P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P O L G Á R M E S T E R É T Ő L"

Átírás

1 P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: /2005 Tárgy: Vegyszeres növényvédelmi munkálatok elvégzéséhez AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁS VEGYSZERES NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE. (a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. számú törvény egyszerű közbeszerzésekre vonatkozó szabályai, illetve Önkormányzatunk hatályos Beszerzési szabályzata szerint kerül lefolytatásra.) 1./ Ajánlatkérő: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Tel.: 62/ Ügyintéző a szerződés tárgyát Illetően, Kérdőné Kovács Eszter és Drahota Lilla, a pályázattal kapcsolatban: Szilágyi Tamás. Tel.: 62/ /141 vagy 246 os mellék. Fax: 62/ vagy 62/ / Szerződés tárgya / mennyisége: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén, vegyszeres növényvédelmi munkálatok elvégzése. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék, fő tárgy: (faápolási szolgáltatások) 3./ Műszaki leírás 3.1./ Az elvégzendő munkák: a./ Tavaszi lemosó permetezés 1729 db hárs és 264 db platánfa és védett tölgyeken (2 db a Kossuth téren, 2 db a Bercsényi utcában) b./ Gesztenye aknázómoly és guignardia elleni védekezés 319 db fán, kiemelt tekintettel a Kinizsi utcai fasorra. c./ Platánfák (főként Ady fasor) csipkézőpoloska és gnomónia elleni védekezése évi 2 alkalommal 264 db fán. d./ Hyphantria cunea elleni védekezés 1. és a 2. nemzedék ellen az Epreskertben, illetve a város egyéb területen. e./ Aranka elleni védekezés a város egész belterületén. f./ Levéltetű elleni védekezés (főként Tilia és Acer ssp.) tavasszal 2 alkalommal kb.: 2000 fán. g./ Őszi lemosó permetezés

2 -2- h./ Tápanyag adagolás (dózis beállítás és tápanyagtartam vizsgálat alapján) a Kossuth téri öntözőberendezésbe tenyészidőszakban havi 2 alkalommal. i./ A védett matuzsálem tölgyek (2 db a Kossuth téren 2 db a Bercsényi utcán) folyamatos és mindenre kiterjedő megfigyelése, védelme. 4./ Szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés. 5./ A szerződés időtartama, teljesítés határideje: Vegyszeres növényvédelmi munkálatok kezdő időpontja: február 16. Vegyszeres növényvédelmi munkálatok befejező időpontja: december / A teljesítés helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 7./ Ellenszolgáltatás biztosításának feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő a szerződésben meghatározott ütemterv szerint az igazolt teljesítést követően kiállított számla beérkezésétől számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg, kivéve, ha a pályázó kedvezőbb ajánlatot tesz figyelemmel a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. rendelkezéseire. Ajánlatkérő előleg fizetésének lehetőségét kizárja. 8./ Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján a következő részszempontok és súlyszámok alapján - Megajánlott egyösszegű bruttó vállalási ár (70) - Vállalt fizetési határidő kedvezmény (napokban) (20) - Vállalt garancia mértéke, hónapokban meghatározva (10) Az értékelés során adható pontszám részszempontonként = 1-10 pont. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat maximális, a legkedvezőtlenebb minimális pontszámot kap, az ettől eltérő ajánlatok az eltérés arányának megfelelően kapnak kevesebb pontszámot 9./ Alkalmassági követelmények, melyek nem teljesítése a kizárást vonja maga után: 9.1./ Pénzügyi alkalmatlanság: Az elmúlt 12 hónapban ajánlattevő számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt. A pénzügyi alkalmasság igazolása: a Kbt. 66. (1) bekezdés a.) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől nyilatkozat, hogy az ajánlat átvételének napjától számított 12 hónapon belül az ajánlattevő egyik pénzintézeti számláján sem volt 30 napot meghaladó sorban állás.

3 / Műszaki alkalmatlanság: / Az elmúlt 24 hónap alapján ajánlattevő nem rendelkezik legalább 3 db vegyszeres növényvédelmi, pozitív megrendelői referenciával. A műszaki alkalmasság igazolása: a Kbt. 67. (3) bekezdés a.) pontjára figyelemmel ismertetnie kell az ajánlattevőnek az ajánlat átvételének napjától számított 24 hónapon belüli legjelentősebb hasonló jellegű szolgáltatásainak ismertetését (referencialista), az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, és a megbízót, illetve a referenciát szolgáltató személy megnevezését / Az ajánlattevő nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítéséért felelős megfelelő végzettségű személlyel. Műszaki alkalmasság igazolása: A vállalkozásnál alkalmazásban álló szakemberek munkavégzésre alkalmas végzettségről nyilatkozik (2000. évi XXXV. Törvény 27. és 31. ) és a végzettséget igazoló oklevél másolatát csatolja a Kbt (3) bek. b) pontja szerint / Az ajánlattevő nem rendelkezik megfelelő műszaki technikai felszereltséggel. Műszaki alkalmasság igazolása: Az ajánlattevő műszaki-technikai felszereltségének ismertetése (saját tulajdonú eszközök külön megnevezésével GÉPJEGYZÉK!!!). Nyilatkozat mind a Vállalkozó, mind referenciahelyről: a évi XXXV: törvény 34. -ban megjelölt feltételeknek megfelelően, miszerint a pályázó munkavégzésre szánt gépei szórástechnikailag megfelelnek a hatékony védekezésnek (Növényvédelmi Gépek Jegyzéke). A Kbt. 67 (3) bek. e) pontja. 9.3./Kizáró okok: Ha az ajánlattevővel szemben fennáll a Kbt. 60. (1) bekezdés illetve 62 (1) bekezdésben foglalt kizáró ok bármelyike. Az igazolás módja: Az ajánlattevőnek a Kbt (3) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok az ajánlattevő esetében nem állnak fenn. 10./. Hiánypótlás lehetősége vagy kizárása: Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít. Késve érkezett ajánlatokat érvénytelennek tekintjük. 11./ Ajánlattételi határidő: Az ajánlat benyújtásának határideje: február 8. 14,00 óráig Az ajánlat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városstratégai Iroda I. emelet 22. szoba, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

4 12./ Az ajánlattétel nyelve: magyar / Az ajánlat bontásának ideje: február 8. 14,00 órakor. Az ajánlat bontásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba Földszint 13. szoba, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér / Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el Nem lehet tárgyalásos. 15./ A szerződéskötés tervezett időpontja: február / Egyéb információk 16.1./ Eredményhirdetés február ,00 órakor Az eredményhirdetés helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Képviselői szoba Földszint 13. szoba Hódmezővásárhely, Kossuth tér / Az eljárás nyertesének visszalépése esetén az eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést az ajánlatkérő. [ Kbt. 91. (2) bek.] 16.3./ Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti és 2 db másolati példányban (borítékon feltüntetni) kell benyújtani. - A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat vegyszeres növényvédelmi munkálatok elvégzése A bontás időpontja előtt a zárt borítékokat felnyitni tilos! - Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. - Az ajánlatokat cégszerű aláírással kell ellátni. - A kivitelezésre egyösszegű szerződést kívánunk kötni, többlet költség utólagos elszámolására nincs lehetőség. - Cégbírósági bejegyzés másolata (90 napnál nem régebbi), egyéni vállalkozás esetében vállalkozói igazolvány másolata. - A pályázati dokumentációt összefűzve, roncsolás nélkül, nem szétválaszthatóan kell, benyújtani, az oldalakat számozással kell ellátni / A pályázó nyilatkozatot tesz: - a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról - a pályázat tárgyának elfogadására vonatkozóan

5 -5- - az Ajánlattevő az eredményhirdetés időpontját követő 90 napig tartja árajánlatát - a évi XXXV. törvény 57. értelmében köteles a Jegyző által kijelölt személyt (mindenkori főkertész) értesíteni a házi méhekre veszélyes növényvédő szer alkalmazásának időpontjáról, helyéről, a felhasználásra kerülő szerről (ennek elmulasztása növényvédelmi bírság kirovását vonja maga után) 16.5./ - Alkalmatlan a pályázó ha évi XXXV. törvény a Növényvédelemről 31. -ban (kiemelten a harmadik bekezdésében) foglalt feltételeknek nem felel meg. - Műszaki-technikai felszereltsége nem nyújt garanciát az ajánlati dokumentáció szerint részletezett feladat meghatározott időre történő végrehajtásához. Pl.: a cseppképző berendezés magassági korlátjai. - Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, akivel kapcsolatban az ajánlatkérő a megjelölt referenciahelyek valamelyikétől negatív visszajelzést kap. - Alkalmatlannak minősül, aki a évi XXXV: törvény pontjának megfelelően nem engedélyes, nincs felhasználói engedélye, vagy nem rendelkezik azon engedélyekkel, melyeket a törvény 27. -a felsorol / Az ajánlattétellel kapcsolatos konzultációideje: február 2. 9,00-10,00 óráig A konzultáció helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városstratégai Iroda I. emelet 22. szoba, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér / Az ajánlati felhívás megküldésének napja: január 25. Sikeres együtt működés reményében. Hódmezővásárhely, január 21. Dr. Lázár János polgármester országgyűlési képviselő

6 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁS VEGYSZERES NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE. Ajánlattételi dokumentáció Lemosó permetezések jegyzéke Vállalkozási szerződés tervezet Hódmezővásárhely, január hónap

7 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS -tervezet- Mely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Lázár János polgármester (továbbiakban: Megrendelő), Másrészről a. Székhely, cím képviseli:. ( továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1./ A szerződés tárgya: A vállalkozó vállalja, hogy Hódmezővásárhely város közigazgatási területén a szerződésben foglalt, és a Megrendelő időközben felmerült igénye szerint növényvédelmi munkákat I. osztályú kivitelben elvégzi, a fertőzöttséget megszünteti, és a fertőzésmentességet fenntartja. Vállalkozó a munkákat helyi térkép alapján, a fák elhelyezkedése szerinti címlista, vagy kísérő segítségével végzi. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlata. 2./ A szerződés időtartama: A vállalkozói szerződés február 17-től december 31-ig érvényes. A szerződés időtartama alatt 60 napos felmondási határidővel a szerződést bármelyik fél felmondhatja. A szerződés bontási szándékot a másik féllel haladéktalanul közölni kell. A felmondási idő a közlés időpontjától számít. A Vállalkozó.. hónap garanciát vállal az elvégzett szolgáltatásért. 3./ Vállalkozó kötelességei: A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a növényvédelmi munkát az előzetesen megbeszélt időpontban végzi el. A Vállalkozó felelős az irtások, a vállalt munka szakaszerű kivitelezésért, valamint az irtási idő alatt a terület vagyon és létbiztonságáért. Teljes felelőséggel tartozik a munkákhoz jogosan igénybevett saját személyzetének a Megrendelő területén végzett minden tevékenységéért. A Vállalkozó a megrendelővel együttműködve rendszeresen ellenőrzi az irtások hatékonyságát. Ha az ellenőrzés során azt tapasztalják, hogy az irtás hatékonysága nem megfelelő, úgy a vállalkozó köteles az értesítést követő 3 napon belül garanciálisan elvégzi. Amennyiben az nem történik meg, úgy a Megrendelő a munka elvégzésével másik vállalkozót bízhat meg. A Vállalkozó a munkát a Növényvédelmi és Talajvédelmi Állomás előrejelzései, és objektív talajvizsgálat illetve levélanalízis alapján, valamint a Megrendelő igénye szerint végzi el. A munkakezdésről a Megrendelőt 4 nappal a kezdés előtt írásban vagy telefonon értesíti. A évi XXXV. Törvény 57 értelmében a vállalkozó köteles a Jegyző által kijelölt személyt (mindenkori főkertész) értesíteni, a házi méhekre veszélyes növényvédő szer alkalmazásának időpontjáról, helyéről, a felhasználásra kerül szerről.

8 -2-4./ Megrendelő kötelezettségei: A Megrendeli kötelezi magát, hogy a Vállalkozóval együttműködve az irtási munkák elvégzését elősegíti. Biztosítja a Vállalkozó számára a folyamatos és zavartalan munkavégzéséhez szükséges munkaterületet, valamint azt, hogy az irtások elvégezhetőek legyenek (bejutási lehetőségek, vízvételi helyek stb.) A vállalkozó bejelentése alapján értesíti a lakosságot, a munkavégzésről, legalább 48 órával a kezdés előtt. 5./ Díjazás és elszámolás módja Megrendelő a Vállalkozó részére a bruttó..,- Ft vállalkozási díjat a munka elvégzése és igazolása után a benyújtott számla keltétől számított. napon belül átutalással kiegyenlíti. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamatot számítja fel a Vállalkozó. A Vállalkozó köteles csatolni a számlához a Megrendelő által igazolt munkalapot és az egyéb szükséges bizonylatokat. 6./ Egyéb rendelkezések. A növényvédelmi munkák sikeres elvégzése érdekében a kapcsolatot Megrendelő részéről Kérdőné Kovács Eszter és/vagy Drahota Lilla T.: 62/ ) részéről. (T.: ) tartja. A szerződés által nem szabályozott kérdésékben a Ptk. Rendelékezései az irányadók Jelen szerződés 4 mindenben megegyező példányban magyar nyelven készült. Szerződő felek a jelen szerződés elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megfelelőt írtak alá. Kelt.: Megrendelő Vállalkozó

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Szervezet: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Telefon: 06 (22) 513 480 Fax: 06 (22) 513 497 E mail: wagner.peter@varosgondnoksag.hu

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására.

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a 8600

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben