Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt I. félévi számviteli beszámolója... 2 Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Tájékoztató a közterületi járdák helyzetéről Hódmezővásárhely várossá nyilvánításának ünnepe Beszámoló az Egészséges Vásárhely Program évii nyári tevékenységéről... 77

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Zsigmondy Béla ZRt I. félévi számviteli beszámolója Az anyagot készítette: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak! Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Ádók János igazgatóság elnöke

3 I/B kötet 3. oldal Száma: Tárgy: Zsigmondy Béla ZRt I. félévi számviteli beszámolója Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 312/2008. (06.05.) számú határozattal elfogadott második féléves munkatervében meghatározottak szerint a jelen ülés főnapirendi pontjai között szerepel az Önkormányzat 100 %-os, vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságainak féléves pénzügyi helyzete. A Zsigmondy Béla Zrt. elkészítette a I. féléves számviteli beszámolóját, amelyet jóváhagyás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati javaslatot jóváhagyni. Hódmezővásárhely, augusztus 25. Dr. Lázár János polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: A Zsigmondy ZRt I. félévi számviteli beszámolója HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zsigmondy ZRt I. félévi számviteli beszámolóját a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, szeptember 04. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző A határozatról értesül: 1.) Dr. Lázár János polgármester, H. 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H. 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző 4.) PH Jogi-Munkaügyi Csoport, H. 5.) PH Közgazdasági Iroda, Kincstár H. 6.) Zrt. igazgatóság tagjai, Feb tagjai, jogi képviselője, könyvvizsgálója 7.) Irattár

5 I/B kötet 5. oldal

6 I/B kötet 6. oldal

7 I/B kötet 7. oldal

8 I/B kötet 8. oldal

9 I/B kötet 9. oldal

10 I/B kötet 10. oldal

11 I/B kötet 11. oldal

12 I/B kötet 12. oldal

13 I/B kötet 13. oldal

14 I/B kötet 14. oldal

15 I/B kötet 15. oldal

16 I/B kötet 16. oldal Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzés Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: E napirend kapcsán nincs meghívandó személy

17 I/B kötet 17. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: A-10-./2008. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. Az intézményi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről szóló beszámoltatás rendje szerint a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer részletes, közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. Nem változott, hogy a Belső Ellenőrzés rendszeres munkakapcsolatot tart a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosult személyek részére is folyamatosan biztosítja az ellenőrzési jelentésekbe való betekintést a Belső Ellenőrzés területén. Ezzel egyidejűleg konzultáció céljából, illetve felmerülő igény esetén a vizsgálati anyagokkal kapcsolatos részletes szóbeli kiegészítésekkel is rendelkezésre áll. A Belső Ellenőrzés év II. negyedévében befejezett, illetve lezárt 8 db, továbbá megkezdett 2 db, a jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv programja szerinti ellenőrzést. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok sem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és a 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelettel módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r. előírásait, az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

18 I/B kötet 18. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS I./ II. negyedév során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzések: 1. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának Erzsébet Kórház-Rendelőintézet munkaügyi nyilvántartásainak ellenőrzése 2. A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálata (I.) 3. A Polgármesteri Hivatal év április havi pénztárellenőrzése 4. A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálata (II.) 5. A Polgármesteri Hivatal év május havi pénztárellenőrzése 6. A Polgármesteri Hivatalban végzett évi leltározási tevékenység ellenőrzése 7. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának június havi rovancsa 8. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda költségvetés gazdálkodási gyakorlata A kialakult gyakorlatunk szerint egy-egy negyedévi beszámoló során az elvártnál részletesebben mutatunk be olyan szakterületeken végzett ellenőrzést, amelyről joggal hisszük, hogy a Tisztelt Képviselőtestület egészét érintően érdeklődést válthat ki. A év II. negyedévében ilyenek az 1., 6. és 8. sorszám alatti ellenőrzéseink. Úgy véljük, hogy az ezeken a területeken elvégzett vizsgálataink túlmutathatnak az egyszerű figyelem felkeltésen. (A) A 2. és 4. sorszámmal jelölt ellenőrzések eredményeinek összefoglalójával több, összesen 22 sportegyesület évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatát mutatjuk be.(b) Végül, de nem utolsó sorban a hagyományos feladataink közé sorolandó és a 3., 5., 7. sorszámú havi pénztár ellenőrzések összegző véleményét rögzítjük.(c) A./ 1. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet munkaügyi nyilvántartásainak ellenőrzéséről Az ellenőrzésre a /2008. számú ellenőrzési program és a /2008. számú megbízólevelek alapján került sor. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet Humánpolitikai Osztályán a munkaügyi nyilvántartások szabályszerűségét vizsgáltuk a év viszonylatában, illetőleg április 30. napi statikus állapot szerint.

19 I/B kötet 19. oldal Munkahelyi körülmények A személyi ügyeket és bérgazdálkodási feladatokat jelenleg három fő látja el az irodán, melyből egy fő humánpolitikai osztályvezető évhez képest két fővel csökkent az osztályon dolgozó előadók száma, a csoportos létszámleépítés illetőleg gyermekvállalás okán. Végzettségük megfelel a munkakörök által elvárt követelményeknek. Irodájuk felszereltsége tárgyi eszközökkel megfelelő. Az általuk elvégzett feladatok nagy része bizalmas jellegű, személyügyeket érintő problémák. A bérrel kapcsolatos teendők fokozott odafigyelést igényelnek. A vizsgálat ideje alatt folyamatos ügyfélforgalmat kell lebonyolítani az előadóknak az aktuális személyügyi és bérszámfejtési feladatok ellátása mellett. Munkaköri leírások A munkaköri leírások február 17. napján készültek, aktualizálásuk május hó 11. napján történt meg. Mindhárom dolgozó a feladatokat tekintve megfelelő munkaköri leírással rendelkezik, melyek átfogják az ellátandó feladatok nagy részét. A humánpolitikai osztályvezető munkaköri leírása jelenleg nem tartalmazza a pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatok teljesítését, holott ezt a feladatot a vizsgálat időpontjában ő látja el. Leterheltségüket tekintve a jelenlegi három fő átlagosan legalább napi 2 órányi túlórával tudja a csoport feladatait ellátni, május 31. napi összesítés szerint az előadó beosztásban dolgozó személyek 96 óra illetve 128 óra túlórát teljesítettek. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szabályzatai és nyilvántartásai 1. Szabályzatok A vizsgálat alapját a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény valamint a Munka Törvénykönyve biztosította, helyi szinten pedig az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Kollektív Szerződés és annak mellékletei A vizsgálat elején ellenőriztük az alábbi szabályzatok meglétét: 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat 1.2 Kollektív Szerződés és mellékletei : 1. sz. melléklet Létszám és Bérgazdálkodási Szabályzat 2. sz. melléklet Ügyeleti-Készenléti Szabályzat 3. sz. melléklet Munkaruha-juttatásra vonatkozó Szabályzat 1.3 Közalkalmazotti Szabályzat 1.4 Adatkezelési Szabályzat 1.5 Iratkezelési Szabályzat 1.6 Munkavédelmi Szabályzat 1.7 Tűzvédelmi Szabályzat 1.8 Munka- és Bérügyi Adatszolgáltatási Szabályzat 1.9 Humánpolitika Egységszintű Működési Szabályzat 1.10 Munkautasítások/Protokollok: - Gazdasági osztályok kommunikációs rendje - Közalkalmazott felvételének leírása - Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése - Szabadság nyilvántartás - Társadalombiztosítási ügyintézés - Változó munkabérek számfejtése, továbbítása a MÁK felé 1.11 Főigazgatói Utasítások, Körlevelek

20 I/B kötet 20. oldal 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat Az Erzsébet-Kórház Rendelőintézet jelenleg érvényes, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata február 15. napján lépett hatályba. Ezt követően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2007.(09.13.) számú határozatával módosította az SzMSz-t az Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben végrehajtott struktúra átalakításra való tekintettel, illetőleg a 231/2008.(05.08.) Kgy. határozat további módosításokat tartalmaz, amelyekkel főként az intézet testületeit, munkabizottságait érintette, valamint új szervezeti egységként emelte be az Egészséges Vásárhely Programirodát (EVP). Az SzMSz 11. fejezete tartalmazza az intézet szervezeti tagozódását tekintve a Gazdasági- Műszaki Igazgatáshoz tartozó Humánpolitikai Osztály feladatait, mely általánosan a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátását, a foglalkoztatás feltételeire, az alkalmazottak jogaira és járandóságaira vonatkozó szabályok alkalmazását öleli fel. Nem tér ki az SzMSz a megbízásos és közreműködői szerződéssel létesített további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos feladatok, illetőleg a vagyon-nyilatkozattétellel kapcsolatos feladatok besorolására. 1.2 Kollektív Szerződés és mellékletei Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint munkáltató és az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének helyi szerve által megkötött kollektív szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítása december 4. napján lépett hatályba. A Kollektív Szerződést a Kjt., valamint a 233/2000. (XII. 23.) Korm. r. módosításai alapján több belső intézményi változás érintette. Legutóbb augusztus 27. napján az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint munkáltató az Intézet székhelyét és telephelyeit nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. Jelenleg ez a kollektív szerződés érvényes, tekintettel arra, hogy azt a felek határozatlan időre kötötték. Az időközben bekövetkezett jogszabály változásoknak megfelelően végrehajtott számos módosítás szükségessé tenné egy egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizált kollektív szerződés elfogadását. Felülvizsgálatra szorul különösen a kollektív szerződés néhány, a következőkben a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerülő pontja: vezetői beosztás ellátására való megbízás időtartama, munkáltatói jogkörök aktualizálása, próbaidő, áthelyezés szabályai, stb. A Kollektív Szerződés 1. számú mellékletét képezi a Létszám- és Bérgazdálkodási Szabályzat, melyet szintén több módosítás érintett, de szükséges volna egy hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szabályzat kialakítása, a pótlékok és megbízások témakörének felülvizsgálata. A Kollektív Szerződés 2. számú mellékletét képező Ügyeleti-Készenléti Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt aktuális állapota napján lépett hatályba, mely az egészségügyi dolgozók ügyeleti feladatellátásának részletes szabályait naprakészen tartalmazza. Ezen szabályzat frissítése teljeskörűen, a jogi szabályozásnak megfelelően megtörtént.

21 I/B kötet 21. oldal A Kollektív Szerződés 3. számú mellékletét képező Munkaruha juttatásra vonatkozó Szabályzat a munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, a munkaruhához való jog megnyílásának időpontját, a munkaruha fajtáit, a kihordási időket, a munkaruha beszerzésének szabályait illetőleg a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén követendő eljárást tartalmazza. A munkaruha juttatásra jogosító munkakörök a struktúraátalakítás következtében az előző években jelentősen leszűkültek, erre tekintettel ezt a szabályzatot szintén aktualizálni kellene. 1.3 Közalkalmazotti Szabályzat A január 1. napján hatályba lépett Közalkalmazotti Szabályzat a Közalkalmazotti Tanács jogait valamint a Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató együttműködési feltételeit szabályozza. Kiegészítése csak annyiban szükséges, miszerint a KAT jogai bővülnek a évi XX. tv 36. -ában foglalt Kjt. módosítás alapján. E szerint a munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. A Közalkalmazotti Szabályzatban foglalt humánpolitikai feladatok véleményezési jog biztosítása céljából a tervezett intézkedés közlése, kollektív szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos tervezetek, belső szabályzatok, megállapodások tervezeteinek előkészítése, tájékoztatási kötelezettség előkészítése, tájékoztatók elkészítése - végrehajtásához nyilvántartási kötelezettség nem kapcsolódik. 1.4 Adatkezelési Szabályzat Az Adatkezelési Szabályzat az Intézetben ellátottak személyes adatainak védelmével kapcsolatos hagyományos és digitális adatok ügyrendjét rögzíti, a szabályzat személyi hatálya kiterjed minden személyre, aki személyes adatot és egészségügyi adatot kezel. Nem érinti a közalkalmazotti jogviszonyt, illetőleg a közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók személyes adatait, azok védelmét. A szabályzat frissítése május 10. napjával lépett hatályba. 1.5 Iratkezelési Szabályzat Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Iratkezelési Szabályzata szeptember hó 1. napján lépett hatályba és az intézet valamennyi szervezeti egységére vonatkozó részletes iratkezelési szabályokat tartalmazza. A mellékletét képező Irattári Terv írja elő a humánpolitikai és munkaügyek iratanyagának selejtezését a meghatározott selejtezési határidő figyelembevételével. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. határozza meg a közfeladatot ellátó szervekhez beérkező és az ott keletkezett papír alapú és elektronikus köziratok (a továbbiakban: irat) kezelésének egységes követelményeit, továbbá a központi államigazgatási szervek, az önkormányzati hivatalok és az önkormányzati társulások iratkezelési szabályzatai végrehajtásának ellenőrzési rendjét. A január 1. napján hatályba lépett rendelet záró rendelkezésében foglaltak szerint a jelenleg érvényben levő iratkezelési szabályzatokat január 1. napjáig a rendeletnek megfelelően módosítani kell. Ennek megfelelően kell eljárni a jövőben az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Iratkezelési Szabályzatával is, mely a vizsgálat időpontjában még nem történt meg.

22 I/B kötet 22. oldal 1.6. Munkavédelmi Szabályzat A Kórház Munkavédelmi Szabályzata június 10. napján lépett hatályba, a munkavédelmi felelős feladatának ellátását egyéni vállalkozóval kötött közreműködői szerződés alapján biztosítja az intézmény. Ezen szabályzatot a hatályba léptető rendelkezések szerint évente felül kell vizsgálni, mindannyiszor módosítani kell, valahányszor jogszabályok változása és a helyi körülmények szükségessé teszik. Jelenlegi vizsgálat alkalmával megállapítottam, hogy a szabályzat pontjának módosítása szükséges a augusztus 27. napján életbe lépett munkahelyi dohányzási tilalom beépítése céljából. A 8. sz. mellékletben a súlyos munkabaleset esetén azonnal értesítendők jegyzékében szereplők aktualizálása szükséges. A Munkavédelmi Szabályzat a humánpolitikai osztályra két fő feladatot szab ki. Egyrészről a humánpolitikai osztályvezető a munkavédelmi vezetők munkavédelemmel kapcsolatos feladatai között ellátja az osztályon jelentkező általános vezetői munkavédelmi feladatokat, és biztosítja a munkaviszony létesítéséhez munkaköri alkalmassági vizsgálaton való részvételt. Meggyőződik a pályaalkalmassági bizonyítvány meglétéről, értesíti a munkavédelmi vezetőt a munkavédelmi vizsgára kötelezett munkakörben bekövetkezett személyi változásokról. Másrészről a munkabalesetek kivizsgálásának, nyilvántartásának és bejelentésének rendjéhez kapcsolódóan gondoskodik a baleseti táppénzes jegyzék vezetéséről. Az új felvételre kerülő közalkalmazott munkavédelmi oktatásra történő irányítása valamennyi esetben megtörtént, a munkavédelmi oktatáson való részvételt a munkavédelmi felelős aláírásával igazolta A munkavállaló fogadása elnevezésű nyomtatványon. Ezt az előadók a személyi anyagok közé nyilvántartásba vették. A szabályzat szerint a humánpolitikai osztályvezető gondoskodik a baleseti táppénzes jegyzék vezetéséről és annak ellenőrzését biztosítja a munkavédelmi vezető számára. Baleseti táppénzes jegyzéket jelenleg az osztályon nem vezetnek, baleset esetén a baleseti táppénzre jogosultak nevét a MÁK felé havonta küldendő Jelentés a munkából való távolmaradásról elnevezésű nyomtatványon tüntetik fel. A baleseti sérült nevét, szül. évét, foglalkozását, a keresőképtelenség idejét, a baleset rövid leírását tartalmazó munkabaleseti naplót kizárólag a munkavédelmi felelős vezeti egy központi nyilvántartásban, de az egyes osztályokon különkülön is nyilvántart minden egyes munkabalesetet. A szabályzat pontja szerint a munkavédelmi vezető köteles a munka- és bérügyi osztályon vezetett baleseti jegyzéket minden hó 5. napjáig ellenőrizni a keresőképtelenség orvosi igazolásával egyeztetve a be nem jelentett munkahelyi balesetek felderítése érdekében. Amennyiben a humánpolitikai osztályvezető megítélése szerint külön nyilvántartást képező baleseti táppénzes jegyzék vezetése fenti kötelezettség teljesítése érdekében szükségtelen, javaslom a szabályzat módosítását ennek megfelelően. E témában javasoljuk a munkavédelmi felelős és az érintett vezető konzultációját. A módosítás egy lehetséges változata lehet, hogy a munkavédelmi vezető köteles minden hó 5. napjáig ellenőrizni a munkáltató által teljesített bejelentési kötelezettség helyességét oly módon, hogy a Jelentés a munkából való távolmaradásról elnevezésű nyomtatvány baleseti táppénzre vonatkozó adatait egyezteti a keresőképtelenség orvosi igazolásával.

23 I/B kötet 23. oldal 1.7 Tűzvédelmi Szabályzat február 1. napján lépett hatályba a jelenleg érvényes Tűzvédelmi Szabályzat, amelynek módosítása időszerű, tekintettel arra, hogy 4.3 pontban szabályozott Dohányzás témakört érinti a augusztus 27. napján kelt Kollektív Szerződés módosítása mely szerint az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, mint munkáltató az intézet székhelyét és telephelyeit nemdohányzó munkahellyé nyilvánítja. A dohányzási tilalom az intézet valamennyi dolgozójára vonatkozik. Az Intézet struktúraátalakítása számos tevékenységet kivett a Kórház feladatellátásának köréből pl. élelmezés - konyha, mosoda. Erre való tekintettel célszerű felülvizsgálni ezen tevékenységek helyiségeinek tűzvédelmi szabályait, és az itt dolgozó külső munkáltatóhoz tartozó személyek vonatkozásában a tűzvédelmi szabályok érvényesítéséért felelős személyeket meghatározni. Az alkalmazottak felvétele során a humánpolitikai osztály előadója irányítja a leendő dolgozót a tűzvédelmi oktatásra, oktatás nélkül senki sem állítható munkába. Az oktatásról egy példányos nyilatkozatot állítanak ki, amely a tűzvédelmi iratok közé kerül az irattárba. Az új alkalmazott személyi anyagába kerül az oktatás ellenőrző lap, melyen az oktatás megtörténtét az oktatást végző személy aláírásával igazolja, valamint a munkavállaló aláírja. Új közalkalmazott munka- és tűzvédelmi oktatás nélkül nem áll munkába, a felvételi eljárás során az oktatásra irányítás valamennyi esetben megtörténik. 1.8 Munka- és Bérügyi Adatszolgáltatási Szabályzat Az január 1. napjától hatályos Munka- és Bérügyi Adatszolgáltatási Szabályzat szabályozza az egyes osztályok, részlegek adatszolgáltatási feladatait a mellékletekben megjelölt nyomtatványokon a Humánpolitikai Osztály felé, mely adatok alapján az osztály előadói havonta teljesítik előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A központosított illetmény-számfejtési feladatokról valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X. 25.) PM. rendelet szabályozza a központosított illetmény-számfejtésről szóló172/2000. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározott szervek munkavállalóinak központosított illetmény-számfejtésével összefüggő részletes feladatait, eljárását. Ezen jogszabályok szabályszerű végrehajtása szükségessé teheti a belső szabályzat módosítását. 1.9 Humánpolitika Egységszintű Működési Szabályzata Ezen szabályzat május 1. napjától lépett hatályba, a Humánpolitikai Osztály, mint önálló szervezeti egység szervezeti jogállását, feladatait, működési rendjét, más szervekkel, osztályokkal való kapcsolattartását szabályozza, mintegy az osztály ügyrendjeként. Teljeskörűen, pontosan és naprakészen tartalmazza az osztályon végzett szakmai feladatokat, azok rövid leírásával együtt Munkautasítások, protokollok A és évben hatályba lépett 5 db munkautasítás egy-egy meghatározott szakmai feladat általános leírását, munkafolyamatának végigkísérését tartalmazza, nem annyira

24 I/B kötet 24. oldal szabályozási célzattal, mint inkább az előadó feladatellátása során, az egymást követő eljárási lépések nyomon-követhetősége megközelítéséből Főigazgatói utasítások, Körlevelek, Tájékoztatók november 2. napján kelt Főigazgatói Utasítás szabályozza a munkába járással kapcsolatos költségtérítés fizetésének kötelezettségéről szóló 78/1993.(V. 12.) Korm. r. alapján a költségtérítés igénybevételének szabályait, melynek mellékletét képezik a kérelem és az útiköltség igénylő nyomtatványok. Az utasítás a jelenleg is érvényben lévő jogszabályok alapján készült. Körlevélben történt meg a munkavállalók felszólítása a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségük teljesítésére október 19. napján. Az évente aktuális jogszabályi változásokról készült Tájékoztatók ismertetik a dolgozókkal a legfontosabb munkajogi, SZJA, TB változásokat az osztályvezető főorvosok, munkahelyi vezetők útján. Ezen tájékoztatók tartalmazzák igen részletesen, pontosan, naprakészen az alapilletmény, illetménypótlék szabályait, a munkaszüneti napok rendjét, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulékmértékek, a nyugdíj-szüneteltetés, családi pótlék, munkaidő-keret és az egészségügyi ügyeletet ellátókra vonatkozó szabályokat. 2. Munkaügyi nyilvántartások 2.1 Közalkalmazotti alapnyilvántartás A munkáltató a közalkalmazottról a Kjt. 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet I.-IX. pontban meghatározott adattartalommal. A közalkalmazotti alapnyilvántartást a Humánpolitikai Osztály számítógépen elektronikus úton történik. Az elektronikus nyilvántartást az ORGWARE szoftver segítségévek vezetik, míg a papír alapú dokumentáció kezelése minden egyes közalkalmazott személyi dossziéjában időrendi sorrendben valósul meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény mellékletében feltüntetett rendszerben az ORGWARE program egyes moduljai tárolják az adatokat, ám a programban több nyilvántartás vezetése valósul meg. Lehetőség van különböző adatok lekérdezésére, amely jóval meghaladja az alapnyilvántartás körét. Az ORGWARE program jelenleg 14 év munkaügyi adatait tárolja és kezeli, azonban a Kórház által használt DOS alapú változat fejlesztésére a szoftverfejlesztő cég tájékoztatása szerint a jövőben nem lesz lehetőség, mert a jogszabálykövetést erre a verzióra már nem valósítja meg a cég. A jogszabály módosításoknak megfelelő, naprakész munkaügyi ügyintézés érdekében a jövőben szükséges volna az intézet részére a WINDOWS alapú változat beszerzése, tekintettel arra, hogy ezzel a programmal biztosítják a nyilvántartások vezetésének, az adatszolgáltatási kötelezettségek nagy részét. Vezetői megfontolásra javasolom az elektronikus adatnyilvántartáshoz és adatkezeléshez minimálisan szükséges Windows alapú humánügyviteli ORGWARE szoftver és havi programkövetés beszerzését. A közalkalmazotti alapnyilvántartás megfelelően tartalmazta a szúrópróbaszerűen ellenőrzött személyek I. pontjában foglalt általános személyi adatait (név, születési hely, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, lakóhely, családi állapot, gyermekek szül. ideje, egyéb eltartottak

25 I/B kötet 25. oldal száma, eltartás kezdete), a II. pontban foglalt legmagasabb iskolai végzettségre, szakképzettségre, tudományos fokozatra, idegen nyelv ismeretre vonatkozó adatokat, a III. pontban foglalt korábbi közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt, munkahely megnevezését, megszűnés módját. Fenti adatokat a munkára jelentkező személy által bemutatott személyazonosító okmányokból, TB igazolványból megfelelően rögzíti az előadó. A IV. pont szerinti közalkalmazotti jogviszony kezdete, az állampolgárság, vezetők és a pénztáros esetében erkölcsi bizonyítvány száma kelte, a jubileumi jutalom és végkielégítés számításának alapjául szolgáló időtartamok szintén megfelelően vannak rögzítve. Az V. pontban szereplő közalkalmazotti jogviszony kezdetével, a jelenlegi besorolással vezetői megbízással, címadományozással, jutalmazások, kitüntetések, minősítések és hatályos fegyelmi büntetések adatai és az ezt rögzítő dokumentumok a programban és a személyi dossziékban időrendi sorrendben szerepelnek. A VI. és VII. pont a személyi juttatások (alapbér, pótlékok, besorolási bér) és a munkából való távollét jogcíme, időtartama (GYED, GYES, szülési szabadság, betegszabadság, fizetés nélküli szabadság; rendes évi és tanulmányi szabadság) nyilvántartását külön ablakban megjelenő táblázat tartalmazza. A VIII. pont szerinti közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, az áthelyezésnek időpontja, módja a végkielégítés adatai szintén szabályszerűen dokumentáltak és a munkaügyi nyilvántartás megfelelően rögzíti. A IX. pontban szereplő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony adatainak nyilvántartására az ORGWARE programban nincs lehetőség, ezért külön EXCEL táblázatban vezetik, az alábbi három munkalapon: a főigazgató munkáltatói jogköréhez tartozók további jogviszonyai; az ápolási igazgató munkáltatói jogköréhez tartozók további jogviszonyai; és a gazdasági igazgató munkáltatói jogköréhez tartozók további jogviszonyai. A táblázatban a név, a munkavégzés helye, a munkavégzés ideje, a munkavégzés jellege és megjegyzésben a végzett tevékenység illetőleg a közalkalmazotti jogviszony megszűnése szerepel. Az ellenőrzés időpontjában az aktuálisan megszűnt közalkalmazotti státuszú személyek nyilvántartásból történő kivezetése nem minden esetben történt meg. Amennyiben a munkavégzésre irányuló jogviszonyban végzett munka ideje a közalkalmazotti munkaidővel részben egybeesett, a főigazgatótól ehhez szükséges engedélyt előírásszerűen beszerezték. 2.2 Létszámnyilvántartás A létszámnyilvántartás adattartalmát külön jogszabály taxatíve nem szabályozza, de minden olyan adatot felvezetnek az előadók, amelyből statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüknek, az OEP, a Kórházszövetség, az Önkormányzat, a Munkaügyi Központ és az intézet vezetése felé történő tájékoztatási és beszámolási kötelezettségüknek eleget tudnak tenni. A létszámnyilvántartást korábban papír alapon, egy egyszerű spirálfüzetben vezették, a jelenlegi számítógépes táblázatot évtől kezdték el használni és folyamatosan alakították, formálták a szükségletek alakulása szerint. A táblázat költséghelyek, szervezeti egységek szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámot, ezen belül az álláson foglalkoztatott személyek számát, a távollevő terhére alkalmazottakat, valamint az üres állást. A táblázat első oszlopa az engedélyezett létszám értéket

26 I/B kötet 26. oldal (státuszhelyet) tartalmazza, ezt követi a név, az OEP szerződés heti óraszám, a besorolás, napi és heti óra, munkakör és beosztás, az alapilletmény munkahelyi pótlék besorolási illetmény és a szerződés határideje, a belépés időpontja és egyéb megjegyzések. A nyilvántartás részletes, az aktuális foglalkoztatottságnak megfelelő, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljára, illetve a Belső Ellenőrzés részére részletes adatok nyerhetők belőle. 2.3 Munkaidőkeret nyilvántartás Az ORGWARE program külön modulja tartalmazza a munkaidőkeret nyilvántartást, amely valamennyi közalkalmazott személyére a rendes és rendkívüli munkaidőt, az ügyeletet, a készenléti munkavégzést, a szabadság napokat és egyéb távolléteket, munkaidő kedvezményeket tünteti fel. Az előadók ezt a dolgozók által havonta leadott jelenléti ívek alapján vezetik. Ezzel a nyilvántartással teljesítik a munkaidő pihenőidő nyilvántartásának kötelezettségét, mivel az Mt 140/A. szerint (1) a munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók a) rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, b) szabadságának kiadásával, c) egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt szabályt nem kell alkalmazni, ha a munkavállaló a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meg határozni. (3) Az (1) bekezdésben szereplő nyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie naptári naponként vagy egybefüggő 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontjának. A nyilvántartás megfelel a jogszabályi előírásoknak. Munkaidőkeret meghatározása Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. tv. 13. (1) bekezdése szerint az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében hat havi, más egészségügyi szolgáltatók esetében négy havi munkaidőkeret állapítható meg. Az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára - a heti 40 órás rendes munkaidőn felül - naptári évenként legfeljebb 416 óra egészségügyi ügyelet rendelhető el azzal, hogy a rendkívüli munkavégzés és az elrendelt egészségügyi ügyelet együttes időtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 416 órát. A heti munkaidő - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a munkáltató rendelkezése szerint a munkaidőkeret átlagában a 48 órát nem haladhatja meg azzal, hogy ennek terhére a munkáltató a napi munkarend szerinti munkaidőn túl a) rendkívüli munkavégzést vagy b) egészségügyi ügyeletet rendelhet el. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben április 26. napján kiadott Főigazgatói Tájékoztató tartalmazza az Intézetben meghatározott munkaidő keretet, melynek időtartama 6 hónap és május 01. napján kezdődik. A június 30. napján módosított Ügyeleti Készenléti Szabályzat részletesen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően rendelkezik az ügyelet és a készenlét szabályairól, ennek keretében a munkaidő keretről és az önként vállalt

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 15. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadva: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- testületének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 65/2015.(III.25.) sz. határozatával Készítette:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben