E-learning és multimédia postás szemmel Vigh György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-learning és multimédia postás szemmel Vigh György"

Átírás

1 E-learning és multimédia postás szemmel Vigh György Magyar Posta Rt., Informatikai Szolgáltató Központ 1. Bevezető Néhány hete belépve ténylegesen is az Európa Unió kapuján, különösen fontosnak tartom, hogy a tudásalapú gazdaságot tartsuk szem előtt. Ezzel párhuzamosan a life long learningről az élethosszig, szerintem életfogytig tartó tanulásról hallani állandóan. Ezt sulykolják a politikusok, a humánerőforrás-fejlesztéssel, illetve gazdálkodással foglalkozó szakemberek is. A Magyar Posta Rt. mintegy 41 ezer munkavállalót foglalkoztat. Képzésük, továbbképzésük zömmel nappali, moduláris tanfolyami oktatás, workshopok keretében történt, illetve történik. Tavaly óta visszaszorulóban vannak a hagyományos képzési formák, ugyanis egyre kevesebb munkavállaló jelentkezik ilyen jellegű képzésekre. Két oka van ennek. Az egyik, hogy egyre kevesebb a szakképzetlen munkavállaló. A másik, hogy akinek szüksége lenne a tanulásra, nem mindig tudják beiskolázni, mert helyettesítése gondot jelentene. Ezen okok ellenére nem mondtunk le a hagyományos oktatás fenntartásáról, sőt törekszünk annak erősítésére, mivel egyes postai munkakörök gyakorlatcentrikusak. Emellett az egész oktatási rendszer korszerűsítése is folyik. A képzési költségek (pl.: utazási, szállás, kieső bér stb.) csökkentése érdekében az erre alkalmas tanfolyamokat, tananyagokat folyamatosan átdolgozva, bevezetésre került a távoktatással kombinált forma is, ehhez kapcsolódóan célként kitűzve, hogy a tanulni vágyó munkatársak minél több, színesebb ismeretet, tudást, információt szerezzenek az elektronikus tananyagok segítségével. A Magyar Posta Rt. és a Microsoft Magyarország Kft. együttműködésének eredményeként először megszületett a POKTATÓ, a Posta online távoktatási rendszere. Ezt követően bővítve a palettát a Macromedia Directorral elkészült az Elektronikus Iratkezelő Rendszer oktató CD-je, az Iktató 2002 e-learning program. Tavaly az SAP Tutor interaktív oktatási tananyag beszerzésére, folyamatos karbantartására szerződtünk. Idén pedig a kézbesítők képzését kívánjuk megoldani távoktatással kombinált formában. E képzési tananyag megalkotásának e konferencián kívül további aktualitást adnak az oktatásinformatikus képzés keretében tanult ismereteim, illetve a könnyű megvalósítást segítő szoftverek (Macromedia Dreamweaver, Photoshop, Microsoft Office). Ezek együttesen adták az ötletet, hogy egy olyan támogató ismeretanyag összeállítására vállalkozzak, amely a didaktikai alapelvek érvényesülése mellett egyaránt használható interneten, intraneten, illetve CD-re írva. Előadásom keretében e HTML-alapú, multimédia-rendszerű tananyag összeállítása során szerzett tapasztalataimat kívánom megosztani, amelynek alapja a Posta 255

2 Oktatási Központ szakemberei által az alapfokú postai szakképzettséget adó tanfolyamokhoz összeállított kézirat volt. 2. A téma helye a pedagógiai folyamatban A tananyag összeállítása során a következőkre voltam tekintettel. A számítógépek oktatási alkalmazása egyrészt a pedagógiában bekövetkezett szemléletváltozással, másrészt a technikai eszközök fejlődésével, tökéletesedésével függ össze. Véleményem szerint a számítógép segédeszköz, amely nem helyettesíti a közvetlen tapasztalatot. Azonban, bár az ismeretek megszerzése itt is másodlagos tapasztalat során történik, a tanuló a tanulási folyamatnak nem passzív szemlélője, hanem aktív részese. A pedagógia korszerű felfogása szerint a tanuló tevékenysége kerül a vizsgálatok középpontjába, és befogadó, passzív szerepe mellett vagy helyett az ismeretszerzésben való aktív részvétele kerül előtérbe. Ezt hangsúlyozza a számítógéppel segített tanulás (Computer Aided Learning vagy Computer Based Learning) elnevezés is. A számítógépre alapozott oktatás így az általam összeállított tananyag is a tanulási-tanítási folyamatban a következő feladatokat lát(hat)ja el: információforrásként szolgál ismereteket közvetít ellenőriz, értékel a tanulási folyamatot irányítja gondoskodik gyakorlásról, illetve gyakoroltatásról Úgy ítélem meg, hogy az internet, az intranet egyre komolyabb szerepet vállalhat az oktatásban. A hálózat mint kommunikációs csatorna már szinte minden kívánalomnak megfelel, ezért reálisnak érzem ennek az ismeretszerzési formának az elterjedését. A fentiekkel összefüggésben az ismeretátadás közvetítő közegének, technológiájának tekintem a multimédiát. Szerintem a multimédia fogalmát Ralf Steinmetz meghatározása közelíti meg a legjobban: A multimédia rendszert független információk számítógép-vezérelt, integrált előállítása, célorientált feldolgozása, bemutatása, tárolása és továbbítása határozza meg, melyek legalább egy folyamatos (időfüggő) és egy diszkrét (időfüggetlen) médiumban jelennek meg. Az idézett meghatározásban nincs nevesítve az interaktivitás, amely megítélésem szerint már részévé vált a multimédiának. Én a multimédia-alapú tananyagformákban látom azt az ismeretanyagot, amely meghatározója lehet az internetes, az intranetes távoktatásnak. 256

3 Előnye: Saját időbeosztást tesz lehetővé az egyéb elfoglaltságok nem jelentenek gondot, mivel a tanulás bármikor megszakítható, illetve folytatható. Nincs helyhez kötve az oktatás az interneten/intraneten keresztül történik, nincs szükség iskolába járásra, jegyzetekre, kollégiumi elhelyezésre. Olcsó a tanfolyamok díja kevesebb, mint egy tizede a megszokottnak. Több tanfolyam is végezhető egyszerre egymással párhuzamosan tanulhatunk idegen nyelvet, programozást, akár még mitológiát is. Interaktív problémamegoldást biztosít a felmerülő kérdéseket nem csupán a tutornak (az oktatónak), hanem az összes résztvevőnek is feltehetjük, illetve válaszolhatunk mások kérdéseire. A tananyagok fejlesztésekor arra törekedtem, és mindig arra törekszem, hogy a fenti előnyök kidomborodjanak, érvényesüljenek. 3. Célkitűzések megfogalmazása A tananyag fejlesztése során az alábbi célok vezéreltek: A HTML-alapú program elgondolása, megvalósítása, stílusa legyen minél eredetibb, tekintettel a Magyar Posta arculatára, színvilágára is. Legyen jól használható, széles körben alkalmazható, egyéni igények szerint rugalmasan alakítható. Könnyen lehessen módosítani, akár a program működési paramétereinek beállításával. Aknázza ki az alkalmazott fejlesztőprogramban rejlő lehetőségeket, előnyöket. Legyen minél stabilabb, fusson folyamatosan és hibamentesen. Legyen a megjelenése esztétikus, kommunikációs felülete könnyen kezelhető. Összességében az lebegett a szemem előtt, hogy egy minden szempontból feketefehér nyomatú (szöveg, ábrák, minták) kéziratból egy színes, korszerű, multimédiaalapú tananyag álljon elő. 4. A program elkészítésének menete Egy webes felület elkészítéséhez mindenekelőtt egy tervre van szükség. Fontos tudni, hogy mit akarunk készíteni, mire akarjuk majd az oldalakat használni. Ki kell találni, hogy milyen oldalakat szeretnénk elkészíteni, és ezek hogyan kapcsolódjanak egymáshoz. A tartalom és a külső egysége a meghatározó. Ezért célszerű készíteni egy rövid összegzést, azt rajzzal kiegészíteni a formáról és navigációról. A részletes tervnek tartalmaznia kell a tervezett oldal típusát (kikhez szól), a felhasznált technikai eszközöket (hang, animáció, filmrészletek), a rövid, írott tartalmat (természetes, komoly, humoros, tájékoztató jellegű). A megvalósítás részleteire most nem kívánok kitérni, mivel az nem célja az előadásomnak, de annyit azért megjegyeznék, hogy egy tananyag sikerét a teammunka 257

4 határozza meg, ahol a szakértők csoportban dolgozzák ki azokat a magas színvonalú oktatási koncepciókat, amelyre épülnek a programok. Ez a csoport gondoskodik a különböző programok professzionális megvalósításáról, azok előállításáról. A csoportot az oktatási központ irányítja, amely felelős a programok gyártásáért, terjesztéséért és aktualizálásáért. Egy projektmenedzser gondoskodik a gyártás zökkenőmentes lebonyolításáról. Szakírók és grafikusok felelősek a programok tartalmi koncepciójáért. A gyártási csoport készíti a video- és filmszekvenciákat, amelyeket ezután a programozók a szöveggel és a grafikával összedolgoznak. A minőségvizsgáló csoport ellenőrzi, teszteli a kész programot az esetleges hibák elkerülése végett. 5. Végső simítások, a tesztelések tapasztalatai Oldalak közötti kapcsolatrendszer Sokat tanulhatunk abból, ha kritikusan megfigyeljük mások elkészült programjait, oldalait, azok hibáival együtt. Gyakran találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek menüpontjaira, kapcsolódási pontjaira (linkjeire) kattintva sehova sem jutunk. Két oka lehet ennek. Az egyik, hogy hibás a hivatkozás. Ez figyelmetlen tesztelésnek köszönhető általában. A másik, hogy már aktualitását vesztette az adott oldal, és levételre került a szerverről, és elfeledkeztek a hivatkozás megszüntetéséről. Általában ez utóbbi példa a jellemző. A tanulság, hogy mindig különösen az oldalak módosításakor, aktualizálásakor figyeljünk oda az oldalak közötti közlekedésre, a navigációra. Színek jelentősége A rossz színválasztás (betű és háttér kontrasztja) megnehezítheti a szöveg olvasását. Ez könnyen összezavarhatja az oldalak olvasóját, azaz a tanulót. Célszerű ezért többféle kijelzővel (display) ellenőrizni, mivel egy monitor képernyője és egy notebook TFT, DSTN stb. kijelzője jelentősen eltérhet egymástól. A rosszul kiválasztott színek a mondanivalót is tévesen közvetíthetik. Egy konkrét példa a rossz színválasztásra (háttérnek), illetve szegényes kivitelre a Gábor Dénes életművét bemutató, egyébként gazdag tartalommal bíró CD-t ismertető weboldal, a URL-en. Helyesírás Az nyilvánvaló, hogy alaposan ellenőrizni szükséges a megírt szöveg helyesírását. Viszont kész oldalak közötti lépegetéskor megfigyelhetjük, hogy milyen gyakran előfordul, hogy az ő helyett õ vagy ű helyett û jelenik meg. Ezek oka a nem megfelelő karakterkészletre vonatkozó szabvány kiválasztása. Sajnos a Windows-1250 vagy a Windows-1252 nemzetközi (így magyar betűkészletet is tartalmazó) Windows-kódlap támogatottsága más platformokon nem garantált. Ezért célszerű helyettük az ISO szabványú karakterkódolást használni. Tömör szöveg Az is rosszul hat egy tananyagban, ha sorkizártra igazított szöveg szavai között óriási szóközök tátongnak. A szöveg sorkizárt (justified) tördelése mellett javaslom 258

5 alkalmazni a feltételes, illetve az ún. puha elválasztást ( ), elsősorban magyar nyelvű szövegek esetében. Így kellő tömörség érhető el. Előfordulhat ugyan a puha elválasztás ( ) alkalmazásánál, hogy a régebbi verziószámú böngésző ott is megjeleníti az elválasztó jeleket, ahol nem kellene, (vagyis minden esetben). Az Internet Explorer, a Netscape és az Opera böngészők jelenleg forgalomban lévő verziói már vagy helyesen, vagy figyelmen kívül hagyva (nem megbontva a szöveg egységét) kezelik a puha elválasztást. JavaScriptek, Java appletek Figyeljünk oda arra is, hogy jól működnek-e a JavaScriptek, az appletek, a linkek, illetve minden oda került-e, ahová szerettük volna. Több számítógépen is próbáljuk ki az oldalak működését, megjelenését. Nálam előfordult olyan eset, amikor egy számítógépen nem jelentek meg a beépített appletek. Az volt az oka, hogy az adott számítógépen a böngészőben nem volt aktivizálva a Virtuális gép funkció. Piros x szindróma Gyakran találkozni olyan oldalakkal, amelyen a képek helyett egy keretezett piros x jelenik meg, azaz így jelzi, hogy a csatolt kép nem jeleníthető meg. Ilyenkor először érdemes megnézni a böngészőben, hogy a képek megjelenítése (pl.: Internet Options Advanced Multimedia Show pictures) engedélyezve van-e. Amennyiben igen, akkor érdemes tovább nyomozni. Előfordulhat, hogy hiányzik egy plug-in (pl.: Flash Player, Shockwave Player stb.) vagy nincs engedélyezve a cookies (sütik) használata. Ugyanez a jelenség lép fel, ha a képek, ábrák, rajzok elérési útvonala nem megfelelően van beállítva. Mindig relatív csatolást, pl.:../kepek/halak.jpg, nem pedig abszolút, pl.: file:///c /halak/kepek/halak.jpg hivatkozást érdemes alkalmazni. Például egy valós, azóta már javított hivatkozás: Rossz csatolás: file:///d /InterWare/garden/ttujaapont.gif Helyes csatolás: Filmszekvenciák Egyes fejezetek tartalmazhatnak filmrészleteket (pl.: egy levélpostai küldemény feladásának folyamatát). Ezek a digitalizált filmszekvenciák sokszor zsugorítva, szabad szemmel alig láthatóan jelennek meg egyes böngészőkön. Egy megoldás a sok közül Internet Explorerre: <p ALIGN="center"><IMG DYNSRC="../video/posta.avi" START=MouseOver autoplay="false" LOOP="FALSE" border="4" width="32" height="32"></p> Ez a példa orvosolja a képzsugorprobléma megszűnését, és ez esetben a filmrészlet lejátszása akkor indul el, ha az egér mutatóját egy pillanatra ráhúzzuk a képre. Képek optimalizálása Az interneten találkoztam olyan e-learning programmal, amely akár fényképalbumnak is beillett volna. A sok-sok felvétel eredménye a lassú letöltődés 259

6 volt. A képek optimalizálásával, ami a méretek csökkenését eredményezi, gyorsítható a letöltés. Jelentős eredmény (akár 50%-os méretcsökkenés is) érhető el egy-egy 15 vagy 30 nap próbaidőre letölthető programmal, pl.: a Smart Saver Proval (http://www.ulead.com) vagy a xat.com Image Optimizer programmal, amely a következő URL-ről érhető el: A képméret-optimalizálást akkor is érdemes elvégezni, ha csak offline, pl.: CD-n terjesztett tananyagot készítünk. Cascading Style Sheets (CSS) A tesztelés során találkoztam azzal a jelenséggel, hogy egyes betűk, szavak nagyobb méretben íródtak ki a képernyőre. Ezek kivédésére javaslom a stíluslapok használatát. Megítélésem szerint CSS nélkül ma már nem készülhet egy jól strukturált oldal. Ezt azért merem kijelenteni, mert az utóbbi időben felgyorsult a web szabványosítása. Egy példa a leírt problémára: <style type="text/css"> <!-- body {font-size: 24px; font-weight: bold; font-family: Times New Roman; textalign: justify; color: #CCFFCC} h1 {font-size: 32px; font-weight: bold; font-family: Times New Roman; text-align: center; color: #66FFCC} h2 {font-size: 32px; font-weight: normal; font-family: Times New Roman; textalign: center; color: #66FFCC} ->> </style> Az egységes arculatot szem előtt tartva és tovább takarékoskodva a bájtokkal, javaslom a stílusleírás külön fájlba helyezését. Ebben az esetben csak hivatkozni kell rá az alábbi módon: <link href="stilusom.css" rel=stylesheet type=text/css> Utolsó módosítás Életszerűvé tehető az oldal, ha a tanulók ellenőrizhetik, hogy mennyire karbantartott az oldal. Ez fontos a jogszabályi- és a kezelési változások, a technológiai váltások miatt is. Ezért célszerű az utolsó módosítás dátumát feltüntetni az oldalon. Érdemes ezt automatizálni, pl.: az alábbi sorok beszúrásával: <font face="times New Roman, Times, serif" size="2"> Utolsó frissítés: <!-- #BeginDate format:is1 --> <!-- #EndDate --></font> Természetesen a betűtípust, annak méretét, az alkalmazott stílusához szükséges igazítani. Feltöltés a szerverre Az eddig leírt tesztelési folyamat amennyiben eredményes volt, nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Kellemetlen meglepetések érhetnek abból eredően, hogy 260

7 a Windows-, illetve a Unix-alapú platformok más-más filozófia szerint gondolkodnak. A Unix megkülönbözteti egymástól a kis- és a nagybetűket, a DOS, a Windows viszont nem. Sőt, amennyiben egy mappa elnevezése nagybetűvel kezdődik, akkor a letöltéskor a Unix operációs rendszer a mappa teljes nevét nagybetűkre generálja. Így az adott hivatkozások, illetve útvonalak és állományok nem találnak egymásra. Nem szabad használni a fájlnevek esetében a magyar ékezetes karaktereket sem. Ha a szükséges javításokat, módosításokat elvégeztük, akkor nem marad más hátra, mint feltölteni az elkészült, hibamentes oldalakat a szerverre, illetve felírni CD- ROM-ra. A tesztelést nem árt folytatni, miután feltöltöttük a tananyagot a szerverre. Amikor látszólag mindennel készen vagyunk, akkor érdemes többféle böngészővel, illetve azok különböző verzióival megnézni oldalainkat. Az oktatóprogram használatát azzal a böngészővel, illetve attól a verziótól érdemes ajánlani a nyitóoldalunkon, amelyikkel már hibátlanul működik. 6. Zárszó A teljességre nem törekedve próbáltam bemutatni, mire vigyázzunk, mire figyeljünk oda, amikor egy HTML-alapú tananyag, oktatóprogram készítésére szánjuk el magunkat. Bízom abban, és egyben remélem, ezzel az írásommal hozzájárultam ahhoz, hogy minél több hibátlan oktatóprogrammal találkozzunk az interneten. Az alkalmazások fejlesztői, illetve üzemeltetői szeretnék, ha a postás munkavállalók minél szélesebb körében népszerűvé válna az e-learning, ez a hatékony és rugalmas oktatási forma. Ezért az üzemeltetési tapasztalatokat folyamatosan értékeljük, és a jó ötleteket beépítjük a következő verzióba. Megjegyzem végül, hogy a Stefan Münz és Wolfgang Nefzger által írt HTML & Web-Publishing Handbuch mintegy 1300 oldalon taglalja az általam említett problémákat, és akkor még meg sem említettem az xml, php, asp stb. alapú oldalak buktatóit. Felhasznált irodalom [1] Flanek Tibor: Meglévő tudásra építkezve. Postás, a Magyar Posta Rt. belső lapja, 8. szám, 2. oldal (2004. április 27.) [2] Vigh György: A honlapkészítés buktatói. Inspiráció, az Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesületének lapja, oldal, ISSN (2003. december) [3] Vigh György: Az Internet hatása a tanulókra, avagy egy honlapkészítés buktatói. Agria Media 2002, Eger, oldal, ISBN (2003) [4] Vigh György: Multimédia a tananyag-fejlesztésben. Informatika a felsőoktatásban, Debrecen, CD, ISBN (2002) [5] Stefan Münz Wolfgang Nefzger: HTML & Web-Publishing Handbuch. PC Magazin, 10. sz., CD-melléklet, PDF kb oldal (2002) [6] Ralf Steinmetz: Multimédia Bevezetés és alapok. Springer Hungarica Kiadó (1995) 261

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Az alábbi összeállításommal segítséget szeretnék nyújtani az elektronikus tananyag elkészítéséhez.

Az alábbi összeállításommal segítséget szeretnék nyújtani az elektronikus tananyag elkészítéséhez. Szepesi Judit Elektronikus tananyag készítése Az alábbi összeállításommal segítséget szeretnék nyújtani az elektronikus tananyag elkészítéséhez. 1. A digitális tananyagokról A "digitális tananyag" fogalmát

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

1 E-tanulás, e-learning

1 E-tanulás, e-learning 1 E-tanulás, e-learning Az e-tanulás szóról talán elmondható, hogy egyre mélyebb gyökeret ver a magyar nyelvben, az azonban biztos, hogy idegensége még a legmodernebb nyelvezetet használók számára is nyilvánvaló.

Részletesebben

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezető: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Multimédiás alkalmazási lehetőségek

Részletesebben

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek 2012 A műnek erre a változatára a Nevezd meg! Így add tovább! 3.0 licenc feltételei1 érvényesek. A következőket teheted a művel:

Részletesebben

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Doktori értekezés Kokovay Ágnes Gyöngyvér Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc.

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Főiskolai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes Figyelem! A jegyzet nyers verzióját tartja kezében, amely még számos hibát tartalmazhat és további szerkesztést igényel! A frissített változatok az ILIAS-ban lesznek

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május 2. oldal Web programozás (0.5. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek

Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 6 alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2010 Szerző: Nagy Gusztáv 2010. július CC Néhány jog fenntartva A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne

Részletesebben

Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1

Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1 Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1 A szállodamenedzser képzést támogató oktatási segédanyag-gyűjtemény FARKAS ATTILA a, KATONÁNÉ ERDÉLYI EDIT b a Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás 0.6. verzió 2008. január

Nagy Gusztáv Web programozás 0.6. verzió 2008. január Nagy Gusztáv Web programozás 0.6. verzió 2008. január 2. oldal Web programozás (0.6. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

emagyarul III. (tanártovábbképzés)

emagyarul III. (tanártovábbképzés) emagyarul III. (tanártovábbképzés) I. fejezet: elearning 1. FOGALMAK a. Számítógép-támogatta tanulás i. Számítógép-támogatta tanulás forrás: http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=8948 A számítógép,

Részletesebben

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS Józan Nándor 1 Palik Mátyás 2 RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 Mai társadalmunk egyik legfontosabb eleme a multimédia és annak felhasználása. Az ezredfordulót

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 1 2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 A könyv kiadását

Részletesebben

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning 1.1. Mi az elearning? 1.2. Kialakulásának oka 1. 3. Lehetőségek és korlátok 2. elearning alkotóelemei

Részletesebben

Web-alapú kereskedelmi rendszer fejlesztése

Web-alapú kereskedelmi rendszer fejlesztése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Online kereskedelem... 3 3. Feladat specifikáció, elemzés... 7 3.1. Webáruház... 7 3.2. Az alkalmazással szembeni elvárások... 8 4. Tervezés, részfeladatokra bontás...9

Részletesebben

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezető foglalkozás...3 2. Alapismeretek...4 2.1. Alapfogalmak...4 2.2. Weboldalak megjelenítési folyamata...5 2.3. Ellenőrző kérdések...6 3. HTML fájlok és készítésük...6 3.1. A HTML

Részletesebben

TEREPI KIVITELŰ MOODLE MUNKAÁLLOMÁS ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONAI TOVÁBBKÉPZÉSBEN

TEREPI KIVITELŰ MOODLE MUNKAÁLLOMÁS ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONAI TOVÁBBKÉPZÉSBEN V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Seres György drseres@drseres.com Fórika Krisztina krisztina@forika.hu Miskolczi Ildikó miskolczi.ildiko@gmail.com Hangya Gábor hangya.gabor@regiment.hu TEREPI KIVITELŰ

Részletesebben

Pentaschool Oktatási Központ Számítástechnikai programozó Z S Í R O S T I B O R E L E K T R O N I K U S K E R E S K E D E L M I P O R T Á L F E J L E S Z T É S E Kolman Nándor Szaktanár konzulens T A R

Részletesebben

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK Cél, hogy a hallgató ízelítőt kapjon a weblapok kialakulásáról, a weboldalak letöltődésének menetéről, átlássa a weblapfejlesztéshez szükséges

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Szani Ferenc Merkovity Norbert Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Bevezetés Ahogyan az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) egyre szélesebb körben hódítják meg a társadalmakat,

Részletesebben

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Írta Vidékiné Reményi Judit Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Készült a SZÁMALK Rt. OKK Tananyagfejlesztői Csoportja közreműködésével: Bánszki András Gál Orsolya Gáti Éva Szép Ágnes Copyright

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben