Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt I. félévi számviteli beszámolója... 2 Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Tájékoztató a közterületi járdák helyzetéről Hódmezővásárhely várossá nyilvánításának ünnepe Beszámoló az Egészséges Vásárhely Program évii nyári tevékenységéről... 77

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Zsigmondy Béla ZRt I. félévi számviteli beszámolója Az anyagot készítette: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak! Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Ádók János igazgatóság elnöke

3 I/B kötet 3. oldal Száma: Tárgy: Zsigmondy Béla ZRt I. félévi számviteli beszámolója Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 312/2008. (06.05.) számú határozattal elfogadott második féléves munkatervében meghatározottak szerint a jelen ülés főnapirendi pontjai között szerepel az Önkormányzat 100 %-os, vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságainak féléves pénzügyi helyzete. A Zsigmondy Béla Zrt. elkészítette a I. féléves számviteli beszámolóját, amelyet jóváhagyás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati javaslatot jóváhagyni. Hódmezővásárhely, augusztus 25. Dr. Lázár János polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: A Zsigmondy ZRt I. félévi számviteli beszámolója HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zsigmondy ZRt I. félévi számviteli beszámolóját a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, szeptember 04. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző A határozatról értesül: 1.) Dr. Lázár János polgármester, H. 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H. 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző 4.) PH Jogi-Munkaügyi Csoport, H. 5.) PH Közgazdasági Iroda, Kincstár H. 6.) Zrt. igazgatóság tagjai, Feb tagjai, jogi képviselője, könyvvizsgálója 7.) Irattár

5 I/B kötet 5. oldal

6 I/B kötet 6. oldal

7 I/B kötet 7. oldal

8 I/B kötet 8. oldal

9 I/B kötet 9. oldal

10 I/B kötet 10. oldal

11 I/B kötet 11. oldal

12 I/B kötet 12. oldal

13 I/B kötet 13. oldal

14 I/B kötet 14. oldal

15 I/B kötet 15. oldal

16 I/B kötet 16. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzés Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: E napirend kapcsán nincs meghívandó személy

17 I/B kötet 17. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: A-10-./2008. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. Az intézményi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről szóló beszámoltatás rendje szerint a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer részletes, közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. Nem változott, hogy a Belső Ellenőrzés rendszeres munkakapcsolatot tart a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosult személyek részére is folyamatosan biztosítja az ellenőrzési jelentésekbe való betekintést a Belső Ellenőrzés területén. Ezzel egyidejűleg konzultáció céljából, illetve felmerülő igény esetén a vizsgálati anyagokkal kapcsolatos részletes szóbeli kiegészítésekkel is rendelkezésre áll. A Belső Ellenőrzés év II. negyedévében befejezett, illetve lezárt 8 db, továbbá megkezdett 2 db, a jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv programja szerinti ellenőrzést. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok sem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és a 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelettel módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r. előírásait, az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

18 I/B kötet 18. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS I./ II. negyedév során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának Erzsébet Kórház-Rendelőintézet munkaügyi nyilvántartásainak ellenőrzése 2. A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálata (I.) 3. A Polgármesteri Hivatal év április havi pénztárellenőrzése 4. A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálata (II.) 5. A Polgármesteri Hivatal év május havi pénztárellenőrzése 6. A Polgármesteri Hivatalban végzett évi leltározási tevékenység ellenőrzése 7. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának június havi rovancsa 8. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda költségvetés gazdálkodási gyakorlata A kialakult gyakorlatunk szerint egy-egy negyedévi beszámoló során az elvártnál részletesebben mutatunk be olyan szakterületeken végzett ellenőrzést, amelyről joggal hisszük, hogy a Tisztelt Képviselőtestület egészét érintően érdeklődést válthat ki. A év II. negyedévében ilyenek az 1., 6. és 8. sorszám alatti ellenőrzéseink. Úgy véljük, hogy az ezeken a területeken elvégzett vizsgálataink túlmutathatnak az egyszerű figyelem felkeltésen. (A) A 2. és 4. sorszámmal jelölt ellenőrzések eredményeinek összefoglalójával több, összesen 22 sportegyesület évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatát mutatjuk be.(b) Végül, de nem utolsó sorban a hagyományos feladataink közé sorolandó és a 3., 5., 7. sorszámú havi pénztár ellenőrzések összegző véleményét rögzítjük.(c) A./ 1. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet munkaügyi nyilvántartásainak ellenőrzéséről Az ellenőrzésre a /2008. számú ellenőrzési program és a /2008. számú megbízólevelek alapján került sor. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet Humánpolitikai Osztályán a munkaügyi nyilvántartások szabályszerűségét vizsgáltuk a év viszonylatában, illetőleg április 30. napi statikus állapot szerint.

19 I/B kötet 19. oldal Munkahelyi körülmények A személyi ügyeket és bérgazdálkodási feladatokat jelenleg három fő látja el az irodán, melyből egy fő humánpolitikai osztályvezető évhez képest két fővel csökkent az osztályon dolgozó előadók száma, a csoportos létszámleépítés illetőleg gyermekvállalás okán. Végzettségük megfelel a munkakörök által elvárt követelményeknek. Irodájuk felszereltsége tárgyi eszközökkel megfelelő. Az általuk elvégzett feladatok nagy része bizalmas jellegű, személyügyeket érintő problémák. A bérrel kapcsolatos teendők fokozott odafigyelést igényelnek. A vizsgálat ideje alatt folyamatos ügyfélforgalmat kell lebonyolítani az előadóknak az aktuális személyügyi és bérszámfejtési feladatok ellátása mellett. Munkaköri leírások A munkaköri leírások február 17. napján készültek, aktualizálásuk május hó 11. napján történt meg. Mindhárom dolgozó a feladatokat tekintve megfelelő munkaköri leírással rendelkezik, melyek átfogják az ellátandó feladatok nagy részét. A humánpolitikai osztályvezető munkaköri leírása jelenleg nem tartalmazza a pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatok teljesítését, holott ezt a feladatot a vizsgálat időpontjában ő látja el. Leterheltségüket tekintve a jelenlegi három fő átlagosan legalább napi 2 órányi túlórával tudja a csoport feladatait ellátni, május 31. napi összesítés szerint az előadó beosztásban dolgozó személyek 96 óra illetve 128 óra túlórát teljesítettek. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szabályzatai és nyilvántartásai 1. Szabályzatok A vizsgálat alapját a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény valamint a Munka Törvénykönyve biztosította, helyi szinten pedig az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Kollektív Szerződés és annak mellékletei A vizsgálat elején ellenőriztük az alábbi szabályzatok meglétét: 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat 1.2 Kollektív Szerződés és mellékletei : 1. sz. melléklet Létszám és Bérgazdálkodási Szabályzat 2. sz. melléklet Ügyeleti-Készenléti Szabályzat 3. sz. melléklet Munkaruha-juttatásra vonatkozó Szabályzat 1.3 Közalkalmazotti Szabályzat 1.4 Adatkezelési Szabályzat 1.5 Iratkezelési Szabályzat 1.6 Munkavédelmi Szabályzat 1.7 Tűzvédelmi Szabályzat 1.8 Munka- és Bérügyi Adatszolgáltatási Szabályzat 1.9 Humánpolitika Egységszintű Működési Szabályzat 1.10 Munkautasítások/Protokollok: - Gazdasági osztályok kommunikációs rendje - Közalkalmazott felvételének leírása - Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése - Szabadság nyilvántartás - Társadalombiztosítási ügyintézés - Változó munkabérek számfejtése, továbbítása a MÁK felé 1.11 Főigazgatói Utasítások, Körlevelek

20 I/B kötet 20. oldal 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat Az Erzsébet-Kórház Rendelőintézet jelenleg érvényes, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata február 15. napján lépett hatályba. Ezt követően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2007.(09.13.) számú határozatával módosította az SzMSz-t az Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben végrehajtott struktúra átalakításra való tekintettel, illetőleg a 231/2008.(05.08.) Kgy. határozat további módosításokat tartalmaz, amelyekkel főként az intézet testületeit, munkabizottságait érintette, valamint új szervezeti egységként emelte be az Egészséges Vásárhely Programirodát (EVP). Az SzMSz 11. fejezete tartalmazza az intézet szervezeti tagozódását tekintve a Gazdasági- Műszaki Igazgatáshoz tartozó Humánpolitikai Osztály feladatait, mely általánosan a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátását, a foglalkoztatás feltételeire, az alkalmazottak jogaira és járandóságaira vonatkozó szabályok alkalmazását öleli fel. Nem tér ki az SzMSz a megbízásos és közreműködői szerződéssel létesített további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos feladatok, illetőleg a vagyon-nyilatkozattétellel kapcsolatos feladatok besorolására. 1.2 Kollektív Szerződés és mellékletei Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint munkáltató és az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének helyi szerve által megkötött kollektív szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítása december 4. napján lépett hatályba. A Kollektív Szerződést a Kjt., valamint a 233/2000. (XII. 23.) Korm. r. módosításai alapján több belső intézményi változás érintette. Legutóbb augusztus 27. napján az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint munkáltató az Intézet székhelyét és telephelyeit nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. Jelenleg ez a kollektív szerződés érvényes, tekintettel arra, hogy azt a felek határozatlan időre kötötték. Az időközben bekövetkezett jogszabály változásoknak megfelelően végrehajtott számos módosítás szükségessé tenné egy egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizált kollektív szerződés elfogadását. Felülvizsgálatra szorul különösen a kollektív szerződés néhány, a következőkben a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerülő pontja: vezetői beosztás ellátására való megbízás időtartama, munkáltatói jogkörök aktualizálása, próbaidő, áthelyezés szabályai, stb. A Kollektív Szerződés 1. számú mellékletét képezi a Létszám- és Bérgazdálkodási Szabályzat, melyet szintén több módosítás érintett, de szükséges volna egy hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szabályzat kialakítása, a pótlékok és megbízások témakörének felülvizsgálata. A Kollektív Szerződés 2. számú mellékletét képező Ügyeleti-Készenléti Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt aktuális állapota napján lépett hatályba, mely az egészségügyi dolgozók ügyeleti feladatellátásának részletes szabályait naprakészen tartalmazza. Ezen szabályzat frissítése teljeskörűen, a jogi szabályozásnak megfelelően megtörtént.

21 I/B kötet 21. oldal A Kollektív Szerződés 3. számú mellékletét képező Munkaruha juttatásra vonatkozó Szabályzat a munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, a munkaruhához való jog megnyílásának időpontját, a munkaruha fajtáit, a kihordási időket, a munkaruha beszerzésének szabályait illetőleg a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén követendő eljárást tartalmazza. A munkaruha juttatásra jogosító munkakörök a struktúraátalakítás következtében az előző években jelentősen leszűkültek, erre tekintettel ezt a szabályzatot szintén aktualizálni kellene. 1.3 Közalkalmazotti Szabályzat A január 1. napján hatályba lépett Közalkalmazotti Szabályzat a Közalkalmazotti Tanács jogait valamint a Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató együttműködési feltételeit szabályozza. Kiegészítése csak annyiban szükséges, miszerint a KAT jogai bővülnek a évi XX. tv 36. -ában foglalt Kjt. módosítás alapján. E szerint a munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. A Közalkalmazotti Szabályzatban foglalt humánpolitikai feladatok véleményezési jog biztosítása céljából a tervezett intézkedés közlése, kollektív szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos tervezetek, belső szabályzatok, megállapodások tervezeteinek előkészítése, tájékoztatási kötelezettség előkészítése, tájékoztatók elkészítése - végrehajtásához nyilvántartási kötelezettség nem kapcsolódik. 1.4 Adatkezelési Szabályzat Az Adatkezelési Szabályzat az Intézetben ellátottak személyes adatainak védelmével kapcsolatos hagyományos és digitális adatok ügyrendjét rögzíti, a szabályzat személyi hatálya kiterjed minden személyre, aki személyes adatot és egészségügyi adatot kezel. Nem érinti a közalkalmazotti jogviszonyt, illetőleg a közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók személyes adatait, azok védelmét. A szabályzat frissítése május 10. napjával lépett hatályba. 1.5 Iratkezelési Szabályzat Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Iratkezelési Szabályzata szeptember hó 1. napján lépett hatályba és az intézet valamennyi szervezeti egységére vonatkozó részletes iratkezelési szabályokat tartalmazza. A mellékletét képező Irattári Terv írja elő a humánpolitikai és munkaügyek iratanyagának selejtezését a meghatározott selejtezési határidő figyelembevételével. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. határozza meg a közfeladatot ellátó szervekhez beérkező és az ott keletkezett papír alapú és elektronikus köziratok (a továbbiakban: irat) kezelésének egységes követelményeit, továbbá a központi államigazgatási szervek, az önkormányzati hivatalok és az önkormányzati társulások iratkezelési szabályzatai végrehajtásának ellenőrzési rendjét. A január 1. napján hatályba lépett rendelet záró rendelkezésében foglaltak szerint a jelenleg érvényben levő iratkezelési szabályzatokat január 1. napjáig a rendeletnek megfelelően módosítani kell. Ennek megfelelően kell eljárni a jövőben az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Iratkezelési Szabályzatával is, mely a vizsgálat időpontjában még nem történt meg.

22 I/B kötet 22. oldal 1.6. Munkavédelmi Szabályzat A Kórház Munkavédelmi Szabályzata június 10. napján lépett hatályba, a munkavédelmi felelős feladatának ellátását egyéni vállalkozóval kötött közreműködői szerződés alapján biztosítja az intézmény. Ezen szabályzatot a hatályba léptető rendelkezések szerint évente felül kell vizsgálni, mindannyiszor módosítani kell, valahányszor jogszabályok változása és a helyi körülmények szükségessé teszik. Jelenlegi vizsgálat alkalmával megállapítottam, hogy a szabályzat pontjának módosítása szükséges a augusztus 27. napján életbe lépett munkahelyi dohányzási tilalom beépítése céljából. A 8. sz. mellékletben a súlyos munkabaleset esetén azonnal értesítendők jegyzékében szereplők aktualizálása szükséges. A Munkavédelmi Szabályzat a humánpolitikai osztályra két fő feladatot szab ki. Egyrészről a humánpolitikai osztályvezető a munkavédelmi vezetők munkavédelemmel kapcsolatos feladatai között ellátja az osztályon jelentkező általános vezetői munkavédelmi feladatokat, és biztosítja a munkaviszony létesítéséhez munkaköri alkalmassági vizsgálaton való részvételt. Meggyőződik a pályaalkalmassági bizonyítvány meglétéről, értesíti a munkavédelmi vezetőt a munkavédelmi vizsgára kötelezett munkakörben bekövetkezett személyi változásokról. Másrészről a munkabalesetek kivizsgálásának, nyilvántartásának és bejelentésének rendjéhez kapcsolódóan gondoskodik a baleseti táppénzes jegyzék vezetéséről. Az új felvételre kerülő közalkalmazott munkavédelmi oktatásra történő irányítása valamennyi esetben megtörtént, a munkavédelmi oktatáson való részvételt a munkavédelmi felelős aláírásával igazolta A munkavállaló fogadása elnevezésű nyomtatványon. Ezt az előadók a személyi anyagok közé nyilvántartásba vették. A szabályzat szerint a humánpolitikai osztályvezető gondoskodik a baleseti táppénzes jegyzék vezetéséről és annak ellenőrzését biztosítja a munkavédelmi vezető számára. Baleseti táppénzes jegyzéket jelenleg az osztályon nem vezetnek, baleset esetén a baleseti táppénzre jogosultak nevét a MÁK felé havonta küldendő Jelentés a munkából való távolmaradásról elnevezésű nyomtatványon tüntetik fel. A baleseti sérült nevét, szül. évét, foglalkozását, a keresőképtelenség idejét, a baleset rövid leírását tartalmazó munkabaleseti naplót kizárólag a munkavédelmi felelős vezeti egy központi nyilvántartásban, de az egyes osztályokon különkülön is nyilvántart minden egyes munkabalesetet. A szabályzat pontja szerint a munkavédelmi vezető köteles a munka- és bérügyi osztályon vezetett baleseti jegyzéket minden hó 5. napjáig ellenőrizni a keresőképtelenség orvosi igazolásával egyeztetve a be nem jelentett munkahelyi balesetek felderítése érdekében. Amennyiben a humánpolitikai osztályvezető megítélése szerint külön nyilvántartást képező baleseti táppénzes jegyzék vezetése fenti kötelezettség teljesítése érdekében szükségtelen, javaslom a szabályzat módosítását ennek megfelelően. E témában javasoljuk a munkavédelmi felelős és az érintett vezető konzultációját. A módosítás egy lehetséges változata lehet, hogy a munkavédelmi vezető köteles minden hó 5. napjáig ellenőrizni a munkáltató által teljesített bejelentési kötelezettség helyességét oly módon, hogy a Jelentés a munkából való távolmaradásról elnevezésű nyomtatvány baleseti táppénzre vonatkozó adatait egyezteti a keresőképtelenség orvosi igazolásával.

23 I/B kötet 23. oldal 1.7 Tűzvédelmi Szabályzat február 1. napján lépett hatályba a jelenleg érvényes Tűzvédelmi Szabályzat, amelynek módosítása időszerű, tekintettel arra, hogy 4.3 pontban szabályozott Dohányzás témakört érinti a augusztus 27. napján kelt Kollektív Szerződés módosítása mely szerint az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint munkáltató az intézet székhelyét és telephelyeit nemdohányzó munkahellyé nyilvánítja. A dohányzási tilalom az intézet valamennyi dolgozójára vonatkozik. Az Intézet struktúraátalakítása számos tevékenységet kivett a Kórház feladatellátásának köréből pl. élelmezés - konyha, mosoda. Erre való tekintettel célszerű felülvizsgálni ezen tevékenységek helyiségeinek tűzvédelmi szabályait, és az itt dolgozó külső munkáltatóhoz tartozó személyek vonatkozásában a tűzvédelmi szabályok érvényesítéséért felelős személyeket meghatározni. Az alkalmazottak felvétele során a humánpolitikai osztály előadója irányítja a leendő dolgozót a tűzvédelmi oktatásra, oktatás nélkül senki sem állítható munkába. Az oktatásról egy példányos nyilatkozatot állítanak ki, amely a tűzvédelmi iratok közé kerül az irattárba. Az új alkalmazott személyi anyagába kerül az oktatás ellenőrző lap, melyen az oktatás megtörténtét az oktatást végző személy aláírásával igazolja, valamint a munkavállaló aláírja. Új közalkalmazott munka- és tűzvédelmi oktatás nélkül nem áll munkába, a felvételi eljárás során az oktatásra irányítás valamennyi esetben megtörténik. 1.8 Munka- és Bérügyi Adatszolgáltatási Szabályzat Az január 1. napjától hatályos Munka- és Bérügyi Adatszolgáltatási Szabályzat szabályozza az egyes osztályok, részlegek adatszolgáltatási feladatait a mellékletekben megjelölt nyomtatványokon a Humánpolitikai Osztály felé, mely adatok alapján az osztály előadói havonta teljesítik előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A központosított illetmény-számfejtési feladatokról valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM. rendelet szabályozza a központosított illetmény-számfejtésről szóló172/2000. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározott szervek munkavállalóinak központosított illetmény-számfejtésével összefüggő részletes feladatait, eljárását. Ezen jogszabályok szabályszerű végrehajtása szükségessé teheti a belső szabályzat módosítását. 1.9 Humánpolitika Egységszintű Működési Szabályzata Ezen szabályzat május 1. napjától lépett hatályba, a Humánpolitikai Osztály, mint önálló szervezeti egység szervezeti jogállását, feladatait, működési rendjét, más szervekkel, osztályokkal való kapcsolattartását szabályozza, mintegy az osztály ügyrendjeként. Teljeskörűen, pontosan és naprakészen tartalmazza az osztályon végzett szakmai feladatokat, azok rövid leírásával együtt Munkautasítások, protokollok A és évben hatályba lépett 5 db munkautasítás egy-egy meghatározott szakmai feladat általános leírását, munkafolyamatának végigkísérését tartalmazza, nem annyira

24 I/B kötet 24. oldal szabályozási célzattal, mint inkább az előadó feladatellátása során, az egymást követő eljárási lépések nyomon-követhetősége megközelítéséből Főigazgatói utasítások, Körlevelek, Tájékoztatók november 2. napján kelt Főigazgatói Utasítás szabályozza a munkába járással kapcsolatos költségtérítés fizetésének kötelezettségéről szóló 78/1993.(V. 12.) Korm. r. alapján a költségtérítés igénybevételének szabályait, melynek mellékletét képezik a kérelem és az útiköltség igénylő nyomtatványok. Az utasítás a jelenleg is érvényben lévő jogszabályok alapján készült. Körlevélben történt meg a munkavállalók felszólítása a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségük teljesítésére október 19. napján. Az évente aktuális jogszabályi változásokról készült Tájékoztatók ismertetik a dolgozókkal a legfontosabb munkajogi, SZJA, TB változásokat az osztályvezető főorvosok, munkahelyi vezetők útján. Ezen tájékoztatók tartalmazzák igen részletesen, pontosan, naprakészen az alapilletmény, illetménypótlék szabályait, a munkaszüneti napok rendjét, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulékmértékek, a nyugdíj-szüneteltetés, családi pótlék, munkaidő-keret és az egészségügyi ügyeletet ellátókra vonatkozó szabályokat. 2. Munkaügyi nyilvántartások 2.1 Közalkalmazotti alapnyilvántartás A munkáltató a közalkalmazottról a Kjt. 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet I.-IX. pontban meghatározott adattartalommal. A közalkalmazotti alapnyilvántartást a Humánpolitikai Osztály számítógépen elektronikus úton történik. Az elektronikus nyilvántartást az ORGWARE szoftver segítségévek vezetik, míg a papír alapú dokumentáció kezelése minden egyes közalkalmazott személyi dossziéjában időrendi sorrendben valósul meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény mellékletében feltüntetett rendszerben az ORGWARE program egyes moduljai tárolják az adatokat, ám a programban több nyilvántartás vezetése valósul meg. Lehetőség van különböző adatok lekérdezésére, amely jóval meghaladja az alapnyilvántartás körét. Az ORGWARE program jelenleg 14 év munkaügyi adatait tárolja és kezeli, azonban a Kórház által használt DOS alapú változat fejlesztésére a szoftverfejlesztő cég tájékoztatása szerint a jövőben nem lesz lehetőség, mert a jogszabálykövetést erre a verzióra már nem valósítja meg a cég. A jogszabály módosításoknak megfelelő, naprakész munkaügyi ügyintézés érdekében a jövőben szükséges volna az intézet részére a WINDOWS alapú változat beszerzése, tekintettel arra, hogy ezzel a programmal biztosítják a nyilvántartások vezetésének, az adatszolgáltatási kötelezettségek nagy részét. Vezetői megfontolásra javasolom az elektronikus adatnyilvántartáshoz és adatkezeléshez minimálisan szükséges Windows alapú humánügyviteli ORGWARE szoftver és havi programkövetés beszerzését. A közalkalmazotti alapnyilvántartás megfelelően tartalmazta a szúrópróbaszerűen ellenőrzött személyek I. pontjában foglalt általános személyi adatait (név, születési hely, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, lakóhely, családi állapot, gyermekek szül. ideje, egyéb eltartottak

25 I/B kötet 25. oldal száma, eltartás kezdete), a II. pontban foglalt legmagasabb iskolai végzettségre, szakképzettségre, tudományos fokozatra, idegen nyelv ismeretre vonatkozó adatokat, a III. pontban foglalt korábbi közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt, munkahely megnevezését, megszűnés módját. Fenti adatokat a munkára jelentkező személy által bemutatott személyazonosító okmányokból, TB igazolványból megfelelően rögzíti az előadó. A IV. pont szerinti közalkalmazotti jogviszony kezdete, az állampolgárság, vezetők és a pénztáros esetében erkölcsi bizonyítvány száma kelte, a jubileumi jutalom és végkielégítés számításának alapjául szolgáló időtartamok szintén megfelelően vannak rögzítve. Az V. pontban szereplő közalkalmazotti jogviszony kezdetével, a jelenlegi besorolással vezetői megbízással, címadományozással, jutalmazások, kitüntetések, minősítések és hatályos fegyelmi büntetések adatai és az ezt rögzítő dokumentumok a programban és a személyi dossziékban időrendi sorrendben szerepelnek. A VI. és VII. pont a személyi juttatások (alapbér, pótlékok, besorolási bér) és a munkából való távollét jogcíme, időtartama (GYED, GYES, szülési szabadság, betegszabadság, fizetés nélküli szabadság; rendes évi és tanulmányi szabadság) nyilvántartását külön ablakban megjelenő táblázat tartalmazza. A VIII. pont szerinti közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, az áthelyezésnek időpontja, módja a végkielégítés adatai szintén szabályszerűen dokumentáltak és a munkaügyi nyilvántartás megfelelően rögzíti. A IX. pontban szereplő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony adatainak nyilvántartására az ORGWARE programban nincs lehetőség, ezért külön EXCEL táblázatban vezetik, az alábbi három munkalapon: a főigazgató munkáltatói jogköréhez tartozók további jogviszonyai; az ápolási igazgató munkáltatói jogköréhez tartozók további jogviszonyai; és a gazdasági igazgató munkáltatói jogköréhez tartozók további jogviszonyai. A táblázatban a név, a munkavégzés helye, a munkavégzés ideje, a munkavégzés jellege és megjegyzésben a végzett tevékenység illetőleg a közalkalmazotti jogviszony megszűnése szerepel. Az ellenőrzés időpontjában az aktuálisan megszűnt közalkalmazotti státuszú személyek nyilvántartásból történő kivezetése nem minden esetben történt meg. Amennyiben a munkavégzésre irányuló jogviszonyban végzett munka ideje a közalkalmazotti munkaidővel részben egybeesett, a főigazgatótól ehhez szükséges engedélyt előírásszerűen beszerezték. 2.2 Létszámnyilvántartás A létszámnyilvántartás adattartalmát külön jogszabály taxatíve nem szabályozza, de minden olyan adatot felvezetnek az előadók, amelyből statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüknek, az OEP, a Kórházszövetség, az Önkormányzat, a Munkaügyi Központ és az intézet vezetése felé történő tájékoztatási és beszámolási kötelezettségüknek eleget tudnak tenni. A létszámnyilvántartást korábban papír alapon, egy egyszerű spirálfüzetben vezették, a jelenlegi számítógépes táblázatot évtől kezdték el használni és folyamatosan alakították, formálták a szükségletek alakulása szerint. A táblázat költséghelyek, szervezeti egységek szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámot, ezen belül az álláson foglalkoztatott személyek számát, a távollevő terhére alkalmazottakat, valamint az üres állást. A táblázat első oszlopa az engedélyezett létszám értéket

26 I/B kötet 26. oldal (státuszhelyet) tartalmazza, ezt követi a név, az OEP szerződés heti óraszám, a besorolás, napi és heti óra, munkakör és beosztás, az alapilletmény munkahelyi pótlék besorolási illetmény és a szerződés határideje, a belépés időpontja és egyéb megjegyzések. A nyilvántartás részletes, az aktuális foglalkoztatottságnak megfelelő, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljára, illetve a Belső Ellenőrzés részére részletes adatok nyerhetők belőle. 2.3 Munkaidőkeret nyilvántartás Az ORGWARE program külön modulja tartalmazza a munkaidőkeret nyilvántartást, amely valamennyi közalkalmazott személyére a rendes és rendkívüli munkaidőt, az ügyeletet, a készenléti munkavégzést, a szabadság napokat és egyéb távolléteket, munkaidő kedvezményeket tünteti fel. Az előadók ezt a dolgozók által havonta leadott jelenléti ívek alapján vezetik. Ezzel a nyilvántartással teljesítik a munkaidő pihenőidő nyilvántartásának kötelezettségét, mivel az Mt 140/A. szerint (1) a munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók a) rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, b) szabadságának kiadásával, c) egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt szabályt nem kell alkalmazni, ha a munkavállaló a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meg határozni. (3) Az (1) bekezdésben szereplő nyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie naptári naponként vagy egybefüggő 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontjának. A nyilvántartás megfelel a jogszabályi előírásoknak. Munkaidőkeret meghatározása Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. tv. 13. (1) bekezdése szerint az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében hat havi, más egészségügyi szolgáltatók esetében négy havi munkaidőkeret állapítható meg. Az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára - a heti 40 órás rendes munkaidőn felül - naptári évenként legfeljebb 416 óra egészségügyi ügyelet rendelhető el azzal, hogy a rendkívüli munkavégzés és az elrendelt egészségügyi ügyelet együttes időtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 416 órát. A heti munkaidő - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a munkáltató rendelkezése szerint a munkaidőkeret átlagában a 48 órát nem haladhatja meg azzal, hogy ennek terhére a munkáltató a napi munkarend szerinti munkaidőn túl a) rendkívüli munkavégzést vagy b) egészségügyi ügyeletet rendelhet el. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben április 26. napján kiadott Főigazgatói Tájékoztató tartalmazza az Intézetben meghatározott munkaidő keretet, melynek időtartama 6 hónap és május 01. napján kezdődik. A június 30. napján módosított Ügyeleti Készenléti Szabályzat részletesen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően rendelkezik az ügyelet és a készenlét szabályairól, ennek keretében a munkaidő keretről és az önként vállalt

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK ELLENŐRZÉSÉRŐL J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MUNKAÜGYI DOKUMENTUMAINAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - A mátészalkai közoktatási intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - A mátészalkai közoktatási intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 145 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: KIVONAT Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: Társulási Tanács 27/2014. (VI.02.) határozata Gyöngyös Körzete

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben