KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009."

Átírás

1 2009. Miskolc, Cserép János vezérigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA A piaci értéken történı értékelés elveinek ismertetése Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése Az értékvesztés elszámolásának módja Céltartalék képzés rendszere I/B. A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A TÁRSASÁG JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A TÁRSASÁG MÉRLEGÉNEK ELEMZÉSE - ESZKÖZÖK A TÁRSASÁG MÉRLEGÉNEK ELEMZÉSE - FORRÁSOK II/B. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK AZ ÜZEMI EREDMÉNY ÖSSZETEVİI PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYEINEK ÖSSZETÉTELE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ÖSSZETÉTELE ADÓZÁS A MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ SZEMÉLYI JELLEGŐ TÁJÉKOZTATÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS FÜGGİ KÖTELEZETTSÉGEK KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ELLENİRZÉSEK MÉRLEG FOEDULÓNAPJÁT KÖVETİ ESEMÉNYEK BEMUTATÁSA EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS ÉSZAKERDİ Zrt

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Neve: Rövidített neve: ÉSZAKERDİ Erdıgazdasági Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ÉSZAKERDİ Zrt. (a továbbiakban: Társaság ) Székhelye: Miskolc, Deák tér 1. Telephelyei: Fióktelepei: Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 75. Miskolci Főrész Üzemigazgatóság Miskolc, Ládi-telep Mőszaki Üzemigazgatóság 3525.Miskolc, Erdész u.24. Lillafüredi Állami Erdei Vasút Miskolc, Erdész út 24. Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság Tolcsva, József A. u. 5. Hegyközi Erdészeti igazgatóság Pálháza, Ipartelep 1. Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság Putnok, Serényi László tér 19. Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság Encs, Kossuth u. 26/a Délbükki Erdészeti Igazgatóság Mocsolyástelep Keletbükki Erdészeti Igazgatóság Parasznya, Kossuth u. 9. Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság Szendrı, Marx tér 29. Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság Szín, Szabadság u. 84. Tállyai Erdészeti Igazgatóság Tállya, Gesztenyesor út 32. Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság Bánhorváti, Jókai út 54. Telkibányai Erdészeti Igazgatóság Telkibánya, Szabadság u. 9. Répáshutai Erdészeti Igazgatóság Répáshuta, Herman u. 44. Sárospataki Faipari Üzem és Vállalkozói Park Sárospatak, Nagy L. u. 6. Sárospataki Erdészeti Igazgatóság Sárospatak, Kazinczy u. 1. ÉSZAKERDİ Zrt

4 Cégjegyzék száma: KSH jelzıszáma: Adószáma: Alapító: Alapítás idıpontja: június 30. Állami Vagyonkezelı Részvénytársaság A társaság tulajdonosa: Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően mőködı Részvénytársaság (MNV Zrt) Budapest, XIII. Pozsonyi út 56. Jegyzett tıke: Forint Névérték Tulajdonosi részarány (%) Elızı év Tárgy év Elızı év Tárgy év e Ft e Ft % % MNV Zrt % 100% % 100% A társaság alaptıkéje (jegyzett tıkéje) darab egyenként Ft névértékő névre szóló törzsrészvénybıl áll. A cégbírósági bejegyzés alapján a következı tevékenységeket folytathatja a társaság: Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység Gabonafélék, hüvelyes növény, olajos mag termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése Növénytermesztési szolgáltatás Betakarítást követı szolgáltatás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Vadon termı, egyéb erdei termékek győjtése Édesvízi halászat Kıfejtés, gipsz, kréta bányászata Egyéb m.n.s. bányászat Főrészáru gyártás Épületasztalos-ipari termékek gyártása Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Kımegmunkálás M.n.s. egyéb általános rendeltetéső gép gyártása M.n.s. egyéb speciális gép gyártása Gépjármő-karosszéria, pótkocsi gyártása Mezıgazdasági, erdészeti gép gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Ipari gép, berendezés javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb nem évelı növény termesztése Egyéb, évelı növény termesztése Egyéb állat tenyésztése Állattenyésztési szolgáltatás Vetési célú magfeldolgozás Fakitermelés Erdészeti szolgáltatás Édesvízi haltenyésztés Kavics-, homok-, agyagbányászat Egyéb bányászati szolgáltatás Parkettagyártás Tároló fatermékek gyártása Mőtrágya, nitrogénvegyület gyártása Fémmegmunkálás Egyéb bútor gyártása Közúti jármő gépgyártása Vasúti, kötöttpályás jármő gyártása Sportszergyártás Játékgyártás Egyéb közlekedési eszköz javítása Egyéb ipari eszköz javítása ÉSZAKERDİ Zrt

5 Gızellátás, légkondicionálás Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék kezelése Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Vízi létesítmény építése Elektromos, híradás-technikai célú közmő építése Egyéb m.n.ns. építése Épületasztalos-szerkezet készítése Bontás Üzem-, tüzelıanyag nagykereskedelme Tetıfedés, tetıszerkezet építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Gépjármőjavítás, -karbantartás Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Építési terület elıkészítése Fa-, építı-, szaniter áru-nagykereskedelem Sportszer kiskereskedelem Iparcikk jellegő bolti vegye kiskereskedelem Játék kiskereskedelem Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Gépjármőalkatrész kiskereskedelme Takaró, szınyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Helyközi vasúti személyszállítás Taxis személyszállítás Közúti áruszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Költöztetés Szárazföldi áruszállítást kiegészítı szolgáltatás Rakománykezelés Egyéb szállítást kiegészítı szolgáltatás Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Italszolgáltatás Egyéb kiadói szolgáltatás Könyvkiadás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Ingatlankezelés Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység Üzletvezetés Üzletviteli, egyéb vezetıi tanácsadás Mőszaki vizsgáztatás, elemzés Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Személygépkocsi kölcsönzés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Gépjármő kölcsönzés M.n.s. szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése Mezıgazdasági gép kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Összetett adminisztratív szolgáltatás Munkaközvetítés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Utazásközvetítés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Egyéb foglalás Gyermekek napközbeni ellátása Építményüzemeltetés Történelmi hely, építmény, látványosság mőködtetése Egyéb épület-, ipari takarítás Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mőködtetése Egyéb takarítás Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása Bútor, lakberendezési tárgy javítása Sportlétesítmény mőködtetése Zöldterület kezelés Egyéb sporttevékenység Kulturális képzés Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység Sport, szabadidıs képzés M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Szakmai középfokú oktatás Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása M.n.s. egyéb oktatás Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme Dísznövény, vetımag, mőtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme ÉSZAKERDİ Zrt

6 A társaság adottságainak, piaci helyzetének bemutatása A társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 105 eha állami tulajdonú erdıt kezel. Az erdıgazdálkodás általános szabályozásához való alkalmazkodást erıteljesen motiválják az ÉSZAKERDİ Zrt sajátos körülményei. Az erdı élıfa-készlete 26 millió bruttó m 3, a faállomány 48%-a tölgy, 27%-a bükk, 16% egyéb kemény lombos, 1%-a lágy lombos, 8%-a fenyı. Az ÉK-i országrészben a geológiai és talajviszonyok rendkívül változatosak. Egészségi állapotát tekintve bükkös erdıállományaink jelentıs hányada túltartott, álgesztesedı. A középkorú fenyıállományokban jelentıs a pusztulás a környezeti hatások változása és a nem optimálisan megválasztott termıhely következtében kialakuló kárláncolat miatt. A meglévı adottságok miatt a hozamok relatíve alacsonyak, a termelési ráfordítások különösen az erdıfelújításé igen magasak. Az erdıterületek nagy része különféle védelem alatt áll. A Bükki-, az Aggteleki-, a Hortobágyi Nemzeti Park folytatja párhuzamosan a természetvédelmi kezelést a területen. Az 49,4 ezer hektár természetvédelmi területen túl még 33,7 ezer hektár került a Natura 2000 területek közé. A természetvédelmi korlátozással érintett terület összesen több, mint 83 ezer hektár, a kezelt terület 76,2 %-a. A kor igényeinek megfelelıen törekszünk a természetszerő, a természetközeli erdıgazdálkodás megvalósítására. A természetvédelmi hatóság túlzott igénye komoly gazdálkodási konfliktus forrása. A idıbeli és térbeli korlátozások zömében a legproduktívabb, jellemzıen magas értékő, minıségi választékot adó tölgyes és bükkös állományokat érintik. Erdıgazdaságunknál a természetes erdıfelújítás bükk, tölgy és cser fafaj esetében - erıteljesen szorgalmazott, 2009-ben az összes alávont terület 79,5%-án ilyen módon újította fel az erdıket. A gazdálkodás fıbb mutatószámai évben M.e.: ha Erdısítés alá volt terület: Talajelıkészítés Erdısítés elsı kivitel összesen 654 -bıl természetes mag 485 -bıl természetes sarj 36 -bıl mesterséges 133 Pótlás 91 Erdısítések ápolása Befejezett ápolás Befejezett erısítés 426 Erdıfelújítási hátralék 0 Tisztítás 826 Vadászat: Terület nagysága ebbıl állami ( 69,46%) ÉSZAKERDİ Zrt

7 M.e.: m 3 Fakitermelés: Nettó kitermelés véghasználat növedékfokozó gyérítés törzskiválasztó gyérítés tisztítás egészségügyi és egyéb termelés Főrészipar és fafeldolgozás: készterméktermelés alapanyag-feldolgozás Értékadatok M.e.: eft nettó árbevétel bıl hazai bıl export üzemi eredmény pénzügyi mőveletek eredménye rendkívüli eredmény adózás elıtti eredmény Az általános gazdálkodási szabályokon túl a Társaság mőködését meghatározó speciális gazdálkodási jogszabályok: - az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. - a vad védelmérıl és a vadgazdálkodásról, vadászatról szóló évi LV. Tv. - a természet védelmérıl szóló évi LIII. tv. ÉSZAKERDİ Zrt

8 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA 2.1. Az elszámolás alapja Az éves zárás fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés idıpontja: tárgyévet követı év január 31. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Cserép János vezérigazgató Miskolc, Erdész u. 2. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett: A társaság kötelezı könyvvizsgálatát és az éves beszámoló auditálását a B és Társa Könyvvizsgáló Kft nevében eljáró Beszeda István bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási szám: , Eger, Nagy-Eged u. 13.) végzi. Tulajdonosi határozatban megállapított jelenlegi éves díja eft+áfa. Az éves beszámoló a formai követelményeknek megfelelıen magyar nyelven készül, az összegek ezer forintban szerepelnek, tartalmazza az elızı idıszak adatait is. Az éves beszámolót készítette Galvácsné Kertész Viktória számviteli és pénzgazdálkodási osztályvezetı (Regisztrációs szám:162014, lakcím: Arnót, Petıfi út 7.) A társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. A Társaság a kezelésében, illetve a tulajdonában lévı eszközökrıl és azok forrásairól a Számviteli törvény elıírásai alapján kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, mely biztosítja a gazdasági mőveletek folyamatos rögzítését, a számviteli elvek betartását, és a társaság pénzügyi-gazdasági helyzetérıl valós kép kialakítását teszi lehetıvé. A számlatükör és a szöveges számlarend a törvényi elıírások figyelembevételével, a Társaság specialitásainak szem elıtt tartásával került kialakításra. A Társaság költségei elsıdlegesen a 6-7. számlaosztályokban költséghelyenként, költségviselınként kerülnek könyvelésre, másodlagosan az 5. számlaosztályban költségnemenként. Az évközi folyamatos információ biztosítása érdekében a Társaság év közben februártól havonta fıkönyvi kivonatot, valamint erdészeti és ágazati eredménykimutatást készít. A Társaság rögzítette Számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébıl kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az idıbeli elhatárolás, a tartalom elsıdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. A Társaság a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belsı szabályait úgy alakította ki, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás alátámasztásán túlmenıen a kiegészítı melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen. ÉSZAKERDİ Zrt

9 A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenırizhetısége érdekében a gazdálkodó nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét, oly módon részletezte, hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította és szükség szerint a tulajdonos elıírásait is figyelembe véve módosítja a pénzkezelési, leltározási, eszköz- és forrásértékelési, valamint önköltség számítási szabályzatait. A beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályzatok: - Számviteli politika - Számlarend - Értékelési szabályzat - Önköltségszámítási szabályzat - Beruházási és tárgyi eszköz felújítási és karbantartási szabályzat - Bizonylati szabályzat - Leltározási szabályzat - Selejtezési szabályzat - Belsı ellenırzési szabályzat - Pénzügyi szabályzat - Számítástechnikai védelmi szabályzat - Iratkezelési szabályzat - Befektetési szabályzat A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl további tagolást nem tartalmaz. Az arab számmal jelzett tételek egy-egy csoporton belül nem kerülnek összevonásra, illetve nem kerülnek elhagyásra azok az arab számmal jelzett sorok, amelyben sem a tárgyévben, sem az elızı évben nem szerepel adat. Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhetı, illetve ha egy adott eszköz vagy kötelezettség minısítése az egyik üzleti évrıl a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott megoldást a kiegészítı mellékletben számszerősítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival bemutatásra kerülnek.. Az éves beszámoló felépítése: - Mérleg: a Szt. 1. számú mellékletében meghatározott A változatban;. - Eredménykimutatás: a Szt. 2. számú mellékletében meghatározott A változatban, összköltség eljárással. (A társaság egyidejőleg a Szt. 3. számú mellékletében meghatározott A változatban forgalmi költség eljárással is összeállítja az éves beszámolójának eredménykimutatását a tulajdonos igényére.) - Kiegészítı melléklet - Üzleti jelentés 2.2. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenırzés és önellenırzés során feltárt hiba, hibahatás minısítése Nem jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - ÉSZAKERDİ Zrt

10 eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjeltıl független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hiba értékhatárát; Az ellenırzés által megállapított nem jelentıs összegő hibák eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás megfelelı tárgyévi adatai tartalmazzák. Lényegesnek minısül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. A tárgyévet megelızı évekre vonatkozó, már közzétett éves beszámolót módosításokkal kiegészítve akkor teszi ismételten közzé a társaság, ha az ellenırzés, az önellenırzés olyan jelentısebb összegő hibákat tárt fel, amelyek a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre vonatkozó megbízható és valós képet a saját tıkeváltozáson keresztül lényegesen, 2,5 %-ot meghaladóan befolyásolják és így a már közzétett adatok megtévesztık. Ennek megfelelıen évben a eft összeget együttesen meghaladó tételeket minısíti lényegesnek a társaság. Az ellenırzés, önellenırzés során jelentısebb összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különbözı ellenırzések során ugyanazon évet érintıen megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege eléri az adott év mérleg fıösszegének 2%-át. Ez az összeg a évi beszámolót érintıen eft Alapítás, átszervezés költségeinek minısítése A vállalkozási tevékenység indításával, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos költségeket a társaság az eredmény terhére számolja el a felmerülés évében Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minısítése A kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költségeket a felmerülés évében az eredmény terhére számolja el a Társaság, kivéve ha a kísérleti fejlesztés tevékenység révén használatba vehetı tárgyi eszköz létesül Adósonként együttesen kisösszegő követelés Adósonként együttesen kisösszegőnek minısíti a társaság azokat a követeléseket, melyek nem haladják meg a végrehajtás várható költségeinek háromszorosát A valuta és deviza tételek értékelése A mérlegben a valuta pénztárban lévı valutakészletet, a deviza számlán lévı devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló és minısített követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB hivatalos deviza árfolyamon átszámított forint értékben mutatja ki a társaság ÉSZAKERDİ Zrt

11 2.3. A PIACI ÉRTÉKEN TÖRTÉNİ ÉRTÉKELÉS ELVEINEK ISMERTETÉSE A társaság által választott fıbb értékelési szabályok bemutatása Az eszközök befektetett, illetve forgóeszközök csoportjába történı minısítésének elvei Az elkülönítés annak figyelembevételével történik, hogy az illetı eszköz a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl, vagy éven belül szolgálja-e. Az értékpapírok forgóeszközként, illetve befektetésként való számbavételének elve: Az elkülönítés annak figyelembevételével történik, hogy forgatási célból, vagy tartós befektetésként, vagyis legalább egy éven túli befektetés céljából történik az értékpapír beszerzése. Az értékvesztés elszámolásának alkalmazott elvei: A vevıpartnerek minısítése egyedileg történik, s az összes információ birtokában meghatározásra kerül az értékvesztés elszámolásának mértéke. Az értékvesztés a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti veszteségjellegő különbség, ha ez tartósnak mutatkozik. Tartósnak tekinti a részvénytársaság a nem rendezett követelést, ha a vevı fizetésképtelensége több számla tekintetében huzamosabb ideje fennáll, 3 hónapot meghaladó, illetve felszámolási eljárásba bevont követelések esetében. A céltartalékképzés alkalmazott elvei: A Számviteli törvény 41. -ában foglaltaknak megfelelıen történik. A szokásos és rendkívüli kategóriák meghatározása A rendkívüli ráfordítások és rendkívüli bevételek függetlenek a vállalkozási tevékenységtıl, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A társaság alkalmazta a évi CXXVI. törvény (3) bekezdés szerint módosítását, a megbízható és valós összkép érdekében a beruházási támogatásokból származó halasztott bevételeket az egyéb bevételek között mutatja ki, mivel a költségek is üzemi szinten merülnek fel. (Számviteli törvény 86. (5) bekezdés) A társaság az alábbi jogcímeken számolt el rendkívüli tételeket (Számviteli törvény 86. ) térítés nélkül átadott eszközök forgalmi adóval növelt értéke, térítés nélkül kapott eszközök elszámolt értékcsökkenése összegében a bekerülés értékéig behajthatatlannak nem minısülı elengedett követelés könyvszerinti értéke, véglegesen adott pénzeszközök, támogatások, adományok, A kiegészítı mellékletben további információk is szerepelnek, amennyiben e törvény elıírásainak önmagában való alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendı a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történı bemutatásához. ÉSZAKERDİ Zrt

12 2.4. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSEK ÉS AMORTIZÁCIÓS POLITIKA ISMERTETÉSE A társaság a Számviteli törvény 59/A-F -ai által, a pénzügyi instrumentumok esetében lehetıvé tett valós értéken történı értékeléssel nem él. A számviteli törvény elıírásai szerint és a Társaság sajátos körülményeit figyelembe véve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése az egyedi értékelés elve alapján kialakított lineáris kulcsokkal kerül elszámolásra idıarányosan. Nem tekinti a Társaság jelentısnek, ezért 0 forintban határozza meg azon tárgyi eszközök maradványértékét, amely eszközök értéke a tervezett elhasználódási idı végén a beszerzési érték 10 %-a alatti értékre prognosztizálható, vagy ez az érték kisebb, mint 100 eft. A jármőveknél maradványérték kerül meghatározásra a rendeltetésszerő használatbavételkor az üzembe helyezés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján. Az amortizáció elszámolása a bruttó érték alapján lineáris kulcs alkalmazásával történik. A számítás alapja: maradványértékkel csökkentett bruttó érték. A leírás maradványértékig tart. A számviteli törvény által adott választási lehetıségekkel élve, a kis értékő eszközök (100 ezer Ft egyedi elıállítási vagy bekerülési érték alatti vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök) használatbavételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenésként elszámolásra. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása havonta történik, a rendeltetésszerő használatbavétel napjától, az üzembe helyezéstıl kezdıdıen. Eszköz kivezetés (pl. selejtezés, értékesítés, hiány), átsorolás esetén az eszköz értékcsökkenését a kivezetés, illetve átsorolás naptári napjáig kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenés abban az esetben kerül elszámolásra, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök megrongálódtak, véglegesen feleslegessé váltak, megsemmisültek, selejtezésre kerültek, vagy leltározás során hiányként kerültek feltárásra. Az ideiglenesen használaton kívüli eszközöket a számviteli törvény szerinti értéken a készletek közé kell átsorolni. A terven felüli értékcsökkenés az egyéb ráfordítások között kerül elszámolásra. Amennyiben az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenés elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi eszközt piaci értékére (legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére) vissza kell értékelni. Számítástechnikai eszközök esetében 2 év leírási idıt határoz meg a Társaság, a gyors avulás és az intenzív technikai fejlıdés okán. Vadvédelmi berendezések leírási kulcsaként 20%-ot határoz meg, mert a vállalkozás tevékenységét, érdekeit 5 évig szolgálják ÉSZAKERDİ Zrt

13 Az immateriális javak beszerzési, illetve elıállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történı leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Immateriális javak egyes csoportjaira a társaság a következıképpen határozta meg az értékcsökkenés elszámolását: vagyoni értékő jog leírási ideje 2-6 év, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog esetében azonban az ingatlan várható élettartamával azonos idıtartam szellemi termékek leírási ideje-a gyors avulásra tekintettel 3 év, alapítás-átszervezés aktivált értékénél alkalmazott leírási idı 3 év A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve elıállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történı leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: - mőszaki berendezések, egyéb berendezések várható hasznos élettartama 7 év - telkekre nem számolható el értékcsökkenés - épületek várható hasznos élettartama év között kerül meghatározásra szerkezetük alapján - egyéb építmények várható hasznos élettartama év közötti 2.5. AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA Befektetések, értékpapírok A gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetésnél függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegő különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. (SzV törvény 54. ) A hitelviszonyt megtestesítı, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel értékvesztést kell elszámolni, ha a hitelviszonyt megtestesítı értékpapír könyv szerinti értéke és (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó piaci értéke közötti különbözet veszteségjellegő, tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Amennyiben a mérlegfordulónapi értékelés során megállapítást nyert, hogy a befektetések és értékpapírok mérlegkészítéskori piaci értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a befektetés beszerzési értékét. Az értékvesztés elszámolásának és visszaírásának tekintetében jelentısnek minısül, ha a piaci érték és könyv szerinti érték különbözete meghaladja a könyv szerinti érték 10 %-át. ÉSZAKERDİ Zrt

14 A készletek értékelése, minısítése és értékvesztése A készletek fogalomkörébe tartozó vagyoni eszközök csoportosítását, analitikus nyilvántartásuk elveit, értékelésüket, a készletekkel összefüggı gazdasági mőveletek könyvviteli számlaösszefüggéseit a Számlarendben a 2. számlaosztály tartalmazza. A szállítóktól beszerzett készleteket a szállító által megküldött számla alapján beszerzési értéken kell nyilvántartásba venni. A beszerzési értékbe tartozó tételeket a számviteli törvény, a Számlarend és az Értékelési szabályzat részletesen meghatározza. A saját vállalkozásban elıállított készletnek minısülı vagyoni eszközöket az Önköltségszámítási szabályzat elıírásai szerint megállapított közvetlen önköltségen kell nyilvántartásba venni. A készletállomány leltározása során fellelt többlet készleteket piaci értéken kell nyilvántartásba venni. A munkavállalóknak használatba kiadott, tárgyi eszköznek nem minısülı munkaeszközöket, és egyéb készlet jellegő vagyontárgyakat a kiadással egyidejőleg idıbeli hatályát is figyelembe véve költségként kell elszámolni. Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termeléső készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (elıállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülı költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. Minden esetben értékvesztést kell elszámolni azokra a készletekre, amelyek a tárgy évben, tartósan azaz 365 napot meghaladóan nem mozogtak. (Sztv. 56. ) Amennyiben az szerint alkalmazott leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a megbízható és valós összkép érdekében az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). A készletállományt selejtezni és a könyvekbıl ki kell vezetni, ha az feleslegessé vált és további hasznosítása nem lehetséges. A követelések értékelése, minısítése és értékvesztése A könyvviteli nyilvántartásokban szereplı valamennyi követelést adósonként (ideértve a vevıkkel szembeni, a munkavállalókkal, kilépett munkavállalókkal szembeni, és az egyéb követeléseket, valamint a szállítóknak folyósított elılegeket, az adott kölcsönöket is) az éves beszámoló összeállítását megelızıen a követelés lejárati idıpontja, az adós fizetési készsége, és fizetési képessége figyelembevételével minısíti a társaság. A követelések minısítési kategóriái: - határidın belüli, teljes értékő követelések, - határidın túli, (lejárt) követelések, - behajthatatlan követelések. ÉSZAKERDİ Zrt

15 A mérlegben behajthatatlan követelést nem mutat ki a társaság, a részben vagy egészében behajthatatlan követelést legkésıbb a mérlegkészítéskor - a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján - az üzleti év hitelezési veszteségeként leírja. Behajthatatlan az a követelés, - amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, - amelyet a hitelezı a csıdlejárás, a felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás keretében elengedett, - amelyre a felszámoló által adott írásbeli nyilatkozat szerint nincs fedezet, - amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, - amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, a bírósági eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, az adós nem lelhetı fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, - amelyet a bíróság elıtt érvényesíteni nem lehet, - amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. A vevı, az adós minısítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ide értve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az elılegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív idıbeli elhatárolása között lévı követelésjellegő tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti veszteségjellegő különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik A határidın túli követelésekre a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Azon vevıkövetelésekre, ahol a vevı felszámolás alá került, és érvényesíthetı fedezet a vevıvel szemben nem került kikötésre, illetve egyéb, az ügyfél megítélésére vonatkozó információ nem áll rendelkezésre, 100 %-ban értékvesztést kell elszámolni. Ugyancsak 100%-ban számol el a társaság értékvesztést azon követelésekre, amelyek 365 napon túl állnak fent, kivéve, ha biztos információ áll rendelkezésre a teljes vagy részleges megtérülésre a mérleg készítés idıpontjáig. A behajthatatlannak minısített - és az elızı üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt - követelésekre kapott összeget, valamint a követelés eredeti jogosultjánál - ha a követelésre korábban értékvesztést számolt el - a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeget egyéb bevételként kell elszámolni (Sztv. 77. ). Amennyiben a mérlegfordulónapi értékelés során megállapítást nyert, hogy a vevı, az adós minısítése alapján a követelés várhatóan megtérülı összege jelentısen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést csökkenteni kell. Az értékvesztés csökkentésével, tényleges befizetés esetén, visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi (devizakövetelés esetén a Sztv. 60. szerinti árfolyamon számított) értékét CÉLTARTALÉK KÉPZÉS RENDSZERE Az adózás elıtti eredmény terhére céltartalékot képez a Társaság azokra a jövıbeni (folyamatban lévı ügyletekbıl, szerzıdésekbıl származó, harmadik felekkel szembeni) ÉSZAKERDİ Zrt

16 fizetési kötelezettségekre ide értve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, függı kötelezettséget, biztos jövıbeni kötelezettséget (korengedményes nyugdíj, végkielégítés miatt), környezetvédelmi kötelezettséget amelyek a mérlegkészítés idıpontjáig rendelkezésre álló információk szerint várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük idıpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. Ipari termék elıállításakor, ha jogszabály elıírja vagy az üzleti partnerrel megkötött szerzıdés garanciális kötelezettséget tartalmaz, szintén céltartalékot képez a Társaság. Az adózás elıtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben a törvény elıírása szerint céltartalék képezhetı az olyan várható, jelentıs és idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségekre (különösen a fenntartási-, az átszervezés-, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyekrıl a mérlegfordulónapon feltételezhetı vagy bizonyos, hogy a jövıben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük idıpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív idıbeli elhatárolások közé. Ez a céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülı költségeire nem képezhetı. A Társaság az erdısítéseit ért jelentıs mértékő természeti csapás esetén, a felmerült kár felszámolásával kapcsolatos költségekre képezhet céltartalékot. A Társaság jelentısnek tekinti a kárfelszámolás költségeit akkor, ha azok összege a bázis év erdıfelújítási költségeinek 10 %-át meghaladja. Peres ügyek várható jövıbeni költségeinek fedezetére céltartalékot képez a Társaság egyedi mérlegelés alapján az alábbi szerint: elsı fokú ítélet hiányában a képzés mértéke a perérték 50 %-a elsı fokú ítélet ismeretében és pervesztesség esetén a képzés mértéke a perérték100 %-a elsı fokú ítélet ismeretében és további II. fokú eljárás esetén a képzés mértéke a perérték 0 %-a. ÉSZAKERDİ Zrt

17 I/B. A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA Mutatószámok segítségével a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, az eszközök összetételének, a saját tıke és kötelezettségek, a likviditás és fizetıképesség valamint a jövedelmezıség alakulásának elemzése és értékelése. 1. A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Mutató megnevezése Mutató számítása Elızı év Tárgy év Tıkeerısség (%) Saját tıke Források összesen Változás (%) 80,98 84,40 104,21 Kötelezettségek aránya (%) Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%) Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%) Befektetett eszközök fedezete (%) Saját tıke növekedésének mértéke I. (%) Saját tıke növekedésének mértéke II. (%) Eszköz igényességi mutató Tárgyi eszközök használhatósági foka (%) Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%) Eszközök forgási sebessége Tárgyi eszközök forgási sebessége Készletek forgási sebessége Saját tıke forgási sebessége Kötelezettségek Források összesen Hosszú lejáratú köt. Források összesen Rövid lejáratú köt. Források összesen Saját tıke Befektetett eszközök Mérleg szerinti eredmény Jegyzett tıke Mérleg szerinti eredmény Saját tıke Eszközök összesen Saját tıke Tárgyi eszközök nettó értéke Tárgyi eszközök bruttó értéke Tárgyév során aktivált érték Tárgyi eszközök bruttó értéke Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök Értékesítés nettó árbevétele Készletek Értékesítés nettó árbevétele Saját tıke 11,49 7,72 67,19 0,18 0,18 100,00 11,31 7,54 66,71 191,70 204,27 106,56 13,14 15,09 114,86 3,97 4,57 115,31 123,48 118,49 95,96 51,62 50,68 98,17 3,20 5,89 184,29 0,74 0,71 95,78 1,83 1,78 97,28 8,86 18,87 212,93 0,91 0,84 91,91 ÉSZAKERDİ Zrt

18 2. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Adósságállományra vonatkozó mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Elızı év Tárgy év Hitelfedezeti mutató (%) Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Változás (%) 50,33 97,58 193,87 Adósságállomány aránya (%) Adósságszolgálati fedezeti mutató Adósságállomány fedezettsége (%) Átlagos vevı futamidı (nap) Átlagos szállító futamidı (nap) Vevıi/szállítói állomány aránya (%) Likviditási mutatók Adósságállomány Adósságállomány + Saját tıke Adózott er. + écs Hosszú lej. köt. esedékes törlesztı részlete Saját tıke Adósságállomány Vevık 1 napi értékesítési árbevétel Szállítók 1 napi anyagjellegő ráfordítás Vevık Szállítók ** ** ** ** ** ** ** ** ** 22,19 33,89 152,74 37,62 28,13 74,78 116,20 235,27 202,47 Mutató megnevezése Mutató számítása Elızı év Tárgy év Likviditási mutató I. Forgó eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Változás (%) 505,14 772,34 152,89 Likviditási mutató II. Likviditási mutató III. Likviditási mutató IV. EBITDA fedezet I. EBITDA fedezet II. Forgóeszközök Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Üzemi eredmény + Amortizáció Fizetett kamatok Szokásos váll. eredm. + Fizetett kamatok - Kapott kamatok +Amortizáció Fizetett kamatok 431,24 722,50 167,54 380,91 624,92 164,06 137,36 226,40 164,82 ** ** ** ** ** ** ÉSZAKERDİ Zrt

19 3. A TÁRSASÁG JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Mutató megnevezése Mutató számítása Elızı év Tárgy év Átlagos fedezeti hányad (bruttó jövedelmezıség) (%) Fedezeti összeg Értékesítés nettó árbevétele Változás (%) 29,56 9,26 31,32 Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) Árbevétel arányos adózott eredmény (%) Tıke arányos üzemi eredmény (%) Sajáttıke arányos adózott eredmény (ROE) (%) Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%) Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%) Befektetés megtérülése (ROI) (%) 1 fıre jutó adózás elıtti eredmény (eft) 1 fıre jutó adózott eredmény (eft) Bérarányos jövedelmezıség (%) Élımunka-ráfordítás arányos jövedelmezıség (%) Üzemi tevékenység eredménye Ért. nettó árbevétele Adózott eredmény Ért. nettó árbevétele Üzemi tevékenység eredménye Saját tıke Adózott eredmény Saját tıke Adózott eredmény Eszközök összesen Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele Mérleg szerinti eredmény Saját tıke+hátrasorolt+hosszú lejáratú kötelezettség Adózás elıtti eredmény Átl. stat. létszám Adózott eredmény Át. stat. létszám Adózás elıtti eredmény Bérköltség Adózás elıtti eredmény Személyi jellegő ráfordítások 2,53 1,39 54,98 6,06 5,44 89,79 2,31 1,17 50,53 5,54 4,57 82,53 4,49 3,86 86,01 6,06 5,44 89,79 3,96 4,56 115,33 480,93 418,83 97,09 419,41 382,09 91,10 25,90 22,10 85,33 15,47 13,23 85,54 A társaság mutatóit megvizsgálva látható, hogy vagyoni helyzete javult, a tıkeerısség, a saját tıke és a befektetett eszközök fedezete nıtt, a kötelezettségek aránya csökkent. A társaság fizetıképessége kimagaslóan kedvezı, likviditási mutatói jelentısen meghaladják az elızı évi megfelelı értékeket. Adóssága, hitelei év óta nincsenek, ezért az adósságszolgálati és az adósságfedezeti mutatók nem értelmezhetıek. A társaság év végén a tulajdonostól tıkeemelést kapott, melynek cégbírósági bejegyzésére januárjában került sor. Ez a bázis évben a rövid lejáratú kötelezettségek állományában, a beszámoló készítésének évében pedig a saját tıke elemei között került kimutatásra. A hitelfedezeti mutató jelentıs változásának a eft tıkeemelés jegyzett tıkébe való átvezetése az oka. ÉSZAKERDİ Zrt

20 A gazdasági környezet romlására mutat, -még annak ellenére is, hogy a vevı- és a szállítóállomány december 31.-ei statikus mutatói egy adott pillanatot jeleznek,- hogy az átlagos vevı futamidı 50%-kal haladja meg az elızı évit, az ebbıl eredı likvid pénz kiesését a társaság nem tudja a szállítóira áthárítani. Az átlagos szállítói futamidı 25%-kal csökkent, a vevıállomány az év végén kétszerese a szállítói állománynak. Szintén a gazdasági környezet válságával magyarázható az eredményarányos mutatók mérsékelt romlása. A bruttó jövedelmezıség aránytalan csökkenését a Tulajdonos által elrendelt új elszámolási rend okozta, mely szerint az elızı években irányítási költségként elszámolt erdészeti általános költségek az erıkezelés költségei között kerülnek kimutatásra. ÉSZAKERDİ Zrt

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2010.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2010. 2010. Miskolc, 2011. 03. 16. Zay Adorján vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. 2011. Miskolc, 2012. 03. 19. Zay Adorján vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben