Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban"

Átírás

1 Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás

2 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás elsı kötet I. Szállodaüzemeltetés elméleti alapjai 1. Szállodavezetés integrációja 2. Szállodagazdálkodás esszenciája 3. Szállodavezetés gazdálkodási környezte 4. Szállodák tulajdonjoga, használati joga és üzemeltetési formái 5. Szállodák és szállodavállalatok piaci fejlıdésének szakaszai II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 10. Piaci-gazdálkodás tevékenységei III. Bevételgazdálkodás a szállodákban 11. Szobakiadás bevétel-gazdálkodása 12. Szállodai vendéglátás bevételei 13. Szállodák szabadidıs turisztikai bevételei 14. Szállodák hivatásturisztikai bevételei 15. Bevételgazdálkodás elmélete Szállodavezetés és gazdálkodás második kötet IV. Szállodagazdálkodás szellemi és anyagi erıforrásai 16. Erıforrások a turisztikai vállalkozásokban 17. Élımunka igény a szállodákban 18. Személyi ráfordítások tényezıi 19. Szállodák költségei 20. Eredmény-kimutatás a szállodákban V. Eredménygazdálkodás a szállodaiparban 21. Szobakiadási tevékenységének gazdálkodása 22. Szállodai vendéglátás tevékenységeinek gazdálkodása 23. Specializáció költségei 24. Általános tevékenységek gazdálkodása 25. Szállodagazdálkodás vezetıi döntései VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 26. Eszközgazdálkodás a szállodákban 27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban 29. Kontrolling gyakorlata a szállodákban 30. Minıségbiztosítás és biztonság a szállodákban 2

3 Tartalomjegyzék VI. 27. Kutatás, Innováció, Fejlesztés, Beruházás 4 1. Szállodai befektetések harmadik dimenziója 5 2. Fejlesztések területei Fejlesztések szükségessége Fejlesztés területei Fejlesztés eszközei Beruházások Elkerülhetetlen beruházások Eszközpótló üzemeltetési beruházás Stratégiai beruházás Eszközfejlesztés célú beruházás Ingatlanfejlesztés célú beruházás Szállodai beruházások kronologikus sorrendje Megtérülési számítások Megvalósítható terv és beruházás típusa Megtérülési számítások Szállodai beruházások napjainkban A budapesti szállodai beruházások története Fıvárosi szállodai beruházások a jelenben és a jövıben Hivatásturizmus Magyarországon Inspiráció Virtuálisszálloda témaköre Szimulációs példák Akciótervek Ellenırzı kérdések Összefoglaló 43 Szójegyzék 45 Referencia lista 47 Dr. Juhász László PhD. 3

4 VI. 27. Kutatás, Innováció, Fejlesztés, Beruházás Cél, a négy szó megismerése, amely nélkül nem alapozhatjuk meg a szállodánk jövıjét. Négy tevékenység, amely lehetıséget biztosít a funkcionális hatékonyság, a funkcionális kényelem, a komfort fokozat és a programkínálatok bıvítésére és ezzel a bevételek növelésére. Az egyik legérdekesebb kérdéskör hogy ismerhetjük meg a vendégek jövıbeni igényeit, amennyiben a kutatás eredményeként megismertük, milyen újításokon alapuló fejlesztéseket vagy beruházásokat kell elvégeznünk a vendégelégedettség érdekében. Mit kell fejlesztenünk a munkafolyamatokat, a felszereltséget vagy a szolgáltatásokat. Négy éve, 2006 végén szállodai szobakínálattal, 686 szálloda volt jelen a hazai szállodaipar a piacán. Négy év múlva 2010 évvégén a kínálat elérte szobát, 758 szállodában. Évente 18 szálloda nyitott és ez összesen szállodai szobabıvülés, átlagos 68 szobás szállodákkal. A kérdés az, hogy a Budapesten épült 28 szálloda és a vidéken épült 51 szálloda tulajdonosait mi motiválta abban, hogy ott építsen szállodát ahol, mi az oka annak, hogy Budapesten átlagosan 73 szobás és vidéken 65 szobás szállodák épültek. Mi inspirálta a tulajdonosakat abban, hogy öt tulajdonos gyógy-szállodát és 59 tulajdonos wellnessszállodát épített és ezek nagysága átlagos. Miért építettek a tulajdonosok átlagosan 61 szobás wellness-szállodákat és ezeknek mekkora a medence négyzetmétere és mennyi a kezelıhelyiségek száma. Mi alapján döntöttek a tulajdonosok, hogy ötcsillagos szállodából hetet, míg négycsillagosból 86 egységet építettek. Mi inspirálta a tulajdonosokat arra, hogy az évente átlagosan 20 milliárd forintot szállodaépítésekre fordítsanak úgy, hogy egy egy szállodát átlagosan egy milliárd forint bekerülési értékkel hoztak létre. A fejezet címét jelentı négy szó nagyon sok kérdést vett fel. Nincs elvégzett kutatás csak empirikus megfigyelés alapján tudunk egy egy szálloda estében választ adni, hogy a tulajdonosok miért fordít egy két milliárd forintot egy ingatlanfejlesztés célú beruházásra, miért igényeltek 50-90% idegenforrást a megvalósításhoz. A tulajdonos az álmát ültette át a valóvilágba vagy valós kockázati elemzéseken alapul a beruházás. 1 A fejezet célja ezekre a kérdésekre nem választ adni, de témakört áttekinteni, hogy a kérdésekre választ tudjunk adni szállodavezetési szempontból. 1 A vizsgált idıszakban a hazai vezetı szállodavállalatok nem nyitottak egységet. Dr. Juhász László PhD. 4

5 1. Szállodai befektetések harmadik dimenziója A szállodavezetés napi mőködtetéssel összefüggı döntései alapvetıen fogyasztói döntések. Az elvárt hasznosság és a költség összevetése alapján hozza meg döntését a vezetés. Amennyiben a felhasznált erıforrásoknál nagyobb a haszon akkor eredményt ér el a szálloda. Ez egy dimenziós döntés a költség a feláldozott hasznosság és a hozam különbségei erısítik meg a döntés helyességét. Az üzemeltetési és befektetési döntések eltérı síkú döntések. Háromdimenziós döntés idıtényezın alapuló kockázat Befektetıi döntés például, a beruházás. Egy folyamatos jövıbeli (idı) hozadék (hozam) reményében már háromdimenziós a döntés. Az idıtényezın alapuló kockázat hatásait figyelembe kell venni. Ugyanakkor a hozam és kockázat nem hozható közös nevezıre. A beruházás arra irányul, hogy a piacelemzés eredményeként az adott - helyszínen, - specializációban, - kategóriában, - üzemméretben, hosszútávon lesz annyi kereslet, hogy a szolgáltatások ellenértéke fedezett nyújt a befektetett tıke hasznának kitermelésére. Szállodavezetés és gazdálkodás II. Fejlesztések a szállodaiparban Szállodai befektetések Szállodavezetés döntései alapvetıen fogyasztói döntések Haszon és költség összevetése egy dimenziós döntés költség = feláldozott hasznosság - hozam Befektetıi döntés - a tıke beruházás folyamatos jövıbeli hozadék reményében Háromdimenziós döntés Hozam - kockázat - idı Nehezen hozható közös nevezıre Dr. Juhász László PhD, Docens BGF KVIFK Turizmus Intézet 1. Dia. Szállodavezetés üzemeltetési és tulajdonosok befektetési döntései, modell. Szerzı szerkesztése A mellékelt dia szemlélteti azokat az elemeket, amelyek hatására a kétdimenziós döntésbıl háromdimenziós döntés lesz. Dr. Juhász László PhD. 5

6 Innováció Megújulást, újítást jelent. A szállodák már kezdetektıl fogva figyelmet fordítottak az innovációra, a megújulásra. Hiszen a vendégigények változási mindig újabb és újabb elvárásokat gerjesztetek. A megújuló, innovatív fejlesztés hozza létre a specializálódott, szakosodott szállodákat. Az innovatív fejlesztés a bevételnövelés egyik szakmailag elismert eszköze. Az innováció a specializáció katalizátora. A megújulás irányvonalait a kutatási eredményeink alapozzák meg. Kutatás A kutatás és fejlesztés elsı hallásra ipari, termelı szektor fogalmának tőnhet. Az innovatív fejlesztés azokat az újító fejlesztéseket jelenti, amellyel piaci elınyre tehetünk szert. Piacnyertes, versenyképes akkor lesz a szálloda, ha képes volt az innovatív fejlesztés alapjait megalapozni. 2 A szállodaiparban a kutatás elsısorban a vendégigények megismerésére irányul. A kutatás eszköze a vendégkérdıívek értékelésén és vendégmegkérdezéseken alapul. A szállodavállalatok elınyben vannak az információ halmaz nagysága és területi diverzifikáció miatt. Alkalmazott kutatásnak tekinti a számviteli tırvény az új ismeretek megszerzésére irányuló vizsgálatokat, amelyeket elsıdlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek, a szállodák esetében ez a vendégigény megismerése. Fejlesztés Nem minden fejlesztés jár együtt beruházással. A fejlesztés egy cselekvési ráhatás a fejlıdésre. Fejlesztünk, hogy valami fejlıdjön és ez által teljesebb legyen, a szálloda esetében a felszereltség, a szolgáltatások, a munkafolyamatok lehetnek mindig teljesebbek. A fejlıdés a tökélesítés irányába hat. A szállodai specializáció alapja, hogy egy-három utazási motiváció kielégítésében egyre tökéletesebb szolgáltatásokat nyújt a szálloda. Fejlıdés Funkcionális hatékonyságot javító tevékenység. Minden anyagi és szellemi tényezınek meg van a szerves fejlıdési folyamata. Amikor ezt a folyamatot gyorsítani vagy eltéríteni akarjuk, akkor használjuk a fejlesztés eszközeit. A fenntartható fejlıdés és gazdálkodás a szállodákban is jelen van. A rendelkezésre álló erıforrások ésszerő, fenntartható felhasználása azt jelenti, hogy a ma meglévı erıforrásokat úgy használjuk fel, hogy a jövı nemzedékének is maradjon erıforrás. A természeti erıforrások a víz, a levegı és a talaj elhasználódásából indult a fogalom. Ma már kiterjed a gazdasági, társadalmi és emberi erıforrásokra. A szállodavezetés hármas célhalmazának harmóniája a piaci, emberi és gazdasági célok biztosítják a fenntartható gazdálkodást és fejlıdést. Felújítás Tárgyi eszközök elhasználódásának a helyreállítása, korszerősítése. Lehet az épület, gép vagy berendezés, amikor nem új tárgyi eszközzel pótoljuk a régit, hanem nagyjavítással, 2 Versenyképesség egyik indikátora lehet, hogy mekkora a szálloda beruházási aránya, aminek a kiszámítása, hogy az aktivált beruházás értéke osztva az aktiválási év végi összes tárgyi eszköz értékével, ezt százalékban mutatjuk ki. Dr. Juhász László PhD. 6

7 fıdarab cserékkel azt nevezzük felújításnak. A karbantartást és felújítást bizonyos esetekben nehéz elkülöníteni. Egy tetıkarbantartás mikor válik felújítássá, ha nem változik a struktúra, akkor karbantartás. Felújítások kiterjedhetnek gépekre vagy épületrészekre. A lift vagy kazán felújítás meddig karbantartás és mely ponttól felújítás. A motor, a fülke vagy a kötélcsere karbantartás vagy felújítás. Teljes felújítás, amikor csak a fıfalak, a födémek és a homlokzat 3 nem kerül átalakításra. A felújítás mindig azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövıben gazdasági elınyök származnak. A felújítás a korszerősítés is, ha az a korszerő technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitıl eltérı megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát vagy gazdaságosságát növeli. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyszeri elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. A felújítás értékét aktiválni kell a megfelelı eszközre vetítve, legyen az épület vagy gép. A számviteli tırvény értelmezésében a karbantartás, A használatban lévı tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerő megelızı karbantartást, a hosszabb idıszakonként, de rendszeresen visszatérı nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerő használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 4 Beruházás Egyszerően a tárgyi eszközök beszerzése, bıvítése, pótlása. A tárgyi eszközök beszerzése irányulhat ingatlanra akkor szállodavásárlás vagy építés. A tárgyi eszközök beszerzése irányulhat, a tárgyi eszköz felújításra például épületre ez lehet a szálloda átépítése. A tárgyi eszközök beszerzése irányulhat mőszaki berendezések, gépek, jármővek, egyéb berendezések, felszerelések pótlására vagy felújítására. A beruházás a pénzeszköz átkonvertálása befektetett eszközzé. A számviteli tırvény kitér arra, hogy a beruházás része lehet a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése. A tárgyi eszköz beszerzéséhez tartozó tevékenység a tervezés, az elıkészítés, a lebonyolítás, a hitel igénybevétel, a biztosítás. Beruházásnak minısül, a meglévı tárgyi eszközök bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása illetve élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység. Befektetés Általános fogalom, mert eszközt, általában pénzeszközt, de lehet, például munkát is valamire fordítani haszon reményében, haszonnal kecsegtetı célra. A szállodaláncok és csoportok többsége igyekszik, annyi résztulajdonnal rendelkezni a szállodákban, hogy a használati jogot megszerezze. Ennél nagyobb részarányú befektetésekrıl csak kivételes esetekben döntenek. 3 Történelmi belvárosokban használt módszer, hogy az épület homlokzata megmarad, de mögötte teljesen új struktúra alakul ki C. Számviteli Tırvény Dr. Juhász László PhD. 7

8 2. Fejlesztések területei Nem minden fejlesztés jár együtt beruházással. 5 A szállodai fejlesztések elsıdleges területei - a felszereltség, - a szolgáltatások, - a munkafolyamatok. A kutatás és az innováció hat a szállodai fejlesztésekre. A színvonal és a specializáció, mint alaptényezık a múltban, a jelenben és a jövıben is kiemelt figyelmet kapott a fejlesztésekben. A funkcionális kényelmesség és hatékonyság növelés érdekében tett fejlesztések, egyértelmően jövı kihívásai közé tartoznak Fejlesztések szükségessége Fejlesztésre állandóan szükség van függetlenül a területektıl. A fejlesztések szükségszerőségét több tényezı egyedi vagy együttes hatása generálja. A teljesség igénye nélkül egy két ilyen tényezı. Az elvárások és technikai fejlıdés olyan szükségszerőség, hogy amennyibe ezek a fejlesztések elmaradnak akkor a szálloda piaci helyzete középtávon három öt év távlatában romlik. A divat és termékgörbe hatására jelentkezı szükségszerő fejlesztések elmaradása csak hosszabb öt tíz év távlatában jelentkezı piaci hátrányt jelent. Elvárások és igények A vendégigények változásai állandóan növekszenek és ezzel hatnak a fejlıdésekre. A szálloda igyekszik követni, sıt elıremenni a vendégigényeknek a fejlesztésekkel. Ennek kiteljesedése a szakosodás. Technikai fejlıdés Hatására még jól mőködı berendezési tárgyat is lecseréljük, mert technikailag elavul, legyen ez televízió vagy vízcsap. Divat és trendek Rendszeresen változnak a színvilágok, a bútorzat és dekoráció fejlesztése szükségszerő a változások miatt. Még napjainkban is látunk cm magas portáspultot sötétbarna fa bevonattal, ez volt a hazai divattrend az 1970-es években, a sötétbarna faburkolat fennmaradt az 1980-as évek közepéig, de akkor már a pultok magassága lecsökkent centiméterrel, mára az íróasztal magasság plusz cm a divat irányzat. Termék életgörbe A szakaszok ismert jelenségek. Ezért szükséges a termékek rendszeres fejlesztése. Minden terméknek van bevezetı, felfutó és kivezetı szakasza, így a szállodának és egyes részeinek. 5 A szállodavezetést befolyásoló egyik tényezı a szállodaadottságai. Az adottságok között van egy halmaz, amely nem változtatható, van amely beruházással változtatható és van amely vezetıi döntésekkel, fejlesztésekkel változtatható. Dr. Juhász László PhD. 8

9 Fejlesztések jellemzıi A szállodai alaptermék a szálláshely szolgáltatás, a szobakiadás. Azt tudjuk, hogy a verseny a kiegészítı szolgáltatások területén jelentkezik. A szálloda által ígért vagy sugallt szolgáltatások és termékek színvonalának a fenntartása, a minıség. Fejlesztések múlt - jelen - jövı Az elvárt színvonal a múltban, a jelenben és a jövıben meghatározó volt és lesz. Ez nem változik, csak az elvárások növekszenek. A specializáció válaszadás a vendégigényekre, a szakosodás hatezer éve a szállodai fejlesztések része és az marad a jövıben is. Fejlesztések jelen - jövı A környezetvédelem, a fenntartható gazdálkodás és fejlıdés a jelen és jövı tényezıje. A tematizáció hasonlóan jelen van és lesz a jövıben is. Ezekben az évtizedekben felerısödik a témásítás igénye, épp az egyediség igénye miatt. Fejlesztések jövı A funkcionális hatékonyság a kényelem viszont egyértelmően a jövı fejlesztési irányzata lehet. A kiegészítı tevékenységek sokszínősége korlátlan lehetıséget teremet a szállodáknak az egyediség kimutatására. A fejlesztések a jövıben is a bevételnövelés eszköze lesz, a kutatás, fejlesztés és innováció a szállodaipar szerves részévé vált Fejlesztés területei A fejlesztés nem feltétlenül jelent beruházást. A fejlesztés területei, a felszereltség, a szolgáltatások, a munkafolyamatok. A munkafolyamat és szolgáltatásfejlesztés területei a szálloda azon adottságainak a kihasználására, felerısítésére törekednek, amelyek vezetıi döntéssel megváltoztatható és így nem igényel beruházást. A fejlesztés, cselekvési ráhatás a fejlıdésre a hozzáadott értékő szállodavezetés azt fejezi ki, hogy a kisebb rendszeresen végrehajtott fejlesztések a fejlıdést biztosítják. Nem kell feltétlenül a fejlesztéskor a wellness-központ hozzáépítésre gondolni. Igaz, ez jobban megjelenik a szálloda írott vagy íratlan történetében Felszereltség A szálloda teljes tárgyi eszköz arzenálját lefedi a felszereltség az épülttıl az egyéb eszközökön keresztül a fogyóeszközig. A felszereltség biztosítja a szállodaüzemelési lehetıségét beleértve a lifttıl a sószóróig minden felszerelést. A felszereltség fejlesztése az esetek nagy többségében befektetett eszköz beszerzést jelent, így beruházás. Megjelenés fejlesztése Az arculat, a hangulat, a színvilág idınkénti változtatása elengedhetetlen. Nem csak a divat és technikai elavulás, hanem a tényleges vendégigények is arra ösztönzik a szállodákat, hogy ezen, területen a rendszeres fejlesztéseket ne hanyagolják el. A megjelenés fejlesztése általában együtt jár a tematizáció bevezetésével vagy váltásával. A megjelenés fejlesztése Dr. Juhász László PhD. 9

10 nem jelenti a szálloda felújítását. Az eszközpótló, operatív beruházások vagy a részterületek fejújítása stratégiai beruházással egyes területek átalakítására irányul, legyen az egy szállodai folyosó vagy étterem. Funkciófejlesztés A berendezések és felszerelések mőködési és kényelmi hatékonyságának növelésére irányuló fejlesztés. Ez kiterjedhet gépekre, berendezésekre, de a függönycsere vagy a digitális infra érzékelıs csaptelep behelyezése is idetartozik. Egyszerő és elterjedt a lámpák kapcsolási lehetısége az ágyból vagy a kártyás áramkapcsoló a szállodai szobában. Szállodavezetés és gazdálkodás II. Fejlesztések a szállodaiparban Szállodai fejlesztések területei (K + F) kutatás - fejlesztés - innováció felszereltség megjelenés funkció munkafolyamat szervezet koncepció arculat - hangulat - színek speacializáció, tematizáció felépítés, beszámoltatás, vendégfogadás, takarítás egységesítés, hatékonyság, egyszerősítés szolgáltatás ellátó munkaerı színvonal termék tréning szolgáltatás - termék - folyamat új szolgáltatások bevezetése Dr. Juhász László PhD - BGF KVIFK Turizmus Intézet 2. Dia Szállodai fejlesztések területei. Szerzı szerkesztése Munkafolyamatok A folyamatokra való ráhatás, befolyásolás rendszeres vezetıi faladat. 6 Ugyanakkor vannak olyan változtatások és szervezések, amelyek újító jellegőek. Munkafolyamat fejlesztés a takarítás vagy vendégfogadás feladatainak átszervezése vagy újragondolása. Szervezetfejlesztés Amikor a szervezeti felépítést és ezzel a beszámoltatási rendszert változtatjuk meg. Ez lehet decentralizációja vagy épen centralizációja bizonyos tevékenységeknek. A legegyszerőbb munkafolyamat fejlesztés, például a vendégfogadás átszervezése is lehet cél. Amennyiben csökkentjük a regisztrációs idıt és a vendégeknek kevesebbet kell várni akkor javul a vendégelégedettség. Ehhez lehet, hogy a front office részleg átszervezésére volt szükség. Amikor stratégiai cél vagy kiemelt éves cél valamely szolgáltatás 6 A szállodavezetés a tevékenységek és élımunka befolyásolása a kitőzött célok elérése érdekében. Dr. Juhász László PhD. 10

11 elismertségének erısítése, akkor részleget alakítunk ki felelısvezetıvel. Szervezetfejlesztés a munkakörök egységesítése. Koncepciófejlesztés Amikor az üzemeltetés jellegét meghatározó felfogást érvényesítünk. Például amikor az étteremet kávézóvá alakítjuk vagy a szálloda stratégiáját változtatjuk, hogy családbarát lesz. Lehet biotermékek kiterjesztése vagy természetbarát koncepció kialakítása. Az egységesítés és az egyszerősítés egyfelıl növeli, a hatékonyságot másfelıl a csökkenti a hibázási lehetıséget és ezzel javul a vendégelégedettség, így válik a normásítás koncepciófejlesztéssé. Az elgondolás, hogy az egységesítés javítja a zökkenımentes szolgáltatásokat. A zökkenımentes munkafolyamatok pedig, javítják a vendégelégedettséget, az a piaci elismertséget az a keresletet és végül a bevételek növelését. Munkaerı a tevékenység ellátója, lebonyolítója. Koncepciófejlesztés tipikus példái lehetnek a motivációs rendszerekben felsorolt, tréningek, oktatások bevezetése, kiterjesztése vagy azokban paradigmaváltás elhatározása. Egyszerő példa a koncepciófejlesztésre az étlap átstrukturálása, a szállodavezetés elgondolása, hogy valamilyen termékre vagy ételkészítési stílusra utaló témásítást vezet be Szolgáltatások Termék A koncepció fejlesztése kiterjedhet a bár vagy az étterem választékára. Például kávézó, sörözı vagy pub kialakítása a választék átprofilozását is jelenti. A szolgáltatás újdonságai lehet egy könyvtárszoba kialakítása. A szállodai szobákban elhelyezett a szállodára jellemzı termékek kereskedelmi árusítása ez lehet wellness vagy például gyógyászati anyag. Elterjedt a fürdıszobai bekészítések eladása. A gyógyászatban vagy wellnessben a kezelések kiterjesztése. Termékfejlesztés alapesete a szállodai csomagtermékek összeállítása és kihelyezése a piacra. Legyen az honlap vagy elektronikus foglalási cégek honlapjai, amelyek befogadják a szállodát jutalék ellenében. A kínálati csomagok tartalma, idıszaka, fizetési feltételek és egyéb kondíciók valamit az ár alapján nagyon eltérhetnek. Ez a sokszínőség adja, meg a lehetıségét az egyedi kínálatoknak. Színvonalfejlesztés Minden területen a felszereltségben, a szolgáltatásokban és a munkafolyamatokban is alkalmazható fejlıdést biztosító tevékenység. Ilyen lehet a reggeli szobakávé és újság bevezetése. A komfortnövelése illetve szinten tartása minden a szállodavezetés egyik fontos speciális területe. Munkaerı fejlesztés Az emberi erıforrások terv egyik fejezete a humánpolitika. Ebben a fejezetben fogalmazzák a szállodák a munkaerı fejlesztés eszközeit. A leggyakrabban használt eszközök a tréningek. A kötelezı továbbképzéseken túl, mindig kell lehetıséget találni a munkaerı készségeinek fejlesztésére. Az életen át tartó tanulás nem csak a munkatársak, hanem a vezetık számára is követendı. Dr. Juhász László PhD. 11

12 Szállodai fejlesztések területei Felszereltség Megjelenés (arculat, színvilág) Funkcionális (specializáció, témásítás) Szolgáltatás Termék (komfort, újszolgáltatások, egyedi kínálatok) Munkaerı (tréning, oktatás) Színvonal (szolgáltatás, termék, folyamat) Munkafolyamat Koncepció (egységesítés, normásítás, hatékonyság) Szervezet (felépítés, beszámoltatás, takarítás, vendégfogadás) Vannak fejlesztések, amelyek beruházást igényelnek, de nem minden fejlesztés beruházás Fejlesztés eszközei A fejlesztés ráhatás a fejlıdésre, a szerzı kiemel négy vezetıi eszközt, amelyeket felhasználhatunk a fejlesztésekben, ezek - szervezés, - beszerzés, - karbantartás, - beruházás Szervezés Szervezés, a vezetéstudomány gazdálkodási tevékenysége. A szervezés a gazdálkodás igéje. A szervezés tevékenysége a szállodagazdálkodásban annak biztosítása, hogy a keresletnek megfelelıen az adott idıben és helyen a szolgáltatás ellátásához szükséges munkaerı és anyagi tényezık a rendelkezésre álljanak. A fejlesztés elsıdleges vezetıi eszköze a szervezés. A szervezés irányulhat a munkaerı, a munkafolyamat szervezésére, a zökkenımentes lebonyolítás érdekében. A szervezés nem minden esetben jelent és igényel például szervezeti felépítés változatást. A szervezés a mindennapok hozzáadott értékő vezetésének és gazdálkodásának lépéseit jelenti Beszerzés A fejlıdést úgy is tudjuk biztosítani, hogy a magasabb szintő áruk kerülnek beszerzésre. Ez vonatkozhat például, a biotermékek beszerzésére. A magasabb elıkészítettség is fejlıdést jelent ugyanakkor a munkaerı kiváltás egyik eszköze. Erre ad választ a vendéglátásban a primary cost elemzés. Az anyagok, az anyagi szolgáltatások, a kis értékő eszközök és tárgyi eszközök beszerzését tudjuk úgy szervezni, hogy a fejlesztés eszköze legyen, mert a fejlıdést biztosítja. Dr. Juhász László PhD. 12

13 Karbantartás Hasonlóan lehet fejlesztési eszköz. A meglévı, gépek színvonalának fenntartása illetve jobb minıséggel való pótlása. Ez a kisebb javítások körébe tartozó tevékenység. Ugyanakkor a lehetıségek kihasználásával a tárgyi eszközök javítása, vagy alkatrészcseréje biztosíthatja a fejlesztést Beruházás Az egyik legismertebb, de láthatjuk nem egyetlen eszköze a fejlesztéseknek. A tárgyi eszközök pótlása és létrehozása a beruházás. Láthatjuk, hogy nem minden fejlesztés beruházás. Az is igaz, hogy minden beruházás egyben fejlesztés. Dr. Juhász László PhD. 13

14 3. Beruházások A beruházás eszközkonvertálás. A beruházás, pénzügyi eszközök konvertálása tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba. A beruházó saját és vagy külsı pénzeszközöket átvált tárgyi eszközökre. A tárgyi eszköz lehet ingatlan, épület, gép, berendezés vagy felszerelés. A beruházás minden esetben értéknövelés a tárgyi eszközök értékének növelése. A felújítás egyfajta beruházás, meglévı tárgyi eszközök elhasználódását újítjuk fel és ezzel korszerősítjük az eszközt. A felújítás is értéknövelı, a felújított tárgyi eszközre aktiváljuk a felújítás értékét. Olyan mértékő az átalakítás illetve a felújítás, hogy az már a meglévı eszköz értékét növeli. A karbantartás helyreállítja az eszköz használhatóságát, de nem növeli az eszköz értékét, ezért nem beruházás. Szállodavezetés és gazdálkodás II. Fejlesztések a szállodaiparban Szállodai beruházás fogalma Beruházás eszköz konvertálás (átcsoportosítás) Beruházás - tárgyi eszköz értéknövelése Felújítás tárgyi eszköz elhasználódásának, helyreállítása, korszerősítése kockázat nyereség idı jövıbeni bevételek megalapozása, növelése a nagyobb hozam érdekében pénzügyi eszközök konvertálása tárgyi eszközökké immateriális javakká Egyszeri nagyobb kiadás elfogadása Dr. Juhász László PhD - BGF KVIFK Turizmus Intézet 3. Dia Szállodai beruházások, modell. Szerzı szerkesztése A melléklet dia mutatja, hogy a jövıbeni bevételek megalapozása jelent az idıhorizont miatt kockázatot. A beruházáskor elfogadjuk az egyszeri, nagyobb kiadást, eszközkonvertálást. Cél a jövıbeni bevétel megalapozása és a hozzáadott bevételbıvítéssel nagyobb hozam elérése. A beruházás elsıdleges döntési szempontja a jövıbeni kereslet felmérése és így a bevételek növelése. Az idıtényezı jelenti a kockázatot. Nem lehet elıre teljes biztonsággal a tervezni a keresletalakulást. Ezért lesz a háromdimenziós döntés. A hozam és ráfordítás mellett számolni kell a kockázattal. Szállodai beruházások típusai A következıkben mellékelt dia szemlélteti, hogy a szállodaipari beruházásokat típusokba soroljuk, a beruházás célja szerint, amely befolyásolja a beruházás értékét. Az eltérı beruházástípusok jóváhagyási döntései eltérıek. Egy nem vagy nagyon gyakran javított hőtıcseréje más döntési és döntés elıkészítési mechanizmust igényel. A csoportosítás Dr. Juhász László PhD. 14

15 egyik oka, hogy egyértelmően elkülöníthetıvé tegyük például a sajáttıkével finanszírozható és idegentıke felhasználással megvalósítható beruházásokat. A csoportosítás következı oka, hogy a beruházástípusokhoz eltérı részletességő és mélységő megvalósíthatósági terv elkészítést rendelünk, - elkerülhetetlen, - üzemeltetési, 7 - stratégiai, - eszközfejlesztés célú, - ingatlanfejlesztés célú. Szállodavezetés és gazdálkodás II. Fejlesztések a szállodaiparban Szállodai beruházások típusai Elkerülhetetlen Üzemeltetési - Stratégiai - Fejlesztéscélú m Ft 1-10 m Ft 1-50 m Ft új szálloda építése meglévı vásárlása Ingatlan - épület márkanév kialakítás teljes átépítés kapacitás növelés Eszköz - épület - fejlesztés célú beruházás Vállalat és üzlet akvizíció befektetés új étteremi koncepció új szoba dizájn emelet átalakítás részterületek átalakítása rekonstrukció átépítés Stratégiai project beruházás szék asztal hőtıgép porszívó ágy - matrac üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése és pótlása Üzemeltetési eszközök pótlása Éves terv mőködtetéshez elkerülhetetlen elıírások rendeletek biztonság Elkerülhetetlen beruházás Dr. Juhász László PhD - BGF KVIFK Turizmus Intézet 4. Dia Szállodaipari beruházások típusai. Szerzı szerkesztése A dia feltünteti az öt beruházási típust, az átlagos értékeikkel és példákat mutat be egyes csoportokra jellemzıen Elkerülhetetlen beruházások A szállodaüzemeltetésekor elıfordul, hogy a tárgyi eszközök közül valamelyik olyan mértékben rongálódik, hogy a szálloda üzemeletetését lehetetlenné teszi. Az üzemeltetést gátló vagy lehetetlenné tévı eszközök pótlása, az elkerülhetetlen beruházás. Az elkerülhetetlen beruházások egyedi összeg értéke nagyon eltérı lehet, de általában azért 1-10 millió forint. Az elkerülhetetlen beruházás a szállodaingatlan tulajdonosának a feladata és kötelessége. A tulajdonos kötelessége, biztosítania a szálloda rendeltetésszerő használatát. Amikor egy hálózati meleg vizet elıállító kazán, uszodatechnika vagy egyedi 7 Nevezhetjük, operatív vagy eszközpótló beruházásnak. Dr. Juhász László PhD. 15

16 konyhagép, esetleg lift vagy tetı oly mértékben meghibásodik, hogy nem használható akkor a tulajdonodnak csak annyi a döntési lehetısége, hogy beruház vagy bezárja a szállodát. Hasonló helyzet lehet, amikor a mélyhőtı vagy valamelyik szakosított hőtı elromlok és nem javítható illetve nem átcsoportosítható az áru, akkor az új hőtı beszerzés elkerülhetetlen vagy az ÁNTSZ felfüggeszti a mőködési engedélyt. Ezért nevezzük elkerülhetetlen beruházásnak. A munkavédelmi elıírások betartása okán is felmerülhet elkerülhetetlen beruházás a szállodában. Családi és önálló-szállodák esetében a finanszírozás az eredménytartalék felhasználásával történhet. A szállodavállalatok esetében az investment tartalék vagy cash flow terhére történhet az elkerülhetetlen beruházás. Az elkerülhetetlen beruházásokra jellemzı, hogy - üzemeltetést gátló tényezık elhárítása, - tırvényi elıírásoknak való megfeleltetés, - nem tervezhetı, - nincs megvalósíthatósági terv, - nincs megtérülési számítás, - üzemeltetés feltétele a beruházás Eszközpótló üzemeltetési beruházás A szállodai beruházások legegyszerőbb és leggyakrabban alkalmazott típusa az eszközpótló beruházás. Az üzemeltetési, operatív beruházás, a mőködés folyamán elhasználódott vagy a szolgáltatásokhoz szükségessé váló tárgyi eszközök pótlása, beszerzése. Az egyedi eszközpótlások összege nem nagy értékő, de a szálloda bevételétıl függıen 1-10 millió forint lehet az összegük. A rendszeres éves tárgyi és kis értékő eszközpótlás szükségessé teszi az elıremutató, stratégiai gondolkodást. Felmérjük az eszközök elhasználódását, a pótlásokat fontossági sorrendbe helyezzük és az éves bevétel meghatározott százalékát erre a beruházási típusra konvertáljuk. Az eszközpótlási terv a családi és önállószállodákban bizonyítja a tervszerő gazdálkodást. A szállodavállalatoknál pedig a formalizálja az egyszerő eszközpótlásokat. Az éves jóváhagyott terv alapján negyedéves vagy havi bontásban lehet a jóváhagyott beruházásokat lebonyolítani. A középtávú három öt évre elkészített és évente átdolgozott, a tervévre pontosított eszközpótló terv hatékony vezetıi eszköz. Az értékcsökkenési leírás az éves nettó bevételnek átlagosan öt hét százaléka. Ennek az összegnek a felét, kétharmadát lehet például eszközpótlásra elhatárolni. Eszközpótló beruházások lehetnek például hőtıgép, porszívó, ágymatracok, szivattyúk, pótágyak, gyerekágyak, napozóágyak, bútorok, konyhai, medencei, konferencia, szállodai és egyéb tevékenységi területek eszközeinek pótlása. Eszközpótlási terv részei lehetnek a kisebb értékő beruházások, mint például nyílászárok cseréje, nagyobbítása vagy áthelyezése. Az üzemeltetési beruházások újértéket hoznak létre, az eszközöket vagy a beruházást aktivizálni kell, ezzel növekszik az eszközérték és az értékcsökkenési leírás összege. Az üzemeltetési beruházás nem befolyásolja a napi rendeltetésszerő üzletmenetet, Dr. Juhász László PhD. 16

17 hiszen általában beszerzésekrıl van szó vagy rövidebb idıt és kisebb zajt igénylı beüzemeltetések szükségesek. Az operatív beruházásokra jellemzı, hogy - eszközpótló, - üzemeltetést biztosító, - hatékonyságnövelı, - funkcionális kényelemnövelı, - nem kapacitásnövelı, - nem igényel megvalósíthatósági tervkészítést, - nem a jövıbeni bevételnövelés az elsıdleges ok, - nincs megvalósíthatósági terv, - nincs megtérülési számítás, - eszközpótlásra szükség van vagy nincs Stratégiai beruházás A szállodák a vendégigények kielégítése okán rendszeresen hajtanak végre stratégiai beruházásokat. Stratégiai egy beruházás, ha a szálloda egyes részlegeinek (szobakiadás, vendéglátás), vagy azoknak egy nagyobb területét (hall, emelet, folyosórész, reggeliztetı) érinti a beruházás. Meglehetısen gyakori az éttermek koncepció váltása a szállodákban, ez tipikus stratégiai beruházás. A sörözıbıl, pub lesz majd pizzéria és végül pedig étterem. Ez a folyamat lejátszódik egy szállodában év alatt. Étterem vagy bár átalakítása újrabútorozása. Stratégia beruházás egy emelet vagy folyosórész szobáinak átbútorozása, vagy fürdıszoba cseréje. 8 Konferenciatermek újraburkolása és átbútorozása. Mindezek lehetnek koncepcióváltások miatt. A stratégiai beruházások eseteit lehet folytatni, a medencetér átalakításával vagy újabb élményeszközök behelyezésével. A stratégia beruházás a megnevezésébıl adódóan a jövı beruházása a következı öt hét évre hozunk létre beruházást a bevételnövelés szempontját figyelembe véve. A stratégiai beruházás koncepcióváltáson alapul, például tematika bevezetése vagy új tevékenység vagy szolgáltatás wellness, szauna, konferencia, játszótér, könyvtár vagy például szivarszoba kialakítása. Hasonló elgondolás a szobák átrendezése és nem búrcserérıl van szó, hanem az újkialakítás már képviseli a funkcionális kényelem eszközeit lámpák, függönyök kezelési lehetıségét. Stratégiai beruházás tipikus esete, amikor egy emeletet olyan mértékben bútorozunk át, hogy az már elér egy magasabb komfort fokozatot. Az így létrehozott beruházásokkal kialakított szolgáltatások és szobák magasabb áron kerülnek értékesítésre. A stratégia beruházás ezért a komfortnöveléssel, a bevételnövelést célozza meg, úgy hogy szolgáltatásokat fejleszt, de nem kapacitásnövelés a cél. A stratégiai beruházás célja általában a vendégelégedettség szinten tartása vagy növelése. Stratégiai beruházás lehet egy alacsony elsı második szintő franchise szerzıdés miatt, az ottani elvárásoknak való megfelelés miatt. 8 Amikor egy szobát kell átbútorozni vagy festeni, mert a vendég tönkretette az karbantartás. Amikor emeletet bútorozunk át az stratégiai beruházás. Dr. Juhász László PhD. 17

18 A stratégiai beruházások összege már meghaladja a szokásos eszközpótlás mértékét, elérheti a millió forintot, már megvalósíthatósági terv készítése szükséges. A megvalósíthatósági terv másik lényes oka, hogy a jövı keresletigényét felmérjük a projektre, a bevételnövelés biztonságát erısítjük az tervben szereplı elemzéssekkel. A stratégiai beruházások fedezete részben a szállodák saját tıkéje a felhalmozott értékcsökkenési leírás és eredménytartalék összege. A komfortfokozás okán az átépítés összege miatt szükség lehet idegen, banki vagy kölcsöntıke bevonásra. A színvonalnövelés adott esetben megfelelhet egy adott térség pályázati feltételeinek, ilyenkor a pályázat kiírásainak megfelelı projektterv elkészítése kötelezı. A hitelfolyósításhoz pedig a pénzintézet elıírásainak megfelelı megvalósíthatósági tervet kell elkészíteni, az abban elıírt megtérülési számítási módszerrel. A stratégiai beruházás részben érinti a rendeltetésszerő mőködtetést, de szállodabezárást általában nem igényel. Az elkülönült folyosók, közös terek, szobák lezárása és az ott folyó felújítás csak részben zavarja a vendégeket. Ezeket a beruházásokat a legalacsonyabb keresletciklusra tervezi a szálloda. A stratégiai beruházásokra jellemzı, hogy - vendégelégedettség növelés, - tematika kialakítás, - márkanév váltás vagy felvétel, - koncepcióváltás, - szoba, - vendéglátás, - specializáció, - komfortnövelés, - jövıbeni bevételnövelés, - nem kapacitásnövelı, - megvalósíthatósági tervkészítés, - megtérülés számítás Eszközfejlesztés célú beruházás Az eszköz-épületfejlesztés célú beruházás a kiterjed az épületre és általában kapacitásnövelést jelent. A mérlegben a befektetett eszközök közt legnagyobb részarányt a tárgyi eszközök képviselik. A tárgyi eszközök (II sorok) közt az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok aránya 85 százalék. A mőszaki berendezések, gépek, jármővek (11. sor) összegének aránya 5-10 százalék és az adott évi beruházás (13. sor) értéke hasonlóan 5-10 százalék. 9 A szálloda teljes vagy részbeni átépítése különösen kapacitásnövelés vagy színvonal emelése miatt épület - eszközfejlesztés célú eszközberuházás. A fejlesztés célú eszköz beruházás nem érinti az ingatlant, a telket. Elıfordulhat, a szomszédos telkek csatolása a terjeszkedı fejlesztés miatt. A tulajdonosok döntése, hogy a millió forint 9 Ez magában foglalja az adott év összes beruházási értékét legyen az elkerülhetetlen, eszközpótló, stratégiai, eszközfejlesztés célú vagy ingatlan fejlesztés célú. Dr. Juhász László PhD. 18

19 beruházás kockázatát vállalják vagy sem. Ebben a beruházás típusban a részletes megvalósíthatósági terv szükséges. A teljes átépítésnek vagy például márkanév felvételének a beruházási összege különösen magas, amikor a színvonal és kategória emelése a cél. Emeletek és épületrészek átépítése hasonlóan tıigényes, ezeket a beruházásokat már jellemzıen külsı tıke felhasználásával lehet finanszírozni. A külsı tıkét biztosító bank vagy pályázati szervezet kötelezi a szállodát az általuk használt szerkezető és mélységő feasibilty study elkészítésére. Az azonos tartalmú és formájú tanulmány alapján tudnak hasonlító elemzések felhasználásával objektív döntést hozni a hitel odaítélésérıl vagy a pályázati pénzek odaítélésérıl, ennek feltétele az azonos módszerrel számított megtérülések. Az épület-eszközfejlesztés célú eszköz beruházás lehet emeletráépítés, konferenciaterem vagy gyógyászati illetve wellness központ kialakítása. A felújítások és átépítések idesorolható beruházások. A beruházás kiterjed az épültre és az épülettartozékokra ez teszi a beruházást nagyobb tıkeigényővé. Épület-eszközfejlesztés célú beruházás a szálloda életgörbéjének a kivezetı, csökkenı szakaszában jellemzı, ilyenkor már az épület értékcsökkentéssel csökkentett nettó könyvszerinti értéke közel zéró. Ebbıl adódóan az épület életkora eléri a huszonöt ötven évet és ezért szüksége a teljes átépítés. A másik ok lehet az eszközfejlesztés célú beruházásra a tulajdonos váltás, amely együtt jár a koncepcióváltással vagy tematika esetleg specializáció bevezetéssel. A specializációs tevékenységek kiterjesztéses bevezetése legyen az konferenciaterem vagy gyógyászati, orvosi részleg kialakítás alapterület bıvítéssel járhat és ez kapacitásnövelés. A szállodai szobák számának növelése emeletráépítéssel vagy hozzáépítéssel ez a kiterjesztés tipikus kapacitásnövelés és így eszköz illetve épületfejlesztés célú beruházás. Eszközfejlesztés célú beruházásokra jellemzı, hogy - épületre, épülettartozékokra irányul (átépítés), - koncepcióváltás kiterjesztéssel, - szoba, - vendéglátás, - specializáció, - komfortnövelés, - jövıbeni bevételnövelés, - kapacitásnövelés, - idegentıke bevonás, - megvalósíthatósági tervkészítés, - megtérülés számítás Ingatlanfejlesztés célú beruházás A szállodai beruházások legmagasabb fokú típusa az ingatlanfejlesztés célú beruházás, a legismertebb lehetıségek - újszálloda építése, ezt nevezzük zöldmezıs beruházásnak, - meglévı szállodák megvásárlása, - épületek beszerzése és átalakítása szállodává. Dr. Juhász László PhD. 19

20 A szállodai ingatlanok vásárlása az egyéb lakossági ingatlanok vásárlásánál is nagyobb körültekintést igényel. Mőködı szálloda teljes átvilágítása a piaci helyzettıl, a szerzıdéseken keresztül egészen a részletes mőszaki állapotig, ezt a folyamatot nevezzük due diligent folyamatnak. Az ingatlan adásvételi szerzıdésben rögzítik, hogy üzemelı szállodát vagy ideiglenesen lezárt ingatlan kerül átadásra. A mőködési engedélyek az üzemeltetı nevére vannak kiállítva. Ezért a tulajdonos vagy üzemeltetı váltásnál mindig új mőködési engedélyekre van szükség. A szálloda teljes leltára a tárgyi eszközöktıl az árukon keresztül a fogyóeszközig minden számbavételre kerül, az épülettıl az utolsó kanálig. Nem utolsó sorban a szálloda meglévı összes szerzıdésének és könyvvezetésének auditálása is része a beszerzési folyamatnak. Az audit három fı területre tejed ki - piaci tényezık áttekintése és elemzése - értékesítési, disztribúciós, foglalási szerzıdések, - szálloda piaci helyzetének elemzése részarány, pozíció, ár, volumen - emberi tényezık áttekintése és elemzése - munkatársi és munkaügyi szerzıdések, - külsıs szerzıdések, - gazdasági tényezık áttekintése és elemzése - eredmény-kimutatások, - könyvelés könyvvizsgálói jelentések, - banki folyószámla, - szolgáltatói szerzıdések, - eszközleltár, átértékeléssel, - áru és anyagleltárak. Egy új szálloda létrehozása szobánként millió forint. A bekerülési összeg függ a beépített anyagok színvonalától, azokat pedig a szálloda kategóriája határozza meg. Egy üzleti szálloda bútorzata nem leget farostlemezbıl, de a hall padlója legyen márvány vagy gránit vastag szınyeggel. A beruházás tıkeigénye lineárisan növekszik a szálloda specializációjától függıen, kiemelten magas a vizes termál, wellness és gyógy szállodák bekerülési költsége. A bekerülési és valós piaci értéket befolyásolja a szálloda helyszíne. 10 Az ingatlan és eszközfejlesztés célú beruházásokra jellemzı, hogy - terjeszkedés célú, - jövıbeni bevételnövelés, - kapacitásnövelı, - megvalósíthatósági tervkészítés, - megtérülés számítás, - követelés eljárás (due diligent). 10 A szállodák ingatlanfejlesztés célú beruházásának részletei a szállodaigazgatói szint felett helyezkedik el. A tulajdonosok ingatlanfejlesztés célú beruházás, szállodavásárlás esetében legtöbbször szaktanácsadó cégeket vesznek igénybe a jogi, mőszaki és piaci elemzések kidolgozására. Építkezésnél tanácsadó cégekkel dolgoztatják ki a pályázatot, hitelkérelmet ás vagy a megvalósíthatósági tervet. Dr. Juhász László PhD. 20

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6.

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6. 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 2. Vendégelvárások Vendégigények 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 4. Minıség a jövı

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

2013.10.15. 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés. 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás

2013.10.15. 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés. 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés 1 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szervezetek gazdálkodási céljai Szállodák céljai 3. Tervezés és tervek Tervezés 4. Szállodai megvalósíthatósági

Részletesebben

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 25. Szállodák eredménygazdálkodása 1 1. Eredménygazdálkodás elmélete 2. Eredménygazdálkodás 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 4. Költséggazdálkodás prioritása 5. Szakmai számítások 6. Inspiráció 7.

Részletesebben

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ II. INGATLANOK FORGALOMKÉPESSÉGE forgalomképtelen törvény alapján, forgalomképtelen helyi döntés alapján, korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV. tv. alapján,

Részletesebben

5.17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrásterv 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény

5.17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrásterv 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény 5.17. Élőmunka igény a szállodákban 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény 2. Élőmunka 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás 5.

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus

2013.08.19. 4.15. Szállodák gazdálkodási környezete Környezet. 2. Turizmus belső környezete Szálloda és Turizmus Szállodavezetés és gazdálkodás I. Szállodák e 1 4.15. Szállodák gazdálkodási e Környezet 1. Környezet és szállodavezetés Vezetés és Külső Gazdasági 2. Turizmus belső e Szálloda és Turizmus 3. Gazdálkodó

Részletesebben

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) 2012. november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben.

Részletesebben

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban

Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban Szállodavezetés és gazdálkodás I - II 1 I II III Szállodaüzemeltetés alapjai Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban Bevétel-gazdálkodás a szállodákban IV Erőforrások a turizmusban V Eredménygazdálkodás

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

10/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a beruházások rendjérıl

10/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a beruházások rendjérıl 10/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet a beruházások rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat beruházásainak egységes elıkészítése és lebonyolítása, valamint a kiadások

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények

7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek 1 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 3. Szállodák Szálloda 4. Szállodák szakmai csoportjai Szakmai csoportok

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 1992, 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

2013.10.16. 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények

2013.10.16. 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda. 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek. 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 7. Szállodavezetés tárgya Szálloda 1. Szálláshely szolgáltatás rendszere Tevékenységek 1 2. Szálláshelyek csoportosítása Létesítmények 3. Szállodák Szálloda 4. Szállodák szakmai csoportjai Szakmai csoportok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó.

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó. Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek Feladatgyőjtemény Közbeszerzési referens képzés Pénzügyi gazdasági moduljához 2011. 1. Pénzügyi ismeretek 1. 1000 Ft-os betét értéke mennyi lesz 120 nap múlva, ha az esedékes éves kamatláb 15%? 2. 2500

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Teacher only opens the door!

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Kommunikáció (Communications) Vendégközpontúság (guest orientation) Csapatmunka (team work) Teacher only opens the door! Amit mondanak.. What they say. Hat alapkompetencia

Részletesebben

Régiók Fejlesztéséért Egyesület

Régiók Fejlesztéséért Egyesület Régiók Fejlesztéséért Egyesület 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. A EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Régiók Fejlesztéséért Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A egyesület

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 21171941 9004 571 04 Cégjegyzék száma: 04-14-000035 Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u.

Részletesebben