Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009."

Átírás

1 ORFEUSZ Kegyelet Kft. Iroda, levelezési cím: 4400, Nyíregyháza Hunyadi u / , tel/fax: 06-42/ ig: Bököny Község Önkormányzata Gulyás József Jegyző Úr részére Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009. Tisztelt Jegyző Úr! Gazdasági társaságunk az alábbi ajánlatot teszi Önök felé: Ajánlatunk megtételénél meghatározó tényként vettük figyelembe, hogy ig hatályos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján látjuk el Bököny Község Ravatalozójának üzemeltetését. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet és módosításaik meghatározzák a temetői nyilvántartásokra vonatkozó, kötelező érvényű előírásokat (Tv. 18 ). valamint a megőrzésére vonatkozó kötelezettséget (Tv. 16. ). Az ORFEUSZ Kft. temetkezési szakcég. Megfelelő jártassággal rendelkezünk a törvényben előírt rendelkezések maradéktalan betartása terén, így többek között a temetői nyilvántartások elkészítésében és vezetésében. Bököny községben sok éve nyújtunk temetés-szolgáltatást, vannak helyi ismereteink. Tudomásunk szerint új nyilvántartási rendszer felfektetése szükséges. A temetőnek rendelkeznie kell az alábbi nyilvántartásokkal: - idősoros - parcella - regiszteres A nyilvántartások felfektetésének folyamata: - megbeszélés a tulajdonossal-üzemeltetővel a temető parcella tervének kialakítása tárgyában - a már betemetett temetési helyek lefényképezése, a számítógépes program feltöltéséhez - a parcellák adatainak véglegesítése helyszíni egyeztetéssel, bevonva a fellelhető nyilvántartásokat, korábban kiadott okmányokra vonatkozó dokumentumokat, melyeket reményeink szerint a tulajdonos tud biztosítani. (Amennyiben nem, vannak javaslataink ennek áthidalására.) - a digitális (számítógépes) és papír alapanyagú nyilvántartások elkészítése - temetőtérkép elkészítése. 1

2 Üzemeltetői feladat: a nyilvántartások megőrzése, ill. folyamatos vezetése. (Szükséges temetőgondnok felkészítése a tv-ben foglalt előírások pontos alkalmazása miatt. Sírhely megváltás, újraváltás, időarányos térítés, a nyilvántartások folyamatos vezetése, a nyilvántartó könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságának védelme, stb.) Gazdasági társaságunk Bököny Község temetőjének nyilvántartásait Ft + ÁFA összegért készítené el. (Ez az összeg tartalmazza saját munkánkon túl a könyvek nyomdai költségeit, egyéb költségeket.) Ebben az összegben benne van a temetőgondnok szakmai felkészítése, annak felügyelete nélkül. Társaságunk azonban ezúton nyilvánítja ki hajlandóságát a temető üzemeltetésére, amennyiben arra vonatkozóan úgy a tulajdonos-üzemeltető önkormányzat, mint cégünk egy kölcsönösen előnyös Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést tud kötni. Ebben az esetben éppen az üzemeltetői munka feltételeinek megteremtése érdekében, - hiszen a nyilvántartások megléte nélkül a temetkezési törvény megfelelő üzemeltetés nem is lehetséges Tisztelt Jegyző Úr! 0 forintért (Nulla forintért) készítenénk el a nyilvántartást. Kérem szíveskedjen ajánlatunkat megvizsgálni és döntésükről tájékoztatni minket. Nyíregyháza, január 08. Tisztelettel: Éber Istvánné Ügyvezető Szekeres Ágnes ügyvezető 2

3 Bökönyi Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség 4231 Bököny, Kossuth utca 3. Adószám: Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: Kérelem Tisztelt Címzett! Alulírott a Bökönyi Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a szövetség évi kiadásainak kiegészítésére támogatást megítélni szíveskedjenek. Az igényelt támogatási összeg: Ft, melyet az alábbiak szerint kívánjuk felhasználni: Üzemanyag költség: Gépkocsi kötelező biztosítás: Telefon költség: Irodaszer beszerzés Kisértékü tárgyi eszköz: Hírlap előfizetés: Ft Ft Ft Ft Ft Ft A szövetségnek csak minimális saját bevétele van. Kérelmünk kedvező elbírálásában bízva: Bököny, január 31. Rektor János BKVÖ elnök 3

4 BESZÁMOLÓ évről Helyzetelemzés: Személyi feltételek: 2 fő álláshely a kulturális tagintézményben 1 fő álláshely a könyvtárban Ebből: 1 fő igazgatóhelyettes teljes munkaidőben alkalmazva, 1 fő takarító teljes munkaidőben alkalmazva 1 fő könyvtáros teljes munkaidőben alkalmazva Az informatikai központ és az Ifi tanya nyitva tartásához július hónapig az önkormányzat határozott idejű szerződéssel, vagy közmunkaprogram keretében alkalmazott dolgozókat. Szeptember hónaptól a könyvtárosi munkakör megosztásával, mely 4 óra informatikai központi munkát és 4 óra könyvtárosi munkát jelent, a feladat ellátáshoz már csak 4 órás munkakörben foglalkoztatott dolgozóra van szükség. Az Ifi tanya üzemeltetése a márciusi szerződés lejártát követően nem történt intézkedés újabb dolgozó alkalmazására. Ez az intézményegység zárva van. Kezelésére még nem találtuk meg a megfelelő megoldást. Az intézmény dolgozói lehetőségeikhez képest részt vesznek képzéseken, amelyek a munkavégzéshez szükségesek, és amelyek ingyenesek ban Nagy Sándorné megkapta az etanácsadói végzettségéről szóló tanúsítványt. Bobikné Sándor Erzsébet is elvégezte ezt a tanfolyamot és megkapta a tanúsítványát valamint a Képviselő- testület hozzájárulásával egy alapfokú újságírói ismereteket adó képzésen vett részt augusztusban. ÁMK vezetői döntés alapján októberben elsősegélynyújtás képzésen vett részt. Tárgyi feltételek: Az intézmény tárgyi feltételei az alapvető feladat ellátásra elegendőek. Az épület felújításra szorul, a pályázati lehetőségeket meghatározza a saját erő százaléka, és a települési prioritási sorrendben elfoglalt helyünk. Könyvtár felújítás, feladatellátás bővítése címen lehetősége volt az Önkormányzatnak pályázatot benyújtani, melyet megnyert. E pályázat keretében az informatikai központot áttelepítettük a művelődési házba, csökkentve ezzel a fenntartási költségek csoportjában a fűtés és világítás, vízfogyasztás tételeit. Az ifi tanyára vonatkozóan programsorozatra nyertünk támogatást a Mobilitástól ,-Ft összegben. Tárgyi feltételeinkben további fejlesztés az elmúlt év során nem történt. Szükséges lenne az informatikai központban lévő gépek modernizálása, mert számos program használata során Információtechnikai feltételek: A művelődési ház, a könyvtár használatában lévő 2 db számítógép megfelel a kor követelményeinek a dolgozók munka végzéséhez szükséges feltételek biztosítottak. Az Informatikai Központban lévő gépek biztosítják a településen élők számára az Információs technikai lehetőségeket, szélessávú Internet kapcsolattal rendelkezünk, hogy a világháló lehetőségeit ki tudják használni. 4

5 Az intézmény kapcsolatai: A Kulturális Tagintézmény és a Könyvtár a társintézményekkel, az önkormányzat intézményeivel jó kapcsolatot tart fenn, mutatják ezt a közösen szervezett programok, a programok lebonyolításában való együtt dolgozás. Van még javítani való a közös programok szervezése, lebonyolítása terén, ezen folyamatosan dolgozunk. Kialakult kapcsolatunk van az intézményben tanítást végző iskolákkal: Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nyírsprint Autósiskola és több egyéni előadást, bemutatót szervező céggel. A kistérségi és mikro térségi szervezetekkel ebben az évben továbbfejlődött a kapcsolatok, mivel megalakult a kistérségi közkincs kerekasztal, aminek keretében közös programok szervezése, a programok koordinálása várható. A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással napi kapcsolatot tartunk, az együttműködés fejlesztése érdekében. Közművelődési feladatok ellátása: Az évi CXL. törvényben leírtak szerint a helyi önkormányzatnak saját önkormányzati rendeletet kell hoznia a közművelődési feladatok ellátása érdekében. Az önkormányzat Közművelődési rendelet alapján támogatja a közművelődési feladatok ellátását, saját intézményeket tart fenn ennek érdekében. A törvény 76. -ának (2) bekezdése szerint: Az a) pontban meghatározott iskolarendszeren kívüli képzés számára lehetőséget biztosít a kulturális tagintézmény, viszont érdeklődés hiánya miatt nem tudunk elegendő képzést indítani. Simoninfo, a Veres Péter szakképző intézet valamint a NYÍRSPRINT autós iskola szervezésében több tanfolyamot tartottak a kulturális tagintézményben. b) helyi hagyományok, értékek feltárása, gazdagítása: A tánckultúra felelevenítése terén folyamatosan ténykedünk, a helyi tánccsoportok működtetésével élő tánchagyományt építünk. Az aktív korú felnőttek hagyományőrző tánccsoportja inaktivitást mutatott ebben az évben. A nyugdíjasklub tánccsoportja egy-egy alkalomra készült programmal, főként saját rendezvényre és a falu napra. A cigány kultúra felelevenítése terén nem történt javulás, inkább a beintegrálás történt, hiszen az általános iskola osztály tánccsoport beindításával nincs különbség magyar és kisebbségi tánc között. A falu történetének feldolgozása, gyűjtése terén a kulturális tagintézmény nem folytat kutató tevékenységet. A gyűjtések egy-egy másolatát, amennyiben arra fény derül a könyvtárban Nagy Sándorné egy helyen mindenki számára elérhető helyen tárolja, de főként a szakdolgozatot író diákok veszik igénybe. Itt kell megemlítenem a helytörténeti múzeum hiányát. Több testületi ülésen már beszéltünk arról, hogy a Debreceni utca 4. szám alatti épület utcafronti két tanterméből alakítjuk ki és egy egyszerű berendezéssel beindítjuk a működést, hogy a következő évben a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából fejleszteni, bővíteni tudjuk. c) A kultúra értékeinek megismertetése, a befogadás elősegítése területén többnyire az ünnepek ápolása, megtartása valósul meg közösen a társintézményekkel, Önkormányzat intézményeivel. ( márc. 15, nőnap, anyák napja, ballagás, okt. 23) évben egy képzőművészeti és egy horgolásból készült munkák kiállítását rendeztünk. Több kiállítás megrendezéséhez szükséges feltételeink nem állnak rendelkezésre ( szállításhoz szükséges eszközök, kiállító igényeinek megfelelő díjazás) Rendezvények 5

6 szempontjából elszomorító az a tény, hogy az emberek még azokra a rendezvényekre sem jönnek el, melyek ingyenesek. Az érdektelenség nagyon nagy a településen, nehéz kimozdítani a megszokott medréből bárkit is. A részvétel helyett, nagyobb mértékben kapjuk a kritikát, hogy semmi nincs itt. Meghirdetjük plakátokon, beleírjuk a bökönyi hírmondóba, de különösebb megmozdulás ezen a téren nem tapasztalható. d) Különböző művelődési közösségek működtetése terén is fejlődés tapasztalható. A Remegő Kezek Klubja immár ötödik éve folytatja tevékenységét. Ennek ellenére az öntevékeny klub tagjai saját szórakozásukért heti egy alkalommal összejönnek és festegetnek. Munkáik azért elkerülnek más településekre is. A horgoló kör tagjai is szintén heti egy alkalommal találkoznak a könyvtárban, ahol kedvükre folytatják egymás tanítását, közös munkákat készítenek. Ezeken a napokon kettő órától az iskoláskorú gyerekek számára vannak ugyanezek a foglalkozások, melyekre a gyerekek elkezdtek járogatni és rendszeresen ott vannak. e) Közösségfejlesztés területén további előre lépés nem történt Előre lépés nem történt a gyermek korosztálytekintetében, mivel nem volt dolgozó, aki a nyitva tartást biztosította volna, hogy a gyerekek, fiatalok betérjenek a szabadidő eltöltésére. Az eddigi ifjúsági közösség felbomlott, ők már nem járnak az újra megnyitott ifi tanyára, a kialakulóban lévő csoport, még nem aktív, bár a falunapon igyekeztek segítséget nyújtani, de a rendszeresség még hiányzik belőlük. f) Különböző kultúrák közötti kapcsolat fejlesztése: A településnek van testvérvárosi kapcsolata, melyben a kulturális kapcsolatok ápolása még nem indult meg. Anyagi lehetőségeink behatárolják az ez irányú kapcsolat kialakítását. g) Szabadidő kulturális eltöltéséhez feltételek biztosítása: A kulturális tagintézetben a szabadidő eltöltésére 4 helyiség biztosított: 1, könyvtár, 2, színházterem, 3, teleház, 4, kondi terem a pincében. Az épület többi helyiségei meghatározott feladatok ellátására vannak berendezve, ahol nem lehet a fenti feladatoknak megfelelni. Ötödik éve bérlettel járunk színházba, Debrecenbe. Ebben az évadban 7 fő jár a Csokonai Színház előadásaira. Hangulatosan telnek azok az esték, mikor egy- egy előadást megtekintenek. A bérleten kívül van, hogy jegyet vesznek egy számunkra érdekesnek tűnő darabra. A farsangi időszakban megrendeztük a már hagyományos farsangi bált, ami a nagyfokú érdektelenség miatt csak egy cca. 50 fős kisebb program megtartását eredményezte az Ifi tanyán. Jó hangulatban telt el. h) Egyéb: Mozi üzemeltetés nem gazdaságos, a vándor mozis által meghirdetett vetítésekre egyáltalán nem voltak jelentkezők, így az év folyamán nem törekedtünk újabb filmek hirdetésével. Okait az Internet és a letöltési lehetőségek elterjedésében véljük megtalálni. Könyvtár: A könyvtári szolgáltatások az informatikai központ áthelyezésével rövidültek. Napi négy órában lehet a szolgáltatásokat igénybe venni. A kölcsönzéseket az iskolások és felnőttek veszik igénybe. Az iskolai tanulmányokhoz, versenyekre való felkészüléshez naponta használatban vannak az olvasó teremben található kézikönyvek. 6

7 Az iskolai tanórák tartásához a könyvtár már csak előzetes egyeztetés és munkarend átcsoportosítás után áll rendelkezésre (pl. irodalom óra, napközis foglalkozások),mert a könyvtáros délelőtt teleházi munkát végez. Az intézményben megrendezett programok: Óvodások részére: ismerkedés a könyvtárral, az óvodai csoportok könyvtári foglalkozásai keretében a gyerekek zenét hallgattak, színeztek és mesekönyveket nézegettek. Ezzel a foglalkozással igyekszünk elérni azt, hogy ismerős legyen a könyv és könyvtár. Decemberben volt lehetőség Advent idején egy koncert szervezésére közösen az alsó tagozatosokkal, mely nagyon jól sikerült. Általános iskolások részére: Az irodalom órákon kívül, az órákra, versenyekre való felkészüléshez, újabb ismeretek szerzéséhez az irodalom biztosítása az olvasóteremben. A napközis csoportok részére délutáni videózási, zenehallgatási lehetőség adott, melyet igénybe is vesznek a csoportok. A nőszövetség támogatásával a Mikulásnapi diszkóban Robertó a mulatós masszőr koncertezett az iskolásoknak. Felnőttek részére: A falu felnőtt lakosságának egy része kölcsönzés céljából, különösen a középiskolások, főiskolások, egyetemi hallgatók keresik az olvasótermi könyveket a vizsgákra való felkészüléshez. Horgolási, textil, üvegfestési lehetőség biztosítása. Teleházban számítástechnikai ismeretek megszerzésének lehetőség biztosítjuk, amit nem igazán vesznek igénybe. A társintézményekkel való kapcsolatunk jónak mondható. Közös munkáink a programok, ünnepségek szervezéséhez irodalom biztosítása. (nőnap, ballagás, anyák napja, stb. ) Otthont nyújt a kézműves szakkörök, nyári tábor számára, így a résztvevők kulturált körülmények között ismerkedhetnek meg a kézművességgel. Megvalósult programok: Állami ünnepek megrendezésében való segítségnyújtás: (márc. 15, május 01. aug. 20. okt. 23.) Civilszervezetek rendezvényeinek szervezésében való segítségnyújtás. Közös programok szervezése: szüreti felvonulás, falunap, táborok, sportprogramokon való részvétel, térségi találkozókon való részvétel. Folyamatosan segítséget nyújtunk a községi rendezvények, iskolai és egyéb rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, technikai megoldásához. Számos esetben készítünk plakátot, meghívót, üdvözlő kártyákat. A kistérségi polgárőrnapon képviseltem a bökönyi polgárőrséget egy csapattal, akik első helyen végeztek a versenyen. Egy alkalommal kísértem el iskoláskorú gyerekeket Érpatakra, közlekedési napra, ahol egy egész napos programon vettünk részt. Részt vettem és aktív részese voltam a bökönyi csapatnak az Akác virágzás méz ünnepe, a Zsindelyesi pálinkafesztiválnak. A kistérségi közkincs kerekasztal májusig tartó ciklusában a választmány tagjai közé választottak, ahol a havonkénti találkozókon aktívan képviselem a települést. Az Esélyek házával közösen beadott pályázat elbírálását még nem tudjuk, de az 7

8 együttműködés keretében több fórumon, meghallgatáson képviseltem településem lakóit, tolmácsolva igényeinket elvárásainkat (megyei közgyűlés elnöki meghallgatás, regionális roma konferencia, pályázattal kapcsolatos tájékoztató napok, akcióterv társadalmasítása). s minden olyan rendezvényre elmegyek, amit fontosnak tartok a fejlődés érdekében, vagy ÁMK vezetőm vagy polgármester úr megkér, felkér. Tartom a kapcsolatot a kistérségi koordinátorral a projektcsatornába regisztrált pályázatokkal kapcsolatosan és figyelem a közművelődési területet érintő lehetőségeket. A 2008-os év pályázati időszakában egy pályázatot nyújtottunk be, előző évben megnyert pályázatok áthúzódása miatt. Epilot projektben való részvétellel ,-Ft támogatást kapott az önkormányzat, melyből én is részesedést kaptam. Kistérségi kezdeményezésnek köszönhetően, lehetőségünk volt ebben az évben két olyan pályázatban részt venni, melyet a kistérség pályázott meg, de mi voltunk a lebonyolítók: a kistérségi szabadidős sportnap esetében (június 28 és november 22) az önkormányzat, a Kistérségi Szabadidős Sporttábor (július augusztus 3) az ÁMK Kulturális Tagintézménye volt a lebonyolító szervezet. A két program sikeresnek mondható, bár a meghirdetés területén még fejleszteni kell magunkat, hogy még nagyobb aktivitást tudjunk megvalósítani a következő időszakban. A sporttábor viszont nagyszerűen sikerült a részt vevő gyerekek nagyon jól érezték magukat és a visszajelzésekből ítélve várják a jövő nyári lehetőséget is. Részt vettem a Wifi falu pályázati programban, ahol megnyertük a támogatást és a számítógépeket, de sajnos az ingyen internet kialakítása körül gondok merültek fel és június végén értesítette az Önkormányzatot a pályázat kiírója, hogy nem tudja biztosítani a feltételeket Bököny számára. Mivel a számítógépek kiszállításra kerültek, arról döntöttünk, hogy meghirdetjük eladásra őket, beszámolómmal egy időben eddig a 9 gépből 6 db-ot sikerült értékesíteni, további hármat meghirdettem a hírmondó utolsó számában is. Az óvodai májusfa állítás programhoz sikerült a művelődési ház költségvetéséből egy koncertet biztosítani, valamint a téli időszakban advent idején újból. A Nőszövetség támogatását a művelődési ház szervezte le a mikulás diszkóra. Az óvodai évzáró és ballagás rendezvényeit hangosítottam és a próbákon segítséget nyújtottam az óvónőknek. Folyamatosan biztosítottuk az épület és termek nyitva tartását a tanfolyamok és bemutatók idején.a felújítási munkák során igyekeztem a dolgozók szabadságát úgy kiadni, hogy a munkálatokat is folyamatosan tudják végezni ban költségvetésben nem volt biztosított forrás a közművelődési tevékenység végzésére, így ez teljes mértékben meghatározta, mit tudtunk megszervezni és mit nem. Ennek ellenére a bevételek terhére sikerült pár programot megvalósítani, amit eredménynek könyvelhetünk el. Bököny, január 05. Bobikné Sándor Erzsébet kulturális igazgatóhelyettes 8

9 Kulturális tagintézmény és Iskolai tagintézmény és SZ Iskolai és Óvodai tagintézm Hónap Program címe időtartama szervező Január Programok hirdetése, beindítása Február 13 Farsangi rendezvény Délutáni rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény 13 Délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvoda Tagintézmény 21 Farsangi bál Esti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvod Bökönyi Nőszövetség jótékonysági céllal 14 Esti rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas klu 13 Délutáni rendezvény Idősek Otthona Március 08 Nőnap Délutáni rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas klu Jótékonysági bál Esti rendezvény Barota Mihály ÁMK Április Barota Napok Két napos rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény, Kultu Tagintézmény 30. Májusi esti szerenád Esti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvodai tagintézmény Május 07. Anyák napja Délutáni rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas klu Barota Mihály ÁMK Idős otthon 08 Közlekedés biztonsági nap délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény 22. Gyermeknap egész napos rendezvény Barota Mihály ÁMK Kultur Tagintézmény és Bökönyi Nőszövetség, Polgárőrség 9

10 Június 05 Honfoglalás nap Egész napos rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai tagintézmény Július 04. Családi főzés Délutáni rendezvény Polgárőrség kirándulás egész napos Béke Szigete Nyugdíjas Klu rendezvény Augusztus Nemzeti ünnep Délutáni rendezvény Bököny Község Önkormány kirándulás Egész napos Béke Szigete Nyugdíjas Klu rendezvény Szeptember 19 Szüreti felvonulás Egész napos rendezvény Béke Szigete Nyugdíjas Kl Bököny Község Önkormán tagintézménye 19 Szüreti bál Esti rendezvény Esetenként helyi vállalkoz civilek szervezése 23 Mihály napi kavalkád Délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvodai tagintézmény Október Polgárőrbál Esti rendezvény Polgárőrség November 23 Márton napi programok délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK Óvoda tagintézmény December 04 Mikulás napi műsor Délelőtti, délutáni rendezvény Barota Mihály ÁMK Iskolai és óvodai tagintézmé Nyugdíjas klub 22 Karácsonyi műsor Délutáni rendezvény Béke Szigete nyugdíjas klub Idős Otthon 21 Karácsonyi vásár Délelőtti rendezvény Barota Mihály ÁMK 10

11 Egyéb programok szervezéséhez: Szövőkör beindításához ,- Ft Kézműves foglalkozások megtartásához: ,- Ft Író- olvasó találkozók és kiállítások szervezéséhez ,- Ft Nyári tábor megtartásához kellékek vásárlásához: ,- Ft Tervezzük továbbá baba-mama klub beindítását közösen a védőnői szolgálattal, szabadidős foglalkozások, beszélgetések, játékok tartását a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál gondozásba vett gyerekek számára. Sakk, pingpong, helytörténeti kör és egyéb hobbi körök beindítását, kiscsoportos formában. Tanfolyamok tartását kezdeményezzük a teleházban, ahol a számítástechnikai ismereteket, internet, csevegő portálok használatát tanulhatják meg a résztvevők. Ahhoz, hogy ezek a programok megvalósíthatóak legyenek és a szükséges kellékek, rendelkezésre álljanak úgy gondolom további anyagi keretek biztosítása szükséges. Minden programhoz nem tudjuk előre megmondani, hogy milyen anyagi eszközöket igényelnek, ezért nem írtam mindenhová összeget. A fentiek alapján a művelődési ház közművelődési feladatainak ellátásához minimum ,-Ft forrás biztosítása szükséges, hogy az év folyamán az elképzeléseket meg tudjuk valósítani. Természetesen nem hagyva figyelmen kívül a pályázati lehetőségeket, mely ezt az összeget növelheti, helyettesítheti, pótolhatja vagy további programok, elképzelések megvalósítását teheti lehetővé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a művelődési ház évi program tervét elfogadni, az anyagi támogatást a költségvetésben biztosítani szíveskedjen. Terveink között szerepel: - Pályázat benyújtása a helyi fiatalok csoportjával, az Ifjúság pályázat keretében. - Újabb pályázatok benyújtása újabb programok megvalósításához. - Minőségbiztosítási kérdőív feldolgozása utáni új információk ismeretében újabb tevékenységi lehetőségek, programok indítása - Település történeti gyűjtés még élő emberek emlékeinek magnószalagra rögzítése - Meglévő emlékek, archiválása egy későbbi településtörténeti feldolgozáshoz. - Régi kismesterségek feltérképezése, gyűjtése, ápolása ( fonókör beindítása, régi települései szokások felelevenítése) - Civilszervezetekkel közös pályázat benyújtása további programok megvalósításához, - Kistérségben működő közművelődési intézményekkel közös pályázatok benyújtása, további programkínálat céljából. - Közös programok beindítása gyermekkorosztály számára az Ifi tanyán a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal - Közös programok szervezése az ifi tanyán az ifjúsági és felnőtt korosztály részére - Kistérségi Közkincs kerekasztallal való együttműködés, közös pályázatok, program lehetőségek keresése, megvalósítása. Tovább folytatjuk a települési kommunikációt a településen zajló eseményekről részletes információt adunk a Kelet-magyarország szerkesztőségének, hogy az írott médiában is megjelenjenek a település történései. 11

12 Mint ahogy a beszámolómban említettem, a helytörténeti múzeum kialakítása terén nem történt változás az elmúlt években. Több testületi ülésen vetettem fel, hogy a Debreceni u. 4. szám alatti utca fronti két tanteremből egy nagyszerű helyet tudnánk ennek készíteni, melyet csak belsőleg kell felújítani. Mi is szükséges ehhez, a vakolást, villanyszerelést, fűtést megoldani, az aljaz elkészítése nem igényel különösebb figyelmet, hiszen egy aljzatbeton elkészítése után az egyik részben berendeznénk a használati tárgyakat és ott a döngölt padló is megfelel, a másik részben pedig pvc burkolatot tudok elképzelni, hiszen az a terem a tárlókkal lesz megtöltve és itt lenne lehetőség rendhagyó órák megtartására kapcsolódva ezzel a oktatási rendszerhez. S ha már üzemel a múzeumunk, akkor van csak lehetőségünk pályázati forrást igénybe venni a fejlesztéshez, karbantartáshoz, üzemeltetéshez. Kérem Önöket, hogy ezen gondolkodjanak el és a megfelelő intézkedéseket tegyék meg. Bököny, január 07. Bobikné Sándor Erzsébet kulturális igazgatóhelyettes 12

13 Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Tagintézmény 4231 Bököny, Kossuth u. 2. B E I S K O L Á Z Á S I T E R V Képzésben résztvevő neve, Tanfolyam típusa Akkreditáció száma: Vizsga helye: Beosztása, végzettsége: 2009-ben egyik dolgozó sem vesz részt tanfolyamon. Bököny, január 05. Bobikné Sándor Erzsébet Kulturális igazgatóhelyettes Vastag György ÁMK vezető 13

14 Barota Mihály Általános Művelődési Központ Azonosítószám: Kulturális Tagintézmény 4231 Bököny, József A. u. 2. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV Az eredeti továbbképzési terv készítésének dátuma: január 05. Az aktuális továbbképzési terv jóváhagyásának dátuma: február 13. Készítette: Bobikné Sándor Erzsébet Kult. igh. Jóváhagyta: Bököny Község Önkormányzata Oldalszám: 1 Név, munkakör, végzettség Bobikné Sándor Erzsébet Kulturális igazgatóhelyettes Bobikné Sándor Erzsébet Nagy Sándorné Könyvtáros Érettségi, könyvtáros asszisztens ROP etanácsadó etanácsadó képzés 30 órás tanfolyam 30 órás tanfolyam Fenti két képzés biztosítja a 7 évenkénti képzési kötelezettség teljesítését. Amennyiben találunk rövidebb időtartalmú képzést szakmai ismereteink bővítéséhez, azokon részt veszünk. Bököny, január 05. Bobikné Sándor Erzsébet Kult. Igh. Vastag György ÁMK vezető 14

15 Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel.: 42/ Tárgy: Támogatási kérelem, önkormányzati támogatás elnyerésére. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bököny Tisztelt Képviselő-testület! Kérelmet nyújtok be a Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében önkormányzati támogatás elnyerésére, melyet a évi kiadásaink kifizetésére szeretnénk fordítani. Az egyesület évi támogatási igénye a következő: Közterhek (02-04 hó) Ft KHT. telep irodahelyiség, előtér kialakítása, berendezése Ft KHT. telep fűtésrendszer kialakítása, pályázathoz önerő Ft Összesen: Ft A Bököny Településgazdálkodási, Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi támogatási igénye: Ft. Kérelmem kedvező elbírálásában bízva: Bököny, február 3. P.H. Nagy Sándor ügyvezető 15

16 Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel.: 42/ Tárgy: Támogatási kérelem, önkormányzati támogatás elnyerésére. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bököny Tisztelt Képviselő-testület! Kérelmet nyújtok be a Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében önkormányzati támogatás elnyerésére, melyet a évi kiadásaink kifizetésére szeretnénk fordítani. Az egyesület évi támogatási igénye a következő: Kiadás: Üzemanyag Számviteli szolgáltatás Telefonkártya Reprezentáció Egyéb díjak (nevezési, tagdíj) Gépjárműfecskendő megvásárlása önerő Egyéni védőeszközök, tűzoltó technikai eszközök beszerzése (pályázati önerő) Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft. A Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi támogatási igénye: Ft Kérelmem kedvező elbírálásában bízva: Bököny, február 2. P.H. Piskolczi Géza elnök 16

17 Bököny Község Sport Egyesület 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel.: 42/ Tárgy: Támogatási kérelem, önkormányzati támogatás elnyerésére. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bököny Tisztelt Képviselő-testület! Kérelmet nyújtok be a Bököny Község Sport Egyesület nevében önkormányzati támogatás elnyerésére, melyet a évi kiadásaink kifizetésére szeretnénk fordítani. Az egyesület évi támogatási igénye a következő: Labdarúgó szakosztály: Kiadás: Játékvezetői díj, tagdíj, nevezési díj Ft Könyvviteli szolgáltatás Ft Reprezentáció Ft Telefonkártya Ft Elsősegélyláda feltöltése Ft Belföldi kiküldetés Ft Üzemanyag (Fűnyíró) Ft Játékengedély, sportorvosi Ft Sport felszerelések (Foci cipő, fagyasztó, kapus kesztyű, labda, sípcsontvédő, rendezői karszalag, mellény) Ft Irodaszer- nyomtatvány, futball évkönyv Ft Dologi kiad. (Büntetés, sárga ill. piros lap, pálya hitelesítés, tisztítószer) Ft Összesen: Ft Asztalitenisz szakosztály: Kiadás: Belföldi kiküldetés (Idegenbeli mérkőzések) Reprezentáció Nevezési díj, tagdíj Sport felszerelések Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 17

18 A Bököny Község Sport Egyesület évi támogatási igénye: Ft Kérelmem kedvező elbírálásában bízva: Bököny, február 2. P.H. Taskó Miklós Elnök 18

19 Bököny Község Önkormányzat Piskolczi Géza Polgármester Úr részére B ö k ö n y Tisztelt Polgármester Úr! Kérelemmel fordulok az ÁMK Diáksportegyesület nevében évi egyesületi támogatás elnyerésére. A támogatást a évi kiadásaink finanszírozására szeretnénk fordítani. A DSE évi költségvetési igénye a következő: Edzők tiszteletdíjára Megbizási díjakra Verseny nevezési díjak Utiköltségekre Versenyzők étkeztetése Felszerelés pótlása Összesen: ft ft ft ft ft ft ft Kedvező elbírálásukban bizva Tisztelettel: Bököny, Olesnyovics József DSE elnöke 19

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben