Számvitel tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számvitel tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Seres Sándorné Számvitel tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Számvitel Tantárgyi kalauz Ez a kalauz Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. c. főiskolai jegyzet, Szolnoki Főiskola, 2002., Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, tananyagokhoz készült. Tananyagíró: Seres Sándorné Távoktatási szerkesztő: Fazekas Judit Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A számvitel értelmezése és jogi szabályozása... 9 A mérleg tartalma, szerkezete. A leltár...16 A vagyonrészek tartalma Mérleg összeállítása Az eredménykimutatás tartalma és összeállítása Beküldendő feladatok I A gazdasági művelet tartalma, értelmezése A főkönyvi számlák rendszere a kettős könyvvitelben Könyvelési tétel szerkesztése a kettős könyvvitelben Számviteli teendők a nyitástól a zárásig Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások Beküldendő feladatok II A mérlegtételek értékelésének szabályai A mérlegtételek értékelésének gyakorlata Melléklet

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgatónk! Örömmel üdvözöljük a Számvitel c. tárgyat választók körében! A tantárgy legfontosabb feladata, hogy segítse a hallgatók közgazdasági gondolkodásának kialakítását, fejlesztését. Bízunk abban, hogy sok hasznos ismeretet szerez a vállalkozások vagyonában, az eredmény képződésekor lezajló gazdasági változásokról, a számvitelnek ezekkel összefüggő feladatairól; s ezt a tudást fel tudja majd használni a szaktantárgyak tanulásakor később, majd a gyakorlati munkája közben is. A tantárgyi kalauz készítésekor elsősorban arra törekedtünk, hogy Ön lépésről lépésre ismerhesse meg a tananyagot, és egyre nagyobb jártasságot szerezzen a feladatok megoldásában, ismereteinek gyakorlati alkalmazásában; pótolva így azt, mintha közvetlenül a szemináriumon ülve hallgatná tanára magyarázatait. Ebben a félévben támaszkodunk az eddig szerzett gazdasági, közgazdasági ismereteire. Reméljük, segíthetünk Önnek abban, hogy sikeresen készüljön fel a tanulmányait lezáró vizsgára. Hogyan használja a tantárgyi kalauzt? A tantárgyi kalauz célja, hogy megkönnyítse a Számvitel c. tantárgy elsajátítását, segítse a követelmények teljesítését, tehát támogassa Önt a vizsgára való eredményes felkészülésben. Ehhez a tananyagot kisebb egységekre, leckékre osztottuk fel. A leckék feldolgozása az elmélet megtanulásával kezdődik, majd az elmélet gyakorlati alkalmazására kerül sor, feladatmegoldásokon keresztül. Azonosítható, hogy az adott lecke megértéséhez mely részeket kell elolvasnia a jegyzetből, és mely feladatokat kell megoldania a feladatgyűjteményből. Saját feladatokat is készítettünk esetenként. Ha az eredményeket ellenőrizni szeretné, a feladat végén talál utalást arra, hogy hol találja az adott példa megoldását. A leckék anyaga egymásra épül. Az előzmények biztos tudása nélkül nem tud tovább lépni. Ha szükséges, vegye elő ismét a régebbi tananyagot és ismételjen. Kérjük, gondosan olvassa el a lecke elején található célokat, ezek ugyanis a tantárgyat lezáró kollokvium követelményeit is jelentik! 5

6 A tantárgy kreditszáma A tantárgy 5 kredites, tehát összesen 150 tanulási óra szükséges a feldolgozásához. Az egyes leckéknél külön is jelezzük, hogy mekkora időráfordítást igényelnek Öntől. A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen megfogalmazni a számvitel lényegét, a vállalkozások tevékenységében betöltött szerepét; felismerni az egyes vagyonrészek tartalmát, és a vagyonrészekből mérleget összeállítani; megítélni a vállalkozás gazdálkodása során lezajló folyamatok vagyonra és eredményre gyakorolt hatását; felsorolni a különböző eredménykategóriák tartalmát és ezek összetevőit; elemezni a gazdasági műveleteket, és az elemzések alapján könyvelési tételt szerkeszteni a kettős könyvvitel rendszerében; elsajátítani a vagyonértékelés eljárását, majd alkalmazni a megfelelő módszereket az év végi értékelés alkalmával! A tantárgy lezárása A szorgalmi időszak aláírással és kollokviummal zárul. Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele a két beküldendő feladatsor hiánytalan beadása az előre egyeztetett időpontra. A vizsgakövetelmény: kollokvium. A kollokviumon a számonkérés írásban történik, egy 90 perces dolgozat formájában. A dolgozatban elérhető maximális pontszám 90 pont. Az értékelés az elért teljesítményszázalék alapján történik: 0 50% elégtelen (1) 51 66% elégséges (2) 67 80% közepes (3) 81 89% jó (4) % jeles (5) A vizsgán saját számológép használható. A kollokviumi feladatsor felépítése: a dolgozattal elérhető pontok 50%- át elméleti kérdésekre adott válaszokkal, 50%- át feladatmegoldással érheti el. Az elméleti kérdések tartalmaznak fogalom-meghatározásokat, igaz hamis állításokat (általában indoklással) és feleletválasztással megoldható példákat. A vizsga gyakorlati jártasságot igénylő részében mérleget kell összeállítania, valamint be kell mutatnia megadott gazdasági események elemzését és könyvelését. Ez a vizsgarész az Ön előtt lévő oktatási anyag 10., 13. és 14. leckéjében megoldásra kerülő példák típusainak megfelelő lesz. 6

7 Hogyan tanuljon? Legfontosabb, hogy rendszeresen és alaposan. Ehhez sok segítséget kap a tantárgyi kalauzban. A bevezető rész végén talál egy táblázatot, ennek alapján készítsen magának egy tanulási ütemtervet! Ezt készítheti a saját füzetébe, vagy a főiskolától kapott naptárba. Fontos, hogy az Ön által választott tempó szerint, a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, és a beküldendő feladatokat időben elküldje a főiskolára. Figyeljen arra, hogy egyenletesen ütemezze az anyagot. Javasoljuk, hogy a leckék megtanulásánál kövesse a tantárgyi kalauz útmutatásait. Minden leckénél először a megjelölt kisebb egységeket tanulja meg a jegyzetből, majd oldja meg az önellenőrző feladatokat. Ezeket úgy állítottuk össze, hogy ellenőrizze az elmélet megértését, gyakorlati alkalmazását. Ezeken kívül a feladatgyűjteményből érdemes minél több példát önállóan is megoldani a különböző megoldási technikák gyakorlásához. Csak akkor lépjen tovább egy-egy leckéről az újabbhoz, ha már biztosan megy a feladatok megoldása. Abban az esetben, ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkozni, nehogy a vizsgáztató hívja fel a hiányosságaira a figyelmet! Amennyiben ezután sem sikerül megoldani egy feladatot, keresse meg tanulótársait, bizonyára tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon vagy telefonáljon a főiskola megadott címére, telefonszámára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatot mindenképpen oldja meg! Ezzel egyrészt gyakorol, másrészt még a vizsga előtt egy szakértő tutorunk értékeli munkáját. Ezzel időben segíthet helyre tenni bizonyos félreértéseket, feltárni olyan hiányosságokat, melyek a vizsga eredményességét veszélyeztetik. Ezen kívül tanácsokat is kaphat, hogy miként javíthatja teljesítményét. Kérjük, hogy a megoldásokat lehetőleg -ben esetleg kék tintával írottan postai úton - küldje el a főiskolára, a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A dolgozat megérkezése napján (legkésőbb másnap) ben visszajelzést kap arról, hogy megkaptuk az írásművet. Szöveges értékelésre egy héten belül számíthat. A tanuláshoz a következő kiadványokat használja Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. c. főiskolai jegyzet, Szolnoki Főiskola, 2002., Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. feladatgyűjtemény, Szolnoki Főiskola, Törvény a számvitelről, évi C. törvény és módosításai A tantárgy tanulás-támogatása, azaz milyen segítséget kap tanulmányai során: A tantárgyat alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadás, vagy gyakorlat nem tartozik hozzá. A tantárgy feldolgozása során lehetősége lesz egy alkalommal személyesen konzultálni szakértő tutorával, ennek részleteiről tájékoztatjuk a tantárgy felvételekor. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a képzésszervező tutorral, akinek nevét és elérhetőségét a tantárgy felvételekor megadtuk Önnek. 7

8 Tanulási ütemtervem A tanulási ütemterv elkészítése előtt arra kérjük, hogy vegye elő a füzetét és naptárát, valamint nyomtassa ki a táblázatot! A kialakított tervet a tantárgy tanulása közben tegye jól látható helyre! Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Lecke száma Lecke címe Időigény Típus Mikor tanulom? l. A számvitel értelmezése és jogi szabályozása 10 óra Feldolgozó 2. A mérleg tartalma, szerkezete, a leltár 8 óra Feldolgozó 3. A vagyonrészek tartalma 12 óra Feldolgozó 4. Mérleg összeállítása 10 óra Feldolgozó 5. Az eredménykimutatás tartalma és összeállítása 12 óra Feldolgozó 6. Beküldendő feladatok I. 4 óra Beküldendő 7. A gazdasági művelet tartalma, értelmezése 8. A főkönyvi számlák rendszere a kettős könyvvitelben 9. Könyvelési tétel szerkesztése a kettős könyvvitelben 10. Számviteli teendők a nyitástól a zárásig 11. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások 10 óra Feldolgozó 10 óra Feldolgozó 10 óra Feldolgozó 15 óra Feldolgozó 15 óra Feldolgozó 12. Beküldendő feladatok II. 4 óra Beküldendő 13. A mérlegtételek értékelésének szabályai 14. A mérlegtételek értékelésének gyakorlata Az amortizálódó eszközök értékelése A valutás és a devizás tételek értékelése 10 óra Feldolgozó 20 óra Feldolgozó Reméljük, bevezetőnkben minden lényeges információt megtalált, és nincs akadálya annak, hogy elkezdje az első lecke feldolgozását! Jó tanulást, sikeres felkészülést kívánunk Önnek! 8

9 1. lecke A számvitel értelmezése és jogi szabályozása A lecke feldolgozásához szükséges idő: 10 óra Bevezetés Új tárgy tanulása előtt áll, ezért az első témánk keretében ennek a sajátos közgazdasági területnek, a számvitelnek a lényegét ismertetjük meg Önnel. Az első lecke lényegében a számvitel értelmezéséhez ad segítséget. Az anyag feldolgozása közben tájékozódik, hogy a vállalkozások milyen részfeladatokat végeznek számviteli munkájuk során. Megismeri a jogi szabályozás lényegét, a könyvvezetés és a beszámolás módszereit. Az adatfeldolgozási munka kiindulópontja a bizonylat, ezért már az első téma keretében kitérünk a bizonylat, a bizonylati rend lényegére. A lecke feldolgozása után Ön képes lesz megkülönböztetni és definiálni a számvitel tartalmát és részterületeit; meghatározni a pénzügyi és a vezetői számvitel lényegét; összefoglalni a számviteli törvény lényegét, szerepét; ismertetni a beszámoló és a könyvvezetés tartalmát, formáit s kapcsolatukat; megítélni a beszámolási formák alkalmazási feltételeit; felismerni a könyvviteli bizonylat tartalmát, szerepét, jelentőségét a számviteli munkában, összefoglalni a számviteli politika tartalmának és funkciójának lényegét. Olvassa el figyelmesen a Számvitel I. jegyzet 2-9. oldalán található anyagot! Fontos, hogy a fogalmakat pontosan tanulja meg! Nézzük, mire emlékszik a tanultakból? Oldja meg a következő feladatokat! 9

10 1. önellenőrző feladat Állítsa össze a számvitel fogalmát a következő szövegrészekből! a) objektív információt szolgáltat, b) a gazdálkodó szervezet vezetőinek, c) mindazok számára, akik erre igényt tartanak. d) a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről e) A számvitel olyan információs rendszer, amely f) az eredményesebb gazdálkodáshoz biztosít információkat 2. önellenőrző feladat Válogassa ki a következő megállapításokból a vezetői (I) és a pénzügyi számvitel (II) jellemzőit! a) A piac szereplőit és a hatóságokat tájékoztatja; b) Szabályait maga a vállalkozás dolgozza ki; c) A számviteli törvény szabályozza; d) A vállalkozás vezetőit és munkavállalóit informálja; e) Nincs egységes szabályozása; f) Szabályrendszere egységes. Most következzenek a Számvitel I. jegyzet oldalán lévő mintapéldák! Figyelje meg a vállalkozások működési formája, a könyvvezetés módszere és a beszámoló alkalmazható formája közötti kapcsolatot! Hasonlítsa össze a megoldásban szereplő következtetéseket a tananyagban szereplő általános szabályokkal! Amikor a mintapéldákkal végzett, próbáljon önállóan dolgozni a következő feladatok megoldásán! 3. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 4. oldalán az feladatot! 4. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 4. oldalán az feladatot! 10

11 5. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! A korábbiakban megoldott feladatok alapján ellenőrizze tudását! 6. önellenőrző feladat Döntse el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) a következő megállapítások! Választását indokolja! a) A beszámoló készítése az a tevékenység, amely során a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetüket befolyásoló gazdasági eseményekről az üzleti évben folyamatosan nyilvántartásokat vezetnek, és ezeket az év végén lezárják. b) A beszámoló összeállításának végső napja december 31. c) A kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozásoknak éves beszámolót vagy egyszerűsített beszámolót kell készíteniük. d) Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás, amelyben minden vagyont vagy eredményt érintő módosulást kettős vetületben jegyeznek fel. e) Az üzleti év az az időszak, amelyről a beszámoló készül; hossza legfeljebb 12 hónap lehet. f) A kettős könyvvitel olyan zárt rendszerű nyilvántartás, amelyben csak a pénzmozgással járó változásokat jegyzik fel. g) A fordulónap általában december 31. Eddigi ismeretei alapján oldja meg a következő feladatokat! 7. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! 8. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 5. oldalán az feladatot! 9. önellenőrző feladat Oldja meg a Számvitel I. feladatgyűjtemény 6. oldalán az feladat 2., 3., 4., 6., 7., 10., 14., 19., 21. és 22. pontjait! Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet oldalán található anyagot! Az olvasottak alapján oldja meg a következő feladatokat! 11

12 10. önellenőrző feladat Válassza ki a következő felsorolásból azokat a területeket, amelyekről számviteli politikája keretében a vállalkozás dönt! a) A mérleg fordulónapja; b) A beszámoló fajtája; c) Az alkalmazott költségelszámolási mód, d) Az üzleti év hossza; e) A mérleg vállalkozás által készítendő változata; f) A mérlegkészítés időpontja; g) A letétbe helyezés végső dátuma; h) A választott beszámoló részei; i) Az eredménykimutatás típusa, változata; j) A vállalkozói számlarend és bizonylati rend; k) Az alkalmazandó amortizációs eljárások; l) Az értékelés minősítési szempontjai (mikor tekinti a vállalkozás jelentősnek, tartósnak, lényegesnek a változást). 11. önellenőrző feladat Egészítse ki a következő szöveg római számokkal jelölt szakaszait úgy, hogy a számviteli bizonylat fogalmát kapja! Számviteli bizonylat minden I...., melyet a vállalkozás II... állítottak ki a II.... céljából és rendelkezik a törvényben előírt IV.... kellékekkel. Választási lehetőségek: I. a) irat b) papír c) okmány d) számla II. a) vagyonáról b) eredményéről c) jövedelméről d) gazdasági eseményeiről III. a) könyvelés b) számviteli nyilvántartás c) beszámoló összeállítása d) elszámoltatás 12

13 IV. a) alaki és tartalmi b) alaki és formai c) formai és lényegi d) tartalmi és kiegészítő 12. önellenőrző feladat Válassza ki a következő felsorolásból a bizonylat tartalmi kellékeit! a) A bizonylat megnevezése (például: számla); b) A változás mennyiségi és értéki adatai (például: 100 kg, 285 Ft/kg, Ft); c) A gazdasági esemény pontos leírása (alma vásárlása); d) A bizonylat sorszáma (060711); e) A kiállítás időpontja (2005. szeptember 10.); f) A kiállító gazdálkodó megnevezése ( Zöld mező Kft.); g) Szabályos javítás; h) Az olvashatóság biztosítása a megőrzési idő alatt; i) A résztvevők aláírása. Megjegyzés: Fordítson különös gondot a fogalmak pontos tanulására! A különböző kategóriák egyértelmű használata az anyagban való haladását is segíti, de fontos az ismeretük azért is, mert a legfontosabb fogalmakat a vizsgán is számon kérjük. A felkészülést segítendő minden lecke végén fogalomtárban foglaljuk össze ezeket. Fogalomtár: számvitel könyvvezetés kettős könyvvitel egyszeres könyvvitel beszámoló fordulónap mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet számviteli politika bizonylat 13

14 Befejezés Ebben a leckében megismerte a számvitel tartalmát. A számvitel keretében tehát kettős kötelezettségnek felel meg a vállalkozás: egyrészt folyamatos, év közben adódó kötelezettsége a könyvvezetés, a nyilvántartások vezetése; másrészt évente egy alkalommal, utólag adódó feladata a beszámolás. A beszámoló mindig a nyilvántartások adataira épül. A következő év nyilvántartásai viszont a lezárt év beszámolójának adataiból indulnak ki. A két terület kapcsolata tehát folyamatos és kölcsönös. A következő leckében a beszámoló első részével, a mérleggel ismerkedünk meg, a vállalkozás vagyonának elemeit, s ezek számviteli kezelését tekintjük át. Megoldások 1. megoldás A meghatározást a következő szövegrészekből állíthatja össze: e), a), d) és c). 2. megoldás I. (vezetői számvitel) jellemzői: b), d) és e). II. (pénzügyi számvitel) jellemzői: a), c) és f). 3. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 4. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 5. megoldás A megoldás a feladatgyűjtemény 21. oldalán található. 6. megoldás a) Hamis, mert a megállapításban a könyvvezetés fogalma szerepel. A beszámoló évenként egy alkalommal készül a könyvvezetés és a leltár adatainak felhasználásával. A könyvvezetés tehát egy folyamatos évközi munka, a beszámolás viszont egyszeri és utólagos tevékenység. b) Hamis, mert a beszámoló összeállítása a fordulónap és a letétbe helyezés között zajlik. c) Hamis, mert az egyszerűsített beszámoló az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozások beszámolási formája. A kettős könyvvitelhez beszámolási formaként az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót kapcsolja a számviteli törvény. d) Hamis, mert az egyszeres könyvvitel keretében csak a pénzmozgással járó változások jegyezhetők fel, ezért tekintik pénzforgalmi szemléletű könyvvitelnek. A vagyont és az eredményt érintő változások teljes körű, kettős vetületű feljegyzése a kettős könyvvitel jellemző vonása. e) Igaz, mert az üzleti év, a beszámolás időszaka lehet egy naptári évnél rövidebb, de nem lehet ennél hosszabb időtartam. f) Hamis, mert a kettős könyvvitel keretében valamennyi vagyont vagy eredményt érintő változás feljegyzésre kerül. A pénzforgalmi szemlélet az egyszeres könyvvitel jellemzője. 14

15 g) Igaz, mert a hazai gyakorlatban általában december 31. a fordulónap. Eltérő lehet például az év közben megszűnő vállalkozás beszámolójának fordulónapja. 7. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény 22. oldalán találja. 8. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény oldalán találja. 9. megoldás A megoldást a feladatgyűjtemény oldalán találja. 10. megoldás A vállalkozás dönt a következő pontokban felsoroltakról: b), c), e), f), i), j), k) és l). 11. megoldás A kiegészítés helyesen: I. c); II. d); III. b); IV. a). 12. megoldás A bizonylat tartalmi kellékei a következő pontokban kerültek felsorolásra: b), c), e), f) és i). 15

16 2. lecke A mérleg tartalma, szerkezete. A leltár A lecke feldolgozásához szükséges idő: 8 óra Bevezetés Mint azt az előző leckében látta, a vállalkozás a gazdálkodásához rendelkezésre álló vagyonról köteles számot adni, beszámolni. Minden beszámolási forma tartalmaz valamilyen vagyonkimutatást, mérleget, amely a vagyon fordulónapi nagyságát és összetételét, szerkezetét mutatja be. Ebben a leckében a kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozások mérlegének szerkezetét, a vagyon számvitelben alkalmazott megfigyelési, csoportosítási szempontjait ismeri meg. Ezek után térünk majd át a leltárral kapcsolatos ismeretek elsajátítására. A lecke feldolgozása után Ön képes lesz ismertetni az éves beszámoló szerkezeti felépítését és tagolását; felismerni az éves és az egyszerűsített éves beszámoló mérlege között mutatkozó szerkezeti eltéréseket; felsorolni a mérleg formai kellékeit; meghatározni a kettős könyvvitel keretében megjelenő alapvető mérlegkategóriák fogalmát (eszközök, források, befektetett eszközök, forgó eszközök, saját tőke, kötelezettségek); megkülönböztetni a mérlegkategóriákat és megítélni ezek mérlegbeli helyét; megfogalmazni a leltár lényegét és funkcióját; felsorolni a leltár és a mérleg azonos és eltérő vonásait; ismertetni a leltárkészítés módszereit. A mérleg tartalma, szerkezete A tananyagrész feldolgozásához szükséges idő: 5 óra Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet 17. oldalán található anyagot! Az olvasottak alapján végezze el a következő feladatot! 16

17 1. önellenőrző feladat Állítsa össze a mérleg fogalmát a megfelelő szövegrészek, jellemzők felhasználásával! a) összevontan, b) részletesen, c) két vetületben (eszközök források), d) értékben mutatja be. e) egy adott időszakra vonatkozóan, f) egy adott időpontban, a fordulónapon, g) A mérleg egy vagyonkimutatás, amely a vállalkozás vagyonát Ismerkedjen meg részletesebben is a mérleg lehetséges változataival! A következőkben nézze meg a Számvitel I. jegyzet oldalán található mérleg-nyomtatványokat, majd oldja meg a következő feladatot! 2. önellenőrző feladat (I.-IV.) Fejezze be helyesen a következő megállapításokat! I. A mérlegegyezés elve azt fejezi ki, hogy a) összes befektetett eszköz = összes forgóeszköz; b) összes eszköz = saját tőke; c) összes eszköz = összes forrás; d) saját tőke = összes kötelezettség. II. A mérleg hitelesítő okmányai: a) a leltár és az analitikus nyilvántartások; b) a leltár és a könyvvezetés; c) a könyvvezetés és a főkönyvi kivonat; d) a könyvvezetés és az ezt alátámasztó bizonylatok. III. A mérleg A változata a) mérlegszerű szerkezetben készül, vagyis egymással szembe állítva tartalmazza az eszközöket és a forrásokat; b) lépcsőzetes felépítésű, azaz egymás után sorolja fel az eszközöket és a forrásokat. IV. Az éves beszámoló mérlegének tagolása: a) mérlegfőcsoport mérlegcsoport mérlegtétel (ezeket rendre nagybetűkkel, római és arab számokkal jelölik); b) mérlegfőcsoport mérlegcsoport (jelölésük rendre: nagybetű, római szám). 17

18 2. önellenőrző feladat (V.-VII.) Fejezze be helyesen a következő megállapításokat! V. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének tagolása nagyvonalúbb, összevontabb, mint az éves beszámolóé, ugyanis a) mérlegcsoportokat és mérlegtételeket tartalmaz (római számmal és arab számmal jelölve); b) mérlegfőcsoportokat és mérlegtételeket tartalmaz (nagybetűkkel és arab számokkal jelölve); c) mérlegfőcsoportokat és mérlegcsoportokat tartalmaz (nagybetűkkel és római számokkal jelölve). VI. A mérleg változatáról ( A vagy B változat) a) a vállalkozás dönt, és döntését számviteli politikája tartalmazza. b) a számviteli törvény rendelkezik. VII. A mérleg tagolása (az éves vagy az egyszerűsített éves beszámolónak megfelelő részletezése) a) a vállalkozás szabad döntésétől függ; b) az alkalmazásra kerülő beszámolási formától függ; c) a számviteli törvény minden vállalkozásra kötelező szabályozása szerint alakul. Most pedig olvassa el a Számvitel I. jegyzet 23. oldalán a vagyonnal kapcsolatos bevezető gondolatokat, majd a oldalon a mérlegfőcsoportok (nagybetűkkel jelölt mérlegkategóriák) meghatározásait! Az ismeretek elsajátítását néhány feladatban ellenőrizheti. 18

19 3. önellenőrző feladat Párosítsa a következő fogalmakat és meghatározásokat! Fogalmak: a) befektetett eszköz b) forgóeszközök c) céltartalékok d) saját tőke e) kötelezettségek f) aktív időbeli elhatárolások g) passzív időbeli elhatárolások Meghatározások: I. A tárgyév eredményét növelő elszámolási különbözetek, amelyeket azzal a céllal képzünk, hogy az eredmény reális legyen, vagyis fejezze ki az évben megtörtént gazdasági folyamatok hatását. II. Különféle szerződésekből, jogszabályokból eredő pénzértékben kifejezett, elismert tartozások, amelyek a másik fél által teljesített, a vállalkozásunk által elfogadott szállításhoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. III. A vállalkozás vagyonának saját forrása. Az a tőke, amelyet a tulajdonosok, tagok bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére, vagy hagytak a vállalkozásban, illetve az eszközök felértékelésekor képeztek. IV. Azok az anyagi és nem anyagi javak, amelyek a vállalkozás tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, könnyen átalakulnak, megváltoztatják alakjukat. V. Azok az eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy éven túl szolgálják. VI. A tárgyév eredményét csökkentő év végi korrekció, amelynek az a célja, hogy az év eredménye reális legyen, vagyis az évben megtörtént folyamatok hatását fejezze ki. VII. Az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás, amely fedezetet biztosít a tárgyidőszakból eredő, de a következő évben jelentkező költségek, ráfordítások, kiadások fedezésére. Ellenőrizze, hogy megértette-e a fogalmak lényegét! Oldja meg a következő feladatot! 19

20 4. önellenőrző feladat Döntse el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) a következő állítások! Választását igyekezzen pontosan indokolni! Lehetőleg fogalmazza meg: mi lenne a helyes állítás, esetleg eldöntheti azt is, hogy mire vonatkozott a helytelen megállapítás. a) Eszközökről akkor beszélünk, ha a vagyonrészeket eredetük, származásuk szerint vizsgáljuk. b) A passzívák fogalma a vagyon megjelenési forma szerinti megfigyeléséből származik. c) A saját tőke azt a vagyonrészt jelenti, amelynek tulajdonosai vagyunk, amelyet kötelezettség nem terhel. d) A vállalkozás befektetett eszközei és forgóeszközei között az a legfontosabb különbség, hogy milyen hosszan, mennyi ideig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. e) Az immateriális javak anyagi eszközök, melyek tartósan, legalább egy évig viszonylag változatlan formában szolgálják a vállalkozás tevékenységét. f) A kötelezettségek a vagyonunk idegen forrásai, melyek számunkra fizetési igényt jelentenek. g) A befektetett pénzügyi eszközök legfontosabb vonása, hogy a tulajdonosnak (befektetőnek) tartós, rendszeres jövedelmet biztosítanak. Végül foglaljuk össze a mérleggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: oldja meg a következő feladatot! 20

21 5. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes megállapításokat a következő feladatokban! I. A mérleg kötelező kellékei közé tartoznak a következők (több helyes választás van!): a) a közölt adatok mértékegysége; b) a fordulónap megjelölése; c) a vagyonrészek évközi mozgásai, változásai; d) a vagyonrészek fordulónapi állománya; e) a mérleg pontos megnevezése; f) a mérleg megállapítására jogosultak aláírása; g) az előző évek korrekciójának feltüntetése; h) a mérleg (a beszámoló) megállapításának dátuma. II. A mérlegben a következő összefüggések érvényesülnek (több helyes választ keressen!): a) összes eszköz = összes kötelezettség; b) összes eszköz = összes forrás; c) összes eszköz = saját tőke; d) összes eszköz = befektetett eszközök + forgó eszközök + aktív időbeli elhatárolások; e) forgóeszközök = készletek + követelések + értékpapírok + pénzeszközök; f) összes kötelezettség = saját tőke; g) összes forrás = saját tőke + követelések + passzív időbeli elhatárolások; h) összes kötelezettség = hátrasorolt kötelezettségek + hosszú lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú kötelezettségek; i) összes forrás = saját tőke + céltartalékok + kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások. III. Az A típusú mérlegben az eszközök és a források felsorolása a) azonos szemléletben történik, vagyis aszerint, hogy mennyire tartósan rendelkezünk a vagyonrészekkel. b) a mérleg két oldalán eltérő szemléletű: az eszközök besorolásánál előre kerülnek a tartós javak, és ezeket követik a gyors átalakulású forgóeszközök, a forrásoknál viszont ezzel fordított sorrendet kell kialakítani. c) a mérleg két oldala eltérő személetű: a forrásoknál előre kerülnek a tartósan rendelkezésre álló saját források, és ezeket követik a hosszabb, rövidebb idő alatt megszűnő kötelezettségek, de az eszközök feltüntetésekor ilyen szempont nem érvényesül. A mérleg tartalmát és alapösszefüggéseit áttekintettük. A mérleg alátámasztásául szolgáló dokumentum a leltár. A lecke további részében a leltár tartalmát és készítésének fontosabb szabályait fogja megismerni. 21

22 A leltár A tananyagrész feldolgozásához szükséges idő: 3 óra Bevezetés Az eddig tanultak szerint a vállalkozások a beszámoló alátámasztásaként leltárt kötelesek készíteni. A leltár azt biztosítja, hogy a beszámolóban csak a ténylegesen meglévő, valóságban is megtalálható vagyonrészek szerepeljenek, vagyis a beszámoló adatai valódiak legyenek. Ismerje meg most a leltár pontos fogalmát és elkészítésének szabályait! Ellenőrizze tudását! Kérjük, olvassa el a Számvitel I. jegyzet leltárról szóló anyagrészét a 22. oldalon! 6. önellenőrző feladat: Állítsa össze a leltár fogalmát a következő szövegrészletekből! A leltár a) vagyonkimutatás, amely b) részletes, jegyzékszerű kimutatás, amely c) összevontan, értékben d) a fordulónapra vonatkozóan a vállalkozás vagyonát két vetületben sorolja fel e) mennyiségben és értékben vagy csak értékben f) megjelenési forma és eredet, származás szerint Kérjük, tanulmányozza a Számvitel I. jegyzet 23. oldalán a Számviteli törvény leltárkészítésről szóló -át és a hozzá fűzött megjegyzéseket! A leltár és a leltározás lényegének összefoglalásaként, oldja meg a következő feladatot! 22

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Könyvviteli alapismeretek

Könyvviteli alapismeretek Könyvviteli alapismeretek Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul. Gazdálkodó Az a természetes

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék.

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Számviteli alapok oktatási segédanyag Írta: Dr. Ormos Mihály Budapest, 2002.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök SZÁMVITELI POLITIKA Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte:. Ügyvezető elnök 2 Az egyesület aktuális beazonosításához szükséges adatokat a cégtörzs tartalmazza,

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika 1. melléklet Pénzügyi beszámoló, számviteli politika Számviteli politika Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2009 Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2010 Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

Számvitel 1. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. 1. előadás. Számviteli törvény története. Gazdálkodás, vállalkozás 2013.09.18.

Számvitel 1. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. 1. előadás. Számviteli törvény története. Gazdálkodás, vállalkozás 2013.09.18. Számvitel 1 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: 1. előadás Szijártó Boglárka SZÁMVITEL FOGALMA, FELADATA & A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA Gazdálkodás, vállalkozás tartalma A vállalkozások főbb sajátosságai

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS

PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS TANANYAG Budapest 2010. február TARTALOMJEGYZÉK ELSZÓ... 4 I. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE...

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben