DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 9. szám május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, valamint az alapító okirat módosításáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Főnix Rendezvényszervező Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról 1570 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint Fegyelmi Tanács április 30-ai zárt Fegyelmi Tanács ülésén hozott határozatáról 80/2009. (IV. 30.) Ö.h Fegyelmi tárgyalásról a DMJV Idősek Háza magasabb vezetője ellen indított fegyelmi eljárásban 1611 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2 81/2009. (IV. 30.) Ö.h Az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló 14/2009. (IV. 30.) rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Sportuszoda épületének megvásárlásáról és a Debreceni Sportcentrum Kht. részére történő bérbeadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h Az Önkormányzat tulajdonában álló közhasznú társaságok nonprofit kft-vé történő átalakításáról II /2009. (IV. 30.) Ö.h Anya gyermekével c. szobor elhelyezéséről az Oláh Gábor utca Nagyerdei körút sarkánál /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debrecen, Kossuth L. u. 3. I/1. szám alatt található ingatlan árverés nélküli bérbeadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum önkormányzati tárgyalócsoportja tagjainak kijelöléséről és a működési megállapodás jóváhagyásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 1839 Az Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és DMJV Önkormányzata között az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének adásvételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyú napirendi pont nyilvános ülés keretében történő tárgyalásáról /2009. (IV. 30.) Ö.h A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és DMJV Önkormányzata között az AIRPORT-DEBRECEN Kft. 100%-os üzletrészének adásvételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről /2009. (IV. 30.) Ö.h Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 1847

3 Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) 1849 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 1857

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 78/2009. (IV. 30.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CLVI. törvény 14. (1) bekezdése és 19. -a, a évi IV. törvény 141. (2) bekezdésének a) és r) pontjai, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aa) és ar) alpontjai alapján 1./ elfogadja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentését, egyidejűleg jóváhagyja a évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. és 2. számú melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel és mínusz ezer Ft közhasznú eredménnyel, továbbá ezer Ft vállalkozási eredménnyel, azzal, hogy az eredményt az eredménytartalék javára számolja el. 2./ Módosítja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint. 3./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Felkéri a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a beszámolót és az Alapító Okirat módosítást a Cégbíróság részére küldje meg. Határidő: május 31. Felelős: a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 5./ A 2./ pontban foglalt alapító okirat módosítás jogerős cégbírósági bejegyzését követően pótbefizetési kötelezettséget vállal a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszteségeinek fedezésére Ft azaz Negyvenmillió-ötszázezer forint összeg erejéig évben. 6./ A pótbefizetés összegét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet 5. számú melléklet I. Adósságszolgálat elnevezésű alcíme terhére biztosítja. 7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 5./ és 6./ pontban foglaltakra tekintettel a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: az alapító okirat módosítás jogerős cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS mely létrejött a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzés alatt (cégjegyzékszám: Cg ) június 01. napján kelt Alapító Okiratának április 30. napjától hatályos módosítására az alábbi feltételek szerint: 1./ Alapító rögzíti, hogy április 30. napjától hatályosan az Alapító Okirat VII.7.1. pontját az alábbiakban határozza meg: VII. MELLÉKSZOLGÁLTATÁS, PÓTBEFIZETÉS 7.1. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem köteles azonban a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetési legmagasabb összege évben Ft, míg az ezt követő években az Alapító törzsbetétjének ötszáz százalékát nem haladhatja meg. Az Alapító által elrendelt pótbefizetést az Alapító az elrendeléstől számított 30 napon belül átutalással egyösszegben teljesíti. Az Alapító pótbefizetési kötelezettséget üzleti évenként egyszer rendelhet el. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Gt. 14 és a 138. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben (Gt. 150 ) szereplő tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek befizetése után kerülhet sor. A visszafizetés a visszafizetésről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül kell megtörténjen. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. 2./ Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd) az Alapító Okirat módosításához szükséges okiratok valamint a módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégbírósági eljárásban történő képviselete ellátásával. Jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. Debrecen, április 30. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító képviseletében Ellenjegyzem: Debrecen, április 30. Kósa Lajos Polgármester Dr. Nyéki Emese ügyvéd

25 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 79/2009. (IV. 30.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CLVI. törvény 19. -a, a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés a) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja alapján 1./ elfogadja a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság évi közhasznúsági jelentését, egyidejűleg jóváhagyja a évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet szerint ezer Ft mérleg-főösszeggel és 605 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a társaság az eredménytartalék javára számolja el. 2./ Felkéri a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetőjét, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolót a Cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: május 31. Felelős: Makray Balázs ügyvezető Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 30-ai zárt, Fegyelmi Tanács ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Fegyelmi Tanácsként eljárva DMJV Idősek Háza magasabb vezetőjének fegyelmi tárgyalása alkalmával, zárt ülésen hozta meg 80/2009. (IV. 30.) Ö.h. fegyelmi határozatát, melyet az érintett közvetlenül megkapott. A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 81/2009. (IV. 30.) határozata a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1), 92. (10), a évi XXXVIII. törvény 82. -a, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ai, a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet 6., a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. (4) bekezdés alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 2./ A lakásalap évi felhasználását E Ft bevételi teljesítéssel, valamint E Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. (23. számú melléklet) 3./ Tudomásul veszi DMJV Önkormányzata évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszeréről, valamint a belső ellenőrzésének működtetéséről szóló jelentést is. (24. számú melléklet) 4./ A évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (25. számú melléklet) 5./ Az önkormányzat december 31-i fordulónappal készült vagyonkimutatásáról és vagyonértékelésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (26., 27., 28., 29., 30. számú mellékletek) 6./ Jóváhagyja a évi zárszámadás adatai alapján a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (közhasznú társaságokkal) kötött szerződéseket (támogatásokat) a 31. számú mellékletben foglalt kimutatás szerint.

67 7./ A DMJV Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 14/2009. (II. 26.) Ö.h. 6./ pontját figyelembe véve a Debreceni Sportcentrum Kht., a Debrecen TISZK Kht. és a Debrecen Jégcsarnok Kht. üzleti tervének módosítását elfogadja a 33., 34. és 35. számú mellékletek szerint. 8./ A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás évi beszámolóját tudomásul veszi a 32. számú melléklet szerint. Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a Közgyűlés döntését képviselje. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

68 23. számú melléklet Lakásalap évi felhasználása Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat (Felhasználási cél) Felhasználási cél teljesítése Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Áthúzódó kötelezettség évről ,98 2. Társasházak felújítási alap képzése ,68 3. Első lakáshoz jutók támogatása (önkormányzati helyi támogatás) ,67 4. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása ,09 5. Lakóingatlanok vásárlása, építése, közművesítése, lakásépítési telek vásárlása, kialakítása, közművesítése ,21 6. Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj ,96 7. ISPA szennyvízprogram (EU-forrásokkal megvalósuló beruházás önrésze) ,00 8. Bank költség ,30 9. Tartalék 0 0 0,00 Betétlekötés 0,00 Összesen: ,50 Sorszám Megnevezés Lakásalap évi bevétele Felhasználási cél Ezer Ft-ban Felhasználási cél teljesítése 1. Nyitó egyenleg Kamatbevétel Lakásértékesítés, részletfizetés Lejárt betét kamata Összesen: ( ) Teljesítés: Záró egyenleg: Határozat-23 Lakásalap 1/1

69 24. számú melléklet Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés DMJV Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. sz. rendelete szerint belső ellenőrzés keretében kerül végrehajtásra a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. ában, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozva az alábbi ellenőrzési feladat: A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése. Az önkormányzati fenntartású, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél pénzügyi gazdasági ellenőrzés végzése. Az önkormányzati tulajdonú költségvetési támogatásban részesülő társaságok, közalapítványok működésének pénzügyi tulajdonosi ellenőrzése. Az önkormányzat által a város költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szerveknél 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatások esetében. A fenti összetett ellenőrzési feladatot DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. E mellett meg kell jegyezni, hogy DMJV Polgármesteri Hivatalánál a belső kontrollok az Ellenőrzési Osztály feladatellátásán keresztül nem csak belső ellenőrzés keretében, hanem a hivatal működésébe épülve folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében is megvalósulnak. A FEUVE kiépítettségét, szabályozottságát szintén az Ellenőrzési Osztály követi nyomon, és működését ellenőrzi. Az osztály funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége a fentebb hivatkozott jogszabályoknak megfelelve a hivatal szervezeti rendjében biztosított, az Ellenőrzési Osztály tevékenységét közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végzi. Az osztály munkáját az osztályvezető irányítja, és az Aljegyző felügyeli. Az osztály ellenőrzési feladata évben is kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervben került rögzítésre, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a képviselő testület tárgyévet megelőzően 258/2007. (XI.22.) Ö. határozatával jóváhagyott. 1. A tervfeladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérés és a terven felüli ellenőrzések indokai Az éves ellenőrzési terv elvégzendő feladatként 11 hivatali belső ellenőrzést, 6 önállóan gazdálkodó intézménynél (részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt 52) pénzügyi, gazdasági rendszerellenőrzést, 3 témában további intézményeket érintő ellenőrzést, továbbá 3 önkormányzati társaság esetében tulajdonosi pénzügyi ellenőrzést tartalmazott, ezen kívül 56, a város költségvetéséből 1 M Ft és 1 M Ft feletti támogatásban részesült szervezet került a tervben kijelölésre ellenőrzésre a támogatások rendeltetésszerű felhasználását illetően. A 6 önállóan gazdálkodó intézmény helyett 5 ben került sor a terv szerinti ellenőrzés lefolytatására. Egy tervezett önálló intézménynél, az Idősek Házánál az ellenőrzés vezetői egyeztetést követően évre került átütemezésre. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 1. oldal, összesen: 62

70 Oka, hogy az Idősek Házát érintően soron kívüli ellenőrzés került elrendelésre az intézmény működésével, pénzügyi gazdasági tevékenységével összefüggésben, a Szociális Osztály vezetője és az intézmény volt gazdasági vezetője írásbeli észrevételei kivizsgálása miatt. A tervezett 3 önkormányzati tulajdonú társaságnál az ellenőrzés megtörtént. Az egy egy témát érintő ellenőrzések így: a évi állami normatív hozzájárulás elszámolásához szolgáltatott alapadatok helyszíni felülvizsgálata az intézményeknél (50 intézmény); a évi állami normatív hozzájárulás lehívásához az intézményi adatközlés felülvizsgálata a beküldött adatok alapján (valamennyi közoktatási, szociális, gyermekvédelmi intézmény); az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt ingatlanvagyon és az intézmény alapító okiratában megjelölt alaptevékenység összhangjának vizsgálata (10 intézmény 9 óvoda és 1 óvodával is rendelkező közös igazgatású intézmény) helyszíni vizsgálata szintén megtörtént. Terven felül soron kívül került végrehajtásra 2 intézményt érintő ellenőrzés, melyek városvezetői értekezlet kezdeményezésére kerültek elvégzésre. Ezen kívül az osztály 15 intézményt érintően biztosított ellenőri felügyeletet intézményvezetői, munkakör illve feladat átadás átvételénél az illetékes szakosztályok vezetőinek kérésére, annak szabályos pénzügyi lebonyolítása érdekében. A támogatott szervezetek ellenőrzésével összefüggésben elmondható, hogy az 56 ellenőrzési tervbe ütemezett ellenőrzés helyett összesen 59 valósult meg a következők szerint. Két tervben szereplő szervezetnél nem került sor helyszíni ellenőrzésre, a támogatással kapcsolatos körülmények megváltozása miatt. Öt támogatott szervezetnél terven felül került végrehajtásra az ellenőrzés, melyet az Ellenőrzési Osztály vezetője kezdeményezett. Erre azért volt szükség, mivel a tervezés időszakában az összes ellenőrzésbe vonható támogatott szervezet még nem volt ismert, a támogatottak teljes listája év végével vált ismertté. Így évben néhány szervezetet pótlólag kellett bevonni az ellenőrzötti körbe. A hivatalt érintő 11 tervezett belső ellenőrzésből 9 ellenőrzés történt meg. Ezen kívül tervben nem szereplő vizsgálatként 2 ellenőrzést végzett el a belső ellenőrzés, jegyzői elrendeléssel. Az egyik soron kívüli ellenőrzés a ei ügydöntő népszavazás pénzügyi elszámolását volt hivatott felülvizsgálni, melynek eredményét a vonatkozó jogszabály szerint a Területi Választási Irodához kellett továbbítani. A másik ellenőrzés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének kezdeményezésére került elvégzésre, a főosztályát érintő számviteli munka megfelelőségének biztosítása érdekében a befejezetlen beruházások aktiválásával összefüggésben. A évi végre nem hajtott intézményi és hivatali vizsgálatok nagyobbrészt a terv feletti soron kívüli ellenőrzések miatt maradtak el, de a személyi feltételek hiánya is kismértékben befolyásoló tényezőként hatott. Ugyanis 1 fő revizor az osztályról II. félévétől nyugdíjba ment, 1 fő belső ellenőr pedig GYES ről március 1 jétől állt munkába, év közben jelentős szabadság igénybevétele mellett. Az éves terv mindkét ellenőr vonatkozásában teljes kapacitással számolt. A meghiúsult vizsgálatok évben ismételten ütemezésre kerültek. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 2. oldal, összesen: 62

71 Az ellenőrzések teljesítését az ellenőrzés alá vont intézmények, társaságok, egyéb szervezetek és hivatali szervezeti egységek részletezését, valamint az intézményvezetői munkakör illetve feladat átadás átvételben érintett intézmények felsorolását az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az ellenőrzések személyi feltételeinek helyzete, az ellenőrzés minősége Az Ellenőrzési Osztály létszáma 13 fő. Ebből az ellenőrök száma 11 fő. A 11 főből 2 fő belső ellenőr a hivatal belső ellenőrzési feladatait látja el, 9 fő revizor önkormányzati intézmények, társaságok, és egyéb támogatott szervezetek esetében végez ellenőrzést. Az Ellenőrzési Osztályt évben érintő létszámmozgásról az előző pontban szó volt. Az osztályon az ellenőri kapacitás jelenleg sem teljes. Egy fő revizor GYED en van, egy fő revizor pedig nyugdíjazása miatt felmentési idejét tölti. A évi terv e távollétekre tekintettel készült már. Megfelelő szakember felvételére előreláthatóan a felmentési idő leteltével fog sor kerülni. Az elvégzett munka minőségét az ellenőrök megfelelő felkészültsége, az ellenőrzés lefolytatásához összeállított program (melyben megjelölt részletes feladat az ellenőrzés fő vezérfonala) az ellenőrzések szakszerű, programhoz igazodó végrehajtása, a megállapítások helytállóságának megfelelő alátámasztása, a tett és elfogadott hasznosítható javaslatok jelentik. Erre az osztály feladata végrehajtása során folyamatosan törekszik. Az osztály jelenlegi munkatársainak szakmai felkészültsége a feladatellátással összhangban jónak ítélhető. Szakirányú végzettségük e munkakör ellátásához megfelelő, a gyakorlati munkavégzésben kellő tapasztalattal rendelkeznek. A munka minőségét e mellett szakmai önképzéssel, az alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések naprakész ismeretével, szakmai továbbképzésekkel, az osztályon belüli szakmai konzultációkkal, a vonatkozó információk időben történő biztosításával növelik. 3. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek helyzete Az osztály számára a munkavégzés tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak voltak. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét az informatikai úton elérhető jogszabályok, egyéb jogforrások és előírások (pl.: CD jogtár, önkormányzati rendelettár, határozattár stb.), valamint különféle papír alapú adathordozók biztosították, az internet hozzáférés minden munkatárs számára rendelkezésre állt. A jogszabályok értelmezéséhez szakirányú kiadványok is segítették az ellenőrök munkavégzését, melyet a hivatal szintén folyamatosan biztosít az osztály számára (például: Saldo Kiadványok, Adóújság). Az ellenőrök technikai felszereltsége csaknem teljes. A nyomtatóval való ellátottságot szükséges bővíteni az osztályon. 4. Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők Az ellenőrzési munkát segítette a polgármesteri vezetés is, valamint a hivatal Jegyzője, Aljegyzője. A munkát ugyancsak segítették a vizsgált intézmények, társaságok, szervezetek, a hivatal érintett főosztályai, osztályai, csoportjai. A kért adatok az ellenőrök részére határidőben rendelkezésre álltak. 5. Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők Az ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényező nem merült fel. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 3. oldal, összesen: 62

72 6. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 6.1. Pénzügyi gazdasági intézményi ellenőrzések (típusa szerint: rendszerellenőrzés) Pénzügyi gazdasági rendszerellenőrzés keretében évben 5 önállóan gazdálkodó intézmény a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság, az Ifjúság u. Óvoda és 29 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Tóth Árpád Gimnázium és 11 részben önállóan gazdálkodó intézménye, a Debreceni Közterület felügyelet, valamint a Csokonai Színház és 1 részben önállóan gazdálkodó intézménye került ellenőrzésre. Ezekben az intézményekben a pénzügyi gazdasági rendszerellenőrzés mely január 1 jétől közel kétéves időszakot fogott át feladata volt annak megállapítása, hogy a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő e; a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű e, és hozzájárul e az eredményes gazdálkodáshoz; az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi és pénzeszközök) való gazdálkodás szabályszerű, hatékony és eredményes e. Megfelelő e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata; a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényesülése biztosított e; a számviteli rend megfelelően került e kialakításra, továbbá az abban foglaltak és a gyakorlat közötti összhang megvalósult e; a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették e a végrehajtást; az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hiányosságok felszámolására tett intézkedéseket végrehajtották e. Az együtt gazdálkodó intézmények (gazdasági egységek) esetében a részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmények gazdasági feladatait megállapodás alapján az önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény végzi, mely saját költségvetési előirányzatai felett és a hozzárendelt intézmények meghatározott előirányzatai felett jogosult rendelkezni. Az intézmények pénzügyi gazdasági tevékenységének rendszerellenőrzését elvégezve az alábbiak kerültek összegzésképpen megállapításra. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokságnál: Az intézmény az ellenőrzött időszakban (2007. január március 31.) gazdálkodásához, működéséhez a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett, valamint szabályos működéshez szükséges belső szabályzatokat is elkészítette. Ezek közül néhány szabályzatot az ellenőrzés nem tartott teljes körűnek, kiegészítésükre intézkedést javasolt. Az intézmény az ellenőrzött időszakban bevételi és kiadási előirányzatát általában a fenntartó által kiadott irányelveknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tervezte, kivéve a dolgozók telefonhasználattal összefüggő befizetéseit, melyet az alkalmazottak térítése helyett az intézményi ellátási díjak jogcímnél tervezett és számolt el. A tűzoltóságnál a vizsgált időszakban gazdálkodásához évenként éves szinten közel 700 M Ft előirányzat állt rendelkezésre költségvetésében. A revízió a bevételek mértékének megállapítását, beszedését, nyilvántartását ellenőrizve megállapította, hogy azok a vizsgált esetekben szabályosan történtek. Az intézmény bevételi hátraléka évben E Ft volt. A hátralék nagy része (83,6% a) I. negyedévében realizálódott, a fennmaradó összeg beszedésére törekedtek. (Az érintettek felszólítása többször is megtörtént, illetve több tartozás peresítésre került.) A Tűzoltóság a vizsgált időszakban kiadási előirányzatán belül gazdálkodott. Az intézmény azokra a feladatokra, melyeket elemi költségvetése nem tartalmazott, pótelőirányzatban részesült. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 4. oldal, összesen: 62

73 Ezt minden esetben az előirányzat módosító határozatban megjelölt feladatra használták fel. A saját hatáskörű előirányzat módosítások indokoltak voltak, azokat szabályosan végezték. Az előirányzatokról vezetett nyilvántartás megfelelő és naprakész volt, a nyilvántartás adatai a pénzforgalommal egyezőséget mutatott. A kiadások jelentős részét képező személyi juttatással történő gazdálkodást a revízió jogszerűnek ítélte. A rendszeres személyi juttatás ellenőrzéséhez 10 fő került kijelölésre, ebből 5 fő hivatásos állományú, 5 fő közalkalmazott volt. A hivatásos állományú munkavállalók illetményét a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) szerinti besorolási illetmény és a rendfokozati illetmény együttes összege képezte. Az ellenőrzött dolgozók besorolási és rendfokozati illetménye megfelelt a Hszt ben foglaltaknak. A közalkalmazottak illetményének megállapítása pedig megfelelt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) előírásainak. Az illetménykiegészítések mértéke és folyósítása ugyancsak megfelelt a fentebb hivatkozott jogszabályi előírásoknak. A különböző pótlékok megállapítása és mértéke a Kjt., a Hszt., a 62/1997. (XI.7.) BM rendelet és a 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján szintén helyesen történt. Éjszakai és délutáni pótlékok megállapítása megfelelt a Hszt. és a 140/1996. (VIII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a kifizetések ellenőrzése során azonban egy főnél eltérést állapított meg a revízió. Jubileumi jutalom és BM alkalmazotti jutalom kifizetések jogosan és szabályosan történtek. A ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás és az egyéb költségtérítés és hozzájárulás mértéke megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A létszám és bérnyilvántartás vezetése azonban nem volt teljes körű és naprakész, nem szolgáltatott megfelelő információt a parancsnok és a gazdaságvezető számára a rendelkezésre álló, még fel nem használt személyi juttatások előirányzata vonatkozásában. Ennek megfelelő kialakítására javaslatot tett a revízió. A dologi kiadások tekintetében indokolatlan kifizetést nem állapított meg a revízió. A szabályosan kimutatott pénzmaradványát a közgyűlés által jóváhagyott mértékben és jogcímeken használta fel. Az intézményben az eszközállomány nyilvántartása szabályosan történt. Jelentős vagyonnövekedés az 1 db gépjármű beszerzést kivéve nem volt az intézménynél. A személygépjármű számviteli nyilvántartásba vételét szabályosan végezték el. Az ellenőrzés megállapította, hogy a nagyértékű tárgyi eszközök használhatósági mutatója drasztikus csökkenést jelzett, mely az eszközök elhasználódásával összhangban az értékcsökkenés elszámolásával volt magyarázható. Az értékcsökkenési leírások kiszámítását ezzel összefüggésben jogszerűen végezték. Kifogásolta az ellenőrzés az intézménynél azonban, hogy a saját rezsis felújítás, beruházás nem került szabályozásra, számviteli nyilvántartásaikban is csak a feladat ellátásához beszerzett anyag értékén került kimutatásra. A raktárkezelés bizonylatolásának jelenlegi rendjét szintén nem tartotta megfelelőnek a revízió, mivel nem a raktári készletmozgásokkal egyidőben készülnek el a raktári bizonylatok, hanem a negyedéves főkönyvi feladáshoz kapcsolódóan. A selejtezési tevékenység végzése során sem teljes mértékben valósult meg a szabályozás és a gyakorlat közötti összhang, mivel a gyakorlatban nem volt fellelhető a készletek használhatósági fokát minősítő iratanyag, javaslat. A selejtezett készletek főkönyvi kivezetését a revízió nem tudta ellenőrizni, mivel lemezsérülés miatt a évi készletmozgások nem voltak előhívhatóak a rendszerből. A leltározási tevékenység általában a szabályozásnak megfelelően zajlott, ugyanakkor kifogásolta a revízió, hogy a személyi használatban lévő eszközök leltári listája a foglalkoztatottakkal nem került aláíratásra, elismertetésre. Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 5. oldal, összesen: 62

74 A pénz és értékkezelés rendje teljes körűen szabályozott, a pénzkezelés gyakorlata pontos, követhető volt az intézménynél. Az előleg felvételt és az azzal történt elszámolást szabályosan végezték. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése megfelelt a szabályozásnak, ugyanakkor jelentősebb mennyiségű használaton kívüli és/vagy lejárt üzemanyag kártya volt fellelhető az intézményben, melynek selejtezését célszerűnek tartotta a revízió végrehajtani. Az intézmény a revízió idején 15 db tűzoltó gépjárművel, 1 db hótolóval és 6 db személygépjárművel rendelkezett. A gépjármű üzemeltetés vizsgálata során megállapította a revízió, hogy kisebb pontatlanságokat kivéve a menetlevelek és az üzemanyag elszámolások megfelelőek voltak, a MOL számlákkal egyező értékűek. Megállapította ugyanakkor a revízió, hogy a kizárólag parancsnoki használatú gépjármű esetében június 2 ától nem volt menetlevél vezetve, melyet szükségesnek ítélt az ellenőrzés a tényszerű nyilvántartás és az adófizetési kötelezettség megalapozottsága végett. A bizonylati elv, bizonylati fegyelem terén több hiányosságot is megállapított a revízió, mely a munkafolyamatba épített ellenőrzés hiányosságaira és a gazdálkodási jogkörök nem teljes mértékű érvényesülésére vezethető vissza. Az intézmény beszámolási és mérlegkészítési kötelezettségének eleget tett, a mérleg főkönyvanalitika leltár egyezőségét vizsgálva azonban észrevételezte a revízió, hogy a mérlegben az egyéb rövid lejáratú követelések között nem került kimutatásra az intézmény által visszaigényelt általános forgalmi adó. A könyvelési gyakorlat előírásszerűen működött. A belső kontrollok működését vizsgálva megállapította a revízió, hogy az intézmény vezetője nem készítette el az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121. ában foglaltaknak megfelelően a FEUVE szabályozást, mely a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. A gyakorlatban a FEUVE főleg az aláírási jogkörök gyakorlásán keresztül érvényesült. A tűzoltóságnál az állománytábla nem teszi lehetővé belső ellenőr alkalmazását, és a vizsgált időszakban külső szolgáltató bevonásával sem oldották meg ezt a feladatot, mely nagymértékben hozzájárult a jelentésben részletezett hibák, hiányosságok kialakulásához. Az előző pénzügyi gazdasági ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításának ellenőrzése során megállapította a revízió, hogy egy egy esetben az nem került maradéktalanul végrehajtásra, melyre felhívta a revízió a vezetés figyelmét. Összességében a revízió a vizsgálat tapasztalatai alapján a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság gazdálkodásának vitelét az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok mellett még elfogadhatónak tartotta, azonban megítélése szerint megfelelőnek és jogszerűnek csak az ellenőrzés által javasolt intézkedések megtétele esetén lehet tekinteni. Ifjúság u. Óvoda gazdasági egységnél: A vizsgált időszakban (2007. január március 31.) az intézmény működési rendjét és gazdálkodását meghatározó szabályzatokkal rendelkezett. Azok igényesen, megfelelő tartalommal, áttekinthetően és jó szerkezeti tagoltsággal kerültek összeállításra. Azonban több szabályzat esetében tett javaslatot az ellenőrzés azok jogszabályi változásokhoz és a tényleges gyakorlathoz igazított módosítására, illetve kiegészítésére. A bevételek és kiadások tervezése során az intézmények a vonatkozó központi és helyi irányelveket betartották. Az intézmények egységszinten a vizsgált időszakban gazdálkodásukhoz közel 2,9 milliárd Ft előirányzattal rendelkeztek. Az intézmények együttes bevételi terv teljesítése 100% alatt maradt, a bevételi elmaradást az ellátottak hiányzásaiból adódó térítési díj bevételkiesés okozta. A bevételek megállapítása, beszedése, számlázása szabályosan történt. A bérleti díjak megállapítását helyesen végezték, Határozat 24 Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 6. oldal, összesen: 62

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső ellenőrzési csoport Ózd, 2011. április 21. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2014. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2014. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV...../2013. Kgy.sz. határozat 1.számú melléklete Ellenőrzési tervet megalapozó elemzések címei: - évi belső ellenőri munkaterv (2. számú melléklet) - Kockázatelemzés a évi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (II. 25.) rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

./2015. (..) rendelete

./2015. (..) rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben