Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009."

Átírás

1 ORFEUSZ Kegyelet Kft. Iroda, levelezési cím: 4400, Nyíregyháza Hunyadi u / , tel/fax: 06-42/ ig: Bököny Község Önkormányzata Gulyás József Jegyző Úr részére Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009. Tisztelt Jegyző Úr! Gazdasági társaságunk az alábbi ajánlatot teszi Önök felé: Ajánlatunk megtételénél meghatározó tényként vettük figyelembe, hogy ig hatályos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján látjuk el Bököny Község Ravatalozójának üzemeltetését. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet és módosításaik meghatározzák a temetői nyilvántartásokra vonatkozó, kötelező érvényű előírásokat (Tv. 18 ). valamint a megőrzésére vonatkozó kötelezettséget (Tv. 16. ). Az ORFEUSZ Kft. temetkezési szakcég. Megfelelő jártassággal rendelkezünk a törvényben előírt rendelkezések maradéktalan betartása terén, így többek között a temetői nyilvántartások elkészítésében és vezetésében. Bököny községben sok éve nyújtunk temetés-szolgáltatást, vannak helyi ismereteink. Tudomásunk szerint új nyilvántartási rendszer felfektetése szükséges. A temetőnek rendelkeznie kell az alábbi nyilvántartásokkal: - idősoros - parcella - regiszteres A nyilvántartások felfektetésének folyamata: - megbeszélés a tulajdonossal-üzemeltetővel a temető parcella tervének kialakítása tárgyában - a már betemetett temetési helyek lefényképezése, a számítógépes program feltöltéséhez - a parcellák adatainak véglegesítése helyszíni egyeztetéssel, bevonva a fellelhető nyilvántartásokat, korábban kiadott okmányokra vonatkozó dokumentumokat, melyeket reményeink szerint a tulajdonos tud biztosítani. (Amennyiben nem, vannak javaslataink ennek áthidalására.) - a digitális (számítógépes) és papír alapanyagú nyilvántartások elkészítése - temetőtérkép elkészítése. 1

2 Üzemeltetői feladat: a nyilvántartások megőrzése, ill. folyamatos vezetése. (Szükséges temetőgondnok felkészítése a tv-ben foglalt előírások pontos alkalmazása miatt. Sírhely megváltás, újraváltás, időarányos térítés, a nyilvántartások folyamatos vezetése, a nyilvántartó könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságának védelme, stb.) Gazdasági társaságunk Bököny Község temetőjének nyilvántartásait Ft + ÁFA összegért készítené el. (Ez az összeg tartalmazza saját munkánkon túl a könyvek nyomdai költségeit, egyéb költségeket.) Ebben az összegben benne van a temetőgondnok szakmai felkészítése, annak felügyelete nélkül. Társaságunk azonban ezúton nyilvánítja ki hajlandóságát a temető üzemeltetésére, amennyiben arra vonatkozóan úgy a tulajdonos-üzemeltető önkormányzat, mint cégünk egy kölcsönösen előnyös Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést tud kötni. Ebben az esetben éppen az üzemeltetői munka feltételeinek megteremtése érdekében, - hiszen a nyilvántartások megléte nélkül a temetkezési törvény megfelelő üzemeltetés nem is lehetséges Tisztelt Jegyző Úr! 0 forintért (Nulla forintért) készítenénk el a nyilvántartást. Kérem szíveskedjen ajánlatunkat megvizsgálni és döntésükről tájékoztatni minket. Nyíregyháza, január 08. Tisztelettel: Éber Istvánné Ügyvezető Szekeres Ágnes ügyvezető 2

3 Bökönyi Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség 4231 Bököny, Kossuth utca 3. Adószám: Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: Kérelem Tisztelt Címzett! Alulírott a Bökönyi Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a szövetség évi kiadásainak kiegészítésére támogatást megítélni szíveskedjenek. Az igényelt támogatási összeg: Ft, melyet az alábbiak szerint kívánjuk felhasználni: Üzemanyag költség: Gépkocsi kötelező biztosítás: Telefon költség: Irodaszer beszerzés Kisértékü tárgyi eszköz: Hírlap előfizetés: Ft Ft Ft Ft Ft Ft A szövetségnek csak minimális saját bevétele van. Kérelmünk kedvező elbírálásában bízva: Bököny, január 31. Rektor János BKVÖ elnök 3

4 BESZÁMOLÓ évről Helyzetelemzés: Személyi feltételek: 2 fő álláshely a kulturális tagintézményben 1 fő álláshely a könyvtárban Ebből: 1 fő igazgatóhelyettes teljes munkaidőben alkalmazva, 1 fő takarító teljes munkaidőben alkalmazva 1 fő könyvtáros teljes munkaidőben alkalmazva Az informatikai központ és az Ifi tanya nyitva tartásához július hónapig az önkormányzat határozott idejű szerződéssel, vagy közmunkaprogram keretében alkalmazott dolgozókat. Szeptember hónaptól a könyvtárosi munkakör megosztásával, mely 4 óra informatikai központi munkát és 4 óra könyvtárosi munkát jelent, a feladat ellátáshoz már csak 4 órás munkakörben foglalkoztatott dolgozóra van szükség. Az Ifi tanya üzemeltetése a márciusi szerződés lejártát követően nem történt intézkedés újabb dolgozó alkalmazására. Ez az intézményegység zárva van. Kezelésére még nem találtuk meg a megfelelő megoldást. Az intézmény dolgozói lehetőségeikhez képest részt vesznek képzéseken, amelyek a munkavégzéshez szükségesek, és amelyek ingyenesek ban Nagy Sándorné megkapta az etanácsadói végzettségéről szóló tanúsítványt. Bobikné Sándor Erzsébet is elvégezte ezt a tanfolyamot és megkapta a tanúsítványát valamint a Képviselő- testület hozzájárulásával egy alapfokú újságírói ismereteket adó képzésen vett részt augusztusban. ÁMK vezetői döntés alapján októberben elsősegélynyújtás képzésen vett részt. Tárgyi feltételek: Az intézmény tárgyi feltételei az alapvető feladat ellátásra elegendőek. Az épület felújításra szorul, a pályázati lehetőségeket meghatározza a saját erő százaléka, és a települési prioritási sorrendben elfoglalt helyünk. Könyvtár felújítás, feladatellátás bővítése címen lehetősége volt az Önkormányzatnak pályázatot benyújtani, melyet megnyert. E pályázat keretében az informatikai központot áttelepítettük a művelődési házba, csökkentve ezzel a fenntartási költségek csoportjában a fűtés és világítás, vízfogyasztás tételeit. Az ifi tanyára vonatkozóan programsorozatra nyertünk támogatást a Mobilitástól ,-Ft összegben. Tárgyi feltételeinkben további fejlesztés az elmúlt év során nem történt. Szükséges lenne az informatikai központban lévő gépek modernizálása, mert számos program használata során Információtechnikai feltételek: A művelődési ház, a könyvtár használatában lévő 2 db számítógép megfelel a kor követelményeinek a dolgozók munka végzéséhez szükséges feltételek biztosítottak. Az Informatikai Központban lévő gépek biztosítják a településen élők számára az Információs technikai lehetőségeket, szélessávú Internet kapcsolattal rendelkezünk, hogy a világháló lehetőségeit ki tudják használni. 4

5 Az intézmény kapcsolatai: A Kulturális Tagintézmény és a Könyvtár a társintézményekkel, az önkormányzat intézményeivel jó kapcsolatot tart fenn, mutatják ezt a közösen szervezett programok, a programok lebonyolításában való együtt dolgozás. Van még javítani való a közös programok szervezése, lebonyolítása terén, ezen folyamatosan dolgozunk. Kialakult kapcsolatunk van az intézményben tanítást végző iskolákkal: Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nyírsprint Autósiskola és több egyéni előadást, bemutatót szervező céggel. A kistérségi és mikro térségi szervezetekkel ebben az évben továbbfejlődött a kapcsolatok, mivel megalakult a kistérségi közkincs kerekasztal, aminek keretében közös programok szervezése, a programok koordinálása várható. A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással napi kapcsolatot tartunk, az együttműködés fejlesztése érdekében. Közművelődési feladatok ellátása: Az évi CXL. törvényben leírtak szerint a helyi önkormányzatnak saját önkormányzati rendeletet kell hoznia a közművelődési feladatok ellátása érdekében. Az önkormányzat Közművelődési rendelet alapján támogatja a közművelődési feladatok ellátását, saját intézményeket tart fenn ennek érdekében. A törvény 76. -ának (2) bekezdése szerint: Az a) pontban meghatározott iskolarendszeren kívüli képzés számára lehetőséget biztosít a kulturális tagintézmény, viszont érdeklődés hiánya miatt nem tudunk elegendő képzést indítani. Simoninfo, a Veres Péter szakképző intézet valamint a NYÍRSPRINT autós iskola szervezésében több tanfolyamot tartottak a kulturális tagintézményben. b) helyi hagyományok, értékek feltárása, gazdagítása: A tánckultúra felelevenítése terén folyamatosan ténykedünk, a helyi tánccsoportok működtetésével élő tánchagyományt építünk. Az aktív korú felnőttek hagyományőrző tánccsoportja inaktivitást mutatott ebben az évben. A nyugdíjasklub tánccsoportja egy-egy alkalomra készült programmal, főként saját rendezvényre és a falu napra. A cigány kultúra felelevenítése terén nem történt javulás, inkább a beintegrálás történt, hiszen az általános iskola osztály tánccsoport beindításával nincs különbség magyar és kisebbségi tánc között. A falu történetének feldolgozása, gyűjtése terén a kulturális tagintézmény nem folytat kutató tevékenységet. A gyűjtések egy-egy másolatát, amennyiben arra fény derül a könyvtárban Nagy Sándorné egy helyen mindenki számára elérhető helyen tárolja, de főként a szakdolgozatot író diákok veszik igénybe. Itt kell megemlítenem a helytörténeti múzeum hiányát. Több testületi ülésen már beszéltünk arról, hogy a Debreceni utca 4. szám alatti épület utcafronti két tanterméből alakítjuk ki és egy egyszerű berendezéssel beindítjuk a működést, hogy a következő évben a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából fejleszteni, bővíteni tudjuk. c) A kultúra értékeinek megismertetése, a befogadás elősegítése területén többnyire az ünnepek ápolása, megtartása valósul meg közösen a társintézményekkel, Önkormányzat intézményeivel. ( márc. 15, nőnap, anyák napja, ballagás, okt. 23) évben egy képzőművészeti és egy horgolásból készült munkák kiállítását rendeztünk. Több kiállítás megrendezéséhez szükséges feltételeink nem állnak rendelkezésre ( szállításhoz szükséges eszközök, kiállító igényeinek megfelelő díjazás) Rendezvények 5

6 szempontjából elszomorító az a tény, hogy az emberek még azokra a rendezvényekre sem jönnek el, melyek ingyenesek. Az érdektelenség nagyon nagy a településen, nehéz kimozdítani a megszokott medréből bárkit is. A részvétel helyett, nagyobb mértékben kapjuk a kritikát, hogy semmi nincs itt. Meghirdetjük plakátokon, beleírjuk a bökönyi hírmondóba, de különösebb megmozdulás ezen a téren nem tapasztalható. d) Különböző művelődési közösségek működtetése terén is fejlődés tapasztalható. A Remegő Kezek Klubja immár ötödik éve folytatja tevékenységét. Ennek ellenére az öntevékeny klub tagjai saját szórakozásukért heti egy alkalommal összejönnek és festegetnek. Munkáik azért elkerülnek más településekre is. A horgoló kör tagjai is szintén heti egy alkalommal találkoznak a könyvtárban, ahol kedvükre folytatják egymás tanítását, közös munkákat készítenek. Ezeken a napokon kettő órától az iskoláskorú gyerekek számára vannak ugyanezek a foglalkozások, melyekre a gyerekek elkezdtek járogatni és rendszeresen ott vannak. e) Közösségfejlesztés területén további előre lépés nem történt Előre lépés nem történt a gyermek korosztálytekintetében, mivel nem volt dolgozó, aki a nyitva tartást biztosította volna, hogy a gyerekek, fiatalok betérjenek a szabadidő eltöltésére. Az eddigi ifjúsági közösség felbomlott, ők már nem járnak az újra megnyitott ifi tanyára, a kialakulóban lévő csoport, még nem aktív, bár a falunapon igyekeztek segítséget nyújtani, de a rendszeresség még hiányzik belőlük. f) Különböző kultúrák közötti kapcsolat fejlesztése: A településnek van testvérvárosi kapcsolata, melyben a kulturális kapcsolatok ápolása még nem indult meg. Anyagi lehetőségeink behatárolják az ez irányú kapcsolat kialakítását. g) Szabadidő kulturális eltöltéséhez feltételek biztosítása: A kulturális tagintézetben a szabadidő eltöltésére 4 helyiség biztosított: 1, könyvtár, 2, színházterem, 3, teleház, 4, kondi terem a pincében. Az épület többi helyiségei meghatározott feladatok ellátására vannak berendezve, ahol nem lehet a fenti feladatoknak megfelelni. Ötödik éve bérlettel járunk színházba, Debrecenbe. Ebben az évadban 7 fő jár a Csokonai Színház előadásaira. Hangulatosan telnek azok az esték, mikor egy- egy előadást megtekintenek. A bérleten kívül van, hogy jegyet vesznek egy számunkra érdekesnek tűnő darabra. A farsangi időszakban megrendeztük a már hagyományos farsangi bált, ami a nagyfokú érdektelenség miatt csak egy cca. 50 fős kisebb program megtartását eredményezte az Ifi tanyán. Jó hangulatban telt el. h) Egyéb: Mozi üzemeltetés nem gazdaságos, a vándor mozis által meghirdetett vetítésekre egyáltalán nem voltak jelentkezők, így az év folyamán nem törekedtünk újabb filmek hirdetésével. Okait az Internet és a letöltési lehetőségek elterjedésében véljük megtalálni. Könyvtár: A könyvtári szolgáltatások az informatikai központ áthelyezésével rövidültek. Napi négy órában lehet a szolgáltatásokat igénybe venni. A kölcsönzéseket az iskolások és felnőttek veszik igénybe. Az iskolai tanulmányokhoz, versenyekre való felkészüléshez naponta használatban vannak az olvasó teremben található kézikönyvek. 6

7 Az iskolai tanórák tartásához a könyvtár már csak előzetes egyeztetés és munkarend átcsoportosítás után áll rendelkezésre (pl. irodalom óra, napközis foglalkozások),mert a könyvtáros délelőtt teleházi munkát végez. Az intézményben megrendezett programok: Óvodások részére: ismerkedés a könyvtárral, az óvodai csoportok könyvtári foglalkozásai keretében a gyerekek zenét hallgattak, színeztek és mesekönyveket nézegettek. Ezzel a foglalkozással igyekszünk elérni azt, hogy ismerős legyen a könyv és könyvtár. Decemberben volt lehetőség Advent idején egy koncert szervezésére közösen az alsó tagozatosokkal, mely nagyon jól sikerült. Általános iskolások részére: Az irodalom órákon kívül, az órákra, versenyekre való felkészüléshez, újabb ismeretek szerzéséhez az irodalom biztosítása az olvasóteremben. A napközis csoportok részére délutáni videózási, zenehallgatási lehetőség adott, melyet igénybe is vesznek a csoportok. A nőszövetség támogatásával a Mikulásnapi diszkóban Robertó a mulatós masszőr koncertezett az iskolásoknak. Felnőttek részére: A falu felnőtt lakosságának egy része kölcsönzés céljából, különösen a középiskolások, főiskolások, egyetemi hallgatók keresik az olvasótermi könyveket a vizsgákra való felkészüléshez. Horgolási, textil, üvegfestési lehetőség biztosítása. Teleházban számítástechnikai ismeretek megszerzésének lehetőség biztosítjuk, amit nem igazán vesznek igénybe. A társintézményekkel való kapcsolatunk jónak mondható. Közös munkáink a programok, ünnepségek szervezéséhez irodalom biztosítása. (nőnap, ballagás, anyák napja, stb. ) Otthont nyújt a kézműves szakkörök, nyári tábor számára, így a résztvevők kulturált körülmények között ismerkedhetnek meg a kézművességgel. Megvalósult programok: Állami ünnepek megrendezésében való segítségnyújtás: (márc. 15, május 01. aug. 20. okt. 23.) Civilszervezetek rendezvényeinek szervezésében való segítségnyújtás. Közös programok szervezése: szüreti felvonulás, falunap, táborok, sportprogramokon való részvétel, térségi találkozókon való részvétel. Folyamatosan segítséget nyújtunk a községi rendezvények, iskolai és egyéb rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, technikai megoldásához. Számos esetben készítünk plakátot, meghívót, üdvözlő kártyákat. A kistérségi polgárőrnapon képviseltem a bökönyi polgárőrséget egy csapattal, akik első helyen végeztek a versenyen. Egy alkalommal kísértem el iskoláskorú gyerekeket Érpatakra, közlekedési napra, ahol egy egész napos programon vettünk részt. Részt vettem és aktív részese voltam a bökönyi csapatnak az Akác virágzás méz ünnepe, a Zsindelyesi pálinkafesztiválnak. A kistérségi közkincs kerekasztal májusig tartó ciklusában a választmány tagjai közé választottak, ahol a havonkénti találkozókon aktívan képviselem a települést. Az Esélyek házával közösen beadott pályázat elbírálását még nem tudjuk, de az 7

8 együttműködés keretében több fórumon, meghallgatáson képviseltem településem lakóit, tolmácsolva igényeinket elvárásainkat (megyei közgyűlés elnöki meghallgatás, regionális roma konferencia, pályázattal kapcsolatos tájékoztató napok, akcióterv társadalmasítása). s minden olyan rendezvényre elmegyek, amit fontosnak tartok a fejlődés érdekében, vagy ÁMK vezetőm vagy polgármester úr megkér, felkér. Tartom a kapcsolatot a kistérségi koordinátorral a projektcsatornába regisztrált pályázatokkal kapcsolatosan és figyelem a közművelődési területet érintő lehetőségeket. A 2008-os év pályázati időszakában egy pályázatot nyújtottunk be, előző évben megnyert pályázatok áthúzódása miatt. Epilot projektben való részvétellel ,-Ft támogatást kapott az önkormányzat, melyből én is részesedést kaptam. Kistérségi kezdeményezésnek köszönhetően, lehetőségünk volt ebben az évben két olyan pályázatban részt venni, melyet a kistérség pályázott meg, de mi voltunk a lebonyolítók: a kistérségi szabadidős sportnap esetében (június 28 és november 22) az önkormányzat, a Kistérségi Szabadidős Sporttábor (július augusztus 3) az ÁMK Kulturális Tagintézménye volt a lebonyolító szervezet. A két program sikeresnek mondható, bár a meghirdetés területén még fejleszteni kell magunkat, hogy még nagyobb aktivitást tudjunk megvalósítani a következő időszakban. A sporttábor viszont nagyszerűen sikerült a részt vevő gyerekek nagyon jól érezték magukat és a visszajelzésekből ítélve várják a jövő nyári lehetőséget is. Részt vettem a Wifi falu pályázati programban, ahol megnyertük a támogatást és a számítógépeket, de sajnos az ingyen internet kialakítása körül gondok merültek fel és június végén értesítette az Önkormányzatot a pályázat kiírója, hogy nem tudja biztosítani a feltételeket Bököny számára. Mivel a számítógépek kiszállításra kerültek, arról döntöttünk, hogy meghirdetjük eladásra őket, beszámolómmal egy időben eddig a 9 gépből 6 db-ot sikerült értékesíteni, további hármat meghirdettem a hírmondó utolsó számában is. Az óvodai májusfa állítás programhoz sikerült a művelődési ház költségvetéséből egy koncertet biztosítani, valamint a téli időszakban advent idején újból. A Nőszövetség támogatását a művelődési ház szervezte le a mikulás diszkóra. Az óvodai évzáró és ballagás rendezvényeit hangosítottam és a próbákon segítséget nyújtottam az óvónőknek. Folyamatosan biztosítottuk az épület és termek nyitva tartását a tanfolyamok és bemutatók idején.a felújítási munkák során igyekeztem a dolgozók szabadságát úgy kiadni, hogy a munkálatokat is folyamatosan tudják végezni ban költségvetésben nem volt biztosított forrás a közművelődési tevékenység végzésére, így ez teljes mértékben meghatározta, mit tudtunk megszervezni és mit nem. Ennek ellenére a bevételek terhére sikerült pár programot megvalósítani, amit eredménynek könyvelhetünk el. Bököny, január 05. Bobikné Sándor Erzsébet kulturális igazgatóhelyettes 8

9 Kulturális tagintézmény és Iskolai tagintézmény és SZ Iskolai és Óvodai tagintézm Hónap Program címe időtartama szervező Január Programok hirdetése, beindítása Február 13 Farsangi rendezvény Délutáni rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény 13 Délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvoda Tagintézmény 21 Farsangi bál Esti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvod Bökönyi Nőszövetség jótékonysági céllal 14 Esti rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas klu 13 Délutáni rendezvény Idősek Otthona Március 08 Nőnap Délutáni rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas klu Jótékonysági bál Esti rendezvény Barota Mihály ÁMK Április Barota Napok Két napos rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény, Kultu Tagintézmény 30. Májusi esti szerenád Esti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvodai tagintézmény Május 07. Anyák napja Délutáni rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas klu Barota Mihály ÁMK Idős otthon 08 Közlekedés biztonsági nap délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény 22. Gyermeknap egész napos rendezvény Barota Mihály ÁMK Kultur Tagintézmény és Bökönyi Nőszövetség, Polgárőrség 9

10 Június 05 Honfoglalás nap Egész napos rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény Július 04. Családi főzés Délutáni rendezvény Polgárőrség kirándulás egész napos Béke Szigete Nyugdíjas Klu rendezvény Augusztus Nemzeti ünnep Délutáni rendezvény Bököny Község Önkormány kirándulás Egész napos Béke Szigete Nyugdíjas Klu rendezvény Szeptember 19 Szüreti felvonulás Egész napos rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas Kl Bököny Község Önkormán tagintézménye 19 Szüreti bál Esti rendezvény Esetenként helyi vállalkoz civilek szervezése 23 Mihály napi kavalkád Délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvodai tagintézmény Október Polgárőrbál Esti rendezvény Polgárőrség November 23 Márton napi programok délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvoda tagintézmény December 04 Mikulás napi műsor Délelőtti, délutáni rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai és óvodai tagintézmé Nyugdíjas klub 22 Karácsonyi műsor Délutáni rendezvény Béke Szigete nyugdíjas klub Idős Otthon 21 Karácsonyi vásár Délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK 10

11 Egyéb programok szervezéséhez: Szövőkör beindításához ,- Ft Kézműves foglalkozások megtartásához: ,- Ft Író- olvasó találkozók és kiállítások szervezéséhez ,- Ft Nyári tábor megtartásához kellékek vásárlásához: ,- Ft Tervezzük továbbá baba-mama klub beindítását közösen a védőnői szolgálattal, szabadidős foglalkozások, beszélgetések, játékok tartását a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál gondozásba vett gyerekek számára. Sakk, pingpong, helytörténeti kör és egyéb hobbi körök beindítását, kiscsoportos formában. Tanfolyamok tartását kezdeményezzük a teleházban, ahol a számítástechnikai ismereteket, internet, csevegő portálok használatát tanulhatják meg a résztvevők. Ahhoz, hogy ezek a programok megvalósíthatóak legyenek és a szükséges kellékek, rendelkezésre álljanak úgy gondolom további anyagi keretek biztosítása szükséges. Minden programhoz nem tudjuk előre megmondani, hogy milyen anyagi eszközöket igényelnek, ezért nem írtam mindenhová összeget. A fentiek alapján a művelődési ház közművelődési feladatainak ellátásához minimum ,-Ft forrás biztosítása szükséges, hogy az év folyamán az elképzeléseket meg tudjuk valósítani. Természetesen nem hagyva figyelmen kívül a pályázati lehetőségeket, mely ezt az összeget növelheti, helyettesítheti, pótolhatja vagy további programok, elképzelések megvalósítását teheti lehetővé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a művelődési ház évi program tervét elfogadni, az anyagi támogatást a költségvetésben biztosítani szíveskedjen. Terveink között szerepel: - Pályázat benyújtása a helyi fiatalok csoportjával, az Ifjúság pályázat keretében. - Újabb pályázatok benyújtása újabb programok megvalósításához. - Minőségbiztosítási kérdőív feldolgozása utáni új információk ismeretében újabb tevékenységi lehetőségek, programok indítása - Település történeti gyűjtés még élő emberek emlékeinek magnószalagra rögzítése - Meglévő emlékek, archiválása egy későbbi településtörténeti feldolgozáshoz. - Régi kismesterségek feltérképezése, gyűjtése, ápolása ( fonókör beindítása, régi települései szokások felelevenítése) - Civilszervezetekkel közös pályázat benyújtása további programok megvalósításához, - Kistérségben működő közművelődési intézményekkel közös pályázatok benyújtása, további programkínálat céljából. - Közös programok beindítása gyermekkorosztály számára az Ifi tanyán a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal - Közös programok szervezése az ifi tanyán az ifjúsági és felnőtt korosztály részére - Kistérségi Közkincs kerekasztallal való együttműködés, közös pályázatok, program lehetőségek keresése, megvalósítása. Tovább folytatjuk a települési kommunikációt a településen zajló eseményekről részletes információt adunk a Kelet-magyarország szerkesztőségének, hogy az írott médiában is megjelenjenek a település történései. 11

12 Mint ahogy a beszámolómban említettem, a helytörténeti múzeum kialakítása terén nem történt változás az elmúlt években. Több testületi ülésen vetettem fel, hogy a Debreceni u. 4. szám alatti utca fronti két tanteremből egy nagyszerű helyet tudnánk ennek készíteni, melyet csak belsőleg kell felújítani. Mi is szükséges ehhez, a vakolást, villanyszerelést, fűtést megoldani, az aljaz elkészítése nem igényel különösebb figyelmet, hiszen egy aljzatbeton elkészítése után az egyik részben berendeznénk a használati tárgyakat és ott a döngölt padló is megfelel, a másik részben pedig pvc burkolatot tudok elképzelni, hiszen az a terem a tárlókkal lesz megtöltve és itt lenne lehetőség rendhagyó órák megtartására kapcsolódva ezzel a oktatási rendszerhez. S ha már üzemel a múzeumunk, akkor van csak lehetőségünk pályázati forrást igénybe venni a fejlesztéshez, karbantartáshoz, üzemeltetéshez. Kérem Önöket, hogy ezen gondolkodjanak el és a megfelelő intézkedéseket tegyék meg. Bököny, január 07. Bobikné Sándor Erzsébet kulturális igazgatóhelyettes 12

13 Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Tagintézmény 4231 Bököny, Kossuth u. 2. B E I S K O L Á Z Á S I T E R V Képzésben résztvevő neve, Tanfolyam típusa Akkreditáció száma: Vizsga helye: Beosztása, végzettsége: 2009-ben egyik dolgozó sem vesz részt tanfolyamon. Bököny, január 05. Bobikné Sándor Erzsébet Kulturális igazgatóhelyettes Vastag György ÁMK vezető 13

14 Barota Mihály Általános Művelődési Központ Azonosítószám: Kulturális Tagintézmény 4231 Bököny, József A. u. 2. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV Az eredeti továbbképzési terv készítésének dátuma: január 05. Az aktuális továbbképzési terv jóváhagyásának dátuma: február 13. Készítette: Bobikné Sándor Erzsébet Kult. igh. Jóváhagyta: Bököny Község Önkormányzata Oldalszám: 1 Név, munkakör, végzettség Bobikné Sándor Erzsébet Kulturális igazgatóhelyettes Bobikné Sándor Erzsébet Nagy Sándorné Könyvtáros Érettségi, könyvtáros asszisztens ROP etanácsadó etanácsadó képzés 30 órás tanfolyam 30 órás tanfolyam Fenti két képzés biztosítja a 7 évenkénti képzési kötelezettség teljesítését. Amennyiben találunk rövidebb időtartalmú képzést szakmai ismereteink bővítéséhez, azokon részt veszünk. Bököny, január 05. Bobikné Sándor Erzsébet Kult. Igh. Vastag György ÁMK vezető 14

15 Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel.: 42/ Tárgy: Támogatási kérelem, önkormányzati támogatás elnyerésére. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bököny Tisztelt Képviselő-testület! Kérelmet nyújtok be a Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében önkormányzati támogatás elnyerésére, melyet a évi kiadásaink kifizetésére szeretnénk fordítani. Az egyesület évi támogatási igénye a következő: Közterhek (02-04 hó) Ft KHT. telep irodahelyiség, előtér kialakítása, berendezése Ft KHT. telep fűtésrendszer kialakítása, pályázathoz önerő Ft Összesen: Ft A Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi támogatási igénye: Ft. Kérelmem kedvező elbírálásában bízva: Bököny, február 3. P.H. Nagy Sándor ügyvezető 15

16 Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel.: 42/ Tárgy: Támogatási kérelem, önkormányzati támogatás elnyerésére. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bököny Tisztelt Képviselő-testület! Kérelmet nyújtok be a Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében önkormányzati támogatás elnyerésére, melyet a évi kiadásaink kifizetésére szeretnénk fordítani. Az egyesület évi támogatási igénye a következő: Kiadás: Üzemanyag Számviteli szolgáltatás Telefonkártya Reprezentáció Egyéb díjak (nevezési, tagdíj) Gépjárműfecskendő megvásárlása önerő Egyéni védőeszközök, tűzoltó technikai eszközök beszerzése (pályázati önerő) Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft. A Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi támogatási igénye: Ft Kérelmem kedvező elbírálásában bízva: Bököny, február 2. P.H. Piskolczi Géza elnök 16

17 Bököny Község Sport Egyesület 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel.: 42/ Tárgy: Támogatási kérelem, önkormányzati támogatás elnyerésére. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bököny Tisztelt Képviselő-testület! Kérelmet nyújtok be a Bököny Község Sport Egyesület nevében önkormányzati támogatás elnyerésére, melyet a évi kiadásaink kifizetésére szeretnénk fordítani. Az egyesület évi támogatási igénye a következő: Labdarúgó szakosztály: Kiadás: Játékvezetői díj, tagdíj, nevezési díj Ft Könyvviteli szolgáltatás Ft Reprezentáció Ft Telefonkártya Ft Elsősegélyláda feltöltése Ft Belföldi kiküldetés Ft Üzemanyag (Fűnyíró) Ft Játékengedély, sportorvosi Ft Sport felszerelések (Foci cipő, fagyasztó, kapus kesztyű, labda, sípcsontvédő, rendezői karszalag, mellény) Ft Irodaszer- nyomtatvány, futball évkönyv Ft Dologi kiad. (Büntetés, sárga ill. piros lap, pálya hitelesítés, tisztítószer) Ft Összesen: Ft Asztalitenisz szakosztály: Kiadás: Belföldi kiküldetés (Idegenbeli mérkőzések) Reprezentáció Nevezési díj, tagdíj Sport felszerelések Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 17

18 A Bököny Község Sport Egyesület évi támogatási igénye: Ft Kérelmem kedvező elbírálásában bízva: Bököny, február 2. P.H. Taskó Miklós Elnök 18

19 Bököny Község Önkormányzat Piskolczi Géza Polgármester Úr részére B ö k ö n y Tisztelt Polgármester Úr! Kérelemmel fordulok az ÁMK Diáksportegyesület nevében évi egyesületi támogatás elnyerésére. A támogatást a évi kiadásaink finanszírozására szeretnénk fordítani. A DSE évi költségvetési igénye a következő: Edzők tiszteletdíjára Megbizási díjakra Verseny nevezési díjak Utiköltségekre Versenyzők étkeztetése Felszerelés pótlása Összesen: ft ft ft ft ft ft ft Kedvező elbírálásukban bizva Tisztelettel: Bököny, Olesnyovics József DSE elnöke 19

20 Bököny és Térsége Viziközmű Társulat 4231 Bököny, Kossuth utca 3. Adószám: Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: Kérelem Tisztelt Címzett! Alulírott a Bököny és Térsége Viziközmű Társulat nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a társulat évi kiadásaira támogatást megítélni szíveskedjenek. Az igényelt támogatási összeg: Ft, melyet az alábbiak szerint kívánunk felhasználni: Számlavezetési díj Könyvelési költség Nyomtatvány Közzétételi díj Irodaszer beszerzés Ft Ft Ft Ft Ft A társulatnak nincs saját bevétele. Kérelmünk kedvező elbírálásában bízva: Bököny, január 31. Olesnyovics József elnök 20

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(III.9.) Önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben