REILLY REILLY QUINN QUINN SCHEIN SCHEIN

4 A kultúra nagy törvénye: mindenkinek lehetőséget kell kapnia, hogy azzá váljék, amire termett. Thomas Carlyle

5 A sikeres vállalkozás titka Stratégia Struktúra Rendszerek Szaktudás Közös értékek Közös értékek Stílus Stílus Alkalmazottak McKinsey sikerdiagramja: 7S Peters Waterman (1986): In search of excellence

6 A vezetéstudomány vonulatai Évezredek óta foglalkozunk vezetési problémákkal (egyház, államélet, katonaság). Pl.: a divízionálás a hadseregben, a regionális hálózatok az egyházak esetében, a kormányzás az államéletben; A nagy titok a szervezés, a szervezettség sorozatgyártás, just in time rendszer. A szervezettség biztosítja a vállalkozás önjáróságát. Napjaink divatos irányzata a reorganizáció és a reengineering, amely az elavult vállalatot újrateremti; A megoldás kulcsa a vezetőés a vezetés vezetési stílusok tipizálása, vezetési modellek alkotása,, milyen helyzethez milyen vezetés illeszkedik; A siker titka az alkalmazkodás ez az alapja a modern marketingszemléletnek, a fogyasztói igényekhez való mind teljesebb alkalmazkodásnak;

7 A vezetéstudomány vonulatai stratégiai gondolkodás fontosságáról vallott nézetrendszer egy vállalat ne csak konkrét üzleti akciókban gondolkozzon, hanem legyen általános jövőképe is (vízió, jövőkép, küldetéstudat, vállalatfilozófia, stb.); vállalati kultúra; vállalati intelligencia, kreatív képesség a siker forrás. Jellegzetes megjelenési forrása a szervezeti tanulás. (Creativity economy BusinessWeek; Demosz kreatív helyek; Weber Shandwick és a KRC Research kutatása); KREATÍV V KAPITALIZMUS (Bill (BillGates)

8 Az Ön cége hogyan alkalmazkodik a kreativitáson és innováción alapuló gazdasághoz? V GAZDASÁG KREATÍV GAZDAS A megkérdezett vállalati felsővezetők többsége egyetértett abban, hogy a kreativitás alapú gazdaság nem ideiglenes, múló jelenség. Közel kétharmaduk (64 %) szerint a kreativitáson és innováción alapuló gazdaság állandósult, és csupán kevesebb mint egynegyedük (24 %) gondolta átmenetinek. Tízből minden hetedik vállalati vezető(68 %) arról számolt be, hogy az ötletek és az innováció fontosabbá válásával kiterjesztették vállalatuk kommunikációs stratégiáját. Forrás: Weber Shandwick, KRC - felmérés a kreativitás alapú gazdaságról, 2007.

9 Üzleti vállalkozás vállalat Alapvetőcél Küldetés Belsőés külső érintettek Célrendszer Vállalati formák Forrás: Chikán, A. (2006): Bevezetés a vállalatgazdaságtanba

10 A klasszikus szervezetfelfogás Környezeti hatások Belső adottságok STRATÉGIA A szervezet működése, vezetése Teljesítmény

11 Külsőkörnyezeti hatások piaci környezet; tudományos-technikai környezet; társadalmi-gazdasági környezet; kulturális környezet; JAPÁN vs. USA JAPÁN vs. USA

12 Belsőkörnyezeti hatások a szervezet mérete horizontális, vertikális, a kettőkombinációja; profilja; eredete; LAPOS SZERVEZET telepítési helye; belsőszervezeti kultúra; LAPÍTSD LE A PIRAMIST! MAGAS SZERVEZET

13 Tipikus szervezeti formák Rugalmatlan, statikus formák: Lineáris Törzsegységi Funkcionális Dinamikus, rugalmas formák: Divízionális Mátrixos Holding- és konszernkapcsolatok Bonzai-modell Szatellit, héjházas, térrácsos, méhkaptár, hangyaboly, szőlőfürt különbözőmetaforák,

14 Egyéb szervezeti formák, metaforák Likert - átfedőcsoportok modellje; Andrew S. Grove - hibrid modell; A szervezet, mint informáló feldolgozó agy; A szervezet, mint kultúra; A szervezet, mint politikai rendszer; A szervezet, mint lelki börtön; A szervezet, mint örök változás; A szervezet, mint az elnyomás eszköze;

15

16 The business of the business is the business. Milton Friedman

17 FELELŐS VÁLLALAT Főáramú közgazdaságtan Az etikus Alternatív közgazdaságtan magatartás és az üzleti valóság Shareholder view tulajdonosiértékszemlélet Vállalati etikalitás Stakeholder view érintettszemlélet

18 BELSŐ KÜLSŐ tulajdonosok; menedzserek; munkavállalók; fogyasztók; szállítók; versenytársak; stratégiai partnerek; állami intézmények; civil szervezetek; természeti környezet;

19 Részvényesek érdekeit szolgálja elsősorban KIÉ A VÁLLALAT A vállalat minden érintetté???? Monolisztikus USA, Egyesült Királyság Dualista Németország, Franciao. Pluralista Japán

20 Forrás: Braun & Partners előadása alapján

21

22 A kutatások eredményei nem igazolják a vállalati döntéshozók véleményét, mely szerint a magyar vásárlók kevésbé (köz)tudatosak, mind a fejlettebb piacok fogyasztói. A kutatások azt erősítik meg, hogy: az emberek azonosan gondolkodnak a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban és határozott cselekvést várnak el a vállalatoktól Magyarországon és az Egyesült Államokban egyaránt; hasonlóképpen, a fogyasztók Magyarországon is érdeklődnek a felelős vállatokkal kapcsolatos döntések iránt és döntéseiket jelentősen befolyásolja a termékekről; illetve a mögöttük álló vállalatokról a sajtóban illetve közvetlenül a terméken megjelenő, hiteles információ;

23 A Landor Associates Egyesült Államokbeli piackutató vállalat júliusi felmérése szerint a lakosság: 58 százaléka vallotta be, hogy nem foglalkozik a zöld ügyekkel; csupán 17 százalék mondta azt, hogy kifejezetten zöldmotivált.

24 Shell Shell ökomaraton ökomaraton Don t Don tthrow throwanaything anaythingaway, away, there thereis isno noaway Danone Danone biojoghurt biojoghurt Google Google biciklizz biciklizz Easy EasyJet Jet Virgin VirginTrains energia energia FC BARCELONA Levi s Levi s ökogyapjú ökogyapjú Body BodyShop környezetkonform környezetkonformtech. tech. HSBC HSBC lelkiismereti lelkiismereticsekkszámla UNICEF Sky Sky We We are are together together in in this this Tesco Tesco szatyrozz szatyrozz

25

26 ÖKO-Pannon ÖKO-Pannon szelektív szelektívhulladékgyűjtés

27 TOYOTA TOYOTA GENERAL MOTORS GENERAL MOTORS CO2 8% +30 % részvényárfolyam TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS CO2 + 8% -30 % részvényárfolyam Dow Jones Sustainability Index (vizsgálja: (vizsgálja: az az etikai etikai kódexet, kódexet, más más önkéntes önkéntes szabályozásokat szabályozásokat - - a a vállalatirányítást vállalatirányítást és és kockázatkezelést, kockázatkezelést, a a környezeti környezeti teljesítményt, teljesítményt, a a munkakörülményeket, munkakörülményeket, a a tehetségmenedzsmentet, tehetségmenedzsmentet, a a humán humán fejlesztést fejlesztést és és a a közösségi közösségi szerepvállalást. szerepvállalást. ) ) Forrás: CSR Hungary 2006.

28

29 Az Accountability Rating Hungary (ARH) felméri, hogy a vállalatok mennyire tartják fontosnak: társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaik hatékony kezelését, hogyan építik be ezeket a szempontokat üzleti stratégiájukba, vállalatirányításukba, milyen mértékben vonják be érintettjeiket a döntési folyamatokba. Nemzetközi kontextusba helyezi a Magyarországon működő vállalatok felelősségi elszámoltathatóságát! Hat terület: stratégia (20%), vállalatirányítás (15%), teljesítménymenedzsment (15%), érintettek bevonása (20%), nyilvános közzététel (15%), tanúsítás/hitelesítés (15%). Forrás: AccountAbility-csrnetwork, 2007.

30 G N I T E K R A M D L Ö Z

31 Zöldmarketing a vállalatok egyre gyakrabban kommunikálják a környezettudatosságot; a zöld kommunikáció veszteséges lehet; a környezetvédő k árgus szemmel figyelnek; a fogyasztóknak csak kis részét érdekli a zöld vonatkozás; A vállalati felelő sségvállalás (corporate social responsibility, csr) a legtöbb esetben pr-feladattá válik, mert szerinte a termékhez kapcsolódóan lehet a leghatékonyabban és a leghatásosabban mű velni a környezettudatosságot!

32 R T C ó i c á ni k u m m o k

33 R C T i ó c á nik u m m o k

34 R T C ó i c á ni k u m m o k

35 Mi az, hogy (SZERVEZETI) KULTÚRA

36 Kultúra Kultú Kult úra Emberek által létrehozott értékek összessége. (Schein, 1981; Hawkins, 1992) A kultúra szó a latin colere igéből származik, melynek jelentése: művelni. A legismertebb változata az agricultura volt, amelynek mintájára Cicero a Tusculumi eszmecsere című munkájában írt a lélek kiműveléséről, nemesítéséről, vagyis kultúrájáról. Korán metaforikussá vált, bármiféle dolog kiművelésének jelölésére alkalmazták (például: cultura litterarum irodalom művelése). A colere ige másik származéka a cultus, melyet egyfajta vallásos töltet mellett ma köznapi értelemben is használunk (például a sztárkultusz). Kroeber és Kluckhohn (1952) szerzőpáros a kultúra meghatározásainak kritikai áttekintésére vállalkozó monográfiájában 164 kultúradefiníciót ismertetett. Babbie (1998) szavaival élve a kultúrát, amely részben a világ működéséről szóló konszenzuális alapon elfogadott tudások gyűjteménye, mindannyian örökül kapjuk. A kulturális termékek felhalmozódnak, akkumulálódnak, s táptalajul szolgálnak a további kulturális javak előállításához. Plasztikusan azt is mondhatnánk, hogy óriások vállán állunk, vagyis az előzőnemzedékek ránk hagyományozott kultúráján. Azon képességek, (anyagi, viselkedésbeli, szellemi) teljesítmények, társadalmi intézmények összessége, amelyek megkülönböztetik az embert az állatvilágtól, és amelynek révén a történelem folyamatában természeti állapotából kiemelkedett. Tárgyiasult formában társadalmilag továbbadott képességek és tapasztalatok együttese. (Magyar Nagylexikon, Akadémiai Kiadó, 11. kötet )

37 Kultúra Kult úra Jelenti mindazon szellemi, anyagi elemek összességét, melyeket az ember mint társadalmi produktumokat létrehozott, és fennmaradásának folyamatában megerősített mintaként. (Bíróné, 1994) A szociológia kultúrafogalma az általános értelemben vett kultúrafelfogástól szélesebb dimenzióban helyezkedik el. Szociológiai aspektusból a kultúra: Egy adott társadalomra jellemző normák és értékek, tudományos ismeret, irodalmi, művészeti, zenei alkotások és ember alkotta tárgyi környezet. A szociológiai kultúrakoncepció anyagi (tárgyak), kognitív (tudás) elemekből és értékekből (normákból, azaz viselkedési szabályokból) tevődik össze. (Andorka, 1997).

38 Az előző kulturális miniszter Bozóki András A szabadság kultúrája című kulturális kiáltványát alapul véve megállapíthatjuk, hogy a kultúrával kapcsolatos közpolitikai diskurzus kezd túllépni a kizárólagosan szellemi értékekre koncentráló arisztokratikus, nagypolgári kultúrakoncepción. A frazeológia már progresszívnak mondható: Új kulturális idő számításban élünk! A kultúra fogalmát szélesen értelmezem. Az alternatíva magában foglalja a testi és egészségi kultúrát, a környezetkultúrát, és magában foglalja a viselkedés kultúráját is. (Bozóki, 2005)

39 Mi az, hogy Cultural lag

40 Mi az, hogy Kulturális pluralizmus

41 KROEBER-KLUCKHOHN (1952) kritikai monográfiája, történelmi gyökerek; Szervezeti/vállalati kultúra (Organizational Culture, Corporate Culture) a befogadó (nemzeti) kultúra és a szervezeti kultúra viszonya; a kultúra, mint vállalati sikertényező ; a szervezeti kultúra típusai; a szervezeti kultúra szerkezete, felépítése; módszerek a szervezeti kultúra megismerésére;

42 szervezetikultúra kultúrafogalmát fogalmát aavezetéstudomány vezetéstudomány jelentő jelentő AAszervezeti ss gondolkodó,sokféleképpen sokféleképpenhatározták határoztákmeg: meg: gondolkodó, A vállalaton belül gyakorolt vezetési stílus és a vállalati élet szokásainak összessége (Réthy I.-Radó A. ~ Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodási Kar, Marketing és Vezetéstudományi Tanszék, Gyöngyös, 2004) Értékek, célok, nézetek, ismeretek (Bauer A.-Berács J.:Marketing Aula. Budapest, 1992.) Szervezet, stratégia, munkaerő, vezetési stílus, rendszerek, eljárások, koncepciók, értékrendszer (Peters, T.J.: A siker nyomában. Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1990) Tudat, szemlélet, vezetési elvek, szervezet működése, munka-környezet, technika, technológia, alkalmazkodó képesség (Joó L.: A vállalati kultúra a gazdasági sikerek szolgálatában. Szakszervezetek Fővárosi művelődési Háza Budapest, 1987) Előfeltevés, hiedelmek, értékek, rituálék, szimbólum, tárgyak (Bakacsi-Balaton-DobákMáriás (szerk.).: Vezetés- szervezés. Aula. Budapest, 1991) Hitek, értékek, magatartás (Csath M.: Stratégiai tervezés és vezetés. Leadership kft. Sopron-Budapest, 1993) Viselkedés váratlan döntési helyzetben (Csath M.: Stratégiai vezetés-vállalkozás. Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1990)

43 szervezetikultúra kultúrafogalmát fogalmát aavezetéstudomány vezetéstudomány jelentő jelentő AAszervezeti ss gondolkodó,sokféleképpen sokféleképpenhatározták határoztákmeg: meg: gondolkodó, A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett elő feltevések, értékek, meggyő ző dése, hiedelmek rendszere. Mindezek megjelennek a szervezet munkatársainak viselkedésében, a belsőés külsőkommunikációban, az együttműködésben. A szervezeti kultúra különbözteti meg a hasonló tevékenységűés felépítésű szervezeteket, adja meg azok jellemző it, szervezeti személyiségét. (Bakacsi, 1996: Szervezeti magatartás és vezetés o.) A szervezeti kultúra közös értékek és normák rendszere, melyek befolyásolják a szervezeti tagok viselkedését, ahol az értékek absztrakt eszmények, a normák konkrét elvek, szabályok, melyek követését a csoport minden tagjától elvárják. (O Reilly és Chatman 1991). A szervezeti kultúra mindazon hiteknek, értékeknek, rítusoknak, mítoszoknak és érzéseknek hagyományosan kialakult rendszere, amelyet a szervezet tagjai magukénak vallanak. (Roger Harrison)

44 Szervezeti kultúra A külső környezet kihívásaira és a belső integráció problémáira minden szervezet kialakít egy csak rá jellemzőviselkedést. Ez olyan magatartások, normák, értékek rendszere, mely a múltban eredményesnek bizonyult, segítségével a szervezet sikeresen oldotta meg a problémákat, ezért megőrzik és a jövőbeli cselekvések egyik fő vezérlő eszközének tekintik. a szervezet puha tényezője; a szervezeti kultúra egy normarendszer, amely közös értékekre, hiedelmekre, magatartási szabályokra épül; befolyásolja a szervezeti teljesítményt;

45 A szervezeti kultúra lényegében egyfajta szociális összetartó erő, látható és láthatatlan elemekkel! Az ezekbő l az elemekbő l felépített erő s szervezeti kultúra alakítja ki a vállalat dolgozóinak identitástudatát, segíti az célokkal való azonosulást, valamint stabilitást és egyszerű séget eredményez, ahogy a kultúrát általánosságban is a múlt történelmének, a jelen cselekedeteink és hozzáállásaink, valamint jövő nkrő l alkotott elképzeléseink összességének tekinthetjük

46 A szervezeti kultúra keretében sokan vizsgálták azt, hogy a szervezet tagjainak különbözőkulturális háttere milyen befolyással van a szervezet egészére, azaz, hogy szükség van-e egy egységes szervezeti kultúra kialakítására (mint azt az IBM esetében szigorú öltözködési formák és napi istentisztelethez hasonló vállalati nagygyülések, ső t egy IBM himnusz[1][2] énekelésével is próbálták elérni), vagy elképzelhetőaz, hogy a kultúrák egymás mellett éljenek (amit napjainkban új vallásként kezelt diversity (angol: sokféleség) irányzat képvisel). E kutatások eredménye az lett, hogy a kis szervezetektől eltérően, a nagy multinacionális cégek gyakran egységes kultúra kialakítására törekednek. Mindenesetre azt megállapították, hogy egy adott kultúra kialakulásához közel egy évtized szükséges, és gyakran a vállalati vezetés a szervezetet a szervezeti kultúra fejlesztésén keresztül az informális információ- és kapcsolatrendszerek figyelembevételével igyekszik irányítani.

47 Kultúráról általában

48 s p l e h P. A d n u m d E Élharcosa annak a gondolatnak, hogy a gazdaság fejlettségét nem első sorban az intézményrendszer, a demográfiai trendek, a tő keképző dés, a technológiai fejlő dés, makrogazdasági környezet, hanem az adott ország kulturális sajátosságai, értékei határozzák meg leginkább.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Forrás: Ságvári, B. Dessewffy, T. (2006): A kreatív gazdaságról Európa és Magyarország a kreatív korban

66

67

68

69

70

71

72 ROKEACH: 18 cél (terminális) 18 eszköz (instrumentális) INGLEHART: Materiális Materiális 4 - tételes 12 - tételes Posztmateriális Posztmateriális

73

74

75

76 Elméleti keretek

77 A szervezeti kultúra elemzési kerete Kvantitatív vs. kvalitatív Integráció, differenciáció, fragmentáció Menedzseri vs. kritikai Forrás: Martin Frost O Neil, 2004

78 BELSŐKÖRNYEZETI HATÁSOK JAPÁNvs. vs.amerika AMERIKA JAPÁN Kono öt maghatározó típust határol el. - Pezsgő, élénk vállalati kultúra; - Pezsgőkultúra a vezetők követésével; - Bürokratikus vállalati kultúra; - Stagnáló kultúra, a tradíciók tisztelete; - Stagnáló kultúra a vezetők követésével;

79 Társadalmi értékek inkább vertikális, mint horizontális kapcsolatok hangsúlyozása; a konszenzus hangsúlyozása; a jogok és kötelezettségek hangsúlyozása mindenféle társadalmi kapcsolatban; a szorgalom, állhatatosság és a felelő sségtudat hangsúlyozása; a belül lévő k és a kívülállók közötti különbségtétel hangsúlyozása; Japán értékek vállalati megnyilvánulása Vállalati megnyilvánulásai lojalitás a vállalat iránt; lojalitás a fő nök iránt; kevesebb lojalitás a szakmai/foglalkozási csoport iránt; a konszenzushoz vezetődöntéshozatali folyamatok alacsony szintűformalizáltsága, lazasága ; kölcsönösség, viszonosság a vállalat funkcionális csoportjai és szintjei között; büszkeség a teljesítményre, a minő ségre és a szolgáltatásra; a vállalathoz/munkahelyi csoporthoz tartozás fontossága és az ehhez fű ző dő lojalitás első dlegessége; a vállalat azonban gondoskodik a családról is, így a kettő között nem keletkezik konfliktus;

80 A kultúra láthatatlan és megragadható jellemző i A kultúrának (jéghegy) vannak láthatatlan (értékek, feltevések, hiedelmek, érzések, attitűdök), felszín alatti jegyei, de vannak látható (felszín feletti) megjelenési formái: Deal-Kennedy (1982) erős kultúra koncepció: Ceremóniák, szertartások Történetek, sztorik, legendák, mítoszok, hősök Nyelvezet, szakzsargon, értékek Szimbólumok, öltözködés, külsőmegjelenés

81 A szervezeti kultúra szintjei LLátható/manifeszt átható/manifeszt Tudatosanmeg megérthető Tudatosan érthet ő Tudattalanulllétező Tudattalanul étező SCHEIN SCHEIN

82 Schein féle (szakma)kultúrák A konkrétabb értelemben vett tárgyi világ, fizikai környezet; A viselkedésminták és viselkedés-szabályok; A nyelvhasználat, jelrendszerek; a kommunikáció és a

83

84

85

86 A szervezeti kultúra kialakulásának folyamata Külsőhatások: természeti környezet, történelmi események, melyek a társadalmat és az abban mű ködőszervezet feltételeit alakítják Szervezetspecifikus tényező k: Az egyik ilyen tényezőa szervezetre jellemző domináns technológia, mely hatással van a kialakítandó struktúrára, valamint a tagok kiválasztására. A másik fontos tényezőa szervezetek történelme, amely alapvető en formálja a szervezetben meggyökeresedőgondolkodást és értelmezést. Az így kialakult értékrend, a rendszeresen eredményesnek bizonyuló eljárások sztenderd mű ködési szabályokká, rutinokká alakulnak. Ezeket a szabályszerű ségeket a szervezethez később csatlakozók a szervezeti szocializációs folyamat során sajátítják el.

87 A szervezeti kultúrát meghatározó kulcskategóriák (Robbins) Szélső érték Kategória Szélső érték Munkakör Azonosulás Szervezet Egyén Egyén-/ csoportközpontúság Csoport Feladat Humán orientáció Kapcsolat Függés Függés-függetlenség Független Gyenge Kontroll Erő s Gyenge Más Kockázatvállalás Jutalmazási kritérium Erő s Teljesítmény Gyenge Konfliktustű rés Erő s Folyamat Cél-eszköz orientáció Végeredmény Belsőmű ködés Nyílt-zárt rendszer Külsőkörnyezet Rövid táv Idő orientáció Hosszú táv

88 A szervezeti kultúra összetevő i / központi dimenziói Alapítók Misszió döntései Társadalmi struktúra Normák és és Értékek Történetek, szimbólumok Működési mód

89 Szervezeti kultúra alaptípusai

90 Kemény fickó, macsó karakter: magas kockázat, azonnali visszacsatolás. Az ilyen légkörben rendszerint nincs együttmüködés, mindenki rivális és a nagy rohanásban nincs idő a hibákból tanulni. Erre példák lehetnek a reklámkampányok, beruházások (rossz példa!!) és a nagy költségvetésű filmforgatás is. Dolgozz keményen játssz keményen: némi kockázat, gyors visszacsatolás. Az ilyen légkört a kitartás a siker kulcsa mottó jellemzi, általában barátságos, társaságkedvelő k kultúra uralkodik. Példák: kereskedelmi vállalatok, személyes árusítás és tömegcikk forgalmazás. Fogadj a cégedre: mentalitás a nagy horderejűdöntések környezetében jellemző, ahol hosszú-távú ellenő rizhető séggel és állandó nyomás alatt élnek a döntéshozók. Példák: olajcégek, befektetési bankok és építészeti vállalatok. Folyamat: kultúra a nyugdíjas cégekre jellemző, ahol a kockázat alacsony, a visszacsatolás kevés és a vezető k a hogyanra koncentrálnak, az alkalmazottakat óvatosság, rend, pontosság és aprólékosság jellemzi. Példák: bankok és kormányzati testületek.

91 Hofstede féle kulturális jellemzők IBM-40 ország személy Nemzeti kultúrák vizsgált dimenziói: hatalmi távolság individualitás kollektivizmus férfias, nőies értékek dominanciája bizonytalanság kerülése időorientáció (+1) Felhasználása globális piacok hatásainak megértése felkészülés a nemzetközi működésre teljesítmény és stratégia alakító hatása

92 Hofstede értékvizsgálatai Hatalmi távolság Individualizmus Férfiasság Bizonytalanság Hosszú távú orientáció USA Alacsony Magas Magas Alacsony Alacsony Németország Alacsony Magas Magas Közepes Közepes Magas Közepes Magas Magas Magas Alacsony Magas Közepes Magas Alacsony Hollandia Magas Magas Alacsony Közepes Közepes Hong-Kong Magas Alacsony Magas Alacsony Magas Indonézia Magas Alacsony Közepes Alacsony Alacsony Nyugat-Afrika Magas Alacsony Közepes Közepes Alacsony Japán Franciaország

93 Magyarország helye Bizonytalanság kerülés: 3,11-60 (második legnagyobb bizonytalanságtű rés, a 60. bizonytalanságkerülés) Hatalmi távolság: 5,56-12 (a 12. legnagyobb hatalmi távolság) Individualizmus/Kollektivizmus: 3,53-60 (A 2. legindividualistább kultúra) Férfias/Nő ies értékek: 4,08-3 (A 3. legnő iesebb kultúra)

94 Hofstede a hatalmi távolság és a bizonytalanságkerülés dimenziók kombinálásával egy szervezet-tipológiát alakított ki: Piac (alacsony hatalmi távolság alacsony bizonytalanságkerülés) Jól olajozott gépezet (alacsony hatalmi távolság magas bizonytalanságkerülés) Család (magas hatalmi távolság alacsony bizonytalanságkerülés) Piramis (magas hatalmi távolság magas bizonytalanságkerülés)

95

96 Versenyző Bürokratikuscentralizá centralizált kultú kultúrkö rkör kultú kultúrk rkö ör Érzékeny kultú kult úrk rkö ör Janus arcú kultú kultúrk rkö ör

97 Handy féle kultúra csoportosítás/tipologizálás A különböző tevékenységet végző szervezetek jellegzetesen eltérőértékrendet fejlesztenek ki, s ez a kulturális különbség a szervezeten belül megfigyelhető : más a munkavégzés módja, ritmusa, más személyiségű ek az emberek, eltér a belsőatmoszféra, sokszor még a külső jegyek is egyértelmű en árulkodnak. 4 jellegzetes kultúratípus Hatalomkultúra militarista szervezetek Szerepkultúra állami, önkormányzati szervezetek Feladatkultúra pályázatokból, felajánlásokból élőszerv. Személykultúra ügyvédi kamara/auditáló cég

98 FÁNKELMÉLET FÁNKELMÉLET

99 Ran kin g Name 26 Thomas FRIEDMAN (0) 27 Kenichi OHMAE (16) 1 CK PRAHALAD (3) 28 Rosabeth MOSS KANTER (19) 2 Bill GATES (2) 29 Steve JOBS (0) 3 Alan GREENSPAN (35) 30 John KOTTER (0) 4 Michael PORTER (1) 31 Jeff IMMELT (0) 5 Gary HAMEL (14) 32 Rob GOFFEE & Gareth JONES (45) 6 Chan KIM & Renée MAUBORGNE (15) 33 Adrian SLYWOTSKY (0) 7 Tom PETERS (4) 34 Marshall GOLDSMITH (0) 8 Jack WELCH (5) 35 Bill GEORGE () 9 Richard BRANSON (11) 36 Larry BOSSIDY () 10 Jim COLLINS (6) 37 Daniel GOLEMAN () 11 Philip KOTLER (7) 38 Marcus BUCKINGHAM () 12 Robert KAPLAN & David NORTON (22) 39 Howard GARDNER () 13 Kjell NORDSTRÖM & Jonas RIDDERSTRÅLE (9) 40 Edward DE BONO () 14 Charles HANDY (10) 41 Al GORE () 15 Stephen COVEY (18) 42 David ULRICH () 16 Henry MINTZBERG (8) 43 Seth GODIN () 17 Thomas A. STEWART (13) 44 Costas MARKIDES (49) 18 Malcolm GLADWELL (31) 45 Rakesh KHURANA (33) 19 Lynda GRATTON (34) 46 Richard D'AVENI () 20 Donald Trump (0) 47 Peter SENGE (23) 21 Scott ADAMS (12) 48 Chris ARGYRIS (28) 22 Ram CHARAN (24) 49 Jeffrey PFEFFER () 23 Vijay GOVINDARAJAN (30) 50 Chris ZOOK (0) 24 Warren BENNIS (27) 25 Clayton CHRISTENSEN (21)

100 1. Hatalomkultúra pókháló Központi személy ( alapító atya ), akiből hatalom és befolyás sugárzik; A szervezet múltbeli tapasztalatok alapján működik; Kevés az írott, formalizált szabály, ezeket a központi személytől eredőszokások, elvárások helyettesítik; A szervezet gyorsan reagál a változásokra, de ez függ a központi személy felkészültségétől; Főleg a kisméretűszervezetekre jellemző; Probléma a szervezet növekedésével jelenik meg, mivel a központi személy direkt hatása egy mértéken túl nem terjeszthető ki;

101 2. Szerepkultúra görög oszlopcsarnok A logika és az ésszerűség alapján működik; Tartóoszlopai a funkcionális szakterületek, a maguk; szakismeretével és hatáskörével, a tartóoszlopokat lezáró timpanon a szűk körűfelsővezetés; A szerep, a munkaköri leírás fontosabb, mint a személy; A hatalom is a pozícióhoz kapcsolódik; Viszonylag jól kiszámítható környezetben, nem túl gyorsan változó feltételek mellett működik sikeresen; Belül is a stabilitás jellemzi, biztonságot és belátható jövőt kínáló szervezet;

102 Weber elméletei (Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme) A bü bürokr rokráácia ideá ideáltí ltí pus pusá ának jellemző jellemző i - a vilá világ vará varázstalan zstalaníí tása: racionálisan kialakított szabályrendszer; világos és áttekinthetőhierarchia; dologi ügyintézés; szakértőhivatalnokok; (A dologi ügyintézés óv a szubjektivizmustól, a szaktudás pedig az irracionalizmustól) Legitim (törv ényes) uralmi formák: (Transzcendentális) Racionális uralom; Tradicionális uralom; Személyi (karizmatikus) uralom. A bü bürokratikus szervezet diszfunkcioná diszfunkcionális hatá hatásai (a bürokr ácia vasketrece): hatékonysági problémák - one best way; bizalmas információkezelés; geontokrácia, szabályok abszolutizálása - kreativitás gyilkosa, kontraszelekció;

103 Terjeszkedési vágy - univerzalitásra törekvés; Konzervativizmus - az innováció rendszeridegen jelenség; szervezeti ember - karrieristák ; homo hierarchikus függelmi hierarchia a mérvadó; Kastély-jelenség; PETER-ELV; PETER-ELV; PARKINSON-TÖRVÉNY; PARKINSON-TÖRVÉNY;

104 3. Feladatkultúra háló/mátrix Munkakör és projekt-irányultságú kultúra (mátrix szervezet); Elsődleges érték a munka elvégzés, a feladatok megoldása, amelyhez szaktudásra és vállalkozási készségre van szükség; A hatalom forrása így a szakértelem és valamelyest a személyiség, a formális pozíciónak másodlagos a jelentősége; Gyorsan változó környezetben, erős piaci verseny esetén sikeres kultúratípus; A kultúra sebezhetőpontja a kontrollja;

105 4. Személykultúra halmaz/galaxis Speciális szervezetek esetén figyelhetőmeg (ügyvédi irodák, tanácsadó szervezetek); Központi alakjai a kiemelkedőszaktudással rendelkező egyének, akik az infrastruktúra biztosítására alakítanak sajátos szervezetet; Közös irodát, titkárságot működtetnek, de a személyiségek autonóm módon működnek (lényegében a kiszolgálásukra jönnek létre); A szervezet nem tűr semmilyen vezetői hierarchiát;

106 Quinn-féle kultúrák Orientáció ellenő rzés Szabály orientált Célorientált Mozgástér Támogató Innováció orientált rugalmasság befelé kifelé

107 Quinn féle kultúrák Támogató kultúra Befelé összpontosít és rugalmas, lényegében a belsőhumán erő források fejlesztésére, ezek jó mű ködési feltételeinek kialakítására, fenntartására helyezi a hangsúlyt. Szabályorientált kultúra Befelé összpontosít, és erő teljes ellenő rzést gyakorol, legfontosabb értéke a stabilitás, a szabályozottság, az eddig elért eredmények megő rzése. Célorientált kultúra Kifelé összpontosít, és szoros ellenő rzést gyakorol, alapvetőértéke az egyértelmű, célszerűmű ködési mód fenntartása, a vezetés a célok kitű zését, majd azok elérését tartja a legfontosabbnak. Innováció orientált kultúra Kifelé összpontosít és rugalmas, alapvetőértéke a külsőkörnyezet változásaihoz való alkalmazkodás megteremtése, a kreativitás és a fejlesztés megvalósítása és fenntartása

108 Schein féle szakma kultúrák Operators a végrehajtók, az alaptevékenységet végzők kultúrája; Engineers a technokraták szabályok kialakítónak kultúrája; rendszerek, Executives a vezérek az érintettek érdekeit képviselők- kultúrája;

109 SHL Vállalati kultúra kérdőív 1. TELJESÍTMÉNY 1. Mennyiségre törekvés 1.4. A kreativitás ösztönzése 1. Minő ségre törekvés 1.5. Ügyfélközpontúság EMBERI ERŐFORRÁSOK 1. Törődés a dolgozókkal 2.4. Teljesítménytő l függő jutalmazás 1. Belemerülés a munkába 2.5. Egyenlőesélyek 1. Életpá lya kialakítás Új eszközök haszná lata 3. DÖNTÉSHOZATAL 3.1. A formalizáltság foka 1. A dolgozók részvétele a döntéshozatalban 3.3. A döntések hatékonysága 3.4. Hosszútávra tervezés 3.5. A változás sebessége 3.6. Törő dés a környezettel 4. KAPCSOLATOK 4.1. Csoportok közötti függőleges kapcsolatok 4.4. A kommunikáció hatékonysága 4.2. Csoportok közötti vízszintes kapcsolatok 4.5. A szervezeti célok ismerete

110 E G É V A T IT!!!

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

A szervezetpszichológia egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései A szervezetpszichológia egyes kérdései Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek

Részletesebben

SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM

SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT. HR TÖRTÉNELEM 1. A RENDSZERELMÉLETŰ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS KIALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 1.1. TUDOMÁNYOS MUNKASZERVEZÉS Hegedűs Zsuzsa (1975) G. Friedmannt

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Merre tart a hajó? A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 157-168. o. A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

Részletesebben

Gazda(g)ság és kultúra a jövőorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján)

Gazda(g)ság és kultúra a jövőorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) Kutatási beszámoló a Gazda(g)ság és kultúra a jövőorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) c. T 046897 nylvántartási számú OTKA kutatásról Készítette: Bakacsi Gyula

Részletesebben

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet 2011 Személyes vezetés Egyetemi jegyzet Dr. Komor Levente Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Tartalomjegyzék 1. A változó vezetés felfogás... 4 1.1 A

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Kádi Anna kadi@cmskft.hu, kadi.anna11@gmail.com telefon: 06 20 9380 720 1 A félév tematikája I. Szervezeti kontextus A szervezetek a gazdaságban szervezet-és

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 399-418. o. Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Málovics Éva 1 Kuba Péter 2 Nyíri Zoltán 3 Tanulmányunkban

Részletesebben

A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök tükrében DOKTORI (PHD)

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA

AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása élőfej A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET A Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken elnevezésű

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Vezetéselmélet Hatékony szervezeti felépítések és vezetői módszerek Dr. Móricz Péter Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt intézkedési keretében

Részletesebben

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon Ph.D. értekezés

Részletesebben