From 1991: From 1997:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "From 1991: From 1997:"

Átírás

1 Magyar szövegek A gépjármű eredetiségvizsgálat helyzete Magyarországon Angol szövegek The status of the vehicle's inspection of origin in Hungary Bemutatkozás Metalelektro Kft. Introduction - Metalelektro Kft 1991-től: Roncsolásmentes anyag- és feszültség vizsgálattal e téren műszer- és vizsgálati technológia fejlesztéssel From 1991: with non-destructive material and stress analysis instrument and testing technology innovation in this field 1997-től: Jármű eredetiségvizsgálattal és kapcsolt szolgáltatásaival foglalkozó (magyarországi székhelyű vállalkozás) From 1997: A Hungary-based company, dealing with the vehicle's inspection of origin and related services. magyarországi székhelyű vállalkozás. Hungary-based company Eredetiségvizsgálat Inspection of origin Kialakulásának lépései: január 1.-től elrendelhetővé vált a külföldről származó jármű első magyar forgalomba helyezésekor december: kötelezővé vált minden külföldről származó jármű első magyar forgalomba helyezésekor július 12.-től minden egyes gépjármű tulajdonos váltáskor kötelező. The steps of it's formation: From January 1st, 1998 the inspection become enactable at a foreign originated vehicle's first entry into service in Hungary. December, 1998: it become compulsory for all the foreign originated vehicle's first entry into service in Hungary. From 12th July 1999 it is compulsory in every change in ownership of the vehicle. Metalelektro Kft. által alkalmazott technológia: VINTEST-M eredetiségvizsgálati technológia Technology used by the Metalelektro Kft.: VINTEST-M technology for ispection of origin Magyarországon piacvezető Európa több országában alkalmazzák Több mint megvizsgált jármű leading company in Hungary Adopted in several countries in Europe More than inspected vehicle Eredmények Results

2 Gépjármű- lopások és csalások számának alakulása The number of vehicle theft and fraud between Csalások száma Number of fraud Lopások száma Number of theft Darabszám Number of items Miért növekszik ismét a gépjárműlopások és a gépjárművekhez köthető lízing csalások száma? Jármű finanszírozás jellegzetességei Why does the number of vehicle theft and the vehicle related lease frauds increases again? The characteristics of vehicle financing Elsősorban személygépkocsi Másodsorban tehergépkocsi és flotta Akár 0 % önerő Hosszú akár 12 éves futamidő Az eszköz biztosan elértéktelenedik Részben fejletlen pénzügyi kultúra Devizában történő eladósodottság Primarily car Secondly, truck and fleet Possible 0% down payment Long, up to 12 years loan length The device certainly depreciate Partially undeveloped financial culture Indebtedness in foreign currency Magyarországi jármű eladási statisztika Vehicle sales statistics in Hungary Eladott személy-gépjárművek száma becsült Személy-gépjárművek tulajdonos váltásának száma Tulajdonos változás Forint árfolyam alakulása Number of cars sold estimated Number of changes of car ownership change in ownership alteration of Forint exchange rate Ország kockázat: az ország romló külföldi megítélése miatt drágul a kihelyezett hitelek refinanszírozása a finanszírozó cégek számára. Következmények Country risk: Because of the deteriorating foreign perception of Hungary the refinancing of the lending are become more expensive for the financing companies. Consequences A fedezetek (finanszírozott járművek) értéke csökken, The value of the cover (the founded vehicles) are decreasing, s párhuzamosan az árfolyam miatt növekszik a fedezni kívánt hitel mértéke. and in line with the loan amount to be covered is increasing through the rate.

3 A lakosság részéről a vállalhatatlan eszköz(jármű) hitelek csapdájából való bármi áron történő menekülés, akár a jármű önlopásával, elkövetve a lízing és/vagy biztosítási csalás bűntettét. For the citizens, the escape for any price from the untakable asset (vehicle) loans even by the vehicle's self-theft, committing the crime of lease and/or insurance fraud. Az ellopott járművek sorsa: A jármű elhagyatott helyre kerül, természetesen azonosítók nélkül. Alkatrészenkénti értékesítés. A jármű külföldre történő értékesítése. The stolen vehicle's fate: The vehicle, certainly without identifiers, is abandoned in a desolate place. Sold by components. The vehicle sales abroad. A es rekordeladásokat hozó évben a márkakereskedések száma elérte 1100*-at. In the record-sales year, 2004, The number of dealerships reached 1100*. A szakma által megfogalmazott prognózis szerint a 2010 év végére a működő járműkereskedések száma nem fogja meghaladni a 400-at. According to the forecast formulated by the profession, at the end of 2010, the number of active vehicle dealers will not exceed 400. Jogszabály változás I. Change of law I. Cél: a jármű kereskedelem élénkítése Módosított jogszabály: A járműkereskedések által vásárolt járművek tulajdonos bejegyzésének nem feltétele az eredetiségvizsgálat megléte. Amikor a kereskedő ügyfél számára értékesíti a járművet továbbra is szükséges az eredetiségvizsgálat elvégzése Hatályba lépés: április 1. Aim: to stimulate the vehicle trade Amended law: (decree) For vehicles purchased by the car dealer the existence of Inspection of Origin is not subject to the registration. When the dealer sells the vehicle to the costumer it is still required to carry out the Inspection of Origin. Entry into force: 1st April, Jogszabály változások - Következmények Change of law - Consequences Az eredetiség-vizsgálat minden tulajdonosváltásakor történő elvégzésének láncolata megszakad. The chain of Inspection of Origin that is performed in every change of ownership is interrupted. Utólag nem megállapítható a jármű, mely időszakban mely tulajdonos kezei között került manipulálásra. A felelősség nem megállapítható. Posterior it is not ascertainable that in which period - by which owner - was the vehicle manipulated. The liability can not be established. Számos esetben továbbra is elvégzésre kerül az eredetiségvizsgálat a jármű járműkereskedő tulajdonába való kerülésekor, mert: In many cases, the Inspection of Origin is continued to be carried out when the vehicle comes into the dealers own, because:

4 A kereskedő nem vállalja fel a felelősséget, hogy nem ellenőrzött járművet vásárol. Finanszírozók nem hiteleznek, csak ellenőrzött járműveket The dealer does not assume the responsibility for buying a non-inspected vehicle. Lenders are not credit but authorised vehicles. Cél: a jármű kereskedésekben felhalmozódott készletek külföldre történő értékesítésének segítése Módosított jogszabály: Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor nem kell elvégezni az eredetiség-vizsgálatot Hatályba lépés: április 1. A Magyarországon manipulált járművek, ugyan Magyarországon nem értékesíthetőek, de külföldre minden kockázat nélkül eladhatóak. Aim: To help to sale abroad the stocks accumulated at the vehicle dealers. Amended law: The inspection of origin must not be performed when the vehicle, which has already been put into service in Hungary, is withdrawn from traffic prior to export for the purpose of being sold abroad, or when an export registration plate is issued. Entry into force: 1st April, While the vehicles that has been manipulated in Hungary can not be sold in Hungary but without any risk to be sold abroad. Tipikus elkövetői magatartás: Typical behavior of perpetrators: Jármű Magyarországon összetörik Vehicle crashes in Hungary Biztosító kártalanít Insurance indemnify Típus azonos jármű ellopásra kerül The same type of vehicle is stolen Törött jármű azonosítói átkerülnek a lopott járműbe The identifiers of the crashed vehicle will be transferred to a stolen vehicle A járművet külföldre értékesítik The vehicle is being sold abroad Módosított jogszabály: Más EGT (EU és Európai Gazdasági Térség államai) államból belföldi üzemeltetés céljából behozott jármű első forgalomba helyezésének nem feltétele az eredetiségvizsgálat megléte. Harmadik országból történő behozatal esetén továbbra is szükséges az eredetiségvizsgálat Hatályba lépés: július 1. Amended law: The first entry into service of vehicles imported from other EEA (European Economic Area States and the EU) states for domestic operations is not subject to the existence of Inspection of Origin. Imports from third countries will continue to need the Inspection of Origin. Entry into force: 1st July, 2009.

5 A járművek első forgalomba helyezésekor a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a hatósági műszaki vizsga során az integrált vizsgálaton kell átesniük a járműveknek Egy perces célvizsgálatot váltott le egy perces technológiai idejű részvizsgálat. Az esetlegesen felmerülő károk esetén a felelősség érvényesítése is nehezebb, egy állami hatóságnál, mint azt üzleti vállalkozásként működő eredetiségvizsgáló cégeknél. A külföldön vásárló jóhiszemű járműtulajdonosok könnyen eshetnek abba a hibába, hogy a vásárolt jármű az első forgalomba helyezés során elvégzett könnyített vizsgálaton átmegy, majd a tulajdonos nyakán marad, mert már az eredetiség-vizsgálat túl nagy falat. Ezen okokból sok import cég végezteti el továbbra is az eredetiség-vizsgálatot az első forgalomba helyezés előtt. A finanszírozók továbbra is megkövetelik az eredetiség-vizsgálat meglétét. Vehicles must undergo an "integrated test" in the course of the official technical inspection by the National Transport Authority at the first entry into service. A minutes long inquest has been changed to a 12 minute technology time part-inspection. In case of possible damages it is more difficult to enforce responsibility in a public authority than a business-like Originality examination company. The bona fide vehicle owners buying abroad can easily fall into the error of that the purchased vehicle pass the "light" test at the first entry into service but fails the Inspection of origin later and remain on the owners hand. For this reason many import company continue to have the inspection of Origin done before the first entry into service. Lenders will also continue to require the existence of the Inspection of Origin. Bármely az EGT tagállamban manipulált jármű Magyarországon az eddigieknél könnyebben legalizálható, hiszen a forgalomba helyezéskori vizsgálat könnyítve lett, a kivitelkor pedig nem kell vizsgálatot végezni. Véleményem szerint a Magyarországról származó járművek esetében a környező országok hatóságainak körültekintően kell eljárniuk, hiszen a manipulált járművek importjának kockázatai növekedtek. It is easier than ever to legalize vehicles manipulated in any EEA member state in Hungary as the entry into force inspection has been lightened and in turn at exportation, no investigation shall be carried out. In my opinion, in case of the Hungarian originated vehicles authorities of the neighbouring countries should proceed with caution because the risks of importation of manipulated vehicles has increased. Következmények - Példák Consequences - Examples A csökkent kockázatok okán a hamisítók gyakran kontár (nem alapos) munkát végeznek, de előfordulnak szép körültekintő munkák is. A bemutatásra kerülő járművek közül sajnos van olyan amelyik nem az első eredetiségvizsgálaton bukott le, de mindegyik akadály nélkül esett át a műszaki vizsgákon. Audi A6: 1 alvázszám 2 jármű Because of the reduced risks counterfeiters often carry out botch (not thorough) work but there are "nice" due diligence work as well. Between the vehicles to be presented unfortunately there is one which is fell from not the first Inspection of Origin, but all without hindrance undergone the technical tests. Audi A6: 1 chassis number 2 vehicle A problémás jármű: The problematic vehicle:

6

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK ADÓHÍDON 3 Európai bíróság Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról Előszó Kedves

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Legutóbbi számunkban összefoglaltuk a 2014. évet érintő legfontosabb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

2003. CXXVII year. Law the excise tax and excise rules in the marketing of products

2003. CXXVII year. Law the excise tax and excise rules in the marketing of products 2003. CXXVII year. Law the excise tax and excise rules in the marketing of products XV. Chapter Manufactured tobacco Product 96. (1) The purpose of this Act, manufactured tobacco: a) rolls of tobacco which

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

cégértéklevél M&A HEALTHY DARABOLNI EGÉSZSÉGES CREATING VALUE WITH SPIN-OFFS AND CARVE-OUTS ÉRTÉKTEREMTÉS KISZERVEZÉSSEL ÉS KIHASÍTÁSSAL PRUNING IS

cégértéklevél M&A HEALTHY DARABOLNI EGÉSZSÉGES CREATING VALUE WITH SPIN-OFFS AND CARVE-OUTS ÉRTÉKTEREMTÉS KISZERVEZÉSSEL ÉS KIHASÍTÁSSAL PRUNING IS cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 47. szám // 2011. március // 2000. ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 Tisztelt Ügyfelünk, A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2015. január 1- jétől kiegészül többek között a 22/E. -sal: A termékek közúti fuvarozásával

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT SZAKDOLGOZAT Készítette: Nagy Zsolt Belső konzulens: Dr. Baloghné

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben