Számvitel tantárgyi kalauz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számvitel tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Seres Sándorné Számvitel tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Számvitel Tantárgyi kalauz Ez a kalauz Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. c. főiskolai jegyzet, Szolnoki Főiskola, 2002., Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, tananyagokhoz készült. Tananyagíró: Seres Sándorné Távoktatási szerkesztő: Fazekas Judit Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A számvitel értelmezése és jogi szabályozása... 9 A mérleg tartalma, szerkezete. A leltár...16 A vagyonrészek tartalma Mérleg összeállítása Az eredménykimutatás tartalma és összeállítása Beküldendő feladatok I A gazdasági művelet tartalma, értelmezése A főkönyvi számlák rendszere a kettős könyvvitelben Könyvelési tétel szerkesztése a kettős könyvvitelben Számviteli teendők a nyitástól a zárásig Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások Beküldendő feladatok II A mérlegtételek értékelésének szabályai A mérlegtételek értékelésének gyakorlata Melléklet

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgatónk! Örömmel üdvözöljük a Számvitel c. tárgyat választók körében! A tantárgy legfontosabb feladata, hogy segítse a hallgatók közgazdasági gondolkodásának kialakítását, fejlesztését. Bízunk abban, hogy sok hasznos ismeretet szerez a vállalkozások vagyonában, az eredmény képződésekor lezajló gazdasági változásokról, a számvitelnek ezekkel összefüggő feladatairól; s ezt a tudást fel tudja majd használni a szaktantárgyak tanulásakor később, majd a gyakorlati munkája közben is. A tantárgyi kalauz készítésekor elsősorban arra törekedtünk, hogy Ön lépésről lépésre ismerhesse meg a tananyagot, és egyre nagyobb jártasságot szerezzen a feladatok megoldásában, ismereteinek gyakorlati alkalmazásában; pótolva így azt, mintha közvetlenül a szemináriumon ülve hallgatná tanára magyarázatait. Ebben a félévben támaszkodunk az eddig szerzett gazdasági, közgazdasági ismereteire. Reméljük, segíthetünk Önnek abban, hogy sikeresen készüljön fel a tanulmányait lezáró vizsgára. Hogyan használja a tantárgyi kalauzt? A tantárgyi kalauz célja, hogy megkönnyítse a Számvitel c. tantárgy elsajátítását, segítse a követelmények teljesítését, tehát támogassa Önt a vizsgára való eredményes felkészülésben. Ehhez a tananyagot kisebb egységekre, leckékre osztottuk fel. A leckék feldolgozása az elmélet megtanulásával kezdődik, majd az elmélet gyakorlati alkalmazására kerül sor, feladatmegoldásokon keresztül. Azonosítható, hogy az adott lecke megértéséhez mely részeket kell elolvasnia a jegyzetből, és mely feladatokat kell megoldania a feladatgyűjteményből. Saját feladatokat is készítettünk esetenként. Ha az eredményeket ellenőrizni szeretné, a feladat végén talál utalást arra, hogy hol találja az adott példa megoldását. A leckék anyaga egymásra épül. Az előzmények biztos tudása nélkül nem tud tovább lépni. Ha szükséges, vegye elő ismét a régebbi tananyagot és ismételjen. Kérjük, gondosan olvassa el a lecke elején található célokat, ezek ugyanis a tantárgyat lezáró kollokvium követelményeit is jelentik! 5

6 A tantárgy kreditszáma A tantárgy 5 kredites, tehát összesen 150 tanulási óra szükséges a feldolgozásához. Az egyes leckéknél külön is jelezzük, hogy mekkora időráfordítást igényelnek Öntől. A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen megfogalmazni a számvitel lényegét, a vállalkozások tevékenységében betöltött szerepét; felismerni az egyes vagyonrészek tartalmát, és a vagyonrészekből mérleget összeállítani; megítélni a vállalkozás gazdálkodása során lezajló folyamatok vagyonra és eredményre gyakorolt hatását; felsorolni a különböző eredménykategóriák tartalmát és ezek összetevőit; elemezni a gazdasági műveleteket, és az elemzések alapján könyvelési tételt szerkeszteni a kettős könyvvitel rendszerében; elsajátítani a vagyonértékelés eljárását, majd alkalmazni a megfelelő módszereket az év végi értékelés alkalmával! A tantárgy lezárása A szorgalmi időszak aláírással és kollokviummal zárul. Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele a két beküldendő feladatsor hiánytalan beadása az előre egyeztetett időpontra. A vizsgakövetelmény: kollokvium. A kollokviumon a számonkérés írásban történik, egy 90 perces dolgozat formájában. A dolgozatban elérhető maximális pontszám 90 pont. Az értékelés az elért teljesítményszázalék alapján történik: 0 50% elégtelen (1) 51 66% elégséges (2) 67 80% közepes (3) 81 89% jó (4) % jeles (5) A vizsgán saját számológép használható. A kollokviumi feladatsor felépítése: a dolgozattal elérhető pontok 50%- át elméleti kérdésekre adott válaszokkal, 50%- át feladatmegoldással érheti el. Az elméleti kérdések tartalmaznak fogalom-meghatározásokat, igaz hamis állításokat (általában indoklással) és feleletválasztással megoldható példákat. A vizsga gyakorlati jártasságot igénylő részében mérleget kell összeállítania, valamint be kell mutatnia megadott gazdasági események elemzését és könyvelését. Ez a vizsgarész az Ön előtt lévő oktatási anyag 10., 13. és 14. leckéjében megoldásra kerülő példák típusainak megfelelő lesz. 6

7 Hogyan tanuljon? Legfontosabb, hogy rendszeresen és alaposan. Ehhez sok segítséget kap a tantárgyi kalauzban. A bevezető rész végén talál egy táblázatot, ennek alapján készítsen magának egy tanulási ütemtervet! Ezt készítheti a saját füzetébe, vagy a főiskolától kapott naptárba. Fontos, hogy az Ön által választott tempó szerint, a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, és a beküldendő feladatokat időben elküldje a főiskolára. Figyeljen arra, hogy egyenletesen ütemezze az anyagot. Javasoljuk, hogy a leckék megtanulásánál kövesse a tantárgyi kalauz útmutatásait. Minden leckénél először a megjelölt kisebb egységeket tanulja meg a jegyzetből, majd oldja meg az önellenőrző feladatokat. Ezeket úgy állítottuk össze, hogy ellenőrizze az elmélet megértését, gyakorlati alkalmazását. Ezeken kívül a feladatgyűjteményből érdemes minél több példát önállóan is megoldani a különböző megoldási technikák gyakorlásához. Csak akkor lépjen tovább egy-egy leckéről az újabbhoz, ha már biztosan megy a feladatok megoldása. Abban az esetben, ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkozni, nehogy a vizsgáztató hívja fel a hiányosságaira a figyelmet! Amennyiben ezután sem sikerül megoldani egy feladatot, keresse meg tanulótársait, bizonyára tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon vagy telefonáljon a főiskola megadott címére, telefonszámára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatot mindenképpen oldja meg! Ezzel egyrészt gyakorol, másrészt még a vizsga előtt egy szakértő tutorunk értékeli munkáját. Ezzel időben segíthet helyre tenni bizonyos félreértéseket, feltárni olyan hiányosságokat, melyek a vizsga eredményességét veszélyeztetik. Ezen kívül tanácsokat is kaphat, hogy miként javíthatja teljesítményét. Kérjük, hogy a megoldásokat lehetőleg -ben esetleg kék tintával írottan postai úton - küldje el a főiskolára, a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A dolgozat megérkezése napján (legkésőbb másnap) ben visszajelzést kap arról, hogy megkaptuk az írásművet. Szöveges értékelésre egy héten belül számíthat. A tanuláshoz a következő kiadványokat használja Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. c. főiskolai jegyzet, Szolnoki Főiskola, 2002., Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, Törvény a számvitelről, évi C. törvény és módosításai A tantárgy tanulás-támogatása, azaz milyen segítséget kap tanulmányai során: A tantárgyat alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadás, vagy gyakorlat nem tartozik hozzá. A tantárgy feldolgozása során lehetősége lesz egy alkalommal személyesen konzultálni szakértő tutorával, ennek részleteiről tájékoztatjuk a tantárgy felvételekor. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a képzésszervező tutorral, akinek nevét és elérhetőségét a tantárgy felvételekor megadtuk Önnek. 7

8 Tanulási ütemtervem A tanulási ütemterv elkészítése előtt arra kérjük, hogy vegye elő a füzetét és naptárát, valamint nyomtassa ki a táblázatot! A kialakított tervet a tantárgy tanulása közben tegye jól látható helyre! Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Lecke száma Lecke címe Időigény Típus Mikor tanulom? l. A számvitel értelmezése és jogi szabályozása 10 óra Feldolgozó 2. A mérleg tartalma, szerkezete, a leltár 8 óra Feldolgozó 3. A vagyonrészek tartalma 12 óra Feldolgozó 4. Mérleg összeállítása 10 óra Feldolgozó 5. Az eredménykimutatás tartalma és összeállítása 12 óra Feldolgozó 6. Beküldendő feladatok I. 4 óra Beküldendő 7. A gazdasági művelet tartalma, értelmezése 8. A főkönyvi számlák rendszere a kettős könyvvitelben 9. Könyvelési tétel szerkesztése a kettős könyvvitelben 10. Számviteli teendők a nyitástól a zárásig 11. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások 10 óra Feldolgozó 10 óra Feldolgozó 10 óra Feldolgozó 15 óra Feldolgozó 15 óra Feldolgozó 12. Beküldendő feladatok II. 4 óra Beküldendő 13. A mérlegtételek értékelésének szabályai 14. A mérlegtételek értékelésének gyakorlata Az amortizálódó eszközök értékelése A valutás és a devizás tételek értékelése 10 óra Feldolgozó 20 óra Feldolgozó Reméljük, bevezetőnkben minden lényeges információt megtalált, és nincs akadálya annak, hogy elkezdje az első lecke feldolgozását! Jó tanulást, sikeres felkészülést kívánunk Önnek! 8

9 1. lecke A számvitel értelmezése és jogi szabályozása A lecke feldolgozásához szükséges idő: 10 óra Bevezetés Új tárgy tanulása előtt áll, ezért az első témánk keretében ennek a sajátos közgazdasági területnek, a számvitelnek a lényegét ismertetjük meg Önnel. Az első lecke lényegében a számvitel értelmezéséhez ad segítséget. Az anyag feldolgozása közben tájékozódik, hogy a vállalkozások milyen részfeladatokat végeznek számviteli munkájuk során. Megismeri a jogi szabályozás lényegét, a könyvvezetés és a beszámolás módszereit. Az adatfeldolgozási munka kiindulópontja a bizonylat, ezért már az első téma keretében kitérünk a bizonylat, a bizonylati rend lényegére. A lecke feldolgozása után Ön képes lesz megkülönböztetni és definiálni a számvitel tartalmát és részterületeit; meghatározni a pénzügyi és a vezetői számvitel lényegét; összefoglalni a számviteli törvény lényegét, szerepét; ismertetni a beszámoló és a könyvvezetés tartalmát, formáit s kapcsolatukat; megítélni a beszámolási formák alkalmazási feltételeit; felismerni a könyvviteli bizonylat tartalmát, szerepét, jelentőségét a számviteli munkában, összefoglalni a számviteli politika tartalmának és funkciójának lényegét. Olvassa el figyelmesen a Számvitel I. jegyzet 2-9. oldalán található anyagot! Fontos, hogy a fogalmakat pontosan tanulja meg! Nézzük, mire emlékszik a tanultakból? Oldja meg a következő feladatokat! 9

10 1. önellenőrző feladat Állítsa össze a számvitel fogalmát a következő szövegrészekből! a) objektív információt szolgáltat, b) a gazdálkodó szervezet vezetőinek, c) mindazok számára, akik erre igényt tartanak. d) a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről e) A számvitel olyan információs rendszer, amely f) az eredményesebb gazdálkodáshoz biztosít információkat 2. önellenőrző feladat Válogassa ki a következő megállapításokból a vezetői (I) és a pénzügyi számvitel (II) jellemzőit! a) A piac szereplőit és a hatóságokat tájékoztatja; b) Szabályait maga a vállalkozás dolgozza ki; c) A számviteli törvény szabályozza; d) A vállalkozás vezetőit és munkavállalóit informálja; e) Nincs egységes szabályozása; f) Szabályrendszere egységes. Most következzenek a Számvitel I. jegyzet oldalán lévő mintapéldák! Figyelje meg a vállalkozások működési formája, a könyvvezetés módszere és a beszámoló alkalmazható formája közötti kapcsolatot! Hasonlítsa össze a megoldásban szereplő következtetéseket a tananyagban szereplő általános szabályokkal! Amikor a mintapéldákkal végzett, próbáljon önállóan dolgozni a következő feladatok megoldásán! 3. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 4. oldalán az feladatot! 4. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 4. oldalán az feladatot! 10

11 5. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! A korábbiakban megoldott feladatok alapján ellenőrizze tudását! 6. önellenőrző feladat Döntse el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) a következő megállapítások! Választását indokolja! a) A beszámoló készítése az a tevékenység, amely során a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetüket befolyásoló gazdasági eseményekről az üzleti évben folyamatosan nyilvántartásokat vezetnek, és ezeket az év végén lezárják. b) A beszámoló összeállításának végső napja december 31. c) A kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozásoknak éves beszámolót vagy egyszerűsített beszámolót kell készíteniük. d) Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás, amelyben minden vagyont vagy eredményt érintő módosulást kettős vetületben jegyeznek fel. e) Az üzleti év az az időszak, amelyről a beszámoló készül; hossza legfeljebb 12 hónap lehet. f) A kettős könyvvitel olyan zárt rendszerű nyilvántartás, amelyben csak a pénzmozgással járó változásokat jegyzik fel. g) A fordulónap általában december 31. Eddigi ismeretei alapján oldja meg a következő feladatokat! 7. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! 8. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! 9. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 6. oldalán az feladat 2., 3., 4., 6., 7., 10., 14., 19., 21. és 22. pontjait! Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet oldalán található anyagot! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatokat! 11

12 10. önellenőrző feladat Válassza ki a következő felsorolásból azokat a területeket, amelyekről számviteli politikája keretében a vállalkozás dönt! a) A mérleg fordulónapja; b) A beszámoló fajtája; c) Az alkalmazott költségelszámolási mód, d) Az üzleti év hossza; e) A mérleg vállalkozás által készítendő változata; f) A mérlegkészítés időpontja; g) A letétbe helyezés végső dátuma; h) A választott beszámoló részei; i) Az eredménykimutatás típusa, változata; j) A vállalkozói számlarend és bizonylati rend; k) Az alkalmazandó amortizációs eljárások; l) Az értékelés minősítési szempontjai (mikor tekinti a vállalkozás jelentősnek, tartósnak, lényegesnek a változást). 11. önellenőrző feladat Egészítse ki a következő szöveg római számokkal jelölt szakaszait úgy, hogy a számviteli bizonylat fogalmát kapja! Számviteli bizonylat minden I...., melyet a vállalkozás II... állítottak ki a II.... céljából és rendelkezik a törvényben előírt IV.... kellékekkel. Választási lehetőségek: I. a) irat b) papír c) okmány d) számla II. a) vagyonáról b) eredményéről c) jövedelméről d) gazdasági eseményeiről III. a) könyvelés b) számviteli nyilvántartás c) beszámoló összeállítása d) elszámoltatás 12

13 IV. a) alaki és tartalmi b) alaki és formai c) formai és lényegi d) tartalmi és kiegészítő 12. önellenőrző feladat Válassza ki a következő felsorolásból a bizonylat tartalmi kellékeit! a) A bizonylat megnevezése (például: számla); b) A változás mennyiségi és értéki adatai (például: 100 kg, 285 Ft/kg, Ft); c) A gazdasági esemény pontos leírása (alma vásárlása); d) A bizonylat sorszáma (060711); e) A kiállítás időpontja (2005. szeptember 10.); f) A kiállító gazdálkodó megnevezése ( Zöld mező Kft.); g) Szabályos javítás; h) Az olvashatóság biztosítása a megőrzési idő alatt; i) A résztvevők aláírása. Megjegyzés: Fordítson különös gondot a fogalmak pontos tanulására! A különböző kategóriák egyértelmű használata az anyagban való haladását is segíti, de fontos az ismeretük azért is, mert a legfontosabb fogalmakat a vizsgán is számon kérjük. A felkészülést segítendő minden lecke végén fogalomtárban foglaljuk össze ezeket. Fogalomtár: számvitel könyvvezetés kettős könyvvitel egyszeres könyvvitel beszámoló fordulónap mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet számviteli politika bizonylat 13

14 Befejezés Ebben a leckében megismerte a számvitel tartalmát. A számvitel keretében tehát kettős kötelezettségnek felel meg a vállalkozás: egyrészt folyamatos, év közben adódó kötelezettsége a könyvvezetés, a nyilvántartások vezetése; másrészt évente egy alkalommal, utólag adódó feladata a beszámolás. A beszámoló mindig a nyilvántartások adataira épül. A következő év nyilvántartásai viszont a lezárt év beszámolójának adataiból indulnak ki. A két terület kapcsolata tehát folyamatos és kölcsönös. A következő leckében a beszámoló első részével, a mérleggel ismerkedünk meg, a vállalkozás vagyonának elemeit, s ezek számviteli kezelését tekintjük át. Megoldások 1. megoldás A meghatározást a következő szövegrészekből állíthatja össze: e), a), d) és c). 2. megoldás I. (vezetői számvitel) jellemzői: b), d) és e). II. (pénzügyi számvitel) jellemzői: a), c) és f). 3. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 4. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 5. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 6. megoldás a) Hamis, mert a megállapításban a könyvvezetés fogalma szerepel. A beszámoló évenként egy alkalommal készül a könyvvezetés és a leltár adatainak felhasználásával. A könyvvezetés tehát egy folyamatos évközi munka, a beszámolás viszont egyszeri és utólagos tevékenység. b) Hamis, mert a beszámoló összeállítása a fordulónap és a letétbe helyezés között zajlik. c) Hamis, mert az egyszerűsített beszámoló az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozások beszámolási formája. A kettős könyvvitelhez beszámolási formaként az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót kapcsolja a számviteli törvény. d) Hamis, mert az egyszeres könyvvitel keretében csak a pénzmozgással járó változások jegyezhetők fel, ezért tekintik pénzforgalmi szemléletű könyvvitelnek. A vagyont és az eredményt érintő változások teljes körű, kettős vetületű feljegyzése a kettős könyvvitel jellemző vonása. e) Igaz, mert az üzleti év, a beszámolás időszaka lehet egy naptári évnél rövidebb, de nem lehet ennél hosszabb időtartam. f) Hamis, mert a kettős könyvvitel keretében valamennyi vagyont vagy eredményt érintő változás feljegyzésre kerül. A pénzforgalmi szemlélet az egyszeres könyvvitel jellemzője. 14

15 g) Igaz, mert a hazai gyakorlatban általában december 31. a fordulónap. Eltérő lehet például az év közben megszűnő vállalkozás beszámolójának fordulónapja. 7. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény 22. oldalán találja. 8. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény oldalán találja. 9. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény oldalán találja. 10. megoldás A vállalkozás dönt a következő pontokban felsoroltakról: b), c), e), f), i), j), k) és l). 11. megoldás A kiegészítés helyesen: I. c); II. d); III. b); IV. a). 12. megoldás A bizonylat tartalmi kellékei a következő pontokban kerültek felsorolásra: b), c), e), f) és i). 15

16 2. lecke A mérleg tartalma, szerkezete. A leltár A lecke feldolgozásához szükséges idő: 8 óra Bevezetés Mint azt az előző leckében látta, a vállalkozás a gazdálkodásához rendelkezésre álló vagyonról köteles számot adni, beszámolni. Minden beszámolási forma tartalmaz valamilyen vagyonkimutatást, mérleget, amely a vagyon fordulónapi nagyságát és összetételét, szerkezetét mutatja be. Ebben a leckében a kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozások mérlegének szerkezetét, a vagyon számvitelben alkalmazott megfigyelési, csoportosítási szempontjait ismeri meg. Ezek után térünk majd át a leltárral kapcsolatos ismeretek elsajátítására. A lecke feldolgozása után Ön képes lesz ismertetni az éves beszámoló szerkezeti felépítését és tagolását; felismerni az éves és az egyszerűsített éves beszámoló mérlege között mutatkozó szerkezeti eltéréseket; felsorolni a mérleg formai kellékeit; meghatározni a kettős könyvvitel keretében megjelenő alapvető mérlegkategóriák fogalmát (eszközök, források, befektetett eszközök, forgó eszközök, saját tőke, kötelezettségek); megkülönböztetni a mérlegkategóriákat és megítélni ezek mérlegbeli helyét; megfogalmazni a leltár lényegét és funkcióját; felsorolni a leltár és a mérleg azonos és eltérő vonásait; ismertetni a leltárkészítés módszereit. A mérleg tartalma, szerkezete A tananyagrész feldolgozásához szükséges idő: 5 óra Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet 17. oldalán található anyagot! Az olvasottak alapján végezze el a következő feladatot! 16

17 1. önellenőrző feladat Állítsa össze a mérleg fogalmát a megfelelő szövegrészek, jellemzők felhasználásával! a) összevontan, b) részletesen, c) két vetületben (eszközök források), d) értékben mutatja be. e) egy adott időszakra vonatkozóan, f) egy adott időpontban, a fordulónapon, g) A mérleg egy vagyonkimutatás, amely a vállalkozás vagyonát Ismerkedjen meg részletesebben is a mérleg lehetséges változataival! A következőkben nézze meg a Számvitel I. jegyzet oldalán található mérleg-nyomtatványokat, majd oldja meg a következő feladatot! 2. önellenőrző feladat (I.-IV.) Fejezze be helyesen a következő megállapításokat! I. A mérlegegyezés elve azt fejezi ki, hogy a) összes befektetett eszköz = összes forgóeszköz; b) összes eszköz = saját tőke; c) összes eszköz = összes forrás; d) saját tőke = összes kötelezettség. II. A mérleg hitelesítő okmányai: a) a leltár és az analitikus nyilvántartások; b) a leltár és a könyvvezetés; c) a könyvvezetés és a főkönyvi kivonat; d) a könyvvezetés és az ezt alátámasztó bizonylatok. III. A mérleg A változata a) mérlegszerű szerkezetben készül, vagyis egymással szembe állítva tartalmazza az eszközöket és a forrásokat; b) lépcsőzetes felépítésű, azaz egymás után sorolja fel az eszközöket és a forrásokat. IV. Az éves beszámoló mérlegének tagolása: a) mérlegfőcsoport mérlegcsoport mérlegtétel (ezeket rendre nagybetűkkel, római és arab számokkal jelölik); b) mérlegfőcsoport mérlegcsoport (jelölésük rendre: nagybetű, római szám). 17

18 2. önellenőrző feladat (V.-VII.) Fejezze be helyesen a következő megállapításokat! V. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének tagolása nagyvonalúbb, összevontabb, mint az éves beszámolóé, ugyanis a) mérlegcsoportokat és mérlegtételeket tartalmaz (római számmal és arab számmal jelölve); b) mérlegfőcsoportokat és mérlegtételeket tartalmaz (nagybetűkkel és arab számokkal jelölve); c) mérlegfőcsoportokat és mérlegcsoportokat tartalmaz (nagybetűkkel és római számokkal jelölve). VI. A mérleg változatáról ( A vagy B változat) a) a vállalkozás dönt, és döntését számviteli politikája tartalmazza. b) a számviteli törvény rendelkezik. VII. A mérleg tagolása (az éves vagy az egyszerűsített éves beszámolónak megfelelő részletezése) a) a vállalkozás szabad döntésétől függ; b) az alkalmazásra kerülő beszámolási formától függ; c) a számviteli törvény minden vállalkozásra kötelező szabályozása szerint alakul. Most pedig olvassa el a Számvitel I. jegyzet 23. oldalán a vagyonnal kapcsolatos bevezető gondolatokat, majd a oldalon a mérlegfőcsoportok (nagybetűkkel jelölt mérlegkategóriák) meghatározásait! Az ismeretek elsajátítását néhány feladatban ellenőrizheti. 18

19 3. önellenőrző feladat Párosítsa a következő fogalmakat és meghatározásokat! Fogalmak: a) befektetett eszköz b) forgóeszközök c) céltartalékok d) saját tőke e) kötelezettségek f) aktív időbeli elhatárolások g) passzív időbeli elhatárolások Meghatározások: I. A tárgyév eredményét növelő elszámolási különbözetek, amelyeket azzal a céllal képzünk, hogy az eredmény reális legyen, vagyis fejezze ki az évben megtörtént gazdasági folyamatok hatását. II. Különféle szerződésekből, jogszabályokból eredő pénzértékben kifejezett, elismert tartozások, amelyek a másik fél által teljesített, a vállalkozásunk által elfogadott szállításhoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. III. A vállalkozás vagyonának saját forrása. Az a tőke, amelyet a tulajdonosok, tagok bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére, vagy hagytak a vállalkozásban, illetve az eszközök felértékelésekor képeztek. IV. Azok az anyagi és nem anyagi javak, amelyek a vállalkozás tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, könnyen átalakulnak, megváltoztatják alakjukat. V. Azok az eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy éven túl szolgálják. VI. A tárgyév eredményét csökkentő év végi korrekció, amelynek az a célja, hogy az év eredménye reális legyen, vagyis az évben megtörtént folyamatok hatását fejezze ki. VII. Az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás, amely fedezetet biztosít a tárgyidőszakból eredő, de a következő évben jelentkező költségek, ráfordítások, kiadások fedezésére. Ellenőrizze, hogy megértette-e a fogalmak lényegét! Oldja meg a következő feladatot! 19

20 4. önellenőrző feladat Döntse el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) a következő állítások! Választását igyekezzen pontosan indokolni! Lehetőleg fogalmazza meg: mi lenne a helyes állítás, esetleg eldöntheti azt is, hogy mire vonatkozott a helytelen megállapítás. a) Eszközökről akkor beszélünk, ha a vagyonrészeket eredetük, származásuk szerint vizsgáljuk. b) A passzívák fogalma a vagyon megjelenési forma szerinti megfigyeléséből származik. c) A saját tőke azt a vagyonrészt jelenti, amelynek tulajdonosai vagyunk, amelyet kötelezettség nem terhel. d) A vállalkozás befektetett eszközei és forgóeszközei között az a legfontosabb különbség, hogy milyen hosszan, mennyi ideig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. e) Az immateriális javak anyagi eszközök, melyek tartósan, legalább egy évig viszonylag változatlan formában szolgálják a vállalkozás tevékenységét. f) A kötelezettségek a vagyonunk idegen forrásai, melyek számunkra fizetési igényt jelentenek. g) A befektetett pénzügyi eszközök legfontosabb vonása, hogy a tulajdonosnak (befektetőnek) tartós, rendszeres jövedelmet biztosítanak. Végül foglaljuk össze a mérleggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: oldja meg a következő feladatot! 20

21 5. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes megállapításokat a következő feladatokban! I. A mérleg kötelező kellékei közé tartoznak a következők (több helyes választás van!): a) a közölt adatok mértékegysége; b) a fordulónap megjelölése; c) a vagyonrészek évközi mozgásai, változásai; d) a vagyonrészek fordulónapi állománya; e) a mérleg pontos megnevezése; f) a mérleg megállapítására jogosultak aláírása; g) az előző évek korrekciójának feltüntetése; h) a mérleg (a beszámoló) megállapításának dátuma. II. A mérlegben a következő összefüggések érvényesülnek (több helyes választ keressen!): a) összes eszköz = összes kötelezettség; b) összes eszköz = összes forrás; c) összes eszköz = saját tőke; d) összes eszköz = befektetett eszközök + forgó eszközök + aktív időbeli elhatárolások; e) forgóeszközök = készletek + követelések + értékpapírok + pénzeszközök; f) összes kötelezettség = saját tőke; g) összes forrás = saját tőke + követelések + passzív időbeli elhatárolások; h) összes kötelezettség = hátrasorolt kötelezettségek + hosszú lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú kötelezettségek; i) összes forrás = saját tőke + céltartalékok + kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások. III. Az A típusú mérlegben az eszközök és a források felsorolása a) azonos szemléletben történik, vagyis aszerint, hogy mennyire tartósan rendelkezünk a vagyonrészekkel. b) a mérleg két oldalán eltérő szemléletű: az eszközök besorolásánál előre kerülnek a tartós javak, és ezeket követik a gyors átalakulású forgóeszközök, a forrásoknál viszont ezzel fordított sorrendet kell kialakítani. c) a mérleg két oldala eltérő személetű: a forrásoknál előre kerülnek a tartósan rendelkezésre álló saját források, és ezeket követik a hosszabb, rövidebb idő alatt megszűnő kötelezettségek, de az eszközök feltüntetésekor ilyen szempont nem érvényesül. A mérleg tartalmát és alapösszefüggéseit áttekintettük. A mérleg alátámasztásául szolgáló dokumentum a leltár. A lecke további részében a leltár tartalmát és készítésének fontosabb szabályait fogja megismerni. 21

22 A leltár A tananyagrész feldolgozásához szükséges idő: 3 óra Bevezetés Az eddig tanultak szerint a vállalkozások a beszámoló alátámasztásaként leltárt kötelesek készíteni. A leltár azt biztosítja, hogy a beszámolóban csak a ténylegesen meglévő, valóságban is megtalálható vagyonrészek szerepeljenek, vagyis a beszámoló adatai valódiak legyenek. Ismerje meg most a leltár pontos fogalmát és elkészítésének szabályait! Ellenőrizze tudását! Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet leltárról szóló anyagrészét a 22. oldalon! 6. önellenőrző feladat: Állítsa össze a leltár fogalmát a következő szövegrészletekből! A leltár a) vagyonkimutatás, amely b) részletes, jegyzékszerű kimutatás, amely c) összevontan, értékben d) a fordulónapra vonatkozóan a vállalkozás vagyonát két vetületben sorolja fel e) mennyiségben és értékben vagy csak értékben f) megjelenési forma és eredet, származás szerint Kérjük, tanulmányozza a Számvitel I. jegyzet 23. oldalán a Számviteli törvény leltárkészítésről szóló -át és a hozzá fűzött megjegyzéseket! A leltár és a leltározás lényegének összefoglalásaként, oldja meg a következő feladatot! 22

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK III. ELŐADÁS A GAZDÁLKODÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETE A számvitel mint köznapi fogalom Tevékenység? Okmány, információ? Módszertan? Tantárgy! Süveges Gábor

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az 5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát! A vállalkozás

Részletesebben

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges A/1 Edutus Főiskola Név:. A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont Dátum..... 30ponttól elégséges A dolgozathoz csak számológép használható! feladat ( 15 p) Az ÉRTÉKESITŐ Kft. főkönyvi kivonatából az eredményszámlák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM KÖNYVVITELTAN

3. ÉVFOLYAM KÖNYVVITELTAN 3. ÉVFOLYAM KÖNYVVITELTAN 2004/2005 ŐSZI FÉLÉV 2. SZEMINÁRIUM Web www.uni-corvinus.hu/szamvitel Felhasználónév: kvtan Jelszó: Kvtan05 Az előadásvázlatok minden előadást megelőző hétfőtől kezdve elérhetőek.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS Könyvvezetés és beszámolókészítés követelménymodul Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila ISBN 978-963-638-517-0 Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel TÉMAKÖR: MONETÁRIS POLITIKA Mutassa be a monetáris politika céljait, lehetséges eszközeit és elemezze az intézkedések

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Reizingerné Ducsai Anita dr. Vörös Miklós. Könyvviteli alapismeretek

Reizingerné Ducsai Anita dr. Vörös Miklós. Könyvviteli alapismeretek S z á m v i t e l I. Reizingerné Ducsai Anita dr. Vörös Miklós Könyvviteli alapismeretek S z á m v i t e l I. K Reizingerné Ducsai Anita dr. Vörös Miklós önyvviteli alapismeretek Szerzõk: Reizingerné Ducsai

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben