Szénhidrogének. A szénhidrogénvagyon felkutatása, termelésbe vonása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szénhidrogének. A szénhidrogénvagyon felkutatása, termelésbe vonása"

Átírás

1 Dr. Bérczi István: Szénhidrogének Megjelent: Magyar Tudománytár 1. Föld, víz, levegő; MTA Társadalomkutató Központ. Budapest. 2002, pp /Szöveg: a Kiadó engedélyével; szöveg és ábra: a Szerző hozzájárulásával./ Szénhidrogének A szénhidrogének, azaz a kőolaj és a földgáz energiahordozóként, kenőanyagként, vegyipari alapanyagként meghatározó szerepet játszanak a gazdaságban. Szerepük a 20. században minden nyersanyagnál fontosabb volt, és ez a szerep a 21. század elején sem csökken jelentősen. Szénhidrogénvagyonunk jelenlegi helyzete, problémái csak felkutatásuk, termelésük történetének ismeretében érthető meg, mivel helyenként még az 1930-as években felkutatott telepek is termelés alatt állnak, és azóta a kutatás folyamatosan mutatta ki azokat a szénhidrogénmezőket, amelyek a mai termelést adják. A szénhidrogén-kutatás és termelés mindig a kor tudományos ismeretein alapult. Ez természetesen a hazai kutatás mintegy százéves története során is jelentősen változott, módszerei, eszközei korszerűsödtek, szemlélete is átalakult. A szénhidrogénvagyon felkutatása, termelésbe vonása Az ezeréves Magyarország évi gazdasági helyzetét bemutató áttekintés nem említi a kőolajés földgázkutatást, illetve kitermelést. Nem véletlenül. Akkor ez ipari méretekben még nem is létezett, annak ellenére, hogy a kormány 1893-tól állami kedvezményekkel, támogatással ösztönözte a hazai kőolajtermelést. A világ kőolajipara 1897-ben csak néhány országot jelentett. A magyarországi kutatásokban 30 vállalkozás (17 magyar, 4 angol, 3 német, 3 osztrák, 1 svájci, 1 lengyel, 1 horvát) és a Magyar Kincstár vett részt. A kutatások jelentős eredményt nem hoztak, az erdélyi Kissármás mellett 1908ban felfedezett földgázmező kivételével. A kormány, gyorsan felismerve a szénhidrogének stratégiai nyersanyag voltát, a kissármási felfedezést követően az évi kőolaj- és földgáztörvény kihirdetésével gyakorlatilag állami monopóliumot vezetett be a szénhidrogénkutatás területén.

2 Mind a kőolaj, mind a földgáz túlnyomórészt különböző szénhidrogének, azaz szenet és hidrogént tartalmazó vegyületek keverékéből áll. A nagyobb molekulákat tartalmazó kőolaj sötétbarna, sötétzöld vagy fekete színű, a víznél könnyebb, viszkózus folyadék, míg az egyszerűbb, kisebb molekulákból álló földgáz közönséges nyomáson és hőmérsékleten légnemű. Mindkét anyag a földkéregben keletkezik (146. ábra), és onnan is nyerhető ki. A kőolaj és a földgáz keletkezéséhez a kiinduló anyagot a tengerekben és tavakban lerakó üledékek (agyag, finomszemcsés homok, mésziszap, stb.) szerves eredetű anyagai szolgáltatják. Kémiailag ezek elsősorban növényi és állati zsírok, olajok és viaszok, amelyek lehetnek akár a helyben élő növények és állatok produktumai, akár nagyobb távolságból az üledékgyűjtőbe szállított élőlények például szélfújta pollen vagy tengeráramlással besodort plankton maradványai. A szerves anyagok felhalmozódására elsősorban a kontinensperemek csendes vizű tengerei, a folyódelták, a lagúnák, általánosságban a kevéssé mozgatott vizű környezetek a legalkalmasabbak. Az üledékes kőzetek szerves széntartalma kivételes esetekben a 10%-ot is meghaladja. Ennél jóval kisebb érték is elegendő azonban ahhoz, hogy a szerves anyag szénhidrogénné alakulása végbemenjen, azaz a kőzet anyakőzetté váljon. Az üledékek fokozatos felhalmozódása következtében az egyes kőzetrétegek egyre mélyebbre kerülnek, ahol egyre növekvő hőmérsékletnek vannak kitéve. A kőolaj képződéséhez szükséges oc hőmérsékletet a helyi adottságoktól függően igen különböző, de jellemzően 1 km-nél nagyobb betemetődési mélységben érik el a kőzetek. A földgáz keletkezése még nagyobb mélységhez kötött. A tartósan magas hőmérsékleten az eredeti szerves anyag, amely összetételében még igen hasonló az élő szervezet vegyületeihez, bonyolult kémiai változások során a kőolaj és a földgáz fő alkotórészeit adó szénhidrogénvegyületekké alakul. A szénhidrogén-molekulák a mélységben uralkodó nyomás hatására az anyakőzet vízzel telt pórusain áthatolnak, és a szomszédos porózus vagy repedezett kőzetekbe távoznak. Innen már összefüggő fázist (tehát a kőolaj esetében sötét színű folyadékot) alkotva vándorolnak tovább a kőzetek rendszerint vízzel telt törésein, repedésein, nagyobb pórusain keresztül a kisebb nyomású helyek, azaz a felszín felé. Ezt a folyamatot migrációnak nevezik. Kőolaj- és földgáztelepek ott alakulhatnak ki, ahol a felfelé vándorló szénhidrogéneknek útját állja egy tömör, nem repedezett, át nem eresztő kőzetréteg (zárókőzet). Ha ez oldalirányban is zárt, akkor a kőolaj és a földgáz csapdába kerül, és a zárókőzet alatti tárolókőzetben halmozódik fel. A tárolóban a különböző fluidumok fajsúlyuknak megfelelően helyezkednek el: felül a gáz, középen az olaj, alul a víz. Több, egymás fölötti vagy melletti telep alkotja a szénhidrogénmezőt ábra. Kőolaj- és földgáztelepek kialakulása (Magyar I. nyomán) A 19. század végén a költségvetés a kőolaj (vagy ahogy akkor nevezték: petróleum ) világkarrierjét látva és a külkereskedelmi deficit csökkentése érdekében, évi koronát irányzott elő a hazai termelési lehetőségek tisztázására. E munka tudományos megalapozásának feladatát a Magyar Királyi Földtani Intézet (MKFI) kapta. Wekerle Sándor miniszterelnök, Böckh Jánoshoz, az MKFI igazgatójához írt levelében (1893. június 12.) világosan meghatározta, mit vár a kormányzat: fölötte fontos, hogy a nyersolaj az országban nyeressék. Szükségesnek találom, hogy a mély fúrások a geológiai viszonyok alapos tanulmányozásával kezdessenek meg. Ezután a kutatási engedélyeket, szubvenciót csak az MKFI szakvéleménye alapján adott ki a pénzügyi tárca, és az intézetnek kellett ellátnia az állami támogatással mélyülő fúrások műszaki ellenőrzését is. Böckh János a nagyvonalú támogatást illendően méltató válaszában figyelemre méltó szakmai részleteket is elárult koncepciójából: Azt hiszem, alig tévedek, midőn azt mondom, hogy a petróleumkutatások szempontjából a közfigyelem elsőrendben a Máramaros megyei előjövetelek felé fordult, s hozzá tehetem azt is, hogy elsőrendben az Iza völgyének (Dragomérfalva, Szacsal, Konyha) előjöveteleire van irányítva A következő bő száz évben nem ez volt az egyetlen eset, hogy a közfigyelem -hez és a pontosabban nem definiált analógiákon alapuló, csalhatatlannak hitt koncepciókhoz való igazodás nem azonnal váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

3 A kőolajkutatás az I. világháború alatt sem szünetelt. A Nyitra vármegyei Egbell-I. gázos kút továbbfúrásával 1914-ben olajtároló réteget értek el. Itt végezte Böckh Hugó első kísérleti méréseit 1916-ban, a br. Eötvös Loránd által kifejlesztett torziós ingával ben Pávai Vajna Ferenc kimutatta a Dráva-Száva köz redőinek áthúzódását a Dunántúlra, s 1919-ben Papp Simonnal már a kiscsehi-budafapusztai dómot is azonosították. A Magyar Kincstár támogatta kutatások az Alföldön fiatal harmadidőszaki (szarmata, pannon korú) rétegekben reméltek kőolajat és földgázt. Gravitációs mérésekkel a Hortobágy és Debrecen térségében kimutatott geológiai szerkezetek fúrásos kutatásával (Hajdúszoboszló, Debrecen, Karcag, Tiszaörs) gáznyomos termálvízrétegeket tártak fel. Ifj. Lóczy Lajos ezzel szemben a Délnyugat-Dunántúl mellett Északkelet-Magyarország idősebb (kora-harmadidőszaki) rétegeiben reménykedett. Nem alaptalanul, hiszen a Budapesttől keletre között lemélyített 19 fúrás sok helyen (Őrszentmiklós, Tard, Bogács) jelzett kőolaj- és földgáznyomokat, a már korábban ismert, felszínig érő szivárgások (Recsk) mellett. A később Bükkszéken felfedezett, és 8 év alatt közel t-nyi kőolajat termelő mező igazolta először a ma paleogén medencének nevezett tartomány oligocén korú rétegeinek ipari értékét. Nyugati koncesszorok a két világháború között 1920 novemberében a D Arcy Exploration Company Limited, az Anglo-Persian Oil Company Limited leányvállalata magyarországi érdekeltséget hozott létre Hungarian Oil Syndicate Ltd. (HOS) néven. Ez a cég km2-re húszéves koncessziót kapott. Geológiai módszerrel (Eötvösféle torziós inga) 10 továbbkutatásra érdemes gravitációs maximumot találtak az Alföldön. Összesen három fúrást mélyítettek le Kiscsehi-Budafapuszta, Kurd és Baja térségében. A kiscsehibudafapusztai fúrás a felszínen mindössze 300 m-re hibázta el a később felfedezett mezőt. A hat év ( ) alatt mélyített három meddő fúrás és angol fontnyi befektetés után a cég kivonult Magyarországról ban Magyarország és az European Gas and Electric Company (Eurogasco) egy km2-re szóló kutatási szerződést írt alá. Az amerikaiak Európában kevéssé szokott módon, intenzíven alkalmazták a geofizika módszereket: gravitációs, mágneses és szeizmikus méréseket végeztek (ma sem alkalmazunk mást). Elsőre három, egyértelműen kedvezőnek látszó szerkezetet találtak, Mihályi, Görgeteg és Inke térségében. A mihályi szerkezet élelmiszer-ipari tisztaságú szén-dioxidot tartalmazó mezőnek bizonyult. Bár Görgeteg és Inke sem adott többet olaj- és gáznyomoknál, az Eurogasco vezető szakemberei tanultak elődjük, a HOS hibájából: nemcsak hogy nem veszítették el türelmüket, nem dobták sutba koncepciójukat, hanem ennek fényében korszerűbb geofizikai módszerekkel újravizsgálták a HOS által már megfúrt budafai szerkezetet, és néhány száz méterre a HOS fúrásától felfedezték a mai Magyarország első, ipari értékű kőolaj- és földgázmezőjét december 16-án megindult az ipari méretű kőolajkitermelés, 44 évvel azután, hogy ezt a kormányzat célul tűzte ki. A sikeres kutatást követően a kitermelés levezénylésére 1938 júliusában megalakult a MagyarAmerikai Olajipari Rt. (MAORT), a Standard Oil of New Jersey leányvállalata. (Tulajdoni részesedés: Standard Oil: 90%, Magyar Kincstár 10%.) A termelésbe állítás mellett a térség további kutatási lehetőségeinek felmérése is sikeresen folyt, és rövid időn belül a Lovászi, Hahót, Újfalu mezők felfedezéséhez vezetett. A siker méretét jól jellemzi, hogy 1940-re a 420 ezer t/éves termelés fedezete az ország akkori teljes szükségletét, sőt a kitermelés egyharmadát exportálták. Szénhidrogén-kutatás a II. világháború alatt Az 1939-ben kitört, és Magyarország számára 1941-től fizikai valósággá vált II. világháború alapjaiban változtatta meg a kutatás és a termelés menetét, struktúráját. Az USA és Magyarország között 1941 decemberében beállt hadiállapot következtében a MAORT vagyonát a Magyar Kincstár vette át további működtetésre. Új szereplők jelentek meg a kutatás-termelés porondján ben megalakult a Magyar-Német Ásványolajművek Kft. (MANÁT), a Délkelet-Alföldre koncentráló kutatási tevékenységgel; a kutatási engedély összesen km2-re szólt

4 között 30 millió birodalmi márkát fektetve be a kutatásba 38 gravitációs maximumot mutattak ki, jelentős részüket az akkori idők legkorszerűbb szeizmikus mérési módszereivel is lefedve. Azonosították az Algyő, Battonya, Ferencszállás, Kismarja, Madaras, Pusztaföldvár, Tompa, Tótkomlós környéki szerkezeteket. Bebizonyosodott, hogy az Alföld általuk kutatott részeire nem alkalmazható az Erdélyi-medence analógiája, viszont a miocén sókőzetekhez kapcsolódó szénhidrogéncsapdák helyett a miocénnél fiatalabb üledékekben várhatóak kőolaj- és földgázfelhalmozódásokat tartalmazó boltozatok, ahogy ez már a Dunántúlról ismeretes volt. Ezzel teljesen új perspektívát adtak a Dél(kelet)-Alföld szénhidrogén-potenciáljának. A korabeli szeizmikus mérésekből fakadó pontatlanságoknak tulajdonítható, hogy az 1950-es évek második, és az 1960-as évek első felének nagy felfedezéseit jelentő mezőket, amelyek még 2000-ben is a magyarországi kőolaj- és földgáztermelés meghatározó objektumai volta, az első fúrások rendre néhány száz méterrel eltévesztették. Korrigálásra a háborús hadszíntér közeledte nem adott lehetőséget. Összesen 15 fúrást mélyítettek le. Felfedezték, de termelésbe állítani már nem tudták a tótkomlósi és a körösszegapáti előfordulásokat ben a visszacsatolt Kárpátalja kőolaj- és földgázkutatásának továbbvitelére megalakult a Magyar-Olasz Ásványolajipari Rt. (MOLÁRT), Magyarország és az AGIP közös vállalata (5545%-os részesedéssel). Az AGIP 1943 tavaszán kezdett mélyfúrásos kutatásba. A századforduló táján elért eredmények ismétlődtek meg: szerény hozamú (néhány m3/nap), kanalazható, szivattyúzható sűrűolaj-beáramlás, amely gyorsan megszűnt. Szénhidrogén-kutatás a II. világháború után A háború befejeztével a szereposztás megváltozott. A régiek közül csak a MAORT maradt, illetve tért vissza a magyarországi kőolaj- és földgázkutatás, illetve termelés színpadára, de elsősorban mint termelőegység. Tevékenysége a Dunántúlra korlátozódott, a geológiailag egyre jobban megismert térség óvatos továbbkutatásával; az országban kibontakozó politikai harc következtében korántsem zavartalanul. Végül a koncepciós MAORT-perbe, illetve az államosításba torkollva az amerikai olajipar magyarországi jelenléte a kommunista hatalomátvétellel (1948) négy és fél évtizedre véget ért. Az államosítás alatt és után a munka folytatódott, ami 1951-ben Nagylengyel mellett magyarországi méretekben jelentős kőolajmező (147. ábra) felfedezését eredményezte, triász és kréta korú kőzetekben ábra. A nagylengyeli kőolajmező (A GEOS Gazdasági Munkaközösség nyomán) Az ország keleti részén a MANÁT hajdanvolt koncessziós területeit a Jaltában kimódolt hírhedt feltételekkel összhangban a szövetséges hatalmakat Magyarországon egyedül megjelenítő Szovjetunióra ruházták át. A szovjet fél saját szakértői ajánlását megfogadva ezzel a joggal egy 50-50% tulajdonú magyar-szovjet közös vállalat megalakítása formájában élt. Az 1946-ban megalakult, s Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. (MASZOVOL) néven ismertté vált vegyesvállalat folytatta Észak- és Kelet-Magyarországon a háborús események miatt félbemaradt kutatásokat. A földtörténet középkorából származó repedezett, kavernásodott (karsztosodott) mészkő- és dolomitblokkok új, Magyarországon addig ismeretlen kőolajtároló-rendszert jelentettek. E rétegek hívták fel a figyelmet a Dunántúli-középhegység eltemetett részei kutatásának fontosságára. A nagylengyeli kőolajmező (147. ábra) felfedezésekor újdonság volt, hogy a kőolajhoz nem csatlakozott ún. gázsapka, azaz gázban szegény, telítetlen kőolajtelepről volt szó. A gázmentes nehézolaj a karsztosodás során kialakult repedésekben és üregekben helyezkedett el. A terület legnagyobb részén a karsztvíz korlátlan utánáramlása biztosította azt a nyomást, amelynek hatására a kőolaj fokozatosan feljebb került, és a termelőkutak elvizesedtek. A karsztos járatok és üregek boltozataiban rekedt maradék kőolaj kitermelésére gázt sajtoltak a tárolóba, és így mesterséges gázsapkát hoztak létre. A gravitációs elkülönülés hatására a kőolaj a gázzal helyet cserélt, és újra termelhetővé vált. Világviszonylatban is úttörő vállalkozás volt, hogy a mesterséges gázsapka létrehozására széndioxidot használtak. A sikeres kísérleteket nagyüzemi alkalmazás követte.

5 147. ábra. A nagylengyeli kőolajmező.(a GEOS Gazdasági Munkaközösség nyomán) Kelet-Magyarország volt a németes alapossággal jobban előkészített terep. A geofizikai módszerekkel kimutatott felboltozódások szisztematikus fúrásos kutatása Körösszegapátiban kezdődött (1946), de egy súlyos, gázkitöréssel járó baleset lezárta ennek a reményteljes szerkezetnek a kutatását. Nem sokkal később (1947) a biharnagybajomi szerkezet Bi-1. jelű fúrása ipari értékű kőolaj jelenlétét jelezte. Bár a gyors elvizesedés arra utalt, hogy kisebb előfordulásról van szó, mégis közel 50 fúrást mélyítettek le, amelyek közül végeredményben öt lett hosszabb ideig termelő, összesen közel t kőolajat adva a mező 1960-as évek végén bekövetkezett bezárásáig. Északkelet-Magyarország lehetőségeinek megítélése töretlenül pozitív volt ebben az időben. Ennek jogosultságát támasztották alá a Mezőkeresztes (1950), majd Demjén (1954) közelében felfedezett kőolajmezők. Az előbbiben triász és eocén korú mészkövek, dolomitok tartalmazzák a kőolajat, az utóbbi Eger közelében lévő előfordulás oligocén korú homokkövekből termel sűrű, nagy viszkozitású, alacsony gáztartalmú kőolajat. Ez utóbbi az as években az égetéses termelési technológia különböző változatainak nemzetközi szinten is elismert kísérleti terepévé vált. A figyelem az Alföld felé fordul 1954 több szempontból is fordulópont a magyar olajipar történetében. A Szovjetunió kivonult a magyarországi kőolajiparból, és a Magyar-Szovjet Olajipari Rt. (MASZOLAJ, MASZOVOL-ból 1950-ben létrehozott új vegyesvállalat) megszűnt. Hároméves interregnum után megalakult az Országos Kőolajipari Tröszt. Ez 1960-tól Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) néven, 37 éven keresztül mint monopolhelyzetet élvező állami vállalatkonglomerátum fogta össze a tejes kőolaj- és földgázipart, a kutatástól a gázértékesítésig, a termeléstől a kőolajiparigép-gyártásáig. Ekkor indult meg az alföldi kőolaj- és földgázkutatás jövőjének óvatos átértékelése. Ebben nincs szerepe a MASZOLAJ megszűnésének. Sokkal inkább annak tulajdonítható e fejlemény, hogy a MANÁT-nál, azt követően a MASZOVOL-nál, majd a MASZOLAJ-nál dolgozó kiváló magyar szakemberek a Tótkomlós (MANÁT), Ferencszállás (MANÁT), Körösszegapáti (MASZOVOL), Biharnagybajom (MASZOVOL) környékén végzett kutatásokat noha jelentős termelést adó

6 előfordulásokat nem eredményeztek reálisan tudták értékelni. Meglátták bennük a régió ma úgy mondanánk, a petróleumprovincia lehetőségeit. Kellett hozzá a rohamosan fejlődő felszíni geofizikai kutatás, és a Sztálin halálát követő, kissé enyhült politikai légkör, amelyben a nagyobb kutatási kockázatot vállaló szakembereknek volt esélye, hogy sikertelenség esetén elkerüljék a szabotázs nem egy korábbi esetben végzetes vádját. Mint gyakorta a kőolaj- és földgázkutatás történetében, a következetes munka, a koncepció újra- és újragondolása, új technológiák sikeres bevezetése, valamint professzionális alkalmazása robbanásszerűen hozta meg a sikert. Így a felfedezések gyors egymásutánban követték egymást. Az eredmények megmutatták, hogy: - a legfontosabb tárolókőzetek, ugyanúgy, mint a Dunántúlon, a fiatal harmadidőszaki rétegek; - a kristályos és a mezozóos aljzat felett, illetve abban is egyaránt találhatók kőolaj- és földgáztároló szerkezetek; - a Kárpátok felől az Alföld közepéig benyúló fliszóna felett túlnyomórészt földgázfelhalmozódások találhatók (Hajdúszoboszló és környéke). Az 1965-ben felfedezett algyői mező (148. ábra) évtizedekre meghatározta a magyarországi kőolaj-, földgázkutatás és termelés helyzetét. Magyarország ez ideig legnagyobb kőolaj- és földgázelőfordulásának sokoldalú tanulmányozása lehetővé tette, hogy: - a magyarországi kőolaj- és földgáztermelés történelmi csúcsot érjen el az as években; - a magyarországi fiatal (harmadidőszaki) kőolaj- és földgáz-előfordulások keletkezésének új modelljét dolgozzák ki a szakemberek (a Pannon-beltenger deltaképződményeinek azonosítása); - a harmadidőszaki rétegek kőolaj- és földgázperspektívája új megvilágításba kerüljön. Algyő tágabb környezetének, a Dél-Alföldnek szisztematikus továbbkutatása sorozatban hozta az eredményeket, az algyőinél kisebb, de magyarországi léptékben nem elhanyagolható, rövid időn belül termelésbe állított kőolaj- és földgáz-előfordulásokat. Ezek közül egyedül a ferencszállási mező (Algyő közvetlen déli szomszédja) felépítése egyezik meg teljesen az algyői mezőével, a többire a harmadidőszaki képződmények algyőitől eltérő jellege (Endrőd, Szarvas, Zsana) és/vagy a harmadidőszakinál idősebb képződmények jelentősebb szerepe a jellemző (pl. Szeged-Móraváros, Sarkadkeresztúr). Az as évek sikerei lehetővé tették a medencék mélyebb szerkezetének megismerését célzó, a későbbi kutatási lehetőségek feltárására irányuló, nagy mélységű, ún. paraméter fúrások lemélyítését. Ezek eredményeiből arra lehet következtetni, hogy: - a magyarországi medencék mélyebb részein (is) a földtörténet során megvoltak és ma is megvannak a szénhidrogének kialakulására alkalmas anyakőzetek (149. ábra); - a szénhidrogének felhalmozódására alkalmas tárolókat a nagyobb mélységekben másutt és más kőzetekben, bonyolultabb geológiai szerkezetekhez kötötten, más technológiával kell keresni, mint a felszínhez közelebb eső rétegekben. Szénhidrogén-kutatás és termelés az ezredfordulón szeptember 30-én megszűnt az OKGT, jogutódjaként október 1-jén megalakult a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (MOL Rt.), mint 100%-ban állami tulajdon. A nemzetközi piaci és olajipari tendenciákkal összhangban 1995-ben megindult a cég privatizációja, amelynek eredményeképpen az állami tulajdon 2000-re 25%+1 aranyrészvény -re csökkent. Az aranyrészvény a nemzetközi gyakorlat szerint a kedvezményezett, ebben az esetben a magyar állam vétójogát és/vagy megkérdőjelezhetetlen javaslattételi jogát jelenti minősített (azaz stratégiai és személyi) kérdésekben. A MOL Rt. már több jelentős szakaszán túljutott átalakulási folyamatát mélyreható belső és külső változások jellemzik:

7 - egyszerűsödött szervezeti felépítése, tevékenységi köre szűkült. Az alkalmazotti létszám a hajdanvolt OKGT csúcslétszámának ( fő) kb. a fele, harmada; fokozatosan felszámolta a kőolaj- és földgázkutatás területén meglévő monopolhelyzetét; bekapcsolódott a nemzetközi kőolaj- és földgázkutatás, -termelés folyamatába, a kemény nemzetközi versengésbe. A hazai kutatásban mutatkoznak az előző periódus tanulságaiként levont következtetések első eredményei, azaz nem Algyő típusú előfordulások felfedezése a Dunántúlon (Sávoly környéke), a Duna-Tisza közén (Kiskunhalas tágabb környéke) és a Tiszántúlon (Komádi-Mezősas és tágabb környéke).

8 Magyarország kőolaj- és földgáztermelését az évi kezdettől fogva a magas színvonal, a világ technológiai élvonalához való igazodás jellemezte. Ez tette lehetővé 88 Mt kőolaj és 193 milliárd

9 m3 földgáz kitermelését. Az 1940-es évek elején az első, MAORT kezelésében lévő mezőkön már rutinszerűen alkalmazták térségünkben egyedülálló módon a kor csúcstechnológiáját jelentő, a rétegnyomás-csökkenés megakadályozását, lassítását, ezáltal a kitermelhető kőolaj mennyiségének növelését célzó földgáz-visszasajtolást ábra. Kőolaj- és földgázkutatási területek (Az MGSZ adatai alapján) 2000 januárjában hat külföldi cég, illetve azok hazai bejegyzésű leányvállalatai (Coastal of Hungary Kft. Gemstone Properties Ltd, Gustavson Associates Inc, Magyar Horizont Energia Kft., Mobil Erdöl-Erdgas GmbH, Pogo Magyaroszág Kft.) rendelkeztek kutatási engedéllyel 151. ábra. Szénhidrogén-lelőhelyek (Az MGSZ adatai alapján) 1945 után az eredményes kutatás állította feladatokat sikeresen oldotta meg a termelés. A főbb kihívások és megoldásaik a következők: - a demjéni sűrű kőolaj termikusan (föld alatti elégetéssel) termelése;

10 - a vízbesajtolás rutinszerű további alkalmazása (Pusztaföldvár, Kiskunhalas, Szank mezők), szén-dioxid-besajtolással kombinálása a Budafa-Lovászi (volt MAORT), Kiskunhalas, Szank, Tázlár mezőkben; kétoldali vízelárasztás alkalmazása az algyői mező nagy gázsapkás kőolajtelepeinek leművelésére; nitrogéngáz-besajtolással történő nyomásfenntartás, elegyedő kiszorítás módszerének laboratóriumi/kisüzemi előkészítése (Szeged-Móraváros mező); vegyszeres vízbesajtolás alkalmazásának kisüzemi kísérleti megvalósítása az Algyő mezőben; szén-dioxid-besajtolásos technológia kifejlesztése és mező méretű alkalmazása a Nagylengyel mezőben, bevezetésének előkészítése (Kiskundorozsma mező); alacsony áteresztő képességű kőzetekből kis napi hozamot adó telepek termelési ütemének fokozása, vízszintes fúrások alkalmazásával. További kutatási lehetőségek A Kárpát-medencét és környékét a 20. és 21. század fordulóján a nemzetközi kőolaj- és földgázipar érett kutatási terület -nek tartja (150. ábra). Olyan területnek, ahol már sok kőolaj- és földgáztelepet felfedeztek és termeltetnek (151. ábra). A telepek, mezők kialakulásának folyamatát a szakemberek úgy gondolják már jól ismerik, hasonlóképpen a térség földtani felépítésének meghatározó vonásait. A régi, sikeres felfedezéseket eredményező kutatási koncepció rutinszerű alkalmazásával tehát a jelentős új felfedezések valószínűsége kicsi. Sikereket az fog aratni, aki: - megtalálja a bizonyítottnak vélt földtani felépítési, szerkezeti, mezőkialakulási modell továbbfejleszthető pontjait, annak korszerűsített, áramvonalasított változatával új, ígéretes kutatási objektumokat tud azonosítani; - professzionálisan képes alkalmazni a legújabb technológiai eljárásokat a kutatásban, amelyeket az informatikai forradalom eredményeként hihetetlen tempóban fejlesztenek ki (technológiai versenyfutás), és ezeket a régi technológiákkal kőolajra és földgázra negatívnak minősített területeken is beveti; - a korszerű technológiát a tudással kombinálva az elöregedett termelőmezőkben eddig meg nem csapolt kőolajmennyiségeket képes feltárni. Néhány magyarországi szénhidrogénmezőn felfedezésének időpontja: Budafa, Bükkszék 1937; Lovászi 1940; Tótkomlós 1941; Körösszegapáti 1943; Biharnagybajom 1946; Mezőkeresztes 1950; Nagylengyel 1951; Görgeteg-Babócsa 1952; Rákóczifalva, Demjén 1954; Nagykanizsa-Bajcsa 1955; Kiskunmadaras-Tatárülés 1956; Pusztaföldvár, Hajdúszoboszló 1958; Battonya 1959; Szarvas 1961; Üllés 1962; Szank, Nagykörű, Dorozsma 1964; Algyő 1965; Ásotthalom, Kiskunhalas 1967; Kelebia 1968; Ferenczszállás, Öttömös 1969; Szeged-Móraváros, Endrőd 1971; Komádi 1974; Harka 1975; Eresztő, Sarkadkeresztúr 1976; Zsana 1978; Szeghalom, Biharkeresztes 1980; Mezősas-Ny 1992; Dány 1994; Sávoly-DK 1995.

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői Készítette: Molnár Mária Témavezető: Dr. Pogácsás György Cél: Pannon-medence szénhidrogén mezőinek és geológiai hátterének megismerése

Részletesebben

MOL MAGYARORSZÁG KUTATÁS-TERMELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA. Szolnok, 2015.07.02

MOL MAGYARORSZÁG KUTATÁS-TERMELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA. Szolnok, 2015.07.02 MOL MAGYARORSZÁG KUTATÁS-TERMELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Szolnok, 2015.07.02 A MOL CSOPORTRÓL MOL US PLAYS SIGNIFICANT ROLE IN MOL GROUP US A MAGYAR MÚLT ÉS JELEN A MAGYAR SZÉNHIDROGÉNIPAR TÖRTÉNETE

Részletesebben

Kőolajkutatás, termelés, szállítás

Kőolajkutatás, termelés, szállítás Kőolajkutatás, termelés, szállítás Molnár Zsolt 2012. október 26. Ráhangoló Ohhhh.. Úgy látom, hogy fontos szerep vár rád a jövő olajiparában! Témakörök 1. Geológia A Föld szerkezete Atmoszféra Kéreg Köpeny

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének A szénhidrogének olyan szerves vegyületek osztálya, mely kizárólag szén és hidrogén atomokból áll, ezek képezik a kőszén, a kőolaj

Részletesebben

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM A Falcon Ltd. mőködési területe Dublin cégközpont Budapest technikai központ

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

GALICZ GERGELY Id. ŐSZ ÁRPÁD A PALEOGÉN-MEDENCE A KUTATÁS TÖRTÉNETE

GALICZ GERGELY Id. ŐSZ ÁRPÁD A PALEOGÉN-MEDENCE A KUTATÁS TÖRTÉNETE Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. GALICZ GERGELY Id. ŐSZ ÁRPÁD MAGFÚRÁSI TAPASZTALATOK A PALEOGÉN-MEDENCÉBEN A PALEOGÉN-MEDENCE A Paleogén-medence kutatási területei földrajzilag, közigazgatásilag

Részletesebben

KOHÁSZATI LAPOK TARTALOM. A kiadvány a MOL Nyrt. támogatásával jelenik meg. Hosszú és rögös volt a felfedezések útja Pusztaföldvárig!...

KOHÁSZATI LAPOK TARTALOM. A kiadvány a MOL Nyrt. támogatásával jelenik meg. Hosszú és rögös volt a felfedezések útja Pusztaföldvárig!... BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ Alapította: PÉCH ANTAL 1868-ban A kiadvány a MOL Nyrt. támogatásával jelenik meg. Kõolaj és Földgáz 2008/7. szám Hungarian Journal of Mining and Metallurgy

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát?

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát? ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIA Egerszalók, 2016. november 24-25. avagy mennyire illik a geotermikus energia a bányatörvénybe? SZITA Gábor elnök Magyar Geotermális Egyesület 1. Hogyan bányásszuk az ásványi

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Összeállította: Kraft János Pécs, 2012. március 2 1. Előzmények, bevezetés Tolna megye területrendezési terve az általános

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

Srágli Lajos: 1937: a felfedezés éve Kőolaj- és földgázkutatások, termelés Magyarországon amerikai tőkével

Srágli Lajos: 1937: a felfedezés éve Kőolaj- és földgázkutatások, termelés Magyarországon amerikai tőkével Srágli Lajos: 1937: a felfedezés éve Kőolaj- és földgázkutatások, termelés Magyarországon amerikai tőkével A magyarországi ipari méretű kőolaj- és földgázbányászat létrejöttének alapfeltételét az adta,

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KORSZERU TECHNOLÓGIÁK A TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK 2013 Tartalomj egyzék Kóbor B, Kurunczi M, Medgyes T, Szanyi ], 1 Válságot okoz-e a visszasajtolás? 9

Részletesebben

Meddő szénhidrogén kutak és hasznosítási lehetőségük a Közép-Tisza-vidéken

Meddő szénhidrogén kutak és hasznosítási lehetőségük a Közép-Tisza-vidéken Meddő szénhidrogén kutak és hasznosítási lehetőségük a Közép-Tisza-vidéken Dankó Erika Nemzeti Környezetügyi Intézet Napjainkban az energiaárak folyamatos növekedése miatt egyre nagyobb hangsúlyt kapnak

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

MTA Energiatudományi Kutatóközpont MTA Energiatudományi Kutatóközpont A szén-dioxid biztonságos felszín alatti tárolását befolyásoló rövid és hosszú távú ásványtani-geokémiai átalakulások vizsgálata és a felszínre kerülés monitorozása Breitner

Részletesebben

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről Dr. Kovács Imre EU FIRE Kft. A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ A GEOTERMIÁBAN II. Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztály XI. Szakmai Napja

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1.

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. A magyar szénhidrogénipar gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. között DALLOS FERENCNÉ okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Részletesebben

Rétegrepesztés és koncesszió Horváth Zoltán Energiaellátási és gazdálkodási Főosztály főosztályvezető

Rétegrepesztés és koncesszió Horváth Zoltán Energiaellátási és gazdálkodási Főosztály főosztályvezető Rétegrepesztés és koncesszió Horváth Zoltán Energiaellátási és gazdálkodási Főosztály főosztályvezető Figyelő konferencia, 2014. október 30. Az előadás tematikája o o o o A bányászati koncesszióról Rétegrepesztés

Részletesebben

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

Termékkereskedelem, termékek felhasználása

Termékkereskedelem, termékek felhasználása Termékkereskedelem, termékek felhasználása Ki tud többet t a kőolaj-feldolgozásról? ld l Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára Éber Anna Magyarország Kereskedelem Vezető Százhalombatta,

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Az olajár és az Upstream

Az olajár és az Upstream Az olajár és az Upstream Volter György Üzleti Támogatás vezető Kutatás-Termelés MOL Nyrt. 2016. április 27. Agenda Szénhidrogén-ipari és Upstream értéklánc MOL Csoport Upstream Olajár változás előnyei

Részletesebben

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Konszolidált mûködési adatok

Konszolidált mûködési adatok UPSTREAM Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása

Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása VIII. Kárpát-medence Ásvány-, Termál- és Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása Prohászka András, Galsa Attila Geo-Log Környezetvédelemi és Geofizikai Kft. 1145 Bp. Szugló

Részletesebben

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén

Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Geológiai képződmények az egri vár elpusztult Dobó-bástyájának a területén Mint ismeretes, a Dobó-bástya 1976 júliusában leomlott, ezt követően a megmaradt részt balesetvédelmi okok miatt lerobbantották.

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda kft

A.D.U. Építész Iroda kft A.D.U. Építész Iroda kft MONORIERDŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (ELSŐ VÁLTOZAT) 2014. január MONORIERDŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (ELSŐ VÁLTOZAT) (a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.281-2/2012. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hiv. szám: UA001500/K-940/2012 Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás- Divízió Eurázsiai Kutatás- Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN Bobok Elemér Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet 2012. február 17. Helyzetkép a világ geotermikus energia termeléséről és hasznosításáról Magyarország természeti adottságai,

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat 1 Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat Soós Józsefné Bevezetés Évszázadunk első felében az ipar és a közlekedés rohamos fejlődése igényt teremtett a leggazdaságosabban felhasználható energiaforrások,

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/1.992-2/2012. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hiv. szám: UA001500/K-561/2012. UA001500/K-570/2012 UA001500/K-609/2012 Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás- Divízió Eurázsiai Kutatás-

Részletesebben

A tér kitüntetett pozíciói a következőek: Előadó: Dr. Péli László, adjunktus

A tér kitüntetett pozíciói a következőek: Előadó: Dr. Péli László, adjunktus Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Regionális gazdasági növekedési elméletek, Centrum-periféria viszonyrendszer TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

Tartalom. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom. Created by XMLmind XSL-FO Converter. Tartalom... 1 1. A tantárgy célja és szakirodalmi ismertetője... 2 1. Bevezetés... 2 1.1. A témakör rövid tartalmi áttekintése... 2 2. A felszín alatti természeti erőforrások... 4 1. Energiahordozók...

Részletesebben

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE RÁCZ RÉKA ELTE TTK KÖRNYEZETTAN SZAK TÉMAVEZETŐ: DR. JÓZSA SÁNDOR ELTE TTK KŐZETTAN-GEOKÉMIAI TSZ. 2012.06.27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/alpen_01.jpg

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN

PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) PÁVAI VAJNA FERENC SZEREPE A HÉVIZEK FELTÁRÁSÁBAN ÉS HASZNOSÍTÁSÁBAN Székely Ferenc és Lorberer Árpád Pávai Vajna Ferenc geológus 1886-ban

Részletesebben

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései Kádár Andrea Beatrix energetikáért felelős helyettes államtitkár Külgazdasági értekezlet, 2015. június 23. Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gondolatok a hazai medenceüledékek (leg)felső, felszín közeli tartományának geotermikus adottságairól. Dr. Papp Zoltán

Gondolatok a hazai medenceüledékek (leg)felső, felszín közeli tartományának geotermikus adottságairól. Dr. Papp Zoltán Gondolatok a hazai medenceüledékek (leg)felső, felszín közeli tartományának geotermikus adottságairól Dr. Papp Zoltán XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2011. április Általános elvek

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. GeoDH EU Projekt Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. Geotermikus Távfűtő Rendszerek Európában GeoDH Geotermikus projektek tervezése és a N technológiák üzemeltetése

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1.

A magyar szénhidrogénipar. gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. A magyar szénhidrogénipar gazdálkodó és irányító szervezetei a MOL Rt. megalakulása elôtti idôszakban: 1933. VI. 8. és 1991. X. 1. között DALLOS FERENCNÉ okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök,

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.

Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015 Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában Budai Zsófia Georgina 2015 Célkitűzés A Budai-hegységben tapasztalható jellegzetes kőzetelváltozások genetikájának értelmezése

Részletesebben

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport EGS geotermikus rezervoár megvalósításának kérdései Dr. Jobbik Anita Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport 1 Enhanced Geothermal System

Részletesebben

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban 2016. február 04. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar súlya -

Részletesebben

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről VITA Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1996. 1-2.füzet, pp. 172-176. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről ERDÉLYI MIHÁLY 1964 tavaszán Bécsben az Osztrák

Részletesebben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Egyed Imre Czikkhalas Kft. Debrecen 2011. Innováció Innováció: az a társadalmi jelenség, amely a technikai eszközök, technológiák

Részletesebben

Vízbesajtolás homokkövekbe

Vízbesajtolás homokkövekbe Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási

Részletesebben

Térségi problémák 1.: Hévíz

Térségi problémák 1.: Hévíz A Dunántúli-középhegységi és a kapcsolódó Budapest környéki hideg és termál karsztvizek kiemelt kérdései Térségi problémák 1.: Hévíz Tóth György Magyar Állami Földtani Intézet Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Deák József 1, Szűcs Péter 2, Lénárt László 2, Székely Ferenc 3, Kompár László 2, Palcsu László 4, Fejes Zoltán 2 1 GWIS Kft., 8200. Veszprém,

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 2.3 2.4 Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) Tárgyszavak: földgáz; vízenergia; geotermikus energia; energiapolitika. Törökország

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 500-000 Telefax:

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

1. Értelmezze, és csoportosítsa a globális problémákat. Olyan társadalmi, gazdasági és környezeti (ökológiai) jelenségek és folyamatok, amelyek

1. Értelmezze, és csoportosítsa a globális problémákat. Olyan társadalmi, gazdasági és környezeti (ökológiai) jelenségek és folyamatok, amelyek 1. Értelmezze, és csoportosítsa a globális problémákat. Olyan társadalmi, gazdasági és környezeti (ökológiai) jelenségek és folyamatok, amelyek hatása nem szűkíthető le országos, regionális, vagy térségi

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme Horváth Szabolcs igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Budapest, 2010.

Részletesebben

Melléklet. 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai Olajtelepek

Melléklet. 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai Olajtelepek Melléklet 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai 4.1. Olajtelepek A nyersolaj fizikai tulajdonságok és kémiai összetétel alapján igen széles tartományt fednek le, ezért célszerű őket csoportosítani,

Részletesebben

Gondolatok a sikeres kármentesítés egyik gátló tényezőjéről A finomszemcsés képződményekbe diffundált szerves szennyezők jelentősége

Gondolatok a sikeres kármentesítés egyik gátló tényezőjéről A finomszemcsés képződményekbe diffundált szerves szennyezők jelentősége Gondolatok a sikeres kármentesítés egyik gátló tényezőjéről A finomszemcsés képződményekbe diffundált szerves szennyezők jelentősége Halmóczki Szabolcs, Dr. Gondi Ferenc BGT Hungaria Kft. Sikeres és tanulságos

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése Könyvek Adámy Béla Németh András: A magyar kőolajfeldolgozóipar

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben