Számvitel tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számvitel tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Seres Sándorné Számvitel tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Számvitel Tantárgyi kalauz Ez a kalauz Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. c. főiskolai jegyzet, Szolnoki Főiskola, 2002., Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, tananyagokhoz készült. Tananyagíró: Seres Sándorné Távoktatási szerkesztő: Fazekas Judit Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A számvitel értelmezése és jogi szabályozása... 9 A mérleg tartalma, szerkezete. A leltár...16 A vagyonrészek tartalma Mérleg összeállítása Az eredménykimutatás tartalma és összeállítása Beküldendő feladatok I A gazdasági művelet tartalma, értelmezése A főkönyvi számlák rendszere a kettős könyvvitelben Könyvelési tétel szerkesztése a kettős könyvvitelben Számviteli teendők a nyitástól a zárásig Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások Beküldendő feladatok II A mérlegtételek értékelésének szabályai A mérlegtételek értékelésének gyakorlata Melléklet

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgatónk! Örömmel üdvözöljük a Számvitel c. tárgyat választók körében! A tantárgy legfontosabb feladata, hogy segítse a hallgatók közgazdasági gondolkodásának kialakítását, fejlesztését. Bízunk abban, hogy sok hasznos ismeretet szerez a vállalkozások vagyonában, az eredmény képződésekor lezajló gazdasági változásokról, a számvitelnek ezekkel összefüggő feladatairól; s ezt a tudást fel tudja majd használni a szaktantárgyak tanulásakor később, majd a gyakorlati munkája közben is. A tantárgyi kalauz készítésekor elsősorban arra törekedtünk, hogy Ön lépésről lépésre ismerhesse meg a tananyagot, és egyre nagyobb jártasságot szerezzen a feladatok megoldásában, ismereteinek gyakorlati alkalmazásában; pótolva így azt, mintha közvetlenül a szemináriumon ülve hallgatná tanára magyarázatait. Ebben a félévben támaszkodunk az eddig szerzett gazdasági, közgazdasági ismereteire. Reméljük, segíthetünk Önnek abban, hogy sikeresen készüljön fel a tanulmányait lezáró vizsgára. Hogyan használja a tantárgyi kalauzt? A tantárgyi kalauz célja, hogy megkönnyítse a Számvitel c. tantárgy elsajátítását, segítse a követelmények teljesítését, tehát támogassa Önt a vizsgára való eredményes felkészülésben. Ehhez a tananyagot kisebb egységekre, leckékre osztottuk fel. A leckék feldolgozása az elmélet megtanulásával kezdődik, majd az elmélet gyakorlati alkalmazására kerül sor, feladatmegoldásokon keresztül. Azonosítható, hogy az adott lecke megértéséhez mely részeket kell elolvasnia a jegyzetből, és mely feladatokat kell megoldania a feladatgyűjteményből. Saját feladatokat is készítettünk esetenként. Ha az eredményeket ellenőrizni szeretné, a feladat végén talál utalást arra, hogy hol találja az adott példa megoldását. A leckék anyaga egymásra épül. Az előzmények biztos tudása nélkül nem tud tovább lépni. Ha szükséges, vegye elő ismét a régebbi tananyagot és ismételjen. Kérjük, gondosan olvassa el a lecke elején található célokat, ezek ugyanis a tantárgyat lezáró kollokvium követelményeit is jelentik! 5

6 A tantárgy kreditszáma A tantárgy 5 kredites, tehát összesen 150 tanulási óra szükséges a feldolgozásához. Az egyes leckéknél külön is jelezzük, hogy mekkora időráfordítást igényelnek Öntől. A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen megfogalmazni a számvitel lényegét, a vállalkozások tevékenységében betöltött szerepét; felismerni az egyes vagyonrészek tartalmát, és a vagyonrészekből mérleget összeállítani; megítélni a vállalkozás gazdálkodása során lezajló folyamatok vagyonra és eredményre gyakorolt hatását; felsorolni a különböző eredménykategóriák tartalmát és ezek összetevőit; elemezni a gazdasági műveleteket, és az elemzések alapján könyvelési tételt szerkeszteni a kettős könyvvitel rendszerében; elsajátítani a vagyonértékelés eljárását, majd alkalmazni a megfelelő módszereket az év végi értékelés alkalmával! A tantárgy lezárása A szorgalmi időszak aláírással és kollokviummal zárul. Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele a két beküldendő feladatsor hiánytalan beadása az előre egyeztetett időpontra. A vizsgakövetelmény: kollokvium. A kollokviumon a számonkérés írásban történik, egy 90 perces dolgozat formájában. A dolgozatban elérhető maximális pontszám 90 pont. Az értékelés az elért teljesítményszázalék alapján történik: 0 50% elégtelen (1) 51 66% elégséges (2) 67 80% közepes (3) 81 89% jó (4) % jeles (5) A vizsgán saját számológép használható. A kollokviumi feladatsor felépítése: a dolgozattal elérhető pontok 50%- át elméleti kérdésekre adott válaszokkal, 50%- át feladatmegoldással érheti el. Az elméleti kérdések tartalmaznak fogalom-meghatározásokat, igaz hamis állításokat (általában indoklással) és feleletválasztással megoldható példákat. A vizsga gyakorlati jártasságot igénylő részében mérleget kell összeállítania, valamint be kell mutatnia megadott gazdasági események elemzését és könyvelését. Ez a vizsgarész az Ön előtt lévő oktatási anyag 10., 13. és 14. leckéjében megoldásra kerülő példák típusainak megfelelő lesz. 6

7 Hogyan tanuljon? Legfontosabb, hogy rendszeresen és alaposan. Ehhez sok segítséget kap a tantárgyi kalauzban. A bevezető rész végén talál egy táblázatot, ennek alapján készítsen magának egy tanulási ütemtervet! Ezt készítheti a saját füzetébe, vagy a főiskolától kapott naptárba. Fontos, hogy az Ön által választott tempó szerint, a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, és a beküldendő feladatokat időben elküldje a főiskolára. Figyeljen arra, hogy egyenletesen ütemezze az anyagot. Javasoljuk, hogy a leckék megtanulásánál kövesse a tantárgyi kalauz útmutatásait. Minden leckénél először a megjelölt kisebb egységeket tanulja meg a jegyzetből, majd oldja meg az önellenőrző feladatokat. Ezeket úgy állítottuk össze, hogy ellenőrizze az elmélet megértését, gyakorlati alkalmazását. Ezeken kívül a feladatgyűjteményből érdemes minél több példát önállóan is megoldani a különböző megoldási technikák gyakorlásához. Csak akkor lépjen tovább egy-egy leckéről az újabbhoz, ha már biztosan megy a feladatok megoldása. Abban az esetben, ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkozni, nehogy a vizsgáztató hívja fel a hiányosságaira a figyelmet! Amennyiben ezután sem sikerül megoldani egy feladatot, keresse meg tanulótársait, bizonyára tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon vagy telefonáljon a főiskola megadott címére, telefonszámára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatot mindenképpen oldja meg! Ezzel egyrészt gyakorol, másrészt még a vizsga előtt egy szakértő tutorunk értékeli munkáját. Ezzel időben segíthet helyre tenni bizonyos félreértéseket, feltárni olyan hiányosságokat, melyek a vizsga eredményességét veszélyeztetik. Ezen kívül tanácsokat is kaphat, hogy miként javíthatja teljesítményét. Kérjük, hogy a megoldásokat lehetőleg -ben esetleg kék tintával írottan postai úton - küldje el a főiskolára, a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A dolgozat megérkezése napján (legkésőbb másnap) ben visszajelzést kap arról, hogy megkaptuk az írásművet. Szöveges értékelésre egy héten belül számíthat. A tanuláshoz a következő kiadványokat használja Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. c. főiskolai jegyzet, Szolnoki Főiskola, 2002., Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, Törvény a számvitelről, évi C. törvény és módosításai A tantárgy tanulás-támogatása, azaz milyen segítséget kap tanulmányai során: A tantárgyat alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadás, vagy gyakorlat nem tartozik hozzá. A tantárgy feldolgozása során lehetősége lesz egy alkalommal személyesen konzultálni szakértő tutorával, ennek részleteiről tájékoztatjuk a tantárgy felvételekor. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a képzésszervező tutorral, akinek nevét és elérhetőségét a tantárgy felvételekor megadtuk Önnek. 7

8 Tanulási ütemtervem A tanulási ütemterv elkészítése előtt arra kérjük, hogy vegye elő a füzetét és naptárát, valamint nyomtassa ki a táblázatot! A kialakított tervet a tantárgy tanulása közben tegye jól látható helyre! Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Lecke száma Lecke címe Időigény Típus Mikor tanulom? l. A számvitel értelmezése és jogi szabályozása 10 óra Feldolgozó 2. A mérleg tartalma, szerkezete, a leltár 8 óra Feldolgozó 3. A vagyonrészek tartalma 12 óra Feldolgozó 4. Mérleg összeállítása 10 óra Feldolgozó 5. Az eredménykimutatás tartalma és összeállítása 12 óra Feldolgozó 6. Beküldendő feladatok I. 4 óra Beküldendő 7. A gazdasági művelet tartalma, értelmezése 8. A főkönyvi számlák rendszere a kettős könyvvitelben 9. Könyvelési tétel szerkesztése a kettős könyvvitelben 10. Számviteli teendők a nyitástól a zárásig 11. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások 10 óra Feldolgozó 10 óra Feldolgozó 10 óra Feldolgozó 15 óra Feldolgozó 15 óra Feldolgozó 12. Beküldendő feladatok II. 4 óra Beküldendő 13. A mérlegtételek értékelésének szabályai 14. A mérlegtételek értékelésének gyakorlata Az amortizálódó eszközök értékelése A valutás és a devizás tételek értékelése 10 óra Feldolgozó 20 óra Feldolgozó Reméljük, bevezetőnkben minden lényeges információt megtalált, és nincs akadálya annak, hogy elkezdje az első lecke feldolgozását! Jó tanulást, sikeres felkészülést kívánunk Önnek! 8

9 1. lecke A számvitel értelmezése és jogi szabályozása A lecke feldolgozásához szükséges idő: 10 óra Bevezetés Új tárgy tanulása előtt áll, ezért az első témánk keretében ennek a sajátos közgazdasági területnek, a számvitelnek a lényegét ismertetjük meg Önnel. Az első lecke lényegében a számvitel értelmezéséhez ad segítséget. Az anyag feldolgozása közben tájékozódik, hogy a vállalkozások milyen részfeladatokat végeznek számviteli munkájuk során. Megismeri a jogi szabályozás lényegét, a könyvvezetés és a beszámolás módszereit. Az adatfeldolgozási munka kiindulópontja a bizonylat, ezért már az első téma keretében kitérünk a bizonylat, a bizonylati rend lényegére. A lecke feldolgozása után Ön képes lesz megkülönböztetni és definiálni a számvitel tartalmát és részterületeit; meghatározni a pénzügyi és a vezetői számvitel lényegét; összefoglalni a számviteli törvény lényegét, szerepét; ismertetni a beszámoló és a könyvvezetés tartalmát, formáit s kapcsolatukat; megítélni a beszámolási formák alkalmazási feltételeit; felismerni a könyvviteli bizonylat tartalmát, szerepét, jelentőségét a számviteli munkában, összefoglalni a számviteli politika tartalmának és funkciójának lényegét. Olvassa el figyelmesen a Számvitel I. jegyzet 2-9. oldalán található anyagot! Fontos, hogy a fogalmakat pontosan tanulja meg! Nézzük, mire emlékszik a tanultakból? Oldja meg a következő feladatokat! 9

10 1. önellenőrző feladat Állítsa össze a számvitel fogalmát a következő szövegrészekből! a) objektív információt szolgáltat, b) a gazdálkodó szervezet vezetőinek, c) mindazok számára, akik erre igényt tartanak. d) a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről e) A számvitel olyan információs rendszer, amely f) az eredményesebb gazdálkodáshoz biztosít információkat 2. önellenőrző feladat Válogassa ki a következő megállapításokból a vezetői (I) és a pénzügyi számvitel (II) jellemzőit! a) A piac szereplőit és a hatóságokat tájékoztatja; b) Szabályait maga a vállalkozás dolgozza ki; c) A számviteli törvény szabályozza; d) A vállalkozás vezetőit és munkavállalóit informálja; e) Nincs egységes szabályozása; f) Szabályrendszere egységes. Most következzenek a Számvitel I. jegyzet oldalán lévő mintapéldák! Figyelje meg a vállalkozások működési formája, a könyvvezetés módszere és a beszámoló alkalmazható formája közötti kapcsolatot! Hasonlítsa össze a megoldásban szereplő következtetéseket a tananyagban szereplő általános szabályokkal! Amikor a mintapéldákkal végzett, próbáljon önállóan dolgozni a következő feladatok megoldásán! 3. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 4. oldalán az feladatot! 4. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 4. oldalán az feladatot! 10

11 5. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! A korábbiakban megoldott feladatok alapján ellenőrizze tudását! 6. önellenőrző feladat Döntse el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) a következő megállapítások! Választását indokolja! a) A beszámoló készítése az a tevékenység, amely során a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetüket befolyásoló gazdasági eseményekről az üzleti évben folyamatosan nyilvántartásokat vezetnek, és ezeket az év végén lezárják. b) A beszámoló összeállításának végső napja december 31. c) A kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozásoknak éves beszámolót vagy egyszerűsített beszámolót kell készíteniük. d) Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás, amelyben minden vagyont vagy eredményt érintő módosulást kettős vetületben jegyeznek fel. e) Az üzleti év az az időszak, amelyről a beszámoló készül; hossza legfeljebb 12 hónap lehet. f) A kettős könyvvitel olyan zárt rendszerű nyilvántartás, amelyben csak a pénzmozgással járó változásokat jegyzik fel. g) A fordulónap általában december 31. Eddigi ismeretei alapján oldja meg a következő feladatokat! 7. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! 8. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! 9. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 6. oldalán az feladat 2., 3., 4., 6., 7., 10., 14., 19., 21. és 22. pontjait! Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet oldalán található anyagot! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatokat! 11

12 10. önellenőrző feladat Válassza ki a következő felsorolásból azokat a területeket, amelyekről számviteli politikája keretében a vállalkozás dönt! a) A mérleg fordulónapja; b) A beszámoló fajtája; c) Az alkalmazott költségelszámolási mód, d) Az üzleti év hossza; e) A mérleg vállalkozás által készítendő változata; f) A mérlegkészítés időpontja; g) A letétbe helyezés végső dátuma; h) A választott beszámoló részei; i) Az eredménykimutatás típusa, változata; j) A vállalkozói számlarend és bizonylati rend; k) Az alkalmazandó amortizációs eljárások; l) Az értékelés minősítési szempontjai (mikor tekinti a vállalkozás jelentősnek, tartósnak, lényegesnek a változást). 11. önellenőrző feladat Egészítse ki a következő szöveg római számokkal jelölt szakaszait úgy, hogy a számviteli bizonylat fogalmát kapja! Számviteli bizonylat minden I...., melyet a vállalkozás II... állítottak ki a II.... céljából és rendelkezik a törvényben előírt IV.... kellékekkel. Választási lehetőségek: I. a) irat b) papír c) okmány d) számla II. a) vagyonáról b) eredményéről c) jövedelméről d) gazdasági eseményeiről III. a) könyvelés b) számviteli nyilvántartás c) beszámoló összeállítása d) elszámoltatás 12

13 IV. a) alaki és tartalmi b) alaki és formai c) formai és lényegi d) tartalmi és kiegészítő 12. önellenőrző feladat Válassza ki a következő felsorolásból a bizonylat tartalmi kellékeit! a) A bizonylat megnevezése (például: számla); b) A változás mennyiségi és értéki adatai (például: 100 kg, 285 Ft/kg, Ft); c) A gazdasági esemény pontos leírása (alma vásárlása); d) A bizonylat sorszáma (060711); e) A kiállítás időpontja (2005. szeptember 10.); f) A kiállító gazdálkodó megnevezése ( Zöld mező Kft.); g) Szabályos javítás; h) Az olvashatóság biztosítása a megőrzési idő alatt; i) A résztvevők aláírása. Megjegyzés: Fordítson különös gondot a fogalmak pontos tanulására! A különböző kategóriák egyértelmű használata az anyagban való haladását is segíti, de fontos az ismeretük azért is, mert a legfontosabb fogalmakat a vizsgán is számon kérjük. A felkészülést segítendő minden lecke végén fogalomtárban foglaljuk össze ezeket. Fogalomtár: számvitel könyvvezetés kettős könyvvitel egyszeres könyvvitel beszámoló fordulónap mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet számviteli politika bizonylat 13

14 Befejezés Ebben a leckében megismerte a számvitel tartalmát. A számvitel keretében tehát kettős kötelezettségnek felel meg a vállalkozás: egyrészt folyamatos, év közben adódó kötelezettsége a könyvvezetés, a nyilvántartások vezetése; másrészt évente egy alkalommal, utólag adódó feladata a beszámolás. A beszámoló mindig a nyilvántartások adataira épül. A következő év nyilvántartásai viszont a lezárt év beszámolójának adataiból indulnak ki. A két terület kapcsolata tehát folyamatos és kölcsönös. A következő leckében a beszámoló első részével, a mérleggel ismerkedünk meg, a vállalkozás vagyonának elemeit, s ezek számviteli kezelését tekintjük át. Megoldások 1. megoldás A meghatározást a következő szövegrészekből állíthatja össze: e), a), d) és c). 2. megoldás I. (vezetői számvitel) jellemzői: b), d) és e). II. (pénzügyi számvitel) jellemzői: a), c) és f). 3. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 4. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 5. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 6. megoldás a) Hamis, mert a megállapításban a könyvvezetés fogalma szerepel. A beszámoló évenként egy alkalommal készül a könyvvezetés és a leltár adatainak felhasználásával. A könyvvezetés tehát egy folyamatos évközi munka, a beszámolás viszont egyszeri és utólagos tevékenység. b) Hamis, mert a beszámoló összeállítása a fordulónap és a letétbe helyezés között zajlik. c) Hamis, mert az egyszerűsített beszámoló az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozások beszámolási formája. A kettős könyvvitelhez beszámolási formaként az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót kapcsolja a számviteli törvény. d) Hamis, mert az egyszeres könyvvitel keretében csak a pénzmozgással járó változások jegyezhetők fel, ezért tekintik pénzforgalmi szemléletű könyvvitelnek. A vagyont és az eredményt érintő változások teljes körű, kettős vetületű feljegyzése a kettős könyvvitel jellemző vonása. e) Igaz, mert az üzleti év, a beszámolás időszaka lehet egy naptári évnél rövidebb, de nem lehet ennél hosszabb időtartam. f) Hamis, mert a kettős könyvvitel keretében valamennyi vagyont vagy eredményt érintő változás feljegyzésre kerül. A pénzforgalmi szemlélet az egyszeres könyvvitel jellemzője. 14

15 g) Igaz, mert a hazai gyakorlatban általában december 31. a fordulónap. Eltérő lehet például az év közben megszűnő vállalkozás beszámolójának fordulónapja. 7. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény 22. oldalán találja. 8. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény oldalán találja. 9. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény oldalán találja. 10. megoldás A vállalkozás dönt a következő pontokban felsoroltakról: b), c), e), f), i), j), k) és l). 11. megoldás A kiegészítés helyesen: I. c); II. d); III. b); IV. a). 12. megoldás A bizonylat tartalmi kellékei a következő pontokban kerültek felsorolásra: b), c), e), f) és i). 15

16 2. lecke A mérleg tartalma, szerkezete. A leltár A lecke feldolgozásához szükséges idő: 8 óra Bevezetés Mint azt az előző leckében látta, a vállalkozás a gazdálkodásához rendelkezésre álló vagyonról köteles számot adni, beszámolni. Minden beszámolási forma tartalmaz valamilyen vagyonkimutatást, mérleget, amely a vagyon fordulónapi nagyságát és összetételét, szerkezetét mutatja be. Ebben a leckében a kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozások mérlegének szerkezetét, a vagyon számvitelben alkalmazott megfigyelési, csoportosítási szempontjait ismeri meg. Ezek után térünk majd át a leltárral kapcsolatos ismeretek elsajátítására. A lecke feldolgozása után Ön képes lesz ismertetni az éves beszámoló szerkezeti felépítését és tagolását; felismerni az éves és az egyszerűsített éves beszámoló mérlege között mutatkozó szerkezeti eltéréseket; felsorolni a mérleg formai kellékeit; meghatározni a kettős könyvvitel keretében megjelenő alapvető mérlegkategóriák fogalmát (eszközök, források, befektetett eszközök, forgó eszközök, saját tőke, kötelezettségek); megkülönböztetni a mérlegkategóriákat és megítélni ezek mérlegbeli helyét; megfogalmazni a leltár lényegét és funkcióját; felsorolni a leltár és a mérleg azonos és eltérő vonásait; ismertetni a leltárkészítés módszereit. A mérleg tartalma, szerkezete A tananyagrész feldolgozásához szükséges idő: 5 óra Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet 17. oldalán található anyagot! Az olvasottak alapján végezze el a következő feladatot! 16

17 1. önellenőrző feladat Állítsa össze a mérleg fogalmát a megfelelő szövegrészek, jellemzők felhasználásával! a) összevontan, b) részletesen, c) két vetületben (eszközök források), d) értékben mutatja be. e) egy adott időszakra vonatkozóan, f) egy adott időpontban, a fordulónapon, g) A mérleg egy vagyonkimutatás, amely a vállalkozás vagyonát Ismerkedjen meg részletesebben is a mérleg lehetséges változataival! A következőkben nézze meg a Számvitel I. jegyzet oldalán található mérleg-nyomtatványokat, majd oldja meg a következő feladatot! 2. önellenőrző feladat (I.-IV.) Fejezze be helyesen a következő megállapításokat! I. A mérlegegyezés elve azt fejezi ki, hogy a) összes befektetett eszköz = összes forgóeszköz; b) összes eszköz = saját tőke; c) összes eszköz = összes forrás; d) saját tőke = összes kötelezettség. II. A mérleg hitelesítő okmányai: a) a leltár és az analitikus nyilvántartások; b) a leltár és a könyvvezetés; c) a könyvvezetés és a főkönyvi kivonat; d) a könyvvezetés és az ezt alátámasztó bizonylatok. III. A mérleg A változata a) mérlegszerű szerkezetben készül, vagyis egymással szembe állítva tartalmazza az eszközöket és a forrásokat; b) lépcsőzetes felépítésű, azaz egymás után sorolja fel az eszközöket és a forrásokat. IV. Az éves beszámoló mérlegének tagolása: a) mérlegfőcsoport mérlegcsoport mérlegtétel (ezeket rendre nagybetűkkel, római és arab számokkal jelölik); b) mérlegfőcsoport mérlegcsoport (jelölésük rendre: nagybetű, római szám). 17

18 2. önellenőrző feladat (V.-VII.) Fejezze be helyesen a következő megállapításokat! V. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének tagolása nagyvonalúbb, összevontabb, mint az éves beszámolóé, ugyanis a) mérlegcsoportokat és mérlegtételeket tartalmaz (római számmal és arab számmal jelölve); b) mérlegfőcsoportokat és mérlegtételeket tartalmaz (nagybetűkkel és arab számokkal jelölve); c) mérlegfőcsoportokat és mérlegcsoportokat tartalmaz (nagybetűkkel és római számokkal jelölve). VI. A mérleg változatáról ( A vagy B változat) a) a vállalkozás dönt, és döntését számviteli politikája tartalmazza. b) a számviteli törvény rendelkezik. VII. A mérleg tagolása (az éves vagy az egyszerűsített éves beszámolónak megfelelő részletezése) a) a vállalkozás szabad döntésétől függ; b) az alkalmazásra kerülő beszámolási formától függ; c) a számviteli törvény minden vállalkozásra kötelező szabályozása szerint alakul. Most pedig olvassa el a Számvitel I. jegyzet 23. oldalán a vagyonnal kapcsolatos bevezető gondolatokat, majd a oldalon a mérlegfőcsoportok (nagybetűkkel jelölt mérlegkategóriák) meghatározásait! Az ismeretek elsajátítását néhány feladatban ellenőrizheti. 18

19 3. önellenőrző feladat Párosítsa a következő fogalmakat és meghatározásokat! Fogalmak: a) befektetett eszköz b) forgóeszközök c) céltartalékok d) saját tőke e) kötelezettségek f) aktív időbeli elhatárolások g) passzív időbeli elhatárolások Meghatározások: I. A tárgyév eredményét növelő elszámolási különbözetek, amelyeket azzal a céllal képzünk, hogy az eredmény reális legyen, vagyis fejezze ki az évben megtörtént gazdasági folyamatok hatását. II. Különféle szerződésekből, jogszabályokból eredő pénzértékben kifejezett, elismert tartozások, amelyek a másik fél által teljesített, a vállalkozásunk által elfogadott szállításhoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. III. A vállalkozás vagyonának saját forrása. Az a tőke, amelyet a tulajdonosok, tagok bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére, vagy hagytak a vállalkozásban, illetve az eszközök felértékelésekor képeztek. IV. Azok az anyagi és nem anyagi javak, amelyek a vállalkozás tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, könnyen átalakulnak, megváltoztatják alakjukat. V. Azok az eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy éven túl szolgálják. VI. A tárgyév eredményét csökkentő év végi korrekció, amelynek az a célja, hogy az év eredménye reális legyen, vagyis az évben megtörtént folyamatok hatását fejezze ki. VII. Az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás, amely fedezetet biztosít a tárgyidőszakból eredő, de a következő évben jelentkező költségek, ráfordítások, kiadások fedezésére. Ellenőrizze, hogy megértette-e a fogalmak lényegét! Oldja meg a következő feladatot! 19

20 4. önellenőrző feladat Döntse el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) a következő állítások! Választását igyekezzen pontosan indokolni! Lehetőleg fogalmazza meg: mi lenne a helyes állítás, esetleg eldöntheti azt is, hogy mire vonatkozott a helytelen megállapítás. a) Eszközökről akkor beszélünk, ha a vagyonrészeket eredetük, származásuk szerint vizsgáljuk. b) A passzívák fogalma a vagyon megjelenési forma szerinti megfigyeléséből származik. c) A saját tőke azt a vagyonrészt jelenti, amelynek tulajdonosai vagyunk, amelyet kötelezettség nem terhel. d) A vállalkozás befektetett eszközei és forgóeszközei között az a legfontosabb különbség, hogy milyen hosszan, mennyi ideig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. e) Az immateriális javak anyagi eszközök, melyek tartósan, legalább egy évig viszonylag változatlan formában szolgálják a vállalkozás tevékenységét. f) A kötelezettségek a vagyonunk idegen forrásai, melyek számunkra fizetési igényt jelentenek. g) A befektetett pénzügyi eszközök legfontosabb vonása, hogy a tulajdonosnak (befektetőnek) tartós, rendszeres jövedelmet biztosítanak. Végül foglaljuk össze a mérleggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: oldja meg a következő feladatot! 20

21 5. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes megállapításokat a következő feladatokban! I. A mérleg kötelező kellékei közé tartoznak a következők (több helyes választás van!): a) a közölt adatok mértékegysége; b) a fordulónap megjelölése; c) a vagyonrészek évközi mozgásai, változásai; d) a vagyonrészek fordulónapi állománya; e) a mérleg pontos megnevezése; f) a mérleg megállapítására jogosultak aláírása; g) az előző évek korrekciójának feltüntetése; h) a mérleg (a beszámoló) megállapításának dátuma. II. A mérlegben a következő összefüggések érvényesülnek (több helyes választ keressen!): a) összes eszköz = összes kötelezettség; b) összes eszköz = összes forrás; c) összes eszköz = saját tőke; d) összes eszköz = befektetett eszközök + forgó eszközök + aktív időbeli elhatárolások; e) forgóeszközök = készletek + követelések + értékpapírok + pénzeszközök; f) összes kötelezettség = saját tőke; g) összes forrás = saját tőke + követelések + passzív időbeli elhatárolások; h) összes kötelezettség = hátrasorolt kötelezettségek + hosszú lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú kötelezettségek; i) összes forrás = saját tőke + céltartalékok + kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások. III. Az A típusú mérlegben az eszközök és a források felsorolása a) azonos szemléletben történik, vagyis aszerint, hogy mennyire tartósan rendelkezünk a vagyonrészekkel. b) a mérleg két oldalán eltérő szemléletű: az eszközök besorolásánál előre kerülnek a tartós javak, és ezeket követik a gyors átalakulású forgóeszközök, a forrásoknál viszont ezzel fordított sorrendet kell kialakítani. c) a mérleg két oldala eltérő személetű: a forrásoknál előre kerülnek a tartósan rendelkezésre álló saját források, és ezeket követik a hosszabb, rövidebb idő alatt megszűnő kötelezettségek, de az eszközök feltüntetésekor ilyen szempont nem érvényesül. A mérleg tartalmát és alapösszefüggéseit áttekintettük. A mérleg alátámasztásául szolgáló dokumentum a leltár. A lecke további részében a leltár tartalmát és készítésének fontosabb szabályait fogja megismerni. 21

22 A leltár A tananyagrész feldolgozásához szükséges idő: 3 óra Bevezetés Az eddig tanultak szerint a vállalkozások a beszámoló alátámasztásaként leltárt kötelesek készíteni. A leltár azt biztosítja, hogy a beszámolóban csak a ténylegesen meglévő, valóságban is megtalálható vagyonrészek szerepeljenek, vagyis a beszámoló adatai valódiak legyenek. Ismerje meg most a leltár pontos fogalmát és elkészítésének szabályait! Ellenőrizze tudását! Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet leltárról szóló anyagrészét a 22. oldalon! 6. önellenőrző feladat: Állítsa össze a leltár fogalmát a következő szövegrészletekből! A leltár a) vagyonkimutatás, amely b) részletes, jegyzékszerű kimutatás, amely c) összevontan, értékben d) a fordulónapra vonatkozóan a vállalkozás vagyonát két vetületben sorolja fel e) mennyiségben és értékben vagy csak értékben f) megjelenési forma és eredet, származás szerint Kérjük, tanulmányozza a Számvitel I. jegyzet 23. oldalán a Számviteli törvény leltárkészítésről szóló -át és a hozzá fűzött megjegyzéseket! A leltár és a leltározás lényegének összefoglalásaként, oldja meg a következő feladatot! 22

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az 5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát! A vállalkozás

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM KÖNYVVITELTAN

3. ÉVFOLYAM KÖNYVVITELTAN 3. ÉVFOLYAM KÖNYVVITELTAN 2004/2005 ŐSZI FÉLÉV 2. SZEMINÁRIUM Web www.uni-corvinus.hu/szamvitel Felhasználónév: kvtan Jelszó: Kvtan05 Az előadásvázlatok minden előadást megelőző hétfőtől kezdve elérhetőek.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek!

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! 1. Az igazgató által használt személygépkocsi Eszközök / Befektetett e. / Tárgyi eszközök 2. Termelő

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik.

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását! a) Árubeszerzés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Beszámoló, beszámolás

Beszámoló, beszámolás Beszámoló, beszámolás Cél: piaci szereplők tájékoztatása a gazdálkodásról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Eszköz: adatok, információk rendszeres nyilvánosságra hozatala Forma: beszámoló Beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben