SzEK.org évi költségvetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SzEK.org 2013. évi költségvetés"

Átírás

1 SzEK.org évi költségvetés Készítette: Kis Ervin Egon Lezárva: december 11.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...1 Az ÁFA...1 Bevételek...2 A bevételek megoszlása...2 Tagdíjbevétel...2 Egyéb bevétel...4 Konferencia bevételek...4 Egyéb bevételek...5 Összesítés...5 Egyéb források...5 Összes forrás... 6 Kiadások...7 Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások...7 A kiadások részletezése...7 Összefoglalás Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások...11 Konferenciák költségei...11 Kiadások összesítése...12 Összegzés...13 Melléklet...14

3 SzEK.org 1. Bevezető Jelen dokumentum a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org) évi költségvetésének tervezete. A költségvetési időszak január 1-től december 31-ig tart. A költségvetés keretszámokat tartalmaz, esetenként havi bontásban, de a keret minden esetben éves távlatban értelmezendő, azaz nem a havi, hanem az éves keret tartása a cél. A költségvetést az elnök terjeszti be az elnökség számára. Az elnökség a költségvetést határozatban fogadja el. Az ÁFA A SzEK.org az általános forgalmi adó (áfa) alanya, így a nyilvánosság számára szabadon elérhető tevékenységeinek bevételei után áfa-fizetésre kötelezett, függetlenül attól, hogy az adott tevékenység cél-szerinti vagy gazdasági tevékenységnek minősül. Az ilyen jellegű, áfa-köteles tevékenységek könyvelése önálló főkönyvi számon, elkülönítetten történik, a bevétellel szemben feltüntethető költségek áfájának elkülönített elszámolásával. A szövetség tagjai által fizetett tagdíjak áfa-fizetést nem vonnak maguk után. Az olyan kiadások esetében, ahol nem választható szét a költség tevékenység szerint (pl. könyvelési költség), az arányosítás elvét kell alkalmazni. Eszerint az alaptevékenységhez kapcsolódó költségek áfája olyan arányban számolható el, amilyen arányban szerepelnek a szövetség teljes bevételében az áfa-köteles tevékenységekből származó bevételek. A költségvetés az egyes tételeket aszerint sorolja külön fejezetbe, hogy azok a tételes vagy az arányosított áfa-elszámolás körébe tartoznak. A SzEK.org a 2013-as év során várhatóan negyedéves áfabevallásra kötelezett.

4 SzEK.org 2. Bevételek A bevételek megoszlása A SzEK.org bevételi forrásai: tagdíjbevétel rendezvények rendezvények marketing-bevételei (szponzori díjak) pályázatok és egyéb támogatások egyéb áfa-köteles tevékenységek Tagdíjbevétel A SzEK.org cél-szerinti tevékenységeinek fő bevételi forrása a tagok által fizetett tagdíj. A tagdíj mértéke a tagok által realizált árbevétel mértékétől függ, amelyet az elnökség határoz meg. A január 1-től hatályos tagdíj mértékét az elnökség 3./ számú határozata az alábbiak szerint szabályozza: Forma Szervezet Árbevétel Rendes tagdíj Emelt tagdíj Vállalkozás 100 mft alatt Ft/év Ft/év Vállalkozás mft Ft/év Ft/év vállalkozás mft Ft/év Ft/év Rendes tagság Vállalkozás mft felett Ft/év Ft/év Magánszemély Ft/év Ft/év Oktatási intézmény Ft/év Ft/év Nonprofit szervezet Ft/év Ft/év Nappali tagozatos diák és nyugdíjas Ft/év Ft/év Pártoló tagság Ft/év Ft/év A költségvetési tagdíjbevételek számításánál a jelenlegi tagságtól származó tagdíjbefizetéseknél a rendes tagdíj mértékét vettük figyelembe. A költségvetés évre 14,5 millió Ft tagdíjbevétellel kalkulál, amelynek összetétele a következő: Jelenlegi tagság által fizetett tagdíj Új tagok által fizetett tagdíj (toborzási terv szerint) Összes tagdíjbevétel Ft Ft Ft

5 SzEK.org 3. A jelenlegi tagság által fizetett 2013-as tagdíjbevétel a december 6-án érvényes taglista alapján várhatóan Ft lesz. A számításnál nem vettük figyelembe az egy évnél régebben tagdíjhátralékkal rendelkező tagokat. Ezen felül a költségvetés további 30 tag belépésével számol, akiktől az alábbi táblázatban részletezettek alapján további Ft tagdíjbevételre számít. A tagság növekményének előrejelzését a 2012-es költségvetéshez képest jelentősen megnöveltük, mivel a 2012-re tervezett 20 taggal szemben 46 taggal bővült az egyesület. Tagdíj kategória Tagdíj Q1 Q2 Q3 Q4 Összes 1 Mrd felett Ft M és 1 Mrd között Ft M és 500 M között Ft M alatt / egyéni Ft Diákok Ft Tagdíj bevétel Q1 Q2 Q3 Q Mrd felett Ft 0 Ft 0 Ft Ft 500 M és 1 Mrd között 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 100 M és 500 M között 100 M alatt / egyéni Diákok Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Teljes évi Ft Fenti táblázat negyedéves bontásban tartalmazza a várt taglétszám-bővülést, mivel a tagdíj mértéke az évközi belépés időpontjától függően változik: amennyiben az adott tag az első negyedévben csatlakozik a szervezethez, a tagdíj 100%-át, a második negyedévben 75%-át, a harmadik negyedévben 50%-át, a negyedik negyedévben pedig 25%-át kell megfizetnie. A 2013-as költségvetési cél 14,5 millió Ft tagdíjbevétel, melynek elérése a fentitől eltérő struktúrában is lehetséges.

6 SzEK.org 4. Egyéb bevétel K o n f e r e n c i a b e v é t e l e k A SzEK.org eddigi működése során évente két konferenciát szervezett, amelyek az utóbbi évek során nyereséget termeltek a szövetség számára. A konferenciákhoz a szervezők külön költségvetést készítenek, amely minden költséget részletesen tartalmaz. Itt csak arra van mód, hogy nagy vonalakban ismertessük a konferenciákhoz kapcsolódó bevételeket. A konferenciák szervezésekor követett alapelv, hogy a konferencia megrendezésének minden költségét beleértve a résztvevőkhöz kapcsolódó étkezés, szállás és terembérlet költségeit is a lehető legnagyobb mértékben fedezze a szponzorok által fizetett szponzori díj. A konferencia nyeresége az ezen felül fizetett résztvevői díj csökkentve a szervezési díjakkal és jutalékokkal. A konferenciák nyereségét a szövetség működési költségeinek fedezésére használja fel. A 2013-ban várható két konferencia bevételeit az alábbiak szerint tervezzük. A rendezvényeket tavaszi konferencia és őszi konferencia névvel azonosítjuk a megrendezés időpontjától függően. Tavaszi konferencia BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: szállás) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Kiemelt támogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb bevétel (reklám, stand stb., EKK) Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft Őszi konferencia BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft

7 SzEK.org 5. E g y é b b e v é t e l e k Egyéb bevételek alatt főleg két támogatási formából származó bevétel értendő: január 1-től a SzEK.org jogosulttá válik a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ának felajánlására. Ennek érdekében a tagság körében és a Facebook-on propagálni fogjuk az adófelajánlást, de ennek eredményességét előzetes tapasztalatok híján nehéz megítélni. A költségvetés emiatt csak egy kis összegű bevétellel számol. Az egyesület 2011-ben nyerte el elsőként a Nemzeti Civil Alap (NCA) működési támogatását, amelyet 2012-ben is automatikusan megkaptunk. Ennek összege mindkét évben Ft volt. Ennek az összegnek jelentős emelkedésére nem számítunk. További pályázatokat várhatóan adott projektekhez kapcsolódóan fogunk benyújtani, amelyekhez külön költségvetést készítünk. Ezek a projektek csak akkor valósulnak meg, ha a pályázati támogatást sikerül megszereznünk hozzájuk. További bevételekkel egyelőre a költségvetés nem számol. Összesítés A SzEK.org a fentiek szerint tehát az alaptevékenységből összesen Ft bevételre, áfaköteles tevékenységeiből pedig nettó Ft bevételre számít 2013-ban. Ez összesen nettó Ft bevételt jelent, melyből az áfa-arányosításba 1 bevonható bevétel aránya 49,99%. E g y é b f o r r á s o k A költségvetés további forrásokkal rendelkezik, egyrészt az előző időszakban képzett eredménytartalékból, másrészt a 2012-ben megcímzett, de fel nem használt keretösszegekből. Előző időszakból áthozott eredménytartalék A SzEK.org 2012-es módosított költségvetése, melyet az elnökség 7./ számú határozatával fogadott el, Ft eredménytartalék képzéséről rendelkezett. Az elnökség ezt követően 3., 4. és 5./ számú határozataival csökkentette az eredménytartalékot az alábbiak szerint: Eredménytartalék 2012-ben képzett eredménytartalék Eredménytartalékot csökkentő összegek VAN kampány veszteség Victorinet pluszmunkák Adverticum projektmenedzselés VAN+ projektre jóváhagyott keret Csökkentő tételek összesen Eredménytartalék 2013-ra átvihető összege Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Az áfa-arányosításba bevonható bevétel százalék-arányának kiszámítása: áfa-köteles tevékenységből származó bevételek nettó összege osztva a teljes bevétel nettó összegével és szorozva százzal.

8 SzEK.org 6. A 2013-as költségvetési évre tehát az előző időszakból áthozott eredménytartalék Ft, amely a 2013-as év forrásainál kerül feltüntetésre ben fel nem használt keretösszeg A 2012-es költsévetés Ft-os keretösszeget hagyott jóvá a honlap és backoffice fejlesztésre, amelyet az egyesület nem használt fel. Ezt az összeget ugyancsak a 2013-as források között szerepeltetjük. Ugyancsak nem használtuk fel az Alapszabály szerinti támogatásokra felhasználható alap Ft-os összegét, amely szintén a 2013-as forrásokat növeli. Fenti két összeg felhasználása a 2013-as évben is a 2012-ben jóváhagyott célokkal történhet. Ö s s z e s f o r r á s A SzEK.org 2013-as évben felhasználható összes forrása tehát az alábbi táblázat szerint Ft. Előző időszakból áthozott eredménytartalék 2012-ben fel nem használt keretösszeg Összes forrás Ft Ft Ft

9 SzEK.org 7. Kiadások Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások A szövetség kiadásai közül mindazok számítanak az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásokhoz, amelyek az alapszabályban rögzített célok megvalósítása érdekében merülnek fel és elsősorban olyan tevékenységekhez kapcsolódnak, melyek a tagságot érintik. A k i a d á s o k r é s z l e t e z é s e Könyvelő havidíja A könyvelést végző társaságnak megfizetett könyvelési díj. Magában foglalja a könyvvezetéssel kapcsolatos díjakat, kivéve az éves bevallások és mérleg elkészítésének díját, amelynek összege megegyezik egy havi könyvelési díjjal. Így összesen a 2012-es évre 13 havi könyvelési díjjal kell kalkulálni. A díj tartalmazza az alkalmazott munkabérének és a tisztségviselők tiszteletdíjának bérszámfejtését is. Titkársággal kapcsolatos költségek A SzEK.org közgyűlésének november 24-i döntése és az elnökség korábbi döntései alapján a SzEK.org választott titkári pozíciója megszűnt. Az így keletkező feladatok elvégzésére a szövetség január 1-től főállású egyesületi titkárt alkalmaz. A titkárság működési kerete az alábbi költségeket foglalja magában: főállású alkalmazott bére és a munkáltató által fizetendő közterhei iroda bérleti díja és rezsiköltségei dologi kiadások: a szövetség működéséhez kapcsolódó anyagjellegű kiadások, eszközvásárlások és előfizetési díjak. A költségvetés a főállású alkalmazott 2012-es Ft-os munkabérének az inflációt kis mértékben meghaladó mértékű, Ft-ra emelésével számol. Operatív működési keret A szövetség szervezeti működésével, az elnökség operatív tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátására fenntartott keret, melynek felhasználásáról az elnök a nettó Ft-ot meghaladó szerződéses kötelezettségvállalás esetén az elnökség jóváhagyásával, vagy az elnökség rendelkezik. Az operatív működési keret elsősorban azon máshova nem sorolható tevékenységek ellátásának fedezésére szolgál, amelyek a szövetség alapszabályában meghatározottaknak megfelelő működéséhez szükségesek (pl. banki, ügyviteli költségek). Tisztségviselők díjazása A SzEK.org taggyűlése május 24-i megtartott ülésén a következőképpen határozta meg az egyesület tisztségviselőinek díjazását:

10 SzEK.org 8. A taggyűlés 3/2012. május 24. számú határozatában a mindenkori elnökségi tagok részére az elnök és az alelnökök kivételével legfeljebb évi bruttó Ft tiszteletdíjat szavazott meg. A taggyűlés 4/2012. május 24. számú határozatában a mindenkori elnök részére legfeljebb havi bruttó Ft, a mindenkori alelnökök részére legfeljebb havi bruttó Ft tiszteletdíjat határozott meg. Az egyes években alkalmazott tiszteletdíj mértékét és feltételeit az adott év költségvetésének keretén belül, annak teherviselő-képességének figyelembevételével kell az elnökségnek jóváhagyni. A 2013-as költségvetés, január 1-től kezdődő hatállyal az alábbi tiszteletdíjak kifizetését rendeli el: Tisztség Fő Bruttó díj Összesen Elnök Ft Ft Alelnök Ft Ft Elnökségi tag Ft Ft Összesen Ft Az elnök és alelnökök havonta, az elnökségi tagok év végén, egy összegben kapják meg járandóságukat. Közlekedési keret A szövetség tagjainak a szövetség érdekében és annak megbízásából végzett tevékenységeik során felmerülő útiköltségüket amennyiben az utazáshoz saját gépjárművet vettek igénybe a szövetség a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mérték szerint téríti. Egyelőre erre csak belföldi kiküldetések esetén van lehetőség, de ettől egyedi elbíráslás alapján amennyiben az anyagi fedezet előteremthető az elnökség eltekinthet. A kiküldetés elszámolásának bizonylata a kiküldetési rendelvény, amely a szövetség által két példányban kiállított bizonylat. Tartalmaznia kell a kiküldetés célját, idejét, útvonalát, személygépkocsi használat engedélyezését, az engedélyezett kilométer teljesítményt, az utazás költségtérítését: a felmerülő költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár, stb.). Ennek eredeti példányát a szövetség, másolatát a kiküldött magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrizni köteles. Ennek a keretnek a terhére számolhatók el az esetleges taxi-költségek is, amennyiben azokat az elnök előzetesen jóváhagyta. Klubestek A szövetség évi 8 alkalommal, minden hónap kivéve június, július, augusztus és december utolsó csütörtökén este órától klubestet rendez, amelyen a szövetség tagjai térítésmentesen vehetnek részt. A klubestek egy ebből a célból bérelt nyilvános helyen kerülnek megrendezésre. Telefon, posta, internet Telefon: A szövetség mindenkori elnöke által használt, a szövetség tulajdonában lévő mobiltelefon előfizetési és beszélgetési díjának 80%-a. A díjak 20%-át a telefon használója havonta megtéríti a szövetség által kiállított számla alapján. Ezen felül az iroda telefonköltségei.

11 SzEK.org 9. Posta: a tevékenység során felmerülő, egyéb projektekhez (pl. konferencia) nem sorolható posta és futárdíjak. Internet: az internetes kapcsolat, a tárhely és a doménfenntartás költségei. Ügyvédi, jogi munkák díjai A szövetség működésével, az alapszabály módosításával, elnökségi és közgyűlési határozatokkal stb. kapcsolatos jogi költségek fedezete beleértve az ügyvédi, közjegyzői, cégbírósági és egyéb hasonló jellegű díjakat. Közgyűlés A SzEK.org évi rendes közgyűlése megrendezéséhez kapcsolódó költségek (terembérlet, ellátás stb.), kivéve a közgyűléshez kapcsolódó jogi költségeket. Adótanácsadás, könyvvizsgálat A SzEK.org tevékenységével kapcsolatban felmerülő adózási, könyvelési, pénzügyi ellenőrzési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadói díjak. Pályázatírási díjak és jutalékok A pályázatok megírásához és menedzseléséhez kapcsolódó díjak, illetve a nyertes pályázatok esetén kifizetett jutalék összege. Marketing A szövetség alaptevékenységéhez kacsolódó marketing-jellegű kiadások: szóróanyagok, névkártyák, molinó készítése, általános célú hirdetések, népszerűsítő jellegű támogatott sajtómegjelenések stb. Nem tartoznak ide a konferenciákhoz és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó marketing kiadások. Honlap és back-office fejlesztés A szövetség honlapjának és az ahhoz kapcsolódó back-office rendszer továbbfejlesztésének költségei ban 1 a szövetség honlapjának jelentősebb fejlesztése esedékes, amely kiterjed az alábbiakra: konferenciák részvételi jelentkezéséhez kapcsolódó automatikus számlázás és fizetési rendszer tagnyilvántartási és regisztrációs rendszer tagdíjfizetések adminisztrációja ergonómiai fejlesztések hírlevél-rendszer fejlesztése Nem várt költségek Egyéb nem várt költségek tartalék-kerete re tervezett, de a minősítő rendszerrel kapcsolatos fejlesztési feladatok miatt el nem végzett fejlesztés.

12 SzEK.org 10. E-kereskedelem tanulmányi ösztöndíj keret A 2013-as munkatervben szereplő E-kereskedelem tanulmányi ösztöndíj alapításának fedezete. Tanulmányi ösztöndíjat az egyesület minden köztehertől és adótól mentesen adhat ki. Ö s s z e f o g l a l á s Összesen tehát az alaptevékenységhez kapcsolódó kiadásokra 2013-ban a szövetség nettó Ft-ot tervez. A nettó kiadáson felül jelentkezik még az ezen költségek áfa-vonzatának az arányosítás alapján visszaigényelhető összegén felüli része. A szövetség alaptevékenységeihez kapcsolódó költsége az áfa megfizetendő részével együtt Ft. A kiadásokra tervezett keretösszegek összefoglaló táblázata megtalálható a dokumentum végén, a mellékletben.

13 SzEK.org 11. Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások A szövetség azon kiadásai tartoznak ide, amelyek az alapszabályban rögzített célok érdekében folytatott áfa-köteles tevékenységekhez kapcsolódnak. Ezek a kiadások közvetlenül az adott tevékenységből származó bevételekhez kapcsolódnak és könyvelésük is elkülönítve, önálló főkönyvi számon történik, így az utánuk megfizetett áfa 100%-a levonható a beszedett áfa összegéből. K o n f e r e n c i á k k ö l t s é g e i A szövetség jelenleg két konferencia szervezésével folytat bevételszerző tevékenységet. Az alábbi táblázatok az ezekhez tervezett kiadások mértékét mutatják. Tavaszi konferencia KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Helyszín Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (2 főétkezés+2 kávészünet+reggeli) Ft Ft 27% Ft Italfogyasztás Ft Ft 27% Ft Szállásdíj Ft Ft 18% Ft Egyéb (marketing, meghívók, videó, fotós stb.) Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferencia operatív szervezés és bonyolítás Ft Ft 27% Ft Konferencia programszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft Őszi konferencia KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Terem Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (1 főétkezés+2 kávészünet) Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferenciaszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői díjak és jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft

14 SzEK.org 12. Összesítés Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Tavaszi konferencia (összes kiadás) Ft Ft Ft Őszi konferencia (összes kiadás) Ft 27% Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Kiadások összesítése Kiadások összesen Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Összes kiadás Ft Ft Ft A szövetség alaptevékenységéhez illetve gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, 2013-as évre tervezett összes nettó kiadása, az arányosítás alá vont költségek megfizetendő áfájával együtt Ft.

15 SzEK.org 13. Összegzés A SzEK.org 2013-as évre tervezett összes forrásainak és kiadásainak mérlege: Összes forrás Összes kiadás Egyenleg Ft Ft Ft A 2013-as költségvetés tehát kiegyensúlyozott, hiányt nem mutat. A költségek jelentős része proporcionális, így a bevételek elmaradása kisebb költséget von maga után, várhatóan tehát a költségvetés egyensúlyban tartható.

16 SzEK.org 14. SzEK.org költségvetés Melléklet Egys. Egységár Éves nettó Áfa Áfa összege Éves bruttó BEVÉTELEK Alaptevékenységből származó bevételek Tagdíjak Jelenlegi tagság által fizetett tagdíj Ft 0% 0 Ft Ft Új tagok által fizetett tagdíj (toborzási terv szerint) Ft 0% 0 Ft Ft Egyéb bevételek 1%-os SZJA felajánlások Ft Ft 0% 0 Ft Ft Egyéb támogatások Ft Ft 0% 0 Ft Ft Áfa-köteles tevékenységből származó bevételek Tavaszi konferencia (összes bevétel) Ft Ft 27% Ft Ft Őszi konferencia Ft Ft 27% Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Bevételek összesen Alaptevékenységből származó bevételek Ft 0% 0 Ft Ft Áfa-köteles tevékenységből származó bevételek Ft 27% Ft Ft Összes bevétel Előző időszakból áthozott eredménytartalék 2012-ben fel nem használt keretösszeg Összes forrás Ft Ft Ft Ft Ft Az áfás bevételek aránya a teljes bevételből 49,99% KIADÁSOK Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások Könyvelő havidíja Ft Ft 27% Ft Ft Titkársági költségek Iroda bérleti díj + tárgyaló + rezsi Ft Ft 27% Ft Ft Főállású alkalmazott bruttó bére Ft Ft 0% 0 Ft Ft Bér közterhei Ft Ft 0% 0 Ft Ft Dologi kiadások Ft Ft 27% Ft Ft Operatív működési keret Ft Ft 27% Ft Ft Tisztségviselők díjazása Ft Ft 0% 0 Ft Ft Tisztségviselők díjazásának közterhei Ft Ft 0% 0 Ft Ft Közlekedési keret Ft Ft 0% 0 Ft Ft Klubestek Ft Ft 27% Ft Ft Telefon, posta, internet Ft Ft 27% Ft Ft Ügyvédi, jogi munkák díjai Ft Ft 27% Ft Ft Közgyűlés megrendezése Ft Ft 27% Ft Ft Adótanácsadás, könyvvizsgálat Ft Ft 27% Ft Ft Pályázatírási díjak és jutalékok 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Marketing Ft Ft 27% Ft Ft Honlap és back-office fejlesztés Ft Ft 27% Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Nem várt költségek Ft Ft 27% Ft Ft E-kereskedelem tanulmányi ösztöndíj keret Ft Ft 0% 0 Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 0% 0 Ft 0 Ft Összesen Levonható áfa Megfizetendő áfa (áfa-költség) Összes alaptevékenységhez kapcsolódó kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Tavaszi konferencia (összes kiadás) Ft Ft Ft Ft Őszi konferencia (összes kiadás) Ft Ft 27% Ft Ft (...) 0 0 Ft 0 Ft 27% 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Kiadások összesen Alaptevékenységhez kapcsolódó kiadások Áfa-köteles tevékenységhez kapcsolódó kiadások Összes kiadás Összes forrás Összes kiadás Egyenleg ÖSSZESÍTŐ Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 SzEK.org 15. Tavaszi konferencia segédtábla BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: szállás) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Kiemelt támogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb bevétel (reklám, stand stb., EKK) Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Helyszín Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (2 főétkezés+2 kávészünet+reggeli) Ft Ft 27% Ft Italfogyasztás Ft Ft 27% Ft Szállásdíj Ft Ft 18% Ft Egyéb (marketing, meghívók, videó, fotós stb.) Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferencia operatív szervezés és bonyolítás Ft Ft 27% Ft Konferencia programszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft Őszi konferencia segédtábla BEVÉTELEK Belépődíjak Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Belépődíjak részvételi díj Ft Ft 27% Ft Belépődíjak (közvetített szolgáltatás: étel/ital) Ft Ft 27% Ft Szponzori díjak Főtámogató Ft Ft 27% Ft Támogató Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Bevételek összesen Belépődíjak Ft 27% Ft Szponzori díjak Ft 27% Ft Összes bevétel Ft Ft KIADÁSOK Helyszín, marketing Egys. Egységár Nettó Áfa Bruttó Terem Ft Ft 27% Ft Technika Ft Ft 27% Ft Étkezések (1 főétkezés+2 kávészünet) Ft Ft 27% Ft Egyéb Ft Ft 27% Ft Szervezési díjak Konferenciaszervezés Ft Ft 27% Ft Szervezői díjak és jutalékok Ft Ft 27% Ft Kiadások összesen Ft Ft

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK-

G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- 1075. Budapest, Madách Imre út 5.III.em. G.6. EGYES JUTTATÁSOK-KIKÜLDETÉSEK- TANULMÁNYUTAK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 10 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai 2011. december Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2011. november, december folyamán

Részletesebben

Egyéb költségtérítések, juttatások

Egyéb költségtérítések, juttatások Egyéb költségtérítések, juttatások A költségtérítésekről általában Költségtérítésnek az a bevétel számít, amelyet a személyi jövedelemadó törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

K+F költségek elszámolása

K+F költségek elszámolása ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT-TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI, ADÓZÁSI KÉRDÉSEKRŐL Az alábbiakban összefoglaljuk az akkreditált innovációs klaszterek támogatásának igénybevételével illetve az létrehozott

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység

Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység Fogalmak, engedélyek A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A Befektető-védelmi Alap 2013. évi mérlege A Befektető-védelmi Alap 2013. évi eredménykimutatása A Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolójának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv. Magyar Ügyvédi Kamara. Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére

2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv. Magyar Ügyvédi Kamara. Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére Magyar Ügyvédi Kamara Előterjesztés a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége részére 2010. évi Pénzügyi beszámoló és 2011. évi Pénzügyi terv Előterjesztő: dr. Kiss Daisy főtitkár 2011. január 2 Tisztelt Elnökség!

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben