6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: / Fax: 76/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219"

Átírás

1 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: B Á CS-KIS K UN ME GYEI KÓRHÁZ S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l t a l á n o s O r v o s t u d o m á n y i K a r O k t a t ó K ó r h á z a Minőségügyi rendszerre kihelyezve: Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: / Fax: 76/ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A dokumentum a(z) napon, az elektronikus rendszerben létező és érvényes dokumentumként szerepel. Amennyiben a nyomtatott példányt nem a nyomtatás napján használja, akkor a dokumentum érvényességét ellenőrizze le az elektronikus rendszerben!

2 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Bács-Kiskun Megyei Kórház alapító okirata A Bács-Kiskun Megyei Kórház feladata, finanszírozása A Bács-Kiskun Megyei Kórház kapcsolatrendszere Az iratkezelés szervezeti rendje Várólista vezetés szervezeti rendje: AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Főigazgató Főigazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Főigazgató kalocsai telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Orvosigazgató Ápolási igazgató Ápolási igazgató helyettes Ápolási igazgató kalocsai telephelyi helyettese Kiskunfélegyházi ápolási vezető Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese Gazdasági igazgató kalocsai telephelyi helyettese Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó egységvezetők Rendelőintézet vezető főorvosa Osztályvezető főorvos, osztályvezető főgyógyszerész Belső ellenőrzési vezető Főigazgatói Titkárság Humánpolitikai osztályvezető Jogi osztályvezető Minőségügyi osztályvezető Orvosigazgató közvetlen irányítása alá tartozó egységvezető Orvosi Könyvtár vezetője Ápolási igazgatónak közvetlenül alárendelt egységvezetők Rendelőintézet vezető asszisztens Vezető ápoló Vezető asszisztens Vezető dietetikus Vezető gyógytornász Gazdasági Igazgatás egységvezetői Közgazdasági osztályvezető Bér- Munkaügyi és Szociális osztályvezető Műszaki osztályvezető Döntéselőkészítő osztályvezető Gazdasági osztályvezető Élelmezési osztályvezető

3 2.8.7 Kiskunfélegyházi telephely gazdasági-műszaki részleg csoportvezetői Kalocsai telephely gazdasági-műszaki részleg csoportvezetői AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI, MUNKABIZOTTSÁGAI Igazgatói Testület Szakmai Vezető Testület Főnővéri Tanács Telephelyi osztályvezető főorvosi értekezlet Telephelyi gazdasági csoportvezetői értekezlet Telephelyi osztályos vezető főnővéri és vezető asszisztensi értekezlet Ápolás Fejlesztési Bizottság Gazdasági- Műszaki Tanács Kórházi Felügyelő Tanács Etikai és Intézményi Kutatás Etikai Bizottság (IKEB) Munkabizottságok Gyógyszerterápiás Bizottság Infekciókontroll és Antibiotikum Terápiás Bizottság Tudományos és Oktatási Bizottság Szociális és Lakáselosztó Bizottság Kórházi Közbeszerzési Bíráló Bizottság Transzfúziós Bizottság Ad-Hoc Bizottságok AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI Intézményvezetés, főigazgatás szervezete Jogi Osztály Humánpolitikai Osztály Főigazgatói Titkárság (Vezető Titkárnő, PR menedzser, Betegszolgálati és kommunikációs referens, iratkezelés-irattárazás, titkársági dokumentáció) Minőségügyi Osztály Belső Ellenőrzés Orvosigazgatás szervezete, betegellátó osztályok I. Belgyógyászat- Kardiológiai Osztály II. Belgyógyászati Osztály Gasztroenterológiai Osztály Krónikus Belgyógyászati Osztály Reumatológiai Osztály Általános Sebészeti Osztály Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály Neurológiai és Stroke Osztály Urológiai Osztály Bőrgyógyászati Osztály Szemészeti Osztály Tüdő- Belgyógyászati Osztály Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály

4 Arc-, állcsont-, szájsebészeti, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztály Ortopédiai Osztály Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály Onkoradiológiai Központ Pszichiátriai Osztály Speciális Rehabilitációs Osztály Sürgősségi Betegellátó Osztály Központi műtő Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály Patológiai Osztály Gyógyszerészeti Osztály Központi Klinikai Laboratórium Központi Radiológiai Osztály Nukleáris Medicina Osztály Kórház Higiénés Osztály Központi Kardiológiai Laboratórium Tüdőbeteggondozó Intézet Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Szakambulancia és Gondozó Foglalkozás-egészségügy Orvosi Szakkönyvtár Központi orvos csoport Fizio- és Mozgásterápiás Osztály Kiskunfélegyházi telephely betegellátó osztályok Kalocsai telephely betegellátó osztályok Ápolási Igazgatás szervezete Ápolási igazgató helyettes Járóbetegszakellátás vezető asszisztens Ápolási igazgatás Osztályos vezető ápolók Szakrendelők csoportvezető asszisztensei Vezető asszisztensek Vezető dietetikus Vezető gyógytornász Egészségügyi szakdolgozók Fiziko- és Mozgásterápiás Osztály Diétás szolgálat Betegellátás területén dolgozó egyéb szak- és segédmunkatársak Gazdasági műszaki Ellátás szervezete Gazdasági Igazgatás Közgazdasági Osztály Bér-munkaügyi és Szociális Osztály Műszaki Osztály

5 4.4.5 Döntéselőkészítő Osztály Gazdasági Osztály Élelmezési Osztály HATÁSKÖRI LISTA BÉR- MUNKAÜGYI KÉRDÉSEKBEN Főigazgató Főigazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese Főigazgató kalocsai telephelyi helyettese Osztályvezető főorvosok, osztályvezető főgyógyszerész (Kiskunfélegyházi-, Kalocsai Telephely kivételével) Főigazgatás osztályvezetői Orvos-igazgató Ápolási igazgató Ápolási igazgatóhelyettes Ápolási igazgató kalocsai telephelyi helyettese Ápolási igazgató kiskunfélegyházi telephelyi ápolásvezetője Osztályos vezető-, részlegvezető főnővérek és vezető asszisztensek Járóbetegszakellátás vezető asszisztens Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese Gazdasági igazgató kalocsai telephelyi helyettese Gazdasági- Műszaki Ellátó Szervezet osztályvezetői Bér- Munkaügyi és Szociális Osztály vezetője VAGYONKEZELÉS RENDJE VAGYONNYILATKOZAT TÉTELRE KÖTELEZETTEK ZÁRÓ, HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK FÜGGELÉKEK MELLÉKLET: Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje A Megyei Kórház egyéb szabályzatai

6 1 ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Bács-Kiskun Megyei Kórház szervezetét és működését a hatályos jogszabályok előírásai alapján az alábbiak szerint határozzuk meg: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Áht.Vhr.) Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet A számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370//2011 (XII.31.) Korm. rendelet (Ber.) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII.31.) Korm. rendelet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet (GYEMSZI Korm. rendelet) 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Kórház valamennyi szervezeti egységére és dolgozójára. Az intézmény által ellátandó alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek felsorolását a szabályba beépített alapító okirat tartalmazza. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Eübtv.) Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) Eüm. rendelet (Mük.) 6

7 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (Min.felt.) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény és a végrehajtására kiadott 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (Struktúra Tv.) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja. Az intézmény szervezeti felépítését és szervezeti egységei megnevezését, feladatait, képviseleti jogosultságait a szabályzat IV. fejezete tartalmazza. A szervezeti egységek engedélyezett létszámát a 2. függelék tartalmazza. 7

8 1.1 A Bács-Kiskun Megyei Kórház alapító okirata 8

9 9

10 10

11 11 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma:

12 1.2 A Bács-Kiskun Megyei Kórház feladata, finanszírozása Tevékenység jellege szerint: Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény képviselete: Az intézmény teljes körű képviseletére a főigazgató jogosult. Akadályoztatása esetén megbízás alapján az orvosigazgató képviseli az intézményt. A szakmai területek képviseletét az igazgatók látják el: ápolási szakterület az ápolási igazgató, orvosi szakmai terület az orvosigazgató. A pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében helyettese a gazdasági igazgató, aki a pénzügyi-gazdasági kérdésekben a főigazgató helyett képviselheti az intézményt, a főigazgató tájékoztatása mellett. Átruházott jogkörben a főigazgató telephelyi helyetteseit képviseleti jog illeti meg. Az intézmény feladata: A jogszabályban, valamint a működési engedélyben meghatározott területen a lakosság kórházi fekvőbeteg és járóbeteg szakellátása. Ezen belül az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás kivédése. Tevékenysége a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére terjed ki. A Szegedi Tudományegyetem oktató kórházaként részvétel a rezidensképzésben és a szakorvosképzésben, az egyetem által meghatározott formában és feltételek mellett. Alapfeladatát a fekvőbeteg osztályok, szakrendelések, a diagnosztikai osztályok és a gazdaságiműszaki ellátó szolgálatok tevékenységén keresztül látja el. Intézmény finanszírozása: - költségvetési intézményfinanszírozás - Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési célú pénzeszközátadás - Központi költségvetés állami támogatás - Európai Uniós pályázati források - Saját bevétel 1.3 A Bács-Kiskun Megyei Kórház kapcsolatrendszere Az intézmény kapcsolatot tart fenn: - Emberi Erőforrás Minisztériummal (EMMI) - Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézettel és Térségi Egészségszervezési Központtal - Magyar Államkincstárral - Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával - Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel és annak bizottságaival, hivatalával - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal (regionális és kistérségi) - Kecskemét Megyei Jogú Város Képviselőtestületével, Bizottságaival és 12

13 Polgármesteri Hivatalával. - Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületével, Bizottságaival és Polgármesteri Hivatalával - Kalocsa Város Képviselőtestületével, Bizottságaival és Polgármesteri Hivatalával - Országos Egészségbiztosítási Pénztárral - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével - Kecskemét Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmények - Igazgatóságával. - Betegjogi képviselővel - Bács-Kiskun Megyei Orvosi Kamarával és Szakdolgozói Kamarával - Kecskeméti-, Kiskunfélegyházi-, Kalocsai Orvosi Kamarával és Szakdolgozói Kamarával - Kórházi Felügyelő Tanáccsal - OVSZ területi szervével - Megyei Rendőrfőkapitányság Egészségügyi Osztályával - Kecskemét Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálatával - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal - Országos Intézetekkel - Szakmai kollégiumokkal - Bács-Kiskun megye kórházaival - Szegedi Tudományegyetemmel - Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karával - Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel - DEOEC, PTE, - Országos Mentőszolgálattal - Szent-Györgyi Albert Középiskolával - Máltai Szeretetszolgálattal - WHO HPH hálózattal - VIBORG - Kórházzal - Egyéb egészségügyi intézményekkel - Kórházat támogató és a kórházi osztályos alapítványokkal. - Vöröskereszttel - Városi civil szervezetekkel (Betegegyesületek) - Székelyudvarhelyi Megyei Kórházzal - Ölelő Kéz Alapítvánnyal - Önkéntes Segítő Szolgálattal 1.4 Az iratkezelés szervezeti rendje Az intézményi iratkezelés szervezeti rendjét, az intézmény iratkezelési szabályzatában rögzíti, a felelősségi és hatásköröket is ezen szabályzat, illetve az iratkezelési munkakörben dolgozó munkatársak munkaköri leírása tartalmazza. 1.5 Várólista vezetés szervezeti rendje: Az intézmény várólistával kapcsolatos rendjét az intézmény várólista szabályzatában rögzíti. 13

14 2 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: Főigazgató Az intézményt a főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető irányítja. Főigazgató feladatai Intézményirányítási és gazdálkodási feladatok Az orvosigazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató, a főigazgató-helyettesek (telephely vezetők) tevékenységének az irányítása és koordinálása. Katasztrófa- és polgárvédelmi feladatok irányítása. Az intézmény hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálása. Kollektív Szerződés megkötése a munkáltatói oldal képviseletében. Az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatának biztosítása, a vagyongazdálkodás a vagyonkezelés rendjének szabályozása, a vagyongazdálkodás végrehajtásáért felelős szervezet feladatinak meghatározása és ellenőrzése. Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátása, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése. A költségvetés, megvalósítási terv készítése, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, ezek teljességének és hitelességének biztosítása. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, az előirányzat módosítás rendjének a szabályozása. A költségvetési előirányzatok betartása, a saját hatáskörű előirányzat módosítások jóváhagyása, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjának biztosítása. Az intézmény számviteli politikájának, a számviteli rend, elszámolási, vagyonnyilvántartási és bizonylati rendjének a jóváhagyása. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés rendjének szabályozása. Az intézmény gazdálkodásának folyamatára /tervezés, végrehajtás, beszámolás/ és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. Köteles elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Az ellenőrzési nyomvonal jelen szabályzat mellékletét képezi. Köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely jelen szabályzat mellékletét képezi. Köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. Az információ és kommunikáció rendszerének kialakítása és működtetése. A monitoring tevékenység működtetése az intézmény tevékenységének és céljai megvalósításának követésére. Az éves költségvetési beszámoló kertében beszámol az intézmény folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működéséről. Az intézményben folyó közbeszerzési tevékenység irányítása. 14

15 A gyógyszergazdálkodás közvetlen felügyelete, a gyógyszertár beszerzései esetében a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. A humánpolitikai tevékenység irányítása és koordinálása. A kórház működéséhez szükséges jogszabály által kötelezően előírt, illetve a helyileg indokolt belső szabályzatok elkészítése. Az intézményben működő munkabizottságok tevékenységének felügyelete, irányítása. A közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács, Orvosi Kamara, Szakdolgozói Kamara) rendszeres kapcsolattartás során a munkáltató képviseletében jár el. Az intézmény "közönségszolgálati" (PR) tevékenységének a felügyelete, az intézmény működésére vonatkozóan a lakossági és az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő betegek véleményének tanulmányozása és értékelése. A vezetői információs rendszer kialakításának, működésének tartalmi és szervezési szempontból való irányítása. Az adatvédelmi jogszabályban foglaltak betartásának biztosítása. A főigazgató kétévente köteles belső kontroll rendszerek témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt köteles az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok Az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának a biztosítása, a kórház rendeltetésszerű működtetése. Az intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között megkötendő finanszírozási szerződés előkészítésének a koordinálása, és a szerződés megkötése. Kapcsolattartás az intézmény működési területén lévő lakosság képviselőivel, Kórházi Felügyelő Tanáccsal, Betegjogi képviselővel, önkormányzatokkal, tisztiorvosi szolgálattal, egészségbiztosítási pénztárral és érdekképviseleti szervekkel, sajtóval, egészségügyi szolgálatokkal. Az intézményben folyó orvosbiológiai kutatások és kísérletek, illetve a gyógyszerkipróbálások hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati tervek helyi elvégzésének engedélyezése az IKEB véleményét figyelembe véve, továbbá az erre vonatkozó szerződések megkötése. Az "Egészségfejlesztő Kórház " mozgalom segítése. Az intézményben és a lakosság felé irányuló egészségfejlesztő tevékenység felügyelete. Fenntartóval kapcsolatos feladatok Az intézmény költségvetési, fejlesztési-beruházási tervének elkészíttetése és a fenntartóhoz jóváhagyás céljából történő benyújtása. Az intézmény vagyonkezelésében lévő ingó-ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatáról való gondoskodás. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészíttetése, és fenntartó részére jóváhagyás céljából történő benyújtása. Az intézményi érdekek képviselete a tulajdonos előtt. Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok Az intézményben folyó minőségbiztosítási és a szakmai kontrolling tevékenység irányítása. Tervszerű, időszakos ellenőrzések kapcsán szakbizottságok bevonásával a betegellátással kapcsolatos tevékenységek minőségügy oldaláról való értékelése. 15

16 A kórházi minőségirányítás-, környezetirányítás-, információbiztonsági irányítási rendszer fejlesztése, szervezése és működtetése. Tervszerű és időszakos értékelések alapján beszámoltatási joga van a minőségügyi feladatok végrehajtásával összefüggésben. Hatáskör-jogkör A Polgári Törvénykönyvben és a hatályos pénzügyi jogszabályokban meghatározott képviseleti jogkört ellátja, mint egyszemélyi felelős vezető. Az intézmény nevében, az intézmény feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a főigazgató, vagy az általa, írásban megbízott személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosult az alapító okiratában, költségvetési alapokmányában foglalt feladatok célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. (ÁhtVhr 52. (1) A kötelezettségvállalás előirányzat felhasználási terven alapul, melyet a gazdasági igazgató javaslata alapján a főigazgató ír alá. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet. A jóváhagyott költségvetési és felújítási-fejlesztési terv körére vonatkozó kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján utalványozásra a főigazgató, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A főigazgató a banki kifizetések és bevételek, valamint a pénztári kifizetések és bevételek utalványozására írásban felhatalmazhatja a gazdasági igazgatót, valamint a gazdasági igazgató javaslatára a Közgazdasági Osztály vezetőjét és helyettesét. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag (pénzügyi, gazdasági) igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát. A szakmai teljesítésigazolásra jogosult személyeket a gazdasági igazgató javaslatára a főigazgató írásban jelöli ki. A kötelezettség vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés rendjét külön szabályzat tartalmazza. Kizárólagos hatáskörrel munkáltatói jogkört gyakorol a főigazgató-helyettesek (telephely vezetők), az orvosigazgató, az ápolási igazgató, az osztályvezető főorvosok, osztályvezető főgyógyszerész (így megbízásuk, illetve a megbízásuk visszavonása, a vezetőhelyettesek munkaköri leírásának meghatározása) és a közvetlenül a főigazgatóhoz tartozó egységek vezetői, továbbá a Főigazgatás közvetlen dolgozói felett. A gazdasági igazgató átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a főigazgató köteles gondoskodni helyettesítéséről, illetőleg a gazdasági igazgatói álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a főigazgató írásban a gazdasági igazgatás vezetői feladatainak ellátásáért felelős, megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki, az irányító szerv vezetőjének egyetértésével. A fekvő- és diagnosztikai osztályok vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottainak helyettesítésére kijelölt személy jóváhagyása. A főigazgatás szervezeti egységeinek vezetői megbízással rendelkező tartós távollétére helyettes személy kijelölése. Az intézmény képviseletében aláírási joga van. Ellenőrzési és beszámoltatási joga van az intézmény egésze területén. Feladatkörébe tartozó kérdések kapcsán az intézmény egészére kiterjedő utasítási joggal rendelkezik. A jóváhagyott költségvetési tervben nem szereplő kötelezettségvállalás a forrás megjelölésével. 16

17 Intézményi szabályzatok kiadása (kizárólagos hatáskörrel, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában). Jelen szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az Intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése. Mindaz, amit jogszabály a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utal. Hatáskör gyakorlásának módja Az intézmény képviseletét egyszemélyi felelős vezetőként önállóan gyakorolja, a pénzügyi-gazdasági kérdésekben a gazdasági igazgatóval együttesen. Az intézmény működését a jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítésével és kiadásával, a minőségirányítási rendszer fenntartásával biztosítja. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogát a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés eljárási rendjét meghatározó szabályzat alapján gyakorolja. A felelős szakterületek által előkészített anyagokat kiadmányozás előtt az előkészítő szignóval látja el. Intézkedéseit levélben, körlevélben vagy főigazgatói utasításban adja ki az érintett területekre. A jelen szabályzatban nevesített testületeket és bizottságokat működteti, melyeket a döntés előkészítő munkába bevon. A munkáltatói jogkört a hozzátartozó munkavállalók vonatkozásában írásban gyakorolja, a költségvetésben engedélyezett létszám és bérkeret betartásával. Az ellenőrzési és beszámoltatási jogát az Igazgató Testület ülésein közvetlenül gyakorolja az aktuális feladatok vonatkozásában. A szakmai osztályok kötelesek éves beszámoló jelentést készíteni a tevékenységükről, fontosabb ellátási mutatóik alakulásáról. A belső ellenőr megbízásával meghatározott témákban külön ellenőrzést rendel el. A belső ellenőrt tevékenységéről elszámoltatja. A költségvetés, beszámoló és egyéb adatszolgáltatások ellenőrzését, a hitelesség biztosítását a folyamatba épített ellenőrzés szabályozásával és végrehajtatásával biztosítja. Felelősség Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az azok részét képező megvalósítási tervben, valamint feladat ellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért. Felelős a kórház rendeltetésszerű működtetéséért. Felelős a hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. Felelős az intézmény irányítása, vezetése kapcsán hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért. Felelős az intézmény működésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, betartatásáért, a törvényesség biztosításáért. Az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért. Az intézmény használatába adott, vagyon rendeltetésszerű hasznosításáért. Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, továbbá 17

18 A szakmai és pénzügyi folyamatos nyomon követési (monitoring) rendszer működtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért Felelős az államháztartás pénzügyi információs rendszere felé szolgáltatott adatok teljes körűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért. Felelős a munkáltatói intézkedések jogszerűségéért, a rendelkezésre álló létszám és bérkeret betartásáért a Kollektív Szerződésben foglaltak figyelembevételével. Felelős a feltárt hiányosság megszüntetéséért, a mulasztást elkövetők felelősségre vonásáért. Helyettesítés rendje A főigazgatót távollétében az orvosigazgató, mint a főigazgató általános helyettese helyettesíti, tevékenységéről köteles a főigazgatót utólag tájékoztatni. A helyettesítés időszakában hozott intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. A főigazgatót távollétében az ápolási igazgató helyettesíti ápolás-szakmai kérdésekben, tevékenységéről köteles a főigazgatót utólag tájékoztatni. A helyettesítés időszakában hozott intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. A főigazgatónak pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében helyettese a gazdasági igazgató. Aki a pénzügyi-gazdasági kérdésekben a főigazgató helyett képviselheti az intézményt, a főigazgató megbízása alapján. A helyettesítés időszakában hozott intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. A főigazgató feladata: A fekvő-, és diagnosztikai osztályok vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottainak helyettesítésére kijelölt személy jóváhagyása. A főigazgatás szervezeti egységeinek vezetői megbízással rendelkező tartós távollétére helyettes személy kijelölése Főigazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Feladatai Telephely irányítási és ellenőrzési feladatok Az osztályvezető főorvosok tevékenységének irányítása, koordinálása és ellenőrzése. A telephelyi katasztrófa- és polgárvédelmi feladatok irányítása. Irányítja a Róna Kincse Gyógyfürdőt. A telephely hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálásában való közreműködés. A telephely vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használata biztosítása. Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásában való részvétel. A költségvetés tervezésben, végrehajtásával kapcsolatos feladatokban való részvétel. A kockázati tényezők figyelembevétele melletti kockázatelemzés végzésben, és a kockázatkezelési rendszer működtetésében való közreműködés. Az információ és kommunikáció rendszere kialakításának és működtetésének elősegítése. 18

19 Feladata a bevételeket növelő és kiadásokat csökkentő intézkedések és lehetőségek feltárása, keresése. A monitoring tevékenység működtetésében való részvétel az intézmény tevékenységének és céljai megvalósításának követésére. A gyógyszergazdálkodás felügyeletében való közreműködés. Részvétel a közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács, Orvosi Kamara, Szakdolgozói Kamara) való rendszeres kapcsolattartásban. A telephely működésére vonatkozóan a lakossági és az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő betegek véleményének tanulmányozásában és értékelésében való közreműködés. Az adatvédelmi jogszabályban foglaltak betartásának biztosítása. A fejlesztések, projektek, beruházások előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés. Hatáskörébe utalt kérdésekben tájékoztatási jogkörrel rendelkezik, a főigazgatóval történt egyeztetés után (sajtó, rádió, TV). Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok Az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának a biztosításában, a telephely rendeltetésszerű működtetésében való közreműködés. A telephely működési területén lévő lakosság képviselőivel, Kórházi Felügyelő Tanáccsal, Betegjogi képviselővel, önkormányzatokkal, tisztiorvosi szolgálattal, egészségbiztosítási pénztárral és érdekképviseleti szervekkel, sajtóval, egészségügyi szolgálatokkal való Intézményi kapcsolattartás segítése. A telephelyen folyó orvosbiológiai kutatások és kísérletek, illetve a gyógyszerkipróbálások engedélyezésének előkészítése az IKEB véleményét figyelembe véve. A telephelyen és a lakosság felé irányuló egészségfejlesztő tevékenységben való közreműködés. Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok A telephelyen folyó minőségbiztosítási tevékenység elősegítése. Tervszerű, időszakos ellenőrzések kapcsán a betegellátással kapcsolatos tevékenységek minőségügy oldaláról való értékelésében való részvétel. A kórházi minőségirányítás, környezetirányítás fejlesztésében, szervezésében és működtetésében való közreműködés. Hatáskör-jogkör Kötelezettségvállalás csak rendkívüli, akut ügyekre a jóváhagyott keret erejéig, bruttó Ft összeghatárig a Gazdasági Igazgató telephelyi helyettesének pénzügyi ellenjegyzése mellett A kötelezettségvállalás csak írásban történhet. A főigazgató írásban kijelöli a közreműködői-, megbízási-, vállalkozási szerződés alapján egészségügyi szolgáltatást végzők számláinak szakmai teljesítés igazolásának ellátására. Kizárólagos hatáskörrel munkáltatói jogkört gyakorol az osztályvezető főorvosok, főnővérek/vezető ápolók/vezető asszisztensek, ápolók, asszisztensek, továbbá a gazdasági igazgató-helyettes, illetve a gazdasági- műszaki csoportok vezetői és munkatársai kivételével a Kiskunfélegyházi Telephelyen mint kinevezés szerinti munkahelyen foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott felett. 19

20 A fekvő- és diagnosztikai osztályok vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottainak helyettesítésére kijelölt személy jóváhagyása. Ellenőrzési és beszámoltatási joga van a telephely egésze területén. Feladatkörébe tartozó kérdések kapcsán a telephely egészére kiterjedő utasítási joggal rendelkezik. A telephely tevékenysége elleni panasz megvizsgálásában, elintézésében való közreműködés. Hatáskörébe utalt kérdésekben aláírási jogkörrel rendelkezik. Felelősség Közreműködik az alapító okiratban előírt tevékenységek végrehajtásában. Felelős a telephely rendeltetésszerű működtetéséért. Felelős a hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. Felelős a meghozott intézkedéseiért, belső utasításaiért. Felelős a telephely működésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, betartatásáért, a törvényesség biztosításáért. A telephely használatába adott, vagyon rendeltetésszerű hasznosításáért. Felelős a munkáltatói intézkedések jogszerűségéért, a rendelkezésre álló létszám és bérkeret betartásáért a Kollektív Szerződésben foglaltak figyelembevételével. Felelős a feltárt hiányosság megszüntetéséért, a mulasztást elkövetők felelősségre vonásáért. Helyettesítés rendje A főigazgató telephelyi helyettesét távollétében orvosszakmai kérdésekben egy osztályvezető főorvos kapcsolt feladatkörben helyettesítését végzi, akit a főigazgató egyetértésével bíz meg Főigazgató kalocsai telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Feladatai Telephely irányítási és ellenőrzési feladatok Az osztályvezető főorvosok tevékenységének irányítása, koordinálása és ellenőrzése. A telephelyi katasztrófa- és polgárvédelmi feladatok irányítása. A telephely hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálásában való közreműködés. A telephely vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használata biztosítása. Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásában való részvétel. A költségvetés tervezésben, végrehajtásával kapcsolatos feladatokban való részvétel. A kockázati tényezők figyelembevétele melletti kockázatelemzés végzésben, és a kockázatkezelési rendszer működtetésében való közreműködés. Az információ és kommunikáció rendszere kialakításának és működtetésének elősegítése. Feladata a bevételeket növelő és kiadásokat csökkentő intézkedések és lehetőségek feltárása, keresése. A monitoring tevékenység működtetésében való részvétel az intézmény tevékenységének és céljai megvalósításának követésére. A gyógyszergazdálkodás felügyeletében való közreműködés. 20

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Tel: 458-4500 Fax: 458-4656 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

I. Utasítások AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET IDEIGLENES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Utasítások AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI ÉS ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET IDEIGLENES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 22. szám 2325 I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 17/2015. (V. 11.) EMMI utasítása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ideiglenes szervezeti

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

A GYEMSZI szervezeti felelősségi rendszerének és eljárásainak bemutatása

A GYEMSZI szervezeti felelősségi rendszerének és eljárásainak bemutatása A GYEMSZI szervezeti felelősségi rendszerének és eljárásainak bemutatása A GYEMSZI szervezeti felépítését, működését, felelősségi rendszerét jogszabályi rendelkezések határozzák meg: az alábbi 1. Az intézmény

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. oldal, összesen: 73 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum kódja: SZMSZ File név: SZMSZ1 A példány sorszáma: Oldalszám: Mellékletek száma: 2. oldal, összesen: 73 I.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben