E-learning és multimédia postás szemmel Vigh György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-learning és multimédia postás szemmel Vigh György"

Átírás

1 E-learning és multimédia postás szemmel Vigh György Magyar Posta Rt., Informatikai Szolgáltató Központ 1. Bevezető Néhány hete belépve ténylegesen is az Európa Unió kapuján, különösen fontosnak tartom, hogy a tudásalapú gazdaságot tartsuk szem előtt. Ezzel párhuzamosan a life long learningről az élethosszig, szerintem életfogytig tartó tanulásról hallani állandóan. Ezt sulykolják a politikusok, a humánerőforrás-fejlesztéssel, illetve gazdálkodással foglalkozó szakemberek is. A Magyar Posta Rt. mintegy 41 ezer munkavállalót foglalkoztat. Képzésük, továbbképzésük zömmel nappali, moduláris tanfolyami oktatás, workshopok keretében történt, illetve történik. Tavaly óta visszaszorulóban vannak a hagyományos képzési formák, ugyanis egyre kevesebb munkavállaló jelentkezik ilyen jellegű képzésekre. Két oka van ennek. Az egyik, hogy egyre kevesebb a szakképzetlen munkavállaló. A másik, hogy akinek szüksége lenne a tanulásra, nem mindig tudják beiskolázni, mert helyettesítése gondot jelentene. Ezen okok ellenére nem mondtunk le a hagyományos oktatás fenntartásáról, sőt törekszünk annak erősítésére, mivel egyes postai munkakörök gyakorlatcentrikusak. Emellett az egész oktatási rendszer korszerűsítése is folyik. A képzési költségek (pl.: utazási, szállás, kieső bér stb.) csökkentése érdekében az erre alkalmas tanfolyamokat, tananyagokat folyamatosan átdolgozva, bevezetésre került a távoktatással kombinált forma is, ehhez kapcsolódóan célként kitűzve, hogy a tanulni vágyó munkatársak minél több, színesebb ismeretet, tudást, információt szerezzenek az elektronikus tananyagok segítségével. A Magyar Posta Rt. és a Microsoft Magyarország Kft. együttműködésének eredményeként először megszületett a POKTATÓ, a Posta online távoktatási rendszere. Ezt követően bővítve a palettát a Macromedia Directorral elkészült az Elektronikus Iratkezelő Rendszer oktató CD-je, az Iktató 2002 e-learning program. Tavaly az SAP Tutor interaktív oktatási tananyag beszerzésére, folyamatos karbantartására szerződtünk. Idén pedig a kézbesítők képzését kívánjuk megoldani távoktatással kombinált formában. E képzési tananyag megalkotásának e konferencián kívül további aktualitást adnak az oktatásinformatikus képzés keretében tanult ismereteim, illetve a könnyű megvalósítást segítő szoftverek (Macromedia Dreamweaver, Photoshop, Microsoft Office). Ezek együttesen adták az ötletet, hogy egy olyan támogató ismeretanyag összeállítására vállalkozzak, amely a didaktikai alapelvek érvényesülése mellett egyaránt használható interneten, intraneten, illetve CD-re írva. Előadásom keretében e HTML-alapú, multimédia-rendszerű tananyag összeállítása során szerzett tapasztalataimat kívánom megosztani, amelynek alapja a Posta 255

2 Oktatási Központ szakemberei által az alapfokú postai szakképzettséget adó tanfolyamokhoz összeállított kézirat volt. 2. A téma helye a pedagógiai folyamatban A tananyag összeállítása során a következőkre voltam tekintettel. A számítógépek oktatási alkalmazása egyrészt a pedagógiában bekövetkezett szemléletváltozással, másrészt a technikai eszközök fejlődésével, tökéletesedésével függ össze. Véleményem szerint a számítógép segédeszköz, amely nem helyettesíti a közvetlen tapasztalatot. Azonban, bár az ismeretek megszerzése itt is másodlagos tapasztalat során történik, a tanuló a tanulási folyamatnak nem passzív szemlélője, hanem aktív részese. A pedagógia korszerű felfogása szerint a tanuló tevékenysége kerül a vizsgálatok középpontjába, és befogadó, passzív szerepe mellett vagy helyett az ismeretszerzésben való aktív részvétele kerül előtérbe. Ezt hangsúlyozza a számítógéppel segített tanulás (Computer Aided Learning vagy Computer Based Learning) elnevezés is. A számítógépre alapozott oktatás így az általam összeállított tananyag is a tanulási-tanítási folyamatban a következő feladatokat lát(hat)ja el: információforrásként szolgál ismereteket közvetít ellenőriz, értékel a tanulási folyamatot irányítja gondoskodik gyakorlásról, illetve gyakoroltatásról Úgy ítélem meg, hogy az internet, az intranet egyre komolyabb szerepet vállalhat az oktatásban. A hálózat mint kommunikációs csatorna már szinte minden kívánalomnak megfelel, ezért reálisnak érzem ennek az ismeretszerzési formának az elterjedését. A fentiekkel összefüggésben az ismeretátadás közvetítő közegének, technológiájának tekintem a multimédiát. Szerintem a multimédia fogalmát Ralf Steinmetz meghatározása közelíti meg a legjobban: A multimédia rendszert független információk számítógép-vezérelt, integrált előállítása, célorientált feldolgozása, bemutatása, tárolása és továbbítása határozza meg, melyek legalább egy folyamatos (időfüggő) és egy diszkrét (időfüggetlen) médiumban jelennek meg. Az idézett meghatározásban nincs nevesítve az interaktivitás, amely megítélésem szerint már részévé vált a multimédiának. Én a multimédia-alapú tananyagformákban látom azt az ismeretanyagot, amely meghatározója lehet az internetes, az intranetes távoktatásnak. 256

3 Előnye: Saját időbeosztást tesz lehetővé az egyéb elfoglaltságok nem jelentenek gondot, mivel a tanulás bármikor megszakítható, illetve folytatható. Nincs helyhez kötve az oktatás az interneten/intraneten keresztül történik, nincs szükség iskolába járásra, jegyzetekre, kollégiumi elhelyezésre. Olcsó a tanfolyamok díja kevesebb, mint egy tizede a megszokottnak. Több tanfolyam is végezhető egyszerre egymással párhuzamosan tanulhatunk idegen nyelvet, programozást, akár még mitológiát is. Interaktív problémamegoldást biztosít a felmerülő kérdéseket nem csupán a tutornak (az oktatónak), hanem az összes résztvevőnek is feltehetjük, illetve válaszolhatunk mások kérdéseire. A tananyagok fejlesztésekor arra törekedtem, és mindig arra törekszem, hogy a fenti előnyök kidomborodjanak, érvényesüljenek. 3. Célkitűzések megfogalmazása A tananyag fejlesztése során az alábbi célok vezéreltek: A HTML-alapú program elgondolása, megvalósítása, stílusa legyen minél eredetibb, tekintettel a Magyar Posta arculatára, színvilágára is. Legyen jól használható, széles körben alkalmazható, egyéni igények szerint rugalmasan alakítható. Könnyen lehessen módosítani, akár a program működési paramétereinek beállításával. Aknázza ki az alkalmazott fejlesztőprogramban rejlő lehetőségeket, előnyöket. Legyen minél stabilabb, fusson folyamatosan és hibamentesen. Legyen a megjelenése esztétikus, kommunikációs felülete könnyen kezelhető. Összességében az lebegett a szemem előtt, hogy egy minden szempontból feketefehér nyomatú (szöveg, ábrák, minták) kéziratból egy színes, korszerű, multimédiaalapú tananyag álljon elő. 4. A program elkészítésének menete Egy webes felület elkészítéséhez mindenekelőtt egy tervre van szükség. Fontos tudni, hogy mit akarunk készíteni, mire akarjuk majd az oldalakat használni. Ki kell találni, hogy milyen oldalakat szeretnénk elkészíteni, és ezek hogyan kapcsolódjanak egymáshoz. A tartalom és a külső egysége a meghatározó. Ezért célszerű készíteni egy rövid összegzést, azt rajzzal kiegészíteni a formáról és navigációról. A részletes tervnek tartalmaznia kell a tervezett oldal típusát (kikhez szól), a felhasznált technikai eszközöket (hang, animáció, filmrészletek), a rövid, írott tartalmat (természetes, komoly, humoros, tájékoztató jellegű). A megvalósítás részleteire most nem kívánok kitérni, mivel az nem célja az előadásomnak, de annyit azért megjegyeznék, hogy egy tananyag sikerét a teammunka 257

4 határozza meg, ahol a szakértők csoportban dolgozzák ki azokat a magas színvonalú oktatási koncepciókat, amelyre épülnek a programok. Ez a csoport gondoskodik a különböző programok professzionális megvalósításáról, azok előállításáról. A csoportot az oktatási központ irányítja, amely felelős a programok gyártásáért, terjesztéséért és aktualizálásáért. Egy projektmenedzser gondoskodik a gyártás zökkenőmentes lebonyolításáról. Szakírók és grafikusok felelősek a programok tartalmi koncepciójáért. A gyártási csoport készíti a video- és filmszekvenciákat, amelyeket ezután a programozók a szöveggel és a grafikával összedolgoznak. A minőségvizsgáló csoport ellenőrzi, teszteli a kész programot az esetleges hibák elkerülése végett. 5. Végső simítások, a tesztelések tapasztalatai Oldalak közötti kapcsolatrendszer Sokat tanulhatunk abból, ha kritikusan megfigyeljük mások elkészült programjait, oldalait, azok hibáival együtt. Gyakran találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek menüpontjaira, kapcsolódási pontjaira (linkjeire) kattintva sehova sem jutunk. Két oka lehet ennek. Az egyik, hogy hibás a hivatkozás. Ez figyelmetlen tesztelésnek köszönhető általában. A másik, hogy már aktualitását vesztette az adott oldal, és levételre került a szerverről, és elfeledkeztek a hivatkozás megszüntetéséről. Általában ez utóbbi példa a jellemző. A tanulság, hogy mindig különösen az oldalak módosításakor, aktualizálásakor figyeljünk oda az oldalak közötti közlekedésre, a navigációra. Színek jelentősége A rossz színválasztás (betű és háttér kontrasztja) megnehezítheti a szöveg olvasását. Ez könnyen összezavarhatja az oldalak olvasóját, azaz a tanulót. Célszerű ezért többféle kijelzővel (display) ellenőrizni, mivel egy monitor képernyője és egy notebook TFT, DSTN stb. kijelzője jelentősen eltérhet egymástól. A rosszul kiválasztott színek a mondanivalót is tévesen közvetíthetik. Egy konkrét példa a rossz színválasztásra (háttérnek), illetve szegényes kivitelre a Gábor Dénes életművét bemutató, egyébként gazdag tartalommal bíró CD-t ismertető weboldal, a URL-en. Helyesírás Az nyilvánvaló, hogy alaposan ellenőrizni szükséges a megírt szöveg helyesírását. Viszont kész oldalak közötti lépegetéskor megfigyelhetjük, hogy milyen gyakran előfordul, hogy az ő helyett õ vagy ű helyett û jelenik meg. Ezek oka a nem megfelelő karakterkészletre vonatkozó szabvány kiválasztása. Sajnos a Windows-1250 vagy a Windows-1252 nemzetközi (így magyar betűkészletet is tartalmazó) Windows-kódlap támogatottsága más platformokon nem garantált. Ezért célszerű helyettük az ISO szabványú karakterkódolást használni. Tömör szöveg Az is rosszul hat egy tananyagban, ha sorkizártra igazított szöveg szavai között óriási szóközök tátongnak. A szöveg sorkizárt (justified) tördelése mellett javaslom 258

5 alkalmazni a feltételes, illetve az ún. puha elválasztást ( ), elsősorban magyar nyelvű szövegek esetében. Így kellő tömörség érhető el. Előfordulhat ugyan a puha elválasztás ( ) alkalmazásánál, hogy a régebbi verziószámú böngésző ott is megjeleníti az elválasztó jeleket, ahol nem kellene, (vagyis minden esetben). Az Internet Explorer, a Netscape és az Opera böngészők jelenleg forgalomban lévő verziói már vagy helyesen, vagy figyelmen kívül hagyva (nem megbontva a szöveg egységét) kezelik a puha elválasztást. JavaScriptek, Java appletek Figyeljünk oda arra is, hogy jól működnek-e a JavaScriptek, az appletek, a linkek, illetve minden oda került-e, ahová szerettük volna. Több számítógépen is próbáljuk ki az oldalak működését, megjelenését. Nálam előfordult olyan eset, amikor egy számítógépen nem jelentek meg a beépített appletek. Az volt az oka, hogy az adott számítógépen a böngészőben nem volt aktivizálva a Virtuális gép funkció. Piros x szindróma Gyakran találkozni olyan oldalakkal, amelyen a képek helyett egy keretezett piros x jelenik meg, azaz így jelzi, hogy a csatolt kép nem jeleníthető meg. Ilyenkor először érdemes megnézni a böngészőben, hogy a képek megjelenítése (pl.: Internet Options Advanced Multimedia Show pictures) engedélyezve van-e. Amennyiben igen, akkor érdemes tovább nyomozni. Előfordulhat, hogy hiányzik egy plug-in (pl.: Flash Player, Shockwave Player stb.) vagy nincs engedélyezve a cookies (sütik) használata. Ugyanez a jelenség lép fel, ha a képek, ábrák, rajzok elérési útvonala nem megfelelően van beállítva. Mindig relatív csatolást, pl.:../kepek/halak.jpg, nem pedig abszolút, pl.: file:///c /halak/kepek/halak.jpg hivatkozást érdemes alkalmazni. Például egy valós, azóta már javított hivatkozás: Rossz csatolás: file:///d /InterWare/garden/ttujaapont.gif Helyes csatolás: Filmszekvenciák Egyes fejezetek tartalmazhatnak filmrészleteket (pl.: egy levélpostai küldemény feladásának folyamatát). Ezek a digitalizált filmszekvenciák sokszor zsugorítva, szabad szemmel alig láthatóan jelennek meg egyes böngészőkön. Egy megoldás a sok közül Internet Explorerre: <p ALIGN="center"><IMG DYNSRC="../video/posta.avi" START=MouseOver autoplay="false" LOOP="FALSE" border="4" width="32" height="32"></p> Ez a példa orvosolja a képzsugorprobléma megszűnését, és ez esetben a filmrészlet lejátszása akkor indul el, ha az egér mutatóját egy pillanatra ráhúzzuk a képre. Képek optimalizálása Az interneten találkoztam olyan e-learning programmal, amely akár fényképalbumnak is beillett volna. A sok-sok felvétel eredménye a lassú letöltődés 259

6 volt. A képek optimalizálásával, ami a méretek csökkenését eredményezi, gyorsítható a letöltés. Jelentős eredmény (akár 50%-os méretcsökkenés is) érhető el egy-egy 15 vagy 30 nap próbaidőre letölthető programmal, pl.: a Smart Saver Proval (http://www.ulead.com) vagy a xat.com Image Optimizer programmal, amely a következő URL-ről érhető el: A képméret-optimalizálást akkor is érdemes elvégezni, ha csak offline, pl.: CD-n terjesztett tananyagot készítünk. Cascading Style Sheets (CSS) A tesztelés során találkoztam azzal a jelenséggel, hogy egyes betűk, szavak nagyobb méretben íródtak ki a képernyőre. Ezek kivédésére javaslom a stíluslapok használatát. Megítélésem szerint CSS nélkül ma már nem készülhet egy jól strukturált oldal. Ezt azért merem kijelenteni, mert az utóbbi időben felgyorsult a web szabványosítása. Egy példa a leírt problémára: <style type="text/css"> <!-- body {font-size: 24px; font-weight: bold; font-family: Times New Roman; textalign: justify; color: #CCFFCC} h1 {font-size: 32px; font-weight: bold; font-family: Times New Roman; text-align: center; color: #66FFCC} h2 {font-size: 32px; font-weight: normal; font-family: Times New Roman; textalign: center; color: #66FFCC} ->> </style> Az egységes arculatot szem előtt tartva és tovább takarékoskodva a bájtokkal, javaslom a stílusleírás külön fájlba helyezését. Ebben az esetben csak hivatkozni kell rá az alábbi módon: <link href="stilusom.css" rel=stylesheet type=text/css> Utolsó módosítás Életszerűvé tehető az oldal, ha a tanulók ellenőrizhetik, hogy mennyire karbantartott az oldal. Ez fontos a jogszabályi- és a kezelési változások, a technológiai váltások miatt is. Ezért célszerű az utolsó módosítás dátumát feltüntetni az oldalon. Érdemes ezt automatizálni, pl.: az alábbi sorok beszúrásával: <font face="times New Roman, Times, serif" size="2"> Utolsó frissítés: <!-- #BeginDate format:is1 --> <!-- #EndDate --></font> Természetesen a betűtípust, annak méretét, az alkalmazott stílusához szükséges igazítani. Feltöltés a szerverre Az eddig leírt tesztelési folyamat amennyiben eredményes volt, nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Kellemetlen meglepetések érhetnek abból eredően, hogy 260

7 a Windows-, illetve a Unix-alapú platformok más-más filozófia szerint gondolkodnak. A Unix megkülönbözteti egymástól a kis- és a nagybetűket, a DOS, a Windows viszont nem. Sőt, amennyiben egy mappa elnevezése nagybetűvel kezdődik, akkor a letöltéskor a Unix operációs rendszer a mappa teljes nevét nagybetűkre generálja. Így az adott hivatkozások, illetve útvonalak és állományok nem találnak egymásra. Nem szabad használni a fájlnevek esetében a magyar ékezetes karaktereket sem. Ha a szükséges javításokat, módosításokat elvégeztük, akkor nem marad más hátra, mint feltölteni az elkészült, hibamentes oldalakat a szerverre, illetve felírni CD- ROM-ra. A tesztelést nem árt folytatni, miután feltöltöttük a tananyagot a szerverre. Amikor látszólag mindennel készen vagyunk, akkor érdemes többféle böngészővel, illetve azok különböző verzióival megnézni oldalainkat. Az oktatóprogram használatát azzal a böngészővel, illetve attól a verziótól érdemes ajánlani a nyitóoldalunkon, amelyikkel már hibátlanul működik. 6. Zárszó A teljességre nem törekedve próbáltam bemutatni, mire vigyázzunk, mire figyeljünk oda, amikor egy HTML-alapú tananyag, oktatóprogram készítésére szánjuk el magunkat. Bízom abban, és egyben remélem, ezzel az írásommal hozzájárultam ahhoz, hogy minél több hibátlan oktatóprogrammal találkozzunk az interneten. Az alkalmazások fejlesztői, illetve üzemeltetői szeretnék, ha a postás munkavállalók minél szélesebb körében népszerűvé válna az e-learning, ez a hatékony és rugalmas oktatási forma. Ezért az üzemeltetési tapasztalatokat folyamatosan értékeljük, és a jó ötleteket beépítjük a következő verzióba. Megjegyzem végül, hogy a Stefan Münz és Wolfgang Nefzger által írt HTML & Web-Publishing Handbuch mintegy 1300 oldalon taglalja az általam említett problémákat, és akkor még meg sem említettem az xml, php, asp stb. alapú oldalak buktatóit. Felhasznált irodalom [1] Flanek Tibor: Meglévő tudásra építkezve. Postás, a Magyar Posta Rt. belső lapja, 8. szám, 2. oldal (2004. április 27.) [2] Vigh György: A honlapkészítés buktatói. Inspiráció, az Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesületének lapja, oldal, ISSN (2003. december) [3] Vigh György: Az Internet hatása a tanulókra, avagy egy honlapkészítés buktatói. Agria Media 2002, Eger, oldal, ISBN (2003) [4] Vigh György: Multimédia a tananyag-fejlesztésben. Informatika a felsőoktatásban, Debrecen, CD, ISBN (2002) [5] Stefan Münz Wolfgang Nefzger: HTML & Web-Publishing Handbuch. PC Magazin, 10. sz., CD-melléklet, PDF kb oldal (2002) [6] Ralf Steinmetz: Multimédia Bevezetés és alapok. Springer Hungarica Kiadó (1995) 261

Multimédia a tananyag-fejlesztésben

Multimédia a tananyag-fejlesztésben Vigh György: Multimédia a tananyag-fejlesztésben 1. Bevezető A Magyar Posta Rt. mintegy 43 ezer munkavállalót foglalkoztat. Képzésük, továbbképzésük nappali, tanfolyami oktatás, workshopok keretében történik.

Részletesebben

Webes alkalmazások akadálymentesítése

Webes alkalmazások akadálymentesítése Webes alkalmazások akadálymentesítése Vigh György Magyar Posta Zrt., vigh.gyorgy@posta.hu Becslések szerint Magyarországon 800 ezer 1 millió fogyatékkal élő van, akik közül legkevesebb 300 ezer embertől

Részletesebben

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1.

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Vigh György: E-learning és multimédia -postás szemmel Networkshop 2005 -Szeged 2005.04.01. 1. oldal e-learning és multimédia postás szemmel

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS A MAGYAR POSTÁNÁL

A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS A MAGYAR POSTÁNÁL A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS A MAGYAR POSTÁNÁL COMPUTER BASED LEARNING AT THE HUNGARIAN POST Vigh György, vigh.gyorgy@posta.hu Magyar Posta Rt., Informatikai Szolgáltató Központ Bevezető Különösen

Részletesebben

WEBES ALKALMAZÁSOK AKADÁLYMENTESÍTÉSE - A TÁVMUNKA SZEMSZÖGÉBŐL. Vigh György informatikai szakértő Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

WEBES ALKALMAZÁSOK AKADÁLYMENTESÍTÉSE - A TÁVMUNKA SZEMSZÖGÉBŐL. Vigh György informatikai szakértő Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület WEBES ALKALMAZÁSOK AKADÁLYMENTESÍTÉSE - A TÁVMUNKA SZEMSZÖGÉBŐL Vigh György informatikai szakértő Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Összefoglaló Becslések szerint Magyarországon mintegy

Részletesebben

Tartalom. Alapelemek. Célok. Eszközök. Szerkezet. Alapelvek. Prezentáció. Folyamat

Tartalom. Alapelemek. Célok. Eszközök. Szerkezet. Alapelvek. Prezentáció. Folyamat WEBLAPFEJLESZTÉS Tartalom Alapelemek Célok Eszközök Szerkezet Alapelvek Folyamat Prezentáció Célok Weboldalakkal szemben állított követelmények: - vonzó, egyszerű, igényes, harmonikus színvilág - felhasználóbarát

Részletesebben

Memória játék. Felhasználói dokumentáció

Memória játék. Felhasználói dokumentáció Memória játék Felhasználói dokumentáció Feladat: JavaScript segítségével, olyan programot írni, mely összekeveri a lapokat, majd a felhasználónak kell párosítani. HTML oldalba ágyazva és CSS-el formázva.

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

HTML és CSS. Horváth Árpád május 6. Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár

HTML és CSS. Horváth Árpád május 6. Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. május 6. Vázlat 1 2 A világháló Története statikus és dinamikus oldal URL DNS-feloldás IP-cím ügyfél (kliens, böngész ) és szerver (kiszolgáló)

Részletesebben

5-ös lottó játék. Felhasználói dokumentáció

5-ös lottó játék. Felhasználói dokumentáció 5-ös lottó játék Felhasználói dokumentáció Feladat: JavaScript és CSS segítségével 5-ös lottó játék készítése. Futtatási környezet: A http://10.0.0.101/~szabby/ linkre kattintva megjelenik az oldal. Az

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban Vágvölgyi Csaba Papp Gyula Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elearning CBT (Computer Based Training) Interaktivitás Hipertext

Részletesebben

A NetBeans IDE Ubuntu Linux operációs rendszeren

A NetBeans IDE Ubuntu Linux operációs rendszeren A NetBeans IDE Ubuntu Linux operációs rendszeren Készítette: Török Viktor (Kapitány) E-mail: kapitany@lidercfeny.hu 1/10 A NetBeans IDE Linux operációs rendszeren Bevezető A NetBeans IDE egy Java-ban írt,

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Internet TV Broadcaster kézikönyv

Internet TV Broadcaster kézikönyv Internet TV Broadcaster kézikönyv Rövid ismertetető: Az Internet TV broadcaster segítségével flv vagy mp4 videó fájlokat műsorlistába rendezve sugározhatunk Internetes TV adásokat. Annyi a dolgunk, hogy

Részletesebben

Web programozás. 3. előadás

Web programozás. 3. előadás Web programozás 3. előadás Űrlapok form label for input type select, option value szöveges mező: text textarea jelszó: password rádiógomb: radio jelölőnégyzet: checkbox küldés gomb: submit Web programozás

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

e-learning és multimédia postás szemmel Vigh György Magyar Posta Rt., Informatikai Szolgáltató Központ vigh.gyorgy@posta.hu

e-learning és multimédia postás szemmel Vigh György Magyar Posta Rt., Informatikai Szolgáltató Központ vigh.gyorgy@posta.hu e-learning és multimédia postás szemmel Vigh György Magyar Posta Rt., Informatikai Szolgáltató Központ vigh.gyorgy@posta.hu BEVEZETŐ Közel egy éve belépve ténylegesen is az Európa Unió kapuján, különösen

Részletesebben

Informatika 1 CSS. Kovács Kristóf, Pálovics Róbert, Wettl Ferenc november 4. Budapesti M szaki Egyetem

Informatika 1 CSS. Kovács Kristóf, Pálovics Róbert, Wettl Ferenc november 4. Budapesti M szaki Egyetem Informatika 1 CSS Kovács Kristóf, Pálovics Róbert, Wettl Ferenc Budapesti M szaki Egyetem 2014. november 4. CSS CSS: Cascading Style Sheets CSS CSS: Cascading Style Sheets Cél: a tartalom és a megjelenítés

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

2009. A rendszer képes USB vagy Compact-Flash eszközökről is elindulni így akár egy beágyazott smart eszköz is lehet.

2009. A rendszer képes USB vagy Compact-Flash eszközökről is elindulni így akár egy beágyazott smart eszköz is lehet. blackpanther Custom 2009. Tisztelt Cégvezető Úr/Hölgy! A blackpanther Custom egy olyan technológiai megoldás a sokoldalú blackpanther-től, ami lehetővé teszi, hogy partnereink igényeik, illetve a vásárlóik

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Internet programozása. 1. előadás

Internet programozása. 1. előadás Internet programozása 1. előadás Áttekintés 1. Mi a PHP? 2. A PHP fejlődése 3. A PHP 4 újdonságai 4. Miért pont PHP? 5. A programfejlesztés eszközei 1. Mi a PHP? Egy makrókészlet volt, amely személyes

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Sakk játék. Feladat: JavaScript segítségével olyan programot kell írni, ami egy sakktáblát szimulál. Kiválasztásra változtatják a helyüket.

Sakk játék. Feladat: JavaScript segítségével olyan programot kell írni, ami egy sakktáblát szimulál. Kiválasztásra változtatják a helyüket. Sakk játék Felhasználói dokumentáció Feladat: JavaScript segítségével olyan programot kell írni, ami egy sakktáblát szimulál. Kiválasztásra változtatják a helyüket. Futtatási környezet: A http://10.0.0.101/~hgy/sakk/

Részletesebben

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE PRODUCING MULTIMEDIA CURRICULUM TO THE WEB Tarcsi Ádám, ade@elte.hu ELTE Informatikai Kar, Doktori Iskola 1. Multimédia szerepe az oktatásban Multimédiás tananyagok

Részletesebben

Az image objektum. Az image eseménykezel i. Képek el zetes betöltése. Feladat. Váltóképek készítése

Az image objektum. Az image eseménykezel i. Képek el zetes betöltése. Feladat. Váltóképek készítése Az image objektum Multimédiás alkalmazások készítése JavaScript segítségével webprogramozó a document leszármazottja az images tömbön keresztül érhet el complete : teljesen letölt dött-e? height, width

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Színes kültéri. Reklámtábla installáció Színes kültéri LED Reklámtábla installáció JU-JO Engineering Bt LED Specialista www.illur.hu Email: illur@illur.hu Tartalom Áttekintés Technikai leírás Tulajdonságok Rendszer csatlakozások Szerkezeti rajz

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

Oktatási Portál Felhasználói segédlet. DMS One Oktatási Portál. Felhasználói segédlet

Oktatási Portál Felhasználói segédlet. DMS One Oktatási Portál. Felhasználói segédlet DMS One Oktatási Portál Felhasználói segédlet Készítette: Kocsis Zsolt 2015 Bevezetés A dokumentumban bemutatjuk a DMS One Oktatási Portál használatát. Regisztráció és bejelentkezés A DMS One Oktatási

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

Olyan eszközre van szükség, amelynél a webszerkesztés folyamatát a fejlesztő, nem pedig a program vezérli

Olyan eszközre van szükség, amelynél a webszerkesztés folyamatát a fejlesztő, nem pedig a program vezérli Fejlesztőeszközök Olyan eszközre van szükség, amelynél a webszerkesztés folyamatát a fejlesztő, nem pedig a program vezérli Szerkesztők 2 alapvető szolgáltatása: kódszínezés, kódkiegészítés Alapvetően

Részletesebben

Web-programozó képzés szakdolgozat formai követelmények

Web-programozó képzés szakdolgozat formai követelmények Web-programozó képzés szakdolgozat formai követelmények 1 Általános formai követelmények A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés Minimális terjedelem 50000 karakter (ez

Részletesebben

ILIAS hallgatói felhasználói leírás

ILIAS hallgatói felhasználói leírás Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Általános ismertető... 2 ILIAS elérése, bejelentkezés... 3 Tananyagok elérése, Taneszköztároló... 4 Csatlakozás kurzushoz... 6 Fájl letöltése... 8 Gyakorlatok megküldése,

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN Milyen általános követelményekkel kell számoljunk? Mint minden IKT eszköznek, a jelen m-learning platformnak is megvannak a maga technikai követelményei,

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Weblap készítése. Fapados módszer

Weblap készítése. Fapados módszer Weblap készítése Fapados módszer A számítógép beállítása Ha a kiterjesztések nem látszanak, akkor a következőt kell tennünk: A számítógép beállítása Ha a kiterjesztések nem látszanak, akkor a következőt

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Budai Attila. Webalapú multimédiás interaktív oktatóprogramok

Budai Attila. Webalapú multimédiás interaktív oktatóprogramok Budai Attila Webalapú multimédiás interaktív oktatóprogramok 1. A webalapú multimédiás interaktív oktatóprogram fogalma és szerepe a távoktatásban A tudásalapú információs társadalomba való átmenet időszakaiban

Részletesebben

Flex: csak rugalmasan!

Flex: csak rugalmasan! Flex: csak rugalmasan! Kiss-Tóth Marcell http://kiss-toth.hu marcell@kiss-toth.hu Magyarországi Web Konferencia 2006 2006. március 18. tartalom bevezető Adobe Flex alternatív technológiák bevezető az Internetnek

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és

Részletesebben

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása Szaniszló László ügyvezető igazgató 6. elearning Fórum 2005.06.09.

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s ://e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u l

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

Első belépés az Office 365 rendszerbe

Első belépés az Office 365 rendszerbe Első belépés az Office 365 rendszerbe Az Office 365 rendszerbe való első belépéshez szükséges hozzáférési adatokat a rendszergazdától emailben, telefonon, vagy papír alapon kapja meg. Ilyen formátumú adatok

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Sulidoc Iskolai dokumentum megosztó Dokumentáció

Sulidoc Iskolai dokumentum megosztó Dokumentáció Sulidoc Iskolai dokumentum megosztó Dokumentáció 1. oldal Tartalomjegyzék Bevezetés/áttekintés...3 Regisztráció...3 A használat feltételei...4 Bejelentkezés...4 Ikonsor...4 Könyvtárszerkezet...5 Műveleti

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s : / / e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u

Részletesebben

Webkezdő. A modul célja

Webkezdő. A modul célja Webkezdő A modul célja Az ECDL Webkezdő modulvizsga követelménye (Syllabus 1.5), hogy a jelölt tisztában legyen a Webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Géptől gépig... 11 Számok a gépeknek... 13 Nevek az embereknek... 14 Programok egymás

Részletesebben

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ii iseries: Az iseries Access for Windows használatának

Részletesebben

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében.

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. DIGIKRESZ internetes gyakorló program Kedves Felhasználó! A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. A program előnyei a

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

1. GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)... 2 1.1 ÉV rajzok ellenőrzésének lépései... 2 1.2 Jelszó problémák... 2 1.3 Kapcsolattartók fájlfeltöltése...

1. GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)... 2 1.1 ÉV rajzok ellenőrzésének lépései... 2 1.2 Jelszó problémák... 2 1.3 Kapcsolattartók fájlfeltöltése... GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)...................................................................................... 2 1 ÉV rajzok ellenőrzésének lépései...................................................................................

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel 6. elearning Fórum, 2005. június 9-10. 6. elearning Fórum, 2005. június 9-10. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének támogatása e-learninggel Kerekes Anikó számvevő főtanácsos Kerekes Anikó

Részletesebben

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: Fax: E-mail: (+36-1) 269-1642 (+36-1) 331 8479 info@ex-lh.hu www.ex-lh.hu Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon Pályázati

Részletesebben

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd.

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Első lépés: Töltsd le a programot innen: http://download.vessoft.com/files/fyds/freeyoutubedownoad.exe

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez Telepítési útmutató a SMART Response 2009 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum:

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2012.02.16 Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31 Web programozás 2011 2012 1 / 31 Áttekintés Mi a web? / A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Miről lesz szó... (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

Képnézeget. Gépigény: Bármilyen számítógépen m ködik, amin található böngész és Internet elérés.

Képnézeget. Gépigény: Bármilyen számítógépen m ködik, amin található böngész és Internet elérés. Képnézeget Felhasználói dokumentáció Feladat: Java Script segítségével, olyan programot írni, mely képnézeget ként szolgál. Legalább 10 képet kell elhelyezni benne. Gombok választásával kell a design-ok

Részletesebben

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Regisztráció 1. lépés Az edu.prompt.hu címen elérhető e-learning portál használatához minden résztvevőnek szükséges elkészítenie a saját

Részletesebben

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam Informatika témavázlatok 4. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

VII. Appletek, grafika

VII. Appletek, grafika VII. Appletek, grafika 1. Bevezetés A tantárgy elején említettük, hogy a Java alkalmazásokat két nagy csoportba sorolhatjuk. Ezek: alkalmazások (applications) alkalmazáskák (applets) Az eddig megírt programjaink

Részletesebben