Budapest, március 11. Összeállította: dr. Homoki Péter ügyvéd. Részletes verzió

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2013. március 11. Összeállította: dr. Homoki Péter ügyvéd. Részletes verzió"

Átírás

1 B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A GYAKORLATI TANÁCSOK A polgári perben január 1-jétıl lehetıvé vált elektronikus kommunikációval összefüggésben ("E-PER") Budapest, március 11. Összeállította: dr. Homoki Péter ügyvéd Részletes verzió TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı ügyvédi szakpolitikai céljaink A használat megkezdése, tanácsok és megoldható gyakori problémák ÁNYK telepítése Az ÁNYK használata Az ügyfélkapu és a kész nyomtatvány továbbítása kézbesítés végett Az irat kézbesítése a bírósághoz, a bírósági érkeztetés és lajstromozás Illetékfizetés Válasziratok fogadása Az E-PER használatának fı kockázatairól ügyvédi szemmel Helyettesítés A beadott iratok és válasziratok kezelhetısége A kézbesítési információk gyakorlati felhasználása Pp. 394/G. (5) bekezdésének tévedése Titkosítás a gyakorlatban Az E-PER továbbfejlesztésének elvi lehetıségei Együttmőködés az Országos Bírósági Hivatallal Függelék: Az ÁNYK telepítése MÜK e-per reszletes ismerteto

2 1. Bevezető ügyvédi szakpolitikai céljaink Idén január 1-jétıl, hogy újabb bírósági területen szerezhetünk tapasztalatokat az elektronikus ügyintézésben. Ez a rendszer azonban jelentısen eltér a cégbíróságnál megszokottól. Míg a évi LXXXI. törvény által elindított (és 2005 óta elérhetı) elektronikus cégeljárási ügyintézés minden szempontból saját informatikai rendszerre épült, addig a polgári perben megnyílt új, elektronikus kommunikáció (nevezzük az egyszerőség kedvéért "e-pernek") nagyon sok mindenben épít meglévı, össz-kormányzati eszközökre. A megoldás gyökereit a 2003-tól elérhetı internetes okmányirodai rendszer, az XR-ben (Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer) alkotja. Itt jelent meg elıször az ügyfélazonosítás mági használt módja, mely a Ket.-ben Ügyfélkapu nevet kapta, a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer egy elemeként. E rendszer egyeduralma alatt született meg az a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérıl és az elektronikus tértivevényrıl szóló évi LII. törvény is, amely jelentıs fejezettel bıvítette a polgári perrendtartást. Ezzel a már mőködı központi elektronikus szolgáltató rendszer révén kívánták gyorsítani az ügyintézést, és kívánták elérni, hogy a vállalkozások július elsejétıl kötelezıen csak ezt használhassák minden polgári perben. Az ambíciózus célokat az idı megtépázta. A évi CLXXIV. törvénynek köszönhetıen maga a központi rendszer év elejétıl még nem kizárólagos. A nagyközönség számára leginkább látható, már létezı szolgáltatások szinte változatlanul továbbéltek. Így lett a korábbi ügyfélkapu-bedsz-hivatali kapu-értesítési tárhely szolgáltatások összességébıl a 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet szerinti "ÁNYK őrlap benyújtás támogatási szolgáltatás", ami lefedi a most is bemutatni kívánt rendszert is. Másrészrıl az e-per kötelezıbıl választhatóvá szelídült, ám a lényeg, hogy két és fél év halasztás után, január 1-jétıl ténylegesen elérhetıvé vált. Elsıdleges célunk, hogy a kollégák esetleges félelmét eloszlassuk, és kedvet csináljunk ahhoz, hogy mindenki megpróbálja polgári peres ügyeinek ilyen módon való intézését. Ez nem csak a postaköltségben jelenthet megtakarítást, de ha ügyesen meg tudjuk szervezni, egyszerősíti a saját iratkezelésünket, és segíthet az ügyvitelünk átláthatóbbá tételében. Indítsunk el egy diskurzust az ügyvédek között, és az e-perrel kapcsolatos elektronikus ügyintézési tapasztalatainkat, tudásunkat is kollektíven győjtsük. A január 1-jétıl elérhetıvé vált új ügyintézési ma egy éles üzemő próba az igazságszolgáltatás egésze számára: bíróságok, ügyvédek, igazságügyi szakértık, és más ügyfeleink részére is. A büntetıeljárásról szóló törvény legutóbbi módosításaiból kitőnıen ez a kapcsolattartási lehetıség a polgári ügyszakon is túlnıtt (lásd a évi CCXXI. törvénnyel módosított évi XIX. törvény 69/A. ), elıbb-utóbb óhatatlanul eléri a védıket is. 1 Ezért most foglalkozni kell a nekünk, ügyvédeknek legégetıbb problémákkal, és ki kell tapasztalnunk a további fejlesztések lehetıségeit. Nem várhatunk minden bajunkra megoldást 1 Lásd a évi CCXXI. törvény általi felülírást megelızı 69/A. -t, amit a évi CXVII. törvény vezetett be a Be-be. MÜK e-per reszletes ismerteto

3 az államtól, a bíróságoktól, hiszen ezen éles üzemi próba éppen elég kihívást jelent az ı számukra a saját házuk táján, van mivel elfoglalni magukat. Az e-per folyamata is tud rugalmas és felhasználóbarát tud lenni. Ehhez azonban az kell, hogy elıször a saját felhasználói igényeinket pontosan megismerjük, felmérjük, majd amit tudunk, a saját, ügyvédi és kamarai hatáskörben maradó eszközökön valósítsunk meg, és az állami infrastruktúrát annyiban használjuk, amennyiben ez informatikai vagy jogszabályi okból elkerülhetetlen. Ez nem csak az ügyvédbarát megoldások hosszú távú fenntarthatósága miatt fontos, hanem azért is, mert az ügyfeleink is ezt kívánják tılünk. 2. A használat megkezdése, tanácsok és megoldható gyakori problémák Az e-per lényegében az alábbi állami elektronikus szolgáltatások összességébıl áll: a) elektronikus nyomtatványok kitöltése, kitöltött nyomtatványok tartalmának értelmezése; b) a folyamat résztvevıit jelszó-felhasználó párossal azonosító szolgáltatás (hivatali kapu és ügyfélkapu); c) az e-per résztvevıi közötti kommunikációhoz szükséges tárhelyek (értesítési tárhely, hivatali tárhely) és dokumentum továbbítási szolgáltatások; d) a bírósági hivatali tárhely és a bírósági felhasználók közötti folyamatok összessége. A d) pont szerinti tartalomról egyelıre nem sokat tudni a Pp. 394/G-394/H. és a BÜSZ (14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 23/A., 75/C-75/E. ) tartalmán kívül, errıl legfeljebb majd a gyakorlatból szerezhetünk tapasztalatot. Ebbıl is következıen számos, az alábbiakban leírt információ inkább az általános központi rendszeres megoldásokból eredı tapasztalatokra és az azokkal kapcsolatosan közzétett információra épül, mintsem konkrétan a bírósági megoldásra, ezért néhány kérdésben óhatatlanul még meglepetések fognak minket érni. A bírákhoz a kitöltött nyomtatványunk egységesen PDF formátumban fog eljutni (azaz nem a nyomtatványkitöltı programhoz hasonló felületen fogják a nyomtatványokat olvasni.) Érdemes figyelemmel lenni arra is, hogy milyen ügyekben lehet ezt használni, és milyen ügyekben nem. Ezt a Pp. 394/A. -ból és a Pp ból egyértelmően megismerhetjük ha nem olyan ügyben indítjuk el az ügyünket, ahol erre lehetıségünk volt, a beadványunkat a bíróság kinyomtatja és a Pp szerint átteszi (feltéve, hogy a beadványban foglalt adatokból a helyes fórum megállapítható.) Szintén kiolvasható a Pp. 394/A. -ából, hogy elektronikus kapcsolattartásra a január 1-je után indult ügyekben van csak lehetıség, azaz ezen idıpont elıtt már benyújtott és lajstromszámot kapott ügyben nem lehet elektronikusan kapcsolatot tartani. (A jogszabály pontos elıírásait nem ismételjük, a további kivételekre sem térünk ki, a Pp. és a BÜSZ elıírásait sem fogjuk bemutatni.) MÜK e-per reszletes ismerteto

4 2.1 ÁNYK telepítése Elıször is telepítsük a nyomtatványkitöltı alkalmazást, majd ezután le kell töltenünk a bíróság (OBH) által rendszeresített speciális nyomtatványfajtákat (sablonokat, jelenleg 16 fajta). Indokolt letölteni a sablonokhoz tartozó útmutatókat is. A nyomtatványsablonokat az elektronikus adóbevallás körében már ismert módon használhatjuk: e nyomtatványok tervezésére és kitöltésére használt rendszer ıse a már régóta ismerıs Abev, amelyet 2009-ben Általános Nyomtatványkitöltı ("ÁNYK") és Általános Nyomtatványtervezı (ÁNYT) néven teljesen újrafejlesztettek, újjáalakítottak (noha a többségi felhasználás továbbra is a NAV-hoz kötıdik.) Lehet, hogy az ÁNYK nevő program a számítógépünkön "AbevJava" néven fog szerepelni, mindenesetre mi a továbbiakban csak ÁNYK-ként utalunk rá. Ha minden adó- és járulékbevallást eddig a könyvelı vagy munkavállaló végzett, gépünkön nincs ÁNYK, így érdemes lehet a jelen dokumentumhoz csatolt 1. függeléket átfutni. Ha az ÁNYK telepítve van, és sikeresen el tudjuk indítani, akkor az OBH által közzétett nyomtatványsablonok közül töltsük le azt, amit használni fogunk (vagy akár mindegyiket, sok helyet nem foglal). A oldalról célszerően a bal oldalon elérhetı "Ügyfélkapcsolati információk" alatti "E-bíróság nyomtatványok"-ra kell kattintani, azon belül a nyomtatványkeresıre (ez jelenleg: címen érhetı el). (Az ügyfél tájékoztató nevő PDF-ek az ügyleírásokhoz hasonlóan egyelıre még erısen korlátozott gyakorlati értékkel bírnak, de az útmutatók letöltésétıl ez ne tántorítson el senkit.) (Az "Állampolgároknak" ponton elérhetı "nyomtatványok-őrlapok" nem az, amit keresünk.) Ha minden jól van beállítva, elég a nyomtatványsablonokra kattintani az internetes oldalon, és az ÁNYK rögtön megfelelı helyre lesznek telepít. Ha nem, mentsük le a felajánlott JARkiterjesztéső állományokat a saját számítógépünkre, és rákattintva települnek a megfelelı nyomtatványok az ÁNYK-ba is. Ha ez utóbbi sem mőködik, akkor az 1. függelékben hivatkozott NAV útmutató segítségét kérjük. Megfelelı nyomtatvány telepítés esetén, az ÁNYK-t elindítva "Új nyomtatvány"-nál láthatjuk is a telepített nyomtatványsablonokat. Ha túl sok van, akkor a szőrési feltételek között válasszuk a "Szervezet" sorban az OBHGEPI-t (ez a bíróságok központi rendszerbeli rövid kódja). (Ha egy sem látható, a szőrési feltételek törlésére kattintás segít. További tájékoztatás: oldalon.) A kívánt sablonra kattintás után egy új nyomtatványt nyitunk meg. Aki ismeri az ÁNYK mőködését, felmerülhet benne, hogy az ott megadott Törzsadatok (Szerviz, Törzsadatok) segítségével ki lehet-e tölteni elıre pl. a saját adatainkkal az őrlapot - a válasz az, hogy egyelıre nem (nem veszi át azokat az adatokat.) A bíróság idıközönként nem csak újfajta őrlapokat tölt fel, hanem a már korábban elérhetı őrlapokból is újabb és újabb változatokat, verziókat tesz közzé, a NAV gyakorlatánál már megszokott módon. Ezért nagyon fontos, hogy be legyen állítva a nyomtatványok frissítésével kapcsolatos tájékoztató üzenet és a frissítések automatikus alkalmazása, és az ÁNYK MÜK e-per reszletes ismerteto

5 használatakor (elindításakor) is legyen internet elérés, ne csak pl. kiküldéskor. (Az új ÁNYK verziókban ezek már telepítéskor automatikusan be lesznek állítva.) Ha figyelmeztet minket arra az ÁNYK, hogy új verzió érhetı el egy nyomtatványból, mindenképpen frissítsünk. A lejárt nyomtatvánnyal beküldött iratot a bíróság nem fogja tudni értelmezni! Ez pedig komoly anyagi és eljárásjogi következményekkel is járhat. Éppen azért fontos arra odafigyelni, hogy az ÁNYK a nyomtatvány verziószámát "új nyomtatvány" kitöltésekor ellenırzi, azaz beleütközhetünk e problémába, ha a nyomtatvány kitöltését megkezdjük pl. január 1- jén, a kész nyomtatványt január 15-én küldjük el, és az OBH a használandó nyomtatványok körében január 10-én frissítést hajtott végre. Ennek elkerülése végett ha a nyomtatvány kitöltésének megkezdése és beküldése között több, mint egy nap eltelik, ellenırizzük, hogy mi az elérhetı legfrissebb nyomtatvány változat abból, amit be szeretnénk küldeni. (Szerencsére a frissítések azért várhatóan nem történnek olyan gyorsan az OBH esetén is, mint pl. ami tapasztalható a NAV esetén.) 2.2 Az ÁNYK használata Ez egy intelligens nyomtatványkitöltı tehát bizonyos adatok kitöltésének megfelelıségét ellenırzi, egyrészrıl az adat típusa és értékkészlete szempontjából (pl. születési év esetén csak 1900 és 2100 közötti számokat engedélyez, illetékes bíróságnál listából kell választani, nem "szabad kézzel" írjuk be), másrészrıl az egyes adatok közötti összefüggés szempontjából (alperesnél természetes személy adatait akkor lehet csak kitölteni, ha beikszeltük, hogy az alperes természetes személy stb., jogi képviselıre vonatkozó adatokat csak akkor rögzíthetünk, ha elıtte megadtuk, hogy jogi képviselıvel jár el a beadvány benyújtója.) Ezt a fajta intelligenciát fıleg a nyomtatvány tervezésekor kell, hogy a nyomtatvány közzétevıje rögzítse, és az ezzel kapcsolatos információkban segíthet sokat a kitöltési útmutató, amit az F1-gyel érhetünk el (ha telepítettük elıtte). A kitöltési útmutatóknál ha nem ütünk F1-et, csak egy négy soros szöveg jelenik meg, ami csak a kitöltési útmutató eleje (ám önmagában nem segít), de az F1 leütése esetén mindig megjelenik a teljes (hasznos) tartalom is. Látható, hogy a leginkább összetett a keresetlevél nyomtatványa. A beküldı azonosítási adatainál azon személy adatait kell megadni, aki az ügyfélkapun keresztül be fogja küldeni a kitöltött nyomtatványt (aki feltölti a tárhelyére), ezért fontos, hogy az itt szereplı adatok egyezzenek meg az Ügyfélkapuba belépés után elérhetı "Saját MÜK e-per reszletes ismerteto

6 adatok" tartalmával (lásd az ábrán alább). Elıfordulhat ugyanis, hogy a bíróság viszontazonosítani fogja a beküldıt, azaz az Ügyfélkapu szolgáltatója útján megkérdezi a KEKKH-t, jelezzen vissza, vajon az őrlap "Beküldı azonosítási adatok" sorában szereplı adatok megegyeznek-e az Ügyfélkapu rendelkezésére álló adatokkal (amelyet a személyiadat- és lakcímnyilvántartóból kaptak, az ügyfélkapu regisztráció során.) (A nyomtatványon szereplı beküldıi adatok köre esetleg gondot okozhat, ha az ügyvéd megosztaná az ügyfelével a beadott elektronikus nyomtatványt, de nem szeretné megosztani vele pl. a születési idıpontját vagy édesanyja nevét.) Nem kereset esetén a beküldı perbeli szerepét is meg kell jelölni (ilyen nyomtatványok esetén a jogi képviselı adatait csak akkor kell megadni, ha korábban még nem került bejelentésre, és ezt jelöljük a "Van már bejelentett jogi képviselı?" mezıben "Nem" válasszal. Mind a keresetlevél, mind más iratok esetén látható, hogy a "számunkra" igazán érdemi tartalom nem szerepel az őrlapon, pontosabban ún. nem strukturált módon kerül megadásra pl. a kereseti kérelem maga vagy a fellebbezés indoka, hanem csatolmányként. Pontosabban technikailag van lehetıség a nyomtatványon arra, hogy a kereseti kérelmet beírjuk az utolsó lapra, de ez formázási szempontból nem túl jó ötlet, így csak a legegyszerőbb esetekben javasoljuk. Célszerő inkább a kereseti kérelmet a megszokott szövegszerkesztınkkel elkészíteni, majd azt PDF-be konvertálás után ES3/Dosszié aktába töltve csatolmányként csatolni az őrlaphoz (lehetıség van közvetlenül a PDF aláírására is, ún. PAdES aláírásra, de ezt az OBH egyelıre technikai okokból javasolja kerülni). Ha ezt a megközelítést alkalmazzuk, akkor az ÁNYK csak egy szők adatkör rögzítésére szolgál, lényegében a felzetet (külzetet) rögzítjük vele, és a legtöbb peres iratunk érdemi tartalmat nem ez, hanem egy vagy több csatolmány fogja tartalmazni. Néhány dologra itt érdemes felhívni a figyelmet: a Pp szabályai a keresetlevélre lettek megfogalmazva, és nem egyértelmő, hogy a nyomtatvány is a keresetlevél részét képezi vagy az "csak egy őrlap", amely esetbe a csatolmánynak tartalmaznia kell a felzetet is. A MÜK e-per reszletes ismerteto

7 nyomtatványnál azt olvashatjuk, hogy a keresetlevelet csatoljuk a nyomtatványhoz (és nem csak a kereseti kérelmet). Ugyanakkor a csatolmányok kezelése körében ugyanezt már nem keresetlevélnek, hanem egyszerően "indokolásnak" nevezi ugyanezen ÁNYK a szóba jöhetı csatolmány típusát (lásd az alábbi ábra utáni ábrát). Az OBH-val való egyeztetés szerint a keresetlevél tartalmát a nyomtatványnak és a csatolmánynak együtt kell teljesíteni, azaz a csatolt iratban nem kell a nyomtatványon is szereplı kötelezı adatot megismételnünk, hogy teljesítsük a Pp elıírásait (ez abból is következik, hogy a bírák elıtt a beadványunk egésze PDF-ként fog megjelenni, nem látja olyan élesen a különbséget a nyomtatvány és a csatolmány között, mint mi.) Minél több adatot írunk le kétszer, annál nagyobb az esélye, hogy a kettı véletlenül eltér egymástól, ami nem kívánatos helyzethez vezet. Figyeljünk arra, hogy azért mert egy adat szerepel a nyomtatványon, az nem jelenti azt, hogy kötelezı nem kell minden adatot kitölteni ahhoz, hogy a nyomtatványt el tudjuk küldeni ami kötelezı, azt a nyomtatvány úgyis számonkéri rajtunk, és addig nem küldhetjük be a nyomtatványt, amíg ki nem javítjuk a hibákat vagy nem pótoljuk a hiányzó adatokat. Csatolmányt a kitöltött őrlap elmentése után tudunk kezelni, az "Adatok/Csatolmányok kezelése" menüpont szerint. Elméletileg bármilyen PDF-et csatolhatunk vagy a Microsec és Netlock által használt elektronikus aláírás létrehozó programok (Mokka, E-szigno) által kezelt e-aktát (ES3, DOSSIER stb.). Egyéb kiterjesztéső melléklet csatolását az ÁNYK nem engedélyezi fontos azonban, hogy az ÁNYK nem ellenırzi, hogy a csatolmány alá lett-e írva elektronikusan. Ha beadványt nem az ÁNYK, hanem közvetlenül az ügyfélkapu (az értesítési tárhely) útján töltünk fel, akkor ilyen ellenırzést nincsen, aki elvégezze, és elıfordulhat, hogy nem megengedett formátumot töltünk fel, amit a bíróság úgy fog tekinteni, hogy nem is terjesztettük be a beadványunkat. Ez azért is fontos, mert a birosag.hu-n jelenleg olyan téves tájékoztatás is elérhetı, miszerint a bíróság ODT és DOC formátumot is elfogad MÜK e-per reszletes ismerteto

8 Annak nincs technikai akadálya, hogy a keresetlevéllel együtt, egyetlen fájl tartalmazza a keresetlevelet és annak összes mellékleteit is (akár ES3, akár PDF formában), azonban az OBH kérése szerint a késıbbi hivatkozásokat az fogja segíteni, ha az automatikusan generált (és a BÜSZ-ben is használt) csatolmány sorszám és az iratunkban használt számozási sorszámok nem térnek el egymástól, amit egyedül az tudja biztosítani, ha a keresetünk minden melléklete önálló csatolmányként kerül a nyomtatványban rögzítésre (önállóan elektronikusan aláírva). (Az ÁNYK alább is látható csatolmány típusok megnevezése miatt a meghatalmazást egyébként se vonjuk össze egy csatolmányba az indokolással.) Persze a gyakorlatban még így is elı fog fordulni, hogy bizonyos PDF vagy e-akta formákat a bíróság majd nem tud értelmezni, ezért idıvel óhatatlanul pontosítani kell az elfogadható formátum specifikációját. Addig is figyeljünk a cégeljárásból már ismerıs problémára, amikor nem megfelelı paraméterek szerinti szkennelés miatt kezelhetetlenül nagyra nınek a PDF-ek. Ez közvetlenül PDF-be nyomtatott szövegszerkesztıs iratoknál nem lesz probléma, de szkennelt mellékleteknél annál inkább. Szkennelés esetén érdemes figyelni arra, hogy a kívülállónak egységesnek tőnı PDF formátum is többfajta módon tárolja a képeket, nem csak eltérı felbontásban, hanem eltérı képformátum szerint is, ezért nem mindegy, hogy a fekete fehér képeket színes képként szkenneljük-e be, illetve a szkennerünk (vagy meghajtóprogramja számítógépes beállítása) különbséget tesz-e fekete-fehér, fıleg szöveget tartalmazó szkennelés, fénykép szkennelése stb. között. 3 Az ÁNYK kezelésénél érdemes még arra felhívni a figyelmet, hogy ahol pl. több felperes van, ott a nyomtatványkitöltı is lehetıvé teszi, hogy újabb és újabb lapokra rögzítsünk adatot (adatmásolással vagy a plusz gombbal kérhetünk új lapot, utána a "Választ" gombbal válogathatunk közöttük.) A nyomtatvány mentése esetén lementi az ÁNYK-AbevJava kitöltött nyomtatványok közé az iratunkat, azonban ahhoz, hogy a késıbbiekben is könnyen megtalálhassuk az iratainkat, mentés elıtt célszerő kitölteni a "Megjegyzés" rovatot, és/vagy mentés helyett elsı alkalommal a "Mentés másként" névvel adni valami olyan nevet, amivel utólag is könnyen megtalálhatjuk a nyomtatványt. (Így is elég nehéz feladat lesz nagyobb számú nyomtatványokat megtalálni.) 3 Például egy fıleg szöveget tartalmazó, fekete-fehér raszter kép Group 4 CCITT (CCITTFaxDecode szőrı) vagy JBIG2 képként való tárolása a PDF-ben akár nyolcszor-tízszer kisebb méretet is eredményezhet, mint a gyakran alapértelmezett JPEG-típusú, színes (ráadásul veszteséggel tömörítı) képként való PDF-ben tárolása (az ún. DCTDecode szőrı). Lásd még MÜK e-per reszletes ismerteto

9 Ha egyik géprıl egy másikra át kell vinnünk a kész vagy félkész nyomtatványokat (és mindkét gépen telepítve van minden nyomtatványsablon), akkor ezt elviekben megtehetjük kétféle módon is. Az egyik, hogy az elmentett állományt kézzel megkeressük a Szerviz/Névjegy menüpont választása esetén felugró "Mentett bevallások helye" könyvtárban (ENYK kiterjesztéső), ezt kimásoljuk és átmásoljuk a célgépre telepített ÁNYK által mutatott "Mentett bevallások helyé"-re. A másik, hogy a nyitott nyomtatványt XML-ként elmentjük (Adatok/XML állomány mentése), majd a célgépre ezt az XML-t átmásoljuk a szokott módokon, és az ottani ÁNYK "Adatok/XML állomány megnyitása szerkesztésre" paranccsal nyitjuk meg (vagy beküldjük stb.) A gyakorlatban azonban figyelni kell arra, hogy ha csatolmány is mentve van, akkor nem elég az XML-t (ENYK-t) másolni, hanem az ENYK fálnevével azonos nevő.atc kiterjesztéső állományt is át kell másolni (ami behivatkozza a csatolmányt), plusz a csatolmányt is ugyanoda át kell másolnunk az ÁNYK csatolmányok könyvtárából (ha nem azonos a két könyvtár elérési útja, mert pl. munkahelyi gépen és otthoni gépen ez eltérı, akkor kézzel javítanunk kell az ATC-beli hivatkozást javítanunk). Szóval ez megoldható, de nem felhasználóbarát. A csatolmányokat a Pp. 394/G. (5) bekezdése szerint elektronikusan aláírva kell megküldeni. Noha a Pp. azt is elıírja, hogy a nyomtatványt magát is (az egész beadványt) elektronikusan alá kellene írnunk, erre technikailag egyszerően nincsen lehetıség (lásd részletesebben a 3.4. pontot.) Az OBH-val való egyeztetés során egyértelmő megerısítést kaptunk arról, hogy a bíróság is csak a csatolmányok elektronikus aláírását várja el. Ha minden csatolmány rendelkezésre áll, és elmentettük a nyomtatványt, akkor jelöljük meg beküldésre ("Kapcsolat az ügyfélkapuval" alatt). Ekkor az ÁNYK az OBH által közzétett titkosító kulccsal titkosítja a küldeményünket, rögzíti az ún. boríték adatokat, és az eddigi ENYK állományunkból és csatolmányból csinál egy egységes (titkosított).kr kiterjesztéső állományt. Ezt a titkosítás miatt a központi rendszer üzemeltetıi (és a kézbesítési folyamat egyéb résztvevıi) nem olvashatják, csak az OBH. A beküldendı iratot feltölthetjük közvetlenül az ÁNYK-val (ha megadjuk az ÁNYK-ban a jelszót és felhasználónevet, lásd közvetlen beküldés menüpont), vagy magunk feltölthetjük a magyarorszag.hu-ba elıbb ügyfélkapus azonosítónkkal belépve az Értesítési tárhely szolgáltatásnál (mivel az ÁNYK miatt a Java telepítve van, így az "Általános dokumentfeltöltés"-sel, az ÁNYK által megadott alapértelmezett könyvtárból a megfelelı fájlnevet kiválasztva.) MÜK e-per reszletes ismerteto

10 2.3 Az ügyfélkapu és a kész nyomtatvány továbbítása kézbesítés végett Az e-per használatához elızetesen ügyfékapus azonosítóval kell rendelkeznünk, azaz vagy okmányirodában kell regisztrálnunk, vagy minısített aláírásunkkal kell ezt a magyarorszag.hu oldalon kérni. Most láthatjuk elıször annak hátrányát, ha megosztottuk felhasználónév és jelszó párosunkat pl. a könyvelıvel vagy munkavállalóval, hiszen ezúttal már nem csak a nevünkben küldhetnek be elektronikus iratot, hanem a beküldött iratokat és a beérkezı válaszokat is megnézhetik, ami már ügyvédi titkot is sérthet. A nevünkben való beküldésre nincsen más megoldás, mintsem az, hogy más ne használja a felhasználónév-jelszavunkat. Az ügyvédi titok védelmére az is elegendı, ha új ügyfélkaput kérünk (plusz pénz fizetéséért, hiszen ez már nem ingyenes), és az elektronikus peres iratokat ezen ügyfélkapu hozzáférés értesítési tárhelyérıl küldjük és ide várjuk a válaszokat -- és ezt már tényleg nem osztjuk meg a könyvelınkkel. Sajnos az ügyvédek egymás közötti és jelölt általi helyettesítése azonban még nincsen megoldva, hiszen míg pl. elektronikus adóbevallásnál már találhatunk erre megoldást, az e- perben nem (az újabb perbeli meghatalmazás nem megoldás arra, hogy pl. a helyettesítı ügyvéd hozzáférhessen az eredeti ügyvédnek küldött irathoz stb.). Noha néhány szervezet már korábban is csatlakozhatott hivatali kapu útján a központi rendszerhez (pl. közüzemi szolgáltatók, önkormányzatok), ennek lehetısége egyelıre még nem áll nyitva mindenki elıtt. A hivatali kapu megoldásnak az lenne a nagy elınye, hogy igazából a szervezetre bízzák, hogy ki jogosult a nevében iratokat átvenni vagy beküldeni (az ügyintézık ügyfélkapus autentikációja mellett egy sajátos hivatali felhasználónév-jelszó párost is használnak), ami sokat segítene a helyettesítés vagy szervezeti képviselet tárgykörében. 2.4 Az irat kézbesítése a bírósághoz, a bírósági érkeztetés és lajstromozás A beadványunk további sorsát illetıen három igazolást kell megkülönböztetni. (1) Elsıként van egy, a központi rendszer által kiállított, tisztán a kézbesíthetıség szempontjából jelentıséggel bíró "KR-érkeztetés", amit a Pp. 394/H. a bírósági érkeztetéstıl megkülönböztetendı "befogadás-visszaigazolásnak" nevez (a BÜSZ pedig "kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési számnak). Az ügyfélkapus értesítéseknél ezt egyszerően "Visszaigazolás" néven jelölik. Ezt onnan ismerjük meg, hogy az igazolást is maga a "központi rendszer" írja alá (ami valójában annak üzemeltetıjét, jelenleg a NISZ Zrt.-t jelenti). Feltételezzük, hogy ez a MÜK e-per reszletes ismerteto

11 vizsgálat a beadvány verziószámát még nem tudja ellenırizni, mert ekkor még csak a boríték adatok megfelelıségét ellenırzik, az irat maga még a központi rendszer üzemeltetıje számára titkosított. (2) A következı érkeztetés már az OBH rendszerébıl érkezik, ezt nevezi a Pp. egyedül "érkeztetési igazolásnak" (és ez a szám az ÜKM számmal kezdıdı "érkeztetési azonosító"). Az illeték fizetési kötelezettségünknek innentıl számítva kell eleget tenni (lásd a következı pontot.) Ez ugyan utal a befogadás-visszaigazolás számára, de önálló idıbélyegzıt már nem fog tartalmazni. (3) Csak ezután kapunk lajstromozási igazolást, és ezen lesz rajta a lajstromszám is. A befogadás-visszaigazolás alá van írva elektronikusan, az azt kiállító szervezethez tartozó szervezeti aláírással, a másik két igazolás kapcsán is beszerzés alatt vannak a szervezeti aláíráshoz szükséges tanúsítványok. A befogadás-visszaigazolás tartalmazza a befogadott beadvány és az arról kiállított idıbélyeg elektronikus lenyomatát. A lenyomatot elviekben mi is különösebb nehézség nélkül ellenırizni tudjuk, 4 az idıpecsét lenyomata azonban számunkra nem helyettesíti magát az idıpecsétet, és magát az idıpecsétet a befogadásvisszaigazolás nem tartalmazza, azt külön kell letöltenünk, mivel maga az idıpecsét ebbıl a lenyomatból nem állítható helyre. A befogadás visszaigazolás letöltésekor elérhetıvé tett idıpecsét magának a visszaigazolásnak az idıpecsétje, nem a beadványunké! Az értesítési tárhelyen elérhetı beadványaink idıpecsétje is, de csak akkor, ha beadás elıtt kértük az ügyfélkapu adott felületén, hogy az elküldött iratokból tegyen el egy másolatot a "tartós tárba". A tartós tárból az egyes "saját dokumentumunk" aláhúzott, érkeztetési számára kattintva letölthetjük bead-ványunkat és ezen oldalon érhetı el külön kattintással maga az idıpecsét is, amit egyelıre csak célszerő arra használni, hogy a megadott tartalmát kimásolva (pl. Windows esetén jobb egérgomb és "Copy" vagy Ctrl+C parancs) egyszerő szövegfáljban eltároljuk úgy, hogy a beadványunkkal együtt megtaláljuk. 5 4 Például Windows esetén letöltjük az ingyenes, Microsoft "File Checksum Integrity Verifier"-t (jelenleg és a visszaigazolásban szereplı dokumentumon lefuttatjuk. Ha az így kapott végeredmény (40 db kétjegyő hexadecimális számot, azaz 80 karaktert) összehasonlítjuk a befogadás visszaigazolás "a befogadott dokumentum elektronikus lenyomata" sorával. Ha a kettı azonos, akkor lényegében van egy "igazolásunk" a KR üzemeltetıjétıl, hogy ı a beadványunkat befogadta. 5 A kattintással kimásolhatjuk az idıbélyeg base64 kódolását, a base64-et dekódolóval [pl. dekódolt bináris információt elmentjük Windows alatt P7B kiterjesztéssel azonban ez csak egy tanúsítványt ad, ezzel még nem megyünk semmire, hiszen nincsen szoftver eszközünk, ami megmondaná, hogy az idıbélyegzett lenyomat a letöltött MÜK e-per reszletes ismerteto

12 Mivel a tartós tár kapacitása igen szőkös (30 MB), a csatolmányok miatt hamar be fog telni. A fentiek miatt fontos, hogy lehetıleg magunk gondoskodjunk a beküldött iratok és az arról a központi rendszer által tárolt "idıpecsétek", valamint a visszaigazolás hosszú távú megırzésérıl is, annak ellenére, hogy ez elképesztıen nehézkes. 6 A bíróságtól nem fogunk olyan elektronikus tértivevényt kapni, amely egy idıpecsét módjára egyértelmően beazonosítja beadványunk tartalmát, de a lajstromozásról szóló az ügyszámot és/vagy az ügyszám alatti irat sorszámot is tartalmazó értesítés is tartalmazni fogja a dokumentumból képezhetı-e. Ez utóbbit nem tudjuk a megszokott aláírás létrehozó és ellenırzı alkalmazásainkkal sem elvégezni (MOKKA, E-szignó) az openssl megfelelı konfigurálása és elvi használata pedig jelenleg többségünk számára nem jelent valós ellenırzési lehetıséget. 6 Ennél a megoldásnál a jelenleg elviekben elérhetı legnagyobb biztonság az, hogy egyrészrıl eltároljuk a befogadás visszaigazolást (ez még egyszerő), valamint a tartós tárból kiválasztva a beküldött dokumentumunkat, letöltjük annak idıpecsétjét (ez nehézkes). Ezt követıen össze kellene vetnünk a beküldött beadványunkat a visszaigazolás szerinti lenyomat értékével és a tényleges idıpecsétet a visszaigazolás szerinti idıpecsét lenyomat értékével (megvalósítható, de idıigényes). A hosszú távú megbízhatóság érdekében pedig a beadványunkon kívül archiválni kellene a visszaigazolást és az idıpecsétet egyaránt. Egyelıre nem próbáltam, hogy a PaDES formátumú visszaigazolásokat lehet-e archiválni, és ha igen, miként, mennyire bonyolult. A Copy-Paste módon rendelkezésre bocsátott idıpecsét valódi tartalmáról, bizonyítóerejérıl, és az idıforrás megbízhatóságáról jelenleg a 5. lábjegyeztben leírtak szerint nem áll rendelkezésemre megfelelı információ. MÜK e-per reszletes ismerteto

13 befogadási visszaigazolás azonosítóját. A hosszú távú megırzés és a teljeskörő védelem szempontjából a saját beadványaink és a bírósági érdemi iratok megırzésén túl indokolt lehet tehát a lajstromozási visszaigazolás és a befogadási visszaigazolás megırzése is, valamint a beadott iratunkról közölt idıpecsét tárolása. Látható, hogy a kézbesítéssel kapcsolatos igazolások megfelelı kezelése idıben jelentıs informatikai terhet ró az ügyvédekre, ezen a területen még van mit javítani. Sajnos azonban ez nem az OBH hatásköre, hanem a központi rendszeré. 7 A Pp. 394/H. szerint az iratot a befogadás-visszaigazolás szerinti idıpontban kell a bírósághoz megérkezettnek tekinteni, noha akkor a bíróság informatikailag még ténylegesen nem fér hozzá az irathoz, csak a központi rendszer üzemeltetıje (és mivel az irat titkosítva van az OBH kulcsával, a központi rendszer üzemeltetıje sem tudja ekkor az iratot olvasni.) 2.5 Illetékfizetés A 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet legújabb módosítása szerint (6/A. (4) bekezdés) az illetéket átutalással kell fizetni "az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára; az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és a fél nevét". Mivel elektronikus érkeztetési azonosító számot csak a beadás után fogunk kapni, ebbıl nekünk az következik, hogy az illetéket az irat benyújtása után tudjuk csak fizetni, ezt azonban a bírósági érkeztetést követı három munkanapon belül meg kell tennünk (ez a Pp. 394/H. (5) bekezdésébıl következik). 2.6 Válasziratok fogadása Sajnos e téren még gyakorlati tapasztalatunk nincsen, ettıl függetlenül érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a bíróság válasziratát ugyanúgy az ügyfélkapun belépve, az értesítési tárhelyünkön kapjuk meg. 7 A központi rendszer üzemeltetıje pedig lehet, hogy nem kíván majd ennek továbbfejlesztésével foglalkozni, hiszen a jelenlegi tervek szerint január 1-jétıl az ügyfélkapu megszőnik (83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet 176. (1) bekezdés) azt nem tudni, hogy az ügyfélkapu megszőnése a fentiek szerint inkább problematikus értesítési tárhely szolgáltatását hogyan érinti majd, de jó okkal feltételezhetjük, hogy érinteni fogja. MÜK e-per reszletes ismerteto

14 Ha új iratunk érkezne a tárhelyre, errıl az ügyfélkapu "Saját adatok" menüpontjában (lásd az 5. oldalon) megadott címen kapunk értesítést (de ez nem kézbesítés, csak hivatkozást tartalmaz a beérkezett iratra). A Pp. 394/H. (8) bekezdése miatt az irat akkor is kézbesítettnek minısül, ha öt munkanapon belül nem nyitjuk meg, azaz nem kell papír alapú kézbesítéssel is próbálkozni a vélelem beálltához (természetesen alperesi vagy alperesi képviselıi minıségben ez csak azt követıen él, hogy az adott ügyben a bíróságnak már elektronikusan benyújtottunk legalább egy válasziratot, így jelezvén az elektronikus kapcsolattartás választását.) A központi rendszer jelenlegi mőködésébıl következıen a kézbesítési vélelem beálltával az értesítési tárhelyrıl is törlik a meg nem nyitott hivatalos iratokat. Megnyitott iratot a rendszer 30 napon belül törli, ha azt az értesítési tárhelyrıl nem mozgatjuk át a tartós tárba. Befogadásvisszaigazolásainkat pedig 30 napon belül mindenképpen törlik az értesítési tárhelyrıl, ha nem mozgatjuk át a tartós tárba. 3. Az E-PER használatának fő kockázatairól ügyvédi szemmel 3.1 Helyettesítés A legégetıbb problémának talán a fent már említett helyettesítés és meghatalmazás kérdését tekinthetjük, figyelemmel az elektronikus kézbesítés szigorú vélelmi szabályaira is, a Pp. 394/H. (8) bekezdése szerint "Ha a fél a bíróság által megküldött bírósági iratot az elektronikus kézbesítési tárhelyén történı elhelyezését követı ötödik munkanapon sem veszi át, akkor a bírósági iratot az ezt követı munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem)". 3.2 A beadott iratok és válasziratok kezelhetősége A második számú problémának a beadott iratok és válaszok kezelhetıségét tekintjük bár mindaddig. Kis gyakorlattal, az ÁNYK megfelelı könyvtárait megtalálva persze megtalálunk minden beküldött nyomtatványt (lásd ÁNYK Szerviz/Névjegy menüponton belül a "Mentett bevallások helye", azon belül az "elkuldott" nevő alkönyvtár) stb, de ez nem nevezhetı felhasználóbarát megoldásnak. Az ÁNYK egyáltalán nem alkalmas dokumentumok megosztására (közös munkára), keresésére, sem azok hosszú távú tárolására (ún. dokumentum menedzsmentre, kezelésre), és nem is erre a célra készült. Nem megoldás például, hogy megjegyzések mezıkben rögzítsük pl. az ügyfél neveket és ügyszámokat, hogy egy-egy korábbi iratot vissza tudjunk keresni. 3.3 A kézbesítési információk gyakorlati felhasználása Ugyanígy nem tudjuk a kézbesítéssel kapcsolatosan rendelkezésünkre bocsátott információkat érdemben használni. Nehézkes egyenként letölteni és a beadott beadvány állományával kézzel összerendelni a háromféle igazolást és a saját beadványunk idıpecsétjét, és nem tudjuk az idıpecsétet magunk ellenırizni. MÜK e-per reszletes ismerteto

15 3.4 Pp. 394/G. (5) bekezdésének tévedése A Pp. 394/G. (5) bekezdése szerint a "félnek a beadványt és mellékletét legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell a kézbesítési rendszer útján megküldenie a bíróság részére". Ezzel az a probléma, hogy erre technikailag nincsen lehetıség, egyszerően azért, mert a terminológiát igen rosszul használták a törvényben, ami egyébként az (5) bekezdés szövegébıl több ponton is nyilvánvaló. Mint láttuk a fentiek szerint, a csatolmányokat ha ES3/DOSSZIE formában csatoljuk (és az e- aktákat elıtte aláírtuk), azokat elláttuk fokozott biztonságú aláírással. (Ha nem aláírva terjesztjük be az ES3/DOSSZIE csatolmányt, a bíróság a dokumentumot nem fogja írásbelinek tekinteni, és ugyanúgy "írásban elı nem terjesztettnek" minısülhet az iratunk, mintha rossz formátumban nyújtanánk be elektronikusan.) A Pp.-bıl kitőnıen azonban elviekben a kitöltött ÁNYK nyomtatványt is alá kellene írni. Az ÁNYK azonban erre nem alkalmas. Ha megjelöljük beküldésre a kitöltött nyomtatványt, akkor az ÁNYK a létrehozott.kr végő állományt mindössze titkosítja a bíróság (PGP és nem X.509 típusú) titkosító (rejtjelezı) kulcspárának nyilvános kulcsával. Ez a titkosítás azonban a hatályos jogszabályok és irányadó szabványok szerint nem elektronikus aláírás, akkor sem, ha egyébként technikailag hasonló megoldásról van szó. A használt PGP technológia elviekben teljesíthetné is az irányelv és az Eat. fokozott biztonságú aláírással kapcsolatos feltételeit, jogi oldalról nem is ez a baj. A baj az, hogy a felhasználási cél itt nem aláírás, hiszen nem azt nyilatkoztatjuk ki, hogy az aláírt tartalmat elfogadjuk, nem rendelünk hozzá egy azonosságot egy adathoz a cél egyszerően csak a tartalom titkosítása. Sehol-senki nem tájékoztatja az ÁNYK felhasználóit sem arról, hogy ık itt bármit jóváhagynának elektronikusan azt, hogy itt a Pp. 394/G. (5) bekezdésében a titkosítást értették aláírásként csak a törvény második és harmadik mondatának téves szóhasználatából és a beadási folyamat részletes megfigyelésébıl (és a technikailag kizárt alternatív megoldásokból) lehet kikövetkeztetni. Másrészrıl a fokozott biztonságú aláírás irányelvi feltételeit értelemszerően nem teljesítheti az OBH-hoz tartozó, az OBH által létrehozott titkosító kulcspár nyilvános része, hiszen ezzel nem azonosítjuk a beküldıt, csak a címzettet (nem alkalmas azonosításra és nem kizárólag az aláíróhoz köthetı). Ez a fajta aláírás akkor sem mőködik, ha a kitöltött nyomtatvány beküldésre megjelölése helyett a "Kapcsolat az Ügyfélkapuval" pont alatt kiválasztjuk, hogy "Átadás digitális aláírásra", mivel a végeredmény itt is az, hogy csak a KRTITOK alkalmazással 8 létrehozott saját PGP titkosító kulcspárommal titkosíthatom a nyomtatványt és a csatolmányát (ennek mőködtetéséhez a nyilvános kulcsrészt egyébként fel kell elıtte tölteni a központi rendszer tárhelyére) tehát az ÁNYK e menüpontjának szóhasználata téves és félrevezetı. Az "Átadás digitális aláírásra" esetén az ÁNYK kiír egy megadott könyvtárba 9 egy XML és MF (manifest) állományt, de ezt az XML-t technikailag nem tudjuk bármivel aláírni úgy, hogy a 8 Lásd 9 Például \ekuldes\kr\digitalis_alairas\. MÜK e-per reszletes ismerteto

16 létrejövı XML-t továbbra is kézbesíteni is lehessen a bíróság számára. 10 "Aláírni" itt is csak a KRTITOK alkalmazás tudna, de az a fentiek szerint akkor sem aláírás, ha saját titkosító kulcspárunk van (és nem az OBH-ét használjuk), mert akkor is csak titkosít. Pedig az e-aláírást akkor is javasolnánk, ha a Pp. nem írná ezt elı. Nem azért, mintha bármilyen kockázat felmerült volna a rendszer megbízhatósága szempontjából, hanem azért mert ilyen esetben az ügyvédtıl elvárható gondosság része, hogy az ügyfele érdekében minden létezı óvintézkedést megtegyen. Attól ugyanis, hogy a központi rendszer idıbélyegzi a beadványunkat és így egy igazolást ad arról, hogy mikor-milyen tartalommal nyújtottunk be dokumentumot ("tértivevény"), ez még nem lesz közokirat. A évi LII. törvény korábbi rendelkezéseivel ellentétben ugyanis a Pp. 394/G. (4) bekezdése szerint a bíróság által kiállított tértivevény közokirat, maga a központi rendszer üzemeltetıje (NISZ Zrt.) által kiállított idıbélyeg nem az (még akkor sem volna az, ha nem lenne a fentiek szerint gyakorlati akadálya az idıbélyegük rövid és hosszú távú, ügyfélkapus felületen történı használatának, archiválhatóságának.) Ha az ellenérdekő fél nem írja alá elektronikusan a beadványát, a bíróság pedig valamiért nem ad tértivevényt a Pp. 394/G. (4) bekezdés szerint, akkor nincsen a kezünkben semmilyen elektronikus bizonyíték, ami az irat késıbbi letagadhatatlanságát bizonyítaná. Minden lehetıségünk azon múlik, hogy a bíróság segít-e, és hogy miként archiválta az iratait. Fokozott óvatosság indokolt akkor, ha egy nagy értékő ügyben az ellenérdekő fél egy állami szerv vagy maga a NISZ Zrt. függetlenül attól, hogy eddig semmilyen ilyen probléma a gyakorlatban nem merült fel. Ilyen esetekben akkor jár el gondosan az ügyvéd, ha a saját és az ellenérdekő fél iratait is elektronikus archiválás követelményei szerint hosszú távon megırzi, sıt, ha a saját iratait saját maga is idıbélyegzi (és nem csak elektronikusan aláírja). Itt leginkább a Pp. 394/G. (5) bekezdésének helyes kodifikációjára lenne szükség, nem az ÁNYK módosítására. A tisztán elméleti kockázat az, hogy egy bíró megpróbál a törvény elıírása szerint eljárni, és elutasítja az elektronikus úton benyújtott iratot, mondván, hogy a nyomtatványt érti beadvány alatt, és az nincsen elektronikusan aláírva noha az ügyvédnek erre valódi technikai lehetısége nincsen, a nyomtatványt az állam által biztosított és kötelezıen használni rendelt eszközök miatt nem tudjuk a gyakorlatban aláírni. 10 Például nem lehet a MOKKA/E-szignóval létrehozott ún. külön, XAdES aláírással ellátni, mert a kézbesítésre elıkészítı KRTITOK alkalmazás csak egy XML-t fog titkosítani (az MF-ben szereplı csatolmányokon túl). Ha ez a megadott XML egy XAdES aláírás olyan módon, ami magában foglalja az aláírt objektumot, ezt nem fogja tudni értelmezni a KRTITOK. Az egyetlen mőködıképes módja a nyomtatvány elektronikus aláírásának jelenleg az volna, hogy miután elkészítettük a nyomtatványt, és csatoltuk hozzá a keresetlevelet és minden más strukturálatlan mellékletet ES3/DOSSZIE-ként (de még nem e-aláírva!), majd az ÁNYK mentés könyvtárából fogjuk az ENYK állományt (csatolmányok nélkül), és azt beillesztjük az ÁNYK csatolmányi könyvtárában lévı ES3/DOSSZIE aktába, majd az így teljessé vált e-aktát írjuk csak alá elektronikusan. A formai megfelelésen kívül ennek nincsen értelme, de elmondhatjuk, hogy a csatolmány aláírásával együtt a nyomtatványt magát is aláírtuk. (A megoldás azért nem tökéletes, mert a beadvány elektronikus borítékára a "KR-esítés" során kerülı adatokat így sem írhattuk alá de ez egyelıre papír alapon sem elvárás.) MÜK e-per reszletes ismerteto

17 3.5 Titkosítás a gyakorlatban Az ÁNYK és a központi rendszer lehetıséget biztosít arra is, hogy nem csak az OBH nyilvános kulcsával titkosítjuk a beadott iratokat (hogy azt csak az OBH és a bíróságok olvashassák), hanem arra is, hogy kérjük a nekünk küldendı iratok titkosítását úgy, hogy azt csak mi olvashassuk. Elviekben bármilyen titkosító nyilvános kulcsot fel lehet tölteni, de a gyakorlatban ez biztosan szőkebb kört jelent, viszont nincsen dokumentálva, hogy a KRTITOK által létrehozott kulcspár nyilvános kulcsán kívül még mivel mőködik együtt. A KRTITOK használata esetén problematikus, hogy az elmentett PGP kulcsokat egyszerő jelszóval védhetjük ám ha ezeket elfelejtjük, akkor azt jónéhány éven át senki nem fogja nekünk visszafejteni (nincsen pl. megbízható kulcsletét szolgáltatás, mint például az isave archiválási megoldásnál). A KRTITOK-kal titkosított állományok hosszú távú megırzése (elektronikus archiválása) így se nem életszerő, se nem biztonságos, nem javasoljuk a használatát. 4. Az E-PER továbbfejlesztésének elvi lehetőségei A fı kockázatok körében olvasható módon számos irányban lehetne még fejleszteni az e-per ügyvédi oldalát. Egyes fejlesztési irányok megoldhatóak saját, azaz piaci hatáskörben, hiszen az ÁNYK által létrehozott XML formátumot nagyon könnyő más eszközökkel is létrehozni, azaz a beküldés elıtti összecsomagolás kivételével nem is kell az ÁNYK-t használni (és maga az összecsomagolás is megoldható ÁNYK nélkül.) MÜK e-per reszletes ismerteto

18 E fejlesztési irány megoldást jelentene az életszerő, használható dokumentum menedzsment képesség igényére, így pl. az ügyvédi ügykezelı rendszerekben rögzített adatokat (pl. ügyfél adatokat, ügyvédi törzsadatokat) is be tudja tölteni a nyomtatványokba, de ugyanez megoldást jelentene arra is, hogy egy adatot lehetıleg az ügyvédnek csak egyszer kelljen rögzítenie (pl. a beküldı adatait nem kell az alperesi jogi képviselınél is ugyanúgy megadni stb.), az elızmény adatokat szélesebb körben újra lehessen hasznosítani. Ha valaki már használ egy dokumentum menedzsment rendszert (pl. ELOÜgyvéd, Justitia/egyszeru-ugyvitel.com), az tudja, hogy mit is jelent ez. Kérdés persze, hogy e rendszerek fejlesztıi úgy látják-e, hogy megéri nekik ebbe befektetniük. Természetesen akár a cégeljárásban már megszokott, az ügyvédek számára saját telepített felületet biztosító nyomtatványkitöltı alkalmazások fejlesztıi is hasznát láthatják annak, ha életképesebb alternatívát nyújtanak az ÁNYK helyett. Ebbıl a szempontból bíztató a helyzet, hiszen az ÁNYK-t is úgy készítették, hogy a külsıs XML befogadására rugalmas lehetıségeket biztosít, ez a része viszonylag jól dokumentált, hiszen a nagyszámú adó- és járulékbevallások miatt ez korábban is komoly felhasználói igény volt. Ez takarékos megoldást jelenthetne az olyan tömeges pervitelekre is, ahol nagy számú alperessel kell dolgozni, így közüzemi cégek, követeléskezelık biztos, hogy elıbb-utóbb kifejlesztenek egy ilyen megoldást, nekik ez óriási megtakarításokat jelenthet. Kérdés, hogy ennek elınyei a kis felhasználók számára is elérhetıvé válnak-e. E fejlesztéseket tehát a piac is megoldhatja az állam és az OBH érdemi közremőködése nélkül is. Az igazi fejlesztési problémát azonban azok a területek jelentik, amelyek függetlenek az ÁNYK-ban használt formátumtól, ahol muszáj lesz az állami szervekkel a változásokhoz egyeztetni. Ilyen a helyettesítés, a piaci "hivatali kapu", és a valóban használható titkosítás, elektronikus aláírás és idıbélyegzés kérdése. Mindazonáltal láthatjuk, hogy már most is van egy mőködıképes megoldás a kezünkben, amivel érdemes próbálkozni, hiszen minél több tapasztalatot szerzünk, annál hamarabb tudni lehet majd a fejlesztések helyes irányát. 5. Együttműködés az Országos Bírósági Hivatallal A Magyar Ügyvédi Kamara és az Országos Bírósági Hivatal január 23-ától kezdıdıen egyeztetést folytat az új rendszer gyakorlati tapasztalatainak összegyőjtése végett. Az együttmőködés végsı célja az, hogy minél hamarabb, már a választható elektronikus kapcsolattartás idıszakában megismerjük a tipikus problémákat és ha lehetıségünk van rá, közösen dolgozzunk ki megoldásokat, közösen optimalizáljuk a rendszer mőködését. Ennek részeként a Magyar Ügyvédi Kamara segítséget nyújt az Országos Bírósági Hivatalnak abban, hogy a rendszer használatával kapcsolatos panaszokat emészthetı, strukturált formában összegyőjti és továbbítja, valamint közremőködik az ügyvédeknek a rendszer használatával kapcsolatos képzésében. Az együttmőködésre is tekintettel kérjük a Kollégákat, hogy a rendszer használatával kapcsolatos véleményüket (esetleges panaszaikat, észlelt hibákat és észrevételeiket) a https://www.survs.com/survey/ct39wm48ml címen elérhetı őrlapon ("Véleménygyőjtı Oldal") jelezzék a Magyar Ügyvédi Kamara számára is. Figyelem! Ez a megadott cím nem MÜK e-per reszletes ismerteto

19 ügyfélszolgálat, nem azért mőködik, hogy biztosítsuk a bejelentett problémák megoldását, és az itt feltett kérdésekre sem fogunk tudni mindig válaszolni, de azt tudjuk biztosítani, hogy a bejelentésekrıl összesítve tájékoztatjuk az OBH-t. Ezen felül ha egy probléma vagy hiba általános érdeklıdésre tart számot, azt valamely ügyvédi kamarai fórumon vagy ezen "gyakorlati tanácsok" újabb változatában megjelenítjük. Természetesen bármennyire is támogatja egymást az OBH és a MÜK, mindig lesznek olyan problémák, amelyek megoldása kívül esik mindkét szerv hatáskörén (ilyen például a központi rendszer által biztosított kézbesítés módja, a nyomtatványkitöltés keretrendszere stb.) 1. Függelék: Az ÁNYK telepítése Maga az ÁNYK-aBevJava a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthetı le, jól látható helyen, a "Nyomtatványkitöltı programok" alól. 11 Az ÁNYK telepítésének elıfeltétele a Java Standard Edition legalább 6.0 verziójú futtatási környzetének telepítése (amit Java SE 6.0 vagy JRE 6.0 vagy 1.6.x verziónak is szoktak jelölni, régió verziószámozás továbbéléseként). A telepítésrıl kiváló információt olvashatunk a NAV honlapján is ("E-bevallás, Java", azon belül "ÁNYK-AbevJava kitöltıprogram", azon belül "Tudnivalók internetkapcsolattal rendelkezı számítógépekhez" cím alatt). A Java ezen verzióját minden, Windows ME-nél újabb Windows-os operációs rendszerre, számos Linux disztribúcióra és Mac OS X 10.6 fölötti változatra lehet telepíteni. ios-en, azaz ipad-en nem fut, de androidos tablet használók se számítsanak érdemben semmire. A Java szükséges verziójának telepítésével kapcsolatos további információt a oldalon olvashatunk, de ez az információ igen technikai részletességő. Mos egyedül arra a gyakori hibára hívjuk fel a figyelmet, amikor valaki egy új, 64-bites géphez vásárolt 64-bites Windows 7 operációs rendszerére telepít egy 32-bites böngészıt, akkor Java-ból is 32 bites változatot kell telepítenie. Ez egyáltalán nem ritka összeállítás ha valaki Internet Explorert használ, és megnézi az Internet Explorer névjegyét [About] és abban 11 Jelenleg tml MÜK e-per reszletes ismerteto

20 nem szerepel kifejezetten, hogy 64 bites, akkor 32 bitest használ! Ha itt rosszat (32 bites Java környezet helyet 64 bitest) telepítünk, akkor azt el kell távolítani ahhoz, hogy mőködjön. Ha a Java már sikeresen települt, akkor az ÁNYK valószínőleg gond nélkül fog települni a NAV oldaláról is, de az ezzel kapcsolatos esetleges problémára is megoldást találhatunk a NAV oldalán (pl. fel nem ismert.jar állományok kezelése), lásd de a NAV és az Ügyfélkapu telefonos helpdesk szolgáltatot is nyújt -- ne feledjük, ha az ÁNYK sikeresenm települt és mőködik, akkor már minimális a valószínősége, hogy a bírósági nyomtatványoknál egyedi, technikai jellegő probléma keletkezne (http://www.nav.gov.hu/nav/nav_kapcsolat és alatt a "Segítségnyújtás" pont.) Gyakori probléma, hogy Windows esetén az Asztalra [Desktop] települt az ÁNYK ikonja, de arra kattintva nem indul el. Ennek oka a Java telepítésekor keresendı, amikor nem az alapértelmezett (telepítéskor javasolt) könyvtárba telepítjük a Java környezetet. Ilyen esetben érdemes megnézni, hogy a Java telepítés során a Java futtatási könyvtára megfelelıen rögzítésre került-e az ún. PATH környezeti változóban. Ezt az Asztalon (vagy Start menüben) található Számítógép [My computer] ikonra jobb gombbal kattintva elérhetı Tulajdonságok [Properties]-on belül Speciális beállítások [Advanced], ezen belül Környezeti változók [Environment Variables], Rendszerváltozók [System variables] listában találhatjuk, a Szerkesztés [Edit] gombra kattintva a szöveg végére írjuk be azt az útvonalat, amit a Java telepítésekor megadtunk; lásd a képen (ha nem tudjuk ezt az útvonalat, távolítsuk el a Java-t, majd telepítsük újra, és jegyezzük meg. 2. Függelék: Tapasztalatok a Véleménygyőjtı Oldalon megadott információk alapján [Jelen változat készítésekor üres.] MÜK e-per reszletes ismerteto

2. Az e-per során használt rendszer rövid bemutatása

2. Az e-per során használt rendszer rövid bemutatása A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatos útmutató 1. Bevezető Budapest, 2015. december 2. (dr. Homoki Péter ügyvéd) 2013. január 1-jétől az ügyvédeknek lehetőségük

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9.

GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9. GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9. 1. Bevezető (dr. Homoki Péter ügyvéd) 2013. január 1-jétől az ügyvédeknek

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

1. Bevezető. (dr. Homoki Péter ügyvéd) GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan

1. Bevezető. (dr. Homoki Péter ügyvéd) GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan 1. Bevezető Budapest, 2015. július 9. (dr. Homoki Péter ügyvéd) 2013. január 1-jétől az ügyvédeknek

Részletesebben

Adóbevallás leadása elektronikusan

Adóbevallás leadása elektronikusan Adóbevallás leadása elektronikusan Ügyfélkapu regisztráció és bejelentkezés Első lépésben szükségünk lesz Ügyfélkapu fiókra ennek a létrehozásához be kell fáradnunk az okmányirodába, és regisztrációt kell

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

2. Az e-per során használt rendszer rövid bemutatása

2. Az e-per során használt rendszer rövid bemutatása A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatos útmutató Budapest, 2015. december 9. (dr. Homoki Péter ügyvéd) 1 (A legutolsó, 2015. december 2-ai állapothoz képest változott:

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

Útmutató az E-Beszámoló használatához

Útmutató az E-Beszámoló használatához Útmutató az E-Beszámoló használatához Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(18) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A beszámoló küldésének feltételei... 4

Részletesebben

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2013. (XII.12.) számú rendelete lehetővé

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

FORINT-Soft Kft. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ. Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Ügyfelünk! ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ 2010. január 1-tıl kissé változott az elektronikus beszámoló elkészítésének folyamata. A 2009. évrıl készített beszámolókhoz szükséges ismereteket az alábbiakban

Részletesebben

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT ŰRLAP KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT BM_NBF_01 Nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 2. OLDAL - A KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI

Részletesebben

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése ÁNYK53 Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA,

Részletesebben

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag Tartalom 1. Bevezető...2 2. Online regisztrációs felület elérése...2 3. Perkapu nyitása...2 4. Ügykezelő(k) hozzáadása...5 5. Ügykezelői jelszó módosítása...6 6. Ügykezelő törlése...7 7. Főkapcsolattartói

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával

Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2016. december 1-jével bevezette a MicroSigner alkalmazás használatával történő

Részletesebben

Nyomtatványok kitöltése és előkészítése feladásra. etananyag

Nyomtatványok kitöltése és előkészítése feladásra. etananyag Nyomtatványok kitöltése és előkészítése feladásra etananyag 1. Áttekintés Elektronikus adó- és járulékbevallását az Ügyfélkapun belépve, a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

E-építési napló offline vezetése

E-építési napló offline vezetése E-építési napló offline vezetése Frissítve: 2016. november 24. 1 Miért van szükség az elektronikus építési napló offline vezetésére? Az e-építési napló rendszer működésének alapvető feltétele, hogy az

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez 1. Bevezetés 2 2. A társadalombiztosítási egyéni számla lekérdezésének előfeltételei... 2 3. A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer indítása...

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Hálózatos telepítés Windows és Linux operációs rendszereken A program nem használja a Registry-t. A program három könyvtárstruktúrát használ, melyek a következők:

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére

Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére Bevezetı Az Adobe Reader alkalmazás a legelterjedtebb PDF megjelenítı program, mely alkalmas többek között a PDF dokumentumokon

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott nyomtatványok használatához

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott nyomtatványok használatához Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott nyomtatványok használatához Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános nyomtatványkitöltő

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem 2015. február 24. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tartalomjegyzék 1. Firefox portable... 3 1. Belépés a felületre... 4 1.1 Meghatalmazás

Részletesebben

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: amennyiben Ön Windows 7 operációs rendszerrel szeretné a programot használni, kérjük,

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS AZ INTERNETES BANKKÁRTYÁS FIZETÉSHEZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

Tájékoztatások, figyelmeztetések, lényeges joghatások 2015. január 1. napjától kezdeményezhető eljárásokkal kapcsolatban [1]

Tájékoztatások, figyelmeztetések, lényeges joghatások 2015. január 1. napjától kezdeményezhető eljárásokkal kapcsolatban [1] Tájékoztatások, figyelmeztetések, lényeges joghatások 2015. január 1. napjától kezdeményezhető eljárásokkal kapcsolatban [1] 1. Az ÁNYK űrlap 2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html

Részletesebben

Internet Bank használati útmutató

Internet Bank használati útmutató Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben

Részletesebben

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás 1. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok beszámoló űrlap, beszámoló űrlaphoz az űrlapba épített kitöltési útmutató, tételösszesítő, nyilatkozat fényképfelvétel felhasználási

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

Útmutató az Elektronikus fizetési meghagyás használatához

Útmutató az Elektronikus fizetési meghagyás használatához Útmutató az Elektronikus fizetési meghagyás használatához Fizetési meghagyás online igénylése 1(13) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A MOKK E-Fizetési meghagyás kezelésének

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_ins

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Verziószám 2.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2013. november 6. 1 Változáskövetés Verzió Dátum Változás leírása

Részletesebben

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések MAGYAR ENERGIA HIVATAL MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések 2009. 05. 29. Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár Dokumentum verziók Verziószám Dátum Állapot Módosító Leírás

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Az Értesítési tárhely. etananyag

Az Értesítési tárhely. etananyag Az Értesítési tárhely etananyag 1 Az Értesítési tárhely 1. Áttekintés A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) tárhelyet biztosít az elektronikus ügyintézést igénybe vevő ügyfelek számára. Az

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2.

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2. PDF dokumentum aláírása és időbélyegzése: Adobe Reader XI és Adobe Acrobat Reader DC Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2016. szeptember 2. Tartalom 1. Bevezető...3 2. Aláíró

Részletesebben

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Tartalom Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Bö ngé szö s Pérkapu haszna lata Bejelentkezés Jelentkezzen be az Ügyfélkapura felhasználói

Részletesebben

A Személyes ügyfélkapu. etananyag

A Személyes ügyfélkapu. etananyag A Személyes ügyfélkapu etananyag 1. Bevezetés Miután felhasználói nevével és jelszavával belép az Ügyfélkapun, Személyes ügyfélkapu felületére jut. Itt kezelheti dokumentumait, összegyűjtheti a lapcsalád

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén 1. A 18/2005. IHM rendelet melléklete alapján össze kell állítani a közérdekű adatokat 2. Az elkészített dokumentumok feltöltése a központi honlapra:

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó (Kapcsolat az Ügyfélkapuval, Kapcsolat a Hivatali Kapuval funkciók) (v1.7) Tartalomjegyzék Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó... 1 Menüstruktúra kiválasztása...

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011 - Útmutató. E urópai Bizottság Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011. Használati útmutató 1/7

Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011 - Útmutató. E urópai Bizottság Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011. Használati útmutató 1/7 E urópai Bizottság Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011. Használati útmutató 1/7 I. Bevezetés 2011. június 1-jétıl fokozatosan bevezetésre kerülnek a Fiatalok Lendületben Program decentralizált alprogramjainak

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

Elektronikus Ü gyinte ze si Felu gyelet (EÜ F) Nyilvá ntártá sok Regisztere be to rte no ádátbejelente si u rláp (EÜ F u rláp) kito lte si u tmutáto

Elektronikus Ü gyinte ze si Felu gyelet (EÜ F) Nyilvá ntártá sok Regisztere be to rte no ádátbejelente si u rláp (EÜ F u rláp) kito lte si u tmutáto Elektronikus Ü gyinte ze si Felu gyelet (EÜ F) Nyilvá ntártá sok Regisztere be to rte no ádátbejelente si u rláp (EÜ F u rláp) kito lte si u tmutáto Verzió: v3.0 Tartalomjegyzék Dokumentum történet...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.01 Tartalomjegyzék Általános áttekintés 3 A DocGP rendszer célja 3 A rendszer által biztosított szolgáltatások 3 A felhasználói felület elérése 3 JAVA JRE telepítése 3

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ

ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ ŰRLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATI, NEM EGYEDI HATÓSÁGI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT KERESETLEVÉLHEZ K02-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL FELPERES ADATAI... 4 3. OLDAL

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

Apple ID készítése és vásárlás az AppStore áruházban

Apple ID készítése és vásárlás az AppStore áruházban Apple ID készítése és vásárlás az AppStore áruházban Ahhoz, hogy bármilyen ios-t használó eszközt tudjunk, rendeltetésszerűen használni szükségünk van egy úgynevezett Apple ID-re. Ennek segítségével jogosultságot

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE Javítás Javító bevallást csak akkor adhatunk be, ha az adóhatóság hibaüzenetet küld. Az eredeti bevalláshoz képest a különbség az, hogy a jelzett

Részletesebben

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI User! 12/11/09 2:08 PM Formatted: Font:Times New Roman, e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI Dokumentum átvétele VERZIÓ 1.0 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 DOKUMENTUMLETÖLTÉSI FELÜLETEK...

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ VERZIÓ SZÁM : 1.0 2013. július 17. 1 Tartalom I. Fontos tudnivalók... 3 II. Portál használata... 4 III.

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s ://e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u l

Részletesebben

ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ EGYFOKÚ KÖZIGAZGATÁSI PEREKBEN

ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ EGYFOKÚ KÖZIGAZGATÁSI PEREKBEN ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ EGYFOKÚ KÖZIGAZGATÁSI PEREKBEN P24-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL JOGI KÉPVISELŐ VAGY PÁRTFOGÓ ÜGYVÉD... 5 3. OLDAL INDOKOLÁS...

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató)

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) A szolgáltatás új funkciójának segítségével számlaadatait, számlakivonatát, tranzakció történetét tárolhatja offline módon és áttöltheti azt

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s : / / e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u

Részletesebben

30 kreditpontot érő KRÉTA kurzushoz kapcsolódó folyamatok

30 kreditpontot érő KRÉTA kurzushoz kapcsolódó folyamatok 30 kreditpontot érő KRÉTA kurzushoz kapcsolódó folyamatok Ebben a dokumentumban lépésről lépésre leírjuk a "Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz"

Részletesebben

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás sikeres teljesítéséhez? 1.2. Belépéssel kapcsolatos tudnivalók

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város civil szervezeti számára pályázatok Civil Alapból, Kulturális Alapból és Ifjúságpolitikai Alapból történő finanszírozásának online igényléséhez 2013/04/02/

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben