OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MASTER PLAN OPCIÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MASTER PLAN OPCIÓK"

Átírás

1 BEVEZETÉS A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA DUNA MENTI OLIMPIA (I. VÁLTOZAT) A VÁROSMEGÚJÍTÁS OLIMPIÁJA (II. VÁLTOZAT) AZ ÉSZAKI OLIMPIAI PARK (III. VÁLTOZAT) A SZCENÁRIÓK EGYMÁSHOZ VISZONYÍTOTT ÉRTÉKELÉSE A VIDÉKI HELYSZÍNEK FEJEZET 1

2 BEVEZETÉS A budapesti olimpia mint városfejlesztést elősegítő eszköz megrendezése akkor hasznos a főváros számára, ha a Játékok kapcsán olyan a város számára szükséges fejlesztések valósulnak meg, amelyek az olimpia nélkül nem lennének elérhetők, vagy legalábbis megvalósítási idejük kitolódna. Ehhez feltétel, hogy az olimpiai helyszínek megválasztása egybeessen a városfejlesztés céljaival, térszerkezetének alakításával, az olimpia kiszolgálására felépített közlekedési rendszer utóhasznosítása pedig egy környezetbarát, lakható város megteremtésére legyen alkalmas. Fentiek érdekében az olimpiai helyszíneket úgy kellett kiválasztani, hogy azok összhangban legyenek a város fejlesztési elképzeléseivel, érvényben levő településszerkezeti tervével és a hálózatfejlesztési tervekkel. Ez nemcsak a lakossági szimpátia és a döntéshozói egyetértés megszerzése miatt fontos, hanem meg is gyorsíthatja és problémamentesebbé teheti a lebonyolítást, biztosítva, hogy az olimpia kapcsán a már megtervezett és egyébként is szükséges hálózatok épüljenek meg, valamint garantálhatja az utóhasznosítás lehetőségét és realitását. Az olimpiai helyszínek elrendezését illetően több lépcsős szűrés után egymástól három lényegileg eltérő területi változat került kialakításra: 1. A Duna menti olimpia a Duna tengely fejlesztésére épít és a városon belüli, Duna-parti tartalékterületek hasznosítására törekszik, 2. A városmegújítás olimpiája a városban már régóta sürgető és egyre inkább halaszthatatlanná váló rehabilitációt segítené elő, 3. Az Északi olimpiai park zöldmezős beruházás, a város északi peremén. A három változat a Budapest által kitűzött fejlesztési célokkal jellegükből következően különböző mértékben azonosul. A három változat mindegyike értékeket hordoz, de közülük a harmadik változat részben eltér a város olimpia nélkül elhatározott fejlesztési céljaitól. A Duna menti olimpia inkább szabad, belvároshoz közeli területeket értékel fel, a Duna tengelyre szervezi a 12. FEJEZET 2

3 rendezvényeket, a Duna az olimpia főutcája, a belváros együtt él a rendezvényekkel. A városmegújítás olimpiája egy ma leromlott minőségű városi teret értékel fel, a rehabilitációt szinte belerobbantja a város közepébe. Az Északi olimpiai park a főváros városrendezési szempontból szabadabban alakítható területein, az úgynevezett hátországban értékeli fel a sport és szabadidős funkciókat, jelentős zöldmezőt bevonva a városszéli területekből. Közlekedési szempontból a Duna menti olimpia nyitottabb, több oldalról feltárható, az igényeket széthúzza. A városmegújítás olimpiája koncentrálja az igényeket, a belső mozgások ha elválaszthatók a megközelítő és egyéb városi mozgásoktól könnyebben szervezhetők, ugyanakkor a megközelítés kockázatosabb, sebezhetőbb. Az Északi olimpiai park közlekedési feltárása a részletes vizsgálatok szerint többletfejlesztéseket igényel, ugyanakkor belső mozgásai viszonylag jól függetleníthetők a napi városi forgalomtól A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA Miért éppen Budapest? Mi indokolja, hogy Budapest egy sikeres felkészülés esetén esélyesen pályázhat az elkövetkező évtizedekben olimpiai rendezésre? A városnak a globális folyamatok és az európai szándékok szempontjából kitüntetett geopolitikai helyzete van. Olyan adottságai vannak, amelyek lehetővé teszik a korábbiaktól és várhatóan a évi pekingi Játékoktól eltérő humánusabb, az urbánus térbe és létbe természetesebben integrálható Játékok megrendezését. (E szempontból különösen a Duna menti helyszínekre szervezett, a folyó mint az olimpia főutcája által a város szívébe, történelmi képébe illesztett rendezvény lehet egyedi hatású.) A HELYSZÍNKIVÁLASZTÁS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA A lehetséges olimpiai rendezvényhelyszínek meghatározásához, a Master Plan opciók kialakításához követett vizsgálati módszer az úgynevezett tölcsér módszer volt. A vizsgálat a lehetőségek teljes tárházából indult ki az ország teljes területét mint kihelyezett rendezvény helyszíneket tekintve, illetve a főváros és környéke teljes területét mint meghatározó rendezvény helyszínt elemezve egyaránt. Egy-egy sportág kihelyezéséhez, vagy labdajáték selejtezők kihelyezéséhez először a megyeszékhelyek, majd szűrés után a régióközpontok kerültek vizsgálat alá. A fővárosban és környékén 42 helyszín többlépcsős vizsgálata után alakult ki a részletesen elemzett három Master Plan opció. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a 12. FEJEZET 3

4 helyszínválasztás szempontjaira az alábbi összegző megállapítások tehetők: A NOB rendezvényre vonatkozó előírásaiból eredően az olimpia rendező és központi városa Magyarországon csak Budapest lehet. A tág értelemben vett rendezvénysorozat helyszíne azonban az ország majd teljes területe, amennyiben: néhány sajátságos versenyszám mint a vitorlázás, lovaglás vidéki helyszínre telepítése indokolt lehet, sőt pl. a vitorlázás esetében elkerülhetetlen, a labdarúgó selejtezők helyszíne négy vidéki város is lehet, a néző- és látogatóforgalom koncentráltságát az ország egészére kiterjesztett turisztikai és kulturális programmal indokolt oldani, szállás férőhelyek vonatkozásában az ország majd teljes területét indokolt számításba venni. A fővárosba és környékére telepített rendezvény helyszínek elrendezésénél túl a térszerkezeti harmonizáción a javaslatok maximálisan figyelembe vették azt az elvárást, hogy a rendezvény igényelte fejlesztések javítsák a város épített- és természeti környezetének állapotát, a város életminőségét. A sporthelyszínek közlekedési kiszolgálása, a város olimpiai időszak alatti működése olyan kell legyen, hogy az ahhoz szükséges fejlesztések utóhasznosításai egy környezetében és közlekedésében megújult, lakhatóbb városi életfeltételhez teremtsenek jó alapot. A budapesti és a lehetséges vidéki sporthelyszínek megfelelnek az érvényes országos, regionális és települési, területi (szerkezeti, szabályozási, fejlesztési) terveknek, valamint a fejlesztésre és a védelemre kijelölt zónák figyelembevételének és a közlekedéshálózati szerkezetre vonatkozó elhatározásoknak. Budapest esetén nem automatikusan javasolható sok más városok olimpiai helyszínétől eltérően, hogy a város szélén épüljön fel egy olimpiai központ, egy olimpiai falu és mellette a sporthelyszínek. Hozzá kell viszont tenni, hogy e helyszínváltozat a NOB előírásainak egyébként megfelel. Budapestnek a területi terjeszkedés nem lehet célja, minden erejével belső területeinek felértékelésére, az alulhasznosított városrészek feljavítására kell törekednie. A város olimpiai üzenete közép-európai kulturális értéke akkor juthat kifejezésre, ha maga a város fogadja be az olimpiát, a település maga válik a Játékok és ezáltal a találkozások színhelyévé, ennek egyetemes üzenetével, a világon egyedülálló helyi sajátosságainak bemutatásával, Budapest fő értékeivel: topográfiai, természeti, építészeti értékeivel és Duna mentiségével. Csak olyan Master Plan opció, rendezvény helyszín javaslat lehet versenyképes, amelynek megvalósítása 12. FEJEZET 4

5 városfejlesztési értéket, utóhasznosítási előnyt hordoz, amelyhez a hírszolgáló közlekedési infrastruktúra a főváros legfontosabb közlekedésfejlesztési törekvéseit fedi le. Fenti értékeket az olimpia műszaki, telepítési megoldásainak úgy kell ötvözniük, hogy közben technikailag maximálisan meg kell feleljenek az olimpiai rendezvények NOB által meghatározott, illetve ajánlott szigorú előírásainak, különösen sporthelyszínek jó logisztikai rendszerbe szervezésével az olimpiai falu előírások szerinti telepítésével a sportolók, hivatalos küldöttségek és a látogatók egymástól térben és eszközben elkülönített biztonságos mozgatásával Az olimpiai helyszínek megfelelő közlekedési kiszolgálásának alapfeltétele, hogy: Magyarország, Budapest és az országon belüli más sporthelyszín, illetve kiegészítő helyszín Európából és a világ más pontjairól kedvezően elérhető legyen a szálláshelyek és sportrendezvény helyszínek között egy jól szervezett közlekedési lánc biztosítsa a megbízható kapcsolatot a sportolók és hivatalos küldöttségek utazásai az olimpiai falu és az egyes helyszínek között zavar nélkül és kiszámíthatóan történjenek a média szereplői gyorsan és biztonságosan eljussanak az eseményekre a Főváros közlekedési helyzete és közterületi arculata kiegyensúlyozott, vonzó környezetet biztosítson az események befogadásához és az olimpiai résztvevők jó hangulatához A rendezvényhelyszínek és a helyszíneket kiszolgáló közlekedési infrastruktúra együttesének megtervezésekor fontos szempont, hogy a különböző típusú, olimpiai célú utazások (sportolók, VIP személyek, média és nézők) egymástól térben és eszközben elkülönítettek legyenek és ne zavarják egymást. Mindezt úgy kell megtervezni, hogy a város mindennapi életéből fakadó ún. alapmozgások, utazások is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak. Az országos tér- és közlekedésszerkezeti rendszerben a lehetséges olimpiai helyszíneket úgy kell elhelyezni, hogy azok megfeleljenek az olimpiai rendezvény előírásoknak (hálóba szervezhetőség, könnyű, gyors elérhetőség, viszonylag kis távolságok), valamint 12. FEJEZET 5

6 megfeleljenek az elhatározott közlekedésfejlesztések (vasúti- és közúti gyorsforgalmi hálózat) által jól feltárható területeknek, tehát ne váljék szükségessé további kiegészítő fejlesztés 2012-ig. További selejtező labdajáték helyszínekre figyelembe vett vidéki városok esetén fontos szempont az egyenletes terítés, ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a legterheltebb távolsági kapcsolatok térségét további helyszínre igyekvő közvetlen forgalmak ne terheljék. E szempontból különösen az M1 autópálya és a Balaton miatt amúgy is kétszeresen terhelt M7 autópálya keresztmetszeti kapacitása lehet kritikus. E két autópálya mentesítésében nagy szerepe lesz az addigra megépülő M8 autópálya szakasznak és a dunaújvárosi Duna-hídnak. Helyszínek a budapesti tér- és közlekedési szerkezetben Az olimpia budapesti helyszínei többletigényének kiszolgálásához a város tömegközlekedési hálózata kiváló adottságokat kínál. Rögzíthető, hogy a város elkövetkező 10 évének kívánatos a város és környéke általános céljaival egybeeső közlekedésfejlesztése esetén az olimpia kiszolgálása alapvetően szervezhető a kötöttpályás tömegközlekedésre, különös tekintettel a lehetséges esemény helyszínek Duna menti észak-déli széthúzott városi, városkörnyéki elhelyezésére. A kötöttpályás hálózat és a közúthálózat összhangja, tehát az egyéni közlekedés és a tömegközlekedés egymásra építése, integráltsága az olimpiát kiszolgáló közlekedési rendszer sikerének alapja. E rendszerben a kétfajta mobilitási (közlekedési) mód összekapcsolásának pontjai és azok minősége (csomópontok és P+R rendszerek) meghatározó jelentőségűek. A HELYSZÍNEK MEGKÖZELÍTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA A távolsági és nemzetközi forgalom, tehát a látogatók térségbe, illetve szálláshelyre érkezésének formája (eszköze) ugyanis csak korlátozottan befolyásolható. A befolyásolás, az előre tervezett utazás terepe a helyszínre irányuló, illetve a helyszínek között bonyolódó utazások módjának befolyásolása. A koncepció fontos megközelítése, hogy távolról egy-egy konkrét (városon belüli) sporthelyszín felé közeledve több lépcsőben egyre csökkenjék a személygépkocsi használat volumene és egyre növekedjék a közösségi közlekedés és más környezetkímélő közlekedési formák használata. A fentiekhez szükséges eszköztár év alatt szükséges megvalósításához előzetes vezérkoncepcióként az alábbiak vázolhatók: 12. FEJEZET 6

7 az olimpiára gépkocsival érkező látogatók autóikat a város határán kialakított hatalmas, őrzött és ingyenes P+R parkolókban hagyják, ahonnan korszerű gyorsvasút vagy MÁV elővárosi vasút szállítja őket a városba a városi tömegközlekedés használata bármely olimpiai belépőjegyhez kötve ingyenes, a város belső útjainak használata ugyanakkor időszakosan díjkötelezett a belsőváros a budai körút nagykörút vonalán belül, a Duna menti zóna pedig az Árpád híd Lágymányosi híd között korlátozott autóforgalmú a hagyományos városi forgalom számára is Az olimpiai szállítás integrált közlekedési rendszert igényel Tekintettel az olimpia jelentette sajátos igényekre, különösen fontos a térség (város, szálláshely, stb.) elérhetőségét biztosító távolsági rendszerek és a városon belüli, illetve a helyszínek elérhetőségét biztosító lokális közlekedési rendszerek a szállítási stratégia elvei szerinti hatékony összekapcsolása annak érdekében, hogy minden esetben érvényesüljön a kívánatos közlekedési forma dominanciája. E szempontból kiemelt súlyt kell fektetni: a repülőtér (repülőterek) és földi kapcsolatainak összehangolt fejlesztésére a vasútállomások, pályaudvarok városi közlekedési szövetbe illesztésére az autópályák, gyorsforgalmi utak városi, elővárosi vasutakkal alkotott találkozási csomópontjainak magas szintű (intermodális) kialakítására, egy hatékony és több lépcsős P+R hálózat kifejlesztésére a Duna és kikötőinek sajátos, meghatározóan az olimpiai családot szolgáló hasznosítására, a helyszínek ilyen jellegű összekötésére, illetve ehhez kötve a hajózás és a kötöttpályás hálózatok kapcsolati pontjainak kialakítására (Dunától távol lévő helyszínek elérhetőségére) egy komplex információs, tájékoztató, forgalomirányító, telematikai rendszer létrehozása 12. FEJEZET 7

8 Számolni kell a sporthelyszínektől független utazásokkal is A technikai megvalósítás realitásai A főváros működőképességének megőrzése nemcsak a lakosság, hanem az éppen az olimpia kapcsán ideérkező látogatók egyéb (nem sportesemény megtekintéséhez kötődő) időtöltéséhez járuló mozgásigény érdekében is elengedhetetlenül fontos. Ez utóbbi, idegenforgalomhoz is köthető kiegészítő tevékenységek mozgástere elsősorban a tágabb értelemben vett történelmi városközpont: nagyjából a nagykörút vonala által határolt terület, természetesen nem éles, és a tervezés során tovább pontosítandó határokkal. Annak érdekében, hogy e fontos zóna élhetőségét fenntarthassuk, a területen belüli gépjárműforgalom erőteljes korlátozása válhat szükségessé, természetesen a tömegközlekedési kapacitáskínálat párhuzamos növelésével. A közúti forgalom visszafogása ezen a szinten önmagában már akadályozná a város működőképességét, illetve az innen kijjebb szoruló járművek a külsőbb városrészekben (éppen az olimpiai események zónájában) okoznának jelentős torlódásokat. Ennek elkerülésére a főváros közbenső- és külső zónájában az úthálózat elsősorban gyűrű irányú elemeinek megerősítése kívánatos. Természetes alapkérdés, hogy a térbeni és fizikai adottságok mellett Budapest (illetve az ország) rendelkezik-e a megvalósításhoz szükséges technikai forrás- és időháttérrel, tehát létrehozható-e a szükséges infrastruktúra háttér 2012-ig? A kérdés megválaszolásához indokolt áttekinteni az infrastruktúra költségek összetételét. Látható, hogy az infrastruktúra költségek ¾-ed része az elkövetkező 15 év, olimpiától függetlenül elhatározott, közlekedési hálózat fejlesztéseinek költsége, a költségek közel 50%-a pedig nem fővárosi, hanem olyan elhatározott országos közlekedési infrastruktúra fejlesztés költsége, melyek csak áttételesen illetve egyes esetekben csak kis részben kötődnek az olimpiához. Amennyiben tehát az olimpia megrendezésének fő gondolata tehát, hogy a rendezvények a Nemzeti Fejlesztési Tervben rögzített fejlesztések megvalósítását segítsék helyes, akkor a kérdés nem úgy merül fel, hogy létrehozható-e 10 év alatt az olimpiához szükséges infrastruktúra, hanem az alábbiak szerint: Magyarország és Budapest versenyképességéhez, a globális tőkefolyamatok és az európai integrációs lehetőségek kívánatos befogadásához szükséges-e az elhatározott országos- és fővárosi infrastruktúra fejlesztések legalább egy részének megvalósítása? Ha igen, akkor az egyre gyorsuló gazdasági folyamatok és térségi változások megengedik-e, hogy egy mai versenyhelyzetre évnél később történjék meg a gyakorlati válasz megadása? A kérdésre a felelet egy offenzív országstratégia esetén nyilvánvalóan az lehet, hogy szükségesek és nem halogathatóak a fejlesztések, és mint ahogy az érintett kormányzati- és önkormányzati döntéshozók sem vitatták soha az infrastrukturális elmaradottság felszámolásának mielőbbi szükségességét, csupán a céltudatosság- és forráshiány jelent újra és újra akadályt. 12. FEJEZET 8

9 Ezen akadályok leküzdéséhez az olimpia rendezése egy olyan sajátos és egyedi történelmi helyzetben teremt kihasználható többlet lehetőséget, amikor: az európai integráció folyamatában az indokolt, az ország helyzetét stabilizáló és a főváros alkalmasságát javító fejlesztésekhez megfelelő programok esetén külső források szerezhetők, a globális gazdasági- és tőkemozgások folyamatában Közép- és Kelet-Európa felértékelődött azzal a pozitív következménnyel, hogy egy tudatos országstratégiával e felértékelődésből jelentős forrás- és versenyelőny realizálható. A budapesti olimpiához szükséges közvetlen infrastruktúra igény döntően Budapesten és környékén jelentkezik. A jelen tanulmányból ugyanakkor kitűnik, hogy a kiadások nagyobb hányadát az országos közlekedési infrastruktúra fejlesztések teszik ki. Nem vitatható, hogy 2012-ig az M1, M3, M5, M6 és M7 gyorsforgalmi utaknak el kell érniük az országhatárt (Helsinki folyosók). Ezen túlmenően, legfeljebb az M8-as gyorsforgalmi út középső szakaszának kiépítése lehet a sugár irányú utak Budapest környéki szakaszának mentesítése érdekében vitathatatlan. A MÁV jelenlegi országos hálózata alapjaiban a jelölt forrásigények kisebb részletének felhasználásával alkalmas az olimpiai többlet igények levezetésére, de ki vitatná, hogy a vasúti közlekedés stratégiai szerepének erősítéséhez indokolt az elkövetkező évben a jelölt fejlesztések nagyobb részének végrehajtása? A Ferihegyi repülőtér fejlesztése a repülőtér regionális szerepének erősítéséhez elengedhetetlen és országos gazdasági érdek, a dunai hajózás feltételeinek olimpia igényelte megteremtése pedig a költségigények töredékét jelenti. A főváros és környéki kisebb költségrészt jelentő infrastruktúra forrásigények tartalmazzák az M0 (egyébként költségvetési forrásból megvalósuló) autópálya építését. Mellette két Duna-híd és két gyorsvasúti vonal építése jelenti a költségek nagyobb részét. Tíz évre e volumen kétségtelenül ambiciózus, de figyelembe kell venni az alábbiakat: valamennyi fejlesztés a már régóta hiányzó elemek utólagos megépítését (pótlását) jelenti, e fejlesztések nélkül Budapest közlekedése év múlva összeomlana. 12. FEJEZET 9

10 IDŐ- ÉS KAPACITÁS KORLÁTOK A rendelkezésre álló idő és kapacitások oldaláról vizsgálva a megvalósíthatóságot bizonyosan állítható, hogy a jelenlegi beruházás előkészítési és döntéshozói gyakorlattal a fejlesztések egésze nem megvalósítható. De az is bizonyossággal állítható, hogy a jogszabályok és kötelezettségek betartásával, a kellő építési kapacitások biztosításával, valamint egy következetes organizációval a fejlesztések megvalósíthatók. A jelenlegi fejlesztési lassúság fő oka nem a kivitelezői kapacitások hiánya, hanem az előkészítés lassúsága, a döntések elhúzódása és a folyamatos forráshiány. Átlagos tempót feltételezve is megépíthető az országban évi km autópálya, ez 10 év alatt km. Átlagos fúró kapacitással egy alagútfúró pajzs naponta m-t halad előre, évi 260 nappal számolva ez évente minimálisan 3,9 kilométer, vagyis 5 év alatt végig tud haladni a két metróvonal teljes mélyvezetésű szakaszán egyetlen pajzs-pár. De tudjuk, hogy több pajzs is munkába állítható, és hogy az alagútszakaszok egy része kéreg alatti vezetésű, ahová nem kell pajzs. A költségek egy jelentős része járműbérlés, melynek nincsenek kapacitás határai. Valamennyi szcenárióban megvalósítandó közlekedési infrastruktúra beruházás Jelenleg meglévő Építendő 2012-re várható Autópálya 448 km 328 km 776 km Egyéb gyorsforgalmi út 114 km 375 km 489 km Vasútvonal rekonstrukció (különböző mértékben) km 1350 km Metró, gyorsvasút 31 km 25 km 56 km Villamos 145 km 21 km 166 km Duna-híd (közúti) 13 db 3 db 16 db Városi főút 502 km 61 km 563 km Jelentősebb városi csomópont rendezés - 3 db 3 db 12. FEJEZET 10

11 BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE A technikai megvalósítás főbb kockázati elemei Az előkészítés az elmúlt évek beruházási gyakorlatából kiindulva a megvalósítás időkorlátai szempontjából nagyobb kockázatot jelent, mint a kivitelezés. A fő kockázati tényezők: a területmegszerzés és az engedélyezés. Mindkét tényező egy pozitív olimpiai döntés esetén azonnali kezelést igényel: a területmegszerzés esetén a hosszú jogi eljárás rövidítése és a spekuláció elkerülése érdekében, az engedélyezés esetén a bürokratikus folyamat racionalizálása érdekében. Javasolható, hogy a NOB Budapestre vonatkozó esetleges pozitív döntése másnapján hatályba lépjen egy olimpiai törvény, amely rögzíti a jogokat, kötelezettségeket, felelősöket és eljárásokat. A törvényt és más szabályozási feltételeket, a megvalósítás szervezetét stb. még a budapesti pályázat beadása előtt szükségesnek látszik elkészíteni, hogy pozitív válasz esetén késedelem nélkül már jogi, intézményi háttér álljon rendelkezésre az előkészítő munkák szokásosnál lényegesen hatékonyabb elvégzésére. TERVEZÉS A szükséges infrastruktúra létesítmények döntő hányadának terv-ellátottsága ma minimális. A tervezői kapacitás meglehetősen bő, de egyes speciális- és nagylétesítményi tervezések esetén kritikus lehet. Mivel az engedélyezési eljárások beindítása nem lehetséges tervháttér nélkül, ezért 2003 első negyedévében, a pályázat benyújtására vonatkozó esetleges pozitív döntés esetén a biztosan és olimpiától függetlenül is szükséges létesítmények terveztetését el kell kezdeni úgy, hogy harmadik-negyedik negyedévére már engedélyezésre és a kivitelezők közbeszereztetésére alkalmas tervek részlegesen rendelkezésre álljanak. KIVITELEZÉS Figyelemmel az egyidejűségi korlátokra és az egyébként megnyugtatóan bő és tovább bővíthető kivitelezői kapacitások határaira, a szükséges infrastruktúrák építését 2004 elején (már ma is részlegesen előkészített fejlesztések esetén 2003-ban) el kell kezdeni. Az időfolyamatba bele kell számítani a közbeszereztetés időigényét és azt, hogy különösen Budapest esetén, a város működésének fenntarthatósága is korlátozó tényezőt jelent. (A legutóbbi időkből is vannak rendkívül gyors építésre példák mint pl. a Bartók Béla út átépítése 2002-ben, vagy a Millenáris park megépítése 2001-ben, ez az ütem azonban 10 éven át csak nagy koncentrációval lehetséges.) EGYIDEJŰ ÉPÍTÉSEK LOGISZTIKAI KÉRDÉSEI Az egyidejű országos és fővárosi építések kockázatait a szükséges tervellátottság, a szükséges lebonyolítói kapacitás, és a szükséges kivitelezői kapacitás igénye mellett az érintett térségek építkezések időszaka alatti működőképességének fenntarthatósága is jelenti. Országos viszonylatban tekintettel a területi megosztottságra e kockázati tényező kevésbé 12. FEJEZET 11

12 jelentkezik, mint a szükséges forrás- és kapacitásigények kockázata. A szcenárió kiválasztása után, de függetlenül a preferált változattól Budapest esetén azonban több évre előretekintő építési master-plan tervben kell meghatározni az egyes fejlesztések sorrendiségét, egymástól való függőségét úgy, hogy pl. a városi forgalom elvárt színvonalú fenntarthatósága biztosítható legyen. E master-plan tervbe kell integrálni az építések időigényének és előkészítettségének szempontjait. Területi zavarás kockázata szempontjából kedvező, hogy új infrastruktúra fejlesztések döntően ma forgalom által nem, vagy csak kismértékben használt területeken illetve metró, gyorsvasút esetén térszín alatt valósulnak meg. A kritikus pontokat itt az új vonalak meglévő sugárirányú utakkal való keresztezéseinek építései adják, amely szakaszokat ütemezni kell. Térszín alatti vasutak esetén, forgalomzavarás szempontjából a mélyvezetésű megoldás kedvezőbb. Időtartam Tűrhető határon belül tartható a műszaki megvalósíthatóság kockázata Létesítmények előkészítésének és megvalósításának időigénye szempontjából Budapesten a 4. sz. metró az É-D-i regionális gyorsvasút a Duna-hidak és a körvasút menti körút jelentik a leghosszabb időt igénylő, így előkészítésben előresorolásra indokolt fejlesztéseket. Valamilyen szintű tervelőzménnyel mind a négy munka rendelkezik, de építés szempontjából értékelhető terv-előzménye csak a 4. sz. metró vonalának van. Természetes, hogy az indokolt infrastruktúra fejlesztéseket egy gondos master-plan alapján időben eltolva lehet végrehajtani. Tekintettel kell lenni arra, hogy az előkészítés, tervezés és építés időigénye gyakran megegyezik (egy Duna-híd esetén mintegy 3-3 év, összesen tehát 6 év). A 2012-es olimpia helyszínéről várható évi döntés közötti időintervallum és a fent említett együttes időigény minden bizonnyal haladéktalan és igen szervezett, gyors végrehajtást igényel majd az infrastrukturális beruházások terén. A fentiek alapján leszögezhető, hogy amennyiben erre vonatkozó sajátos (egyedi) törvényi háttérrel biztosítható az olimpia prioritása és az egyébként meglévő jogszabályok betartása és betarttatása, valamint a közreműködő kormányzati, önkormányzati és magán szereplők offenzív együttműködése, akkor feltételezvén a szükséges területek megszerzésének viszonylagos gördülékenységét a műszaki, technikai megvalósíthatóság kockázata egy évi olimpia megrendezése esetén a tűrhető határon belül tartható. 12. FEJEZET 12

13 A augusztus havi dunai árvíz előtérbe helyezte a kérdést: nincs-e túlságosan nagy kockázata különösen az 1-es számú (Duna menti) változat esetén az olimpiai helyszínek Duna közelébe telepítésének? A dunai árvíz nem technikai korlátozó elem megfelelő időpont választás esetén A kérdésre a válasz határozottan az, hogy nincs. Az álláspont indoka az alábbi: Az elmúlt több mint 60 évben (1940-től számítva) augusztus hónapban, a Duna vízszintje Budapestnél mindössze három alkalommal (együttesen 5 napon át) haladta meg a 7,00 m-es magasságot (7,09; 7,12; 7,81), és egyszer sem érte el a 8,00 m-t. (2002 augusztusában 8,48 m volt a vízszint). Figyelemmel a csekély gyakoriságra, a 2002-es évben tapasztalt állapot rendkívüli helyzetnek tekinthető, mint lenne tekinthető bármely más országban egy földrengés, tornádó, stb. A budai alsó rakpart tervezett rekonstrukciója kapcsán, a legalacsonyabb pályaszakaszok megemelésre, illetve bevédésre kerülnek. Így 6,80 m-es vízállásig a rakpartok szabadon használhatók (a mai 6,15 m-es értékkel szemben). Egy, a évhez hasonló dunai helyzet esetén nem csak a kiemelten Dunára szervezett olimpia lebonyolítása válna kockázatossá, hanem szinte bármely helyszínre szervezett olimpia. Budapesten a Duna tengely közlekedési szempontból olyan jelentős, hogy annak akadályoztatása minden esetben a város egészére lényegesen kihat. Azonban mint már rögzítésre került figyelemmel az elmúlt 60 év statisztikáira, kicsi a kockázata az augusztusi magas vízállásnak. A kötelező óvatosság keretén belül a kockázatok csökkenthetők akkor, ha a rendezvény időpont augusztus második felére, illetve szeptember első napjaira esik (pl. augusztus 18. szeptember 2.) vagy júliusi időponttal számolunk. OLIMPIAI KÖVETELMÉNYEK A HELYSZÍN-VÁLASZTÁSNÁL Az olimpiai helyszínek kiválasztásánál két szempontrendszer játszott meghatározó szerepet: az olimpia szempontjából: a helyszínek jól szolgálják a Játékok megrendezhetőségét, biztosítsák a problémamentes lebonyolítást mind a sportesemények, mint a látogatók számára megfelelő módon, a későbbi utóhasznosítás és a hosszú távú területi fejlesztő hatás szempontjából: olyan helyek kerüljenek kiválasztásra, amelyek nem igényelnek később feleslegessé váló beruházásokat, és ahol a befektetett pénzeszközök nem csak a megtérülést, de a terület és a környék felértékelődését is eredményezik, további fejlődését is lehetővé teszik, azaz a térséget olyan helyzetbe hozzák, hogy ott az önfejlődés lehetősége és a tőkevonzó képesség erősödjön. 12. FEJEZET 13

14 Az olimpia területi igényeinek kielégíthetősége a területi igények legyenek kielégíthetők mind a méret (sportlétesítmények és látogatói létszám elhelyezése), mind a speciális igények (terepviszonyok, szélviszonyok) oldaláról. A szükséges területnagyság jelentősen függ a megoldás módjától, a beépítés sűrűségétől, a létesítmények koncentrálásától ill. térbeli elosztásától, a közlekedés módjának függvényében a parkolóterületek nagyságától, stb. Összességében megállapítható, hogy a teljes olimpia (sporthelyszínek, olimpiai falu, médiafalu) minimális területigénye együtt ha körül mozog. A versenyekhez szükséges sportlétesítmények nettó alapterülete csak a pályák, stadionok és épületek (a parkolók és a környező gyalogos felületek, valamint az edzéshelyszínek nélkül) ha területet igényelnek. Az olimpiai falu területi minimuma ha körül alakul. A médiafalu kapacitása férőhely, ami a beépítés sűrűségétől és magasságától függően ha területet igényelhet. Ha a zöldbe ágyazottság igényét, a szükséges parkoló mennyiséget és a látogató tömegek mozgatásához szükséges gyalogos felületeket is számításba vesszük, a nettó területigény többszörösét kell biztosítani. A területigények azonban kielégíthetők több helyszín együttes figyelembe vételével is, nem követelmény az egy helyre szervezett olimpia. Budapest közigazgatási határán belül egy tömbben ekkora terület nem jelölhető ki, így ha városi olimpiáról beszélünk csak több területből képzett együttesként alakítható ki az olimpiai helyszín. Budapest határában, de a közigazgatási területen kívül egyben (vagy egy térségben) is kijelölhető a szükséges területnagyság. A területminőségi igények elsősorban egyes versenyek speciális szükségleteitől függenek. Ezek között a domborzati, a meteorológiai és talaj, illetve vízviszonyok játszanak szerepet a terület-kiválasztásnál. Megállapítható, hogy egyes speciális igények kielégítésére a fővároson belül nincs lehetőség, ezért néhány sportág versenyeit csak vidéki helyszíneken lehet lebonyolítani. A vitorlázás csak a Balatonon rendezhető meg. Az evezés és kajak-kenu csak állóvízben rendezhető, ezért amennyiben a versenyei a fővárosban kerülnek megrendezésre, úgy új épített pálya létesítésével kell számolni. Dombos terepet, jelentős szintkülönbséget igényel pl. a terepkerékpár és a tereplovaglás; valószínű, hogy a Budapest környéki hegyekben a tájvédelmi körzetek védettsége megengedi ezen versenyszámok megrendezését is. A területminőségi igények közé sorolható az olimpiai helyszínek esztétikai környezete is. Fontos tehát, hogy a helyszínek olyan területekre kerüljenek, ahol a város/ország vonzerői jól bemutathatók. Ez nem csupán szubjektív szempont, hanem ezáltal az olimpia imázsa és haszna is jelentősen emelhető. 12. FEJEZET 14

15 AZ OLIMPIA KÖRNYEZETI IGÉNYEI Az olimpia környezeti igényeinek kielégíthetősége több szempontból vizsgálandó: a megkövetelt vízminőségi igények kielégítése abszolút meghatározó tényező a vizes sportok helyszíneinek kiválasztásánál a pollen-mentesség a szabadtéri versenyek megrendezésénél fontos, ezért vagy az olimpia időpontjának kiválasztása kell, hogy a pollennaptárhoz igazodjon, vagy gondoskodni kell az előzetes pollen-mentesítésről a környezeti szennyezettség bármely helyszínkiválasztásnál korlátozó vagy kizáró szempont a terhelések optimalizálása a zökkenőmentes lebonyolíthatóság érdekében. Ennek több, egymástól különböző módszere lehetséges: egyik a területi megosztás, azaz a versenyhelyszínek több helyre csoportosítása, mivel így az egy térségben megjelenő létszám csökkenthető, ami a közlekedési és a környezeti terhelések oldaláról egyaránt kedvező másik lehetőség több összekapcsolódó funkció egymás közelébe koncentrálása úgy, hogy az egyes létesítmények gyalog megtehető távolságon belül legyenek, azaz közöttük a közlekedési eszközök használata szükségtelenné váljon. Az egyes szcenáriókat és a városi célokat tekintve, hosszú távú fejlesztő hatás szempontjából fontos: a vonzerők bemutatását lehetővé tevő helyszínek kiválasztása, hogy az olimpia kapcsán a hosszú távú turizmusfejlesztés lehetővé váljon, a külső imázs pozitív irányban változzon. Ezért a helyszíneket lehetőség szerint úgy kell kijelölni, hogy meglévő idegenforgalmi vonzerők közelében legyenek. A legfőbb városi célokat kell szolgálják az egyes szcenáriók a területek olimpiai hasznosításának (és utóhasznosításának) illeszkednie kell a város hosszú távú elképzeléseihez, lehetőleg Budapest érvényes településszerkezeti tervébe változtatás nélkül, vagy kisebb korrekciókkal beilleszthetők legyenek (ez egyébként az előkészítő munkák időtartama és szervezhetősége, valamint az utóhasznosítás sikere miatt is fontos szempont), a városfejlesztés céljait, tartalmi és térbeli irányait erősítsék, azaz segítsék annak a fővárosi elhatározásnak a megvalósulását, amely 12. FEJEZET 15

16 AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER ÖSSZEFOGLALÁSA a belső területi tartalékok hasznosítását, illetve a városrehabilitációt tűzte célul, szemben a település további extenzív terjeszkedésével a területek kapcsolataihoz szükséges infrastruktúra fejlesztések legyenek azonosak a város számára egyébként is szükséges fejlesztésekkel, tehát nemcsak az a cél, hogy felesleges beruházásokat ne igényeljenek, hanem az is, hogy lehetőleg az időben leginkább sürgető fejlesztések megvalósítását segítse elő az olimpia mert ezzel lehet a leghasznosabb a város számára, Az olimpia területi tervezésének összetett folyamata az alapvető területi, kapcsolati, környezeti, infrastrukturális elvek megfogalmazásával kezdődött, melyekre a későbbi elemzések értékelések felépülhettek. Az olimpiai helyszín egységek kiválasztásánál két párhuzamos szempontrendszer játszik meghatározó szerepet: az olimpia szempontjából: a helyszínek jól szolgálják a Játékok megrendezhetőségét, biztosítsák azok gyors és biztonságos megközelítését, a sportolók és a látogatók zavartalan elszállítását a versenyprogramokat követően, a későbbi utóhasznosítás és a hosszú távú területi fejlesztő hatás szempontjából: a területek előnyösek legyenek, olyan helyek kerüljenek kiválasztásra, amelyek nem igényelnek később feleslegessé váló beruházásokat, és ahol a befektetett pénzeszközök nem csak a megtérülést, de a terület és a környék felértékelődését eredményezik, további fejlődését is lehetővé teszik, azaz a térséget olyan helyzetbe hozzák, hogy ott az önfejlődés lehetősége és a tőkevonzó képesség erősödjön. 42 potenciális helyszín első közelítésben A fenti szempontok szerint kerültek megvizsgálásra azok a területek, amelyek valamilyen olimpiai célú hasznosítása felmerült Budapesten vagy közvetlen környékén. E helyszínek elsősorban az alapján kerültek kiválasztásra, hogy hol találhatók olyan területek, amelyek ma üresek, beépítetlenek, tehát az olimpiai célú hasznosíthatóságot a mai funkció nem akadályozza, ill. hol vannak olyan területek, amelyek be- vagy átépítése, rehabilitálása már régóta tervezett, és mint kiemelt akcióterületek szerepelnek Budapest Városfejlesztési Koncepciójában. A vizsgálatok eredményéről táblázatos összefoglaló készült (lásd a Függelék fejezetében), mely azt mutatja meg, hogy az adott terület a jelenleg érvényes településszerkezeti terv ill. közlekedésfejlesztési tervek szerint milyen olimpiai funkcióra lehet alkalmas. 12. FEJEZET 16

17 Ez azért fontos, mert más-más olimpiai funkcióhoz más-más városrendezési, környezeti és közlekedési követelményrendszer tartozik: az a terület, amelyik pl. kiváló olimpiai falunak, egyáltalán nem biztos, hogy megfelel versenyhelyszínnek is. Ezért minden területet elsődlegesen azon paraméterek, elemi követelmények alapján elemeztünk, hogy milyen funkcióra vehető számításba. Ezen belül további differenciálást jelentett, hogy a ma érvényes településszerkezeti terv és közlekedésfejlesztési tervek szerint a terület be tudja-e fogadni a felmerülő funkciót, avagy ehhez a településszerkezeti terv és szabályozási keretterv vagy a közlekedési tervek módosítására van szükség. Szűrési folyamat A következő fázisban az egyes helyszínek részletes értékelése történt meg, mégpedig az ott elhelyezhető funkció specifikus értékelési szempontrendszere alapján. Egyértelművé vált, hogy mely szempont szerint milyen helyezést ért el egy adott terület, tehát a kritérium rendszer érvényre juttathatósága területegységenként követhető. (lásd: Függelék) A vizsgált 42 terület közül a területenkénti értékelés alapján a továbbtervezés számára kiesett 14 db, maradt 28. (lásd ábra) Az önálló helyszínekből olimpiai szerkezetet kellett képezni A továbbtervezhető területek térbeli és közlekedési kapcsolhatóságának lehetősége meghatározza, hogy milyen területi kombinációk állíthatók elő úgy, hogy azok megfeleljenek az olimpiai elvárásoknak. Az olimpiai falu és a versenyhelyszínek, valamint a versenyhelyszínek egymáshoz való távolsági követelményei, az elérés minél rövidebb időtartama azt jelenti, hogy egy területi alternatívába az egymáshoz viszonylag közel fekvő vagy egymással jó közlekedési kapcsolatban álló területek szervezhetők. Követelmény, hogy az olimpiai faluból a sportolók a versenyhelyszíneket egyedi közlekedési eszközzel külön olimpiai sávon, lehetőleg 1 órán belül tudják megközelíteni, a nézőközönség pedig minél nagyobb arányban a tömegközlekedést tudja használni a versenyhelyszínekre. Ugyanakkor fontos, hogy minden területi változatnak saját karaktere legyen, azaz az olimpia területi imázsát meghatározza. Ezek alapján megkülönböztethetünk: a városba integrált olimpiát, ahol az olimpia rendezvényei a város belső területein zajlanak több helyszínen és Budapest nevezetességei szinte az olimpia részévé válnak, a város peremére helyezett, zöldbe ágyazott olimpiai parkokat, ahol egy térségbe koncentrálódik a legtöbb olimpiai funkció. Az ilyen változatban az olimpiai versenyhelyszínek többsége és az olimpiai falu közötti forgalom igen kedvezően megoldható, a külső forgalmi kapcsolatok pedig elsősorban a néző-, látogató forgalmat szolgálják. 12. FEJEZET 17

18 12.1. ábra 12. FEJEZET 18

19 12.2. ábra 12. FEJEZET 19

20 Az eredmény tizenkét területkapcsolási lehetőség E paraméterek alapján a tovább tervezendő területek öt alapváltozatba (ezen belül 12 alváltozatba) voltak besorolhatók: I. változat: a Duna menti olimpia, ahol a helyszínek nagyrészt a Duna vonalára, mindkét oldalon a partokra, ill. a szigetekre kapcsolódnak, valamint a Puskás Ferenc Stadion (mint az olimpiai főstadion) környékére szerveződnek. II. változat a K-Ny-i tengelyre szervezett olimpia, amely tömbösítettebb változat. A versenyhelyszínek térben kevésbé széthúzottak. Ezek a Puskás Ferenc Stadion környékére, annak D-i bővítési területeire valamint a Fehér út térségére, a Népligetre és a Józsefváros egyes területeire terjednek ki. A II. változaton belül felmerült két további alváltozat (II/b, II/c) kidolgozása is, amelyek a Puskás Ferenc Stadion és kibővített térségének létesítményeit: II/b a Csepel-É-i szigetcsúcs, II/c az M3 és a városhatár menti térség használatával kapcsolnák össze. III. változat az Északi olimpiai park, melynek négy alváltozata van aszerint, hogy az e térségben hasznosítható területek milyen kombinációban kapcsolódnak össze. A területek között két meghatározó méretű térség a Budakalászi tavak környéke, ill. az M3-M0 csomópont környéke. A lehetséges változatok közül a III/a egy kizárólag budai oldali változat, ahol a városon kívüli területekkel a város É-i részének területei (Mocsárosdűlő, Aquincum) összekapcsolhatók III/b a Duna kétoldali területeinek kapcsolásával előállítható Budakalász Békásmegyer Káposztásmegyer változat III/c az előző változat területi kiterjesztése az M3-M0 csomópont térségéig, III/d az M3-M0 csomópont önálló olimpiai parkként való kialakítása esetleg kiegészítve a Csömör felé eső területekkel IV. változat a Déli olimpiai park, melynek legjelentősebb területei a Csepel-szigeten az M0 autópálya mentén találhatók. E változatnak három alváltozata került kialakításra: IV/a a teljes olimpiai park az M0 két oldalán, nagyrészt Szigetszentmiklós közigazgatási területén helyezkedne el, IV/b a Csepel déli helyszínek a más változatokban is szereplő Csepel É-i szigetcsúcson levő területekkel társulva alkotnának szcenáriót, IV/c az előző változat kiegészíthető két folyóparti budai helyszínnel, az M0 hídjának budai hídfőjével és a tervezett 12. FEJEZET 20

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló

1. Vezetői összefoglaló 1. 1.1 Bevezető megállapítások Az olimpia megvalósítható és hasznos vállalkozás 1. Az olimpia megvalósítható és hasznos vállalkozás Magyarország számára, Budapest esélyes pályázó lehet Az olimpia megvalósíthatósági

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A VÁROS ÉS AZ OLIMPIA

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A VÁROS ÉS AZ OLIMPIA 9...2 9.1 AZ OLIMPIA MINT A VÁROS REGIONÁLIS SZEREPKÖRÉT ERŐSÍTŐ ESZKÖZ...2 9.2 AZ OLIMPIA MINT A VÁROS ADOTTSÁGAIT FEJLESZTŐ ESZKÖZ...4 9.3 AZ OLIMPIA MINT A VÁROSI KÖRNYEZETET ÉS ÉLETMÓDOT HARMONIZÁLÓ

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

TURISTABUSZOK ÚJ KÖZLEKEDÉSI RENDSZERE BUDAPESTEN KONCEPCIÓ TANULMÁNYTERV

TURISTABUSZOK ÚJ KÖZLEKEDÉSI RENDSZERE BUDAPESTEN KONCEPCIÓ TANULMÁNYTERV Tsz.: 3856 Budapest, 2009. április Tsz.: 3856 Készült a kezdeményezésére Készítették: Bősze Sándor vezető tervező.. Nitsch Gergely 01-12991 Vincze Andrea 01-8794 tervező tervező.... Hajós Balázs segédtervező........

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2009/03/10 STUDIO METROPLITANA BUDAPEST INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc Pestszentimre Integrált Városfejlesztési Stratégiája Page 10 TARTALOM I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata Megbízott: Városkutatás Kft. Tosics Iván Szemző Hanna Ekés

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TURIZMUS ÉS SZÁLLÁSHELY ELVÁRÁSOK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TURIZMUS ÉS SZÁLLÁSHELY ELVÁRÁSOK 13...2 13.1 ÖSSZEFOGLALÁS...2 13.2 BEVEZETÉS...4 13.3 A NOB SZÁLLÁSHELY KÖVETELMÉNYEI ÉS BUDAPEST SZÁLLÁSKAPACITÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA...5 13.3.1 NOB követelmények A pályázati folyamat II. fázisa...5

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. PAKS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

A budapesti közlekedés tervezéséhez A kísértő múlttól a fenntartható(?) jövőbe 2

A budapesti közlekedés tervezéséhez A kísértő múlttól a fenntartható(?) jövőbe 2 A tervezési folyamat elemei: 1. rendszerelemzés 2. operációkutatás 1 - optimalizálás 3. rendszertervezés Ruzsányi Tivadar A budapesti közlekedés tervezéséhez A kísértő múlttól a fenntartható(?) jövőbe

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást.

Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást. 2 vasút Személyszállításban a nagytávolságú, nemzetközi közlekedés tendenciái megkövetelik, hogy hazai mértékben is foglalkozzunk egy lehetséges nagysebességű összeköttetés kiépítésével, melyben hazánk

Részletesebben

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MMK Közlekedési Tagozat 2011. november hó MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez Készítette: Molnár László okl.

Részletesebben

BUDAPEST DUNA-MENTI TERÜLETEINEK HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST DUNA-MENTI TERÜLETEINEK HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA 2. KÖTET BUDAPEST DUNA-MENTI TERÜLETEINEK HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA Felelős kiadó: Vitézy Dávid vezérigazgató Szerkesztő: Dományi Bálint Tipográfia és nyomdai előkészítés: Bukovics Zoltán Írta: Dományi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben