6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: / Fax: 76/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: 149. 76/516-700 Fax: 76/481-219"

Átírás

1 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: B Á CS-KIS K UN ME GYEI KÓRHÁZ S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l t a l á n o s O r v o s t u d o m á n y i K a r O k t a t ó K ó r h á z a Minőségügyi rendszerre kihelyezve: Kecskemét, Nyíri út 38. Pf.: / Fax: 76/ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A dokumentum a(z) napon, az elektronikus rendszerben létező és érvényes dokumentumként szerepel. Amennyiben a nyomtatott példányt nem a nyomtatás napján használja, akkor a dokumentum érvényességét ellenőrizze le az elektronikus rendszerben!

2 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Bács-Kiskun Megyei Kórház alapító okirata A Bács-Kiskun Megyei Kórház feladata, finanszírozása A Bács-Kiskun Megyei Kórház kapcsolatrendszere Az iratkezelés szervezeti rendje Várólista vezetés szervezeti rendje: AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Főigazgató Főigazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Főigazgató kalocsai telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Orvosigazgató Ápolási igazgató Ápolási igazgató helyettes Ápolási igazgató kalocsai telephelyi helyettese Kiskunfélegyházi ápolási vezető Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese Gazdasági igazgató kalocsai telephelyi helyettese Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó egységvezetők Rendelőintézet vezető főorvosa Osztályvezető főorvos, osztályvezető főgyógyszerész Belső ellenőrzési vezető Főigazgatói Titkárság Humánpolitikai osztályvezető Jogi osztályvezető Minőségügyi osztályvezető Orvosigazgató közvetlen irányítása alá tartozó egységvezető Orvosi Könyvtár vezetője Ápolási igazgatónak közvetlenül alárendelt egységvezetők Rendelőintézet vezető asszisztens Vezető ápoló Vezető asszisztens Vezető dietetikus Vezető gyógytornász Gazdasági Igazgatás egységvezetői Közgazdasági osztályvezető Bér- Munkaügyi és Szociális osztályvezető Műszaki osztályvezető Döntéselőkészítő osztályvezető Gazdasági osztályvezető Élelmezési osztályvezető

3 2.8.7 Kiskunfélegyházi telephely gazdasági-műszaki részleg csoportvezetői Kalocsai telephely gazdasági-műszaki részleg csoportvezetői AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI, MUNKABIZOTTSÁGAI Igazgatói Testület Szakmai Vezető Testület Főnővéri Tanács Telephelyi osztályvezető főorvosi értekezlet Telephelyi gazdasági csoportvezetői értekezlet Telephelyi osztályos vezető főnővéri és vezető asszisztensi értekezlet Ápolás Fejlesztési Bizottság Gazdasági- Műszaki Tanács Kórházi Felügyelő Tanács Etikai és Intézményi Kutatás Etikai Bizottság (IKEB) Munkabizottságok Gyógyszerterápiás Bizottság Infekciókontroll és Antibiotikum Terápiás Bizottság Tudományos és Oktatási Bizottság Szociális és Lakáselosztó Bizottság Kórházi Közbeszerzési Bíráló Bizottság Transzfúziós Bizottság Ad-Hoc Bizottságok AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI Intézményvezetés, főigazgatás szervezete Jogi Osztály Humánpolitikai Osztály Főigazgatói Titkárság (Vezető Titkárnő, PR menedzser, Betegszolgálati és kommunikációs referens, iratkezelés-irattárazás, titkársági dokumentáció) Minőségügyi Osztály Belső Ellenőrzés Orvosigazgatás szervezete, betegellátó osztályok I. Belgyógyászat- Kardiológiai Osztály II. Belgyógyászati Osztály Gasztroenterológiai Osztály Krónikus Belgyógyászati Osztály Reumatológiai Osztály Általános Sebészeti Osztály Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály Neurológiai és Stroke Osztály Urológiai Osztály Bőrgyógyászati Osztály Szemészeti Osztály Tüdő- Belgyógyászati Osztály Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály

4 Arc-, állcsont-, szájsebészeti, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztály Ortopédiai Osztály Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály Onkoradiológiai Központ Pszichiátriai Osztály Speciális Rehabilitációs Osztály Sürgősségi Betegellátó Osztály Központi műtő Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály Patológiai Osztály Gyógyszerészeti Osztály Központi Klinikai Laboratórium Központi Radiológiai Osztály Nukleáris Medicina Osztály Kórház Higiénés Osztály Központi Kardiológiai Laboratórium Tüdőbeteggondozó Intézet Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Szakambulancia és Gondozó Foglalkozás-egészségügy Orvosi Szakkönyvtár Központi orvos csoport Fizio- és Mozgásterápiás Osztály Kiskunfélegyházi telephely betegellátó osztályok Kalocsai telephely betegellátó osztályok Ápolási Igazgatás szervezete Ápolási igazgató helyettes Járóbetegszakellátás vezető asszisztens Ápolási igazgatás Osztályos vezető ápolók Szakrendelők csoportvezető asszisztensei Vezető asszisztensek Vezető dietetikus Vezető gyógytornász Egészségügyi szakdolgozók Fiziko- és Mozgásterápiás Osztály Diétás szolgálat Betegellátás területén dolgozó egyéb szak- és segédmunkatársak Gazdasági műszaki Ellátás szervezete Gazdasági Igazgatás Közgazdasági Osztály Bér-munkaügyi és Szociális Osztály Műszaki Osztály

5 4.4.5 Döntéselőkészítő Osztály Gazdasági Osztály Élelmezési Osztály HATÁSKÖRI LISTA BÉR- MUNKAÜGYI KÉRDÉSEKBEN Főigazgató Főigazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese Főigazgató kalocsai telephelyi helyettese Osztályvezető főorvosok, osztályvezető főgyógyszerész (Kiskunfélegyházi-, Kalocsai Telephely kivételével) Főigazgatás osztályvezetői Orvos-igazgató Ápolási igazgató Ápolási igazgatóhelyettes Ápolási igazgató kalocsai telephelyi helyettese Ápolási igazgató kiskunfélegyházi telephelyi ápolásvezetője Osztályos vezető-, részlegvezető főnővérek és vezető asszisztensek Járóbetegszakellátás vezető asszisztens Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese Gazdasági igazgató kalocsai telephelyi helyettese Gazdasági- Műszaki Ellátó Szervezet osztályvezetői Bér- Munkaügyi és Szociális Osztály vezetője VAGYONKEZELÉS RENDJE VAGYONNYILATKOZAT TÉTELRE KÖTELEZETTEK ZÁRÓ, HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK FÜGGELÉKEK MELLÉKLET: Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje A Megyei Kórház egyéb szabályzatai

6 1 ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Bács-Kiskun Megyei Kórház szervezetét és működését a hatályos jogszabályok előírásai alapján az alábbiak szerint határozzuk meg: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Áht.Vhr.) Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet A számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370//2011 (XII.31.) Korm. rendelet (Ber.) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII.31.) Korm. rendelet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet (GYEMSZI Korm. rendelet) 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Kórház valamennyi szervezeti egységére és dolgozójára. Az intézmény által ellátandó alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek felsorolását a szabályba beépített alapító okirat tartalmazza. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Eübtv.) Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) Eüm. rendelet (Mük.) 6

7 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (Min.felt.) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény és a végrehajtására kiadott 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (Struktúra Tv.) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja. Az intézmény szervezeti felépítését és szervezeti egységei megnevezését, feladatait, képviseleti jogosultságait a szabályzat IV. fejezete tartalmazza. A szervezeti egységek engedélyezett létszámát a 2. függelék tartalmazza. 7

8 1.1 A Bács-Kiskun Megyei Kórház alapító okirata 8

9 9

10 10

11 11 Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma:

12 1.2 A Bács-Kiskun Megyei Kórház feladata, finanszírozása Tevékenység jellege szerint: Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: költségvetési szerv önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény képviselete: Az intézmény teljes körű képviseletére a főigazgató jogosult. Akadályoztatása esetén megbízás alapján az orvosigazgató képviseli az intézményt. A szakmai területek képviseletét az igazgatók látják el: ápolási szakterület az ápolási igazgató, orvosi szakmai terület az orvosigazgató. A pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében helyettese a gazdasági igazgató, aki a pénzügyi-gazdasági kérdésekben a főigazgató helyett képviselheti az intézményt, a főigazgató tájékoztatása mellett. Átruházott jogkörben a főigazgató telephelyi helyetteseit képviseleti jog illeti meg. Az intézmény feladata: A jogszabályban, valamint a működési engedélyben meghatározott területen a lakosság kórházi fekvőbeteg és járóbeteg szakellátása. Ezen belül az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás kivédése. Tevékenysége a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére terjed ki. A Szegedi Tudományegyetem oktató kórházaként részvétel a rezidensképzésben és a szakorvosképzésben, az egyetem által meghatározott formában és feltételek mellett. Alapfeladatát a fekvőbeteg osztályok, szakrendelések, a diagnosztikai osztályok és a gazdaságiműszaki ellátó szolgálatok tevékenységén keresztül látja el. Intézmény finanszírozása: - költségvetési intézményfinanszírozás - Országos Egészségbiztosítási Pénztár működési célú pénzeszközátadás - Központi költségvetés állami támogatás - Európai Uniós pályázati források - Saját bevétel 1.3 A Bács-Kiskun Megyei Kórház kapcsolatrendszere Az intézmény kapcsolatot tart fenn: - Emberi Erőforrás Minisztériummal (EMMI) - Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézettel és Térségi Egészségszervezési Központtal - Magyar Államkincstárral - Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával - Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel és annak bizottságaival, hivatalával - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal (regionális és kistérségi) - Kecskemét Megyei Jogú Város Képviselőtestületével, Bizottságaival és 12

13 Polgármesteri Hivatalával. - Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületével, Bizottságaival és Polgármesteri Hivatalával - Kalocsa Város Képviselőtestületével, Bizottságaival és Polgármesteri Hivatalával - Országos Egészségbiztosítási Pénztárral - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével - Kecskemét Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmények - Igazgatóságával. - Betegjogi képviselővel - Bács-Kiskun Megyei Orvosi Kamarával és Szakdolgozói Kamarával - Kecskeméti-, Kiskunfélegyházi-, Kalocsai Orvosi Kamarával és Szakdolgozói Kamarával - Kórházi Felügyelő Tanáccsal - OVSZ területi szervével - Megyei Rendőrfőkapitányság Egészségügyi Osztályával - Kecskemét Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálatával - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal - Országos Intézetekkel - Szakmai kollégiumokkal - Bács-Kiskun megye kórházaival - Szegedi Tudományegyetemmel - Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karával - Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel - DEOEC, PTE, - Országos Mentőszolgálattal - Szent-Györgyi Albert Középiskolával - Máltai Szeretetszolgálattal - WHO HPH hálózattal - VIBORG - Kórházzal - Egyéb egészségügyi intézményekkel - Kórházat támogató és a kórházi osztályos alapítványokkal. - Vöröskereszttel - Városi civil szervezetekkel (Betegegyesületek) - Székelyudvarhelyi Megyei Kórházzal - Ölelő Kéz Alapítvánnyal - Önkéntes Segítő Szolgálattal 1.4 Az iratkezelés szervezeti rendje Az intézményi iratkezelés szervezeti rendjét, az intézmény iratkezelési szabályzatában rögzíti, a felelősségi és hatásköröket is ezen szabályzat, illetve az iratkezelési munkakörben dolgozó munkatársak munkaköri leírása tartalmazza. 1.5 Várólista vezetés szervezeti rendje: Az intézmény várólistával kapcsolatos rendjét az intézmény várólista szabályzatában rögzíti. 13

14 2 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott dokumentum a nyomtatás napján érvényes. A nyomtatás dátuma: Főigazgató Az intézményt a főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető irányítja. Főigazgató feladatai Intézményirányítási és gazdálkodási feladatok Az orvosigazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató, a főigazgató-helyettesek (telephely vezetők) tevékenységének az irányítása és koordinálása. Katasztrófa- és polgárvédelmi feladatok irányítása. Az intézmény hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálása. Kollektív Szerződés megkötése a munkáltatói oldal képviseletében. Az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatának biztosítása, a vagyongazdálkodás a vagyonkezelés rendjének szabályozása, a vagyongazdálkodás végrehajtásáért felelős szervezet feladatinak meghatározása és ellenőrzése. Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátása, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése. A költségvetés, megvalósítási terv készítése, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, ezek teljességének és hitelességének biztosítása. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, az előirányzat módosítás rendjének a szabályozása. A költségvetési előirányzatok betartása, a saját hatáskörű előirányzat módosítások jóváhagyása, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjának biztosítása. Az intézmény számviteli politikájának, a számviteli rend, elszámolási, vagyonnyilvántartási és bizonylati rendjének a jóváhagyása. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés rendjének szabályozása. Az intézmény gazdálkodásának folyamatára /tervezés, végrehajtás, beszámolás/ és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. Köteles elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Az ellenőrzési nyomvonal jelen szabályzat mellékletét képezi. Köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely jelen szabályzat mellékletét képezi. Köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. Az információ és kommunikáció rendszerének kialakítása és működtetése. A monitoring tevékenység működtetése az intézmény tevékenységének és céljai megvalósításának követésére. Az éves költségvetési beszámoló kertében beszámol az intézmény folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működéséről. Az intézményben folyó közbeszerzési tevékenység irányítása. 14

15 A gyógyszergazdálkodás közvetlen felügyelete, a gyógyszertár beszerzései esetében a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. A humánpolitikai tevékenység irányítása és koordinálása. A kórház működéséhez szükséges jogszabály által kötelezően előírt, illetve a helyileg indokolt belső szabályzatok elkészítése. Az intézményben működő munkabizottságok tevékenységének felügyelete, irányítása. A közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács, Orvosi Kamara, Szakdolgozói Kamara) rendszeres kapcsolattartás során a munkáltató képviseletében jár el. Az intézmény "közönségszolgálati" (PR) tevékenységének a felügyelete, az intézmény működésére vonatkozóan a lakossági és az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő betegek véleményének tanulmányozása és értékelése. A vezetői információs rendszer kialakításának, működésének tartalmi és szervezési szempontból való irányítása. Az adatvédelmi jogszabályban foglaltak betartásának biztosítása. A főigazgató kétévente köteles belső kontroll rendszerek témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt köteles az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok Az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának a biztosítása, a kórház rendeltetésszerű működtetése. Az intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között megkötendő finanszírozási szerződés előkészítésének a koordinálása, és a szerződés megkötése. Kapcsolattartás az intézmény működési területén lévő lakosság képviselőivel, Kórházi Felügyelő Tanáccsal, Betegjogi képviselővel, önkormányzatokkal, tisztiorvosi szolgálattal, egészségbiztosítási pénztárral és érdekképviseleti szervekkel, sajtóval, egészségügyi szolgálatokkal. Az intézményben folyó orvosbiológiai kutatások és kísérletek, illetve a gyógyszerkipróbálások hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati tervek helyi elvégzésének engedélyezése az IKEB véleményét figyelembe véve, továbbá az erre vonatkozó szerződések megkötése. Az "Egészségfejlesztő Kórház " mozgalom segítése. Az intézményben és a lakosság felé irányuló egészségfejlesztő tevékenység felügyelete. Fenntartóval kapcsolatos feladatok Az intézmény költségvetési, fejlesztési-beruházási tervének elkészíttetése és a fenntartóhoz jóváhagyás céljából történő benyújtása. Az intézmény vagyonkezelésében lévő ingó-ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatáról való gondoskodás. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészíttetése, és fenntartó részére jóváhagyás céljából történő benyújtása. Az intézményi érdekek képviselete a tulajdonos előtt. Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok Az intézményben folyó minőségbiztosítási és a szakmai kontrolling tevékenység irányítása. Tervszerű, időszakos ellenőrzések kapcsán szakbizottságok bevonásával a betegellátással kapcsolatos tevékenységek minőségügy oldaláról való értékelése. 15

16 A kórházi minőségirányítás-, környezetirányítás-, információbiztonsági irányítási rendszer fejlesztése, szervezése és működtetése. Tervszerű és időszakos értékelések alapján beszámoltatási joga van a minőségügyi feladatok végrehajtásával összefüggésben. Hatáskör-jogkör A Polgári Törvénykönyvben és a hatályos pénzügyi jogszabályokban meghatározott képviseleti jogkört ellátja, mint egyszemélyi felelős vezető. Az intézmény nevében, az intézmény feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) a főigazgató, vagy az általa, írásban megbízott személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosult az alapító okiratában, költségvetési alapokmányában foglalt feladatok célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. (ÁhtVhr 52. (1) A kötelezettségvállalás előirányzat felhasználási terven alapul, melyet a gazdasági igazgató javaslata alapján a főigazgató ír alá. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet. A jóváhagyott költségvetési és felújítási-fejlesztési terv körére vonatkozó kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján utalványozásra a főigazgató, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A főigazgató a banki kifizetések és bevételek, valamint a pénztári kifizetések és bevételek utalványozására írásban felhatalmazhatja a gazdasági igazgatót, valamint a gazdasági igazgató javaslatára a Közgazdasági Osztály vezetőjét és helyettesét. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag (pénzügyi, gazdasági) igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát. A szakmai teljesítésigazolásra jogosult személyeket a gazdasági igazgató javaslatára a főigazgató írásban jelöli ki. A kötelezettség vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés rendjét külön szabályzat tartalmazza. Kizárólagos hatáskörrel munkáltatói jogkört gyakorol a főigazgató-helyettesek (telephely vezetők), az orvosigazgató, az ápolási igazgató, az osztályvezető főorvosok, osztályvezető főgyógyszerész (így megbízásuk, illetve a megbízásuk visszavonása, a vezetőhelyettesek munkaköri leírásának meghatározása) és a közvetlenül a főigazgatóhoz tartozó egységek vezetői, továbbá a Főigazgatás közvetlen dolgozói felett. A gazdasági igazgató átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a főigazgató köteles gondoskodni helyettesítéséről, illetőleg a gazdasági igazgatói álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a főigazgató írásban a gazdasági igazgatás vezetői feladatainak ellátásáért felelős, megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki, az irányító szerv vezetőjének egyetértésével. A fekvő- és diagnosztikai osztályok vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottainak helyettesítésére kijelölt személy jóváhagyása. A főigazgatás szervezeti egységeinek vezetői megbízással rendelkező tartós távollétére helyettes személy kijelölése. Az intézmény képviseletében aláírási joga van. Ellenőrzési és beszámoltatási joga van az intézmény egésze területén. Feladatkörébe tartozó kérdések kapcsán az intézmény egészére kiterjedő utasítási joggal rendelkezik. A jóváhagyott költségvetési tervben nem szereplő kötelezettségvállalás a forrás megjelölésével. 16

17 Intézményi szabályzatok kiadása (kizárólagos hatáskörrel, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában). Jelen szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az Intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése. Mindaz, amit jogszabály a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utal. Hatáskör gyakorlásának módja Az intézmény képviseletét egyszemélyi felelős vezetőként önállóan gyakorolja, a pénzügyi-gazdasági kérdésekben a gazdasági igazgatóval együttesen. Az intézmény működését a jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítésével és kiadásával, a minőségirányítási rendszer fenntartásával biztosítja. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogát a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és érvényesítés eljárási rendjét meghatározó szabályzat alapján gyakorolja. A felelős szakterületek által előkészített anyagokat kiadmányozás előtt az előkészítő szignóval látja el. Intézkedéseit levélben, körlevélben vagy főigazgatói utasításban adja ki az érintett területekre. A jelen szabályzatban nevesített testületeket és bizottságokat működteti, melyeket a döntés előkészítő munkába bevon. A munkáltatói jogkört a hozzátartozó munkavállalók vonatkozásában írásban gyakorolja, a költségvetésben engedélyezett létszám és bérkeret betartásával. Az ellenőrzési és beszámoltatási jogát az Igazgató Testület ülésein közvetlenül gyakorolja az aktuális feladatok vonatkozásában. A szakmai osztályok kötelesek éves beszámoló jelentést készíteni a tevékenységükről, fontosabb ellátási mutatóik alakulásáról. A belső ellenőr megbízásával meghatározott témákban külön ellenőrzést rendel el. A belső ellenőrt tevékenységéről elszámoltatja. A költségvetés, beszámoló és egyéb adatszolgáltatások ellenőrzését, a hitelesség biztosítását a folyamatba épített ellenőrzés szabályozásával és végrehajtatásával biztosítja. Felelősség Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az azok részét képező megvalósítási tervben, valamint feladat ellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért. Felelős a kórház rendeltetésszerű működtetéséért. Felelős a hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. Felelős az intézmény irányítása, vezetése kapcsán hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért. Felelős az intézmény működésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, betartatásáért, a törvényesség biztosításáért. Az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért. Az intézmény használatába adott, vagyon rendeltetésszerű hasznosításáért. Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, továbbá 17

18 A szakmai és pénzügyi folyamatos nyomon követési (monitoring) rendszer működtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért Felelős az államháztartás pénzügyi információs rendszere felé szolgáltatott adatok teljes körűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért. Felelős a munkáltatói intézkedések jogszerűségéért, a rendelkezésre álló létszám és bérkeret betartásáért a Kollektív Szerződésben foglaltak figyelembevételével. Felelős a feltárt hiányosság megszüntetéséért, a mulasztást elkövetők felelősségre vonásáért. Helyettesítés rendje A főigazgatót távollétében az orvosigazgató, mint a főigazgató általános helyettese helyettesíti, tevékenységéről köteles a főigazgatót utólag tájékoztatni. A helyettesítés időszakában hozott intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. A főigazgatót távollétében az ápolási igazgató helyettesíti ápolás-szakmai kérdésekben, tevékenységéről köteles a főigazgatót utólag tájékoztatni. A helyettesítés időszakában hozott intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. A főigazgatónak pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében helyettese a gazdasági igazgató. Aki a pénzügyi-gazdasági kérdésekben a főigazgató helyett képviselheti az intézményt, a főigazgató megbízása alapján. A helyettesítés időszakában hozott intézkedéseiért teljes felelősséggel tartozik. A főigazgató feladata: A fekvő-, és diagnosztikai osztályok vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottainak helyettesítésére kijelölt személy jóváhagyása. A főigazgatás szervezeti egységeinek vezetői megbízással rendelkező tartós távollétére helyettes személy kijelölése Főigazgató kiskunfélegyházi telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Feladatai Telephely irányítási és ellenőrzési feladatok Az osztályvezető főorvosok tevékenységének irányítása, koordinálása és ellenőrzése. A telephelyi katasztrófa- és polgárvédelmi feladatok irányítása. Irányítja a Róna Kincse Gyógyfürdőt. A telephely hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálásában való közreműködés. A telephely vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használata biztosítása. Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásában való részvétel. A költségvetés tervezésben, végrehajtásával kapcsolatos feladatokban való részvétel. A kockázati tényezők figyelembevétele melletti kockázatelemzés végzésben, és a kockázatkezelési rendszer működtetésében való közreműködés. Az információ és kommunikáció rendszere kialakításának és működtetésének elősegítése. 18

19 Feladata a bevételeket növelő és kiadásokat csökkentő intézkedések és lehetőségek feltárása, keresése. A monitoring tevékenység működtetésében való részvétel az intézmény tevékenységének és céljai megvalósításának követésére. A gyógyszergazdálkodás felügyeletében való közreműködés. Részvétel a közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel (Szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács, Orvosi Kamara, Szakdolgozói Kamara) való rendszeres kapcsolattartásban. A telephely működésére vonatkozóan a lakossági és az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő betegek véleményének tanulmányozásában és értékelésében való közreműködés. Az adatvédelmi jogszabályban foglaltak betartásának biztosítása. A fejlesztések, projektek, beruházások előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés. Hatáskörébe utalt kérdésekben tájékoztatási jogkörrel rendelkezik, a főigazgatóval történt egyeztetés után (sajtó, rádió, TV). Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatok Az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának a biztosításában, a telephely rendeltetésszerű működtetésében való közreműködés. A telephely működési területén lévő lakosság képviselőivel, Kórházi Felügyelő Tanáccsal, Betegjogi képviselővel, önkormányzatokkal, tisztiorvosi szolgálattal, egészségbiztosítási pénztárral és érdekképviseleti szervekkel, sajtóval, egészségügyi szolgálatokkal való Intézményi kapcsolattartás segítése. A telephelyen folyó orvosbiológiai kutatások és kísérletek, illetve a gyógyszerkipróbálások engedélyezésének előkészítése az IKEB véleményét figyelembe véve. A telephelyen és a lakosság felé irányuló egészségfejlesztő tevékenységben való közreműködés. Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok A telephelyen folyó minőségbiztosítási tevékenység elősegítése. Tervszerű, időszakos ellenőrzések kapcsán a betegellátással kapcsolatos tevékenységek minőségügy oldaláról való értékelésében való részvétel. A kórházi minőségirányítás, környezetirányítás fejlesztésében, szervezésében és működtetésében való közreműködés. Hatáskör-jogkör Kötelezettségvállalás csak rendkívüli, akut ügyekre a jóváhagyott keret erejéig, bruttó Ft összeghatárig a Gazdasági Igazgató telephelyi helyettesének pénzügyi ellenjegyzése mellett A kötelezettségvállalás csak írásban történhet. A főigazgató írásban kijelöli a közreműködői-, megbízási-, vállalkozási szerződés alapján egészségügyi szolgáltatást végzők számláinak szakmai teljesítés igazolásának ellátására. Kizárólagos hatáskörrel munkáltatói jogkört gyakorol az osztályvezető főorvosok, főnővérek/vezető ápolók/vezető asszisztensek, ápolók, asszisztensek, továbbá a gazdasági igazgató-helyettes, illetve a gazdasági- műszaki csoportok vezetői és munkatársai kivételével a Kiskunfélegyházi Telephelyen mint kinevezés szerinti munkahelyen foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott felett. 19

20 A fekvő- és diagnosztikai osztályok vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottainak helyettesítésére kijelölt személy jóváhagyása. Ellenőrzési és beszámoltatási joga van a telephely egésze területén. Feladatkörébe tartozó kérdések kapcsán a telephely egészére kiterjedő utasítási joggal rendelkezik. A telephely tevékenysége elleni panasz megvizsgálásában, elintézésében való közreműködés. Hatáskörébe utalt kérdésekben aláírási jogkörrel rendelkezik. Felelősség Közreműködik az alapító okiratban előírt tevékenységek végrehajtásában. Felelős a telephely rendeltetésszerű működtetéséért. Felelős a hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. Felelős a meghozott intézkedéseiért, belső utasításaiért. Felelős a telephely működésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, betartatásáért, a törvényesség biztosításáért. A telephely használatába adott, vagyon rendeltetésszerű hasznosításáért. Felelős a munkáltatói intézkedések jogszerűségéért, a rendelkezésre álló létszám és bérkeret betartásáért a Kollektív Szerződésben foglaltak figyelembevételével. Felelős a feltárt hiányosság megszüntetéséért, a mulasztást elkövetők felelősségre vonásáért. Helyettesítés rendje A főigazgató telephelyi helyettesét távollétében orvosszakmai kérdésekben egy osztályvezető főorvos kapcsolt feladatkörben helyettesítését végzi, akit a főigazgató egyetértésével bíz meg Főigazgató kalocsai telephelyi helyettese (magasabb vezetői megbízás) Feladatai Telephely irányítási és ellenőrzési feladatok Az osztályvezető főorvosok tevékenységének irányítása, koordinálása és ellenőrzése. A telephelyi katasztrófa- és polgárvédelmi feladatok irányítása. A telephely hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálásában való közreműködés. A telephely vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használata biztosítása. Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásában való részvétel. A költségvetés tervezésben, végrehajtásával kapcsolatos feladatokban való részvétel. A kockázati tényezők figyelembevétele melletti kockázatelemzés végzésben, és a kockázatkezelési rendszer működtetésében való közreműködés. Az információ és kommunikáció rendszere kialakításának és működtetésének elősegítése. Feladata a bevételeket növelő és kiadásokat csökkentő intézkedések és lehetőségek feltárása, keresése. A monitoring tevékenység működtetésében való részvétel az intézmény tevékenységének és céljai megvalósításának követésére. A gyógyszergazdálkodás felügyeletében való közreműködés. 20

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza. Szervezeti és Működési Szabályzat

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza. Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 2003 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. oldal II. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE III. AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT INTÉZETI BELSŐ SZABÁLYZAT Készítette: 2014.04.07. Jogi szempontból ellenőrizte: Minőségügyi szempontból ellenőrizte: Dr. Gazdik Nóra jogtanácsos Dr. Rozonics

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5. oldal II. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 8. oldal 2.1. Főigazgató 8. oldal 2.2. Orvos igazgató 10. oldal 2.3. Ápolási igazgató 12. oldal

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza. Szervezeti és Működési Szabályzat

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza. Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Szervezeti és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK II. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE III. AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI, MUNKABIZOTTSÁGAI

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ képviseletében Limbach Viktor szakmai főtanácsadó Nyugat Dunántúli mb. térségi igazgató

Állami Egészségügyi Ellátó Központ képviseletében Limbach Viktor szakmai főtanácsadó Nyugat Dunántúli mb. térségi igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Intézmény vezetője: Főigazgató főorvos Jóváhagyta: Állami Egészségügyi Ellátó Központ képviseletében Limbach Viktor szakmai főtanácsadó Nyugat Dunántúli mb. térségi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2015. augusztus 04. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 6 1.1.1. Az intézmény azonosító adatai... 6 1.1.2. Az intézmény működési köre... 6 1.1.3. Az intézmény gazdálkodási besorolása...

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben