MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u (www.millenaris.hu) évi É V E S B E S Z Á M O L Ó Budapest, április 17. Incze Zsolt ügyvezető igazgató

2 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1024 Budapest, Kis Rókus u évi É V E S B E S Z Á M O L Ó K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T E Budapest, április 17. Incze Zsolt ügyvezető igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Céginformációk A Számviteli rendszer Számviteli politika A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE Eszközök alakulása Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Közhasznú eredménykimutatás Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások Közhasznú tevékenységből származó bevétel Közhasznú egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Költségek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások EGYÉB INFORMÁCIÓK Mérlegben nem szereplő tételek Választott tisztségviselők díjazása Adómérleg Cash flow Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok Eredmény értékelés ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

4 1. BEVEZETŐ A Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a évi beszámolóját a számvitelről szóló évi C. törvény, az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján készítette el. 1.1 Céginformációk A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. április 1-től) Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ( ig) Jövő Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság (2008. január 31-ig) Székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u (2006. május 11-től) 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (2006. május 11-ig) Cégjegyzékszáma: Adószáma: Társasági szerződés kelte: január 14. Cégbírósági végzés kelte: május 22. Bankszámla száma: Magyar Államkincstár A Társaság tartama: határozatlan idő A Társaság jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság, közhasznúsági fokozat: közhasznú A Társaság főtevékenysége: 9252 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme A Társaság jegyzett tőkéje: ezer forint A Társaság alapítója: A Magyar Állam. Az alapítói jogköröket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság gyakorolja A tulajdonos képviselői: Dr Halasi Tibor, Igazgatóság elnöke Márton Péter, vezérigazgató A Társaság ügyvezetője: június 26-tól: Incze Zsolt 8271 Mencshely, Petőfi S. u

5 A Társaság könyvvizsgálója: SIGNATOR Audit Kft 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. MKVK nyilvántartási szám: Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (an.: Jung Terézia) 8200 Veszprém, Zápor utca 4. 2.ép. B lház MKVK tagsági szám: A könyvvizsgálónak a jog szerinti könyvvizsgálatért fizetett díj nettó 2.100e Ft, más díjazásban nem részesült. A Társaság Beszámolóját készítette: Strábelné Fábián Erzsébet Mérlegképes Könyvelő (MKVK: ) 1144 Budapest, Ond Vezér u. 25. A Társaság célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló jövőt bemutató közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas kulturális központot hozzon létre. 1.2 A Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvvezetési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: január december 31. Mérleg fordulónapja: 2012.december 31. Mérlegkészítés időpontja: március 31. Beszámolás formája: éves beszámoló Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású Eredménykimutatás változata: A Mérleg változata: A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint Közhasznú eredménykimutatás 5

6 1.3 Számviteli politika A beszámoló elkészítésénél a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetését szabályozó kormányrendelet alapján kialakított számviteli politikánk biztosítja, hogy az éves beszámoló reálisan mutassa be a vállalkozásunk vagyoni és pénzügyi helyzetét. A könyveket a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük, a könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, alés részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe foglaljuk össze amely a szöveges számlarenddel együtt lehetővé teszi a könyveink számviteli törvény előírásai szerinti vezetését. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem használjuk. Az eredmény az számlaosztályok egyenlegeként határozzuk meg, A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során döntjük el, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között elszámolni. Társaságunk a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a bekerülési érték amortizációval csökkentett értékén mutatjuk ki. Értékcsökkenés elszámolása: A terv szerinti értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírással állapítjuk meg az üzembehelyezés, használatba vétel napjától a nullára történő leírás napjáig. Az Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jog és szellemi termék értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a képzőművészeti alkotásnál, olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenést megváltoztatjuk, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben bemutatjuk. Terven felüli értékcsökkenést az Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint számolunk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta kerül sor, a hónap utolsó napján. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál tárgyi eszközöknél. Maradványérték meghatározása A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket a likvidációs érték módszerével határozzuk meg: a leírási időszak végén várható bevétel jelenértéke vagy hasonló használati idő után az eszköz jelenlegi értékének jövőbeni értéke az eszközhöz még kapcsolódó kötelezettségek jelenértéke = Maradványérték Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk, mely mennyiségben és értékben is tartalmazza az eszközöket. Az analitikus nyilvántartást negyedévenként egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. Tényleges mennyiségi felvétellel évenként készítünk leltárt a Leltározási Szabályzat szerint. 6

7 évben a Társaságnál bekövetkezett korábbi vezető váltás miatt tényleges leltárfelvételre került sor. A tényleges leltárfelvétel során derült arra fény, hogy az eszközök leltári száma nem egyezik meg az analitikus nyilvántartás szerinti leltári számokkal, ezért a leltározott eszközök az analitikus nyilvántartással nem összehasonlíthatók. További problémaként jelentkezett, hogy az analitikában az egyes eszközök mint egységes kiállítási berendezések csoportosan lettek nyilvántartva, annak ellenére, hogy önálló tárgyi eszközökből és tárgyi eszköznek nem minősülő anyagokból álltak évben az eszközök raktári rendezése, raktározási szabályzatai, a raktározáshoz kapcsolódó bizonylatai elkészültek, de a kapcsolódó raktári nyilvántartás 2011.évben még nem készült el. A raktári nyilvántartási program elkészültével az eszközök egységes leltári számmal történő ellátásával megoldhatóvá válik a raktári analitika mennyiségi és a főkönyvi analitika mennyiségi és értékbeli nyilvántartásának egyezőségével a főkönyvi könyvelés leltár szerinti egyezőségének biztosítása. Az értékkel bíró eszközök beazonosítása megtörtént. A csoportosan nyilvántartott eszközök esetében a leltárkiértékelés bár nem teljeskörű, ez az eszközértéket már nem befolyásolja. A Társaság a tételes leltárral és az azt alátámasztó raktári nyilvántartó program használatával nagy előrelépést tett a vagyonelemek biztosítása, valamint a vagyongazdálkodás színvonalának emelése terén. Az értékkel már nem rendelkező eszközök főkönyvi nyilvántartása 2013-ban az elkészült raktári nyilvántartó program használatával lesz alátámasztva. A csoportosan nyilvántartott eszközök a korábbi években támogatásból valósultak meg, ezért az évenként elszámolt értékcsökkenés, megegyezik a halasztott bevételek mentesítésével egyidejűleg elszámolt egyéb bevétellel, vagyis az éves eredményre gyakorolt hatása nulla. Tételes elszámolásuk a pontnál kimutatva. Mivel volt olyan támogatott eszközbeszerzés melynek esetében a támogatás utóellenőrzési időszaka még nem telt le, az esetleges utóellenőrzés kockázatára való tekintettel is a Társaság tartózkodott az eszközök nyilvántartásból való kivezetésétől. A készletek nyilvántartása tényleges beszerzési áron év végi értékelése FIFO módszerrel történik. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak, a számviteli politikát a évi számviteli törvény változásainak megfelelő javításokkal együtt egységes szerkezetbe foglaltuk. A valuta-és devizatételek értékelése: A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyam értékelési szempontok szerint értékeljük, számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a teljesítéskori árfolyam (paritás, szerződés és átadás átvétel). A barter ügyleteket az első ügylet választott árfolyamán, az adott és kapott előlegeket a választott árfolyamon értékeljük. Vállalkozásunk által alkalmazott árfolyam: MNB árfolyam Év közi mozgások, kiegyenlítés: devizaszámla átlag árfolyamán, hitelintézet által felhasznált forint devizára átváltott értékén, a realizált árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. Értékelés év végén Az értékelés kiindulópontja az összes eszköz és forrás értékelési különbözetének megképzése a mérleg fordulónapon nyitott tételek után, a mérleg fordulónapi árfolyamok szerint. Az értékelési különbözet kiszámolt, függetlenül attól, hogy az átértékelés veszteség vagy nyereség. Az adott és kapott előlegek is értékelendők. A mérlegkészítésig realizált árfolyam különbözetek hatása nem jeleníthető meg. A folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó árfolyam különbözet a beruházás értékében aktiválandó. Az árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. A vevői követelésekről és szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartást vezetünk, melyet negyedévente a főkönyvi könyveléssel egyeztetünk, és végén egyenlegközlő levelek alapján értékeljünk. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk. Lényeges hibák értelmezése: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik. A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. 7

8 Nem jelentős összegű a hiba ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten. Ismételt letétbe helyezés és közzététel: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett, az adott üzleti évet megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámolót ismételten, a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzé kell tenni. Az éves beszámoló ismételt közzétételéhez is szükséges a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés, a jóváhagyásra jogosult testület elé terjesztés, továbbá a jóváhagyást követő 30 napon belül a letétbe helyezés és közzététel. A Társaságunknál az év során történt külső és belső ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 2. A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE 2.1 Eszközök alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Befektetett eszközök ,5% ,9% ,53% Immateriális javak ,2% ,0% ,12% Tárgyi eszközök ,3% ,9% ,31% Befektetett pénzügyi eszközök - 0,0% - 0,0% - Forgóeszközök ,4% ,0% ,21% Készletek 587 0,0% 462 0,0% ,29% Követelések ,9% ,3% ,34% Értékpapírok - 0,0% - 0,0% - Pénzeszközök ,5% ,7% ,63% Aktív elhatárolások ,0% ,0% ,18% Eszközök összesen ,0% ,0% ,78% Az eszközök változásának magyarázatát a 2.1.1, és fejezetek tartalmazzák Befektetett eszközök Befektetett eszközeink értékcsökkenését a számviteli politikánkban rögzítettek szerint számoltuk el. Az eszközök aktiválása és amortizációja havonta kerül elszámolásra. Az alkalmazott leírási kulcsokat meghatározó használati idő főkönyvi számonként az alábbi: 113 Vagyoni értékű jog 6 év 1141 Szellemi termékek 3 év 1143 Filmek 2 év 141 Irodai, igazgatási berendezések 7 év 142 Számítástechnikai eszközök 3 év 143 Járművek 5 év 145 Kiállítási tárgyak 7 év 146 Tartós berendezések felszerelések (kiállítás, rendezvény) 7 év 8

9 Immateriális javak állománya Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Adatok ezer Ft-ban Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Selejtezés Leltárhiány Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Selejtezés Leltárhiány Záró Nettó érték Tárgyi eszközök állománya Megnevezés Ingatlanok Irodai berendezések Számítástechnikai eszközök Járművek Kiállítási tárgyak Tartós berendezés, felszerelés (kiállítás, rendezvény) Stúdió eszközök Adatok ezer Ft-ban Kisértékű 100e Ft alatti eszközök Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Értékesítés Leltárhiány Selejtezés Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Értékesítés Leltárhiány Selejtezés Záró Nettó érték Értékhelyesbítés Beruházás Nettó piaci érték

10 Ingatlanokon évben végzett beruházások B épület összesen: e Ft Büfé kialakítása Vizesblokk kiépítése Kétszárnyú ajtó beépítése Térburkolat készítése Video-rendszer kiépítése 999e Ft e Ft. 840e Ft e Ft. 307e Ft. C épület összesen: 1 112e Ft Vizesblokk kiépítése Video-rendszer kiépítése 805e Ft. 307e Ft. D épület összesen: 307e Ft Video-rendszer kiépítése 307e Ft. E épület összesen: 1 870e Ft Madármentesítés 1 870e Ft. G épület összesen: 3 680e Ft Vendégtér kialakítás 3 680e Ft. Az egyéb berendezések, felszerelések 2012.évi növekedését tartalmazó eszközök az alábbiak: Saját forrásból beszerzett egyéb berendezések felszerelések Vendéglátóipari eszközök Logger gép, és videóvágó gép stúdióba Egyéb 100e Ft. alatti beszerzések 2 220e Ft. 973e Ft e Ft. A terv szerinti értékcsökkenés módosítása A korábbi évek céltámogatásból beszerzett eszközeinél felülvizsgáltuk, hogy a cél, amelynek okán a beszerzés történt fenn áll e még. Azoknál az eszközöknél, ahol ez a cél már nem állt fenn, a korábban meghatározott terv szerinti értékcsökkenési leírást korrigáltuk és 2012 június 30-i dátummal a még hátralévő értékcsökkenést elszámoltuk, mivel az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülmények a beruházások hasznos élettartamára vonatkozóan lényegesen megváltoztak. Az elszámolásra kerülő értékcsökkenéssel egyidejűleg a támogatott eszközökhöz kapcsolódó elhatárolt bevételt egyidejűleg feloldottuk, így a változás eredményre gyakorolt hatása nulla. A 2012 évi tervezett értékcsökkenési leírás (21 950e Ft.), a módosított értékcsökkenési leírás (88 084e Ft.), különbözete e Ft. 10

11 2.1.2 Forgóeszközök Készletállomány Az értékesítési céllal beszerzett áruk (könyvek, plakát, párna, naptár) értéke 5 433e Ft melyre már az előző évben 100% értékvesztést számoltunk, ezek a készletek az Álmok Álmodói kiállításhoz kapcsolódtak. A katalógusok, tárlatvezető cd-k értéke e Ft, ezeket a készleteket ugyancsak az előző évben már 100%-ban értékvesztettük. A készletek harmadik csoportjában - Társaságunk új zöld terméke a REPOHÁR tényleges mennyiségi felvétellel 462e Ft készletértéket leltároztunk. Megnevezés Áruk Betétdíjas göngyöleg- Repohár Késztermékek, katalógusok, Álmok álmodói CD Összesen Nyitó Növekedés Csökkenés - - Záró Értékvesztés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés - - Záró Nettó érték Követelések A fordulónapi vevő követelés összege e Ft, melyre az egyedi értékelés elve alapján a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege e Ft, ebből a 365 napon túli követelésekre elszámolt értékvesztés 100%. A tárgyévben a követelések közül e Ft értékben történt kivezetés. A visszaírt értékvesztés összege 1 578e Ft volt. Ezzel a nyilvántartott értékvesztés összege e Ft-ra csökkent. Megnevezés Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2011 Adatok ezer Ft-ban Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2012 Nyitó Növekedés Csökkenés Visszaírás Záró

12 Egyéb követelések között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú követelések 2011 év 2012 év Elszámolásra adott előleg Fizetési előleg Bankkal szembeni követelés Bírság,önellenőrzési pótlék Társasági adó 1 - Rehabilitációs hozzájárulás Áfa Kaució Munkaadói járulék NAV 9 - Önkéntesen feltárt adókülönbözet számla Önkéntes egészségpénztár 8 17 Magánnyugdíj pénztárak Egyéb követelések Összesen Pénzeszközök A pénzeszközök évi nyitó állománya e Ft, a december 31-i záró állomány e Ft, ebből a bankbetétek fordulónapi összege e Ft Aktív időbeli elhatárolások A december 31-i záró érték 4.354e Ft, ebből: 4 174e Ft 2013-ben kiszámlázott, de 2012 évet érintő bevételek, 180e Ft a 2012-ben felmerült, de a 2013.évet terhelő költségek. 2.2 Források alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Saját tőke ,6% ,8% ,07% Jegyzett tőke ,6% ,4% - 0,00% Tőketartalék - 0,0% - 0,0% - Eredménytartalék ,6% ,5% ,92% Lekötött tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Értékelési tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Tárgyévi eredmény közh. tev ,7% ,1% ,58% Tárgyévi eredmény vállalk. tev ,3% ,1% ,27% Céltartalékok - 0,0% - 0,0% - 0,0% Kötelezettségek ,7% ,4% ,80% Hátra sorolt kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - Hosszú lejáratú kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek ,7% ,4% ,80% Passzív időbeli elhatárolások ,7% ,7% ,96% Források összesen ,0% ,0% ,78% A források változásának magyarázatát a 2.2.1, 2.2.2, és fejezetek tartalmazzák. 12

13 2.2.1 Saját tőke A saját tőke i állománya e Ft-tal a jegyzett tőke ( e Ft) felett zárt. A vagyonnövekedést az ingatlan értékesítésből származó bevétel a 2012.évi működési veszteséggel csökkentett mérleg szerint nyeresége eredményezi Céltartalék 2012.évben társaságunk céltartalékot nem képzett, mivel a törvényben meghatározott ok nem áll fenn Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítókkal szembeni kötelezettség záró állománya december 31-én e Ft. A mérlegkészítés időpontjáig a szállítók 48%-a kiegyenlítésre került. Vevőktől kapott előlegek A Vevőktől kapott előlegek összege 9.000e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete 9 000e Ft Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben : én nincs kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettsége. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú kötelezettségek 2011 év 2012 év Záró állomány Vevőktől kapott kaució Vevői túlfizetés/átsorolás SZJA Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék-nav 3 - Táppénz hozzájárulás - 8 Munkavállalók járandósága Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Önkéntes egészség és nyugdíjpénztárak Szakképzési hozzájárulás EKHO 90 - Ajánlati biztosíték Szociális hozzájárulás Társasági adó Illeték NAV 2 - Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen rövid lejáratú Az ajánlati biztosítékok közbeszerzés útján kötött szerződésekhez kapcsolódnak. A december hónap után esedékes adó és járulékkötelezettségek januárban rendezésre kerültek. 13

14 2.2.4 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás fordulónapi értéke e Ft, ebből: C2 mélygarázs parkolóhely használati jog e Ft költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása e Ft. halasztott bevételek e Ft. Az állományi érték megoszlása az alábbi: Adatok ezer Ft-ban Halasztott bevételek Szoftvertermékek-támogatásból Számítástechnikai eszközök - támogatásból Kiállítás installáció+eszközök - támogatásból Beruházott eszközök támogatásból Stúdió+Netrekész eszközök Harangjáték Magyar Telekom eszközök Összesen ben a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásának módosításával egyidejűleg a halasztott bevétel is elszámolásra került, a módosított értékcsökkenéssel megegyezően, mivel a támogatott eszközök támogatás intenzitása 100 %-os volt. 14

15 3. EREDMÉNY KIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ TÉTELEK 3.1 Közhasznú eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző időszak Előző időszak Adatok ezer Ft-ban Tárgy időszak 2011 helyesbítése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Saját termelésű készletek állományvált B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A+B ) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( D+E ) G. Adózás előtti eredmény ( C - F ) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E ) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) Budapest, 2013.április 17. Incze Zsolt Ügyvezető Igazgató 15

16 Tájékoztató adatok ( ) Megnevezés 2011 év 2012 év A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások A Millenáris Nonprofit Kft évben közhasznú célra nem kapott támogatást. Tárgyévben a Társaságunknak egyéb szervezet által folyósított támogatások: Szerződés tárgya Szerződés időtartama Fizetési ütem Támogatás összege Felhasznált összeg European Commision Representation in Hungaryhátrányos helyzetű gyerekek kulturális szórakoztatására utófinanszírozás Összesen: Közhasznú tevékenységből származó bevétel A közhasznú tevékenységből az alábbi jogcímeken származott bevételünk: CsoPa jegybevétele Közhasznú tevékenységből származó bevétel Közhasznú egyéb bevétel Halasztott bevétel visszavezetett összege támogatásból megvalósult eszköz miatt Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel

17 3.2.4 Vállalkozási tevékenység bevétele Helyszínbérlet bevétele Irodabérlet bevétele Vendéglátó egységek bérleti díj bevétele Egyéb bérleti díj Parkoló bérleti díj Külsős rendezvények jegybevétele Energiaköltség továbbszámlázása Jegyértékesítés jutaléka Telefondíj továbbszámlázás 719 Egyéb vállalkozási bevétel Értékesített ingatlan értéke Pénzügyi műveletek bevétele Egyéb bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei

18 3.3 Költségek Anyagjellegű ráfordítások Adatok ezer Ft-ban Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Megnevezés 2011 Ellenőrzés ezer Ft % ezer Ft ezer Ft Alapanyagok, segédanyagok költségei ,11% 1 éven belül elhaszn. anyagi eszk költsége ,73% Vezetékes gáz ,86% Víz- és csatornadíj ,46% Energiafelhasználás ,69% Írószer, computer lemezek, festék patronok ,38% Üzemanyag ,44% Egyéb anyagok ,76% Anyagköltség összesen: ,96% Belföldi utazási költség ,00% Takarítás ,35% Szállítás ,94% Szemétszállítás ,10% Bérleti díjak ,35% Szakkönyvek, újságok, napilapok ,95% Vezetékes telefon, mobil telefon, Internet ,46% Posta költség ,94% Járművek karbantartási költsége ,00% Műszaki karbantartási költség ,65% Park karbantartási költsége ,15% Egyéb karbantartási költségek ,93% Stúdió karbantartási költségei ,58% Fordítói díj ,83% Nyomdaipari szolgáltatás ,45% Szakértői tevékenység összesen ,96% Hirdetési díj ,80% Oktatási költség ,34% Ügyvédi díjak ,45% Adószakértői, könyvviteli, ügyviteli könyvvizsg díj ,44% Film- és videó gyártás ,00% Stúdió üzemeltetés ,11% Rendezvények költségei ,74% Rendezvény szervezés ,43% Vagyonvédelmi szolgáltatás ,46% Kiállítással kapcsolatos költségek ,19% Hostess és idegenforg tevékenység ,39% Hő díj ,47% Egyéb igénybe vett szolgáltatás ,27% Igénybe vett szolgáltatás ,83% 18

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2011. évi Közhasznú Jelentés

Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2011. évi Közhasznú Jelentés Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 2011.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben