SzEK.org évi költségvetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SzEK.org 2013. évi költségvetés"

Átírás

1 SzEK.org évi költségvetés Készítette: Kis Ervin Egon Lezárva: december 11.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...1 Az ÁFA...1 Bevételek...2 A bevételek megoszlása...2 Tagdíjbevétel...2 Egyéb bevétel...4 Konferencia bevételek...4 Egyéb bevételek...5 Összesítés...5 Egyéb források...5 Összes forrás... 6 Kiadások...7 Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások...7 A kiadások részletezése...7 Összefoglalás Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások...11 Konferenciák költségei...11 Kiadások összesítése...12 Összegzés...13 Melléklet...14

3 SzEK.org 1. Bevezető Jelen dokumentum a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org) évi költségvetésének tervezete. A költségvetési időszak január 1-től december 31-ig tart. A költségvetés keretszámokat tartalmaz, esetenként havi bontásban, de a keret minden esetben éves távlatban értelmezendő, azaz nem a havi, hanem az éves keret tartása a cél. A költségvetést az elnök terjeszti be az elnökség számára. Az elnökség a költségvetést határozatban fogadja el. Az ÁFA A SzEK.org az általános forgalmi adó (áfa) alanya, így a nyilvánosság számára szabadon elérhető tevékenységeinek bevételei után áfa-fizetésre kötelezett, függetlenül attól, hogy az adott tevékenység cél-szerinti vagy gazdasági tevékenységnek minősül. Az ilyen jellegű, áfa-köteles tevékenységek könyvelése önálló főkönyvi számon, elkülönítetten történik, a bevétellel szemben feltüntethető költségek áfájának elkülönített elszámolásával. A szövetség tagjai által fizetett tagdíjak áfa-fizetést nem vonnak maguk után. Az olyan kiadások esetében, ahol nem választható szét a költség tevékenység szerint (pl. könyvelési költség), az arányosítás elvét kell alkalmazni. Eszerint az alaptevékenységhez kapcsolódó költségek áfája olyan arányban számolható el, amilyen arányban szerepelnek a szövetség teljes bevételében az áfa-köteles tevékenységekből származó bevételek. A költségvetés az egyes tételeket aszerint sorolja külön fejezetbe, hogy azok a tételes vagy az arányosított áfa-elszámolás körébe tartoznak. A SzEK.org a 2013-as év során várhatóan negyedéves áfabevallásra kötelezett.

4 SzEK.org 2. Bevételek A bevételek megoszlása A SzEK.org bevételi forrásai: tagdíjbevétel rendezvények rendezvények marketing-bevételei (szponzori díjak) pályázatok és egyéb támogatások egyéb áfa-köteles tevékenységek Tagdíjbevétel A SzEK.org cél-szerinti tevékenységeinek fő bevételi forrása a tagok által fizetett tagdíj. A tagdíj mértéke a tagok által realizált árbevétel mértékétől függ, amelyet az elnökség határoz meg. A január 1-től hatályos tagdíj mértékét az elnökség 3./ számú határozata az alábbiak szerint szabályozza: Forma Szervezet Árbevétel Rendes tagdíj Emelt tagdíj Vállalkozás 100 mft alatt Ft/év Ft/év Vállalkozás mft Ft/év Ft/év vállalkozás mft Ft/év Ft/év Rendes tagság Vállalkozás mft felett Ft/év Ft/év Magánszemély Ft/év Ft/év Oktatási intézmény Ft/év Ft/év Nonprofit szervezet Ft/év Ft/év Nappali tagozatos diák és nyugdíjas Ft/év Ft/év Pártoló tagság Ft/év Ft/év A költségvetési tagdíjbevételek számításánál a jelenlegi tagságtól származó tagdíjbefizetéseknél a rendes tagdíj mértékét vettük figyelembe. A költségvetés évre 14,5 millió Ft tagdíjbevétellel kalkulál, amelynek összetétele a következő: Jelenlegi tagság által fizetett tagdíj Új tagok által fizetett tagdíj (toborzási terv szerint) Összes tagdíjbevétel Ft Ft Ft

5 SzEK.org 3. A jelenlegi tagság által fizetett 2013-as tagdíjbevétel a december 6-án érvényes taglista alapján várhatóan Ft lesz. A számításnál nem vettük figyelembe az egy évnél régebben tagdíjhátralékkal rendelkező tagokat. Ezen felül a költségvetés további 30 tag belépésével számol, akiktől az alábbi táblázatban részletezettek alapján további Ft tagdíjbevételre számít. A tagság növekményének előrejelzését a 2012-es költségvetéshez képest jelentősen megnöveltük, mivel a 2012-re tervezett 20 taggal szemben 46 taggal bővült az egyesület. Tagdíj kategória Tagdíj Q1 Q2 Q3 Q4 Összes 1 Mrd felett Ft M és 1 Mrd között Ft M és 500 M között Ft M alatt / egyéni Ft Diákok Ft Tagdíj bevétel Q1 Q2 Q3 Q Mrd felett Ft 0 Ft 0 Ft Ft 500 M és 1 Mrd között 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 100 M és 500 M között 100 M alatt / egyéni Diákok Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Teljes évi Ft Fenti táblázat negyedéves bontásban tartalmazza a várt taglétszám-bővülést, mivel a tagdíj mértéke az évközi belépés időpontjától függően változik: amennyiben az adott tag az első negyedévben csatlakozik a szervezethez, a tagdíj 100%-át, a második negyedévben 75%-át, a harmadik negyedévben 50%-át, a negyedik negyedévben pedig 25%-át kell megfizetnie. A 2013-as költségvetési cél 14,5 millió Ft tagdíjbevétel, melynek elérése a fentitől eltérő struktúrában is lehetséges.

6 SzEK.org 4. Egyéb bevétel K o n f e r e n c i a b e v é t e l e k A SzEK.org eddigi működése során évente két konferenciát szervezett, amelyek az utóbbi évek során nyereséget termeltek a szövetség számára. A konferenciákhoz a szervezők külön költségvetést készítenek, amely minden költséget részletesen tartalmaz. Itt csak arra van mód, hogy nagy vonalakban ismertessük a konferenciákhoz kapcsolódó bevételeket. A konferenciák szervezésekor követett alapelv, hogy a konferencia megrendezésének minden költségét beleértve a résztvevőkhöz kapcsolódó étkezés, szállás és terembérlet költségeit is a lehető legnagyobb mértékben fedezze a szponzorok által fizetett szponzori díj. A konferencia nyeresége az ezen felül fizetett résztvevői díj csökkentve a szervezési díjakkal és jutalékokkal. A konferenciák nyereségét a szövetség működési költségeinek fedezésére használja fel. A 2013-ban várható két konferencia bevételeit az alábbiak szerint tervezzük. A rendezvényeket tavaszi konferencia és őszi konferencia névvel azonosítjuk a megrendezés időpontjától függően. Tavaszi konferencia BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: szállás) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Kiemelt támogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb bevétel (reklám, stand stb., EKK) Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft Őszi konferencia BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft

7 SzEK.org 5. E g y é b b e v é t e l e k Egyéb bevételek alatt főleg két támogatási formából származó bevétel értendő: január 1-től a SzEK.org jogosulttá válik a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ának felajánlására. Ennek érdekében a tagság körében és a Facebook-on propagálni fogjuk az adófelajánlást, de ennek eredményességét előzetes tapasztalatok híján nehéz megítélni. A költségvetés emiatt csak egy kis összegű bevétellel számol. Az egyesület 2011-ben nyerte el elsőként a Nemzeti Civil Alap (NCA) működési támogatását, amelyet 2012-ben is automatikusan megkaptunk. Ennek összege mindkét évben Ft volt. Ennek az összegnek jelentős emelkedésére nem számítunk. További pályázatokat várhatóan adott projektekhez kapcsolódóan fogunk benyújtani, amelyekhez külön költségvetést készítünk. Ezek a projektek csak akkor valósulnak meg, ha a pályázati támogatást sikerül megszereznünk hozzájuk. További bevételekkel egyelőre a költségvetés nem számol. Összesítés A SzEK.org a fentiek szerint tehát az alaptevékenységből összesen Ft bevételre, áfaköteles tevékenységeiből pedig nettó Ft bevételre számít 2013-ban. Ez összesen nettó Ft bevételt jelent, melyből az áfa-arányosításba 1 bevonható bevétel aránya 49,99%. E g y é b f o r r á s o k A költségvetés további forrásokkal rendelkezik, egyrészt az előző időszakban képzett eredménytartalékból, másrészt a 2012-ben megcímzett, de fel nem használt keretösszegekből. Előző időszakból áthozott eredménytartalék A SzEK.org 2012-es módosított költségvetése, melyet az elnökség 7./ számú határozatával fogadott el, Ft eredménytartalék képzéséről rendelkezett. Az elnökség ezt követően 3., 4. és 5./ számú határozataival csökkentette az eredménytartalékot az alábbiak szerint: Eredménytartalék 2012-ben képzett eredménytartalék Eredménytartalékot csökkentő összegek VAN kampány veszteség Victorinet pluszmunkák Adverticum projektmenedzselés VAN+ projektre jóváhagyott keret Csökkentő tételek összesen Eredménytartalék 2013-ra átvihető összege Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Az áfa-arányosításba bevonható bevétel százalék-arányának kiszámítása: áfa-köteles tevékenységből származó bevételek nettó összege osztva a teljes bevétel nettó összegével és szorozva százzal.

8 SzEK.org 6. A 2013-as költségvetési évre tehát az előző időszakból áthozott eredménytartalék Ft, amely a 2013-as év forrásainál kerül feltüntetésre ben fel nem használt keretösszeg A 2012-es költsévetés Ft-os keretösszeget hagyott jóvá a honlap és backoffice fejlesztésre, amelyet az egyesület nem használt fel. Ezt az összeget ugyancsak a 2013-as források között szerepeltetjük. Ugyancsak nem használtuk fel az Alapszabály szerinti támogatásokra felhasználható alap Ft-os összegét, amely szintén a 2013-as forrásokat növeli. Fenti két összeg felhasználása a 2013-as évben is a 2012-ben jóváhagyott célokkal történhet. Ö s s z e s f o r r á s A SzEK.org 2013-as évben felhasználható összes forrása tehát az alábbi táblázat szerint Ft. Előző időszakból áthozott eredménytartalék 2012-ben fel nem használt keretösszeg Összes forrás Ft Ft Ft

9 SzEK.org 7. Kiadások Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások A szövetség kiadásai közül mindazok számítanak az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásokhoz, amelyek az alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében merülnek fel és elsősorban olyan tevékenységekhez kapcsolódnak, melyek a tagságot érintik. A k i a d á s o k r é s z l e t e z é s e Könyvelő havidíja A könyvelést végző társaságnak megfizetett könyvelési díj. Magában foglalja a könyvvezetéssel kapcsolatos díjakat, kivéve az éves bevallások és mérleg elkészítésének díját, amelynek összege megegyezik egy havi könyvelési díjjal. Így összesen a 2012-es évre 13 havi könyvelési díjjal kell kalkulálni. A díj tartalmazza az alkalmazott munkabérének és a tisztségviselők tiszteletdíjának bérszámfejtését is. Titkársággal kapcsolatos költségek A SzEK.org közgyűlésének november 24-i döntése és az elnökség korábbi döntései alapján a SzEK.org választott titkári pozíciója megszűnt. Az így keletkező feladatok elvégzésére a szövetség január 1-től főállású egyesületi titkárt alkalmaz. A titkárság működési kerete az alábbi költségeket foglalja magában: főállású alkalmazott bére és a munkáltató által fizetendő közterhei iroda bérleti díja és rezsiköltségei dologi kiadások: a szövetség működéséhez kapcsolódó anyagjellegű kiadások, eszközvásárlások és előfizetési díjak. A költségvetés a főállású alkalmazott 2012-es Ft-os munkabérének az inflációt kis mértékben meghaladó mértékű, Ft-ra emelésével számol. Operatív működési keret A szövetség szervezeti működésével, az elnökség operatív tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátására fenntartott keret, melynek felhasználásáról az elnök a nettó Ft-ot meghaladó szerződéses kötelezettségvállalás esetén az elnökség jóváhagyásával, vagy az elnökség rendelkezik. Az operatív működési keret elsősorban azon máshova nem sorolható tevékenységek ellátásának fedezésére szolgál, amelyek a szövetség alapszabályában meghatározottaknak megfelelő működéséhez szükségesek (pl. banki, ügyviteli költségek). Tisztségviselők díjazása A SzEK.org taggyűlése május 24-i megtartott ülésén a következőképpen határozta meg az egyesület tisztségviselőinek díjazását:

10 SzEK.org 8. A taggyűlés 3/2012. május 24. számú határozatában a mindenkori elnökségi tagok részére az elnök és az alelnökök kivételével legfeljebb évi bruttó Ft tiszteletdíjat szavazott meg. A taggyűlés 4/2012. május 24. számú határozatában a mindenkori elnök részére legfeljebb havi bruttó Ft, a mindenkori alelnökök részére legfeljebb havi bruttó Ft tiszteletdíjat határozott meg. Az egyes években alkalmazott tiszteletdíj mértékét és feltételeit az adott év költségvetésének keretén belül, annak teherviselő-képességének figyelembevételével kell az elnökségnek jóváhagyni. A 2013-as költségvetés, január 1-től kezdődő hatállyal az alábbi tiszteletdíjak kifizetését rendeli el: Tisztség Fő Bruttó díj Összesen Elnök Ft Ft Alelnök Ft Ft Elnökségi tag Ft Ft Összesen Ft Az elnök és alelnökök havonta, az elnökségi tagok év végén, egy összegben kapják meg járandóságukat. Közlekedési keret A szövetség tagjainak a szövetség érdekében és annak megbízásából végzett tevékenységeik során felmerülő útiköltségüket amennyiben az utazáshoz saját gépjárművet vettek igénybe a szövetség a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mérték szerint téríti. Egyelőre erre csak belföldi kiküldetések esetén van lehetőség, de ettől egyedi elbíráslás alapján amennyiben az anyagi fedezet előteremthető az elnökség eltekinthet. A kiküldetés elszámolásának bizonylata a kiküldetési rendelvény, amely a szövetség által két példányban kiállított bizonylat. Tartalmaznia kell a kiküldetés célját, idejét, útvonalát, személygépkocsi használat engedélyezését, az engedélyezett kilométer teljesítményt, az utazás költségtérítését: a felmerülő költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár, stb.). Ennek eredeti példányát a szövetség, másolatát a kiküldött magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrizni köteles. Ennek a keretnek a terhére számolhatók el az esetleges taxi-költségek is, amennyiben azokat az elnök előzetesen jóváhagyta. Klubestek A szövetség évi 8 alkalommal, minden hónap kivéve június, július, augusztus és december utolsó csütörtökén este órától klubestet rendez, amelyen a szövetség tagjai térítésmentesen vehetnek részt. A klubestek egy ebből a célból bérelt nyilvános helyen kerülnek megrendezésre. Telefon, posta, internet Telefon: A szövetség mindenkori elnöke által használt, a szövetség tulajdonában lévő mobiltelefon előfizetési és beszélgetési díjának 80%-a. A díjak 20%-át a telefon használója havonta megtéríti a szövetség által kiállított számla alapján. Ezen felül az iroda telefonköltségei.

11 SzEK.org 9. Posta: a tevékenység során felmerülő, egyéb projektekhez (pl. konferencia) nem sorolható posta és futárdíjak. Internet: az internetes kapcsolat, a tárhely és a doménfenntartás költségei. Ügyvédi, jogi munkák díjai A szövetség működésével, az alapszabály módosításával, elnökségi és közgyűlési határozatokkal stb. kapcsolatos jogi költségek fedezete beleértve az ügyvédi, közjegyzői, cégbírósági és egyéb hasonló jellegű díjakat. Közgyűlés A SzEK.org évi rendes közgyűlése megrendezéséhez kapcsolódó költségek (terembérlet, ellátás stb.), kivéve a közgyűléshez kapcsolódó jogi költségeket. Adótanácsadás, könyvvizsgálat A SzEK.org tevékenységével kapcsolatban felmerülő adózási, könyvelési, pénzügyi ellenőrzési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadói díjak. Pályázatírási díjak és jutalékok A pályázatok megírásához és menedzseléséhez kapcsolódó díjak, illetve a nyertes pályázatok esetén kifizetett jutalék összege. Marketing A szövetség alaptevékenységéhez kacsolódó marketing-jellegű kiadások: szóróanyagok, névkártyák, molinó készítése, általános célú hirdetések, népszerűsítő jellegű támogatott sajtómegjelenések stb. Nem tartoznak ide a konferenciákhoz és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó marketing kiadások. Honlap és back-office fejlesztés A szövetség honlapjának és az ahhoz kapcsolódó back-office rendszer továbbfejlesztésének költségei ban 1 a szövetség honlapjának jelentősebb fejlesztése esedékes, amely kiterjed az alábbiakra: konferenciák részvételi jelentkezéséhez kapcsolódó automatikus számlázás és fizetési rendszer tagnyilvántartási és regisztrációs rendszer tagdíjfizetések adminisztrációja ergonómiai fejlesztések hírlevél-rendszer fejlesztése Nem várt költségek Egyéb nem várt költségek tartalék-kerete re tervezett, de a minősítő rendszerrel kapcsolatos fejlesztési feladatok miatt el nem végzett fejlesztés.

12 SzEK.org 10. E-kereskedelem tanulmányi ösztöndíj keret A 2013-as munkatervben szereplő E-kereskedelem tanulmányi ösztöndíj alapításának fedezete. Tanulmányi ösztöndíjat az egyesület minden köztehertől és adótól mentesen adhat ki. Ö s s z e f o g l a l á s Összesen tehát az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásokra 2013-ban a szövetség nettó Ft-ot tervez. A nettó kiadáson felül jelentkezik még az ezen költségek áfa-vonzatának az arányosítás alapján visszaigényelhető összegén felüli része. A szövetség alaptevékenységeihez kapcsolódó költsége az áfa megfizetendő részével együtt Ft. A kiadásokra tervezett keretösszegek összefoglaló táblázata megtalálható a dokumentum végén, a mellékletben.

13 SzEK.org 11. Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások A szövetség azon kiadásai tartoznak ide, amelyek az alapszabályban rögzített célok érdekében folytatott áfa-köteles tevékenységekhez kapcsolódnak. Ezek a kiadások közvetlenül az adott tevékenységből származó bevételekhez kapcsolódnak és könyvelésük is elkülönítve, önálló főkönyvi számon történik, így az utánuk megfizetett áfa 100%-a levonható a beszedett áfa összegéből. K o n f e r e n c i á k k ö l t s é g e i A szövetség jelenleg két konferencia szervezésével folytat bevételszerző tevékenységet. Az alábbi táblázatok az ezekhez tervezett kiadások mértékét mutatják. Tavaszi konferencia KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Helyszín Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (2 főétkezés+2 kávészünet+reggeli) Ft Ft 27% Ft Italfogyasztás Ft Ft 27% Ft Szállásdíj Ft Ft 18% Ft Egyéb (marketing, meghívók, videó, fotós stb.) Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferencia operatív szervezés és bonyolítás Ft Ft 27% Ft Konferencia programszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft Őszi konferencia KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Terem Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (1 főétkezés+2 kávészünet) Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferenciaszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői díjak és jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft

14 SzEK.org 12. Összesítés Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Tavaszi konferencia (összes kiadás) Ft Ft Ft Őszi konferencia (összes kiadás) Ft 27% Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Kiadások összesítése Kiadások összesen Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Összes kiadás Ft Ft Ft A szövetség alaptevékenységéhez illetve gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, 2013-as évre tervezett összes nettó kiadása, az arányosítás alá vont költségek megfizetendő áfájával együtt Ft.

15 SzEK.org 13. Összegzés A SzEK.org 2013-as évre tervezett összes forrásainak és kiadásainak mérlege: Összes forrás Összes kiadás Egyenleg Ft Ft Ft A 2013-as költségvetés tehát kiegyensúlyozott, hiányt nem mutat. A költségek jelentős része proporcionális, így a bevételek elmaradása kisebb költséget von maga után, várhatóan tehát a költségvetés egyensúlyban tartható.

16 SzEK.org 14. SzEK.org költségvetés Melléklet Egys. Egységár Éves nettó Áfa Áfa összege Éves bruttó BEVÉTELEK Alaptevékenységből származó bevételek Tagdíjak Jelenlegi tagság által fizetett tagdíj Ft 0% 0 Ft Ft Új tagok által fizetett tagdíj (toborzási terv szerint) Ft 0% 0 Ft Ft Egyéb bevételek 1%-os SZJA felajánlások Ft Ft 0% 0 Ft Ft Egyéb támogatások Ft Ft 0% 0 Ft Ft Áfa-köteles tevékenységből származó bevételek Tavaszi konferencia (összes bevétel) Ft Ft 27% Ft Ft Őszi konferencia Ft Ft 27% Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Bevételek összesen Alaptevékenységből származó bevételek Ft 0% 0 Ft Ft Áfa-köteles tevékenységből származó bevételek Ft 27% Ft Ft Összes bevétel Előző időszakból áthozott eredménytartalék 2012-ben fel nem használt keretösszeg Összes forrás Ft Ft Ft Ft Ft Az áfás bevételek aránya a teljes bevételből 49,99% KIADÁSOK Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások Könyvelő havidíja Ft Ft 27% Ft Ft Titkársági költségek Iroda bérleti díj + tárgyaló + rezsi Ft Ft 27% Ft Ft Főállású alkalmazott bruttó bére Ft Ft 0% 0 Ft Ft Bér közterhei Ft Ft 0% 0 Ft Ft Dologi kiadások Ft Ft 27% Ft Ft Operatív működési keret Ft Ft 27% Ft Ft Tisztségviselők díjazása Ft Ft 0% 0 Ft Ft Tisztségviselők díjazásának közterhei Ft Ft 0% 0 Ft Ft Közlekedési keret Ft Ft 0% 0 Ft Ft Klubestek Ft Ft 27% Ft Ft Telefon, posta, internet Ft Ft 27% Ft Ft Ügyvédi, jogi munkák díjai Ft Ft 27% Ft Ft Közgyűlés megrendezése Ft Ft 27% Ft Ft Adótanácsadás, könyvvizsgálat Ft Ft 27% Ft Ft Pályázatírási díjak és jutalékok 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Marketing Ft Ft 27% Ft Ft Honlap és back-office fejlesztés Ft Ft 27% Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Nem várt költségek Ft Ft 27% Ft Ft E-kereskedelem tanulmányi ösztöndíj keret Ft Ft 0% 0 Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 0% 0 Ft 0 Ft Összesen Levonható áfa Megfizetendő áfa (áfa-költség) Összes alaptevékenységhez kapcsolódó kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Tavaszi konferencia (összes kiadás) Ft Ft Ft Ft Őszi konferencia (összes kiadás) Ft Ft 27% Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Kiadások összesen Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Összes kiadás Összes forrás Összes kiadás Egyenleg ÖSSZESÍTŐ Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 SzEK.org 15. Tavaszi konferencia segédtábla BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: szállás) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Kiemelt támogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb bevétel (reklám, stand stb., EKK) Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Helyszín Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (2 főétkezés+2 kávészünet+reggeli) Ft Ft 27% Ft Italfogyasztás Ft Ft 27% Ft Szállásdíj Ft Ft 18% Ft Egyéb (marketing, meghívók, videó, fotós stb.) Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferencia operatív szervezés és bonyolítás Ft Ft 27% Ft Konferencia programszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft Őszi konferencia segédtábla BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Terem Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (1 főétkezés+2 kávészünet) Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferenciaszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői díjak és jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft

SzEK.org évi költségvetés

SzEK.org évi költségvetés SzEK.org 2012. évi költségvetés Készítette: Kis Ervin Egon Lezárva: 2011. december 20. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...1 Az ÁFA...1 Bevételek...2 A bevételek megoszlása...2 Tagdíjbevétel...2 Egyéb bevétel...4

Részletesebben

SzEK.org 2011. évi költségvetés

SzEK.org 2011. évi költségvetés SzEK.org 2011. évi költségvetés Készítette: Kis Ervin Egon Lezárva: 2010. december 2. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...1 Az ÁFA...1 Bevételek...2 A bevételek megoszlása...2 Tagdíjbevétel...2 Egyéb bevétel...4

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft 2010 évi közhasznúsági jelentés 2 I. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A X. POSZT 2010. június 3. 12. között került megrendezésre.

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH.

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH. A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében benyújtandó dokumentumok (A tényállás tisztázásához bekérhető kifizetés igazoló, elszámolt kiadásokat alátámasztó dokumentumok listája.) A teljesítés

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525 Szöveges kiegészítés a Szombathelyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: 18197134-6910-529-01 Egyéb szervezet neve: SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság Egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Keltezés:

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2. A Társaság bemutatása 2.1. Közhasznú tevékenység 3. A vagyon

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közhasznú tevékenység ráfordításai 2010. évben I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 615 600 adatok eft-ban I. Anyagköltség 5 020 1. Kitűntetések,oklevelek 3 496 2. Nyomtatvány, irodaszer 788 3. Igazolványok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Munkaszerződés, megbízási szerződés (változás, új munkavállaló esetén), teljesítés

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!!

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! http:// Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! Kezdő társaságok cégalapítása ingyenes, amennyiben a könyvelésével 2 évre társaságunkat bízza meg! Számviteli politikáját, pénzkezelési -, leltározási

Részletesebben

2011.02.03. Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2011. január 31.

2011.02.03. Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2011. január 31. 2011. évi támogatási irányelvek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2011. január 31. 1 Változott! Az utolsó támogatási idıszak (a jelenlegi NCA végelszámolása) Munkacsoport javaslata: Mőködési:

Részletesebben